Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Umelé oplodnenie je odporný masaker a vražda, pretože prebytočné embryá sú tam zabíjané a tiež robia sa na nich šialené vedecké experimenty!

16
reakcií
3425
prečítaní
Tému 17. decembra 2012, 20:07 založil brotherrr.

podobné témy:1.
označiť príspevok

brotherrr
   17. 12. 2012, 20:07 avatar
Aké odporné a šialené vedecké experimenty sa stvárajú s prebytočnými ľudskými embryami z umelého oplodnenia je naozaj šokujúce!

Tri milióny zabitých ľudských embryí počas uplynulých dvadsiatich rokov. To len v Británii, kde sa vedie akási štatistika. Z iných krajín ju nemáme, ale môžeme si ich predstaviť v krajinách podobne vedecky vyspelých, takže celosvetovo pokojne desaťnásobok. Nie sú to embryá zabité potratmi, ale vedeckými experimentmi umelého oplodnenia známeho pod skratkou IVF. "In vitro fertilisation". Laboratórne výroba detí v skúmavkách.

Tie prebytočné či nedokonalé embryá sa hádžu do odpadkov, zmrazujú k budúcim pokusom, alebo rovno odovzdávajú k ďalšiemu všelijakému genetickému kríženiu. Tak v laboratóriách vznikajú kreatúry, ktorým lekári hovoria hybridy, cybridy a chiméry. Hybridy sú zvieracie vajíčka oplodnené ľudským semenom, cybridy sú ľudské jadra vložená do zvieracích buniek a chiméry sú ľudské bunky primiešané do zvieracích embryí.

Vraj v záujme hľadania liečby všelijakých nevyliečiteľných chorôb. Ktoré sme ani nemuseli mať, keby sme vedeli žiť.

To už sme sa vážne zbláznili?

ČLOVEK ALEBO GOLEM?
A dalo by sa vlastne zapochybovať, či sú to skutočne embryá ľudské alebo nejaké golemové. Golem je hebrejské meno umelého človeka je to len nejaký mechanický, bez ľudskej duše. Tú mohol vkladať len Boh sám do láskyplného splynutia muža a ženy.
Golem je samozrejme nezmysel, ale niečo podobné vie vytvoriť aj dnešná veda. Namieša do skúmavky spermie s vajíčkom, okorení to trochou hormónov a zmení sa na živé ľudské embryo. To sa potom vloží do neplodnej ženy, ktorú tým oplodní a premení sa v mimino. (Veľmi amatérsky popísané). Vymyslel to manchesterský profesor Edwards s prvým výsledkom v roku 1978, ale nobelovku za to dostal až v roku 2010. Asi sa čakalo, či jeho skúmavkovej deti budú normálnymi ľuďmi. Sú. A dedia genetické vlastnosti darcov spermií a vaječníkov. Náboženský pohľad by mohol namietnuť, že im môže chýbať niečo duchovného, pretože neboli počaté priamou fyzickou láskou.

No a navyše sa nie každé takéto embryo podarí. Presnejšie povedané sa podarí len máloktorej. Za dvadsať rokov sa ich v Británii podarilo asi sto tisíc. To síce znie ako gigantický úspech ľudského génia na ceste k božstvu, pre ktoré tvoriť človeka je tou hlavnou z vlastností Bohu pripisovaných. Popri tých sto tisíc sa ich tri milióny nepodarilo. Boli to všetko embryá znateľne žijúce, ale nejakým rozhodnutím niektorého gynekológa či gynekologičky nevhodné pre účel transformácie v ľudské dieťa. Alebo sa ich jednoducho vytvorilo tridsaťnásobne viac než ich bolo treba. Sú to teda ľudia alebo golemovia? Začína ľudský život počatím (i skumavkovým) alebo až rastom v matke? Všetky poznatky modernej genetiky i biológie svedčia, že ľudské embryo je už od počatia ľudskou bytosťou.

zdroj: Embrya zabitá vědeckými experimenty umělého plození. Nehrajme si na Boha
Autor: Benjamin Kuras

Postoj Cirkvi k asistovanej reprodukcii a ochrana života

Predchádzajúce riadky nás informovali, že v priebehu zákroku dochádza k stratám príliš veľkého počtu embryí, ktoré sa stávajú prebytočnými a sú zmrazené alebo použité pre výskum. Treba si tu uvedomiť, že ide o novú formu potratu, ku ktorej dochádza nie pre odmietanie dieťaťa, ale v dôsledku snahy mať dieťa za každú cenu. Niekedy moralisti argumentujú princípom dvojitého efektu. Avšak pri IVF je negatívny účinok (nadbytočná tvorba embryí, ich strata a zneužitie pre pokusy) prostriedkom k dosiahnutiu pozitívneho účinku. Okrem toho sa pozitívny účinok dosahuje pomerne málokedy. Niektorí autori tvrdia, že novej splodenej bytosti nemôžeme priznať ľudskú dôstojnosť, lebo nemá žiadne vedomie a chýba jej i mozog. Alebo iní hovoria o preembryu (6-14 týždňov po oplodnení), ktorému je priznaná len neúplná hodnota.
Avšak všetky poznatky modernej genetiky i biológie svedčia, že ľudské embryo je už od počatia ľudskou bytosťou. Od rodičov dedí novú genetickú výbavu a je obdarené individualitou. Ľudské embryo je teda bytosť, v ktorej je prítomný princíp jeho ďalšieho rozvoja, rovnako ako vo všetkých živých bytostiach. Inštrukcia Donum vitae hovorí: „Dar života, ktorý Boh Stvoriteľ a Otec zveril človeku, ho vyzýva na to, aby si uvedomil jeho neoceniteľnú hodnotu a prijal zaň zodpovednosť. Tento základný princíp sa musí stať stredobodom úvahy, aby sme mohli objasniť a rozriešiť morálne problémy, ktoré súvisia s umelými zásahmi do začínajúceho sa života a do procesov plodenia.“ „Treba rešpektovať každú ľudskú bytosť ako takú a nemožno ju redukovať na obyčajný a jednoduchý nástroj pre výhody iných.“ Aj pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae hovorí, že život je „posvätnou skutočnosťou, ktorá je nám zverená, aby sme ju chránili so zmyslom pre zodpovednosť a priviedli ju k dokonalosti lásky a k darovaniu seba samých Bohu a bratom.“
Vo veci umelého oplodnenia sú Cirkev a katolícka morálka zamerané na dôstojnosť človeka, stvoreného na obraz Boží a obhajujú jeho Bohom dané práva, hlavne práva byť splodeným v rodine a mať otca a láskavú matku, zodpovedných rodičov.
Realizácia snáh o umelé oplodnenie môže ohroziť jednotu rodiny. Túžba po dieťati privádza niektorých manželov požiadať o darovanie mužských alebo ženských zárodočných buniek, prípadne priamo o získanie embrya. Heterogenické oplodnenie privádza do manželskej intimity tretieho, prípadne štvrtého partnera. To ohrozuje základné manželské dobro, totiž jednotu manželov. I keď obaja partneri s heterogenickým oplodnením súhlasia, predsa len dar cudzej zárodočnej bunky so sebou prináša narušenie manželskej a rodičovskej jednoty. Katechizmus Katolíckej cirkvi k tejto téme hovorí: „Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo zásahom osoby, ktorá nepatrí k manželskej dvojici (darovanie spermy alebo vaječnej bunky, prepožičanie maternice) sú závažne nemorálne. Tieto techniky (heterológna inseminácia a heterológne umelé oplodnenie, t. j. od iného darcu) porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve. Zrádzajú „výlučné právo (manželov) stať sa otcom a matkou iba jeden prostredníctvom druhého“. V ďalšom bode Katechizmus pokračuje: „Ak sa tieto techniky (homológna inseminácia a umelé homológne oplodnenie) používajú vnútri manželského páru, sú možno menej škodlivé, ale ostávajú morálne neprijateľné. Oddeľujú totiž pohlavný úkon od úkonu plodenia. Akt, ktorý je základom existencie dieťaťa, už nie je aktom, ktorým sa dve osoby navzájom dávajú, ale aktom, ktorý zveruje život a identitu embrya moci lekárov a biológov a zavádza nadvládu techniky nad počiatkom a osudom ľudskej osoby. Takáto nadvláda je svojou povahou v rozpore s dôstojnosťou a rovnosťou, ktoré majú byť spoločné rodičom i deťom. Plodenie je z morálneho hľadiska pozbavené svojej vlastnej dokonalosti, keď nie je chcené ako ovocie manželského aktu, čiže osobitného úkonu spojenia manželov... Jedine rešpektovanie spojitosti medzi významami manželského úkonu a rešpektovanie jednoty ľudskej bytosti umožňujú také plodenie, ktoré je v zhode s dôstojnosťou ľudskej osoby.“ Jediným dôstojným miestom pre počatie novej ľudskej osoby je manželský akt a medicínsky akt si nesmie prisvojovať funkciu plodenia. „Lekár je v službách človeka a odovzdávania ľudského života: nemá poverenie disponovať nimi, ani o nich rozhodovať.“
Už v roku 1897 vyhlásila Svätá stolica umelé oplodnenie za neprístupné. V roku 1949 potvrdil Pius XII. v príhovore na kongrese katolíckych lekárov toto stanovisko. Zrejme odmietol akékoľvek oplodnenie mimo manželstva, kde spermie nepochádzajú od vlastného manžela ženy. V roku 1951 argumentoval Pius XII. v príhovore k pôrodným asistentkám ešte zreteľnejšie, že nesmie byť oddeľovaný biologický dej oplodnenia a personálna udalosť milostného aktu. Dieťa má byť plodom lásky. 22. februára 1987 vydala Kongregácia pre vieroučné otázky inštrukciu Donum vitae - Dar života o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia. V nej reagovala najmä na umelé heterológne a umelé homológne oplodnenie in vitro a umelé oplodnenie prostredníctvom prenesenia spermií, o ktorých sme už hovorili vyššie. Táto inštrukcia podáva jasné stanovisko, keď hovorí: „Umelé heterológne oplodnenie je v rozpore s jednotou manželstva, dôstojnosťou manželov, s vlastným povolaním rodičov a právom dieťaťa, aby bolo počaté a prinesené na svet v manželstve a z manželstva.“ „... Je mravne neprijateľné oplodnenie ženy spermiami darcu, ktorý je inou osobou ako jej manžel a oplodnenie vajíčka spermiami manžela, pričom vajčíko nepochádza od jeho manželky.“ Ako je to však s umelým homológnym oplodnením in vitro? Zásadnú vec, ktorú treba zachovať pri homológnom oplodnení je manželský styk. Pretože „z morálneho hľadiska je plodenie pozbavené svojej vlastnej dokonalosti vtedy, keď nie je chcené ako výsledok manželského úkonu.“ Inštrukcia hovorí, že aj v prípade, že by sa poskytli všetky záruky na vylúčenie smrti ľudských embryí, pri homológnom IVF-ET dochádza k oddeleniu úkonov, ktoré sú zamerané na odovzdávanie ľudského života prostredníctvom manželského spojenia. „Cirkev je z morálneho hľadiska proti homológnemu oplodneniu in vitro. Táto technika je nedovolená sama osebe a protirečí dôstojnosti odovzdávania ľudského života a manželského spojenia, a to aj vtedy, keď sa urobí všetko, aby sa vylúčila smrť ľudského zárodku.“
Čo sa týka používania embryí ako objekty bádania, encyklika Donum vitae hovorí: „Ľudské zárodky, ktoré sa získali postupom in vitro umelým oplodnením v skúmavke, sú ľudské bytosti a nositelia práva: ich dôstojnosť a ich právo na život treba rešpektovať už od prvého okamihu ich existencie. Je nemorálne vyrábať ľudské zárodky s úmyslom, že sa budú zneužívať ako „biologický materiál“, ktorý je k dispozícii.“ „Aj zmrazovanie zárodkov, hoci jeho cieľom je zachovanie života zárodku - kryokonzervácia - je urážkou potrebného rešpektu voči ľudským bytostiam, pretože ich vystavuje závažnému nebezpečenstvu smrti alebo poškodeniu ich fyzickej integrity, alebo ich aspoň dočasne pozbavuje možnosti uchytenia sa a vývoja v matkinom lone, a uvádza ich do postavenia, ktoré dovoľuje ďalšie nedôstojné pokusy a manipulácie.“
Po všetkých týchto vyjadreniach o ochrane počatého života a o vyjadreniach proti umelému oplodneniu sa nám ponúka otázka: Povoľuje Katolícka cirkev nejaký druh asistovanej reprodukcie? Mohli by sme povedať, že inseminácia môže byť z hľadiska Katolíckej cirkvi dovolená, ak ide o odobratie spermií od muža a bezprostredné prenesenie do orgánov matky priamo pri pohlavnom stretnutí, i keď sa naruší intimita manželov. Inštrukcia Donum vitae sa k inseminácii vyjadruje nasledovne: „... v rámci manželstva je neprípustná, okrem prípadu, keď technický prostriedok nenahrádza manželský styk, ale uľahčuje ho a pomáha mu, aby dosiahol svoj prirodzený cieľ.“ Ďalšou možnosťou sú metódy, ktoré sa nedejú extrakorporálne (mimo tela). To platí zvlášť pre novú metódu GIFT (prenos gamét do vajcovodu). Pre ňu nebol vyslovený zákaz. Zrejme sa vychádza z toho, že táto metóda spadá pod pojem terapie a v zásade nevyvoláva mravnú pochybnosť. Avšak akúkoľvek inú techniku oplodnenia mimo tela matky Katolícka cirkev považuje za nedovolenú a nemorálnu.
Človek bude ďalej bádať a pýtať sa. Núdza mnohých manželov, ktorých spojenie zostalo neplodné a ktorí si prajú potomstvo, bude podnecovať stále nové úsilie o pomoc v tejto veci. Kongregácia pre náuku viery sa dokonca usiluje o podporu takýchto snáh, keď hovorí, že vedcov treba povzbudiť, aby pokračovali vo svojich výskumoch ako predísť príčinám neplodnosti a ako ju odstrániť, aby neplodné páry dospeli k plodeniu pri rešpektovaní dôstojnosti vlastnej i dôstojnosti nenarodeného plodu.

Záver
K problematike ochrany života pri asistovanej reprodukcii treba dodať už len Teologickej komisie KBS zo dňa 11. 5. 2001 o umelom oplodnení: „Metódy umelého oplodnenia človeka, ktoré nerešpektujú dôstojnosť ľudskej osoby a posvätnosť, nezastupiteľnú úlohu a jedinečný charakter manželstva, založeného na dobrovoľnom zväzku muža a ženy; metódy, ktoré počítajú s umelým vytváraním ľudských zárodkov a ich selekciou, dlhodobým zmrazením a deštrukciou, prípadne s ich použitím na účely výskumu, predovšetkým metódy oplodnenia in vitro; sú mravne ťažko pochybené a neprípustné.“


2.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 12. 2012, 20:22 avatar
A kebys' ešte vedel, koľko miliárd embryí zomrelo výlučne s božím pričinením, tak to bys' asi nerozdýchal...
Súhlasí Otilia, Ónya


3.
označiť príspevok

ether muž
   17. 12. 2012, 20:23 avatar
ruwolf, celý čas, čo ťa tu evidujem sa ťa chcem opýtať, prečo tie tvary s apostrofmi?


4.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 12. 2012, 20:26 avatar
Apostrof vraj môže vyjadrovať vynechané písmenká/hlásky a mne sa taká reč občas páči.


5.
označiť príspevok

ether muž
   17. 12. 2012, 20:28 avatar
dobre, ďakujem


6.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

ether muž
   17. 12. 2012, 20:33 avatar
normálny básnický neologizmus
Súhlasí ruwolf, enemy unknown, Ónya


9.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 12. 2012, 20:37 avatar
Akože nepoužíva - a ja s mojou slovenčinou robím čo?  


10.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 12. 2012, 20:41 avatar
Ja ju len peknučko jemnučko dopĺňam.  
Súhlasí Ónya


12.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

ether muž
   17. 12. 2012, 20:44 avatar
nie, novotvarmi!


14.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

ether muž
   17. 12. 2012, 20:50 avatar
výmysel je okamžite novotvarom, bohémizmus nie
takže povedzme, že pri skrátení "by si" na "bys' " došlo k vytvoreniu novotvaru, pri prebratí "bys" z češtiny došlo k použitiu bohemizmu


16.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 12. 2012, 20:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   17. 12. 2012, 22:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 22:13,  kntsz , Lemmy obaja síce používate protichodné argumenty , no vznik kresťanského...
včera, 21:59,  Obidve strany sa obviňujú navzájom, viac možností vykonať to mali zrejme Rusi, o niečo...
včera, 21:55,  "Mať vlastný názor ktorý sa opiera o skutočnosti a realitu" O akých...
včera, 16:59,  kntsz si schopný mať vlastný názor ktorý sa opiera o skutočnosti a realitu? Myslíš , že...
včera, 14:05,  kntsz čo to tu táraš . Dal som tu len fakty , ktorých zdrojom je ukrajinská strana , ani...
včera, 13:32,  Ale no......ˇ Čo zase chceš dokazovať, mútiť vody a vyvinovať sgresora??? Ak budeš doma...
včera, 12:41,  Spojenci Zelenského sa pripojili k odsúdeniu Ruska a Putina. Toto je pochopiteľné a...
včera, 12:22,  Zatiaľ máme informácie ktoré komentujú to čo sa na priehrade stalo jednoznačne obviňujú...
včera, 12:10,  Zelenský dáva jednoznačnú odpoveď - bolo to Rusko!
včera, 11:02,  Dá sa to veľmi jednoducho. Pri diskusii dnes a teraz, nebudem do diskusie miešať...
včera, 10:44,  Ospravedlňujem sa, že som ťa podcenil. Napísala si ľudovo - svojimi slovami to, čo tvrdí...
včera, 00:10,  Nič, nie je to moja téma. Diskutuj a pýtaj sa Atttisa.
5. 6. 2023,  Lemmy čo pod kltúrou myslenia si predstavuješ ty?
5. 6. 2023,  Neviem, ako nemiešať náboženstvo pri diskuzii o zabíjaní pre slávu Boha... to sa dá?...
5. 6. 2023,  Téma je kultúre myslenia.
5. 6. 2023,  Lemmy asi sa budeš diviť , keď ti poviem , že prečítať hoax ešte nič neznamená , lebo...
5. 6. 2023,  Zase do toho miešaš náboženstvo. Myslím, že už som sa v tomto smere vyjadril dosť...
5. 6. 2023,  Dobrá otázka :) Všetok pokrok je založený na pochybnostiach o tom, čo už viem :) Kľudne...
5. 6. 2023,  S tebou niečo konkrétne ? Nešpásuj. *13
5. 6. 2023,  nerozumiem Keď myslím tak myslím t.j. rozmýšľam - uvažujem... a keď už som...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Včera som bol chytrý, preto som chcel zmeniť svet. Dnes som múdry, preto mením sám seba.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(90 332 bytes in 0,402 seconds)