Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Úloha Panny Márie na konci časov.

10
reakcií
594
prečítaní
Tému 15. marca 2017, 09:32 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 3. 2017, 09:32 avatar
Článok je veľmi rozsiahly, preto urobím len výňatok, ale pre ucelený obraz je dobré si ho prečítať celý. Podstatou je, že nebo nezabúda na svoje deti na Zemi, že hocikto by robil aké zlo a uviedol ľudí do bludu čo histórií ľudstva bolo, Boh sa stará o svoje deti a na to si používa Nepoškrvnené Srdce Panny Márie, ktorá ako starostlivá Matka sa stará o všetky o deti, ale pomôcť môže len tým, ktoré chcú.

No nebo nezabudlo na svoje deti ani tentokrát. Opät pricháza na po­moc Panna Mária ako dobrá Matka a zjavuje sa v portugalskej Fatime. Je naprosto zrejmé, že sa útoky Satana stretli s ráznou odpo­veďou z druhej strany. Bolo by fatálnym omylom chápať význam tohoto zjavenia ako nám ho prezentujú dnešní modernisti. Dokonca spôso­bom, aký praktizujú v samotnej Fatime. Slnečný zázrak – to je symbol apokalyptickej nevesty! Fatimské posolstvá sú protilátkou na jed, ktorým diabol ochromil svätú cirkev. Skrze Pannu Mariu z Fatimy nám Boh dáva istotu a nádej, že všetci nepriatelia cirkvi, ktoré Apokalypsa popisuje (dnes už sú zjavní) budú práve jej Nepo­škvrneným Srdcom na konci porazení.

V priebehu dejín týchto zjavení je badateľný aj vplyv marián­skych svet­cov. Pochopiteľne, že všetci svätí prejavovali veľkú úctu k Matke Božej. Niekto­rým z nich však bolo udelené zvláštne poslanie. Skrz nich začali vznikať rády a hnutia, ktoré mali mimoriadny význam pre život cirkvi. Vďaka týmto svetcom, akými boli napr. sv. Ludvík Maria Grig­nion, sv. Alfons z Liguori či sv. Maxmilián Maria Kolbe sa stal celý obraz cirkvi obrazom Mariiným.

Keď sa podíváme na celé 20. storočie, kde na všetkých úrovniach panuje slobodomurársky rád, mariánska úcta napriek tomu neocha­buje. Skôr naopak – posi­luje a vzmáha sa. Sme svedkami jej neuveriteľného rozmachu ktorý nemá v dejinách obdoby. Zásluhou obrovskej aktivity rádov, hnutí a spolkov, sú poria­dané nespočetné mariánske púte, duchovné cvičenia a iné pobož­nosti. To všetko je súčasne sprevádzané mnohými obráteniami.

Je to až neuveriteľné, že v dobe, keď je cirkev akoby vytláčaná zo spoločnosti a smrtelne zasiahnutá stráca svoju suverénnu moc, odrazu v sebe objavuje veľkú vnútornú silu. Obzvlášť zjavenie vo Fatime vyvo­lalo nespočetné množstvo obrátení na celom svete.

Tí, ktorí sa angažovali v živote katolickej cirkvi, boli taktiež aktívni v mariánskom hnutí. Pre predstavu: Modrá armáda Panny Marie Fatimskej mala 25 miliónov členov, Mariine légie 20 miliónov a Rytierstvo Nepo­škvrnenej sv. Maxmiliána Kolbeho 4 milióny.

Taktiež v dobách komunizmu posilovala mariánská úcta mnoho ľudí, predovšetkým tých, ktorí boli pre svoju vieru všetkými možnými spô­sobmi perze­ku­ovaní. Je fakticky nespochybniteľné akú veľkú moc a silu dostávajú tí, ktorí sa spoliehajú na Pannu Mariu. Keby celá cirkev išla po jej boku s touto dôverou aj do 21. storočia, bola by aj navzdory silným útokom diabla a jeho spojencov vždy víťazná – no bohužiaľ sa tak nestalo.

So zmenami v cirkvi došlo prirozene aj k zániku tohto fascinu­júceho mariánskeho hnutia, ktoré začalo byť považované za prehna­né. Môžeme celkom oprávnene povedať, že dnešná kríza v cirkvi má pôvod v eliminácii Mariinej úlohy v našom živote.

Pokiaľ ide vo Francúzsku v nedeľu iba 3% katolíkov do kostola, po­kiaľ v Nemecku už 90% katolíkov neverí v existenciu pekla, pokiaľ aj v Poľsku približne 60% veriacich hovorí, že pre nich nie je morálna náuka cirkvi záväzná a pokiaľ najväčší počet potratov je v bývalých katolic­kých krajinách, potom taká situácia nutne vyvoláva v mnohých doposiaľ ešte veriacich pocit, že cirkev opustila smer, ktorým sa uberala dvetisíc rokov.

Za týmito smutnými štatistikami nie sú bohužiaľ iba ľudia ktorí už dávno stratili vieru, ale aj tí ktorí vlastne veria iba v to, čo sami chcú, čo vyhovuje ich vlastným pocitom a názorom.

Vidíme, ako se naplňuje predpoveď nášho Pána Ježiša, keď hovoril v Apokalypse o časoch Antikrista kde hovorí o ohavnosti spustošenia na svä­tom mieste, o posväcujúcej milosti ktorá bude miznúť a o apostázii náro­dov ktorá bude stále väčšia. To isté hovoria aj pravé zjavenia Matky Božej!


3.
označiť príspevok

gabriel pb
   15. 3. 2017, 09:37 avatar
ako môžem pomôcť?


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 3. 2017, 09:32 avatar
A pokiaľ niekde v týchto strašných temnotách ešte svieti nejaké svet­lo mô­žeme si byť istí, že toto svetielko je udržované práve vďaka Panne Márii.

Východisko je teda jasné: musíme sa jednoznačne vrátiť k mariánskej úcte našich predkov. Musíme v celej hĺbke poznať jej zja­venia, obzvlášť La Saletské a Fatimské posolstvá. No nie len poznať, ale predovšetkým podľa nich žiť v prirodzenom ráde o ktorom nám posol­stvo Panny Márie hovorí. V nadprirodzenom ráde vecí stačí často jediný jeden človek, aby obrá­til mi­lióny. Spomeňme si napríklad len na príhovor kardinála Cerejeiry, lisabon­ského patriarchu, keď začal beatifikačný proces malých vizioná­rov Hyacinty a Fran­tiška. Povedal že tieto malé deti vďaka svojim modlidbám a obetiam, obrátili vo svojom čase pravdepodobne viacej ľudí, ako misionári celého sveta.

V čom vlastne spočíva úloha Matky Božej?

Jej je totiž dané rozdrtiť hlavu Satana. Na konci časov bude používať rôzne nástroje – a tými nástrojmi sme my. Samozrejme do tej miery, nakoľko sa kto zjednotí s Ňou a podriadi sa Jej vôli, potom ona skrze neho, v ňom a taktiež s ním zvíťazí nad Sata­nom.

Obrátí sa mnoho duší, vzniknú nové inštitúcie, povstanú generá­cie nových, pravých, ozajstných a skutočných katolíkov – apoštolov Posledných Čias. To všetko dává nádej, zmysel ako aj odvahu tomu malé­mu zbytku a zvyšku, ktorí akoby hodení cez palubu sa ocitajú na okraji nielen vlastnej cirkvi, ale aj celej spoločnosti.

Vskutku a popravde, máme pred sebou veľkú úlohu!

Službe Nepoškvrnenej musíme venovať všetku svoju silu. Všetci ma­riánski ctitelia aj Fatima nám ukázali cestu. Nemusíme nič vymýšľať, je to istá cesta do neba pre každého z nás a takisto veľká služba pre našich blížnych. Pokiaľ chceme byť v tejto dobe pravdivými katolíkmi, musíme žiť náš život v súlade s výrokom Matky Božej, ktorá povedala vo Fatime:

Na konci moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!
V situacii, v ktorej sa dnes nachádzame, nemáme mnoho možností a ani nie sme povinní robiť veľké veci. Musíme však robiť to, čo robiť môže­me. Rozhodne to nie je doba, v ktorej by sme si mohli dovoliť byť leniví. Väčšina z nás prežíva taký ten bežný, všedný život. Avšak našim cieľom musí byť snaha premeniť túto stereotypnú životnú všednosť práve skrze Pannu Mariu ako jej ná­stroje.

A preto vás veľmi prosím: skuste to!

Určite sa dočkáme veľkých zmien, ktoré budú znena­zdania prichá­dzať. Predstavte si, že máme milujúcu matku – že by ona nemala pocho­penie pre dobro svojho dieťaťa?

Bezpochyby – Panna Mária, Matka Božia, je tou najlepšou matkou, akú tento svet kedy mal!

Na Golgote nás ubezpečil sám Spasiteľ Ježiš Kristus, že jeho Matka je aj Matkou našou.

Znovu pripomeniem slová sv. Ludvíka z Montfortu:

„Skrz Pannu Máriu začaly dejiny spásy – a skrz ňu budú dovŕšené.“
Našou povinnosťou je byť jej apoštolmi!
Nech je všade uctievaná Nepoškvrnená Panna Maria!
Nech je všade uctievané jej Nepoškvrnené Srdce!

Zdroj a viac tu:
www.karmel2017.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 3. 2017, 09:37 avatar
Bezpochyby – Panna Mária, Matka Božia, je tou najlepšou matkou, akú tento svet kedy mal!

Na Golgote nás ubezpečil sám Spasiteľ Ježiš Kristus, že jeho Matka je aj Matkou našou.

Znovu pripomeniem slová sv. Ludvíka z Montfortu:

„Skrz Pannu Máriu začaly dejiny spásy – a skrz ňu budú dovŕšené.“
Našou povinnosťou je byť jej apoštolmi!
Nech je všade uctievaná Nepoškvrnená Panna Maria!
Nech je všade uctievané jej Nepoškvrnené Srdce!

PS: Ja osobne sa hlásim k Matke Božej a mojej Panne Márií a bola to najlepšia voľba môjho života. Deň čo deň zažívam veľké milosti, ochranu a pomoc Panny Márie a Pána Ježiša v bežných veciach života, v bežných oblastiach môjho života, ktoré im odovzdávam a prosím , aby tam konali. A Panna Mária koná, že to ľudský rozum a logika nemôžu pochopiť. Veľmi odporúčam Zázračnú medailu Panny Márie, dosť ich rozdávam a už aj v práci ju začali kolegovci nosiť a začali chodiť do kostola alebo aspoň sa modliť. Nebo koná skrz Nepoškvrennú Pannu Máriu a my sme jej nástrojom.

www.vincentini.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

gabriel pb
   15. 3. 2017, 09:39 avatar
nemyslím si, tak ako píšeš ty, kto bude chcieť prijať božie kráľovstvo, ten ho príjme, kto bude robiť napriek, ten bude čakať a čakať a možno trpieť


6.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   15. 3. 2017, 12:06 avatar
Lea snazis sa presvedcit mna ci samu seba???


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 3. 2017, 12:10 avatar
Sú to fakty, skutočnosti. Oslovia len niekoho. Ja neviem koho osloví a koho nie.


8.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   15. 3. 2017, 12:12 avatar
7/ Inak to vase modlenie je zabavne ako sranie na zachode!hahaha Aj pritom vzdychas???? ))


9.
označiť príspevok

gabriel pb
   15. 3. 2017, 12:14 avatar
buď slušný


10.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 3. 2017, 14:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 3. 2017, 14:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:27,  Matka svata toto snad neni pravda . Chlapi ved ste to mali v tej brožuře.Cas neexistuje...
dnes, 06:23,  No konecne normalna hra dalsia verzia nech ponuka moznost vlady slobodneho obcana . Ja,...
dnes, 05:18,  Keď sem môžeš chodiť ty, tak môže aj on. Ty urážaš ľudí takisto a si odporný...
dnes, 05:01,  (9) Demagógia, Lemmy. Toto platí pre sliepky, ako si ty. Ty hovoríš o nejakej výpovednej...
dnes, 01:37,  Ja ho zostrojím !!!!!!!!!!!!!!
dnes, 01:26,  Ak je čas lineárny, stroj času nikdy nezostrojíme. Ak by sme ho totiž niekedy v budúcnosti...
dnes, 01:00,  udržuje tradiciu RKC.....nie je je schopný rozpoznať , že vyzdvihovanie Marie na uroveň Boha...
dnes, 00:51,  A čo predstavuje ak nie kresťanstvo ?
dnes, 00:50,  ako vidím chápeš....František nepredstavuje kresťanstvo, dokonca to takto chapu aj evenjelici
dnes, 00:42,  Aj ty využi svoju jebnutosť a choď robiť farára namiesto Fera. Tak to využi a deti zneuži....
dnes, 00:40,  len zrkadlíš, ale to ti nepomôže....Vstúp dp seba, nenadavaj hlavne ženam ako jebnutý,...
dnes, 00:35,  Pravda neni o hre na slova..... Tvoje lopatovanie dokonca nepatrí ani na pokec, vôbec to...
dnes, 00:34,  ano tvoje"šaškovanie"....nie je vhodne na seriozne df.....skôr na pokec.....
dnes, 00:31,  Moje šaškovanie zase "zarovnáva" dušu, na môj dušu, dušuj sa, neviem, či tomu...
dnes, 00:30,  moja lopata neškodí, ver mi....len "narovnáva".......neviem, či tomu rozumieš
dnes, 00:28,  Ak sa polepšíš ty, odhodíš lopatu a urážky, tak ťa budem nasledovať, ver mi.
dnes, 00:26,  Pravda neni o hre na slova..... naozaj kamziku, ak vieš akotak fotiť, tak foť, davaj foto na...
dnes, 00:21,  Zase si sa pozrel do zrkadla ?
dnes, 00:12,  viem viac ako si myslíš
dnes, 00:11,  zbytočne šaškuješ a robíš zo seba idiota.....ale ked ťa to bavi, potom maj si čo chceš....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
„Kreativita je vynaliezanie, experimentovanie, riskovanie, porušovanie pravidiel, robenie chýb a radosť z toho všetkého.“ Mary Lou Cook
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(75 465 bytes in 0,402 seconds)