Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Zasvätiť sa P. Márii (Spracované podľa Serafínského sveta 5/98)

194
reakcií
1346
prečítaní
Tému 1. decembra 2015, 08:21 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 08:21 avatar
Bratia a sestry, nachádzame sa v mesiaci, ktorý je zvláštnym spôsobom zasvätený P. Márii. Niekedy nám odlúčení bratia vytýkajú, či sa pre nás P. Mária nestáva modlou, ktorá zatieňuje Ježiša.

Možno u niektorých kresťanov skutočne ich postoj k P. Márii je skutočne pomýlený. Rôzne takzvané súkromné zjavenia, ktoré ale veľmi často nemajú nič spoločné so skutočnou Matkou Božou, a oplývajú množstvom posolstiev, naozaj zatieňujú jediné a pravé Božie Zjavenie, ktoré je zachytené v Božom Slove. Ak chceme vo svojej duši zachytiť Boží hlas, musíme vytvoriť priestor ticha a nehromadiť množstvo ústnych modlitieb, ako k tomu veľmi často vyzývajú rôzne falošné výzvy.

A je naozaj pravdou, že ak niekomu Mária zatieňuje Ježiša, potom naozaj nie je niečo v poriadku. P. Mária nikdy nechcela zatieniť Ježiša. Naopak celá jej bytosť je akoby smerovkou na neho: „Čokoľvek vám povie, urobte !“ - počujeme jej slová na svadbe v Káne Galilejskej. P. Mária chce byť neustále otvorenou bránou. Bránou nášho srdca pre vstup Ducha Svätého.

Duchovní otcovia hovoria, že človek má dve možnosti. Môže svoje generáciami hriechov uzavreté a zranené srdce otvárať sám, svojou silou a námahou. Toto však ide veľmi ťažko. Ak si maličký a slabý, skús druhú možnosť, ktorú nám doporučuje sv. Grignion z Montfortu: „Duch svätí sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“

Teda ako vidíme: Môžeme sa snažiť otvoriť Duchu Svätému sami a môžeme ho privolať pomocou P. Márie. Vyskúšajme, čo je účinnejšie.

Jednoduchým a veľmi účinným prostriedkom je zasvätenie sa P. Márii ale správne pochopené a prežívané. Ako formulu zasvätenia môžeme použiť rôzne modlitby svätých, ale najúčinnejšia modlitba je modlitba, ktorú sme sformulovali svojimi vlastnými slovami , úplne spontánne. Nejde natoľko o jednotlivé slová ako skôr o vnútorný postoj odovzdanosti. Nejde tu o nejakú zbožnú formulku, ktorá sa recituje raz za deň, ide tu skôr o úkon srdca, ktorý si nás vyžaduje celých. Zasvätenie sa Bohu skrze P. Máriu nie je len odovzdaním srdca, ale otvorením všetkých oblasti nášho života pre príchod a vedenie Ducha Svätého. Podrobenie všetkých oblasti nášho života Božiemu Slovu v Marinom úkone „Fiat“! Zasvätiť sa Márii znamená prenechať Duchu Svätému riadenie nášho vnútra ale aj celý priestor nášho každodenného života. V praxi to môže znamenať postupné, veľmi konkrétne kroky dôvery, načúvania a spolupráce s Božím Duchom - v škole Panny Márie.

Ako prvý krok môže byť pozvanie P. Márie do oblasti nášho fyzického bytia. Zasväťme P. Márii svoje fyzické zdravie! Vyžaduje to z našej strany zrieknutie sa všetkých obáv, odovzdať jej každý strach z choroby, utrpenia, nemocničného prostredia, samoty a iných obáv, ktoré nás prenasledujú. Jednoducho odovzdajme P. Márii svoje telo. To neznamená, že už nebudem chodiť k lekárovi, alebo nebudem užívať lieky, ale to všetko sa bude diať s absolútnou dôverou v Boha môjho Stvoriteľa.

Potom môžeme P. Márii odovzdať i celý náš vnútorný život, všetky emócie a afektivitu. Odovzdajme jej všetko, čo je predmetom našej lásky, čo je pre nás príťažlivé , i osoby, s ktorými sa cítime dobre, ktoré máme radi , i tie ktoré nedokážeme prijať a milovať. Všetky tieto osoby si môžeme konkrétne predstaviť a prosiť Pannu Máriu , aby žila s nami všetky naše citové vzťahy k ľuďom, aby Duch Svätý mohol očistiť všetko, čo treba ešte očistiť, oživiť to, čo je ešte príliš chladné, uvolniť to, čo je napäté, aby nás naučil milovať tak, ako On miluje. Potom sa mnoho našich vzťahov zintezívní , budeme milovať omnoho viac a dokonalejšie. Možno, že Mária zasiahne a ukončí vzťahy , ktoré nie sú od Boha, a ktoré nás zvádzajú do hriechu.

Žiť skutočné zasvätenie nás vždy privedie k obeti. Zasvätiť sa Bohu totiž znamená dovoliť mu čistiť vinicu, strihať ratolesti. Je veľmi dôležité darovať P. Márii svoje srdce, svoju afektivitu, senzibilitu, ba dokonca aj svoju sexualitu, celú oblasť nášho citového života, práve preto, aby do nášho srdca ona prijala Ducha Svätého, ktorý nás potom povedie ku skutočnému šťastiu.

Tak isto môžeme Panne Márii zasvätiť celý svoj dom, aby ho zmenila na miesto Božieho prebývania. Pozvime Pannu Máriu k sebe, prejdime s ňou celý byt a odovzdajme jej ho . Môžeme začať od kuchyne, aby videla ako pracujeme a ako sa stravujeme. Uveďme P. Máriu aj k nášmu stolu, pri ktorom nám môže pripomenúť ľudí, ktorých sme nikdy nepozvali na obed, alebo na návštevu. Potom môžeme prejsť do obývačky a tam jej zvlášť zasvätíme náš televízor. Darujme jej ho úplne, už nám nebude patriť . Zverme jej výber programov, aby sme pozerali len to, čo sa jej páči, takže televízor bude používaný asi omnoho menej.

Nebudem ďalej jednotlivo menovať oblasti, ktoré môžeme ešte zasvätiť Panne Márii. V podstate je zasvätenie čímsi podobným, ako život v Božej prítomnosti, alebo chodenie s Kristom. Žiť zasvätenie sa Bohu s Pannou Máriou je skutočné dobrodružstvo.

Nepodceňujme poslanie tej, ktorej bolo prisľúbené, že ona pošliape hlavu hada. Nechcieť byť jej deťmi v konečnom dôsledku znamená odmietnuť Božiu výzbroj.

Zakončím znovu slovami sv. Grigniona z Montfortu: „ Mária splodila s Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a porodí tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných dobách. Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto výborná a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci zázračné a mimoriadne. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“

Skúsme to spolu s Pannou Máriou tak, ako nás nabáda sv. Grignion z Montfortu.
www.frantiskani.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
PS: Možno tento text pomôže niektorým pochopiť čo a ako. Takto to robili svätci, ale je to cesta aj pre maličkých,slabých ako sme napr. sme my. Je to veľké tajomstvo, ale vďaka cirkevným otcom a svätcom - môžeme aj my pochopiť a konať.
Súhlasí velasquez


2.
označiť príspevok

Peťo muž
   1. 12. 2015, 08:26 avatar
Nič osobné na teba , ale naozaj, to myslím v dobrom ,ale mám otázku .
Už si niekedy videla pannu/kamarátku/ženu ,ktorá by porodila dieťa bez pohlavného styku ?
Ja si myslím ,že nie je možné .
Čo mi odpovieš ?


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 08:30 avatar
To je to čo skúša Pán Boh na ľudí, že robí, zaradí tzv. nelogické veci z pohľadu človeka. Pán Boh robí ako sám chce. Samozrejme, že verím, že ostala navždy pannou.


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 08:36 avatar
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIA – „VŽDY PANNA“

zobraziť celéMÁRIA – „VŽDY PANNA“

499 Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (po grécky aeiparthenon).

500 Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách. Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Mt 13,55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Mt 28,1). Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.

501 Ježiš je jediný Máriin syn.(969) Ale Máriino duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého Boh ustanovil za prvorodeného ,medzi mnohými bratmi‘ (Rim 8,29), totiž medzi veriacimi, na ktorých zrodení(970) a výchove [Mária] spolupracuje s materinskou láskou“


34.
označiť príspevok

Peťo muž
   1. 12. 2015, 15:30 avatar
Lea ,nelogické veci neexistujú .


151.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 20:27 avatar
nelogické veci existujú sú najdôležitejšie v ľudskom živote - ako príklad uvádzam lásku, radosť, fantáziu....


15.
označiť príspevok

bystrik muž
   1. 12. 2015, 10:24 avatar
lea, tak toto už je psychiatria... 
Súhlasí Peťo


4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 08:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 08:41 avatar
Foton naozaj si myslíš, že vieš viac ako svätci,cirkevní otcovia? Len toľko.


7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 08:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 09:00 avatar
Ty si myslíš, že vieš lepšie veci z Biblie a cirkevní otcovia, svätci sa mýlia. Biblia určite je pravdivá.


9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 09:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 09:08 avatar
čítala a viem do čoho som dostala, rovnako ako Ty ako každý samoštudent - do chýb až bludov


11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 09:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 09:17 avatar
Ja napr. nemám na to uznávam. Ty máš na to, aby si pochopil Božie slovo v Biblií cez svoje myslenie, poznatky?


14.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 09:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 11:33 avatar
Foton rob ako myslíš.


38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 09:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

velasquez
   1. 12. 2015, 10:41 avatar
Temny stredovek, ktory stvoril najvyznamnejsie umelecke diela?

Ako fanatik sa spravas skor ty (vsetci pojdu do pekla, este aj ini krestnia, len ja nie), katolici ani Leus do pekla neposielaju papez ponukol moznost aj pre ateistov................ ty fanatik zo stredoveku

inak ludia o 100 rokov budu tvrdit, ze nasa doba bola temna
Súhlasí lea_pragmaticka1


17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 10:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

velasquez
   1. 12. 2015, 10:51 avatar
Takze posles do pekla?


19.
označiť príspevok

velasquez
   1. 12. 2015, 10:52 avatar
Su lepsi nez ja.


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

velasquez
   1. 12. 2015, 10:59 avatar
Inak nazyvat temny moslimsky svet oproti proti Bohu sa stavajucej zapadnej civilizacii moze naozaj len fanatik


37.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 11:46 avatar
Velasquez ja si to nevšímam, lebo viem svoje.
Súhlasí velasquez


33.
označiť príspevok

velasquez
   1. 12. 2015, 15:13 avatar
pardon, mna to obcas vytaca


39.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 12. 2015, 21:01 avatar
Lea, sorry za offtopic..

Len som chcel povedat, ze sa mi velasquezov avatar paci.. pekna kresba (aj ked kombinacia so sklom mi moc nehovori) ale pekna tema a pekna kresba...


162.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:03 avatar
v poriadku, aj odbočenie do témy je v poriadku


28.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 13:55 avatar
13/ Mily Foton tebe to dobre jebe ziadna pravda nieje ukryta ani v biblii ani vo svatom pisme ani v inych picovinach!!!!Keby si aspon trochu nasluchal mudrcom tak vies ze pravda lezi mimo intelektualene chapania cize mimo rozumu lenze to by ti nesmelo tak silno jebat!!!Strc si tvoje intelektualno rozumovo evanjelicko svato pismovo hovna do tvojej smradlavej riti! Aj na sex potrebujes pismo svate ci to ide samo????IDIOT skurveny!!!


29.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 13:58 avatar
Grofik šrobik -to bolo úpne vyčerpávajúce a podrobné-ďalej by si sa už len opakoval 


30.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 14:10 avatar
29/ Este predsa nieco,rad by som vedel ci v pisme svatom kedze je v nom ukryta pravda ci najdem odpoved preco sa mi pes vysral v obyvacke???


31.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 14:13 avatar
Grofik šrobik - co to máš za Bibliu. Keď to tam nieje, tak asi máš len nejaký falošný plagiát 


35.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 16:56 avatar
31/ Dokonca si dovolim tvrdit ze pravda sa neda pochopit len zazit! Preto hovorim ze jeden orgazmus moze dat cloveku viac ako 100rokov citania pisma svateho...haha


36.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 17:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 17:07 avatar
36/ Pri orgazme padam do priepasti cize s duchom svatym budem padat do milion krat vacsej priepasti???haha


53.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 17:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 17:24 avatar
a čím sa ťa dotkol, žak je neviditeľný a nehmotný, je nemí, tak o čom to tu trepeš....


56.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 17:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 17:11 avatar
veriaci-4 - teraz je to už jasné, čo si zač. Len prečo tí kardináli natrhajú riťky mladým chlapcom, mi nejde do hlavy. Veriaci však hovoria , že to nie je pravda, lebo čo sa nehodí to nie je  


48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 17:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 17:11 avatar
42/ Hovorim o inom..je lepsie zazit jeden orgazmus ako milion krat o nom pocut! Nieje nad vlastnu skusenost.


47.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 17:16 avatar
On hovorí o historickej skúsenosti, kde prax je najvyšším kritériom pravdy.


59.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 18:08 avatar
pisatelia biblie museli byť narkomani, ktorí fičali na ópiu....


70.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 17:20 avatar
47/ Zacitujme si Kilhama,len v kratkosti "Sexualny orgazmus neznamena iba biologicke uspokojenie ale je aj zazitkom transcendentnym pocas neho sa da poznat hoci iba nakratko nadcasovost.Sexualna energia prestupuje skutocne vsetkym je zakladom ludskej tvorivosti a vyssich stupnov extazy!" Zober ludom sex a stratia zmysel zivota,opytaj sa nato Milanicka ten je nato odbornik?!


52.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 17:22 avatar
51/ Opytaj sa blizkych kolko vydrzia bez sexu a kolko bez pisma svateho?!haha


58.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:03 avatar
51/ Poviem to inak...vsetkym vychodnym nabozenstvam ci lepsie povedane filozofiam ide o jasnu cistu mysel ci lepsie povedane vedomie tak naco si vedomie kalit modlitbami??? Ale ak niekoho bavi hrat sa s myslou a programovat ju tak mu v tom nebranim...
Súhlasí havran


67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:15 avatar
67/Takze ty s citania pisma svateho nemas nic citas to chladne ako prekladac v pocitaci? S tebou je tazko ked nedavas vsetko nedavas vlastne nic.


73.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:21 avatar
73/ AHAAA takze najprv v pisme svatom zistis ze mlieko v chladnicke je studene a nie ze ked ho chitis do ruky mas POCIT ze je studene?!!!!


77.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:22 avatar
73/ JAJ ty svoje zmysli vobec nepotrebujes a lasku vnimas cez smradlavu rit!!!!!!JABENKO


78.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:27 avatar
78/ Dalsia tema? Naco je biblia? Aspon jeden dobry argument...


84.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:29 avatar
81/ Farar nas s nou drbal po hlave! Aspon jedno dobre vyuzitie...


87.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:33 avatar
no vidíš také šahké a neprišiel som na to. A čo tak podložiť pod poasteľ gazdine, keď spolu s farárom odlomili nohu na posteli?


88.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:31 avatar
Grofik šrobik - mali by sa hneď ozvať naši odborníci, ale dovolím si vysloviť názor, že je to manuál, ako dodrbať mozog človeka a svet.


86.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:35 avatar
Fotooon -to kto napísal? Boh sám o sebe. Je boh poznateľný, alebo ho niekto špehoval?


93.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 18:52 avatar
Kto konkrétne? Aký Boh, vieš pomenovať? Len Boh alebo môžu aj anjeli? A ešte aj niekto iný?


104.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 19:01 avatar
Nesúhlasím a nie je to tak. Zjavuje sa Pán Ježiš, Duch Svätý, Panna Mária, anjeli. Neviem o tom, že by sa zjavoval Boh Otec.


114.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 19:16 avatar
Ja súhlasím s Písmom. Ale ty si napísal nepravdu a nerozumieš Písmu. Nemáš jasno ani v klaňaní sa Bohu ani čo je prejavovanie úcty. Nevieš to, nechápeš. Vieš len rýchlo listovať kľúčové slová v Biblií - a robiť vlastné výklady. Nechápeš ani základ čo je Starý zákon, že funguje ako predobrazy a veľa ďalšieho. Zneužívaš Písmo, myslíš si, že ho poznáš a chápeš - mýliš sa a dopúšťaš sa priam fatálnych chýb zo svojej pýchy. Možno chápeš a vieš veci z fyziky, ale prepáč Písmo nevieš, nechápeš.


119.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 19:28 avatar
Foton vieš čo je mi ľúto, máš pocit, že vieš a rozumieš Písmu - dľa vlastného úsudku, myslenia. Opakujem ti rovno a priamo nevieš a nechápeš Písmo. Ty sa hráš na veriaceho, ale si len pýcha a sudca, dávaj si pozor na ten meč na obrázku, aby si si ním nezranil svoje telo či dušu. Mal by si mať trošku pokoru a trošku si uvedomiť čo stváraš takým písaním. Ahoj.


124.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 19:36 avatar
tebe by malo záležať na sebe


130.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 19:35 avatar
Fotooon- prosím ťa, nezosmiešňuj meno ktoré má tvoj nick. Neznižuj sa k takým jalovým argumentom. Čo sú tvoje hračky? Anjelíčkova, čertíky, bôžikovia...., písmo sväté... koľko máš prosím ťa rokov. Venuj sa radšej fyzike, tam nájdeš odpovede, ale upozorňujem ťa, že to nie je pre každého. Väčšina tomu nerozumie , ale ochotne verí každej hlúposti, čo nenamáha mozog.
Súhlasí lea_pragmaticka1


138.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 19:34 avatar
Písmo prekrúcaš ty Foton, si v tom tak zle ako hocijaký malý chlapec, ,ktorý číta Bibliu cez kľúčové slová. Ty nevieš ako sám urážaš(súdiš) ľudí aj ako ti už regulérne pýcha zatemnila úsudok - nezneužívaj na to Pána Boha ani Bibliu.


135.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 19:38 avatar
Fotooon - lea je tu hlavný inkvizítor a vyčíta ti tvoju bezzásadovosť.


132.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 19:44 avatar
inkvizicia vznikla ako reakcia na ludi ktori zacali spochybnovat ucenie cirkvi lebo navadzali ostatnych na bludy a tieto skupiny nasledne utocili na katolicke mesta...
ked sa inkvizicia zmenila na svate oficium a neskor na kongregaciu pre nauku viery, a kazdy si mohol kazat a robit co chcel, odrazu mame tisice cirkvi kde si kazdy hlasa nieco ine a navzajom sa hada s ostatnymi cirkvami ako to vlastne ma byt. vsetci protestanti tvrdia ze sa riadia len bibliou a ze ju vykladaju v duchu svatom a panuje tam len rozkol, nejednota, hadky a rozdielne ucenie. tieto cirkvi sa stiepia a stiepia a katolicka cirkev ostava nadalej jednotna a zostava stat zo vztycenou hlavou lebo ju pekelne brany nepremozu a Kristus je s nou - svojou nevestou po vsetky dni az do skoncenia sveta.


134.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 19:49 avatar
Klein - kto určoval čo je blud. Nie náhodou tí čo mali moc?


136.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 19:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:00 avatar
cirkev nikdy ziadneho kacira neodstudila na trest smrti... snazila sa ho presvedcit aby zmenil svoje ucenie. a ked nie tak bol odovzdany statu.
ked chceli svatci nieco zmenit prisli za papezom a s pokorou ho poziadali o povolenie ako Cyril a Metod ci by mohla byt liturgia aj v starosloviencine alebo Frantisek ci by mohol zalozit mnissky rad ktory bude zivotom chudoby atd...
ale kaciri v hneve a nenavisti hlasali svoje ucenie ktorych zakladom bolo urazanie cirkvi a huckanie obyvatelstva proti nej. Tam kde panuje pokora tam je Bozia vola, tam kde panuje pýchy, tam je diabol a rozdelenie.
Súhlasí lea_pragmaticka1


133.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 19:13 avatar
lenze jan sa mu v duchu klanal ako bohu preto ho anjel napomenul. v celom starom zakone sa docitas ze ked sa prorokom zjavil anjel ti pred nim padli na kolena az celom k zemi a triasli sa od strachu a neporusili tym bozie prikazanie. Je rozdiel poklonit sa anjelovi ako tomu kto prichadza od Pána, tomu toho ktory vidi Boha z tvare do tvare a je rozdiel klanat sa anjelovi ako Bohu. Vnutorny postoj tvojho ducha je dolezity. Zidia sa klanali aj kralovi Davidovi ci Salamunovi, ale aj ked boli na kolenach tak mu v duchu vzdali poctu ako kralovi a nie ako Bohu a Pán s tym ziaden problem nemal.

Bohu patri klananie ako najvysiemu zo vsetkych, obeta a modlitba... prosba o modlitbu alebo ucta k niekomu nie je uctievanie a modlosluzba. Ja si ctim sv. Frantiska ako toho ktory cely zivot zil podla evanjelia a videl Krista v kazdom cloveku zvlast v chudobnych a trpiacich. Je mojim vzorom ako nasledovat Krista. A ked ho poprosim aby sa za mna modlil robim to iste co apostol Pavol ktory prosil mnohokrat svojich bliznych aby sa za neho modlili.
Súhlasí lea_pragmaticka1


102.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 18:57 avatar
si na drogách, šak boha videl len Eu poslanec Škripek, dokonca sa sním aj stretol, zabudol povedať kde a kedy....


109.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:36 avatar
86ú Nic proti veriacim nemam len keby nesposobovali zlo vo svete...ty tiez svojou nevedomostou sposobujes zlo a modli sa aby boh nebol spravodlivy lebo budes fajcit satanovi.
Súhlasí havran


94.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:55 avatar
Fotooon- musím s tým súhlasiť čo si tu dal. Len to trochu vysvetlí ako sy to myslel, aby som nevychádzal z vlasneho pochopenia veci.


108.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.110.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 19:07 avatar
108/ Ake sudy? Ked sa mi niekto protivy tak kaslem na neho aky požic taky vrat sami sa odsudzuju...


116.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:58 avatar
94/Ako priklad...vsetci veriaci sa modlia k bohu aby nas ochranil od vsetkeho zla ktore sposobuje satan ale ze za zlo vo svete si mozeme sami uz nechcu vediet a dalo by sa o tom kecat donemoty.Priklad..


111.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 19:04 avatar
94/Nie su ludia ktory su do tohoto systemu zapojeny nevinne...pozri sa na male deti a pozri sa co s nich vyrastie.


113.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.97.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 18:52 avatar
a písali ju klamári a zlodeji....


80.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:25 avatar
Fotooon- prečítaj si filozofické kategórie o príčine a následku. Ale z toho čo si povedal nedá sa vyvodiť dôsledok.Pocit a pravda nie sú dialektická dvojica, ale samostatné kategórie . Motáš sa v tom priateľu. Nič vo zlom, ale nemôžeš len tak bezducho hádzať slovami a ešte si myslieť, ťe aké perly tu pôšťaš.


83.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.120.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 19:26 avatar
Fotooon toto čo si napísal v -83-je akýsi silogizmus. Príčinné súvislosti nie je to čo si ty myslíš, ale čo sa dá dôkazne preukázať.


122.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 17:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 17:26 avatar
tak že viera v boha je klamstvo...


65.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:12 avatar
Fotooon- áno viera sa ľahšie trávi. Ani pri tom hlava nebolí. Len sa zamyslí, aj trénovanie svalu bolí. Len sa tak nešetrí a premýšťľaj.


72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:18 avatar
Fotooon- snažíš sa ako môžeš, to ti neupieram. Ale kategórie máš zmiešané do jedného eklektického balíka. Vieš čo to je? Ty si už dobre prehnentený balík dnešnej doby.


75.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 17:42 avatar
i prostý človek ako rybári či roľníci...ináč rybári sú bohatý a inteligentný ľudia, vieš koľko stojí rybársky lístok a udice, roľníci už vymreli, teraz sú farmári ....roľníci su už iba v záhradkárskych organizáciach, stredovek neskončil stredovek trvá, dôkaz je ochrana primitívnych náboženstiev zákonom...hlupáka nemôžeš ani uraziť...myslel som tým veriaceho hlupáka...


66.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 20:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.156.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 20:43 avatar
Veriaci4 našla som pravdu, mám mnohé odskúšané, odštudované aj zažité - celý život študujem, hľadám, u mňa nájdeš haldy kníh. Ale skrze toho, že sa ma dotkla mňa nehodnú, hriešnu, zblúdenú Božia milosť a mnohé milosti Pána Ježiša, na príhovor Panny Márie - pochopila som, kde je pravda. Opakujem je to Boží zásah - výsledky sú viditeľné, aj neveriaci to v našej rodine uznali. Prišla radosť, láska. Neviem či Ty napr. zažívaš niečo také, že Pána Ježiša nielen uznávaš, máš pred ním bázeň, ale či ho aj miluješ, ale ozaj miluješ celým srdcom a zalieva Ťa teplo pri srdiečku a máš radostné oči a dušu spokojnú a vďačnú. Ja čo som neuznávala láska, zatrpkla som a zatvrdla - zažívam živú, pravdivú a silnú lásku k Pánu Ježišovi, ale cez Pannu Máriu (cez Medžugorie na youtube.com,cez exorcistov) som pocítila veľkú lásku a opravdivosť živej Panny Márie a tá ihneď smerovala a ja som neodporovala k Pánovi Ježišovi a to som ho neuznávala - cez pomýlené názory, ktoré som získala samoštúdiom Biblie aj cez radikálny feminizmus a nemohla som Pána Ježiša uznať, lebo bol muž. Panna Mária - zaženie bludy, zavedie k Synovi Pánovi Ježišovi, je najväčšia z ľudí aj zo svätcov. Ja som dostala milosť živej viery v Pána Ježiša a v Pannu Máriu, vo Sv. Trojicu, návrat k cirkvi a milosť postupne chápať veci z katolíckej cirkvi, lebo je toho veľa - tam je pravda.


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 12. 2015, 14:55 avatar
6....Lea,....ale ty naozaj nemáš ani tušenia,kto to boli cirkevní otcovia,apologéti!
Flozof Celsus sa vysmieval, že k prívržencom kresťanstva patria len „robotníci, obuvníci, roľníci, najnevzdelanejší a najpochabejší ľudia“. Kresťania boli prenasledovaní,....a tvrdilo sa o nich,.....že podporujú -"krvismilstvo,vraždenie detí,kanibalizmus,...atd". To bolo na apologétov priveľa. Rozhodli sa nakloniť si verejnú mienku pomocou istej taktiky. Využili kedysi zavrhovanú svetskú múdrosť, /filozofiu/aby poslúžila „kresťanskej“ veci. Napríklad Klement Alexandrijský považoval filozofiu za „pravú teológiu“. Justín síce tvrdil, že zavrhuje pohanskú filozofiu, ale bol prvý, kto použil jazyk a predstavy filozofov na vyjadrenie „kresťanských“ myšlienok, a takúto filozofiu považoval za „bezpečnú a prospešnú“.
Teraz už apologéti nebojovali proti filozofii, ale chceli urobiť z takzvaného kresťanského myslenia filozofiu, ktorá by predstihla filozofiu pohanov.
A to sa im aj Lea podarilo!
Niektorí apologéti dokonca prišli k záveru, že filozofi preberali myšlienky od prorokov. A z Platóna urobili Mojžišovho učeníka!
Táto nová stratégia viedla k zmiešaniu kresťanstva s pohanskou filozofiou. Hľadali sa podobnosti medzi gréckymi bohmi a biblickými postavami. Ježiš bol prirovnaný k Perseovi a Máriino počatie k počatiu Perseovej matky Danaé, ktorá bola vraj tiež pannou. A aj takýmito kompromismi s pohanskou filozofiou/prepojením/ sa naštartovala cesta ku kultu Márie a k iným nebiblickým dogmám!
Okrem toho apologéti, medzi nimi aj Tertulián, sa za každú cenu snažili prepojiť Ježiša s logom, tak ako ho chápala grécka filozofia, /slovo a rozum/a úzko ho spájali s osobou Boha. Vydali sa tak cestou, ktorá nakoniec priviedla kresťanstvo k náuke o Trojici.
Tertulián...... otvorene kritizoval zvyk potvrdzovať kresťanské pravdy filozofiou. Uviedol: „Preč so všetkými snahami vytvoriť prekrútené kresťanstvo zo zmesi stoicizmu, platonizmu a dialektiky.“ A predsa sám vo veľkej miere využíval svetskú filozofiu, keď bola v súlade s jeho predstavami. — Kolosanom 2:8.
A tiež títo "obhajcovia pravdy" majú na svedomí i náuku o nesmrteľnosti duše! Pretože biblický pojem "duše" a Grécky pojem "duše",...to sú dva rozdieľne pojmy. Biblická duša je zničiteľná,smrteľná,...zomiera! Apologéti však prekrútili toto biblické učenie tým, že ho spojili s Platónovou filozofiou, podľa ktorej je duša niečo neviditeľné, nesmrteľné a oddelené od tela. Minucius Felix dokonca tvrdil, že viera vo vzkriesenie má svoj pôvod v Pytagorovom učení o sťahovaní duší. Tak ďaleko ich grécky vplyv odviedol od učenia Biblie,....že dnešné učenie RKC si už takmer na ničom nezakladá na biblickom učení!
Ak niekto úprimne skúma vývoj dogiem,...tak musí aj sám na to prísť!
Teda,...nespomínaj týchto "obhajcov",....lebo práve to oni zničili pravdu Biblie a nahradili ju nerozumnými,nebiblickými dogmami! Mária nebola a nie je žiadna Matka Božia! Ty sa jej zasväcuj koľko chceš,...ale nezavádzaj ostatných!
---------------------Písmo hovorí:
"Aj keby sme vám však my alebo anjel z neba azda oznamovali ako dobré posolstvo niečo iné než to, čo sme vám oznamovali ako dobré posolstvo, nech je prekliaty." Gal.1 kap.


22.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 12. 2015, 11:20 avatar
aj ja si vygumujem mozog pannou mariou a budem ako ostatni na Slovensku
normalna
a budem spominat na casy,ked som si o sebe myslela,ze som normalna


23.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 12. 2015, 11:21 avatar
aj tak uz neviem kto je psychicky v poriadku a podla coho sa to sudi


24.
označiť príspevok

Vespertine žena
   1. 12. 2015, 11:28 avatar
Ťažko povedať. Väčšina je asi celkovo v poriadku, ale zase zároveň je každý aspoň trochu nejako líznutý


27.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 12. 2015, 11:53 avatar
budem ficat na rozpravkach a bude to pre mna nieco tajne,o com nikto v mojom okoli nebude vediet


64.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 18:09 avatar
Prečistá Matka, moja biedna duša, poškvrnená zlobou a hriechom, volá k tvojmu materinskému srdcu. Úpenlivo ťa prosím, ráč vo svojej dobrote vyliať na mňa čo len trochu tej milosti, ktorá sa z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho preliala do teba ako nekonečné more. Touto milosťou posilnený a povzbudený nech ešte viac milujem a lepšie slúžim všemohúcemu Bohu, ktorý naplnil tvoje srdce až po okraj a ktorý stvoril chrám tvojho tela v okamihu tvojho Nepoškvrneného počatia.
Súhlasí lea_pragmaticka1


69.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 18:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 12. 2015, 18:25 avatar
Co je? kde je tema? Aj vam to blbne?


82.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 18:28 avatar
Boh uchránil Máriu od každej škvrny dedičného hriechu. Od prvého okamihu, keď počala v tele matky, žila v posväcujúcej milosti, ktorú získala zísluhou Syna Ježíša. Anjel použil výraz Zdravas milosti plná, roky pred tým ako Ježiš získal milosť pre ľudstvo. No Mária už vtedy bola plná milosti.

Večný syn na seba nevzal nebeské telo. Nie, Máriinu krv a jej podstatu nasal, vpil do svojej božskej osoby. Z nej sa stal človekom a prijal jej charakteristické črty a jej vlastnosti ako aj vzhľad a povahu s ktorými sa zjavil svetu. Istotne bolo o ňom známe že sa na ňu ponáša, že je jej syn. Nebolo teda vhodné aby ju večný Otec pripravil na túto službu mimoriadnym posvätením?

V prvotnej cirkvi pokladali nepoškvrnené počatie za samozrejmosť. V štvrtom storočí to potvrdil svätý EfrémSýrsky a v piatom aj svätý Augustín ktorý tvrdil že by sme Ježiša urazili keb sme tvrdili že jeho matka bola hriešna. Všetci zhrešili, povedal Augustín, okrem Ježiša a Márie. Kiežby z úcty k Pánovi žiadna takáto námietka ohľadom nej a hriechu nevznikla.
Súhlasí lea_pragmaticka1


127.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 19:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 19:53 avatar
My nerobime z marie bohynu ona je clovek. ale je to Matka nasho Pana, milostiplna, pozehnana nad vsetky zeny, blahoslavit ju maju vsetky pokolenia. Vsetci krestania, vsetky staroveke cirkvi si Mariu nesmierne ctili. Podla teba priami nastupci apostolov od 3. storocia az po 18 ked neoprotestanti zacali spochybnovat uctu k Marii boli vsetci hriesnici a modlari a odrazu ludia zistili ako to vlastne ma byt dobra argumentacia, nemam slov.


140.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:02 avatar
Alžbetu naplnil Duch svaty a ona zvolala : CIm som si zasluzila ze matka mojho Pana prichadza ku mne?
Pán je v aramejcine synonymom slova Boh, teda sam Duch Svaty nazval Mariu Matka Boha.
Preco?
Nie preto ze Boha stvorila ale preto ze porodila Jezisa, ktory je boh v ludskom tele. Preto je Bohorodicka.
Súhlasí lea_pragmaticka1


143.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 20:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.145.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:10 avatar
Ale ved ano nikto nikdy nepovedal ze Maria stvorila Jezisa. Ale porodila ho preto je jeho matka. On si z nej vzal telo a to telo aj s oslavenymi ranami nosi doteraz. On je navzdy boh a navzdy clovek, preto navzdy zostava synom Otca aj synom Marie.
AJ teba stvoril Boh, tvoju dusu a telo ti dali tvoji rodicia. To znamena ze nemas pozemskych rodicov? Nie mas ich a mas sa riadit 4. prikazanim cti otca svojho i matku svoju.. a Jezis robil a nadalej robi to iste....
Súhlasí lea_pragmaticka1


146.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.165.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 21:07 avatar
A co sa v pisme pise o Marii? A ona vsetky Jezisove slova zachovavala vo svojom srdci. Jezis nezmensil uctu k Marii naopak este ju aj umocnil. Kadidlo nie je obeta ale je to symbol nech ako kadidlo tak aj nase modlitby stupaju k bohu... Modlitba je rozhovor. Blahoslavit Mariu za tie velke veci ktore jej urobil Boh nie je porusenie 1.prikazania. Aky ma zmysel ze ju budu blahoslavit vsetky pokolenia keby ona o tom nevedela. A poprosit ju aby sa za nas modlila tak isto.

Maria nie je mrtva. Jezis povedal zlocincovi na krizi este dnes budes so mnou v raji.

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
A co povedala Alzbeta Marii : Blahoslavena je ta ktora uverila ze sa splni co jej povedal Pán.

Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.

Na vrchu tábor sa pri Jezisovi zjavil Mojzis a Elias....
Súhlasí lea_pragmaticka1


181.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.182.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 20:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.149.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:22 avatar
rozumies co je to spása z ucenia cirkvi? To nie je ze Jezis dal krv a teraz vzal nase hriechy a sme cisti.. To nebol obchod. Jeho dielom bolo zalozenie novej zmluvnej rodiny - bozieho kralovstva. Kristus povedal uz vas nenazyvam sluhami ale priatelmi. On urobil svojho otca nasim otcom, on sam sa stal nasim bratom, a jeho volou bolo aby jeho matka bola i nasou matkou. Kristus je Kralom a maria nosi titul kralovna matka. Nastuduj si aku rolu mala v zidovskej monarchii rola kralovnej matky, a ako sa vo svatom pisme spraval salamun a ostatni krali ku svojej matke a aku vyznamnu rolu hrali v kralovstve. Stary zakon je predobrazom noveho. Boh dal Salamunovi mudrost preto to co cinil ked bol verny Bohu bolo jeho volou. Raz za nim prisla jeho matka, On vstal uklonil sa jej, dal jej postavit tron vedla svojej pravice. Ona mu povedala, Syn moj mam k tebe jednu malu prosbu neodmietni ma. A kral povedal, ziadaj si matka neodmietnem ta. AJ Maria poukazala ze nemaju vina. Jezis sa akoby nahneval ze co nas do toho ale nebolo to myslene ako urazka inak by hned vzapati nesplnil jej pripomienku. Vyraz co mna a teba do toho bol v minulosti uplne bezny vyraz, vyraz pokory. AJ diabli povedali Jezisovi co ta do nas Syn Bozi a tiez to nebolo myslene ako urazka ale ako prejav ucty. Jezis si ctil Mariu inak by porusil 4: bozie prikazanie a to je ruhanie.
Súhlasí lea_pragmaticka1


152.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 20:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.147.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.148.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 20:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 20:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.155.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:40 avatar
katolici, pravoslavni a skratka vsetci krestania az do reformacie sa marii neklanali, ale ctili si ju. modlit sa mozes po leziacky, na kolenach, po sediacky, v duchu aj nahlas. Katolik v kostole padne na kolena len pred telom a krvou Krista nikdy nie pred sochou svatych, mnohi sa uklonia na znak ucty k nasim priatelom svatym s ktorymi budeme v nebi zit po celu vecnost ale nikdy sa im neklanaju.
Súhlasí lea_pragmaticka1


159.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 20:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 12. 2015, 21:04 avatar
ja sa neodhlasujem takze mozem posobit dojmom, ze som online, ale nie vzdy v skutocnosti som..

Mas na mysli toto?
saltandlighttv.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
d2jkk5z9de9jwi.cloudfront.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


167.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.168.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.170.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.171.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:20 avatar
188. Prečo uctievame sväté obrazy a sväté sochy?
Sväté obrazy a sväté sochy uctievame
1. preto, lebo nám predstavujú Ježiša Krista a svä-
tých;
2. preto, lebo nás povzbudzujú k pobožnosti.

189. Prečo uctievame relikvie?
Relikvie uctievame preto, lebo sú to vzácne pamiatky,
ktoré nám zostali po Kristu Pánovi alebo po svätých.

a) Medzi relikvie patria kúsky z kostí svätých, alebo napr. krv svätého Januára ap.
Najvzácnejšou relikviou sú pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus.
b) Boh neraz vyznačil relikvie aj zázrakmi.
Katechizmus


185.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.172.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:21 avatar
K pápežovi by si mal preukazovať úctu, ak sa chceš nazývať veriacim v Ježiša Krista. Plati:
KC
2034
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
kapitola: TRETIA KAPITOLA BOŽIA SPÁSA: ZÁKON A MILOSŤ
článok: 3. článok CIRKEV, MATKA A UČITEĽKA
odsek:
odstavec: I. Morálny život a Učiteľský úrad Cirkvi
téma:

2034 Rímsky pápež a biskupi ako „autentickí, čiže Kristovou autoritou obdarení učitelia,… hlásajú sebe zverenému ľudu vieru, ktorú treba veriť a aplikovať v morálnom správaní.“ Riadny a všeobecný učiteľský úrad rímskeho pápeža a biskupov, ktorí sú s ním v spoločenstve, učí veriacich pravdu, ktorú treba veriť, lásku, ktorú treba praktizovať, a blaženosť, v ktorú treba dúfať.
Katechizmus


161.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 21:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.173.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 21:23 avatar
katolici nevyvolavaju duchov a ani sa ich na nic nepytaju. vy pletiete piate cez deviate. dokazete z ucty k cloveku spravit modlarstvo a poviete ze z nich robime bohov. Neviem o co ti vlastne ide ja sa Marii neklaniam ani sa jej na nic nepytam ani ju nevyvolavam ale mam ju v ucte. Ked jej Boh cez anjela povedal Zdravas milosti plna, ked jej Duch svaty cez Alzbetu povedal Pozehnana si medzi zenami a pozehnany je plod tvojho zivota, je pre mna ctou ju pozdravit tym istym sposobom. Co sa ma Pan Jezis pri poslednom sude opyta? Preco si mal v ucte Mariu? Ja mu odpoviem lebo je to tvoja mama a ty si ju z lasky daroval za matku aj mne. Ako by som ju nemohol mat v ucte? Ta ucta k nej je v mojom srdci tak zakorenena ze ju nedokazem vyrvat a zahodit. AK je Jezis mojim bratom potom Maria je mojou mamou lebo tomuto svetu darovala Jezisa a on je zivot. Je to jednoduche netreba ziadne vedecke a studijne argumenty. Mam len jedneho Boha a ucta k Marii je vysledkom toho ze som prijal Jezisa za svojho spasitela...
Súhlasí lea_pragmaticka1


186.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.187.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.176.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:26 avatar
web obohu.cz je portál jedného chlapíka, ktorý si po svojom vykladá Bibliu - ako mnohí z vás samoštudujúci (takže šanca, že správne chápe a vysvetľuje je ozaj minimálna) - to akoby človek zo základnou školou chcel vykladať a robiť advokáta alebo sudcu (nestačí len čítať paragrafy a citovať - to dokáže aj žiačik, ale je k tomu treba omnoho viac)


178.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.188.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.189.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 22:51 avatar
Biblia je v poriadku, citáty sú v poriadku, ale spôsob vysvetľovanie je ako sám autor chce - obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


191.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.192.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 23:00 avatar
Tak ako bádanie, vedecké výskumy, analýzy, výsledky - musí robiť niekto oprávnený, tak isto aj výklad Písma - musí robiť oprávnený. Tak je to správne a pravdivé. Ale ako to zvykne byť v ľudskej spoločnosti, tak aj malé deti a žiaci sa hrajú na vedcov a detto aj na vysvetľovačov Písma - bez podkladu, znalosti, kompetencií. Ono by nevadilo, keď sa aj nekompetentný šprtá vo vede či v Písme, ale jeho výsledky nemôžeme brať ako relevatné ani šíriť, je to len také hrajkanie a mudrovanie, môže sa stať, že aj nekompetentný sa strafí do čierneho. Ale dnešný moderný a rozumný človek nepôjde v otázkach vedy za laikov čo sa hrajká v drevenej kôlni na babičkinom dvore, ale sa obráti na poverených vedcov v danej oblasti.


153.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 20:32 avatar
satanov podvod bolo narusenie jednoty cirkvi. Jezis sa pred svojim umucenim modlil za jednotu na tom mu najviac zalezalo a mnohokrat tu istu prosbu zopakoval.. pretoze cirkev je jeho mysticke telo kde on je hlava a my udy, kde on je vinic a my ratolesti. Vela zmoze naliehava modlitba spravodliveho. Jezis spravodlivy je preto Otec jeho prosbu vypocul. Ako by som mohol vstupit do novej cirkvi ktoru zalozil clovek v 16. storoci a hlasat nieco uplne ine ako stovky rokov dozadu nastupci apostolov. V pisme sa jasne pise ze pridu rozkolnici. Cirkvi je vela ale pravda moze byt len jedna... V pisme sa pise pre meno nasho Pana Jezisa hovorte vsetci to iste nech niesu medzi vami nezhody... Cela cirkev hlasala to iste az odrazu prisla jedna reformacia, druha reformacia, tretia reformacia a dnes si kazdy hlasa nieco ine... Niekto tvrdi ze zivot je az po druhom prichode,iny ze hned po smrti. niekto ze krstit mozno aj deti a ini ze len dospelych. niekto ze telo kristovo je len pamiatka iny ze ide o skutocnost atd atd atd.
Súhlasí lea_pragmaticka1


157.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 20:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.158.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 20:58 avatar
Panna Mária nie je obyčajné dievča/žena z Nazareta.

časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

491 Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, (411) bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že:
„preblahoslavená panna mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“

KKC
494
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: „NECH SA MI STANE PODĽA TVOJHO SLOVA…“

494 Na zvesť, že mocou(2617) Ducha Svätého porodí „Syna Najvyššieho“ bez toho, že by poznala muža, (148) Mária odpovedala s „poslušnosťou viery“ a v istote, že „Bohu nič nie je nemožné“: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,37-38). A tak keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou(968) a nezdržiavaná nijakým hriechom prijala celým srdcom spasiteľnú Božiu vôľu a celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho Syna, aby v závislosti od neho a spolu s ním s pomocou Božej milosti slúžila tajomstvu vykúpenia:
„,Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej, ,poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.‘ Preto viacerí dávni Otcovia vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia: ,Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to panna mária rozviazala vierou.‘ A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu ,matkou žijúcich‘(726) a častejšie zdôrazňujú: ,Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.‘“


164.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.169.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:18 avatar
184. Či sa uctievanie svätých protiví prvému prikázaniu božiemu?
Uctievanie svätých sa neprotiví prvému prikázaniu božie-
mu, lebo svätým sa neklaniame, len si ich ctíme.
K Bohu sa modlíme, aby nám pomáhal svojou všemohúcnosťou.
K svätým sa modlíme, aby nám pomáhali svojím orodovaním
u Boha.

185. Prečo uctievame svätých?
Svätých uctievame preto, lebo
1. viedli na zemi bohumilý život;
2. sám Boh ich uctil, keď ich vzal do neba;
3. orodujú za nás u Boha.

I na zemi si uctíme každého statočného človeka. Prečo by sme
nemali uctiť svätých v nebi?

186. Koho uctievame najviac spomedzi svätých?
Spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu.

187. Prečo uctievame spomedzi svätých najviac Pannu Máriu?
Pannu Máriu uctievame spomedzi svätých najviac preto,
1. lebo je Matka Božia;
2. lebo svätosťou prevyšuje ostatných svätých;
3. lebo jej orodovanie u Boha je najmocnejšie.

a) Svätého Jozefa si ctíme ako ochrancu Cirkvi putujúcej a pa-
tróna šťastnej hodiny smrti. Svätého Cyrila a svätého Metoda
si ctíme ako takých, čo slovanským národom zvestovali uče-
nie Ježiša Krista. Svätého Jána Nepomuckého si ctíme ako
mučeníka spovedného tajomstva.
b) Úctu k svätým prejavujeme okrem iného tak, že obdivujeme
ich čnostný život, že ich prosíme o orodovanie u Boha, že si
dávame zhotoviť ich obrazy a sochy.

Katechizmus


175.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.177.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:27 avatar
veriaci ty zahoď pýchu a pomýlenosť, v Katechizme nájdeš pravdu a vysvetľuje Bibliu, ty kľudne Bibliu študuj


179.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 12. 2015, 21:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.166.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.174.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 21:23 avatar
nerešpektovať Bohorodičku, ktorú si sám Ježiš vyvolil je silná káva, to snáď nerobí ani ateista a nerobí to ani moslim:

časť: ŠTVRTÁ ČASŤ KRESŤANSKÁ MODLITBA
oddiel: PRVÝ ODDIEL MODLITBA V KRESŤANSKOM ŽIVOTE
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA TRADÍCIA MODLITBY
článok: 2. článok CESTA MODLITBY
odsek:
odstavec:
téma: V SPOLOČENSTVE SO SVÄTOU BOHORODIČKOU

2674 Od súhlasu, ktorý panna mária dala s vierou(494) pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, „sa jej materstvo rozširuje aj na bratov a sestry jej Syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach“. Ježiš, jediný Prostredník, je cesta našej modlitby; Mária, jeho a naša Matka, ho necháva úplne presvitať: ona „ukazuje cestu“ (po grécky Hodegetria) a podľa tradičnej východnej i západnej ikonografie je jej „znakom“.


183.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.180.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 21:38 avatar
Kym bol Salamun bohu verny tak boh bol s nim...

skratka teraz vidis ze ja citujem pismo, ty citujes pismo a neustale sa v nazoroch rozchadzame. ja citam pismo kazdy den a snad aj ty a nezhodneme sa. Obaja verime v toho isteho Boha. Panuje tu anarchia. Ked to bude takto pokracovat do desat rokov vznikne dalsich desat novych cirkvi... Musi byt niekto kto rozhodne ako to vlastne ma byt. Jezis zalozil jednu cirkev na cele s apostolmi ktori maju vyucovat vsetko co Jezis povedal a prikazal. Jezis dal aspostolom moc odpustat hriechy, vyhanat zlych duchov, krstit, sam hovori ze ich mame pocuvat. Oni musia rozhodnut ako to ma byt a ako to bude, lebo co rozviazu alebo zviazu na zemi tak to bude aj v nebi. A bude s nimi po vsetky dni az do skoncenia sveta. Apostoli su v nebi a su tu neustale ich nastupcovia. Apostoli svojim nasledovnikom vkladali ruky na hlavu a dychli na nich a tym im odovzdali Ducha svateho... Musi existovat autorita ktora rozhodne.

Ked sme si zalozili stat a napisali ustavu nevyklada si ju kazdy ako chce ale mame parlament na cele s premierom a prezidentom ktori ju maju spravne vykladat. Inak pride k anarchii a niekto najde dvojzmysel a hned dojde k rozkolu...
Súhlasí lea_pragmaticka1


190.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 18:34 avatar
Dokonca aj dnes môžeme vidieť že Kristus zachranuje niektorych hriesnikov oslobodenim a inych ochranou. Mnohi sa odvracaju od svojich hriesnych navykov, napriklad od kradnutia, drogovej zavislosti, cudzolozstva potom co prijmu milost obratenia. Ini vsak odmietaju hriech zvycajne od utleho veku pretoze im Boh dal milost dobrej vychovy v krestanskej rodine. Ci uz tak alebo onak vykupenie je Bozie dielo.

Ak bola Maria bez hriechu naozaj ju musel Jezis vykupit? Ano musel. Nemohla byt vynymocne ochranena bez vykupenia ktore pre vsetkych vydobil Jezis. Jezis je Boh a tak je aj stvoritel aj vykupitel. Mariu v jej samotnom stvoreni vykupil od kazdeho ludskeho obmedzenia alebo nachylnosti k hriechu. Je stvorenim ale je aj jeho matkou a on dokonale vyplnil prikazanie ze si ju má ctiť. Uctil si ju sposobom ktory je neobycajne krasny......
Súhlasí lea_pragmaticka1


92.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 18:40 avatar
Klei - najviac kriminality je žiať medzi chudobnými a nevzdelanými. Teda koho tvoj Boh skúša biedou tak mu cestu vyznačil. Samozrejme o bohatých nič nevieš, oni si pravdu kúpia.Ale skús im povedať verejne, že sú hriešní. Vidím, ako sa im do zadku tlačia ti svätuškárski farizeji.


96.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 18:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

fajer
   1. 12. 2015, 18:54 avatar
ty si mafián....


106.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

havran
   1. 12. 2015, 19:08 avatar
Fotooon-nepoznáš socálne rozloženie a štruktúru páchateľov trestných činov. Tak že táraš ako sa ti páči. Pravda je taká, že bieda tlačí ľudí do kriminality, čo však neznamená, že sú všetci biední zločinci. Za zo môže socialny systém.


118.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 19:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.98.
označiť príspevok

Klein muž
   1. 12. 2015, 18:53 avatar
Mnoho svatcov boli taki isti. Apostol Pavol vrazdil krestanov rad za radom aj do tej doby kym nespadol kona ked sa mu zjavil Jezis. Svaty Frantisek z Assisi pochadzal zo zamoznej rodiny, uzival si zivot alkoholom a zenami, jeho jedinym zaujmom bolo bohatstvo a ziskat slavu v kriziackych vypravach. Az po tom ako skoncil vo vazeni ked bol zajati moslimami sa obratil.

Boh si vybera tych najnemoznejsich ludi aby ukazal ze co je pre tento svet slabe a hlupe je v bozich ociach velke a ludska mudrost je v bozich ociach blaznovstvo... Vidiet to aj v dnesnych casoch ked sa ludia snazia spoznat pravdu pomocou svojho rozumu a podla premyslenych biblickych argumentov. Katolici aj protestanti studuju cely zivot svate pismo a predsa kazdy hlasa nieco ine. Preto pravdu pomocou citania a studia respektive ludskej inteligencie nemozno najst. Pismo nepripusta sukromny vyklad. A pismo zostavila cirkev s papezom. Jezis jasne povedal apostolom kto vas pocuva mna pocuva. Len nastupci apostolov smu vykladat pismo pravdivo a v duchu svatom, tu charizmu nema kazdy clovek. Nie len apostoli ale aj ich priami nastupcovia mnoho pisali. Samotni nastupcovia apostola Jana uz pisali o nanebovzati Marie. Cirkev aj tieto listy berie ako pravdu viery, preto annebovzatie nie je stredoveky vymysel ale je to ucenie od samotnych apostolov. Pismo nam samo hovori aby sme prijali od apostolov vsetko ci uz slovom alebo pismom. Teda nie len biblia je Bozie slovo.
Súhlasí lea_pragmaticka1


101.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 12. 2015, 18:57 avatar
Veľký súhlas s výberom ľudí aj s výkladom Písma. Doslova nemožných, slabých, ponižovaných alebo veľmi hriešnych - a to je typické božské. Obyčajný človek by si vybral pekného, múdreho, bohatého, vzdelaného, voňavého, z dobrého rodu, s autom, majetkami.
Súhlasí Klein


193.
označiť príspevok

Klein muž
   2. 12. 2015, 21:10 avatar
TOMUTO VERILI VSETCI KRESTANIA, VSETKY STAROVEKE KRESTANSKE CIRKVI V RIME, GRECKU, EGYPTE, SYRII.... APOSTOLI NAPISALI NEJAKE LISTY A ICH PRIAMI NASLEDOVNICI PISALI TAKTIEZ...

"Ktokoľvek si ctí Pána, si tiež ctí svätú nádobu; kto ale namiesto toho zneucťuje túto svätú
nádobu, zároveň zneucťuje jeho Majstra. Samotná Mária je tá svätá panna, to jest,
táto svätá nádoba" (Epifanius, Panarion, rok 377).

"Táto Panenská Matka je jediná pravá manželka Božia, menuje sa Mária, hodná Boha,
nepoškvrnená z nepoškvrneného, jediná z jediného." (Origenes, rok 244).

"Nech ju ženy chvália, tú čistú Máriu." (Efraim rok 370).

"Len Ty a Tvoja Matka ste vo všetkom spravodliví, nie je žiadna chyba v Tebe a žiadna poškvrna
v Tvojej Matke." (Efraim rok 370).

"Ó vznešená Panna, skutočne ty si väčšia ako akákoľvek iná veľkosť. Lebo kto ti je rovný v
tvojej veľkosti, Ó príbytok Božieho Slova? Ku komu medzi všetkými stvoreniami ťa mám
porovnať, Ó Panna? Si väčšia než oni všetci, Ó Zmluva, odetá čistotou miesto zlata! Ty si tá
Archa, v ktorej sa nachádza zlatá nádoba obsahujúca skutočnú mannu, ktorou je to telo, v ktorom
božstvo prebýva." (Atanáz, Homília na Papyruse z Turína, rok 373).

"Mária, Panna, nielen bez poškvrny, ale Panna, ktorú milosť urobila neporušenou, slobodná od
každej poškvrny hriechu." (Ambróz, Kázeň, rok 388).

"Priatelia Kristovi, netolerujte správy, že Matka Božia niekedy prestala byť pannou" (Basil,
Homília v Sanctum Christi generationem, rok 379).
Súhlasí lea_pragmaticka1


194.
označiť príspevok

Klein muž
   2. 12. 2015, 21:13 avatar
"Mária, tá svätá panna, je skutočne veľká pred Bohom a ľuďmi. Lebo ako nemáme prehlasovať
jej veľkosť, tej ktorá v sebe nosila Neobsiahnuteľného, ktorého ani nebo ani zem nemôžu
obsiahnuť?" (Epifanius, Panarion, rok 403).
Súhlasí lea_pragmaticka1


195.
označiť príspevok

Klein muž
   2. 12. 2015, 21:28 avatar
"Lebo ako Eva bola zvedená slovom anjela odísť od Boha, vzbúrila sa proti Jeho Slovu, tak
Mária skrze slovo anjela prijala radostné správy, že porodí Boha skrze poslúchnutie jeho Slova.
Tá predchádzajúca bola zvedená neuposlúchnuť Boha, tá nasledujúca bola presvedčená
uposlúchnuť Boha, aby panna Mária sa mohla stať zástancom panny Evy. Ako ľudské pokolenie
bolo odsúdené na smrť skrze skutok Panny, tak aj bolo Pannou zachránené."(Irenej, Proti
Herézam, rok - 180) - TOTO BOLO NAPISANE DVE STOROCIA PRED ZOSTAVENIM BIBLIE. KANON BIBLIE ZOSTAVILI PODLA PROTESTANTOV OMILNI MODLARI ALE V TOMTO PRIPADE NEOMILNYM SPOSOBOM....
Súhlasí lea_pragmaticka1
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:36,  To nie je pravda. Napríklad ty o sebe píšeš, že si sa spojil s duchom svätým a napriek...
dnes, 14:26,  Kazdy clovek je schopny pochopit vsetko a udeje sa tak v okamihu ako sa spoji s duchom svatym
dnes, 14:03,  Ja ti verim
dnes, 13:57,  EnaXnaY, Súhlasím s prvou časťou. Pravda je výrok. Musí byť vypovedateľná, keď aj len...
dnes, 13:29,  Vallov válov Fenomén Vallo, časť druhá: „Ako hospodária progresívni politici?“ Ing....
dnes, 13:29,  Pravda v bežnom živote je strašne všeobecný pojem pohybujúci sa v celej škále od...
dnes, 12:44,  Existujú ľudia, ktorí sú presvedčení, že ak niečo nechápu oni, tak to nemôže byť...
dnes, 12:43,  Nie každý človek musí byť schopný pochopiť každý dôkaz. Je to individuálne :)
dnes, 12:42,  Čiže sa dá povedať: Popis skutočnosti nikdy nie je kompletný a občas môže byť aj...
dnes, 12:39,  Veď SOM ju neopisoval celú, na to by nestačil ani celý internet ;)
dnes, 12:39,  Dôkaz je čisto duchovná skutočnosť, ktorá môže byť zaznamenaná zmyslovo-fyzickým...
dnes, 12:38,  Myslím, že je to veľmi čiastkový popis skutočnosti, ale budiž :)
dnes, 12:35,  Dôkaz je spôsob akým sa určuje pravdivostná hodnota výroku ;)
dnes, 12:32,  Medzi výrokom JA SOM a skutočnosťou je zhoda, lebo nemôžem nebyť keď si SEBA uvedomujem ;)
dnes, 12:29,  Napríklad keď poviem, že JA SOM, lebo si SEBA uvedomujem, tak SOM popísal skutočnosť ;)
dnes, 12:28,  To je skvelá definícia! :)
dnes, 12:27,  Skutočnosť je to čo je a aké to je ;)
dnes, 12:26,  Tu vzniká malý problém a to, že ako definovať skutočnosť. :)
dnes, 12:18,  Lebo tu sa obrázky vkladať nedajú ;)
dnes, 12:18,  Na okraj by som doplnil: pravda je čisto ľudský pojem. :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Zmyslom života je žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(403 147 bytes in 0,198 seconds)