Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Žena odetá slnkom (Zjv 12:1) - Mária, Izrael, alebo kresťanský Izrael ?

71
reakcií
259
prečítaní
Tému 17. júna 2020, 20:11 založil tomas12345.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
04. 10. 2018
22
27. 01. 2016
9
11. 08. 2012
0
 
 


1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   17. 6. 2020, 20:11 avatar
Zjavenie 12:1 :"Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd."

Predstavuje žena odetá slnkom Máriu, Izrael, alebo kresťanský Izrael ? Pred tým ako to pôjdeme zistovať, si ukážme, čo znázorňuje "byť odetý v slnku".

1) Slnkom žiarici vzhľad vyjadruje veľkoleposť daného človeka :
a) Zjavenie 1:16 : "V pravej ruke mal sedem hviezd (Ježiš Kristus) a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile."
b) Žalm 104:1 : "Dobroreč, duša moja, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. Odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. Nebesia rozpínaš ako stan,
c) Zjavenie 10:1 : "I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy"

Slnkom žiariaci vzhľad sa teda používal u mimoriadne významných osobností. 2 krát to bolo u Ježiša, a jeden krát to bolo u "mocného anjela". Niet preto divu, že Zjv 12:1 je pre mariológov veľmi dóležitý. Veď keby sa podarilo dokázať, že žena odetá slnkom predstavuje Máriu, bol by to pre nich tromf, pretože by sa tým potvrdilo Máriine výsostné postavenie a jej veľká úcta, ktorú by jej Písmo v Zjv 12:1 vyjadrovalo.

Ukážme si teraz celú 12 kapitolu Zjavenia, a zvýrazním v nich dôležité časti :

1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. 7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. 9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. 12 Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“ 13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. 18 I zastavil sa na morskom piesku.

Ako sme si už povedali, niektorí vidia v žene odetej do slnka Máriu, iní Izrael, a iní zas kresťanský Jeruzalem. Poďme teda zistovať, kto z tejto trojice to môže byť.

IZRAEL :
Tí, čo presadzujú názor, že sa jedná o Izrael sa odvolávajú na nasledujúci verš :
Kniha Genezis 37:9
A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: „Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo.

Mesiac tu predstavuje Jakubovho otca Izáka, slnko pravdepodobne jeho manželku, a jedenásť hviezd 11 Jakubových bratov (spolu teda 12 kmenov Izraela), z ktorých neskôr vzišiel celý Izrael.

PROTIARGUMENTY :
1) Izrael sa v Písme často krát označoval v ženskom rode v negatívnom zmysle (napr: Jer 3:6, Ez 16:15, Oz 2:7). Je preto nepravdepodobné, aby Písmo označovalo Izrael v mimoriadne pozitívnom zmysle v ženskom rode.

2) V celej kapitole sa hovorí o žene odetej slnkom mimoriadne pozitívne, a to aj v čase po narodení Ježiša ( Zjv 12:4) a Jeho ukrižovaní ( Zjv 12: 10-11). Lenže Izrael neuveril v Ježiša, a preto žena odetá slnkom nemože predstavovať Izrael.

3) V Zjv 12:6 sa píše : "Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní."
Žena po tom, čo porodila Ježiša utiekla na púšť, kde bola po dobu 1260 dní. Pravdepodobne sa skutočne jedná o dni, pretože o pár veršov dalej v Zjv 12:10-11 sa hovorí o Ježišovom ukrižovaní. Určite sa teda nejedná o roky, ved ak by sa jednalo o roky, potom by sa Ježišovo ukrižovanie kládlo niekedy po 14 storočí, čo je nezmysel. Obdobie 1260 dní, teda vymedzuje časové obdobie od Máriineho pôrodu až do času tesne pred Ježišovým ukrižovaním. Lenže tu nastáva pre tých, čo znázorňujú ženu odetú slnkom s Izraelom problém - pretože nemajú ako stotožniť Izrael so ženou, ktorá bola 1260 dní na púšti. Aby totiž dokázali stotožniť Izrael so Zjv 12:6, musela by nastať v histórii situácia, kedy boli Izraeliti prenasledovaní a na úteku v "púšti", a to v časovom rozmedzí po narodení Mesiáša, a konci tohto prenasledovania, ktoré sa skončilo krátko pred Ježišovým ukrižovaním. Takáto situácia však v histórii nikdy nenastala.

KRESŤANSKÝ IZRAEL :
Vzhľadom na tieto uvedené fakty, mnohí dnes namiesto Izraelu, označujú za ženu odetej slnkom kresťanský Izrael, a teda nejde o pokrvný Izrael, ale kresťanský Izrael. To by však vysvetlovalo len protiargument 2), ale nevysvetlilo by to protiargument 1) a 3).

PROTIARGUMENTY :

1) Prečo by sa kresťanský Izrael označoval v ženskom rode (žena), v ktorom sa zvykol označovať pokrvný Izrael v negatívnom zmysle ?

2) Nemôže íst o kresťanský Izrael, pretože ten začal existovať až po Ježišovom narodení a prvom ustanovení 12 apoštolov ( 12 apoštoli = kresťanský Izrael). Lenže žena odetá v slnku sa spomína už v Zjv 12:1 a to bolo ešte pred tým ako porodila Mesiáša Zjv 12:5.

MÁRIA :
Zjv 12:1 : "Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd."

1) Žena odetá slnkom = Mária veniec z dvanástich hviezd = 12 apoštolov, ktorí nahradili pokrvný Jeruzalem Mt 19:28 : Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.

2) Zjv 12:2 : "Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť." = opisuje sa tu Máriin pôrod

3) Zjv 12: 4 : "A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí." = drak tu predstavuje Herodesa, ktorý zabíjal novonarodencov v snahe vyhubiť Mesiáša.

4) Zjv 12:5 : " I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu."
"I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi." = porodenie Ježiša "A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu." = Pravdepodobne sa u nejedná o Ježišove zmŕtvychstanie, pretože sa tu hovorí o dieťati, a keď bol Ježiš vzkriesený, bol dospelým mužom, ale nie dieťatom. Uchvátenie k Bohu a k jeho trónu - znamená to, že po svojom narodení dostalo Božiu moc, Božiu ochranu, kraľovanie na Zemi.

5) Zjv 12:6 : "Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní."
púšť = Egypt (Skoro všetky biblické verše spájajú púšť s Egyptom)
aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní = pravdepodobne ide skutočné dni a teda 1260 dní = 3,5 roka. Rovnako tak i v Zjv 11:3 a Dan 12:11, Dan 7:25, kde sa spomína číslovka 1260 s najväčšou pravdepodobnosťou vyjadrujú časové pásmo doslovne. Každopádne však 1260 dní podľa všetkého predstavuje Máriin pobyt s Jozefom a Ježišom v Egypte. Podľa historikov dal Herodes vraždiť novonarodencov v Betleheme okolo roku 7 pred Kristom a zomrel o dva roky na to (po Herodesovej smrti sa Mária s Ježišom vrátila naspäť do Izraela). Je to však len hrubý odhad historikov, a kľudne preto daná doba medzi vraždením novonarodencov v Betleheme a smrťou Herodesa može predstavovať aj 3,5 roka, a to by potom sedelo na dlžku Máriinho pobytu v Egypte - na "púšti".

6) Zjv 12: 9-11 : "A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť."
Nastáva tu doba Ježišovho ukrižovania. Satan bol zvrhnutý po Ježišovom ukrižovaní, Ježiš vtedy satana definitívne pribil na kríž a spečatil jeho osud. Na miesto satana, ktorý vystupoval ako žalobca na ľudí u Boha nastúpil Kristus ako prímluvca, obhájca a záchranca ľudí.

7) Zjv 12: 13-18 : "Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla.Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I zastavil sa na morskom piesku."
Po Ježišovom ukrižovaní, satan bol Ježišom definítivne porazený, no zo závisti a zo zloby chcel satan zaútočiť na Ježišových pozemských najbižších - na jeho matku Máriu. Satan prenasledoval Máriu, no Boh Máriu znovu presunul do Egyptu ("na svoje miesto". Satan ešte naposledy zaútočil na Máriu, no neúspešne. Potom sa satan obrátil na ostatných z jej potomstva - veriacich kresťanov, ktorí sú potomkovia Márie, pretože Mária je pozemská matka všetkých kresťanských národov.

Záver :
Aj keď všetko nasvedčuje tomu, že žena odetá slnkom predstavuje Máriu, je zarážajúce, že tento názor zastávajú prevažne len významný Mariánsky ctiteľia a u bežných cirkevných predstavených, či iných katolíckych teologov prevláda názor, že žena odetá slnkom predstavuje buď Izrael, alebo kresťanský Izrael. O to väčšia škoda je to preto, že týmto katolíci zbytočne prichádzajú o veľký tromf, o ktorom som písal v úvode článku.


4.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 6. 2020, 20:56 avatar
To kto je ten kresťanský Izrael ?


11.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   18. 6. 2020, 00:41 avatar
4) Kresťanský Izrael má predstavovať kresťanskú cirkev, - kresťanstvo


70.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 6. 2020, 00:33 avatar
11, ...... a tak si vyriekol ortieľ nad svojou cirkvou. Vieš ako skončili neverní/vyvolení/ židia?
A tak skončí aj RKC !
------------------------------
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - Vyjdite z Veľkého Babylonu, ide vám o život!   


27.
označiť príspevok

Krištof
   18. 6. 2020, 11:29 avatar
Komentár z katol. Biblie k tomu textu Zjv 12: "V nasledujúcich kapitolách (12–20) sú opísané tie videnia, ktoré sa vzťahujú na prenasledovanie Cirkvi a na jej konečné víťazstvo. Žena stelesňuje Matku Mesiáša (Iz 7, 11. 14; Mich 5, 2) alebo izraelské spoločenstvo (Jer 3, 6–10.20; Ez 16, 8–14; Oz 2) alebo ženu z protoevanjelia (Gn 3, 14 n.). Je to symbol Božieho ľudu oboch zákonov. Jeho konkrétnou predstaviteľkou je Mária, ktorá porodila historického Krista. Časť tradície vidí v tejto žene iba Máriu." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

Krištof
   18. 6. 2020, 11:30 avatar
Komentár z katol. Biblie k tomu textu Zjv 12: "V nasledujúcich kapitolách (12–20) sú opísané tie videnia, ktoré sa vzťahujú na prenasledovanie Cirkvi a na jej konečné víťazstvo. Žena stelesňuje Matku Mesiáša (Iz 7, 11. 14; Mich 5, 2) alebo izraelské spoločenstvo (Jer 3, 6–10.20; Ez 16, 8–14; Oz 2) alebo ženu z protoevanjelia (Gn 3, 14 n.). Je to symbol Božieho ľudu oboch zákonov. Jeho konkrétnou predstaviteľkou je Mária, ktorá porodila historického Krista. Časť tradície vidí v tejto žene iba Máriu." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


68.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   18. 6. 2020, 22:39 avatar
28)

Ten komentár poznám, no RKC v tomto nemá úplne pravdu, respektíve je zbytočne až moc skromná, všetko nasvedčuje tomu že žena odetá slnkom predstavuje výlučne Máriu, a pokial RKC o tento tromf nechce prísť, potom by mala svoje názory prehodnotiť.


45.
označiť príspevok

Myslitel
   18. 6. 2020, 16:36 avatar
1 - tomas. Kniha Zjaveni je velmi narocna kniha na pochopenie. Plna symboliky.
Uz vela krat si tu ukazal ze vkladas do Pisma svoje predsudky. Naucene teorie.
Vysvetlujes si verse Biblie podla svojho vierovyznania.
Citas medzi riadkami.
Vsuvas do nich svoj vyznam.
Do versov vkladas to, co vers vobec nekaze. Ty medzi riadkami najdes aj to co tam nie je.
Preto u teba vysvetlenie z knihy zjaveni je ........
Si zavadzajuci clovek.
Tvoja pravda nie je pravdou ktoru citam v Pisme, ale recou sektara.
Ked citam co pises, potvrdzujes len staru pravdu, a tou je, ze rimsko katolicke nabozenstvo je najvacsou sektou krestanskej viery.
Obracias svate Pismo na hlavu.

Uz velakrat si tu napisal absurdne bludy. Ale integritu s Bibliou a jej celym ucenim hadzes von oknom.
Musis to robit aby to sedelo s ucenim tvojej rimskej cirkvi.

Vies, kazdy kto ma prehlad v Biblii, vie ze kniha Zjaveni je velmi tazka pochopit.
Kazdy kto ju rozobera a pritom ani nespomenie a neberie do uvahy knihu Daniela len ukazuje aku povrchnu, amatersku, znalost pisma ma.
Kazdy kto vidi v Zjaveni odkaz na Mariu, a jej akoze slavu, je nie len ignorantom, ale aj zaslepenym fanatikom.
Necitaj medzi riadkami, citaj riadky.
Ich vyznam musi mat sulad s Pismom.
Boh neinspiroval 'svaty zmatok', ale Svate Pismo. Preto jeho vyklad musi mat sulad.

Tvoja teoria sulad s Pismom nema.
Hladas, ba nasilu vkladas medzi riadky. nabozenstvo svatej matky Boha.

Povysujes Mariu na uroven akejsi bohyne.
Robit z cloveka Boha.
Ako toto dokaze Krestan?
Krestan vie ze len jeden clovek bol Bohom, - Syn Boha - Jezis Kristus. Vie, ze len Jediny je Boh vsemohuci, jeho Otec. Ze jeho Syn je mu, bol mu a bude mu podriadeny.
Ostatni ludia, vratane Marie, boli a su len hriesni ludia.

Sektar si toto ale neberie na tazku vahu.
Urobi si zo smrtelnej zeny bohynu. Orodovkynu.

Pritom Pismo jasne pise, je len JEDEN prostrednik medzi Bohom a clovekom, Pan Jezis Kristus.

Nie nadarmo rimska cirkev po starocia zakazovala ludom vlastnit a čitať Bibliu.
Bludy a klamstva sa tazko udrziavaju medzi scitanym narodom.
Je lahsie zakazat ludom citat Pismo.
Potom ovladat tych ignorantov ucenim z pomedzi riadkov, je akoby prechadzkou v parku.
Súhlasí ondrej61


46.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 17:47 avatar
45, a ty si z akej sekty? Alebo si ides zalozit novu...a preto ide z teba len zavist voci RKC....


47.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 17:49 avatar
další sektar v ociach katolického mundamentalistu.....nenavidiaceho vsetkych co nesuhlasia s RKC...su to svine važení.....    


49.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 18:01 avatar
Sviniar, ty si dávaj pozor na jazyk!!! Mysliteľ nepatrí do žiadnej sekty.


69.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   19. 6. 2020, 00:16 avatar
45) Pokiaľ chces protiargumentovat, protiargumentuj na konkrétne moje verše o ktorých som písal

Ja neucim nové učenie, ale len hájim názory ktoré už boli známe cirkevným otcom v prvých storočiach, pričom v niektorych veciach napíšem aj svoje postrehy.

O tom že Ježiš nie je jediným prostredníkom našich modlitieb som už písal v tomto clanku.

blog.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tým že sa dala Biblia do rúk všetkým ľuďom len vznikla anarchia, tisícky denominacii každá s iným ucivom, poprekrucane verse, a ešte aj rozpory s Bibliou a odklon od RKC.


71.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 6. 2020, 00:54 avatar
1, .....Tomáš, ...Zjavenie a konkrétne 12 kapitola sa spĺňa určite v dnešných dňoch, .... a preto tu nemôže isť o Máriu, a situáciu z 1 storočia. Strieľaš naslepo a ignoruješ ostatné časti Zjavenia.
Dané veci opisujú nespochybniteľné takzvaný "Pánov deň", teda posledné časy tohto systému vecí! Vyplýva to zo všetkých statí knihy Zjavenia!
Iba posolstvo siedmym zborom má spĺňanie v 1 storočí a je apelom/poučením/ pre nás dnes. Inak sa daná kniha zaoberá dnešnými časmi/budúcimi/.
---------------------------------------------------------------
A tak zrodenie "syna mužského rodu" opisuje zrod Božieho kráľovstva v nebi, v dnešných časoch,.....a nie narodenie Krista v Betleheme!
Aj tie "časy, obdobia" na to poukazujú, ....hlavne ak poznáš knihu Daniel.
Tá žena je "symbolická žena", ....nie doslovná! Aj "baránkova nevesta" je symbolická žena! Aj "Božia manželka"/žena-Jeruzalem hore/ je symbolická, nebeská žena. Aj Izrael je "symbolická žena" a podobne.
      


72.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   20. 6. 2020, 20:46 avatar
71)

"Dané veci opisujú nespochybniteľné takzvaný "Pánov deň", teda posledné časy tohto systému vecí! Vyplýva to zo všetkých statí knihy Zjavenia!"

Slovo "Pánov den" sa v zjavení používa len v 1 verši :

Zjavenie apoštola Jána 1:10
V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť:

A teda zjavenie nehovorí o tom že to čo videl Ján sa bude diať len v Pánov den (na konci sveta), ale že v Pánov den mal Ján zjavenie.

"A tak zrodenie "syna mužského rodu" opisuje zrod Božieho kráľovstva v nebi, v dnešných časoch,.....a nie narodenie Krista v Betleheme!"

Zjavenie 12:5

"I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi."

Toto sa vzťahuje na Mesiáša, pozri žalm 2:9 - Ž 2:9 - Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“


2.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 20:42 avatar
sektari nemaju radi matku Boziu....asi si vyskrtli tieto verse, alebo zmenili......to im ide najlepsie prekrucat Pismo :(


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 20:50 avatar
Robite z Marie Boha a to je nepripustné.....


5.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 6. 2020, 21:10 avatar
Pokiaľ poznám katolíkov, tak ani jeden si nemyslí, že by robil z Márie Boha.

Pre nich Boh je Boh a Mária je Mária.


6.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 21:14 avatar
oni si to neuvedomuju, ale prisudzuju jej vlastnosti, ktoré ma len Boh


7.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 6. 2020, 21:24 avatar
Ktoré konkrétne?


8.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 21:27 avatar
napr. bezhriešna


9.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 6. 2020, 21:29 avatar
Bezhriešnosť je Božia vlastnosť? To akože fakt?


12.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   18. 6. 2020, 00:48 avatar
8) A vysvetlis mi prečo obyčajní ľudia v Biblii dostali Božie vlastnosti ? Prečo dostali apoštoli moc odpustat hriechy (odpúšťať hriechy je Božia vlastnosť), moc uzdravovať nevyliečiteľne chorých (Božia vlastnosť), moc prorokovat (Božia vlastnosť), moc súdiť 12 kmeňov Izraela (Božia vlastnosť), moc písať neomylne v listoch (Božia vlastnosť, prečo veriaci v nebi dostali nesmrteľnosť (Božia vlastnosť), preco Elizeus dokázal vzkriesiť človeka (Božia vlastnosť).

Je to preto lebo Boh sa s týmito ľuďmi rozdelil o svoje Božie vlastnosti. Títo ľudia môžu konať divy len s dovolením Boha. A prečo by Mária nemohla dostať žiadnu Božiu vlastnosť ? A ak ju dostala, potom je to len vďaka Bohu a Mária za svoje vlastnosti môže vďačiť len a len Bohu.


13.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 06:03 avatar
12, pekne si to vysvetlil, ale zial Ondrej a jemu podobni bludari ich nezaujimaju argemnty......to sa v sekte nenosi !!!!


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 06:27 avatar
Sviňa, cituj vetu od Ondreja, ktorú považuješ za extrémny blud.


15.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 06:39 avatar
Lemmy, s tou svinou by som v tvojom pripade radsej pomlcal A preco sa ty, ateista, staras do veriacich ?


16.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 06:42 avatar
Prečo by som ťa nemal volať menom, ktoré si dal do avataru. Tvoja prezývka znie: Nehádžte perly sviniam.

A ja ti predsa perly nehádžem, ty sviňa. Ty sám si sa nazval sviňou. Sťažuj sa sám na seba, že si si dal takú idiotskú prezývku.


17.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 06:48 avatar
prekrucas ako vzdy tou svinou som nazval ateistov, cize aj teba
a povedzme si uprimne , telom i dusou sa na svinu podobas


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 06:55 avatar
Nie, nazval si sa sám, že si sviňa. A my, normálni ľudia ti nehádžeme perly.


21.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 06:57 avatar
ty perly nemas, o chvilu ani na internet, si žobrak :(


24.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 09:02 avatar
podľa perly su všetci svine, ktorí nesuhlasia s RKC to je zjavne....doslova citim tu nenavisť čo nosi ten clovek voči všetkým čo su proti RKC.....


18.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 06:48 avatar
prekrucas ako vzdy tou svinou som nazval ateistov, cize aj teba
a povedzme si uprimne , telom i dusou sa na svinu podobas


22.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 08:52 avatar
ja hovorim o schopnosti nikdy nezhrešiť, vypočuvavať trebárs modlitby po celom svete


26.
označiť príspevok

Krištof
   18. 6. 2020, 11:20 avatar
"Panna Mária bola skutočne obyčajnou ženou. Sv. Ľudovít Mária Grignon, jeden z najväčších ctiteľov Panny Márie to vyjadril slovami: „Uznávam s celou Cirkvou, že Mária je len obyčajným tvorom, ktorý vyšiel z rúk Najvyššieho. Keď sa prirovná k jeho nekonečnej Velebnosti, je menej než prášok, alebo skôr nie je vôbec nič, pretože on jediný je „Ten, ktorý je“ (Ex 3, 14). Tento veľký Pán, vždy nezávislý a sám sebe dostačujúci, nepotreboval a vôbec nepotrebuje svätú Pannu, aby sa naplnila jeho vôľa a ukázala jeho sláva. Stačí mu len chcieť, aby učinil všetko.“ Boh koniec koncov k svojej sláve nepotreboval ani anjelov. A predsa ich stvoril. Nepotreboval k tomu ani ľudí… A predsa nás stvoril. Nepotreboval Matku. A predsa si ju vybral a posvätil.
Panna Mária, podobne ako všetci ľudia, potrebovala byť spasená. Sama to priznala v chválospeve Magnifikat: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi…“ (Lk 1, 46-47). Pre zásluhy svojho Syna bola už pri počatí uchránená od dedičného hriechu a Božou milosťou bola po celý život chránená, aby nespáchala žiaden osobný hriech.
Sv. Písmo ani tradícia Cirkvi nehovorí o tom, že by Panna Mária bola prijala krst na očistenie od hriechov. Už dávno predtým, ako Ježiš a jeho apoštoli začali krstiť, anjel povedal o Panne Márii: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28). Grécky to znie: Chairé, kecharitoméne, ho Kyrios metá sú. Doslovne: „Raduj sa, teš sa“, alebo „buď pozdravená, plná milosti, Pán je uprostred Teba“, alebo „v Tebe.“ Kde je hriech, čo i ten najmenší, alebo nejaká náklonnosť k hriechu, nemôže byť plnosť milosti. Anjel to vyslovil vo chvíli, keď v Márii ešte telesným spôsobom neprebýval Ježiš, o ktorom Božie slovo hovorí, že je „jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 14). Nikomu inému z ľudí, okrem Panny Márie, Božie slovo tento titul nepriznáva. Na základe toho, Cirkev vedená Duchom Svätým, podľa Ježišovho prísľubu, verí, že Panna Mária bola Božou milosťou uchránená od dedičného hriechu i od všetkých osobných hriechov." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 6. 2020, 23:15 avatar
Boh je boh a Maria je Mária .
Mária nemá žiadne špeci zázračne schopnosti je to iba migrantka spolu s Jozefom .
V bibli je veľa vecí ktoré sa nedajú doslovne dokazovať lebo by sme sa velmi veľa nasmiali .
Každopádne žena môže počať ako panna to je jedno z mala kuziel ktoré sa dokazať dnes bežne dajú .
Preto mne príde dosť čudné že v niektorých cirkvách hovoria že biblia je cela pravdiva a dokazatelna ale Maria nemohla byť panna


19.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 06:48 avatar
A Osprostený je Ožiarený.                                                                                                                                                                                                      


23.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 08:56 avatar
Boh je boh a Maria je Mária .
Mária nemá žiadne špeci zázračne schopnosti je to iba migrantka spolu s Jozefom .
Ano s tým suhlasím.....katolíci ale urobili z nej niečo iné......a o to ide.
Súhlasí Osvietený


29.
označiť príspevok

Osvietený muž
   18. 6. 2020, 12:40 avatar
Ondrej ano u katolíkov počala ako panna.

Je to však dogma a dogma sa nedokazuje ale verí .

Medzi záväzné dogmy o Panne Márii patria:

Panna Mária je Božia Matka. Touto dogmou z 5 storočia chcela Cirkev zdôrazniť, že Ježiš bol Bohom od narodenia a nestal sa ním počas života alebo až po smrti. Nakoľko Panna Mária bola matkou Ježiša – človeka, ktorý bol zároveň aj pravým Bohom, je logické, že bola aj Božou matkou. Táto dogma bola prijatá v čase boja so sektou ariancov, ktorí popierali Božstvo Ježiša.
Druhá dogma je o večnom panenstve Márii a preto jej priznáva titul Panna Mária. Panenstvo sa Márii priznáva pred pôrodom aj po pôrode počas celého života. Túto dogmu potvrdil Lateránsky koncil aj Druhý vatikánsky koncil.
Tretia dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie bola vyhlásená pápežom Piusom IX v roku 1854. Týmto pomenovaním sa Panna Mária predstavila počas zjavení v Lúrdoch.
Posledná štvrtá dogma sa týka Nanebovzatia Panny Márie s telom a dušou do neba. Táto dogma bola vyhlásená v roku 1950.

Vedci ktorí študovali náboženstvá našli pannu v mnoho oveľa starších náboženstvách .

Vo všetkých sa jedná o ukaz na nočnej oblohe kedy sírius / maya , panna atd / ukazuje cez zimný slnovrat cez tri hviezdy pomenované traja krali na východ kde sa rodí svetlo sveta slnko .

Panne sa zrodil boh za príchodu troch králov .

Horus- Egypt

Príbehy zrodenia Ježiša a Horusa sú si veľmi podobné. Horus a jeho otec Osiris, bývajú často zameniteľní (“Ja a môj Otec sme jedno”): Horus sa narodil z panny Isis-Meri 25. decembra v jaskyni/jasliach. Jeho narodenie bolo oznámené hviezdou na Východe a prišli traja mudrci. Ako dieťa sa učil v chráme a bol pokrstený keď mal 30 rokov. Horus bol tiež pokrstený “Anup Krstiteľom”. Mal 12 učeníkov. Vykonával zázraky. Kráčal po vode. Bol ukrižovaný, pochovaný v hrobke a vstal z mŕtvych / El-Azar-us/ Bol tiež nazývaný “Cesta, Pravda, Svetlo, Mesiáš, Pomazaný Syn Boží, Syn človeka, Dobrý Pastier, Baránok Boží, Slovo” etc. On bol “Ryba” a bol spájaný s Baránkom, Lev a Ryby (“Ichthys”). Horus bol nazývaný aj “KRST,” alebo “Pomazaný” ….. dlho predtým, než kresťania prevzali tento príbeh.

Hinduizmus- Krishna

Pozrime sa na ďaľšie podobnosti medzi kresťanským charakterom a indickým mesiášom. Pri podrobnom priezkume nájdeme viac než 100 podobností medzi hinduistickou a kresťanskou tradíciou: Krišna sa narodil z panny Devaki. Jeho otec bol tesár. Jeho narodenia sa zúčastnili anjeli, mudrci, pastieri a bol obdarovaný zlatom, kadidlom a myrhou. Bol prenasledovaný tyranom, ktorý nariadil zabitie tisícok detí. Bol kráľovského pôvodu. Bol pokrstený v rieke /Ganga/ Robil divy a zázraky. Kriesil mŕtvych a uzdravil malomocných, hluchých a slepých. Krišna používal podobenstvá, aby učil ľudí o láske. Bol premenený pred svojimi učeníkmi. V niektorých podobenstvách zomrel buď pribitý na strome, alebo bol ukrižovaný medzi dvoma zlodejmi. Vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Krišna je nazývaný “pastier Bohov” a “Pán pánov” a bol považovaný za “Vykupiteľa“. On je druhá osoba Trojice a vyhlasoval sa za “Vzkriesenie” a “cestu k Otcovi.” Bol považovaný za “Začiatok, stred a koniec”, (“Alfa a Omega”), vševedúci, všadeprítomný a všemohúci. Jeho učeníci mu dali titul “Jezeus”, čo znamená “čistá podstata”. Krišna sa má vrátiť do boja s “Princom Temnôt”, ktorý príde pustošiť krajinu. etc…

Mithra-Slnečný boh z Perzie

Príbeh Mithru predchádza kresťanskú bájku o najmenej 600 rokov. Kult Mithra bol krátko pred kresťanskou érou “najobľúbenejším“ a široko rozšíreným náboženstvom ‘pohanskej’ doby.” Mithra má nasledujúce spoločné skutočnosti s postavou Krista: Mithra sa narodil z panny 25. decembra. Bol považovaný za veľkého cestovateľa, pedagóga a majstra. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov. Vykonával zázraky. Bol pochovaný v hrobke. Po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie bolo oslavované každý rok. Mithra bol nazývaný aj “Dobrý pastier”. Bol považovaný za “Cestu, Pravdu a Svetlo, Vykupiteľa, Spasiteľa, Mesiáša.” Jeho posvätný deň bola nedeľa, “Pánov deň”, stovky rokov pred objavením sa Ježiša. Mithra mal hlavný sviatok, tzv. Veľkú noc, v dobe, keď bol vzkriesený. Jeho náboženstvo malo Eucharistiu, alebo “Večeru Pánovu.”

Budhizmuz – Budha

Väčšina ľudí si myslí, že Budha ako osoba, žila pred asi 500 rokmi p.n.l. Charakter, obyčajne opísovaný ako Budha/Boh, je však len kompilácia legiend a porekadiel rôznych svätých mužov z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia jeho života. Budha má nasledujúce spoločné s postavou Ježiša: Budha sa narodil z panny Maya, ktorá bola považovaná za “kráľovnú neba”. Bol z kráľovského rodu. Rozdrvil hadovi hlavu. Vykonával zázraky, uzdravoval chorých, kŕmil 500 mužov z “malého košíka koláčov” a chodil po vode. Zrušil modlárstvo, bol “rozsievačom slova” a kázal “zriadenie kráľovstva spravodlivosti na Zemi”. Učil cudnosť, striedmosť, toleranciu, súcit, lásku a rovnosť všetkých. On bol premenený na kopci. Sakya Budha bol ukrižovaný na zmierenie hriechu, trpel tri dni v pekle a bol vzkriesený. Vstúpil do Nirvány, alebo “neba”. Buddha bol považovaný za “dobrého pastiera” a “tesára“. Bol nazývaný “Spasiteľom“ a “svetlom sveta.” no a prekvapenie na koniec…..

Prometheus-Grécko

Grécky boh Prometeus vyhlasoval, že prišiel z Egypta, ale jeho dráma sa konala v horách Kaukazu. Prometeusove príbehy sú nápadne podobné s postavou Ježiša: Prometheus-boh zostúpil z neba stelesnený ako muž, aby zachránil ľudstvo. Bol ukrižovaný, trpel a vstal z mŕtvych. On bol nazývaný aj Logos, alebo slovo. Päť storočí pred kresťanskou érou vážený grécky básnik Aischylos napísal vo svojom diele, že Prometheus bol ukrižovaný “na strome” a nebo sčernelo. Tradícia nám síce predkladá, že Prometheus bol ukrižovaný na skale, ale niektoré zdroje sa domnievajú, že bol ukrižovaný na strome, a že kresťania príbeh zámerne zmrzačili, ako to urobili s prácami mnohých starovekých autorov. V každom prípade slnko v tomto príbehu, ktoré je zahalené tmou sa vyrovná kresťanskej bájke o zostupujúcej tme, keď bol ukrižovaný Ježiš. Tento pozoruhodný fakt nie je zaznamenaný v histórii, ale je vysvetliteľný ako súčasť opakujúcej sa hry.

Hry, ktorá sa začala pred dávnymi vekmi v úplných počiatkoch ľudstva. Vekmi, keď sa ešte vo veľkom prechádzali na Zemi naši „stvoritelia“. Vtedy ľudia/pohania uctievali len jedno „božstvo“…. Slnko: Slnko “umiera” na tri dni 22. decembra zimného slnovratu, kedy sa zastaví v pohybe na juh. Je narodené /znovu vzkriesené/ 25. decembra, kedy znovu začne jeho pohyb na sever. V niektorých oblastiach kalendár pôvodne začal v súhvezdí Panny a preto termín –„ byť narodený z Panny”. – Slnko je “Svetlo sveta”. – Slnko “prichádza z mrakov a každé oko ho vidí”. – Slnko, ktoré vychádza v dopoludňajších hodinách je “Spasiteľom ľudstva”. – Slnko nosí korunu,….. /alegória – “tŕňová koruna”/ – Slnko “chodi po vode”….keď zapadá. – Slnko a jeho “následovníci”, “pomocníci”, alebo “učeníci”- to je 12 mesiacov a 12 znamení zverokruhu, alebo súhvezdí, cez ktoré slnko musí prejsť. – Slnko visí na kríži, alebo je “ukrižované”, čo predstavuje proces prechádzajúcej rovnodennosti, jarnej rovnodennosti na Veľkú noc, po ktorej je potom vzkriesené.


30.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 12:53 avatar
Osvietený, ona u kresťanov porodila ako panna....toto nie je dogma, to je v biblii.....
To je otazkou viery vsetkých krestanov, dokonca aj jehovistov.....
Tu ide o to čo z nej urobili katolíci...
Vsade vidíš veliku Mariu na obrazoch a Ježiška bezbranného v jej naručí....Je to doslova marianske šialenstvo.....narobili si sochy, ktore bozkavaju.....klaci pre dnou dokonca papež.....ale to su už veci, ktorým nerozumieš a nechapeš, co vyčitame vlastne katolíkom....
Súhlasí elemír


31.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 13:01 avatar
Aj tak je na tom najzaujímavejšie to, že máte pocit, že im to vyčítate právom.

Či vari dospelá Mária nikdy nemala malého Ježiša v náručí?
Alebo vari nikde katolíci nemajú sochy a obrazy aj dospelého Ježiša?


32.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 13:34 avatar
to je podprahova zaležitosř....vsade vidíš Mariu ako ma v naručí Ježiška....a potom sa nediv mariánskému šialenstvu....ano je to opravnena kritika, ohladom bozieho Slova....
Ježiš jasne zdoraznil kto je jeho matka a kto su jeho bratia....Svojej matke povedal žena......
Ano ako pravi modláři maju sochy dospeleho Ježiša na kríži.....pravidelne ho potom zakrývaju a maju pre zmenu vycapenu sochu v hrobe...tomu sa hovori tradicia a modlarstvo.....imervere si ho takto udržuju v kolobehu kríž a hrob.....


33.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 13:43 avatar
S niečím sa dá určite súhlasiť, ale celkovo si myslím, že máš iba čiastočnú pravdu.


34.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 13:59 avatar
a v čom si mzslíš že nemám


35.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 14:01 avatar
V tej jednostrannosti ohľadom modlárstva.


36.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:03 avatar
akej jednostrannosti....ved konkretne napíš


37.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 14:13 avatar
chod uz do pekla ty satan, aj ten nenavidi Matku Boziu ako ty!!!


39.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:19 avatar
klidek chlope...važim si Mariu...bola to bohabojná židovka.....ktora sa počala pricinenim muža a ženy....s porusitelneho semena a spada tak isto ako každý iný clovek pod dedičný hriech....mas s tým problém?


38.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 14:18 avatar
Jednostrannosti v tom, že nič nie je úplne čierne ani úplne biele. Samozrejme, že katolícke uctievanie Márie nie je len uctievaním pozemskej Márie, ale je niečím oveľa viac. Je uctievaním čistého ženstva v jeho princípe. A to nie je nič antikresťanského, pretože ženstvo je obsiahnuté v stvoriteľovi rovnako ako mužstvo. Nebyť "katolíckeho" uctievania tohto ideálneho ženstva, nikdy by ženy v našej spoločnosti nedosiahli tú rovnoprávnosť, ktorú majú dnes vo vyspelých kultúrnych krajinách.
To len primitívny materializmus dnešnej doby nedokáže akceptovať toto čisté ženstvo a všade si dosádza hmotne-zmyslovú podobu obyčajnej pozemskej ženy.
Ale to najdôležitejšie spočíva v tajuplnom obraze toho, že naše ľudské duše môžu byť tými Máriami, ktoré v nás zrodia to, čo nás dokáže spasiť - tento vnútorný obraz, že len z čistej nepoškvrnenej duše sa môže zrodiť vnútorný Spasiteľ, to je niečo, čo pôsobilo storočiami v kresťanstve a preto sú kresťanské civilizácie tam, kde sú.
Pravdaže, bol to impulz, ktorý do kresťanstva vtiekol skrze Rimanov, ktorí si podmanili Egypt a tak samotná egyptská Isis, "tá, ktorá je, bola a bude a ktorej závoj nemôže nadvihnúť žiaden smrteľník" sa preliala ideovo do obrazu, ktorý mnohokrát liečivo pôsobil v novom rímskom kresťanstve.

Život nie je jednofarebný.


40.
označiť príspevok

hokejis muž
   18. 6. 2020, 14:25 avatar
V Márii môžeme uctievať ten najvyšší Božský ženský princíp, ktorý mohol byť zjavený súčasnému ľudstvu.


41.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:27 avatar
ja sa pozeram jedine na Mariu a čo z nej robia katolíci....Chceš hadam povedať že katolíci sa zaslužili mariánskou uctou o rovnoprávnosť žien?......Ved v biblii jasne vidíme ako sa ma spravať muž a ako sa ma spravať žena.....neni nam treba k tomu mariansky kult....tvoje videnie božieho slova zavaňa ezotérikou....
Absolutne nerozoznavaš skodlivosť ducha jezabel, ktorý doslova ničí rodiny prave preto, že ženy preberaju v mnohých domacmostiach kormidlo a muži sú pod papučou......


42.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 14:36 avatar
V Biblii je napísané: Muž bude panovať nad tebou (nad ženou). Správaš sa tak? Trpia to ženy v tvojom okolí?

Áno, chcem doslovne povedať to, čo píšeš: katolíci sa zaslúžili mariánskou úctou o rovnoprávnosť žien


48.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 17:53 avatar
katolici su pod duchom jezabel......ano manželka ma posluchař muža...pretože je hlavou rodiny...a muž by mal milovať svoju ženu.....v takejto rodine je vsetko v absolutnom poriadku.....Tam kde žena zacne byť hlavou rodiny a muž je len taký acháb tak to je zaciatok konca.....týmto veciam nechapeš


50.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 18:02 avatar
muž ma mať svoju autoritu v rodine....a deti by mali mať rešpekt...Samozrejme že muž nebude trestať deti bezdovodne, ma ich rad a deti pochopia ak ich ma otec rad, že aj to po zadku boli nielen dieťa ale aj samotného otca.....manželka ma byť vtedy ticho a nekritizovat muža za to pred detmi...to už je potom absolutny koniec a deti nebudu mať rešpekt ani pred matkou ani pred otcom......Duch jezábel, ktorý nici rodiny toto vypôsobuje ....to je ta rovnoprávnosť ktoru vydobuju katolíci(netvrdim že vsade)


55.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 18:56 avatar
48. Ale čoby, rozumiem tomu veľmi dobre.

Lenže ty tu predkladáš niečo, o čom ja vôbec nehovorím. Duch Jezabel nie je a nikdy nebol a nemôže byť totožný s tým, čo ja nazývam čistým ženstvom, ktoré jediné je schopné zrodiť spasiteľa. To je úplne iný duch. Mariánsky duch nemá nič s Jezabel.

A bolo to iba stredoveké kresťanstvo, ktoré tento ideál čistého ženstva dokázalo vniesť v novšej dobe kresťanským spôsobom. A nebolo by toho schopné, keby zostalo zaseknuté v starozákonnom duchu, kde žena je vždy len tá, čo je hriešna, vždy iba tá, ktorá podľahla zvodu hada, vždy iba tá, nad ktorou muž má panovať.

To je vidno jasne na hebrejskom náboženstve, ktoré neprijalo Krista, ako je pre nich ženstvo v istom zmysle menejcenné, ako nedokáže prijať ideu, že žena by mohla mať "Ja Som" v sebe. A takisto v Islame, ktorého hlavný pokrvný prúd tiež pochádza zo starozákonného Abraháma.

Veď to je vidno, stačí sa pozrieť do sveta okolo seba.


56.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 20:29 avatar
vy tu spajate mariu s nejakým vyššim principom, alebo cim vlastne čistotou ženy.....
Ved Maria bola obyčajna bohabojna židovka, ktora nemala pomer s mužom...Ničím nejak extra nevynikala...akurat jej odpověď nech sa stane podla tvojej vole som tvoja služobnica je užastna...Stavat na tom nejake ine naboženstvo cistoty ženy mi pride ako zlý vtip.....Ano moslimovia si tuto otázku velmi zle vysvetlili a ženu doslova ponižili....ale to je proti slovu predsa....muž si ma važiř svoju ženu....moslimom vyhovuje v tejto otazke evedentne starý zakon


57.
označiť príspevok

hokejis muž
   18. 6. 2020, 20:34 avatar
mufíku si vzdialený pravde


60.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 20:59 avatar
samozrejme robit z toho nejake nabozenstvo cistej ženskosti je snad špatný vtip....Venujem sa radsej evanjieliu...a co to pre člověka prinaša...včetně ženy samozrejme....


65.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 21:21 avatar
Keby niekde niekto robil náboženstvo čistej ženskosti, tak súhlasím, že by to bol hodne špatný vtip.

Ale to nikto nerobí.


59.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 20:55 avatar
56. Spájame, áno, pretože v človeku nevidíme len telo.


62.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 21:02 avatar
vase sprtanie do duchovna je skor taka ezoterika


64.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 21:17 avatar
To sú len slová. Nejde o slová, ale o obsah.


25.
označiť príspevok

teolog
   18. 6. 2020, 10:34 avatar
Vysvetlenie o tom, kto je tá žena z knihy Zjavenie 12:1 nájdeš na tejto webovej stránke - jehovajekralom.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ...:-)


43.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 16:02 avatar
uz rozumiem preco ondrik, fakira a podobni sektari sa boja Matky Bozej , Panna Maria povedala :,, Vo všetkých sociálnych vrstvách, budú sekty s veľkou zručnosťou prenikať do sŕdc rodín a budú ničiť dokonca aj deti."
rehoľná sestra Matka Anna od Ježiša.


44.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 16:05 avatar
a to kedy povedala ty katolicke čudo   


51.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 18:03 avatar
Pochybujem, že sviniar je katolík. Podľa mňa je to eštebácky provokáter. Teraz eštebáci hľadajú rôznych vinníkov, aby mali súdy čo robiť. Aby sa štát, a prezidenta mohli chváliť, ako sa o občanov dobre stará tento fašistický štát.


52.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 18:15 avatar
je to kovaný katolik tomu ver...katolik fundamentalista je to najlepsie co môžeš vidieť...takí v minulosti robili najvatsie zverstva ake si vieme predstaviť


53.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 6. 2020, 18:16 avatar
Potom sa len potvrdzuje, že takí katolíci sú najhorší, najnebezpečnejší, horší ako Kuffa.


54.
označiť príspevok

Kacír muž
   18. 6. 2020, 18:18 avatar
Katolíci sú kurvy, preto som evanjelik.  
Súhlasí Lemmy


58.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 20:45 avatar
Evanjelik je lepsi ako su jehovisti,milost...a podobni sektari


61.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 21:00 avatar
evanjielici sa od vas moc nbelisia...akurat kopli papežovi do zadku.....a v otazke Marie su na tom dobre....


63.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 21:10 avatar
Evanjelicke bohosluzby su dostojne, nie sfanatizovany dav sektarov.. .to ze kopli papeza... vsak to aj tak vyzera ako sa triestia...delia a zanikaju...


67.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 21:35 avatar
bolo by dobre sa ocitnut v dobe Ježiša....muselo to byt často moc charizmaticke, nemyslíš?....to muselo byt také katolicke....ludia prisli posadali si...a davali pozor aby namiesto poklaku nahodou nepovstali...bo to by bol pruser ako prasa.....rituály ani nepozna neznaboh jeden   


66.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 6. 2020, 21:29 avatar
Fakty o ježišovej matke uznávam len tie, ktoré sú uvedené v evanjeliu, počala a porodila a zostala panna, to je evanjelium a poto, sa píše, že ježiš mal bratov a sestry a to je tiež fakt , ale ďalej sa v evanjeliu nehovorí nič o mužovi, ktorému by porodila klasickým spôsobom ježišových súrodencov. a keď to nie je v evanjeliu, tak ma to jednoducho nezaujíma a praktický ani neviem, ako by mi to malo pomôcť pri spasení,dokonca som tu čítal o františkovi,na ktorého vraj veľmi naliehali prijať ďaľšiu dogmu a on to rázne odmietol.
Vo fatime nám ponúka na dlani svoje trňmi ovinuté nepoškvrnené srdce . Ale ani toto cirkev neprijala ale veriaci prijali jej modlitbu a modlia sa pri každom desiatku ruženca: O ježišu, odpusť nám naše hriechy , zachráň nás od pekelného ohna a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré to najviac potrebujú. Všetky duše, to sú duše všetkých veriacích, ale aj neveriacích.Teda zjavenie vo fatime chce, aby sme sa modlili za všetky duše, veriacích a neveriaích, lebo iba boh a ježiš vedia, kto je dobrý a spravodlivý, tak ako ježiš bol po smrti na kríži v podsvetí a kto bol dobrý a spravodlivý počul jeho hlas, tak aj táto modlitba nám neustále pripomína, aby sme nezabudli na tých, ktorí sú dobrí a spravodliví medzi neveriacimi.
Ježiš nám dokonca hovorí, modlite sa aj za svojích nepriateľov.
Myslím, že ani ie je zdravé sa takto zaoberať s tým, kto, čo na nebi je, ale sa modlite a spoľahnite sa, že na nebi už vedia, čo s vašou modlitbou, nehľadajte výhovorky, ako sa nemodliť, ale hľadajte cesty, ako s tým žiť a ako sa Vám modlitba vráti, škúšajte a hľadajte a sledujte, ako sa to vo vašom živote prejaví.
Takéto debaty vás môžu doviesť až do absurdity a veľmi ľahko sa ocitnete na opačnej strane fronty, napriek tomu, že váš dojem bude úplne iný, nezabúdajte, že aj to môže byť satanov klam.
Kto by nechcel byť spasený, ale ak má niekto svoje predstavy o spasení a zrazu mu tu začne niekto tvrdiť, že on má názor na to, že sa musí urobiť niečo navyše, niečo viac, čo aj cirkev mu doporučuje, čo nám pomôže, že ho nazveme kurvou, alebo z neho urobíme najhoršieho ? Už len fakt, že nám vzkypí žlč, by mal byť podnet na to, aby sme podozrievali z toho satana.
Ježiš nám hovorí, musíte bežať ako bežci na štadione, musíte mať vždy snahu, aby ste boli prví a nie haniť tých, čo bežia pred vami, ak teda tu situáciu tak cítite.
Ak nie si studený a ani horúci, vypľujem ťa ako vlažnú vodu.

Nehľadajte výhovorky, ako čo nerobiť, naopak skúšajte a hľadajte u tých, čo sa vám zdá, že robia viac, ako vy.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:11,  EnaXnaY Matovič nič neopísal . Diplomovku si dal vypracovať tak ako väčšina študentov za...
dnes, 13:09,  Jojo, rozpredali Slovensko do zahraničia, celí sme z toho happy ;)
dnes, 13:08,  Za 40 rokov sa mnoho vecí zmenilo . Najskôr viedli našu krajinu eštebaci a komunisti z HZDS...
dnes, 13:07,  Jojo, opravujme že Matovič opísal diplomovku, to nás spasí ;)
dnes, 13:06,  Čo sa 40 rokov ničilo bude sa 40 rokov opravovať
dnes, 13:06,  Isto isto, už 30 rokov prešlo a vy sa stále vyhovárate na komunistov ako by ste mali...
dnes, 13:05,  stale sa nevieme spamatať z toho komunistickeho marazmu......
dnes, 13:03,  Teraz budujú krajšie zajtrajšky kapitalisti ;)
dnes, 13:01,  budovanie krajšich zajtrajškov , červenými komunistickými diablami na s zachrani,...
dnes, 12:59,  nasťastie oprdených komunistov za monitormi už nie je veľa.....*13*13*13*13
dnes, 12:45,  (8) Dosvietený, tých Tvojich súkmeňovcov je násobne viac - čo ich neprihlásiš...?!
dnes, 12:42,  Ved minule si písal že covid 19 je vymyslený a nie je . Španielska chrípka (január 1918...
dnes, 12:27,  Kvôli komu/čomu sa vlastne zastavila svetová i naša ekonomika? Zrejme len a len kvôli...
dnes, 12:22,  Zatknutí sú bojovníci ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti, tzv. vagnerovci, oznámil...
dnes, 12:22,  Zato ty si sa nezmohol ani na to. :-))))))))))))) Trtko z Nemanic. Mati na teba neprepisala ani...
dnes, 12:20,  Režim prezidenta Alexandra Lukašenka obvinil tri desiatky ruských žoldnierov z prípravy...
dnes, 12:17,  Ty si, prakokot, perfektne kydal hnoj a lestil naftou traktor na JRD. :-))))))))))))))
dnes, 12:16,  Nieco podobne, akoze ty si nebol sadit stromky v Reichu a zberat sparglu. :-))))))))))))))...
dnes, 12:15,  Havran prečo si myslíš , že američania lietali na ISS naposledy pred 30 rokmi keď je to lož ?
dnes, 12:13,  bicykel je zbraň pre rodákov lebo za 46 rokov sa zmohol len na odratý kradnutý bicykel
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je ako diamant - tvrdý, ale krásny.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(217 371 bytes in 0,386 seconds)