Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!

8
reakcií
1049
prečítaní
Tému 5. februára 2018, 19:38 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   5. 2. 2018, 19:38 avatar
V predchádzajúcom článku sme dali priestor zdrvujúcej kritike židokresťanstva z pohľadu priaznivcov Véd, ktorí tvrdia, že ide o nízky kult uctievania božstva zeme a hmoty. Spoločným charakteristickým znakom všetkých takýchto chtonických náboženstiev je prinášanie krvavých obetí. Nájdeme ich v židovstve i v kresťanstve, v krvavej obeti Krista na kríži. Dôkazom orientácie na hmotu je i viera v telesné zmŕtvychvstanie Krista, čím sa kresťanstvo stáva náboženským kultom uctievania hmotného tela, ktoré vstalo z mŕtvych.

No a viera naivných ľudí v takýto padlý kult so sebou nevyhnutne prináša veľa negatív, ako napríklad vojny, to jest hromadné prinášanie krvavých rituálnych obetí, ďalej pokrytectvo, nemorálne užívanie si a mnohé ďalšie negatíva, ktoré boli podrobne rozvedené v predchádzajúcom článku.

Povedzme si však teraz, ako to s kresťanstvom naozaj je. A povedzme si to otvorene a objektívne, bez snahy nejako uprednostňovať či už kresťanstvo, alebo názory priaznivcov Véd na kresťanstvo.

A vychádzajme pri tom z Védskeho učenia, hovoriaceho o večnom konflikte ducha a hmoty. Z tohto dôvodu existujú i náboženstvá dvojakého druhu. Náboženstvá svetlé, smerujúce ľudí k výšinám ducha a k ich oslobodeniu sa od hmoty a náboženstvá chtonické, čiže hmotársky materialistické, smerujúce naopak k viazanosti na hmotu. Medzi svetlé patria Védy a medzi padlé a nízke židokresťanstvo.

Zásadná chyba priaznivcov Véd v tomto ich hodnotení však spočíva v ich zjednodušenom a paušálnom nazeraní. Všetko je totiž v skutočnosti vždy iba o ľuďoch a o ich osobnom postoji k večnému boju síl hmoty so silami ducha. Preto existujú v zásade dva základné typy ľudí. Jedni sú viac hmotného zamerania, vnímajúci všetko iba cez hmotu. A to dokonca i Stvoriteľa a náboženstvo.

Druhí sú sú zase ľuďmi ducha, podvedome vnímajúcimi, že existuje niečo vyššie, čo hmotu presahuje.

No a na základe týchto dvoch základných typov ľudí vznikli v židovstve a neskôr aj v kresťanstve dve vedľa seba idúce línie. Línia svetla ducha a línia nevedomosti, spojenej s vnútornou orientáciou na matériu.

Línia orientácie na hmotu bola poplatná názoru, že ak človek akokoľvek zhreší, môže to odčiniť prinesením obeti.

Línia svetla bola naopak o prijatí osobnej zodpovednosti za vlastné činy, ktoré musia byť dobré ak chceme, aby sa aj nám samotným dobre darilo, pretože vo stvorení platí pravečná spravodlivosť.

Línia orientácie na hmotu je líniou pohodlnej viery, ktorá konzervuje chyby a necnosti, spoliehajúc sa na účinnosť obetí.

Línia svetla je líniou pozdvihnutia ducha prostredníctvom snahy o konanie dobra a rozvíjania cností.

V línii svetla prišiel Mesiáš a prívrženci línie zmaterializovaného náboženstva od samého začiatku usilovali o jeho život a nakoniec ho aj zavraždili.

Jedným zo zvlášť vypuklých príkladov, ktoré usvedčujú stúpencov Véd z neobjektívnej zaujatosti voči židovstvu ako celku je trebárs ich tvrdenie, že uctievali hada, ktorý je typickým symbolom všetkých chtonických kultov a nosili ho v arche úmluvy.

Ide o tvrdenie, ktoré sa zdá byť až určitou zlomyseľnosťou, pretože vo všeobecnosti sa predsa vie, že v arche úmluvy boli uložené kamenné tabule Desatora. Preto sa tomu predsa celkom logicky hovorilo archa úmluvy, čiže archa zmluvy. Archa zmluvy so Stvoriteľom. Nachádzal sa v nej teda morálny a mravný postulát židovstva Svetla, obsiahnutý v Desatore. Jeho dodržiavanie tvorilo podstatu zmluvy medzi židmi a Bohom. V nej sa zaväzovali k úcte k Stvoriteľovi všetkého a k úcte voči otcovstvu a materstvu. V nej sa zaväzovali k rešpektovaniu prikázaní nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť a nebudeš žiadostivý majetku blížneho svojho.

Ide o teda jednoznačne o svetlé a nadčasové morálne princípy, so schopnosťou duchovne povzniesť absolútne každého, kto ich bude dodržiavať. To vyvracia akékoľvek tvrdenie o padlej, chtonickej podstate židovského náboženstva ako celku.

Ježiš, ako pokračovateľ svetlej línie židovstva vo svojich slovách: „milosrdenstvo chcem a nie obetu“, už definitívne zavrhuje inštitút krvavej obety. Zároveň bola neskôr zavrhnutá i obriezka, ako i rozlišovanie medzi konzumáciou čistého a nečistého mäsa, čo znamená, že tieto veci boli iba dočasne spojené s nižšou úrovňou zrelosti národa. Na základe jeho postupného duchovného kultivovania a nárastu zrelosti boli potom zavrhnuté, ako už prežité.

Neskôr sa ale žiaľ aj samotné novo vznikajúce kresťanstvo rozštiepilo na dve línie. Na líniu svetla ducha a na líniu materialisticky a mocensky orientovaného kresťanstva, pričom matériou poznačená línia kresťanstva pokrivila zmysel Kristovho príchodu na svet.

Spasiteľ totiž v skutočnosti prišiel preto, aby ľuďom ukázal cestu k Svetlu. Aby im svojim učením ukázal, ako majú v sebe rozhojniť svoju nepatrnú, pôvodnú iskru ducha v blčiaci plameň zrelej duchovnej osobnosti. Kto sa teda usiloval žiť podľa jeho slov, kráčal smerom k Svetlu a stával sa čoraz zrelšou a žiarivejšou duchovnou osobnosťou.

Pokrivenie významu Kristovho pozemského účinkovania scestnou líniou kresťanstva spočívalo v tom, že začala ako prioritu považovať jeho smrť na kríži. Táto mala byť v duchu starozákonného obetovania, obetou za hriechy sveta.

A tak spása prestala byť videná hlavne v živote podľa Kristovho slova, ktorého žitím sa máme zušľachťovať a tým kráčať ku Svetlu, ale vo viere v zmiernu obetu Krista na kríži.

No a tento pokrivený prúd bol ešte navyše korunovaný vierou v telesné zmŕtvychvstanie Pána. Ten potom, vo svojej telesnej schránke vystúpil na nebesia. A tak sa ešte aj dnes kresťania modlia: „verím vo vzkriesenie tela“, čo ale absolútne odporuje všetkým prírodným zákonom a tým pádom i Vôli Najvyššieho, ktorý tieto zákony do stvorenia vložil.

Kristus vstal zmŕtvych! Nie však telesne, ale v takzvanom oslávenom tele, ktoré bolo iné, ako fyzické. O tom, že bolo iné svedčí nakoniec aj príhoda o ceste učeníkov do Emauz, kedy učeníci Pána nepoznali. A nepoznali ho preto, lebo vyzeral inak, ako pred tým! A v tomto tele, nie hmotnom, ale jemnohmotnom, vystúpil po 40 dňoch od svojho zmŕtvychvstania na nebesia.

Odišiel ku svojmu Otcovi, ku ktorému nemôže prísť nikto vo fyzickom tele, pretože ono je len z prachu zeme a na prach sa opäť obráti.

A tak tu teda máme líniu kresťanstva Svetla a vzostupu ducha, postavenú na každodennom naplňovaní Ježišovho učenia. Na druhej strane máme zase kresťanstvo poznačené matériou vo forme uctievania telesne zmŕtvychvstalého Krista, vo forme viery vo vlastné telesné zmŕtvychvstanie a vo forme uctievania zmiernej obety na kríži, vykonanej za hriechy sveta.

To prvé, pravé kresťanstvo je úsilím o rozdúchanie a rozhojnenie svetlej iskry v nás, prostredníctvom zbavovania sa necností a zdokonaľovania sa v cnostiach. Prostredníctvom snahy oslobodiť sa od všetkého, čo by nás chcelo natrvalo pripútať k hmote. Je to kresťanstvo Františka z Asissi, Jána Husa a mnohých iných, im podobných, ktorí žili skromne, snažili sa oslobodiť od hmotných väzieb a usilovali o slobodu ducha.

To druhé je kresťanstvo, silne poznačené matériou. Kresťanstvo viery v krvavú zmiernu obetu Krista na kríži, kresťanstvo uctievania materiálneho zmŕtvychvstania Spasiteľa, kresťanstvo boja o svetskú moc a peniaze, kresťanstvo vatikánskeho prepychu a upalovania kacírov, kresťanstvo predávania odpustkov a hromadenia majetkov, kresťanstvo vonkajšieho lesku a šplhania sa po cirkevnej hierarchii.

Z tohto dôvodu máme aj dve podoby prijímania tela a krvi Spasiteľa. Správnu a nesprávnu!

Nesprávna je vnímanie tohto úkonu ako pripomínanie nutnej krvavej zmiernej obety Spasiteľa, vykonanej pre vykúpenie hriešneho sveta.

Správna spočíva v poznaní, že Kristus bol Božím Slovom v tele a krvi na zemi. Prijímanie tela a krvi Spasiteľa je teda v skutočnosti symbolikou prijímania Slova Božieho, ktoré priniesol Kristus pre spásu ľudstva.

Akékoľvek paušálne a komplexné odsudzovanie židovstva a kresťanstva ako celku je teda nesprávne. S jeho zmaterializovanou líniou je preto možné naozaj spájať mnohé negatíva, ktoré sme z hľadiska priaznivcov Véd popisovali v predchádzajúcom článku.

Avšak jeho svetlá línia je naopak cestou k pozdvihnutiu ducha prostredníctvom rozvíjania toho najušľachtilejšieho, čo v nás ľuďoch jestvuje. Je líniou najnádhernejších požehnaní, akých tento svet nie je ani hoden.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


3.
označiť príspevok

Krištof
   6. 2. 2018, 09:08 avatar
Kritizuješ vieru vo vzkriesenie tela, ale zároveň píšeš: "Kristus vstal zmŕtvych! Nie však telesne, ale v takzvanom oslávenom tele..."
Telo je telo, sám veríš, že vstal z mŕtvych v tele, teda v duchovnom, oslávenom tele. Na to veria aj katolíci a iní kresťania. So zlými vecami tá viera a v obetu za hriechy (resp. za tzv. dedičný hriech) nemusí súvisieť. Viď rôznych svätcov, charitu, Desatoro, Zlaté pravidlo a pod., teda dobro spojené s tou vierou. Aj spomínaní František z Asissi a Ján Hus verili na zmŕtvychvstanie a obetu za hriechy. S mocenskými záujmami to tiež nemusí súvisieť, napokon nie všetci, čo veria vo vzkriesenie, sú pri moci, ani po nej nemusia túžiť. Na druhej strane, napr. viera islamu je spojená aj so svetskou mocou, hoci moslimovia neveria na zmŕtvychvstanie Krista ani na jeho obetu.

Krvavé rituály nemali kresťania, ale niektorí pohania vrátane starých Slovanov a Germánov (to však neznamená, že všetko tam bolo zlé).

Nejde v prvom rade (aspoň z určitého hľadiska) o to, či niekto verí na to alebo ono: na obetu, reinkarnáciu a pod. Ide skôr o to, aké má hodnoty, ako žije. Inak keď spomínaš údajný konflikt hmoty a ducha, ani hmota sama osebe nemusí byť zlá, a duch nemusí byť vždy dobrý. Ide opäť skôr o to, ako človek v hmotnom alebo duchovnom svete žije, aké má hodnoty. Ani človek majúci hmotné telo, žijúci v hmotnom svete (zatiaľ) nemusí byť nejaký agresívny, mamonár, pôžitkár, mocibažný a pod. Viď napr. Siddhartha Gautama, František z Assisi a Gándhí, čo je príklad známych skromných ludí, ktorí neboli proti hmote, ale za dobré veci. Niekto môže (a nemusí) byť pyšný aj v duchovnej oblasti, môže sa povyšovať nad ostatných, ktorí údajne nemajú jeho duchovnú výšku. Teda nie spor hmota vs duch, ale dobro vs zlo


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2018, 21:06 avatar
3,....Krištof,.....ak sa Kristus "vzdal hmotného tela za hriechy sveta, tak si ho nemohol opäť vziať!"
Je to ťažké pochopiť? Tým by anuloval svoju obeť. Kristus vystúpil na nebesia ako duchovný tvor,....a nie s telom/hmotným/!
To je oslávené telo,/v sláve/,.......také ,aké mal aj predtým! Navyše bol povýšený za to ,že vytrval až po smrť!
Nikdy nemôže byť nejaké hmotné telo v nebi, v duchovnej sfére! S týmto súhlasím so Savrasom!


5.
označiť príspevok

Krištof
   6. 2. 2018, 21:38 avatar
Veď to, čo tam píše Savras, že vstal s osláveným, duchovným, nebeským telom, som potvrdil aj v súlade s tým, čo učí aj RKC. Katechizmus Katolíckej cirkvi:

646 Kristovo zmŕtvychvstanie nebolo návratom do pozemského života. ... Kristovo zmŕtvychvstanie je podstatne odlišné. On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru. Ježišovo telo je pri vzkriesení naplnené mocou Ducha Svätého. Má účasť na Božom živote v stave svojej slávy, takže svätý Pavol môže o Kristovi povedať, že je „nebeským človekom“.

645 ... Ale toto pravé a skutočné telo má zároveň aj nové vlastnosti osláveného tela: už sa nenachádza v priestore a čase, ale sa môže stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce, lebo jeho ľudská prirodzenosť už nemôže byť zadržaná na zemi, ale patrí iba do božskej sféry Otca. preto je vzkriesený Ježiš aj zvrchovane slobodný zjaviť sa tak, ako chce: v podobe záhradníka alebo „v inej podobe“ (Mk 16,12), ako je tá, na ktorú boli učeníci zvyknutí, a to práve preto, aby vzbudil ich vieru.

999 Ako [vstal z mŕtvych]? Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom... (Lk 24,39). Nevrátil sa však do pozemského života. Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (1Kor 15,44)...


8.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   7. 2. 2018, 09:50 avatar
Svoj postoj k vedam a Kristovi som uz pisal inde avsak napisem to sem znova s dalsimi informaciami,zatial len v zakladnej forme, ked budu seriozne otazky dostanem sa trocha i k detailom. Kristus rovna sa Krishna. Podla pisiem zostupil z nebies na zem 1.4. pred vyse 720 milionmi rokov plus drobne. 4 evanjelia idu za sebou ako 4 dni kde 1 den rovna sa tisic rokov. Cize dokopy tam sluzba trvala 4000 rokov. Diabli pomenili pisma a oddelili ich a upravili. Otazka Kristovej smrti,ukrizovania,vzkriesenia,formy a sposobu jeho prichodu a vsetkeho ostava ako velke tabu dodnes pre mnohych i pre cele krestanstvo. Ako som vzpominal inde kriz je v zakladnej forme zena,ako i archa, hora atd atd. Dochovane to mate i v svetskej symbolike a zjavuje sa to tu pred vsetkymi na ociach i na fore ci je niekto muz a ci zena v symbolike pri prispevkoch,odkial to tak asi maju... . Cize predstava sadomasochistickej vrazdy je uplne ine ako rozumiet pismam. To je tak ako ked davy veria na Noeho Archu doslova pricom sa jedna o to ked to niekto prelozi aspon trocha - Noeho Archa je ucenie prave o P.M. a veci s tym suvisiace, cize bola panna vzdy a ked pocala ako panna jej porod mohol byt iba duchovny a teda duchovny porod cize duchovna praca a pomazanie a tak cela biblia sa ma citat a prekladat duchovne,Jezis predsa zostupil ako MichaEl z nebies v tele na zem uvadza pismo nie raz. A porod bola duchovna praca a priprava ktora Jezisa a Mariu viedla dalej. Duch Svaty -Gabriel - Otec Jezisa predsa dal Marii Slovo a vacsi pomenovava mensieho a ona povedala stan sa mi podla tvojho slova. Fyzicky to chapat znamena tuhanie,popieranie Gabriela a Marii a praveho poznania v tomto je protivenie sa Duchu Svatemu a vedie to priamo k zloreceniu Duchu,toto maju vsetky vierovyznania a sekty na zemi. Dalej k Arche,potopa bola tak ako i dnes, duchovna v ktorej hynula kazda dusa ziva,cize dnes tiez v modlarskom uceni mikulasencov a kaldejcov,teda vseliakych vierovyznani a nespravnej interpretacii pisiem a vestcov atd atd hynu masovo duse na zemi,ludia v modlarstve su zniceny,katastrofalne je na ich stave ze mnohi si to ani len neuvedomuju a domnievaju sa o sebe pravy opak,hovoria o ekumene a laske a najradsej by sa medzi svojimi sektami a vierovyznaniami pozabijali. I tak cinia pretoze lzi zabijaju a viazu duse a pravda ich lieci dava im zivot a oslobodzuje. Ked telo nema vhodnu vodu a jedlo hynie tak i dusa. Ziadna zoo v drevenej kocabke nebola ale vsetko su to obrazy a ucenie co je v symbolike. A tak to je u celych pisiem. Mikulasenci spravili vsetko preto aby ludom vzali vsetko zelene,vsetky pravdy,dary,pozehnania, a naockovali im nabozenstva a sekty zatratenia. A to ze Jezis je Pan i Kristus tak On je taky vcera,dnes i naveky. A k druhom tela,je rozdiel medzi telom duchovnym,fyzickym a oslavenym. A tiez samotne vzkriesenie je predsa duchovna zalezitost o tom vsetkom biblia a Pavlove listy hovoria.Necitate vobec pozorne a ani nemozete vidiet biblicke pravdy ked mate oci prelepene ludskymi uceniami.


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 2. 2018, 21:51 avatar
Trinitári a veriaci v vzkriesenie hmotného Krista dostali kritiku od osvieteného Savrasa.
On je až tak pre.osvietený,.....že zrušil gro kresťanstva, čo označil za nesprávne,.... a to zmierovaciu obeť Ježiša Krista!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darmo , pod lampou býva najväčšia tma. A tak pozor "chtonici!" 


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2018, 23:28 avatar
5,.....nie, viem čo učí RKC. Kristus stal z mŕtvych ako duch/to je oslávené telo/. Samozrejme,aby bolo viditeľný učeníkom,apoštolom,tak musel zobrať na seba nejaké ,podobné telo ako mal predtým!/aj preto ho nespoznali učeníci,jeho najbližší/,......ale on sa iba zhmotnilo. Tak ako to robili anjeli ,keď prichádzali na zem s posolstvami! Ale keď vystúpili na nebesia,samozrejme sa museli odhmotniť a do neba vystúpiť v duchovnom/nehmotnom/ tele!
A tak to bolo aj s Ježišom. On až o 40 dní vystúpil na nebesia,....ako duchovná bytosť. Jednoducho- opäť mal presne to isté telo ako predtým,ako prišiel na zem! Teda,....plne duchovné,ako majú anjeli a Boh,Otec.
A tých 40 dní na zemi ,samozrejme žil v čase a priestore!
Predstava,že by mal Ježiš a vzkriesení ľudia v nebi hmotné telo/aj keď akože -preduchovnelé/ je smiešna! Sorry.....ale je to tak!

Oslávené telo,.......je telo nebeské, a to vieme aké je?! Je duchovné! Aj telá tých,čo budú v nebi/z ľudí/ budú presne také-duchovné,...teda pretvorené,nové,oslávené! V duchovnej dimenzii,nikdy nemôžeš mať hmotné telo,to je nemožné!
V Písme je aj správa,....že Ježiš si obliekol presne to isté telo,ako mal predtým,než prišiel na zem!

1. Kor. 15:42–50, :......... „Tak je to aj so zmŕtvychvstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti... seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné... Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam [Ježiš Kristus, ktorý bol dokonalým človekom ako Adam na začiatku] oživujúcim Duchom... To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť.“ ?

1. Petra 3:18, :........ „Aj Kristus trpel raz za hriechy... Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“


7.
označiť príspevok

Krištof
   7. 2. 2018, 09:49 avatar
Dal som tam predsa články z Katechizmu KC, že aj RKC učí, že telo Krista po vzkriesení je duchovné, nebeské, "jeho duchovné telo patrí do božskej sféry Otca", a že aj ludia budú mať podobné duchovné telá... To je v súlade napr. s tým 1.Kor. 15... O hmotných telách KKC nehovorí v tejto súvislosti


9.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   7. 2. 2018, 09:59 avatar
A ozaj este par veci na zamyslenie. Zjv 13:8 porovnajte v prekladoch. Stary kralicky to ma napriklad spravne na rozdiel od vacsiny. Tzv zalozenie sveta nebolo 2017 rokov vzad to po prve. Po dalsie vsetci co neveria ze to bolo pred vyse 720 milionmi rokov nemaju mena v knihe zivota a zaroven ich tam nemozu mat ak neveria Otca i Mat v Duchu i Pravde - ziadny spolok tak na zemi neuci pokial viem. Aj najznamejsi vrah v usa hovoril o sebe ze je znovuzrodeny, ako by mohol ak zamienal obratenie a znovuzrodenie a skrz vierovyznanie nemal ani to obratenie lebo by musel sa oslobodit i od uceni ludi a vierovyznani kedze mu v hlave preplo a vrazdil tak tam je vidno kam vedie nespravne pojimanie pisiem,a masovo je po svete sireny satanizmus pod ruskou toho ze tam lakaju ludi nech uctievaju tym sposobom Boha, povedia Jezis sa za vas obetoval a ukazu im masochisticku vrazdu na krizi a telesne podanie pisma,a to ich ma uzdravit ???? Ja verim v Jezisa Krista a Bohu i v ukrizovanie,vzkriesenie a smrt no vsetko to mam skrz zivy kontakt s Bohom a symboliku treba prekladat v tom je spoved a ocista a modlitba hladat,milovat,a zit pravdu nie sa ist vyzvracat mikulasencom do kukane a mat ludske antikristovske nauky a zapierat duchovny rozmer pisiem. Za dalsie ked diabli prerabali pisma tak predsa sa treba obratit na Boha co dava pochopenie a ukazuje skryte pravdy, a citat v celom kontexte,napriklad viem ze ked krstil Jan tak videl Ducha zostupovat ako Orla. A vsetci 4 evanjelisti krstili a kazdy videl nieco ine. Mohol by som takto pokracovat dalej,no necham to zatial,som zvedavy na tie reakcie.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 17:06,  Tých čo napadli toho vodiča
dnes, 17:05,  87) "židia svojho času tiež mali niečo na spôsob exorcizmu." Skús to...
dnes, 17:03,  koho nazyvaš "lúzou" ?
dnes, 17:03,  62) "Vyháňanie musí mať biblickú podobu: Pavol spoluveriacich vyzýval: .......
dnes, 17:00,  80) "A Biblia v proroctve definuje tých čo "zakazujú ženiť sa" ako...
dnes, 16:58,  81) Ak je RKC clovekom neprávosti, potom sa jej kostoly nazývajú v Písme Božím domom, a to...
dnes, 16:57,  Jedine :)
dnes, 16:56,  To bol zamaskovaný Putin osobne, čo ho zabil. :)
dnes, 16:54,  *39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*...
dnes, 16:42,  Minneapolis po nepokojoch - vypálené, zničené budovy, ako po vojne...
dnes, 16:41,  Protestujúci napadli vozíčkárku...
dnes, 16:40,  Zásahy policajtov, nájazd do demonštrantov autom atd....
dnes, 16:39,  Je strašné čo lúza v USA vyvádza - Americký vodič bol obohatený multi kultúrou...
dnes, 16:37,  Americká polícia takto pátra po vandaloch...
dnes, 16:35,  Júesej - Polícia 2x strelila okolo idúceho bez akéhokoľvek dôvodu...
dnes, 16:34,  USA náš vzor - Majiteľ obchodu rozohnal rabovačov streľbou....
dnes, 16:28,  Protestujúci zlynčovali majiteľa obchodu, asi on mohol za zavraždenie toho černocha. Ale...
dnes, 16:23,  Samozrejme podľa amerických trolov ju zničili Rusi :)
dnes, 16:23,  Takto dopadla predajňa Mercedesu....
dnes, 16:18,  Edo Edo tak hlúpu primitívnu propagandu stále tlačíš :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 441 bytes in 0,273 seconds)