Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Rozdiel medzi vierou katolíckou a protestantskou

38
reakcií
5049
prečítaní
Tému 23. septembra 2016, 14:05 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:05 avatar
Z toho vyplýva ďalšia viera – keďže JA SOM UVERIL, JA SOM SPASENÝ. Všetko sa točí okolo ega, teda nášho JA. Takáto viera je veľmi únavná, pretože naše vlastné JA nás príliš zamestnáva a unavuje.

Viera osobná je viera súkromná. Je to údajné osobné prijatie Pána Ježiša Krista. Všetky svedectvá protestantov sa točia okolo takejto viery, kde oni sami sú stredom uverenia, i keď sa to snažia preniesť na Pána, ktorý ich obrátil. Mnohí protestanti tvrdia, že to bol Boh, kto ich priviedol k viere v zmysle mnohých veršov, kde Boh zachraňuje. Pravda je však taká, že i keď protestanti hovoria o takomto obrátení – Jedine Bohom – podvedome myslia na seba, že sú to oni ktorí veria, ktorí poslúchajú Boha, ktorí sú už teraz ospravedlnení Kristom Pánom. Koniec tejto viery nie je Kristus, ale oni sami, i keď si to ťažko pripustia, že to takto skutočne je.

Keďže je viera protestantov súkromná – teda – ja som prijal Pána, nutne takáto viera nemôže byť jednotná, pretože každý jeden protestant verí inak. Väčšinou sa protestanti obracajú na základe veršov z Písma, no chápanie veršov z Písma má každý protestant v inom zmysle.

Je to viera osobná, viera, ktorá je ich vlastná, im vlastná, presne napasovaná na nich samotných. Každý protestant uveril inak – teda dostal vieru súkromnú, presne ušitú na neho samotného.

Spoločnými rysmi tejto viery je náš Pán Ježiš Kristus, pretože verše z Písma hovoria o Pánovi Ježišovi, ako jedinej ceste k Bohu, čo je prístup správny, azda jediná správna vec ktorá v protestantizme existuje. Náš Pán je naozaj jedinou cestou, jedinými dverami, jediným prostredníkom. Toto je však iba časť celej viery. Ak by sme však išli hlbšie aj do tejto viery, narazili by sme na mnohé chápania Krista Pána, čoby Boha a človeka. Niektorí veria v Krista Pána iba ako v človeka, iní ako zmiešanú postavu kde presne definujú čo je ľudské a čo je božské, väčšina však na túto otázku odpovedať nevie presne a jasne a preto vám odpovedia iba v rámci svojho súkromného názoru.

Ak pôjdeme v akomkoľvek učení protestantov hlbšie tak zistíme, že ich výklady Písma sú iba súkromnými výkladmi, súkromnými pohľadmi. Ak sa ich opýtate napríklad na posledné veci – eschatológiu, sotva dostanete jednotnú odpoveď. Alebo sa ich opýtate na zomrelé deti pred pôrodom, alebo tesne po pôrode, či išli do pekla, neba, alebo ako to vlastne je – a dostanete toľko názorov, koľko je protestantov. Ak by ste od nich chceli vysvetlenie Svätej Trojice, taktiež narazíte na mnohé ich osobné názory počnúc tým, že radšej o Trojici nehovoria alebo ju zamlčujú – až po názor, že Trojica je rozdielna, alebo je jednotná, alebo je hierarchická, kde najvyššie stojí Boh, potom Syn a napokon Duch Svätý.

Viera protestantská je teda výlučne postavená na osobnom pohľade, toho ktorého človeka a aj preto čo protestant, to iná viera. V jednotlivých protestantských zboroch sa učia odlišné pohľady na vieru, na jednotlivé verše Písma, preto nie je div, že protestantských smerov je vo svete okolo 40 000. Ani v jednom zbore nenájdete dvoch ľudí, ktorí by v každej otázke viery zmýšľali rovnako. Sú body, v ktorých sa zhodujú a vyznávajú že takto veria, ale ak začriete hlbšie, tak narazíte na to, že sa nezhodujú v ďalších bodoch.

Keď protestant narazí na otázku, na ktorú nevie odpovedať – nájde vám odpoveď do pár minút na počkanie – táto odpoveď bude zase len jeho osobným pohľadom.

Viera katolícka

Viera katolícka je úplne odlišná. Je to viera jedna, jednotná, vykladaná apoštolmi a uchovaná Cirkvou. Je to viera nie osobná, nie viera v zmysle – JA SOM UVERIL, ale táto viera je daná z neba cez Cirkev človeku. Jediné čo človek môže s touto vierou robiť je uveriť Božiemu zjaveniu a viere, ktorú dal Boh cez Krista Pána apoštolom a tí ju potom predávali ďalej. Táto viera nie je osobná, je to viera všeobecná.

Katolík nemôže diskutovať o svojej viere, o jej jednotlivých článkoch. Katolík čo má a musí urobiť je to, že celé Božie zjavenie viery prijme a uverí. Ak by katolík poprel iba jediný článok viery, poprel by celé Božie zjavenie dané Bohom cez Krista Pána, ktorý ju odovzdal cez Cirkev svetu.

Dogmy a doktríny

Katolíci majú dogmy a protestanti doktríny. Doktrína je názor, protestantský svetonázor o ich pohľade na Bohom zjavené pravdy, ktorú vymyslel človek. Dogma naopak – nie je názor, nie je doktrína. Dogma je Pravda, ktorú Boh zjavil cez Ducha Svätého Cirkvi. Dogma sa preto nedá meniť, opravovať, zavrhovať, pretože pravda sa nemení. Doktrína je iba ľudský názor, ktorý sa mení, pridáva sa z neho alebo uberá, dokonca sa stáva aj to, že doktrína môže zaniknúť, alebo je nahradená novou doktrínou.

Viera je nadprirodzená

Viera katolícka je nadprirodzená, je to nadľudské Božie zjavenie Bohom pre človeka. Takáto viera nie je osobnou vierou, ale vierou všeobecnou, ktorú zjavil Boh ľuďom. Preto sa táto viera môže jedine prijať a uveriť, že je to tak, ako to je – bodka.

Pridávanie dogiem

Protestanti radi hovoria, že katolíci si pridávali postupne nové dogmy. Viera ktorú zjavil Boh človeku je tá istá, ktorú poznali apoštoli. Pavol poznal očistec, Peter poznal nanebovstúpenie Panny Márie na nebesia, Ján poznal Trojicu a všetci vedeli o Eucharistii a obeti Krista raz v čase a zároveň neustále do konca sveta. Prečo sa všetky dogmy neobjavili hneď naraz je dané tým, že v rannej Cirkvi bola Cirkev v plienkach a bojovala zo svetom, vylievala svätú krv mučeníkov za rozšírenie kráľovstva Krista Pána, čoby jediného Spasiteľa. Neskôr, keď prichádzali herézy, musela sa Cirkev brániť a preto sa vyťahovali dogmy, ktoré nebolo v čase Pavla potrebné vyťahovať. Keď heretici vytiahli bludy ohľadom Pána, či je Boh, či človek, či polovica človeka a polovica Boha, či Boh je viac ako Syn a kto je Duch Svätý – Cirkev vytiahla Dogmu cez Ducha Svätého, aby upevnila učenie, ktoré nebolo neznáme apoštolom – učenie o Trojici. Podobne prebehlo učenie o Eucharistii, alebo o Panne Márii či očistci. Všetky tieto dogmy Cirkev poznala od počiatku, ale nebolo nutné o nich hovoriť, pokiaľ neboli napadnuté. Každý jeden heretický smer, donútil Cirkev vytiahnuť dogmu, ktorou umlčal nepravdy. Že tieto dogmy boli pravdivé, potvrdilo vždy samo nebo.

Vezmime si posmech protestantov proti Márii, z ktorej urobili iba obyčajnú ženu. Cirkev aby sa bránila týmto posmeškom, pod vedením Ducha Svätého vyhlásila dogmu o nepoškvrnenom počatí. To sa protestanti ešte viac posmievali. Táto dogma bola v Cirkvi známa od nepamäti. No nebo túto dogmu potvrdilo, keď prišli do dejín Lurdy, kde táto dogma bola jasne potvrdená nebom. Ale už pred vyhlásením tejto dogmy nebo pripravilo pôdu pre jej vyhlásenie, keď cez Katarínu Laboure, bola vyrazená medaila nepoškvrneného počatia, ktorá podnes vykonala mnoho divov a hlavne obrátení. Táto medaila samotná bola nebom nadiktovaná, ako má vyzerať a bola ornou pôdou pre budúce vyhlásenie dogmy.

Viera katolícka je v pokore

Teda viera katolíka je o pokore voči učeniu Božiemu, ktoré sa zachovalo od apoštolov podnes, vo svätej Cirkvi katolíckej a to neporušene. Nie je to súkromná viera, viera o ktorej je hodné diskutovať, je to viera ktorú je nutné žiť, pretože je pravdivá!

Aj preto jedine Cirkev katolícka napĺňa Spasiteľovu modlitbu, Arcipastiersku modlitbu, kde sa náš Pán modlí za jednotu viery. Viera musí byť jedna a jednotná a to je možné dosiahnuť iba tam, kde je táto viera daná z neba, pokorne prijatá človekom.

Naproti tomu viera protestantov je iba dohadom, ohmatávaním stien v tme, kde protestant verí v to, čo si sám vymyslí.

Aj v katolíckej Cirkvi vznikali mnohé smery a názory, napríklad učiteľov Cirkvi – ale iba viera daná z Ducha Svätého je v Cirkvi platná, pretože je to Boh, kto vieru človeku dáva a dáva mu ju celistvú a neporušenú, svätú, záväznú a pravdivú. A keď človek prijme túto vieru, vtedy dostane z neba veľké požehnania.

Žiaľ, dnes mnohí katolíci pod falošným vedením k protestantizmu, začínajú o svojej viere pochybovať, pochybujú o mnohých článkoch viery, čím odpadávajú od viery. Niekto povie, že peklo je prežitok, že očistec sa presne v tomto význame nenachádza v Biblii, že ten a ten článok viery on vidí inak, alebo ho ignoruje. Toto je protestantský princíp uverenia, kedy človek nestojí na skale, ale na piesku a blate. Takýto katolík nedokáže obhájiť svoju vieru, nedokáže správne stáť na Kristovi, čoby kameni svojej viery, nedokáže mať blízky vzťah k Bohu Trojjedinému.

Naopak katolík, ktorý prijal všetky učenia a články viery, ako mu ju Cirkev od apoštolov zachovala, nemôže sa nijako zakolísať. Aj keby prišlo milión jedovatých hadích jazykov ktoré syčia, že táto a táto dogma nie je v Písme, takýto katolík stojí pevne a jasne pretože vie, že uveril Kristovi a viere, ktorú Kristus zveril ako tajný poklad apoštolom a všetkým ďalším generáciám Cirkvi. Nie je absolútne vhodné, aby katolík diskutoval o dogme, ktorú sám Boh naučil Cirkev s heretikmi. Katolík každú dogmu môže obhájiť aj Písmom ak o to ide, ale je to zbytočné, pretože heretici neuveria, ani keby sa im ich blízki mŕtvi zjavovali a prosili ich na kolenách, aby zmenili svoje zmýšľanie.

Katolík vie, že jeho viera je jediný prameň ktorý uhasí smäd, uhasí hlad a aj preto za túto vieru danú z neba, zomreli toľkí mučeníci. Katolík dobre vie, že neexistuje iná viera ako tá, ktorá je daná od Boha cez Cirkev, že všetky ostatné viery sú iba márnosťou, dohadmi, názormi ľudskými, ktoré nielenže nedokážu správne sa pozerať na Krista Pána, čoby dvere do neba, ale nedokážu ani spasiť človeka…
pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:31 avatar
Evanjelium podľa Katolíckej cirkvi:

Potrebuješ odpustenie hriechov? Potrebuješ ísť za človekom (kňazom)

Potrebuješ odčiniť hriechy? (odčiníš si ich sám v očistci (človek)

Potrebuje vyslobodiť príbuzných z očistca? Musíš sa modliť, dávať na omše, obetovať svoje utrpenie. (človek)

Potrebuješ , aby boli spasení tvoji príbuzní? Potrebuješ sa za nich modliť, obetovať, prípadne dávať na omše za ich obrátenie (človek)

Evanjeliu podľa Biblie:

Potrebuješ odpustenie hriechov? Potrebuješ vieru v Ježiša Krista, že to urobil jedinou dostatočnou obeťou.

Potrebuješ odčinenie hriechov? Potrebuješ vieru, že to Ježiš Kristus za teba urobil.

Chceš, aby si bol spasený, aby boli tvoja rodina a príbuzní spasení, ba boli spasení kolegovia, známi? Uver v Ježiša Krista a ostatným ohlás, že to Ježiš Kristus už urobil!

Evanjelium Katolíckej cirkvi je o ČLOVEKOVI, ktorý dokáže spasiť seba a druhých a potrebuje ako prostredníka smrteľného človeka, aby bol prostredníkom medzi Bohom a hriešnikom (kňaza)

Evanjelium Biblie je o Božom riešení skrze Ježiša Krista. Jediného Pána a Spasiteľa. A jediného prostredníka medzi Bohom a hriešnikom.

Každý kto si chce modlitbami, skutkami, utrpením zaslúžiť spásu, pohŕda Božou milosťou. Každý, kto ide s odpustením hriechov za človekom, pohŕda Božou milosťou. Sám sa dáva na úroveň samospasiteľnosti, alebo spasiteľnosti skrze človeka.


3.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:32 avatar
Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

V čom spočíva to Božie riešenie? JEDINE VO VIERE v to, že Boh vo svojej láske a spravodlivosti potrestal naše hriechy na svojom Synovi. JEDINE VO VIERE V TOTO BOŽIE RIEŠENIE!!!

Jednu vec si musíme zapamätať:

Spása hriešnika je Božie dielo a my k nej nesmieme nič pridávať!

Žiadne skutky, pre spásu: ani omše, ani spovede, ani prijímania, ani modlitby, ani svoje utrpenia, pretože SPÁSA UŽ BOLA VYKONANÁ PRED 2000 ROKMI! A všetko pre našu spásu už vykonal Ježiš Kristus!


12.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:45 avatar
Ak pôjdeme v akomkoľvek učení protestantov hlbšie tak zistíme, že ich výklady Písma sú iba súkromnými výkladmi, súkromnými pohľadmi. Ak sa ich opýtate napríklad na posledné veci – eschatológiu, sotva dostanete jednotnú odpoveď. Alebo sa ich opýtate na zomrelé deti pred pôrodom, alebo tesne po pôrode, či išli do pekla, neba, alebo ako to vlastne je – a dostanete toľko názorov, koľko je protestantov. Ak by ste od nich chceli vysvetlenie Svätej Trojice, taktiež narazíte na mnohé ich osobné názory počnúc tým, že radšej o Trojici nehovoria alebo ju zamlčujú – až po názor, že Trojica je rozdielna, alebo je jednotná, alebo je hierarchická, kde najvyššie stojí Boh, potom Syn a napokon Duch Svätý.

Viera protestantská je teda výlučne postavená na osobnom pohľade, toho ktorého človeka a aj preto čo protestant, to iná viera. V jednotlivých protestantských zboroch sa učia odlišné pohľady na vieru, na jednotlivé verše Písma, preto nie je div, že protestantských smerov je vo svete okolo 40 000. Ani v jednom zbore nenájdete dvoch ľudí, ktorí by v každej otázke viery zmýšľali rovnako. Sú body, v ktorých sa zhodujú a vyznávajú že takto veria, ale ak začriete hlbšie, tak narazíte na to, že sa nezhodujú v ďalších bodoch.

Keď protestant narazí na otázku, na ktorú nevie odpovedať – nájde vám odpoveď do pár minút na počkanie – táto odpoveď bude zase len jeho osobným pohľadom.


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 9. 2016, 15:20 avatar
" Alebo sa ich opýtate na zomrelé deti pred pôrodom, alebo tesne po pôrode," >> Katolicka cirkev najprv schvalila doktrinu o limbo, potom ju zrusila..


28.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 15:38 avatar
Môj bratranec ktorý je čech už je dospelý, ale pokrstil sa a birmoval, čiže je z neho katolík. No môj bratranec je veľmi zvedavý a pýtal sa kňaza všelijaké veci a kňaz mu ani nevedel na ne odpovedať len gúľal očami čo sa ho pýta. Pritom vravel, že sa ho pýtal jednoduché základné veci.

S jedným čo študoval za kňaza riímskokatolíckeho som sa rozprával a on mi vravel , že ho učili že aj cez iné náboženstvá je možné byť spasený, keď toto počul že ho až až vystrelo. A vravel mi. Načo tu potom sedím, učím sa za kňaza, keď aj cez iné náboženstvá je možne sa dostať k spáse??


31.
označiť príspevok

Astax1 muž
   24. 9. 2016, 14:55 avatar
Luther
"že aj cez iné náboženstvá je možné byť spasený"
O tomto sa tu už viedla dosť obsiahla diskusia nájdeš ju tu. Má Lea so svojim pohľadom na Máriu pravdu?

Do diskusie sa zapojil aj Wolfe, tak si môžeš prečítať aj jeho komentáre.

Wolfe
"Katolicka cirkev najprv schvalila doktrinu o limbo, potom ju zrusila.." Odkiaľ máš túto informáciu?

Tomuto problému sa venoval jeden Katolícky dokument. A hovorí, že o tomto probléme nie je zmienka v Zjavení, Cirkevná komisia sa mu podrobne venovala, s láskou k pravde a snahou pomôcť riešiť tento „naliehavý pastorálny problém, pretože počet nepokrstených detí stúpa, mnohí ich rodičia nie sú katolíci, mnohé deti sú obete potratov a umelého oplodnenia“. Je to teda záležitosť doktríny, ale aj pastoračnej priority súčasnosti.
Text dokumentu potvrdzuje, že tradičný pojem limbu – miesta, kde zomreté nepokrstené deti večne žijú bez spoločenstva s Bohom – odráža víziu obmedzujúcu spásu. Limbus nemá základ v Zjavení, ani v liturgii nie je o ňom zmienka. Na rozdiel od očistca nikdy nebol definovaný ako oficiálna doktrína Cirkvi. Nikdy nevstúpil do dogmatickej definície Magistéria Cirkvi, a aj keď ho Magistérium do II. vatikánskeho koncilu bralo do úvahy, vždy ponechalo túto otázku otvorenú. Limbus tak zostával iba možnou teologickou hypotézou.
Problémom je zmieriť napätie medzi dvoma biblickými tvrdeniami – univerzálnou spasiteľskou vôľou Boha a nutnosťou krstu. Text znova potvrdzuje primát Kristovho milosrdenstva nad Adamovým hriechom. Text berie do úvahy teologický princíp hierarchie pravdy. Základnou argumentáciou je, že milosrdenstvo Božie chce, aby všetky ľudské bytosti boli spasené (1 Tim 2,3-6). Milosť má prioritu pred hriechom, vylúčenie zomretých nepokrstených detí z raja je v rozpore s osobitnou láskou Krista k najmenším. Dokument opakovane tvrdí, že „odrážajúc milosrdenstvo Božie, v texte opísané fakty dávajú značné teologické a liturgické dôvody pre nádej, že aj nepokrstené deti sú spasené“. Neneguje sa krst, ktorý je obvyklým spôsobom získania spásy. Cirkev však verí, že môžu byť aj iné spôsoby dosiahnutia spásy. Sú dôvody dúfať, že Boh spasí zomreté nepokrstené deti, aj keď ich nebolo možné dať pokrstiť.
Žiadna ľudská bytosť sa nemôže sama spasiť; spása prichádza len od Boha skrze Ježiša v Duchu Svätom. Pre osud zomretých nepokrstených detí je tajomstvo univerzálnej spasiteľskej vôle základným princípom. Cirkev nikdy neučila „absolútnu nutnosť“ krstu pre spásu. Sú aj iné cesty: Božia sloboda, krst krvi a túžby.


32.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 9. 2016, 19:35 avatar
31.
'"Katolicka cirkev najprv schvalila doktrinu o limbo, potom ju zrusila.." Odkiaľ máš túto informáciu?'
Ktoru cast mas na mysli?
Inak beriem "schvalila doktrinu" a nahradzujem to "autoritativne vyhlasila" (pisal som to v rychlosti a tak som tam hodil slovo, ktore ma napadlo, lebo som to v tom momente nevedel lepsie vyjadrit, za co sa ospravedlnujem)

Ten dlhy text, co si pisal, to je te 41 strankovy dokument?


33.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 09:41 avatar
Mám na mysli celú tú vetu, že odkiaľ máš tú informáciu, že Cirkev najprv schválila doktrínu o limbo a potom ju zrušila.
Lebo ja viem to, že doktrína o limbo nikdy nebola dogmaticky definovaná. Do II.vatikánske koncilu bola braná iba ako možná teologická hypotéza. Táto hypotéza ale prestala platiť po II.vatikánskom koncile, kde sa rozoberala aj otázka spásy nenarodených a nepokrstených detí.

Celý ten text bol komentár na ten stránkový dokument. Čiže čo ja viem Cirkev nikdy nedefinovala Limbo, ako oficiálnu doktrínu Cirkvi. Bola to len hypotéza v minulosti ale ktorá po II.vatikánskom koncile už nie je aktuálna.
Súhlasí lea_pragmaticka1


34.
označiť príspevok

Wolfe muž
   26. 9. 2016, 02:07 avatar
Ak si necital poriadne, tak som to opravil na "AUTORITATIVNE VYHLASILA"

Katolici maju vela hypotez..

Rozdelili peklo na niekolko casti.. Peklo zatratenych, Ocistec, Limbo deti a Limbo "otcov"

A ano, co koncil, to iny nazor a zmena, a protestantov obvinujete zo zmien  


35.
označiť príspevok

Astax1 muž
   27. 9. 2016, 10:36 avatar
Nejde o to, že si to opravil, o tie slová tam nejde. Aj ak by si povedal, že náuka o limbo bola Cirkvou "autoritatívne vyhlásená" povedal by si, že Cirkev zo svojej autority náuku o limbo dogmaticky definovala a že bola oficiálnou doktrínou. A potom podľa teba, že bola neskôr zrušená.

Ja hovorím, že to tak nebolo, že náuka o Limbo nikdy nebola definovaná ako doktrína Cirkvi na rozdiel od očistca. Bola to len hypotéza.

Preto som sa ťa pýtal odkiaľ máš tú informáciu.

"Rozdelili peklo na niekolko casti.. Peklo zatratenych, Ocistec," Ťažko povedať, kde sa nachádza očistec. Myslím si, že to ani nie je podstatné vzhľadom k tomu, že posmrtný svet alebo život sa odohráva mimo našu známu realitu.

Skôr by sme mohli povedať, že časťou pekla bolo "predpeklie" Bolo pretože v súčastnosti predpeklie už neexistuje. V predpeklí boli tí, ktorí boli spravodliví ale nemohli vstúpiť do neba, lebo brány neba v tom čase ešte neboli otvorené "dlžobný úpis". Predpeklie v súčastnosti už neexistuje, lebo Kristus svojou obetou otvoril brány neba a zotrel dlžobný úpis. Teraz sú už len dve cesty: nebo alebo peklo. Očistec je len dočasný, kde sa očistujú tí čo zomreli v Božej milosti ale musia sa očistiť pred tým, ako uzrú Pána. Lebo nič nečisté nemôže uzrieť Pána.

"A ano, co koncil, to iny nazor a zmena, a protestantov obvinujete zo zmien" Ide o to, že Kristus založil fundament pravdy. On sám apoštolov neuviedol do plnej pravdy ale hovorí, že pošle Tešiteľa - Ducha Svätého, ktorý ich uvedie do plnej pravdy. A mystické telo Krista čiže Cirkev môžeme prirovnať k samotnej osobe Ježiša Krista, ako On, tak aj jeho Cirkev rástla v plnosti pravdy. Ved plnosť sa nezjaví zo dňa na deň, na všetko je potrebný čas. "Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať."

"A ano, co koncil, to iny nazor a zmena, a protestantov obvinujete zo zmien" Nikdy v histórii Cirkvi sa nestalo, že ak jeden koncil schválil nejakú pravdu viery, teda ju dogmaticky definoval, že by druhý koncil zrušil túto dogmu. A nikdy sa to ani nestane.
Súhlasí lea_pragmaticka1


36.
označiť príspevok

Wolfe muž
   27. 9. 2016, 13:49 avatar
Nie, pretoze katolicka cirkev to nezrusi ocividne, ale skryte..
Presne ako aj s odpustkami za peniaze..
Nezrusili sa ocividne, cirkev zastava, ze na tom nie je nic zle, ale prestane sa to pouzivat.
Takze ak na tom nebolo nic zleho, preco sa to nepouziva nadalej?
Zeby preto, ze zistili, ze AZ TAKE DOBRE to nebolo?
Problem je, ze rkc vsetky zmeny pekne zamaskuje,.. hmm nerusime to, len to uz nebudeme pouzivat, nebudeme nadalej zastavat tento nazor a podobne..


37.
označiť príspevok

Wolfe muž
   27. 9. 2016, 13:52 avatar
skryte = skryto..

Mimochodom, uz som dvakrat napisal, ze odvolavam, ze to bolo uzakonene, ako doktrina, mam tretikrat?


38.
označiť príspevok

Wolfe muž
   27. 9. 2016, 13:55 avatar
Fakt to neviem najst, ja som o tom cital niekedy davnejsie, zial nerobim si poznamky

Ale pisane je o tom na roznych weboch.. dam priklad len tak z brucha www.britannica.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


39.
označiť príspevok

Astax1 muž
   27. 9. 2016, 14:11 avatar
Ak si to odvolával, že to bolo definované, tak som to tak nepochopil. Nič sa nestalo. Ale treba tiež vedieť, že nejaká náuka vstupuje do platnosti len ak bola definovaná Učiteľský úradom Cirkvi.
Písal som to, pretože doma mám knihu Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria a tam som to nikdy nevidel.
A k tomu linku čo si mi dal, viem, že si to uviedol len ako príklad, že sa o tom píše ale tam tiež nájdeš vetu: "The concept of limbo probably developed in Europe in the Middle Ages but was never defined as a church dogma."
Súhlasí Wolfe


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:36 avatar
Charizmy v protestantských spolocenstvach. – krst v Duchu svätom

RKC tzv. charizmatikov kontroluje, či sú ich nadprirodzené dary naozaj od Boha. V protestantských cirkvách to nie je mozne. Protestanti totiž nemaju ziadnych exorcistov. Diabli totiz pocuvaju iba tych exorcistov, ktorych vymenuje papez, co je dosvedcene pripadmi z praxe.Satanisti tak úspešne škodia protestantským letničným cirkvám a to hlavne v tzv. Letničných hnutiach. Satanisti, okultisti majú často vysoké postavenie v nekatolíckych cirkvách. Hlavne v USA sa im veľmi darí.

granosalis.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Satanisti, okrem iného, "dávajú" veriacim rôzne charizmy. Diabol je Bozia opica a tak dokaze napodobnovat niektore dary od Ducha Svateho.Najčastejšie ide o krst v Duchu svätom. Veriaci po akomsi "požehnaní" dokáže hovoriť v jazykoch . Takýto človek je duchovne zviazaný a prežíva duchovné utrpenie.Ale moze byt najprv aj stastny, to diabol dokaze, vplyvat mylne na citovu stranku cloveka. Rozoznat to vie iba vzdelany katolicky knaz a vyhnat diabla iba exorcista..

Pozor! Väčšina ľudí s takouto charizmou si myslí, že naozaj majú dar od Boha. To im spôsobuje len ďalšie problémy.

Aj na Slovensku je takýchto prípadov veľmi veľa!

Samozrejme nie každý má charizmu od diabla,moze byt aj od Boha, ale treba byť v týchto veciach opatrný.

Modlitba v jazykoch

Diabol človeku dokáže spôsobiť hovorenie v jazykoch. Neraz sa stane, že satanistom sa podarí získať dobré meno a popredné miesto v cirkvi. Sú veľmi prefíkanými hercami. Navštevujú zhromaždenia a správajú sa ako najzbožnejší kresťania. Satanisti sa často „modlievajú“ na zhromaždeniach v cudzích jazykoch. Preklínajú cirkev, veriacich, pastorov, samozrejme, nemodlia sa k Bohu, ale k diablovi, aby uškodil veriacim. Sú to svedectvá bývalých satanistov, napr. svedectvo R. Brown.

Ak niekto hovorí jazykmi, nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí na zhromaždení; nech hovorí sebe a Bohu. (1 Kor 14, 27-28)

Protestantom radíme, aby sa držali rád svätého Pavla. Ak sa niekto modlí v jazykoch, musí niekto tlmočiť. Ak sa nenájde človek, ktorý tlmočí (ktorý ovláda daný jazyk), nech sa v cudzom jazyku nemodlí vôbec.

Mágia

V USA v nekatolíckych cirkvách existujú dokonca vyučovania a príručky, ako praktizovať mágiu. Biela mágia je v niektorých cirkvách alebo spoločenstvách povolená.

Cieľom satanistov je urobiť z cirkví okultistické organizácie. Tým ich v podstate zniči


6.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:38 avatar
Viem že by si ma videla najradšej na hranici. no už je iná doba lea. musíš sa s tým zmieriť


8.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:40 avatar
Možeš si pridávať aj kilometrové články z internetu a katechizmu. no nič to nemení na tom, že to sú len ľudské náuky a tvrdenia.


10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:42 avatar
áno protestantizmus je ľudská náuka človeka, ktorí oklamal iných a urobil z nich protestantov


11.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:45 avatar
a katechizmus spísal kto Ježiš? ale notak lea...
vačšina spoločenstiev ide podľa biblie.
všade, kde má hlavné slovo náuka, človek a nie biblia tak je v podstate sekta. V čom sa líšite od Jehovistov? aj oni tvrdia o sebe že sú tí vyvoléní.


14.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:46 avatar
Viera je nadprirodzená

Viera katolícka je nadprirodzená, je to nadľudské Božie zjavenie Bohom pre človeka. Takáto viera nie je osobnou vierou, ale vierou všeobecnou, ktorú zjavil Boh ľuďom. Preto sa táto viera môže jedine prijať a uveriť, že je to tak, ako to je – bodka.


15.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:48 avatar
katolícka viera? ja verím v Boha. mám kresťanskú vieru. ty si maj katolícku vieru ak chceš.


17.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:52 avatar
Viera protestantská je teda výlučne postavená na osobnom pohľade, toho ktorého človeka a aj preto čo protestant, to iná viera. V jednotlivých protestantských zboroch sa učia odlišné pohľady na vieru, na jednotlivé verše Písma, preto nie je div, že protestantských smerov je vo svete okolo 40 000. Ani v jednom zbore nenájdete dvoch ľudí, ktorí by v každej otázke viery zmýšľali rovnako. Sú body, v ktorých sa zhodujú a vyznávajú že takto veria, ale ak začriete hlbšie, tak narazíte na to, že sa nezhodujú v ďalších bodoch.


18.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:59 avatar
každý kresťanský zbor lea čo ide podľa písma sú zajedno ohľadom otázky spásy a základných vecí.Chápu to rovnako. Iste majú iné názory vo veciach iných. Ale základ je rovnakí.
Ak sa chceš lea od rôznych teológov, kňazov niečo dozvedieť, potrebujete niečo objasniť, máte smolu. Sto teológov, sto názorov. Sto kňazov, sto názorov. Jeden kňaz verí na peklo, a tak učí, ďalší kňaz učí, že všetci ľudia budú spasení, že žiadne peklo nie je, ďalší kňazý učí náuku bludára Pierre Teilhard de Chardina, ďalší kňaz učí iba filozofické názory, ďalší kňaz verí v homeopatiká, ďalší kňaz – misionár ide za šamanom, aby ho ochránil, ďalší kňaz káže samé príbehy, ďalší kňaz nedokáže vytvoriť vlastnú kázeň a tak všetko preberá od iných, ďalší kňaz všetku nádej vkladá do Márie… Nepoznajú Božie slovo a tak každý vám predkladá svoje vlastné chápanie Boha, cirkvi, náuky. Hovoria si že sú jednotní, ale to je jednota iba na základe poslušnosti pápežovi, biskupovi, alebo rehoľnému predstavenému. Iná jednota v Katolíckej cirkvi neexistuje.

Vaše učenie je zložené z Biblie, Tradície a z toho, čo Magistérium cirkvi uzná za vhodné. No posledným, kto sa vyjadrí, schváli/neschváli čomu majú katolíci veriť je Magistérium cirkvi na čele s pápežom. Pápežova náuka je viac ako Božia náuka. Pápežove ľudské slovo je viac ako večné Božie slovo.


19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 15:06 avatar
Si protestant? Ťažko sa diskutuje s niekým kto tu má veľa nickov, kto sa jasne napr.v profile nehlási ku svojej cirkvi, spoločenstvu či samovykladačstvu. Dnes diskutujem s tebou ako nickom Luther, si protestant neviem, z ktorej 40 000 denominacií čo je vo svete. U mna vies, ze som katolicka .

Takze nick Luther si protestant a ak ano, ktora denominacia?


23.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 15:16 avatar
Nedávno som vystúpil z RKC.
Nie som zatiaľ v žiadnom spoločenstve no najskôr pôjdem do NKZ (nezávislé kresťanské zhromaždenie).
Kde autorita je Písmo Sväté, nie človek.
A nie je to jedno? Pre teba som aj tak len ďalší protestant sektár, bludár.
NKZ (nezávislé kresťanské zhromaždenie)


25.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 15:18 avatar
Ináč písmo nemám vyložené len sebou ale aj so znovuzrodenými kresťanmi.


27.
označiť príspevok

fajer
   23. 9. 2016, 15:24 avatar
. „Tak ako drogovo závislý nedokáže myslieť a rozprávať o ničom inom iba o droge, tak aj rozhovory so závislým na sekte sa odvíjajú len od spoločenstva, vodcu, viery v dogmu a súvisiacej témy,“ si chorý daj sa liečiť...


29.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 16:09 avatar
Si zodpovedný sám za seba. A môžeš pokračovať kydaní na cirkev, kňazov aj pápeža - čo už s tebou. Len preto som sa pýtala, lebo je fér vedieť s kým diskutujem, keďže ty vieš, že som za rkc a katolicizmus. Aby som vedela z ktorej Biblie alebo z časopisu spoločenstva mám s tebou diskutovať.


30.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 16:19 avatar
jasne môžeš pokračovať v kydaní iných cirkví a spoločenstiev. Čouž s tebou.


21.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 15:08 avatar
Ak pôjdeme v akomkoľvek učení protestantov hlbšie tak zistíme, že ich výklady Písma sú iba súkromnými výkladmi, súkromnými pohľadmi. Ak sa ich opýtate napríklad na posledné veci – eschatológiu, sotva dostanete jednotnú odpoveď. Alebo sa ich opýtate na zomrelé deti pred pôrodom, alebo tesne po pôrode, či išli do pekla, neba, alebo ako to vlastne je – a dostanete toľko názorov, koľko je protestantov. Ak by ste od nich chceli vysvetlenie Svätej Trojice, taktiež narazíte na mnohé ich osobné názory počnúc tým, že radšej o Trojici nehovoria alebo ju zamlčujú – až po názor, že Trojica je rozdielna, alebo je jednotná, alebo je hierarchická, kde najvyššie stojí Boh, potom Syn a napokon Duch Svätý.


24.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 15:17 avatar
Ak pôjdeme v akomkoľvek učení katolíkov hlbšie tak zistíme, že ich výklad katechizmus úplne odporuje biblii.


20.
označiť príspevok

fajer
   23. 9. 2016, 15:06 avatar
. „Tak ako drogovo závislý nedokáže myslieť a rozprávať o ničom inom iba o droge, tak aj rozhovory so závislým na sekte sa odvíjajú len od spoločenstva, vodcu, viery v dogmu a súvisiacej témy,“

Niekedy je však ťažké určiť, či za rozpad rodiny môže naozaj náboženská komunita alebo problémy medzi blízkymi.


5.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:36 avatar
Ináč lea už by si mohla pridávať proti protestantské témy a vyvolávať vojny na tomto fóre. očo ti ide? Ty ani nediskutuješ, len pridávaš kilometrové články z katechizmu a roznych internetovych stranok.


7.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:39 avatar
prestat pridavat protiprotestantske temy. oprava


9.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:41 avatar
Možno by bolo fajn nedávať protikatolícke témy? Či to nepôjde?
Súhlasí Astax1


13.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 14:46 avatar
Prečo to píšeš mne? Pridal som v poslednú dobu nejakú tému? nie


16.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 14:50 avatar
Všetky tvoje témy sú protikatolícke.

A po ďalšie nemáš tu iný nick a nepíšeš z neho iné "mierumilovné" protikatolícké témy?


22.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 15:09 avatar
Mám tu nick kresťan 1 ale ten vôbec skoro nepoužívam.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:14,  Čiže prečo nebude benzín a nafta klesať do nekonečna . Základná sadzba benzínu 95...
dnes, 10:10,  Pre západnú kultúru nerealizovateľné. Južná kórea síce patrí ku krajinám...
dnes, 10:06,  Máš pravdu Boris. Boli takí. Len ak si to myslel tak, že aj ja teraz bezvýhradne verím...
dnes, 10:03,  V Praze odstranili sochu maršála Koněva © Sputnik / Michal Pavelka 09:16 03.04.2020...
dnes, 10:02,  "Dôvodom nízkych kapitálových výdavkov je to, že zásoby arabskej ropy sú tvorené...
dnes, 09:55,  era to nie je o egoizme. Ja nemám ako určovať cenu ropy . Ropy je a bude obrovský prebytok ....
dnes, 09:51,  V Maďarsku 95ka momentálne okolo 90 centov. Paradoxne vďaka korone prázdne cesty.
dnes, 09:48,  Máš tam pár neprávd. Saudská Arábia má náklad 9 dolárov. Rusko 20 dolárov, USA...
dnes, 09:40,  Z krátkozrakého egoistického pohľadu mi vyhovuje všetko, čo je kvalitné a lacné - a...
dnes, 09:37,  Lacná ropa našej krajine vyhovuje. A to je len dobre.
dnes, 09:30,  Stranu nahradila oligarchia. Človeku bolo dané právo cestovať, ale boli mu vzané istoty,...
dnes, 09:27,  A kde tu kto písal niečo o vynucovaní? Krištof, od veci.
dnes, 09:25,  Jasné, že aj za socializmu bolo mnoho ľudí, ktorí režimu verili bezvýhradne a pomáhali...
dnes, 09:09,  Všetko ohľadom tých hodnôt, chudoby, bohatstva, charity, vlastnenia a darovania vecí a...
dnes, 08:59,  Celym tym znizovanim cien si nakoniec najviac uskodia Rusi. Oni to cele nastartovali, ked sa...
dnes, 08:20,  Vždy sa nájdu témy, o ktorých nemožno len tak vykrikovať. Za komunistov to bolo všetko,...
dnes, 08:18,  V podstate je to však tak, že starozákonní proroci mali videnia, to, čo nazývame že...
dnes, 06:36,  Pozor. Hoax nerovná sa iný názor. Za iný názor pravá demokracia netrestá. Ale hoax je...
dnes, 05:25,  Za komunistov by si nemohol takto na internete vykrikovať. Aj v tom je veľmi veľký rozdiel.
dnes, 05:24,  Akonáhle padla železná totalitná opona, tak sme mali aj zaujímavý tovar zo zahraničia,...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Muži počas choroby sú tak telesne a duševne vyčerpaní, že uzdraviť ich dokáže jedine žena.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(148 748 bytes in 0,457 seconds)