Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

S božími prikázaniami je to v Biblii riadne domotané.

10
reakcií
1766
prečítaní
Tému 7. marca 2013, 20:38 založil Antidogmatik.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
07. 04. 2012
12
 
 


1.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   7. 3. 2013, 20:38 avatar
Čosi také dôležité, čo má zabezpečiť veriacim večný život je v Písme prezentované ako súbor nepresností, nezrovnalostí a dokonca aj nezmyslov. Posúďte sami. (Pre komplexnosť tu uvádzam aj citáty na DF už napísané, Komu to vadí, nech tuto tému nečíta.)
V evanjeliu svätého Matúša Ježiš vysvetľuje istému človeku, čo má robiť, aby dosiahol večný život. A Kristus mu prezradil: „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ „Ktoré?“ opýtal sa ten človek. „Tieto,“ odvetil Ježiš a vymenoval nasledovné podľa Sv. Matúša 19/18, 19: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Neukradneš! Nepovieš falošného svedectva! Cti svojho otca i svoju mať! Budeš milovať svojho blížneho ako samého seba! Všimnime si, že Ježiš nevraví o desiatich božích prikázaniach. Vymenoval ich šesť. Sú teda nekompletné. A čo naviac, sú i poprehadzované. Neovláda syn otcove prikázania? Buď neovláda „desatoro“, alebo hovorí o božích prikázaniach ako takých. A tých je oveľa viac ako desať. Je chyba v Písme? Podľa evanjelia sv. Marka 10/19 sú Pánove – Hospodinove prikázania nazvané cirkvou svätou desatorom prezentované tiež v úplne inom poradí ako v Matúšovi: Nescudzoložíš! Nazabiješ! Neukradneš! Nepovieš falošného svedectva! Neolúpiš nikoho! Cti otca svojho a svoju mať. Ako vidieť odlišnosti sú aj v jednotlivých evanjeliách. Ďalšiu verziu božích prikázaní takzvané desatoro, desať prikázaní, či dekalóg nájdeme v Katechizme katolíckej cirkvi. Nebolo by už zaujímavé ďalej poukazovať na rozpory medzi Pánovými – Hospodinovými prikázaniami a ich cirkevnými deformáciami. Vo všetkých cirkevných spisoch však nájdeme snahu vysvetliť rozdiely medzi originálom prikázaní a ich znetvorenými prepismi. Napríklad: Nedeľa – zavŕšenie soboty. Je zrejmé o čo ide. Pán – Hospodin prikazuje svätiť sobotu, nie nedeľu. No aj samotným pôvodným prikázaniam je čo vytknúť. Napríklad tomu, ktoré cirkev svätá označila ako druhé (2. Ex 20/7) Aké vlastnosti zákonodarcu vyjadruje toto prikázanie? Čo si zvykneme myslieť o človeku, ktorý si takto zakladá na svojom mene? Každý, kto sa nad tým zamyslí, pochopí. Za najdôležitejšie prikázanie označil Ježiš to, ktoré je uvedené v Mat. 22/37. „Milovať budeš Pána – Hospodina, svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou, poťažne mysľou.“ Lenže toto prikázanie nie je v pôvodných Pánových – Hospodinových prikázaniach „desatore“ uvedené na prvom mieste, dokonca by sme ho v nich márne hľadali. Nájdeme ho až v 5. M – Deuteronomiu 6/5. Nepatrí medzi „doskové“ prikázania. Zastavme sa aj napriek tomu pri tomto prikázaní a zamyslime sa nad jeho obsahom. Pán – Hospodin priamo prikazuje milovať ho. A to nie hociako, ale celým srdcom, dušou a silou, prípadne mysľou. Pri tomto prikázaní som si spomenul na básnika, inšpirovaného zrejme nútenou láskou k Sovietskemu zväzu, ktorý napísal: Na rozkaz milovať sa nedá. Kto vie, ako sa mu tento verš podarilo prepašovať cenzúrou. Ale na tomto snáď nie je nič čudné. Z histórie predsa vieme, že najväčší svetoví diktátori priam bažili po láske svojich obetí. A druhé najdôležitejšie prikázanie, podľa Ježiša je v tej istej kapitole sv. Matúša ale vo verši 39. Znie: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ A hľa, aj toto podľa Ježiša druhé najdôležitejšie božie prikázanie márne hľadáme medzi prikázaniami, ktoré Pán – Hospodin dal Mojžišovi na kamenných doskách. Okrem toho je nekompletné. Celé ho nájdeme v 3. M – Levitikus 19/18. Ježiš ho k doskovým prikázaniam jednoducho pridal, alebo ho za doskové nepovažuje. To zatiaľ nevieme spoľahlivo posúdiť. Až po nasledovnom. V Markovi 7/10 Ježiš pri kázaní farizejom zasa tvrdí, že cti otca svojho a matku svoju povedal Mojžiš. No v 2. M – Exodus 20/1 sa hovorí, že všetky slová prikázaní hovoril Boh. Teda aj to, ktoré je tamže, uvedené vo verši 12. A to je: cti otca svojho a matku svoju. Takže predsa len Ježiš neovládal Pánove – Hospodinove prikázania? Že si to mohol dovoliť? A čo varovanie v Knihe prísloví 30/5, 6: „Je rýdza každá Božia reč, je štítom tým, čo dúfajú v neho. Nepridávaj nič k výrokom jeho, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.“ Ďalšie pojednanie o prikázaniach je v Ep. Sv. Pavla Rimanom 13/9. Aj tu sú rozdiely. Tiež sa nevraví o desatore, či o dekalógu. Reč je o prikázaniach. A zasa ich nie je desať a sú nekompletné. Takže ani Sv. Pavol neovládal Božie prikázania? Ale nielen, že neovládal. Skúsme porovnávať: Pán – Hospodin rozporne prikazuje zabiť i nezabiť, kradnúť i nekradnúť... A čo Ježiš. Na jednej strane poukazuje na Pánove – Hospodinove (sem tam zmení i autora) prikázania: „Cti svojho otca i svoju mať!“ a „Budeš milovať svojho blížneho ako samého seba!“ Ale v Markovi 14/26 požaduje od tých, ktorí by eventuálne chceli byť jeho učeníkmi, aby mali v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte aj svoju vlastnú dušu. Alebo: prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. (Matúš 10/35, 36) Zaujímavé je vysvetľovanie týchto nezrovnalostí cirkvou svätou. Na jednej strane tvrdia, že je to preto, lebo evanjeliá písali obyčajní, prostí alebo nevzdelaní ľudia. Takže čo sa čudujeme. Ale na druhej strane v Písme svätom vraj nemôže byť omylu ani klamstva. Prvotným autorom Písma svätého je podľa nich Boh. No, vravia si jednoducho vždy to, čo sa im hodí. A, že aj u bohov platí: aký otec, taký syn.


8.
označiť príspevok

Krištof
   8. 3. 2013, 13:36 avatar
Antidogmatik, domotané je to aj preto, že danú pasáž vytrhávaš z kontextu a spájaš ju s iným textom, ktorý k tomu nepatrí. Ak veci vytrhnes z kontextu, tak v Biblii nájdeš paradoxne aj to, že Boh neexistuje. Žalm 14, 1 "Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!" Vidíš teda, aké je to hlúpe.

"Čosi také dôležité, čo má zabezpečiť veriacim večný život je v Písme prezentované ako súbor nepresností, nezrovnalostí a dokonca aj nezmyslov."

To je tvoj názor, si zaujatý. Domotané to máš ty a preto to tak hľadáš a "nachádzaš" aj v Biblii. Milióny ľudí, jednoduchých i intelektuálov v minulosti i súčasnosti tam nachádzajú zdroj duchovného života, pretože nie sú domotaní a zaujatí.

"Všimnime si, že Ježiš nevraví o desiatich božích prikázaniach."

Ale veď Ježiš tam nepovedal, že ide len o tie "doskové" prikázania. "Zákon", "Tóra" je vo všetkých piatich Mojžišových knihách, prikázania sú aj iné, nielen desatoro.

"Vymenoval ich šesť. Sú teda nekompletné. A čo naviac, sú i poprehadzované. Neovláda syn otcove prikázania?"

Kde Ježiš hovorí, že ide vymenovať 10 prikázaní? Išiel vymenovať dôležité prikázania. A k tomu, že "sú poprehadzované", sa ani netreba vyjadrovať.

"alebo hovorí o božích prikázaniach ako takých."

Tak vidíš, že keď veľmi chceš, prídeš na to aj sám. Áno, hovorí o prikázaniach ako takých, ktoré sú v desatore alebo inde v Zákone.

"Pán – Hospodin priamo prikazuje milovať ho. A to nie hociako, ale celým srdcom, dušou a silou, prípadne mysľou."

Je normálne, že stvorená osoba miluje svojho Stvoriteľa. Môže sa na neho nahnevať, ale inak je láska normálna. Bez lásky k Bohu a blížnemu sa nedá dosiahnuť večný život, v ktorom je Boh a blížny. Ak s tým má niekto problém, je takpovediac duchovne impotentný, neschopný milovať. Jak 4, 6: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

"V Markovi 7/10 Ježiš pri kázaní farizejom zasa tvrdí, že cti otca svojho a matku svoju povedal Mojžiš. No v 2. M – Exodus 20/1 sa hovorí, že všetky slová prikázaní hovoril Boh."

Ale veď to povedal Mojžiš, hoci je to od Boha. Písmo hovorí, že ústami prorokov hovoril Boh. Ústami Mojžiša hovoril Boh, tam nie je žiadny rozpor.

"Pán – Hospodin prikazuje svätiť sobotu, nie nedeľu."

Slovo sabat je prevzaté z hebrejského šavath, čo znamená "odpočívať, prestať, upustiť od niečoho". Týždenný sabat Židov je siedmy deň v týždni, tak ako u nás nedeľa.

"A čo varovanie v Knihe prísloví 30/5, 6: „Je rýdza každá Božia reč, je štítom tým, čo dúfajú v neho. Nepridávaj nič k výrokom jeho, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom."

Tam sa nepíše, že nie je povolený patričný výklad toho, čo je v Biblii. Ak sa veci v Biblii vykladajú správne, tak sa tým nič nepridáva. Aký je to správny výklad? Predovšetkým taký, ktorý nie je zaujato kritizujúci. Tvoj prístup je zaujatý a kritizujúci. Nielen že veci vytrhávaš z kontextu, ale ešte k tomu pridávaš i svoj ľubovoľný výklad. A to je v rozpore s Písmom. 2. list Petra 1, 20: "Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa ľubovoľný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale Duchom Svätým vedení hovorili ľudia Boží."

Mohol by si sa už ukludniť, zmenšiť svoj fanatizmus a menej často vytvárať takéto témy, v ktorých sa opakuješ.


2.
označiť príspevok

Ranexill muž
   7. 3. 2013, 20:42 avatar
Hlavne stoji na zaciatku, Milujte sa a mnozte sa a naplnte Zem! Tam bol este Bohom Elohim...a zrazu prisiel Pán. Znamy pod pojmopm Hospodin a uz je to cosi uplne ine..
Biblia je mix a v snahe mat jedneho Boha, to skazili a nerozlisili Boha stvoritela a Boha nicitela.
Súhlasí Antidogmatik


3.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 3. 2013, 21:26 avatar
2Antidogmatik:
Vieš o tom, že nová zmluva nie je o prikázaniach? To si len katolícka cirkev a jej ovečky naivne myslia. Kristus posunul zmluvu na vyšší level, už nie je o smrti a spravodlivosti, už je o milosti a večnom živote, ktorý dáva Kristus. Takže darmo sa v tom rýpeš a hľadáš nezrovnalosti.

Dosť vtipne vyznie tvoja veta "Takže predsa len Ježiš neovládal Pánove – Hospodinove prikázania?", keď Hospodin = Kristus. Dôkazy sú jasné, nebudem ich dávať, aj tak sa minú účinku, ako vidím.

2 Ranexill: to by si nemal hovorit, veď to máš zakázané a zvlášť, keď máš po večierke.


4.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   7. 3. 2013, 21:42 avatar
milky945, 3. A čo Starý zákon? Ani ten nie je o prikázaniach? Vyhľadaj si o tom môj príspevok. A že Hospodin = Kristus je somarina. Lebo je tu takzvaná svätá trojica. Keby platilo že Hospodin = Kristus šlo by len o schizofréniu. Ale keď sú v jednom traja, to je už veľmi vážna duševná porucha.


5.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 3. 2013, 21:51 avatar
Starý zákon som nekomentoval, starý zákon je o prikázaniach. Ale prikázania nevedú k spáse, ani židov neviedli k spáse, oni nemali spásu. Tak neviem, prečo sa ich toľko držíte?

Svätá trojica je cirkevná dogma, ktorá podľa mňa má isté nedostatky, takže by som ju moc nevyťahoval. Ale že Hospodin = Kristus je v písme na viacerých miestach, môžem neskôr dodať.


6.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 3. 2013, 23:06 avatar
Antodogmatik, ak je tu niekto domotaný, tak môže dvakrýt hádaľť, kto. Užsom sa dávno tak nepobavil.
Nabudúce ti poradím o rozsievačovi obilia, že ako môže niekto uvažovať o tom, že keď padne zrno nacestu, nemôže vsklíčiť, to je vec. Akebo ešte väčšia múdrosť tvojho typu: ako môže rodiť dobrý strom zlé ovocie a zlý dobreé. Pred dvetisíc rokmi to blo nemožné, dnes stačí preštepiť a je to.


7.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 3. 2013, 03:28 avatar
Príklad toho, že v novej zmluve nejde o prikázania je Marek 10,17 - Bohatý mládenec. Tam Ježiš ani nemenoval všetky prikázania, iba niektoré, lebo sú len nutnou podmienkou k spáse, nie postačujúcou. Ježiš to potvrdil slovami v 10,21: „ Jedno ti chýba: iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma!“. Tieto slová možno brať doslova a už tak obsahujú viac ako kážu prikázania. Ale Ježiš hovoril v podobenstvách, takže ich chápanie treba rozšíriť. Kristus tu hovoril o bohatých, lebo im na svojom majetku záleží viac ako na Bohu, majetok majú na prvom mieste. Ale na prvom mieste môžeš mať hocičo iné na čom lipneš a to Kristus kritizoval.


9.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 3. 2013, 02:53 avatar
Milky, ešte doplním, že kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce a koľkí chlapi máme to svoje srdce strčené v ženskom zadku. Alebo prasati sa len o kukurici sníva, alebo to je ako s tými Detvancami pri Niagarských vodopádoch: My Slováci myslíme stále na to isté. Niekedy sa človek sám seba tak zamotá, až mu z toho vyjde, že je ko ... !
Za Slovenského štátu prišiel daňový úradník židovi do obchod a za každú cenu mu chcel napariť daňovú pokutu a tak hľadal nezmysly po jeho obchode. Zbadal na zemi kusy látok a hneď sa pýta: A toto je ako zdaneneé ? Žid hovorí: No to sú zbytky, čo ľudia nechcú a to sa zbiera do jednej grabice a keď je grabica plná, pošleme to nazad do továrne a oni za to pošlú nazad pár metrov látky, tá sa predá a je to potom zdanené. No dobre, ale tu máte zbytky sviečok ! Žid hovorí: To je to isté, zbytky zbierame do grabice a keď je grabica plná, pošleme to nazad do továrne a oni nám posľlú pár sviečok a tie sa predajú a tak sa to zdaní. Keď už úradník nevedel, ako ho dobehnúť tak mu hovorí: A tie predkožky, čo obrezávate, tie kde dávate ??? Žid hovorí: Tiež do jednej grabice, tam sa to zbiera a keď je grabica plná pošleme to na daňový úrad a dneska poslali vás.


10.
označiť príspevok

Camo1 muž
   9. 3. 2013, 17:40 avatar
Ja sa nestačím diviť. Cituješ Evanjelium AKOBY si bol veriaci a v zápätí vypustíš do éteru takú oplzlosť že človek nemôže pochybovať o tom či veriac si, alebo nie si. Nie si. Imho aj Diabol verí...


11.
označiť príspevok

Camo1 muž
   9. 3. 2013, 17:44 avatar
A som presvedčený o tom, že najviac zla spôsobujú taký "veriaci" ako si ty. Ktorý svoju vieru, ktorá je len prachsprostou túžbou žiť večne miešajú s ťažkými hriechmi. Typické trójske kone, ktoré si v Boha chcú urobiť automat na spásu... "ALE JA IM POVIEM - JA VÁS NEPOZNÁM" - to poznáš?!
IBA AK CEZ RIADNE ROZPÁLENÝ OČISTEC!!!! V to pevne verím!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:58,  Dobrá hlúposť. Keby štát zakázal nosenie rúška, tak antivaxeri by naschvál nosili...
dnes, 10:53,  Na ženské mená, by sa nemali dávať negatívne pranostiky, čo myslíš, Nadja?. .. *19 Sa...
dnes, 10:44,  Sme svedkami splnenia Danielovho proroctva o kráľovi juhu a viditeľného dôkazu, že sa...
dnes, 10:21,  Raz Ježiš povedal, že mne ich nikto nevytrhne z ruky , a potom druhý raz nik nemôže ich...
dnes, 10:20,  krasa.. https://medvec.xperimento.xyz/
dnes, 10:18,  U nas asi nič už neplatí kvoli tomu globalnemu otepľovaniu :D https://medvec.xperimento.xyz/
dnes, 09:19,  “Sám Jehova sa stal kráľom! Je odiaty vznešenosťou; Jehova je odiaty – silou sa...
dnes, 09:08,  Tak u nás na Vianoce sneh nebol, ani nepamatám. Ale je isté, že sneh a mráz určite bude,...
dnes, 09:02,  Kasafran, jedno je isté: V demokratickom štáte už revolúcie robit netreba, lebo ak existuje...
dnes, 08:38,  *11 super
dnes, 08:17,  60. No veď vydali, ale nenazývam to zradou, lebo oni od začiatku kašlali na nejaké...
dnes, 08:14,  https://youtu.be/fgloknLRMGE
dnes, 08:12,  41. Ja nepopieram, že Božie meno je JHVH, len hovorím, že nie v gréčtine ale v starom...
dnes, 08:05,  30. Ako napísal jeden básnik: "Zostarni so mnou! To najlepšie ešte príde"
dnes, 05:37,  “Dávajte pozor a bdejte, lebo neviete, kedy príde určený čas. Je to tak, ako keď človek...
dnes, 04:03,  Trest? Že ich z toho priestoru vytlačili Rusi, lebo tam nemali čo robiť. Ako záleží na...
dnes, 04:01,  Pozorovateľ, veď ty si odpadlík, ovca vo vlčom rúchu, pretože si opustil jehovistov.
dnes, 02:45,  17 - citujem tvoje slová: "teda načase je aby si si vyčistil ten tvoj jazyk." Ja sa...
dnes, 02:38,  3 - presne ako píšeš, citujem: "aby si dali pozor na odpadlíkov, .... na ovce vo vlčom...
dnes, 02:22,  veru Shagara, nie je nadarmo napísané...litera zabija ale Duch oživuje....ktovie prečo....ty...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(77 154 bytes in 0,424 seconds)