Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  filozofia  téma
kategórie:  

Solipsizmus

52
reakcií
244
prečítaní
Tému 2. mája 2020, 09:52 založil Krištof.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
 
 


1.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 09:52 avatar
Solipsizmus je "filozofické učenie", ktoré uznáva "ja" (myseľ) a jeho zážitky za jedinú skutočnosť; všetko ostatné ("skutočný svet" ) sú len predstavy "ja". Solipsizmus je krajný filozofický subjektivizmus. 

Vieme (napr. zo psychiatrie), že, žiaľ, existujú niektorí jednotlivci postihnutí niečím ako psychotický autizmus, takými psychickými poruchami, kvôli ktorým si zamieňajú objektívnu realitu so svojimi narušenými psychickými stavmi. (Pozri napr. Doc. PhDr. Eva Syřišťová, CSc.: Imaginárny svet.) E. Fromm (1964) uvádza, že pre takto duševne chorú osobu okolitý svet skutočným prestal byť. "Pri halucináciách napríklad zmysly stratili svoju funkciu registrátorov vonkajších udalostí - registrujú subjektívnu skúsenosť v kategóriách zmyslových odpovedí na vonkajšie objekty." Takto postihnutí ľudia by sami asi neprežili, aspoň nie normálny život v spoločnosti, preto sa o nich často starajú v psychiatrických ústavoch, na psychiatrických oddeleniach nemocníc. Keď o takých ľuďoch uvažujeme, vidíme a vieme, že nemôžu normálne fungovať, sú práce neschopní ("psychickí" invalidi), príp. i nespôsobilí na právne úkony, nesvojprávni ("nepríčetní" ), "rozprávajú sa sami so sebou", čo si ani poriadne neuvedomujú, žijú vo svojom narušenom svete, občas majú bludy a halucinácie, zatiaľ čo v objektívnom svete sú skrátka invalidmi, nedokážu sa v ňom poriadne orientovať a nedokážu (poriadne) fungovať v spoločnosti. (Treba s nimi mať súcit, aj to sú ľudia, a ani nikto z nás "zdravých" nie je dokonalý...) Asi tak je to teda s reálnymi prípadmi tých, ktorí si zamieňajú skutočnosť so svojimi predstavami. Aspoň pokým ich porucha neustúpi. 

Nie je však zrejme celkom pravda, že niektoré podobné psychotické stavy, najmä paranoické, paranoidné musia byť vždy len "prirodzeného" pôvodu. Biblia, Cirkev i niektoré iné duchovno-náboženské systémy hovoria o existencii démonov. Podobne ako existujú strážni anjeli (Ž 91,11; Mt 18,10), ktorí ľudí viac-menej chránia, pomáhajú im, existujú i démoni, padlí anjeli, ktorí im skôr škodia. Môžu ich kvázi prenasledovať, čo si ľudia nemusia uvedomovať, lebo nejde o prirodzené, lež duchovné (nadprirodzené) skutočnosti. Takto psychicky narušení človek si možno v niektorých prípadoch nesprávne interpretuje prenasledovanie, keďže nevie o tých podvedomých duchovných vplyvoch, namýšľa si, že sa proti nemu spikli nejakí fyzickí vo fyzickom svete, že ho prenasledujú vo fyzickom svete a pod. Takže možno na uzdravenie podobných porúch aspoň v niektorých prípadoch je potrebná nielen bežná psychoterapia, lež i duchovná liečba - Božia, Kristova (podľa "pravidiel" Cirkvi: sviatosti, modlitby, piesne...). O Ježišovi sa píše, že "dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom" (Sk 10,38). "I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov" (Mk 1,34). "Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." (Mt 8,16-17) Týka sa to najmä osôb s určitými "patopsychickými" (abnormálnymi) sklonmi (či príznakmi), ku ktorým sa môžu pridať tie démonské vplyvy. (Hoci "naturalistický" prístup s tým neráta, snaží sa to vykladať iba "prirodzene" ).

Zástanci solipsizmu ako "filozofie" zrejme nie sú tak psychicky narušení ako "psychotickí autisti", hoci ten "psychotický autizmus" a solipsizmus sa na seba sčasti podobajú. Asi sú i práce schopní (teda nie invalidní dôchodcovia z dôvodu poruchy uvedeného typu) a spôsobilí na právne úkony (svojprávni, a pomerne príčetní). Nikto netvrdí, že narušení prípadne byť nemôžu, no nie až do takej miery, nie v takej forme. Skôr si - pri miere psychického zdravia - vymýšľajú čudesné teoretické možnosti, "čo ak je to tak alebo onak", "filozofujú". Niekto by povedal, že je to ich sloboda (k tomu je však treba i zodpovednosť). Každý "zástanca" myšlienky solipsizmu nemusí byť jeho presvedčeným zástancom, len takým pochybujúcim "skeptikom" v tomto smere. "Rada skeptikom: byť skeptický voči vlastnej skepse!" (Becher Robert J.) 

Čo na samotné tie solipsistické myšlienky má povedať zdravý rozum? Pokiaľ sme psychicky aspoň ako-tak zdraví, vieme, že nežijeme v nami vymyslenom svete, lež v reálnom svete, odlišujeme "ja" (seba) od "nie-ja" (svet, príroda, druhí). Viac-menej zdraví ľudia vedia rozlišovať medzi svojimi subjektívnymi stavmi, ktoré nie sú narušené (aspoň nie podstatne) a objektívnou realitou. Vedia pomocou zdravého rozumu, že je rozdiel medzi subjektívnymi predstavami a objektívnou skutočnosťou. Aj "umelec" tvoriaci nejaké viac-menej fiktívne dielo, vie, ako sa veci majú. Tým sa odlišuje od takej duševne chorej osoby, ktorá svoju "fikciu" pokladá za skutočnosť. 

Popri vonkajšej realite (svet prirodzený, nadprirodzený) existuje aj tá subjektívna, duševná realita (myseľ, podvedomie etc.). Tá však nemusí byť narušená. Teda to, že niečo je "subjektívne", neznamená nutne, že to je nereálne. Otázka je však v tom, či obsah toho subjektívneho je v súlade s objektívnou realitou resp. s pravdou, ako sú napr. rozumné myšlienky, alebo naopak či ide o niečo vymyslené, pomýlené a pod. Práve obsah (podstata) výmyslu, klamu či omylu je v rozpore s onou realitou či pravdou. "Formálne" aj výmysel (nezmysel) existuje, povedzme ako "teoretický" mentálny produkt, ale jeho obsah protirečí realite či faktom, napr. klamné tvrdenie, že 2 + 2 = 15. 

Aké argumenty by sa dali uviesť proti solipsizmu? Dokazovať niečo v súvislosti so solipsizmom má predovšetkým jeho zástanca. Na ňom je bremeno dokazovania. Kto niečo také čudesné a špecifické tvrdí, mal by to i dokazovať dôkazmi. Na druhej strane, aj tí, čo to netvrdia, môžu sa zaoberať tým, či je alebo nie je tá solipsistická myšlienka reálna, platná. Diskusia či uvažovanie v rámci "filozofovania" môže mať význam, aby si človek pokiaľ možno ujasnil dané veci.  

Zástanca solipsizmu by v prvom rade musel vysvetliť, kto je tým "ja", ktoré jediné podľa neho je skutočné, zatiaľ čo ostatní ľudia sú len jeho mentálnymi predstavami. Pravdepodobne by povedal, že dotyčné "ja" je zhodou okolností jeho. Ale vám by sa snáď páčilo, keby taký solipsista povedal, že ste iba jeho predstava a teda môže s vami - i s vašimi vecami - zaobchádzať podľa svojej vôle, ako chce? Či by ste sa nebránili, že vy nie ste len jeho abnormálna mentálna predstava, lež reálna bytosť so všetkým, čo k tomu patrí? Už v tomto bode by nás teda solipsista asi nepresvedčil o platnosti solipsizmu: Nikto by nechcel tomu druhému robiť len jeho predstavu aj so svojím majetkom. 

S kým by sa to však "solipsista" vlastne sporil, keď "niekto iný" evidentne odmieta solipsizmus? Sám so sebou? Ak existuje iba on, jeho predstavy, ako to, že sa s niekým sporí? Ide azda o psychicky narušeného solipsistu, ktorý sa sporí sám so sebou? To je možné. V tom prípade ak je narušený, sa však naozaj nemožno spoliehať na platnosť solipsizmu... Z pohľadu presvedčeného solipsistu by však ani jeho prípadná psychická porucha nemala mať žiadny význam. Teda mal by mať pokoj, nemal by sa sporiť, mal by mať istotu... No filozofický "solipsista" sa sporí s tými ľuďmi, ktorí majú iný názor. Je s nimi totiž v rozpore, resp. vedie s nimi dialóg (diskusiu). Ako to, keď všetko sú len jeho vlastné predstavy? S kým vedie "solipsista" dialóg, keď by to mal byť vlastne monológ? Veď by si vo svojich predstavách mohol podľa svojej vôle predstavovať, čo by chcel. Mal by byť v súlade so sebou. Ako to, že teda nie je? 

Ale aj iný pohľad: Ak by bol filozofický solipsista psychicky narušený, tak ako by mu vedomie toho mohlo dovoliť veriť svojmu solipsizmu? Čo ak ho tá psychická porucha klame i v tom, že solipsizmus je reálny? Ak by bol reálny, nemusel by sa "sporiť", mal by logicky väčší súlad. Prípadná narušená psychika solipsistu, resp. ten nesúlad a neschopnosť by mu mali brať istotu, že solipsizmus je pravdivý. Takýto evidentne neistý solipsizmus nestojí za to, aby sme ho brali vážne. Pochybuje o ňom sám "solipsista"; o čo skôr o ňom môžu pochybovať tí, ktorí vôbec nie sú jeho stúpencami, majú iný názor.  

Ďalej: Solipsista by si podľa solipsizmu mohol robiť, čo by chcel; nemusel by dodržiavať žiadne povinnosti zo strany "sveta" ("okolia" ). Nemusel by chodiť do práce, peňazí by mal stále veľa, ba žiadne by nepotreboval, mohol by chodiť zadarmo po dovolenkách, jesť zadarmo v cukrárni, v reštauráciách, užívať si neobmedzene. Ako to, že to nemôže robiť, že podlieha pravidlám sveta, keď všetko sú len jeho predstavy? Prečo tie rozpory a rozdiely medzi ním a - údajne "jeho" - svetom? Ako to, že aj on má povinnosti a nie iba práva a slobody? A keby ich nedodržiaval, dostal by sa do sporu so "svetom" (politicky, právne, eticky atď.). Uvedomme si, že on si nemôže robiť, čo chce, ak by aj chcel niečo porušiť, nemôže bez toho, aby sa nedostal do sporu so svetom. Takže aj keď jeho vôľa by mohla riadiť jeho predstavy, tak to v reálnom svete zjavne nefunguje. Asi preto, že objektívny svet nie sú jeho subjektívne predstavy, takže solipsizmus zrejme neplatí. 

Jednotlivec nedokáže reálne urobiť čokoľvek, čo by chcel, podlieha objektívnej realite iných ľudí a vecí; napr. aj keby chcel, nemôže sa reálne stať oficiálnym kráľom inej krajiny; nemôže sa stať majiteľom sveta, alebo nemôže v súčasnosti raketou pristáť na Neptúne, hoci v "subjektívnej" predstave by mohol. Nemôže si sám objektívne zariadiť stále zdravie, nezraniteľnosť a nekonečný život na zemi. Ak teda reálne nemôže, aj keby chcel a aj keby v predstave mohol (podľa svojej vôle), ako je to možné, keď celý "reálny svet" je vraj len predstava v jeho mysli? 

Prvok pochybnosti je i v tom, že niekedy sme napr. v názorovom konflikte s druhými ľuďmi. To akoby bol človek ("solipsista" ) v rozpore so sebou samým. Ľudia neraz robia iné veci, než by sme chceli. Podobne realita (svet) sa niekedy správa inak, než by sme chceli. Ako je možný ten rozdiel a rozpor, keď ide len o myseľ jedného človeka? Napr. človek sa vyvíja a učí z prostredia, od druhých ľudí. Spoznáva od nich to, čo nevedel, napr. v škole. Kto je ten učiteľ, "vonkajší objekt", ktorý daný subjekt ("solipsistu" ) učí nové veci? A takto by sa o rozdieloch medzi "ja" a reálnym svetom dalo pokračovať. Napokon, zrejme len málokto si myslí, že solipsizmus je naozaj reálny (obsahuje niečo psychicky narušené, príliš narcistické, príp. značne nezrelé). A keď už, potom by musel dokazovať solipsista, že reálny je. Lenže komu by to dokazoval, s kým by o tom diskutoval, so sebou, či s druhými - od neho nezávislými ľuďmi? 

Solipsista by mal všetko na svete poznať, lebo by išlo o jeho predstavy. Ak niečo nepozná a musí sa to učiť, opäť to nie je v súlade s danou "filozofiou". 

Ďalej, vezmime si evidentný kvalitatívny rozdiel medzi duševnými predstavami na jednej strane a objektívnymi vecami prostredia a telesnými a zmyslovými skúsenosťami na druhej strane. Rozdiel medzi duševnými obsahmi a telesnými a zmyslovými zážitkami vo vonkajšom prostredí. Je napr. veľký rozdiel, keď reálne držíte v ruke šálku kávy, keď ju pijete niekde v kaviarni a - naopak - keď si to len predstavujete v mysli. Ide o celkom iný zážitok a jeho následok, účinok. Plus telesné pocity, telesné bolesti, napr. pri páde na tvrdú podlahu, a kontakty s objektívnym okolím. A tiež telesné funkcie, ich činnosť, napr. svalová - je to určite iné než len duševné predstavy toho. 
Súhlasí kesha1


2.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 09:53 avatar
"Další myšlenka zní: "Neexistuje žádná realita, vše je jenom zdání." (Jak jednou hloubal Woody AIIen: "Co když je všechno jen iluze, co když neexistuje vůbec nic? V tom případě jsem rozhodně za koberec zaplatil příliš mnoho." ) Člověk, který něco podobného prohlašuje, nicméně věří, že alespoň tento výrok odráží realitu správně. A navíc, pokud žádná realita neexistuje, není zdání samo o sobě skutečné?" 
Paul Copan z knihy Je všechno opravdu relativní? (zaoberajúcej sa okrem iného relativizmom).

Relax má tiež niečo do seba (hoci radšej nie ezoterický)
http://www.youtube.com/watch?v=--_pa9SEmZQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 10:07 avatar
Krištof, ty si včera okrem iného napísal, v reakcii na moju tému

Napr. aj vírusové sexuálne prenosné choroby sa rozšírili činnosťou daných ľudí, napr. promiskuitou (nezodpovedným striedaním sexuálnych partnerov)

Teda zastávaš myšlienku, že koronavírus spôsobilo v podstate hriešne správanie ľudí, ak dobre rozumiem.
Nenyslíš, že by takto vlastne išlo o nejakú formu obmedzenia slobodnej vôle ? Veď trest za hriechy by mal prísť až po smrti ?
Niečo ma pri Tvojej teórii vyrušuje, akoby sa snaží narysovať nejaký,, Boží koterec,,.... Neviem...


8.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 10:37 avatar
No keď má nejaká činnosť ľudí negatívne dôsledky, následky, tak tie sa môžu prejaviť už na tomto svete, napr. zdravotné veci. Sloboda neprotirečí tomu, že niečo čo človek "slobodne" urobí, má negatívny dôsledok, následok. Keď človek slobodu použije nerozumne alebo nesprávne, môže to mať ten negatívny účinok. Boh to niekedy dopúšťa. A diabol ľudí v tých nerozumných (nesprávnych) veciach niekedy zrejme podporuje


10.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 10:45 avatar
resp. ten "...účinok už aj tu na tomto svete"


15.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 11:16 avatar
Krištof vďaka za podnetnú myšlienku.
Zdanlivo, to čo píšeš má svoju logiku.
Mňa tam nesedí, že vírus by si niekto takto mohol vysvetľovať, ako akúsi,, nášľapnú mínu,, a či rafinovanú pascu, nastraženú Biblickým Bohom.
Teda akúsi súčasť pomyselnej ohrady slobodnej vôle....


17.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 12:20 avatar
Ešte pridám, že pokiaľ išlo povedzme o HIV, tam by bolo možné teoreticky uvažovať tvojím smerom. Hriech a trest je pri HIV, takpovediac ľahko identifikovateľný.
Smilníš , picháš si drogy ? - Tak tu máš trest HIV.
Lenže korona vôbec nemusí vytrestať hriešnika, ale naopak zasiahnuť trebárs nevinných účastníkov bohoslužby.
Takže neviem Krištof......


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 5. 2020, 12:26 avatar
Pre solipsistu žiadne HIV nie je skutočné. Odohráva sa to len v jeho JA.


19.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 12:30 avatar
Ja s nim diskutujem o korone, mimo témy


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 5. 2020, 12:35 avatar
Potom zbytočne zahlcuješ tému.


21.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 15:54 avatar
Nemusí to byť trest, len dopustenie následku konania tých, ktorí to chtiac-nechtiac zapríčinili. Nežijeme v raji, sú tu dobré i zlé veci. Medzi nimi aj koronavírus. Ale viac-menej dobrý človek, zmierený s Bohom môže byť po fyzickej smrti spasený, zatiaľ čo ten opačný prípad... ktovie... Takže treba činiť pokánie; po smrti by mal byť už spravodlivý súd a rozdelenie ľudí do raja, očistca alebo pekla.

Lk 13,1-5: "Prozreteľnostná výzva na pokánie. - Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: "Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne."
(Židia videli v nešťastí trest za zvlášť ťažké hriechy. Ježiš sa otázkou podrobnejšie nezaoberá. Vyzýva iba na to, aby nešťastie iných viedlo ľudí k pokániu.) bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


22.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 15:57 avatar
Resp. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


26.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 16:22 avatar
21, Krištof, teda zjednodušene.

Jedovatý pavúk je príroda - stvoril Boh
Koronavírus je príroda - stvoril Boh

Toto si myslím od začiatku ja.


28.
označiť príspevok

Starý chren muž
   2. 5. 2020, 17:09 avatar
Nevieme, či ho stvoril Boh. Mohol vzniknúť tak, ako Boh nestvoril atómovú bombu. Boh stvoril atómy, ale človek ich silu zneužil na vytvorenie zbrane. Tak isto sa nesprávnou manipuláciou ľudí so zvieratami stalo, že niečo, čo by bolo neškodné, zmutovalo a prenieslo sa na človeka a spôsobilo mu chorobu. Okrem toho si myslím, že aj keby Boh priamo z nejakého dôvodu ten vírus stvoril, ak by človek nebol oslabený dedičný hriechom, hravo by si jeho telo s ním poradilo. Vidíme to u niektorých mladých, ktorí nemajú ešte imunitu poškodenú a hravo si ich telá s vírusom poradia.


29.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 17:15 avatar
Starý chren
Môžem to ešte poopraviť, tak, aby to bolo úplne korektne

Koronavirus je príroda - jeho vznik má ku Bohu neutrálny vzťah a naopak Boh jeho vznik nenamieta

Takto to môže byť ?
Mne vyhovuje aj toto.


30.
označiť príspevok

Starý chren muž
   2. 5. 2020, 17:36 avatar
Ešte by som dodal, že Boh v minulosti na trestanie použil aj prírodu. Tým ale nechcem povedať, že korona je Boží trest.


31.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 17:54 avatar
Starý chren, samozrejme, že koronavírus nie je Boží trest.

Napríklad pri Potope bola použitá priroda, lenže trest zasiahol všetkých rovnako spravodlivo.
Koronavírus môže kľudne zasiahnuť kňaza v nemocnici, pričom hriešnika v karanténe obíde.

Takže vlastne nám vyplýva, že za koronu môžu síce ľudia, ale nie kôli hriechu, jednoducho náhodou ?


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 17:59 avatar
31Ani listok na strome sa nepohne ked nefuka vietor 


33.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 18:01 avatar
djjaro, zaujímavý postoj

Ako teda podľa teba vznikla korona ?
Alebo, kto ju stvoril ?


34.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:02 avatar
Zeby ludia? 


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:03 avatar
Srandujem               
Ale vratim sa k tomu postoju ,,,
Korona nemusi byt stvorena ci vytvorena , moze to byt sucast cloveka a zivota len prisiel pravy cas aby sa tou koronou ludstvo zacalo zaoberat


36.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:04 avatar
Ta korona tu mohla byt od nepamati len terazky sa prislo na to ze je taka silna ako nikdy pred tym ,


37.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:05 avatar
Moze to byt zivotnym stylom ,
Moze to byt nedostatkom obranyschopnosti cloveka ked do seba dava tolko chemie ked je v kazdej potravine
Súhlasí Starý chren


38.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:08 avatar
Myslim tym ze clovek oslabuje svoju imunnost tym ze nezije v sulade s prirodou ,,,,
Súhlasí Starý chren


40.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 5. 2020, 18:09 avatar
Skôr by som povedal, že oslabujeme našu imunitu tým, že nežijeme v súlade s Božím duchom
Súhlasí djjaro, Starý chren


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:13 avatar
40no telo nic neosozi lebo nikdy mu nieje dost 


46.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 5. 2020, 18:24 avatar
43. To nie je telo, ktorému nikdy nie je dosť. To je zblúdená duša


47.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:26 avatar
ako vies ?


48.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 5. 2020, 18:27 avatar
Telo je múdre. Duša je hlúpa


49.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:29 avatar
to preto lebo dusa chce papat rezne? 


50.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 5. 2020, 18:30 avatar
Keby len rezne! Pokiaľ je zdravá, tak vymýšľa blbosti celý deň. Chvalabohu , keď je toho priveľa, tak telo povie STOP, zaľahne a pokiaľ duša čuší a je spôsobná, telo sa vykuríruje z tých blbostí, čo duša napáchala


51.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:33 avatar
ja tiez hovorim ze dusa je ta kurwa kurewska  


52.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:36 avatar
Presne toto sa stalo DOMA , ked Boh stvoril zenu a synovia videli zhresili ,,,,
ako mohli ? ved naemali telo ,,, a zatuzili , genezis 6-1 a tak dusa je ta kurwa  


41.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:11 avatar
faktorov moze bit mnoho kesha 1


39.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 18:09 avatar
35,36,37, Dobrá odpoveď

Teda koronavírus nemá ku teológii žiadny vzťah.
To beriem.


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:12 avatar
teologia je skumanie SLOVA nie skumanie virusu


44.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 5. 2020, 18:16 avatar
Kesha1 len mi nieje jasne co si myslis ty o korone


45.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 18:23 avatar
Ja si myslím, že je to vírus ( choroba ) , akých je na Zemi od nepamäti koľko len chceš.
Súhlasí -era-, djjaro


3.
označiť príspevok

spm12 muž
   2. 5. 2020, 10:04 avatar
To súvisí s faktom, že s výnimkou matematiky nie je možné podať absolútny dôkaz. Okrem toho ešte každý subjekt sám pre seba vlastní absolútny dôkaz o svojej existencii.


5.
označiť príspevok

spm12 muž
   2. 5. 2020, 10:07 avatar
Preto keď sa niekto rozhodne niečo spochybniť, tak to aj spochybní. Napr sa mi nepáči, že ľudia boli na Mesiaci. Tak vyslovím tvrdenie: ľudia neboli na Mesiaci a všetko ostatné je dobre prešpekulovaný podvod. ....Inak na takéto postupy je tu špecialista krsha1.  


6.
označiť príspevok

spm12 muž
   2. 5. 2020, 10:08 avatar
Oprava: kesha1


23.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 16:12 avatar
4. A tento "fakt" resp. to dané tvrdenie je tiež absolútne dokázané matematicky? Lebo matematický ani iný dôkaz, ktorý by ho ako fakt dokazoval, tam nie je Nejde skôr len o určitý názor?
Súhlasí kesha1


24.
označiť príspevok

spm12 muž
   2. 5. 2020, 16:14 avatar
Je dokázaný faktom, že všetko okrem môjho ja a matematických dôkazov je možné spochybniť.


27.
označiť príspevok

Krištof
   2. 5. 2020, 16:25 avatar
24. Pre solipsistu tvoje "ja" samo o sebe reálne neexistuje. Môže byť maximálne ak jeho subjektívnou predstavou. Tým je tvoje "ja" "spochybnené". Jemu teda nemožno dokázať z hľadiska solipsizmu, že tvoje "ja" je objektívne skutočné. A tie matematické dôkazy sú relevantné pre koho - pre iných ľudí? V tom prípade by aj tí iní ľudia museli nespochybniteľne existovať
Súhlasí kesha1


25.
označiť príspevok

kesha1
   2. 5. 2020, 16:20 avatar
23. Krištof  
Súhlasí Krištof


7.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 10:36 avatar
Svet nieje len o hrubej matérii, ale aj o duchovnom prežívaní a tam spadajú predstavy. Bez tých by sme napríklad nemali ani umenie........
http://www.youtube.com/watch?v=bci1IYfvt4s Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


9.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 10:40 avatar
Súhlasí Krištof


11.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 10:54 avatar


12.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 11:02 avatar
Čo je objektívne na hudbe napríklad? Je to v zmysle sveta neprirodzená vec, vec mysle, číra predstava.
Abstrakcia
http://www.youtube.com/watch?v=ddLd0QRf7Vg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


13.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 11:09 avatar


14.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 11:16 avatar
Táto 84 ročná pani nehrá poďla nôt, ani po pamati. Je to číra improvizácia, úžasné!!!


16.
označiť príspevok

Boris muž
   2. 5. 2020, 11:44 avatar


53.
označiť príspevok

Krištof
   4. 5. 2020, 20:02 avatar
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:40,  Dáva to zmysel. Je to jeden zo spôsobov, ako zničiť EÚ.
dnes, 02:39,  14, .... Majú,ale nikto sa ho nedrží! A to nemyslím len laikov, ale aj kňazov. Na nete je...
dnes, 02:12,  Celibátom sa vyriešil jeden základný problém v RKC: Nikto nededil, a teda majetok ostal cirkvi.
dnes, 02:10,  O chvíľu, možno o 2 dni, pribudne na účet humanistickej zbierky 10 €, lebo dnes som tie...
dnes, 02:07,  41, .... aj tam , kde píšem blogy, Bednár napísal o tom, prečo bol zavedený celibát:...
dnes, 01:57,  Človeka, ktorý si dá hanlivý názov do mena [Nehádžte perly sviniam], si nevšímaj! On...
dnes, 01:51,  90,...... nosia! A vieš aj prečo? A kedy ich majú nosiť? Na to ty nepoznáš odpoveď!...
dnes, 01:50,  Myslíš, že mám ďaleko od pravdy?
dnes, 01:49,  O Osvietenom viem veľa. Je postihnutý duševnou chorobou, ktorú nazývam s diagnózou mäkký...
dnes, 01:43,  13, .... blbosť! Skôr v RKC. Uvediem príklad: Mnohé príklady sú ah z vašich periodík....
dnes, 01:29,  preklad via google, keby mal niekto problém.
dnes, 01:28,  Niektorí Rusi, Ukrajinci a ďalší občania z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí...
dnes, 01:24,  78, .... ale to býva často komplikované. Napríklad, jeden maďarský psychológ spomínal...
dnes, 01:18,  89, .... pozri si spisy židovské a návody ako sa brániť "zlým duchom". Aj Biblia...
dnes, 01:08,  61. senilny len za vrazdu sa moze dostat do vezenia? za policajnú brutalitu uz nie . ty trúba *19
dnes, 01:04,  43, .... Celsus [odporca kresťanstva z druhého storočia] sarkasticky poznamenal, že...
dnes, 00:59,  60, .... tým oponovali aj židia kresťanom: .... "Aha sekta, teraz sa zjavili a myslia si,...
dnes, 00:42,  92, .... v mnohom ti dávam za pravdu. A neboj sa, tie "lietadielka" proti nebeským,...
dnes, 00:35,  88, ,..... v poriadku, povedzme že máš pravdu. Ale aj iní vyháňajú démonov /šamani,...
dnes, 00:35,  15. ondrej to nie je zarputilost, myslí ze spraví velkolepy projekt. ale k tomu má so svojim...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(181 366 bytes in 0,206 seconds)