Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!

15
reakcií
1249
prečítaní
Tému 29. januára 2018, 19:19 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   29. 1. 2018, 19:19 avatar
Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlavnú príčinu všetkého dnešného duchovného úpadku a zároveň i príčinu nebývalého rozkvetu ľudstvo devalvujúceho konzumu a materializmu.

Čo sú to vlastne Védy a prečo ich stúpenci hladia s takým odporom na kresťanstvo?

Indické Védy sú nádherné prastaré učenie o podstate sveta a o zmysle ľudského bytia. Učenie, ktoré má vo svojej čiste podobe naozaj mimoriadne blízko k pravde.

Podľa Véd tvoria podstatu sveta dve základné, večne súperiace sily. Sila ducha, čiže horná sila a sila hmoty, čiže dolná sila. Horná sila je silou Svetla, podobajúcou sa večne žiariacemu slnku ducha, z ktorého tryskajú malé iskierky svetla. Tie sa vo veľkej vzdialenosti od žiariaceho duchovného slnka postupne ochladzujú, zhmotňujú a stávajú ľuďmi. Tým sa dostávajú pod vplyv spodnej sily hmoty, s jej všetkými možnosťami, žiadosťami a užívaním si.

Úlohou človeka v hmotnom svete však nie je podľahnúť lákadlám hmoty, ale naopak, svojim neuľpievaním na hmotnom a svojim rozvíjaním vysokých a ušľachtilých ľudských vlastností má v sebe čoraz viacej rozdúchavať iskričku svetla, ktorú si ako drahocenný dar priniesol do hmotnosti z ríše ducha.

Tento drobný plamienok svetla máme v sebe čoraz viacej rozhojňovať, aby sa z nás nakoniec stala žiarivá svetlá bytosť, ktorá sa bude môcť opätovne plne zjednotiť s úrovňou večne žiariaceho slnka ducha. Splynutím s ním dôjde k oslobodeniu sa od hmoty, kde vládne čas, smrť, bolesť a mnohé iné strasti.

Všetko dobré, čisté, spravodlivé a ušľachtilé, čo človek vo svojom živote robí ho vnútorne povznáša a dvíha smerom k Svetlu. Týmto spôsobom čoraz viacej rozpaľuje svoju pôvodnú iskričku svetla a jeho osobnosť sa čoraz viacej približuje k cieľu svojho bytia, ktorým je znovu zjednotenie sa z úrovňou ducha.

Táto úroveň je tiež nazývaná aj úrovňou Svetla poznania, pretože poznanie jej existencie, ako i poznanie cesty k nej je najrozhodujúcejším a najvyšším poznaním ľudského bytia.

Pomenovanie úrovne Svetla ako úrovne poznania má tiež hlboký zmysel práve v súvislosti s jej protipólom, a síce s úrovňou hmoty, ktorá je naopak úrovňou nevedomosti. Kto totiž podľahne ilúzii hmoty a myslí si, že hmota je tým jediným čo jestvuje, kto sa vo svojom živote sústredí len na to, čo mu môže ponúknuť hmota a nič iného pre neho neexistuje, ten sa stáva bytosťou, ktorá uviazla v temnote nevedomosti.

So zrakom zastretým nevedomosťou sa takáto bytosť potom naplno oddáva hmote a jej pôžitkom. A z jej nevedomosti sa rodí egoizmus, chamtivosť, poživačnosť, neušľachtilosť, nespravodlivosť a všetky ostatné negatívne vlastnosti. Bytosti, žijúce v nevedomosti, bez svetla poznania pravej podstaty bytia vytvárajú svet zla, bolesti, utrpenia, bezcharakternosti, vojen a mnohého iného, čo tak dôverne poznáme.

Podľa Véd sa rodíme dvakrát. Prvý raz z úrovne Svetla poznania do úrovne nevedomosti, totožnej z hmotným svetom. Vo svojom vnútri si však nesieme ako dar potenciál k plnému rozvinutiu sa v žiarivú bytosť svetla, ktorou vo svojej najvnútornejšej podstate sme. Ak to dokážeme, našim druhým zrodením sa stáva zmŕtvychvstanie z hmoty, totožné s opätovným zjednotením sa s úrovňou Svetla poznania. Poznali sme totiž, kým v skutočnosti sme a rozvinutím všetkého najušľachtilejšieho a najlepšieho v sebe sme sa stali žiariacou bytosťou svetla, ktorá povstáva z mŕtvej hmoty do večného života kráľovstva ducha. Bytosťou, ktorá dokázala rozlámať všetky putá nevedomosti a plne splynúť so Svetlom poznania.

Toto je veľmi zjednodušeným spôsobom vyjadrená, čistá podstata Védskeho učenia, ktoré môžeme nájsť v určitej pozmenenej podobe trebárs v budhizme, alebo v prvotnom, gnostickom kresťanstve.

Ako teda vidieť, Védy sú naozaj učenie krásne, podnetné a duchovne veľmi inšpirujúce. Učenie, jednoznačne v sebe nesúce nezanedbateľnú pečať pravdy. Pokiaľ teda priaznivci Véd hovoria iba čisto o Védach, je všetko v poriadku. Je to vždy povzbudzujúce a budujúce.

Priam rapídny zlom však nastáva vtedy, keď začnú hovoriť o židovstve a z neho odvodenom kresťanstve, pretože židokresťanstvo považujú za padlý kult. Existuje totiž základné delenie božstiev na dva druhy. Na božstvá neba a božstvá zeme a podsvetia - čiže božstvá chtonické. A tieto nízke, chtonické kulty majú jeden významný spoločný rys. Je ním prinášanie krvavých obetí, ako tomu bolo napríklad u Aztékov.

No a prívrženci Véd radia ku chtonickému typu náboženstiev i židokresťanstvo. Židovstvo s jeho prinášaním krvavých obetí a kresťanstvo s jeho uctievaním krvavej obety Krista na kríži.

Skutočná obeta totiž podľa Véd nemá spočívať v prelievaní krvi, ale v odstraňovaní našej vlastnej nízkosti, neušľachtilosti a ostatných negatívnych vlastností.

Kresťanstvo ale hlása, že svet bol spasený krvavou obetou Krista na kríži. A preto každý naivný kresťan, ktorý pije krv a je telo obetovaného baránka je v podstate uctievačom temného, chtonického kultu dolnej sily, ktorému sú prinášané krvavé obete. A okrem toho kresťania veria v hmotné, fyzické a telesné zmŕtvychvstanie Spasiteľa, čo je opäť svedectvom chtonického kultu, postaveného na velebení božskej podstaty hmoty v podobe viery vo vzkriesené, fyzické telo Krista.

Z hľadiska priaznivcov Véd ide teda evidentne o náboženstvo chtonické, čo so sebou nevyhnutne prináša celý rad rôznych negatív.

Prvým z negatív je stav permanentnej vojny, pretože mier je považovaný za slabosť, za neplnohodnotnosť bytia a za stav úpadku. Vojny totiž so sebou nevyhnutne prinášajú vraždenie a obete tohto vraždenia sú v podstate rituálnymi obeťami chtonickému božstvu krvi. To následne prejavuje svoju priazeň všetkým, čo mu takto slúžia. Priaznivci Véd sú toho názoru, že pokiaľ budú ľudia jesť telo a piť krv obetovaného bránka a týmto spôsobom uctievať chtonické božstvo krvi, dovtedy mu bude svet podrobený a permanentné vojny budú na dennom poriadku.

Ďalším negatívnym dôsledkom padlého, chtonického kultu židokresťanstva je vo svete všeobecne prevládajúca pretvárka. Prvoradé sú totiž jedine záujmy hmotné. A každý, kto ich chce dosiahnuť má právo preľstiť všetkých naivných idealistov a dôverčivých hlupáčikov svojou navonok predstieranou dobrotou a humanizmom, pričom v skutočnosti mu vždy pôjde iba o dosiahnutie materiálnych cieľov.

Ďalším znakom je, že všetky naše žiadosti sú legitímne, pretože ich máme od božstva zeme a hmoty. A preto ich máme právo plne uspokojovať, čo v podstate znamená život bez akýchkoľvek mravných a morálnych zásad.

Ďalším znakom je pohľad na svet, ktorý je vnímaný ako zlý. Môžeme to vidieť trebárs v boji v prírode, kde silnejší požiera slabšieho. Jednoducho taký je princíp života a preto aj ľudia musia byť tvrdými. Tvrdými a bezohľadnými voči slabším a menej schopným. Svojou tvrdosťou a bezohľadnosťou sa totiž stávajú vernými služobníkmi božstva, ktoré učinilo svet takým, aký je. Vyznávaním jeho princípov sa potom chtonické božstvo odmení všetkým svojim verným tak, že sa im bude dariť.

Ďalším znakom je presvedčenie, že všetko je iba náhoda. Je teda absolútne zaznávané východné učenie o karme, na základe ktorého je naša súčasnosť vždy iba logickým dôsledkom našich predchádzajúcich činov. Pre toho, kto ale popiera túto logickú zákonitosť je potom úplne jedno, či koná morálne, alebo nie. O našom osobnom bytí totiž rozhoduje chtonické božstvo absolútne ľubovoľne. Preto je dobré permanentne si ho nakláňať na svoju stranu vyššie spomínanými, krvavými obeťami, ale človek osobne si môže v podstate robiť čo len chce.

Súhrnne to teda znamená, že pokiaľ bude svet podrobený chtonickému božstvu krvi, pokiaľ budú kresťania prijímať telo a krv obetovaného baránka, bude naša planéta stále pod vplyvom tohto padlého kultu. A preto bude na svete stále zlo, bieda, vraždenie, vojny, pretvárka, bezohľadnosť, chamtivosť a zvrátenosť.

Takýto je teda z hľadiska priaznivcov Véd pohľad na padlé náboženstvo, akým je podľa nich židokresťanstvo, pričom z mnohých tvrdení cítiť pravdu, ale zároveň z mnohých iných zase naopak nepravdu. Je preto zvlášť dôležité, aby sme z tejto zmesi právd a neprávd dokázali jasne od seba oddeliť to pravdivé od nepravdivého. Lebo tí, ktorí v mnohých vyššie uvedených myšlienkach a názoroch tušia pravdu, môžu spolu s ňou súčasne absorbovať aj veci nepravdivé. A na druhej strane zase tí, ktorí uvedené myšlienky a názory priaznivcov Véd na kresťanstvo vnímajú ako nepravdu, môžu spolu s touto nepravdou odmietnuť aj to, v čom sa predsa len skrývajú zrnká pravdy.

Dôsledne od seba oddeliť pravdu od nepravdy a ukázať si, ako sa veci majú a ako je to v skutočnosti však už nechajme vyhradené ďalším článkom tohto cyklu.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


11.
označiť príspevok

Myslitel
   24. 11. 2018, 12:52 avatar
Satanisti maju podobnu teoriu, vravia ze Satan je bohom svetla a Jehova je bohom tmy a smrti.
Vsetko o com pises je vlastne ucenim tzv. New Age, Spiritizmu, a esoteriky.
Zakladne ucenie New Age, spociva na dvoch bodoch:
1. clovek ma v sebe boha, je vlastne bohom, len sa musi naucit ho v sebe akosi dat mu vyjst na povrch. To je tak isto ucenim satanistov.
2. clovek je nesmrtelny, po smrti zije akosi v inej forme. - je to tak isto ucenie satanistov.
Jehova povedal, ked zhresis, zomries. Satan povedal, budes ako Boh a budes zit naveky.

Ako krestan s tym nemozem suhlasit lebo nie som clenom siekt akou je trebars RKC, ktora veri v posmrtny zivot.
S ucenim z Indie mam problem aj preto, ze pouzivaju vela podobizni, symbolov a znakov ktore maju vela spolocneho s okultizmom - uctievanim demonov.
K tomu vela ich soch ma demonske tvare. Preco? Zeby podobizne tych co ich nabozenstvo inspiruju?

To co volas ty Vedou, je zavadzanim, lebo nie je to nic ine ako okultizmus sameho seba.
Naozajstna Veda priniesla zapadny krestansky svet k pokroku a vedomostiam.
Vychodny svet, vratane toho moslimskeho, akoby zaspal.
Budhisticke a hinduisticke krajiny ostali v pokroku znacne pozadu, hoci raz pred tym boli centrom ludskej vedomosti. Preco? Lebo ich nabozenstva im zatemnili rozum.
Na kazdu vec mali svojho bozika, a to im stacilo na chapanie sveta. Prisla doba, ked na pokrok to uz nestacilo.

Krestania na druhej strane mali Boha - vsemohuceho stvoritela, a mnohych vynikajucich Vedcov - Krestanov ktori prave vdaka tej viere tuzili spoznat ako to ten Boh vytvoril, ako to funguje. Vratane chemie, biologie, fyziky a astronomie.

Inac o Krestanstve klames.
Ziaden Krestan neuctieva krv ani telo Krista. To robia mozno katolici a dalsie ktovie ake sekty. Krestan uctieva jedine Boha Otca a jeho Syna, Krista. Pohar vina a nekvaseny chlieb boli od pociatku len symbolmi poslednej a zaverecnej obety Krista za nase hriechy. Mali sa akoze symbolicky pit a jest len na vyrocie jeho umrtia, ako pripomienka.
Preco katolicka sekta z toho urobila dennodenny kult prijimania neviem.

Pre krestana su prvorade zaujmy hmotne? - KLAMSTVO!
Mozno to vysvetluje preco vyznavaci indickych kultov ziju v takej chudobe a spine, ked tuzba zit dostojne a v cistote je pre nich hriechom.

Vraj vsetky nase ziadosti su legitimne, lebo ich mame od bozstva zeme a hmoty? - KLAMSTVO. Krestan uctieva Boha ktory je duchom, a jeho kralovstvo nie je castou tohoto sveta. (A zas, katolicka sekta tvrdi ze Bozie kralovstvo je uz tu, medzi nami. Len slepy tomu uveri. a este mozno aj New-Age-r.)
Nie, nase ziadosti, nedokonaleho cloveka su prirodzene hmotne, ale Boh ich v mnohom neschvaluje a nechce. Smilstvo, kradez vrazdy atd. su mu priam aj odporne.

Ze vraj svet je zly a preto aj my musime byt zli a tvrdi aby sme prezili, potom budeme odmeneni. - dalsie velike KLAMSTVO.
Kde a kedy toto ucil Kristus?
Krestansky Boh svet zabijania a krutosti nestvoril. Svet takym urobili ludia pod vedenim Satana. Ale v jeho existenciu vy New-Age-ri ani neverite.


12.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 11. 2018, 13:50 avatar
Ahoj myslitel, si tu new? 


13.
označiť príspevok

Myslitel
   24. 11. 2018, 14:14 avatar
@ djjaro - Brand new.
Súhlasí djjaro


14.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 11. 2018, 14:37 avatar
13, Len bud original,


16.
označiť príspevok

Bijjou žena
   24. 11. 2018, 20:56 avatar
13. prosim ta zmen si nick na osmijanko


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 1. 2018, 21:35 avatar
V spolupráci s M.Š,......teda s materskou školou! 

Židokresťania všetkých krajín spojme sa! 


7.
označiť príspevok

-era- muž
   30. 1. 2018, 12:26 avatar
Alebo s Ministerstvom Školstva :-) alebo Športu :-)


15.
označiť príspevok

veriaci muž
   24. 11. 2018, 15:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

salbea žena
   30. 1. 2018, 12:11 avatar
keby na Zemi boli iba Vedy, bola by tu obrovska nuda, svet by bol bez vojen, vsade vegani a planeta Zem prilis pekna na to, aby tu mohla spolunazivat si len tak s takymi bastardmi ako je ludstvo
ludstvo je najvyssi odpad a humac na Zemi, preto tu budu vojny, pretoze ludstvo potrebuje obchod, manipulovanie, peniaze, mat moc a preto vykape vo vojne sitej na mieru


4.
označiť príspevok

salbea žena
   30. 1. 2018, 12:14 avatar
este stastie, obrovske stastie ze je tu krestanstvo, islamizmus a judaizmus a vdaka nim nekonecne vojny, vrazdenie a vobec, bez tychto nabozenstiev by tu neexistoval ten ich Satan, len to nie
inac by Zem prezivala obrovsku hanbu pred nimi, bola by velmi pekna a bola by ludmi milovana


5.
označiť príspevok

salbea žena
   30. 1. 2018, 12:15 avatar
takze, milujte sa a mnozte sa, aby ste sa mohli navzajom zabijat, dehonestovat, okradat, klamat a nicit planetu Zem az do jej zgegnutia


6.
označiť príspevok

salbea žena
   30. 1. 2018, 12:17 avatar
tak a je tu vlastne poriadok, Zem tu moze dychat inkognito a zit s vami ala ignore, kazdy podla svojho gusta
supeeeeer


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 1. 2018, 01:09 avatar
4,....ale nestačí odstrániť len náboženstvo,....ale aj rozdeľujúcu politiku, chamtivých obchodníkov, zločincov, nadnárodné spoločnosti čo drancujú a ničia zem a podobne. A nakoniec tu zostanú len Eskimáci,pygmejovia,aborigéni a jeden degenerovaný chromozom xy!    


9.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   7. 2. 2018, 15:50 avatar
Znovuzrodenie sa podla biblie a dvojzrodenie podla Ved je jedno a to iste. Len to ucenie nema takmer nik na zemi aby to vedel nalezite prepojit a objasnit,rovnako ako maju ludia nechapacky z toho zeby bol Kristus a Krishna jeden a ten isty,nerozumeju duchovnu a zapieraju symboliku pisiem skrz ich vierovyznania. Ja vysvetlenie na to a mnohe dalsie mam,ale pisem to az vaznym zaujemcom po viacerych emailoch ked mi dokazu ze chcu verit pravde a nie nezmyslom,nebudem to predsa pisat detailne kazdemu len na to aby sa mohli niektory ruhat tomu co nerozumeju,i ked uz som naznacil ako to je a dotkol sa toho v mojich prispevkoch.


10.
označiť príspevok

Dziovina muž
   7. 2. 2018, 15:50 avatar
Vsetko co bolo skryte bude raz objasnene
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:22,  Matovic a komplet cely amsambel prvy a verejne a vakcinu im vyberem ja
dnes, 09:11,  “Dá sa to brať obrazne: tie ženy znamenajú dve zmluvy. Prvá zmluva, ktorá bola uzavretá...
dnes, 09:04,  Matovic by mal ist medzi prvymi,prteoze dovera k vakcine je mizerna kvoli konspiracnym teoriam a...
dnes, 08:56,  zle reagujes, pretoze si zamerany viac na vakcinu ako na prevenciu ked sa zaockujes, vyhnes sa...
dnes, 08:54,  “Ty biedna žena, búrkami zmietaná a zbavená útechy, položím tvoje kamene do malty...
dnes, 08:53,  A ako prvá by mala byť prvá persóna SR = pani prezidentka, hneď po nej ujo Boris, uvidíme,...
dnes, 08:50,  Kasafran. Napísal som som AKO Amor!!! Tz. že JA smiem strieľať JEDOVATÉ šípy možno aj...
dnes, 08:49,  https://youtu.be/0QOz5AIVi2c
dnes, 08:47,  JA,JA s dám zaočkvať hneď po ujovi Igorovi. Keďže ON sa rozhodol byť posledným, tak ma...
dnes, 08:45,  No ale toto už nemôže byť náhoda!! Kto dal raz príspevok č 67???*03*03*03*03*03
dnes, 08:44,  Preperuje?? Vari si myslíš, že som nejaký vták?*13*13*13
dnes, 08:43,  tak ten vyrok bol totalitne smutnym kolapsom k dovere k vakcine
dnes, 08:41,  JA, JA budem prvým!!!!! Čo sa nebude hlásiť dobrovoľne.*04
dnes, 08:40,  "V nebi bolo vidieť veľké znamenie: Žena bola odetá slnkom, pod nohami mala mesiac a na...
dnes, 08:34,  “A ja položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo....
dnes, 08:11,  Veď v pohode. Nevieš vysvetliť verš ktorý jasne odhaľuje že klameš. Ok. *21
dnes, 07:57,  Tak čo? Ktorá biela myška bude prvá? Asi bude súťaž o prvé miesto a predsedom poroty...
dnes, 07:53,  V nadchádzajúcom období nás čaká smutná tragikomédia.
dnes, 07:52,  Tu premier dokazuje zvrátenosť svojho vzťahu k Slovenskému národu a tak ako vždy, dokazuje...
dnes, 07:44,  To prirovnanie k Titanicu je asi až príliš realistické. Len ten kapitán nepochopil , že nie...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 367 bytes in 1,976 seconds)