Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Ruská armáda XXI. storočia

28
reakcií
618
prečítaní
Tému 1. októbra 2018, 22:39 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 10. 2018, 22:39 avatar
Ruská armáda v XXI.století.? ?Stať generála V.I.Soboleva v listu? „?Pravda?“?.? (?VIII/2018?)

Jaká musí být armáda Ruska v XXI.století?? ?Jaké úkoly stojí před armádou Ruska,? ?pokud Rusko usiluje o úlohu velké mocnosti,? ?schopné zajistit své národní zájmy,? ?svoji nezávislost a suverenitu.? ?Nestat se surovinovou kolonií zbytku světa pouze zajišťující hospodářství nejrozvinutějších zemí surovinovými zdroji??
Naši velicí předci nám jako dědictví zanechali nejbohatší zemi světa,? ?na jejímž území se nachází na? ?30? ?i více procent přírodních zdrojů planety.? ?V průběhu věků? ?nenechalo toto bohatství v klidu? ?naše agresivní sousedy a uchazeče o světovládu,? ?kteří se pokoušeli pokořit naši zemi a zmocnit se těchto zdrojů?…
Ale Rusko vždy v sobě? ?nalezlo síly uchránit svoji svobodu a nezávislost a porazit cizácké uchvatitele tak,? ?aby se už do takového těžkého zápasu nepouštěli.

V celosvětovém soupeření se mezi Ruskem a jeho odpůrci nic nezměnilo ani nyní,? ?ve XXI.? ?.století.? ?Naopak se toto? ?soupeření? ?v epoše globalizace stále více zostřuje,? ?tak jak? ?vystupuje do popředí zápas o ovládnutí přírodních zdrojů mezi vedoucími centry světových sil.

Odpověď na otázku zda se Rusko prosadí jako jedno z center těchto světových sil? ?nebo je mu připravena úloha surovinového? ?přívěsku,? ?těmto silám podřízeného,? ?závisí na tom je-li způsobilé se ubránit,? ?ochránit svoji svobodu a nezávislost.
Dodávám navíc,? ?že od odpovědi na tuto otázku bude záviset osud našeho státu,? ?protože naši? ?protivníci si nepřejí vidět Rusko jako samostatnou státní veličinu,? ?tedy strpět je jinak než v postavení? ?surovinového? ?přívěšku.
Takový už je osud Ruska:? ?být velikým nebo nebýt vůbec.

K tomu,? ?aby uchránilo svoje právo na existenci a bylo jednou z vedoucích velmocí světa,? ?musí se Rusko stát? ?silným v každém ohledu:? ?v politice,? ?ekonomice,? ?ve vojenském oblasti.? ?Síly,? ?které toto zaručují jsou vzájemně těsně svázány.? ?Ale já,? ?jako voják,? ?chci především odpovědět na otázky o? ?vojenském hledisku této sjednocené moci.? ?Jaké tedy musí být Ozbrojené síly velikého Ruska??

Nebýt abstraktním nezbytně vyžaduje rozebrat se v tom? ?jakou vojenskou strategii vůči Rusku stanovili naši hlavní? „?partneři?“?,? ?představovaní USA a NATO.

Krátce řečeno,? ?spočívá tato strategie v následujícím:

?_ ?udeřit na vojenské objekty,? ?především na naše jaderné síly prvním? ?globální odzbrojujícím úderem vysoce přesnou municí? („?vyrvat? ?ruskému medvědu jaderné zuby?“)?.? ?Následně nám zůstane podle mínění amerických vojenských analytiků? ?15-20%? ?raket s jadernou výzbrojí,? ?různě rozmístěných

_zbývající jaderné rakety,? ?pokud budou vypuštěny,? ?se předpokládá? ?přemoci systémem protiraketové obrany,? ?která je rozmisťována podél našich hranic a zničit je ještě před rozdělením hlavic na bojové bloky.

?_?následně,? ?s vědomím? ?ohromné převahy konvenčních sil? ?a prostředků uskutečnit vpád na území Ruska a dosáhnout na jeho vedení? ?bezpodmínečnou kapitulaci.

?_?rozdělit území státu na několik vzájemně nepřátelských polostátních loutkových výtvorů a získat tak bez odporu přístup k našemu přírodnímu bohatství

Existují i? ?mapy s variantami takového dělení území Ruska jak podle národnostních tak podle územních hledisek.

Naplnění takovýchto strategických úkolů,? ?aby nikdo nic nenamítal,? ?se uskutečňuje neokázale?(?)…………?...? ?S příchodem k moci v USA,? ?prezidenta D.Trumpa se o ohromné náklady na ně vynakládané pokouší podělit se svými partnery v NATO,? ?ale jejich? ?podstata se nemění.? ?I všechna válečná cvičení USA a NATO v Evropě se uskutečňují v rámci těchto úkolů.

Jaká zadání tedy musí řešit Ozbrojené síly Ruska,? ?aby? ?nedopustily uskutečnit takovouto válečnou strategii našeho hlavního protivníka,? ?samozřejmě,? ?pokud opravdu chceme uchovat Rusko jako samostatný,? ?nezávislý stát,? ?mající svoje národní zájmy??

Ozbrojené síly Ruska musí:

?_?odrazit vzdušně-? ?kosmické napadení nepřítelem?;

_pokrýt? ?státní hranici? ?v ohrožených strategických směrech?;

_uskutečnit? ?přechod Ozbrojených sil i ekonomiky,? ?plně nebo částečně? ?z mírového do válečného období?;

_vytvořenými vojenskými uskupeními,? ?cestou obranných i útočných operací? ?rozbít vojska agresora a řinutit jej k míru výhodnému pro Rusko

Jaderné zbraně přitom? ?použít v případě hrozby? ?jejich použití protivníkem?;

Jsou schopny Ozbrojené síly? ?/ruské?) ?tyto úkoly vyplnit v současnosti,? ?po radikálních serďukovských reformách??
((6.? ?11.? ?2012? ?Ruský prezident Vladimir Putin odvolal ministra obrany Anatolije Serďukova kvůli informacím o údajné nezákonné činnosti provázející prodej armádního majetku.? ?Ve vládě místo Serďukova usedl bývalý ministr pro mimořádné události Sergej Šojgu.?)

Myslím,? ?že odpověď na tuto otázku je jednoznačná.? ?Vždyť cílem těchto reforem bylo změnit naší armádu z armády schopné odrazit agresi skutečného geopolitického protivníka v armádu,? ?schopnou se jen úspěšně účastnit lokálních ozbrojených konfliktů v blízkosti našich hranic a bojovat s ozbrojenými oddíly bojovníků.

To není můj názor,? ?to je názor hodnověrných vojenských analytiků,? ?jak našich,? ?tak zahraničních.? ?Politicky se řešení provést takové reformy zdůvodňovalo tím,? ?že po rozbití SSSR a přechodu na kapitalistickou cestu rozvoje prý nezůstali Rusku skuteční světoví protivníci? ?a proto není nezbytné udržovat takovou armádu.
Naši? „?přátelé a partneři?“ ?,? ?zatím co se zaváděly tyto? ?.reformy,? ?nás všemožně udržovali v tomto názoru a také jejich provedení financovali,? ?když vyčleňovali peněžní prostředky na zničení našich atomových ponorek a divizí raketových vojsk strategického určení.? ?A pak,? ?po uskutečnění těchto reforem,? ?se náhle? ?Rusko stalo nepřítelem číslo jedna,? ?což celému světu sdělil ex-prezident USA? ?B.Obama.

Vycházejíc ze stále více se komplikující vojensko-politické situace ve světě je tedy nezbytné pozvednout Ozbrojené síly Ruska na úroveň,? ?kdy budou způsobilé řešit? ?jakékoli úkoly k odražení agrese jakéhokoli protivníka v jakémkoli strategickém směru a zabezpečit územní nedělitelnost,? ?svobodu a nezávislost země.

K odražení letecko-? ?kosmického napadení nepřítelem je prostě nezbytné mít takovýto druh Ozbrojených sil,? ?specielně předurčených k tomuto účelu,? ?vojska letecko-kosmické obrany.? ?Nejen VKS nebo VKO.? ?Do nich musí být,? ?v úrovni druhů vojsk,? ?začleněna jak vojska protiraketové tak? ?protivzdušné obrany,? ?útvary a součásti? ?protiraketového varování,? ?kosmická vojska a pokud jde o? ?letectvo i svazky představované stihači typu MIG? ?31.

V budoucnu mohou být kosmická vojska,? ?podle míry jejich rozvinutí a? ?přenesení značné části ozbrojeného boje do kosmického prostoru,? ?vyčleněna jako samostatný druh Ozbrojených sil.
Ke spolehlivému pokrytí státní hranice a k zaručenému zničení agresora je nezbytné navýšit počty a zabezpečit bojovou způsobilost pozemních vojsk.

Přitom v době míru lze udržovat jako plně rozvinuté takové svazky a součásti pouze na ohrožených strategických směrech a v blízkosti státní hranice.?
Zbývající skupiny a části mohou být zkompletovány na úrověň? ?50,? ?25,? ?10? ?i? ?5? ?%? ?válečných stavů a mít přitom vysoký stupeň pohotovosti k mobilizačnímu rozvinutí.

Hranice na mořských strategických směrech musí být zabezpečeny na vzdálených přístupech,? ?ještě v oceánské zóně,? ?podle čeho je nezbytné určit síly flotily.? ?Námořní flotila Ruska musí být Oceánskou.


2.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 10. 2018, 22:43 avatar
Pokračovanie:

Nyní všeobecné otázky,? ?které se týkají všech součástí Ozbrojených sil.

Je nezbytné ustavit systém vedení ozbrojených sil,? ?zničený serďukovskými reformami.

Vrchní velitelé jednotlivých složek Ozbrojených sil musí v plném rozsahu odpovídat za bojovou připravenost,? ?boje-? ?schopnost,? ?nezbytné zabezpečení pro všechny podřízené součásti a útvary.? ?Ale rovněž za morálně psychologický stav a za vojenskou disciplinu za mírového i za válečného období,? ?k čemuž musí mít plnohodnotné řídící orgány,? ?které byly v průběhu reforem více jak desetkrát redukovány.?

I Generální štáb se musí vrátit ke svým přímým povinnostem,? ?hodnocení vojensko politické situace,? ?plánování nasazení jednotlivých druhů Ozbrojených sil i k organizování součinnosti mezi nimi,? ?kompletování Ozbrojených sil jak vojáky tak bojovou technikou.? ?K mobilizačním otázkám,? ?organizaci řízení na strategické úrovni,? ?organizaci strategického nasazení prostředků radio-elektronického boje? ?.

V plné míře rozvinout systém mobilizační pohotovosti,? ?počínaje zřízením plnohodnotných vojenských správ a orgánů řízení demobilizace ve vojsku.

Plnohodnotné zabezpečení mobilizační pohotovosti není možné bez doplnění vycvičených mobilizačních rezerv.

Usuzuji,? ?že všichni mladí ledé,? ?občané Ruska,? ?kteří jsou zdravotně způsobilí sloužit v armádě musí mít vojenskou odbornost.
Aby bylo možno splnit tento úkol,? ?je nezbytné rozdělit dobu služby v armádě na povinnou? – ?šest měsíců,? ?během nichž získá každý mladý člověk vojenskou specializaci,? (?další?) ?dočasnou? – ?1? ?rok a službu smluvní? – ?3? ?roky.? ?Jsem přesvědčen,? ?že mladého člověka nelze povolat do armády dříve než se naučí být vojákem,? ?když projde povinnou výukovou části a než získá vojenskou odbornost.
Přičemž právo vzdělat se ve výukovém cyklu musí mladý člověk získat do doby povolání k povinné vojenské službě.? ?To lze uskutečnit od? ?17,5? ?roku věku,? ?aby do doby začátku další služby nebo služby smluvní dovršil mladík? ?18? ?let.? ?Učební rok uceleně začínat od prvního září,? ?druhé půlletí pro mladé lidi podzimního povolání-? ?od prvého března.

Mladí lidé,? ?kteří po povinné vojenské službě uzavírají smlouvu na tři roky musí bydlet v kasárnách a řídit se stanoveným denním rozvrhem.?
Od vojáků dočasné služby se odlišují pouze obdržením peněžního služného,? ?stanoveného smlouvou.

Musí jim být stanoven systém podmínek,? ?rozpočtované místo v učilišti po jejich uvolnění,? ?státní služba,? ?bezplatný nárok na bydlení,? ?zaručené pracovní místo atd.

A ještě jeden moment.Za povolávání k vojenské službě musí kromě vojenských správ odpovídat i všechny orgány státní a místní správy.

Zřídit organizačně-státní strukturu Ozbrojených sil:? ?okruh,? ?armáda? (?armádní sbor?)?,? ?divize,? ?pluk.

V sestavě Pozemních vojsk považuji za smysluplné mít? ?osm vojenských okruhů? ?dle základních strategických směrů.?
Z nich čtyři před Uralem:? ?Severo-? ?západní,? ?Západní,? ?Kavkazský a Centrální.? ?A čtyři ve východní části země za Uralem:? ?Západosibiřský,? ?Východosibiřský,? ?Dálněvýchodní a Tichooceánský.

?……?.VOLNĚ:přeloženo?…?.
Pro ostatní druhy Ozbrojených sil,? ?s výjimkou námořnictva,? ?dislokovaných na území okruhů platí operativní podřízenost veliteli vojsk okruhu.? ?Námořnictvo podléhá svému vrchnímu veliteli.

Nejvyšším taktickým svazkem v Ozbrojených silách Ruska musí být divize s propracovaným systémem řízení a taktikou bojové činnosti,? ?s bojovým potenciálem? ?3? – ?4? ?krát převyšujícícm bojový potenciál brigády.

Považuji za účelné,? ?aby hranice vojenských okruhů odpovídaly hranicím Federálních a pohraničních okruhů.

Maršál Sovětského Svazu G.K.? ?Žukov řekl:? ?„Jakákoli skvěle rozpracovaná operace jen zůstane pěknými šipkami na mapě bez odpovídajícího týlového a technického zabezpečení?“?.
Proto,? ?chceme-li vidět naše ozbrojené síly připravené a bojeschopné,? ?je nezbytné vytvořit v plném rozsahu jejich systémy týlového a technického zabezpečení.

Základem Ozbrojených sil je důstojnický sbor,? ?na něm leží bojová připravenost a bojeschopnost.

Stejně tak Morálně psychologické kvality vojáků? ?,? ?stav techniky a výzbroje.? ?Je nezbytné vytvořit systém vojenského vzdělávání:? ?vojenská učiliště s dobou vzdělávání? ?4? ?roky musí připravit důstojníky do úrovně praporu včetně?; ?odborné akademie s dobou vzdělávání? ?3? ?roky? – ?důstojníky plukovního,? ?divizního a armádního článku?; ?akademie Generálního štábu s dobou výuky? ?2? ?roky? – ?důstojníky a generály operativního i strategického článku.

TÍMTO ZPŮSOBEM musí získat velké Rusko mocné,? ?dobře vybavené,? ?podle druhů a charakteru vojsk vyvážené Ozbrojené síly,? ?způsobilé odrazit agresi jakéhokoli geopolitického protivníka.

Pouze tak se lze vyvarovat války a ozbrojených konfliktů a zajistit mírový rozvoj země.? ?Všechny možnosti a zdroje k tomu? ?existují,? ?potřebná je pouze politická vůle.

Maně jsem si připomenul výzvu? „?hospodáře?“ ?z přelomu? ?20/30? ?-tých let:
?„?Zaostáváme za Západem o? ?50-? ?100? ?let.? ?Když je do? ?10? ?let nedoženeme,? ?zničí nás.?“?.? ?K napadení došlo v roce? ?1941.


3.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 10. 2018, 22:44 avatar
Nejako moc otáznikov v tej češtine    
Súhlasí veriaci, Kaies


5.
označiť príspevok

kesha1
   2. 10. 2018, 10:35 avatar
Ruská armáda společne s pracujícím lidem, rozdrví imperialisty!!!
Súhlasí Osvietený


7.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 10. 2018, 10:39 avatar
Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí!
Súhlasí Osvietený


18.
označiť príspevok

ardzun muž
   2. 10. 2018, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

havran
   2. 10. 2018, 10:57 avatar
Osvietený - otázniky sú pre zaslepených vždy nepríjemné 
Súhlasí Kasafran


12.
označiť príspevok

veriaci muž
   2. 10. 2018, 11:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 10. 2018, 22:38 avatar
Eštebak Fero to skopíroval z ruskej propagandistickej stránky a preložil googlom americkým preto mu tam nadrbalo milion otaznikov a vytvorilo uplne scestné bludy .
Kedže sa s určitosťou nenašiel nikto kto by tento humorný plagiat prečítal , ktorý sa ani čítať nedá nikto si nevšimol že je to uplná kokotina .     ani sam eštebak to nečítal z dôvodu že otaznikovo sa ani čítať nedá .

súdruh havran prišiel podporiť spolu súdruha čom je tiež zábavné    

Poškodenie mysle súdruha eštebaka graduje v tejto obludnej bludnosti otaznikova    


24.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 22:49 avatar
(23) Ako vidím sionfašistický výbehový robot Ožiarený neprestajne nasadený proti všetkému, čo len zaváňa obranou Slovanstva a sveta budúcnosti, opäť siaha už pod dno svojej "argumentačnej" schopnosti. Ktože mu to len velí, keď ho stále nevie vieryhodnejšie preprogramovať...


25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 10. 2018, 23:06 avatar
Kasafran pozorne si svoj plagiat prečítaj a zistíš že je to skomolenina otaznikov a nezmyselných slov do tej spleti . Kedže si ten plagiat nečítal tak ako ardzun ktorý ma ešte pred chvilou školil že mesto Haag je v Anglicku nie v Holandsku nešítal ten tvoj nezmysel náhodných slov tiež    
Ty si daj lieky pred tým ako budeš kopírovať uplne fantasmagorie    


4.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 09:46 avatar
Ďakujem za upozornenie, máš pravdu, to som si nevšimol - daj si niečo na môj účet. A pre moje ďalšie poučenie uveď ešte niečo rozumné k meritu veci a potom si to môžeš zdupľovať...


6.
označiť príspevok

kesha1
   2. 10. 2018, 10:37 avatar
V jednotnom šíku, robotníci, roľníci a pracujúca inteligencia. Pod vedením Ruskej armády skoncujú s triednym nepriateľom!!!
Súhlasí veriaci, Osvietený


8.
označiť príspevok

havran
   2. 10. 2018, 10:55 avatar
kesha1- tie prvoplánové taraniny sú otravné a sú len hlušinou a signálom, že ich autor/ teda ty/ nie je schpný hlbšieho analytického myslenia s reálnymi závermi.
Súhlasí Kasafran, ardzun, Kaies


10.
označiť príspevok

veriaci muž
   2. 10. 2018, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

veriaci muž
   2. 10. 2018, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

gabriel pb
   2. 10. 2018, 12:04 avatar
veríš bratovi


13.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 11:48 avatar
(8) Havran,
zrejme pre Keschu1 s Veriacim a im podobným indivíduám je hlbšie analytické myslenie s reálnymi závermi už dlhodobo skutočnou španielskou dedinou...
Súhlasí panoramix, Kaies


15.
označiť príspevok

veriaci muž
   2. 10. 2018, 12:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

gabriel pb
   2. 10. 2018, 12:13 avatar
možno budú aj pytačky      


17.
označiť príspevok

veriaci muž
   2. 10. 2018, 12:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

ardzun muž
   2. 10. 2018, 15:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 18:19 avatar
Ardzun,
nie plienky, ale pampersky, a to aj s celým svojím výsadkom na tomto DF...


21.
označiť príspevok

ardzun muž
   2. 10. 2018, 18:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 22:21 avatar
Ardzun,
takí bedári rozumu, morálky a citu majú zrejme to "šťastie", že si neuvedomujú svoju prirodzenú hlúposť...


26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 10. 2018, 23:12 avatar
Zopár tvojich viet súdruh čítaj

((6.? ?11.? ?2012? ?Ruský prezident Vladimir Putin

?_?odrazit vzdušně-? ?kosmické napadení nepřítelem?;

hlavní? „?partneři?“?,? ?představovaní USA a NATO.

specializaci,? (?další?) ?dočasnou? – ?1? ?rok a službu smluvní? – ?3? ?roky.? ?Jsem přesvědčen,? ?že

?……?.VOLNĚ:přeloženo?…?.

:? ?vojenská učiliště s dobou vzdělávání? ?4? ?roky musí

? ?To lze uskutečnit od? ?17,5? ?roku věku,? ?aby

                           


27.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 10. 2018, 23:13 avatar
Každopádne trio súdruhov KASAFRAN , HAVRAN a ARDZUN našli v plagiate hlbokú myšlienku a to je už fakt na pirulu  


28.
označiť príspevok

Kasafran
   2. 10. 2018, 23:29 avatar
Ožiarený,
v mojom príspevku č. (4) som sa Ti poďakoval:
"Ďakujem za upozornenie, máš pravdu, to som si nevšimol - daj si niečo na môj účet. A pre moje ďalšie poučenie uveď ešte niečo rozumné k meritu veci a potom si to môžeš zdupľovať..."
Ako vidím, z Tvojich ďalších reakcií, moju štedrosť si musel poriadne využil a na môj účet si musel toho vypiť až-až! Dúfam, že účet nepresiahne výšku môjho dôchodku. Ak áno, potom ma možno založí Peter67...


29.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 10. 2018, 23:37 avatar
Kasafran alkohol nepijem okrem toho idem ráno o 5 za volant do Popradu .
Ja len že čítaj čo sa ti to tam zaotaznikovalo za uplné bludy .
Je to vlastne dôkaz že si tú obludnú chobotinu ani ty sám nečítal ani ardzun ani havran ale všetci traja ste sa radovali z toľkej múdrosti lebo názov bol "
Ruská armáda XXI. storočia"

Ten článok je ako tá ruská armáda XX    

Daj to prečítať tvojmu psychiatrovi nech vie že je čas pritvrdiť    

Žiadne meritá tu nie sú len spleť náhodných slov a otaznikov

   

z akej ruskej piče si to skopčil ty idiot ???
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je potrebné usilovať sa o to, aby každý videl a vedel viac, ako videl a vedel jeho otec a ded.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(108 487 bytes in 2,993 seconds)