Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Začínajú sa dotýkať Jehovovho oka!

91
reakcií
958
prečítaní
Tému 29. mája 2017, 19:00 založil teolog.

podobné témy:1.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 19:00 avatar
"Lebo toto povedal Jehova vojsk: ´Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás plienili! Lebo veď ten, kto sa dotýka vás, dotýka sa môjho oka´! - Zechariáš 2:8. To, čo sa deje v Rusku proti Svedkom Jehovovým, je začiatok spĺnenia proroctva Zechariáša!


2.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 19:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 19:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 19:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 19:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 19:56 avatar
Boh Otec sa volá Jehova. Meno jeho syna je Ježiš a pomazaním duchom svätým sa stal Kristom...stačí?
Súhlasí Ludwig


7.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 19:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   30. 5. 2017, 08:11 avatar
Ako môžete takto písať a súčasne nevedieť, či Otec niekoho odsúdi za to, ak nado všetko vyvyšuje to Otcove Slovo - Krista? Ako môžete toto písať ak viete, že Otec podmieňuje spasenie a to práve vyvyšovaním mena Ježiša Krista nado všetko, lebo On - Otec je v Ježišovi. Teda aby v našom srdci bolo Otcove Slovo - Ježiš - jeho meno, teda všetko čo znamená Ježiš Kristus a čo vykonal vždy na prvom mieste. Vtedy bude aj Otec v našom srdci na prvom mieste.


62.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 08:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

teóma muž
   30. 5. 2017, 08:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 08:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

teóma muž
   30. 5. 2017, 08:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 08:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

teóma muž
   30. 5. 2017, 08:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   30. 5. 2017, 12:09 avatar
62

Ludwig

Otec v Kristu je jediným pravým Bohom. Mária je len hriešnik ako každý z nás, nad ktorým sa zmiloval Boh a vyvolil si ju , aby vykonal to, čo je napísane.
No a Ježiš je to Otcove Slovo, ktoré sa stalo telom - Bohom, ktorý v podobe Ježiša zišiel k nám. Ako môžeš toto porovnávať s Máriou? Mária nič neučila a robila len to na čo bola určená.

Tí, ktorí priamo, alebo nepriamo popierajú podstatu Krista sú z ducha antikrista.

To On - Ježiš je spasenie. Ako povedal - moje slová su duch a sú život.

Boh sa stotožňuje vo vojom Slove. Kto nasleduje Božie Slovo - Krista, tak nasleduje Boha. No a teraz mi povedz ako sa dá nasledovať a vyvyšovať Otca nado všetko, ak nenásledujem a nevyvyšujem jeho Slovo nado všetko. No niekto povie, že je len hovorca? On nie je hovorca, on je to stelesnené Otcové Slvo a to je priepastný rozdiel. Na tom sa podkýňaš Ludwig. Zákonníci a farizeji hovorili, že majú Otca v nebesiach a aj tak im Ježiš povedal, že sú z otca diabla. Mohli donekonečna hovoriť Jehova, ale ako mohli vyvyšovať Otca a súčasne neveriť Otcovmu Slovu - Kristu. A nie len neveriť, ale chceli ho aj zabiť. Ak by som toto hlásal niekde v mešite, kto je to Ježiš, tak by ma chceli taktiež zabiť.

Predsa povedal Ján 8:19 Vtedy mu povedali: A kdeže je ten tvoj otec? Ježiš odpovedal: Neznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho Otca.

Tu je tá cela podstata absolútnej a neoddeliteľnej jednoty Otca a Syna.


72.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   30. 5. 2017, 21:02 avatar
Ludwig

Prečítaj si to pozorne

Zj1
10Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, 11ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee.

12A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa, 15a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. 17A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň.A mám kľúče pekla i smrti.

Polož si otázku: kto to je - a bol som mŕtvy, ale hľa som živý na veky vekov?

Je teda jasné, že je to Ježiš

ZJ21 1A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo. 2A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi.

Kto to hovorí na tróne: 5A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. 6A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec.

Kto je to – Ja som Alfa a Omega, počiatok i koniec ? A bol som mŕtvy a hľa som živý na veky vekov?

Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.

No a teraz si všimni čo hovorí: 7Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.

Budem mu Bohom!

Je aj tebe Bohom Ludwig?


74.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 21:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 08:03 avatar
To, že sa to píše v 8 verši si odignoroval a chytáš sa prekladov?

Ty sa radšej sústreď na to, že ten, ktorý to hovorí a ktorý bol mŕtvy a hľa žije na veky vekov je Ježiš a je naším Bohom ako povedal - a budem mu Bohom. Ježiš zvíťazil a tak On je Otcom Večnosti a aj tí čo skrz neho a v ňom víťazia sú synmi večnosti.Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Tak ako vieš v obraznom termíne kto je to nevesta a čo je to ženích.

Otec a Ježiš sú jedno a sú mojím jediným Bohom


77.
označiť príspevok

peter67 muž
   31. 5. 2017, 08:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 10:08 avatar
77
Boh je Duch a tak je to samozrejmosť, že aj Duch Svätý. Tu sa bavíme o tom, či je Ježiš Bohom a teda, či máme Ježiša vyvyšovať nado všetko. Lebo SJ to popierajú a dokonca hovoria tomu modlárstvo. Prirovnávajú to k pohanstvu, alebo uctievaniu Márie - človeka a to katolíkmi čo je absurdné. Ak poviem, že Otec sa stotožňuje vo svojom Slove - Kristu, tak oni na to, že Ježiš je len hovorca. No Ježiš je priamo to stelesnené Otcove Slovo a to je rozdiel. Pre mňa je Ježiš Bohom, lebo z Písma viem o absolútnej jednote Otca, Syna a Ducha Svätého. Nemusím ani používať pojem trojica, aby som vedel o tejto jednote. Ak vyvyšujem stelesnené Otcove Slovo - Ježiša nado všetko, tak súčasne vyvyšujem Otca nado všetko, lebo to Slovo pochádza z Otca. Oni oddeľujú Otca od jeho Slova - Syna a potom im vychádza, že kto vyvyšuje Syna nado všetko, tak nevyvyšuje Otca nado všetko. Vychádza im z toho, že sú to nejakí dvaja - traja Bohovia v ktorých veríme a že týmto uberáme Otca o všetku jeho slávu. Ak by uvideli absolútnu jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého ako jedného Boha, tak by k takýmto absurdným záverom nikdy neprišli. No niekomu to nie je dané vidieť.


80.
označiť príspevok

Ludwig muž
   31. 5. 2017, 10:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

teóma muž
   31. 5. 2017, 10:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

teóma muž
   31. 5. 2017, 10:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.84.
označiť príspevok

Ludwig muž
   31. 5. 2017, 10:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

Ludwig muž
   31. 5. 2017, 10:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 11:48 avatar
85
Lenže ty odmietaš absolútnu jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého ako jedného Boha, lebo vraj tri osoby nemôžu byť jeden Boh? To si tak istý, že jedne Boh znamená, že je jednoosobý? Čo keď viacej osôb tvoria takú absolútnu jednotu a to je podstatou jedného Boha?Ty hovoríš, že Ježiš nie je Boh, lebo iba Otec je Boh. No ako si čítal z hore uvedených veršov, tak hovorí že ten kto víťazí zdedí všetko a budem mu Bohom.


87.
označiť príspevok

teóma muž
   31. 5. 2017, 10:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

Ludwig muž
   31. 5. 2017, 10:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 11:35 avatar
84

Čo ti bráni vidieť v Ježišovi Silného Boha, Otca večnosti a tých ktorí v neho uveria synov večnosti?

Ty ale nevidíš Otca v Synovi a nevnímaš to, ako jedného Boha. Tak ako nevidíš, že Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok i Koniec je ten istý, ktorý povedal a bol som mŕtvy a žijem. No a ten kto víťazí zdedí všetko a budem mu Bohom. To On - Ježiš je Otcom večnosti a my sme synovia večnosti, lebo naša večnosť pochádza z jeho večnosti.

Zj 2:8 A anjelovi smyrnenského sboru napíš: Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:
Zj 22:13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.


79.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 10:10 avatar
77
nečítal som ju. No moc je daná jedine od Boha a nie z nás.


81.
označiť príspevok

Ludwig muž
   31. 5. 2017, 10:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   31. 5. 2017, 10:49 avatar
81

Prvý a posledný je to isté ako Alfa a Omega: Zj 2:8 A anjelovi smyrnenského sboru napíš: Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:

Tak kto iný to môže byť, ktorý bol mŕtvy a ožil ak nie Ježiš?

Trošku mi pripomínaš SJ, ktorí úplne ignorujú to čo im nevyhovuje.


8.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 20:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 20:16 avatar
Keď si zistíš význam mena Jehova, tak pochopíš, že len jedna osoba v celom vesmíre môže mať toto meno - Stvoriteľ!


14.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 20:17 avatar
Pre: teóma
Keď si zistíš význam mena Jehova, tak pochopíš, že len jedna osoba v celom vesmíre môže mať toto meno - Stvoriteľ!


15.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 20:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 20:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 20:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 20:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 21:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 21:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 5. 2017, 21:59 avatar
Vies Ludwig, ale ty nemas Ducha svateho..

Oni vsetci maju, aj ked si v mnohych veciach protirecia  


41.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 22:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 06:04 avatar
To si tu asi nebol, ked sa tu Stefan (tvrdil ze padanie atd nepochadza od ducha svateho) a Veriaci4 hadali, ale obaja tvrdili, ze maju ducha svateho

Dnes je to take moderne, kazdy ma ducha svateho  


56.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 06:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

teóma muž
   30. 5. 2017, 08:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 22:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   29. 5. 2017, 22:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 05:55 avatar
Sranda musi byt, nie?  


54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 06:05 avatar
Vies, ze v tomto sme ako ty, vzdy si nieco najdeme  


21.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 20:26 avatar
Pre teóma
´Urobme človeka na náš obraz´!
Len o jednej osobe v celej Biblii sa píše, že je ´obrazom´ Boha: "On (Syn - Ježiš) je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený celého stvorenia" - Kolosanom 1:15.


25.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 5. 2017, 20:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 18:42 avatar
Najdi mi v pisme, ze aj Syn je Jehova.


71.
označiť príspevok

teóma muž
   30. 5. 2017, 21:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   30. 5. 2017, 21:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

Wolfe muž
   31. 5. 2017, 03:26 avatar
Presne to iste ti mozem dat ako odpoved na tvoj podnet v 8.


37.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   29. 5. 2017, 21:48 avatar
Teolog. Prečo práve pri Rusku. Však SJ sú prenasledovaní aj inde, napr. v Južnej Kórei, v niektorých afrických krajinách a trvá to dlhšie. Tam sa nespĺňa Zechariáš? Aký máš dôkaz, že práve pri zákaze v Rusku sa jedná o splnenie Zechariáša?


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 5. 2017, 21:57 avatar
Lebo to tak znelo proroctvo vo Fatime  


46.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 5. 2017, 22:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 05:58 avatar
Ja nic, len ze taka zhoda..
Zjavenia vo Fatime bolo tiez o Rusku a nutnosti obratenia sa Ruska atd..


43.
označiť príspevok

milky945 muž
   29. 5. 2017, 22:05 avatar
Tak možno preto, lebo rusko je na stupnici významnosti a vplyvu niekde inde ako sú africké krajiny.
Nesúhlasím s teolog-om v 1, ale nepodceňoval by som, čo sa deje v Rusku proti SJ.


44.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   29. 5. 2017, 22:08 avatar
Ja som nepovedal, že to podceňujem, je mi to ľuto, ako by mi bolo, keby tam zakazovali katolíkov, protestantov, alebo iných.


47.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2017, 23:57 avatar
Pre: Slušný človek

Pre Rusko preto, lebo v ňom (Rusko ako symbolický Kráľ Severu - viď proroctvo Daniela 11:44, 45) sa dnes spĺňuje jedno z posledných proroctiev Biblie pred Armagedonom.


49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 05:56 avatar
Nebol niekedy kral severu USA?


50.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 05:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 06:07 avatar
napisal si to kratsie a vystiznejsie ako ja v 52  


57.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   30. 5. 2017, 06:30 avatar
Teolog. Ja si s teba neuťahujem. Ja sa na rozdiel od kolegov pýtam vážne. Lebo mne vadí, keď štátna moc zakazuje a prenasleduje každé náboženstvo.
Takže ďalšia moja otázka znie :
však proti svedkom viedlo Rusko (vtedy to bol ZSSR) ešte tvrdší boj, ako teraz. Zatvárali ich do väzenia, dokonca do vyhnanstva na Sibír, niektorí museli aj zomrieť. Vtedy to nebolo spĺňanie proroctva o kráľovi Severu?
Alebo si myslíš, že ten terajší zákaz povedie do stupňovania represíí a do prenasledovania a dokonca zabíjania svedkov?


58.
označiť príspevok

teolog
   30. 5. 2017, 07:54 avatar
Pre: Slušný človek

Veľký problém je v tom, že Rusko (hlavne za komunizmu) prenasledovalo Svedkov vždy, ale časy sa zmenili! Pamätáš tu historku o chlapčekovi, ktorý kričal: ´vlk, vlk...´, lebo si chcel urobiť srandu z dedinčanov? Ale keď vlk skutočne prišiel, nikto jeho výstahu nebral vážne...!


59.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 5. 2017, 08:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 5. 2017, 06:00 avatar
Pretoze sa to takto hodi a inak by to nepasovali do proroctva


38.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 5. 2017, 21:56 avatar
Uff, zas ta Bozia cirkev  


60.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   30. 5. 2017, 08:09 avatar
teolog, Rusko nieje zamerane len proti JS ale vseobecne aj proti iným "americkým" nábozenstvam.. medzi ktoré náhodou počitaju aj vás.
Súhlasí -era-


91.
označiť príspevok

Wolfe muž
   31. 5. 2017, 13:54 avatar
Hmm, mal by som si odfavorizovat tuto temu, aj tak len odklikavam


92.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   31. 5. 2017, 14:06 avatar
Ako myslíš, že odklikávaš? Tak, že nikto do nej už neprispieva?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:21,  Bez pokory a milých slov nikdy nebude človek človekom.
dnes, 23:19,  Zlato za niečími očami; diaľka ľudí nerozdelí, no mlčanie áno, vraví sa.
dnes, 23:14,  Mlčanie je niekedy nad zlato.
dnes, 23:13,  Slová majú silu meča, ľahkosť pierka, nehu ženy, je to škoda, keď v každom nie sa...
dnes, 23:11,  Prepáč ondrej, ale o tomto naozaj nevieš nič.
dnes, 23:10,  A ubúda aj čarovných slovíčok ako prosím, ďakujem, poprosím, dobrý deň, pohladenie,...
dnes, 23:06,  Ubúda celistvosť charakteru, je to realita - dnešného sveta.
dnes, 23:01,  Poďakovanie je pre dnešným mladých neznámy pojem a pokrmov ubúda.
dnes, 22:59,  Zem je odpoveďou nášho konania, kedy človeka zabúda poďakovať za pokrmy.
dnes, 22:53,  Myslenie človeka je jeho vizitkou v krajine zvanej Zem.
dnes, 22:51,  Človek je vizitkou svojho myslenia.
dnes, 22:49,  Zrkadlo je odrazom človeka.
dnes, 22:47,  Psychika je potravou zrkadla.
dnes, 22:41,  Duša je potravou psychiky.
dnes, 22:39,  Sny sú potravou duše. *
dnes, 22:38,  Ahoj Zuz:-) áno, dala som si pred chvíľkou.
dnes, 22:30,  Presne tak pani ninka, lepšie by som to nepovedal.
dnes, 22:29,  Ak môžem, ja sa v politike nevyznám, ale čo som sledovala, tak pán Harabin ide až...
dnes, 22:27,  Ja som to vedel era už davno, že si mimo evanjelia, len sa šrtáš v duchovne....Stajner a...
dnes, 22:21,  takých pošukov ako ty Unia nepotrebuje....*10*10*10*10*10
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Medzi mužmi a ženami nie je rozdiel. Rozdiel je len medzi dobrými a zlými ľudmi.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(200 081 bytes in 0,305 seconds)