Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Sú proroctvá v Biblii dôkazom biblickej neomylnosti?

2
reakcií
493
prečítaní
Tému 22. februára 2018, 20:14 založil ASIO25.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
19. 11. 2016
56
23. 07. 2012
9
04. 10. 2012
28
24. 10. 2011
12
 
 


1.
označiť príspevok

ASIO25 muž
   22. 2. 2018, 20:14 avatar
Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že ich svätá kniha je neomylná a uznávajú len jej doslovný výklad, akokoľvek protirečí poznatkom z najrozmanitejších vied - napr. geológie a paleontológie, biológie, alebo archeológie, histórie a biblistiky.

Ako sme videli v sérii článkov Biblia vs história (napr. TU a TU), podľa veľkej väčšiny (aj veriacich) archeológov, historikov a biblistov v knihách Biblie nájdete pramálo skutočnej histórie, teda histórie podanej tak, ako sa naozaj odohrala.1

Kedže sa fundamentalisti nemôžu oprieť o konsenzus bádateľov, často obracajú pozornosť viac teologickým smerom, a to na údajne naplnené proroctvá. Tie podľa nich dokazujú, že Biblia je inšpirovaná Bohom, čo pre zmenu vraj implikuje jej neomylnosť alebo dokonca doslovnú pravdivosť.

Skutočne možno biblické proroctvá považovať za hodnotný dôkaz?

Recept na úspešné proroctvo
Podrobnejší pohľad prezradí, že zďaleka nie sú impozantne presné. Väčšina totiž spadá do nasledovných troch kategórií:

nejasné predpovede - najjednoduchší spôsob, ako „vyrobiť“ úspešné proroctvo, je prinášať predpovede, ktoré sú vágne (ako napr. Nostradamove) a poskytujú široké možnosti interpretácie. Vďaka tomu možno za naplnenie proroctva považovať rozmanité udalosti.

nevyhnutné udalosti - predpovede udalostí, ktoré sú veľmi pravdepodobné alebo nevyhnutné, napríklad pád niektorého mesta či pevnosti, prípadne úpadok mocnej ríše. V staroveku bolo prakticky každé významnejšie mesto či pevnosť skôr či neskôr dobyté a každá slávna ríša skôr či neskôr upadala. Pôsobivé by bolo, keby proroctvá predpovedali, kedy presne k niečomu takému dôjde. Ale také proroctvá biblické božstvo neposkytovalo.

retrodikcia - biblistom sa podarilo aspoň približne určiť vek kompozície biblických kníh a dokonca ich konkrétnych pasáží.2 Ukázalo sa, že mnohé texty opisujúce najdávnejšie udalosti boli skomponované oveľa neskôr ako texty opisujúce nedávnejšie udalosti. To znamená, že v procese tzv. retrodikcie mohli byť do príbehov o dávnych obdobiach vložené proroctvá oveľa neskôr, ako sa ich „predpovede naplnili“. To isté sa mohlo diať dlho po skomponovaní biblických kníh. Vieme totiž, že v priebehu stáročí po svojom vzniku boli výrazne upravované.3

Nesplnené proroctvá
Okrem retrodikcie mohlo dochádzať k presne opačnému procesu, a síce „vypadávaniu“ zahanbujúco nenaplnených proroctiev z príbehov v procese ústneho podania či z textov v procese ich editovania a výraznejších tzv. redakčných zásahov. Biblia však napriek tomu obsahuje mnohé nenaplnené poroctvá.

V knihe proroka Jozueho (3,9) napríklad Boh prisľúbi, že pred Izraelitmi „istotne vyženie“ – okrem iného – Jebúsejov a Kanaáncov. No nestalo sa tak:

Jebúsejov však, ktorí bývali v Jeruzaleme, nemohli Júdovci vyhnať, takže Jebúseji ostali bývať s Júdovcami dodnes. (Joz 15, 63)

Keď Izraeliti zosilneli, prinútili Kanaánčanov k núteným prácam, no nedokázali ich vyhnať.(Joz 17,13)

Alebo iný príklad. Podľa proroctva sprostredkovaného Ezechielom mal Boh zmeniť Egypt na neobývanú pustinu na 40 rokov (Ez 29,10-14), pričom krajinu mal spustošiť Nebukadnesar (Ez 29,19-20). Nič z toho sa nestalo.

Je tu ešte jedna dôležitá skutočnosť. Pri debate o význame biblických proroctiev netreba zabúdať, že mnohé starozmluvné proroctvá nemožno chápať ako jednoduché predpovede. Často boli varovaniami, čo by sa mohlo stať, ak sa niektoré veci nezmenia. Ich účelom bolo ovplyvňovať správanie ľudí. Ak by ľudia varovanie vyslyšali, hroziaca udalosť by sa neudiala. Ako príklad možno uviesť tretiu kapitolu knihy proroka Jonáša, ktorú ukončuje nasledovný verš:

Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to.

Naplnenie proroctiev vďaka nepochopoeniu
Pozadie niektorých údajne naplnených proroctiev je v skutku kuriózne a dokazuje, že pisatelia textov Nového zákona nie celkom rozumeli písomnostiam Starej zmluvy (čo vážne spochybňuje akékoľvek tvrdenia o jej „nadprirodzenom inšpirovaní“).

Tradícia o narodení Ježiša z Panny
Najstaršie písomnosti Novej zmluvy od apoštola Pavla na dvoch miestach (Rim 1,3; Gal 4,4) adresujú Kristove narodenie, ale nezmieňujú, že sa narodil panne. Takýto Ježišov pôvod nepredkladá ani najstaršie známe evanjelium, Evanjelium podľa Marka. Mlčí o ňom taktiež Evanjelium podľa Jána, jediné ďalšie evanjelium, ktoré nečerpalo z Marka. Prečo tak dôležitý aspekt v najpôvodnejších písomnostiach Novej zmluvy chýba? Podľa historikov je to preto, že vznikol neskôr, zrejme kvôli snahe o naplnenie proroctva proroka Izaiáša (Iz 7,14; pasáž spomína napr. Matúš 1,25):

Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Historik a expert na rané kresťanstvo prof. Bart Ehrman však upozorňuje, že Izaiášovo proroctvo sa netýkalo budúceho mesiáša, a dokonca sa netýkalo ani panny. Proroctvo Izaiáša obsahovalo slovo alma, ktoré znamená „mladá žena“. „Pri preklade hebrejskej biblie do gréčtiny sa Izaiášova "mladá žena" (hebrejsky alma, v hebrejčine sa pre pannu používalo iné slovo) nahradila gréckym slovom pre pannu (parthenos) a v tejto podobe ju čítal Matúš4,“ píše Ehrman.

Ježišov slávny príchod do Jeruzalema
Evanjelista Marek v 11. kapitole opisuje Ježišov vstup do Jeruzalema ako v skutku triumfálny. Dav Ježiša oslavuje ako nového kráľa, ktorý obnoví kráľovstvo Dávidove:

Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! (Mk 11, 9-10)

Evanjelista Matúš podotýka, že ide o naplnenie proroctva:

To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa. (Mt 21, 4-5)

Matúš tu cituje zo Starého zákona.

Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj spasiteľ prichádza! Hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním! (Iz 62,11)

a

Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. (Zach 9,9)

Ibaže Ehrman upozorňuje: „Ako je dobre známe, hebrejská poézia nepárovala verše na základe rýmov, ale rôznymi formami konceptuálnych paralelizmov. V prípade dvojveršia by prvý verš mohol hovoriť niečo, a druhý to isté inými slovami, alebo by mohol byť súčasťou toho istého verša a obsahovať myšlienku navyše, alebo vyjadrovať druhú stranu tej istej mince.“

Historik upozorňuje, že išlo o poéziu, nie priamu, deskriptívnu prózu. Evanjelista Matúš podľa Ehrmana očividne nerozumel, ako tento postup funguje. Podľa neho proroctvo predpovedalo príchod mesiáša na oslovi aj na osliatku, hoci zmienka o dvoch zvieratách bola len dôsledok literárneho postupu. A tak v jeho verzii Ježiš nakáže nasledovníkom zaobstarať dva zvieratá.

To však nie je všetko. Samotná udalosť sa takmer určite nikdy nestala.

Ježiš prišiel do Jeruzalema, keď sa blížil jeden z najväčších židovských sviatkov, Pesach. Ibaže mesto bolo v tých dňoch v pevnom područí rímskeho vojska. „Nielenže Jeruzalem zaplnili davy Židov, niektoré tieto davy dychtili po vyhnaní Rimanov zo zasľúbenej zeme, alebo po tom, aby to urobil Boh.“ Rímsky guvernér, ktorý normálne zostával vo svojom paláci na pobreží, tento čas trávil v Jeruzaleme aj so svojimi vojakmi, ktorých úlohou bolo potlačiť akékoľvek nepokoje skôr, ako sa vymknú spod kontroly.

Ak by akýkoľvek dav skutočne vítal Ježiša tak, ako uvádzajú evanjeliá, podľa Ehrmana by ho Rimania na mieste zatkli.

invivomagazin.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 2. 2018, 20:30 avatar
Biblia este nie tak davno nepatrila obycajnym ludom do ruk, iba knazom


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 2. 2018, 21:46 avatar
1,....Sú na 100%! Ale výklad je niečo iné,ako samotné splnenie! A tiež nikto netvrdí,že všetky proroctvá treba chápať doslovne! To by potom kobylky" zo Zjavenia museli byť doslovnými,obrovskými kobylkami,....krupobitie zo Zjavenia ak by malo byť doslovné,tak beda nám,....alebo ak divé zvieratá/šelma/ mali byť doslovné zvieratá a podobne,tak to by bola naozaj sranda?! Teda, zavádzaš aj v tomto!
To,čo si tu produkoval je už dávno prekonané, názory! Iróniou je to,ak niekto vysvetľuje Písmo,proroctvo a je zrejme,že taký človek nikdy nemôže pochopiť ich význam,pretože to Biblia popiera. Jedinečnosť Biblie je tyeda aj v tom,že žiadny zlý človek,....žiadny bádateľ ktorého cieľom je dokázať nepravdivosť Písma nemôže pochopiť ani len elementárne základy z Písma . A tvoj výpočet istých príkladov je toho dôkazom! Ide tu o absolútnu neznalosť Písma , a nielen to,ale aj absenciu logického myslenia!
A niečo iné je varovať niekoho, a ak ten sa odvráti od zla,tak prežije,.....a niečo iné je ,ak už je zaznamenané proroctvo ,ako niečo čo sa má stať a čo je už nemožné zmeniť.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A zlí budú istotne konať zlé a žiadni zlí neporozumejú; ale tí, čo majú pochopenie, porozumejú.“ ?(Daniel 12:4, 10)
"Hozeáš 14:9,........."9 Kto je múdry, aby porozumel týmto veciam? Rozvážny, aby ich poznal? Veď Jehovove cesty sú priame a chodiť po nich budú spravodliví. Ale previnilci, tí sa na nich potknú."
1. Korinťanom 2:14–16. ... „Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeden tvoj príklad:........Po zničení Jeruzalema v roku 607 pred n. l. ostatok z Júdu utiekol do Egypta napriek tomu, že prorok Jeremiáš ich varoval, aby to nerobili. (Jeremiáš 24:1, 8–10; 42:7–22) Ukázalo sa, že im to nepomohlo uniknúť pred Nabuchodonozorom, lebo tento kráľ prišiel proti Egyptu a porazil ho. Štyridsaťročné spustošenie Egypta zrejme nasledovalo po tejto porážke. Hoci svetská história neposkytuje žiadne dôkazy o tomto spustošení, pre kresťana je tvrdenie Boha isté a pravdivé,nakoľko Boh sa nemýli a neklame. A nemožno vylúčiť ,že to tak nebolo,pretože ani na to nie sú dôkazy, nakoľko šlo o dávnu históriu!

Samozrejme, uvádzaš aj príklady,ktoré sa dajú dokázať,a výklad Ehermana je nesprávny,nakoľko nemôže mať nijak konzistentné a ucelené poznanie Písma!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            

BIBLIA je naozaj neomylná!

Izaiáš 55:11,......."také bude moje slovo, vychádzajúce z mojich úst. Nevráti sa ku mne bez výsledkov, ale istotne urobí to, v čom som mal potešenie, a istotne bude mať úspech v tom, na čo som ho poslal."

„Nezlyhal ani jeden sľub z celého dobrého sľubu, ktorý Jehova dal izraelskému domu; všetko sa splnilo.“ ?(Jozua 21:45)

"lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko". Matúš 5:18
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:54,  Ty antiktisst. je napísan´=e aby sme karhali, presviedčali, naliehali vhod aj nevhod. Tak už...
dnes, 18:53,  322. tomiq ty náš bozí muz, ktoré sú tvoje oblúbené pornoherečky ? :) pripomen nám :)
dnes, 18:53,  Moje svedomie mi nedovolí aby som veril inému ako tomu čo je napísané v písme. Už to...
dnes, 18:52,  304Dam ti jest maso s kostou a zadusis sa. To nechcem Radsej prijmaj svoj pokrm politika a...
dnes, 18:52,  Boh povedal že homosexualita je hriech, ohavnosť a že neskončia v nebi. Ty tvrdíš opak....
dnes, 18:51,  Lenže kristus mu nato odpovedal písmom. A teda odpovedaj aj ty. Boh výslovne hovorí že...
dnes, 18:50,  Medicopter *29
dnes, 18:50,  Toto je tazke pre vas pochopit ,315
dnes, 18:49,  316. uz aj ja som satan ?? všetci sme tu satanáši, len ty si helikoptéra *39
dnes, 18:49,  Tomiq a konecne pochop ze toto co stvaras z pismom z teba LEPSIEHO KRESTANA CI VERIACEHO...
dnes, 18:48,  Satan si tu ty. A ja necitujem keď sa mi to hodí. Ja len poukazujem na to že idete proti...
dnes, 18:48,  nevadí , ich problém je LGBT *39
dnes, 18:46,  312. Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ochoz chrámu a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč...
dnes, 18:46,  No ved ked sa robis takym znalcom pisma a si krestan a veris v bOHA Preco niesi pokrsteny?...
dnes, 18:44,  308. hokejka, ako sa má dnes Steiner, ty krestan :)
dnes, 18:44,  Poznas ho?309
dnes, 18:44,  Len sa prehlbuješ do toho klamu. Príjmi konečne Krista a nešaškuj.
dnes, 18:44,  mMozno nije ti dane chapat moju rec lebo je zasifrovana ako Pavlova , Ale hovorim ti na pociatku...
dnes, 18:43,  302. djjaro, aj satan cituje bibliu ked sa mu to hodí ;)
dnes, 18:43,  Čo ti na to djjaro napíše ? Nanajvýš slniečkarske drísty.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(62 364 bytes in 0,492 seconds)