Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Systém

20
reakcií
1540
prečítaní
Tému 6. decembra 2010, 06:56 založil Boris.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
18. 12. 2008
34
28. 03. 2016
2
16. 01. 2016
10
13. 11. 2015
0
25. 06. 2015
7
26. 04. 2012
49
 
 


1.
označiť príspevok

Boris muž
   6. 12. 2010, 06:56 avatar
fikcia?

http://www.youtube.com/watch?v=cXW1Dj4KJWg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&feature=player_embedded


2.
označiť príspevok

Boris muž
   6. 12. 2010, 08:04 avatar
Vzpomeňme na překvapivý únik fotografií mučených a umučených iráckých vězňů příslušníky "osvoboditelké armády" Sojených států amerických v proslulém vězení Abú Grajb. Fotografie vyvolaly celosvětově velký skandál o přístupu vojáků k zajatcům v rozporu s existujícími mravními i mezinárodněprávními normami. Posléze byl únik fotografií odhalen jako záměrná a plánovaná psychologická operace tjaných služeb Spojených států amerických. Takzvaná dehumanizace stojí vysoko na seznamu entit usilujících o zavedení Nového světového pořádku." Dehumanizace je proces, vedoucí k trvalému stavu sníženého vnímání utrpení a smrti druhých, zejména nevinných.
http://www.youtube.com/watch?v=YKaUL4WOk-k Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&feature=player_embedded#!

Dehumanizace populace probíhá soustavně již po desetiletí prostřednictvím zábavního průmyslu. Již si nevzpomínám, kdy jsem viděl nějaký film kde neteče krev.Pro diváka se toto stává jeho denní dávkou adrenalinu a zábavou, aniž by si uvědomil,jak se stává necitlivým k násilí. Násilí se prostě stalo vyhledávanou součástí naši zábavy a je již bráno jako jaký si normál. Je to úchylné ale je to prostě tak. Přiznejme si to.
Řešení je prosté.- Kde není poptávka, není ani nabídka. Odmítněme tuto, tzv. západní nekulturní kulturu.


3.
označiť príspevok

Boris muž
   6. 12. 2010, 08:11 avatar
Psychologické operácie (PSYOPS) sú definované ako "plánované psychologické činnosti uskutočňované v dobe mieru, krízy a vo vojne zamerané na nepriateľské, spojenecké a neutrálne cieľové skupiny (Target Audience) za účelom ovplyvniť ich postoje a správanie takým spôsobom, aby boli dosiahnuté vytýčené vojenské a politické ciele"

1. Ovplyvňovanie cudzej populácie.
2. Radiť veleniu v otázkach znižovania bojovej morálky nepriateľa, nezamýšľaných strát, či psychologických efektov vojenských postupov.
3. Poskytovanie verejných informácii cudzej populácii o humanitárnej pomoci, podieľať sa na zmiernení utrpenia obyvateľstva, atď.
4. Participovať na budovaní kredibility velenia u cudzej populácie.
5. Zabezpečiť nekonfliktné vnímanie armády, kontrapropagandy, dezinformačných aktivít cieľovou skupinou.

U špecifických, protiteroristických aktivít psychologických operácií sú ciele vymedzené nasledovne72:
1. Zabrániť potenciálnym teroristom pripojiť sa k teroristickej organizácii.
2. Vytvárať rozbroje vo vnútri teroristických skupín.
3. Podporovať opustenie skupín jej členmi.
4. Redukovať podpory skupín a ich lídrov.

Biele - Pracuje sa výhradne s pravdou131. Zdroj je možné overiť, preto nesú vysokú kredibilitu. Proti produktom z bielej oblasti je náročné rozbehnút kontraPSYOPS. Ich problémom však je, že takýchto vhodne použiteľných informácií je len zančne obmedzené množstvo132.
Šedé - Hovorí sa síce pravda avšak nie celá. Teda podla kréda: "Právda je síce najlepší prostriedok, ale nie jednoduchá pravda"133. Pravda by mala evokovať malé hrozby a emócie134. Potenciál šedých operácií spočíva v možnosti širšieho spektra užitých tém. Je napríklad možné voliť vysoko zraniteľné témy bez overenia pravdivosti a spoľahlivosti zdroja135. Napríklad paušálne spájanie HIV s homosexualitou spravilo podľa Cohena136 "medvediu službu" pre homosexuálov na desaťročia.
Čierne - V roku 1954 si Paul Linebarger položil otázku: "Pravda Vs. Propaganda. Ako to rozlíšiť?" A odpovedal si ironicky: "Odpoveď je jednoduchá. AK S TÝM SÚHLASÍŠ, JE TO PRAVDA!. Ak nie, je to propaganda."137 Ide o oblasť operácií pracujúcich cielene a vedome so lžou. Ich výhodou je síce ich rýchle použitie, obrovské množstvo tém, veľmi silný diskreditačný efekt, avšak čo i len pri jednom prešľape či odhalení stráca ich producent všetkú kredibilitu a dôveryhodnosť.138 Z toho dôvodu sa doporučuje daným mechanizmom pokiaľ možno vyhýbať. Príkladom takýchto operácií môže byť produkcia falošných povstaleckých príručiek, ktoré sa pohodia niekde v teréne, aby ich našli dedinčania139. Tí sa v nich dočítajú, že povstalci by mali brať drogy kvoli výdrži a sile či zvádzať mladé dedinčanky140. Najznámejšou čiernou operáciou z dôb Studenej Vojny je kampaň ZSSR rozširujúca informáciu, že AIDS je produktom vedcov z USA šírený skupinami dobrovoľníkov (kriminálnikov a homosexuálov)141. V máji 2009 uverejnila CNN kontroverzný rozhovor s hovorcom Tálibánu, ktorý okrem informácie, že mučednícke operácie povznášajú Islam odmietol akúkoľvek spoluprácu medzi al-Qá´idou a Tálibánom142. Daný rozhovor rozprúdil debaty na viacerých džihádistických diskusných fórach. O pár dni na to Tálibán oznámil, že takýto rozhovor sa nikdy neuskutočnil a s reportérmi CNN sa nikdy nestretli143.

Plánovanie - tvorba plánov na základe cieľov, či charakteristiky potenciálnej cieľovej skupiny. Vytvárajú základný rámec pre tvorbu produktov PSYOPS.
a) utvoriť publikum (cieľovú skupinu)
b) podkopať dôveru
c) degradácia dôvery
d) odradiť


4.
označiť príspevok

Boris muž
   6. 12. 2010, 08:21 avatar
Analýza cieľovej skupiny - Tím PSYOPS za pomoci odborných kompetencií sociálnych výskumov, vyšetrovaní a softwaru určeného pre danú agendu81 analyzuje skupinu, ktorá má byť vystavená psychologickým operáciám a jej atribúty vo vzťahu ku etnickej a rasovej príslušnosti, gramotnosti, náboženskému vierovyznaniu, komunikačnej sieti, atď.82 Kľúčovým faktorom sú hodnoty83 cieľovej populácie a predovšetkým ich hierarchia84.
a) Identifikovanie časti populácie, ktorú je najjednoduchšie presvedčiť a vynaloženie primárneho úsilia persuázie do jej radov
b) Identifikáciu zdroja strachu, resentimentu a túžob cieľovej skupiny a ich použitie ako výhodný zdroj stratégie PSYOPS
c) Určenie, ku ktorým médiám je cieľová skupina najviac receptívna
d) Zacielenie persuázie na lídrov cieľových skupín

Tvorba kategórií (sérií) - Vychádza z analýzy cieľovej populácie. Uskutočňuje sa tvorba kompletných plánov použiteľných pre zmenu správania a postojov.

Vývoj produktov - tvorba prototypov a ich testovanie. V danom kontexte spravidla hovoríme o tzv. pre-testoch vyvinutých produktov. V niektorých prípadoch je však predbežné testovania z logických dôvodov značne nepraktické (rádio/TV vysielanie,...).

Schválenie - schvaľovanie vhodnosti a použiteľnosti produktov a stratégie nadriadenými.

Produkcia, distribúcia, šírenie
face to face - Zrejme najúčinnejšia technika, osobný kontakt posilňuje silu persuázie. Hlavné výhody daného postupu spočívajú v malej technickej nákladnosti, budovaní a sile osobného kontaktu, zámernej a presnej voľbe cieľovej populácie. Nevýhodou je časová náročnosť, nízky počet oslovenej populácie, fyzická blízkosť môže byt zároveň bezpečnostným rizikom, náročné na verbálne schopnosti príslušníka PSYOPS.
b) plagáty, letáky - Jedna z najtradičnejších foriem. Široké pokrytie. Dané informácie a na rozdiel od TV alebo rádia jedincom zostávajú. Vhodné v technicky neprístupných oblastiach. Vyžadujú relatívne náročnú logistickú podporu.
audio média - Reproduktory, rádio. Spravidla jednoduché informácie, nevyžadujú väčšie úsilie na strane poslucháčov. Cieľová skupina môţe byť pokojne negramotná, ľahký výcvik jednotiek. Rádiové vysielanie dokáže rýchlo zasiahnuť široké spektrum populácie, programovo variabilné, schopné používať cielene emocionálne stimuly. Nevýhody spočívajú v problémoch pokrytia signálu, distribúciou rádioprijímača, možnosť použitia rušičky, atď.
e) iné - SMS správy, emaily, čierne operácie, atď.

Evaluácia - posledný bod procesu PSYPS patrí de facto k najproblémovejšiemu a najslabšiemu miestu aktivity PSYOPS, avšak z hľadiska významu spätnej väzby zároveň kľúčovému čo do zhodnotenia a zlepšenia efektivity. V dôsledku pôsobenia obrovského množstva intervenujúcich premenných, nekontrolovanej situácii a náročného získavania dôkazov o efekte PSYOPS, je účinnosť viac menej "predpokladaná". Kvôli väčšej reprezentatívnosti sú tradične viac preferované požiadavky na kvantitatívne techniky zberu dát pre účely evaluácie (napr. dotazníky pre väzňov).88 Táto požiadavka je však často krát v konfliktnom prostredí ťažko naplniteľná, preto je možné badať nárast štúdií kvalitatívnych 89. Z doterajších výsledkov90 sa môžeme dozvedieť, že napr. exituje pozitívna korelácia medzi počtom kapitulujúcich vojakov a lokalitami, kde dopadli letáky PSYOPS. Taktiež po audio - prezentácii zo vzduchu počas vojny v zálive sa na druhý deň vzdávali irackí vojaci spôsobom, aký bol požadovaný v audio - nahrávke91. Napriek "predpokladaným" úspechom jednotiek PSYOPS pretrváva stále množstvo nedostatkov a silný dopyt po ich odstránení92. Medzi hlavné patrí: Nekvalitné preklady do jazykov cieľovej skupiny, nedostatočná analýza cieľovej skupiny, nedostatok zdrojov, nedostatočná možosť pohybu po cieľovej lokalite či nedostatok pre-testov .

Za dôležity prvok pri dosahovani cieľov PSYOPS je považovaný zdroj správy. Tu sa doporučuje:
1. Využívat autorit cieľovej populácie.
2. Prezentovať postoje, ktoré sa javia protikladné záujmom zdroja (napr. armády USA). Podľa Lamba sú zvolené postoje viac persuazívne na cieľovú populáciu.
3. Na prezentáciu využívať kultúrne atraktívnych jedincov.
4. Pre ovplyvňovanie autoritárskej spoločnosti užiť autoritársky zdroj (napr. osoba na billboarde - autoritár).

V novembri 2008 informovali orgány NATO o úmysle zjednotiť tlačové oddelenie zodpovedné za informovanie verejnosti s psychologickými operáciami, z dôvodu už i tak podobnej agendy151. Aj keď sa proti tomuto kroku silne ohradilo napr. Nemecko, už samotná takáto informácia podkopáva dôveru a vierohodnosť správ NATO. Snáď najkontroverznejšie pôsobí otázka tzv. "Hard CYOP", kde sa predpokladá, že software produkujúci vibrácie (zvuky), texty či farby by mohol cielene pôsobit na neurofyzológiu človeka152.


5.
označiť príspevok

rains
   6. 12. 2010, 16:43 avatar
Vojenská základňa vo Fort Detrick je laboratórium biologických zbraní a vyrábajú sa tam zbrane na vedenie chemickej a bakteriologickej vojny. Anthrax, ktorý bol rozosielaný listami po 11. septembri 2001 pochádza tiež odtiaľ, pričom bolo usmrtených 5 ľudí. Tento atentát sa pripisoval Osama Bin Ladenovi, Al-Kaide a Saddamovi Husseinovi, pričom smrtelné spóry rozširovala samotná armáda, wie das FBI mittlerweile bestätigt hat (ako to medzitým potvrdilo FBI), čo dokazuje, že 9/11 uskutočnili Američania sami proti sebe a oficiálne vyhlásenia, že to bol teroristický útok arabských extrémistov, je najväčia lož vôbec !!!

zdroj
true-lies.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Boris


6.
označiť príspevok

rains
   6. 12. 2010, 16:56 avatar
apropo system: ako moze momentalne nepriatel statu ako USA Julian Assange vyhrat cenu magazine Economist?


8.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 05:35 avatar
Preco nie. Economist nech sa to zda akokolvek divne, vydaval aj velmi kontroverzne clanky a rozhovory.
Prave odtial som cital preklady rozhovorov ekonomov, ktori predpovedali krizu a bez servitky uviedli aj priciny, ktore boli charkterizovane predovsetkym ako hyenizmus urcitych skupin ludi a aj nezmyselnost samotneho systemu.. Sam som cumel.


9.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 05:49 avatar
ono to nieje tak, ze vo vplyvnejsich kruhoch niesu ziadni uvedomeli ludia.. Praveze casto aj v tych konspiracnych filmoch vystupovali rozne osobnosti z roznych sfer, v roznych interview sa dozvies, ze oni dobre vedia a grcaju z toho tiez.. naposledy ma takto zabil Kaja Gott ten ma v malicku sionistov, bol pri tom, ked komunisti jednali s kapitalistami pred prevratom atd... problem je v tej vacsinovej populacii.. cize vo vacsine hlasov pre tych, ktori balamutia hlavy.


10.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 08:24 avatar
Je falešný hon na banky rozhýbán médii bankéřů a uskutečněn Rotschildovým mužem, aby okradli miliony lidí a uskutečnili nouzové zákony?

Zakladatel Wikileaks Julian Assange vyhrá cenu magazínu Economist, tedy finanční publikace ovládané Rothschildovou bankovní rodinou a také v jednom v jejich videoklipu vystupoval. To opět zvedá podezření o střetu zájmů. Assange předpověděl, že hon na banky by mohl být spuštěn uniklými bankovními daty, ale nezmínil, že tohle vyústí v okrádání milionu lidí, protože způsobem, jakým bankovní rezervní systém funguje to bankám přinese profit.

www.infowars.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

afinabul.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
*nechcelo sa mi to cele kopirovat, najde si v tom odkaze viac.


11.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 08:27 avatar
uz som cital viacero podozreni na neho. aky je tvoj nazor?
podla mna.. ako ho lepsie znemoznit a obrat o doverihodnost, ako spojit ho s nimi?


12.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 08:28 avatar


13.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 09:38 avatar
osobne som z tychto kravin unaveny..je to ucelovy pajac. Rozputat nenavist medzi narodmi a potm sa budu mlatit a USA si zase zlizne smotanu. to je cele.


14.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 09:41 avatar
nemecko, rusko, amerika.. sa napr. nepriamo priznali, ze o danych veciach vedeli, takze to si nemyslim, ze sa na zaklade toho ich vztahy zhorsia.. toto ma dopad len na pozorovatelov cize beznych ludi.


15.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 09:58 avatar
ale tak politku robia politici..to je to iste ako tie dristy na cinu ohladom ludskych prav. Merkelova sa bavila tam s tym ping-pongom ohladom biznisu, vybehli pred novinarov, povedali v kocke o com rokovali, aby bol prebs a Amnesty International spokojne, tak povedala: nacrtla som aj otazku ludkych prav..pink-ponk jebol taky fajny uskrn pod fuzy a slo sa dalej.

diplomati sa odpocuvaju od zacaitku studenej vojny, tak co budu teraz z WL robit halo? aj tak by sa tieto depese zverejnili po 20.-tich rokoch. toto len pre plebs, aby si zvysil adrenalin ako o nich pisu diplomati. Sukromne depese diplomatov nie su ofiacialne stanoviska vlad. Ale par posahanym psychopatom to staci, aby si pana diplomata odchtil a zabil ho..a o toto ide.
Súhlasí Boris


16.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 10:00 avatar
dobre rains, v konecnom dosledku neviem presne co si o wikileaks mysliet, ale pri najhorsom to bude dvojsecna zbran.
Bude to mat ako negativne tak pozitivne dopady.. ved cas ukaze,.


17.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 10:04 avatar
tebe sa ani trosku nezda, ze niekto s pozadim ako ten spominany pan Assange je zrazu taky nepopularny a je na neho robeny pohon? ze cela stranka WL je tak dokonale prepracovana? a preco by niekto usiloval o jej zrusenie, zakazanie, ked tie informacie po case aj tak odtajni? cele je to divadielko pre masy. Uuh, pozor idu nam branit v informaciach, rychlo povstaneme proti vladam, rychlo, lebo nase prava a slobody. O toto ide..ked tajne sluzby ocakvaju ze ludia ako Frantici a nemci, co si velmi potrpia na slobodnom pristupe k info, pojdu do ulic, tak vlada vyhlasi stanne pravo, znova to posilni len statny aparat, policiu a armadu.


18.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 10:08 avatar
ved pisem, ze neviem co si mam o tom mysliet, takze ano je mi to aj podozrive. ale zatial to vnimam skor pozitivne, ale to som ja. Otazne ako sa k tomu bude postupne stavat verejnost.
neviem.


19.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 10:10 avatar
co som cital diskusie a rakcie pod spravami v internetovych mediach tak rozdielne...no ale co..ucelova manipulacia zacina. Uvidime kam to dojde.
Súhlasí Boris


20.
označiť príspevok

Boris muž
   7. 12. 2010, 10:19 avatar
Pravda, ze vsetko to by len nahravalo globalnej vlade.. predstav si, ze by teraz vystupilo par mocnych ludi, ktori by vyhlasili par teplych reci, ze takto to uz dalej nejde.. taketo problemy kvoli tomu a tomu a jedine riesenie je jedna globalna vlada zarucujuca mier a bla bla ... toho sa trosku bojim. najprv totalne destabilizuju a potom pridu ako zachrancovia hmm.


21.
označiť príspevok

rains
   7. 12. 2010, 10:29 avatar
to by sa nestalo...som cital spravu, vraj templöari vystupili z teina a poskytli svoje zasoby zlata na krytie globalnej krizy.
globalna valda nebude fungovat..si vsimni experiment EU, aj ten pada na kolena.
globalna valda by mohla fungovat jedine vtedy, ak by priniesla lacy zdroj nevycerpatelnej energie.


7.
označiť príspevok

Scarlett žena
   6. 12. 2010, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:47,  Ok, takže to chápem len ako tvoje nepresné vyjadrenie, nie "píše, akých ľudí...
dnes, 20:44,  64, .... to je správne a beriem to kladne, .... a pomôže ti to v tomto živote! Ale...
dnes, 20:44,  Nie marihuana, iba látka CBD. *21 .. THC už je návykové.
dnes, 20:44,  Takže dôveruješ - to je to, čo som napísal v 63.
dnes, 20:43,  ta vôľa by mala byť uskutočniteľná v správnom čase
dnes, 20:43,  ako môže Boh niekoho nenávidieť?
dnes, 20:43,  Asi tam bol rýchli rozvod a svadba. .. neviem ak ho ľúbili, ja za to nezodpovedám, ja som to...
dnes, 20:42,  Nepísali ste tu, že marihuana nie je návyková?
dnes, 20:41,  78, ....... "milovať nepriateľov" neznamená mať k ním náklonnosť, hlavne k...
dnes, 20:40,  To ako napríklad hovoril jeden misionár, že mnohí ľudia sa poobracali z kmeňa, ale...
dnes, 20:39,  A čo ak svojho muža lubili?
dnes, 20:38,  No ok, ale čo tie ženy, museli by "pojať mužov" mimo manželstva a tým páchať...
dnes, 20:37,  Od koho si to počula?
dnes, 20:37,  Nie *13 .. to už asi nebol ich manžel Dávid, skôr je to mnohoženstvo, a Boh zrejme nekáral...
dnes, 20:36,  shagara, daj čo je evanjelium.....
dnes, 20:30,  nespamuj a neprovokuj....v tejto teme sa ukazalo...ako to robíš....93 je dôkaz
dnes, 20:29,  óooo, a to nie je smilstvo? " Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu...
dnes, 20:28,  -era-, neoveril... nemám žiadny dôvod, vzhľadom k tomu, že je tu množstvo, malý bilión...
dnes, 20:27,  Už druhý krát som počula v súvislosti s kauzou očistec meno môjho bývalého šéfa, a tak...
dnes, 20:26,  "Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kritika je jednoduchá, umenie zložité.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(98 112 bytes in 0,196 seconds)