Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Výzva kardinálov a osobností sveta Cirkvi a svetu

12
reakcií
284
prečítaní
Tému 11. mája 2020, 20:50 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   11. 5. 2020, 20:50 avatar
Výzva kardinálov a osobností sveta Cirkvi a svetu. Máme dôvod predpokladať na základe oficiálnych dát o pandémii a úmrtiach, že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku

Veritas liberabit vos! Výzva kardinálov a osobností sveta Cirkvi a svetu.

Máme dôvod predpokladať na základe oficiálnych dát o pandémii a úmrtiach, že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku. Tak chcú natrvalo presadiť formy neprijateľného ohraničenia slobody a s tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akejkoľvek kontroly!

Sú tu sily, ktoré sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva.
Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, mohli rozhodovať o osude sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti.

Rím, 7. 5. 2020 (kath.net) V Ríme uverejnili 7. mája výzvu pre Cirkev a svet katolíkom a ľuďom dobrej vôle pod názvom „Veritas liberabit vos (Jn 8,32). Podpísali ju o. i. kardináli Robert Sarah, Gerhard Müller a Zen, biskup Tyler, ako aj mnohí lekári, právnici, žurnalisti a zodpovedné katolícke osobnosti:

V dobe najťažšej krízy považujeme my, pastieri Katolíckej cirkvi na základe svojho poslania za svoju svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kňazom, rehoľníkom, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Túto výzvu podpísali aj lekári, intelektuáli, právnici, žurnalisti a iní odborníci, ktorí súhlasia s jej obsahom.

Je skutočnosťou, že pod zámienkou pandémie covid-19 sa v mnohých prípadoch porušujú neodňateľné práva občanov a ich základné slobody sa nepomerne a neoprávnene obmedzujú, vrátane práva na náboženskú slobodu, slobodné vyjadrenie názoru a pohybu. Zdravie verejnosti nesmie a nemôže byť alibi na porušovanie práv miliónov ľudí na celom svete a už nehovoriac zámienkou pre to, aby sa občianske autority oslobodili od povinnosti múdro konať v prospech verejného blaha. To platí o to naliehavejšie, čím viac pochybností sa z rôznych strán o skutočnom nebezpečí nákazy ako aj o odolnosti vírusu objavuje.

Mnohé smerodajné hlasy sveta vedy a medicíny potvrdzujú, že panika zo strany médií o víruse covid-19 sa nezdá byť nijakým spôsobom odôvodnená.

Máme dôvod predpokladať – a to na základe oficiálnych dát pandémie a vzhľadom na prípady úmrtí – že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku. Týmto spôsobom chcú natrvalo presadiť formy neprijateľného ohraničenia slobody a s tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akejkoľvek kontroly!

Myslíme si tiež, že v niektorých situáciách urobené stlmujúce zásahy vrátane zastavenia obchodných aktivít viedli ku kríze, ktorá zrazila na lopatky celé hospodárske sektory. To zasa napomáha zasahovanie cudzích mocností a má to závažné spoločenské a politické účinky. Týmto formám „social engineering“ musia zodpovední vo vládach zabrániť opatreniami na ochranu občanov, ktorých sú zástupcami a v záujme ktorých konajú, ako je ich významnou povinnosťou. Musia pomáhať rodine – bunke spoločnosti – a vyhýbať sa neprimeranému trestaniu slabých a starších ľudí a nútiť ich k bolestnému odlúčeniu od príbuzných. Kriminalizácia osobných a spoločenských vzťahov sa musí posudzovať ako neprijateľná súčasť projektu, ktorým sa podporuje izolácia osôb, aby sa ich dalo lepšie manipulovať a kontrolovať.

Vyzývame vedecké spoločenstvo postarať sa, aby sa liečba vírusu covid-19 napomáhala s úprimnou starosťou o verejné blaho a preto sa starostlivo vyhýbalo tomu, aby pochybné hospodárske záujmy ovplyvňovali rozhodnutia vlád a medzinárodné orgány. Nemá zmysel na jednej strane pohŕdať liekmi, ktoré sa prejavili ako účinné a často sú aj cenovo výhodné a na druhej strane dávať prednosť liečbe alebo vakcínam, ktoré farmaceutickým firmám zaručujú vyššie zisky, a pritom nie sú rovnako účinné. Tým sa zvyšujú náklady na verejné zdravie.

Pastierom Cirkvi pripomíname, že pre katolíkov je morálne neprijateľné nechať sa ošetrovať vakcínami vyrobenými z potratených detí.
Okrem toho vyzývame vlády, aby sa postarali o to, aby sa formám kontroly ľudí čo najstriktnejšie vyhýbali, či už cez systémy stopovania tracing alebo iné druhy lokalizácie. Boj proti vírusu covid-19, nech je akokoľvek vážny, nesmie slúžiť ako zámienka na podporu nejasných zámerov nadnárodných mocností, ktoré sledujú veľmi intenzívne politické a hospodárske záujmy.
Občanom sa musí zvlášť umožniť, aby mohli odmietnuť obmedzovanie osobných slobôd, beztrestne odmietnuť hroziacu povinnosť zaočkovania, ako aj systémy sledovania či podobné nástroje.

Tí, ktorí sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva – a pritom bez nejakej politickej či spoločenskej legitímnosti – sa nachádzajú v očividnom rozpore s nimi samými.
V konečnom dôsledku nemožno politickú zodpovednosť tých, čo zastupujú ľud, v nijakom prípade preniesť na „expertov“, ktorí – čo je naozaj znepokojujúce – požadujú pre seba samých trestno-právnu imunitu.

Obraciame sa naliehavo na médiá, aby sa aktívne usilovali o korektné odovzdávanie informácií, aby bolo možné slobodne hovoriť a nie, aby sa slobodný názor trestal cenzúrou – ako sa to medzitým na sociálnych médiách, v tlači a v televízii veľmi rozšírilo. Korektné odovzdávanie informácií znamená, že sa dá priestor aj iným hlasom líšiacim sa od všeobecne vládnucich názorov. Tak sa občanom prizná, že môžu fakty sebavedome hodnotiť a že nebudú ovplyvňovaní silnými hlasmi mocných. Demokratická a úprimná konfrontácia je najlepší prostriedok proti riziku subtílnych foriem diktatúry, pravdepodobne ešte horšej ako tie, ktoré naše spoločnosti v nedávnej minulosti nechali vzniknúť a videli zaniknúť.

Myslime na záver ako pastieri zodpovední za Kristove stádo na to, že Cirkev si dôrazne nárokuje autonómiu vo vedení, pri bohoslužbách a hlásaní viery. Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej dal Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu si ako pastieri dôrazne nárokujeme právo nezávisle rozhodovať o slávení svätej omše a sviatostiach.

Rovnako žiadame uznanie naše neobmedzenej slobody vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa bezprostrednej kompetencie cirkevnej autority ako napr. liturgické normy a kánonické predpisy udeľovania svätého prijímania a spravovania sviatostí. Štát nemá nijaké právo sa z nejakého dôvodu miešať do suverenity Cirkvi. Cirkevné autority nikdy neodmietali spoluprácu so štátom, ale taká spolupráca nesmie znamenať, že sa zo strany občianskych orgánov, nezáleží v akej forme, budú vydávať zákazy či obmedzovania verejných bohoslužieb a pastorácie. Božie práva a práva veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi. Od nich sa nemôže a nechce odkloniť. Žiadame, aby sa obmedzenia slávení verejných bohoslužieb zrušili.

Ľudí dobrej vôle pozývame, aby sa nevzdávali povinnosti solidarity a verejného blaha pre všetkých – podľa stavu a možností – v duchu bratskej lásky k blížnemu. Túto spoluprácu, ktorú si Cirkev želá, nemožno však oddeliť od zachovávania prirodzeného zákona, ani od zabezpečovania slobôd jednotlivca. Občiansko-právne povinnosti občanov znamenajú aj uznávanie ich práv štátom.

Všetci sme vyzvaní hodnotiť súčasné skutočnosti v súlade s náukou Evanjelia. Tá obsahuje rozhodnutie k boju: alebo s Kristom, alebo proti Kristovi! Nenechajme sa zastrašiť či dokonca zhroziť tými, ktorí nám chcú nahovoriť, že sme iba menšina. Dobro je oveľa viac rozšírené a mocnejšie ako to, čo nám svet chce nahovoriť. Bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorý oddeľuje občanov od seba, deti od rodičov, vnukov od starých rodičov, veriacich od ich pastierov, žiakov od učiteľov a zákazníkov od predavačov.

Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, mohli rozhodovať o osude sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti. Ak to je plán, pomocou ktorého nás mocní zeme chcú zlomiť, tak majú vedieť, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán histórie sľúbil, že „brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16,18).

Zverujeme vlády a všetkých, ktorí riadia osud národov, všemohúcemu Bohu, aby ich v tejto ťažkej chvíli krízy osvietil a viedol. Majú myslieť na to, že tak ako nás pastierov, ktorým zveril svoje stádo, bude Pán súdiť aj tých, ktorých povinnosťou je vládnuť obyvateľstvu ich krajiny a chrániť ho.
Chceme sa k Pánovi modliť s pevnou vierou, že ochráni Cirkev a svet. Nech preblahoslavená Panna Mária rozšliape hlavu starého hada a zničí plány tých, ktorí sú synmi temnoty.

www.veritasliberabitvos.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Boris


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:06 avatar
Paniku vyvolávajú kasafranovci. Rozumní ľudia sa správajú zodpovedne.


4.
označiť príspevok

Boris muž
   11. 5. 2020, 21:23 avatar
Zodpovednosť podľa Lemmyho je skloniť hlavu a prestať myslieť.
Súhlasí Kasafran


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:23 avatar
Klameš, ako vždy, keď nemáš rozumný argument, tak ti príde vhod i klamstvo.


6.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:25 avatar
Slováci nemuseli dodržiavať bezpečnostné opatrenia, mohli medzi sebou pokojne šíriť nákazu, a pohrebné služby by sa stali milionármi. Toto chce borisovec.


7.
označiť príspevok

Boris muž
   11. 5. 2020, 21:27 avatar
Už blúzniš. Takto začneš vyvádzať vždy, keď už nemáš čo rozumné napísať.
Súhlasí Kasafran


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:31 avatar
Nerozumní sú panikári ako Kasafran a Boris. Nemajú nepriateľa, tak si ho vyrábajú svojpomocne.


9.
označiť príspevok

Boris muž
   11. 5. 2020, 21:32 avatar
Napísal panikár. Sa zamysli, kto tu podlieha panike a kto ju odsudzuje.... Kristove rany
Súhlasí Kasafran


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:37 avatar
Kasafran podlieha panike, a ty si jeho panike dal súhlas.


2.
označiť príspevok

Boris muž
   11. 5. 2020, 20:58 avatar
Aj v Nemecku o tom informovala tuším ZDF a vyhlásili ich za extrémistov..


11.
označiť príspevok

Kasafran
   11. 5. 2020, 21:39 avatar
(9) Boris,
skutočne si ho nevšímaj, už som Ti to pred chvíľou odporučil v inej téme...


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 21:40 avatar
Ale spoločnosť by sa mala pozrieť na zuby fašistovi Kasafranovi.


13.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 5. 2020, 14:56 avatar
Takáto pandemia tu nie je prvý krát a treba si pozrieť podrobnejšie historiu, ako sa riešilo tieto veci v minulosti a ako k tomu pristupovala cirkev.
Opak je pravda, práve cirkev bola organizátorom zastavenia pandémie čo najúčinnejšie, vytvárali sa uzavreté celky, mestá ddiny a práve z cirkvi bolo najviac obetovaných pre záchranu iných ľudí, pretože odstraňovanie mrtvol zostalo na mníchov a iných sluhov cirkvi. A vtedy ten, čo porušil tieto karantenne nariadenie, nielen že bol potrestaný, ale bol okamžite usmrtenýá, ak by sa toto dodržiavalo dnes, nemusela byť pandemia vôbec a zostala by maximálne v číne.
Som rád, že františek sa k tomu nevyjadril a tento pamflet nepodpísal. Práve v deň, keď bola adorácia za ukončenie e zmiernenie následkov pandemie, veľa ľudí cítilo pri tom nezvyčajné duchovné zážitky a mnohí vysokoveriací, čo necítili nič asi sú mimo , čo sa započalo, ale my presne nevieme, čo to bude.
Je pravda, že môý tu hroziť nadvláda zly nad celým svetom, čo tu vlastne nie, že nehrozí, ale tu stále je. A práve niekto z tejto skupiny bol prekvapený ako sa ľudia dokázali zomknúť proti tomuto vírusu a bolo by pre nich neprijateľné, ak by sa dokázal celý svet takto zomknúť proti tejto nadvláde nad svetom.
Od fatimy ubehlo viac ako sto rokov a sily vo svete a v cirkvi nedovoliloi naplniť príkazy z neba a ľudsvo zaplatilo za to II, svtovou vojnou. Nebeské mocnosti zrejme usúdili, že ani cirkev, ani svet už tieto ich nariadenioa nenaplní a tak príde to, čo tam už bolo tiež povedané: Nakoniec sa predsa len všetko naplní a vo svete zavládne trvalý mier. Ale čo bude s tými, proti ktorým nebo muselo takto kruto bojovať ?????
AK by sa riešila situácia tak, ako to uviedli v tom pamflete, už dávno by tu boli stámiliony mrtvych a toto tiež niekto potrebuje, aby vznikol takýto zmätok a až bezvládie, aby konečne naplnili svoj zámer a svetovláde.
Sila nebeských mocností, ktorú pocítili mnohí veriací, už je tu,
Aj ježiš povedal: nie pokoj, ale oheň som prišiel zoslať na zem a už sa neviem dočkať, kedy vzplanie.
A toto j ten príhodný čas na naplnenie jeho výroku, aby v jeho ohni zhorelo všetko zlé= a očistilo sa všetko, čo je dobré.
Kolkí tento jeho výrok zatracovali a obviňovali ho z toho, že je zlý, ale on teraz môže dokázať, ako miluje a ochraňuje svoj svätý ľud.
V podobenstve o kúkoli pán nedovolí, aby sluhovia vstúpili do poľa a vytrhali kúkol, lebo tak miluje boh každého jedného svojho, radšej nechá rásť oboje a potom v príhodný čas pôjde obilie do sýpky a kukol do ohňa.
Ja osobne očakávam, že v dohľadnej dobe príde duch svätý, tak, ako prišiel medzi apoštolov, ktorí boli zamknutí pred strachom so židov a ich strach premení na odvahu a peter vyšiel nebojácne a začal hlásať evanjelium.
Čaká nás odňatie strachu dobrým pred zlými a to ďalej nech domyslí každý sám.

Zdvihnime hlavy, priblížilo sa naše vykúpenie.
Zdvihnite svoje hlavy a svojimi očami koste každú zlobu tohoto sveta a posväcujte sa, aby vaša duchovná sila vašou zbraňou. Modlite sa verte evanjelium.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:43,  7, ... robíš šaňovi *53 kuriéra? UPS *21
dnes, 01:41,  6, .... to je pravda čo píšeš z Biblie, .... lenže tí "maličkí" nepoužívajú...
dnes, 01:28,  25, ...... ono len, čo ľudia počujú ten hlas Boha a nasledujú ho tam, kam ich vedie, ......
dnes, 01:27,  ups :)
dnes, 01:26,  Dnes sa vo všetkých kostoloch na celom svete čítalo toto evanjelium: Ježiš v tej hodine...
dnes, 01:17,  Bez pýchy no, tak vmprvom rade musia počuť o Ježišovi, ako zastúpil hriešnikov na kríži....
dnes, 01:08,  4, .... teda, neprežijem?*15 A tie gate neberieš?*13*39 Sú aj s tým hnedým pásikom...
dnes, 01:05,  Augustín aj napísal: .... "Čomu nerozumiem, tomu neverím" !...
dnes, 01:02,  23, .... nie, to som nepovedal. Aj ja som bol ako katolík biblicky nevzdelaný! Však takých...
dnes, 01:00,  Tvoje meno nie je zapísané v KNIHE ŽIVOTA ;) https://www.dzio.sk/hof ;)
dnes, 00:58,  Táraj si len, maličkému si nepomohol ;)
dnes, 00:55,  1, .... ak sú naozaj svedkovia Boha Biblie, Jehovu, ..... hádaj, ako by sa dal potom...
dnes, 00:48,  Ale tak vadí Shaga, keď neveria pravdivo, ale to neznamená, že sa s nimi nerozprávam. .. a...
dnes, 00:47,  7, .... ked zomriem odkážem ti moju urnu s prachom!*10*15 A mám ešte aj jedny spodne gate, s...
dnes, 00:44,  Či len Jehovisti?
dnes, 00:44,  Od čecha: Když slunce zapadá....
dnes, 00:43,  1, ... a vieš že aj ježiš mal "svojho Boha"? Ale ak by bol on Bohom, ... môže...
dnes, 00:42,  P.S. pod tým svetlom asik nebolo myslené nič magické. .. =))
dnes, 00:41,  Starajte sa o svoju myseľ. Vyprázdňujte ju každý deň od zbytočných nánosov ako...
dnes, 00:38,  50, .... mám radosť z každého nového, .... ale JS si plnia svoju povinnosť už len tým,...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vás práca začína naozaj baviť, znamená to, že ju pravdepodobne robíte zle.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(84 946 bytes in 0,319 seconds)