Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Zatajované proroctvo

19
reakcií
747
prečítaní
Tému 23. februára 2018, 22:31 založil Klein.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
24. 01. 2020
11
10. 03. 2018
49
01. 04. 2013
54
10. 09. 2017
71
 
 


1.
označiť príspevok

Klein muž
   23. 2. 2018, 22:31 avatar
Proroctvo Božej Matky z dňa 19. 9. 1846 v La Salette,
Je cirkvou uznané ako pravé a kňazi, biskupi aj kardináli ho posledné desaťročie úmyselne zamlčiavajú alebo zverejňujú len časť z neho. Pochopil som prečo. Toto je originálne znenie:

Kňazi, služobníci môjho syna, svojim zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k poctám a pôžitkom, stali sa stokami nečistoty. Áno, kňazi si koledujú o pomstu a pomsta sa už vznáša nad ich hlavami. Beda kňazom a osobám zasvätených Bohu, ktorí svojimi spreneverami a zlým životom nanovo križujú môjho Syna! Hriechy osôb zasvätených Bohu volajú do nebies a privolávajú pomstu a hľa, pomsta je už predo dvermi, lebo sa už nenájde nikto, kto by bol hoden Večnému ponúknuť na prospech sveta obeť Baránka bez poškvrny.

Beda obyvateľom zeme! Boh rozoseje svoj hnev a toľkým spojeným zlám sa nebude môcť nikto vyhnúť.
Hlavy a vodcovia Božieho ľudu zanedbali modlitbu a pokánie a démon zatemnil ich inteli­genciu. Stali sa z nich bludné hviezdy, ktoré starý diabol strhne svojim chvostom do záhuby. Boh dovolí starému hadovi, aby zasial rozbroje medzi vládcov vo všetkých spoločenstvách a vo všetkých rodinách. Ľudia zakúsia fyzické a morálne bolesti. Boh ponechá ľudí im samým a zošle tresty, ktoré budú po sebe následovať dlhšie ako tridsaťpäť rokov. Spoločnosť stojí pred najstrašnejšími pohromami a najväčšími udalosťami. Ľudia nech sú pripravení na vládu železnej ruky a že budú piť kalich Božieho hnevu.

Nech námestník môjho Syna, pápež Pius IX. po roku 1859 už neopúšťa Rím, nech je pevný a statočný, lebo bojuje zbraňami viery a lásky. Budem s ním.

Nech nedôveruje Napoleónovi. Jeho srdce je dvojaké a až bude chcieť byť súčastne pápežom i cisárom, Boh sa od neho odvráti. Je tým orlom, ktorý chce stále vyššie a vyššie, no dopadne na meč, ktorý chcel použiť na to, aby donútil národy k vlastnému vyvýšeniu.

Taliansko bude potrestané za svoju ctižiadostivosť, keď bude chcieť striasť zo seba bremeno Pána Pánov. Bude tiež vydané vojne. Krv potečie zo všetkých strán. Kostoly budú zatvárané a zneucťované. Kňazi a rehoľníci budú vyháňaní a kruto zabíjaní. Mnohí opustia vieru a veľa sa ich odlúči od pravého náboženstva. Medzi týmito osobami budú aj biskupi.

Nech sa má pápež na pozore pred strojcami zázrakov, lebo prichádza čas, keď sa na zemi aj v ovzduší uskutočnia najúžasnejšie divy.

V roku 1864 bude z pekla vypustený Lucifer s veľkým počtom démonov. Postupne budú ničiť vieru aj u osôb zasvätených Bohu. Zaslepia ich natoľko, že s výnimkou osobitnej milosti prijmú tieto osoby ducha zlých anjelov. Početné rehoľné domy úplne stratia vieru a prídu o mnohé duše.

Na zemi sa rozhojnia zlé knihy a duchovia temnôt spôsobia všade všeobecné ochabnutie vo všetkom, čo sa týka služby Bohu. Veľkú moc budú mať nad prírodou. Budú jestvovať chrámy, kde sa bude slúžiť týmto duchom. Osoby budú týmito zlými duchmi prenášané z miesta na miesto a to aj kňazi, pretože sa nebudú riadiť dobrým duchom Evanjelia, ktorý je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti pre slávu Božiu. Budú kriesiť mŕtvych a spravodlivých. To znamená, že títo mŕtvi vezmú na seba podobu spravodlivých duší, ktoré žili na zemi, aby lepšie zvádzali ľudí. Títo takzvaní vzkriesení, ktorí nebudú nikto iní ako démoni v rúchu spravodlivých, budú hlásať iné evanjelium, opačné Evanjeliu pravého Ježiša Krista, popierajúce existenciu neba, dokonca aj duše zavrhnutých. Všetky tieto duše sa budú javiť akoby spojené so svojimi telami. Na všetkých miestach sa budú odohrávať neobyčajné čudá, pretože ozajstná viera zhasne a svet bude ožarovať falošné svetlo. Beda kniežatám cirkvi, ktorí sa budú zamestnávať len hromadením bohatstva na bohatstvo, zabezpečovaním svojej autority a pyšnou panovačnosťou.

Námestník môjho Syna bude musieť veľa vytrpieť, pretože určitý čas bude cirkev vystavená veľkým perzekúciám. Bude to čas temnôt. Cirkev prejde strašnou krízou.

Svätá viera bude zabudnutá a každý jedinec sa bude chcieť riadiť sám sebou a bude sa nad­raďovať nad svojich bližných. Civilná a cirkevná moc budú zrušené. Všetok poriadok a spravod­livosť budú pošliapané. Budú len vraždy, žiarlivosť, lož a nesúlad bez lásky k vlasti a rodine.

Svätý otec bude veľa trpieť, budem s ním až do konca, aby som prijala jeho obeť. Zlí sa budú usilovať o jeho život, nepodarí sa im však ublížiť mu. Ale ani on, ani jeho nástupca, ktorý nebude dlho panovať, neuzrú triumf Božej cirkvi.

Všetky občianske vojny budú sledovať jeden a ten istý cieľ – zrušenie a vyhladenie akéhokoľvek náboženského princípu, aby sa tak dalo miesto materializmu, ateizmu, špiritizmu a všetkým druhom nerestí.

V roku 1865 dôjde k mravnému spustošeniu na svätých miestach. V kláštoroch zhnijú kvety cirkvi a démon sa stane akoby kráľom sŕdc. Nech všetci, čo sú v čele rehoľných komunít dávajú dobrý pozor na osoby, ktoré majú prijímať, pretože démon využije všetku svoju zlobu, aby do duchovných rádov uviedol osoby oddané hriechu, lebo neporiadky a láska k telesným pôžitkom budú rozšírené po celej zemi.

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne. Krv potečie po uliciach. Francúz sa bude biť s Francúzom, Talian s Talianom. Potom bude nasledovať všeobecná vojna, ktorá bude strašná. Na určitý čas sa Boh už nerozpomenie na Francúzsko ani Taliansko, lebo Ježišovo Evanjelium už nebude. Zlí rozvášnia všetku svoju zlobu na zabíjanie a vzájomné masakrovanie, ktoré prenikne až do domov.

Pri prvom údere jeho drviaceho meča sa zachvejú hory a celá príroda hrôzou, lebo zmätky a zločiny preniknú nebeskou klenbou. Paríž bude spálený a Marseille pohltené. Početné veľké mestá budú zničené a pohltené zemetrasením. Bude sa zdať, že všetko je stratené. Bude vidno len samú vraždu, bude počuť rachot zbraní a preklínanie. Spravodliví veľa vytrpia. Ich modlitby, pokánie a slzy vystúpia až k nebesiam a všetok Boží ľud bude prosiť o odpustenie a zľutovanie, bude prosiť o moju pomoc a orodovanie. Vtedy Ježiš v záchveve spravodlivosti a veľkého milosrdenstva voči spravod­livým nariadi svojim anjelom, aby boli všetci nepriatelia usmrtení. Všetci prenasledovatelia cirkvi Ježiša Krista a všetci ľudia oddaní hriechu náhle zahynú a zem bude ako púšť. Vtedy nastane mier, zmierenie Boha s ľuďmi. Ježišovi Kristovi sa bude slúžiť, bude uctievaný a oslavovaný, všade rozkvitne milosrdenstvo. Noví králi budú pravou rukou svätej cirkvi, ktorá bude silná, pokorná, zbožná, chudobná a horlivá a bude napodobňovateľkou cností Ježiša Krista. Všade sa bude šíriť Evanjelium a ľudstvo urobí veľké pokroky vo viere, lebo robotníci Ježiša Krista budú jednotní a ľudia budú žiť v bázni Božej.

Tento mier nepotrvá dlho: dvadsaťpäť rokov bohatej žatvy im dá zabudnúť, že ľudské hriechy sú príčinou všetkých strastí, ktoré nás na zemi stretávajú.

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bojovať proti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.

Zem bude postihnutá všemožnými ranami (okrem moru a hladu, ktoré budú všeobecné), nastanú vojny až po vojnu poslednú, ktorú povedie desať antikristových kráľov. Všetci títo králi budú mať jediný cieľ a len oni budú vládnuť svetu. Ale ešte než sa to stane, vo svete bude panovať akýsi nepravý mier. Všetci sa budú chcieť len baviť. Zlí sa oddajú všemožným hriechom, ale deti svätej cirkvi, deti viery, moji ozajstní napodobňovatelia, budú rásť v láske Božej a v cnostiach, ktoré sú mi najdrahšie. Šťastné duše pokorných, vedené Duchom Svätým! Budem bojovať s nimi, až kým dôjdu do plnosti vekov.

Príroda si žiada pomstu na ľuďoch a vzdychá hrôzou v očakávaní, čo má prísť na zem, poškvrnenú zločinmi.

Chvej sa zem, i vy, ktorí vykonávate povolanie sluhov Ježiša Krista a ktorí vo svojom vnútri uctievate len seba samých, chvejte sa, lebo Boh sa vás chystá vydať svojmu nepria­teľovi, pretože sväté miesta sú skazené. Početné kláštory nie sú už domami Božími, ale pastvinami Asmodea a jeho druhov.

V takomto čase sa narodí antikrist z jednej hebrejskej rehoľníčky, nepravej panny, ktorá bude mať styk so starým hadom, majstrom nečistoty. Jeho otcom bude biskup, pri narodení bude chŕliť rúhania, bude mať zuby. Slovom, bude to vtelený diabol. Bude strašne revať, bude robiť divy, živiť sa bude len nečistotami. Bude mať bratov, ktorí aj keď nebudú inkarnovaní démoni ako on, predsa budú deťmi zla. Čoskoro na to bude každý z nich na čele armády a sprevádzať ich budú legióny pekiel.

Zmení sa ročné počasie, zem bude rodiť len zlé plody, hviezdy stratia svoj pravidelný beh, mesiac bude odrážať len slabé červenkasté svetlo. Voda a oheň spôsobia kŕčovité pohyby zemegule a strašné zemetrasenia pohltia hory, mestá atď. Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.

Démoni vzduchu spolu s antikristom budú na zemi a vo vzduchu robiť veľké divy a ľudia budú stále zvrátenejší. Boh sa bude starať o svojich verných služobníkov a ľudí dobrej vôle. Evanjelium sa bude kázať všade a všetky narody sa zoznámia s pravdou!

Obraciam sa na zem s naliehavou výzvou: Vyzývam skutočných učeníkov Boha živého a kraľu­júceho na nebesiach. Vyzývam skutočných nasledovateľov Krista, ktorý sa stal člove­kom, jediného a ozajstného spasiteľa ľudstva. Vyzývam svoje deti, svojich pravých ctiteľov, všetkých, ktorí sa mi odovzdali, ktorí žijú mojim duchom. Konečne vyzývam apoštolov posledných čias, verných učeníkov Ježiša Krista, ktorí žijú v opovrhovaní sveta a seba samých, v chudobe a pokore, v opovr­hnutí a v mlčaní, v modlitbe a v umrtvovaní, v cudnosti a v spojení s Bohom, v utrpení a nepoznaní svetom. Je čas, aby vystúpili a prišli osvietiť zem. Choďte a ukážte sa ako moje deti. Som s vami a vo vás, aby tak vaša viera bola svetlom, ktoré vás bude osvecovať v tieto dni bied. Bojujte, deti svetla, vy málopočetní, ktorí vidíte, lebo čas časov, koniec koncov je tu.

Cirkev bude ponorená do temnôt, svet bude v ohromení. Ale tu príde Henoch a Eliáš, naplnení Božím Duchom, usilovne budú kázať Božie slovo a ľudia dobrej vôle uveria v Boha a veľa duší bude potešených. Prostredníctvom Ducha Svätého budú dosahovať veľké úspechy a odsúdia antikristove bludy.

Beda obyvateľom zeme! Nastanú krvavé vojny a hlad. Vypukne mor a nákazlivé choroby. Nasta­nú dažde s najhroznejším krupobitím, hromobitia, ktoré zničia mestá. Zemetrasenie, ktoré pohltí zem. V ovzduší bude počuť hlasy. Ľudia budú biť hlavou o múr, budú privolávať smrť, ale smrť im bude súčasne mukou. Zo všetkých strán potečie krv. Kto bude môcť zvíťaziť, ak Boh neskráti čas skúšky? Boh sa nechá obmäkčiť krvou, slzami a modlitbami spravodlivých. Henoch a Eliáš budú vydaní na smrť. Pohanský Rím zmizne. Nebeský oheň spadne na tri mestá a spáli ich. Celý svet bude zasiahnutý hrôzou a mnohí sa nechajú zviesť, lebo neuctievali pravého Krista, živého medzi nimi. Už je načase. Slnko sa zatmieva. Jedine viera bude žiť.

Tu je ten čas. Priepasť sa otvára. Tu prichádza kráľ kráľov temnoty. Tu prichádza šelma so svojími poddanými, sama seba nazýva spasiteľom sveta. Pyšne sa zdvihne do vzduchu, aby dosiahla samotné nebesá, ale zadrží ju dych svätého archanjela Michaela. Zrúti sa a zem, ktorá už po tri dni sa bude zmietať v ustavičných prevratoch, otvorí svoje lono plné ohňa. Šelmu s jej spoločníkmi navždy pohltia večné pekelné priepasti. Vtedy voda a oheň očistia a pohltia dielo ľudskej pýchy a všetko sa obnoví. Boh bude zase uctievaný a oslavovaný, ľudia mu budú slúžiť.”

Oznámte to všetkému môjmu ľudu!


6.
označiť príspevok

kntsz muž
   23. 2. 2018, 23:25 avatar
1-
no teraz si to posral.
Zapamätaj si Klein. Človek dostal od Boha slobodnú vôľu a čo človek urobí, nevie ani sám Boh. Vie iba, aké má človek možnosti na výber, lebo tie stvoril.
Proroctvá, ktoré predpovedajú čo človek urobí, sú falošné proroctvá. Dá sa prorokovať iba možná schéma vývoja a skutočnosti, ktoré nie sú človekom ovplyvniteľné, o všetkom čo je človekom ovplyvniteľné je možné iba uvažovať a nie určovať čo sa stane!


16.
označiť príspevok

Astax1 muž
   24. 2. 2018, 18:08 avatar
6. kntsz
Boh je "Všemohúci" a "Vševediaci" ešte pred stvorením sveta poznal a videl každého človeka, a jeho konečné určenie.

"Proroctvá, ktoré predpovedajú čo človek urobí, sú falošné proroctvá."
Proroctvá môžu byť v účinkoch alebo v príčinách.
V účinkoch to znamená, že dané proroctvo sa môže zmeniť alebo nenaplniť, na základe výsledku pôsobenia. To bolo napríklad aj posolstvo o druhej svetovej vojne vo Fatime. Panna Mária predpovedala novú svetovú vojnu ale toto posolstvo bolo podmienené obrátením. Ak by sa ľudia obrátili, vojna by neprišla.
Alebo starozákonné mesto Ninive, kde prorok Jonáš kázal: "Ešte štyridsať dní a Ninive bude zničené!" No Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť.

Ale existujú aj posolstvá a predpovede v príčinách, ktoré sa stanú, pretože tak určil Boh.
Takéto predpovede sú v Jánových Zjaveniach, ktoré sa stanú. Podobne už v rajskej záhrade Boh predpovedal "Ona ti rozšliape hlavu a ty zraníš jej pätu".


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 2. 2018, 18:21 avatar
16,......nevidel všetko a každého! VZ viacerých častí Písma je jasné,že Boh svoju schopnosť predvídať používa selektívne.
Teda,čo chce vidieť a spoznať,to spozná dopredu,....a to vždy v súvislosti so svojimi predsavzatiami,tak aby sa presne naplnili!
Príklad Ninive je ojedinelý príklad , a nebolo to proroctvo v zmysle už daného a zaznameného proroctva,ktoré sa musí presne naplniť! Respektíve, istá zmena mohla byť v intenzite a sile Božieho trestu!/Jeremiáš-zničenie Jeruzalema/
Jonášova cesta do Ninive,jeho slová/Božie/naznačovala ,že je možná zmena, a upustenie od Božieho trestu!

A Fatimu by som už vôbec nespomínal. Zaiste vieš o Máriiných proroctvách z "Modrej knihy"/Páter Gobbi/ a tie sa nenaplnili,ani jedno!


19.
označiť príspevok

kntsz muž
   25. 2. 2018, 20:01 avatar
16-
Astax, evidujem tvoju fundovanú odpoveď .
Je mi jasné, že história pozná proroctvá zvestované Bohom.
Je mi jasné, že akékoľvek proroctvá či predpovede sú zvrátiteľné prosbami a modlitbami.
Neverím však "proroctvám" , hrozbám, jasnovidectvám atď. ktoré určujú čo ten alebo onen človek urobí.
Nech by bol Boh akokoľvek "Všemohúci" a "Vševediaci" (nechápem prečo ty si to dal do úvodzoviek), ale nemôže rušiť Slobodnú vôľu, ktorú dal človeku. Ak by to robil, t.j. človek by robil iba to, čo chce Boh, tak namiesto stvoriteľského diela by sa mohol iba pozerať do zrkadla. Nevraviac o tom, že takéto tvrdenie je New Age ako vyšité v podaní D. Walscha, ktorý tvrdí, že aj Hitler je v Nebi, lebo robil iba to, čo mal Bohom určené.
To, že Boh môže všetko, t.j. aj zariadiť, aby v daný okamih človek urobil, či neurobil to čo On chce, mi je tiež jasné, ale to môžu byť iba výnimky mimo nášho chápania.


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 2. 2018, 20:46 avatar
19,....armagedon už je tu,....ale armagedon rozumu!  Knstz ,nepíš preboha už nič! Lebo píšeš nezmysli! Ak chceš niečo napísať,drž sa Písma a aj rozumu,až vieš čo to je?!


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 2. 2018, 18:24 avatar
6,.....kntsz,....zas trepeš ,dve na tri!
Zober si Kýrosa Veľkého,....a toho Písmo predpovedá,a aj jeho meno,a i to,že vyslobodí Izraelitov zo zajatia v Babylone/i akým spôsobom a kedy/,....a to ešte neboli na svete ani jeho rodičia.
Tiež sú tu predpovede o Nabuchonodozorovi a detaily z jeho života a podobne!
Teda,.....nemáš pravdu ,keď tvrdíš:....."čo človek urobí, nevie ani sám Boh"


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 2. 2018, 23:18 avatar
Tak načo si ho odtajil? 


3.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 2. 2018, 23:18 avatar
Machruje pred nami !!!   


4.
označiť príspevok

peter67 muž
   23. 2. 2018, 23:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 2. 2018, 23:23 avatar
Vždy lepšie, ako keby ho mal v kuchyni !!!!!   


7.
označiť príspevok

peter67 muž
   23. 2. 2018, 23:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 2. 2018, 23:27 avatar
A chcel by si byť ?
Súhlasí peter67


9.
označiť príspevok

peter67 muž
   23. 2. 2018, 23:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 2. 2018, 23:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 2. 2018, 23:37 avatar
Ja nechcem !!!!!!   


11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 2. 2018, 23:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

salbea žena
   24. 2. 2018, 09:37 avatar
skrze mariu prechadza bozie slovo, boh ma aj jej povahove vlastnosti, vzhlad, crty
hentoto proroctvo na DF nie je od marie, pretoze tie slova nie su od boha, tie slova su poskvrnene
proroctvo hentoto je jednozancne iba od cloveka
odtial potial, aspon ze je sranda a ludstvo sa snazi a snazi


14.
označiť príspevok

salbea žena
   24. 2. 2018, 09:39 avatar
amaterske vizie, amaterske proroctvo od nadseneho sektara, ci nelieceneho osycho pacienta


15.
označiť príspevok

salbea žena
   24. 2. 2018, 09:42 avatar
hentoto moze clovek v mene marie, ostatne je gulas
http://www.youtube.com/watch?v=p_shhU_H5Z0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:09,  Chcela, ale ja som nemal paCHUŤ *13*13*13
dnes, 19:03,  Po korone sa možno znovuzrodíš, ale moc tomu nedávaj nádej, ale nádej zomiera posledná...
dnes, 19:01,  Vykonám !!!!!!!!
dnes, 19:00,  10 ton balet na kridlach https://youtu.be/v8Zxqlpua6s
dnes, 18:58,  Ozaj ten olokaust vlastne bol ci nebol teraz som si neni isty podla mna nebol ale mozno ze aj bol
dnes, 18:57,  Milan - začalo pršati a nechcela dáti?*39
dnes, 18:55,  Zatiaľ dávaj pekné foto, kým ešte v lese nenosia srnky rúško.
dnes, 18:54,  Milan vidím, že si nikoho nezaujal. Nič si z toho nerob. Toľko hnoja, čo je k dispozícii...
dnes, 18:54,  „A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv...
dnes, 18:48,  Očakávam, ako nám Osvietený prinesie zaručené správy z Ruska. Čo hovoria hvnomety?
dnes, 18:20,  Keby nebolo pršalo, bolo by sucho. *13*13*13*13
dnes, 18:19,  Teplomer bez ortute, tak sa z hory ozyva. :-)))))))))
dnes, 18:17,  Prakokot, ved ty kravam nerozumies. Ty pasies pod Hajnicou iba kozy. Aj to iba hore brehom....
dnes, 18:16,  A stlačíš ho dobrovoľne, alebo ťa k tomu dokopem ? *06*06
dnes, 17:58,  Ježíš Nazaretský 1977 SK
dnes, 17:57,  Ježíš Nazaretský 1 1977 CZ dabing Tom HomeCinema
dnes, 17:57,  Simča, nevymýšľaj. Gender disfória môže mať rôzne príčiny. Rieš príčinu, nie zmenu...
dnes, 17:54,  milan upozorňujem ťa, bude tlačidlo delete!!
dnes, 17:50,  nechcete páni fotografi založiť tému, kým máme slinu
dnes, 17:39,  PALMový penis jééééééééééééééééééééés. *39*39*39*39
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(108 471 bytes in 0,357 seconds)