Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Vojtaššák alebo ako Kasafranovi sánka padla.

9
reakcií
716
prečítaní
Tému 21. októbra 2015, 09:04 založil TvojOponent19.

podobné témy:1.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 09:04 avatar
Kasafran tu "nedávno" otvoril tému o Vojtašákovi. Čerpal z komunistických štvavých stránok. Link na tému tu: Kto bol biskup Vojtaššák??hl=vojta%C5%A1%C5%A1%C3%A1k

Teraz vkladám na prečítanie historický dokument, s akým sa málokedy stretnete na DF. Ide o odpis textu napísaného Vojtaššákom ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, v ktorom sa zasadzuje za ochranu životov židov. Citujem:

Vrchný list Ministerstva vnútra: O d p i s P a m ä t n ý s p i s ktorým ešte na Slovensku žijúci prenasledovaní obyvatelia židovského pôvodu - pokrstení i nepokrstení - volajú o pomoc prostredníctvom J. E. Jána Vojtaššáka, rím. kat. biskupa v Spišskom Podhradí k pravej kresťanskej cirkvi. Obdĺžnikovitá pečiatka: Sekretariát Ministra v nútra Došlo: 5. III. 1943 Číslo: 686 Referent: Prílohy: Text listu: Vaša Excelencia: Mnoho sme premietali v duchu, uvážili sme všetky dôvody a protidôvody, kým sme sa odhodlali, aby sme sa obrátili na Vašu Excelenciu s týmto naším P a m ä t n ý m s p i s o m a sme presvedčení, že toto naše zúfalé volanie o pomoc nájde u Vašej Excelencie milostivého vypočutia. Uplynulého roku, keď nás stihla najväčšia pohroma, ktorá sa odohrala v našich dejinách v uplynulých storočiach, neodhodlali sme sa k tomuto kroku jednak preto, lebo práve tí povolaní činitelia, ktorí túto akciu prevádzali, uisťovali nielen nás, ale celý slovenský národ, že „neide o nič ne?udského, ne- humánneho a nekresťanského, že postihnutým žiadna krivda sa nestane, že sa im ani vlas neskriví; ide len o to a výslovne len o to, že v dobe vojny aj ži- dia majú byť zapojení do pracovného tempa vojenného hospodárstva“, jednak však preto, lebo nám tiež neboly známe dôsledky tohto počíňania. Nech je nám dovolené zdvorile poukázať i na to, čo sa nám zjavuje dnes najhriešnejšou propagandou, že svojho času vykonávate? tejto akcie rozširo- val i dennou tlačou tvrdenie, že toto všetko sa stáva so súhlasom a najďalekosiahlejším schválením cirkevných hodnostárov kresťanských cirkví. Vaša Excelencia: Dnes však je situácia celkom iná. Dnes už vieme, že deportácie židovského obyvate?stva zo Slovenska znamená najbrutálnej- šiu smrť ! D nes už vieme, že zo Slovenska bolo odtransportovaných viac ako 60.000 nevinných duší - medzi nimi nieko?ko hodín staré dojčatá, 80 - 90 roční starcovia a stareny, a že títo tvorovia stvorení na obraz Boží, boli hnaní na istú smrť. Vaša Excelencia! Vieme, že pravé úmysly a ciele tejto deportácie vtedy neboly známe ani Vašej Excelencii, ani ostatným cirkevným hodnostárom, na súhlas ktorých sa odvolávalo pri prevádzaní tejto vraždy. Dnes však už vieme nielen my, ale vedia i vládni i štátni činitelia nášho štátu, cirkevní hodnostári v celom civilizovanom svete, ktorí zdvihli svoje va- rovné veto proti tomuto bezbožnému hubeniu nevinných obetí. Svätý Otec nielen coran et publice pranieruje rasistické tézy ako nesrovnávajúce sa s učením Kristovým, ale v osobitnom liste adresovanom hl. rabí- novi Jeruzalema ubezpečuje tohto, že učiní a činí všetko, čo je v Jeho moci, aby urobil koniec bezúzdnemu prenasledovaniu židov. Lotyšský biskup verejne s kazatelnice menom cirkvi vyhlásil kliatbu na tých, ktorí akýmko?vek spôsobom zúčastnia sa na prenasledovaní židov. Maďarský arcibiskup - kardinál J. E. Serédy verejne pohrozil odoprením prisluhovania cirkevných obradov tým, ktorí sa prehrešia účasťou na prena- sledovaní svojich spolublížnych židovského pôvodu. Napriek tomu všetkému v našom štáte v nedávnej minulosti určitý vládny činite? verejne nadhodil otázku ďalšieho prenasledovania a novších transportov židov a vyhrážal sa uskutočnením deportovania celého zbytku obyvate?stva židovského pôvodu bez oh?adu na ústavný zákon nášho štátu, ktorý zákon túto otázku konečnoplatne vyriešil. Je to tým smutnejšie, lebo toto prehlásenie urobil člen vlády, ktorý má byť na prvom mieste strážcom zákonov. Keďže táto hrozba bola prednesená už pred nieko?kými dňami a dodnes z povolaných miest neozvaly sa žiadne hlasy, ktoré by dávaly záruku a uistenie, že tieto ďalšie hromadné vraždy nebudú prevedené a že platný ústavný zákon bude prísne dodržaný. Najzdvorilejšie a s pochopite?nými obavami do budúcna dovo?ujeme si predniesť svoje zúfalé volanie o pomoc prosiac, aby Vaša Excelencia za- bránila tomu, aby nevinní ?udia len dôsledkom rozdielnosti pôvodu, teda bez akejko?vek svojej viny, boli i naďalej vydávaní ne?udskej ne- kresťanskej a najbrutálnejšej smrti ; - aby Vaša Excelencia zabránila tomu, aby nevinní ?udia len dôsledkom rozdielnosti pôvodu, teda bez akejko?vek svojej viny boli i naďalej vydávaní ne?udskej, nekresťanskej a najbrutálnejšej smrti; - aby Vaša Excelencia zamedzila tomu, aby príslušníci kresťanskej cirkvi Vašej Excelencie, vyznávajúcej učenie Kristovo, nebrali účasť na smrte?ných hriechoch páchaných akouko?vek i sebamenšou účasťou na týchto bezbožných činoch, teda - aby Vaša Excelencia otvorene, nekompromisne a jednoznačne dala na vedomie svojim veriacim, že účasť na prevádzaní akcie prenasledovania a ži- dov je smrte?ným hriechom - pomoc pri vražde; - aby Vaša Excelencia urobila koniec tomu, aby menom Kristovým a s odvolaním sa na údajný súhlas cirkevných hodnostárov kresťanských cirkví i naďalej a znova boly páchané najväčšie hriechy, prenasledovanie a vraždenie nových tisícov a desaťtisícov nevinných duší. Sme v tom presvedčení, že Vaša Excelencia teraz v dvanástej hodine bez meškania pozdvihne tiež dôrazne svoje varovné veto a zachráni tým nielen tisíce ?udských životov, obetí, ale zabráni tým aj svojim kresťanským veriacim, aby zatracovali svoje duše páchaním smrtelných hriechov. Konečne úctyplne prosíme, ráčte nám odpustiť, že sme sa obrátili týmto pamätným spisom aj na Vašu Excelenciu a že sme tento z pochopite?ných dô- vodov nemohli opatriť mnoho tisíc podpismi. K tomuto nášmu kroku nás osmelila jediná tá okolnosť, že za daného stavu vecí považujeme túto cestu za jedinú, ktorá v bezprostrednom nebezpe- čenstve môže priniesť ešte záchranu. Týmto osud nás desaťtisícov kladieme do rúk Vašej Excelencie!

*****************************

Nenávisťou posadnutý Eduard Chmelár rovnako napísal štvavý list proti Vojtaššákovi a téme som venoval samostatnú stránku tu: sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Kasafran
   21. 10. 2015, 12:22 avatar
TvojOponent19,
žiaľ, musím Ťa sklamať, pretože po prečítaní Tvojho "elaborátu" som si opáčil obidve sánky a čuduj sa svete - obidve sú na svojich miestach, žiadna nie je spadnutá...
V „nedávnej“ téme, ktorú som uverejnil 3. 4. 2007, som použil časť listu Židov adresovaného priamo biskupovi Vojtašákovi, v ktorom sa píše:
„...Vaša excelencia, vieme už, že deportácia židovského obyvateľstva zo Slovenska znamená najbrutálnejšiu smrť. Vieme, že zo Slovenska bolo už odtransportovaných vyše 60 000 nevinných duší - medzi nimi i niekoľko hodín staré dvojčatá, 80-90 roční starci a stareny a že títo tvorovia, tiež stvorení na obraz boží, boli hnaní na istú smrť. Dovoľujeme si predniesť svoje zúfalé volanie o pomoc, prosiac, aby Vaša Excelencia zabránila tomu, aby nevinní ľudia, len pre rozdielny pôvod, boli i naďalej vydávaní neľudskej, nekresťanskej a najbrutálnejšej smrti. Týmto osud desaťtísicov kladieme do rúk Vašej Excelencie!“
O dva dni neskôr sa tento list ocitol na stole ministra vnútra Šaňa Macha. Pán biskup vložil „osud desaťtísicov“ do jeho rúk a ešte ho k tomu požiadal, aby zistil autora listu. A tak šiel jeho autor do Osvienčimu s dvoma písmenami, ktoré znamenali istú smrť: r. u. – rückkehr unverwünscht - návrat nežiadúci. Vlastne aj bez tých dvoch písmeniek by sa nebol vrátil, rovnako ako sa nevrátilo 60 000 židov deportovaných zo Slovenska...

Ako vidím a čítam, Tvoje slonie nohy skutočne zašliapu čo len chceš. Dokážeš pokojne vydávať list od Židov adresovaný biskupovi Vojtašákovi za list Vojtašáka adresovaný ministrovi vnútra Machovi! To už je skutočne sila prekonávajúca aj silu všetkých deštrukčných zoskupení/stád, ktorých aktívnym členom sa cítiš...!
Ak si presvedčený, že Tvoje "lži s nenávisťou" stále zvíťazia nad "pravdou a láskou", potom sa hlboko mýliš - lebo tie svoje sánky si už musel mať veľakrát spadnuté...
Súhlasí Scarlet666


3.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 13:02 avatar
Vážený pán súdruh!

Dopis bol doručený na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. O jeho existencii sa nevedelo, i keď sa predpokladalo, že taký list bol napísaný. Historici ako Kamenec to však spochybňovali. Objavenie toho dopisu aj s pečiatkou doručenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dokazuje, že dopis naozaj prišiel a jeho odosielateľom bol Vojtaššák.
To, že mohol byť jeho základom dopis židov Vojtaššáakovi nič nemení na tom, že na záchranu židov Vojtaššák urobil kroky, ktoré sú dokázateľné.
Tvoje svedectvo o tom, že ide o dopis židov Vojtaššákovi ukazuje sekulárneho humanistu Chmelára v pozícii luhára, lebo na svojom blogu, na ktorý sa dostaneš cez link na portáli TO- Obrana kresťanstva (vyššie) Chmelár tvrdí, že sa židia na Vojtaššáka nikdy neobracali, lebo ho považovali - podľa Edka Vševedka - za nepriateľa židov.

Nuž nakakal si si do svojej komunistickej čapice viac, ako je jej vľkosť. A veľkosť Tvojej čapice je úmerná Tvojej hlavičke. A tá je zase neúmerná veľkosti výkonu tráktu.
P.S.
Snažil som znížiť na Tvoju úroveň  


4.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 13:05 avatar
Na mojom portále v odkazoéch na ľavej strane nájdeš odkaz na časopis Kultúra. Odtiaľ je prevzatý text a tam nájdeš aj dôkaz, že dopis došiel na MV SR vtedajšej doby - roku 1943.
Časopis si musíš stiahnuť vo formáte pdf.


5.
označiť príspevok

Kasafran
   21. 10. 2015, 13:25 avatar
TvojOponent,
podstata sporu nespočíva v tom, či ten list doručil, ale či jeho obsah napísal...!
Súhlasí Mierotvorca


6.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 13:34 avatar
Nie. Podstata toho sporu spočíva v tom, či je možné a správne cez osobu pána Vojtaššáka démonizovať cirkev a na základe skúsenosti predpokladať, či je cirkev ohrozením slobody. Či je nebezpečnou sektou potláčajúcou slobodu spoločnosti.
Nezabúdajme na to, že nacizmus i fašizmus boli na svoju dobu mimoriadne moderné ideológie rovnako, ako dnes liberalizmus a sekhumanizmus. A nezabúdajme, že to bola hrozba z komunistického Ruska, kde ľudský život vďaka ateizácii nemal žiadnu cenu.


7.
označiť príspevok

Kasafran
   21. 10. 2015, 13:38 avatar
TvojOponent19,
neuhýbaj a odpovedz jasne a stručne - písal ten list Vojtaššák, alebo Židia...?


8.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 13:49 avatar
Prepáč, Kasi, ale na toto neviem odpovedať.
List možno preposlal Vojtaššák na Ministrestvo vnútro v nádeji, že jeho autorita veci dá väčšiu dôležitosť. To, že list nepísal, no na základe osobného rozhodnutia sa vo veci angažoval, mohlo by nasvedčovať aj zatajenie tisícok podpisov - pravdepodobne židov - ktoré neboli súčasťou dopisu. Hovoríme o dobe prenasledovania a deportácií. Pravdou je, že Vojtaššák sa angažoval a Kamenec ako historik aj Chmelár ako ľavicový táraj tak sú svojimi úvahami mimo.
Každý človek prechádza cestou sebareflexie aj zmenou postojov a domnievam sa, že Vojtaššák začal chápať, že ateistické režimy tváriace sa christianfriendly len zneužívajú kresťanské cítenie obyvateľstva na presadenie nekresťanských diktatúr.

Zaujímavosťou je postoj portálu židovských náboženských obcí (Delet), ktorý vyzýva, aby sa pri Kauze Vojatššák neprikláňalo ani ku glorifikácii a ani k demonizácii Vojtaššáka. Objav dopisu je však významným posunom v kauze - Vojtaššák intervenoval v prospech židov a nie je podstatné, či tak urobil listom, ktorý písal on alebo preposlal ako významný štátny činiteľ dopis Ministrstvu vnútra.

Teraz by som očakával ospravedlnenie od komunistov a Chmelára. Čo myslíš, budú mať na to "gule"?  


9.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   21. 10. 2015, 17:39 avatar
Asi sa vždy zabúda, že víťazí píšu dejiny, alebo ich upravujú, ako im to sedí, nie aká bola ozaj skutočnosť!


10.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 10. 2015, 20:57 avatar
To je žiaľ skušenostná pravda. Lenže je potrebné dôsledne pátrať a analyzovať, najmä preto, aby sa tie scenáre nezopakovali.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Niektorí ľudia spôsobujú radosť hneď ako prídu. Iní zasa hneď ako odídu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(69 563 bytes in 0,571 seconds)