Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Záver z rozhovoru s profesorom Rainerom Mausfeldom

3
reakcií
110
prečítaní
Tému 3. decembra 2019, 15:29 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   3. 12. 2019, 15:29 avatar
Záver z rozhovoru s profesorom Rainerom Mausfeldom:?
Kapitalistická demokracia nemôže existovať bez propagandy? - ?jej manipulačné techniky sú psychológom známe už viac ako sto rokov

Pred niekoľkými rokmi sa objavila? ? informácia z prostredia najznámejšieho amerického think tanku CFR? (?Council on Foreign Relations/? ?Rady pre zahraničné vzťahy?)?.? „?Mocní?“ ?tohto sveta na jeho pôde so znepokojením riešili? „?politicky sa prebúdzajúce ľudstvo?“?,? ?ktoré je prekážkou uskutočňovania globalistických plánov.? ?Prebúdza sa ľudstvo o.i.? ?aj politicky?? ?Hillary Clinton svojho času verejne vyhlásila,? ?že Amerika zlyháva práve v tom,? ?v čom je najlepšia? – ?v propagande?… ?Zlyhali spin doktori??

Nie nezlyhali. ? ?Práve naopak:? ?ideológia? „?kapitalistickej demokracie?“ ?sa vydala na víťazné ťaženie po celom svete a kapitalistickému vykorisťovaniu ľudí aj prírody sa otvoril priestor v globálnom meradle.? ?Zároveň sa podarilo mystifikovať pravidelné finančné krízy spojené ? ?s kapitalizmom ? ?ako akýsi? „?prirodzený zákon slobodných trhov?“ ?a tým ho vyňať spod ? ?spoločenskej kontroly a demokratických procesov.? ?Moderné formy indoktrinácie,? ?ktoré sú zamerané predovšetkým na politickú apatiu obyvateľstva,? ?desivým spôsobom potvrdzujú poznatky získané už pred viac ako sto rokmi? –? ? ?ilúzia demokracie je najúčinnejšou a nákladovo najefektívnejšou formou ochrany pred revolúciou.?
?Účinnosť tejto ideológie je zrejmá zo skutočnosti,? ?že gigantické prerozdeľovanie zdola nahor,? ?z verejných do súkromných rúk,? ?ktoré bolo a je realizované neoliberalizmom,? ?je ľuďmi do veľkej miery tolerované bez vážnejšieho odporu. ? ?Okrem toho práve tie strany,? ?ktoré tradične predstierajú,? ?že zastupujú záujmy nevlastníkov,? ?t.j.? ?sociálnodemokratické a ľavicové strany,? ?si tiež do veľkej miery osvojili neoliberálnu ideológiu? – ?v rámci nej sa obmedzili len na korektúry a drobné reformy.? ?Renomovaný sociálny historik Perry Anderson správne označil ideológiu neoliberalizmu ? ?za? „?najúspešnejšiu ideológiu svetových dejín?“?.? ?Keďže sa však dnes miera sociálnej a ekologickej deštrukcie stáva čoraz viditeľnejšou a zasahuje stále väčšie časti obyvateľstva,? ?zvyšujú sa aj obavy politických ? ?a ekonomických centier moci o to,? ? že kumulovaná spoločenská požiadavka na zmenu sa im vymkne spod kontroly. ? ?
Preto už veľa rokov vytvárajú právne a politické nástroje, ? ?pomocou ktorých sa dá vládnuci poriadok zabezpečiť aj autoritárskymi prostriedkami.? ?Toto všetko sa deje pod zámienkou ideológií,? ?ako sú? „?ochrana vnútornej bezpečnosti?“?,? „?boj proti terorizmu?“?,? „?boj proti populizmu?“ ?alebo dokonca? „?ochrana demokracie?“?.? ?V takejto autoritárskej ideológii teda demokracia a sloboda už neznamenajú sociálne sebaurčenie,? ?ale sú nanovo definované ako? „?právo na bezpečnosť?“?,? ?ktoré musí ? ?zaručiť autoritársky štát.? ?Keďže neoliberalizmus je od svojich začiatkov vyslovene odporcom demokracie a obsahuje silné autoritárske a totalitné prvky,? ?súčasný vývoj smerom k autoritárskemu štátu zameranému na sledovanie a kontrolu obyvateľstva,? ?je nevyhnutným vyvrcholením neoliberálnych transformácií.

Ako sa indoktrinácii a propagande ubrániť?? ?Ako dospieť k tomu,? ?aby názory,? ?ktoré človek má,? ?boli naozaj výsledkom jeho hĺbkového skúmania povahy a stavu vecí a skutočného kritického myslenia a nie bezmyšlienkovitým opakovaním názorov,? ?ktoré si prečíta v novinách?? ?Kadiaľ vedie cesta?? ?Aký kompas treba mať na nej so sebou??

Ekonomické centrá moci mali vždy,? ?podobne ako tomu bolo už aj vo feudalizme,? ?príležitosť kúpiť si? „?ducha?“ ?potrebného na ochranu ich moci.? ?Majú k dispozícií ? ?univerzity,? ?médiá,? ?tisíce think tankov,? ?nadácie atď.? ?Majú možnosti,? ?ako ovládnuť a kontrolovať ? ?verejný diskusný priestor,? ?ktorý predstavuje? „?srdce?“ ?demokracie. ?
?Okrem toho už viac ako sto rokov využívajú poznatky sociálnych vied a psychológie k vývoju ? ?vhodných techník na ovládnutie ? ?populácie bez použitia sily.? ?Už veľmi skoro zistili,? ?že na to,? ?aby mohli tieto techniky fungovať,? ?musia byť neviditeľné.? ?Pretože my ľudia máme od prírody daný akýsi? „?psychický imunitný systém?“?,? ?ktorý by nás mal chrániť pred manipuláciou druhými.? ?Hneď,? ?ako si uvedomíme,? ?že niekto sa pokúša vnútiť nám svoju vôľu alebo ovplyvniť naše rozhodnutia,? ?reagujeme vhodnými mentálnymi protiopatreniami.? ?Pri vývoji účinných techník indoktrinácie sa preto najprv museli skúmať relevantné ? ?funkčné princípy našej mysle,? ?aby sa potom mohli identifikovať slabé stránky a zároveň zadné vrátka,? ?ktorými možno náš prírodný psychický imunitný systém preľstiť a obísť.? ?Veľká časť psychológie a spoločenských vied úmyselne alebo nevedome pomohla identifikovať práve takéto zraniteľné miesta.? ?
Dnešné formy indoktrinácie v kapitalistických demokraciách využívajú poznatky získané počas mnohých desaťročí za pomoci obrovského výskumného úsilia.? ?V prípade propagandy i reklamy je indoktrinácia tak sofistikovaná,? ?že sa proti nej prakticky nemáme šancu brániť.? ?Indoktrinačné a manipulačné techniky sú väčšinou zamerané na psychické procesy,? ?ktoré prebiehajú ? ?automaticky a nepodliehajú našej vedomej kontrole.? ?Takže využívajú vlastnosti našej mysle,? ?ktoré si ani neuvedomujeme.? ?Preto,? ?aj keby nám boli vysvetlené,? ?nemohli by sme sa pred takýmito manipuláciami bezprostredne brániť.? ?Jednoduchým príkladom z inej oblasti,? ?konkrétne z potravinárskej technológie,? ?je umelá jahodová aróma.? ?Je to v istom zmysle dokonalá manipulácia s našim chuťovým vnímaním. ? ?
Aby takúto arómu mohli vyvinúť, ? ?museli vedci najprv skúmať fungovanie chuťových receptorov a pochopiť princípy toho,? ?ako dráždením senzorov dosiahnuť vnímanie určitej chuti.? ?Na tomto základe bolo potom možné vyvinúť chemické látky,? ?ktoré sú? ? akýmisi? „?fake news?“?,? „?falošnými správami?“ ?pre naše chuťové receptory.? ?Aj keď sa umelá jahodová aróma chemicky nepodobá na prírodnú,? ?vyvoláva v našom zmyslovom systéme? „?jahodovú?“ ?chuť.? ?Aj keby nám vedec presne vysvetlil mechanizmy toho,? ?ako to funguje,? ?bolo by pre nás nemožné brániť sa tomu,? ?že v nás táto umelá aróma chuť jahody naozaj vyvolá.? ?Pred takouto manipuláciou ? ?by sme sa vedeli brániť len v prípade,? ?že by sme ? ?kompletne vylúčili priemyselne spracované potraviny a jedli iba prírodné jahody.? ?Takto v podstate fungujú aj moderné indoktrinačné techniky? –? ? ?boli vyvinuté a optimalizované takým spôsobom,? ?aby sme my ako jednotlivci boli proti nim bezbranní.? ?Aj tu by sme boli schopní úspešne sa brániť len v tom prípade,? ?ak by sme sa neustále vyhýbali všetkým médiám,? ?ktoré by mohli byť nositeľmi tejto indoktrinácie? –? ? ?pretože od momentu,? ?ako sme konfrontovaní s vhodne zvolenými obrázkami a jazykovými formuláciami,? ?je naša myseľ pod ich vplyvom.? ?Takéto radikálne riešenie je však v každodennom spoločenskom živote skoro nemožné,? ?pretože by nás odrezalo od iných relevantných informácií.? ?Napriek tomu existujú? – ?a toto je naša šanca na intelektuálnu sebaobranu? – ?príležitosti na ochranu pred manipuláciou a indoktrináciou.? ?A to tým,? ?že prekonáme sociálnu fragmentáciu a izoláciu a využijeme príležitosti,? ?ktoré nám ponúka solidarita v komunite.? ?Iba v rámci komunity dokážeme prekonať systematicky vyvolaný výpadok historickej pamäti.? ?Práve pomocou kolektívnych historických skúseností ? ?môžeme znovuobjaviť stratenú orientáciu,? ?dôležitú pre naše myslenie a konanie. ? ?Iba v solidárnom spoločenstve ? ?môžeme odhaľovať stratégie a metódy indoktrinácie a v každodennom živote vzájomne poukazovať na to,? ?akí sme voči nim zraniteľní.? ?Iba v komunite je možné prekonať pocity,? ?vyvolané rozporom medzi ideológiou a sociálnou realitou,? ?ktoré nás ako jednotlivcov dokážu úplne prevalcovať.? ?V komunite im ale dokážeme odolať a pretaviť ich ? ?do niečoho pozitívneho? – ?rozšíriť priestor pre vlastné myslenie a konať v prospech celej spoločnosti.? ?Politické a ekonomické elity ? ?samozrejme vedia,? ?že indoktrinačné metódy,? ?voči ktorým sme ako jednotlivci bezbranní,? ?dokážeme prekonať zjednotenými silami.? ?Preto odjakživa vyvíjali ? ?veľmi účinné stratégie sociálnej fragmentácie spoločnosti.? ?Aj v tomto prípade ide neoliberalizmus ešte ďalej? –? ? ?ako extrémna forma kapitalizmu je obzvlášť odkázaný na to,? ?aby čokoľvek,? ?čo má potenciál zmeniť spoločenské pomery,? ?bolo udusené v samom zárodku.? ?Neoliberalizmus sa preto usiluje systematicky ničiť spoločenstvo ako také a dokonca ničiť ? ?aj myšlienku naň.? ?
Ako spoločensky atomizovaní jednotlivci sme vydaní napospas jeho ? ?manipulačným technikám.? ?Presne toto je cieľom politických techník vládnutia. ? ?Keď stratíme myšlienku spoločenstva a solidarity,? ?stratíme našu kolektívnu schopnosť konať.? ?Tým by sa realizoval sen majetnej triedy o bezbrehej moci ekonomicky silnejších. ? ?Ničenie sociálnych pomerov ? ?a ekologického prostredia,? ?ktorého sme svedkami za posledné desaťročia poukazuje na to,? ?že ich sen je našou nočnou morou.

Za rozhovor poďakovala Lucia Žatková

Preklad:? ?Andreas Kubatzki


2.
označiť príspevok

ardun muž
   3. 12. 2019, 16:05 avatar
Andr???a??? Kubatz? k??? i??? Pre??? L??? o??? žil? Na ? Pa Rá? du ???

Ďa? Kuj??? jeme ???


3.
označiť príspevok

Kasafran
   3. 12. 2019, 16:12 avatar
(2) Osvietený,
ako vidím, opäť si sa odbavil/ukojil. Nepredpokladal som, že Ťa takýto "vírus" vie opakovane až natoľko vzrušiť...


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   4. 12. 2019, 12:25 avatar
Ka? sa ??? Fran ? po?? ra? taj tie ? ota? zniky ???
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:04,  a liberálny sion fašista*13*13*13
dnes, 18:03,  Kasafran tento protislovenský odpad treba držať na uzde. (pred 4 minútami) SSEdo sem dáva...
dnes, 18:02,  Jaj na uzde . Eštebacky výraz *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 18:01,  kuujeme
dnes, 17:59,  Kasafran tento protislovenský odpad treba držať na uzde.
dnes, 17:58,  SSEdo sem dáva fašistu Sorosa ? :)
dnes, 17:58,  SSEdo fašistické svine ako ty perzekuujete Líviu.
dnes, 17:57,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/87204622_2583992981879949_18933788185345...
dnes, 17:57,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/87204622_2583992981879949_18933788185345...
dnes, 17:57,  SSEdo vy totalitné fašistické hovädá neovládnete Slovensko , za vaše fašistické...
dnes, 17:56,  Lívia na frajtríkovi
dnes, 17:55,  SSEdo vy fašisti neovládnete Slovensko !
dnes, 17:55,  Nechaj sa prekvapiť hakovýSS*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13 už už to bude...
dnes, 17:55,  SSEdo to máš vytetované ? :)
dnes, 17:54,  A to so 100 % istotou . naka ho pozoruje od oktobra 2019
dnes, 17:54,  Fašista ondrej by zatváral :)
dnes, 17:53,  Čím to je že antifašisti sa radi malujú ???? Nie su teplý ?
dnes, 17:53,  Budeš bručať mufko......ty protištatny Putinov poskok.....*21
dnes, 17:53,  (9) Hokejis, potom sa prebudia Sitnianski rytieri a s ligotajúcimi valaškami a šabľami túto...
dnes, 17:52,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/87187892_10216164344848382_3286517861186535424_n....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Som vegetarián, ale na mäso sa pozerať môžem.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(60 559 bytes in 2,372 seconds)