Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

TO - otázky jehovistom - Galileo

30
reakcií
1316
prečítaní
Tému 26. februára 2016, 21:47 založil TvojOponent19.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
 
 


1.
označiť príspevok

TvojOponent19
   26. 2. 2016, 21:47 avatar
Alebo ako Cirkev zachránila Galilea pred jehovistickým besnením.

Už som tu spomínal, že sa nevyhýbam rozhovorom s jehovistami. Jeden z nich ma onoho času presviedčal, že ich spoločenstvo založil JK a aj Hus bol svedok jehovov. To, že ich združenie založil až Russel o mnoho rokov neskôr, nie je podľa jehovistov kľúčové.

Ponúkam vám teda iný pohľad na Galilea než ako ho poznáte z rozprávania marx-leninských lektorov a tliachania fajerovsko-lemmimskej suity  

Galieo Galilei je ikonou v ťažení proti RKC. Militantní ateisti však zúžili celý príbeh do jednej vety a nezriedka aj tá jedna veta ich usviedča z absolútnej neznalosti histórie.

Celý príbeh začal v časoch Tridsaťročnej vojny, kedy Cirkev bola obviňovaná z odklonu od pravej viery. Bola označovaná za smilnicu a neviestku babylonskú. V tomto období pôsobil Galileo ako miláčik Cirkvi. Galileo mal viacero vplyvných priateľov medzi najvyššou hierarchiou "Vatikánu".
Záujem Cirkvi o astronómiu siaha hlboko do čias pred Galileom. V roku 1533 Pápež Inocent VI. sa osobne zúčastňuje prednášky o heliocentrizme.Koperník sa tešil veľkej úcte medzi cirkevnými autoritami, a to aj medzi tými najvyššími.Sám Koperník dokonca prednášal na univerzite Sapienza v Ríme.Na naliehanie cirkevných a akademických kolegov Koperník vydáva "Šesť kníh o pohyboch nebeských sfér" (1543).Dielo venoval pápežovi Pavlovi III.Pritom podstatná časť jeho diela je stále pod vplyvom Aristotela a Ptolemaia. Zachoval napr. názor na dokonalý guľový tvar planét s hladkým povrchom , kružnicové obežné dráhy a konštantnú rýchlosť planét.

1543 Po zverejnení diela Koperníka nasledovala vlna tvrdých útokov zo strany protestantov (napr.Ján Kalvín, Martin Luther alebo Philipp Melanchthon) obviňujúcich Cirkev z protirečenia Svätému písmu. Do vstupu Galilea na scénu jeho dielo však nebolo cenzúrované.

Mená protestantov, ktorí prichádzajú na scénu, sú menami dobre známymi aj jehovistom. Jehovisti sú totiž rovnako protestantská cirkev. Rétorikou protestantov tej doby totiž i dnes oni napádajú RKC.

Galileo Galilei svojimi astronomickými pozorovaniami a výskumom vyvracia antické predstavy o vesmíre .Na Mesiaci pozoruje pohoria , objavuje planéty obiehajúce okolo Jupitera a fázy Venuše.To všetko bolo až doteraz v rozpore s dovtedy prijímanými teoriami a koncepciami Ptolemaia a Aristotela.

1610 Jezuiti potvrdzujú objavy Galilea a listom to potvrdzuje vedcovi páter Christopher Clavius.
S pápežom Pavlom V. strávi dlhú audenciu a jezuiti z Collegia v Ríme na jeho počesť usporiadajú slávnosť.Prednášok sa zúčastnili ako poslucháči významné osobnosti vtedajšej vedy , učenci ako napr. páter Grienberg (potvrdil vedcove objavy obežníc Jupitera; je vynálezcom ekvatorálnej montáže, má podiel na vývoji refraktora používané aj súčasnými astronómami 21.storočia).Páter Clavius , niekdajší predsedajúci komisie vytvárajúcej gregoriánsky kalendár(1582) a jeden z najvýznamnejších matematikov 16.storočia.Jeho presnosť výpočtov vzťahu slnečného roka a počtu dní (97 prestupných dní na 400 rokov) udivuje vedcov i dnes.
Cirkev prijíma teoriu Galilea ako prijateľnú hypotézu, no stále však nepodloženú dôkazmi.Neopovažuje za škodlivé jej prednášanie ako hypotézy, možného modelu.
Galilei však nástojí, aby jeho hypotéza bola prijímaná ako pravdivá aj bez vierohodných dôkazov ( ako dôkaz na podporu svojho hypotetického slnečnostredového modelu použil príliv a odliv , ktorý mal byť podľa neho spôsobený obiehaním Zeme okolo Slnka) , nevyvrátil námietku spochybňujúcu heliocentrický systém ešte od čias Aristotela, podľa ktorej by tento model spôsoboval paralaxy pri pozorovaní hviezd.

Citujem:
Galilei bol presvedčený, že má pravdu.Ale objektívne nemal dôkaz, ktorým by si bol naklonil mienku nezaujatých ľudí. Je absolútne nespravodlivé, keď sa tvrdí, ako to robia niektorí historici, že nikto jeho argumenty nepočúval, že nikdy nemal šancu. Jezuitskí astronómovia potvrdili jeho objavy; (čakali) dychtivo na ďaľší dôkaz , aby mohli zanechať Tychov systém a jednoznačne vystúpiť v prospech kopernicizmu. Mnohí vplyvní predstavitelia Cirkvi verili, že Galilei môže mať pravdu, ale museli počkať na viac dôkazov.
/Jerôme Langford/
(T.E.Wood: Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. Str.75.)

1612 Nadšený kardinál Maffeo Barberini (neskorší pápež Urban III.) posiela blahoprajný list Galileovi k vydaniu jeho diela "Listy o slnečných škvrnách" , v ktorom po prvý krát obhajoval Kopernikovu sústavu (po prvý krát v tlači).

Ak sa vžijeme do doby začiatku 17.storočia, postupné odkrývanie zákonitostí vesmíru muselo byť vzrušujúcim príbehom , kde sa s najväčšou nedočkavosťou čakalo na nové a nové objavy.Predstavte si , ako stáročia platné pravdy padajú a vy sa musíte pozerať na svet z iných prespektív.Ako pozemšťan už nie ste v strede vesmírneho kolotoča ,ale len kdesi na okraji.Je preto pochopiteľné, že Galilei bol stredobodom pozornosti intelektuálnej vrstvy a bol obdivovaný.Tento obdiv ale prináša aj závisť.

Galilei však nemal dôkaz . K tomu sa pridal aj tlak protestantov obviňujúcich Cirkev , že sa snaží odsunúť do úzadia Sväté písmo (ktorého niektoré časti sa zdanlivo javili ako sporné pri prijímaní heliocnetrického systému) a dáva prednosť nepotvrdenej vedeckej teórii nemajúcej oporu v dôkazoch. Avšak ani v tejto chvíli Cirkev nie je naklonená zákazu a perzekúcie Galilea.Kardinál Róbert Bellarmín prízvukuje, že ak by sa ukázali niektoré časti Biblie v spore s dokázanou pravdou , malo by sa skôr pripustiť, že nerozmieme dobre niektorým veršom, ako nástojiť na falošnosti dôkazmi overeného názoru.Podobne varoval pred snahami trvať na mylných interpretáciách Písma , ak sa preukážu závažné súvislosti spochybňujúce ich pravdivosť, aj sv.Albert Veľký a Tomáš Akvinský.

1611 Galilei bol zapísaný pápežom Pavlom V. do Accademie dei Lincei ( to bola inštitúcia, z ktorej sa vyvinula Pápežská akadémia vied).
V tom istom roku sa proti Galileovi ako prvý v mene Svätého písma postavil poslucháš Bolonskej univerzity, syn českého protestantského pastora z Lochovíc pri Beroune , Martin Horký, pričom o pomoc žiadal kardinála Contiho.Ten mu poradil, aby nechal teologické záležitosti bokom do doby, než sa nedoriešia astronomické sporné záležitosti.

1616 Keďže Galilei naďalej vyučoval neoverenú teoriu ako správnu, cirkevná vrchnosť mu nariadila s tým prestať. Mal však možnosť s ňou pracovať ako s hypotézou.Galilei sa teda podrobil a ďalej pokračoval vo svojej práci.

1624 Galilei cestuje do Ríma a je tu privítaný nadšenými kardinálmi i samotným pápežom Urbanom III. (to je niekdajší kardinál Maffeo Barberini , ktorý mu v roku 1612 poslal blahoprajný list k jeho vedeckému dielu "Listy o slnečných škvrnách" , v ktorom obhajoval Koperníka) , nedočkavo čakali na možnosť sa porozprávať o nových vedeckých objavoch a o vesmíre.
Urban III.: " (Galilei je muž) , ktorého sláva svieti na nebi a šíri sa po celom svete".Pápež uistil Galilea, že kopernicizmus nepovažuje za heretický a ani tak v budúcnosti nechce urobiť.

1632 "Dialóg o dvoch systémoch". Galilei v tomto diele opäť ignoroval záväzok uvádzať kopernicizmus ako hypotézu a nie ako overenú vedeckú teóriu.

Galileovi sa pripisuje aj tento výrok:
"Bez ohľadu na to , že všetci, ktorí mi odporujú, sú intelektuálne stupídni trpaslíci, ktorí si vôbec nezaslúžia, aby boli chápaní ako ľudské bytosti".

1633 Predpokladá sa , že na základe udania závistlivých vedeckých kolegov bolo na neho podané udanie a bol obvinený z kacírstva.
V tomto roku teda Cirkev vydáva dekrét zakazujúci zmieňovať sa o pohybe Zeme.Keďže aj naďalej s touto hypotézou pracovali vedci, napr.Boskovič, je pravdepodobné , že sa dotýkal len Galilea a nie všetkých katolíckych vedcov.

Až o veľa rokov neskôr sa páter Grienberg vyjadril,že ak by Galilei šíril svoje názory ako hypotézy, mohol si napísať čokoľvek.

1635 Galilei pokračuje vo svojej práci.

1638 Po odsúdení v domácom väzení vydáva svoje majstrovské dielo: ”Discorsi e dimonstrazioni matematice interno a due move scienze attinenti alla meccanica ed ai movimenti locali.” - v skratke slov."Dialog o novych vedach".

1642 Rozhodnutie kardinálov, hoci dôležité pre veriacich, nie je svojou váhou rovnocenné článku viery. (Gasendi).Tí,ktorí boli znalí problematiky , vedeli,že zmienka o heréze Galilae a Koperníka nemala žiadny konkrétny a ani teologický význam

1651 Ricioli: "...heliocentrizmus nie je heréza..."

*******************************************

Proces s Galileom bol iniciovaný udaním protestantského študenta z Čiech. Protestanti podobne ako dnes jehovisti obviňovali Cirkev z ústupčivosti. Podľa protestantov sa Cirkev vzďalovala Písmu, keď robila kompromisy s vedou. To isté robíš Shagi aj Ty dnes. Fanatizmus jehovistov dneška aj protestantov tej doby preukázali aj ateistickí študenti v roku 2008:
Desiatky sfanatizovaných protiboženských študentov podporovaných 67 pedagógmi univerzity La Sapienza sa ostro postavili proti slávnostnému príhovoru pápeža Benedikta XVI. na "ich" univerzite (ktorú v roku 1303 založil pápež Bonifác VIII.).
Dôvodom bol výrok pápeža, vtedy ešte kardinála Josepha Ratzingera k prípadu Galileo:
"Cirkev sa v procese s Galileom Galileim držala rozumu viac, než on sám a že rozsudok nad ním bol v danom kontexte poznania racionálny a správny."

***********************

A poučenie? Dejiny nám dokladajú, že fanatizmus ospravedlňovaný zdravým rozumom býva najnebezpečnejší. Nech si mimo RKC alebo nech si priamo ateistom, nemáš právo znevažovať Cirkev. Už sa totiž bezpočetne krát stalo, ako sa protestanti aj ateisti a dnes jehovisti mýlili a mýlia.
Nebyť RKC, Galileo by bol upálený pre rovnaké zásady, ako dnes vyznáva partička skrývajúca sa za meno Jehova. Biblický doslovizmus vedie k herézam - a SSJ je jednou z tých nebezpečných heréz.


9.
označiť príspevok

Wolfe muž
   27. 2. 2016, 01:10 avatar
"Nech si mimo RKC alebo nech si priamo ateistom, nemáš právo znevažovať Cirkev. Už sa totiž bezpočetne krát stalo, ako sa protestanti aj ateisti a dnes jehovisti mýlili a mýlia."

Katolicku cirkev nikto nema pravo znevazovat, len cirkev mala pravo prenasledovat inych..
Katolicka cirkev sa znevazuje sama a hlavne ju znevazuju taki ludia, ako si ty..

Este ze RKC je neomylna..
Ale toto je sekcia nabozenstvo a fak neviem, do ktorej sekcie zaradit vtipy 

Nie som za biblicky doslovizmus, ale spravit z truhlice, kde sa uchovaval zakon predobraz Marie... cojaviem...

Ked existuje nejaka kniha, alebo film a fanusikovia vytvoria uplne nove pribehy tak sa to vola fanficton..
Ako sa vola, ked RKC vytvori nieco uplne nove z biblie? Budeme to volat tiez fanfiction? Lebo to co vymysla RKC je fikcia


18.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 12:50 avatar
9 môžeš si to nazývať ako chceš. Ale pokiaľ si to nedokážeš aj zdôvodniť, tak budeš len bludár a konšpirátor - žvanílek, okecávač, oblbovač...atď  


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 2. 2016, 22:42 avatar
1,....zbytočne vela slov. Tak nakoniec môžu za perzekúciu Galilea "jehovisti a protestanti"? Oponent,...ty si naozaj verný syn svojej podvodníckej cirkvi!
Samozrejme,....ty si teraz pekne vykreslil a vyretušoval svoju cirkev a z Galilea si urobil zločinca a hlupáka. Opak je pravdou.
Problém tvojej cirkvi bol a je v tom,že nikdy si vinu neprizná/ak aj áno,tak len formálne/ a všetko hádže na iných,alebo na "ducha doby".

A RKC netreba znevažovať,ona to robí sama. A tiež aj ty. Tvoja rétorika je tak zavádzajúca , slepá a bigotná,že by si dokázal aj z lucifera urobiť svätého.
Ono,...Galileo nikdy nespochybňoval Písmo,ale len vykladačov RKC/doslovistov/, Jednému svojmu žiakovi napísal:...."Písmo sa nemôže mýliť ,ale jeho interpréti, vykladači sa mýliť môžu, a to v rôznych ohľadoch. Jeden veľmi vážny a častý omyl ,vzniká vtedy,ked sa chcú držať doslovného významu."
Galileo ale ešte išiel dalej , tvrdil že"dve knihy /Bibliu a knihu prírody/ napísal jeden autor a preto si nemôžu protirečiť."
No zároveň hovoril,že "človek nemôže s určitosťou tvrdiť, že všetci interpréti hovoria pod božskou inšpiráciou".
A táto jeho kritika oficiálneho výkladu cirkvi, nahnevala vyprovokovala rímsku inkvizíciu k tomu,že vedca odsúdila. Ako si to mohol dovoliť kritizovať "boha ktorý sa posadil v chráme a robí sa bohom"?
A úplne iný postoj mal aj Urban VIII/nie /nie Urban III/,...on nekompromisne trval na tom,aby Galileo nepodkopával stáročia trvajúcu náuku cirkvi!
A aj jeho súčasná rehabilitácia je len fraška ,zo strany cirkvi. A vôbec, neprínaleží prenasledovaťeľom aby oni rehabilitovali svoje obete!
V skutočnosti Galileo bránil Bibliu pred nesprávnym výkladom,a RKC robila presný opak,...bránila ľudskú tradíciu na úkor Biblie. Oponent,......si naozaj poplatný svojej cudzoložnej matke,cirkvi. Ale históriu a pravdu nepreonačíš. Sy synom "Otca lží" a ako taký aj budeš mať jeho údeľ. Do pekla/vymysleného RKC/ s tebou! Takých "historikov" ako si ty ,by som poslal niekam.
Kritizuješ doslovizmus,fanatizmus...a to práve robila RKC. A dnes zas robí presný opak doslovizmu,ked všetko opisuje symbolicky.. Z extrému do extrému.
A ked aj luteráni považovali Galileov objav za "absurdný",...vinu nesie RKC.
Súhlasí Scarlet666, fajer


5.
označiť príspevok

TvojOponent19
   26. 2. 2016, 23:32 avatar
Aký názor vtedy zastávali jehovisti, Shagi?


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 2. 2016, 23:47 avatar
5....zrejme by sa nemiešali do vedeckých postulátov,pretože Biblia nie je vedeckou učebnicou. A asi by sa snažili pochopiť reč Biblie ,ktorá podávala isté fakty len z pohľadu človeka, nie ako doslovné,vedecké pravdy. A to RKC nepochopila.
Ich doslovizmus/ktorý dnes otočili o 180 stupňov/ ich dostal na pranier vedy a súčasnosti.


14.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 10:44 avatar
Vtedy jehovisti neboli? Veď všetci tvrdíte, že vás založil JK... Tak neodpovedaj v podmieňovacom čase...


3.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   26. 2. 2016, 22:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   26. 2. 2016, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

TvojOponent19
   26. 2. 2016, 23:34 avatar
4 Vôbec si nepochopila. Tie vychodené joľaje Tvojho myslenia sú brázdou, z ktorej nevidíš na cestu.


7.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   26. 2. 2016, 23:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 10:50 avatar
Pokus o vtip v nevhodnej situácii.


10.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 2. 2016, 07:32 avatar
Galileo bol samozrejme chránencom Vatikánu,tak ako ním bol i kanonik v katolíckej cirkvi Mikuláš Kopernik.Mimochodom otcom najväčšieho bludu v dejinách veľkého tresku bol takisto farár Georges Edouard Lemaître,ktorého "poznatky" neskôr zhrnul George Gamow.
Takže ked to zhrnieme,aj ateisti sa držia plánu Vatikánu a poctivo veria tomu,čo im RKC naservíruje.A tá má naozaj informácie z 1. ruky-priamo z možno najväčšieho observatoria na svete v Mount Graham,v Arizone,ktoré patrí Vatikánu!Eštte taká perlička-najvýkonnejší teleskop má velkom príznačný názov pre RKC-volá sa Lucifer.
Súhlasí Mierotvorca


11.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   27. 2. 2016, 09:52 avatar
Aké príznačné pre Vatikán, kto tam vládne od počiatku, žiadny ten a onen vraj zástupca Petra, ale sám padlý archanjel Lucifer, Satan, Diabol, kráľ potkanov! A najlepšie je na tom to, že kam si ho umiestnili, nič nie je náhoda, nič!!!

translate.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

asmodei muž
   27. 2. 2016, 10:12 avatar
Dolezite je, ze sa RKC Galileimu ospravedlnila a uznala svoje pochybenie. Sice to trvalo par storoci, ale aspon daco.

Co sa tyka tych udajne dychtivo cakajucich jezuitskych astronomov, napisal Galilei Keplerovi v roku 1610 tuto trpku poznamku:

O "dychtivosti" po poznani jezuitov - "My dear Kepler, what would you say of the learned here, who, replete with the pertinacity of the asp, have steadfastly refused to cast a glance through the telescope? What shall we make of this? Shall we laugh, or shall we cry?"

O rozume a jeho pouzivani - "I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with senses, reason, and intellect has intended us to forgo their use and by some other means to give us knowledge which we can attain by them."

O zazrakoch ako poslednych utociskach ignorantov - "Surely, God could have caused birds to fly with their bones made of solid gold, with their veins full of quicksilver, with their flesh heavier than lead, and with their wings exceedingly small. He did not, and that ought to show something. It is only in order to shield your ignorance that you put the Lord at every turn to the refuge of a miracle."

O autoritach - "...in the sciences the authority of thousands of opinions is not worth as much as one tiny spark of reason in an individual man. Besides, the modern observations deprive all former writers of any authority, since if they had seen what we see, they would have judged as we judge."


15.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 10:46 avatar
Z princípu neberiem. Ak si všetci dávame námahu prekladať myšlienky do štátneho jazyka a ňou je stále spisovná slovenčina kresťanského pôvodu, prosím, osvoj si túto etiketu aj Ty


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 2. 2016, 17:16 avatar
A keby sme to upresnili, tak evanjelickeho  


20.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 17:23 avatar
Veru ani nie - evanjelici chceli slovakizovanú češtinu. Katolíci chceli jazyk ľudu - kultúrnu trnavštinu. A tak sa nakoniec dohodli s katolíkom Bernolákom, že najlepšie bude jazyk príbuzný aj západu aj východu a vybrali stredoslovenské nárečie. Tá cesta k jazyku je zaujímavá a hodná samostatnej témy.


24.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 2. 2016, 23:20 avatar
Hej Bernolak a Kollar boli katolici, Stur bol evanjelik  


26.
označiť príspevok

TvojOponent19
   1. 3. 2016, 09:26 avatar
Hodžovsko-hattalovská (jazyková) reforma (iné názvy: Hattalova kodifikácia, hattalovská kodifikácia) bola kompromisná dohoda z októbra 1851 medzi štúrovcami a bernolákovcami o jednotnej podobe spisovnej slovenčiny. Slovenčina, ktorá bola výsledkom tejto reformy sa niekedy nazýva opravená slovenčina. Reforma nahradila Štúrovu slovenčinu a bernolákovčinu a stanovila podobu spisovnej slovenčiny výrazne podobnejšiu tej, ktorú používame dodnes.
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Martin Hattala - rímskokatolícky teológ a lingvista
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Michal Miloslav Hodža - evanjelický kňaz
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
 


16.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 10:48 avatar
Tvoje čeirnobiele stanovisko je mimo misu. Galileo pochybil a nemal pravdu.
Ale pripúšťam, že dnes ateisti stále považujú názory Galilea za vedecké - veria v heliocentrizmus a príčinu prílivu a odlivu zdôvodňujú drncavým pohybom Zeme okolo stredu celého Vesmíru - Slnka...    


21.
označiť príspevok

asmodei muž
   29. 2. 2016, 20:57 avatar
(16.) V ramci poznania danej doby bol heliocentrizmus vo vsetkych ohladoch lepsi pohlad na fungovanie "sveta" a pozorovania toho ako sa sprava nez geocentrizmus. Vedecke teorie sa vyznacuju tym ,ze mozu byt zmenene/nahradene novou lepsou teoriou, ktora vysvetli celu povodnu teoriu plus vysvetli nieco co povodna teoria vysvetlit nevedela. Toto na 100% plati o prechode z geocentrizmu na heliocentrizmus.

Vysvetli mi preco sa RKC formalne a verejne ospravedlnila Galileium a ostatnym perzekuovanym vedcom a uznala, ze sa mylila ohladom usporiadania SS.

To ze sa Galilei pomylil vo vysvetleni prilivu a odlivu neznamena, ze vsetky jeho nazory boli mylne. je to logicky chybny argument a ty to dobre vies, cize si troll. Mimochodom taky Newton predpokladal existenciu eteru, a to nebola spravna hypoteza, vari to teraz neguje vsetku pracu, ktoru Newton vykonal?!


22.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 2. 2016, 21:23 avatar
Slovo troll by si mal vyradiť zo svojho slovníka. Lebo za príspevok číslo 21 si ani nič iné nezaslúžiš - poznáš to: Ako zbraňou bojuješ, takou zahynieš.

Je zaujímavé od Teba čítať, že v prípade posudzovania galileových bludov sa odvolávaš na poznanie tej doby. No tento princíp nepoužívaš v prípade nahliadania na postoje RKC. Takže Ti ich pripomeniem:

RKC od Galiela nedostala dôkaz správnosti jeho hypotézy. On ju nemal zakázanú vyučovať, no len ako predpokladaný vedecký názor. Nie overený. Pokiaľ by svoje názory prezentoval ako neoverenú hypotézu, nič by sa nestalo.
Poznanie tej doby bolo také, že sa verilo, že aristotelovsko-ptolemajovská kozmológia je správna. To bol vtedy vedecky prijímaný názor a RKC nemala dôvod ho spochybňovať. Dôkazné bremeno bolo na strane Galilea, no on dôkazy nedal.

Takže RKC sa nemýlila, ale mýlili sa vedci, ktorí boli vtedy mienkotvorní. Kto sledoval a pozná príbeh Galilea (nájdeš ho na mojom portále) vie, že vyhlásenia RKC neboli nijak významné. Boli len odpoveďou na spoločenskú objednávku.

Ten Tvoj posledný odstavec je úplne od veci.

V tejto diskusii som chcel Shagimu naznačiť, že postoje jehovistov k evolúcii sú rovnako pomýlené ako postoje protestantov k Galileovi v časoch, keď český evanjelický študent podal na Galilea žalobu. RKC de facto zachránila Galileovi krk. Pretože evanjelici rozpútali v Európe inkvizičné peklo práve pre biblický doslovizmus Ak by neexistovala RKC, Galilea by títo stredovekí jehovisti upálili.


25.
označiť príspevok

asmodei muž
   1. 3. 2016, 09:11 avatar
(22.) oznacenie troll sa na teba naramne hodi, budes si musiet zvyknut, ze ho pouzivam v suvislosti s tebou.

Galileo dokazoval spravnost svojej hypotezy tym, ze poukazal na pozorovanie, ktore vyvracalo povodnu ptolemajovsku hypotezu a jeho vlastna hypoteza dane pozorovanie dokazala vysvetlit - napr faze Venuse a pohyb Jupiterovych mesiacov.

A RKC sa mylila, pretoze pri galileovom procese pouzivala bibliu ako vedecku ucebnicu:
web.archive.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

citujem zo zaznamenaneho rozsudku inkvizicneho sudu:

"Tvrdenie, ktore je treba posudit:
(1) Slnko je stredom sveta/vesmiru a je kompletne nehybne v ramci vlastneho referencneho systemu.

Posudenie: Vsetci povedali ze toto tvrdenie je blaznive a absurdne z filozofickeho hladiska a je hereticke pretoze explicitne odporuje mnohym zmienkam zo Svateho Pisma z ohladom na doslovny vyklad a z ohladom na vseobecny vyklad a pochopenie papezov a doktorov teologie.

(2) Zem nie je stredom vesmiru, nie je nehybna a pohybuje sa "v celku aj s cyklom dnov a noci" (poznamka - tato divna predstava vychadza z uplneho nepochopenia striedania sa dna a noci v danej dobe)

Posudenie: Vsetci povedali ze toto tvrdenie je rovnake ak opredchadzajuce tvdenie z filozofickeho hladiska a v suvislosti s teologickou pravdou je minimalne rovnako mylne co sa tyka viery.

koniec citatu


27.
označiť príspevok

TvojOponent19
   1. 3. 2016, 09:43 avatar
25 To, že Ti robí niekoho nazývať trolom, je v podstate len záležitosť Tvojej úchylky a duševnej pohody. Ja s tým nič nenarobím. Osobne tu hľadám poznanie a testujem svoje názory. Pre mňa je toto spôsob vzdelávania.

Galileo nepresvedčil vtedajšiu vedeckú obec. To je všetko.
Ak mi budeš tvrdiť, že existujú mimozemšťania - máš na to právo. Ak sa však rozhodneš toto prednášať na školách ako fakt, budeš perzekuovaný. Nemôžeš vyučovať vedu bez dôkazu - iba ako hypotézu.

Cirkev tedy hájila vedeckú pravdu. To, že obe strany na svoju obhajobu vtiagli do procesu Bibliu, bolo chybou. Tú istú chybu vyčítam v tejto téme kreacionistovi Shagimu - o tom je téma. Snažím sa jehovistov presvedčiť, že Bibliu nemožno ťahať do vedeckého bádania. Jehovisti to robia a ja na to reptám.

Čo sa týka ospravedlnenia RKC Galileovi (sic!), dovolím si zacitovať z Katolíckych novín:
„Galileo i jeho protivníci dostatočne nerozlišovali prírodovedecký prístup od reflexií filozofickej povahy, a preto Galileo nechcel prijať návrh, že bude kopernikovský systém považovať iba za hypotézu, kým nebudú podané dôkazy. To bola napokon požiadavka metódy, ktorej bol sám geniálnym iniciátorom. V otázke interpretácie Písma preukázal Galileo ako poctivý veriaci prenikavejšiu intuíciu než jeho protivníci z radov teológov,“ (Citát je z Katolíckych novín č 23/2009).

Citát je z revízie prípadu Galileo, ktorá sa konala na podnet JPII.

Prekvapuje ma, ako ľudia dúhy v tej revízii vidia čiernobiele stanoviská. Nie sú tam. No militantným ateistom a zaslepeným jehovistom netreba vysvetlení - veci rozlišujú len v tom ČB rozsahu. Zlý Galileo. Dobrý Galileo. Zlá RKC. Dobrá RKC.  


29.
označiť príspevok

asmodei muž
   1. 3. 2016, 13:18 avatar
(27.) Vedcov Galilei presvedcil, hlavne tych skutocnych vedcov napr Kopernika. Tych jezuitskych oficialnych vatikanskych "vedcov" nepresvedcil, ale na takych ti sere pes.

Kde pouzil Galilei bibliu na dokazovanie svojich hypotez? :D Clovece si smiesny. Galilei poskytol vedecku metodu na overenie jeho hypotezy - stacilo sa pozriet dalekohladom na Venusu ci mesiace Jupitera - oficialni vatikanski "vedci" odmietli, cize bolo vymalovane.

Nie nie nie..., len tak lahko ma neodbijes nejakymi katolickymi novinami!

"Thanks to his intuition as a brilliant physicist and by relying on different arguments, Galileo, who practically invented the experimental method, understood why only the sun could function as the centre of the world, as it was then known, that is to say, as a planetary system. The error of the theologians of the time, when they maintained the centrality of the Earth, was to think that our understanding of the physical world's structure was, in some way, imposed by the literal sense of Sacred Scripture." (l'osservatore romano n. 44 (1264) - november 4 1992)
www.its.caltech.edu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A uz ma neotravuj s toto zalezitostou!


30.
označiť príspevok

TvojOponent19
   1. 3. 2016, 13:31 avatar
29 Skončil som pri tomto odseku, citujem Ťa:
Vedcov Galilei presvedcil, hlavne tych skutocnych vedcov napr Kopernika.

Mikuláš Kopernik alebo Koppernigk alebo Coppernicus (* 19. február 1473, Toruň – † 24. máj 1543, Frombork, Poľsko)
Galileo Galilei (* 15. február 1564, Pisa, Taliansko – † 8. január 1642, Arcetri, Taliansko)

Galileo sa narodil 20 rokov po smrti Koperníka. Ako ho prosím Ťa mohol o niečom presvedčiť????   
Nepi toľko...


31.
označiť príspevok

asmodei muž
   2. 3. 2016, 16:57 avatar
(30.) Mal som na mysli Keplera samozrejme. Este nejake namietky?!


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 2. 2016, 21:27 avatar
21,.....RKC stále uznáva takého Aristotela,.....ale i on mal niektoré predstavy,ktoré dnes sa považujú za naivné. A sú dávno prekonané.
Problém je v tom,že pýcha RKC,tejto ustanovizne,nedovoľuje úprimne si priznať svoje chyby,....a vždy má nejaké pripomienky,dodatky,aby alibisticky zmiernila svoje nebiblické počínanie. A aj Newton bol v oku RKC,ved to on povedal,že "trojica je boh filozofov".


28.
označiť príspevok

TvojOponent19
   1. 3. 2016, 09:53 avatar
Táto téma nie je o Trojici, ale o Galileovi a jehovistoch. Kde vidíš klamstvo RKC vo vzťahu k tejto téme?


13.
označiť príspevok

elemír muž
   28. 2. 2016, 13:51 avatar
Svoju vieru am nádej na spasenie by sme mali opierať predovšetkým o Ježišovo evanjelium. Ostatné veci sú nepodstatné, a môžu človeka zviesť zo správnej cesty, zvlášť, ak sa spolieha na reči ľudí, o ktorých nemôžu byť zaručené garancie, ale aj títo mudrlanti sa nakoniec dajú preisiať evanjeliom a hneď vieme, kde je sever.
Čo mňa je potom, či bola, alebo nebola evolúcia, či mal, alebo nemal deti Ježiš s mgdalenopu, či Matka Ježiša bola poctivá do smrti, alebo nebola to je ich výsostne súkromný problém a mne je trápne starať sa do týchto intímnosti starať a u mňa rozhoduje jedine to, že keď sa modlím, vyznávam vieru, tak sedím na konári a je mi dobre.
Toto je podstatné a nie to, čo je mimo evanjelia.

A čím viacej budete dychtiť po takýchto informáciach, tým viacej budete s nimi zaplavovaní a zrazu zbadáte, že cesta na ktorú ste sa vydali, sa vám stratila spod nôh.
Nepochybujte a verte evanjelium, lebo pochybovači zostanu tiež pred bránami mesta. Najprv treba hľadať modlitbou a praktizovaním viery .

Ak ste veriaci tak verte, lebo máte väčšie dôkazy o existencii Boha , ako veda o všetkých jej výmysloch, ktoré tak isto nikdy nevidela , nikdy neohmatala, ako napríklad atomy, či elektrony, velký tresk, kvantová fyzika, že existuje velké ťažké jadro a neurony sú tisíckrát menšie a rozplynuté kde tu po priestore. A ešte aj niekto tvrdí, že na základe tejto vedy sa vymyslel tzranzistor.

Nič sa nevymyslelo a veda začína z ľudského moču, ktorý varili dovtedy, až zostal iba fosfor a ten potom svetielkoval. Aj sklodovská písala desaťtisíce rovníc, na každý kus papiera a nakoniec náhodou zo smoly uvarila tiež fosfor, ktorý tiež svetielkije. Málokto si ale všimol, že najprv sa musí nájsť svetlo a potom svetlo ukáže ďalšie.

Aj ježiš hovorí o svetle, koré prišlo medzi nás.Svetlo, ktoré zažiarilo v tmách, ale tmy ho neprijali.

Z moču a zo smoly, bez toho, že by tušili, aké svetlo tam našli, začali chápať teoriu , aby vyrobili atomovu bombu.

Ježiš je na záchranu sveta a veda na jeho zničenie. Koľkí nad týmito myšlienkami zatínajú zuby a tlačia sa im slzy do očí, a je ich 85%, drvivá väčšina, ktorí neuverili na evanjelium a nenávidia Krista. A pretože sú väčšina vždy a vždy boli, nehľadajú život v ježišovi, ale smrť vo svojich vedeckých zvratkoch a smrť je teraz tak blízko a oni sú stále proti.

Sebavedmí vedeckí suveréni systematicky postupne znižujú podmienky pre život na zemi.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 22:49,  Tak na to zabudni. *04
včera, 22:49,  (20) Mil@níčko, nie, neboj sa, nezabudol som zabudnúť, že nezabúdaš...
včera, 22:42,  Si už zabudol, že ja nezabúdam ? *04
včera, 22:41,  (14) Mil@níčko, nezabúdaj, že to svoje "profíctvo" deklaruje aj takými...
včera, 22:34,  Keby ste zobrali to najlepšie zo Zuzany Pičaputovej, dostali by ste protislovenskú piču...
včera, 22:32,  Keby ste zobrali to najlepšie z Andreja Danka a slečny Troškovej dostali by ste Rossianu...
včera, 22:31,  Naša vakcína je na bylinnom základe liečivých rastlín z tôní sibirských lesov!!!!!!...
včera, 22:24,  Prečo sa pýšiš cudzími pamäťovkami ? *10*10*10*10
včera, 22:22,  Zlodej si vždy myslí že všetko čo má sa dalo nadobudnuť kradežou. Preto sem tie kradnute...
včera, 22:21,  Hrnko asi neprišiel na to že je po voľbách a tak svoju rusku ulohu sudruha hra až dodnes na...
včera, 22:18,  „Hanba, bratři Češi, že jste to dopustili!“ Hrnko popsal masakr vlasovců na Slovensku...
včera, 22:17,  A aj tie jelene čo tu jebe furt. *06
včera, 22:16,  Odtial pochadzaju najmä makro fotky.
včera, 22:15,  Vie veľa, lebo má wiki a denník en, je to profík. *13*13
včera, 22:14,  A co ty o tom vies? Ved ako tak precitas akurat napis na obchode. :-)))))))))) Viac ta mati...
včera, 22:09,  Ondriaš keď začne ako o Katyňskom masakre sovieti nič nevedeli a iné zaujímavé príbehy...
včera, 22:09,  Z ukradnutej pamäťovky ? *06*06
včera, 22:08,  Ale mohol by nam napisat, ako "fotil" vlky v kotercoch. :-))))))))))))
včera, 22:07,  Proste hajzel chlap !!!!!!!!
včera, 22:07,  politik nosil iné plienky ako my, politik vie naše meno, neviem meno politika, on chce mená a...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(127 969 bytes in 0,267 seconds)