Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Zjevení Panny Marie – Fatimy

24
reakcií
1322
prečítaní
Tému 6. januára 2016, 13:51 založil fajer.

podobné témy:1.
označiť príspevok

fajer
   6. 1. 2016, 13:51 avatar
V roce 1910 se Portugalsko stalo socialistickou zemí. Všude zavládly rudé vlajky a římskokatolická církev byla postavena před vážný problém. Všude znělo: »Pryč s církví«. Byl nejvyšší čas, aby se stal nějaký církevní zázrak. Jezuitské špičky domluvily s temným duchovním podsvětím zjevení Panny Marie. Takový zázrak měl mít mnohem větší dopad, než jen návrat Portugalska do železného područí Vatikánu. Bylo dohodnuto, že k tomu dojde ve Fatimě. Jezuité chtěli, aby se také do toho zapletlo Rusko, a navíc výběr místa zjevení se Panny Marie ve Fatimě mělo sehrát i důležitou roli v zatažení islámu pod »Matku církvi«.

V roce 1917 tedy došlo ke zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vystoupení »Matky Boží« sklidilo veliký úspěch, jehož výsledkem byla porážka portugalských socialistů. Katolíci v celém světě se začali modlit za obrat v Rusku a jezuité k této příležitosti zavedli zvláštní devítidenní období, tzv. Novenas Fatimy, které probíhalo po celé severní Africe pro upravení vztahů s islámskými zeměmi.

Chudí Arabové pochopitelně považovali tyto svátky za uctívání Mohamedovy dcery a právě toho chtěli jezuité docílit. Arabové měli za to, že došlo ke zjevení Fatimy. Ihned po fatimském zjevení nařídil Papež Pius XII. své nacistické armádě jezuitů obsadit Rusko a další země pravoslavného náboženství a obrátit Rusko na římskokatolickou víru. O několik let později papež Pius XII. poté, co prohrál druhou světovou válku ohromil svět falešnou zprávou v novinách o tančícím slunci v rukou Fatimy. Byla to velká náboženská podívaná, kterou svět opět zbaštil. Nepřekvapuje to však, protože Pius XII. byl totiž jediný, kdo toto zjevení viděl.

Jezuité plánovali další čtyři až pět zjevení, a to v Číně, několikrát v Rusku a několik zjevení i v USA. A lidé to opět zbaštili.

Jaký vliv měla tato zjevení na islám? Hovoří jezuitský biskup Sheen, ředitel Kongregace pro propagaci víry. Jeho slova mají pro římskokatolický svět autoritativní váhu:

»Naše zjevení Panny Marie ve Fatimě znamenalo, co se týče obrácení na křesťanství, zvrat v životě 347 milionů muslimů, tedy zvrat v nejproblematičtějším ze všech náboženství. Muslimové po celá staletí okupovali Portugalsko a zanechali tam svůj vliv. Po smrti dcery Fatimy napsal totiž o ní Mohamed, že je ‘druhou nejsvatější ženou v ráji po Marii.

« Biskup Sheen věří, že Panna Marie si přála, aby byla známá také pod jménem Fatima na znamení a příslib muslimům, kteří věří, že Kristus se narodil z Panny, aby uvěřili v Kristovo Božství. Zdůraznil nám, vypráví dále Rivera, že pohanské sošky fatimské panny přijali s velikým nadšením muslimové v Africe, Indii a také jinde a že díky jim začínají muslimové navštěvovat i chrámy římskokatolické církve.


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 1. 2016, 14:39 avatar
Zasvätenie Ruska podľa návodu Panny Márie nenastalo. Mier nastane až vtedy, keď sa Rusko zasvätí a vráti sa ku katolíckej viere.
John F. Salza, J.D.

Ti, kteří znají historii Fatimy, vědí, že Bůh skrze intervenci Naší Paní nařídil v roce 1929 papeži, aby zasvětil ruský národ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v jednotě se všemi katolickými biskupy světa ve stejný den a ve stejný čas. Také vědí, že od chvíle, kdy Náš Pán vydal tento rozkaz, mu žádný papež (od Pia XI. po Benedikta XVI.) nevěnoval pozornost. Papež Pius XI. neprovedl žádné zasvěcení. Papež Pius XII. zasvětil v roce 1942 svět a v roce 1952 ruský národ (což bylo jedinkrát, kdy papež zmínil „Rusko“ při zasvěcení Panně Marii). Žádné z těchto zasvěcení nebylo za účasti biskupů. Jan XXIII., který, poté, co svolal Druhý vatikánský koncil, pohřbil třetí fatimské tajemství, nevykonal žádné zasvěcení. Pavel VI. bez biskupů zasvětil svět v roce 1964 a Jan Pavel II. učinil totéž v roce 1981, 1982, 1983, 1984 a 2000 (Jan Pavel I. možná zamýšlel zasvětit Rusko, ale záhadně zemřel, než tak mohl učinit, což byl dle některých spekulací důvod jeho skonu).

Samozřejmě, jestliže zasvěcení světa bez biskupů ze strany Pia XII. a Pavla VI. nevyhovělo tomu, co předepisovala Fatima, pak nevyhověla ani zasvěcení Jana Pavla II. (včetně jeho zasvěcení světa bez biskupů v roce 1984). Navzdory tvrzením vatikánského státního sekretáře neexistuje žádný jiný závěr. Jak řekl kardinál Ratzinger, v roce 2000 Vatikánem vydané Fatimské poselství (v němž arcibiskup Bertone tvrdil, že zasvěcení z roku 1984 postačovalo) je „pokusem“ o výklad Fatimy, který není pro katolíky závazný. Pátý lateránský koncil (1512-1517) deklaroval, že papež sám je konečnou autoritou, která vykládá proroctví, a žádný papež neprohlásil, že fatimská proroctví se naplnila (tj. žádný papež neprohlásil, že Rusko bylo zasvěceno a že Neposkvrněné Srdce zvítězilo). Ve skutečnosti Jan Pavel II. učinil docela jasným to, že nezasvětil Rusko, když po zasvěcení v roce 1984 řekl otci Caillonovi: „…nemůžeme zasvětit Rusko odděleně samo osobě.“ (1) Dokonce i během zasvěcení v roce 1984 se Jan Pavel II. spontánně nedržel svého scénáře a naléhavě prosil Pannu Marii, aby „osvítila zvláště ty národy, u nichž Ty sama očekáváš naše zasvěcení a vyjevení tajemství.“ (2) Krátce řečeno, Jan Pavel II. připustil, že nezasvětil Rusko dle příkazu Naší Paní fatimské.

V důsledku těchto selhání (což je mravní provinění, jež bude souzeno Bohem samotným), zakusil svět nejhorší materiální tresty v historii lidstva. Desítky milionů lidí umřelo v druhé světové válce, následovalo další krveprolévání v Koreji a Jihovýchodní Asii, a nekonečné konflikty v Izraeli a Palestině. Další životy byly ztraceny v iráckých konfliktech a při teroristických útocích 11. září. Posledních sto let bylo nejkrvavějších v historii světa, s více válečnými oběťmi než všechna jiná staletí zaznamenané historie dohromady. (3) Vlastně od roku 1984 (roku zasvěcení „světa“ ze strany Jana Pavla II.) do roku 2005 (smrt Jana Pavla II.) existovalo více válek a konfliktů než v kterékoliv chvíli v dějinách. Všemu tomuto krveprolití se mohlo zabránit platným zasvěcením Ruska papežem v jednotě s katolickými biskupy světa.

Zatímco jsou tyto materiální tresty pro svědomí šokující, duchovní tresty jsou mnohem vážnější, protože mají věčné, nikoliv jen časné, důsledky. Od Druhého vatikánského koncilu je v katolické Církvi krize. Miliony katolíků zběhly od Víry, včetně bezpočtu kněží a řeholníků. Proběhly bezprecedentní a nevysvětlitelné změny v církevní liturgii, teologii a disciplíně a nepochopitelný pedofilní skandál mezi katolickým klérem.

Papež Pavel VI. bědoval nad dopady Druhého vatikánského koncilu, když popisoval „sebezničení Církve“ a prohlašoval, že „Satanův dým proniknul do Chrámu Božího“. Ve své modlitbě k Naší Paní fatimské papež Jan Pavel II. připustil, že „jsou podkopávány samotné základy naší spásy“. Papež Benedikt XVI. také ve spojitosti s fatimskými proroctvími dokonce řekl, že „největší pronásledování Církve nepochází od vnějších nepřátel, ale je z hříchu v Církvi“. Paradoxně byly všechny tyto tresty, duchovní i materiální, prorokovány Naší Paní fatimskou a mají spojitost se selháními papežů zasvětit jmenovitě Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci v jednotě se všemi katolickými biskupy světa.

Proč vlastně Naše Paní požaduje, aby papež jmenoval ruský národ při zasvěcení? Abychom pochopili odpověď na tuto otázku, je nutné pochopit teologický význam „zasvěcení“. Slovo „konsekrace“ [zasvěcení] pochází z latinského slova consecrare a obecně znamená zasvětit, obětovat či posvětit. Katolická encyklopedie jej definuje jako „akt, jímž je věc oddělena od obecného a profánního k posvátnému použití“. (4) Akty zasvěcení jsou vidět v Písmu svatém, například v Mojžíšově posvěcení Božího lidu (Ex 19:10), Jozueho zasvěcení (Num 27:18-23), kněží (Ex 19:22) a levitů (Num 8:14) a zasvěcení Árona (Ex 29). Jak tyto a další pasáže odhalují, zasvěcení musí být konkrétní a musí přesně identifikovat zamýšlený objekt.

Například, ačkoliv Mojžíš oddělil svůj lid skrze akt posvěcení, musel dále oddělit kněze skrze posvěcení pro jejich specifické kněžské poslání: „Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele.“ (Num 8:13-14). Podobně musel být Áron znovu posvěcen jako velekněz, i když byl již členem Božího zasvěceného lidu: „ať Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu“ (Ex. 28:3).

Protože posvěcení vyjímá něco ze svého dřívějšího profánního stavu, je jedním ze základních principů zasvěcení pokání nebo náhrada za stav ve své minulosti, za neposvěcený život. To je zvláště pravdivé, když byl objekt posvěcení znesvěcen zlem. Například sv. Tomáš učí, že „kostely poskvrněné prolitím krve nebo semene se mají smířit“, tj. znovu vysvětit, „protože nějaký úklad nepřítele je zjevný vzhledem k tam spáchanému hříchu.“ (5) Jinak řečeno, vysvěcení slouží k zahnání démonů, jež mohli přilnout k objektu. Aby byli démoni vypuzeni, musí být objekt výslovně identifikován. Netřeba říkat, že kněz by nemohl vykonávat exorcismus na posedlém člověku tím, že by jej vykonal nad celým městem, v němž tento člověk žije.

Proto v obřadu exorcismu kněz přikazuje démonovi, aby se identifikoval svým jménem, protože démon je vyháněn jménem. Ani biskup by nevysvětil svou katedrálu tím, že by provedl obecné vysvěcení kostelů ve své diecézi, ani by nezasvětil svou diecézi zasvěcením všech diecézí ve své zemi. Nejenže tedy všeobecné zasvěcení „světa“ ze strany Jana Pavla II. v roce 1984 nenaplnilo to, že by identifikovalo Rusko jakožto objekt, který má být zasvěcen, selhalo i při zahnání démonů této země a při vykonání pokání za jeho mnohé hříchy – tj. náhrady, o níž Naše Paní řekla, že je pro platné zasvěcení nezbytná. (6)

Jak jsme se dozvěděli, Rusko musí být nejen zasvěceno jmenovitě, ale musí se při tomto zasvěcení spojit všichni katoličtí biskupové světa. Proč Naše Paní požadovala tuto dodatečnou podmínku? Odpověď vás může překvapit. Učinila tak, aby bojovala proti falešnému ekumenismu koncilní církve, která, jak uvidíme, je také středem fatimského poselství. Řecké slovo pro „ekumenismus“ je oiko-menos, což doslova znamená „to, co patří do domu“. „Domem“, jejž svatý Pavel nazývá “domovem víry“ [v různých českých překladech též „rodina víry“, „souvěrci“, „členové rodiny víry“ – pozn. překl.] je samozřejmě Římskokatolická církev. Na každém ekumenickém koncilu až do Druhého vatikánského koncilu se jednání účastnili pouze katoličtí biskupové světa – ti, kteří patřili „do domu“. Přesně to znamená ekumenismus – vyjádření pravé katolické jednoty mezi papežem a jeho biskupy – a proto jsou tyto koncily nazývány „ekumenickými“.

Na Druhý vatikánský koncil však, jako součást hanebné dohody Vatikánu s Moskvou (známé jako „dohoda z Met“), papež Jan XXIII., poté, co pohřbil třetí fatimské tajemství, pozval ruské pravoslavné „duchovní“ (tj. dva formální heretiky a schizmatiky), aby se formálně účastnili koncilu. Tento bezprecedentní a skandální akt také vyžaduje náhradu a pokání, jichž se dosáhne, když katoličtí biskupové světa s vyloučením heretických a schizmatických „křesťanských“ duchovních (kteří nebudou pozváni, aby se účastnili jako na shromážděních v Assisi) zasvětí Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Toto společné zasvěcení bude světu demonstrovat, že papež je Kristovým náměstkem na zemi a že heretici a schizmatici se musí podrobit jeho autoritě (včetně ruských pravoslavných). Tento akt také potvrdí papežské dogma (napadané „omyly Ruska“, jež bylo vyhlášeno papežem Bonifácem: „Prohlašujeme, pravíme, stanovíme a oznamujeme, že ke spasení je veškerému lidskému stvoření nutně potřebná podřízenost římskému veleknězi.“ (7)

To také znamená, že toto zasvěcení má spásný účel. Konec konců, zatímco světským účinkem zasvěcení Ruska bude období míru na zemi, duchovním účinkem bude obrácení Ruska ke katolické Víře. Proto je převažující (a nejdůležitější!) součástí fatimského poselství spása duší. Vzpomeňte si, že Naše Paní prvně řekla dětem, aby se obětovaly a činily náhrady za hříšníky. Pak jim ukázala vizi pekla: „Viděli jste, kam jdou ubohé duše hříšníků. K jejich záchraněsi Bůh přeje uvést do světa úctu k Mému Neposkvrněnému Srci. Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno [duchovní účinek] a nastane pokoj [světský účinek].“ Co Naše Paní říká, že se musí „učinit“? Papežské zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému Srdci v jednotě se všemi biskupy světa: „Jestliže se mé požadavky splní, Rusko se obrátí [duchovní účinek] a nastane mír [světský účinek] … Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec Mně zasvětí Rusko a to se obrátí [duchovní účinek] a světu bude zaručeno období míru [světský účinek].“

Obrácení Ruska na katolickou Víru není jen věcí selského rozumu, ale je také potvrzeno otcem Joaquinem Alonsem, asi největším učencem, pokud jde o Naší Paní fatimskou. Otec Alonso píše: „…měli bychom vědět, že Lucie si vždy myslela, že „obrácení“ Ruska se nemá omezovat jen na návrat ruského národa k pravoslavnému křesťanskému náboženství a odmítnutí marxistického ateismu sovětů, ale že se spíše vztahuje pouze, jasně a jednoduše na úplné, celkové obrácení Ruska k jediné pravé Kristově Církvi, katolické Církvi.“ (8) Bohužel moderní Církev ve svém ďábelském zmatení překroutila fatimské poselství na falešné zasvěcení („světa“ nikoliv „Ruska“), falešný ekumenismus (shromáždění heretiků nikoliv katolíků) a falešný mírový plán (modlitba s pohany v Assisi nikoliv dovolávání se Matky Boží v zasvěcení Ruska). V důsledku toho zemřely nespočetné miliony.

Modrá armáda [Naší Paní fatimské – veřejné mezinárodní sdružení křesťanských věřících, které má jako jeden cíl šíření fatimského poselství – pozn. překl.] právě oznámila, že bude pokračovat ve své mylné cestě se svou celosvětovou „mezináboženskou“ modlitební iniciativou za mír (univerzální „Assisi“). Jestliže však zasvěcení z roku 1984 uspokojilo požadavek Naší Paní (jak Modrá armáda tvrdí), proč se pak modlit za mír, který bude ovocem platného zasvěcení? Jestliže zasvěcení z roku 1984 neuspokojilo požadavek Naší Paní, proč se pak Modrá armáda nemodlí za zasvěcení Ruska? I když jsme zajisté vděční komukoliv, kdo obrací pozornost k Naší Paní fatimské a usiluje o Její přímluvu, je iniciativa Modré armády de facto uznáním toho, že Rusko není zasvěceno. To znamená, že požadavky Naší Paní zůstávají nesplněny. Pohoršující aktivita Modré armády (modlitební jednota s nekatolíky, která ignoruje nápravný prostředek, jejž nám nebe dalo) je aktem neposlušnosti pod maskou poslušnosti. Není divu, proč je Církev a svět na pokraji Božího soudu. Kéž papež Benedikt XVI. zmaří zasvěcením Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ještě horší duchovní i materiální tresty, které mají přijít.

článok prebratý z rexblog: rexcz.blogspot.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS: to si prečítajte a pochopte, prečo nie je mier vo svete, tiež, že veľa závisí od Ruska a už raz Rusko priviedlo svet do bludu - červený drak socializmu a s ideológiou ateizmus a s gulagmi vládol niekoľko desaťročí, ale socializmus sa ukázal ako neživotaschopný, preto zanikol

pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


22.
označiť príspevok

fajer
   7. 1. 2016, 07:54 avatar
, ale socializmus sa ukázal ako neživotaschopný, preto zanikol, ....tak toto môže napísať len hlupák, ...


5.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 1. 2016, 16:24 avatar
Mozes uviest zdroj?


3.
označiť príspevok

fajer
   6. 1. 2016, 15:33 avatar
lea , tak že zjavenie Marie, bol len obyčajný cirkevný podvod....

Jezuité plánovali další čtyři až pět zjevení, a to v Číně, několikrát v Rusku a několik zjevení i v USA. A lidé to opět zbaštili.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 1. 2016, 15:52 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=UfBmhlUYp7U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


a jeden výstižný komentár pod videom
Martin ML Pred 9 mesiacmi
To je vyzva. Obratte sa. V pekle su ludia, ktorí preklinaju Jezisa a zaroven ho prosia, ze ak im pomoze, budu cinit pokanie. Stazuju sa, ze keby ich sused varoval, keby ich nahovoril aspon raz, aby isli do kostola... Keby ste fyzicky mali moznost zostupit do pekla, davam vam 3 sekundy a umreli by ste od strachu. Puklo by vam srdce od hrozy, ktora tam je. Hovorim vam, preberte sa. Zivot, ktory zijete je iluzia. Diabol bol zhodeny na tuto zem, ale rozum mu Boh nevzal. Lucifer je bytost, ktora je 100 nasobne inteligentnejsia ako si myslite. Vlezie vam pod kozu bez toho aby ste nieco spozorovali. Vsetko co citate, vidite a pocujete v mediach, tv je len jeho praca. On velmi dobre vie, ze nebude nikdy omilosteny, ako my ludia a preto chce do zatratenia stiahnut, co najviac dusi. A velmi dobre vie co uprednostia dnesni ludia. Dal nam čačky, ako su: Tv, alkohol, drogy, okultizmus, atd... Systematicky sa snazi odputat nasu pozornost od viery v Boha. Prestante zit v sebaklame. Clovek ma uzasnu tendenciu klamat sameho seba! Ak mi neverite tak si to skuste aspon na jeden mesiac. Garantujem vam, ze mi po mesiaci date za pravdu. Skuste to. Chodte do kostola, vyspovedajte sa a cely mesiac nesiahnite na veci, ktore ste uprednostnovali pred vierou. Naopak. Rano zacnite den modlitbou rovnako ako aj vecer. Upozornujem vas, nechodte spat, kym nepoviete Bohu, ze ste odpustili tym, ktori vam ublizili. Diabol ma moc ovladat vase sny! JEDEN MESIAC! VAZENI ?


6.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 1. 2016, 23:06 avatar
zaujímavé, že zlo sa sa dá nanútiť násilím, ale dobro, dobro si musí zobrať každý sám, musí ho ale najprv pochopiť a uveriť. A nanútiť zlo, to je neporovnateľne zdlhavejší proces, ako niekoho presvedčiť o dobre.
Koliešte katastrofy europy sa zvierajú tisícnásobne rýchlejšie, ako stačia riešiť politici problémy.
Včera v TV o Šenhgene,poslanci europsekého parlamentu schválili po siedmych mesiacoch, ešte raz po siedmych mesiacoch, !!!!! ochranu šenghenu v grecku, zatiať čo rýchlosť prísunu utečenvcov je denne niekoľkodesiatok tisíc,. im trvá akt, korý by mal normálny človeky vyriešiť za sedem minút, sedem mesiacov. To je zločin, ako vyšitý.
Zatiaľ, čo utečenci postupne začínajú overovať svoje pred tým nacvičené organizačné schopnosti, ako dať do organizovanje skupiny ich tisíce či státisíce v priebehu niekoľkých hodín, nikto si nevšimne, že sa začínajú vojensky aktivovať a organizovať, lebo polícia v tom vidí, že pár chlapov chytilo pár žien za riť. Ale prečo si nikto nevšimol, že sa zorganizovalo v priebehu niekoľkých minut asi tisíc bojovníkov k jednému miestu a k jednému cieľu a to ešte pri jazykovej bariere ????
Ak sa vyrúti polmilionová masa s bejzbolovými, alebo obyčajnými palicami na kolín, za šesť hodín je mesto zmasakrované, čo môže robiť polícia a armáda ak sa všetko navzájom zmieša ?Ani onisi neuchránia životy ? Nastane masová psychoza, ktorú lietadlové lode a ani jadrové zbrane nevyriešia.

A pri tom stačí , aby cirkev, alebo aspom pápež uveril Fatime a urobil, čo sa požaduje, zlo rastie geometrickým radom, ale nikto neverí Našej Pani z Fatimy. Bránia v tom dogmy a učenia svätých otcov, ktoré sa vyvýšili nad evanjelium. Rusko je tam opreto, lebo ppravosdlávny cirkev odišla od vatikánu pre dogmu o neomylnosti pápeža.
Načo sú nám tie poondiate dogmy, takto kvôli ním trpíme, trpí celý svet a všetko rastie geometrickým radom. Načo ???????
Ak by to aj bol jaký poklad a ak by niekto chcel, aby sme sa ho zbavili, že nám dá miesto, toho mier, tak to musíme urobiť ???????????
Viete ako klame satan ?????
Starý vtip: V amerike opred povodňopvou vlnou chodili záchranné čaty a evekuovali, lebo sa vedelo , kedy príde povodeń a pokial bude voda siahať.
Bol tam jeden veriací muž, ktorý povedal, že on sa spolieha na Pána a ten ho určite zachráni.
Prišlo auto, aby mu v pohode odviezli, čo sa odviezť dá, nešiel, keď bola voda po okná prišiel čln pre neho, nešiel, keď sedel pri komíne prišiel vrtulník pre neho, nešiel, lebo mňa pán zachráni.
KeĎ sa utopil prišiel k pánovi a vyčítal mu, prečo si ma nezachránil? Akože nezáchránil, veď som ti tri krát poslal pomoc, ale ty si moju pomoc odmietol.

Takíto sme my veriaci.
Súhlasí Scarlet666


7.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 1. 2016, 23:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

zoozoo muž
   6. 1. 2016, 23:22 avatar
dobry clovek triafa chlebom. nevlastni zbran


9.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 1. 2016, 23:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

zoozoo muž
   6. 1. 2016, 23:34 avatar
jasne. ten peceny v retazcoch.


12.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 1. 2016, 23:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

zoozoo muž
   6. 1. 2016, 23:41 avatar
prakom?


16.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 1. 2016, 23:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

zoozoo muž
   6. 1. 2016, 23:57 avatar
nastavis tvar?


18.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2016, 00:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

zoozoo muž
   7. 1. 2016, 00:06 avatar
len som ti odpovedal.
preco si furt nasrana?


13.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 1. 2016, 23:38 avatar
scarlet 7, ale kde ich zoberieme, tie zbrane, ak sme ovečkový bezbranný národ, pár polovníkov a drýiteľov zbraní. a možno nejaká mafia a možno by sa v milionovom meste našlo nejakých desať tisíc so súkromnými zbraňami, ale väčšina to má iba na strašenie a strielanie do terča, ale postaviť sa proti niekomu a byť si istý, že si rýchlejší ako on, to nedokáže ani obyčajný chlap, na to musí byť cvičený vojak a oni sú určite všetci cvičení.
Súhlasí Scarlet666


15.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 1. 2016, 23:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 1. 2016, 00:13 avatar
Scarlet 15, tu mi ide o to, že ak sa na mesto vyrúti banda čo len s palicami, ťažké zbrane nič nevyriešia a oni sa práve na toto spoliehajú, alebo ak vy tom divadle malo u seba zbrane aspom desiati a použili by ich , nehovorím, že by ich zastavili ale na druhý krát by s tým museli počítaťž a o to sa zmenšuje pravdepodobnosť útokov.


21.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2016, 00:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

fajer
   7. 1. 2016, 08:01 avatar
tento vtip jasne dokazuje, že žiadny boh neexistuje, zachrániť ťa pred povodňou môže len človek, mňa by len zaujímalo, prečo boh dovolil aby povodeň vôbec nastala, nemusel by potom nikoho zachraňovať, alebo je to dôkaz, že príroda je silnejšia ako on...


10.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 1. 2016, 23:33 avatar
Oprava vety: A nanútiť zlo, to je neporovnateľne zdlhavejší proces, ako niekoho presvedčiť o dobre.
Správne:A nanútiť zlo je neprovnteľne jednoduchšie násilím,ako zdlhavejší proces, presvedčiť niekoho o dobre.
F a vyriešil to tým, že za chvíľu bude aj tak koniec sveta, františek to už asi vzdal, ale fatima vôbec nehovorí o konci sveta, hovorí dokonca o dlhodobom mieri, alebo o zahynutí niekolkých miliard za dlhodopbý mier, ak to nezariadí cirkev, lenže aj v tomto prípôade sme si mysleli, že to bude mimo europu a my by sme z toho mali vyjsť, akože dobre, lenže nejako nám ušlo, že sa začíname ocitať v strede konfliktu a vedenie Europy , kto sú a čo sú zač a kdfe sa tu vlastne vzali, ak z nás narobili bezbranné ovce, ktoré pri modernej dobe utlčie milionová masa paliocami !??!!??!!
Ale aj oni, čo si od toho slubujú, pozabijú nás, zjedia chleba čo zostal na stole, zemiaky čo nájdu v pivnici a čo potom ???? Priemysel sa zastaví, zastavia sa energie a možno anoi oni nprežijú do jari a budú zomierať o hlade a zime .
Väčšina z nich zomrie, to je isté, ale kto potom príde do europy ?: A to je práve na tom to zaujkímavé, kto to,príde a kto si takto dobyl europu. Ale europu nepreberäú ani oni, lebo demokracia v europe a blahobyt je preto, že tu každý chdí denodenne do roboty aza otrasných podmienok, ktorýže by to mal byť potom za národ, že by mal také pracovné návyky, aby sa chod ekonomiky udržal.
Nepoznám taký národ a to je koniec filma.


24.
označiť príspevok

audepozi žena
   17. 6. 2016, 13:04 avatar
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com


25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 6. 2016, 14:01 avatar
A ty uver, ze tu nikto nema zaujem o tvoju reklamu..
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snažte sa naozaj žiť, nielen existovať.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(109 111 bytes in 0,224 seconds)