Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Reinkarnácia je lož. Ale kto chce môže veriť v reinkarnáciu. A čo čaká tých, ktorí uznávajú reinkarnáciu a veria v ňu - defacto je to ich náboženstvo?

53
reakcií
3846
prečítaní
Tému 17. októbra 2016, 09:54 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   17. 10. 2016, 09:54 avatar
Údel tých, čo veria v reinkarnáciu
autor: s. Michaela Pawlik OP

Slovom „reinkarnácia“ (metempsychóza) sa označuje názor, že duša sa po smrti svojho tela vteľuje do iného tela: rastlinného, zvieracieho alebo ľudského. Tento názor je základom východných pohanských náboženstiev, ako aj okultizmu a gnosticizmu. Odtiaľto sa dostal do súčasnej teozofie, antropozofie, programu New Age a rôznych siekt.

Mnohí katolíci si myslia, že viera v reinkarnáciu neovplyvňuje bežný život človeka. Môže sa to zdať v prípade, keď ide o akýsi „vrtoch“. Zato životné dôsledky sú zjavné tam, kde je taká viera základom, na ktorom sú založené normy správania celej spoločnosti. Príkladom môže byť indický kastový systém. Presvedčila som sa o tom sama.

Raz prišiel ku mne chlapec vo veľmi zlom zdravotnom stave, pretože v dôsledku hladu obhrýzal v džungli kôru nejakého kríku a zjedol jeho škodlivé plody. Zistili sme, že suami (pán), u ktorého pracoval niekoľko týždňov, mu za prácu nezaplatil. Vedela som, že indická ústava zakazuje zadržiavať mzdu robotníkom, a tak som sa po práci vybrala aj s chlapcom k spomenutému suamimu. Avšak chlapec z kasty „nečistých“ nesmel mať nijaké požiadavky voči svojmu zamestnávateľovi, ba nemal právo ani vojsť do domu človeka z vyššej, tzv. čistej kasty. Takže do suamiho domu som vošla sama.

Keď som požiadala o mzdu pre chlapca, suami si ma premeral hrdým pohľadom a vyhlásil, že to je jeho vec. Odvolala som sa na indickú ústavu a snažila som sa mu dokázať, že to nie je len jeho vec, ale aj povinnosť, pretože za prácu treba zaplatiť. Odvetil, že on sa neriadi podľa ústavy, pretože ústava je len ľudský výtvor, ale vraj sa riadi sa podľa dharmy (kastovej povinnosti) a kastového zákona, ktorý – ako tvrdil – je „večný kozmický zákon“. Na základe tohto zákona sa on – človek z vyššej kasty, ktorý má dokonalejšiu dušu – môže správať k šudrovi – členovi nižšej kasty, ktorý je len vtelením „zvieracej duše do ľudskej podoby“ – tak ako chce. Po tejto odpovedi som sa snažila apelovať na jeho svedomie s nádejou, že svedomie je nezávislé od názoru. „Vieš,“ opýtala som sa ho, „že o chvíľu by tento chlapec zomrel od hladu?!“ Suami nato: „A čo by sa stalo? Bol by už novorodencom vo vyššej kaste! Načo si ho zadržala v tomto podlom vtelení? Čím skôr zomrie, tým lepšie preňho!“

Prekvapená touto odpoveďou som sa vzdorovito opýtala: „A odkiaľ to vieš? Možno by sa narodil v ešte horšom vtelení!“ Suami mi so žiarivým úsmevom odpovedal: „Kdeže! Určite by sa narodil vo vyššej kaste, pretože to bol verný sluha a nezištne naplnil svoju dharmu. To mu zaručuje vyššie vtelenie!“

Nedokázala som presvedčiť tohto vyznávača védskeho náboženstva, že koná zle... Veril v reinkarnáciu a z tejto viery si vybral to, čo mu vyhovovalo. Na to, aby mi uveril, by musel prijať pravdu o človeku obsiahnutú v učení Ježiša Krista. Jeho viera v reinkarnáciu a v zákony dharmy bola príčinou neúspešnosti môjho zásahu. Chlapec mzdu napokon nedostal...

Na spiatočnej ceste som ukázala na robotníkov pracujúcich na farme a opýtala som sa chlapca: „Aj oni pracujú zadarmo?“ Odvetil: „Nie... Niektorým platí...“ Ja nato: „Ten váš kozmický zákon je nespravodlivý, ak suami jedným platí, a druhým nie, hoci všetci vykonávajú rovnaký druh práce...“

„Kdeže,“ odpovedal mi chlapec. „Suami má božské poznanie, takže vie, aké boli naše predchádzajúce vtelenia... Zjavne boli predchádzajúce životy tých, ktorí dostali plácu, dokonalejšie než môj...,“ dodal smutne.

Aby ste si nemysleli, že je to len ojedinelý prípad z južnej časti Indie, uvediem podobnú skúsenosť, akú opísal J. Verlinde, ktorý v istom období života vyznával budhizmus a spolu so svojím guru často cestoval po Indii. Vo svojich spomienkach uvádza:

„Spomínam si na jednu cestu s guruom na sever Indie. Na úsvite sme vystúpili z auta a išli sme k brehu Gangy, na miesto, kde hinduisti vykonávajú ablúciu (očistenie). Prechádzali sme cez dedinu, ktorej obyvatelia spoločne spievali monotónne védske piesne. Zrazu som sa v pološere potkol o niečo, čo sa podobalo na ľudské telo. Prekvapene som zastal, pozrel som sa pod nohy a v bledom svetle úsvitu som si všimol muža, ležiaceho na holej zemi. Jeho telo sa triaslo od zimnice a ticho stonal. Sklonil som sa k nemu a chcel som zavolať niekoho na pomoc, ale začul som guruov hlas: ,Poď, nechaj ho...‘ Keď videl, že váham, dodal: ,Taká je jeho karma.‘ Chvíľu som šokovane stál a potom som poslušne vykročil za majstrom. Kráčal som za ním ako automat až k svätej rieke, v ktorej sa obmývali ľudia, úplne ľahostajní voči tomu, čo sa dialo niekoľko desiatok metrov od miesta, kde osamelo zomieral tamten človek... Keby sme mu pomohli, zabránili by sme mu prežiť jeho bolestnú karmu v tomto konkrétnom vtelení a za to by ho čakal trest v ďalšom živote. Reakcia okoloidúcich nebola natoľko dôsledkom ich ľahostajnosti, ako skôr ich zvláštneho fatalizmu... Nezabúdajme, že na začiatku svojej činnosti si Matka Terézia vyslúžila odsúdenie od náboženských vodcov, ktorí jej vyčítali, že porušuje zákony karmy, čím následne narušuje harmóniu dharmy“ (Verlinde, J. M.: Zakázané ovocie. Z ašramu do kláštora. Krakov, Vydavateľstvo M, 1999).

Keď som pracovala v Indii ako zdravotná sestra medzi ľuďmi, ktorých spoločnosť označila za „nečistých“, príslušníci vyššej kasty pokladali za „nečistú“ aj mňa, lebo som sa dotýkala „nečistých“. Nepovažovala som to za pohanu, ale za dôsledok ich úprimnej viery v to, že som „ožiarená“ nečistou energiou ľudí, ktorým pomáham. Jeden z brahmanov mi dokonca veľmi dobroprajne radil, aby som zanechala túto prácu, aby som sa neskôr, v dôsledku duchovného znečistenia mojej duchovnej energie, nevtelila do nejakého odporného zvieraťa... Keď som o tom hovorila svojim známym v Poľsku, nazdávali sa, že takéto názory a zvyky sa mohli udržať len na vidieku. Neverili, že aj obyvatelia miest môžu mať k službe chorým takýto postoj. Preto zacitujem nasledujúci text J. Verlinda, ktorý ilustruje rovnaký názor v situácii z mestského života:

„Stalo sa to v Dillí, kde išiel guru prednášať. Bývali sme v luxusnom hoteli v modernej časti mesta. V hotelovom výťahu využilo isté dievča prítomnosť duchovného majstra a opýtalo sa ho, či robí dobre, keď študuje zdravotnú školu. ,Vôbec nie! Prebývanie s chorými oslabí tvoju vibráciu...‘ V Indii sa zdravotníctvom nepohŕda, ale túto prácu nemôžu vykonávať ľudia na vysokom stupni rozvoja, ktorý si vyžaduje, aby sa vyhýbali slabým a trpiacim. Nie je dovolené zmiešať jemnú energiu človeka z vysokej kasty s hrubými energiami ľudí, ktorí znášajú dôsledky svojich zlých skutkov...“

Ľudia, ktorí úprimne veria v reinkarnáciu – nezávisle od svojho vzdelania a miesta pobytu –, vysvetľujú všetky bolestné udalosti (tak svoje, ako aj cudzie) ako dôsledok svojich predchádzajúcich vtelení. Ich spôsob uvažovania je nasledujúci: Niekto ťa okradol? Určite si aj ty v niektorom zo svojich predchádzajúcich vtelení niekoho okradol a účinok tvojho skutku sa vrátil k tebe. Zbieraš to, čo si zasial! Ak teraz trpezlivo znesieš zaslúžené nešťastie, oslobodíš sa od karmy – dôsledku svojich zlých skutkov – a po smrti prijmeš nové telo a začneš šťastný život. V opačnom prípade budeš aj naďalej trpieť. Nemá zmysel pomáhať tomu, kto trpí, ani si ho všímať. Ak sa jeho utrpenie odstráni teraz, jeho proces očisťovania bude musieť pokračovať v ďalšom vtelení. Takže ak mu pomôžeš, v skutočnosti len predĺžiš jeho utrpenie...

To všetko sú sociálne dôsledky viery v reinkarnáciu. Okrem toho treba pamätať aj na náš duchovný život. Vieme, že každý raz zomrie. A preto je ešte dôležitejšie nájsť správnu odpoveď na základnú otázku: Čo nás čaká po smrti? Ako môžeme dosiahnuť večné šťastie? V oblasti poznania duchovných skutočností je najdôležitejšia Božia autorita. Boh zjavil človeku základné poznanie týchto skutočností a inšpiroval svätopiscov, aby ho spísali v knihách Biblie. Kto pozorne, bez predsudkov a bez domýšľavosti číta Bibliu, hneď si všimne, že v Biblii nie sú nijaké dôkazy, ktoré by podporovali vieru v reinkarnáciu. Takisto aj vo svetle súčasných poznatkov o človeku a o duchovnom svete nemá viera v putovanie duší nijaké opodstatnenie. Ak aj napriek tomu všetkému niektorí ľudia tvrdia, že osobne zažili, ako ich vedomie „cúvlo v čase“ a „videli“ svoje predchádzajúce životy, nech vezmú do úvahy svoju omylnosť a pripustia, že mohli podľahnúť vidinám spôsobeným rozdvojením osobnosti, hypnózou, sugesciou alebo halucináciami. Moderné poznatky o fyziológii nervového systému (zvlášť mozgu) môžu tieto „zážitky z minulosti“ vysvetliť ako zmenu vo fungovaní mozgu, a nie ako reinkarnáciu duše. Okrem toho viera v reinkarnáciu protirečí tomu, čo hovorí Boh!

sr. Michaela Pawliková OP

Učenie o reinkarnácii úplne protirečí pravde, ktorú nám zjavil Boh – že pozemský život človeka je len jeden a je neopakovateľný, a že po smrti sa začína večnosť spasených alebo zatratených, z ktorej sa nedá vrátiť do pozemského života. Sám Boh nás učí, že na zemi žijeme len raz: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9, 27); „Nezabúdaj, že niet návratu (pre mŕtveho)“ (Sir 38, 22). Vo chvíli smrti človeka sa koná súd, pri ktorom sa rozhodne o jeho večnej spáse alebo zatratení: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život“ (Gal 6, 7 – 8). Tí, ktorí uverili v klamstvo o reinkarnácii a odmietajú Krista, nasledujú filozofiu „založenú na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kol 2, 8).

P. M. Piotrowski TChr

www.milujtesa.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS: Celý problém je v tom, že keď človek umrie nebude sa sťažovať na tzv. mienkotvorné média, že on si prečítal na nete a uveril v reinkarnáciu a on za to nemôže. Väčšina sa hrdí tým aký majú rozum či racio (pekné slovo), pritom ich oklame bežný článok bežného písalka, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za klamstvá. Keď sa už hráme väčšina na vedcov a tvrdých racionalistov, mali by sme vedieť aké zdroje čítať od koho, či majú nejakú hodnotu a pravdu, ktorú garantujú príslušní odborníci alebo zodpovední ľudia v danej oblasti.
Súhlasí  ×, Wolfe


7.
označiť príspevok

piskotka žena
   17. 10. 2016, 16:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   17. 10. 2016, 16:54 avatar
Súhlas piskotka - áno máme len jeden život a reinkarnácia neexistuje.
Súhlasí piskotka


11.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 10. 2016, 17:55 avatar
hehe, prihrejem si polievočku: Ak by si chcela nájsť v reinkarnácii rozumný zmysel, mohla by si si naštudovať reinkarnáciu podľa antroposofie... Ale je pravda, že asi by si mala pocit, že to zase nie je celkom v súlade s Bibliou...  ... čož ale na druhej stranenemusí byť pravda... 


16.
označiť príspevok

piskotka žena
   17. 10. 2016, 18:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 10. 2016, 19:53 avatar
Rešpektujem. Ale potom to nedáva zmysel. ... Čo povieme? Náhoda? To prijať dokážeš?


49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 00:47 avatar
Heh, sposob pokus omyl  


48.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 00:39 avatar
Nikdy som nechapal ako funguje kastovy system, ale to je otras!

Samozrejme v reinkarnaciu neverim...


2.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 10. 2016, 10:49 avatar
To je príspevok presne toho typu, ako že kresťanstvo je zlé, pretože v jeho mene boli organizované križiacke výpravy, svätá inkvizícia, upálenie Giordana Bruna, Jána Husa, Johanky z Arku.


3.
označiť príspevok

elemír muž
   17. 10. 2016, 10:51 avatar
Suhlasím, lebo si neviem predstaviť, ako by som išiel pred Ježiša na posledný súd a mal by som napríklad 5 životov za sebou, ako v počítačovej hre. ktorý by sa počítal a ktorý nie a ak všetky, tak aká by bola matematika ???????
ježiš hovoril" Ak zlý duch nájde prázdny, čiastý obielený dom, nezostane tam, ale sa vráti, nájde sedem horších duchov od seba a usídlia sa v tom dome a dni toho človeka sú potom horšie a horšie.
Teda je možné podľa tohoto, že sa v našej duši usídli nejaký duch človeka, čo zomrel pred nami a potom tento človek má dojem, že mal minulý život, lebo on mu nanucuje svoje zážitky, zrejme s nejkým účelom, aby mu dotyčný pomohol s modlitbou, alebo niečim, čo ťažko predpokladať, ale najlepšie je to vybaviť modlitbou.


4.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 10. 2016, 10:54 avatar
To, že si niečo nevieš predstaviť, nemusí veľa znamenať
Súhlasí milky945


9.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 17:18 avatar
elemír.
Zlý duch neznamená duch zlého človeka že sa usídli v inom človekovi ale o démonoch ktorí sa usídlia v človekovi.
Keby poznáš písmo, vieš, že žiadny zlý duch človeka sa nemôže usídliť do tela iného človeka.
Človek hneď po smrti putuje buď do dočastného neba alebo do dočastného pekla pokiaľ nebude nová zem a nové nebo kde budú potom prebývať naveky spasení ľudia a večné peklo ohnivé jazero kde pôjdu na večnost zatratení.. ľudská duša neostáva na zemi pretože nevie nájsť pokoj, ani sa nevteĺuje do iného človeka.


10.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 17:19 avatar
teraz sa pekne ukazuje že o písme nemáš ani páru. Všetko sú len tvoje úvahy.


12.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:05 avatar
ty nemáš ani potuchy čo to znamená duch a duša.


13.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:09 avatar
A v žiadnom prípade nemôže duch človeka sa usídliť v duši iného človeka. si táraj


14.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:11 avatar
A už vôbec nie aby sa 7 ľudských duchov usídlili v duši iného človeka.


15.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:13 avatar
Ježiš vyháňal z ľudí zlých duchov (démonov) a nie zlých duchov (ľudských) z ľudí.


17.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:17 avatar
S dušou osoby, ktorá zomrie sa deje súd. Výsledkom tohto súdu je nebo pre veriacich a peklo pre neveriacich. Neexistuje niečo pomedzi. Neexistuje možnosť, aby duša zostala na zemi vo forme ducha.


50.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 10. 2016, 06:46 avatar
Luther, prečítaj si ešte raz pozorne moju trojku a potom si to, nájdi presne, ako je to napísané v evanjeliu. lebo už začínaš byť múdrejší, ako evanjelium. Tam práve nie je písané o duši to, čo ty tu uvádzaš.


52.
označiť príspevok

Luther muž
   18. 10. 2016, 17:52 avatar
elemír.
Ty vôbec ničomu nechápeš.
To že pridáš verše a vysvetliš si to po svojom nie je dobré. Musíš vychádzať z celej biblie aby si vedel ako je čo myslené a že zlí duchovia sú démoni a nie ľudia. Keby sa ľudský zlý duch vtelil do inej ľudskej duše alebo dokonca 7 ľudských duchov vtelilo do jednej ľudskej duše a robili by šarapatu to je totálne scestné. za prvé hneď po smrti putujeme tam alebo tam ľudský duch neostáva na zemi aby hľadal pokoj alebo robil zlé dušiam iných ľudí. Ty nevieš ani aký je rozdiel medzi ľudskou dušou a duchom. nemôže ľudská duša ísť po smrti tam alebo tam a duch ostane na zemi.


53.
označiť príspevok

Rafael muž
   18. 10. 2016, 23:20 avatar
Tak vysvetlenie rozdielu duch-duša si rad vypočujem. V mojom chapani duša reprezentuje našu duchovnu existenciu, niečo, čo sa čiastočne prejavuje cez hmotne telo ale presahuje jeho možnosti t.j. naše vedomie len zčasti odráža naše najhlbšie ja. Duch na druhej strane je subor prejavov v hmotnej rovine, to jest nase vedomie, rozum, podvedomie, emocie atd.


5.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   17. 10. 2016, 12:18 avatar
Kto chce žiť večne môže si zaplatiť zmrazenie v usa  
Súhlasí  ×


6.
označiť príspevok

sta2rky muž
   17. 10. 2016, 14:48 avatar
lea má pravdu, reinkarnácia a všeličo iné je lož, viď: www.seniorklub.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 18:19 avatar
Lea, mimochodom aký rozdiel je medzi nesmrteľnou dušou po vašom a reinkarnáciou po indicky? Ja v tom zas taký veľký rozdiel nevidím. Pre mňa je to jeden a ten istý koncept nesmrteľnosti človeka, líšiaci sa len v detailoch. Lenže ty robíš, ako keby to bolo niečo diametrálne odišné ako nebe a dudy.

Vtipné je ako sa katolíci snažia potlačiť / poprieť reinkarnáciu, keď hovoria, že vzkriesené telo je to isté ako telo v tomto živote, že nie je iné. Pritom zároveň tvrdia, že je oslávené. Čiže vzkriesené telo je to isté ako máme teraz a oslávené zároveň. A to všetko v jednej vete. Tomu nerozumie ani ...

Môže opovedať aj môj oponent, teraz vo verzii 19.


19.
označiť príspevok

TvojOponent19
   17. 10. 2016, 18:31 avatar
57 Ja sa necítim byť vykladačom vierouky.
Reinkarnácia ja to isté ako vzkriesenie za podmienky, že Tvoja manželka je to isté ako manželka kohokoľvek iného a rozdiel v tom neuvidíš
A čo učí Katolícka cirkev?
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


20.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:32 avatar
milky vy jehovisti toho ešte veľa nechápete lebo ste uviaznutí vo vaších bludoch.


21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 10. 2016, 18:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:41 avatar
To je váš problém pokladať si otázky kde je jasná odpoveď. Zbytočne sa hrabete a hrabete v niečom čo je jasne. Stále hľadáte nejakú smietku tam, kde nieje.


23.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:53 avatar
"RE "Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (1Kor 15,44)."

Čo vám na tom nie je jasné,????


24.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 18:55 avatar
to že je oboje, je pôvodné a je oslávené zároveň


25.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:57 avatar
40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. 47 Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. 50 Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.


26.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 18:59 avatar
"RE "Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (1Kor 15,44)."

EŠte stále nerozumieš?


27.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 19:03 avatar
ja tomu rozumiem tak, že je buď porušteľné alebo neporušiteľné / oslávené / duchovné telo, preto jedno a zároveň druhé v jednom mi nedáva zmysel.


28.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:05 avatar
toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné


29.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:08 avatar
50 Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.


30.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:09 avatar
Ešte stále ti to nedochádza?


31.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 19:09 avatar
ok, máš pravdu, ja len že mať oboje naraz je nezmysel (osl?vené + pôvodné)


32.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:12 avatar
Ako oboje naraz? Kde je písané že oboje naraz?
telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Je jasne písané že budeme v nebeskom kráľovstve v duchovnom tele.


33.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:16 avatar
My budeme vzkriesení so svojím vlastným telom, ale to je už prerobené duchovné telo.


34.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:17 avatar
43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.


36.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 19:21 avatar
Hej ale potom nie je pravdivý tento výrok, ktorý si dal v 63:

Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (1Kor 15,44).


37.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:37 avatar
tento výrok ťa matie pretože tam je napísané bude pretvorené.
No skús si to ešte raz prečítať. Nemusíš to čítať tak že najprv bude naše telo vzkriesené a až potom prerobené.
Ale že toto telo ktoré budeme mať pri vzkriesení už pri samotnom vzkriesení je prerobené.
Všimni si.
43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.

ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ .
Bude to naše vlastné telo ale nie také aké bolo siate ale také aké vstane, čiže prerobené na duchovné.
svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“
Súhlasí milky945


38.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 19:39 avatar
všimni si vstanú a bude
no ty sa zameriavaš len na bude.


40.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 19:51 avatar
nechajme to tak, nemá zo zmysel,
mne tá veta v 63 nedáva zmysel, lebo keď vstanem "so svojím vlastným telom, ktoré mám teraz", potom to telo nemôže byť oslávené, ako tvrdí 1. korint 15,44, ktorý si citoval.
.....
ale je to jedno


42.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:06 avatar
vstaneme so svojim vlastným telom ale nie siatym živočíšnym, ale s duchovným.
No to telo je tvoje vlastné. Nie je to telo niekoho iného. To telo je premenené. zo živočíšneho na duchovné a ty vstaneš už s duchovným telom.
Tvoje telo bude vzkriesené také aké máš teraz len už bude premenené a ty budeš vzkriesený už vo svojom duchovnom tele. . Bude vyzerať pravdepodobne tak ako teraz máš len už to bude oslávené telo.


43.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:06 avatar
píšem to isté, čo je vo veršoch, len zdá sa , že trocha komplikovanejšie.


44.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 20:18 avatar
A kde sa tam píše, že bude "také aké máš teraz"? Ja nechcem mať také telo, aké mám teraz, som telesne postihnutý. Určite si to neželá ani Stephen Hawking. Aké telo budú mať
1. ľudia, ktorí zomreli ako deti?
2. mentálne psotihnutý?
3. inak ťažko postihnutý
Tiež "ako teraz"?


45.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:27 avatar
1. ľudia, ktorí zomreli ako deti?
2. mentálne psotihnutý?
3. inak ťažko postihnutý
Tiež "ako teraz"?

42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné;44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné

Pravdepodobne ľudia ktoré majú rôzne choroby a iné telesné vady tak to už v duchovnom tele tak nebude. A čo sa týka detí, tak to netuším ako to Boh vymyslel.


46.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:41 avatar
Zj 7,17 lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu."

Zj 21,4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo."


47.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:48 avatar
Zj 1,8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." A hovoril: "Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé." 6 A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom.

12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 15 Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. 16 Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda."

Ináč Ďalšie verše, ktoré potvrdzujú že Ježiš je Boh. Alfa i Omega.


54.
označiť príspevok

elemír muž
   22. 10. 2016, 20:38 avatar
nechápem, ako si z tohoto vylisoval, že ten boh je ježiš.


35.
označiť príspevok

Astax1 muž
   17. 10. 2016, 19:20 avatar
milky
"mimochodom aký rozdiel je medzi nesmrteľnou dušou po vašom a reinkarnáciou po indicky?"
Ten rozdiel je pomerne veľký. Na úvod treba spomenúť, že kresťania neveria, že duša človeka, ktorá sa oddelí od tela znova vojde a oživí iné telo. Naopak hinduisti tomu veria. Nie som si istý či je to len v budhizme alebo aj v hinduizme, že proces reinkarnácie prebieha do vtedy, kým človek nenadobudne stav nirvány.

Toto je diametrálne odlišná náuka od tej, v ktorú veria kresťania. Kresťan verí, že po smrti teda po oddelení duše od tela duša nezaniká ale žije dalej so svojím vedomím, ktoré nadobudla, kým bola v tele. Bezprostredne po smrti sa deje osobný súd "Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé." Po tomto súde je duša človeka odsúdená buď na večnosť v nebi alebo v pekle. Tertium non datur - existuje ešte očistec, ktorý je ale len prechodným stavom, kde sa duše očisťujú, aby boli hodné uzrieť Boha "z tváre do tváre". Potom je ešte iný súd, ten ktorý sa uskutoční na konci časov pri Kristovom druhom príchode.

Samotný všeobecný súd súvisí s Parúziou Krista, teda jeho slávnym a viditeľným druhým príchodom na svet. Viditeľným preto, lebo Krista uvidia všetci ľudia v jeho ľudskej prirodzenosti. Po Parúzii budú Mesiášom vzkriesení všetci ľudia - spravodliví i nespravodliví - a potom sa začne univerzálny súd nad ľudstvom, aby sa pred Bohom ukázali všetky ľudské skutky, za ktoré každý dostane svoju odplatu. Súd je všeobecný preto, lebo sa týka všetkých ľudí vo vzájomnej interakcii vzťahov a činov, smerujúcich ku konečnej platnosti dobrého či zlého. A preto Boh a všetci ľudia navzájom budú vidieť svoje skutky vo vzťahu k Nemu, blížnemu, k dobru, ale aj zlu. Takže kritériom súdu je vzťah k Ježišovi Kristovi a láska preukázaná tým, s ktorými sa Mesiáš identifikoval, teda s tými najmenšími (Mt 18, 23-35).

"vzkriesené telo je to isté ako telo v tomto živote, že nie je iné." Princíp tela ako takého sa nemení. Ani Kristovo zmŕtvychstalé telo sa na oko nelíšilo od toho nášho. Ježiš povedal Tomášovi "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!"a predsa vieme, že vlastnosti Kristovho tela boli iné po zmŕtvychvstaní lebo čítame : "Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"

A tak to bude aj s naším telom. Takto o tom hovorí písmo:

"Bratia, naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu."
"Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou."
Súhlasí lea_pragmaticka1


39.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 10. 2016, 19:43 avatar
Ďakujem za odpoveď, spravil si ucelený prehľad v danej téme.  
Súhlasí Astax1


51.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 10. 2016, 07:10 avatar
Po zmrtvych vstaní magdalena nepoznala ježiša: Myslela som, že si je záhradník. tento, alebo príčinu tohoto výroku by som opísal, že magdaléna videla ježiša zablateného a špinavého od blata a krvi a spoznala ho iba po hlase., teda ježišovo telo bolo také, ako bolo vložené do hrobu a práve ženy tam šli na to, aby ho umyli. A ježiš ju hneď upozorňuje: nedotýkaj sa ma, ešte som nebol u svojho otca.
Od otca sa však vrátil v tele, ktoré bolo zrejme čisté, ale iba moj predpoklad, lebo napísané to nie je, toto telo však prešlo dverami, ale bolo hmotné,lebo tomáš vložil do jeho smrteľných rán ruky. Takže po zmrtvychvstaní by mali byť na každom tele jeho smrtelné rany, prípadne choroby na ktoré zomrel. Ježiš aj potom jedol rybu.
Všetko akoby vyzeralo logicky, iba zaujímavé bolo to, že to telo prešlo zavretými dverami.
Kedysi dávno som počul jeden tragický prípad, že dievčatá na internáte začali vyvolávať satana. a jediná z nich, čo zostala tvrdila, že to bolo čierne a vyšlo to z múru a ona do toho pichla prstom a bolo to mäkké, ako telo.
Takže sú tu ešte nevysvetlitelné veci, ktoré vieme, že sú, ale ako telo prejde hmotou dverí a nič mu to nespôsobí ?????? To by som som si zatial netrúfal vysvetlovať.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:27,  Ešte mi prosím na userovi vo websupport admine povoľ mazanie, lebo mi to nejde ;)
dnes, 16:25,  Ok, idem na to pripraviť script ;)
dnes, 16:25,  zmaž ich
dnes, 15:31,  Počuj, SOM zistil, že v databáze je strašne veľa príspevkov, ktoré nemajú tému, teda sa...
dnes, 14:04,  A ked ti poviem na čo to chcem kúpiť, dáš mi to za 20 eur ?
dnes, 12:33,  Sami si za to môžu, pred týždnom som mu písal, že robia tu istu chybu ako darwinisti,...
dnes, 11:15,  Písal SOM ti na lipke, mrkni ;)
dnes, 11:14,  A načo to chceš kúpiť? Tebe by som to nepredal ani za 10 mega.
dnes, 11:09,  Každá odrobinka sa hodí. Nemysli si, že dostaneš všetko zadarmo.
dnes, 10:41,  Máš 5 mega, a si fakt odkázaný dostať 5000 eur za forum kde je 2 a pol človeka, a ktoré si...
dnes, 09:25,  Pregeneruvávam príspevky, zapisujem tam kategóriu témy, lebo tam chýbalo, takže asi kvôli...
dnes, 09:16,  Neviem, či to suvisi s tým testovaním, ale uplne mi to spomalilo DF inak mi ide všetko...
dnes, 06:51,  To jehovisti nikdy nepochopili. Lebo im to nie je od ich pána Satana dovolené.
dnes, 06:47,  Táraš blbosti. Daj mi na účet 5000€ a fórum budeš mať zadarmo. Ide o princíp. *19
dnes, 06:26,  Testujem nastavenie kategórie ;)
dnes, 06:11,  Shagara, je obrovsky rozdiel medzi Jedným trojjedinnym Bohom a tromi Bohmi*10*10*10*10
dnes, 05:27,  nevieš proste pochopiť, čo je to " neviditelna" cirkev Shagara....ak chceš...
dnes, 05:22,  Tak potom Boh obetoval svoj vytvor, je to tak? Lenže taka obeta nie je spravodliva voči obeti...
dnes, 00:03,  133, ..... ale taká cirkev (neviditeľná) neexistuje. A týmto spôsobom ideš ale proti...
včera, 23:57,  210, ..... Nie! Osobný kontakt je potrebný, a má sa to diať podľa Písma. Myslíš si, že...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Posielam Ti zoznam všetkého, čo by som si na Vianoce želal: Teba!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(159 525 bytes in 5,296 seconds)