Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Sme pripravení chápať ?

65
reakcií
4155
prečítaní
Tému 8. februára 2009, 20:45 založil Boris.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
31. 07. 2013
57
23. 06. 2011
53
 
 


1.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 20:45 avatar
Skôr si myslím, že nie. Ale aj tak.. skusme popremýšľať bez predsudkov.

K zákonu o vývojových cykloch neodlučiteľne patrí veda o reinkarnácii, t.j. opätovnom vteľovaní duše na zemi a o dharme a karme. Jednotlivci sa periodicky do života vracajú, aby mohli zdokonaľovaním vlastnej povahy prispieť svojou hrivnou k vývoju ľudstva. Dĺžka individuálneho reinkarnačného cyklu trvá normálne približne 1 500 až 1 800 rokov. Duša sa počas tohto obdobia zvyčajne dvakrát vtelí, zakaždým do úplne nových podmienok. Lenže človeka na zemi ovplyvňujú aj cykly dlhodobé, kedy ľudstvo ako celok musí prejsť radikálnou zmenou. A keď sa niekoľko takých vývojových cyklov v krátkom období križuje (čo sa deje práve teraz), vplyvy sa znásobujú a dôsledkom je potom tlak a napätie vo všetkých pláňach bytia a keďže ľudstvo je obyčajne tvrdohlavé a bráni sa zmene, v období medzi dvoma veľkými cyklami môže byť dôsledkom globálna pohroma.
Zem, ako súčasť slnečného systému, sa pri pohybe vesmírom ocitá zakaždým v inom kozmickom priestore a následne na ňu vplývajú iné sily (toto vyjadruje zverokruh a Veľký kozmický rok). Katastrofa zvyčajne hrozí v štyroch bodoch zverokruhu - ascendent, descendent, stred neba a I. C. - a spôsobí ju zvyčajne to znamenie, ktoré sa nachádza oproti. A keďže Zem teraz vstupuje do Vodnára, ktorého protipólom je Lev, tak hrozí, že ak ľudstvo nebude reagovať na nové energie ako treba, zničí ho oheň z Leva.

Podľa teozofickej literatúry sa kataklizmy sa na zemi môžu prejaviť ako:
a) zemetrasenia
b) potopy
c) oheň
d) ľad
Zemetrasenia môžu spôsobiť dvojaké príčiny:
1. pokles alebo zodvihnutie zemského plášťa vďaka teplu a pare
2. elektrické a magnetické zmeny, pôsobiace na vodu a pôdu v rovnakom čase. Tieto sily majú moc okamžite premeniť solídnu zeminu na tekutinu bez toho, aby ju rozpustili a to potom vyvolá obrovské pohyby v zemskom plášti. To možno teraz pozorovať v niektorých seizmických oblastiach v menšom meradle.

Potopy môže spôsobiť:
1. pokles alebo zodvihnutie pôdy v rozsiahlej oblasti
2. elektrický impulz, ktorý vyvolá rozsiahle uvoľnenie vlhkosti. Tu nejde o proces, ako keď sa vyprší mračno, ale o prudkú premenu obrovských más vlhkosti a solídnych materiálov na vodu.
Univerzálny oheň spôsobujú:
1. elektrické a magnetické zmeny v atmosfére, kedy sa vlhkosť zo vzduchu vyjme a neskôr premení na ohnivú masu
2. náhlou rozpívanosťou slnečného magnetického centra do siedmich ďalších centier, čo potom spáli celý glóbus.
Ľadové kataklizmy môže spôsobiť:
1. naklonenie zeme a zmena pólov
2. znížená teplota v dôsledku zmien v prúdení teplých morských prúdov a horúcich magnetických prúdov v pôde. Tie prvé zákonitosti veda pozná; keby tu nebolo Golfského prúdu, v Európe by bolo veľmi chladné počasie. Ale tie druhé zatiaľ vedci nepoznajú. Nižšie vrstvy vlhkosti môžu náhle zmrznúť a takmer zo dňa na deň pokryje obrovské oblasti ľad.

Celý vesmír, to je predovšetkým energia a každý cyklus, to je životný pohyb - a vedomý impulz - nejakej kozmickej alebo infrakozmickej bytosti. Periodické cykly, to je teda prirodzený rytmus života. Lebo vesmír je vedomý. A človek, to je vlastne veľké dynamo, ktoré vyrába, skladuje a vydáva energiu. A keď veľké masy ľudí vyrábajú a vydávajú zo seba energie len podvedome a nevedome a vôbec sa nestarajú o dôsledky, to má potom dynamický účinok na materiál planéty, a ten impulz je dosť mocný nato, aby spôsobil katastrofu. Preto je teraz také dôležité kontrolovať svoje myslenie a city a robiť všetko vedome, lebo i keď je vývoj na zemi zatiaľ nie ukončený, v tomto bode vývoja môžeme na seba privolať skazu.

Posledných 13 tisíc rokov Zem prechádzala akoby tunelom, kedy bola odrezaná od istých kozmických vplyvov a s Vodnárom sa z neho vynára. A to nové svetlo prebúdza teraz vnútorný oheň v zemi, i v každej živej bytosti, preto hrozí narušenie rovnováhy. Toto je "skúška ohňom".
Všetko na zemi sa teraz prebúdza a aktivizuje - bez ohľadu na to, či je to dobré alebo zlé, či je to pozitívne alebo negatívne. Oživujúce, aktivizujúce energie pôsobia teraz rovnako na tyranov a zločincov, ako na cnostných a múdrych ľudí. A konečný výsledok konfliktu medzi rôznymi kvalitami je veľmi ťažké odhadnúť, lebo to závisí od primnohých činiteľov. Konečná vojna medzi svetlom a temnotou (Armageddon), o ktorej sa toľko hovorí v starých textoch, prebieha práve teraz a tá sa odohráva v neviditeľnom, duchovnom rozmere. Ale veľké zmeny možno pozorovať aj vo svete fyzickom - v zmene kvality slnečnej radiácie, magnetickej bázy slnka a zeme, čo má potom dopad na zvyšovanie napätia v zemskom jadre, zmeny podnebia, výkyvy počasia, vynáranie sa nových druhov živočíchov a rastlín, badateľné genetické mutácie u zvierat i ľudí, a podobne. Duchovná veda učí, že ak sa teraz ľudstvo nevysporiada so svojou minulou karmou a nevytvorí spravodlivejší poriadok, takej príležitosti tu potom nebude celé tisícročia. Svet bude čoraz väčšmi upadať, až sa civilizácia úplne zrúti. Budú tu prírodné kataklizmy alebo môže dôjsť k III. svetovej vojne - alebo dokonca aj k malej dobe ľadovej. Alebo to môže byť kométa, ktorá naruší obežné dráhy susedných planét, ďalej dopad asteroidu na zem alebo dôjde k reporalizácii magnetických pólov a Zem sa následne presunie do inej polohy. Čo presne sa udeje, to závisí od toho, čo budú mať ľudia v hlavách a srdciach a čo budú v dôsledku toho robiť. Lebo všetky sféry - od atmickej po mentálnu, citovú a fyzickú pláň - sú neoddeliteľne prepojené; čo sa deje v jednej, to sa potom prejaví aj v druhých.

Americký filozof, astrológ, hudobný skladateľ a básnik Dane Rudhyar píše, že v nasledujúcich rokoch bude každý jednotlivec nútený buď postúpiť vo vývoji alebo sa zo zeme dočasne stratí. Do našej mysle, našich citov sústavne prúdia božské a kozmické prúdy, ale nie každý jednotlivec sa ne reaguje rovnako. Nové vplyvy a idey, ktoré v niektorých prebúdzajú tie najušľachtilejšie myšlienky a city, môžu v zlých prebudiť len inštinkty a zvrhlé tendencie a ten následný vzdušný vír v psychickej atmosfére prinesie potom skazu tým dušiam a dekadentným miestam, ktoré sa vývoju bránia. Všetci ľudia operujú v úrovni biologickej ako fyzické organizmy; v sociologicko-kultúrnej cítia zase potrebu združovať sa, aby mohli spoločne čeliť prírodným silám, sociálnym problémom, atď. Veľké percento ľudí stále ešte kontrolujú biologické pudy, modifikované socio-kultúrnymi silami. Ale popri tom sa už tri tisícročia odvíjal trend k individualizácii, zvlášť v západnom svete, rozvojom analytického a racionálneho myslenia. Individuálna úroveň vedomia a aktivity, to je stupeň tretí, v ktorom ľudská bytosť operuje. Aj tá úroveň má svoje špecifické potreby, ktoré si vyžadujú nový typ symbolov a iný druh vysvetlenia starej biologickej obraznosti a kultúrno-náboženských mýtov. Na základoch toho je však možná úroveň štvrtá: transpersonálna. V astrologickom symbolizme predstavuje túto úroveň naša galaxia, Mliečna dráha. A raz sa celé ľudstvo pohne od vedomia "ja" k vedomiu "my". Ako napísala Katherine Tingley: "Je najvyšší čas, aby sme zo svojej mysle odstránili nedostatok viery, egoizmus, cynizmus a sebectvo a pripravili sa byť súčasťou toho veľkého hnutia duchovného života, ktorý je teraz tak blízko."

Julie Gillentine v časopise "Atlantis Rising č. 35 z roku 2002 píše o nevídanej slnečnej aktivite v rokoch 1998 až 2002. Vedci potvrdili, že frekvencia slnečných výronov plazmy a slnečných škvŕn bola pri poslednom vyvrcholení slnčenej aktivity oveľa intenzívnejšia, než sa očakávalo. A keďže vysoko nabité častice slnečného vetra môžu na zemi nielen vytvárať mimoriadne veľké auróry, ale aj uškvariť elektrickú sieť, počítače, telekomunikácie, atp., istotne pôsobia aj na ľudské telo a na psychiku človeka. A práve toto by mohol byť faktor pri spontánnom objavení sa nových DNA spojív, ako hovoria ruskí vedci. Autorka článku cituje Saraydariana: "Počínajúc rokom 1975 uvoľnia Veľkolepí (duchovné bytosti) pre ľudstvo energiu vôľového centra. Vôľová energia je ohnivá, vysoko dynamická a prenikavá. Aký bude účinok tej energie, to určí samotné ľudstvo. Svojimi aktivitami, emocionálnymi a mentálnymi reakciami, my sami rozhodneme o tom, aký účinok bude tá energia mať."

Autorka ďalej píše, že podľa toho, čo si vyberieme, nám nové energie prinesú buď transformáciu alebo bolestnú očistu. Tá "vôľová energia", ktorá sa tu spomína, sa môže v ľuďoch prejaviť podľa toho, čo je ich životným cieľom. Keď ju použijú len na uspokojovanie svojich sebeckých chúťok, prebudia v psychickej atmosfére sily, ktoré potom ľudstvo zničia. Globálnu katastrofu na konci veľkého cyklu spôsobuje iný element a tentoraz to má byť oheň. Keď berieme do úvahy to, čo sa teraz deje so slnkom, ľudstvo by sa malo mať na pozore. A každý by si mal uvedomiť, akou mierou on sám prispieva k takému stavu.
Podľa Sanskritu a Mahabharaty, na konci každej Kalpy sa vyskytujú tri druhy toho, čo nazývame koniec sveta (paralaja):
- vyvolaný (naimittka)
- prirodzený (prakrita)
- bezprostredný (atyantika).

Vyvolaná (náhodná) skaza sa týka všetkých živých bytostí na zemi. Prirodzená skaza sa týka celého vesmíru. Hmota, priestor a čas vtedy prestávaju existovať. Toto sa deje na konci času (parardha) [Višnu Purana 1.3.1-3]. Bezprostredná deštrukcia sa týka oslobodenia (moksa) jednotlivca, pre ktorého viditeľný svet prestáva existovať. Bezprostredná deštrukcia sa teda týka jednotlivca, vyvolaná (náhodná) všetkého živého na zemi a prirodzená značí koniec vesmíru.

Bezprostrednú skazu zažíva v niektorom bode života na sebe každý jednotlivec; vtedy je nútený čeliť realite a či sa mu to páči alebo nie, musí "umrieť", aby sa mohol "narodiť znovu" - často i proti vlastnej vôli. Zmenou okolností a podmienok sme sústavne donucovaní vzdávať sa svojich osobných túžob, závislostí a presvedčení a osvojovať si nové postoje a hľadiská, aby sme mohli rásť a vyvíjať sa . Prirodzená skaza zatiaľ nehrozí, lebo ľudstvo vývoj nedovŕšilo, ale vyvolaná skaza značí zastavenie katastrofálneho, neplánovaného rozmnožovania ľudských bytostí na zemi. Keď už Stvoriteľ nijakým iným spôsobom nemôže dosiahnuť zredukovanie počtov, takmer úplná skaza sveta tie počty značne zníži. [Mahabharata 12.248.13-17]. Tá skaza zvyčajne začína výbuchom pod vodou, zvaným Vadava (kobyla) v južnom oceáne. Tomu predchádza storočné sucho, počas ktorého sa stratia všetci slabí. Moria, rieky, jazerá, horské riavy a podzemné potoky vyschnú.

Niet pochýb, že ľudstvo je teraz už natoľko premnožené, že zabíja život na celej planéte. Takže ak sa má dostaviť ideálna doba, ktorú nazývajú milénium alebo zlatý vek, to sa istotne nebude môcť uskutočniť bez predchádzajúceho zredukovania tých neúnosných počtov. Máme kvôli tomu upadať do beznádeje a depresie? Veď je to pre naše vlastné dobro! Kým ľudia nemajú nad sebou kontrolu a nevedia, čo robia, musí do prirodzených procesov "náhodne" zasahovať Kozmická inteligencia. To je normálne a spravodlivé.

V Hermetike sa píše: "Šťastný to človek, ktorý rozumie znameniam doby, lebo taký sa môže vyhnúť mnohým nešťastiam alebo bude aspoň pripravený chápať ten úder. ...Potom sa Zem bude triasť a na mori nebude žiadnych lodí; nebo už nebude podporovať hviezdy v orbitoch, všetky božie hlasy budú prinútené zmĺknuť; zemské plody budú hniť; pôda bude neúrodná a samotný vzduch pokazený chmúrnou stagnáciou; všetky veci budú rozrušené a v neporiadku, všetko dobré sa vytratí. Ale keď všetko toto postihne, potom sa Boh, Stvoriteľ všetkých vecí, pozrie na to, čo sa udialo, a zastaví ten neporiadok protikladnou silou svojej vôle, ktorou je dobro. Povolá na správnu cestu tých, čo sa z nej vzdialili; očistí svet od zla, zmyjúc ho povodňami, spáliac tým najzúrivejším ohňom a vypudiac ho vojnou a morovou nákazou."

A v apokryfickej Apokalypse podľa Petra sa hovorí: "Lebo On určil rukou čistej Panny limit siedmich vekov na nápravu tým, čo upadnú do omylu. ...Ale tých, čo stáli na strane spravodlivosti, robili dobré skutky, boli bohabojní a zaoberali sa čistými myšlienkami, anjeli zoradia a prenesú ponad horiacu rieku do svetla a bezstarostného života, kde... sú tri fontány s vínom, medom a mliekom. A zem, ktorá bude spoločná a nebudú ju rozdeľovať hranice a ploty, bude sama od seba vydávať plody. A života a bohatstva bude rovnako pre všetkých; nebude rozdielov v distribúcii. Lebo tu už nebude chudobného, ani bohatého, tyrana ani otroka, veľkého, ani malého; nebudú králi a princovia, ale všetci si budú rovní. ...Človek už nebude počítať dni a nebude jar, leto, jeseň a zima. Manželstva už nebude, ani smrti, predávania a kupovania, západu a východu slnka. Pretože Boh urobí jeden dlhý deň.


2.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 21:52 avatar
Boris - ak berieš do úvahy zverokruh, AS, IC, DS, MC + veky. Tak ak vychádzaš zo začiatku zverokruhu od Barana a položíš do neho AS, tak v tom prípade je IC v Raku a opačným znamením je Kozorožec. Ak katastrofy prebiehajú v AS, IC atď. tak najskôr vo veku Kozorožca, nie Vodnára, v ktorom je MC.


3.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 22:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 22:25 avatar
niekde som cital, ze ten prechod je zlhavy.. neorientoval by som sa ziadnym datumom, len skutocnostou, ze ten cas nastava.


8.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 22:30 avatar
Boris - ak katastrofa hrozí v štyroch bodoch zverokruhu, tak kým bude vek Kozorožca ešte pretečie veľa vody.


9.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 22:31 avatar
janyjany a to tvrdis na isto, alebo si to iba myslis ?


10.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 22:32 avatar
Boris - ty hovoríš o AS atď. Do ktorého znamenia kladieš AS a prečo?


12.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 22:33 avatar
mozes mi odpovedat prosim ?


14.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 22:36 avatar
Boris - odpovedal som na to, čo píšeš ty. Píšeš o možných katastrofách v 4 bodoch. Na základe čoho niektorý z nich dávaš do Vodnára alebo Leva? Chcem pochopiť ako si to myslel?


15.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 22:37 avatar
ja ta ziadam o jednoduche ano, alebo nie.


18.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 22:45 avatar
Boris - ak hovoríš o AS atď a spájaš ich so znameniami a možným i katastrofami, tak AS musíš položiť do určitého znamenia. Keď ho položím na začiatok zverokruhu, tak AS je v Baranovi, IC v Raku, DS vo Váhach a MC v Kozorožcovi. Potom katastrofa vo Vodnárovi by nemala byť. Musel by si položiť body do znamení Býka, Leva, Škorpióna a Vodnára. Len by ma zaujímalo na základe akého kľúča.


22.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 22:54 avatar
janyjany, ja by som rad pochopil, ci tomu, co pises veris ako uplnej pravde, alebo sa len domnievas, ze to moze byt tak.... to je take tazke na tuto jednoduchu otazku odpovedat ? Slusne som sa opytal.. nechapem v com je problem.


23.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:00 avatar
Boris - neviem, či si vieš predstaviť zverokruh. Ak hovoríš o 4 bodoch, jeden musíš položiť do určitého znamenia, druhý je oproti a o 3 znamenia ďalší bod, oproti štvrtý. Buď tzv, kardinálny, pevný alebo pohyblivý kríž. Vyplýva to zo štruktúry zverokruhu. Zaujíma ma kam kladieš AS atď. Môžeš odpovedať.


24.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:06 avatar
janyjany vazne ta zacinam pokladat za zatrpknuteho veriaceho, ktory ma klapky na ociach. Ide po svojej ciare a nic ti ju nemoze narusit. Pytal som sa prvy. Na zaklade nejakeho diskusneho bontonu mam pravo na odpoved prvy, alebo sa nemusime bavit vobec. Je mi smiesne, ze uz stvrty krat ignorujes tuto skutocnost..


30.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:13 avatar
Boris - reagoval som na tvoje slová - Katastrofa zvyčajne hrozí v štyroch bodoch zverokruhu - ascendent, descendent, stred neba a I. C. - a spôsobí ju zvyčajne to znamenie, ktoré sa nachádza oproti. A keďže Zem teraz vstupuje do Vodnára, ktorého protipólom je Lev, tak hrozí, že ak ľudstvo nebude reagovať na nové energie ako treba, zničí ho oheň z Leva.
Ja som ti odpovedal. Lenže vidím, že ty nevieš o čom si vlastne písal. Aspoň čo sa týka zverokruhu a bodov.


31.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:18 avatar
janyjany, naposledy to pisem. Veris tomu, co pises ako uplnej pravde ? Ano, alebo nie.
Neocakavaj ziadnu reakciu z mojej strany pokial mi nezodpovies tuto jednoduchu otazku.


32.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:22 avatar
Boris - ty si to dal do svojho príspevku a nevieš mi na moju otázku odpovedať. Nezakrývaš tým len to, že odpovedať nevieš? Na základe niečoho predsa musíš prideliť tieto 4 body nejakým znameniam. Lenže ty ani nevieš o čom hovorím.


33.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:29 avatar
janyjany si neuveritelny ignorant a slaboch. Ides mne vycitat, ze neviem o com pisem a ty sam neodpovedas, lebo si si neisty, ci sam vies o com pises   
prajem ti vsetko dobre janyjany   nemam zaujem s tebou diskutovat.


35.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:32 avatar
Boris - ja som ti neodpovedal? Ak dáš AS na začiatok zverokruhu do Barana atď. Dúfam, že aj ty konečne odpovieš na moju otázku.


39.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:40 avatar
Boris - veď ak nevieš odpovedať, stačilo povedať neviem. Ale ty radšej utečieš.


36.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 23:32 avatar
Ludia vy obaja ste uplne na rozdielnych dlžkach.Fakt sa vzajomne nečítate . Každy hlada pravdu ,cestu -tu schodnejsiu a ked hovorí o tom co nasiel tomu druhemu tak to je zas len to co je neurcite ,ale zda sa spravne .Len tym čím si naozaj presiel to možes oznacit ako pravdu a tým aj verit ano ,alebo nie. (zas trochu mudrujem ,ale užite si to)


37.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:36 avatar
Ranexil - toto je ako matematika. Štruktúra zverokruhu je jasne daná. Lenže Boris asi nikdy astrológiu neštudoval, takže asi preto nevie čo sa ho vlastne pýtam.


40.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:41 avatar
janyjany ty nedokazes povedat, ci veris tomu, co mi tu pises.... takze tu konci veskera dalsia debata, pretoze jednoducho nema ziadny vyznam. Vycitas mne, ze neviem o com pisem a ty to ocividne nevies sam.... svojim zatlkanim to dokazujes.


42.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:45 avatar
Boris - Štruktúra zverokruhu je daná už tisícročia. Čomu akože mám veriť? Môžeš konečne odpovedať na moju otázku.


45.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:49 avatar
to je odpoved ? Takze to mam brat ako tvoje ano ? Veris svojej astrologii ako neomylnej a pravdivej ? ANO ?
odpoviem hned ako mi to potvrdis.


46.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:53 avatar
Boris - ak zverokruh je podľa teba hlúposť, tak si ho asi nemal dávať do svojho príspevku. Podľa mňa je zverokruh pravdivý.


47.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 2. 2009, 23:57 avatar
Ja som povedal, ze zverokruh je hlupost ????? KEDY JANYJANY ?????? neda sa s tebou komunikovat.. si ako male decko... prepac, to je len moj subjektivny nazor. unavuje ma to.


48.
označiť príspevok

janyjany
   9. 2. 2009, 00:04 avatar
Boris - už hodinu sa ťa pýtam na odpoveď a ty si stále hľadáš dôvod, aby si odpovedať nemusel. Stále len utekáš. Aj mňa to unavuje. Myslel som, že sa dokážeš vyjadrovať k veci.


50.
označiť príspevok

Boris muž
   9. 2. 2009, 00:11 avatar
janyjany ty si hadam slepy.... jasne tam mas napisane, ze odpoviem hned po tom, ako mi potvrdis svoje stanovisko... Jediny kto to natahuje si ty a este sa snazis zo mna robit debila.... Bojis sa zaujat nejake stanovisko, pretoze nevies, co odomna mozes ocakavat a aby ti to nahodou nenastrbilo tvoj dokonaly svet...............  


51.
označiť príspevok

janyjany
   9. 2. 2009, 00:13 avatar
Boris - nenapísal som ti - Podľa mňa je zverokruh pravdivý? Takže ano.


52.
označiť príspevok

Boris muž
   9. 2. 2009, 00:23 avatar
Neuveritelne   kolko to trvalo ? skoro dve hodiny. Rob s tym nieco do buducna.
Ako si spravne predpokladal nemam ani sajn o astrologii a zverokruhu. Tento clanok nieje moj. Je v nom diakritika a tu ja nepouzivam. Aj tak sa s nim stotoznujem resp. s jeho hrubou podstatou. Mam pocit, ze je to tak spravne. Ako aj ty veris, ze astrologia, ktoru si studoval je uplna a dokonala aj ked dokaz na to predlozit nedokazes.


53.
označiť príspevok

Natalia žena
   9. 2. 2009, 00:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

janyjany
   9. 2. 2009, 00:27 avatar
Boris - to si mohol napísať hneď, že nevieš o čom vlastne príspevok v niektorých častiach je. Keď som ti napísal, že asi nevieš odpovedať, tak si sa na mňa hneval. Dobrú noc


55.
označiť príspevok

Boris muž
   9. 2. 2009, 00:30 avatar
janyjany ty si mal odpovedat ako sa patri a nemuseli sme sa natahovat. Ide o princip a koniec koncov ak by som ti odpovedal, tak by som z teba uz odpoved nedostal.. ako si sa o nu bal  


56.
označiť príspevok

janyjany
   9. 2. 2009, 00:33 avatar
Boris - nezakrývaj svoj hnev. Daj ho zo seba von.


57.
označiť príspevok

Boris muž
   9. 2. 2009, 00:36 avatar
janyjany, ved som to urobil   hned niekolko krat. co si to nepostrehol ?


34.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:29 avatar
Boris - ešte raz - napísal si - Katastrofa zvyčajne hrozí v štyroch bodoch zverokruhu - ascendent, descendent, stred neba a I. C. - a spôsobí ju zvyčajne to znamenie, ktoré sa nachádza oproti. A keďže Zem teraz vstupuje do Vodnára, ktorého protipólom je Lev, tak hrozí, že ak ľudstvo nebude reagovať na nové energie ako treba, zničí ho oheň.
Môžeš mi odpovedať, prečo jeden z bodov spájaš s Vodnárom?


38.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 23:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:42 avatar
Natalia - no ak tu niekto hovorí o možnej katastrofe, tak táto tzv. maličkosť môže upresniť kedy by k tej katastrofe mohlo dôjsť.


43.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 23:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 23:48 avatar
Natalia - chceš byť za každú cenu vtipná? No niekedy ti to vyjde, niekedy nie.


16.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 22:38 avatar
JAnyjany to sa myliš . Tak pozor nato ,čas neni niečo čo je presne stanovene a tobôž nie v astrologii(samozrejme nemyslím datumy)


19.
označiť príspevok

janyjany
   8. 2. 2009, 22:48 avatar
Ranexil - nehovorím o čase. Boris hovorí o bodoch, znameniach a vekoch. Len chcem pochopiť na základe čoho položil bod i do Vodnára.


20.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 22:49 avatar
Jaj tak to som nejak povrchne pochopil.


13.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 22:36 avatar
Ale nečakam ,že by ste porozumeli vodnarovi .Pekne radsej posluchajte ,skor než to tu s rybami totalne doondíte. (samozrejme aj ja som sa narodil v tom znamení ,ktoremu hovorite vodnar ,dokonca v takom ,čase ,že by ste ma mohli aj povýsit   )


4.
označiť príspevok

Renata žena
   8. 2. 2009, 22:14 avatar
Natali nemozes nieco ine,ja som citala o nich,ale tam je to o nicom naozaj,ja by som bola rada keby si sa na nieco ine sustredovala..fakt nie na nich,oni su o nicom..no ja iba ze by bolo aj nieco ine pre teba lepsie


5.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 22:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 22:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Renata žena
   8. 2. 2009, 22:33 avatar
su aj ovela lepsie sekty..a ta "teta" Helena Petrovna tak ta ma oci strasidelne..videla si ich?  hm su mi tam vsetci nesympaticky,aby si potom nebola aj ty 


17.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 22:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Renata žena
   8. 2. 2009, 22:54 avatar
Nat prepac,zlakla som sa ked som si to precitala..a mas svoju slobodnu volbu


25.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 23:08 avatar
Ja si niekedy pustam ich hudbu ,pardon šarkana . 


26.
označiť príspevok

Natalia žena
   8. 2. 2009, 23:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

clear1 muž
   9. 2. 2009, 09:26 avatar
Ahoj Natali. Tak toto ma zaujalo:
"Prosim ta precitaj si aspon zakladnu myslienku,nez zacnes nieco kvakat"

Nevyčítaš náhodou druhým to čo aj sama robíš ?  


61.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 2. 2009, 10:03 avatar
clear Natali ma pravdu,nzvala som New Age sektou,tebe sa tiez nepaci ked sa niekto o scientologii vyjadruje ako o sekte.Ste len cirkev..


62.
označiť príspevok

clear1 muž
   9. 2. 2009, 10:05 avatar
Renatka, akosi nechápem, ja u Natali na iné narážam... Veď ona už bude vedieť  


63.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 2. 2009, 10:09 avatar
clear to by sa tu stal zazrak,keby som sa raz vyjadrovala k veci..ja vzdy od veci.. 


27.
označiť príspevok

Renata žena
   8. 2. 2009, 23:11 avatar
ranexil aj ty s tymto hnutim sympatizujes? je narocne ich pochopit a drzat s nimi krok


28.
označiť príspevok

ranexil muž
   8. 2. 2009, 23:13 avatar
Možno by som im par vecí ukazal ,že by sa im baterky pretočili.


29.
označiť príspevok

Renata žena
   8. 2. 2009, 23:13 avatar
a co robim? tam je o nejakom Luciferovi..ma prist ci ho ocakavaju? 


49.
označiť príspevok

Helena žena
   9. 2. 2009, 00:09 avatar
Čítali ste?Podľa Nostradámusa a podľa Mayov má byť v roku 2012 koniec sveta.


58.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 2. 2009, 08:21 avatar
tak dobre koniec tohto "sveta" ako doby a zaciatok noveho "sveta"..ja len aby sa deti nebali,ked si tu citkaju ti vase apokalypsy! 


59.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 2. 2009, 08:27 avatar
a mozno niektora zenska akurat v tom roku vypluje toho mesiasa na zem.najlepsia apokalypticka verzia aka ma napadla.. 


64.
označiť príspevok

dorota
   9. 2. 2009, 12:33 avatar
"veda o reikarnacii"...  tu koncim, necitam dalej ... urcite nie pred obedom


65.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 2. 2009, 12:34 avatar
ahoj dorotka a dobru chut


66.
označiť príspevok

dorota
   9. 2. 2009, 13:48 avatar
tak som to docitala....viac k tomu nemam co dodat.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:36,  56. Tak Jung bol tiež len ohraničený, nedokonalý človek. Ani on nebol Boh. Obmedzený...
dnes, 10:31,  Zatiaľ, zrejme, sú národy a národnosti v istej miere oprávnené, ale ľudskosť je niečo,...
dnes, 10:11,  To zrejme aj robil.
dnes, 10:10,  218. Vyčleňovanie sa, nezáujem o iných, ignoráciu, neľudskosť.
dnes, 10:09,  Mohol myslieť rozumne.
dnes, 10:08,  Aký problém potom očakávaš u majoritného obyvateľstva?
dnes, 10:08,  Nemal sa radšej vôbec zamýšľať a mal si to dať vysvetliť od materialistov. :)
dnes, 10:07,  To je tvoj názor, ktorý ti neberiem. Nemáš v tejto oblasti skúsenosti, tak to pokladáš za...
dnes, 10:06,  Vychádzal zo zle pochopenej skúsenosti.
dnes, 10:05,  134. Cigáni nie sú vyháňaní na okraj spoločnosti. Na okraj spoločnosti je vyháňaná...
dnes, 09:59,  Veď práve to, že tomu verí veľa ľudí, je dôsledok jalových rečí. Veria jalovým...
dnes, 09:58,  54. Ja osobne nie som prívrženec Junga, ale predpokladám, že on sám vychádzal hlavne z...
dnes, 09:53,  Nie sú to jalové reči, pretože najlepšia prax je taká, ktorá má ako podklad dobré...
dnes, 09:53,  51. Čítame v tom zdroji napr. aj: "Ako časť osobného nevedomia patrí tieň k ja,...
dnes, 09:46,  Všetko toto sa prejavia ako jalové reči, keď si uvedomíme, že žijeme v kapitalizme. S...
dnes, 09:43,  Ak niekto má problém s učením VZ SJ, lebo nie je v súlade s Bibliou, tak je prehlásený ako...
dnes, 09:43,  51. Kedykoľvek niečo vykonáš, teda vykonajú to tvoje ruky či nohy, alebo ústa niečo...
dnes, 09:23,  Ľudia síce majú aj nejaké obmedzenia, nedostatky, niekedy poruchy, ale môžu a majú na sebe...
dnes, 08:18,  teolog?
dnes, 06:18,  https://www.facebook.com/1403418853126583/videos/2595764080711677/
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Naozaj hlúpy človek je ten, ktorý sa z chýb nedokáže poučiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(172 474 bytes in 0,693 seconds)