Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Rozbor Jána 8:58 a výrazu "Ja som"/Ego eimi/

144
reakcií
1916
prečítaní
Tému 10. marca 2017, 22:56 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 3. 2017, 22:56 avatar
"Ja som"...........ide tu o titul Boha,alebo o bežné vyjadrenie vzťahujúce sa na čas,existenciu niekoho?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mnohí trinitári tvrdia,že tu sa sám Ježiš nazýva Božím menom!
Dokonca niektoré anglické preklady používajú veľké písmená, aby navodili myšlienku titulu. Tak sa snažia vytvoriť spojenie medzi týmto vyjadrením a 2. Mojžišovou 3:14, kde sa podľa ich prekladu Boh označil titulom „Ja Som“.
Ale správa v Starom Zákone je úplne iná,ako v Novom Zákone: citujem:"ego eimi ho hown"
V Novom zákone je to :"ego eimi"! A to je niečo úplne iné!
Teda, už aj tu vidíme značný rozpor a snahu trinitárov zavádzať čitateľov Písma ,aby uverili nebiblickej doktríne o trojjedinom bohu! Teda, neskoršom cirkevnom dodatku,úprave!
Citujem celú správu v Jánovi 8 kapitole 54 verši až po 59 verš,....aby sme pochopili daný kontext správy:....... Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: “On je náš Boh,” 55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." 57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" 58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som." 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. "

Kralická Biblia:....." 58Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem. "

Katolícky preklad:....."......58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."...."

án 8:58....a preklad v Gréčtine a angličtine:
Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3004 [e] eipen ????? Said V-AIA-3S
846 [e] autois ?????? to them PPro-DM3P
2424 [e] I?sous ?????? Jesus, N-NMS
281 [e] Am?n ???? Truly Heb
281 [e] am?n ???? truly Heb
3004 [e] leg? ???? I say V-PIA-1S
4771 [e] hymin ????, to you, PPro-D2P
4250 [e] prin ???? Before Adv
11 [e] Abraam ?????? Abraham N-AMS
1096 [e] genesthai ???????? was, V-ANM
1473 [e] eg? ??? I PPro-N1S...................................................................Ego
1510 [e] eimi ????. am. V-PIA-1S.....................................................................eimi
------------------------------------------------------------------------------
Ale len o niekoľko veršov dalej, je správa ktorá sa zmieňuje o uzdravení slepého od narodenia a sú tu použité rovnaké slová "Ja som"/ego eimi/ na daného slepca!
Citujem Kralickú Bibliu:....." 9Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem."
Katolícky preklad:....."Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On vravel: "Ja som to."
V pôvodnom preklade/Gréckom/.......Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
243 [e] alloi ????? Some Adj-NMP
3004 [e] elegon ?????? said, V-IIA-3P
3754 [e] hoti ??? - Conj
3778 [e] Houtos ????? He DPro-NMS
1510 [e] estin ?????· it is, V-PIA-3S
243 [e] alloi ????? but others, Adj-NMP
3004 [e] elegon ?????? were saying, V-IIA-3P
3780 [e] Ouchi ????, no, Adv
235 [e] alla ???? but Conj
3664 [e] homoios ?????? Like Adj-NMS
846 [e] aut? ???? him PPro-DM3S
1510 [e] estin ?????. he is. V-PIA-3S
1565 [e] ekeinos ??????? he DPro-NMS
3004 [e] elegen ?????? kept saying V-IIA-3S
3754 [e] hoti ??? - , Conj
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S......................................Ego
1510 [e] eimi ????. am [he] V-PIA-1S................................eimi

Podľa logiky trinitárov,potom aj daný slepec musí byť Boh, lebo údajne použil Božie meno/"Ja som"/ tak ako Ježiš!
Samozrejme,....dané vyjadrenie "Ja som" nemá nič spoločné s Božím menom uvedeným v Ex.3:14/ako sme už spomenuli/ a je to len bežná fráza v Písme! Maximálne by sme mohli pripustiť ,že tu ide o "mesiansky titul",....ako tvrdia niektorí trinitári,ale nie o meno Boha,titul Boha!
Samozrejme, musíme poukázať ale na fakt,že v danej správe kontext poukazuje úplne na niečo iné!
Otázka Židov (57. verš), na ktorú Ježiš odpovedal, súvisela s jeho vekom,/"nemáš ešte ani päťdesiat rokov"/ a nie s jeho totožnosťou. Ježiš vo svojej odpovedi logicky hovoril o svojom veku, o dĺžke svojej existencie. Je zaujímavé, že nikdy nebola snaha uplatniť egó eimi ako titul na svätého ducha. Teda, Ježiš len jednoducho povedal,že bol skôr ako Abrahám,pretože prišiel z neba,a existoval už pred Abrahámom!
A tak daný verš musí znieť tak ,ako navodzuje aj daný kontext:...."Ježiš im povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Skôr ako bol Abrahám, bol som ja.“
Skúsme si to poukázať aj na iných textoch,kde sa používa vyjadrenie "ego eimi",/Ja som/.
Napríklad Ján 6:20...."20 Ale on im povedal: "To som ja,/ego eimi/ nebojte sa!"
Porovnajme s pôvodným Gréckym prekladom:....Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3588 [e] ho ? - Art-NMS
1161 [e] de ?? moreover Conj
3004 [e] legei ????? he says V-PIA-3S
846 [e] autois ?????? to them, PPro-DM3P
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S.........................................Ego
1510 [e] eimi ????, am [he]; V-PIA-1S...................................eimi
3361 [e] m? ?? not Adv
5399 [e] phobeisthe ????????. fear. V-PMM/P-2P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj Ján 4?26......používa danú frázu "Ego eimi"!
Katolícky preklad:.....".......Ježiš jej povedal: "To som ja, čo sa rozprávam s tebou."......."
V pôvodnom jazyku:
Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3004 [e] legei ????? Says V-PIA-3S
846 [e] aut? ???? to her PPro-DF3S
3588 [e] ho ? - Art-NMS
2424 [e] I?sous ?????? Jesus, N-NMS
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S.....................................................................Ego
1510 [e] eimi ????, am [he], V-PIA-1S...............................................................eimi
3588 [e] ho ? who Art-NMS
2980 [e] lal?n ????? am speaking V-PPA-NMS
4771 [e] soi ???. to you. PPro-D2S

Prečo tu prekladatelia nepreložili dané slová ako u Jána 8:57?..."Ja som"? /ako titul,meno Boha/...?????
A takýchto textov je v Písme viac ,a tie len dokazujú to,ako niekto manipuluje s Písmom!
Trojica je je len výsledok toho,že pohanskí konvertiti prekrútili Písmo a z jediného Boha Biblie urobili niečo,čo bolo blízke ich srdcu a pohanským predstavám,ktorých sa nikdy naplno nezbavili!
---------------------------------------------------------------------------------
A. T. Robertson píše v diele A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (Gramatika gréckeho Nového zákona vo svetle historického výskumu): „Sloveso [eimi]... Niekedy naozaj vyjadruje existenciu ako prísudok podobne ako ktorékoľvek iné sloveso, tak ako pri [egó eimi] (Ján 8:58).“
Súhlasí gabriel pb


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 00:23 avatar
2,....Ešte pre porovnanie niečo z Wijipédfie.....o tom,že nemožno daný text preložiť trinitárskym spôsobom.
Je aj iný preklad daných slov , a samotné Písmo a použitie slov-"Ego eimi" v Novom Zákone dáva za pravdu tým,čo odmietajú veriť,že "Ego eimi" je Božie meno z Ex.3:14!
Takýmto nečestným spôsobom dokazovať nebiblickú náuku a tak zrušiť prísny monoteizmus celej Biblie,je niečo nepredstaviteľné a neospravedlniteľné!
A tomuto "dokazovaniu" trinitárov sa podriadili mnohé písomnosti a celá história ,aby vznikol u ľudí dojem,že trojica tu bola stále,a že každý o nej učí a verí jej,....tak ako sa jej verilo v minulosti! NIE JE TO PRAVDA !!!
------------------------------------------------------------------------------------------
However in John 8:58 a few Bibles have renderings of eimi in past tenses:
The United Bible Societies Hebrew New Testament has ani hayiti "I was" not ani hu "I am".
George R. Noyes, Unitarian - The New Testament (Boston, 1871). "Before Abraham was born I was already what I am" and (in the 1904 edition) "I was"
The Twentieth Century New Testament (TCNT) supervised by J. Rendel Harris and Richard Francis Weymouth (Britain, 1900). "I have existed before Abraham was born"
James Moffatt, The Bible A New Translation (New York, 1935). "I am here – and I was before Abraham!"
J. M. P. Smith and E. J. Goodspeed An American Translation (1935) "I existed before Abraham was born!"
The New World Translation (1950, 1984) "before Abraham came to be, I have been."; (2013) "From before Abraham was, I have been"
J. A. Kleist S.J. and J. L. Lilly C.M., Roman Catholic - The New Testament (Milwaukee, 1956). "I was before Abraham"
William F. Beck, Lutheran - The New Testament in the Language of Today (St. Louis, 1963). "I was in existence before Abraham was ever born"
Kenneth N. Taylor, The Living Bible (Wheaton, 1979). "I was in existence before Abraham was ever born!"
The poet Richard Lattimore, The Four Gospels and the Revelation (New York, 1979). "I existed before Abraham was born"
ed. Stanley L. Morris, The Simple English Bible (1981) "I was alive before Abraham was born"
C. B. Williams, The New Testament in the Language of the People (Nashville, 1986).
This reading is supported by a minority of modern scholars:
Jason BeDuhn, cites Herbert Weir Smyth's grammar[16] which shows examples in classical narratives of where a use of Greek present can be translated by English present perfect progressive, and BeDuhn argues for a "past progressive" translation such as "I have been".[17][18] Thomas A. Howe accused BeDuhn of producing insufficient evidence for the claim that it is an idiom.[19] BeDuhn has objected to Howe's critique, describing it as "a mess of circular argument, special pleading, and irrelevant 'evidence.'"[20] Robert Bowman and BeDuhn conducted a lengthy online discussion in 2005 regarding the translation of this verse. The emails were collated and are available online here.
Kenneth L. McKay considers ego eimi in John 8:58 to be used emphatically as in "I exist" meaning I have been in existence, therefore that Jesus has existed longer than Abraham, and considers John 8:58 "quite unlikely" to be a reference to Exodus 3:14.[21] Against this Daniel B. Wallace replies that McKay's reading would not apply in first person discourse.[22]
Before + participle genesthai[edit]
In Greek the structure prin A ______, B ____ ("before A ___, B ___" does not indicate tense in the first verb after prin (before), whether this is "before becomes/became/will become" can only be inferred from the second clause "B ____" after the comma.[23] For example: prin genesthai "before it will happen" (John 14:29) implies a future "it will become" even though the "I have told you" is past.[24]
This Greek structure resembles Wycliffe's 1395 translation from the Latin:
Therfor Jhesus seide to hem, Treuli, treuli, Y seie to you, bifor that Abraham schulde be, Y am.
Sozzini[edit]
In the case of John 8:58 since the structure "before" + deponent does not carry any indication of tense in Greek, some have considered that the more natural context of "before ???????? + present verb" would be future, "before Abraham becomes". However the interpretation ???? ?????? ???????? as "before Abraham becomes" is rare, and Fausto Sozzini[25] and Valentinus Smalcius[26] were perhaps the first to advocate the reading "before Abraham becomes [father of many nations] I am [he, namely, the Messiah]".
Calvin[edit]
Another consideration, advanced by John Calvin, is the comparison of Abraham 'coming into existence', "????????", compared with Jesus declaring his existence with present tense "eimi", implies an eternal pre-existence. "[27] He considers this to be contextually more probable and additionally sees a connection to Hebrews 13:8 "Jesus Christ is the same yesterday and today and forever"[28]


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 00:50 avatar
3,....Katolícky preklad Ex.3:14.....:"14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!"

Exodus 3:14
"And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you."
------------------------------------------------------------------------------------
Text Analysis
Str Translit Hebrew English Morph
559 [e] way-y?-mer ?????????? And said Verb
430 [e] ’?-l?-hîm ????????? God Noun
413 [e] ’el- ???? unto Prep
4872 [e] m?-šeh, ??????? Moses Noun
1961 [e] ’eh-yeh ????????? I AM Verb
834 [e] ’ă-šer ??????? WHO Prt
1961 [e] ’eh-yeh; ????????? I AM Verb
559 [e] way-y?-mer, ?????????? and he said Verb
3541 [e] k?h ????? Thus Adv
559 [e] ??-mar ??????? shall you say Verb
1121 [e] li?-n? ???????? to the sons Noun
3478 [e] yiś-r?-’?l, ??????????? of Israel Noun
1961 [e] ’eh-yeh ????????? I AM Verb
7971 [e] š?-l?-?a-nî ??????????? has sent me Verb
413 [e] ’ă-l?-?em. ?????????? unto you Prep
Hebrew Texts
Otázniky v texte je Hebrejský text alebo Grécky text/v príspevku č.1/.....nakoľko nemám možnosť preložiť pôvodný text na svojom počítači! Preto dané analízy si môže každý overiť na Bible Hub!/Interlinear/


4.
označiť príspevok

fajer
   11. 3. 2017, 08:44 avatar
To čo za kokotiny tu kopíruješ...


5.
označiť príspevok

gabriel pb
   11. 3. 2017, 08:50 avatar
idem si to prečítať  


6.
označiť príspevok

gabriel pb
   11. 3. 2017, 08:58 avatar
"Citujem celú správu v Jánovi 8 kapitole 54 verši až po 59 verš,....aby sme pochopili daný kontext správy:....... Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: “On je náš Boh,” 55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." 57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" 58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som." 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. "

koľko bude dobrých kresťanských Bohov pri poslednom súde, toľko bude radosti vo večnosti, kto je dobrý kresťanský Boh?
no predsa ten čo chce stratiť dokonalosť a príde ukázať lásku na planétu Zem, láska je nesebecká, láska nezávidí, láska daruje, láska dúfa v lepší život, láska miluje, láska Ti odpustí


7.
označiť príspevok

gabriel pb
   11. 3. 2017, 09:04 avatar
"Katolícky preklad:....."Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On vravel: "Ja som to."
V pôvodnom preklade/Gréckom/.......Text Analysis"

Ježiš hovorí ja som, lebo " ja " je stelestnením ega, kedˇže miluje aj hiech aj ego, hovorí Ja ***


8.
označiť príspevok

gabriel pb
   11. 3. 2017, 09:09 avatar
"Podľa logiky trinitárov,potom aj daný slepec musí byť Boh, lebo údajne použil Božie meno/"Ja som"/ tak ako Ježiš!
Samozrejme,....dané vyjadrenie "Ja som" nemá nič spoločné s Božím menom uvedeným v Ex.3:14/ako sme už spomenuli/ a je to len bežná fráza v Písme! Maximálne by sme mohli pripustiť ,že tu ide o "mesiansky titul",....ako tvrdia niektorí trinitári,ale nie o meno Boha,titul Boha!"

každý človek ktorý povie pred Bohom, som syn človeka stáva sa Bohom, každý človek, ktorý miluje Zem a povie matičke Zem som syn človeka je Bohom, každý človek, ktorý spozná Božie kráľovstvo v Nebi celé zo zlata, je Bohom, sú tri stupne uznania za Boha, celý proces Božstva trvá desiatky rokov niekedy aj dva, tri životy


9.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 09:38 avatar
No konecne na to prisili ,,,, tam kde je ja , je pycha teda len SOM ,,,,,gabo parada,,,,
Súhlasí Shagara


10.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 09:43 avatar
A ked sa ma izraelci opytaju co im poviem kto ma poslal,,,, Poslal ma k vam SOM ,,,,,


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 12:06 avatar
10,.....ale ak sa má ego eimi prekladať výrazom ,ktoré je Božím menom z Ex.3:14......prečo tak trinitári nerobia všade ,kde sa používa výraz/slovné spojenie/ Ego eimi? Prečo len tam kde im to pasuje,....aby tak podporili svoju nebiblickú náuku?
Ak je správny preklad daných slov/Ego eimi/ ako v prípade Jána 8:58,.....prečo potom aj uzdravený slepec nie je Všemohúci Boh?
Je úplne jasné,z hľadiska kontextu správy u Jána 8:58 ,že tu šlo o tvrdenie Ježiša,že existoval prv ako bol Abrahám,.....a nie že by poukazoval na svoje božstvo. To sa píše aj vo Wikipédii a viaceré preklady a komentáre to tak prekladajú,tak chápu!
Trinitárske preklady preto hrubo porušujú ako gramatiku pôvodných jazykov,tak narúšajú i jasný kontext správy!
Je to veľmi násilná a nešťastná interpretácia Písiem,....ktorá určite nezostane bez povšimnutia!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zjavenie 22 kapitola......:"18 „Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku; 19 a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života a zo svätého mesta , z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku."


12.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   11. 3. 2017, 12:57 avatar
Zase tie diablove bludy a klamstvá...Vraj "rozbor"...
Zaujímavé,že v septuaginte je 2.Moj.3,14 a Jn 8,58 preložené presne tak isto.Ale to boli asi tiež len hlúpi trinitári,že?


13.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 13:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:15 avatar
12,.....ukáž mi kde v Septuaginte je to rovnaké ako u Jána 8:58!
Ale otázka stojí,prečo to niekto prekladá ako chce, Prečo aj slepec nie je Všemohúci Boh,....ved aj tu je použité "Ego eimi"!?
Môžeš sa klamať naďalej!


16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 13:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:21 avatar
14,.....môžeš to ľahko nájsť na internete a Stefan nemá pravdu,pretože Ego eimi je tam ešte doplnené o niečo iné!
www.academic-bible.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Tu sa môžeš dočítať o výslovnosti Božieho mena a pozrieť aj sporný text Ex.3:14!


19.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   11. 3. 2017, 13:29 avatar
Kresťan má Božie Slovo.Nikde v ňom sa nepíše,že nie je pravdivé a že sa máme spoliehať na nejakú pološialenú skupinu,ktorá nám to vyloží správne.
Apropos už si si porovnal texty?Alebo je to nad tvoje sily?


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:47 avatar
19,...už som písal,že aj teraz zavádzaš,alebo nevieš čítať! Dal som aj stránku na Septuagintu! Skús to skopírovať!
A "šialenci" boli tí,čo z prísneho monoteistického náboženstva urobili polyteistické mnohobožstvo .
Žiadny žid/ani mesiánsky/ neuverí,že Boh je trojjediný a dobre oni vedeli ,že mesiáš nemá byť Všemohúci Boh ,ale niekto poslaný Bohom,prorok,syn človeka! A to nehovorím o náboženských vodcoch v 1 storočí,ale všeobecne!
Tá výslovnosť je :..."ego eimi ho hown"....aj keď v gréčtine to trochu inak vypadá! Skús si to ty prečítať!
Súhlasí Ludwig


22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 13:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 16:16 avatar
tí tvoji pravoverní židia "farizeji" ukrižovali vlastného mesiáša, lebo ho nerozpoznali. Veľmi by som nestaval na tom čo tvrdili pravoverní židia. Keď nerozpoznali ani vlastného mesiáša (Boha), ako mohli poznať jeho pravú podstatu ? Kristus im hovoril kto je, lenže farizeji podobne ako vy boli zatvrdlí a múdri a preto nepochopili pravdu. farizeji ho chceli ukameňovať zato čo hovorí, podľa nich sa rúhal...no on im hovoril pravdu.
Súhlasí stefan 5, veriaci-4


45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 16:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 17:34 avatar
Samotné písmo nám ukazuje, že Boh je len jeden. S tým samozrejme súhlasíš. No to, že Boh má viac osôb tam je tiež.

26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!"

Gn 11,7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!"

Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"

atď.
"A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová."
To je pravda. Veď aj naplnil.

" V jednoosobného Boha verili aj svätý proroci, skrze ktorých hovoril Boh."
To nemôžeš vedieť ako brali Boha. Samozrejme ho brali tak, že je len jeden Boh. Nájdi mi v písme nejakého proroka, ktorý vravel, že Boh je len jednej osoby.
Čo sa týka toho, či také mená ako Mojžíš, Abrahám...vedeli o podstate Boha to ja neviem. Môžno áno, možno nie. Predsa len ich poznanie nebolo také, aké mali napríklad apoštoly. Dokonca ani ani nepoznali celú pravdu, až neskôr. Pili mlieko, lebo ešte neboli pripravený na tuhý pokrm.
Jn 16,12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.

"Ak by Ježiš hlásal to čo tvrdíte vy, potom by prinášal Židom iného Boha než v ktorého verili, a v takom prípade by prišiel postaviť Zákon aProrokov hore nohami...Ale nečakám že to pochopíte..."

Ježiš hlásal to čo tvrdíme my a hovoril nám o Bohu tak ako ho prezentujeme my. Nehovoril o nijakom inom Bohu. Ale o tom istom Bohu, v ktorého verili židia, len s tým rozdielom, že nám dal väčšie poznanie. Preto sa farizejom zdalo že Ježiš sa rúha a robí sa že je Boh, lebo ho absolútne nepochopili tak, ako ho nechápete ani vy teraz.

Jk 2,23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.

To či Abrahám vedel celú pravdu o podstate Boha a či vedel o Kristovi to neviem. No uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol Božím priateľom. Židia mali pred narodením Krista určité poznanie. Apoštoly zas mali väčšie poznanie. Verili v toho istého Boha ako aj oni. Len s tým rozdielom, že mali väčšie poznanie.
Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. My už máme zvestované celú pravdu a napriek tomu neveríte pravde ale lži. Pravé evanjelium ste vymenili za falošné evanjelium. Preto nepoznáte pravdu a máte pred očami závoj.

Na záver by som už len dodal.

Jn 14,8 Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!

Jn 14,9 Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?
Súhlasí veriaci-4


47.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 17:54 avatar
"A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová."

Naplnil všetko.
No viera v jednoosobného Boha? To Ježiš neučil. On učil o jedinom Bohu a nie jednoosobnom.


49.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:03 avatar
1Kor 1,18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

1Kor 1,20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?

1Kor 2,14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

1Kor 3,19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: "On chytá múdrych v ich chytráctve"


51.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:06 avatar
Ak veríš, že Boh je len jednej osoby, robíš z Boha schizofrenika čo sa rozpráva sám so sebou a vyká si.


53.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:16 avatar
Neporovnávaj Boha s cisárom. No aj keby Boh o sebe hovoril v množnom čísle tak...
Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
Tak už by bolo silné kafe ak by sa Boh sám so sebou rozprával. Čiže ak sa sám so sebou nerozpráva a Boh je len jeden, tak tu musia byť viaceré osoby, ktoré sú Boh, čo priamo súvisí aj s množným číslom zostúpme, urobme, je ako jeden z nás...


56.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:44 avatar
Lebo Boh je len jeden.
AK by si chápal to, že Boh je len jeden a v Bohu sú tri osoby, tak by si také otázky nedával.
Súhlasí veriaci-4


70.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:58 avatar
Nezabudni si pri večeri vykať a porozprávať sa sám so sebou.
Súhlasí veriaci-4


73.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:56 avatar
Objavuje. Polyteizmus? Vy robíte z Boha schizofrenika ktorý sa rozpráva sám so sebou a hovorí o sebe v množnom čísle.


95.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:57 avatar
73,...ale to robia presne trinitári! Tí,ktorí veria v jediného Boha,veria ,že sa Boh rozprával so svojim poslušným synom!
Ale vy veríte ,že sa rozprával sám so sebou,lebo Boh je jeden! A tak aj keď sa Ježiš modlil,tak sa modlil k sebe samému , a seba prosil aby mohol vytrvať v skúške. Veľmi pozoruhodné! Aký je to Boh Všemohúci,keď sa musí prosiť inému Všemohúcemu bohu? 
Blahoslavení chudobní duchom......... 


75.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:16 avatar
A ake 3 osoby?


76.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 19:23 avatar
Otec, Syn a Duch Svätý.


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:28 avatar
A strvta osoba ? Porozmyslaj ta hlavna ,,, iste si zabudol ,,,


79.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   11. 3. 2017, 19:32 avatar
Tvoja mama ?


81.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:36 avatar
Pytal som sa luthera ,


82.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   11. 3. 2017, 19:36 avatar
Ja SOM Luther.


84.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:39 avatar
Co si dneska obedoval?


87.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   11. 3. 2017, 19:45 avatar
Býčie varlatá na víne SOM mal a ty ?


88.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:48 avatar
Ja niesom na vine,,,, mozes si za to sam ,,,


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:08 avatar
82,....Ja som Shagara! Som aj ja Boh? Prečo potom ešte chodím do roboty a nechávam sa "vykorisťovať" ....."sociálne zmýšľajúcimi kapitalistami?" 


85.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 19:42 avatar
štvrtá osoba? Prezraď.


86.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 3. 2017, 19:45 avatar
Tajomstva sa neprezradzaju ,, mozem len podpichnut aby si nasiel tajomstvo sam,,,,


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:05 avatar
68,....ak budem mať tri manželky,môžem tvrdiť že som monogamný? Uverí mi to niekto? Môžem tvrdiť,že oni sú "jedno" a preto neporušujem biblické a spoločenské pravidlá?
Ak každá z božích osôb trojice má svoju vôľu,schopnosť rozhodovať sa,atď,.....môže to byť jedna osoba?
Môžem súdnemu človeku hovoriť,že dané osoby nesmieme spočítavať,ale ich musíme len násobiť,...lebo tu ide o objem?! 


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:27 avatar
55,......Luther,...ale prvýkrát sa to splnilo na Izaiášovi,....je vari aj on Boh?
A až v druhom spĺňaní sa to splnilo na Ježišovi! Ale kde tam vidíš trojicu,to nechápem? Teda,už aj "množné číslo" je dôkaz trojice?
Teda, "Boh sa nerozprával sám so sebou", a to ani v druhom prípade/urobme/....ale s Izaiášom , a toto poverenie malo väčšie splnenie na Ježišovi,ktorého predobrazoval Izaiáš!
A tak nám povedz,kde sa tam píše ,že ten "poslaný" je rovný Bohu, a že je tiež Všemohúci,Vševediaci a nesmrteľný? Kde to tam je?


145.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 3. 2017, 00:56 avatar
Ja len taku malu drobnostku.

Bibliu nepisal Boh, ale clovek. Takze mohol pouzit pluralis majestatis..


48.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 18:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 18:15 avatar
43,.....ale tu nejde len o vyjadrenia náboženských vodcov z 1 storočia! Môžeš sledovať celú ich históriu a prídeš na to,že neexistuje ani najmenšia možnosť ,že by židia niekedy verili v rozdeleného Boha.
Ako som spomenul, sú aj židia čo uverili v mesiáša a predsa neveria ,že Ježiš je Boh!
Farizeji sa v mnohom mýlili,ale ani oni by nikdy nezašli tak ďaleko ako dnes trinitári!
Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!


58.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 18:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:27 avatar
"Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!"

Preto ho neukameňovali,ani neukrižovali za tie 3roky, lebo ešte neprišiel jeho čas. Až keď prišiel jeho čas, tak bol ukrižovaný.

"Ak by tvrdil vodcom ž j Boh..."
Jn 10,33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."
Mt 26,65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

On nemusel tvrdiť že je Boh doslovne. Ale farizeji pochopili že sa´Kristus robí Bohom. Preto ho chceli ukameňovať.


63.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 18:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 18:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:51 avatar
72,...asi boli daní židia natvrdlí? Lebo verili ,že Boh nezomiera ,ale Ježiš pred ich očami zomrel a bol pochovaný!
A tak popreli to,čomu 2000 rokov verili a pochopili ,že Boh ak aj nesmrteľný,predsa môže zomrieť! Nuž čo,....ako sa s tým vyrovnať? A inak všetci zdraví......? 


100.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 23:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 23:35 avatar
100,.....skončil iba jednu etapu života! Ak zomrel tu na zemi,tak v patričný čas/"v posledný deň"/,pri druhom príchode Krista ,ak taký človek bude zapísaný v "knihe života" ,tak bude vzkriesený! Ak nie je zapísaný, tak jeho púť naozaj skončila!
Tak to čítame v Písme a nijak inak!


103.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 23:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 23:50 avatar
103,.----..to je ale nebezpečné tvrdenie. V minulosti keby si to povedal ,tak si už na hranici!
Pretože sa verilo,že ak Kristus skutočne nezomrel,tak ani vzkriesenie nebude,lebo Písmo hovorí,že Adamov hriech si žiadal iný život! Ak Adam stratil vyhliadky na večný život/neposlušnosťou/ tak "posledný Adam"/Ježiš/ to vykúpil tým,že obetoval svoj život. SZ hovorí: "Duša za dušu",...inak...."Život za život"!
Ale ak Ježiš len vyzliekol telesný stánok a dalej žil,existoval,....tak sme bez nádeje na vzkriesenie,pretože v skutočnosti podla teba nezomrel a neobetoval život,hmotného tela!
Nikto nepochybuje ,že "Ježiš je prvé ovocie vzkriesených",...to jest ,že bol ako prvá bytosť vzkriesená pre život v nebi!
Ale kde boli potom predkresťanskí ctitelia a kresťania ktorí zomreli pred Kristom? Je iba jedna odpoveď....moli mŕtvi a čakajú na onen spomínaný "posledný deň",keď nastane vzkriesenie! A ten ešte neprišiel,...to by si zbadal, ver tomu!


106.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 23:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:05 avatar
106,......a s čím? O ničom takom neviem! Vari nás Ježiš klamal?


134.
označiť príspevok

Ludwig muž
   12. 3. 2017, 04:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 09:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.138.
označiť príspevok

Ludwig muž
   12. 3. 2017, 09:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 10:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:32 avatar
Boh rozdelený nie je. Boh je stále rovnaký. Len Boh sa nám dáva stále poznať viac a viac. Viac a viac odkrýva.
Súhlasí veriaci-4


105.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 23:53 avatar
64,....len aby sa trojica nezmenila na nejaké veľkú množinu,.....a nakoniec zistíme ,že všetci sme bohovia! 
Poznanie spočíva v pochopení Boha a toho ako koná,aké má vlastnosti,čo sa mu páči a čo nie,aká je jeho vôľa,...a pod.


107.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 23:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:10 avatar
107,...prečo to spájaš s trojicou? Aj kresťania sú "jedno",...ale to neznamená ,že sú jedným kresťanom ,jednou osobou! 
Mnohojediní ľudia a bohovia neexistujú,...iba ak v rozprávkach a v pohanskej filozofií,bájkach!


115.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   11. 3. 2017, 16:17 avatar
Ešte raz šagarek...vidím,že máš vplyvom vášho slobodomurárskeho učenia trošku otupené zmysly,ale viem ťa pochopiť máš to ťažké.
JA SOM je aj v Exodus ... www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk a aj Jánovom evanjeliu www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk preložené navlas rovnako
Súhlasí Luther


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 20:47 avatar
44,....Božie meno ako v Gréčtine ,tak aj v Hebrejčine má iný význam,...a kontext ho presne označuje. A to nie je prípad u Jána.
Ak by tomu tak bolo,tak by sa museli všetky výskyty slov Ego eimi prekladať rovnako. A to si neviem vôbec predstaviť!
Dané výrazy u Jána nie sú nejak vyznačené/úvodzovky/, a nie sú rozlíšiteľné ako napríklad tetragramaton!
Staviaš len na druhej časti textu,kde je citácia "som"! Ale Božie meno takto nemôže stáť osve, lebo to by potom bol ešte väčší chaos,ako je tomu v prípadoch ,keď sa tetragramaton nahradil výrazom "Pán". To je niečo nehorázne a neprípustné!
Hlavne ak vieme,že Božie meno sa bežne používalo,a svedčia o tom stále nové archeologické nálezy!
A to dokonca sa používalo pri bežných obchodných transakciách a podobne. Teda,aj dané zamlčovanie Božieho mena je niečo ,za čo trinitári ponesú zodpovednosť a ...."budú musieť poznať Boha po mene"!-----Ehyeh asher ehyeh!


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:23 avatar
Skopíroval by som pôvodný text,ale boli by to iba otázniky,nakoľko nemám program v počítači,ktorý by mi vedel preložiť Gréčtinu alebo Hebrejčinu. Ale každý sa môže uistiť sám,pretože Septuaginta /LXX/je dostupná na mnohých stránkach internetu!


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:26 avatar
Klikni na dané okienko na uvedenej stránke-"www.academic-bible.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk....okienko : "Choose translation" a objavia sa ti možnosti, a aj daná Septuaginta!


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:40 avatar
RKC len využila podobnosť daných slov a úplne ignorovala kontext Písma a čiastočne i gramatiku a isté lingvistické zásady,postupy! Aj keď sa dnes dosť ťažko vysvetľujú pôvodné jazyky,hlavne stará gréčtina,koiné!


23.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 13:59 avatar
Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."


24.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:01 avatar
Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."
(katolícka biblia)

Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
(Roháčkov preklad)


25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:04 avatar
V Krista (Boha)


27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 3. 2017, 14:06 avatar
V evoluciu


29.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 3. 2017, 14:07 avatar
Asi v to, že JA existuje


31.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 3. 2017, 14:08 avatar
V to netreba verit


30.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:08 avatar
Je to jednoduché. Kto verí v Syna, verí v Otca. Syn a Otec sú jedno. Treba si ctiť Syna tak ako si ctíme Otca. Lenže svedkovia Jehovoví si nectia Syna rovnako ako Otca. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Treba veriť v Syna. Tým veríš aj v Otca. Ako Kristus povedal
Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ja Som predpokladám že ti netreba prekladať význam.


32.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:10 avatar
28 Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. 29 A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu." 30 Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.


33.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:17 avatar
Lenže ty si pod pojmom Boží syn predstavuješ úplne niečo iné.


38.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:15 avatar
Ex 3,14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!"


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:20 avatar
Keď Shagara skočí do studne skočíš tam aj ty? Samozrejme že mu dávaš za pravdu, lebo si neprijal pravdu. Dovtedy ti bude evanjelium zahalené a budeš tam vidieť len to, čo tvrdí Shagara. Shagara sa tu oháňa zdravým rozumom, ale práv ten jeho "zdravý rozum" mu bráni porozumieť duchovným veciam.


40.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:21 avatar
1Kor 1,18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

1Kor 1,20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?

1Kor 2,14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

1Kor 3,19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: "On chytá múdrych v ich chytráctve"


41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   11. 3. 2017, 14:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 14:40 avatar
Nevšimol som si, lebo dlho som nebol na tomto fóre.
JHWH je Kristus.

V latině tento nápis zněl: IEZUS NAZARETUS REX IUDAEROM, z čehož vzniklo použitím prvních písmen ono známé INRI, které čteme na křížcích u cest a nebo na hřbitovech. Zajímavější je však znění tohoto nápisu v hebrejštině, zní takto:

JEŠUA HANOZRI WUMELECH HAJEHUDIM

Pokud si všimnete prvních písmen, jistě vás překvapí, že na kříži měl Ježíš napsanou svou pravou totožnost - JHWH, tedy tetragram, kterým se Bůh představil Mojžíšovi, když se ho ptal na jméno.

www.znamenicasu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 18:23 avatar
42,......to je to najväčšie rúhanie Bohu a úplná ignorancia biblického kontextu!
Boh nezomiera,.......Boha nikto nevidel,.....Boh je hlavou Krista,......Otec je väčší,.......Ježiš sa nakoniec podriadi Otcovi,........Ten kto je poslaný je menší od toho kto posiela,........Ježiš je syn Najvyššieho,.......Ježiš bol pokúšaný/Boha nemožno pokúšať/,........Boh nemôže trpieť,.......Ježiš nevie o čase konca,.......Ježiš nehlása svoje učenie,........Ježišova sláva je menšia od Otcovej,........Ježiš je odleskom Boha,.........Ježiš sa modlil k svojmu Bohu,........Ježiš mal bázeň pred Bohom,.......Ježiš dostal nesmrteľnosť od Otca,........Ježiš bolo povýšený Otcom,.......Ježiš sa učil poslušnosti/Otec sa nemusí nič učiť/,......Iba Otec je "dobrý",.........Ježiš je prostredník,,.........Je menší od anjelov,........bol splodený,.....bol počiatkom Božieho stvorenia,....je poslušný syn svojho Otca,svojho Boha,....atď!
Súhlasí Ludwig


67.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 3. 2017, 18:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:46 avatar
všstko to, čo si sem napísal už bolo vysvetlené.


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 18:25 avatar
39,....Luther,....ale ten "Shagara" cituje Božie slovo, a nie svoje ,alebo cirkevné/ľudské/ úvahy!
Ale ty tvrdíš len to,čo ste prevzali od RKC,-"nebiblickú tradíciu"!


62.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:29 avatar
Ty síce cituješ Božie slovo, ale absolútne ho nechápeš. Ohýbaš bibliu rovnako ako katolíci, len aby ti to pasovalo k tvojmu výkladu. Robíš sa múdry a učený, no to je tak asi všetko.
Súhlasí veriaci-4


65.
označiť príspevok

Luther muž
   11. 3. 2017, 18:32 avatar
Keď už si taký znalec písma, vysvetli mi, prečo sú v písme dvaja Alfa a Omegovia... Sú azda dvaja Bohovia?


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 19:59 avatar
65,...a čo tým chcel básnik povedať? To,že ak je nejaký výraz použitý na Všemohúceho Boha a potom i na iného,tak to znamená že aj ten druhý musí byť Všemohúci Boh?
Ale všetky doklady teda vedú k záveru, že titul „Alfa a Omega“ sa vzťahuje na Všemohúceho Boha, Otca, a nie na Syna. Skús sa lepšie pozrieť na dané slová a niektoré trinitárske preklady,ktoré v týchto tituloch vidia iba Otca,Všemohúceho Boha. Komu teda prináleží tento titul? Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje vo viacerých prekladoch. A keby aj tomu tak nebolo,stále platí to,čo som vyslovil v úvode!
Používaš vôbec rozum Luther?
Teda,....ak je Nabuchonodozor v Písme nazvaný "Veľký Boh"....a "kráľ kráľov",....tak aj on je Všemohúci Boh?
Alebo ak viacerí anjeli vystupujú ako "Pravý Boh,..."Jahve",......"Elohim",....tak aj oni sú Všemohúci Bohovia?
Ako si prišiel na dané rovnítká? Vieš čo to je -"Hebrejský princíp zastúpenia"? Napríklad i to,že i Mojžiš zastupoval na zemi Boha! Teda i on je Všemohúci Boh?
Alebo ak Gedeon je nazvaný v Písme "spasiteľ" tak aj on je Všemohúcim Bohom? Preboha , neverím ,že ste až tak zaslepení! Takto nemožno narábať s Písmom!


77.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 19:25 avatar
30,......Luther ,to čo hovoríš je nepravda! JS veria a ctia si syna a i Otca. Ale je samozrejme,že Ježiša vnímajú tak ako sa i on predstavil ,ako-Boží syn.
Ak veríme že je Boží syn, tak to nie je neúcta a to,že Ježiš je druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre ,....tak to ho nijak neznižuje,a ani nectí. Práve naopak! Ale ak pripisujeme Ježišovi niečo,čo nie je pravda,tak to je rúhanie,porušenie 1 prikázania a samozrejme modlárstvo!
Byť "jedno" /tak ako aj v prípade kresťanov, aj tí majú byť "jedno"/,ale poukazuje na spoločenskú jednotu,....jednotu v konaní a v myslení,....a nie na nejakú jednotu v zmysle trinitárskom.
Nič také vo vesmíre neexistuje, aby nejaká individualita bola zároveň aj druhou a i tretou individualitou a pritom aj tak tieto tri individuality boli zároveň jednou individualitou,osobou. Také monštrum vo vesmíre neexistuje!
Raz naozaj sa trojica stane ôsmym divom sveta a ľudia sa budú čudovať,ako mohol duševne zdravý jednotlivec veriť v takéhoto trojhlavého Kerbera!?
A Ján 8:24 len poukazuje,že musíme vnímať Ježiša ako mesiáša,....že on je ten prisľúbený mesiáš! Nič viac.....o trojici tam nie je ani zmienka a dané "Ego eimi" je len bežná fráza a nie meno Boha!
A mne netreba prekladať daný význam Božieho mena,...ale to nie je že :"Ja som"!
Len si neviem dosť dobre predstaviť,ako by to vyzeralo v Písme ,keby sa všade Ego eimi prekladalo ako Božie meno? To by bolo tých všemohúcich bohov neúrekom a Písmo by bolo úplne zmätočné. Trinitárske preklady ktoré Ego eimi prekladajú a vnímajú ako Božie meno ,je hrubé a násilné prekrútenie Božieho slova!
Ja beriem tvoju "pravdu",....ale potom aj daný slepec a iný/Ego eimi/ sú potom Všemohúci bohovia! Ked sa to tak prekladá,....tak potom rovnako všade musíme takto prekladať dané slová!
A to by bola hotová anarchia a strata súdnosti !


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 19:38 avatar
26,......ale ako mohol byť Kristus "Boh",....keď "bol menší od anjelov"!? A ako mohol byť zároveň aj človek a aj Boh? To nemôžeš spolu zmiešať! To sa nedá! Ak by bol Boh,....tak potom nemohol byť Kristus "menší od anjelov"!
Trinitári nepoužívajú rozum,....inak si to neviem vysvetliť!


80.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 19:34 avatar
24,....ale povedz,.... A ako si prišiel na to,že "Som" má byť s veľkým Písmenom? Prečo mnohí píšu s malým? A prečo to mnohí nevnímajú ako Božie meno? Tu ide iba o uznanie ...že on je mesiáš!


96.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   11. 3. 2017, 21:39 avatar
šagarek...ako si prišiel na to,že ide o "uznanie"?Mal si to nejako zjavené ty,alebo vaše slobodomurárske velenie v Brooklyne?

K 83,,,povedz,kto ťan núti prekrúcať a klamať?Znova ten Brooklyn?
Na niečo podstatné si totiž "akože" zabudol.Ježiš bol učinený menším od anjelov NAKRÁTKO,čiže len počas jeho pozemského života.Potom sa vráti do Otcovej slávy a znova sa mu budú klaňať všetci anjeli
Tá istá situácia je so slávou,ktorú má podľa teba mať menšiu ako OTEC.Je to nezmysel.
Ježiš požaduje rovnakú slávu,ako OTEC ...---aby ctili Syna TAK,ako ctia Otca...---


98.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   11. 3. 2017, 22:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

Momo91 muž
   11. 3. 2017, 23:17 avatar
Dikes, ale myslím si že si ma až prechválila .


108.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   12. 3. 2017, 00:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.110.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:07 avatar
98,....Boží syn,....nie Boh! "Boha nikto nikdy nevidel",....a Ježiša videli! 


111.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:18 avatar
113,....a ako urobil anjelov, Adama a pod.? Z rebra?
A Ježiš vznikol,........sám to tvrdil! A tvrdí to celé Písmo!
A Biblia píše ,že "Boh má manželku" a aj "Kristus má nevestu"! 


116.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   12. 3. 2017, 00:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:27 avatar
117,.......asi áno. Ja som bol asi taký katolík,ako väčšina./pasívny/
Ale zaujali ma knihy o klinickej smrti a vtedy som sa viac začal zaujímať o "Pravdu", Bibliu a hľadal som odpovede ako to v skutočnosti je? Existuje niečo po smrti,...atď?
A volil som široký záber a skúmal som všetko od filozofie,cez budhizmus a až po Bibliu!


120.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:34 avatar
120,...a čo máš proti murárom? Nehovorí Písmo....:" ‚Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.‘“...???


118.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   12. 3. 2017, 00:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:33 avatar
118,...presne tak! Nemôže si "Večný Duch" obliecť hmotné telo, keď ho "nemôžu obsiahnuť ani samotné nebesia"/ako hovorí Písmo/!
To je nepredstaviteľné,....preto Boh poslal svojho zástupcu, jedného z Božích synov! A poslal práve svojho"prvorodeného"! 


123.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:45 avatar
124,.....popieram! Lebo aj Ježiš povedal,že "Boha nikto nevidel",...tak ja mu verím! A aj keď tvrdí,že ho poslal Boh,jeho Otec ,...tak aj to mu verím!
A keď tvrdí,že "Boha nemôžeme vidieť ,lebo by sme zomreli" ,tak aj tomu verím!
A verím aj tomu ,že "Boh nezomiera",...na rozdiel od Krista ,ktorý zomrel!


126.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.127.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 00:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 00:56 avatar
128,...nemôže,...lebo potom by nebola pravda to,čo tvrdí Písmo,že "Boh je večný duch"!


131.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 01:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 3. 2017, 01:01 avatar
126,...a to myslíš,že Boh sa nasťahuje ku mne osobne ?
Pretože väčšina to chápe tak,že iba jeho duch bude ovplyvňovať život človeka,ktorému ON prejaví priazeň!
Ale Boh ako taký nemôže prísť na zem a vziať si hmotné telo! To je detinská predstava!


132.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 01:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 3. 2017, 01:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.136.
označiť príspevok

Momo91 muž
   12. 3. 2017, 09:28 avatar
Nie je lepšie veriť v Ježiša a nehádať sa neustále ako to je? Ja osobne v Ježiša verím a to mi stačí. Neriešim každé písmenko v biblii. Radšej sa snažím pomáhať druhým a žiť podľa toho, čo hovoril Ježiš. Myslím si, že to Ježiša zaujíma viac ako keby som donekonečna sa s niekým hádal že nemá pravdu. Nikto z vás si nemôže byť istý ako to v skutočnosti je a kto má pravdu. Čo denominácia, to iný názor. Spojuje vás viera v Krista. To je základ.


97.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 22:18 avatar
96,....Je to zrejme z kontextu správy a z celého Písma! ........a prečo sa ty vyhýbaš stále mojej otázke?
Má sa stále a všade slovné spojenie Ego eimi/ja som/ prekladať ako Božie meno?
A ja viem ,že Ježiš bol len "nakrátko" menší od anjelov. A to len počas života na zemi,keď bol "synom človeka"/dokonalý človek/!
A verím,že teraz sa mu už klaňajú anjeli,ale nie ako Všemohúcemu Bohu!
A ten tvoj záver je niečo,čo nekomentujem,....lebo by som ti musel napísať niečo ,čo by ťa nepotešilo! Je to absurdné tvrdenie!
Ak Písmo tvrdí,že "máme ctiť ľudí každého druhu",...tak to neznamená,/príklad/že ja ako robotník som viac ako prezident,alebo riaditeľ podniku, a podobne! Ale každý máme "inú slávu"! A na to poukazoval i Ježiš.
Tvoje narábanie s Písmom je viac ako duchaplné! 


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 23:32 avatar
Aj tu sa dočítame,ako sa prekladá Božie meno v Hebrejčine a v Gréčtine, a je zaujímavé,že Božie meno má iný význam,ako sa mu často pripisuje.
Spomeniem reformátora,ktorý ovplyvnil aj Luthera.,......Johanna Wessela Gansforta.
Pri rozbore Wesselových názorov spisovateľ H. A. Oberman dospel k záveru, že Wessel si myslel, že ak by Tomáš Akvinský a ďalší vedeli po hebrejsky, „zistili by, že Božie meno odhalené Mojžišovi neznamená ‚Som, ktorý som‘, ale ‚Budem, ktorý budem‘.“ Preklad nového sveta Svätých písiem preto správne uvádza význam Božieho mena ako „Dokážem, že som tým, čím dokážem, že som“. — 2. Mojžišova 3:13, 14.
A tak dôsledný preklad ukazuje, že Boh nechcel len potvrdiť svoju existenciu./som/ Jehova poučil Mojžiša — a v širšom zmysle aj nás ostatných —, že ‚dokazuje, že je‘ tým, čím potrebuje, aby splnil svoje sľuby. Inými slovami, stáva sa tým, čím chce, aby splnil svoje sľuby. J. B. Rotherham výstižne prekladá tento verš takto: „Stanem sa, čímkoľvek chcem.“ Jeden odborník na biblickú hebrejčinu vysvetľuje toto slovné spojenie takto: „Nech by vznikla akákoľvek situácia alebo potreba... Boh ‚sa stane‘ riešením tejto potreby.“ To poukazuje na Boha predsavzatí a na skutočnosť ,že sa stáva vždy tým ,čo je potrebné!
A tak sa Jehova stáva neporaziteľným Vojenským Veliteľom, Pánom všetkých prírodných živlov, jedinečným Zákonodarcom, Sudcom, Architektom,Stvoriteľom, Darcom jedla a vody,Darcom života, Udržiavateľom oblečenia a obuvi,Utešiteľom,Ochrancom — a tak ďalej.
Aj preto slová-"Som ktorý som" sú nesprávnym prekladom! A aj preto slová z Jána "ja som" nič neznamenajú! Lebo tu vôbec nejde o Božie meno!
A tento názor zastávajú aj mnohí znalci Hebrejčiny a je to spomenuté aj v priloženom anglickom texte!
Niektorí učenci sú presvedčení, že v tomto prípade je sloveso /havah/použité v kauzatívnej forme, /príčinný tvar/ktoré obyčajne vyjadruje, že niekto či niečo spôsobuje zmenu stavu alebo činnosti niekoho či niečoho.
Aj preto texty z Nového zákona/u Jána/ ,ktoré vidia Božie meno v slovách "Ego eimi"/ja som/ sú len dôsledkom neznalosti a toho,že niekto chce silou mocou urobiť pohanskú trojicu kresťanskou,biblickou náukou!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wikipedia-Names of God in Judaism

Ehyeh asher ehyeh[edit]
Main article: I Am that I Am

Ehyeh asher ehyeh (Hebrew: ???? ??? ?????) is the first of three responses given to Moses when he asks for God's name in the Book of Exodus.[15] The King James version of the Bible translates the Hebrew as "I Am that I Am" and uses it as a proper name for God. The Aramaic Targum Onkelos leaves the phrase untranslated and is so quoted in the Talmud (B. B. 73a.[clarification needed])
Ehyeh is the first-person singular imperfect form of hayah, "to be". Ehyeh is usually translated "I will be", since the imperfect tense in Hebrew denotes actions that are not yet completed (e.g. Exodus 3:12, "Certainly I will be [ehyeh] with thee.".[53] Asher is an ambiguous pronoun which can mean, depending on context, "that", "who", "which", or "where".[53]
Although Ehyeh asher ehyeh is generally rendered in English "I am that I am", better renderings might be "I will be what I will be" or "I will be who I will be", or "I shall prove to be whatsoever I shall prove to be" or even "I will be because I will be".[54] Other renderings include: Leeser, “I Will Be that I Will Be”; Rotherham, "I Will Become whatsoever I please", New World Translation (2013 Edition): "I Will Become What I Choose to Become."[55][56] Greek, Ego eimi ho on (??? ???? ? ??), "I am The Being" in the Septuagint,[57] and Philo,[58][59] and Revelation[60] or, "I am The Existing One"; Lat., ego sum qui sum, "I am Who I am."


135.
označiť príspevok

salbea žena
   12. 3. 2017, 07:50 avatar
ja Boha vasho neprijmem od zaidneho dementneho pedofila, od prehriatych bukvicakov a od chorych psychopatov
ani v reale a ani tu na DF
spinave bestie mi budu kazat co mam robit, ked skapina Zem a despoticky a arogantne sa stavaju teisti v mene svojich bohov jebnutych k planete na ukor tych, ktori stvorili zivot na tejto planete
ave satanas
http://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


140.
označiť príspevok

Astax1 muž
   12. 3. 2017, 16:14 avatar
Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, Tertulianov paradox a trojica v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storočia neexistovala. No nám sa zachovali oficiálne Cirkevné spisy, ktoré o Trojici pojednávajú už skôr. Napríklad oficiálny list pápeža Dionýza biskupovi Dionýzovi okolo roku 260 jasne definuje pojem Trojice. V liste sa píše " Je totiž potrebné, aby Slovo Božie bolo spojené s Bohom všetkých vecí a aby aj Duch Svätý zostával a prebýval v Bohu: tak sa teda musí Božská Trojica naprosto zbiehať a rezumovať do jedné­ho určitého vrcholu, t. j. do všemohúceho Boha všetkých vecí."
Na toto účelové prekrúcanie histórie si bol upozornený viacerými diskutujúcimi.

Ďalej musí byť každému jasné, že budeš citovať len ľudí, ktorí zastávajú bludnú náuku SJ a im podobným. Takže príp. citovanie ľudí, ktorých považuješ za "učencov" si nechaj pre svoju komunitu SJ, ktorá bez kritického rozmýšľania príjme túto interpretáciu.

Nedá sa mi reagovať na každý komentár, preto vyberiem iba to či mi "udrelo" do očí.

Cituje ťa "to čo hovoríš je nepravda! JS veria a ctia si syna a i Otca. Ale je samozrejme,že Ježiša vnímajú tak ako sa i on predstavil ,ako-Boží syn.Ak veríme že je Boží syn, tak to nie je neúcta a to,že Ježiš je druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre"

No položme si otázku skutočne si ctíte Syna? Sám Kristus hovorí "Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca". Samozrejme SJ budú argumentovať tak, ako si to povedal, že si ctia Krista, ako Syna Božieho a tým si ctia aj Otca. Odhliadnuc od toho, že Boží Syn v plnom zmysle slova znamená, byť jednej podstaty s Otcom.

No zo Sv.Písma vieme, že Kristus sa dožaduje tej istej úcty, aká patrí Otcovi. Mnoho ráz som položil túto otázku, ako si Kristus môže nárokovať tú istú úctu, aká patrí len Otcovi, ak mu nie je rovný? A sám to hovoríš, že podľa vás je Kristus ten "druhý".
No Kristus doslova hovorí "Aby si všetci ctili Syna, tak ako si ctia Otca". Kristus si nárokuje tú istú úctu "Syna si ctiť ako Otca"! A ak tak niekto nerobí, nectí si ani Otca.

Keď SJ si nectia Syna, ako Otca t.j. v ich rovnosti, tak potom si nectia oboch.

Ďalej píšeš "ale ako mohol byť Kristus "Boh",....keď "bol menší od anjelov"!? A ako mohol byť zároveň aj človek a aj Boh? To nemôžeš spolu zmiešať! To sa nedá! Ak by bol Boh,....tak potom nemohol byť Kristus "menší od anjelov"!"

Kristus bol "menší" od anjelov, podľa ľudskej prirodzenosti, lebo anjeli sú vyššie čo do prirodzenosti ako ľudia, ale sú menší čo do cieľa.
No Pavol vyzdvihol Kristovu Božskú prirodzenosť, nie ľudskú, keď o ňom pojednáva, ako o vyššom od anjelov.
Veď sa predsa píše "On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty" a zasa "(...)a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." A: "Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk."

Ako sa teda majú chápať verše, kde je Kristus nazvaný, ako "niekto nižší od anjelov" a inde zasa "o toľko vyšší od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil". No Kristus bol vyšší od anjelov ešte prv ako prišiel na svet. Ako môže byť teda nižší a zároveň vyšší?
Tieto verše, ako som mnoho krát povedal, sa chápu v analógii fidei. A vzťahujú sa na dve rôzne prirodzenosti Krista.
Hovoríš, Shagara, že Kristus nemohol byť, človek a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať? Podľa toho vidím tvoju obmedzenosť.
Ale sami SJ tvrdia, že "Kristus je najvyšší" anjel odhliadnuc od toho, že Písmo nám jasne hovorí, že Kristus nie je anjel. Potom aj sami Sj tvrdia, že v Kristovi sa spojil "anjel" a "človek". Potom tvoje "to sa nemôže miešať" neplatí, pre vaše bludy?
Alebo Kristus bol anjel, no v okamihu, keď prišiel na svet, prestal byť anjelom, stal sa človekom a po smrti sa znovu stal anjelom? To nemusím ani komentovať.

No samo Písmo nám hovorí, že Kristus má dve prirodzenosti aj božskú aj ľudskú. Veď sa píše "On hoci má božskú prirodzenosť nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka."

Toto nám hovorí o všetkom. On bol Bohom no zriekol sa svojej rovnosti, stal sa človekom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
A ty napíše, že nemohol byť človek a Boh?
Teda vidíme, že Kristus má dve rozdielne prirodzenosti aj božskú, aj ľudskú.
Preto sa aj tento verše, že Kristus je "menší od anjelov" vzťahuje na ľudskú prirodzenosť a verš, kde Kristus je "vyšší od anjelov" sa vzťahuje na jeho božskú prirodzenosť.

Tvoju "logiku" do toho nezapájaj, lebo Boh nie je objektom zmyslovej skúsenosti, a preto bezprostredne pomocou intelektu nemôžeme pochopiť túto zjavenú pravdu, pretože presahuje náš intelekt a našu skúsenosť. No pomocou "rozumu" by sme mohli poukázať na pravdy, ktoré by nám pomohli priblížiť toto zjavenie. No to by bolo v tvojom prípade veľmi ťažké, keďže nemáš ani základne znalosti z filozofie. To je napríklad prípad analógie.

A teraz k samotnému výrazu "Ja Som".
Sám tvrdíš, že treba brať do úvahy kontext.
To s tebou jednoznačne súhlasím. No musím dodať, že tvoje "kontextové" znalosti opäť zlyhávajú.

Kontext výrazu z Jána sa snažíš porovnávať s kontextom o slepcovi.

V prípade slepca vznikla polemika o tom, či je to naozaj ten slepec, ktorý v tých miestach žobral.

Píše sa "Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá.". Teda ľudia neboli presvedčení, či je to skutočne ten slepec, ktorý tam pred tým sedával. Slepec, aby potvrdil zázrak, ktorý Kristus na ňom vykonal priznáva svoju identitu slovami "Ja som to". Teda na polemiku ľudí dáva jednoznačnú odpoveď "ja som ten, o ktorom hovoríte".
Pravda v tomto kontexte sa nejedná o vzťahovanie Božieho mena na seba.

Porovnajme si teraz kontext z Jána o Kristovi.
Píše sa "Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."

Ak by Kristus povedal jednoducho "Prv ako bol Abrahám, ja som bol" židia by ho mohli odpísať ako pomätenca. Nemuseli ho brať vážne a mohli by odísť. Veď, ak podľa teba židia neverili, že Mesiáš bude Boh, potom Mesiáš musí byť iba človek. Ako by potom mohli brať vážne slová od človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je mesiáš - človek a zároveň o sebe tvrdí, že ako človek bol skôr, než Abrahám.

Ale Kristus hovorí "Ja Som". Tým si nárokuje svoju večnú existenciu od večnosti, cez čas Abraháma až po ten deň.
Je zaujímavé si všimnúť, že aj židia tomuto prehláseniu rozumeli, že sa tituluje tým istým menom, ako Boh, teda sa robí rovným Bohu.
Lebo, ako máme možnosť ďalej čítať : "Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu."
Židia chceli Ježiša zabiť nie preto, že o sebe tvrdí, že bol prv ako Abrahám ale preto, že sa robí rovným Bohu.
Vo Sv.Písme máme možnosť viac krát čítať, že sa židia pokúšali zabiť Krista, lebo sa robil rovným Bohu. Ale v tom čase ešte neprišla ešte jeho hodina.
A sám apoštol Ján konštatuje. "Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu"
Tieto verše sú často krát ignorované od strany SJ. Lebo SJ musia pripustiť, že buď to nie je pravda a Svätopisec klame, alebo Kristus sa robil rovný Bohu a rovný mu nebol, alebo že Kristus sa robil rovným Bohu a vskutku mu bol rovný. A teda celé ich učenie, ktoré je postavené na "nerovnosti" Syna a Otca je bludné.

Čo teda povieme? Kristus sa robil rovným Bohu, tak ako to opisuje Sv.Ján a skutočne mu bol rovný.

No, ak by sme chceli vyhovieť Shagarovi a teda na okamih pripustiť, že dané "Ja som" v Jn 8, 58 sa vzťahuje na časový interval, dostávame sa do sporu s ostatnými veršami, kde Kristus toto meno opakuje.

V tej istej kapitole, ešte pred tým Kristus hovorí "Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

V tomto prípade sa Shagara už nemôže vyhovárať na "kontext správy". Kristus jednoznačne hovorí, ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. Čo znamená uveriť, že Kristus je "Ja som"? Znamená to uveriť, že Kristus je Bohom, a ak v neho neuveria zomrú vo svojich hriechoch.

Bezprostredne potom sa ho židia pýtajú "Pýtali sa ho teda: "Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: "Od počiatku to, čo vám hovorím." No židia nerozumeli "Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec."

Ježiš bezprostredne potom, ako sa židia dovolávali, mena a samotného určenia jeho osoby, potom čo im povedal, že musia v neho uveriť, že je Bohom im znova opakuje "Ja som". A ďalej sa píše: "Keď to hovoril, mnohí uverili v neho."

Čo znamená vyzdvihnúť Syna človeka? To znamená, vidieť v ňom Božstvo aj napriek závoju jeho človečenstva.
Lebo, ako je napísané Kristus bol podľa vonkajšieho zjavu pokladaný za človeka.

Tento kontext správy nám jednoznačne hovorí o prirodzenosti Krista, lebo celý tento kontext je spojený s jeho osobu a s jeho menom "Kto si ty"?

Ak mi teda Shagara ukážeš, že na inom mieste Písma, niekto v tomto istom kontexte vťahuje tento výraz na seba, uverím ti.

Ježiš Kristus meno Boha vzťahuje na seba aj v Jn 13, 19 "Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som."

Znova ten istý kontext, ohľadom jeho osoby. "Aby ste uverili, že Ja Som".

Môže sa niekto titulovať Božím menom, ak nie je Bohom?
Nie, nemôže! Ale Kristus je Bohom, on je rovný Otcovi, a preto vzťahuje toto meno na seba.

Ježiš Kristus je Boh a je rovný Otcovi!

"Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa všetkých viditeľných a neviditeľných vecí, a v jedného Pán a Ježiša Krista, Syna Božieho ako jednorodeného , splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca , Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom , skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi a čo je na zemi" VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKEHO KONCILU (325)

Tretia hlava: "Tých však, čo hovoria, že Syn Boží „bol, kedy nebol " a „predtým, ako sa narodil, nebol" , a že bol utvorený z toho, čo nebolo, alebo z nejakej inej podstaty alebo bytnosti (hypo -stasis, usia), alebo že Syn Boží je premenlivý alebo nestály, katolícka Cirkev exkomunikuje ."

Rím prehovoril spor je skončený!


141.
označiť príspevok

Astax1 muž
   12. 3. 2017, 16:20 avatar
*Oprava

Hovoríš Shagara, že Kristus nemohol byť Boh a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať?


142.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   12. 3. 2017, 16:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.143.
označiť príspevok

omega
   12. 3. 2017, 16:40 avatar
vydrziavana mamonarka a potratova turistka sa stara ako ziju jehovisti a katolici


144.
označiť príspevok

Astax1 muž
   12. 3. 2017, 16:45 avatar
Nestotožním sa s tvojím názorom.
Pre mňa, ako pre človeka veriaceho je dôležité poznať pravdu. A pravda je len jedna a pravda nás vyslobodí.
Vytrvalosť v pravej viere je kľúčová Svätý Pavol upozorňuje Timoteja: „Toto prikázanie ti zverujem…, aby si bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere“ (1Tim 1,18-19). Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; viera má byť „činná skrze lásku“ (Gal 5,6), udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi.

Je taktiež rozdiel medzi skutočným poznaním a presvedčením. Pretože presvedčenie môže byť na rozdiel od skutočného poznania mylné.
SJ sa tvária, že dosiahli skutočné poznanie, čo je klamstvom. Ak teda normujú svoj akt viery, podľa falošného presvedčenia, nech by bolo akokoľvek dobré, nedosahujú cieľ.

Osobne nepoznám žiadneho jehovistu a ani sa nevenujem tejto sekte, preto nemôžem s tebou súhlasiť, že všetci SJ sú taký bezúhonní, ako tvrdíš.

Katolícke náboženstvo má jasne vyformované normy. 10 Božích prikázaní a stanovenia Cirkvi. Ak toto katolíci nedodržiavajú, je to na svedomí každého jednotlivca.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:31,  nechoď, letectvo a dovolenky sú prežitok, choď do slovenského wellness hotela a pýtaj si...
dnes, 18:30,  A ja ti dám dve rozdielne " reality " ktorú si vyberieš ? *06
dnes, 18:29,  Slušní ako ty a ja nemusia utekať. *04*04
dnes, 18:28,  PRAzdroj klame !!!!!!!!!!!
dnes, 18:28,  Štatistika nie je o názoroch, ale o reálnych dátach keby čosi. *06
dnes, 18:27,  Máš to v tom zdroji jasne uvedené.
dnes, 18:26,  Kotleba a potom nastupy ako jeho práva ruka Magát a bude veselo *39 to bude utek zo...
dnes, 18:25,  To ti nebliakal do hlavy Osvietený ? Či máš aj vlastný názor ?
dnes, 18:25,  čo Ti najviac chýba okrem toho, že máte plnú chladničku
dnes, 18:24,  Kto vypne bod varu ? *06*06
dnes, 18:23,  Bol som pred troma rokmi, je to čisté, ale Kapverdy sú Kapverdy a už idú aj pod 900 eur na...
dnes, 18:17,  (14) Era, odpustil by si im aj vtedy, keby okradli a povraždili aj Tvojich blízkych...?
dnes, 18:07,  a vriaca polievka čo znamená, aká schéma je to
dnes, 18:06,  Najväčšiu kladnú deriváciu mala strana "OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola" a...
dnes, 18:05,  Veď daj porovnanie. Výrazne sa to nelíšilo.
dnes, 18:04,  "SMER" = mal mierne klesajúcu tendenciu "OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola" -...
dnes, 18:01,  Porovnaj si prieskumy z minulosti s realitou po volbach.
dnes, 18:00,  (5) Mil@níčko, nieže bude vrelo - veď už to dlhý čas vrie, a preto je už najvyšší...
dnes, 17:59,  Nezmysel. Toto je posledný výsledok prieskumu: https://preferencie.teraz.sk/
dnes, 17:55,  Práve si plánujem dovolenku a premýšľam na Bulharskom. Ak má niekto z vás skúsenosti -...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak chceš nájsť tú pravú ženu, naprv buď tým pravým mužom.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(340 304 bytes in 0,546 seconds)