Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Trocha pravdy o Márii...

10
reakcií
894
prečítaní
Tému 13. septembra 2016, 12:34 založil fajer.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 12. 2015
9
05. 03. 2010
32
26. 07. 2010
11
 
 


1.
označiť príspevok

fajer
   13. 9. 2016, 12:34 avatar
Tradícia o narodení Ježiša z Panny
Najstaršie písomnosti Novej zmluvy od apoštola Pavla na dvoch miestach (Rim 1,3; Gal 4,4) adresujú Kristove narodenie, ale nezmieňujú, že sa narodil panne. Takýto Ježišov pôvod nepredkladá ani najstaršie známe evanjelium, Evanjelium podľa Marka. Mlčí o ňom taktiež Evanjelium podľa Jána, jediné ďalšie evanjelium, ktoré nečerpalo z Marka. Prečo tak dôležitý aspekt v najpôvodnejších písomnostiach Novej zmluvy chýba? Podľa historikov je to preto, že vznikol neskôr, zrejme kvôli snahe o naplnenie proroctva proroka Izaiáša (Iz 7,14; pasáž spomína napr. Matúš 1,25):
reto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Historik a expert na rané kresťanstvo prof. Bart Ehrman však upozorňuje, že Izaiášovo proroctvo sa netýkalo budúceho mesiáša, a dokonca sa netýkalo ani panny. Proroctvo Izaiáša obsahovalo slovo alma, ktoré znamená „mladá žena“. „Pri preklade hebrejskej biblie do gréčtiny sa Izaiášova "mladá žena" (hebrejsky alma, v hebrejčine sa pre pannu používalo iné slovo) nahradila gréckym slovom pre pannu (parthenos) a v tejto podobe ju čítal Matúš4,“ píše Ehrman.


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 9. 2016, 14:10 avatar
Ano niektore biblie su tak prelozene, lenze ake by mohlo byt proroctvo mlada zena, ked mlada zena by mohol byt ktokolvek...


7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   13. 9. 2016, 14:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Fotooon muž
   13. 9. 2016, 15:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   13. 9. 2016, 15:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

fajer
   13. 9. 2016, 16:44 avatar
"alma- mladá žena
"almah", čo znamená panenské mladé dievča.....

ty asi nevieš čítať...dilino kreatúrne...


11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   13. 9. 2016, 23:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 9. 2016, 12:50 avatar
Panna Mária ako Ježišova Matka bola pannou pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode.

Panenství Panny Marie

Wincenty Granat, 19.12. 2011

Dalším z mariánských dogmat je dogma o ustavičném panenství Panny Marie, Matky Boží, tedy o Mariině panenství při početí Krista, při Jeho porodu i po Kristově narození až do konce jejího života. Tato skutečnost "trojího panenství" Panny Marie je na pravoslavných ikonách znázorněna třemi hvězdami na Mariině oděvu.

panna-maria-041-upr-men.jpgVíra v učení o Mariině panenství je obsažena v těchto církevních dokumentech:

a) Nicejsko-cařihradské vyznání víry: „Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny."

b) Z listu sv. Lva I. Velkého Flavianovi (r. 449): „Byl totiž počat z Ducha svatého v lůně Panny Matky, která ho tak při zachování panenství zrodila, jako ho též se zachováním panenství počala."

c) Lateránský synod (r. 649) za papeže Martina I.: „Nevyznává-li kdo podle učení svatých otců ve vlastním a pravém smyslu, že svatá a vždy Panna a neposkvrněná Maria je Boží Rodička, neboť v posledních časech zvláštním způsobem a opravdu bez semene počala z Ducha svatého samo Boží Slovo, které se před věky zrodilo z Otce, a pak je neporušeným způsobem porodila a zůstala i nadále po porodu neporušenou pannou, nechť je odsouzen."

O panenském početí Kristově učí II. vatikánský koncil (Lumen gentium, 57), stejně tak Pavel VI. ve Slavnostním vyznání víry.

Pravda o ustavičném Mariině panenství, pokud jde o panenské početí a narození, předpokládá, že činnost přírodních zákonů je Boží mocí pro tento případ zastavena, proto jakýkoli teoretický naturalismus musí na základě svých apriorních předpokladů (o nemožnosti nadpřirozeného řádu) zavrhnout učení o panenském početí a narození Krista z Marie.

V křesťanském starověku sekty ebionitů a kerinthiánů nepřijímali učení o panenském Kristově početí; tento naturalistický názor byl obnoven novověkým naturalismem (ať už monistickým nebo pluralistickým). Ve IV. století se objevily názory popírající učení o Mariině panenství po Kristově narození (Helvidius, jovinismus).

Učení o předcházejícím panenství Marie, tj. před Kristovým narozením, je dogmatem katolické víry slavnostně předkládaným k věření; učení o panenství v době narození a po něm je dogmatem předloženým řádným učitelským úřadem.

A. Panenství blahoslavené Matky při početí Krista

Písmo svaté jasně učí, že Maria počala Ježíše panenským způsobem; sv. Lukáš uvádí, že „anděl Gabriel byl poslán od Boha ... k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria". Anděl jí zvěstuje, že počne a porodí Syna, který bude nazván Synem Nejvyššího. Na Mariinu otázku, jak se to stane, když nezná soužití s mužem, anděl odpovídá: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní" (Lk 1,26-35). Josefovi, který se rozhodl s těhotnou Marií tajně rozejít, říká anděl: „Neboj se přijmout svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého" (Mt 1,20).

zvestovani-002-men.jpgZ uvedených textů vyplývá, že Kristovo tělo bylo utvořeno zázračným způsobem Duchem svatým.

Rodokmen v Evangeliu sv. Matouše říká, že Kristus se narodil z Marie („...Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus"; Mt 1,16).

Podle rodokmenu Lukášova byl Kristus pouze domnělým synem Josefovým: „Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let, a byl, jak se mělo za to, syn Josefův" (Lk 3,23).

Někteří se opírají o starou syrskou verzi: „Josef, za kterého se vdala Panna Maria, zrodil Ježíše", a tvrdí, že Josef byl Ježíšovým otcem. Musím tu poznamenat, že v tomtéž překladu je řečeno, že Maria ne z Josefa, ale mocí Ducha svatého zrodila Ježíše. Nechceme-li tedy připustit zřejmý rozpor, musíme slovo „zrodil" buď považovat za překladatelovu chybu, anebo je brát ve smyslu legálního zrození, totiž že Josef byl podle práva pokládán za Kristova otce. Ostatně jeden kodex nemůže mít větší význam než všechny ostatní.

V Lukášově evangeliu se sice mluví o Kristových rodičích, kteří nalezli Ježíše v chrámě, avšak totéž evangelium říká, že Ježíš byl počat panenským způsobem a že Josef byl pouze jeho adoptivním otcem.

Je vhodné uvést zde texty z II. století, které podpírají uvedenou pravdu.

Apologeta Aristides (kolem r. 140) píše o Kristu, že je Synem nejvyššího Boha a „zrozen je bez semene a bez porušení" (asporos te kai a afthoros) a přijal tělo a ukázal se lidem, aby je odvrátil od bludu polytheismu. Sv. Justin v Apologii a v Dialogu s Židem Trifonem učí o Mariině panenství: „Boží Slovo způsobem sobě vlastním a proti obecnému zákonu obvyklého narození bylo zrozeno z Boha"; a dále říká: „Panna počne, aniž by se s někým spojila, kdyby se totiž s kýmkoli spojila, nebyla by už pannou. Hle, Boží moc sestoupila na Pannu, svým stínem ji zakryla a učinila ji těhotnou, aniž přitom porušila její panenství". V dialogu sv. Justin vícekrát opakuje učení o panenském původu Kristově: „Ježíš se narodil z Panny a toto jeho narození z Panny bylo předpověděno Izaiášem".

Sv. Irenej učí, že Kristovo narození z panny (ek parthenou genesis) patří do oblasti víry hlásané celou církví. A z tohoto hlediska se nic nezměnilo od dob evangelia a Ireneje, neboť panenské početí Krista v Marii je pravdou slavnostně vyznávanou v symbolech víry až do dnešního dne.

B. Panenské zrození Krista z Marie

Třebaže měl Kristus opravdové a skutečné lidské tělo, utvořené Duchem svatým z krve blahoslavené Panny Marie, přece se narodil nadpřirozeným způsobem, aniž porušil její panenství.

narozeni-jezise-krista-035-men.jpgUčení o panenském narození (virginitas in partu) Kristově z Marie není obsaženo v Písmu svatém, všeobecná tradice církve však o něm jasně mluví. Na přelomu II. a III. století bylo toto učení dobře známo, protože je Tertulián odmítá, aby lépe ukázal blud dokétů, kteří neuznávali skutečnost Kristova těla. O panenském zrození Kristově ví také Origenes, třebaže se zdá, že o něm pochybuje.

Čtvrté století již zná všeobecnou víru církve v Mariino panenství v době porodu. Řehoř Naziánský (329-389) píše, že Boží Slovo „se narodilo z Panny tajemným způsobem a bez jakékoliv poskvrny". Sv. Ambrož (340-397) mluví o Kristově narození takto: „Podle zákonů těla byl v lůně, (pak) byl porozen, kojen, položen do jeslí, avšak nad zákony (přírody) panna počala, panna porodila". A v listu papeži Siriciovi píše s narážkou na Izaiášovo proroctví o Emanuelovi (kap. 7): „Prorok nejen řekl, že panna počne, ale také, že panna porodí". Víru církve prostě a krátce vyjadřuje sv. Augustin, když říká: „Při početí panna, při porodu panna ... panna ustavičná."

Současní katoličtí teologové učení o panenském příchodu Krista na svět vykládají různě, všichni však říkají, že toto narození bylo pravdivě lidské. (...)

C. Mariino panenství po narození Krista

Ačkoli Písmo svaté nemluví jasně o této pravdě, přece křesťanská tradice ústy velkých církevních spisovatelů a otců pranýřuje s veškerou přísností názory, že by Maria měla jiné děti mimo Krista. Origenes např. označuje takovýto názor za šílenství; sv. Ambrož zde užívá výraz „svatokrádež"; sv. Efrém, svědek syrské církve (306-378), se modlí k Marii: „Ó, Panno a Paní, neposkvrněná Boží Rodičko, má chvály nejhodnější Paní ..., ty jsi zrodila Boha a Slovo podle těla, a zachovala jsi panenství před narozením i panenství po narození (Krista)". Sv. Jeroným je horlivým obráncem učení o ustavičném panenství Mariině, a dokonce se vyslovuje pro uznání panenství sv. Josefa.

ukrizovani-001-men.jpgUčení o ustavičném panenství Mariině bez jakýchkoli výhrad podává sv. Augustin, sv. Cyril Alexandrijský, Lev I. Veliký; v dalších staletích již nejsou v křesťanské církvi o tomto učení žádné pochybnosti - ty se objevují teprve v novověku pod vlivem racionalistického naturalismu.

Již církevní otcové objasňovali těžkosti, kterých si povšimli ve způsobech vyjadřování Písma svatého mluvícího o bratrech a sestrách Kristových. Stojí za to povšimnout si, že všichni tito bratři a sestry nejsou nikdy nazýváni dětmi Marie a mimoto nevystupují jako její ochránci po Kristově smrti - tímto ochráncem se stává apoštol Jan. Výrazy Písma svatého jsou jasné pro znalce hebrejské kultury; Starý zákon nazývá bratřími příbuzné, protože např. Lot je bratrem Abraháma, třebaže ten byl vlastně jeho strýcem (Gn 12,5; 13,8; 14,16). Laban, strýc Jákobův, ho nazývá bratrem (Gn 29,15). Všichni Izraelité se nazývali bratry, protože tvořili jeden rod (Dt 15,12); v takovém smyslu mluví o Izraelitech jako bratrech sv. Pavel v Listu Římanům (Řím 9,3).

Obtíž není ani v označení „prvorozený", které je o Kristu používáno (Lk 2,7), protože toto přídavné jméno má několik významů:

a) ukazuje všeobecně na prvé dítě i tehdy, když není známo, bude-li následovat další (Nm 18,15);

b) je názvem označujícím prvenství v důstojnosti, např. v textech: „Izrael je můj prvorozený syn" (Ex 4,22); „Za to mu dám práva prvorozenství, učiním ho prvním mezi vladaři" (Ž 88,28);

c) prvorozený je první v důstojnosti (Kol 1,18)[1];

d) je to první z více dětí.

Kristus je tedy prvorozený, protože je prvním dítětem, ne však nutně prvním z více; poslední z uvedených významů by musel být přijat teprve tehdy, kdyby to vyžadoval kontext.

Proti učení o Mariině panenství nelze uvádět následující text: „Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha svatého" (Mt 1,18); Josef „vzal svou ženu k sobě. Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna" (Mt 1,24?25); výrazy „dříve" a „dokud" mluví jen o tom, že Kristovo početí bylo panenské, a nedokazují, že Maria po jeho narození nebyla pannou. Již sv. Jeroným v knize napsané proti Helvidiovi ukazoval, že v podobných větách je pouze konstatující smysl: dříve než jsem v přístavu posnídal, odjel jsem do Afriky; apoštol Pavel, dříve než se vydal do Španělska, byl v Římě uvězněn; Helvidius, dříve než začal činit pokání, odešel z tohoto světa. V uvedených větách výraz „dříve než" vyjadřuje myšlenku, že k nějaké události nedošlo, nemluví se však o tom, že nastala později. Stojí za to citovat zde také výrok Žalmu 109: „Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám". Kdybychom zde vzali výraz „dokud" v tom významu, že Mesiáš nebude sedět po pravici, až budou nepřátelé poraženi, byl by to nesprávný smysl; stejně tak by byl chybný závěr z citovaného textu Mt 1,25, že Josef Mariino panenství nerespektoval, když porodila Krista.

D. Učení o Mariině panenství v kontextu jiných pravd víry

1. Panenské početí. Maria zrodila jednorozeného Božího Syna v lidské přirozenosti a je pravou matkou toho, jenž má Otce v nebi; kdyby nebyla pannou, měl by Kristus dva otce: jednoho pozemského, druhého v nebi, takto však má jen jednoho Otce a jednu Matku; zdá se, že by dvojí otcovství Kristovo neodpovídalo jeho jediné osobě, a patrně by to snižovalo důstojnost Boha Otce, třebaže by to v zásadě bylo možné. Panenské početí Kristovo je lépe v souladu s pravdou, že on je bez dědičného hříchu - všichni přirozeně zrození z Adama musí totiž nést tento hřích.

2. Panenské zrození Kristovo dobře odpovídá nadpřirozenému charakteru jeho postavy, protože Kristus je největší nadpřirozenou skutečností a výjimkou ze synů lidských.

3. Mariino panenství po Kristově narození odpovídá tomu, že Maria je zvláštním chrámem Ducha svatého, protože v ní a z ní utvářela nejvyšší duchovní Boží moc a láska první buňky Kristova těla, její tělo je tedy zvláštním způsobem zasvěceno Bohu. Mariino panenství je tak v souladu s jejím zvláštním posvěcením.

Mariino panenství jako mravní síla

1. Maria svým panenstvím (a zároveň svým mateřstvím) spojila nebe (v nebi se nežení a nevdávají; srov. např. Mt 22,30) se zemí, kde mezi lidmi přirozeným zákonem objevení se člověka je mateřství - tyto dvě největší síly nacházíme spojené v Marii.

2. Svým panenstvím je Maria povzbuzením a vzorem všem, kdo skládají slib čistoty.

3. Mariino panenství je kulturní silou a podnětem k vytváření věcí ušlechtilých a krásných a povznáší lidskou přirozenost nad biologické nutnosti.

[Převzato z Wincenty Granat: K člověku a Bohu v Kristu, 2, Řím 1981. Upraveno redakcí Revue Theofil
revue.theofil.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

fajer
   13. 9. 2016, 13:59 avatar
s toho len vieme, že sa prespala s nejakým duchom svätým....ono nechcela udať pravého otca...to sa robí aj dnes...


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 9. 2016, 12:56 avatar
Máriino panenstvo

KKC
496
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSTVO

496 Cirkev už od prvých formulácií viery vyznávala, že Ježiš sa počal v lone Panny Márie jedine mocou Ducha Svätého, pričom zdôrazňovala aj telesný aspekt tejto udalosti: Ježiš sa počal „bez [mužského] semena z Ducha Svätého…“. V panenskom počatí vidia Otcovia znak, že to naozaj Boží Syn prišiel v takej ľudskej prirodzenosti, ako je naša:
Svätý Ignác Antiochijský (začiatkom 2. storočia) píše: „Pozoroval som… že plnou a pevnou vierou veríte v nášho Pána, ktorý skutočne pochádza z Dávidovho rodu podľa tela, Božieho Syna podľa Božej vôle a moci, skutočne narodeného z Panny… za vlády Poncia Piláta skutočne klincami pribitého za nás v tele… Naozaj trpel, ako aj naozaj vstal z mŕtvych.“

KKC
497
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSTVO

497 Evanjeliové texty pokladajú panenské počatie za Božie dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť: „To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1,20), povedal anjel Jozefovi o Márii, ktorá mu bola zasnúbená. Cirkev v tom vidí splnenie Božieho prisľúbenia daného prostredníctvom proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna“ (Iz 7,14; Mt 1,23).

KKC
498
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSTVO

498 Mlčanie Evanjelia podľa Marka a novozákonných listov o panenskom počatí Márie bolo občas príčinou neistoty. Mohla vzniknúť aj otázka, či tu nejde o legendy alebo teologické konštrukcie bez historického opodstatnenia. Na to treba odpovedať: Viera v panenské počatie Ježiša sa stretla so silnou opozíciou, s výsmechom alebo nepochopením neveriacich židov a pohanov; nevznikla ani z pohanskej mytológie, ani z nijakého prispôsobenia sa myšlienkam doby. Zmysel tejto udalosti je prístupný iba viere, ktorá ju vidí vo „vzájomnom súvise samých tajomstiev“, (90) v celku Kristových tajomstiev od jeho vtelenia až po jeho Veľkú noc. Už svätý Ignác Antiochijský dosvedčuje tento súvis: „Kniežaťu tohto sveta bolo skryté Máriino panenstvo a jej pôrod, podobne aj Pánova smrť: tri významné tajomstvá,(2717) ktoré sa odohrali v Božom tichu.“

KKC
502
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

502 Pohľad viery môže v kontexte celku Zjavenia(90) odhaliť tajomné dôvody, pre ktoré Boh vo svojom pláne spásy chcel, aby sa jeho Syn narodil z panny. Tieto dôvody sa týkajú tak Kristovej osoby a jeho vykupiteľského poslania, ako aj Máriinho prijatia tohto poslania v prospech všetkých ľudí:

KKC
503
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

503 Máriino panenstvo ukazuje, že pri vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh.(422) Ježišovým Otcom je iba Boh. „Nikdy sa pre ľudskú prirodzenosť ktorú prijal, neodcudzil Otcovi… Jeden a ten istý je Syn Boha a Syn človeka. Od prírody je Otcov Syn čo do božstva, od prírody je matkin syn čo do ľudskej prirodzenosti; ale Otcov vlastný [Syn] v obidvoch [prirodzenostiach].“

KKC
504
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

504 Ježiš sa počal z Ducha Svätého v lone Panny Márie, lebo je nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie:(359) „Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba“ (1Kor 15,47). Kristova ľudská prirodzenosť je už od svojho počatia naplnená Duchom Svätým, pretože Boh mu dáva Ducha v neobmedzenej miere. „Z jeho plnosti,“ vlastnej tomu, ktorý je hlavou vykúpeného ľudstva, „sme… dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,16).

KKC
505
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

505 Ježiš, nový Adam, svojím panenským počatím začína nové narodenie adoptívnych detí v Duchu Svätom skrze vieru.(1265) „Ako sa to stane?“ (Lk 1,34). Účasť na Božom živote nepochádza „z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn 1,13). Prijatie tohto života je panenské, pretože ho človeku úplne dáva Duch Svätý. Zásnubný význam ľudského povolania vo vzťahu k Bohu sa dokonale uskutočňuje v Máriinom panenskom materstve.

KKC
506
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

506 Mária je panna, pretože jej panenstvo je znakom jej viery,(148, 1814) ktorá „nebola narušená nijakou pochybnosťou“, a jej výlučného odovzdania sa do Božej vôle. Jej viera jej umožňuje stať sa Matkou Spasiteľa: „Mária je blahoslavenejšia preto, že uverila v Krista, ako preto, že počala Kristovo telo.“

KKC
507
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
článok: 3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odsek: 2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
odstavec: II. … narodil sa z Márie Panny
téma: MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE

507 Mária je zároveň pannou i matkou, lebo je obrazom a najdokonalejšou realizáciou Cirkvi: „Aj Cirkev… sa stáva matkou(967) tým, že verne prijíma Božie slovo: ohlasovaním totiž a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú [svojmu] Ženíchovi.“ (149)
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

fajer
   13. 9. 2016, 14:01 avatar
a s tohto sa nedozvieme nič, sú to len hlúposti o nejakom božom pláne, škoda , že ho nikto nevidel....sú to len teologické táraniny....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:00,  Určitý typ myslenia sa rovná voľnomyšlienkárstvo ;)
včera, 23:59,  Tebe sa azda zle rozvíjajú myšlienky, keď vedieš dialóg? ;)
včera, 23:58,  9. myslenie sa nerovná volnomyšlienkárstvo
včera, 23:58,  chceš strašne poučovat ale nerozumieš ani základnym pojmom LOL
včera, 23:57,  Alebo ináč sa spýtam, čo je myslenie ak nie rozvíjanie myšlienok? ;)
včera, 23:57,  19, ..... samozrejme že ich "dopúšťa" nakoľko vládcom tohoto sveta je ešte...
včera, 23:57,  7. to je v úvode, ktory si stále nedementoval ako somarinu
včera, 23:56,  To je v 3? ;)
včera, 23:55,  5. schíza? :) Voľnomyšlienkovanie je o rozvíjaní myšlienok Niekedy stačí aj jedno...
včera, 23:53,  Kde v 3 vidíš nejaké rozvíjanie dialógu? ;)
včera, 23:52,  Tak chybu občas urobí asi každý. Inak, KKC: "1128 To je zmysel tvrdenia Cirkvi:...
včera, 23:50,  3. prestan si vymyšlat a zavádzat , volnomyšlienkárstvo nie je o rozvíjaní dialógov ale ze...
včera, 23:48,  8, ..... Krištof nezavádzaj! História nepustí. RKC sa jasne stavala k takému vysvetleniu...
včera, 23:48,  Určite nie ;)
včera, 23:46,  105. no ja to viem, ale či tvoje IQ dostačuje
včera, 23:46,  Pri rozvíjaní myšlienok si zväčša nekladieme žiadne hranice ;)
včera, 23:46,  volnomyšlienkár je freethinker, a nie je to o rozvíjaní myšlienok
včera, 23:43,  To musíš ty vedieť najlepšie ;)
včera, 23:43,  103. aha, povedz o čom píšem v mojom príspevku
včera, 23:39,  Voľnomyšlienkovanie je o rozvíjaní myšlienok ;) Niekedy stačí aj jedno SLOVO a rozvinie...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Deti nie sú zlé, ani neslušné. Deti sú iba odrazom spoločnosti, v ktorej vyrastajú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(88 909 bytes in 0,194 seconds)