Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Slobodná vôľa, alebo ateista sa nemôže stať sám od seba kresťanom - biblické učenie

82
reakcií
2403
prečítaní
Tému 19. novembra 2013, 12:03 založil marianlbd.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
31. 01. 2009
141
09. 06. 2017
2
26. 09. 2012
72
 
 


1.
označiť príspevok

marianlbd muž
   19. 11. 2013, 12:03 avatar
Akú máme slobodnú vôľu po páde Adama? Ak vezmeme do úvahy svetské veci, tak slobodnú vôľu určite máme. Môžeme si vybrať značku auta, oblečenia, farbu, mesto kde chceme bývať, školu či prácu. Ale ako je to so slobodnou vôľou ohľadom Boha? Môže sa človek ráno prebudiť a povedať si, že odo dnes bude hľadať Boha? Môže sa človek rozhodnúť k tomu, aby hľadal kráľovstvo Božie, ako nás k tomu nabáda Ježiš Kristus? Môže sa človek k Bohu obrátiť len tak sám od seba?
Bez Biblie sme úplne slepí!

Ak by nám Boh nedal svoje slovo, nevedeli by sme ako vznikol vesmír a svet. Bez Biblie nevieme, že vôbec existuje nejaký Boh. Nevedeli by sme to, prečo je toľko utrpenia vo svete. Nevedeli by sme, že hriech prišiel do sveta pádom prvých ľudí. Bez Boha by sme ani len netušili, že sme zlí a hriešni ľudia, ktorí všetci bez rozdielu smerujú do večného zatratenia.

Boh nám dal svoje Slovo, ktoré zapísal skrze ľudí, aby sme Ho mohli spoznávať. V tomto bode sa mnohé cirkvi prikláňajú k nebiblickému názoru, že môžeme na základe Písma Boha spoznávať a obrátiť sa ku Nemu na základe svojej vôle. Preto sa dnes s obľubou vyučuje doktrína slobodnej vôle, kde si človek môže vybrať Boha. Biblia nás určite k tomu jasne nabáda, aby sme neboli hlúpi a Boh si aj vybrali. Ale do akej miery je človek skazený hriechom, že by sa dokázal sám od seba rozhodnúť pre Božie Slovo, aby ho prijal ako jedinú pravdu?

Keď pohan alebo ateista povie, že neverí v Boha, je to úplne prirodzené a normálne. Takto sa totiž rodíme všetci bez rozdielu - bez viery v Boha. Pavol nám hovorí: Niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; (Rimanom 3:11). Žalmista k tomu dodáva: Hospodin pozrel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili: zkazení sú. Neni toho, kto by činil dobré, neni ani jedného. (Žalmy 14:2-3).

Biblia nám tu hovorí, že neexistuje a nikdy neexistoval človek, ktorý by hľadal Boha, ktorý by sa po ňom pýtal. Ak ateista povie, že neverí v Boha, povedal len to, čo je jeho prirodzenosť. Otázka však zostáva, či by sa mohol ateista pre Boha rozhodnúť sám zo seba? Človek sa totiž rodí ako telesný, ako ateista, bez Božieho Ducha. Telesný človek myslí iba na veci telesné, keďže nemá Božieho Ducha a tak nemôže rozumieť Božím veciam, aj keby mal miliardu vysokých škôl. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj, pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. (Rimanom 8:5-7).

Môže sa telesná myseľ Bohu podriadiť, začať ho sama od seba hľadať a pýtať sa po Ňom? Tento verš nám jasne hovorí: lebo sa nemôže podriadiť! Vzal som si za príklad Ateistu, ale môže ísť aj o okultistu, vykladača kariet, ktorý si myslí že rozumie duchovnu, pritom nemá Božieho Ducha, ak tieto veci robí a nebudeme sa zaoberať, čieho Ducha má. My sa zamerajme na ateistu, pretože každý z nás sa ako ateista narodil. Mohol som sa ja, alebo nejaký kresťan rozhodnúť zo svojej slobodnej vôle pre Boha? Jeremiáš o prirodzenom človeku - ateistovi hovorí: Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? (Jeremiáš 13:23). Môže sa ateista obrátiť k Bohu? Asi tak, ako sa môže černoch stať belochom, alebo sa môže leopard vymazať sám od seba škrvny na svojej koži.

Všetci ľudia sú slepí a hluchí voči Bohu

Tieto verše nám naznačili, že človek aj keď má slobodnú vôľu ohľadom svetských pozemských vecí, nemá vôľu vybrať si veci Božieho Ducha a to preto, lebo je ku nim úplne slepý a hluchý. Písmo nám hovorí, že Boh nám dal všetky možné prostriedky aby sme Ho spoznali. Napriek tomu, človek Boha nechce, nechce Ho spoznávať, nechce o Ňom nič počuť, nenávidí Ho od mladosti.

Biblia nám hovorí, že Boh povoláva človeka svojim slovom k tomu, aby uveril. Mnoho veriacich ľudí s tým zápasí a veria, že ak sa povie Božie Slovo, ľudia sa môžu rozhodnúť či prijať alebo neprijať evanjelium. Pretože: Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. (Rimanom 10:17).
Ak počúvame Božie slovo, alebo v dnešnej dobe keď máme doma súkromné Biblie si toto Slovo čítame, môže u nás nastať viera. To určite môže, ale má na tejto viere zásluhu človek? Je to človek, ktorý sa sám zo seba rozhodol, že uverí Božiemu slovu? Môže človek ktorý počuje Božie slovo, uveriť v evanjelium, ktoré v sebe zahŕňa ukrižovaného Boha, ktorý sa obetoval za hriechy sveta? Najprv by človek musel uveriť, že je hriešny, musel by byť prestrašený zo svojho hriechu, aby potom chcel to, že by mu bolo odpustené skrze Spasiteľa, ktorý tu na zemi žil pred 2000 rokmi? Je možné, aby človek popremýšľal nad touto pravdou a prijal ju vo svojom srdci? Pavol je nekompromisný keď píše: Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. (1. Korinťanom 1:18). Pavol tu píše, že telesným ľuďom ktorí hynú, je slovo o Kristovi a Jeho kríži bláznovstvom!

Môže telesný človek, ktorému zvesť o kríži príde smiešna, prehodnotiť svoj stav a obrátiť sa k Bohu a Jeho slovu? Pavol to skúšal v Aténach, kde bolo centrum filozofie, teda centrum pohanstva. Pavla pozorne počúvali, pokiaľ nezačal hovoriť o vzkriesení Krista. Ešte pokiaľ Pavol hovoril o Stvoriteľovi a Jeho diele, nechali Pavla rozprávať. Ale zvesť o kríži, o mŕtvom Boho-človeku ktorý ožil, to považovali za nezmysel a preto hovorili: Čože to chce ten žvatláč povedať? A iní zase: Zdá sa byť zvestovateľom cudzích bohov. (Skutky 17:18). Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali, a druhí povedali: Vypočujeme ťa o tom aj po druhé. (Skutky 17:32).
No Pavlova misia v Aténach neskončila fiaskom. Pozrime o pár veršov ďalej: No, niektorí mužovia sa pripojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Dionýzius Areopagský aj žena, menom Damaris, a iní s nimi. (Skutky 17:34).

Musíme si tu položiť otázku. Ako je to možné, že niektorí sa posmievali a neuverili Pavlovi, no našli sa aj takí, ktorí uverili Pavlovi, jeho slovu o Bohu a obrátili sa? Čo bolo na jedných lepšie ako na druhých? Veď Božie slovo hovorí, že bez počutia Písma nikto nehľadá Boha. Tu ale počulo rovnako Božie slovo skrze Pavla množstvo ľudí. Niektorí odchádzajú, iní sa posmievajú, ale sú aj takí, ktorí uveria. Čo bolo v nich dobrého, že uverili?! Mnoho ľudí by povedalo, že správne rozhodnutie, že svojou slobodnou vôľou sa správne rozhodli. Ale Písmo to takto nevidí. Keď čítame, ako Pavol kázal pohanom Božie slovo a tí uverili, Písmo nám hovorí toto: Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života. (Skutky 13:48). Kto uveril v slovo Pánovo? Všetci tí, koľko ich bolo odriadených do večného života. V evanjelickom preklade je to preložené takto: Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. (Skutky 13:48). Teda ktorí uverili? Tí, ktorí boli na to určení!

Mnohým ľuďom, ktorí sa príliš nezaujímajú o Boha a Jeho slovo, pritom by čítali tento text môže napadnúť, že je to Boh, ktorý určil ľudí, ktorí uveria v Krista. Pozrime sa do Písma, že to tak skutočne je. V skutkoch apoštolov čítame: chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. (Skutky 2:47). Pán pridával zachránených! Nie človek sa obracal k Bohu, ale bol to Boh, ktorý pridával ľudí k viere. Môže teda viera závisieť len a výhradne na Bohu?

Milosťou ste spasení, hovorí Pavol a dodáva: Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom. (Rimanom 11:5-6). Čo je to milosť? Je to udelenie slobody niekomu, kto si ju vôbec ničím nezaslúžil. Ako keby malo v jeden deň byť popravených 1000 väzňov, no prišiel by kráľ a určil by sto ľudí, ktorí by dostali milosť a okamžitú slobodu. Božia milosť je presne takáto. My sme ako tí väzni a plne si zasluhujeme smrť a večné zatratenie bez milosti. Ale Boh sa zmiloval a určil, ktorí budú zachránení skrze Krista, ktorí uveria v Neho.

Ak by sme do toho zamontovali slobodnú vôľu, vyzeralo by to smiešne. Keby spomenutý kráľ dal milosť tým sto ľuďom, ale oni by povedali - daj nám čas na premyslenie, my sa musíme rozhodnúť, či túto milosť prijmeme. Kráľ by asi nevychádzal z údivu nad bláznovstvom tohto ľudu. No ešte smiešnejšie by vyzerala požiadavka ostatných 900 ľudí, ktorí milosť nedostali. Oni by kráľovi zase povedali - my sa rozhodneme, či tvoju milosť prijmeme. Napriek tomu, že im nikto túto milosť nedal, oni sa chcú rozhodnúť, či ju prijmú. Žiaľ, takto dnes premýšľa väčšina kresťanov keď si myslia, že to boli oni, kto sa rozhodli pre Boha. Na tom by ešte nebolo nič tragického, horšie je na tom to, že väčšina kresťanstva sú telesní ľudia, ktorí chodia do kostola, no Boha nepoznajú, nehľadajú Ho, nepýtajú sa po Ňom a aj ich život nie je odlišný od života pohanov. Oni veria v boha, ktorého si sami vytvorili vo svojej mysli, ktorého im vykresloval nejaký zlý teológ, systém alebo cirkev. V podstate títo ľudia sú pohania a i keď javia známky zbožnosti, mocného Boha, Tvorcu, Spasiteľa, Toho - ktorý si vyvolil svoj ľud - neprijímajú a nechcú o Ňom počuť. Nemajú Božiu milosť a preto konajú zo svojej samospravodlivosti, svojich skutkov, svojich výkonov, ale zo skutkov nebude ospravedlnený nikto - hovorí Písmo.

Čo hovorí Ježiš? Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. (Ján 15:16). Nie učeníci si vybrali Ježiša, ale Ježiš si vybral ich. Taktiež nám Písmo hovorí: V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy. (1. Jánov 4:10). V nás nie je nič, čím by sme mohli Boha spoznávať, hľadať, nieto sa ešte s ním zhovárať v modlitbe, chváliť Ho a uctievať, či milovať. Bol to Boh, ktorý si zamiloval nás a dal nám milosť. Veď Pavol jasne hovorí, že ak by spása bola zo skutkov, už to nie je milosť.

Má právo Boh na to, že si niekoho vyvolí a iného nie? Plné právo. Prečo? Pretože my všetci sme zločinci a Boh nie je povinný žiadnemu zločincovi darovať spasenie. Ako padlým anjelom nedal vôbec žiadnu milosť, pritom zostal svätý, spravodlivý a láskavý, tak mohol učiniť aj padlému človekovi. Naša spravodlivosť voči Bohu je tak hriechom narušená, že buď Boha poprieme, alebo obviníme z nespravodlivosti, pretože sme nezakúsili aký dobrý je Pán. Keby nás dnes Boh poslal do horúcich pekiel bez akejkoľvek milosti, celé nebo sa bude radovať nad Jeho svätým rozhodnutím, pretože my vieme konať iba sebecké a zlé veci vo svojom živote. Ale celé nebo žasne nad tým, že tento spravodlivý Boh dal človekovi milosť, dokonca v tom najdrahšom čo mal - vo svojom Synovi. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale človek spasený nechce byť - ani jeden.
Kristus a Jeho kríž je pre človeka bláznovstvo, hlúposť, naivita. Preto celá spása zostala ležať na pleciach Boha. Prečo sa Boh nerozhodol zachrániť všetkých ľudí bez rozdielu? Nevieme! Boh nám zjavil iba nepatrnú časť samého seba v Písme, no mnohé veci sú pred nami skryté. Písmo nám hovorí, že Boh je nemenný v každom ohľade. Určite budete súhlasiť s tým, že Boh je spravodlivý a nedá sa podplatiť, ale už menej budete súhlasiť s tým, že Boh sa rozhodol darovať iba určitým ľuďom spásu a iným nie. Prečo? My veriaci máme v tomto obrovskú istotu, pretože máme Boha ktorý vie čo robí, ktorý zavŕši svoje dielo. On ešte pred založením sveta vedel o každom jednom človeku a už vtedy v jeho mysli bola záchrana pre určitých ľudí, z Jeho láskavého rozhodnutia. Mal Boh právo všetkých ľudí zatratiť? Plné právo, ale On daroval určitým ľuďom spásu, pretože je dobrý. Pohan v tomto vidí obrovskú krivdu a nespravodlivosť, Boha popiera, nenávidí Ho a aj keď sa mu dostane nejaký útržok do ucha, vidí Boha iba ako tyrana. Ale Boh každého volá, aby sa dal zachrániť a bolo mnoho zatvrdnutých ateistov, ktorí odmietali Boha, hľadali dôkazy o Jeho neexistencii, až napokon kapitulovali a obrátili sa. Z ľudského pohľadu by sa nám mohlo zdať, že to boli oni kto sa rozhodli pre Boha, no z Božieho pohľadu to bol Boh, ktorý ich povolal k viere - nie na základe ich dobrých vlastností ale preto, lebo sa tak rozhodol ešte pred založením sveta. Potom Boh v čase poslal svojho Syna na svet, aby dal ľuďom možnosť spásy skrze Jeho smrť na kríži a napokon poslal svojho Ducha Svätého, ktorý by človeka ku Kristovi a Jeho vykupiteľského diela pritiahol. Bez Ducha nikto ku Kristovi nepríde, aj keď Boh chce, aby ľudia prišli sami a nechali sa sami zachrániť. Tu je účinná práca celej Božej Trojice v čase a už Augustín toto správne rozpoznal v čase, kedy cirkev tieto veci strácala z obzoru, čím začala blúdiť. Prvotná cirkev brala ako samozrejmosť to, že je to Boh, kto dáva spásu, kto si vyberá, kto si vyvolí človeka. Pavol o tom ani nemusel diskutovať, pre jeho listy je toto základ evanjelia, teda základ milosti.

Vieme však to, že Boh dal ľuďom všetky prostriedky k tomu, aby sa ľudia rozhodli sami zo seba a preto Písmo učí aj tú druhú stránku veci - máš Boha hľadať, spoznávať a prijať. Veď Boh hovorí, že kto príde ku Kristovi, toho nevyženie, ale ho láskavo prijme. Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka, on sa nekochá v tom, že ľudia neustále od Neho utekajú, popierajú Ho a nenávidia. No Boh uplatňuje jak milosť, tak aj spravodlivosť. Preto tento svätý Boh, ktorého nedokážeme svojim rozumom pochopiť ustanovil, že On dá milosť niektorým ľuďom, aby boli spasení, aby sa obrátili. Pavol to dobre vie a preto píše: Boh hovorí v Mojžišovi: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. (Rimanom 9:15). Pre Boha by bolo jednoduchšie to, keby mal na zemi rozumných ľudí, ktorí použijú svoj rozum a prijmú Jeho Syna, ktorý sa za nich obetoval. Nemusel by v Písme potom hovoriť takéto tvrdé slová na našu adresu. Ak by sme my ľudia mali čo i len kúsok dobra v sebe, čo i len kúsok súdnosti, čo i len kúsok múdrosti, ktorá by nás priviedla ku kríži, Boh by mal ľahkú úlohu. Ale na zemi sa nikto nikdy nenarodil tak, žeby sa rozhodol Boha hľadať, že by Boha miloval bez toho, aby ho najprv musel milovať Boh. Preto: Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. (Rimanom 9:16).

Spása nie je v našich rukách,my sme plne odkázaní na Boha. Na druhej strane, Ježiš klope každému človekovi na srdce, aby mu ho otvoril. A opäť a opäť mu ho otvorí iba ten, koho na to Boh určil. Ostatní ľudia milujú hriech, milujú zlé veci a svätosť sa im hnusí.

Príklad toho, ako sa Boh zmiloval nad človekom je Lýdia zo skutkov apoštolov. Čítame tam: A počúvala nejaká žena, menom Lydia, ktorá predávala purpur, z mesta Tyatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. (Skutky 16:14). Lýdia počúvala Pavla, počúvala Božie slovo. Ale ako uverila? Tak, že jej Pán otvoril srdce. Nie ona sa rozhodla zo svojej skazenej slobodnej vôle, ale bol to Boh, kto Lýdii otvoril srdce. Potom ako jej to Boh učinil, urobila pokánie, vyznala vieru, dala sa pokrstiť a stala sa nasledovníkom Krista. Nie naopak!

Veď Ježiš hovorí: Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6:44). Nikto nemôže prísť ku Kristovi, keby ho nepritiahol Otec. A znovu platí, že Boh by bol rád, keby mal na zemi mysliacich ľudí, ale ľudia sú tak skazení hriechom, že tento hriech milujú a Boha nenávidia, preto je spása na Bohu.

Prečo Peter uveril, že Ježiš je Boží Syn - Kristus? Mohli by sme povedať, že to bolo preto, lebo to rozpoznal, ale Biblia nám dáva ranu kladivom keď hovorí: Ježiš sa ich spýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. (Matúš 16:15-17). Vidíme jasne v tomto verši, že nie Peter rozpoznal v Kristovi Boha, ale mu to zjavil Otec Boh, ktorý je Duch a otvoril Petrovi oči a srdce. Nebolo to rozhodnutie Petra, ale rozhodnutie Boha.

Otázka teda znie - obrátil som sa k Bohu sám zo svojej vôle, alebo to bol Boh ktorý mi otvoril srdce, daroval mi vieru a to preto, lebo sa tak rozhodol na základe o ktorom nemám ani len tušenia? Spurgeon sa pýtal sám seba takéto otázky:
Bol som to ja, kto sa rozhodol kde sa narodím, alebo Boh? Boh ma mohol postaviť do rodiny afrického šamana a nikdy by som nepočul evanjelium a tak zomrel vo svojich hriechoch. Bol som to ja, kto sa rozhodol, ktorým rodičom sa narodím? Mohol som sa narodiť v rodine opilca, alebo prostitútky, ale Boh ma povolal do rodiny viery. Bol som to ja, kto sa rozhodol pre čas kedy sa narodím, aké budem mať pohlavie? Určite nie! Ako si teda môžem myslieť, že som sa sám rozhodol pre vieru, keď človek nemá moc nad tým, aby sa obrátil sám, aby sa znovu sám Duchovne znovuzrodil?! Ó aká pýcha bdie v človeku.

V Izraeli si vážili bohatých ľudí, pretože vedeli, že aj bohatstvo je od Boha. Bohatý bol Abrahám, Jákob, Jozef, Dávid a mnoho ďalších. Keď prišiel bohatý mládenec k Ježišovi, mal predať majetok, on však odišiel smutný, Ježiš hovorí: Ameň vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A zase vám hovorím, že ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelné ucho než bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. (Matúš 19:23-24).
Toto bol pre učeníkov totálny šok. Oni si mysleli, že bohatí ľudia sú Bohom vyvolení a Boh ich už tu na zemi zahŕňa svojou láskou. Ale Ježiš im hovorí úplne protiklad toho, čo od malička počúvali v synagógach. Tak sa učeníci prestrašene medzi sebou pýtajú: kto teda môže byť spasený? Ježiš im odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. (Matúš 19:26). Vidíme tu jasnú Ježišovu odpoveď - u ľudí je nemožné aby boli sami od seba spasení! Je to na Bohu.

My nemáme Boha, ktorý by sa rozhodoval v čase a riešil situácie ako to robíme my v našich životoch. My máme Boha, ktorý o všetkom vedel, všetko naplánoval a všetko napokon bude slúžiť dobrému. Boh je nemenný a pevný, On je mimo čas a vstupuje do ktoréhokoľvek časového obdobia akoby do prítomnosti. Toto naša ľudská myseľ nedokáže pochopiť, čo ešte pochopiť to, že Boh všetko vedel, každý jeden detail, ktorý sa udeje na zemi počas celej existencie ľudstva. O čo viac môžeme žasnúť nad tým, že Boh nenecháva plynúť dejiny bez toho, že by o nich nevedel. On do nich zasahuje a napráva mnohé škody, ktoré by sme my ľudia napáchali. Jób hovorí: Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel. (Jób 42:2). Boh hovorí o sebe: Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa. Ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem, a nieto medzi vami cudzieho boha, ktorý by to bol vykonal, a vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, a ja som silný Bôh. Aj od tohoto dňa som ja ten istý, a nieto nikoho, kto by vytrhol z mojej ruky; keď konám niečo, kto ju odvráti? (Izaiáš 43:11-13).

Boh má svoj plán s celým ľudstvom, s celou históriou. Naša skazená prirodzenosť nemôže Boha vystihnúť, ťažko chápe Jeho spravodlivosť a to aj preto, lebo seba samých pasujeme za spravodlivých, čo je prvotriedna lož a tak nemôžeme vidieť skutočnú spravodlivosť. Jedného dňa nám budú veci zjavené, prečo Boh konal tak ako konal a budeme prekvapení. Boh hovorí: Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi, (Izaiáš 46:9-10).

Je to Boh ktorý všetko stanovil a určil a nie je nikto v celom vesmíre, kto by mohol povedať, že Boh konal nespravodlivo, ani nie je sila ktorá by Mu určila, ako čo má urobiť, alebo by mu Jeho zámer mohla prekaziť. Ak by bol náš Boh nespravodlivý, beda nám všetkým. Ak by bol nemenný - nemohli by sme sa spoliehať na Jeho spásu, ktorú nám dal ako dar. Akú rolu hrá naša hriechom poznačená slobodná vôľa, v rozhodnutí sa pre Tohto Mocného Tvorcu?! Bez Boha nič o sebe nevieme, nie ešte aby sme vedeli o Ňom. Je to Boh ktorý si vyvolil: Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; (1. Korinťanom 1:26-27).
Koľko mocných ľudí dnes zbrojí proti Bohu? Koľko vedcov svoje objavy, ktoré ukazujú na Boha, prenášajú na náhodu, ktorá prakticky v tomto svete neexistuje. Koľko politikov, mocností sveta, ľudí ktorí majú moc, pod palcom médiá, noviny, TV, rádio, sa posmieva Bohu a myslí si, že Boh neexistuje. Boh ale hovorí, že nie múdrych si Boh vyvolil, nie tých, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku, nie takých, ktorí si založia ateistické fóra a weby, kde prezentujú iba to, že majú hlavu na krku - teda že neveria v Boha, čo je ich prirodzenosť. Boh si vyvolil slabých, nevýrazných, bezmocných, pokorených, aby vysmial tých silných. Veď nikto neodíde ku bránam smrti ako dav, ale každý človek sa ukáže pred smrťou sám a holý ako Adam pred pádom. Sám budeš prekračovať bránu smrti a sám za seba budeš stáť pred strašným spravodlivým súdom Toho, ktorému všetko patrí - celý vesmír. Nebudeš členom ateistického krúžku, ani členom humanistov, darwinistov, skeptikov - sám odídeš do brán smrti - sám za seba, zo svojimi hriechmi, zo svojim zle prežitým životom, ktorý bol plný tvojich vlastných neprávostí a vín. Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? (Jakub 2:5).

Boh si vybral, vyvolil a mal na to právo. Poznám mnoho kresťanov, ktorí túto myšlienku zavrhujú, i keď sa s ňou stretávajú v Písme na každom kroku. Boh nám musí dať svojho Ducha, svoju milosť, my musíme potom pod ťarchou milosti rezignovať, pokoriť sa pred Bohom a uznať všetky Jeho diela ktoré vykonal. Ako poznáme Boha v ktorého veríme? Alebo veríme Boha svojich predstáv, ako nám ho vykreslili iní ľudia? Boh Písma je Bohom obrovskej moci, majestátu a obdivu. Zároveň je strašným Bohom spravodlivosti a súdu nad neprávosťou, do ktorej patríme aj my ľudia. Nechajme ešte hovoriť Božie slovo.

Ježiš sa modlí arcipastiersku modlitbu takto: Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo. (Ján 17:6). Komu zjavil Božie meno Ježiš? Tým, ktorých mu dal Boh zo sveta. Nie tých, ktorí sa pre Neho rozhodli. Ježiš neprosí za všetkých ľudí, ale iba za tých, ktorých mu Otec Boh dal: Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. (Ján 17:9). Ježiš končí túto modlitbu takto: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal. Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. (Ján 17:24-26). Tým, ktorým dal Boh vieru, spoznali Boha, ale svet Boha nepozná.

A nielen to, ale aj keď Rebeka bola tehotná od jedného (muža), Izáka, nášho otca, a keď sa jej ešte nenarodili (synovia), ani nespravili nič dobré ani zlé, aby zostala v platnosti rada Božia, tá podľa vyvolenia (Rimanom 9:10-11). V tomto verši vidíme jasne Božie vyvolenie, ktoré je dané od počiatku sveta. Rebeke sa narodili dvaja synovia, ešte nevykonali nič - ani dobré, ani zlé, ale aby zostala rada Božia - jeho nariadenie, ktoré predom stanovil - a závislá od Toho, ktorý povoláva, a nie od skutkov, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu, (Rimanom 9:12). Boh ustanovil ešte pred počiatkom sveta, že starší syn Ezav, bude slúžiť mladšiemu Jakobovi. Prečo? Aby zostalo v platnosti večné Božie rozhodnutie. Vieme o tom povedať niečo viac, rozumieme týmto Božím cestám? Nerozumieme, ale vierou prijímame a žasneme nad Bohom našim Tvorcom a Jeho cestami, ktoré ďaleko prevyšujú naše cesty.

Čo hovorí Pavol o sebe? Že to bolo jeho rozhodnutie, nasledovať Krista, keď predtým Kristovcov prenasledoval? Ale keď Tomu (Bohu), ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. (Galaťanom 1:15-16). Pavol berie vyvolenie Bohom ako normálnu vec, všetky jeho listy sa nesú v tomto duchu a ani nemá potrebu vysvetľovať, prečo tak Boh koná a berie to automaticky.

Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás (Boh) v Ňom (v Kristovi), aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista (Efezanom 1:4-5). Pred stvorením sveta Boh predurčil k viere.

Akú rolu hrá slobodná vôľa v oblasti rozhodovania sa pre Boha? Žiadnu. Augustín vo svojom diele napísal: Samotná milosť, dobré skutky aj viera, všetko existuje len vďaka Božiemu daru a jeho pomoci. Je Boh, ktorý robí v nás to, čo dobré robíme; všetko naše závisí od neho. Do páde Adama, Boh mohol nechať ľudstvo napospas zatrateniu, ale jeho nezaslúžené milosrdenstvo dáva spásu, bez zásluhy (bez skutkov, zo svojej spravodlivosti).

Na koncile v Efeze cirkev prijala toto ako pravdu a odsúdila Pelagiána ako heretika za to, že učil spásu zo skutkov. Táto istá cirkev po reformácii na Tridenstskom koncile v Európe prehlásila, že kto by učil spasenie z viery a milosti Božej, nech je prekliaty. Ako hlboko sa táto lož, ktorú satan zasial do cirkvi, zakorenila v srdciach mnohých ľudí a táto lož sa dodnes vyučuje v jednotlivých zboroch.

Tí, ktorí Boha milujú, činia to preto, lebo Boh im zasial vieru do srdca, lebo to bol Boh, ktorý si ich vyvolil k svojmu dielu. Boh však nikomu nepovie nie, ak Ho bude človek hľadať celým svojim bytím, až napokon prijme úžasné pravdy, ktoré sa človeku zdajú najprv nepríjemné preto, lebo ešte neskúmal Boha, aký skutočne je, skrze Božieho Ducha. Každý kresťan si prešiel tým, že nemohol najprv prehltnúť tieto hlboké pravdy o vyvolení Bohom a búril sa proti nim. Ale keď kapituloval pred touto pravdou, stalo sa to preto, lebo sa úplne pokoril pred Bohom a vyznal Jeho majestát - Jedine Bohu Patrí Sláva.

Evanjelium hlásajme však v Duchu Písma, aby sa každý človek pokoril pred Bohom, išiel pod kríž milosti a vyznal že je hriešnik, ktorý smeruje do večnej záhuby. Spurgeon to vystihol tak, že je záhrada, ktorá má vchod, kde nad týmto vchodom je nápis: vstúp do tejto záhrady, ktorá je určená pre hriešnikov. Mnoho ľudí tam nevstúpi, pretože si myslia, že nie sú na tom až tak zle. Mnoho hriešnikov sa tam tiež neodhodlá, pretože nemajú istotu, či by ich tam prijali a tak chodia každý deň okolo bez toho, aby sa odhodlali prekročiť prah. Napokon tam vstúpi hriešnik s tým, že chce mať odpustené viny a keď je už dnu, pozrie na nápis nad bránou z druhej strany, kde je napísané: vitaj, môj vyvolený.

Písmo pozná obe stránky veci. Apeluje na ľudskú zodpovednosť, no zároveň sa musí stať rada, ktorú Boh ustanovil ešte v čase, kedy tu nič nebolo. My ako ľudia máme hľadať Boha, zhovárať sa s Ním v modlitbe, dôverovať mu vo svojom živote, pretože On je to, kto náš život riadi a dáva nám dobré dary aby sme nezahynuli. Máme Ho uctievať, rozjímať nad Ním, dať sa presvietiť evanjeliom, ktoré máme ďalej zvestovať, pretože Boh má svoj ľud všade po svete a má ešte mnoho tých, ktorí zatiaľ spia vo svojich hriechoch a Boha nepoznajú ani poznať nechcú, aby im On otvoril skrze naše kázanie oči a uši. Kiež by aj toto zamyslenie Boh použil k tomu, aby ďalšieho hriešnika priviedol ku spáse...
Súhlasí milky945


5.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 14:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 16:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 17:14 avatar
RE "Takéto články nabádaju akurát k tomu, aby sa človek nejakým spôsobom ospravedlnoval že prečo neverí...":
Takéto články vedú k pokore a k istote, že každý človek nájde Boha / spásu, lebo to nie je na rozhonutí / vôli človeka. Tým nechcem povedať, že je to ľahká cesta, že človek je pritom pasívny, Hebr 12,6+.

RE "...vdaka tomu, že Boh si vyberá ľudi, možeš robiť co chceš, aj tak Boh rozhodne ako to s tebou bude......":
Toto snáď nemyslíš vážne. Tým chceš povedať, že ateisti ospravedlňujú svoje jednanie (robia čo chcú) vďaka tomu, že Boh (nie oni) rozhoduje? Ale veď oni neveria v Boha, takže takéto jednanie Boha nemôže mať vplyv na ich konanie. Okrem toho majú slobodnú vôľu tak ako ty.

RE "Ludská pycha nepozná hraníc...."
Pýcha je to, keď si človek myslí, že on sám sa môže rozhodnúť pre Boha, že on sám si vyberá Boha.


12.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 17:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 17:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 18:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 18:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 18:20 avatar
RE "ale za neho zodpovedaju jeho rodicia, to oni sa vyjadrili k evanjeliu ako sa vyjadrili":
A tým si chcel čo povedať? Že rodičia majú zle / prúser a deti sú v pohode, deti nemajú vinu? Takže rodičia sa pôjdu grilovať a deti nie?


18.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 18:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 18:44 avatar
este raz: čo tým chceš povedať ty alebo Písmo, že "za neho zodpovedaju jeho rodicia, to oni sa vyjadrili k evanjeliu ako sa vyjadrili"


23.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 18:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 11. 2013, 19:35 avatar
Prepac, ale to ze niekto nieco tvrdi, poniektori tomu aj uveria a rozsiruju to dalej a dalej, este nemusi znamenat, ze je to pravda...


17.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 18:22 avatar
1: výborný článok, ešte ho čítam


24.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 18:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 19:24 avatar
dočítal som 1 a píšem reakciu v 26


20.
označiť príspevok

Krištof
   19. 11. 2013, 18:42 avatar
1. Marianlbd, prosím ťa, odlož aspoň na chvíľu ten predpojatý fundamentalistický prístup a skús trochu uvažovať. Boh dal človeku rozum, či už je veriaci alebo nie, tak ho skús používať (sorry za úprimnosť). Máš zrejme určitý názor, ktorý sa aj snažíš podložiť biblickými veršami, avšak vytrhnutými z ich kontextu, tie verše hovoria trochu o inom.

Vieš vlastne, čoho sa týka slobodná vôľa a diskusia o nej? Toho, či človek môže relatívne rozlišovať dobro a zlo a vybrať si medzi nimi. Nech už je ateistom, agnostikom, kresťanom, buddhistom, moslimom alebo iným. Nejde tam o to, či si môže vybrať Krista a jeho spasenie. To je iná téma. Tam je Božia vôľa zrejme primárna a ľudská sekundárna.
Biblia hovorí, že Boh spravodlivo odplatí každému podľa skutkov. Keby človek nemal slobodu, takže by musel robiť dobro alebo zlo ako k tomu naprogramovaný robot, a Boh by ho za to zlo potrestal, bol by nespravodlivý. Božia spravodlivosť, o ktorej Biblia nepochybuje, predpokladá ľudskú slobodu. Aj ateista, agnostik či moslim môže mať morálku a etiku, hoci je jasné, že do neba sa nedá dostať len skutkami, lež aj Božou milosťou, keďže v nebi je "šéf" Boh zrejme nie je povinný niekoho tam vpustiť kvôli ľudským skutkom či vlastnostiam. Avšak na tých skutkoch tiež záleží. Pozri napr. posledný súd v Matúšovi 25, 31-46. A Žalm 62, 12-13: "Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc, a u Teba i milosť, Pane! Lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutkov." Takisto list Rimanom 2, 6-11: "Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo — najprv Žida, ale aj Gréka, no sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro — najprv Židovi, ale aj Grékovi; lebo Boh neuprednostňuje nikoho."

Môžeš dokázať, že Adama a Eva naozaj žili v histórii, že nejde v skutočnosti o symbolické postavy a symbolický príbeh (Genezis prvé kapitoly)? Keď to nevieš doložiť na základe histórie, nemal by si to tu tvrdiť ako fakt.

Podľa Biblie je to tak, že aj bez Biblie môžu ľudia poznať Stvoriteľa (čiastočne) z jeho stvorenia. Takisto môžu mať chápanie toho, čo je správne a nesprávne. Napr. v liste Rimanom v 1. kapitole Pavol píše: "Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky."
Pavol v Liste Rimanom 2, 14-15 píše o pohanoch bez Zákona, že im je "zákon vpísaný do srdca", takže môžu rozoznávať dobro a zlo: "Veď keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom súčasne vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa obviňujú alebo obraňujú."
Biblia hovorí, že Stvoriteľa možno poznať z jeho diel: "Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta." Pohľad na hviezdy, pochopenie nekonečnosti vesmíru, pozorovanie divov prírody, nádhera zapadajúceho slnka - všetky tieto veci ukazujú na Boha Stvoriteľa. Napriek všetkému tomu nás Biblia varuje, že niektorí budú popierať Božiu existenciu: "Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha." Takže názor Biblii je taký, že iba blázon môže povedať, že niet Boha. Normálny človek však má indície, že Stvoriteľ existuje. Okrem toho má v sebe rozum a svedomie, takže má relatívne slobodu konať dobro alebo zlo.

Božie prikázania predpokladajú ľudskú slobodnú vôľu, ktorá je ich podmienkou. Napr. Nepokradneš predpokladá, že máš schopnosť (aspoň potenciálnu) nekradnúť. Táto schopnosť slobody je však ohraničená, nedokonalá. Napr. človek môže pod vplyvom nervozity niekomu ublížiť, čo ide proti láske k blížnemu. Tam je namieste pokora, že človek uzná svoju chybu, nedokonalosť a pod. Prikázania evidentnejšie poukazujú na to, že niečo je dobré a zlé (napr. krádež). Napr. človek môže rozumovo a podľa svedomia zvažovať, či je krádež zlá. Môže o tom pochybovať, avšak prikázanie mu dáva jasnú odpoveď. Podobne spravodlivý súd, posledný súd predpokladá slobodnú vôľu. Odmena (raj) za slobodné dobré skutky, za lásku, pokoru, a trest (peklo, očistec) za slobodné zlé skutky, egoizmus, pýchu a pod. Sloboda súvisí s dobrom a zlom, s nesením neformálnej zodpovednosti, teda nie právnej, ale mravnej (tá zahŕňa i právnu).
Súhlasí elemír


26.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 19:21 avatar
RE "Prečo sa Boh nerozhodol zachrániť všetkých ľudí bez rozdielu? ..... ale už menej budete súhlasiť s tým, že Boh sa rozhodol darovať iba určitým ľuďom spásu a iným nie.": ....
Tak s tým v zásadne nesúhlasím. Spása je dar a je pre všetkých, rozdiel je len v čase, kedy sa uskutoční. Krásne to vidno v podobenstve o robotníkoch, najatých do vinice (Matúš 20,1). Robotníci boli najatí v rôznom čase, ale každý z nich mal rovnakú odmenu - spásu. Celá Biblia dokazuje, že spása je pre všetkých a všetci budú zachránení od smrti. V Mat 20,16 je veta: „Je veľa povolaných a málo vyvolených“. Vyvolení = prvotina stvorenia. To sú tí, ktorí budú zachránení skrze Krista, ostatní až pri druhom vzkriesení.

Všetci explicitne:
1 Korintským 15,22: 20 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi VŠETCI budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: … podobne ako v Mat 20,1
Luk 3,6: Každé údolie bude vyplnené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerovné bude hladkými cestami a každé telo uvidí spasenie **** JeHoVaHovo <Iz 40, 4-5>. (hovorí Ján Krstiteľ)
1.Timoti 2,6: ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch
Filipanom 2,9-11: Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.
1.Timoti 2,3-4: Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.

Všetci implicitne:
Iz 55,10-11: Božie slovo sa nevráti bez toho aby nedosiahlo; nenavráti sa ku mne prázdne
Ezechiel 18,23: Či mám azda záľubu v smrti bezbožného, hovorí Pán JeHoVaH, či azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?
Ezechiel 18,32: Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán JeHoVaH. Obráťte sa tedy a žite!
1.Kor 15,55: Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon.

Boh všetko vo všetkom:
Najskôr sa podriadi všetko synovi (Žalmy 110,1...Lukáš 20,42-44) a potom to syn odovzdá otcovi (1.Korint. 15,26).
Žalmy 110,1: JeHoVaH riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám. …. 4JeHoVaH prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. 5Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svojho hnevu. 6Bude súdiť medzi národami
1. Korint. 15,26: Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 27Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. 28A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Bôh všetko vo všetkom.


31.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 19:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 21:18 avatar
veriaci 31:
To nie je moja logika, to je Písmo, čierne na bielom. Písmo, ktoré hovorí o živote nemôže zabíjať. Ja naopak nechápem tvoju logiku, prečo to stále nevidíš, prečo si stále slepý? Napr. veta "Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?" hovorí o víťazstve smrti a pekla? Nie, hovorí o ich prehre. To je jasné jak facka a to som vytiahol len jedno.

Mat 20,1 som dal hlavne ako dôkaz toho ze niekto skôr a niekto neskôr. Ostatné písma, ktoré som dal svedčia o tom čierne na bielom, že všetci budú zachránení. Ešte pridám ďalej, ktoré som vynechal. Podobenstvo vôbec nehovorí o závisti, to je tam len ako pomôcka. Prečo nehovorí? Lebo tí čo uveria, si už nebudú závidieť, veď už budú božie deti.

---Ján 12,47: A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet.
---1.Timoti 2,3-4: Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. ... (čo Boh chce, to dosiahne)
--- Lukáš 6.27:Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia 28dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. ... 32A jestli milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku (zásluhu)? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.
--- 2. Peter 3,9: Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhladom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.

Lukáš 6.27 je zaujímavý. Ježiš tam hovorí, aby sme milovali svojich nepriateľov. Ako to môže chcieť od nás, keď on to nesplní, keď nezachráni / nespasí všetkých? Veď my by sme boli lepší ako on, keby sme milovali nepriateľov a on by svojich nepriateľov nezachránil, nepremenil.


37.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 21:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 21:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 22:23 avatar
37: Kedy som hovoril, že to pôjde ľahko / samo bez viery? Kedy som hovoril, ako sa to uskutoční a aké sú k tomu podmienky? V tejto diskusii nikdy, možno ani tu na df.sk nikdy. Nehovoril som ako, hovoril som len čo. Takže mi nevkladaj do úst, čo som nepovedal.

Stále vyťahuješ Ján 3. Dám ho "celé":
17Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.
18Kto verí v neho, nebude (od)súdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
19A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Všimni si verš 19. Ježiš je svetlo a súd. S ním prišla na zem Božia spravodlivosť (to je ten súd, že svetlo prišlo na svet). Vďaka tomu svet nebude odsúdený / zatratený, ale celý sa zachráni, svet dostal svetlo.


46.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 23:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 11. 2013, 00:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 11. 2013, 01:09 avatar
Preco tolko invektiv? Ja som myslel, ze krestania by mali byt milujuci...


50.
označiť príspevok

Kartago
   20. 11. 2013, 01:23 avatar
Iba ten na kancli.


52.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 11. 2013, 02:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 11. 2013, 10:33 avatar
Dost dlho som si myslel, ze sa s tebou da, ale ty si fakt vypatlany, do seba zahladeny egocentrik..


56.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 11. 2013, 13:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 11. 2013, 14:21 avatar
Salbea mala o tebe pravdu. Ty si (pridam bigotny) latentny sadista.

Ak existuje Boh, tak ty budes medzi prvymi co pojdu do pekla. Za tvoju pychu a sudenie...


53.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 11. 2013, 02:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 11. 2013, 18:16 avatar
veriaci 53:
Jan 3- 36: Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je /vo viere/ poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

verí v Syna = poslušný Synovi = má božiu spravodlivosť
Keď nemáš božiu spravodlivosť, nemáš život a je na tebe boží hnev. Je to podobné podobenstvu o kráľovskej svadbe v Mat 22, kde vyhodili zo svadby toho bez rúcha. Svadobné rúcho = Božia spravodlivosť. Iba Ježiš je cesta, pravda a život, to vlastne hovorí aj verš 36. Neviem, čo iné si chcel s týmto veršom vypychnúť / zdôrazniť.


61.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 11. 2013, 18:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 11. 2013, 00:14 avatar
veriaci 48:
Ján 1,12: Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal /právo/ a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. (roháček)

Ktorí prijali Ježiša, majú právo volať sa deti božie. Oni veria v jeho meno a jeho meno je pre nich Pán Ježiš Kristus, teda volajú Ježiša Pánom. Čo to znamená? Deti božie sú v Jeho otroctve, poslúchajú svojho Pána (Rim 6,16). Ako ho prijali, aby sa to mohlo stať? Duchom božím / skrze ducha svätého. Verš 12 teda hovorí, že ho prijali za svojho Pána, čo nemohli spraviť svojou vôľou / silou. Spomeň si, ako to bolo v tvojom prípade.


65.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 01:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 11. 2013, 12:18 avatar
RE "Duch Bozi vstupi do cloveka len ked mu to človek dovolí!!!!!!!!!!!!!!!!!": ...
Dokáž toto tvrdenie Písmom alebo aspoň napíš modlitbu prijatia. Alebo tá modlitba je tiež tajomstvo?
Súhlasí veriaci-4


68.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 13:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   21. 11. 2013, 13:58 avatar
Duch Bozi vstupi do cloveka len ked mu to človek dovolí!!!!!!!!!!!!!!!!!
myslíš že aj Panna Mária mu dovolila?.... 


70.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 11. 2013, 17:28 avatar
veriaci 70:

Ján 14:
17: toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.
18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

Ján 7:
37 Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízní, nech prijde ku mne a pije!
38Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.
39Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Verš 17 je dosť zaujímavý, hovorí konkrétne toto:
1. Svet nemôže prijať ducha pravdy, pretože duch nie je u / pri nich.
2. U vás a vo vás je rozdiel. V čom spočíva rozdiel? Vysvetľuje to trochu Ján 7,37+.
Verš 18 je tiež dosť zaujímavý. Tam sa Ježiš prisľúbil bez toho, aby ho prosili o to.

Mohol by si prosím ešte tu niečo dodať? Jedzte moje telo a pite moju krv


77.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 18:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

milky945 muž
   22. 11. 2013, 18:54 avatar
veriaci 77:
Všetky preklady (čo som pozeral) okrem SEP majú Ján 7,39 v prítomnom alebo minulom čase:
A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho / kteří v něho věřili / uverivší v neho / čo uverili v Neho / believing into Him / believed on him / believe on him. To korešponduje s tým, že už mali vieru, už boli učeníkmi Ježiša, vďaka duchu, ktorý bol s nimi.

Verš 17 hovorí, že môžu dostať / dostanú ducha, aby bol v nich, lebo už teraz je duch s nimi / u nich. To je ten rozdiel u vás a vo vás (vo verši 17). Pavol veľa krát hovoril svojim "ovečkám", že už majú ducha, že duch je vo vás. Ale Ježiš v 17 hovorí, že duch prebýva u vás a bude vo vás. Verš 39 hovorí, že duch ešte nie je v nich / v učeníkoch, bol iba pri nich / u nich, lebo ešte nebol daný, ešte nebolo oslávené Ježišovo telo, nebol vzkriesený.

Tu som chcel zdôrazniť rozdiel medzi pri nich / v nich, ktorý si ty moc nevšímaš. V tej tvojej téme si sa nevyjadril k podstate veci, čo je posledná večera, čo symbolizuje a ako ju chápeš.


43.
označiť príspevok

elemír muž
   19. 11. 2013, 23:22 avatar
milky, o tomto som sa už raz s niekym hádala a pamätám si, že sme našli v evanjeliu najmenej trikrát: Ježiš hovorí: len ten, komu to dá môj otec........ ja klopem na každé dvere, ale len ten, komu to dá môj otec. Tí, čo sú z tohoto sveta, patria tomuto svetu, ale vy nie ste z tohoto sveta.
Žiadna automatika, nedaj sa klamať a ja by som sa ani na to nespoliehal, je mnoho iných a viac vravných viet, než ktoré si si ty vybral a na ktoré sa ty spoliehaš.


28.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 11. 2013, 19:29 avatar
Ach nie! Dalsi! Oni sa snad kotia?  
Súhlasí Osvietený


30.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 19:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 06:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2013, 17:54 avatar
O nas bez nas?


71.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2013, 16:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2013, 18:07 avatar
To bola tema o ateistoch  


2.
označiť príspevok

auxiliarius
   19. 11. 2013, 13:00 avatar
Boh sa poznava aj bez Biblie, zmyslami s rozumom. Pozries sa na svet a vies nielen ze je Boh, ale aj aky je.


3.
označiť príspevok

huranato muž
   19. 11. 2013, 13:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

trinity666
   19. 11. 2013, 13:19 avatar
3. luky, prečo kopeš do ľudí?


6.
označiť príspevok

huranato muž
   19. 11. 2013, 15:10 avatar
Hovorí sa tomu láska. Keď tvoje (teda moje) milované ovečky nechcú robiť to, čo chcem, aby robili, tak sa ich snažím verbálne trochu pretiahnuť . Hovorí sa: "Mláť ovečku, až kým sa nezačne chovať ako baran." .


8.
označiť príspevok

sta2rky muž
   19. 11. 2013, 17:01 avatar
Bol som kresťan katolík, prečítal (preštudoval) celú Bibliu a vďaka tomu, som sa stal presvedčeným ateistom. Vďaka tomu, som prišiel k záveru, že všetky náboženstvá sú podvodnícke učenia uspokojujúce ľudskú túžbu po večnom a blaženom živote aj po smrti.
Súhlasí Osvietený


9.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 11. 2013, 17:12 avatar
Nestačí len prečítať, treba študovať, ale nie katolícky preklad.


11.
označiť príspevok

sta2rky muž
   19. 11. 2013, 17:16 avatar
Bola to Kralická Biblia
Súhlasí veriaci-4, Osvietený


14.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 17:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

sta2rky muž
   19. 11. 2013, 18:40 avatar
Nútila ma a núti moja zvedavosť.
Súhlasí Osvietený


22.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 18:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

sta2rky muž
   20. 11. 2013, 01:32 avatar
Žiť a racionálne myslieť.


32.
označiť príspevok

Bojislav muž
   19. 11. 2013, 21:00 avatar
pokial je biblia pravdiva tak nieco ako slobodna vola neexistuje, nikto nie je slobodny pokial niekomu patri, vy patrite jahvemu, nikto nie je slobodny pokial sa nemoze rozhodovat bez natlaku ( hrozba zatratenia )
Súhlasí Wolfe, Osvietený, milky945


34.
označiť príspevok

auxiliarius
   19. 11. 2013, 21:15 avatar
naopak zatratenie je volba - slobodne tam ides, nik ta nenuti


36.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 11. 2013, 22:02 avatar
Presne preto je tam to prve slovo...


41.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 11. 2013, 22:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 22:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Bojislav muž
   20. 11. 2013, 00:22 avatar
rimsky otrok mohol na zaklade svojho rozhodnutia zostat otrokom alebo riskovat smrt na krizi, no tiez nebol slobodny, ludkovia mate cudnu predstavu o slobode, vyberat medzi bitunkom a lukou nie je slobodna vola, to je vydieranie
Súhlasí Wolfe


33.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 21:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

elemír muž
   19. 11. 2013, 23:31 avatar
Biblia nie je tu na to, aby sme sa spliehali na jej pravdivosť. Je tu na to, aby nás inšpirovala hľadať Boha a k ho máme, potom aj náš vzťah s ním je dôležitzejší ako samá biblia a iba vtedy poznáme, že je aj pravdivá. Bez vzťahu k bohu nemáme čím nájsť v biblii pravdu, vidíme len hnus a zlo. A toto DF je toho jeden z mnoha ďaľších dôkazov.


62.
označiť príspevok

Bojislav muž
   20. 11. 2013, 19:37 avatar
prave si povedal ze v biblii vidis len to co chces vidiet, to nie je pravda, to je sebaklam


63.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 11. 2013, 19:50 avatar
Nemyslis, keby tam to zlo a hnus neboli, tak by ich tam bolo nemozne najst?


45.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 11. 2013, 23:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

sta2rky muž
   20. 11. 2013, 10:55 avatar
elemír - Je tu na to, aby nás inšpirovala hľadať Boha
sta2rky : Ešte ste ho nenašli? Hľadajte ďalej!!
Súhlasí Osvietený


58.
označiť príspevok

fajer
   20. 11. 2013, 15:53 avatar
tie hlúposti sa nedajú čítať....
Súhlasí Osvietený


59.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 11. 2013, 16:28 avatar
... ak sa človek nedokáže sám rozhodnúť pre vieru, keď človek nemá moc nad tým, aby sa obrátil sám, potom sú Japonci, Číňania, Indovia ... nekresťania, väčšina ľudstva, bez hriechu, alebo, lepšie povedané, ich hriech je u Boha ... 


72.
označiť príspevok

Krištof
   21. 11. 2013, 17:09 avatar
V tejto téme boli odstránené niektoré príspevky? Napr. môj sa stratil. Z akého dôvodu?


73.
označiť príspevok

Krištof
   21. 11. 2013, 17:14 avatar
Hmm pardón, to sa asi len môjmu netu chvílu marilo. :-P Beriem späť :-)
Súhlasí veriaci-4


74.
označiť príspevok

salbea žena
   21. 11. 2013, 17:22 avatar
neviem ci som sa zo slobodnej vole obetovala k praci,ale pri praci potrebujem urcity rytmus
ak si ho nedodrziavam,som nervozna a prichadza na mna depka
takze ci chcem alebo nechcem,musim si denne podstupit svoj plan to duchovny,aby som bola cez den kludna
asi som sa rozhodla zo slobodnej vole,bo naozaj s istotou to neviem
rano sa musim pomodlit,potom mat svoju svatu omsu par minutovu,potom ruzenec,anjel pana,vecer duch.lit.,dokoncenie ruzenca ,znak kriza mojou svat.vodou
a som kludna a to mi verte,ze sem na DF som prisla ako ateistka
wau,par rokov medzi vami a vuala,dalsia ovca je na zive


80.
označiť príspevok

elemír muž
   23. 11. 2013, 09:01 avatar
salbea,
ja som tiež toho názoru a skúsenopstí, ak si dúfam toto nenapísala ako paródiu, že viera je v prvom rade o čerapní duchovnej energie. Je to dobíjanie bateriek,ktoré robia aj ateisti, ale oveľa zložitejšie A s menším výsledkom.
Ak dodržíš určité pravidlá z evanjelia a niektoré z cirkvi, tak to je vec, korá sa nedá zaplatiť.
Ale aj na to treba mať duchovnú energiu stíhať tak, ako si to popísala. Podobne som to robil, keď som viacej stíhal a to sa nedá porovnať. Vtedy som robil veci, o ktorých sa mi iba teraz občas dostane pochvala, ako som niekomu urobil dobre a a ni sám som si to vtedy nevedomil. A vždy si spomeniem, že vtedy som viacej sa stíhať modliť a v pohode, dnes ma aj modlitba trochu namáha.
Ale to bude ako s tými apoštolmi na hore Olivovej, Duch je silný, ale telo mdlé, unavené. A tak o aktivite ducha rozhoduje tiež a v prvom rade telesná kondička. Starší ľudia sa už nevládzu modliť, ako za mlada,ale radi sa modlia s mladými, lebo tá načerpaná energia je u starých stále potrebná, ale telo je už mdlejšie.
Ja som tiež prevažne psyhicky pracoval a pokial som bol neveriací, bolo to naozaj ťažké, zvlášť ak človek robí z ľuďmi a tí vedia byť niekedy pekne zákerní, ak si aj ty nútený ich pritlačiť, ale s vierou a teda s každodenným čerpaním duchovnej energie to bolo, ako, by mi naozaj pomáhal niekto mimo nás.
Ked som rbil napríklad v nemecku stavbyvedúceho, samí Nemci sa mi divili, ako to s tými chlapmi zvládam. Predsatav si, že sú tam chlapi, ktorí neboli niekedy aj šesť týždňov doma, nervozita a predsa každý robil svoj priemerný výkon. Mňa po po roku nechceli pustíť na dovolenú. Raz tam prišla žena, narobila bengaál , dali mi dva týždne dovolenky. Po týždni ma volali naspäť, aby som okamžite prišiel, že sa to chlapmi nedá vydržať.
Všetko tam viselo na alkohole a ja som nepil a oni vedeli, že keď som vošiel medzi nich, už na dva metre som zacítil, z ktorého tiahne a mohol si okmžite baliť veci. A TEN čO MA ZASTUPOPVAL SISNIMI VRAJ LEN NA ZAčIATOK AJ VYPIL. cps!!!
Keď je človek plný dobrejk duchovnej energie, akoby vedel ľahšie nájsť, tu niť na ktorej všetko visí a to sú tie najúčinnejšie nástroje pri robote z ľuďmi.
Keď skončila akcia, veštci s somnou rozlúčili vm dobrom, najprv som si tro myslel, že zo zdvorilosti, ale asi po roku, v meste jedna partia nahlas cez ulicu kričala. Išiel som knim, že majú určite pod paroum, ale oni boli naozaj šťastní, že ma videli, A spomínqali na to, ako sme spolu toho veľa dobnrého urobili a veru aj jdden pripomenul, že to bolo aj preto, že si nám nedovolil, piť. Mnohí boli potom na iných stvbách s inými vedúcimi a všade sa pilo a tiež hovoril,že to bolo lepšie so mnou, keď sa menej pilo.
Duichovná energioa sa získava dosť ťažko, ale tak, ako ju ničí alkohol, to je ako keď prefjdeš s buldozerom po záhradke.
A preto je každý šťastný, kto tento systém čerpania duchovnej energie cez cirkev pochopil a nasáva, koľko sa dá a samozrejme prial by som to aj ostatným, ale väčšinou to je ako s tými dvomi zahrádkaRMI, keď jeden ma paradajky ako červené ríbezle a druhý červené ríbezle, ako paradajky. Ak niekto neznesie poradiť ...... nech sa trápi bez toho.


81.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2013, 10:16 avatar
Elemir, mal by si vediet, ze pre kazdeho je to individualne. Kazdeho nabija nieco ine..
Mna nabija ked mozem ist v lete na dovolenku k moru, plavat tam, prechadzat sa po meste, po pamiatkach atd..

Bezne zas ked nie som moc lenivy, co nerad priznavam ze som, zas nejake tie prechadzky .. najradsej vyjst este za svetla a vracat sa za tm, ci je to niekde v prirode alebo proste len v meste.
Som raz manzelku chuderu tahal lesom v noci, lebo som neodhadol cas, a uz som mal aj trochui problem poznavat lesne cesty, bola tma a ja som videl len to co svietilo snehom a ladom   (inak nie som moc pohybovo zalozeny, aj tak vyzeram, ale mam aj svoje ine chronicke choroby a lieky, ktore to dost sposobuju...)


82.
označiť príspevok

salbea žena
   23. 11. 2013, 11:40 avatar
po tie roky elemir je tento tvoj príspevok k salbei najdlhsi a bez opovrhovania
to znamena,ze ked tu budem diskutovat o Bohu,budete so mnou aj komunikovat
neuveritelne
raf


83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2013, 12:04 avatar
takze to bol len test?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:19,  ...pamatajte na 0chranu... https://imgur.com/zxC5hwJ
dnes, 00:54,  takže Kočner je nevinný?.....no daj ty astronaut*03*03*03
dnes, 00:52,  Necelých tridsať rokov stačilo ponovembrovým zločincom z vysokej politiky národnosti...
dnes, 00:50,  nešaškuj tu zmetek....
dnes, 00:49,  a naš momentalne triezvy kamzík, zdupkal s nim......*21*21*21
dnes, 00:48,  MAFIA, OLIGARCHIA A VSETCI POLITICI ROZKLADAJU STAT Po viacerych pojednaniach sa vec...
dnes, 00:34,  a už jarabak nema argument......*21*21*21
dnes, 00:27,  ano aj Kiska je byvalý komunista, ale on nerozkradol to čo bolo vybudované!!!!....On je...
dnes, 00:25,  ondrej61- tak nam povez prečo sa veci manu tak ako sa majú a budú mať? Toto už asi...
dnes, 00:23,  Takže tvoj príspevok č. 26 neplatí ? *15*15*15*15
dnes, 00:23,  ondrej61- len si odriekaj túmantru ktorú ťa učí Kiska s Turbanom a nech ti dá šňupnúť....
dnes, 00:22,  sa ti to pomotalo kamziku.....su tu ludia, ktorí poukazuju na priciny, preco sa veci maju tak...
dnes, 00:21,  Fašistom neznášam a nieto aby som im rozkazoval, nechcem skončiť na šibenici do rici !!!!!!!
dnes, 00:19,  velmi hlboko si klesol jarabaku a uplne hlupo drukuješ kamzikovi....ale ako vidím, tak to ťa...
dnes, 00:19,  No a sme pri merite veci, takže ty a tvoji synovia, plus Eduard Ž. a vami podobní sú tu...
dnes, 00:17,  Kacír - tak mu to potvrď nech ide dríchmať
dnes, 00:17,  no stale šarapatia kamziku....v našom štate je mafia, ktora siaha do najvyšších...
dnes, 00:15,  Kacír - to vieš len si potvrdzuj, bláznom nepomôžeš, keď im odporuješ, jasne to na tebe...
dnes, 00:14,  A nepochroníme ho ešte kúščok ? *13*13
dnes, 00:13,  Očúvaj ty prijebanec, komunisti už tú nie sú tridsať rokov, takže to tvoje súvetie je...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(240 051 bytes in 0,653 seconds)