Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Sokrates, Platón - prví svetovo známi a významní rebeli - inovátori

92
reakcií
3091
prečítaní
Tému 22. decembra 2009, 23:03 založil Boris.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
11. 07. 2018
64
11. 04. 2013
30
 
 


1.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:03 avatar
Žil v rokoch 469 – 399 PrKr.. Pochádzal z najchudobnejších ľudových vrstiev, jeho otec bol kamenárom-sochárom, no mladý Sokrates sa narodil aby ukázal svetu čaru vnútorného sveta. Nazývali ho a doposiaľ nazývajú vzorom a učiteľom sveta, svetovohistorickou osobnosťou, dokonalým umeleckým dielom, mimoriadne plastickým obrazom najjemnejšej antickej urbanity. Podstata Sokratovej osobnosti spočíva v troch prameňoch, ktoré sa spájajú do jedného prúdu, a tak vytvárajú celistvú vnútornú ľudskú harmóniu. Prvý prameň je : dokonalé správanie. Sokrates ako člověk odolá všetkým skúškam, a pretože člověk je spoločenská bytosť, nadväzuje kontakty s každým. Vždy zostáva samým sebou, nezávisle od toho, či ospevuje krásy ženy, či víno, či sa smeje, alebo háda, či súdi, alebo bude súdený. Druhý prameň je : žiť podľa požiadaviek vyššieho princípu. Každé dielo svetovej umeleckej klasiky vždy obsahuje určitú myšlienku. Všetko ostatné v diele je pod vplyvom tejto myšlienky. Aj najbezvýznamnejšie príhody sú jej hrou, alebo nevyhnutnosťou. Takýmto dokonalým umeleckým dielom je aj Sokrates. Celá jeho bytosť, všetko v jeho charaktere i sama jeho podstata sú podriadené jednému princípu, princípu dobra. Z výšky tohoto princípu pozoruje a hodnotí seba a svojich súčasníkov. Tretí stupeň : osobná činnosť každého nech je všeobecne platnou činnosťou. To je najvýstižnejšia formula Sokratovej filozofie dobra. Vlastne táto formula dáva najhlbší filozofický zmysel otrokárskej demokracii. A práve preto, že je takáto, prerastá jej historické možnosti. Sokrates chce, aby bol každý bytosťou, ktorá by našla a poznala svoje poslanie a cieľ v najvyššom cieli svetovej spoločnosti. Nič iné, ale práve tento najvyšší cieľ má byť podľa neho predmetom hlavnej starostlivosti každého, má byť spoločná v činnosti všetkých. Práve to prerastá historické možnosti otrokárskej demokracie. A práve to väčšina demokratov a aristokratov v starom Grécku prijímala nepriateľsky. To bolo príčinou, že sa vykonštruoval v dejinách prvý proces, na ktorom súdili človeka za jeho filozofické názory. Sokrates, sprevádzaný nenávisťou, vystupuje pred súd. Podajú mu pohár s jedom a povedia : buď sa úplne zriekne hlásaných názorov, alebo zomrie ! Vtedy vezme pohár a vypije jed.

Sokrates nenapísal za celý život ani riadok. Ba nepodarilo sa mu ani rozvinúť svoje najdôležitejšie filozofické názory o všeobecnom ako čomsi sebaurčujúcom. Tento jeho názor je úzko pospletaný s názormi na dobro. To čo nestihol urobiť Sokrates, urobil jeho geniálny žiak Platón (427 – 347 PrKr.).


2.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:06 avatar
PLATÓN

Platón bol potomkom starého kráľovského rodu, vyrastal v prostredí, kde sa mohol oboznámiť s najvýznamnejšími úspechmi vtedajšej civilizácie. Okrem toho bol Platón i všestranne nadaný muž. Človek, ktorý mal vplyv na celý rozvoj kultúry, bol v mladosti hudobníkom, maliarom, lyrickým a dramatickým spisovateľom, úspešným gymnastom a zápasníkom. Ale ani vznešený pôvod, zaisťujúci mu dobré postavenie v spoločnosti, ani sláva, ktorá mu prinášala množstvo pôct, nespôsobili , že by bol v nich Platón videl to, v čom iní ľudia vidia zmysel a vrchol života. Neuspokojivá túžba zapôsobila na všetky jeho duchovné sily a priviedla ho k Sokratovi. Od tej chvíle nastala v ňom hlboká revolúcia. Syn kamenára-sochára, ktorým demokrati a aristokrati opovrhovali aj po jeho smrti, stane sa pre neho žiarivým slnkom, ktoré mu svieti na celej jeho tvorivej ceste. Platón, sa korí pred Sokratovou skromnosťou a morálnou čistotou a vyzdvihne ich na vznešené ľudské cnosti ; ospieva Sokratovu vernosť vlastnému presvedčeniu, odhodlanosť a hrdosť obetovať kvôli nemu život, aby ho zmenil na najčestnejšie ľudské vyznamenanie ; zvelebí Sokratovo opovrhovanie lžou a nepravdou, aby vytvoril taký projekt štátneho zriadenia, kde je len ten naozajstným mužom , kto je spravodlivý. Platónovo nadšenie nad čistotou Sokratovho génia by stačilo, aby jeho meno zostalo navždy zapísané v hostórii. Vlastne nadšenie tu vytvorilo nového génia. Platón stojí v histórii filozofie pred nami ako horský masív, ktorého vrcholce sa belejú na filozofickom horizonte každého storočia.

Sokrates žil v dobe, keď sa otrokárska demokracia dostala do hlbokej krízy. Jeho prenikavý rozum zachytil jej prvé príznaky. Spočiatku varuje, a potom nemilosrdne obviňuje aj demokratov, aj aristokratov za to, že rozrušili piliere verejného života. Platón žil v časoch, keď kríza už nastala a vtedajšia spoločnosť sa ocitla na prahu záhuby, a práve preto je hlboko otrasený. Sokrates varoval a obviňoval. V Platónových časoch to nestačí. Treba nájsť východisko z hroziacej katastrofy. A keďže skutočnosť neposkytuje nijaké východisko, Platón ho vidí v nejasných obrysoch utópie, ktorú sa usiluje objasniť, a stáva sa tak prvým utopistom v dejinách sociálneho myslenia. Utópia je jediný prostriedok, ako nekráčať po boku rozloženej gréckej spoločnosti. Je jediným spôsobom, ako si zachovať česť a zásadnú nezmieriteľnosť s nespravodlivosťou. Zaiste preto, napriek svojmu kráľovskému pôvodu, odmietol účasť vo vláde tridsiatich tyranov. Utiahol sa z politického života v Grécku so všetkou dôstojnosťou štátnicky premýšľajúceho filozofa.

Vo svojej utópii je Platón práve taký veľký, ako i obmedzený. Obmedzený preto, lebo idealizuje dávno prežité spoločenské formy ako slobodymilovný grécky polis, konzervatívnu Spartu a egyptské kastovnícke zriadenie. Veľký je preto, lebo prvý nastoľuje otázku, akým spôsobom a rodí v mestách nespravodlivosť ?, lebo prvý vyhlasuje, že nespravodlivosť je najväčšie zlo a spravodlivosť najväčšie dobro, lebo prvý kladie požiadavku aby sa spravodlivý človek ničím nelíšil od spravodlivosti. Hlavné črty spravodlivosti vidí, po prvé, v odstránení súkromného vlastníctva, v ustanovení takého spoločenského poriadku, kde nikto nemôže povedať moje alebo tvoje ; po druhé vo vybudovaní spoločnosti, v ktorej sú riadiacimi prvkami poznanie a múdrosť. Dovtedy, kým filozofi nezačnú kraľovať a kým sa štátna moc a filozofia nezlúčia… ľudské pokolenie sa nedožije konca zla, dovtedy sa nezrodí ani nami opísaný štát a neožiari ho slnečný lúč.

Ako vidno, najtajnejšie želanie tohoto veľkého človeka je dožiť sa spoločnosti zriadenej na základoch sociálnej spravodlivosti. Tri razy cestoval do Syrakúz, dúfajúc, že uskutoční svoju utópiu pomocou Syrakúzkeho kráľovstva. Ale aj po návrate z tretej cesty je jeho utópia rovnako ďaleko od uskutočnenia ako predtým. Napriek tomu neprestáva veriť v spravodlivú spoločnosť. Opovržlivý vzťah syrakúzskeho vládcu a štátnikov v jeho vlasti k jeho ideálu spoločenského zriadenia ho prinútili, aby aj on opovrhoval všetkými v tých časoch jestvujúcimi štátnymi formami, zatvoril sa za hranice svojej utópie a vzýval budúcnosť ako jediného priateľa spravodlivosti.

Obmedzenosť a veľkosť sa prelínajú v svetovom názore tejto možno najtragickejšej osobnosti staroveku. Keď už Platón zidealizoval prežitky v štátnom živote, začal idealizovať aj prežitky v duchovnom živote spoločnosti. Práve idealizovanie jedného aj druhého zaraďuje bojovníka za spravodlivosť napriek jeho najvrúcnejším želaniam na stranu historicky odsúdeného. Pre neho je boh najdokonalejšou príčinou všetkého jestvujúceho, najetickejšou bytosťou , ktorá je neschopná konať zlo. Zúrivo vystupuje proti každému tvrdeniu, ktoré by mohlo usmerniť myseľ k skutočnému pôvodu vecí. So závideniahodnou vytrvalosťou zostavuje rozličné výmysly, ktoré označuje za vlastné presvedčenie, a s pocitom objaviteľa hovorí, že tí muži, ktorí boli malodúšní a žili nesprávnym životom, sa druhý raz narodia ako ženy, že vtáky pochádzajú z ľahkomyseľných mužov, že pozemské živočíchy a zvery z ľudí, ktorí nevenovali pozornosť filozofii, vodné zvieratá pochádzajú z nevedomých ľudí. Ešte vytrvalejšie bráni náboženský názor o nesmrteľnosti duše, Platón v každom svojom diele tvrdí, že ľudská duša je nesmrteľná a nikdy nijakým spôsobom sa nestane smrteľnou. Je taký zaslepený, že počúva aj šarlatánov a hľadá u nich dôkazy o nesmrteľnosti duše. Napríklad akýsi vojak ranený v bitke upadol do bezvedomia. Keď sa prebral, začal opisovať ťažkosti, s ktorými sa stretla jeho duša. Platón, zaslepený vyznávač náboženstva , vojakovmu táraniu úplne verí. Využíva svoje poetické nadanie, skrášli ho a vymedzuje mu popredné miesto vo svojom najdôležitejšom diele ako čomusi hodnovernému. Pre Platóna je bezbožník zlodejom, nevedomcom. Všetky pokusy hľadať prvopočiatok reálneho jestvovania vo vode, vzduchu, zemi, atómoch alebo v niečom inom tohoto druhu sú pre Platóna hlúposťami. Nikomu sa vraj nepodarilo nájsť silnejší, nesmrteľnejší a mohutnejší Atlas od boha, ktorá drží celý vesmír. Preto ľudský rozum musí byť presvedčený o úplnej bezcennosti vecí a naplnený odporom k nim. Tak veľmi nenávidel materializmus, že sa chystal spáliť všetky Demokritove diela.

Keby bol býval Platón len otvoreným vyznávačom boha a krutým odporcom všetkého, čo boha detronizuje, bol by zaujal čestné miesto jedine v cirkevných dejinách, ale nie v dejinách filozofie. Pri tomto starogréckom mysliteľovi je však potrebné zastaviť sa aj preto, lebo jeho génius položil základy učenia, ktoré sa prvý raz pokúsilo filozofickým spôsobom vysvetliť náboženstvo. No najdôležitejšie je to, že položil začiatku druhého smeru v historickom vývine filozofie – idealizmu. Je prvým veľkým teoretikom ontológie a gnozeológie idealizmu.

Dušou Platónovej ontológie je učenie o ideách. Nebytie a bytie sú jeho základné pojmy. Nebytie je svet vecí prístupný zmyslom . Platón súhlasí, že skutočnosť, ktorú prijímanie zmyslami, je materiálna, vecná. Svet, ktorý jestvuje mimo nás a nezávisle od nás, je zložený, podľa neho, z malých trojuholníčkov, ktoré sú v základe každého priestorového tvaru. Trojuholníčky sa dostávajú pohybom do najrozmanitejších spojení a takto sa mení zmyslová skutočnosť. Prečo teda vyhlasuje Platón svet za nebytie ? Pretože všetko na tomto svete neprestajne vzniká a zaniká, mení sa a pohybuje. Nič v ňom nie je jednostaj rovnaké a nikdy nejestvuje samo od seba. Toto tvrdenie je správny predpoklad. Ale nepoužil ho ako prostriedok, s ktorým sa má dostať k hĺbkam a výšinám sveta, ale ako prostriedok proti tomuto svetu. V neprestajnom vzniku , neustálej zmene a pohybe vecí nevidí klad, ale nedostatok, nie základný spôsob jestvovania vecí na svete, ale neporiadok, preto bez váhania označuje tento svet za nedokonalý, neskutočný, nepravdivý. Práve toto je prvé stavivo ontológie objektívneho idealizmu : svet vecí jestvuje, ale je neskutočný, nepravdivý, lebo je večne premenlivý.

Platón, premeniac správny predpoklad na nesprávny záver, smeruje tam, kde sa naozaj skutočne stráca v opare neskutočného, prichádza tam a tvorí svoju preslávenú teóriu ideí. Táto teória má štyri časti. Prvá je logická. Zasahuje úlohu a význam všeobecných slov. V objektívnej reálnosti jestvuje nespočetne mnoho vecí, javov a procesov, ktoré sú zoskupené v najrozličnejších rodoch a triedach. Veci, javy a procesy každého druhu sa odlišujú mnohými znakmi, ale mnohými sa aj podobajú. To čím sa podobajú, je medzi nimi všeobecné, vďaka čomu patria k jednému druhu. Práve toto všeobecné je obsahom spoločných slov. Napríklad v každom meste je mnoho domov. Niektoré sa odlišujú, iné sa podobajú a ďalšie sú celkom rovnaké. Napriek tomu o každom z nich možno povedať : To je dom . Toto slovo je jedna abstrakcia, ktorá obsahuje to podstatné, čo je vlastné všetkým domom. No toto slovo práve preto, že zahrňuje podstatné všetkých domov, nikdy nie je celkom jednoznačné ani pre jeden konkrétny dom. Napríklad tento dom pred nami je vysoký a tamten za nami nízky. Slovo som nie je úplne jednoznačné ani pre vysoký, ani pre nízky dom. Okrem toho ten-ktorý dom môže byť zbúraný, ale obsah slova dom zostane nezmenený, lebo ostávajú iné domy, lebo ostáva rod domov. Teda všeobecné všetkých domov, tvoriace obsah slova dom, je relatívne nezávislé od jednotlivých domov. Toto je prvá časť teórie . V nej sa objasňuje úloha a význam všeobecných slov.

Druhá časť teórie je ontologická. V nej sa tiež hovorí o všeobecnom. Nie však v logickom, ale v ontologickom zmysle. Tu, v tejto časti teórie, všeobecné je ontologizované. Preto neoznačuje len podstatné znaky vecí danej triedy, druhu alebo rodu, ale aj čosi oveľa viac. Tu už označuje vyzdvihnutie týchto znakov na stupeň takého všeobecného, ktoré je hranicou jestvovania samých vecí. To znamená : veci jednej triedy, druhu alebo rodu sa podobajú, lebo sú rovnako zostrojené, lebo majú rovnaký princíp jestvovania, lebo jestvuje jedna hranica ich mnohotvárnosti. Teda ontologické všeobecné je princípom a hranicou všetkého, čo jestvuje v hraniciach danej triedy, druhu alebo rodu.

Ontologické všeobecné je veľkým objavom v dejinách filozofie. Je to najväčšia Platónova filozofická zásluha. Vieme však, že sú objavitelia, ktorí sa barbarsky správajú k svojim objavom. K nim patrí aj Platón. Keď už raz vyhlásil svet zmyslových vecí za neskutočný, nepravdivý, nemilosrdne vytláča všetky životné vzťahy z ontologického všeobecného a až potom ho oslavuje ako najživotnejšie. V logickej časti teórie všeobecné je relatívne nezávislé od jedinečného. V ontologickej časti teórie vyzdvihnutím všeobecného na vyšší stupeň sa vyzdvihuje aj relatívna samohodnota. Je však vyzdvihnutá tak vysoko, že sa stala takmer nepoznateľnou. Keď na vec pozeráme formálne, ontologické všeobecné je zase princípom a hranicou jedinečného. Je to však už taký princíp a taká hranica, ktoré jestvujú úplne samostatne a absolútne nezávisle od jedinečného, Platón, aby vysvetlil svoju myšlienku, uvádza príklad s lýrou. Melódia je princípom a hranicou. Keď je lýra dobrá, nik o tom nepochybuje. Ale čo sa stane, ak sa lýra zlomí ? Nie, odpovedá Platón, melódia bude jestvovať ďalej, lebo je neviditeľná, nehmotná, božská. Ontologické všeobecné je podľa jeho názoru vždy nezmyslové, nepominuteľné, jednoobrazné a jednobytné. Práve toto ontologické všeobecné, odtrhnuté od jedinečného, ktoré kladie do protikladu a vyhlasuje za nepominuteľné, jednoobrazné a jednobytné, nazýva Platón ideou. Domnieva sa, že len idea je dokonalé, skutočné , pravé bytie. Súčasne idea nie bez vzťahu k jedinečnému. Platón ju obdaroval tak všetkým potrebným, aby obývala svet ideí, ktorý sa vraj nachádza na v zanebeskej sfére, ako aj primárnymi ontologickými funkciami. Ona, tvrdí Platón, plodí a určuje všetko jedinečné, zmyslové, materiálne. To je druhé stavivo ontológie objektívneho idealizmu : Jedinečné je funkciou všeobecného, zmyslové je funkciou nezmyslového, materiálny svet je funkciou sveta ideí.

Ak teraz porovnáme hlavné v Demokritovej ontológii s hlavným v Platónovej ontológii, hneď vidíme zarážajúci rozdiel medzi nimi, hneď sa celkom jasne oddelia dva zákadné protikladné ontologické smery – smer materializmu a smer idealizmu. V Demokritovej ontológii je svet vo svojej materiálnosti jednotný : veľké i malé, vznešené i úbohé, prekrásne i škaredé, trvalé a prechodné, jasné a tmavé, radostné a smutné - všetko je pohyb atómov v prázdnote. V Platónovej ontológii je svet rozdvojený. V nej je všetko obrátené naopak : naozaj skutočné je poznamenané pečaťou prízračného a prízračnému sa pripisuje celá tvorba a veľkoleposť naozajstne skutočného. V nej zúrivý bohoslovec spopolnil všetky diamanty sveta. A napriek tomu je nerozumné zavrhnúť ju ako úplný nezmysel. Nerozumné preto, lebo filozofický idealizmus je len hlúposťou z hľadiska hrubého, prostého metafyzického materializmu. V Platónovej ontológii, tam v škváre zhorených diamantov sveta, sa zachovalo jedno zrnko diamantu. Treba ho očistiť od popola a škváry. Ak to urobíme, potom sa zrnko zaligoce a ožiari nové horizonty filozofického myslenia. Týmto zrnom je ontologické všeobecné. Zhodnoťme hneď tu jeho veľkú cenu, lebo, ako uvidíme, vzklíči v pôde celej neskoršej filozofie. Ontologické všeobecné naozaj jestvuje nie mimo a oddelene od jedinečného, ale len v ňom a prostredníctvom neho. Nenachádza sa v prízračnom svete ideí, ale vo vnútri objektívnej reality. Neplodí veci, javy a procesy, ale je zákonom ich štruktúry, princípom ich jestvovania a hranicou ich mnohotvárneho prejavu.

Tretia časť teórie je dialektická. V nej je Platón jednoducho skutočným starogréckym filozofom. Veľkí mudrci starého Grécka sú rodení dialektici. Pre nich je dialektika vnútorným svetlom sveta. Platón nie je nijakou výnimkou. Sám hovorí : Dialektika sa podobá pásu, ovíja celé poznamenanie a bolo by nesprávne, aby sme akékoľvek poznanie. Jeho dialógy Sofistes a Parmenides sú trvalým prameňom dialektického zahĺbenia. Platónova dialektika má však osobitý charakter. Je pevne spojená s idealistickou ontológiou. Platón dáva celú moc svojho dialektického rozumu do služby sveta ideí, ktorý sám vybudoval. Pohyb, pokoj, zhodnosť a rozličnosť sú podľa neho kategórie, ktoré charakterizujú každú ideu. Kategórie prechádzajú jedna do druhej. Sú to ony, a nie sú to ony. Idea sa vtelesňuje do čohosi zmyslového, súc raz pohybom, raz pokojom, tu zhodnosťou, tu odlišnosťou. Či je však vo svete ideí, alebo je stelesnená, či je v pohybe, alebo v pokoji, ostáva v najhlbšej podstate nezmenená. Okrem toho táto dialektika má ešte jednu úlohu, keď ju plní, jej plameň celkom zhasne. Ak v ontologickej časti teórie je svet rozdelený na svet zmyslových vecí, v tejto časti teórie sa robí pokus, aby boli zjednotené oba svety do čohosi vyššieho, stojaceho nad nimi. Toto vyššie prijíma Platón ako najpodstatnejšiu podstatu, v ktorej dosiahol dialektický rozvoj absolútnu jednotu a v ktorej sa oba svety spojili do jedného celku. Táto najpodstatnejšia podstata sa nazýva boh. Takto dostáva prvý systém objektívneho idealizmu svoje ontologicko-dialektické ukončenie.

Štvrtá časť teórie je gnozeologická. V nej je ľudský duch


3.
označiť príspevok

Natalia žena
   22. 12. 2009, 23:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:28 avatar
co som zase urobil???  
ak s tym mas taky problem, tak to necitaj.
a.... holé piče  


5.
označiť príspevok

Natalia žena
   22. 12. 2009, 23:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:42 avatar
Budem nesmierne rad, ak ma doplnis  
No a co... obcas som aj vulgarny a obcas to aj kurva dobre padne  


14.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 00:43 avatar
Ale ona sa necha viest radsej nezmyselnou tuzbou po sporoch a pyche namiesto, aby naozaj ukazala velkost a dopisala, co som vynechal o Sokratovi  


15.
označiť príspevok

ether muž
   23. 12. 2009, 00:47 avatar
súhlasím aj nesúhlasím, bo sa v nich vyžívaš aj ty 


17.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 00:56 avatar
neznasam ich ether.


19.
označiť príspevok

ether muž
   23. 12. 2009, 01:00 avatar
Boris, klam sa ďalej
Súhlasí Natalia, dorota


20.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 01:06 avatar
ether precital si si o Sokratovi?
A btw.. ty si taky vecne tvariaci sa vsevedko.. mindzujes do veci, o ktorym nemas ani najmensieho ponatia... nedavno ked som ta vyzval, aby si zhliadol aspon jedno 5 minutove video, aby si ziskal aspon nejaky obraz o tom, o com bola rec si odvrkol, ze zajtra.. to zajtra nikdy nenastalo a mudry si bol ja tak.... a nadalej si..
Takze vis co   
Takych mudrcov je plny svet, co len krakaju, vysmievaju sa, obvinuju, ale nikdy neuvedu padne dovody, pretoze masa nepotrebuje padne dovody mase staci divadlo.... a ty tiez velmi rad hras divadlo  


21.
označiť príspevok

Natalia žena
   23. 12. 2009, 01:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 01:09 avatar
ty a jak hovado..
nieje tak davno co si sa bila zase do hrude a skoncila s dlhym nosom, ale to si pycha nepamata  
Súhlasí ranexil


23.
označiť príspevok

Natalia žena
   23. 12. 2009, 01:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 01:28 avatar
chvalabohu a vdaka.. vidis sama.. cloveka musis najprv vytocit, aby z teba dostal to, co si vlastne chcela sama na zaciatku     toto ja nepochopim, ale kamos mi slubil dobru knizku ze Ako zeny balia muzov a vraj je tam zenou vyborne opisana zenska nelogicka logika    juj jak sa tesim


25.
označiť príspevok

Natalia žena
   23. 12. 2009, 01:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 01:42 avatar
ak neviem najst.. tak napisem, ze neviem najst...hladam... ja som ta vyzval az po hodine.. to bolo schvalne dost casu Natalka, tak nezahovaracky   to som ti chcel pisat uz po 20 minutach  
a co je trapne?


33.
označiť príspevok

Natalia žena
   23. 12. 2009, 02:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:26 avatar
bud konkretna, inak tvoje slova nemaju ziadnu hodnotu.
hmm takze spat pojdes az okolo pol piatej ak dobre ratam  


50.
označiť príspevok

Natalia žena
   23. 12. 2009, 02:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 03:19 avatar
Natalia, zensku nelogicku logiku pre muzov.. tak ako pre zeny je ta muzska nelogicka. preto ju chcem lepsie pochopit a nemiesam ju vsade.
Kazda moja frajerka mala prirodzene caro (aspon pre mna) a nevysadavala pred zrkadlom, uz som pisal, ze o taku ani nemam zaujem.


59.
označiť príspevok

clear1 muž
   23. 12. 2009, 10:21 avatar
..ako starí manželia... 
Súhlasí dorota


29.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:06 avatar
dobry clanok.


26.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 01:39 avatar
Ješkove vočičká, anjelské sračočky aj v Sokratovi, toto už je iná paráda, čo tento Emilko stvára - ešte aj sa svojou blbosťou hrdí: Sophia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  


28.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:01 avatar
ruwolf, co sa ti zda divne? ze nezmyslali, ako ty?
strasne vsakze  


31.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 02:08 avatar
Ty zrejme nevieš, kto je Emilko Páleš a kto Michael v tom článku.


34.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:17 avatar
Ten Emilko teda neviem kto je.


39.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 02:29 avatar
Človek, ktorý verí, že všetko riadia anjeli.
(Ten Michael spomínaný v článku je archaniel.)
Mne v článku, samozrejme, nevadili Sokrates, Platón, Aristoteles, ale to sprznenie angelógiou.  


41.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:31 avatar
To aj mne došlo, že tam stále montuje archanjela Michaela. Ale prečo práve jeho a prečo vôbec treba do rozprávania tých anjelov zahrnúť to neviem.


44.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 02:36 avatar
Pretože "angelológ" ich potrebuje vidieť všade.  
Súhlasí Anette, dorota


45.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:44 avatar
Dobrú noc.


47.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:47 avatar
Preco ti to prekaza???


51.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 03:03 avatar
Sprostosti mi prekážajú.
Tebe by neprekážalo, keby si mal v nejakom texte o hocičom|hocikom (napr. o ďeťoch) napísané, že všetko riadia čo ja viem, napr. malí ružoví pikomužíci?


53.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 03:22 avatar
Nech si tam miesaju aj gremlinov je mi to jedno ak hovoria k veci a dava to zmysel.
Ten odpor voci viere je len predsudok a odvadza pozornost od podstatneho.


54.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 03:30 avatar
Ale ono to nie je k veci a žiadny zmysel to nedáva.  


55.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 03:33 avatar
ruwolf, co nieje k veci a nedava zmysel? Ich viera, alebo ich filozofia? ci nebodaj oboje?


57.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 04:03 avatar
Pálešove táraniny o (arch)anjeloch.


87.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 12. 2009, 21:44 avatar
Ruwko, ty mi neohováraj Emilka, pri upratovaní som našla jeho Sophie, dva mesiace ťa môžem zásobovať článkami z nej  
Začala by som rozprávkami, tie sú veľmi zaujímavé...  
"Šípová Ruženka, Snehulienka a Popoluška ako obrazy mokro-makrokozmických dejov"...


42.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:33 avatar
ruwolf, Sokrates aj Platon, boli veriaci, comu sa cudujes?


48.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 02:50 avatar
WTF veriaci?
Chceš mi povedať, že Sokrates veril, že jeho myšlienky riadi nejaký archanjel Michael?


49.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:57 avatar
ruwolf, neviem, ci jeho myslienky niekto riadil, co sa ma to pytas? odkial by som to mal vediet?
Pisem len, ze boli obaja veriaci a boha brali ako samozrejmu sucast ako seba tak vsetkeho, tak asi preto spominali aj archanjela.. pytam sa len, preco ti to prekaza.


32.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:11 avatar
Toto bolo zaujímavé, o tých Sokratových rozhovoroch. A iste aj charakteristickejšie pre Sokrata, než len vyzdvihovať jeho záľubu v dobre.
Ale ako je možné, že si s toľkým rozumom napokon predsa len uvalil na seba trest smrti? Pravdepodobne tie vlastné ideály považoval za cennejšie, než vlastný život.
Súhlasí Boris


36.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:20 avatar
pretoze tie idealy su nas zivot Anette.
On sa dostal nad svoje ego, preto jeho zivot pre neho nemal taky vyznam a dalej on spoznal boha a nebal sa oslobodenia.
On ucil a Platon pokracoval, ze sluzba je nejvacsia cnost.. Ak nemoze sluzit, radsej zomrie.
Ja ho plne chapem.


37.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:23 avatar
Aj ja to chápem, ale z druhého pohľadu, darmo všetka tá kritika vtedajšieho zriadenia, keď mu len smrť priniesla. A Platón tiež nevedel reálne vylepšiť spoločenské zriadenie, lebo jeho ideály boli privysoké.


40.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:30 avatar
Anette ale tu vobec nejde o to, ci to dokazali v spolocnosti..tu nezmenis pokial sa nebude chciet ona sama zmenit a ked je hold vacina blba, tak smola.. oni to dokazali u seba a zmenili buducnost.. zapisali sa do dejin svojim revolucnym myslenim.. zasiali zaklady filozofie, existencializmu, idealizmu, vied..
To je prosim pekne malo? A Sokrates velmi dobre povedal, ze ludia sa boja smrti a pritom nik nema ani sajn, co vlastne smrt pre nas znamena.


43.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:34 avatar
Máš pravdu, nie je to málo. Možno som prílišná maximalistka, mňa by neuspokojilo len filozofovať o ideáloch bez možnosti realizácie. A možno som proste pragmatik, rozmýšľam o veciach, ktoré dokážem reálne ovplyvniť a menej o tých, na ktoré nemám vplyv.


46.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:44 avatar
Anette, ale tak proste zmyslaju zeny   miro50 to tu raz pekne napisal, myslim, ze to bolo ucenie s hinduizmu??!
Zena je proste nastavena premyslat prakticky a starat sa o fungovanie domu-hniezda
Muz ide von lovit, zbierat potravu, cize on zmysla v tom zmysle okolia, zaujima ho preto filozofia, lebo ta sa zaobera bytim, hladanim... zena je radsej vo funkcnej istote poznaneho a udrziavaneho.
Súhlasí Anette


72.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 20:01 avatar
Tak som aj rada, že som proste ženská žena  


7.
označiť príspevok

ranexil muž
   22. 12. 2009, 23:45 avatar
Boris, ked uz sme pri týchto velikanoch, ako je velmi divne, ze krajina alebo narod z ktoreho pochadzaju je v sucastnosti o nicom . Ako je to vlastne mozne ? Ide o nejake prísery co putuju z anroda do naroda a kde sa zjavia tam zrazu vsetci zmudreju?


9.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:49 avatar
ranexil, nerozumiem o com pises.
Tyto velikani boli vodcami spolocnosti nenavideni... mali revolucne myslenie a prejavovali sucit.. to sa mocnym nepaci..
nemohli nic zmenit pokial im to vrchnost nedovolila. A tak je tomu do dnes..
Aj tak priniesli ludstvu vela.


10.
označiť príspevok

ranexil muž
   22. 12. 2009, 23:52 avatar
Co nechapes ? dlhodobo sa zamyslam nad tým, prečo vzdy kazdy z tých narodov co svetu cosi dali upadne . To je jedina vec co ma stve. Ono to vyzera, akoby vsetko robili duse a nejak migruju . Darmo ostanu nejaky greci-nie su nic ked duse velkych bytosti su dne s trebars v amerike . Alebo india-to iste, to ma zaujíma-priamy zdroj a nie slová mrtvych. Ktovie kde je dnes ta dusa co ho volali platon.


11.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:56 avatar
ranex ja ze ten upadok zvalujes na nich.
Oni na ten upadok prave poukazovali.. prvy Sok a dalej Palton a ten aj predstavil prvu viziu-ideu dokonaleho spolocenstva- definoval priciny upadku. preto aj pojem idealizmus.

Podla mna tyto ludia jednoznacne cerpali zo zdroja. Ked si precitas niektore ich myslienky...


12.
označiť príspevok

ranexil muž
   23. 12. 2009, 00:03 avatar
Ja mam taku teoriu , neviem ci je pravdiva..trebras izraelci to neboli tí co su dnes zidmi. Tam uz su tie duse neni . Oni boli nejaky narod EL, alebo cosi take -duchovny narod a telesný zidia z toho profituju , ze kedysi s nimi presli pust. Ktovie kde je ten narod dnes . Mne nejako nepasuje nic z toho co sa deje .


13.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 00:20 avatar
ranexil tomuto ja proste nerozumiem, takze sa radsej nevyjadrim  

ale ani mne nepasuje nic z toho, co sa deje  


35.
označiť príspevok

Anette žena
   23. 12. 2009, 02:19 avatar
Zmenila sa doba. Už nevytvárame tie nádherné rodové ságy, ani fylozofia už nie je v popredí, ako v časoch Sokrata a Platóna. Aj maďari boli niekedy Hunmi a hunský vodca Attila bol "Bičom božím", a teraz sú len jednou z mnohých európskych krajín.


8.
označiť príspevok

Boris muž
   22. 12. 2009, 23:46 avatar
Dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia.

**

Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska.

**

Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho.

**

!!!!!!Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja.!!!!!!

**

Víťazstvo nad sebou samým je najväčšie víťazstvo.


16.
označiť príspevok

ruwolf muž
   23. 12. 2009, 00:53 avatar
"Ontologické všeobecné" jestvuje len v mysliach pozorovateľov - bez nich nejestvuje.
A každý má (z každého druhu) svoje vlastné "ontologické všeobecné".


18.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 00:58 avatar
jednym slovom idea. preto je nemozne najst nejaku pravdu. jedine kompromis. aspon v tomto nasom posahanom svete ludi.


30.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 02:08 avatar
Zaujimave, ze ludia viery postavili zaklady vedy..


63.
označiť príspevok

dorota
   23. 12. 2009, 17:55 avatar
to bude asi tym, ze ludia bez viery boli systematicky likvidovani
ooo to som nemala?
ta sory


64.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 17:57 avatar
ehm od veci dorka?
Sokrates bol odsudeny a bol veriaci  


68.
označiť príspevok

dorota
   23. 12. 2009, 18:03 avatar
mna tvoj sokrates nezaujima
pisal si vseobecne tak som tak reagovala


69.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 18:06 avatar
Sokrates je len pekny priklad. Takych ludi bolo viac.. dalsi priklad? Jezis  
len zname prilady, inak to tiez myslim vseobecne.


70.
označiť príspevok

dorota
   23. 12. 2009, 18:10 avatar
ano, jezis je tak vseobecne skonovane meno a preiklad.

hlavne v poslednych dnoch.
aj nas zajac sa tak volal, jedne bol jesus a druhy konfucius,
obaja skoncili rovnako-na vine


89.
označiť príspevok

Vlado muž
   24. 12. 2009, 14:35 avatar
Sokrates je na ceste na aténsky súd brániť sa proti obvineniu z bezbožnosti (za ktorú bol neskôr odsúdený na smrť). Tu stretne Eutyfra, samozvaného teológa, ktorý tiež ide pred súd: ide zažalovať vlastného otca z vraždy. Prekvapený Sokrates sa pýta na podrobností prípadu, a tie sú dosť pochybné. Preto kladie Eutyfrovi otázku, ako vie, že čo ide urobiť, je správne. Eutyfros odpovedá, že je to správne, pretože to tak chcú bohovia (a on samozrejme vie presne, čo chcú bohovia). V tejto chvíli nechá Platón Sokrata vysloviť vetu, ktorá sa dá považovať za najsilnejšiu ranu teistickej morálke: Je to, čo je sväté, sväté preto, lebo to tak chcú bohovia, alebo to oni schvaľujú preto, lebo je to sväté?

www.zosity-humanistov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Boris


90.
označiť príspevok

Vlado muž
   24. 12. 2009, 14:42 avatar
Sokrates bol síce bohabojný človek, ale nepotreboval nejakého boha, aby bol taký, ako bol. Starodávni bohovia nepoznali zábrany, nepoznali vinu ani všelijaké pocity akéhosi dedičného hriechu; to všetko priniesol monoteizmus.

www.zosity-humanistov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Boris


91.
označiť príspevok

Vlado muž
   24. 12. 2009, 14:45 avatar
Od tých čias, čo existujú kňazi a ich náboženstvá s príslušnými veriacimi, kde-kto nám neveriacim sťa výčitku adresuje tvrdenie, že bez viery (kedysi v množstvo bohov, potom v postupne menej a dnes v jedného, ale toho jediného, čo aj je to raz Jahve židov, inokedy Boh kresťanov alebo Alah moslimov) niet etiky ani morálky (ani manželskej vernosti, píše Literárny dvojtýždenník 25. augusta 2004), skrátka niet základnej slušnosti a všetko je možné. Dobrovoľne na to doplatil Sokrates.

www.zosity-humanistov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí ruwolf, Boris


92.
označiť príspevok

Boris muž
   24. 12. 2009, 16:06 avatar
Super Vlado.
Od Platona som tiez niekde cital nieco v tom zmysle, ze boh ma byt vyhradne osobnou skusenostou.
Oni nemali radi nasilny sposobob nabozentva resp. dozadovanie akejkolvek moci odmietali ako nabozenskej, tak politickej.. ved vies, ze Platon bol prvy utopista   


65.
označiť príspevok

ranexil muž
   23. 12. 2009, 17:58 avatar
Hej ,ale minule si sa pri spovedi mne , priznala, ze verís, len cakas ozaj na echt Boha. 


67.
označiť príspevok

dorota
   23. 12. 2009, 18:02 avatar
to bolo metafora  
Súhlasí ranexil


56.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 03:42 avatar
„Poznaj seba samého“ - toto bolo hlavným bodom Sokratovej filozofie. Sokrates hlásal, že poznanie je cnosť a človek môže byť dobrý iba keď pozná sám seba.

Sokrates žil v Aténach v rokoch 470-399 p. n. l. Trávil veľmi veľa svojho času v Agore (trhovisko), kde učil a debatoval s kýmkoľvek a o čomkoľvek. Veľmi rád vstupoval do rozhovorov, pričom svojich partnerov neraz priviedol do rozpakov, ba až znemožnil. Aj keď súhlasil so základnou sofistickou domnienkou, že človek je mierou všetkých vecí, cítil, že by človek nemal používať svoje vedomosti k získaniu bohatstva alebo sily. Jeho hlavným argumentom bolo v podstate to, že väčšina ľudí – vrátane jeho – nič nevie. V tomto smere je známy jeho výrok „Viem, že nič neviem“. Jeho metóda nútenia ľudí zanechať svoje staré domnienky ho urobila jedným z najlepších svetových učiteľov. Bohužiaľ, toto bolo aj to, čo ho priviedlo k poprave.

Sokratova metóda učenia je známa aj ako „Delfská metóda“. Touto metódou mohol Sokrates pomôcť nájsť odpoveď počas debaty. Jedným z príkladov je aj nasledovný rozhovor. Sokrates sa najprv spýta otázku, a potom sa doslova háda s partnerom, až pokým ten nezavrhne starú odpoveď a spolu nesformulujú novú odpoveď na otázku. Najlepšou časťou tejto stratégie je to, že sa Sokrates zriekne všetkých vedomostí, ktoré mal o konkrétnom subjekte. Toto dáva človeku šancu skutočne porozmýšľať o odpovedi.

„Čo je to odvaha?“ spýtal sa náhodou vojaka.
„Odvaha je udržať si pozíciu, keď sa veci zostrujú.“
„Ale keď stratégia vyžaduje odchod?“
„V tom prípade si pozíciu neudržíte – to by bolo slabé.“
„Potom súhlasíte, že odvaha nie je ani udržanie si pozície ani ústup.“
„Myslím, že áno. Neviem.“
„Ja taktiež neviem. Možno to môže byť iba používanie hlavy. Čo na to hovoríte?“
„Áno, to je to. Používanie hlavy, to je ono.“
„Potom môžme povedať, aspoň hypoteticky, že odvaha je prítomnosť mysle – rozumné rozhodnutie v čase stresu
?
„Áno.“

Sokratická metóda aj dnes stále používa v niektorých oblastiach. Piloti sa trénujú touto metódou. Tento typ tréningu zahrňuje niekoľko sérií testov a prehľadov výsledkov.

Hoci bol Sokrates veľmi obdivovaný ako skvelý učiteľ a rečník, musel znášať posmešky za svoje politické názory. Sokrates bol hlboko pobožným človekom a patriotom, ale stále nesúhlasil s mnohými politikmi Aténskej vlády a spoločnosti. Mal už aj nasledovníkov, ako Platóna a Xenofónta a jeho kolegovia sa cítili ohrozený osobou s toľkým vplyvom. V r. 399 p. n. l.

bol obvinený z bezbožnosti a kazenia mládeže.

Sokrates bol súdený v Aténskom senáte. V porote bolo 501 mužov a bol 60 hlasmi odsúdený z bezbožstva. Sokrates nedovolil jeho rodine a priateľom aby prišli a prosili o jeho život. Namiesto toho sa pokúsil presvedčiť súd o svojej nevine. Tvrdil, že si nezaslúži smrť alebo vyhostenie, pretože neurobil nič zlé. Toto nahnevalo súd tak veľmi, že viac ako 80 hlasov bolo sa zmenilo v prospech rozsudku. Sokrates bol odsúdený na smrť vypitím veľmi silného jedu. Zaujímavým faktom o tejto metóde popravy je to, že bola zakázaná okrem prípadov zlodejstva, únosu a krádeže v chráme.

Dnešní kritici Sokrata tvrdia, že nebol guruom filozofie a vzdelania za ktorého ho mnohí považovali. Ich hlavným tvrdením je, že si protirečil, keď sa považoval za patriota a pritom zhadzoval Aténske právo. Treba si však zapamätať, že Sokrates bol príkladom toho, že človek môže nesúhlasiť so zákonom aj bez jeho porušovania. Jeho hlavná ilustrácia tohto pohľadu bola jeho samovraždou. Odmietol pomoc svojich priateľov, keď sa snažili pomôcť utiecť mu z väzenia. Namiesto toho dobrovoľne prijal rozsudok hoci sa cítil úplne nevinný.


58.
označiť príspevok

Ónya žena
   23. 12. 2009, 09:15 avatar
(v antike sa dávala do po popredia krása vo všetkom), neskôr základnou filozofickou otázkou bol - materializmus, ktorého myslenie je : "základom života je hmota a všetci sme z nej vznikli" a idealizmus: Boh a všetko je duchovné")
SOKRATES
- zaoberal sa spoločenskými, noetickými a najmä etickými otázkami filozofie
- vytvára nový ideál občana - priemerné vedomosti a morálne bezúhonný
- tvrdil, že zlo pochádza z nevedomosti
- bol obvinený z kazenia morálky mládeže, odsúdený na smrť - vypil čašu jedu
- v živote sa riadil mottom "poznaj sám seba", jeho známym výrokom je "oidauden eidos" (viem, že nič neviem)

PLATÓN
- vytvoril dômyselný idealistický systém, v rámci ktorého je hmotný svet iba jednoduchým obrazom, tieňom večného sveta ideí (tak isto aj umenie je odrazom, uznáva iba hudbu)
- podobne ako Sokrates kritizuje aténsku demokraciu
jeho najznámejšie diela: * Zákony, * Štát


60.
označiť príspevok

myrai žena
   23. 12. 2009, 16:57 avatar
skoda,ze je len jeden Platon a jeden Sokrates,ale mooore guruov
Súhlasí dorota


62.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 17:38 avatar
myrai vo vyspelejsich krajinach sa vzdy tazsie presadzoval duchovny clovek, pretoze vyspelejsim krajinam vladne materializmus, ktory duchovny clovek ignoruje resp. nekladie ho na prvu priecku hodnot.
Preto maju chudobne casti sveta vacsie duchovne bohatstvo s tym spojenu spokojnost paradoxne k tomu, ze ziju v biede.


66.
označiť príspevok

dorota
   23. 12. 2009, 18:00 avatar
spravna rec myrai  
cim to tak je? mna napriklad zaujima preco sa pravda stotožnuje s bohom. preco je tlko kazani co sa smie a co nie, podla mojej skromnej teorie je to dymova clona. to len aby sme boli zamestatni cimkolvek.


88.
označiť príspevok

myrai žena
   24. 12. 2009, 14:27 avatar
hm neviem dorotka,zacarovany kruh,az je z toho nie vir,ale prievan v hlavach..na skodu


61.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 17:23 avatar
mna porazi.. ja mu uz odpisujem a on to vymaze  
ako keby si to tusil ranexil.


71.
označiť príspevok

*game* žena
   23. 12. 2009, 19:58 avatar
no, vraj filozofia ma zacinat tym, ze otriasa vsetkym danym, aby odtial mohla viest k premyslaniu...a Sokratova ironia mala relativizovat nazory diskutujucich a tak ich priviest k strasnemu poznaniu, ze vlastne nic nevedia...sa ani necudujem, ze mal vela nepriatelov 
Súhlasí Boris


73.
označiť príspevok

Alibaba a 40 krátkych songov muž
   23. 12. 2009, 20:02 avatar
Filozofia (z gr. láska k múdrosti: filein = ľúbiť a sofia = múdrosť) je štúdia hlavných a fundamentálnych problémov ako sú existencia (ontológia), poznanie (epistemológia), hodnoty (axiológia), myseľ (filozofia mysle), (jazyk) atď.sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia


74.
označiť príspevok

*game* žena
   23. 12. 2009, 20:07 avatar
A? Mas snad dojem, ze som napisala blbost? lebo velmi nerozumiem, co si tym chcel vyjadrit...  


75.
označiť príspevok

Alibaba a 40 krátkych songov muž
   23. 12. 2009, 20:10 avatar
Filozofi o filozofii
Albert Veľký - filozofia je podľa Alberta Veľkého veda opierajúca sa len o rozum a disciplínu, ktorá má slúžiť teológii. V prvom prípade sa filozofia riadi len rozumom, má vlastné zásady postupovania, jej predmetom je to, čo je vo veciach všeobecné (podstata vecí), usiluje sa o čisté poznanie vlastností vecí. Zároveň však celá filozofia, poznanie prírody a [histórie, každý rozumovo-poznávací úspech sa musí ponímať a predstavovať tak, aby mohol byť zaradený do teologického systému a našiel v ňom svoje použitie.


76.
označiť príspevok

*game* žena
   23. 12. 2009, 20:18 avatar
objektom filozofie je hladanie pravdy, ta sa zacina polozenim otazky... 
Súhlasí Boris, piskotka, ranexil


77.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 20:21 avatar
A cim hlbsie ideme, tym viac sa ujistujeme v tom, ze nevieme  
Súhlasí *game*


80.
označiť príspevok

ranexil muž
   23. 12. 2009, 20:50 avatar
nie , najdolezitejsie je dokazat sa SPRAVNE pytat . Polozit spravnu otazku je vacsie umenie nez najdenie odpovede samej. Odpoved najde kazdy, ale opytat sa vie malokto,aby prisla ziadana odpoved.
Súhlasí Boris, piskotka, Nadja, Ónya, Ivan V


82.
označiť príspevok

Ónya žena
   23. 12. 2009, 20:55 avatar
geniálny výrok dňa


83.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 20:56 avatar
no len pre mnohe odpovede musis opustit racio - nevieme a k tomu je treba otvorit mysel az za racio.
lotusovy kvet ako symbol otvorenia.  
Súhlasí piskotka


85.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 21:02 avatar
Jo a ani nie tak spravne (ale cim spravnejsie tym lepsie), lebo postupnostou sa dostanes aj tak stale dalej, ale vseobecne je dolezite sa pytat ako to aj Albert vravieval.. Najhlupjsi je asi ten, kto sa obava spytat sa.  


78.
označiť príspevok

Alibaba a 40 krátkych songov muž
   23. 12. 2009, 20:35 avatar
tam sa píše že:"Odmietol pomoc svojich priateľov, keď sa snažili pomôcť utiecť mu z väzenia."
Súhlasí Boris


79.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 20:38 avatar
asi prekonal svoj strach, alebo si myslel, ze ich ukeca.


81.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 12. 2009, 20:55 avatar
Sokrates bol presvedčený, že je nevyhnutné sa podriadiť platným zákonom... Nijako sa s tým neviem stotožniť, ak sú zákony formulované tak, aby neprimerane chránili menšinu, ale väčšina nemá zo zákona možnosť toto zmeniť, zákon je príliš nespravodlivý na to, aby sme ho bez protestov akceptovali...


84.
označiť príspevok

piskotka žena
   23. 12. 2009, 21:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 12. 2009, 21:21 avatar
Pytat sa je ocividne tiez velmi stara mudrost

-Ten, kto sa pýta, vyzerá hlúpy na päť minút, kto sa nepýta zostane ním navždy. (Staré Čínske príslovie)-
Súhlasí Ónya


93.
označiť príspevok

Ivan V
   24. 12. 2009, 18:15 avatar
Keby nejestvovalo žiadne vedomie, žiadna osoba, a nemal by si
kto uvedomovať to čo jestvuje, potom aj keby jestvovalo všetko čo jestvuje.....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:14,  To máš jedno, vždy sa nájdu ľudia, čo budú nespokojní.
dnes, 16:13,  Neberiem ti tvoj názor :)
dnes, 16:13,  Boh je,,, Duch,,, a ti co ho vzyvaju ho vzyvaju v Duchu a v pravde,,,,,, to je len raz,,,,
dnes, 16:09,  55, ...... „Ak niečie dielo, ktoré na ňom postavil, zostane, získa odmenu; ak niečie dielo...
dnes, 16:08,  Nikde v Pisme necitam ze clovek je/su 3 bytosti ktore tvoria jednu celu bytost. To tam najde len...
dnes, 16:01,  Stalo sa mi to prvý krát v živote, že som niekoho predbehol.*05 Ešte seba a budem lepší...
dnes, 16:00,  3, .... ty ale hovoríš o pohanskej triáde o troch bohoch!*57 Polyteizmus nepatrí do Biblie!...
dnes, 15:58,  Nikdy nie je neskoro. My postarší to už nejako doklepeme, ale mladí?? Na čo budú...
dnes, 15:57,  1, .... uveď biblickú podporu pre svoje tvrdenie! Duša a telo je jedno a to isté. A aj ten...
dnes, 15:55,  50 Neberiem ti tvoj názor :)
dnes, 15:52,  3, .... genetický problém tu je, ale bojím sa o teba Ondrej, lebo píšeš od veci!*10 Hlavne...
dnes, 15:48,  20, ... je hriech čo privodí smrť, ... a je hriech čo ju neprivodí a je len prejavom...
dnes, 15:46,  33, ..... Matúč 19,7-12 ..... "Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš dovolil rozviesť sa...
dnes, 15:43,  Letia na Vianoce v lietadle Regan , Brežněv a Im . Nad Amerikou , tam všetko svieti a Regan...
dnes, 15:40,  Podľa mna problem je v tom, že Matovic aj chápe nutnosť obmedzení, ale bojí sa ich...
dnes, 15:38,  37, ..... ale takých kresťanov je väčšina! A ak hovoríme o rozvojových krajinách, tak tam...
dnes, 15:34,  Si ma predbehol .
dnes, 15:34,  No je to tak . U nás sa všetko stavilo len na testy . Opatrenia čo sa spustili v októbri ,...
dnes, 15:33,  46, .... poetické ale nepravdivé!*18*40
dnes, 15:33,  Mal z toho uremické potiaže??*06*06*06
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Svojich priateľov chváľ verejne, ale kritizuj medzi štyrmi očami.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(237 747 bytes in 0,405 seconds)