Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Sionizmus

16
reakcií
1547
prečítaní
Tému 5. januára 2012, 20:49 založil krtko.

podobné témy:1.
označiť príspevok

krtko muž
   5. 1. 2012, 20:49 avatar
Témou sú dôsledky diktátorského režimu, ktorý negatívne ovplyvňuje život občanov, prejavmi prenasledovania ľudí, rozdúchavaním rasizmu, násilia a zhoršením sociálnej situácie obyveľstva, pojmami, ktoré sa pravideľne objavujú na stránkach svetovej tlače a ktoré takmer nepretržite vstupujú do našeho súkromia prostredníctvom televízneho a rozhlasového spravodajstva.
Sionizmus, Izrael a palestínska otázka. Na jednej strane stojaca časť židovskej kultúrnej pospolitosti, ktorá zmanipulovaná politickými centrami židovskej buržoázie uskutočnuje pod zástavou náboženskej nacionalistickej teórie dlhodobý a neprirodzený plán osídlenia oblastí niekdajšej historickej Palestíny, a na druhej strane stojace arabské obyvateľstvo tohoto územia, ktoré na plány sionistov doplatilo stratou toho najcennejšieho, čo národ môže stratiť, stratou vlastného územia a rozpadom vnútorných sociálnych väzieb. Neobyčajná zložitosť tohoto konfliktu vyvoláva otázku, či už z hľadiska politickoprávneho, alebo morálneho, kto má právo na územie Palestíny, židia, alebo arabi? Sionizmus sa vo všetkých variantách drží tvrdenia, že Palestína je historickým domovom židov, pretože v priebehu 1.storočia p.n.l. tu vyrastali štátne útvary budované Hebrejčanmi. Arabská koncepcia zase vyvracia argumenty tým, že sa opiera o potomkov etnických skupín, napríklad Kananejcov, Aramejcov, či Chaldejcov, ktorí žili na tomto území pred príchodom hebrejských kmeňov. Pritom veľmi dôležitá skutočnosť, že v prvej polovici 7.storočia prišlo k dôkladnej “arabizácií” Palestíny nehrá v debate o historických právach žiadnu rolu. Stretávame sa tu s javom typickým pre diktatúru, s podmienkami národného a sociálneho útlaku, vedúceho k šovinistickým a rasistickým podobám, ktoré Európa pozná z vlastných skúseností.
Od 16. storočia boli arabi v Palestíne pod nadvládou osmanskej ríše a Palestína bola v tej dobe súčasťou tzv. Veľkej Sýrie. Avšak čisto nábožensky chápané vlastníctvo zeme sa neztotožnuje s postojmi moderného politického hnutia známeho ako sionizmus, ktorého ambície a ideológia boli príčinou celej reťaze udalostí vedúcich k súčasnej kríze.
Zakladateľom Svetovej sionistickej organizácie bol viedenský novinár Theodor Herzl, ktorý s myšlienkou založenia židovského štátu prišiel v roku 1897 na sionistickom kongrese v Bazileji. Búrlivé obdobie rozvoja kapitalizmu v 19.storočí zahájilo proces asimilácie židov v Európe. Tento proces bol priamo závislý na ekonomicko-sociálnom rozvoji. Úsilie britsko-židovského výboru prinieslo výsledky v konečnom znení Balfourovej deklarácie z roku 1917, v ktorej sa vláda Veľkej Británie pozitívne postavila k vytvoreniu domoviny pre židovský ľud v Palestíne, a ktorá zahrnovala aj záväzky a záruky pre arabské obyvateľstvo. V nasledujúcich rokoch si sionistickí vodcovia zvykli minimalizovať tieto záväzky argumentáciou, že Balfourova deklarácia bola vyhlásená kvôli záujmom sionistov pre vytvorenie vlastného štátu. Briti popreli myšlienku že motiváciou ich akcií bol záujem sionistov, ale pripustili limity uvedené v dvojzmyselnom formulovaní dokumentov svojich záväzkov voči arabom. V období po prvej svetovej vojne brali veľmoci len malé ohľady na národy do ktorých osudov zasahovali svojimi zámermi. Mnohí židovskí nacionalisti netrvali na Sióne ako na jedinom prijateľnom mieste pre židovský štát, ale pre východoeurópskych sionistov to bola Palestína, alebo nič. Ich predstava o národe bola rasistická a zastávali názor, že človek sa nestane židom keď bude vyznávať judaizmus, ale že židom sa človek musí narodiť. Väčšina amerických židov podporovala túto myšlienku bez znalostí faktov, ktorými by mohli situáciu na Blízkom východe lepšie pochopiť.
Od roku 1922 bol sionizmus podporovaný všetkými nasledujúcimi Kongresmi Spojených štátov amerických. Rastúci prúd židovských emigrantov po nástupe Adolfa Hitlera zväčšil obavu palestínskych Arabov, že Británia nikdy nedodrží svoje záväzky. MacDonaldova Biela kniha z roku 1939 poukázala na dvojzmyselnosť výrazu “národný domov pre židov” ako hlavnú príčinu nepokojov medzi Arabmi a židmi. S rozpútaním otvoreného nepriateľstva medzi nacistickým Nemeckom a spojeneckými národmi bolo úsilie Veľkej Británie prechodne odložené. Ale USA neprestalo ani na okamih s kampaňou za vytvorenie židovského štátu. Vo volebnej kampani v roku 1944 boli sionistické body zahrnuté v programoch oboch hlavných politických strán.

V chaotickom politickom vývoji a zocelovaní rán po roku 1945 sa len málokto odvážil poukázať nato, že k masovému usadzovaniu židov v Palestíne dochádza na úkor obyvateľstva, ktoré tam žije. Tragédia židov po zrode nacistickej praxe cez druhú svetovú vojnu plánom sionistov v podstate vyhovovala. Mohli v plnej miere dokazovať opodstatnenosť argumentov o tom, že židovský národ je predmetom neustáleho antisemitizmu, preto, že ostatné národy prevyšuje svojim intelektom a schopnosťami. Vtedy mohli zneužiť tisícky židov utekajúcich pred “Hitlerovými pecami” a ponúknuť im oázu kľudu v zasľúbenej zemi. Problém osôb bez domova bol jeden z najpresvedčivejších dokumentov použitý sionistami, aby získali podporu vlád pre okamžitú evakuáciu židov zo zberných táborov do Palestíny.
V roku 1947 poslanec William G. Stratton predložil Kongresu návrh zákona, aby boli do USA vpúštaní utečenci v počte, ktorý sa bude rovnať časti celkovej kvóty nevyužitej počas vojny. Podľa tohto zákona malo povolenie prisťahovať sa do USA dostať 400 000 bezdomovcov, vrátane židov. Toto veľkorysé vpúštanie židovských bezdomovcov do USA by však odstránilo potrebu židovského štátu. Nátlak sionistov sa sústredil hlavne na prezidenta Trumana, aby nezmenil svoje stanovisko, že budúcim domovom židov môže byť jedine Palestína. Zatiaľ čo politika slepej uličky Washingtonu a Londýna pokračovala, situácia na Blízkom východe sa zhoršovala. Pod vedením organizácií Ir-gun, Stern a Haganah uskutočnovali židi po celom území pumové atentáty. Stúpal počet mŕtvych a zranených. Teroristickú organizáciu Ir-gun známu aj pod názvom ETZEL založil v roku 1937 David Raziel, pod názvom Ir-gun Zvai Leumi (Národná vojenská organizácia). Od roku 1943 až do jeho rozpustenia v roku 1948, stál v čele Ir-gunu budúci izraelský premiér Menachem Begin. Skupina Stern, nazvaná podľa vodcu Abrahama Sterna, bola známa aj menom Lehi, čo bola skratka hebrejského názvu Lohame Herut Yisra´el (bojovníci za slobodu Izraela). Jednou z obetí Stern gangu sa stal lord Mayne, britský ministerský zástupca na Blízkom Východe. Spolu so svojím šoférom bol zabitý v Káhire 6. novembra 1944. Tento prípad ukázal, kam až siahajú prsty Stern gangu. Vražda lorda Mayneho v roku 1944, spáchaná teroristickou organizáciou Stern, bola vôbec prvým činom moderného medzinárodného terorizmu, spáchaná pre celosvetovú publicitu. Do konca roku 1946 Ir-gun a Stern zabili 373 osôb, z toho 300 civilistov. V tej dobe nastali komplikácie, keď ostré memorandum Arabskej ligy pre ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že Trumanov návrh dovoliť 100 000 židom prisťahovať sa do Palestíny porušuje záväzky Bielej knihy. Začiatkom roku 1947 židovské protibritské násilie na území Palestíny dosiahlo neúnosnú intenzitu. Veľmi zlá situácia viedla Britov k evakuácii 2000 úradníkov a k obstavaniu hlavných administratívnych budov ochrannou bariérou. Veľká Británia sa rozhodla spor prenechať na čerstvo založenú medzinárodnú organizáciu OSN, ktorá 29.novembra 1947 schválila rozdelenie Palestíny na židovský a arabský štát, s pridelením 56% pôdy pre židovské obyvateľstvo, ktoré v tom čase tvorilo iba necelú tretinu obyvateľstva a vlastnilo iba 7% pôdy. Arabská liga toto rozhodnutie odmietla. Vyhlásením nezávislosti 14. mája 1948 vznikol na území Palestíny moderný štát Izrael.
Nový izraelský štát sa rýchlo snažil zaistiť si stálu židovskú väčšinu v krajine. Jednou z ciest na dosiahnutie tohto cieľa, bolo násilné vysídlenie Arabov. Pomohla tomu aj júnová vojna v roku 1967.
Izraelský zákon o občianstve z roku 1952 uzákonil diskrimináciu a učinil z Arabov občanov druhej triedy. Systém izrelskej vojenskej vlády nad Arabmi predpokladal, že každý Arab ohrozuje bezpečnosť a jeho pobyt a činnosť boli neustále sledované a kontrolované. Bez zvláštneho povolenia nesmeli Arabi cestovať po krajine, mohli byť hromadne vyhostení do zvláštnych zón. To všetko z právomoci miestnych vojenských guvernérov bez možnosti odvolať sa na súd. Väčšina arabských farmárov stratila pôdu behom prvej arabsko-izraelskej vojny v roku 1948-49. Zákon o výkupe pôdy z roku 1953 legalizoval zaberanie arabskej pôdy, ktorý platí dodnes. Na základe právomoci ministra obrany mohla byť ktorákoľvek oblasť vyhlásená za “bezpečnostnú zónu” zo zákazom vstupu.
Zatiaľ čo americké médiá vykreslovali obraz spokojnosti arabského obyvateľstva, ktoré využíva najväčších výhod “demokratického Izraela”, bola arabská mládež vychovávaná v atmosfére totálneho útlaku. Hrozby domácich väzení a demolácie domovov nútili mladých Arabov k spolupráci s políciou. Študenti, ktorí odmietli slúžiť ako informátori boli upozornení, že si nenájdu prácu. Po víťazstve v roku 1967 pokračoval Izrael v politike vysídlovania arabského civilného obyvateľstva, ekonomickým zbedačovaním, útlakom a psychologickou vojnou. Aj keď je arabština úradným jazykom, všeobecné predpisy sú vydávané v hebrejštine, alebo v angličtine.
Profesor organickej chémie na Hebrejskej univerzite a bývalý väzeň koncentračného tábora v Bergen-Belsene, predseda Izraelskej ligy pre ľudské a občianske práva, Šahak, skonštatoval, že štát Izrael je rasistickým štátom, pretože ľudia sú tu sústavne vystavovaní legálnej diskriminácií v najdôležitejších oblastich života len pre svoj pôvod … kto nie je žid, je diskriminovaný len preto, že nie je žid! Väčšina pôdy patrí Židovskému národnému fondu. Ten zakazuje arabom bývať, alebo otvoriť si živnosť a pracovať na vlastnej pôde len preto, že nie sú židia. Podľa osnov izraelského ministerstva školstva sú židovskí školáci už od materských škôl zoznamovaní s koncepciou “záchrany pôdy”. Pôda je “zachránená” pokiaľ bude prevedená do židovského vlastníctva.
História Palestíny bola až do príchodu sionistov úplne arabská. Meno Palestína je odvodené od “Filistia” - zem biblických Filištínov, ktorí obývali južné pobrežie od 12.storočia p.n.l. Na základe výskumu ľudských kostier prišli antropológovia k názoru, že pred 50 000 rokmi boli palestínske rody rasovo miešané. Od 4.tisícročia p.n.l. do roku 900 p.n.l. boli určujúcim a prevažujúcim rodom Kanaánejci. V rannej dobe bronzovej boli mestá Jericho, Megiddo a Beth-šan strediskom civilizácie. Asi uprostred doby bronzovej sa rozvinuly vzťahy medzi ľudom Palestíny a fénickou civilizáciou. Behom svojej dlhej histórie bola Palestína vždy predmetom záujmu rôznych dobyvateľov a neustále menila vládu. Po Kanaánejcoch prišli Egyptania a Chetiti, Babylónčania a Peržania, Gréci, Rímania, Turci, Veľká Británia a teraz Izraelci. Židovská spoločnosť nikdy nepretrvávala.
14.februára 1978 odsúdil Výbor OSN pre ľudské práva Izrael za krutosti páchané na okupovanom území. Z 32 členských štátov boli proti len USA a Kanada. Sedem štátov sa zdržalo hlasovania.

„Ako hrdý Žid chcem, aby Amerika vedela o našom úspechu. Áno, ovládame Hollywood. Bez nás by ste si celý deň v televízii prepínali medzi asi dvomi programami. Ale je mi jedno, či si Američania myslia, že ovládame noviny, Hollywood, Wall Street alebo vládu. Ide mi len o to, aby sme ich ovládali aj naďalej.“ – Joel Stein (Los Angeles Times,19.12.2008)

Najúčinnejším spôsobom židovských konexií je hromadná kontrola médií. Nie je tajomstvom, že Rothschildovci si už v 19.storočí kúpili agentúru Reuters a že verejná mienka je ovplyvňovaná mocnými denníkmi New York Times, Washington Post a St.Louis Post – Dispatch, ktoré vlastní rodina Sulzbergerovcov. V Európe je to spoločnosť CME založená v roku 1994 prezidentom Svetového židovského kongresu Ronaldom Lauderom, ktorá ako hlavná vysielacia spoločnosť vlastní, mimo iných napr. v Čechách Tv NOVA a na slovensku Tv Markíza.
Vo všetkých hlavných časopisoch počnúc Vogue, Glamour, Esquire, Los Angeles Times, New York Herald Tribune a Washington Star sú židia na kľúčových miestach ako vydavatelia, šéfredaktori alebo zástupcovia šéfredaktorov. Nakladateľstvá a knižné veľkoobchody sú pod kontrolou židov. Rovnako rozhlas a televízie ako NBC, CNN, CBS, alebo American Broadcasting Company (ABC) rozhodujú čo sa má 200 miliónov američanov dozvedieť v správach z domova a zo sveta. Filmové spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer, 20-th Century Fox, Paramount Pictures, Columbia, United Artist a Warner Bros a divadlá na čele s Broadwai sú riadené a kontrolované.
Bohatstvo židov a ich bystrosť im zabezpečujú nesmiernu moc v oblastiach financií a bankových investícií a hrajú dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní politiky USA. Finančné domy na Wall Street sú ovládané židmi. Najväčšie investičné bankové domy – Goldman, Kuhn, Loeb a spol., Lazard Fréres, Lehman Brothers, Solomon Brothers a Loeb Rhoades stoja za národným hospodárstvom modernej Ameriky. Banka Loeb Rhodes poskytla sionizmu v roku 1974 výdatnú pomoc, keď Kongres schválil štátnu garanciu úveru 730 miliónov dolárov pre Izrael na nákup zbraní a vojenských zariadení v USA.
Obchodné konexie zahrnujú American Securities Corporation, John Morell and Company(štvrtá najväčšia baliareň a konzerváreň mäsa v USA), United Fruits, Foester-Grant ale aj MacDonalds a iné.
Izraelský vplyv v Bielom dome, Pentagone, Kongrese a iných volených inštitúciach spočíval hlavne v “kupliarstve” s volebnými hlasmi židov. V roku 1968 sa irský katolík Robert F. Kennedy s kampaňou “ Podporujte predovšetkým Izrael” stal židom viac ako ktorýkoľvek rabín. Objavoval sa v synagógach s modlitebným šálom a jarmulkou na hlave, požadoval zastavenie akejkoľvek pomoci arabským štátom a doporučoval predaj 50 lietadiel typu Phantom Izraelu ako náhradu za zničené bojové lietadlá vo vojne v roku 1967. Keďže Izrael bombardoval a napalmom spaloval palestínske utečenecké tábory a zmocňoval sa stále viac arabského územia, mladý palestínčan Sirhán Bišava Sirhán si do denníka poznamenal: “ RFK musí zomrieť ”. Kennedyho vražda však neodradila politikov v podpore Izraela.
Najväčším príspevkom Washingtonských senátorov pre Izrael bolo navrhnutie tzv. odstavca 501 obranného zákona, ktorý prezidentovi umožnoval neobmedzenú moc poskytovať úvery pre Izrael na nákup zbraní. V roku 1970 to využil Richard Nixon a poskytol Izraelu pôžičku 500 miliónov dolárov. Medzi rokmi 1973 a 1976 bola do Izraela dodaná výzbroj za 20 miliárd dolárov. Za 11 miliárd od USA, za 6 miliárd od Ruska a za 3 miliardy od Veľkej Británie a Francúzka. USA poskytli od roku 1948 do roku 1977 Izraelu pomoc vo výške 25 miliárd dolárov, t.j. 7300 dolárov na jedného izraelského občana.
Americko-izraelský výbor pre verejné záležitosti AIPAC, sionistická lobby skupina, ktorá v prípade keď Kongres rozhoduje o niečom dôležitom, aktivuje svojich židovských vodcov roztrúsených po celej krajine, a tí aktivujú svoju sieť priateľov, dopisovateľov a všetkých prispievateľov v kampani.
Po egyptskej revolúcií v roku 1952 sa vzťahy medzi USA a novou vládou Gamála Abdana Násira začali zlepšovať. Táto situácia bola vo vysokých izraelských kruhoch označená ako ohrozenie prílivu amerických dolárov do Izraela. Do Egypta bola vyslaná izraelská špionážna skupina, aby uskutočnila pumové útoky na americké úrady a v prípade potreby aj na zamestnancov s cielom pretrhať americko-arabské vťahy a predovšetkým egyptsko-americké vťahy. Podľa pravidiel médií v USA sú Izraelci “bojovníci za slobodu”, a Arabi “teroristi”. Rozkaz vyhladávať a ničiť Palestíncov dostala organizácia Mossad, izraelská obdoba CIA. V roku 1972 zriadili špeciálne oddelenie, ktoré 10.apríla 1973 zorganizovalo vpád do Libanonu a zavraždenie troch funkcionárov OOP(organizícia pre oslobodenie Palestíny). Operácia “Boží hnev” pod vedením zvláštneho poradcu Aharona Jariva mala neskôr za cieľ zlikvidovať 1000 vybraných Palestínčanov, ktorí by boli schopní zabezpečiť vedenie palestínskeho národno oslobodzovacieho hnutia.
Deklarácia “nebudeme sa skláňať pred terorizmom“ sa stala heslom americkej administratívy USA potom, čo sa médiá vo zvýšenej miere začali zaújmať udalosťami z rokov 1983 a 1984, zvlášť šíitskym samovražedným bombardovaním veľvyslanectiev USA a veliteľstiev námornej pechoty v Bejrúte. Na samom počiatku Reaganovho druhého prezidenstkého obdobia sľuboval predseda zahraničného výboru Senátu Richard.G. Lugar prezkumanie politiky USA. Nikdy sa tak nestalo. Staré nedostatky sa znovu objavovali a neblaho pôsobili na muslimský svet, zvlášť na libanonských šíitov, ktorí viac a viac podliehali silnejúcemu vplyvu Iránu a extrémnym formám islámskeho fundamentalizmu.
Násilie je na vzostupe a mier na Blízkom východe v nedohľadne. Pokiaľ nebude Izraelom uznané právo Palestíncov na sebaurčenie na ich vlastnej pôde, nebude problém vyriešený. Na druhej strane, arabi musia dokázať, že ich historická tolerantnosť voči židom, nie je len históriou, a že chcú úprimne realizovať koexistenciu so židmi v tejto oblasti na základe rovnoprávnosti. Sionistickému hnutiu by nemalo byť dovolené donekonečna využívať obete druhej svetovej vojny ako hlavnú zbraň a brániť tak nádeji na zaistenie skutočnej spravodlivosti a skutočnej bezpečnosti pre všetky národy na Blízkom východe.
Rezolúcia OSN č.3379, ktorá v roku 1975 vyhlásila sionizmus za rasistické hnutie, bola v roku 1991 zrušená pre nátlak USA, ako hlavného sponzora OSN.


2.
označiť príspevok

krtko muž
   5. 1. 2012, 21:50 avatar
"Kto veľa pracuje, nemá čas zbohatnúť" (staré židovské príslovie)
Súhlasí red rose


3.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 1. 2012, 22:09 avatar
"Kto nepracuje, nech ani neje" )) (z nejakej rozpravky
Súhlasí krtko


4.
označiť príspevok

red rose žena
   5. 1. 2012, 22:17 avatar
bez práce ,nie sú koláče:-)
Súhlasí krtko


5.
označiť príspevok

krtko muž
   5. 1. 2012, 22:20 avatar
práca oslobodzuje, a je to jedna z najúčinnejších terapií väčšiny problémov v každom veku
Súhlasí red rose, Boris_I.


16.
označiť príspevok

asmodei muž
   17. 5. 2016, 13:52 avatar
(5.) Na brane Osviencimu je napisane, ze praca oslobodzuje.


14.
označiť príspevok

starec muž
   9. 2. 2012, 16:22 avatar
Bez práce nie sú koláče,ale už keď sú,tak by sa mali rozdeliť,aby bolo pre všetkých,ktorí sa na na tom podieľali,nie len pre niektorých,aby to potom nevyzeralo tak,že sa nič neupieklo,ak väčšinu z nich zje ten najpažravejší.


6.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   5. 1. 2012, 22:20 avatar
arbeit macht frei  
Súhlasí krtko


7.
označiť príspevok

winry žena
   5. 1. 2012, 22:21 avatar
luxus je prebytok a ako taky je na obtiaz, asi by som sa ho zbavila..aj Janosik, slovensky hrdina


8.
označiť príspevok

red rose žena
   5. 1. 2012, 22:22 avatar
zato,že nemci lásku k práci zneužili/všetko sa dá zneužiť/ to ešte neznamená,že práca nelieči...
Súhlasí Mojka


9.
označiť príspevok

krtko muž
   5. 1. 2012, 22:23 avatar
pracuj len, a radosť príde sama od seba


10.
označiť príspevok

Mojka žena
   5. 1. 2012, 22:25 avatar
práca síce šľachti..ale luntruje telo  
Súhlasí krtko


11.
označiť príspevok

winry žena
   5. 1. 2012, 22:25 avatar
Kto stratil pracu, stratil zmysel byt uzitocnym....
Súhlasí Mojka, red rose, krtko


12.
označiť príspevok

red rose žena
   5. 1. 2012, 22:26 avatar
práca šľachtí,z roboty aj kone kapú-čo v preklade znamená,že aj v práci má byť zlatá stredná cesta.. 
Súhlasí Mojka, krtko, winry


13.
označiť príspevok

dubák muž
   9. 2. 2012, 09:43 avatar
Nadja, pre teba.


15.
označiť príspevok

jackherer muž
   17. 5. 2016, 13:22 avatar
ďakujem za archiváciu horeuvedených štúdií. podobné myšlienky sú žiaľ, okamžite stiahnuté z pultov knižných predajní ...


17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 5. 2016, 18:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:32,  “Keď ľudí na zemi pribúdalo a rodili sa im dcéry, synovia pravého Boha si začali...
dnes, 09:12,  Skuuusime ísť na Timura pomaly, postupne, a určite nás opäť rád poteší novými...
dnes, 09:11,  Ja napríklad dlhšiu dobu používam prípravok uz z potravín, ktoré majú vyšší účinok...
dnes, 08:59,  “Boh bohov, Jehova, prehovoril a predvoláva celú zem, od východu až po západ.” - Palm...
dnes, 08:43,  Shagara, pre mňa za mňa si ver vo večne plodeného Lenina...*13 Neverím tomu, ale nebudem sa...
dnes, 08:42,  Shagara, ktorá energia sa zhmotnila v hmotu? Poznáme ich viacero: mechanická energia, energia...
dnes, 01:34,  shagara 2 toto je by som povedal až primitívny názor na veci. Omša vznikla na základe...
dnes, 01:19,  5 HB nezodpovedné rečičky, pečo ste neuverili a neuposlúchli fatimu, aké uitrpenie a kolké...
dnes, 01:07,  zuzka 71 no a napriek tomu ja verím, že ani jedna cirkev nedáva človeku na spasenie...
dnes, 00:56,  Kasafran 63 - no to snáď nie. Z lona boha nikdy nič nevyšlo a prvotina jeho stvorenstva a je...
dnes, 00:39,  Inými slovami, Ježiš Kristus ešte stále sedí po pravici svojho Otca a Boha Jehovu...:-)
dnes, 00:37,  Enax je inak fajn, že nám dal ttie emotikony. .. no teraz ma to láka pýtať aj iné. .. *21...
dnes, 00:28,  Hej celkom ľahké na zapamätanie. .. =)) musím sa pomodliť terazkyy. .. =)) *51
dnes, 00:26,  MONOSKOP *51
dnes, 00:22,  Noo, je to ona... Farebná gula. *21 *21 Už sme o niečo múdrejšie....
dnes, 00:19,  Ludia to skratka potrebujú zažiť, aby uverili. Ktovie ako na to pozerajú naši protiruškari...
dnes, 00:18,  https://www.youtube.com/watch?v=0I85Ka77_7E
dnes, 00:16,  A ptm napríklad využijem lepšiu chvíľku a niekomu napíšem. .. *29 .. Tak fajn, že si...
dnes, 00:16,  Mne sa to minule, iba pár dník dozadu stalo. Zaspala som pri tv, kde sme s mamou kukali nejaký...
dnes, 00:15,  Jj jasné. .. *21 *21 .. tak ja ak som smutná, ak mám také obdobie, tak sa snažím si...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Našťastie neexistuje vôbec žiaden dôvod, prečo by sme mali byť všetci rovnakí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(93 727 bytes in 0,363 seconds)