Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Všetko poukazuje na to že RKC má jediná pravdu

185
reakcií
541
prečítaní
Tému 10. mája 2020, 20:42 založil tomas12345.

podobné témy:1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 5. 2020, 20:42 avatar
1) V prvom rade je to možno zarážajúce, ale Sola Scriptura sa nikde v Biblii nenachádza. Nikde v Biblii priamo ani nepriamo nevyplýva to že pre kresťana je doležité jedine Písmo. Sola Scriptura je teda nebiblická.

2) Nielenže sa Sola Scriptura v Biblii nenachádza, ale dokonca Biblia tvrdí opak Sola Scriptura. Apoštol Pavol nás vyzýva aby sme sa okrem Písma (listom), držali aj ústnej Tradície (slovom). Argument že tento Pavlov výrok platil len dovtedy dokiaľ nevznikol Novozákonný kanon neobstojí, pretože takéto tvrdenie sa nedá dokázať na základe Biblie, a preto toto tvrdenie nie je ničím iným než ľudským učením, respektíve len tajným prianím protestantov. Držať sa Tradície je teda biblické (dá sa to dokázať a vyplýva to z Biblie), kým držať sa Sola Scriptura je nebiblické (nevyplýva to z Biblie) a dokonca i protibiblické (odporuje si to s Pavlovým výrokom o držaní sa Tradície).
2. list Solúnčanom 2:15
"A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom."

3) Protestantizmus dovoluje každému veriacemu čítať a interpretovať Bibliu podla svojej mienky. V praxi to teda vyzerá dnes tak, že protestant si prečíta Bibliu, urobí si vlastné štúdium Biblie, vypíše si zoznam čomu na základe Biblie verí a neverí, a následne si potom začne hladať typ protestantskej cirkvi, ktorá splna jeho požiadavky. Takýto postup je však v rozpore s Písmom. Z Biblie totiž vyplýva to, že sú to práve cirkevní predstavení, ktorí majú pásť - učiť veriacich (Sk 20: 28), 1Pt 5:2, Pavlov list Timotejovi. Rovnako tak to platilo i v Starom Zákone - kde Izraelčanov najprv učil Mojžiš, po nom Jozue, potom proroci, potom rabíni. V Novom Zákone to bol Ježiš, po nom učili ľud apoštoli, a po nich apoštoli ustanovili "starších" ktorí mali vyučovať ľud, a následne títo "starší" mali ustanoviť svojich následovníkov, a takto to malo stále pokračovať. Skrátka nikde v Biblii sa nenachádza ani len zmienka o tom že si može veriaci vykladať Písmo sám podľa svojho presvedčenia, ba naopak, z Biblie (aj z Tradície a z historie viery krestanov) vyplýva to že právo na výklad Biblie maju len cirkevní predstavení. A z historie vieme že jediná cirkev ktorej učenie prežilo do dnešných čias, a ktorá je tu už od Ježišových čias, a ktorá mala svojich cirkevných predstavených, ktorí vyučovali ľud, je Rímska cirkev.

4) Je nemožné aby človek 21 storočia vedel správne zinterpretovať ceľú Bibliu. V prvom rade človek 21 storočia nepozná zvyky danej krajiny, hovorové štýly, a detailný význam jednotlivých slov v tej dobe. Pre tieto dovody je logicke, že najbližšie k správnemu zinterpretovaniu Biblie budú mať tí ludia, ktorí žili bud v Ježišovej dobe, alebo krátko po nej. Medzi takýchto ľudí patria cirkevní otcovia (Ignacius, Augustinus, Cyprián, atd). A títo cirkevní otcovia hlásali učenie, ktoré dnes obhajuje RKC.

5) Jedným z nebiblických dokazov o tom že Sola Scriptura nemože byť pravdivá, je existencia stoviek, až tisíciek protestantských denominácii. Každá z týchto denominácii hlása iné učenie na základe Sola Scriptura, a pritom každá z nich si myslí že je naplnená Duchom Svätým. Ked rozdáš ľudom Bibliu a dovolíš im ju interpretovať podla seba, potom vzniknu tisícky roznych názorov na to čo z Biblie vyplýva a nevyplýva. Z Biblie ale vieme, že znakom kresťanstva je jednota, a veriaci by mali byť v zmýšlaní jednotní a nie rozdelení. Protestanti nie su jednotní, ale sú rozdelení. Ak by teda protestantizmus viedol k večnému životu, nebol by rozdelený na tisícky kúskov.

6) Už v Starom Zákone Boh nariadil Izraelcom aby vykonávali všetky jeho príkazy, ktoré im nariadil (Nm 15:40, Dt 5:31). Aj v Novom Zákone Ježiš učil aby veriaci sa držali všetkých Božích príkazov (Mt 28:20, Jak 2:10). Treba však povedať, že žiadna z protestantských cirkví, ani jedna sa nedrží všetkých Božích príkazov. Tak napríklad nikto z protestantov nemaže olejom chorých (Jak 5:14), nikto z protestantov nepraktizuje birmovku (Sk 8:17, 1Tim 5:22), nikto sa nedrží Tradície (2Sol 2:15), nikto sa neriadi výlučne učením cirkevných predstavených (Sk 20:28, 1Pt 5:2), takmer žiadna cirkev nevyhána zlých duchov Mk 6:13 (vari sa v dnešnej dobe už nenachádzaju v ludoch zlí duchovia?). Ziadna protestantská cirkev teda nekoná všetky Ježišove príkazy, a preto sa Božia pravda v protestantizme určite nenachádza. A taktiež žiadna protestantská cirkev nerieši teologické problémy zvolánim koncilu (ako bol v Biblii Jeruzalemský koncil) na ktorom by sa rozhodlo s konečnou platnostou o danej teologickej téme na základe hlasovania väčšiny, ale namiesto toho sa protestanti pri spornej teologickej otázke rozdelia a vytvoria dalšie cirkevné denominácie.

7) Z Biblie vieme že apoštoli po Europe založili množstvo cirkví a ustanovili v nich jednotlivých "starších". Z historie ale vieme tiež to, že tieto prvotné cirkvi na čele so "staršími" ktorých ustanovili apoštoli sa v polovičke druhého storočia zgrupovali do katolíckej cirkvi ( združená cirkev). Táto katolícka cirkev v tom čase ešte nebola pod nadvládou Ríma, avšak už v tom čase sa začali objavovať vyjadrenia cirkevných otcov (Ireneus, Ignacius, Cyprián) o tom že je to práve rímska cirkev, ktorá má mať hlavný primát. Západne a ani východné cirkvi nikdy nepochybovali o tom že Peter bol biskupom v Ríme, a že Rímska cirkev bola založená Petrom, a rovnako tak nikdy nepochybovali o tom že Rímska cirkev učí svojich veriacich správne učenie. Co tým ale všetkým chcem povedať ? Chcem tým povedať to že tieto cirkvi boli založené apoštolmi, a rovnako tak i jednotlivý "starší" týchto cirkví boli vybraní apoštolmi. Ak sa ale RKC mýli, potom sa nutne museli mýliť aj cirkvi ktoré založili apoštoli, a ich "starší" (ktorých vybrali apoštoli), pretože oni a ich následovníci nikdy nepochybovali o pravosti učenia Rímskej cirkvi. Ked sa teda "starší" západných a východných cirkví mýlili v tom že uznávali učenie Rímske cirkvi, potom z toho vyplýva to, že apoštoli vybrali nesprávnych "starších", pretože títo "starší" následne vybrali nasledujúcich "starších", ktorí verili bludom. Takýto názor ale neobstojí, pretože je nemožné aby apoštoli pod vedením Ducha Svätého pochybili.

8) Dalšia vec je tá, že Biblia bola pre veriacich nedostupná a to až do vynájdenia kníhtlače v 15 storočí, ak je teda Sola Scriptura pravdivá, veriaci sa nemali ako dostať k pravde a to až po dobu 15 storočí. Vari by Boh dopustil aby jeho slovo zostalo zahalené po dobu vyše 15 storočí ? Ved Ježiš predsa hovorí : "Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť." Lk 8:17
Dalšia vec je tá že Ježiš hovorí že On bude dohliadať na správny výklad učenia svojej cirkvy od čias apoštolov až do skončenia sveta :

Evanjelium podľa Matúša 28:20
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Ježiš je teda so svojou cirkvou až do skončenia sveta, a nie že so svojou cirkvou začne byť až za 16 storočí ked vznikne protestantizmus.

Dalšia vec je tá, že protestantské cirkvi vznikli až v 16 storočí. Vari Boh nechal veriacich v blude, a správne učenie im oficiálne pre širokú verejnosť zjavil až v 16 storočí ?

9) Ako som už hore naznačil, východne ani západne cirkvi nikdy nespochybnovali to že Peter založil rímsku cirkev a že bol biskupom v Ríme a po sebe ustanovil následovníkov. Už v Biblii možme vidieť že Ježiš jedine Petrovi povedal "pas moje ovce". Jedina Petra nazval skalou, hoci Peter sám o sebe skala nebol, Ježiš je skala, avšak Ježiš sa nachádza v Petrovej cirkvi a teda Peter - Petrova cirkev sa skutočne može nazývať skalou. Skala znamená v Biblii pevný základ (Mt 7:25). RKC teda je ten pevný základ, na ktorej všetky ostatné cirkvi stoja.

10) Veľa ľudí na to zabúda, ale je to práve katolícka cirkev ktorá ako prvá určila ktoré knihy do Nového Zákona majú patriť, a rovnako tak to bola práve RKC, ktorá sa postarala o to aby sa Biblia zachovala až do dnešných čias, tým že ju katolícki mnísi dokladne z generacie na generaciu prepisovali. RKC musela byt naplnená Duchom Svätým ked sa jej podarilo zostaviť Novozákonny kanon, a správne prepisovať Božie slovo až do dnešnej generácie. Ak teda RKC v takýchto doležitých veciach nepochybila, prečo by mala pochybiť v iných veciach ? Ak RKC hlása bludy, prečo Boh dovolil aby RKC správne určila Novozákonny kanon a jedine jej dal na starosť prepisovanie Biblie ? Týmto totiž Boh u ludí nedáva oprávnený dojem myslieť že RKC hlása bludy, ale naopak, týmto nám Boh len vypestoval väčšiu doveru v RKC.

11) Ježiš povedal Petrovi "pas moje ovce" (Jn 21:16), a ked povedal "moje ovce" je z kontextu jasné že išlo o všetky ovce - veriacich. Peter však počas svojho života tento slub nesplnil, pretože ako už vieme, Peter bol len jedným z viacerých apoštolov ktorí vyučovali ľud a nikde v Biblii sa ani nenárokoval hlavný primát a navyše hlavným učiteľom pohanov v biblických časoch bol Apoštol Pavol.

Hlavná otázka teda znie : Dal Ježiš Petrovi nesplnitelný príkaz ? Alebo Peter príkaz od Ježiša zámerne odmietol ?
Nie! Ježiš nedal Petrovi nesplnitelný príkaz, a rovnako tak Peter neodmietol splniť to čo mu prikázal Ježiš.
Odpoved sa nachádza v tom, že Peter nesplnil Ježišov príkaz ( o vyučovaní všetkých veriacich) ešte počas svojho života, ale zariadil to tak aby po nom nastúpili jeho nástupcovia, a títo Petrovi nástupcovia, ktorí dnes tvoria RKC, naplnili ježišov príkaz. Peter teda Ježišov príkaz osobne nesplnil, ale Petrovi nástupcovia tak spravili - rozšírili sa do celého sveta, a s apoštolskou autoritou si nárokuju na vyučovanie všetkých veriacich na svete.

Toto je odpovedou všetkým tým, ktorí tvrdia že ježišov príkaz Petrovi sa týkal len Petra, a nie jeho následovníkov. Ak by sa totiž Ježišov príkaz týkal len Petra, potom Peter bud Ježišov príkaz za svojho života zámerne nesplnil, alebo dal Ježiš Petrovi nesplniteľný príkaz. Oboje je výlučené, a nedávalo by to žiaden zmysel a žiadnu logiku.

12) Je to práve RKC v ktorej sa deje najviac a najväčšie zázraky. Tak napríklad eucharistické zázraky, nerozložitelne tela svätých, Fatimský slnečný zázrak, čihotský zázrak, obraz z Guadalupe. Zázraky však ešte nič nedokazuju, avšak predsa len upriamuju pozornosť a hovoria že práve na túto cirkev by sme sa mali viacej zamerať.Nech teda aj protestantské cirkvi poskytnú nejaké zázraky, a nech sa na nich upriami pozornosť, pretože zatiaľ o väčšine protestantských cirkví človek ani nevie že existujú.

13) Túžiš po večnom živote a pritom RKC ti večný život ponúkajú. Jedným z dalších dokazov možu slúžiť aj svedectva neba/pekla. V katolíckej cirkvi sa takéto svedectvá objavuju už v dávnej historii, narozdiel od protestantov u ktorých sa 99% prípadov videnia neba/pekla objavilo až v druhej polovičke 20 storočia (skúmal som tieto prípady a napísal som si zoznam týchto svedectiev). Niekolko katolíckych svedectiev máš aj na tejto stránke
puchov.fara.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Učenie RKC potvrdzuje aj exorcizmus. Je množstvo katolíckych exorcistov ktorí prehlasuju že úspešne vyhnali diabla z postihnutých ľudí. Tých svedectiev je velké množstvo, ale čo je najdoležitejšie je to že existuju i historické záznamy o uspesnom vyhánaní diabla skrze katolíckych predstavených. Ak sa nachádza v katolíckej cirkvi satan, ako potom može úspešne vyhánať zlých Duchov ? Však Ježiš v Mt 12: 25-28 hovorí že Satan nemože vyhánať satana.

"Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. 26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.
Mt 12, 27
28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo."


2.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   10. 5. 2020, 20:57 avatar
"Nikde v Biblii priamo ani nepriamo nevyplýva to že pre kresťana je doležité jedine Písmo. Sola Scriptura je teda nebiblická."

Nikde?  
2Jn 1:9
Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.
Evanjelium podľa Marka 7:9
A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.
Evanjelium podľa Marka 7:9
A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.
Súhlasí Shagara


3.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   10. 5. 2020, 21:00 avatar
Keď to berieš čisto z hľadiska biblie tak tradícia bynemala vadiť. No tá tradícia nesmie odporovať biblii.  
Súhlasí Shagara, Myslitel


5.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 5. 2020, 22:15 avatar
RKC Tradícia neodporuje Písmu.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2020, 23:07 avatar
5, ..... ODPORUJE !!! Je faktom že 90% katolíckych náuk nemá podporu Biblie, ale sú prevzaté z pohanskej filozofie!


9.
označiť príspevok

peter67 muž
   10. 5. 2020, 23:48 avatar
Ľahko je napísať, 90% náuk SJ nemá oporu v Biblii a sú prešpekulované v ústredí.
Ako sa to číta?


10.
označiť príspevok

peter67 muž
   10. 5. 2020, 23:50 avatar
Však skvele?   Všetci pôjdete do Pekla!!! Lebo jedine JA to viem najlepšie ako to bude, ale nikto mi neverí a preto tam skončte.
Prečo všetci máte potrebu niekoho strašiť? Všetci, čo veríte v Boha? A prehlasujete, že iba len tá vaša sekta vie to najlepšie, najpodstatnejšie, ba priam diktuje Bohu, čo sa má udiať?


4.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 5. 2020, 22:15 avatar
"2Jn 1:9
Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna."

Toto by platilo, ale jedine kebyže dokážeš že Tradícia neobsahuje Kristove učenie., respektíve by si musel dokázať že to čo RKC dnes učí, sa v apoštolských časoch nenachádzalo v ustnej Tradícii.

"A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje."

Lenže je rozdiel medzi tradíciou (s malým t) a Tradíciou. Medzi krestanskú tradíciu (ktorá je pre krestanov nepovinná) patrí napríklad vianočný stromček. Alebo kresťanská tradícia je tiež to či maju napríklad knazi pri bohoslužbe oblečené červené rucho, alebo biele rúcho, alebo napríklad myslím si že može tu patriť i umývanie rúk pred modlitbou alebo po modlitbe, atd. Proste tradícia sú neteologické veci, zvyky cirkvi, ktoré može cirkev hocikedy zmeniť alebo vynechať. Presadzovať túto tradíciu nad Božie Písmo, alebo rušiť Božie slovo pre túto tradíciu, alebo vyžadovať vykonávanie tejto tradície (pod hrozbou hriechu ked ju nevykonajú - toto robili napríklad farizeji) - toto je to čo Ježiš v Mk 7:9 odsúdil, a nie Tradíciu.


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2020, 23:17 avatar
4. .....to sa dá ľahko dokázať!
-----------------------------------------------
1,....... Nesmrteľná duša nepravdivá:milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
2, ..... Trojica nepravdivá:milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Alebo: Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/trojica-trojjediny-boh">TROJICA - TROJJEDINÝ BOH
Tiež:jedinyboh.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
3, ...... Peklo nepravdivé! milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Tiež:www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
4, ..... Očistec nepravdivý!
5, ..... Marianske dogmy nepravdivé!
6, ..... Kult pápeža nepravdivý!
7, ..... Spojenectvo so svetom-nebiblické!
8, ..... Ekumenizmus nepravdivý!
9, ..... Zrušenie milénia-nebiblické!
10, ... A mnoho iného v učení RKC je nepravdivé, nebiblické!
--------------------------------------------------------------------------------------------
                  


14.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 19:49 avatar
8)

1) Nesmrtelna duša je pravdivá, napr Príbeh o Lazárovi o boháčovi. Pavol túži zomrieť a byť s Kristom. Kebyže človek je až do posledného súdu v nevedomosti, Pavol by netúžil zomrieť. Tiež to že sa Mojžiš a Eliáš rozprávali s Ježišom, pričom podla tvojho výkladu by mali byť v hroboch mrtvi.

List Filipanom 1:23

2) Ježiš je Boh, to dosvedčuje i apoštol Tomáš, pričom Ježiš mu neodporoval :

Evanjelium podľa Jána 20:28
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

3) Peklo je pravdivé - napr. príbeh o Lazárovi a Boháčovi, a v zjavení Jána sa píše o tom že nespravodliví budú mučení v ohnivom jazere na veky vekov

4) Očistec je pravdivý, - Mt 12: 32

Evanjelium podľa Matúša 12:32
Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

"Keďže toto miesto hovorí o odpúšťaní hriechov na druhom svete, nepriamo potvrdzuje učenie Cirkvi o očistci."

5) Definuj co máš na mysli pod Mariánskymi dogmami

6) Dokáž toto svoje tvrdenie

7) Aké spojenectvo ? Definuj to

8) Súhlasím, ale RKC nikdy nepodporovala ekumenizmus v zmysle ex catedra

9) Aké milénium ? čo to je ?


27.
označiť príspevok

gabriel pb
   12. 5. 2020, 13:29 avatar
umývanie nôh pred cestou


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2020, 23:05 avatar
1, ..... nič nemôže byť ďalej od pravdy, ako tvoje tvrdenie, ktoré je námetom daného článku. Dnes to odpadnutie RKC vidno tak rukolapne, až hmatateľne,....že nechápem ako môže niekto niečo také tvrdiť?!
Zrejme autor článku , ktorý sa odvoláva na rôzne "videnia,zázraky" nikdy nečítal Bibliu, lebo tá tvrdí opak. Kde? Nuž aj tu: ..... " 8 A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; 9 toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, 10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. " 2 Sol.2,9-11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tak kto dnes ako jediný ako píše autor článku ja známy "zázrakmi, znameniami, videniami"? Nuž jednoznačne RKC. A mocou koho sa tak deje? Tak hovorí že - satan! A že mnohí veria týmto falošným zázrakom, videniam preto,že ...."neverili pravde a obľúbili si neprávosť".
To, že naozaj ide o RKC potvrdzuje aj správa z 1 Tim.4,1-3 ...."Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov 2 pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. 3 Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďačnosťou prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opäť, kto dnes zakazuje "ženiť sa"? Je to jedine RKC, v opatrení celibátu.
A kto dnes zakazuje jesť pokrmy, trebárs mäso? Opäť je to len RKC. Akoby nejedenie mäsa v isté dni by nás malo priblížiť k Bohu. NIE ! Daná správa hovorí , že nie!
A tiež tam znovu čítame, že tak títo ľudia robia preto, že "nepoznajú pravdu",..... že "veria učeniu démonov", .... a že títo ctitelia Boha "odpadli od pravdy"!
Autor článku ani nevie, že katolícka cirkev vznikla až v 4 storočí ediktom Konštantína.
Tiež niekto nevie, čo to bola oná, biblická "doba nevedomosti"!?
A určite nie je pravdou ani teória o apoštolskej postupnosti. Kult pápeža je na míle vzdialený biblickému učeniu.
A "sola scriptúra" nie je o tom, že každý si môže vysvetľovať Bibliu ako chce,....ale o tom, že my skúmaním Písma sa môžme dopátrať k tomu, že kto dnes/ktoré náboženstvo/ učí biblickú pravdu a koná Božiu vôľu? A potom sa tam zaradiť a byť súčasťou Božieho ľudu. A je len jedno pravé náboženstvo, a to máme nájsť.
A zlý duchovia sa nevyháňajú tak, ako to robí RKC. Ale tak, že ..... "spoznáme pravdu a tá nás oslobodí",..... okrem iného aj od zlých duchov.
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
                               

Tomáš, RKC nikdy nemala pravdu, pretože ona vznikla až po odpadnutí od pravdy ako Písmo predpovedalo: .... " Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. " 1 Jána 2,19 


15.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 20:00 avatar
"A tak kto dnes ako jediný ako píše autor článku ja známy "zázrakmi, znameniami, videniami"? Nuž jednoznačne RKC. A mocou koho sa tak deje? Tak hovorí že - satan! A že mnohí veria týmto falošným zázrakom, videniam preto,že ...."neverili pravde a obľúbili si neprávosť"."

Aj apoštoli boli známy že konali zázraky, sú teda azda aj oni nespravodliví ? Ako som povedal, zázraky nie su jediný smerodajný údaj, ale predsa len niečo napovedajú a povzbudzujú nádej veriacich.

"To, že naozaj ide o RKC potvrdzuje aj správa z 1 Tim.4,1-3 ...."Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov 2 pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. 3 Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďačnosťou prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu."

O RKC určite nejde. Ide o gnostikov, ktorý v tom čase zakazovali manželstvo a aj niektoré typy jedál. RKC dovoluje všetky typy jedál, takže sa o nu jednať nemože. Len počas postu radí kresťanom nejesť mäso, to je však v poriadku, však aj židia sa postili, a ked sa postili nejedli mäso. AJ Ježiš hovorí že aj jeho učeníci sa budu postiť.

"Autor článku ani nevie, že katolícka cirkev vznikla až v 4 storočí ediktom Konštantína."

To je hlúposť. Cirkvi sa začali združovať už v polovici 2 storočia. A už v prvých storočiach máme spisy cirkevných otcov akp Ignacius, Ireneus, Cyprián, ktorý vraveli že Rímska cirkev má hlavný primát.

"A určite nie je pravdou ani teória o apoštolskej postupnosti. Kult pápeža je na míle vzdialený biblickému učeniu."

Apoštolsku postupnosť Ríma, uznávali všetci ranní kresťania, dokonca aj východné cirkvi. Chceš mi azda povedať že sa mýlili ? Potom sa ale museli nutne mýliť i apoštoli, ktorí ustanovili jednotlivých "starších", pretože títo starší potom začali veriť bludom ?

"A "sola scriptúra" nie je o tom, že každý si môže vysvetľovať Bibliu ako chce,....ale o tom, že my skúmaním Písma sa môžme dopátrať k tomu, že kto dnes/ktoré náboženstvo/ učí biblickú pravdu a koná Božiu vôľu? A potom sa tam zaradiť a byť súčasťou Božieho ľudu."

Lenže Biblia nikde Sola Scriptura nehlása, ale naopak, prikazuje ti, aby si sa držal učenia cirkevných predstavených. Prečo teda toto biblické nariadenie nerešpektuješ ?

"A zlý duchovia sa nevyháňajú tak, ako to robí RKC. Ale tak, že ..... "spoznáme pravdu a tá nás oslobodí",..... okrem iného aj od zlých duchov."

No tak sa pozri ako sa vyhánali zlí duchovia v Biblii, je to tak ako to dnes robí RKC.

"" Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. " 1 Jána 2,19"

Toto je tak veľmi všeobecný verš, že sa to nedá aplikovať v žiadnom prípade na RKC.


16.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   11. 5. 2020, 20:05 avatar
Teda RKC už nezakazuje ženiť sa kňazom a stať sa kňazom keď je človek ženatý?
A ohľadom mäsa. RKC tvrdí že keď niekto zje mäso v určitý deň tak to je veľký hriech. A je rozdiel sa pôstiť kedy chceš ty a kedy je to to prikázané sa postiť. Nemyslíš?  

Ale zbytočne obhajuješ RKC. nemá pravdu ani z hľadiska biblie ani z hľadiska skutočnej pravdy.  


17.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   11. 5. 2020, 20:08 avatar
A biblia ešte tvrdí že sám biskup má byť ženatý.  
Ukáž mi aspoň jedného ženatého biskupa.  


20.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 20:29 avatar
17) Vieš ono aj ked sa v Biblii zdá niečo byť jasné napísané, neznamená to že platí doslovný výklad.
Tak napríklad Ježiš povedal aby sme mali v nenávisti svoju rodinu :

Evanjelium podľa Lukáša 14:26
„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Na prvý pohlad to teda vyznieva jasne, že máme mať v nenávisti svoju rodinu. Avšak po dokladnom skúmaní dobových zvykov, vidíme, že išlo o hebraizmus, a teda táto Ježišova veta nemože byť braná doslovne. Rovnako tak v inej časti evanjelia Ježiš hovorí aby si ludia radšej vylupili oko a odhodia ho, kebyže ho zvádza na hriech. Aj ked tu Ježiš hovorí doslovne, predsa len neexistuje dnes asi nikto kto by tento Ježišov verš vnímal ako povolenie na sebamrzačenie. Niektoré biblické verše teda na prvý pohlad vyzerajú že ich treba chápať doslovne, ale ked sa človek pozrie detailnejšie na dobové hovorove štýly a význam slov v danej dobe, zistí že zmysel tých veršov je iný, než doslovný.

Ak teda cirkevní otcovia ktorí poznali dobové hovorové štýly danej doby, usudili že Biblia nezakazuje biskupovi byť bez ženy, tak ako asi pravda bude.


28.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 5. 2020, 13:40 avatar
tomas 20
princíp satanovho klamu je tak neúprosný, že obráti veci v človeku naopak a potom ho o pravde nepresvedčí už ani boh, či ježiš. Základom hľadania je logika, ako chceme nájsť pravdu, ale úž v týchto logických pochodoch, nás oklame, aby výsledkom nebola pravda ježišova, ale satanpva.

Evanjelium podľa Lukáša 14:26
„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Prvú chybu si urobil,že tento verš sa nevzťahuje na veriacich, ale len na tých, ktorí chcú prichádzať k nemu, aby boli jeho učeníci.A aby mohol byť niekto učeníkom, musí tomu venovať všetko. A nielen túto vetu, ale celé evanjelium musíme brať doslovne. Stačí, že napíšeš toto: nemôžeme brať doslovne,... už si sadol satanovi na lep. Zrejme satan opravil tvoju logiku o tom, čo vedie a čo osoží ježišovi a čo jemu. Teda tu má ježiš doslovnú pravdu v tom, že ak chce byť niekto kňaz, alebo člen hierarchie cirkvi v prvom rade musí zostať jeho mysel, jeho logika, len pre ježiša.
Alebo možno aj vulgárnejšie a po lopate ak by napríklad mastrubacia pri porne mala zabrániť spaseniu, tak by teraz bolo pre každého lepšie oslepnúť a odťať si ruku, aby nedočiahol, aby bol spasený, ale toto sa dozvieme a pochopíme iba vtedy, ak tí s tými vylúpenými očami a odseknutými rukami pôjdu ďalej a my zostaneme so zdravými očami a neodťatými rukami vyvalený čumieť na ich chrbty, ako oni idú do šťastia a my zostávame v katastrofe.
A potom až tieto veci pochopíme doslovne a ešte si k tomu môžeme pridať aj poznámku, veď to nebolo až také ťažké na pochopenie, ale prečo sme to nechápali vtedy tak a teraz je to naopak. ??? Pravda je len jedna, a cesta tiež len jedna, ale logika myslenie závisí aj od toho, akého máme v sebe ducha.a ten nás dovedie nie podľa toho, čo my chceme, ale nás dovedie k tomu, čo ten duch chce, preto sa modlíme: bože daj nám dobrého ducha a ak nám ho dáš, prosíme ťa , neber nám ho, aby náš čistý neobielený dom nezostal prázdny, bez ochrany pred zlými duchmi, aby naša mysel a teda duša nebola iná než doslovná, naopak, postavme si cestu, že toto je evanjelium, lebo som pravda, cesta a život, ako hovorí ježiš, lebo jedine v ježišovi môžeme byť zachránení a jeho podmienky spasenia sú jasné iba v tedy, ak nebudeme brať evanjelium doslovne, ale iba ak ho budeme brať doslovne.
A ešte, evanjelia sú 4, listy a skutky apoštolov sú pre nás veľmi poučné, ale nie záväzné.


29.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:41 avatar
No to co satan povedal BOHU v jobovi nebol klam ale pravda ,


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:45 avatar
elemir , noze dam si otazku ,,,, ako mozem byt ucenikom ked budem mat v nenavisti vlastnu rodinu? nieje to na hlavu?


31.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:46 avatar
Milovat bozie veci a vlastnu rodinu nenavidiet?
Co ma spolocna nenavist s laskou?


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:48 avatar
A prvou chybou je -- ako sa moze tento vers vztahovat na tych co chcu byt ucenikmmi -akoze moze byt niekto u=cenik bez viery?


33.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:53 avatar
Iba ak je vsetko naopak comu by som sa cudoval,,, lebo ak je vsetko naopak a pismo zaroven nabada k laske a zaroven aj k nenavisti tak je tam nieco comu treba venovat pozornost


34.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:58 avatar
Elemir mozno to bude zniet Tvrdo ale myslim si ze ked uz ide o to byt ojebany tak hlavne nie vykladom pisma ktore ma viac ako jeden ci dva vyznamy


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:00 avatar
Lebo sa nazdavam ze ti rodicia , surodenci , zena , deti , nemusia byt doslovne naozaj ,
Moze to poukazovat na duchovne ci dusevne smilstva ktore su slovom pomenoane na bratov sestry --- hriech ----je to tiez blizky cloveku ako bat ci sestra zena ,,,


36.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:01 avatar
Tym padom to nieje rozpor ale pravda ktoru pavol opisal teda JA DEBIL --- Robim to co nenavidim a tak dalej a dalej ,


39.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:11 avatar
A čo ak to niekto chápe takto:

„Ak niekto prichádza k tomu, že by rád spoznal svoje pravé ja a neodvrhne pritom svoje pokrvné zväzky ani svoj pozemský telesný život, nemôže byť učeníkom pravého ja." ?


41.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:12 avatar
-Era- ved vsetko co sa deje sa deje len v tvojom ci mojom ci inom JA


46.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:21 avatar
S tvojou vetou určite nesúhlasím.


48.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:24 avatar
46 nemusis suhlasit lensa skus zamysliet akoho,, JA ,,sa tyka ked chces byt ucenikom praveho JA


51.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:27 avatar
Ale my ľudia tu na zemi nemáme väčšinou ani potuchy, čo to je, naše skutočné, pravé ja. Máme len predstavu o čomsi ako ja, ale veľmi nepresnú.


53.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:29 avatar
Cize pochybujes kto si?


58.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:32 avatar
Jediné čo viem je, že som.
Ale kto som, to je iná záhada
Súhlasí djjaro


60.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:33 avatar
Ja SOVO hovorim vsetci ste padli


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:35 avatar
vsetci ti ktori tvrdite JA SOM


65.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:36 avatar
No bratku JA VIEM KTO SI ale nepoviem , 


66.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:39 avatar
A nerob to co sa nepatri lebo to citim  


67.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:42 avatar
nemam rad ak mi niekto siaha na hrudnik              
Ale ak si si daco overoval vyso ti to -era-   


68.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:43 avatar
Takto ANO FUNGUJE TO                         


69.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:46 avatar
nehnevam sa na teba za to    


55.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:30 avatar
Naše bežné ja je luciferské ja. Naše pravé ja je "Kristus vo mne".


57.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:32 avatar
luciferske   
Ja sa na nositela nevyhovaram


61.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:33 avatar
A ktože sa vyhovára ?


62.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:34 avatar
luciferske ja ? 


63.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:34 avatar
skorej by som to nazval nase telesne a duchovne ja


70.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 15:09 avatar
Hlavná vec, že si sa dobre zasmial.
Súhlasí djjaro


73.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 17:56 avatar
70Ty lakomec,,       
Viac placem a ked sa zasmejem tak uz mi to vycitas        


71.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 15:22 avatar
A prečo vlastne rozlišuješ medzi telesným s duchovným ja, hm?


74.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 17:56 avatar
71 Lebo telesne ja ide proti duchovnemu a naopak 


76.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:04 avatar
No a napisem ti to,,, je len jedno ja,,, ktore je rozdelene zakonom smrti


72.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 5. 2020, 16:56 avatar
Diaro, mám z teba dojem, že si neveriací, ale nie až na sto percent. Lebo stále máš niekde v hlbke duše nejakáho červiačíka, ktorý ti neustále hovorí, že čo ak predsa a preto sa tu motáš a hľadáš dôvody a v písme nepresnosti a protirečenia, aby si mal neveru potvrdenú na 100%. Ale má to aj určitú výhodu pre veriacích, že tvoje otázky ich nútia hlbšie sa zaoberať študovať evanjelium.
Slovo nenávidieť, ti nepasuje k tomu, ako sa vyjadruje cirkev k ježišovi, ale opisuje ježiša takého, aký je. A takýchto vyjadrení tu má ježiš viacej. Neprišiel som doniesť na zem pokoj, ale oheň a neviem sa dočkať, kedy vzplanie.
Čo hovorí o ježišovi, že nie všetko násilie a zloba sa budú riešiť dobrom, ale musí tu byť miesto aj pre boj dobra proti zlu so zbraňou, ale zase nie nejaké desať - stotisícové bitky. Aj pri zajatí sa ježiš pýta, má tu niekto nejakú zbraň ? A dokoncva bola aj použitá, bolo odťaté ucho a to jeho posledný zázrak uzdravenia. A aj pri zajatí som zatial nepochopil načo tam bol podivný človek, z ktorého vojaci strhli rúch a on odbehol preč nahý.
Jednoznačne, ježiš mal strach pred umučením a to až taký, že sa potil krvou, bol to strach obyčajného človeka pred obyčajnými ľuďmi o to viacej si musíme vážiť jeho obetu pre nás.
To slovo nenávisť mohol použiť aj pre to, že ho rodina raz vyrušila pri jeho hlásaní evanjelia a rodina sa dosť razantne dožadovala jeho pozornosti, možno chceli mať aj podiel na jeho popularite, ale každopádne mu to vtedy dosť vadilo. Veď, kto je moja rodina ? Vtedy bola jeho rodina každý, kto ho počúval a nie iba sestra ,brat, či otec a mať. a práve takíto vedia skomplikovať takémuto učiteľovi náladu, čas pokoj na sústredenie, Aké zaujímavé veci vtedy vyučoval, ak všetci boli tak zaujatí jeho učením, že sa im ani nechcelo vstať, aby umožnili jeho rodine prísť k nemu. Vtedy sa aj poslucháči takto zaujatí, nechceli vzdať tohoto napínavého príbehu. a teraz si predstav, že by od vtedy žačali s ním chodiť všade. A zrejme takto chce ježiš ušetriť všetkých zvestovateľov evanjelia, všetkých kňazov a cirkevnej hierarchie, aby hlavne neboli ovplyvňovali radami ich starších v ich rodinách, ale aby hlásali to, čo chce on , bezozbytku. Bez názorov starších a múdrejších, lebo ich názory boli zakotvené v starom učení a rodinný vplyv by mohol mať za následok tieto nove ježičové hlásania opraviť, či zmeniť.

Takže dalo by sa tu nájsť množstvo dôvodov, prečo to ježiš povedal a ešte aj tie, o ktorých netušíme, tedaako náš pán má právo na ťäžšie vyjadrenia v tomto smere a my nie sme oprávnení ho v tomto usmerňovať, alebo mu dávať do úst vecí, ktoré on nechcel vôbec.

Ja ho beriem ako svojho nadriadeného, na ktorého sa spolieham a ktorému verím a veci, ktoré v evanjeliu nechápem, nesnažím sa za každú cenu riešiť, radšej si počkám, kedy uzná za vhodné mi to dať vedieť.


75.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:02 avatar
72, elemir Kazde SLOVO ktore je napisane ma hlbsi vyznam ako z duchovneho pohladu tak i z telesneho , niekedy je to dvojake,,,, a potom je tazsie rozlisit podstatu veci ktoru preberame ,
Hlavne si treba uvedomit ze ak najdes,,, najvyssi stupen pevnej viery,,, tak je to laska


77.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:10 avatar
Co sa tyka mojej viery je mozne ze sa vydavam za hriesnika lebo Nim aj som ,
Nerobim si nijake zasluhy a ani nechcem jedine co chcem je zatratenie


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:12 avatar
Kazdy kto ma vieru nech ju pestuje s dobrym svedomim v nasom Panovi lebo je to utechou pre buduci vek ktory nebude lahky pre tych co pridu po nas


79.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:15 avatar
Elemir ak by si mal rozumiet tak jedine asi takto--- Kazdemu je dana jeho cesta ci uz pohan alebo veriaci , ale niet rozdielu medzi nimi ,,iba ak ked sa sami medzi sebou sudia ,, 


80.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:30 avatar
Jedinou cestou v pisme je najst cestu utechy cez ktoru sa dostavas do cesty nadeje a cez nadej do cesty itoty =pevna viera


81.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 18:31 avatar
Az poslednym a najtazsim poznanim je SLOVO cez ktore musi clovek prejst ,,, lebo aj mojzis videl len CHRBAT teda obratenu stranu slova


98.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 5. 2020, 06:27 avatar
81 Tak to je niečo iné, než som mal dojem z toho, čo si napísal vyššie. príjemne si ma prekvapil. No a slovo je slovo, bez slova by ani boh nič nestvoril,


95.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   12. 5. 2020, 19:40 avatar
28)

"Evanjelium podľa Lukáša 14:26
„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom."

Na základe čoho usudzuješ že tento príkaz sa týkal len Ježišových učeníkov ? Ježiš ked dával príkazy, dával ich verejne pre všetkých. Aj napríklad eucharistiu konal Ježiš výlučne s apoštolmi, a výlučne im hovoril aby toto robili na jeho pamiatku. Znamená to teda že sláviť eucharistiu mali len Ježišovi apoštoli ?

Co sa týka toho sebamrzačenia, pochopil som to správne že ten verš chápeš o sebamrzačení chápeš doslovne ?


177.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2020, 11:30 avatar
95 thomas
nemôže byť mojím učeníkom ... teda jedná sa o jeho učeníkov. Ježiš slovo nenávisť použil ako aj na zdôraznenie významu a dôležitosti, ak chce byť niekto jeho učeníkom.
Čo sa týka sebazničenia, či zmrzačenia, tu jednoducho ježiš dáva na váhu hrieh, ktorému sme neodolali a všetkému, čo získame tým, že sa tohoto hriechu zbavíme aj za takú cenu, že sa zmrzačíme. Nehovoriac o tom, že tie údy tam vôbec nebudeme potrebovať. Teda robiť všetko preto, dostať sa tam, za každú cenu, čo aj ako zmrzačený, ale byť tam a nie nikde inde, lebo,potom všetko okrem neba bude hrozné trápenie a potom si tu nohu či ruku v zúrivosti, že si zle uveril a urobil, budeš chcieť odťať aj sto krát, ale už to bude neskoro.Ježiš nám porovnáva dve veci, jednu ktorú poznáme a to je tu a teraz a naše hriechy a potom nám ukazuje druhú vec a to zatial nepoznáme a to je to nebeské královstvo a dlhodobo v tom žiť.
Ja som napríklad bol v juhoslávii a hneď na druhý deň prišli za nami, či nechceme emigrovať, ,pri tom ja som vedel, čo je socializmus , ale nevedel som poriadne, čo je demokracia. A napriek tomu, že vtedy som vedel dobre nemecky aj anglicky, pomyslel som si, aj by som ostal, ale čo tí moji, čo tam zostanú, oni budú prenasledovaní a ja sa budem mať dobre, za takú cenu. ?? A nakoniec, keď som sa vrátil, ma mali za idiota.raj tam nemal ostať, ak ty máš dva jazyky,,,
Kolkí by možno súhlasili, ak by im povedali, prejdeš na druhú stranu, ale budeš postrelený a budú ti musieť amputovať nohu, ale budeš tam ? Kolkí si myslíš., že by sa takto rozhodli. ???

Toto si práve dobre nahral situáciu na dnešnú dobu, keď sme si robili doma nielen eucharistiu, ale aj príjímanie sami. Malo to samozrejme význam, inej cesty nebolo, ale mne to nestačilo a tiež som nad tým rozmýšľal v čom je rozdiel medzi kňazom a laikom, ako to v RKC vymysleli názov pre bežného veriaceho, teda plebs.
Prvé čo, ma napadlo bolo vzdelanie, že majú navyše od nás a potom som našiel dôležitejšie, majú ruky položené ruky na hlavu a ak sa to traduje z ježiša na apoštolov a apoštoli potom vkladali ruky aj na tých, čo si spomedzi seba vyvolili, potom tam niekde je rozdiel v tej duchovnej sile kňaza a veriaceho.
Ja napríklad som mal vložené ruky na hlavu asi 4 x a neviem, či som to tu mal vôbec písať,ale dotyčný kňazi nemohli o sebe vedieť a počas spovede každý povstal, dal mi ruky na hlavu a modlil sa. Vždy som bol potom v šoku ale neskôr prišli veci , ktoré ma presvedčlili o tom, , že to malo obrovský význam. To sa ale tiež zatial bojím písať. Raz som vyšiel z kostola a prišiel tesne ku mn e jden človek a bol zachvílu ma potom odišiel a cestou si šomral pod nos, aká svätosť, čo za svätosť, to,to má byť ono ? Neviem, zatial, možno sa raz všetko dozviem.
Ale, minulú nedelu som konečne prišiel do kostola a mladý kňaz stál pri otvoených dverách spovedelnice a hneď som išiel k nemu na spoveď.
Takže ja si myslím, že eucharistiu majú sláviť naozaj len kňazi, lebo majú to, čo obyčajní ľudia nemajú, ale ak sa vyskytne situacia, že kostoly sa zavrú, mali by túto iniciatívu previesť obyčajní laici, lebo aj mníšky na misiách často, ak tam nie je kňaz, slôžia omšu.


21.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 20:46 avatar
17) 1. list Timotejovi 3:2
Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

Možno tu to Pavol myslel tak, že v tom čase ked už sa niekto mal stať biskupom, nech nemá viac ako jednu ženu (polygamia). Však u židov predsa bolo časté že mali viacej manželiek.


22.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   11. 5. 2020, 20:55 avatar
Len keď to takto aplikuješ, tak to prik. nemá dobre ovocie. .


23.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 21:20 avatar
22)

Prečo nemá ?


24.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 05:57 avatar
Ale už krútiš. Tam sa nepíše aby nemal viac ako jednu manželku, ale aby bol muž jednej ženy. Priamo nabáda aby bol biskup ženatý.


97.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   12. 5. 2020, 19:49 avatar
24)

Ako som už povedal, v Biblii je viacej veršov ktoré sú napísané doslovne, a predsa ich ani protestanti nevykladajú doslovne. Tak napríklad ty vykladáš doslovne verš o sebamrzačení Mt 5:29. A ked ho nevykladáš doslovne, prečo sa potom tak velmi čuduješ že može existovať aj iný verš, ktorý sa nemusí vykladať doslovne ? My ludia 21 storočia nevieme aká bola vtedy doba, a za akej situácie Pavol povedal to čo povedal, a čo presne znamenali vtedajšie slová v tej dobe. Toto ale určite vedeli ľudia ktorí s apoštolom Pavlom žili (prípadne generácie krátko po nom), oni poznali jeho slovník, a medzi túto generáciu patrili cirkevný otcovia. Ak teda cirkevný otcovia a prví krestania pochopili Pavlove slova tak ako pochopili, tak to asi pravda bude. Je to pravdepodobnejšie že mali oni pravdu, než že ju majú ludia 21 storočia.


18.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   11. 5. 2020, 20:20 avatar
"Teda RKC už nezakazuje ženiť sa kňazom a stať sa kňazom keď je človek ženatý? "

Zakazuje stále.

"A ohľadom mäsa. RKC tvrdí že keď niekto zje mäso v určitý deň tak to je veľký hriech. A je rozdiel sa pôstiť kedy chceš ty a kedy je to to prikázané sa postiť. Nemyslíš?"

Ano, v niektoré sviatky by sa mäso jesť nemalo. Tuším prikázaný post je v piatok, je fajn že sa to v niektorý den ustálilo.


19.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 5. 2020, 20:23 avatar
Áno, kňazi v RKC sa nemôžu oženiť. V iných kresťanských organizáciách môžu, napríklad v Pravoslávnej cirkvi.
Súhlasí djjaro


25.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 05:59 avatar
Ale veď o to práve ide.  
Kto zakazuje ženiť sa a jesť pokrmy? No predsa RKC. 


26.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 13:24 avatar
Papkaj co j=len chces a kedy chces ,,, ja papam maso aj v piatok ci sviatok
Súhlasí t-e-ó-m-a


37.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 5. 2020, 14:06 avatar
Máme rôzne druhy hriechov, ak teda berieme do uvahy, že hriech je ak porušíme niečo, čo nám niekto nariadí.
Máme hriechy proti cirkvi, proti evanjeliu, proti duchu svätému.Ak cirkev stanovila, že v nedelu sa musí ísť do kostola, tak ten, čo nepôjde sa dopustí hriechu proti cirkvi.
Ale ak je jediný ježiš kristus, ktorý nás môže spasiť, potom musíme dodržať,, čo nám ježiš stanovil v evanjeliu. A to je potom hriech nielen proti ježišovi, ale aj proti sebe samému, pretože pri spasení ide predovšetkým o nás samotných.
RKC vidí hriechy pod+a 12 prikázaní, a 5 hlavných hriechov a to by malo byť všetko.
Ak cirkev zakáže jesť mäso, ktorá kolvek, sama cirkev sa dopúšťa hriechu proti bohu, resp. aj hriechu proti duchu svätému, pretože ak šiel peter dole zo strechy, vzniesla sa proti nemu plachta plná všetkých zvierat a zaznel hlas: Bi a jedz,. Na to peter povedal, pane sú tam aj nečisté zvieratá. Na to sa ozval hlas znova a hovorí: Bi a jedz, lebo človeku nie je dovolené posudzovať to, čo stvoril boh.
Samozrejme, že zvierat je tolko a človek si môže vybrať ktoré kolvek, ale nesmie povedať, toto je nečisté zviera, lebo tým povedal niečo proti samotnému bohu priamo.
Inak, mohol by som k tomu dodať, že dnes nie je problém, jesť mäso aj päť krát denne, ako vyhlásila jedna romka v karanténe, že vraj odpadla, lebo nemala mäso 5 krát denne, ale my v detstve za socializmu sme boli rady, ak bolo mäso jeden krát v týždni v nedelu na obed.
Ak vám velmi záleží na spasení, dobre hľadajte a zvažujte, ale evanjelium je vždy prvé.


38.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:10 avatar
no ja som sa uz previnil aj proti DS a co ma teraz robit mam sa zabit ?


40.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:12 avatar
zabiť sa ti nepomôže


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:12 avatar
Tak co pomoze ?


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:16 avatar
NIC vsakze 


44.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:17 avatar
No co uz je to moja cesta zatratenia  
Kurwa neviem sa toho dockat 


45.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:18 avatar
Ale uz sa mi podarilo zablokovat aj sny len ma to vycerpavalo ,,Hnus zrna ,,


47.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:21 avatar
Žiť cnostne a pravdivo.


49.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:24 avatar
Nesuhlasim s tebou


50.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:25 avatar
Lebo ked si hladny tak to nieje cnost al hlad


52.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:28 avatar
Cnosť je záležitosť ducha, nie tela


54.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:30 avatar
Duch je ta kurwa nie telo cize ?


56.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 5. 2020, 14:30 avatar
Čiže čo ?


59.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 14:32 avatar
cize nieco co by malo vyznam


82.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 19:01 avatar
Neprevinil si sa proti DS. Vidíš čo z teba spravilo náboženstvo? Zlé sily?Čo sa z teba stalo? Píšeš že už je to tvoja cesta zatratenia. Prestaň byť slabý. Začni žiť. Miluj. Raduj sa. Rozdávaj lásku. Pre toto sa oplatí žiť večne. Prestaň si myslieť že si zatratený a posielať sa do zatratenia. Keby si vedel kým v skutočnosti si, takto by si nepísal. Osloboď sa od negativity, zla, náboženských textov ktoré ubíjajú tvoju krásnu dušu plnú lásky.


83.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:02 avatar
Davno viem ze som archaniel zjavenia SLOVO BOZIE


84.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:03 avatar
Moja dusa je plna hriechu smilstva zavisti pychy


85.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 19:05 avatar
Tak ju očisti.


86.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:06 avatar
Neda sa zmit cierna farba


87.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 19:08 avatar
Píšeš kraviny. 


88.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:09 avatar
Ak ju aj zmijem aj tak ostanu skvrny na pamati


89.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:11 avatar
Teoma nepisem kraviny ,,, ak viem ze niesom dobry co si zaslu=zim?


90.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:25 avatar
Svagre tu nejde o nabozenstvo ci PISMO tu ide hlaven o CITY ako to vnimas a citis v SEBE
Lebo si myslim ze ked sa clovek citi byt cierny tak to nesuvisi z nabozenstvom ci pismom ,,,asi tak ,,,
Ale ak mas lepsi pohlad alebo by si mal daj mi vediet budem rad


91.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:28 avatar
Nabozenstvo to len potvrdzuje a pismo dosvecuje nic zle na tom nieje ,,, si myslim


92.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 5. 2020, 19:29 avatar
Ale asi urcite chapes ze to co citim nezavinilo pismo ci nabozenstvo ,,, len ja sam


93.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   12. 5. 2020, 19:36 avatar
Si dobrý človek. Len sa už konečne prestaň ľutovať a začni žiť ako pozitívna bytosť a prestaň sa obviňovať.


99.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:26 avatar
93,uz niet navratu lebo ja uz nechcem ,


100.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 14:28 avatar
Veru, už ťa čaká len kazajka


101.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:32 avatar
Veru mozem ta jebat


94.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   12. 5. 2020, 19:40 avatar
Chceš zmyť hriech, a byť belší ako sneh?


102.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 14:33 avatar
djjaro, koho si zabil, okradol, zosmilnil...? komu a čo závidíš, na čo si pyšný...?
 


103.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:38 avatar
zabil som ako kain , okradol som ako ezav, zosmilnil som ako david , zavidim smrti , pysny som na zatratenie


104.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:39 avatar
Zhodil som lucifera na zem ,


105.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 14:45 avatar
Na psychiatrii ti pomôžu


106.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:45 avatar
daj si snickers


107.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:46 avatar
Uz vidim jak teba dali do kopy ,,,,


108.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:47 avatar
Satanove pokolenie vretenicie plemena ktore davaju ludom svinstva


110.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 14:51 avatar
djjaro, kedy sa to stalo?
 


112.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:53 avatar
Stalo sa to vtedy ked to nikto necakal


113.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:55 avatar
Ale myslim si ze Stvoritel zahral svoju hru famozne


114.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 14:57 avatar
djjaro, môžem sa mýliť, ale pokiaľ viem, Lucifer bol zhodený na Zem v dobách, keď na nej ešte nikoho nebolo...
 


115.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:59 avatar
Ale ale , kto ta ojebal ,
Bl stvoreny potom co Boh stvoril cloveka adama toho kokota a ked stvoril tu picu skurwetuEvu vtedy sa mu zapacila a chcel ju pre seba tak to bolo nech cirkev neojebuje


116.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:59 avatar
bol szhodeny


117.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:01 avatar
viem velmi dobre co sa tam stalo a preco , ked stvoril tu picu ewu zatuzili pojebanci anielici po nej FSETCI


119.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:02 avatar
Ako prvy chel potomstvo lucifer , neviem presne preco ale myslim si ze v tom nebol sam to ze bol zhodeny bol zamer a nie preto ze nebolo miesta v nebi


121.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:08 avatar
A lucifer ten chujcek ani nikdy nebol sefom anielov ale,, kamael,,,


122.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:09 avatar
Az ked kamael zhresil so samaelom-satanom spolu ftedy ziskal prvanstvo ,,pojebanec michael,, banda pojebov


124.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:10 avatar
Juuuj ale ste ojebany cey svet


123.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 15:09 avatar
djjaro, a Teba kto?
 


125.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:11 avatar
Mna poslal sam ON nech si idem napravit chyby


126.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:12 avatar
Ale prisiel som na to ze ON hazde pod kolena polena a preto som sa rozhodol ze vyjde pravda na svetlo


127.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:13 avatar
Ak by som ti mal rozpravat pribeh tak je to na knihu


128.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 15:14 avatar
djjaro, nepýtam sa kto Ťa poslal... ale kto Ťa presvedčil o:
"Bl stvoreny potom co Boh stvoril cloveka adama toho kokota a ked stvoril tu picu skurwetuEvu vtedy sa mu zapacila a chcel ju pre seba tak to bolo"
 


129.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:15 avatar
Bol zhodeny az po tom co bolo vsetko stvorene ci uz picka eva alebo hujcek adam
BOL ZHODENY KED UZ BOLO VSETKO STVORENE A NIELEN TO ALE AZ PO NEJAKOM CASE ,


130.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:16 avatar
V 116 SOM SA OPRAVOVAL


131.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:18 avatar
Neviem co si kedy cital o tom , ale viem ze chcel ist skorej na zem ale nedalo sa mu to az po case sa to zacalo zhorsovat a az ked bol zhoeny tak bola ta bitka na nebicku , doftedy ziadna bitka nebola boli len hadky a intrigy


132.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:19 avatar
A domievam sa ze STVORITEL v tom bol ruka v ruke bud naschval ze sa ho chcel zbavit alebo to bola cela dohoda medzi nimi


133.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:20 avatar
Lebo tpotom sme len babkami no ja ,,urcite nie ,,


134.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:23 avatar
preto pisem ze je pre mna prijatelnejsie zatratenie ako spinava hra


155.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:56 avatar
Ohh Tull zabudol som BOLO mi to zjavene v duchu podobne ako v ....zjaveni jana ,,,


156.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 16:18 avatar
djjaro, všetko čo tu píšeš je dielo vromái v Tvojom vedomí... neexistuje žiadny Lucifer, Satan, anjeli, Boh, bohovia... tento svet, množstvo vesmírov, stvorili Svetlí Kakovia a to tak, že požierajú zmes energií, ktoré vo svojom tráviacom trakte trávia, oddeľujú v ňom čistú energiu od ostatných, ktoré potom zhustené, v našom ponímaní do singularít, vypúšťajú mimo svoj svet, pretože im strašne tieto ich výkaly zapáchajú. Takto vypustené následne do ničoty, potom vybuchujú Veľkým treskom, tvoriac tak nové vesmíry... to som len krátko v stručnosti opísal kúsoček z Čistej Pravdy... zistil som ju, keď som sa spojil pomocou čistej energie so svetom Svetlých Kakov, ktorí vznikli roztrhnutím Jedného Veľkého... 
 


157.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 16:31 avatar
Bol som svedkom vsetkeho o com som pisal a niesom na to vobec hrdy skorej ma to nici


158.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 16:33 avatar
Aaj viem a videl som a pocul som , ze existuje aj Boh aj pojebanci , anjelici


159.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 16:35 avatar
No a berte klince a krizujte


162.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 18:45 avatar
djjaro, ako to teda je - BOLO Tito zjavene v duchu podobne ako v ....zjaveni jana, alebo si bol svedkom vsetkeho o com si pisal ?
 


163.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 18:46 avatar
bolo to ako v zjaveni jana a bolo mi ukazane ze som svedkom


164.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 18:47 avatar
Od ftedy som MU povedal ze nechcem viac vediet o tom lebo ma to trapi a vycerpava ,,,,
No mozno sa mi to stalo preto lebo od Maleho decka som po tom tuzil -Co sa tam vlastbne stalo


165.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 18:53 avatar
Ale vobec nejde o to ci svedok a co o tom viem
Lebo kazdy si hlada svoje chapanie vo svojej podstate a ja len mozno robim nieco comu hovorim -vsetko so vsetkym nejako suvisi a ked som tu mozno to niekomu pomoze pri hladani svojej podstaty , lebo nikdy neviecs co moze prejst Dverami


166.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 19:01 avatar
djjaro, v zjavení Jána predsa nebolo ukázané, že je svedkom... veď preto išlo o zjavenie... ak si niečoho svedkom, potom nepotrebuješ zjavenie... okrem toho, zjavenie Jána sa týkalo budúcnosti, nie minulosti... a hlavne, Tvoje zjavenie je spôsobené, ako som už písal, vromái /v preklade "smrad"/. Vypúšťajú ho Svetlí Kakovia, ktorí sa stali Svätými Kakmi. V hrubom, expresívnom vyjadrení, je to, podľa našich merítok prd, ktorý vypúšťajú už do existujúcich vesmírov. V skutočnosti ide o druh čistej energie, ktorá je však len 5-rozmerná a dokáže sa uchytiť iba v živom vedomí, kde je príčinou, spôsobuje rôzne fantázie, vízie, zjavenia... akými sú, záleží o toho, aké je zloženie ostatných energií vo vedomí toho ktorého živého tvora... 
 


167.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 19:08 avatar
No neviem bo ked ti niekto spravi stigmy na 3 mesiace na rukach aj nohach po videni tak to nieje smrad


168.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 19:10 avatar
Bolo mi ukazane ze som svedkom niecoho co sa stalo


180.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 5. 2020, 12:16 avatar
djjaro, aj stigmy na rukách môžu byť vyvolané vromái, ktoré pôsobí na mozog a ten za istých okolností môže pomocou CNS vyvolať stigmy...
 


185.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 5. 2020, 08:42 avatar
180Bolo by to az privela nahod aby som si myslel ze tomu je inak


135.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:27 avatar
No vidíš a nechceš sa hlásiť na psychiatrii


137.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:30 avatar
tebe ani na psychiatrii nepomohli aj ty si padly vsak?


139.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:30 avatar
Prečo by mi nepomohli


141.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:31 avatar
lebo kokotm niet pomoci


142.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:31 avatar
A nezahovaraj padly anielik


143.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:32 avatar
Vieš aký POKOJ teraz zažívam?

Môžeš závidieť


144.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:33 avatar
Ja a zavidiet?
Vidno ze ma nepoznas ,
Vidno ze si ojebany skrz na skrz --- zevraj pokoj ,,,
Ale ved sa pytaj svohjo psychiatra ci ti zavidi


145.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:34 avatar
Nehraj sa lebo viem ze aj ty si ,,padly ,,


146.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:34 avatar
Hovorím tomu RAJ na ZEMI


147.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:34 avatar
Hovor si tomu jak chces zem bude pojebana


148.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:35 avatar
Koronou sa to len zacalo uvidis


150.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:35 avatar
A budes pojebany aj ty za to co si spravil , neboj spravodlivost ani teba neminie


149.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:35 avatar
Netreba, je tu pohoda, klídek, tabáček


151.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:36 avatar
Uz dlho nebude poto ked uvidis pochopis


109.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 14:51 avatar
djjaro, nepýtal som sa ako si zabil, okradol, zosmilnil ... ale koho si zabil, okradol, zosmilnil ...
... čo sa dá smrti závidieť... ako možné byť pyšným na svoje zatratenie... ?

 


111.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 14:53 avatar
109,Smrti sa da zavidiet ze ju nemozes predbehnut telesne ,,,
Ja som pysny na zatratenie lebo mi vyhovuje viacej ako spasenie


118.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2020, 15:02 avatar
djjaro, sama Smrť s veľkým "S" predsa nie je telesná... teda v tomto smere nie je veľmi čo závidieť... tiež mi veľa vecí vyhovuje viac ako iných, ale žeby som bol pyšné na ne? 
 
Súhlasí djjaro


120.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:03 avatar
No ja viem preco som pysny na zatratenie
Súhlasí J.Tull


136.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   13. 5. 2020, 15:29 avatar
Cigán hovorí cigánke

Erža, ten čas ale rychlo letí

Ešte pred nedávnom si mi bola sestra, potom manželka a teraz si mi svokra


138.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:30 avatar
Aj na teba pride cas neboj


140.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:31 avatar
nebudete hrat spinavu hru Padli anieliv=ci hrajuci sa a spasitelov


152.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:41 avatar
Budete PROSIT STVORITELA POD HOLYM NEBOM ved uvidite


153.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:43 avatar
Tull mas velmi rozmanite myslenie az by som povedal ze netypicke pre,,,,, tuto dobu,,,,,nechcem ta tym chvalit ani povysovat ale paci sa mi na tebe tvoja ,,odhodlanost ,,pre zistenie pravdy ,,


154.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 5. 2020, 15:46 avatar
Si jeden z mala na tomto fore ktory nevidi len jednu stranu a priklana s a k nej len preto ze kazdy kto veri automaticky prijmma vsetko , zistit pravdu od zaciatku udalosti je zlozite a narocne ale ked sa podari tak otvara branu ktorou si je clovek isty ze je tomu tak a nik mu nevezme z ruky


12.
označiť príspevok

Krištof
   11. 5. 2020, 09:58 avatar
Mk 9,38-41: "Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."
Lk 9,49-50: "Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Dá sa to vyložiť tak, že kto je aspoň v základom súlade s biblických (resp. cirkevným) učením, hoci nie je súčasťou našej Cirkvi, nemusí byť zásadne v rozpore s Kristom a jeho Cirkvou, hoci s nimi nie je ani v takom súlade, ako členovia Cirkvi (tj. poslušní, praktizujúci členovia).

Katolícka cirkev učí, že aj niektoré iné cirkvi, ktoré vznikli neskôr, oddelení bratia, môžu mať aspoň základnú pravdu (KC má plnosť pravdy, niektoré iné aspoň základné časti). Z Katechizmu KC (články 817 - 820) o vzťahu s niektorými inými kresťanskými spoločenstvami a o nich:
"817 V skutočnosti „v tejto jednej a jedinej Božej Cirkvi vznikli už na začiatku určité roztržky, ktoré Apoštol prísne karhá ako odsúdeniahodné. V neskorších storočiach sa však vyskytli väčšie rozpory a nemalé spoločenstvá sa oddelili od plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, niekedy vinou ľudí z jednej i druhej strany.“
Rozštiepenia, ktoré zraňujú jednotu Kristovho tela (rozlišujeme herézu, apostázu a schizmu), nevznikajú bez hriechov ľudí: „Kde sú hriechy, tam je mnohosť, tam sú schizmy, herézy a rozpory. Kde je však čnosť, tam je jednota, tam je súlad, na základe ktorého všetci veriaci mali jedno srdce a jednu dušu.“
818 Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou... V krste sú ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“
819 Okrem toho „mnohé prvky posväcovania a pravdy“ jestvujú aj mimo viditeľných hraníc Katolíckej cirkvi: „písané Božie slovo, život milosti, viera, nádej a láska a iné vnútorné dary Ducha Svätého, ako aj viditeľné prvky“. Kristov Duch používa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá ako prostriedky spásy. Účinnosť týchto prostriedkov pochádza z plnosti milosti a pravdy, ktorú Kristus zveril Katolíckej cirkvi. Všetky tieto dobrá pochádzajú od Krista a vedú k nemu a samy „podnecujú ku katolíckej jednote“.
820 „Veríme, že“ jednota, „ktorú Kristus od začiatku daroval svojej Cirkvi,... pretrváva neodňateľne v Katolíckej cirkvi, a dúfame, že sa bude deň čo deň zveľaďovať až do skončenia vekov.“ Kristus ustavične dáva svojej Cirkvi dar jednoty, ale Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala a zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto sám Ježiš v hodine svojho umučenia prosil a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu svojich učeníkov: „...aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého."

Mimochodom ku Katolíckej cirkvi patrí Rímskokatolícka i Gréckokatolícka cirkev. Alebo: "Katolícka cirkev je cirkev (buď jednotlivá z viacerých cirkví alebo tieto všetky cirkvi ako celok), ktorá uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža, zástupcu Ježiša Krista na Zemi. Katolícka cirkev je tvorená cirkvami sui iuris. Aktuálne je to 24 cirkví sui iuris – 23 východných (východné katolícke cirkvi) a jedna západná (tzv. latinská cirkev). Na Slovensku má Katolícka cirkev dva obrady, latinský obrad – Rímskokatolícka cirkev a byzantský obrad – Gréckokatolícka cirkev." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


13.
označiť príspevok

Krištof
   11. 5. 2020, 10:10 avatar
* Dá sa to vyložiť tak, že kto je aspoň v základnom súlade s biblickým...


96.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   12. 5. 2020, 19:43 avatar
12)

"818 Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou... V krste sú ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“

Myslia sa tu pod "rozštiepením" aj protestanti ?


160.
označiť príspevok

Krištof
   13. 5. 2020, 16:36 avatar
Niektorí áno, napr. Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Evanjelická cirkev metodistická, Apoštolská cirkev... majú napr. Apoštolské vyznanie viery ako KC


161.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   13. 5. 2020, 17:44 avatar
160) Ale maju zcela iné učenie než RKC, neuznávaju pápeža, neuznávaju Tradíciu a mnoho dalšich katolíckych vecí, a odčlenuju sa od RKC cirkvi. RKC teda prehlasuje že títo protestanti budu spasení aj ked sa nepripoja ku RKC ?


169.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 09:04 avatar
Spasení po poslednom súde môžu (a nemusia) byť aj pohania resp. nekresťania (hoci teda na tomto svete nebudú patriť ku Kristovej neveste, Cirkvi, nebudú mať jej výhody); pozri Matúš 25,31-46; Rimanom 2,14-16; Zjavenie 20,11-15.
Katolícka cirkev má plnosť pravdy a jej členovia preto potenciálne najväčšie výhody. Protestantské cirkvi majú naproti tomu len časti, povedzme základné časti kresťanskej pravdy. Môžu (a niektorí nemusia) patriť ku Kristovi už na tomto svete, podobne - hoci zrejme menej dokonale - ako katolíci. I keď taký poctivý "protestant" môže byť na tom paradoxne lepšie než formálny resp. málo aktívny či pomýlený katolík. Záleží asi aj od nejakých okolností, napr. nakoľko sa nechali viesť Božím Duchom alebo naopak ovplyvniť falošnými duchmi (viď napr. Jezábel). Je možné, že v priemere protestanti budú viac v očistci než katolíci. Záleží aj od úprimnosti, či bol daný človek úprimne protestant alebo čiastočne falošne; či v podstate neodsudzoval KC akoby počúval v tomto diabla... Uvádza sa však, že niekedy je vina toho rozštiepenia na jednej i druhej strane


170.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 09:10 avatar
K tej spáse pohanov resp. nekresťanov - ak sa nemýlim, mala by tam byť splnená aj "nezavinená nevedomosť" (KKC 846 - 848): www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


172.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 09:37 avatar
Napr. v Rimanom 9,14-24 je naznačená sloboda Božej vôle, že Boh je vo svojich rozhodnutiach slobodný. Preto nik nemôže povedať, že je nespravodlivý, keď si vyvolí, koho chce, a keď nechce, nemusí niekoho "prijať" v danom čase (a teda daný človek sa nemusí v danom čase stať veriacim kresťanom). Paradoxne v 1Tim 2,3-4 sa akoby opačne uvádza, že Boh, naš Spasiteľ chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Každopádne svedomie by mal mať asi každý a konať dobré skutky môže tiež asi každý... zodpovednosť človeka je primeraná jeho sloboda


171.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 5. 2020, 09:30 avatar
Mimochodom, čo presne sa rozumie spasením?

Predstavujem si to správne, že pri poslednom súde budú ľudské duše rozdelené na spasené a zatratené, pričom spasení ľudia budú ďalej žiť ako ľudia a zatratených život sa skončí, prípadne že bude pokračovať v iných, nie ľudských podmienkach?

Chápem to približne správne, či nie?


173.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 10:00 avatar
Má to dva významy. 1. Kresťania sú už na tomto svete spasení tým, že sú skrze Krista vykúpení z dedičného hriechu a žijú s Bohom, Kristom, Duchom Svätým (v ich blízkosti), chodia na bohoslužby, modlia sa, robia dobré skutky atď. Tá spása by mala pokračovať aj po ich fyzickej smrti, dokonca by nemuseli ísť ani na posledný súd. Sú oddelení od ostatných ako Kristova Cirkev. Môžu sa však dostať do očistca pred vstupom do neba, raja. Pravda, ak budú robiť zle, Kristus ich pri svojom príchode môže oddeliť, vylúčiť a... možno budú ako pohania resp. nekresťania, že pôjdu na posledný súd a tam sa ukáže, čo s nimi napr. podľa ich skutkov.
2. Spása po poslednom súde aj pre nekresťanov je to, že tiež budú žiť v Božom kráľovstve, v raji. Zatratenie je trest za zlo, že nebudú v Božom kráľovstve, lež v trápení s diablom, v pekle a pod. Tam (na tom súde) sa - jednoducho - bude brať ohľad na ich skutky, cnosti (napr. pokora, milosrdenstvo) vs neresti a pod.


174.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 5. 2020, 10:28 avatar
Vďaka.
Takže v spasení ide o to, dostať sa v budúcnosti do Božieho kráľovstva.


175.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 10:55 avatar
I teraz, i v budúcnosti. Do Božieho kráľovstva je možné sa dostať už aj počas tohto života, a po fyzickej smrti v ňom pokračovať. Alebo prípadne až v budúcnosti po poslednom súde
Súhlasí -era-


176.
označiť príspevok

Krištof
   14. 5. 2020, 11:08 avatar
Inak to, že tí vykúpení kresťania nemusia ísť na všeobecný posledný súd, neznamená, že nepôjdu na žiadny súd vôbec. Na osobný resp. osobitný súd pôjdu po fyzickej smrti asi aj oni. A podľa toho potom buď najprv do očistca alebo hneď do raja (neba). Do pekla asi nie, keď boli vykúpení a žili viac-menej kresťansky


178.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 5. 2020, 12:02 avatar
To už sú detaily, tie teraz neriešim. Principiálne ma len zaujímala tvoja predstava a tá sa vcelku nelíši od princípu mojej predstavy.


181.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 5. 2020, 12:22 avatar
-era-, mňa zaujala predstava, podľa ktorej žiadny súd, v zmysle toho, žeby niekto súdil druhého, nebude. Človek sa odsúdi sám a to tým, že "prezrie", spoznaním Boha spozná, uvidí, prehodnotí svoj život... a toto poznanie mu bude súdom.
 


182.
označiť príspevok

gabriel pb
   14. 5. 2020, 12:26 avatar
pomôž svojmu priateľovi, pošli mu žlté obálky, dobre pomôžem mu, iba za banány


183.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 5. 2020, 12:30 avatar
Zaujala ťa v zmysle: "hmm, tak by to azda aj mohlo byť", alebo "zaujímavé, čo všetko si ľudia nevymyslia", alebo nejako inak?


184.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 5. 2020, 12:53 avatar
-era-, ak si mám vybrať z uvedených možností, potom je to tá prvá... druhá neplatí, skôr naopak a to v tom zmysle, že, podľa mňa, uvedená predstava poukazuje na to, že je výsledkom myslenia... na rozdiel od viery v peklo, v ktorom budú hriešnici mučení...
Ešte k danej predstave uvediem, že peklom budú muky spôsobené tým, že hriešnik sa nedokáže vrátiť, aby napravil čo napáchal...
 
Súhlasí -era-


179.
označiť príspevok

gabriel pb
   14. 5. 2020, 12:12 avatar
ĎAKUJEM | NECH SA DARÍ | Presento - Suvereno - Revolta - Samuel |


186.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 5. 2020, 11:13 avatar
viera je o tom, že teba veriť, lebo ježiš hovorí:môjmu otcovi je možné všetko.


11.
označiť príspevok

elemír muž
   11. 5. 2020, 00:54 avatar
Teoma, už dávno som nečítal niečo také, čo je tak blízko mojím predstavám o kristovej pravde. Sú tu aj veci, o ktorých by som s tebou chcel diskutovať, ale hlavná podstata sa mi páči. A čo sa týka petra, povolaním pavla vidím ježiša, ako sa v počiakoch cirkvi stará o cirkev, lebo tu v počiatkoch bolo treba založiť a rozbehnúť organizáciu cirkvi ako jednotný duchovný celok a ja si myslím, že predpokladal, že na tomto sa budú podielať všetci jeho apoštoli , teda zbor jeho apoštolov, o ktorých aj hovorí, že ani jedného som si nenechal vytrhnúť z ruky. Všetci apoštoli držali s ním pod jeho vedením, lebo on bol v ich blízkosti a on bol nebeské královstvo, ktoré ich držalo nie ani tak v poslušnosti, ako v duchu svätom. v poslušnosti, ktorá mala trvať až za jeho smrť, ale už petra sa pýta tri krát po sebe, miluješ ma ?
Cirkev zavesil na jedného človeka, ktorého si vybral, ale ako sa tento vplyv ježišovej blízkosti na nebo vystúpením stráca, satan okamžite využíva svojku príležitosť a urobí z petra človeka, ktorý je niečo iné, než si ježiš predstavoval. No a v jeruzaleme zostala väčšina apoštolov, ak nie všetci, ktorí zrejme tiež chceli mať vplyv na vedenie cirkvi, ale nie z dôvodu panovanie a bohatstva, ako to zaťal robiť peter, ale aby vodca cirkvi bol to, čo malo vyhovovať ježišovej pravde.
Povoláva pavla, peter bol rybár a pavol by sme mohli povedať vzdelanejší a teda vyššia inteligencia. Pavol sa okamžite púšťa do evanjelizácie nielen europy takým spôsobom , ako to snáď mal robiť peter. Pavlovi bola daná všetky moc, ako mali apoštoli a on to využíval jedine na evanjelizáciu, na dlhé cesty, na ktorých pesviedčal a krstil ľudí. Ktovie, aký to vyvolalo ohlas nielen u petra, ale aj u jeruzalemskej skupine, ak oni bili tí, čo hľadeli ježišovi z očí do očí a zrazu tu príde niekto, čo bol povolaný až po nich a lieta po europe a kade tade a hlása evanjelium, čo zrejme asi mali všetko takto robiť všetci apoštoli. a nakoniec niektorí z nich potom potvrdili zlého ducha v sebe tým, že mu odkázali, že ak príde do jeruzalema, že ho zabijú.tento príbeh sa potom odohral v cirkvi ešte mnoho krát a zatial z neho vždy vyšiel ježiš víťazne.
Ale teraz by som chcel vyjadriť sa k teomovi, že práve tu začal opisovať pôsobenie satana na cirkev tak účinne a tak primerane, ako nám to nechal ježiš v evanjeliu. a keď sa na to pozrieme zhora, vyzerá ten príspevok oveľa hodnotnejšie a realnejšie, lebo berie do úvahy fakta, tak ako to bolo zo všetkým a ja samozrejme dodnes.
Mne z toho vychádza, že ježiš nemal ani v úmysle založiť cirkev svätú vo zmysle ako spoločenstvo iba svätých ľudí, prišiel som liečiť chorých, teda hriešnikov. Nádherný príklad a potvrdenie toho by malo byť podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, ako sa naraz modlia v kostole.
Hľadá znovuzrodených, teda ľudí, ktorí padnú na dno hriechu a potom sa veľkou ľútosťou a modlitbou vyhrabú na svetlo božie a sväté veci, ktoré videli dovtedy len povrchne , teraz cítia v duši ako najdôležitejšie vo svojom živote.
Určite to nie je o tom, že ježiš by sa dopustil určitých chýb, aj keď si jeho otec priznal, že sa mýlil, on by mal tiež právo na to, ale tu ide hlavne o to,aby dal jasný príklad riešení krízových situácii v cirkvi po celú dobu jej existencie.
No a aj tradícia či áno. či nie.Musíme priznať, že aj v tradíciách je niečo dobré, ale ak ježiš povedal, že čo je od človeka môže byť aj od toho zlého, potom by som tie dobré veci radšej neriskoval a hlavne potom, čo nám ježiš zaručil v evanjeliu, že toto vám na spasenie musí stačiť.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:08,  Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.“ To...
dnes, 00:59,  Shaga =), Osvleteného som myslela,jeho som oslovovala, .... ale sa pekne vyspi dneskaa. =))
dnes, 00:58,  Tá ...."PREKÁŽKA" sa opisuje tu: ...... " Roháčkov preklad 2Tes 2,6 .........
dnes, 00:51,  "Predovšetkým ďakujeme rodu verným Slovákom, ktorí nielen rozhodli o smerovaní...
dnes, 00:51,  3, ...... "Keď sa to dopočuli jeho príbuzní,/Ježiša/ prišli, aby ho odviedli, lebo...
dnes, 00:46,  39,....... nie je to paradox? Ak si dáš okolo pásu výbušniny a odpáliš sa v autobuse, tak...
dnes, 00:40,  Nebolí ma chrbtica =), som pozerala Da vinciho kod, nikdy som ho nekukla celý, a potom ešte aj...
dnes, 00:39,  Aj keď ktovie kto by prišiel po Putinovi, ale dúfajme, že niekto podobný
dnes, 00:38,  Rusko je budúcnosť.
dnes, 00:35,  lol... shagarovi uz uplne preskocilo
dnes, 00:15,  1, ....... už ked spomenul "Pannu" a tú "prekážku", tak je zrejme, .........
včera, 23:57,  2, ........ takto "posledný súd" nefunguje, .... a určite nie pri klinickej smrti!...
včera, 23:54,  1, .... nato aby som pochopil že "SAMOVÝKLAD" je nesprávny, nebiblický .........
včera, 23:36,  (1) Mil@níčko, a na tú tretiu "príbrežnú" si nedovidel...?
včera, 22:40,  K 28. výročiu ústavného zákona o rozdelení Č-S federácie Suverenita, ako zvrchované...
včera, 22:32,  1- dal som ti súhlas, ale nie úplne so všetkým súhlasím. Ja som dospel s poznaním ako...
včera, 22:20,  64, .... myslíš mňa? Ak áno, tak smelo môžeš!*58
včera, 22:18,  79, ..... PRAVDA je jednoduchá ako facka. Pretože to, kto dnes koná Božiu vôľu je úplne...
včera, 22:14,  Uuuuf, priznám sa, ked som bol protestantom bol som tak strašne zmätený čomu vlastne...
včera, 22:12,  15- neboj, sledujem. Sem tam dám súhlas a ak by bolo možné dávať aj nesúhlas, tak by som...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Niekomu ide práca od ruky a niekomu zasa ruky od práce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(427 659 bytes in 0,277 seconds)