Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Skutočná cesta s Ježišom Kristom po pekle, ako to tam funguje, kto tam je...

109
reakcií
18084
prečítaní
Tému 17. februára 2008, 22:42 založil martinper.

podobné témy:1.
označiť príspevok

martinper
   17. 2. 2008, 22:42 avatar
BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA
Mary K. Baxter
. Později se mně Pán zjevil v roce 1976 a řekl mi, že jsem byla vyvolena ke zvláštnímu úkolu. Řekl: „Moje dítě, zjevím ti sám sebe, abych přenesl lidi z temnoty do světla. Neboť Pán Bůh si tě zvolil k tomu, abys napsala a zaznamenala věci, které ti ukážu a řeknu. Zjevím ti realitu pekla proto, aby mnozí byli spaseni. Mnozí budou činit pokání ze svých zlých cest ještě dříve než bude příliš pozdě. Já, Ježíš Kristus, vezmu tvoji duši z tvého těla a přenesu ji do pekla a jiných míst, které chci, abys viděla. Ukážu ti také vize nebe a dalších částí a dám ti mnoho zjevení.“
Mary Kathryn Baxter
1
Pro Kathryn od Ježíše
Pro tento záměr jsi se narodila, abys napsala a mluvila o tom, co jsem ti ukázal a řekl. Neboť tyto věci jsou věrné a pravé. Tvoje povolání je, aby se svět dověděl, že je peklo a že Já, Ježíš, jsem byl poslán Bohem, abych je z těchto muk spasil.
Kapitola 1 Do pekla.
V březnu roku 1976, zatímco jsem se doma modlila, navštívil mne Pán Ježíš Kristus. Modlila jsem se v Duchu již několik dní, když jsem znenadání velmi silně pocítila přítomnost Boží. Jeho moc a Jeho sláva naplnila dům. Místnost, ve které jsem se modlila, naplnilo zářivé světlo a přišel na mě sladký a nádherný pocit. Světla proudila ve vlnách, valila se a skládala jedna do druhé a zpět. Byla to senzační podívaná! Potom ke mně začal mluvit Pán. Řekl mi: „ Já jsem Ježíš Kristus, tvůj Pán, a přeji si ukázat ti mnoho věcí, o kterých chci, aby svět věděl. Zjevím se ti mnohokrát. Vezmu tvého ducha z tvého těla a ve skutečnosti tě vezmu do pekla. Chci, abys napsala knihu o vizích a o věcech, které ti ukážu. Ty a já půjdeme skrze peklo společně. Udělej záznam o věcech, které byly a jsou a které přijdou. Moje slova jsou pravda, jsou věrná a důvěryhodná. Já JSEM, KTERÝ JSEM, a kromě mne není žádného jiného.“
„Drahý Pane,“ volala jsem. „Co chceš, abych činila?“ Moje celá bytost chtěla volat k Ježíši, aby uznala Jeho přítomnost. Nejlépe to popíšu tak, když řeknu, že mne přikryla láska. Byla to ta nejnádhernější, nejpokojnější, nejradostnější a nejmocnější láska, jakou jsem kdy pocítila. Boží chvála ze mne začala proudit. Najednou jsem mu chtěla dát celý svůj život, aby si ho mohl použít k záchraně lidí z jejich hříchu. Věděla jsem, skrze Jeho Ducha, že to byl skutečně Ježíš, Syn Boží, který tam byl se mnou v té místnosti. Nemám slov k tomu, jak vyjádřit Jeho božskou přítomnost. Ale vím, že to byl Pán.
„ Hle, moje dítě,“ řekl Ježíš, „vezmu tě svým Duchem do pekla, abys mohla učinit záznam o jeho realitě, abys řekla celému světu, že peklo je skutečné, proto aby ztracené duše byly přeneseny z temnoty do světla evangelia Ježíše Krista..“ Okamžitě byla moje duše vynesena z mého těla. Vyšla jsem s Ježíšem z mého pokoje do oblaků. Věděla jsem o všem, co se děje kolem mne. Viděla jsem shora svého manžela a děti, jak stále spí. Bylo to jako kdybych zemřela a zanechala své tělo na posteli, zatímco můj duch šel s Ježíšem skrze střechu domu. Zdálo se, jakoby se celá střecha srolovala a mohla jsem vidět svoji rodinu, jak spí v postelích. Pocítila jsem na sobě dotek Ježíše, když mi řekl: „Neboj se, budou v bezpečí.“ On znal moje myšlení.
Budu se snažit podle svých nejlepších schopností krok za krokem popsat to, co jsem viděla a cítila. Některé věci jsem nechápala. Pán Ježíš mi většinu těch věcí vysvětlil, ale některé mi neřekl. Tehdy jsem věděla, a vím i teď, že tyto věci se opravdu dějí a jenom Bůh mi je mohl ukázat. Chvalte Jeho svaté jméno! Lidé, věřte mi, peklo je skutečné. Byla jsem tam Jeho Duchem mnohokrát přenesena během přípravy této zprávy.
Brzy jsme byli vysoko v oblacích. Obrátila jsem se a pohleděla na Ježíše. Byl plný slávy a moci a proudil z něho úžasný pokoj. Vzal moji ruku a řekl: „Miluji tě. Neboj se, neboť jsem s tebou.“ Nato jsme stoupali ještě výš do oblak, až jsem uviděla pod sebou celou Zemi. Ze země trčelo něco jako trychtýře, které byly roztroušeny po mnoha místech a stáčely se do jednoho bodu centra a pak byly otočené zpět k zemi. Byly obrovské, tyčily se vysoko nad zemí, byly špinavě přiléhavé barvy a neustále se pohybovaly. Vycházely z celé zeměkoule. „ Co to je?“, zeptala jsem se Pána Ježíše, když jsme se k jedné přiblížili. „ Tohle jsou brány pekla“, řekl. „ Půjdeme do pekla skrze jednu z nich.“
2
Okamžitě jsme vstoupili do jednoho z těch trychtýřů. Uvnitř to vypadalo jako tunel, točil se dokola a dokola a potom zase zpět jako káča (dětská hračka). Najednou nás obklopila hluboká temnota a spolu s temnotou zápach tak hrozný, že mi to vzalo dech. Po stranách tohoto tunelu byly živé postavy jakoby zakotvené do stěn. Měly tmavě šedou barvu, pohybovaly se a volaly na nás, když jsme procházeli. Bez toho, aniž mi to bylo řečeno, jsem věděla, že jsou zlé. Tyto postavy se mohly pohybovat, ale byly stále připevněny ke zdem. Vycházel z nich hrozný zápach a ječely na nás tím nejstrašnějším křikem. Cítila jsem neviditelnou zlou sílu, která se v těchto tunelech pohybovala. Občas jsem v té temnotě mohla rozpoznat tyto postavy. Špinavá mlha zastírala většinu z nich. „Pane, kdo jsou tito?,“ zeptala jsem se, zatímco jsem se pevně držela ruky Ježíše. On řekl: „Tohle jsou zlí duchové připraveni k vychrlení na zem, až Satan dá příkaz.“
Když jsme šli dolů vnitřkem tunelu, tyto zlé postavy se smály a pokřikovaly na nás. Snažily se nás dotknout, ale nemohly kvůli moci Ježíše. Samotný vzduch byl zamořený a špinavý, a pouze přítomnost Ježíše mne zdržovala od toho, abych ze samé hrůzy nezačala křičet. Ano, měla jsem všechny své smysly – sluch, čich, zrak, pocity a dokonce chuť na tomto místě. Navíc se moje smysly staly ještě citlivější, a z toho zápachu a špíny jsem byla téměř otrávená. Když jsme se přiblížili k úpatí tunelu, pronikavý křik dolehl k našim uším. Zvuky různého druhu naplňovaly ovzduší. Mohla jsem cítit strach, smrt a hřích všude okolo mne a ten nejstrašnější zápach, který jsem kdy ucítila. Byl to zápach rozkládajícího se těla a zdálo se, že vychází ze všech stran. Nikdy na zemi jsem nepocítila takové zlo a neslyšela takový křik zoufalství. Brzy jsem zjistila, že je to křik mrtvých a že peklo je naplněno nářkem. Pocítila jsem závan zlého větru. Velmi mlhavá světla či spíše pulzující světélka pronikala černou temnotou a vrhala šedé stíny po zdech. Stěží jsem mohla rozpoznat tvar čehosi přede mnou. Ucouvla jsem v šoku, když jsem si uvědomila, že je to velký had přímo před námi. Při dalším pozorování jsem viděla tyto škaredé hady, jak se plazí všude kolem. Ježíš mi řekl: „ Brzy vstoupíme do levé nohy pekla. Před námi je velké utrpení, žalostný smutek a nepopsatelná hrůza. Zůstaň blízko mne a já ti dám sílu a ochranu, když půjdeme peklem. Věci, které uvidíš, jsou varováním. Kniha, kterou napíšeš, zachrání mnohé duše od pekla. To, co vidíš, je reálné. Neboj se, neboť já budu s tebou.“
Nakonec jsme byli na konci tunelu a vkročili do pekla. Podle svých nejlepších schopností se budu snažit říci to, co jsem viděla a napíšu to postupně tak, jak mi to dal Bůh.
Před námi, jak daleko jsem jen dohlédla, byly sem a tam létající předměty. Ovzduší naplňovalo sténání a politováníhodný křik. Před námi jsem uviděla mdlé světlo a šli jsme směrem k němu. Cesta byla suchá, prašná, špinavá. Brzy jsme byli u vchodu do malého temného tunelu.
Některé věci na papír dát nemohu, byly příliš příšerné, než abych je mohla popsat. Strach v pekle jste mohli chutnat, byl přímo hmatatelný a vím, že kdybych tam nebyla s Ježíšem, tak bych se zpět již nevrátila. Když toto píši, tak některým věcem, které jsem viděla, nerozumím, ale Pán zná všechny věci, a On mi pomohl porozumět většině toho, co jsem viděla. Dovolte mi, abych vás varovala před tím, abyste se dostali na toto místo. Je to hrozné místo muk, trýznivé bolesti a věčného zármutku. Tvá duše bude žít navždy. Duše žije navěky. To je to tvoje opravdové já, a tvoje duše půjde buď do nebe nebo do pekla. Pro ty z vás, kteří si myslíte, že peklo je již tady na zemi – tedy, máte pravdu, je! Peklo se nachází v centru Země, a tam jsou duše v trápení dnem i nocí. V pekle nejsou žádné večírky nebo párty. Žádná láska. Žádné slitování. Žádný odpočinek. Pouze místo takového zármutku, jakému ani nejste schopni uvěřit.
Kapitola 2 Levá noha pekla
Hrozný zápach naplnil ovzduší. Ježíš mi řekl: „V levé noze pekla je mnoho jam. Tento tunel se rozděluje do dalších částí pekla, ale my budeme nějakou dobu nejdřív v levé noze. Ty věci, které uvidíš, zůstanou vždy s tebou. Svět se musí dovědět o realitě pekla. Mnoho hříšníků a dokonce i někteří z mého lidu nevěří tomu, že peklo je skutečné. Já jsem tě vyvolil, abys jim zjevila tyto pravdy. 3
Vše, co ti ukážu o pekle, i všechny ostatní věci, které ti ukážu, jsou pravdivé.“ Ježíš se mi ukázal ve formě jasného světla, jasnějšího než slunce. Postava muže byla v centru tohoto světla. Někdy jsem viděla Ježíše ve formě člověka, jindy byl zase v duchovní formě. Znovu ke mně promluvil: „Dítě, když Já mluvím, tak mluví Otec. Otec a Já jsme jedno. Pamatuj – milovat nadevše ostatní a odpouštět jeden druhému. Tak pojď, následuj mě!“
Když jsme šli, zlí duchové prchali z přítomnosti Pána. „Ach, Bože, ach, Bože!“, volala jsem. „Co bude dál?“ Jak už jsem řekla předtím, v pekle jsem měla všechny své smysly. Moje teď pracovaly na plné obrátky. Strach byl všude a všude číhalo nepopsatelné nebezpečí. Každý další krok byl hrozivější než ten předtím. Byly tam brány o velikosti malého okna. Na samém vrcholu tunelu se tyto brány velmi rychle otvíraly a zavíraly. Křik naplnil ovzduší, když kolem nás proletělo mnoho zlých stvoření nahoru a ven z bran pekla. Rychle jsme byli na konci tunelu. Třásla jsem se strachem kvůli nebezpečí a strachu všude kolem nás. Byla jsem velmi vděčná za Ježíšovu ochranu. Děkuji Bohu za Jeho všemohoucí moc k naší ochraně, i v jámě pekla. I s tímto ochranným štítem jsem si stále myslela: Ne moje vůle, Otče, ale Tvá se děj!
Podívala jsem se na svoje tělo a poprvé jsem si všimla, že mám duchovní podobu, ale moje postava vypadala přesně tak, jak vypadám v těle. Přemýšlela jsem, co bude dál. Ježíš a já jsme vykročili z tunelu na cestu s širokými řádky hlíny po každé straně. Jak daleko jen oko mohlo dohlédnout, všude byly díry s ohněm. Tyto díry byly široké 120 centimetrů a 90 centimetrů hluboké, ve tvaru mísy. Ježíš mi řekl: „Takových děr je mnoho v levé noze pekla. Pojď, některé ti ukážu.“
Stála jsem vedle Ježíše na cestě a nahlédla jsem do jedné z těchto děr. Po stranách díry byla zapuštěná síra a zářila podobně jako žhavé uhlíky ohně. Uprostřed této díry byla ztracená duše, která zemřela a přišla do pekla. Oheň začal žhnout naspodu jámy a postupoval směrem vzhůru, až úplně pokryl tuto ztracenou duši v plamenech. V okamžiku tento oheň uhasl až k doutnání, ale potom se zase znovu s hlukem převalil přes tuto trápenou duši v jámě. Uviděla jsem, že tato ztracená duše je uvězněna v postavě kostry. „Můj Pane,“ volala jsem, když jsem to spatřila, „nemůžeš je pustit ven?“ Jak hrozná podívaná! Myslela jsem si: „Tohle jsem přece mohla být já!“ Řekla jsem: „Pane, jak smutné je vidět a vědět, že je tam živá duše.“ Slyšela jsem nářek, který vycházel z centra této první jámy. Viděla jsem duši v postavě kostry, jak volá: „Ježíši, slituj se!“ Byl to hlas ženy. Když jsem ji viděla, chtěla jsem ji z ohně vytáhnout. Pohled na ni mi zlomil srdce. Tahle postava kostry, ženy se špinavě šedou mlhou uvnitř, mluvila k Ježíši. V šoku jsem jí naslouchala. Na kostech jí visely kusy masa v rozkladu a když se pálilo, padalo na dno jámy. Tam, kde kdysi byly její oči, jsem teď viděla jen prázdné důlky. Neměla žádné vlasy. Oheň znovu začal od nohou velmi slabě, potom stoupal, až pokryl celé její tělo. Zdálo se, že tato žena je stále v plamenech, i když oheň jen doutnal. Z jejího nitra vycházel křik a sténání plné zoufalství: „Pane, Pane, chci odtud ven!“ Stále se natahovala k Ježíši. Pohleděla jsem na Ježíše a spatřila jsem na Jeho tváři veliký zármutek. Řekl mi: „Moje dítě, jsi tady se mnou, aby se svět dověděl to, že hřích má za následek smrt, že peklo je skutečné.“ Znovu jsem pohleděla na tu ženu a viděla jsem, jak z její kostry lezou ven červi. Oheň jim neublížil. Ježíš řekl: „Těchto červů si je vědoma a cítí je uvnitř.“ „Bože, smiluj se!“, volala jsem, když plamen dosáhl svého vrcholu a to hrozné pálení začalo znovu. Veliký křik a hluboký vzlykot otřásl postavou této ženy – duše. Byla ztracená. Nebyla žádná cesta ven. „Ježíši, proč je tady?“ řekla jsem přidušeným hlasem, neboť jsem se velmi bála. Ježíš řekl: „Pojď!“
Cesta, po které jsme šli, byla klikatá, točila se mezi těmi děrami ohně, jak daleko jsem jen dohlédla. Volání živých mrtvých se mísilo s bědováním a příšernými výkřiky, které ke mně doléhaly ze všech stran. V pekle nebyl žádný čas ticha. Zápach mrtvých a rozkládajícího se masa visel hustě ve vzduchu. Přišli jsme k další jámě. Uvnitř této jámy, jež byla velikostí stejná jako ta předešlá, byla další postava kostry. Mužský hlas volal z jámy: „Pane, slituj se nade mnou!“ Pouze když promluvili, mohla jsem rozpoznat, jestli je ta duše muž nebo žena. Z tohoto muže vycházel veliký nářek: „Lituji, Ježíši, odpusť mi. Vezmi mě odsud pryč. Již léta jsem v tomto místě muk. Naléhavě tě žádám, vezmi mě ven!“ Veliký vzlykot otřásal jeho kostnatou postavou, když tak prosil: „Prosím, Ježíši, pusť mě ven!“ Když jsem pohleděla na Ježíše, uviděla jsem, že i On pláče.
4
„Pane Ježíši,“ volal tento muž z hořící jámy, „copak jsem za svoje hříchy netrpěl dostatečně? Už je tomu čtyřicet let od mé smrti.“ Ježíš řekl: „Je psáno: Spravedlivý bude žít vírou! Všichni posměvači a nevěřící budou mít svůj díl v ohnivém jezeře. Nechtěl jsi uvěřit pravdě. Mnohokrát byli k tobě posláni moji lidé, aby ti ukázali cestu, ale ty jsi jim nenaslouchal. Smál ses jim a odmítal jsi evangelium. I když jsem za tebe zemřel na kříži, vysmíval ses mi a nečinil jsi pokání ze svých hříchů. Můj Otec ti dal mnoho příležitostí, abys byl spasen. Kdybys jen uposlechl!“ Ježíš plakal.
„Já vím, Pane, já vím,“ křičel tento muž, „ale teď činím pokání!“ „Teď už je příliš pozdě,“ řekl Ježíš, „soud je stanoven.“ Ten muž pokračoval: „Pane, někteří z mých lidí jsou na cestě sem, neboť ani oni nebudou činit pokání ze svých hříchů, dokud jsou stále na zemi. Nechci, aby přišli na toto místo.“ Ježíš řekl: „Mají kazatele, učitele, starší a ti všichni slouží evangeliem. Oni jim řeknou. Mají také výhody moderního komunikačního systému a mnoho jiných způsobů, jak se o mně dozvědět. Posílám jim své pracovníky, aby mohli uvěřit a být spaseni. Pokud neuvěří, když slyší evangelium, potom nebudou přesvědčeni, i kdyby někdo vstal z mrtvých.“ Nato se tento muž velmi rozhněval a začal proklínat. Vycházela z něho zlá, rouhavá slova. V hrůze jsem sledovala jak mu plameny dosáhly až po hlavu a rozkládající se maso se začalo pálit a odpadat. Uvnitř této mrtvé skořápky muže jsem zahlédla jeho duši. Vypadala jako špinavě šedá mlha a naplňovala vnitřek jeho kostry. Obrátila jsem se k Ježíši a volala jsem: „Pane, jak strašné!“ Ježíš řekl: „Peklo je skutečné, soud je skutečný. Tolik je miluji, mé dítě. Toto je ale jenom začátek strašných věcí, které ti musím ukázat. Je toho ještě mnohem víc. Řekni kvůli mně světu, že peklo je skutečné a že muži a ženy musí činit pokání ze svých hříchů. Pojď, následuj mne, musíme jít dál.“
V další jámě byla menší postava, vypadala tak na osmdesát let. Nevím, jakým způsobem jsem znala její věk, prostě jsem to věděla. Kůže a maso z jejích kostí už bylo odstraněno neustávajícím plamenem a zůstaly pouze kosti se špinavě mlhovitou duší uvnitř. Sledovala jsem ji, když ji oheň spaloval. Zůstaly jen kosti s červy uvnitř, které oheň nemohl spálit. „Pane, jak hrozné,“ křičela jsem, „nevím, jestli budu schopna dál pokračovat, neboť tohle je hrozné, neuvěřitelné!“ Jak daleko jen moje oči mohly dohlédnout, hořely duše v jamách ohně. „Mé dítě, právě proto jsi zde,“ odpověděl Ježíš. „Musíš poznat a mluvit pravdu o pekle. Nebe je skutečné! I peklo je skutečné! Pojď, musíme pokračovat.“
Pohleděla jsem znovu na tuto ženu. Její nářek vzbuzoval smutek. Když jsem na ni hleděla, sepjala svoje kostnaté ruce k sobě, jakoby v modlitbě. Nešlo to jinak, než že jsem se rozplakala. Byla jsem ve své duchovní podobě a přesto jsem plakala. Věděla jsem, že lidé v pekle tohle cítí také. Ježíš poznal moje myšlení. „Ano, dítě,“ řekl, „cítí. Když sem lidé přijdou, mají stejné pocity a myšlenky, jako když byli na zemi. Pamatují si svou rodinu, přátele a všechen ten čas, ve kterém měli příležitost činit pokání, a neučinili tak. Jejich paměť je vždy s nimi. Kéž by jen uvěřili evangeliu a činili pokání předtím, než bylo příliš pozdě!“
Znovu jsem pohlédla na tu starou ženu, a tentokrát jsem zpozorovala, že má jen jednu nohu a zdálo se, že má ve svých kyčelních kostech vyvrtané dírky. „Co je to, Pane Ježíši?“ zeptala jsem se. On řekl: „Když byla na zemi, měla rakovinu. Měla velké bolesti a podstoupila operaci, aby jí zachránili život. Byla upoutána na lůžko po mnoho dní a stala se z ní zahořklá stará žena. Mnozí moji lidé se za ni přišli modlit a říct jí, že Já ji mohu uzdravit. Ale řekla: Tohle mi udělal Bůh!, a nečinila pokání a evangeliu neuvěřila. Dokonce mě jeden čas i znala, ale časem mě začala nenávidět. Řekla, že nepotřebuje Boha a že nechce, abych ji uzdravil. A přece jsem ji stále žádal, stále jsem jí chtěl pomoci, chtěl jsem jí požehnat a uzdravit. Obrátila se ke mně zády a proklela mne. Řekla, že mě nechce. Můj Duch ji stále prosil. I potom, co se ke mně otočila zády, stále jsem se ji snažil přitáhnout svým Duchem, ale ona nechtěla poslouchat. Nakonec zemřela a přišla na toto místo.“
Tato stará žena začala znovu s velkým vzlykotem volat k Ježíši: „Pane Ježíši, prosím, odpusť mi teď. Lituji toho, že jsem se nekála, když jsem byla na zemi. Kdybych se jen kála předtím, než bylo příliš pozdě! Pane, pomoz mi odsud ven. Budu ti sloužit, budu hodná. Copak jsem už netrpěla dost? Proč jsem jenom čekala tak dlouho, až bylo příliš pozdě? Ach, proč jen jsem čekala do té doby, až se
5
tvůj Duch o mne přestal snažit?“ Ježíš jí řekl: „Měla jsi příležitost za příležitostí, aby ses kála a sloužila mi.“ Smutek pokrýval tvář Ježíše, když jsme odcházeli pryč. Když jsem sledovala tuto ženu jak pláče, zeptala jsem se: „Pane, co bude následovat?“ Mohla jsem cítit strach všude kolem. Zármutek, křik bolesti a atmosféra smrti byla všude. V zármutku a s lítostí jsem šla spolu s Ježíšem k další jámě. Pouze skrze Jeho sílu jsem byla schopna pokračovat. Z dálky jsem stále slyšela tu starou ženu jak volá v pokání a prosí o odpuštění. Kéž bych jen pro ni mohla udělat něco, co by jí pomohlo! Hříšníku, prosím, nečekej, až Boží Duch přestane zápasit o tvoji duši!
V další jámě byla žena na kolenou, jako by něco hledala. Její kostnatá postava byla také plná dírek. Její kosti byly průsvitné a její potrhané oblečení hořelo. Měla holou hlavu a tam, kde měla mít oči a nos, teď byly jen díry. Kolem jejích nohou hořel nepatrný oheň a vkleče se drápala po stěnách té sírové jámy ven. Oheň jí přilnul k rukám a mrtvé maso z ní opadávalo. Otřásal s ní hrozný nářek. „Ach, Pane, Pane,“ plakala, „já chci ven!“ Jak jsme ji tak sledovali, konečně se vyšplhala téměř nahoru. Myslela jsem si, že se dostane ven, když tu k ní přiběhl veliký démon s velkými křídly. Křídla se zdála navrchu zlomená a visela mu podél těla. Jeho barva byla černohnědá a po celé jeho velké postavě byly chlupy. Měl oči posazené hluboko v hlavě a velikostí se podobal velkému medvědu grizzly. Démon se k té ženě přihnal a hrubě ji srazil zpět do ohnivé jámy. S hrůzou jsem sledovala její pád. Litovala jsem ji, chtěla jsem ji vzít do náruče a držet ji, požádat Boha, aby ji uzdravil a vzal ji odtamtud pryč.
Ježíš znal moje myšlení a řekl: „Mé dítě, soud je již stanoven, Bůh promluvil. Když byla ještě dítě, volal jsem ji, aby činila pokání a sloužila mi. Když jí bylo šestnáct let, přišel jsem k ní a řekl jí: Miluji tě, odevzdej mi svůj život a pojď, následuj mne, neboť jsem tě povolal ke zvláštnímu úkolu. - Volal jsem ji po celý její život, ale neuposlechla. Řekla: Jednoho dne ti budu sloužit, teď pro tebe ale nemám čas. Nemám čas, nemám čas, mám svůj život zábavy. Nemám čas, nemám čas ti sloužit, Ježíši. Zítra ti budu sloužit! - Zítřek ale nikdy nepřišel, protože čekala příliš dlouho.“
Tato žena volala k Ježíši: „Moje duše je vskutku v mukách. Není žádná cesta ven. Vím, že jsem chtěla svět namísto tebe, Pane. Chtěla jsem bohatství a dobrou pověst, a to jsem také získala. Mohla jsem si koupit vše, co jsem chtěla, byla jsem svým vlastním šéfem. Byla jsem ta nejkrásnější, nejlépe oblečená žena své doby. Měla jsem bohatství, dobrou pověst a prosperitu, ale zjistila jsem, že nic z toho si nemohu vzít s sebou na věčnost. Ach, Pane, peklo je hrozné! Nemám odpočinku dnem ani nocí, vždy jsem v bolesti a trápení. Pomoz mi, Pane!“
Žena pohlédla toužebně na Ježíše a řekla: „Můj drahý Pane, kdybych tě jen uposlechla! Toho budu litovat navždy. Plánovala jsem, že ti budu sloužit někdy, až budu připravená. Myslela jsem si, že tam budeš pro mne vždycky. Ale jak jsem se mýlila! Byla jsem tou nejvyhledávanější ženou pro svoji krásu. Věděla jsem, že mě Bůh volá k pokání. Po celý můj život mě k sobě táhl provázky lásky a já myslela, že mohu využít Boha tak, jak jsem využila každého. Ach, ano, Boha jsem jen využívala! Tak velice se snažil o to, abych mu sloužila, ale já jsem si celou dobu myslela, že Ho nepotřebuji. Ach, jak jsem se jen mýlila! Satan si mě začal používat, začala jsem mu sloužit víc a víc. Nakonec jsem ho milovala víc než Boha. Milovala jsem hřích a k Bohu jsem se neobrátila. Satan použil moji krásu a moje peníze, a všechny moje myšlenky se zaměřily na to, kolik moci mi může dát. I tehdy mě Bůh k sobě táhl, ale já jsem si myslela, že mám na to dost času. Ale jednoho dne, zatímco jsem jela v autě, můj řidič naboural do domu a já jsem se zabila. Pane, prosím, pusť mne ven!“ Když takto mluvila, její kostnaté ruce a paže se natahovaly k Ježíši, zatímco ji pálil oheň. Ježíš řekl: „Soud je stanoven!“ Slzy mu stékaly po tvářích, když jsme šli k další jámě. Naříkala jsem vnitřně kvůli hrůzám pekla. „Drahý Pane,“ plakala jsem, „to trápení je příliš reálné. Když duše přijde na toto místo, není zde žádná naděje, žádný život, žádná láska. Peklo je příliš reálné, není cesty ven. Musí navždy hořet v těchto plamenech.“ „Čas vypršel,“ řekl Ježíš, „vrátíme se sem zítra!“
Příteli, pokud žiješ v hříchu, prosím, čiň pokání. Pokud jsi byl znovuzrozen a pak jsi se obrátil k Bohu zády, čiň pokání a navrať se k Bohu teď. Žij dobře a stůj v pravdě. Probuď se předtím, než bude příliš pozdě, a můžeš být s Bohem navěky v nebi!
6
Ježíš znovu promluvil: „Peklo má tělo, (podobně jako člověk), ležící na zádech uprostřed země. Peklo je vytvarované podobně jako obrovské lidské tělo a má mnoho komor trápení. Pamatuj na to, abys řekla lidem na zemi, že peklo je reálné. Miliony ztracených duší jsou zde a každým dnem jich přichází víc a víc. V ten den Velkého soudu bude smrt a peklo hozeno do ohnivého jezera, a to bude druhá smrt.“
Kapitola 3 Pravá noha pekla
Od té doby, co jsem byla v pekle, nemohla jsem usnout. Každý den jsem tím žila. Když jsem zavřela oči, pak vše, co jsem viděla, bylo peklo. Moje uši se nemohly zbavit křiku těch odsouzených. Stejně jako televizní program, jsem znovu a znovu procházela těmi věcmi, jejichž svědkem jsem byla v pekle. Vždy po noci strávené v pekle jsem druhý den pracovala na tom, jak nalézt správná slova k tomu, abych tuto hroznou věc mohla přinést celému světu.
Ježíš se mi zjevil znovu a řekl: „Dnes večer půjdeme do pravé nohy pekla. Mé dítě, nestrachuj se, neboť tě miluji a jsem s tebou.“ Jeho tvář byla zarmoucena a Jeho oči byly plné veliké něhy a hluboké lásky. I když ti v pekle jsou navždy ztraceni, věděla jsem, že je stále miluje a bude je milovat navěky. „Mé dítě,“ řekl, „Bůh, náš Otec, dal každému z nás svobodnou vůli k tomu, abychom si vybrali budeme-li sloužit Bohu nebo Satanu. Bůh nestvořil peklo pro svůj lid. Peklo bylo stvořeno pro Satana a jeho anděly. Není mojí touhou, ani mého Otce, aby kdokoliv zahynul, ale Satan svádí mnohé k tomu, aby ho následovali.“ Slzy lítosti stékaly po Ježíšově tváři. Začal ke mně znovu promlouvat: „Pamatuj na moje slova v následujících dnech, kdy ti budu ukazovat peklo. Mám veškerou moc na nebi i na zemi. Někdy se ti bude zdát, že jsem tě opustil, ale není tomu tak. Také někdy budeme viděni zlými mocnostmi i ztracenými dušemi, zatímco jindy viděni nebudeme. Ať už ale jdeme kamkoli, buď v pokoji a neboj se mne následovat.“ Šli jsme společně. Následovala jsem ho v těsné blízkosti a celou cestu jsem plakala. Několik dní jsem plakala a nemohla jsem ze svých očí setřást přítomnost pekla. Nejvíc jsem plakala vnitřně. Můj duch byl velmi smutný.
Přišli jsme k pravé noze pekla. Před sebou jsem viděla suchou a spálenou cestu. Špinavý vzduch byl plný křiku a všude byl pach smrti. Zápach byl někdy tak odporný, že se mi dělalo špatně od žaludku. Všude byla tma kromě světla, které vycházelo z Krista a hořících jam, které označovaly terén tak daleko, jak jsem jen mohla dohlédnout. Kolem nás procházeli démoni různých tvarů a velikostí. Na nás vrčeli, ale mezi sebou mluvili. Před námi byl velký démon, který dával příkazy těm menším. Zastavili jsme se, abychom naslouchali a Ježíš řekl: „Je také neviditelná armáda zlých sil, kterou tady nevidíme, démoni, jako jsou zlí duchové nemocí.“
„Běžte,“ řekl ten velký démon těm menším, podobným skřítkům a ďáblům. „Konejte mnoho zlých věcí. Rozvracejte domy a ničte rodiny. Svádějte slabé křesťany a dávejte jim falešné informace. Sveďte jich tolik, kolik jen můžete. Až se vrátíte, dostanete svoji odměnu. Pamatujte, musíte si dávat pozor na ty, kteří opravdu přijali Ježíše jako svého Spasitele. Oni mají moc vás vyhnat ven. Běžte teď po celé zeměkouli. Mám tam spoustu jiných a další ještě pošlu. Pamatujte, jsme služebníci knížete temnosti a mocnosti v povětří!“ Nato tyhle zlé bytosti začaly vylétávat ven z pekla. Dveře navrchu tunelu se otvíraly a zavíraly s velkou rychlostí. Někteří také vyšli ven tím tunelem, kterým jsme přišli. Budu se snažit popsat tyto zlé bytosti. Ten, který mluvil, byl velmi veliký, velikosti urostlého medvěda grizzly, s hlavou jako netopýr a očima zapadlýma velmi hluboko do jeho chlupaté tváře. Chlupaté paže mu visely po stranách a z chlupů na tváři mu vyčnívaly tesáky. Další byl malý jako opice s velmi dlouhými pažemi a s chlupy po celém těle. Jeho tvář byla mrňavá a měl špičatý nos. Nikde jsem na něm neviděla oči. Další měl velkou hlavu, velké uši a dlouhý ocas, zatímco další byl tak veliký jako kůň a měl hladkou kůži. Pohled na tyto démony a zlé duchy a strašný zápach, který z nich vycházel, mi zvedal žaludek. Všude, kam jsem se podívala, byli démoni a ďáblové. Ten největší z démonů, jak jsem se dověděla od Pána, dostával příkazy přímo od Satana.
7
Ježíš a já jsme šli po cestě, až jsme došli k další jámě. Křik bolesti, nezapomenutelného hlasu zármutku byl všude. „Můj Pane, co bude dál?“ pomyslela jsem si. Prošli jsme přímo kolem několika těchto zlých bytostí, které, jak se zdálo, nás neviděly, a zastavili jsme se u další jámy síry a ohně. V této jámě byla postava velkého muže. Uslyšela jsem ho, jak káže evangelium. S údivem jsem pohlédla na Ježíše pro odpověď, protože On vždy znal moje myšlenky. Řekl: „Když byl tento muž na zemi, tak byl kazatelem evangelia. Kdysi mluvil pravdu a sloužil mi!“ Divila jsem se tomu, co vlastně dělá v pekle. Měřil něco přes 180 cm a jeho kostra byla špinavě šedé barvy, jako náhrobní kámen. Stále na něm visely části jeho oblečení. Podivovala jsem se tomu, proč plameny nesežehly tohle potrhané a rozedrané oblečení a nespálily je. Viselo na něm spálené maso a zdálo se, jakoby jeho lebka byla v plamenech. Šel z něho příšerný zápach. Viděla jsem, jak tento muž předpažil, jako by držel knihu a z této imaginární knihy začal číst Písmo. Znovu jsem si vzpomněla na to, co řekl Ježíš: „V pekle máš všechny smysly při sobě a jsou zde mnohem silnější.“ Ten muž četl Písmo svaté a já měla zato, že to nebylo zrovna špatné. Ježíš řekl tomu muži s velkou láskou v hlase: „Pokoj, utiš se!“ Nato ten muž okamžitě přestal a pomalu se otáčel, aby pohleděl na Ježíše. Viděla jsem tuto mužskou duši uvnitř té kostlivé postavy. Řekl Pánu: „Pane, teď už budu kázat pravdu všem lidem. Teď jsem, Pane, připraven jít a říct lidem o tomto místě. Vím, že když jsem byl na zemi, nevěřil jsem v peklo ani tomu, že přijdeš znovu. Lidé tomu chtěli věřit , a já jsem dělal kompromis s pravdou. Vím, že jsem neměl rád rozdílnou rasu nebo barvu kůže a způsobil jsem, že spousta lidí od Tebe odpadla. Udělal jsem si svoje vlastní pravidla o nebi a o tom, co je správné a co špatné. Vím, že jsem mnohé svedl, a způsobil jsem, že mnoho lidí zakoplo o Tvé Svaté Slovo, a bral jsem peníze od chudých. Ale, Pane, pusť mě ven a budu dělat to, co je správné. Už nebudu brát peníze ze shromáždění. Už jsem činil pokání. Budu milovat lidi každé národnosti a barvy.“
Ježíš řekl: „Nejenom, že jsi převrátil a špatně vykládal Svaté Slovo Boží, ale lhal jsi o tom, že neznáš pravdu. Potěšení (radovánky) života ti bylo důležitější než pravda. Já sám jsem tě navštívil a snažil jsem se obrátit tě správným směrem, ale nechtěl jsi poslechnout. Šel jsi svou vlastní cestou a zlo bylo tvým pánem. Znal jsi pravdu, ale nečinil jsi pokání ani jsi se neobrátil ke mně zpět. Já jsem tam byl po celou tu dobu. Čekal jsem na tebe. Chtěl jsem, abys činil pokání, ale neučinil jsi tak. A teď už je soud stanoven.“
Na tváři Ježíše byl soucit. Věděla jsem, že kdyby tento muž naslouchal volání Spasitele, tak by tady teď nebyl. Ach, lidé, prosím, naslouchejte! Ježíš znovu promluvil k tomu odpadlíkovi: „Měl jsi mluvit pravdu a obrátil bys mnohé k spravedlnosti Božím Slovem, které říká, že všichni nevěřící budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. Znal jsi cestu kříže. Znal jsi cestu spravedlnosti. Věděl jsi, že máš mluvit pravdu, ale Satan naplnil tvé srdce lží a začal jsi hřešit. Měl jsi činit pokání s upřímností, a ne jen tak napůl. Moje Slovo je pravda. A to Slovo nelže. A teď je už pozdě, příliš pozdě!“ Nato tento muž hrozil pěstí na Ježíše a proklel ho. Se zármutkem jsme odcházeli k další jámě. Odpadlý kazatel se stále na Ježíše zlobil a proklínal ho.
Když jsme procházeli mezi děrami ohně, ruce ztracených se natahovaly k Ježíši a prosebným hlasem k němu volali o milost. Jejich kosti byly šedočerné od pálení, žádné živé maso, ani krev, ani orgány, pouze smrt a umírání. Uvnitř sebe jsem volala: „Ach, země, čiň pokání. Jestliže nebudeš, pak přijdeš na toto místo. Zastav se dříve, než bude příliš pozdě!“
Zastavili jsme se u další jámy. Nad všemi jsem cítila velkou lítost a takový zármutek, že jsem byla fyzicky slabá a stěží jsem mohla stát na nohou. Velký vzlykot mnou otřásal. „Ježíši, velmi se uvnitř trápím,“ řekla jsem. Z jámy promluvil k Ježíši ženský hlas. Stála uprostřed plamenů, které pokrývaly celé její tělo. Její kosti byly plné červů a mrtvého masa. Pozvedla své ruce k Ježíši s nářkem: „Pane, pusť mne odsud ven! Teď Ti dám svoje srdce, Ježíši. Budu jiným svědčit o Tvém odpuštění, budu svědčit o Tobě. Prosím Tě, prosím, pusť mne ven!“ Ježíš řekl: „Moje Slovo je pravda a to Slovo prohlašuje, že všichni musí činit pokání a odvrátit se od svých hříchů a musí mne požádat, abych přišel do jejich životů, aby unikli tomuto místu. Skrze Moji krev je odpuštění hříchů. Já jsem věrný a spravedlivý, a odpustím všem těm, kteří ke mně přijdou. Nevyženu je ven.“ Obrátil se, pohleděl na
8
ženu a řekl: „Pokud bys mne uposlechla, přišla ke mně a kála se, Já bych ti odpustil.“ Žena se zeptala: „Pane, je odsud nějaká cesta ven?“ Ježíš promluvil velmi něžně: „Ženo, bylo ti dáno mnoho příležitostí k pokání, ale ty jsi zatvrdila své srdce a nekála ses. A věděla jsi, že moje Slovo říká, že všechny nevěstky budou mít svůj díl v jezeře ohně.“
Ježíš se ke mně otočil a řekl: „Tato žena měla hříšný poměr s mnoha muži a způsobila rozpad mnoha rodin. Přes to všechno jsem ji stále miloval. Nepřišel jsem k ní s odsouzením, ale se spasením. Posílal jsem k ní mnoho svých služebníků, aby činila pokání ze svých zlých cest, ale neučinila tak. Když byla mladá žena, volal jsem ji, ale ona pokračovala v konání zla. Napáchala mnoho zlého, a přece jsem jí chtěl odpustit, pokud by přišla ke Mně. Satan do ní vstoupil a ona hořkla stále více a druhým neodpouštěla. Chodila do církve jen proto, aby získala muže. Když je našla, svedla je. Kdyby jen přišla ke Mně, všechny její hříchy by byly očištěny Mou krví. Jednou částí Mi chtěla sloužit, ale nemůžete sloužit Bohu a Satanu najednou. Každý člověk se musí sám rozhodnout, komu bude sloužit.“
Třásla jsem se od hlavy k patě kvůli těm hrůzám pekla. Plakala jsem: „Pane, dej mi sílu jít dál!“ Ježíš mi řekl: „Pokoj, utiš se!“ „Pomoz mi, Pane,“ plakala jsem. „Satan nechce, abychom se dověděli pravdu o pekle. Ani v těch nejdivočejších snech bych si nikdy nedokázala představit, že by peklo mohlo být tak hrozné. Drahý Ježíši, skončí tohle někdy?“ „Mé dítě,“ odpověděl mi Ježíš, „pouze Otec ví, kdy přijde konec.“ Potom ke mně znovu promluvil: „Pokoj, upokoj se!“ Velká síla na mne sestoupila s těmito slovy.
Pokračovali jsme v cestě kolem těchto jam. Každou osobu, která v nich byla, jsem chtěla vytáhnout z jámy ohně a položit k nohám Ježíše. Velmi jsem uvnitř plakala. Myslela jsem si pro sebe, že nikdy nechci, aby se moje děti dostaly na toto místo. Nakonec se ke mně Ježíš otočil a tiše řekl: „Mé dítě, teď půjdeme k tobě domů. Zítra večer se vrátíme do této části pekla.“
I když jsem byla doma, stále jsem plakala. Během dne se mi promítaly hrůzy pekla a utrpení všech těch lidí, kteří tam jsou. Každému, koho jsem toho dne potkala, jsem řekla o pekle. Řekla jsem jim, že utrpení pekla je mimo lidské chápání. Vy, kteří čtete tuto knihu, prosím vás, velmi naléhavě vás prosím, čiňte pokání ze svých hříchů. Volejte k Ježíši a požádejte ho, ať vás spasí. Volejte k němu ještě dnes! Nečekejte na zítřek, zítřek nemusí přijít! Čas běží velmi rychle. Padněte na kolena a buďte očištěni od vašich hříchů. Chovejte se dobře jeden k druhému. Kvůli Ježíši buďte k sobě milí, a jeden druhému odpouštějte. Pokud se na někoho hněváte, odpusťte mu. Hněv nestojí za to, abyste kvůli němu šli do pekla. Odpouštějte tak, jak Kristus odpustil vám. Ježíš je schopen nás podpírat, pokud máme srdce hotové k pokání a necháme-li Jeho krev, aby nás obmyla od každého hříchu. Milujte své děti a milujte své bližní jako sebe sami. Čiňte pokání, a budete spaseni!
Kapitola 4 Více jam
Další noc jsme šli spolu s Ježíšem znovu do pravé nohy pekla. Znovu jsem viděla, jakou lásku má Ježíš k těm duším, které jsou ztracené v pekle. A cítila jsem jeho lásku ke mně a k celému světu. „Dítě,“ řekl mi, „není vůle Otce, aby kdokoli zahynul. Satan mnohé podvádí a oni ho následují. Ale Bůh je odpouštějící, On je Bohem lásky. Kdyby jen tito lidé opravdově přišli k Otci a činili pokání, On by jim odpustil.“ Veliká něha pokrývala tvář Ježíše při těchto slovech.
Znovu jsme procházeli kolem ohnivých děr s lidmi v trápení, jak už jsem to popsala. Můj Pane, můj Pane, takové hrůzy!, myslela jsem si. Šli jsme dál a dál kolem mnoha hořících duší. Všude po cestě se hořící ruce natahovaly k Ježíši. Tam, kde mělo být tělo, byly jen kosti, šedá hmota s hořícím a zkaženým masem visícím v cárech. Uvnitř každé kostry byla špinavě šedá mlhovitá duše. Z jejich křiku se dalo poznat, že tento oheň cítily, i červy, bolest a beznaděj. A jejich volání naplnilo moji duši zármutkem tak velikým, že se to nedá popsat. Kdyby jen ti lidé naslouchali, myslela jsem si, vůbec by tady nemuseli být. Věděla jsem, že ztracení v pekle měli všechny své smysly. Pamatovali si na vše, co
9
jim kdy bylo řečeno. Věděli, že pro ně není cesty ven z těchto plamenů a že jsou ztraceni navěky. A přece, bez naděje, stále doufali, když volali k Ježíši o milost.
Zastavili jsme se u další jámy. Vypadala naprosto stejně jako všechny ostatní. Uvnitř byla postava ženy, což jsem poznala podle hlasu. Volala k Ježíši o vysvobození z plamenů. Ježíš pohleděl na ženu s láskou a řekl: „Když jsi byla na zemi, volal jsem tě, abys ke mně přišla. Prosil jsem tě, abys své srdce dala se mnou do pořádku předtím, než bude příliš pozdě. Navštívil jsem tě mnohokrát v půlnoční hodině, abych ti řekl o své lásce. Přemlouval jsem tě, miloval jsem tě, přitahoval jsem tě svým Duchem. Řekla jsi: Ano, Pane, budu tě následovat - svými rty jsi řekla, že mě miluješ, ale tvoje srdce to tak nemyslelo. Věděl jsem, kde je tvoje srdce. Často jsem ti posílal své služebníky, aby ti řekli o pokání z hříchů a abys přišla ke mně, ale ty jsi nenaslouchala. Chtěl jsem tě použít, abys sloužila druhým, abys pomohla ostatním Mne nalézt. Ale ty jsi chtěla svět a ne Mě. Volal jsem tě, ale ty jsi Mne neposlouchala a nečinila pokání ze svých hříchů.“
Žena řekla Ježíši: „Vzpomeň si, Pane, jak jsem chodila do shromáždění a byla jsem dobrou ženou. Připojila jsem se k církvi, byla jsem členkou Tvé církve. Věděla jsem, že mě povoláváš ke službě, věděla jsem, že musím uposlechnout to volání za každou cenu a také jsem tak učinila.“ Ježíš řekl: „Ženo, stále jsi plná lži a hříchu. Volal jsem tě, ale ty jsi Mne neuposlechla. Pravda, byla jsi členkou církve, ale to tě do nebe nedostane. Tvoje hříchy byly mnohé a pokání jsi nečinila. Způsobila jsi, že mnozí zakopli o moje Slovo. Neodpouštěla jsi druhým, když tě zranili. Předstírala jsi, že Mi sloužíš a miluješ Mě, když jsi byla s křesťany, ale když jsi byla od nich pryč, tak jsi lhala, šidila a kradla. Naslouchala jsi svůdným duchům a užívala sis svého dvojakého života. Věděla jsi o té přímé a úzké cestě. A také jsi měla dvojí jazyk. Mluvila jsi o svých bratrech a sestrách v Kristu. Soudila jsi je, myslela jsi, že jsi svatější než oni, zatímco ve tvém vlastním srdci byl veliký hřích. Soudila jsi vnějšek člověka a neuvážila jsi, že mnozí jsou ještě děti ve víře. Byla jsi velmi bezcitná. Neuposlechla jsi mého sladkého Ducha slitování. Ano, říkala jsi, že mne miluješ, svými rty, ale tvoje srdce bylo ode mne daleko. Znala jsi cesty Páně, rozuměla jim, ale zahrávala sis s Bohem. Bůh však ví všechno. Kdybys Mu upřímně sloužila, nebyla bys dnes tady. Nemůžeš sloužit zároveň Bohu i Satanu.“ Ježíš se ke mně otočil a řekl: „Mnozí se v posledních dnech odchýlí od víry a budou naslouchat klamným duchům a sloužit hříchu. Vyjděte z jejich středu a oddělte se od nich. Nechoďte s nimi!“ Když jsme odcházeli, ta žena začala Ježíši nadávat a proklínat ho. Vztekle za ním křičela. Šli jsme dál. Cítila jsem velkou slabost.
V další jámě byla opět postava kostry. Mohla jsem cítit zápach smrti ještě předtím, než jsme k ní došli. Tato kostra vypadala stejně jako ty ostatní. Přemýšlela jsem, co dělala tato duše, že je ztracená a v beznaději, s žádnou budoucností, kromě věčnosti na tomto hrozném místě. Když jsem uslyšela její pláč v mukách, rozplakala jsem se také. Naslouchala jsem, když tato žena mluvila k Ježíši z ohnivé jámy. Citovala Slovo Boží. „Drahý Pane, co ona tady dělá?“ zeptala jsem se. „Poslouchej,“ řekl Ježíš. Žena řekla: „Ježíš je ta Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Něho. Ježíš je světlo světa. Pojďte k Ježíši, a On vás zachrání.“ Když mluvila, tak mnoho ztracených duší kolem ní naslouchalo. Někteří ji proklínali, jiní jí říkali, aby přestala. Někteří říkali: „Je opravdu ještě naděje?“ nebo „Pomoz nám, Ježíši!“ Veliký křik zármutku naplňoval ovzduší. Nechápala jsem, co se to děje. Nechápala jsem, proč tato žena káže evangelium na tomto místě. Pán znal moje myšlení. Řekl: „Dítě, povolal jsem tuto ženu ve věku třiceti let, aby kázala moje Slovo a byla svědkem evangelia. Povolávám různé lidi pro různé úkoly v mém těle. Ale když muž nebo žena, chlapec nebo děvče nechce mého Ducha, potom Já odejdu. Ona odpovídala na Moje volání po mnoho let a rostla v známosti Páně. Naučila se znát Můj hlas a vykonala pro Mne mnoho dobrých skutků. Studovala Slovo Boží. Často se modlila a spousta jejích modliteb byla vyslyšena. Učila mnohé lidi cestě svatosti. Byla věrná ve svém domě. Uběhly roky, až jednoho dne zjistila, že její manžel má poměr s jinou ženou. A když ji žádal o odpuštění, zahořkla a neodpustila mu. Pravda, její manžel jí ublížil a spáchal velmi vážný hřích, ale tato žena znala Moje Slovo. Věděla, jak má odpustit a že z každého pokušení je cesta ven. Její manžel ji žádal o odpuštění, ale ona mu neodpustila. Místo toho se v ní zakořenil hněv. Neobrátila se s tím na mne. Hněv uvnitř ní rostl a ona hořkla každým dnem stále více.
10
Řekla mi: „Tady jsem, sloužím cele Bohu, a můj manžel si běhá s jinou ženou! Myslíš si, že je to správné?“ Odpověděl jsem: „Ne, není to správné. Ale on k tobě přišel, činil pokání a řekl, že už to nikdy neudělá. Dcero, podívej se dovnitř sebe, a uvidíš, že ty sama jsi tohle zavinila.“ „Já ne, Pane,“ odpověděla, „já jsem ta, která je svatá, a on je ten hříšný.“ Nechtěla mě poslouchat. Čas běžel dál a přestala se ke mně modlit a číst Bibli. Nahněvala se nejen na svého muže, ale i na ty, kteří byli kolem ní. Citovala Písmo, ale neodpustila manželovi. Neposlouchala Mě. Její srdce velmi zahořklo a dovnitř vstoupil veliký hřích. V jejím srdci rostla vražda, tam, kde kdysi byla láska. Až jednoho dne ve svém hněvu zavraždila svého muže i tu ženu. Satan potom cele převzal nad ní kontrolu a ona spáchala sebevraždu.“
Pohleděla jsem na tu ženu, která se zřekla Krista a odsoudila svoji duši navždy plamenům a bolesti. Poslouchala jsem, když volala k Ježíši: „Pane, teď odpustím. Pane, pusť mne ven, teď tě poslechnu. Vidíš, Pane, kážu teď Tvoje Slovo. Za hodinu přijdou démoni a vezmou mě pryč, abych byla mučena ještě víc. Hodiny mě budou mučit. Protože jsem kázala tvé Slovo, jsou má muka ještě horší. Prosím, Pane, naléhavě Tě prosím, pusť mě ven!“ Plakala jsem spolu s touto ženou a požádala jsem Pána, aby mě ochraňoval od jakékoliv hořkosti srdce. „Nedopusť, Pane Ježíši, aby do mého srdce vešla nenávist!“ řekla jsem. „Pojď, pokračujme,“ řekl Ježíš.
V další jámě byla v postavě kostry duše muže, který volal: „Pane, pomoz mi pochopit, proč jsem tady!“ Ježíš řekl: „Pokoj, upokoj se. Ty víš, proč jsi tady.“ „Pusť mne ven a už budu dobrý,“ prosil tento muž. Pán mu řekl: „I když jsi v pekle, stále lžeš.“ Ježíš se ke mně otočil a řekl: „Tomuto muži bylo 23 let, když sem přišel. Neposlouchal Moje evangelium. Mnohokrát slyšel Moje Slovo a často byl v Mém domě. Přitahoval jsem ho svým Duchem ke spasení, ale on chtěl svět a jeho žádosti. Rád se opíjel a Mému volání nevěnoval pozornost. Byl vychován v církvi, ale neodevzdal se Mi. Říkal: Jednoho dne ti dám svůj život, Ježíši. Ale ten den nikdy nepřišel. Jednoho večera, po večírku, se stal účastníkem autonehody a zabil se. Satan ho svedl až do samého konce. Byl zabit okamžitě spolu s ostatními. Práce Satana je zabít, ukrást a zničit. Kéž by jen tento mladý muž poslechl! Není vůle Otce, aby kdokoli zahynul. Satan chtěl duši tohoto muže a zničil ji skrze nedbalost, hřích a silné pití. Mnoho domovů a životů je každým rokem zničeno kvůli alkoholu.“
Kdyby jen lidé viděli, že žádosti a touhy světa jsou jen dočasné! Pokud přijdeš k Pánu Ježíši, On tě vysvobodí i z těžkého pití. Volej k Ježíši a On tě vyslyší a pomůže ti. Bude tvým přítelem. Pamatuj, že On tě miluje a On také má moc odpustit ti tvé hříchy. Křesťané, kteří žijete v manželství, Ježíš vás varuje, abyste nepáchali cizoložství. A netoužili po někom jiném opačného pohlaví, protože cizoložství může být ve vašem srdci, i když ho nespácháte. Mladí lidé, zůstaňte daleko od drog a sexuálních hříchů. Ale pokud jste zhřešili, Bůh vám odpustí, budete-li činit pokání. Volejte k Němu právě teď, dokud je ještě čas. Najděte silné dospělé křesťany a požádejte je, jestli byste si s nimi mohli promluvit o vašich problémech. Budete rádi, že jste si na to udělali čas teď v tomto světě, dříve než by bylo příliš pozdě. Satan přichází jako anděl světla, aby svedl svět. Není divu, že hříchy tohoto světa připadaly žádostivé tomuto mladému muži, a to i když znal Boží Svaté Slovo. Ještě jedna párty, myslel si, Ježíš to pochopí! Ale smrt nemá žádnou milost. Čekal příliš dlouho. Pohleděla jsem na duši tohoto muže a vzpomněla jsem si na svoje vlastní děti. „Ach, Bože, kéž Ti slouží!“ Vím, že mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky, máte své milované, možná děti, a nechcete, aby šli do pekla. Řekněte jim o Ježíši dříve, než bude příliš pozdě. Řekněte jim, aby činili pokání ze svých hříchů a že Bůh jim odpustí a učiní je svatými. Křik tohoto muže ve mně dozníval ještě po mnoho dní. Nikdy nezapomenu na jeho volání lítosti. Pamatuji si, že na něm viselo maso a hořelo v plamenech. Nemohu zapomenout na to rozkládající se maso, na pach s


2.
označiť príspevok

martinper
   17. 2. 2008, 22:47 avatar
Ak chcete pokračovať je to oveľa dlhšie na www.spiritlessons.com, Tento odkaz smeruje mimo DF.skkliknite na czech, Mary Baxter-Božie zjavenie pekla.


3.
označiť príspevok

martinper
   17. 2. 2008, 23:15 avatar
Upozornenie je to iba pre silnejšie žalúdky. Ľudia sa tam smažia a trpia všetkými možnými bolesťami. Najmenšie utrpenie v pekle je najväčšie tu na tomto svete.


4.
označiť príspevok

fajer
   18. 2. 2008, 08:26 avatar
Ateisti majú šťastie,že nemôžu isť do pekla,lebo peklo pre nich neexistuje.Preto sa snažia aby peklo nezažili na zemy.Teizmus je cesta do pekla na zemy.Každá vojna bola pre náboženstvo,aj ta štvrtá bude,ak to tak bude pokračovať vo svete.Moslimi-kresťania-židi,ked sa začnú biť to bude peklo.


33.
označiť príspevok

jefitto4444
   23. 2. 2008, 09:25 avatar
Ty si kus mantinelu. Keď sa obrátiš, tak ktovie. Ale Keď budeš v pekle, potom neujukaj


5.
označiť príspevok

Kaonashi
   18. 2. 2008, 12:48 avatar
čítal som Danteho Božskú komédiu...najmä Peklo je pôsobivé, tie martinperove príspevky tam na začiatku sú len gýčovou napodobeninou...a ani len to možno nie...našťastie, Dante Alighieri nikdy netvrdil, že ho navštívil Ježiško alebo niečo také...aspoň neklamal


6.
označiť príspevok

jos24
   19. 2. 2008, 21:13 avatar
"Skutočná cesta s Ježišom Kristom po pekle, ako to tam funguje, kto tam je..."
to je cestovka, alebo novy Hollywood-horor...a kto tam bol?...


7.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   20. 2. 2008, 21:47 avatar
existuju len dve cesty po pozemskej smrti....a to pre vsetkych, ci su to ateisti, ci teisti...pre vsetkych....a to je peklo a nebo....Ján 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
, a to neba sa da dostat len cez vieru v Pana Jezis Krista ako svojho Spasitela


8.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 08:25 avatar
Nebo aj peklo je reálne pre každého. Pán Ježiš nehovoril, že ateisti sú výnimky.
Pre koho je nebo a pre koho je peklo reálne je vysvetlené v týchto úryvkoch.

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6:23)

"Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14: 6)

"Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. "(Jn 11: 25)


9.
označiť príspevok

fajer
   21. 2. 2008, 09:00 avatar
nikto Vám nemôže toľko dať,ako ja Vám môžem sľubiť.Toto je výklad biblie.Sľubi sa sľubujú blázni sa radujú.


10.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 10:23 avatar
Keď si prečítate tú stránku www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, tak uvidíte aké to je skutočné a že tie príbehy by si niekto len ťažko mohol vymyslieť. Prečo si myslíte, že to je preložené do toľkých jazykov? Pretože tí ľudia, čo to zažili, už vedia, kam svojim životom mieria toľkí ľudia na tomto svete. Chcú ich varovať, aby neskončili v tom hroznom mieste, kam oni mali možnosť nahliadnuť.


11.
označiť príspevok

fajer
   21. 2. 2008, 11:38 avatar
Aj Snehulienka a sedem trpaslíkov je preložená do mnohých jazykov.


12.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 12:08 avatar
Áno Fajer, ale za aký dlhý čas preložili Snehulienku a sedem trpaslíkov do toľkých jazykov??? Príbehy na Spirit Lessons sú najstaršie z 20. storočia a tá stránka má neporovnateľne menej rokov ako tá rozprávka. Takže prečo za taký krátky čas preložili príbehy? Lebo ľudí chcú upozorniť, aby nebrali tento život tak ľahkovážne, aby nezažili po smrti to peklo, čo mali možnosť vidieť ľudia na Spirit Lessons. Chcú ich upozorniť, že peklo nie je len nejaké slovo alebo stav duše, ale že to je skutočné miesto. O tom bohužiaľ dnes pochybujú aj niektorí kompetentní ľudia. Diabol má v tomto svete veľký vplyv, veľmi smutné.


29.
označiť príspevok

fajer
   22. 2. 2008, 09:32 avatar
netreba sa báť boha,ale ľudí čo mu slúžia,


13.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 12:25 avatar
29.03.2007, RÍM - Pápež Benedikt XVI vyhlásil, že každý hriešnik musí za zlé skutky pykať, a preto zhorí vo večnom ohni. Peklo podľa hlavy katolíckej cirkvi nie je náboženskou poverou. Je to realita, ktorá sa týka každého z nás.

Pápež ako hlava Katolíckej Cirkvi a zástupca Ježiša Krista na zemi, je vo vykladaní Božieho slova neomylný. Pred omylom ho chráni Duch Svätý. Keď vyhlásil, že peklo nebol len nejaký strašiak stredoveku ale skutočnosť, tak to je pravda. Duša, ktorá opustí telo v stave smrteľného hriechu, má veľmi veľkú pravdepodobnosť, že skončí vo večnom zatratení, čiže v pekle.


14.
označiť príspevok

fajer
   21. 2. 2008, 14:07 avatar
Predávanie večného života,je najlepší obchod,lebo klienti sa nikdy nevrátia späť po peniaze za tovar ,ktorý nikdy nedostali.


15.
označiť príspevok

fajer
   21. 2. 2008, 14:14 avatar
Najhlúpeší spôsob ako sa dostať do pekla je,ak pri vstupe do raja zakopneme o prach a zakľajeme DO BOHA.


16.
označiť príspevok

jos24
   21. 2. 2008, 14:57 avatar
...ked papez povie ze je nieco cierne a vsetci naokolo (realisticky zmyslajuci) vidia, ze je biele, vsetci katolici mu uveria, lebo ich strasi "peklo" a "papez je neomylny"...hriesnik by mal za svoje skutky pykat, ale na to su sudy ktore samozrejme vo fungujucej demokracii funguju nezavisle a objektivne, a ze zly clovek upadne do zatratenia - samozrejme lebo ti co ostanu bud nan nebudu spominat ("vecne zatratenie", alebo budu spominat v zlom...
...a peklo, to si robime casto sami ludia...


17.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 15:10 avatar
Jos24 a aj ostatní, nechápte to zle. Pápež je neomylný len vo vykladaní Božieho Slova!!! Vtedy ho chráni Duch Svätý! Keďže je zástupcom Ježiša Krista na zemi, nesmie urobiť ohľadom tohto chybu! V ostatných veciach to neplatí, napr. ako uviedol Jos24 príklad.


18.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 15:33 avatar
Pozrite sa. Boh je spravdlivý, takže do neba nemôže ísť rovanko ako slušný kresťan, tak aj ateista, ktorý za celý svoj život nikdy neoľutoval, že sojimi hriechmi urazil Boha a nikdy nemal vieru. Veď viera v Ježiša Krista nás spasí: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14: 6)

Vy si mylne myslíte, že do pekla pôjdu len vrahovia a pod. Duša, ktorá opustí telo v stave smrteľného hriechu, nemá milosť u Boha, nie je zmierená s Bohom, takže za svoj ťažký hriech pôjde do večného zatratenia: Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6:23)


19.
označiť príspevok

Kaonashi
   21. 2. 2008, 16:43 avatar
No čo...aj tak všetci umrieme, či už veriaci alebo neveriaci. Veriaci sa budú obávať pekla a podobných nezmyslov a mne samému je smrť ľahostajná a konečne sa nebudem musieť ráno zobudiť. A ak je boh naozaj spravodlivý, nebude mu záležať na nejakých kecoch rôznych bánd fanatikov a posúdi spravodlivo, nie ako nejaký diktátor, ktorý vyžaduje absolútnu poslušnosť. A ak je fakt taký tupec, že mu záleží na tej poslušnosti...tak nechcem byť v nebi s tými ostatnými ovcami.
Vraj Božou mzdou za hriech je smrť sa vyhrážajú v Biblii...a ak nemám strach zo smrti (nech už peklo, boh a čokoľvek iné jestvuje alebo nie)...tak je to dosť neúčinné vyhrážanie.


20.
označiť príspevok

sunny
   21. 2. 2008, 17:29 avatar
Peklo je výstraha pre každého z nás, nielen pre kresťanov, ale aj pre všetky iné náboženstvá a ateistov. Nezáleží na tom, či veríš, že peklo existuje. Boh je spravodlivý. Preto je nevyhnutné každý hriech oľutovať. Pokiaľ tak neurobíš, to je jedno, aké náboženstvo si, potom je pre teba peklo reálne hrozba.


21.
označiť príspevok

Kaonashi
   21. 2. 2008, 18:37 avatar
Budem parafrázovať: Nezáleží na tom, či veríš, že peklo existuje...lebo o tom aj tak prd vieš (tak ako všetci), tiež vieš prd o bohu a jeho zámeroch. Tak ako vieš prd prakticky o všetkom. Ja nevravím, že viem viac...ale aspoň si priznám, že to neviem.


22.
označiť príspevok

jos24
   21. 2. 2008, 19:23 avatar
...papez je len clovek aj vo vykladani (viery, kariet, cohokolvek...) a moze urobit chybu, ale on ju neurobi, lebo vyklada vieru tak aby to vyhovovalo katolickej cirkvi, tak ako politik, tak aj papez rozprava to co mu pripravia jeho poskokovia, ktori su zasa riadeni ekonomicko/politickou spickou (ktoru ani nemusi byt vidiet na verejnosti)... vsetko je to len o udrzani moci a ked si chces udrzat moc musis mat moc (akoze vela) penazi...


23.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   21. 2. 2008, 22:53 avatar
Pápež sa ani v Biblii nespomína, ani nikto podobný....Boh je jeden, a keby sa aspoň pápeži nevyvyšovali na Boha...vôbec sa nečudujem, že sa Boh hnevá na Vatikán


24.
označiť príspevok

jos24
   21. 2. 2008, 23:08 avatar
...Boh sa sa hneva na Vatikan?! A to ma co znamenat, to mas skade, to Ti on nasepkal?


25.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   21. 2. 2008, 23:11 avatar
však sa pozri čo sa deje vo Vatikáne, čo sa deje s pápežom, minulými pápežmi....čo sa deje v katolíckej cirkvi? nič dobrého.....


26.
označiť príspevok

jos24
   21. 2. 2008, 23:20 avatar
...ako ze co sa deje, ziju si v tom svojom nicnerobeni, nechapem co mas na mysli...


27.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   21. 2. 2008, 23:29 avatar
alebo len nechceš chápať....asi prečo by boli atentáty na pápežov, prečo by boli taký chorí? ???


42.
označiť príspevok

jos24
   26. 2. 2008, 13:24 avatar
...vsak som povedal, papa je tiez len clovek, z masa a kosti, je to politik ako hocikto kto sa dostane do vedenia nejakej strany, spolku, sekty ... a podla toho sa sprava a podla toho sa spravaju k nemu...


28.
označiť príspevok

fajer
   22. 2. 2008, 09:12 avatar
pápež vie o bohu toľko ako ja,čiže nič,ani on ho nevidel ani ja,ta očom to tu polemizujeme


34.
označiť príspevok

jefitto4444
   23. 2. 2008, 09:26 avatar
Ty fakt nevieš, kde je sever


30.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   22. 2. 2008, 21:56 avatar
pápež nie je podľa Boha, vyvyšuje sa nad ľudí, Boh, ani Pán Ježiš nepotrebujú na Zemi žiadneho zástupcu, lebo oni sú tu, vždy a vžade, stále sú s nami...


31.
označiť príspevok

Mojka žena
   22. 2. 2008, 22:04 avatar
Súhlasím s tebou, že pápež nie je Boh, ale tvári sa každý jeden ako Boh. Vodu kážu a víno pijú . To ovšek ak katolicki farári.Sú daleko od Boha, ale aj od svojich ovečiek.


32.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   22. 2. 2008, 22:08 avatar
áno, katolícka cirkev nie je vôbec podľa Boha...hlavou Cirkvi má byť Pán Ježiš, jemu sa má veriť, tomu, čo on povedal, a nie čo povie nejaký pápež, alebo kňaz, či mnísí, biskupi, alebo ktokoľvek iný


35.
označiť príspevok

sunny
   23. 2. 2008, 11:04 avatar
Hlavou Katolíckej Cirkvi na zemi je pápež, zástupca Ježiša Krista. Z tohto dôvodu je aj vo vysvetľovaní Božieho slova neomylný.


36.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   23. 2. 2008, 11:44 avatar
Ježiš je tu stále, nepotrebuje nijakých zástupcov.....


37.
označiť príspevok

sunny
   23. 2. 2008, 11:55 avatar
Ježiš: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."


38.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   23. 2. 2008, 12:45 avatar
postaví, áno...ale cirkev je už postavená...a potom by prečo Ježiš vravel, že bude s nami až do skonania sveta? on tu nepotrebuje zástupcov, lebo on je všade....


39.
označiť príspevok

fajer
   23. 2. 2008, 15:11 avatar
všade,ale vlastne nikde


40.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   23. 2. 2008, 22:56 avatar
všade znamená, že je všade...na celom svete, kde sa nachadzaš, kde sa nachádza každý človek, zviera, vec....skrátka všade....all over the world....v celom vesmíre....


41.
označiť príspevok

Makovec
   26. 2. 2008, 11:54 avatar
Všade? Asi ťažko...v mojej mysli určite nie, ba dokonca ani v tvojej, knihomol5. Je to len tvoja predstava o ňom...Je to len niečo čo ti niekto vštepoval a ty si tomu uveril...


69.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   1. 3. 2008, 10:27 avatar
nikto mi nič nevštepoval do hlavy, a keď sa jedná rodu v ktorom mi máš písať, tak som žena


43.
označiť príspevok

jos24
   26. 2. 2008, 13:25 avatar
...v celom vesmire Tvojej (mojej, jeho,...) hlavy...


44.
označiť príspevok

sunny
   27. 2. 2008, 08:09 avatar
Mal som pravdu. Vy nechcete uveriť pravde, ale hocičomu inému, čo bude pre vás prijatelnejšie. Prečo si teda nechcete prečítať www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk? Každý by mal mať vieru v Boha, ak sa chce dostať do neba. Iná možnosť strávenia večnosti je len peklo. Ľudia často hovoria "radšej pôjdem do pekla" ! Tak si prečítajte, ako vyzerá to peklo. To sú zážitky ľudí z klinickej smrti! Keď vám niekoľko ľudí nezávisle od seba povie, čo zažilo a bude to rovnaký príbeh, tak určite neklamú. Nie?


45.
označiť príspevok

sunny
   27. 2. 2008, 08:19 avatar
www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk- vľavo hore All Other Languages - Czech - Zážitky ľudí z klinickej smrti, Božie zjavenie pekla, 23 minút v pekle.

Ani smilníci, ani modláriI, cudzoložníci, nemravníci, ani homosexuáli, zlodeji, ani lakomci, opilci, rváči, ani lupiči nebudú mať Božie kráľovstvo ako dedičstvo!


47.
označiť príspevok

fajer
   27. 2. 2008, 20:46 avatar
to azda nemyslíš vážne,sny predkladáš,ako dôkaz,nme sa tiež snívajú všelijaké gebuzini.Ešte by ma zaujímalo,kto zmeral tých 23 ninút.


48.
označiť príspevok

JTull
   27. 2. 2008, 21:34 avatar
sunny
Ked som mal 18 rokov operovali mi koleno. Nebola to komplikovana operacia, ale vzhladom k tomu ze som mal pred nou znacne ochabnuty sval nastali u mna tazke komplikacie. Dostal som ranovu horucku vyse 40 stupnou a bolo mi hrozne /"na umretie"/. Davali mi infuzie ani neviem co vsetko mozne. Odpadol som. Pamatam si, mozno to bol ucinok niektorej s tych infuzii, ze zrazu a bol to hotovy skok, som sa zacal citit nadherne. Zdalo sa mi, ze letim a viem usmernovat svoj let ciste myslienkov. Predo mnou bolo jasne biele svetlo do ktoreho som sa vnaral. To svetlo bolo ziarive, ale vobec neoslnovalo. Neviem ako dlho to trvalo. Ked som sa prebral pocul som ako doktor povedal " No konecne. Uz bude v poriadku", alebo nieco podobne. Potom som zaspal. Nieco podobne zazivaju vraj kozmanauti a piloti pri trenigoch v "odstredivkach". Je to reakcia mozgu na nebyvalu zataz organizmu. Moc sa v tom nevyznam. Mozno som bol blizko neba ..., ale ja ateista?


49.
označiť príspevok

Kaonashi
   28. 2. 2008, 00:17 avatar
Skôr nebol. To uspokojenie a radosť je dôsledok toho, že umierajúci mozog v agónii vypúšťa množstvo endorfínov a serotonínov - hormónov šťastia, tie tiež tlmia bolesť. Podobné procesy prebiehajú aj pri iných pre organizmus veľmi stresujúcich udalostiach, trebárs pri autonehode. Vďaka tomu môže napr. človeku kľudne aj odtrhnúť nohu a on nič necíti. Smrť je veľmi stresujúca udalosť pre organizmus, snáď viac ako narodenie Lenže pri smrti dochádza aj k nedostatku kyslíka, časti mozogvej kôry zodpovedné za zrakové vnemy teda nemôžu fungovať správne, videnie sa rozmaže resp. sa zúži zorné pole a vidno tunel. Robili sa tiež rôzne pokusy s drogami ako ketamín či DMT, pri ktorých sa podarilo navodiť podobné zážitky, dokonca aj tie mimotelové zážitky. Alebo sa rovno robili pokusy so stimuláciou istých centier v mozgu elektródami a opäť sa objavili zážitky typické pre blížiacu sa smrť, aj keď nikto neumieral. Ale ohľadom toho existuje množstvo teórií a hypotéz...
Zaujímavé je tiež to, že isté centrá mozgu sú zodpovedné za silné spirituálne zážitky. Scany mozgu ich pekne ukázali, často sa pri ich poškodení (napr. pri epilepsii) objavovali samovoľne pocity blízkosti boha, lásky a podobne...
Ale kto sa smrti bojí a je mu príjemnejšia predstava, že po smrti ho niečo čaká než prostý fakt, že len jeho mozog sa v panike a agónii rúca...nech si tomu verí, aspoň si umieranie viac užije.
Hm, zážitky "z pekla" som ešte nejak neskúmal, musím sa priznať...takže k tomu sa vyjadriť neviem...zdá sa mi ale nepravdepodobné, že ak sa dajú zážitky "z neba" navodiť hoci aj hlúpymi elektródami, že by tie pekelné zážitky mali nadprirodzenú povahu...


51.
označiť príspevok

sunny
   28. 2. 2008, 09:19 avatar
Kaonashi, tie zážitky pekla majú ľudia, ktorí zažili klinickú smrť, teda chvíľku bolo ich telo mŕtve. Vtedy duša opúšťa telo a dostane sa na veľký súd, kde Boh stanoví, kde má duša spravodlivo stráviť večnosť, prípadne si nezaslúži ani nebo ani peklo, tak pôjde do očistca. Myslím si, že v podstate to je OBE-out of body experience, jednoducho duša opustí telo, ale v žiadnom prípade to nie je sen!


52.
označiť príspevok

Kaonashi
   28. 2. 2008, 10:19 avatar
Daj si ketamín a budeš mať tiež OBE :D


53.
označiť príspevok

jos24
   28. 2. 2008, 10:43 avatar
...nepotrebuje, aj tak je mimo...


56.
označiť príspevok

fajer
   28. 2. 2008, 20:12 avatar
už si rozmýšľala nad tým,že nie všetci ktorích miluješ sa nedostanú do neba,takže sa už nikdy nestretnete,lebo ty budeš naveky v nebi a oni v pekle,neviem či budeš v takom nebi šťastná.


50.
označiť príspevok

sunny
   28. 2. 2008, 09:12 avatar
Jtull, ja hovorím o ľuďoch, ktorý zažili klinickú smrť. Ty si len odpadol, ale nebol si mŕtvy, a to je rozdiel. Totiž keď zomrieš (klinická smrť), tak tvoja duša opustí telo a dostane sa na miesto, kde si to zaslúži. To nebola náhoda, že prežili, teda že sa ich duša späť vrátila. Oni majú poinnosť informovať o tom ostatných ľudí a varovať ich, aby neskončili v pekle, lebo posmrtný život existuje!!! Prečo si myslíš, že existuje tá stránka spiritlessons.com ? Myslíš si, že oni na tých knižkách a CD zarábajú veľké peniaze??? Tá stránka je tu na to, aby nás vystríhala!


54.
označiť príspevok

Kaonashi
   28. 2. 2008, 11:08 avatar
Klinická smrť neznamená ešte úplnú smrť, len zastavenie činnosti srdca a iných dôležitých orgánov. Klinická smrť je vratná, oživovacími procedúrami je možné vrátiť človeka do života. Aj keď trebárs s poškodeniami z nedostatku kyslíka. Potom je biologická smrť, vtedy už začínajú rozkladné procesy, v celom tele, je nevratná. Ty akosi nemáš právo rozhodovať o tom, ktoré zážitky skutočne sú tie typické pre blízkosť smrti a ktoré nie. JTull podal opis, ktorý sa na zážitok blížiacej sa smrti dosť podobá, aj keď možno nebol vyslovene v stave klinickej smrti. Ale ako vravím, tie zážitky sa nemusia vyskytovať len v klinickej smrti, vyskytujú sa vo veľmi stresujúcich a zaťažujúcich situáciách pre organizmus.

Ale mel si dookola to svoje...veď ty si určite neurobiológ...


46.
označiť príspevok

Kaonashi
   27. 2. 2008, 08:32 avatar
hm...ani modlári...tak to máš smolu


55.
označiť príspevok

JTull
   28. 2. 2008, 16:45 avatar
sunny
Veris tomu, ze nas navstivili mimozemstania a dokonca niektorych ludi aj uniesli?


57.
označiť príspevok

sunny
   28. 2. 2008, 20:20 avatar
Jtull, neviem, či mimozemsťania niektorých ľudí aj uniesli, ale podľa mňa existujú. Veď je na to toľko dôkazov a napr. aj inštitút zaoberajúci sa týmito vecami vo Francúzsku. Toľko rozruchu by sa nerobilo okolo niečoho, čo neexistuje. Veď je potvrdené, že v Spojených Štátoch, Nové Mexico, Roswell, určite havarovalo UFO. Odtiaľ pochádza aj známa pitva mimozemšťana. Mimochodom, aj jedna moja blízka osoba má s tým skúsenosti, prečo by som nemal veriť.


60.
označiť príspevok

JTull
   29. 2. 2008, 16:34 avatar
sunny
Musim priznat, ze si ma zaskocil. Cakal som zapornu odpoved. Ved ako mimozemstania zapadaju do krestanskeho nazoru na svet? Aj oni boli stvoreni? Maju dusu? budu sa smazit v pekle, alebo pojdu do raja? Aj im sa zjavil Jezis Kristus?


61.
označiť príspevok

sunny
   29. 2. 2008, 16:54 avatar
JTull, ja naozaj neviem, ale je mi to jedno. Neviem o tom, že by niekde v Biblii alebo v Katechizme Katolíckej Cirkvi bolo napísané, že mimozenštania a vôbec akýkoľvek život mimo našej planéty je jednoznačne nemožný. A načo by mala Cirkev sa zaoberať ešte aj nejakými mimozemsťanmi, veď tu máme dôležitejšie problémy. Mimochodom, veď je toľko dôkazov a toľko sa stalo udalostí, ktoré tomu navedčujú, tak prečo by som tomu nemal veriť? A ako som napísal, aj osoba z môjho blízkeho okolia má s tým skúsenosť, takže nemám dôvod tomu neveriť. To čo videla na oblohe, muselo ísť rýchlosťou niekoľko desiatok tis. km/h, ak si dobre pamätám, to nemohlo byť lietadlo. A boli tam ešte aj iné okolnosti. Tomu človeku verím, nemá dôvod klamať a už vôbec nie keď ide o takúto nepodstatnú vec. Kedysi som videl tiež niečo podobné a začal som sa o to veľmi zujímať, ale nakoniec som zistil, že možno som len zle videl, možno to bola náhoda, možno som sa nejako pomýlil, a aj tak to určite k ničomu nepovedie. Načo je dobré sa o to zaujímať?


62.
označiť príspevok

JTull
   29. 2. 2008, 18:02 avatar
sunny
Mozno v nasom vesmire, v jej historii, boli, su, budu mimozemstania. Hociktora s tychto moznosti je pravdepodobna. Irelevatny dokaz vsak nie je. Mnoho vedcov /napr. s Inštitútu výskumu mimozemskej inteligencie (SETI)/ by ho velmi radi predostreli verejnosti. Miliardove sumy sa vynakladaju na taketo vyskumi. Zial zatial je vysledok negativny.


65.
označiť príspevok

sunny
   29. 2. 2008, 19:05 avatar
JTull, ja si myslím, že už o tom sú aj ozaj relevantné dôkazy (US, Rusko), ale tie sa my v blízkej budúcnosti určite nedozvieme. Veď všetko podozrivé, čo sa stalo v US, tak US vláda zaprela alebo zdôvodnila ako pre malé deti. Ľudia sú príliš ovplyvniteľní ako sa ukázalo pri obyčajnej beletrii ako Da Vinciho Kód, takže nečakaj, že by sa nám zdôverili s niečím takýmto, veď to by bolo ako šírenie poplašnej správy.


72.
označiť príspevok

JTull
   1. 3. 2008, 17:55 avatar
sunny
Problemom tych ozaj relevatnych dokazov je predovsetkym to, ze nie su relevatne. Vlady USA, Ruska v mnohych pripadoch zivili famy o UFO, aby zakryli svoje aktivity v inych oblastiach.


77.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 21:24 avatar
Môj predcházajúci príspevok som myslel tak, že v USA alebo Rusku už majú určite ohľadom tohto jasné dôkazy, ale tie by nikdy nemohli vlády povedať verejnosti. Podľa mňa sa fámy o UFO vo väčšine prípadov snažili všetkými silami zakryť a ľudí upokojiť, aby nevznikla panika. Vlády štátov sú určite tie posledné, ktoré by mali záujem to podporovať.


88.
označiť príspevok

JTull
   2. 3. 2008, 09:32 avatar
sunny
Opak je pravdou. Mnohe vojenske utajene aktivity oboch vtedajsich velmoci sa snazili prekryt UFO. Napr. po 2. svet. vojne spolupraca byvalych nacistov odbornikov v oblasti letectva a americkych specialistov pri vyvoji novych strat. zbrani. Ale tato diskusia by potrebovala vacsi priestor. Mozno novu temu.


67.
označiť príspevok

jos24
   29. 2. 2008, 20:12 avatar
...cely zaklad biblie je o mimozemstanoch... len to tam treba vidiet...cirkevny vyklad je o inom...


58.
označiť príspevok

sunny
   28. 2. 2008, 20:24 avatar
Ale to, či existujú minozemšťania, môže byť pre tebe úplne irelevantné. Ale existencia neba a pekla, by ti určite nemala byť ľahostajná, veď to je tvoja večnosť, miliardy miliárd rokov. Tento život je oproti večnosti úplne nič. Tak si predstav, aké by pre teba malo byť podstatné, kde skončíš.


59.
označiť príspevok

jos24
   29. 2. 2008, 00:19 avatar
...myslim si ze pre ludstvo je relevantnejsie ci existuju mimozemstania ako to ci existuje peklo...stretnutie dvoch civilizacii ineho povodu je pravdepodobne, kdezto peklo...no skoda reci...


63.
označiť príspevok

JTull
   29. 2. 2008, 18:18 avatar
sunny
Zial po anglicky neviem, tak som si nemohol precitat Tebou odporuceny link. O zazitkoch, ktore spominas som vsak cital i videl par dokumentov. Hovorilo sa v nich i o prijemnych pocitoch, ake som zazil ja. A boli velmi podobne. Vsetky tieto zazitky, tie prijemne i zle, sa daju vysvetlit prirodzenou cestou, tak ako to naznacil Kaonashi.


64.
označiť príspevok

sunny
   29. 2. 2008, 18:56 avatar
Tam to je aj po česky, určite si to pozri:
www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.skĎalej klinkni vľavo hore na "All Other Languages" a potom na "Czech". Tam máš Božie zjavenie pekla-M. Baxter a Zážitky ľudí z klinickej smrti-Maurice Rowlings.


66.
označiť príspevok

sunny
   29. 2. 2008, 19:42 avatar
Tu sú presné linky, všetko je v Češtine:

Božie zjavenie pekla: www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

23 minút v pekle: www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zážitky z klinickej smrti: www.spiritlessons.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


68.
označiť príspevok

JTull
   1. 3. 2008, 09:22 avatar
sunny
,,, ako som uz povedal "Vsetky tieto zazitky, tie prijemne i zle, sa daju vysvetlit prirodzenou cestou, tak ako to naznacil Kaonashi." Budem oponovat inak. Neuvedomujes si, ze nazory, ake prezentujes /typu M. K. Baxter/ degraduju Boha na uroven napr. Stalina? Ten akurat svoje gulaky tajil a propagoval "svetllejsie zajtrajsky". A kde je tu slobodna vola? Ved rozhodovat sa pod tlakom existencie nesmiernych hroz nemoze byt slobodnym rozhodnutim. Boh sa zjavi cloveku, aby mu ukazal ake hrozy ho cakaju, ked v neho neuveri. Mam o krestanskej viere, od tychto "bludov", rozhodne lepsiu mienku.


70.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 12:55 avatar
Ty tomu nerozumieš, že Boh to urobil preto, lebo ľudia v exisatenciu pekla neveria? M. Baxter sa narodila preto, aby svetu predniesla toto posolstvo pre záchranu duší. Aby ľudia vedeli, čo ich čaká, pokiaľ budú žiť nezodpovedne a pôžitkársky.


71.
označiť príspevok

fajer
   1. 3. 2008, 15:10 avatar
kristové rany,dalšia sprostosť z tvojho mozgu,Baxterová bola v pekle,ja som bol na Marse a mne nikto nechce uveriť-čím to je.


75.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 21:07 avatar
Asi preto, lebo to, že ty si bol na Marse je riadna blbosť a pre ľudstvo to je úplne ale úplne irelevantné... aj keby to bola pravda. Ale tieto Bože zjavenia môžu zachrániť miliardy ľudí pred peklom, zachrániť ich večnosť. V podstate je to pre nich tá najdôležitejšia informácia, akú sa môžu dozvedieť na tomto svete a od M. Baxter je to tá najväčšia pomoc, akú im môže poskytnúť.


76.
označiť príspevok

jos24
   1. 3. 2008, 21:18 avatar
...pre mna by bola vacsia pomoc, keby mi pomohla financovat synove studium...a keby bol fajer na Marse, to by si videl/a aky frmol by nastal, ake dolezite by boli jeho informacie...


78.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 21:36 avatar
Z internetu: Meaning of the name Sunny: Sunny, male, English, means: bright disposition, cheerful.
Sunny je anglické mužské meno, by ste si to už mohli zapamätať a oslovovať ma v mužskom rode.

Jos24, myslel som to tak, že dôležitosť existencie pekla a Boha je pre ľudstvo neporovnateľne dôležitejšie ako Mars. A pre tvojho syna by bolo milionkrát dôležitejšie, aby veril v Boha, ako VŠ a to myslím vážne. Mimochodom, neviem, či veríš v Boha, ale každý, kto verí v Boha, má šťastný život a kto neverí v Boha, ten je nešťastný a s tým súvisia aj úspech atď.


79.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 21:39 avatar
Inak sorry, nechcel som sa teba dotknúť a ani tvojho syna, že študuje na VŠ, to nemôžem vedieť kde študuje.


80.
označiť príspevok

jos24
   1. 3. 2008, 22:36 avatar
...nemusis sa ospravedlnovat, nijak si sa ma nedotkol, ale moj nazor je presne ale presne opacny...


83.
označiť príspevok

fajer
   2. 3. 2008, 07:10 avatar
nepovec,TY žiješ asi na marse,pozri sa len na moslimov,sú tam šťastný vtedy ,ked pri nich nevybuchne bomba a všetci sú veriaci.Pozri sa do Irka,tam tiež katolíci vyrábaju bomby.Zataké šťastie ti veľmy pekne dakujem.


84.
označiť príspevok

sunny
   2. 3. 2008, 07:19 avatar
Ten, kto verí v Boha, je šťastný, lebo jeho život je naplnený, má zmysel a nemusí sa báť o svoju budúcnosť. Pretože vie, že ten, kto verí a nedopustí sa smrteľného hriechu, tak po smrti sa do pekla určite nedostane, resp. dostane sa do neba alebo do očistca a potom do neba. Keby som bol na mieste nejakého ateistu, tak by som sa fakt potreboval presviedčať, že ten Sunny je fanatik, klamár, trepe blbosti, po smrti nič nie je..., aby som zmiernil strach. Niektorí z vás ateistov musia mať fakt veľký strach, keď vidím tie vaše ostré reakcie...


85.
označiť príspevok

sunny
   2. 3. 2008, 07:26 avatar
Ty chceš povedať, že preto, lebo je v Iraqu vojna, sú tam ľudia, ktorí veria v Boha nešťastní? Tak to by si sa možno čudoval. Síce majú znepríjemnený pozemský život, ale nič to nemení na tom, že pokiaľ sú teistami a žijú slušne, tak ich po smrti čaká hojná odmena v Nebeskom Kráľovstve, preto majú dôvod na radosť a preto je ich život neplnený a zmysluplný.


93.
označiť príspevok

jos24
   2. 3. 2008, 18:20 avatar
...hej su stastny a najstastnejsi je ten co sa odpali vybusninou medzi stovkami ludi na trhovisku...lebo ten pojde rovno do neba...je to vola alahova...uz ma to fakt nebavi tu klepkat slova vselijakym, pravdepodobne ani nie krestanom, ale sektarom...cirkev je politicko-ekonomicke zdruzenie, dobre organizovane a perfektne riadene...za ucelom zisku - materialneho a mocenskeho...ze to tak nie , to ma nik nepresvedci...amen!


73.
označiť príspevok

JTull
   1. 3. 2008, 18:12 avatar
sunny
M. Baxter predniesla posolstvo o existencii pekla, kde trpia hriesnici, neveriaci. Dobrotivy Boh nas miluje tak mocne, ze poslal svojho syna, aby zobral hriechy sveta na svoje plecia a svojou obetou nas vykupil a zaroven zariadil, ze ti, co ziju nezodpovedne a pôžitkársky, alebo maju iny nazor skoncia v gulaku, pardon, v pekle.


74.
označiť príspevok

sunny
   1. 3. 2008, 20:56 avatar
JTull, celkom ti nerozumiem, ale takto to zhrniem. Ježiš za nás zomrel preto, aby sme po smrti nemuseli byť zatratení, čiže každý, kto úprimne poprosí Boha o odpustenie, tak mu budú odpustené hriechy a nakoniec určite skončí v nebi. To, že Ježiš za nás zomrel, aby nás vykúpil, neznamená, že teraz môžeme robiť čo chceme, nič neľutovať, a aj tak budeme spasení. To je zahrávanie sa s Božím Milosrdenstvom a ak sa nemýlim, tak to je ťažký hriech. M. Baxter dostávala tieto posolstvá preto, aby ich predniesla svetu a aby aj ostatní ľudia uverili nielen v Boha, ale aj v existenciu pekla. Teraz, keď je to na internete, ľahko prístupné a v toľkých jazykoch, sa už ľudia nemôžu vyhovárať, že budú zatratení kvôli inému názoru či nevedomosti. Pretože v posolstve je jasne napísaná pravda. Každá čistá duša to rozpozná, a ten, kto sa necháva klmať diablom, ten to isto hneď odsúdi. Ale to je len jeho chyba, za to už nikto iný nemôže.


82.
označiť príspevok

fajer
   2. 3. 2008, 06:56 avatar
Baxster,by mali zatrvoriť za šírenie poplašnej správy,zastrašuje a klame.


86.
označiť príspevok

sunny
   2. 3. 2008, 07:35 avatar
Ako som napísal. Ten, kto má dušu čistú, vie rozpoznať pravdu. No ako vidím, Fajer, ty si určite ateista, teraz už o tom vôbec nepochybujem. Ja keby som bol na vašom mieste, tiež by som sa potreboval presviedčať, že ten Sunny je fanatik, Baxter klame, Cirkev je... Ako som už v minulosti napísal, pre človeka je najťažšie zmeniť sa z horšieho k lepšiemu, a teraz sa to potvrdilo. Pán jasnovidec s patentom na pravdu Fajer, ten vie vždy všetko, čo sa mu nepozdáva, hneď bez problémov odsúdiť ako klamstvo, výmysel... kľudne, bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Niektorí ľudia sú fakt nepoučiteľní a obmedzení, im už asi len Boh môže pomôcť. Škoda.


81.
označiť príspevok

Kaonashi
   1. 3. 2008, 23:08 avatar
obsesia?


87.
označiť príspevok

sunny
   2. 3. 2008, 08:05 avatar
Už zostáva len málo času. Filmy ukážu, že príde niečo katastrofálne. Vedci vedia, že sa niečo veľkého stane. Nechápu iba tomu, čo to bude. Teraz my, Cirkev, vieme, že Ježiš čoskoro príde.

Teraz je ešte ten čas, ešte môžete oľutovať svoje hriechy, Pán odpustí. Keď budete prosiť, Pán Vám bude chcieť odpustiť. Teraz je ešte čas milosrdenstva.

V súčasnej dobe bude Pán pôsobiť mnoho tvorivých zázrakov. V Cirkvi budú ľudia uzdravení. V týchto dňoch sa prebudia mŕtvy a Boh ich bude používať v Chile pri tých istých zázrakoch, ktoré robili apoštoli v Biblii.

Pokým tu ešte nie je Pán, dovtedy je ešte ten čas, obrátiť sa! Dovtedy ľuďom môžu byť hriechy odpustené!


89.
označiť príspevok

JTull
   2. 3. 2008, 09:40 avatar
sunny
Kto stvoril peklo?


90.
označiť príspevok

sunny
   2. 3. 2008, 11:16 avatar
Boh si peklo nevymyslel, peklo je diablovo dielo. Diabol sa vzbúril proti Bohu, Boh ho vyhnal z neba a tak vzniklo peklo. Diabol kvôli svojej pýche chcel byť ako Boh. V pekle je diabol, démoni, padlí anjeli a ľudia, ktorí odmietli Božiu lásku a dar spasenia. Boh nikoho neposiela do pekla, je to iba vina jednotlivca, ak sa vzbúri proti Bohu alebo ak žije v hriechu.


92.
označiť príspevok

fajer
   2. 3. 2008, 13:14 avatar
Ty musíš byť v nejakej sekte,tí prvý odchádzajú do neba,nieže zakopneš o prah na nebeskej bráne a zakľaješ bo boha,lebo pôjdeš do pekla.


91.
označiť príspevok

JTull
   2. 3. 2008, 12:21 avatar
sunny
Neviem, ci som to spravne pochopil. Diabol dokaze tvorit ako Boh i ked iba peklo. A kedy ho stvoril? Vtedy, ked clovek zil este v raji, alebo az neskor? Ked Boh neposiela do pekla na co je potom Bozi sud? A ked je Boh milujuci a vsemohuci ako to, ze nedokaze stratene duse zachranit.


94.
označiť príspevok

sunny
   3. 3. 2008, 10:28 avatar
Jtull, sorry, ale ja nie som Boh, takže neviem všetko o všetkom, a nie som ani žiadny teológ. Ako to presne bolo a čo sa kedy stalo a presné okolnosti, to asi vie len Boh. Ale na internete som niečo našiel, ale neručím za to, pretože povedať v tomto špecifickom prípade jednoznačnú odpoveď by som si nedovolil.

Boh nestvoril zlo a nestvoril ani peklo. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, čítame vo sv. Písme. Nikde sa nehovorí, že by Boh stvoril peklo. Nie je to teda Boh, ktorý hádže človeka do pekla. Človek si ho vytvára sám a sám sa doň môže svojimi skutkami vrhnúť. (Takto to pravdepodobne urobil na počiatku i diabol.) Je to vtedy, keď koná proti Božej vôli. Božia vôľa totiž je, aby bol každý spasený. Ak niekto prechádza križovatkou na červenú a zrazí ho auto, nemôže za to obviňovať toho, kto vymyslel semafór. Za svoje nešťastie je zodpovedný on sám, a nie ten, kto ho semafórom varuje. Je preto nezmyslom obviňovať Boha z toho, že stvoril peklo, aby doň mohol človeka uvrhnúť. Práve naopak, Boh človeka vo svojej nesmiernej láske varuje, aby sa nevrhol do zatratenia. Ono totiž nie je pre nikoho pripravené. Na jeho výstavbe sa podieľa každý osobný hriech, a jeho trpkú predchuť človek často prežíva už v tomto živote. Boh je láska. A všetko jeho úsilie je zamerané na naše šťastie. On si nás všetkých ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme s ním prežívali večnú blaženosť. Avšak to predpokladá náš slobodný súhlas. Preto nás obdaril rozumom a dal nám slobodnú vôľu. Môžme si vybrať všetko, teda Boha, alebo nič, prázdnotu, zlo, zatratenie. Ak človek prijíma Božiu vôľu, volí si najväčšie dobro, ktoré možno prijať. Zlo teda nevládne nad svetom a Boh nie je bezmocný voči nemu. Ono je len dôkazom ľudskej slobody, zneužitej hriechom.


95.
označiť príspevok

Aniel
   29. 10. 2008, 15:23 avatar
Chcel som sa spyat ta pani M. Baxter pisala ze ocistec neexistuje...mam tomu rozumient ze je to vymysel Katolickej cirkvi?


96.
označiť príspevok

Marquis.De.Carabas
   29. 10. 2008, 15:29 avatar
Aniel, choď na to logicky a pochopíš, že Očistec nemá zmysel, Peklo je prázdne a v Nebi ti nedovolia robiť čo by si chcel...


97.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 18:35 avatar
očistec nepoznajú protestanti. Katolíci áno. V tomto má cirkev pravdu. Indovia očistcu hovoria kámalóka.


98.
označiť príspevok

Mojka žena
   29. 10. 2008, 18:42 avatar
..podľa mňa, očistec poznajú u nás len katolici  


99.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 18:47 avatar
nepoznajú ho len katolíci, ale podľa mňa v tomto má cirkev pravdu.


100.
označiť príspevok

Mojka žena
   29. 10. 2008, 18:50 avatar
..kto ešte pozná očistec a v čom má cirkev pravdu ?


101.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 18:52 avatar
Napr. antroposofia. Cirkev má pravdu o očistci.


102.
označiť príspevok

Mojka žena
   29. 10. 2008, 19:46 avatar
..jany antropozofia je leh hnutie, nie vierovyznanie cirkvy. Už sa opakuješ, že cirkev má pravdu o očistci. Čím ma vieš presvedčiť, že má ozaj pravdu ?  


103.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 19:48 avatar
nechcem Ťa presviedčať.


104.
označiť príspevok

Mojka žena
   29. 10. 2008, 19:54 avatar
..prečo jany ? Myslíš, že nemalo by to význam ?  


105.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 20:14 avatar
podľa môjho poznania tzv. očistec jestvuje. To nie je o presviedčaní.


106.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2008, 20:47 avatar
janyjany aj tvoje dieta je v naruci beze siat..ja sa na to moje nemoozem uz pozerat,musim mat oblecene 


107.
označiť príspevok

janyjany
   29. 10. 2008, 21:03 avatar
to dieťa je naše vyššie ja


108.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2008, 21:20 avatar
janyjany,ktory smer myslim duchovny je pre teba najblizsi...napr.rozenkruciani,ci baptisti,alebo opus dei..


109.
označiť príspevok

janyjany
   30. 10. 2008, 11:34 avatar
salbea - najbližšia je mi antroposofia


110.
označiť príspevok

salbea žena
   30. 10. 2008, 11:48 avatar
janyjany co to je? nic som normalne o tom nevygooglila ..mesuge..
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:58,  Treba cigánsky problém riešiť.
dnes, 15:54,  To znamena propagovat
dnes, 15:52,  vyhľadáva určuje ciele
dnes, 15:49,  122/ To aj statny odznak na golieri zakazu???:)))
dnes, 15:34,  97. Čo znamená "ramovať" stranu?
dnes, 15:33,  124. Ja som síce písal, že chcú spájať, ale nepísal som, že by tak úplne chceli...
dnes, 15:27,  ondrej tento zlý človek stále len klame nenávidí všetko slovenské, slúži cudzím...
dnes, 15:25,  Národné vlajky sú zakázané
dnes, 15:25,  Putinov potkan...alias mufko Nadáva na všetko Slovenske, nadáva na svojho...
dnes, 15:23,  djjaro prečo troluješ ? era písal, že liberáli chcú spájať jeho som sa pýtal.
dnes, 15:21,  Rastislav Rogel – 2× odsúdený za ublíženie na zdraví; vytetovaný hákový kríž...
dnes, 15:19,  Ondrej Ďurica – hajlujúci hovorca podľa rozsudku Okresného súdu môžeme Ďuricu...
dnes, 15:02,  Vsade vidim ludi roznych nazorov ,
dnes, 14:58,  Všade. Veď si čítal Borisov príspevok o tom, ako pobrali poslancom národné vlajočky a...
dnes, 14:57,  Kto chce volit nech voli koho chce
dnes, 14:56,  Kto chce psa biť, palicu si nájde.
dnes, 14:56,  Kde vidis snahy Lsns spojit ludi ?
dnes, 14:55,  Kde vidíš snahy liberálov zjednotiť tých čo odmietajú liberalizmus pod liberálnu vlajku ?
dnes, 14:55,  Nemuseli sa tak nazyvat ked boli
dnes, 14:54,  Nacisti sa sami nikdy nenazývali fašistami. To Rusi (Stalin, komunisti) ich tak nazývali a...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je milšie dostať kamienok z lásky, ako diamant z povinnosti.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(285 081 bytes in 0,760 seconds)