Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Reinkarnácia – geniálne diablovo klamstvo (ten kto verí a uznáva Krista nemôže veriť v reinkarnáciu)

467
reakcií
5319
prečítaní
Tému 9. januára 2016, 14:53 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 14:53 avatar
Reinkarnácia – geniálne diablovo klamstvo

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Sestra Michaela Pawliková žila v rokoch 1967 – 1981 v Indii, kde pracovala ako laická zdravotná sestra. Odišla tam s vnútorným presvedčením o hĺbke a kráse hinduistickej spirituality a mystiky, ale to, čo tam neskôr zažila, celkom zbúralo jej idealistické predstavy. Na vlastnej koži sa presvedčila, aký nebezpečný a falošný je pôvab orientálnej spirituality, spojenej s vierou v karmu, dharmu a reinkarnáciu.
Po príchode do Indie pracovala v zdravotnom stredisku, ktoré patrilo ku katolíckej misijnej stanici. Nadviazala vzťahy s miestnymi obyvateľmi, naučila sa ich reč a vynikajúco vnikla do ich mentality, zvykov a viery. Žila v oblasti, ktorej obyvatelia žijú hinduizmus, do ktorého neprenikli európske vplyvy. Sestra Michaela spomína: „Krátko nato, ako som začala pracovať v zdravotnom stredisku, ma prekvapili obete, aké hinduizmus káže prinášať... Do strediska priniesli dieťa, ktoré stratilo zrak. Z očí mu vytekal hnis. Vravia mi: ,Zachráň ho!‘ a ja sa pýtam: ,Čo sa stalo?‘ Dozvedela som sa, že v chráme sa konal obrad, ktorým sa mal rod, z ktorého chlapec pochádzal, pripraviť na plnenie dharmy. Chlapca museli zmrzačiť, pretože dharmou jeho rodiny bolo žobranie, a tak ho oslepili, aby mohol úspešne žobrať... Z rovnakého dôvodu niektorým odtínajú ruky až po lakte, vylupujú im oči alebo lámu chrbticu, aby vznikla hrozná karikatúra ľudskej bytosti“ (W drodze, 1/98, s. 34).

Jedného dňa prišiel k sestre Michaele vyhladovaný chlapec, ktorý dva týždne nedostal plácu, ktorá mu spravodlivo patrila. Keď sa sestra vybrala spolu s chlapcom za jeho zamestnávateľom vyžiadať spravodlivú mzdu, dostala od zamestnávateľa zdvorilú odpoveď, že indická ústava síce prikazuje vyplácať mzdu za prácu, ale je to iba ľudský zákon, ktorý on nemieni dodržiavať. Za záväzný považuje iba zákon karmy, ktorý tvrdí, že všetko, čo sa s človekom deje, má príčinu v jeho predchádzajúcom živote – v jeho predošlom vtelení. Takže chlapec sa nemá domáhať svojej mzdy, ale má sa snažiť čo najlepšie vykonávať svoje povinnosti, aby sa v ďalšom prevtelení narodil do vyššej spoločenskej vrstvy. Zamestnávateľ dokonca tvrdil, že aj keby chlapec zomrel od hladu, nič by sa nestalo, pretože v konečnom dôsledku by mu to umožnilo narodiť sa do vyššej kasty... Takto pomocou náboženského zákona karmy a reinkarnácie vysvetlil svoje bezohľadné vykorisťovanie (porov. List, 11/96). Teória reinkarnácie zbavuje človeka vedomia hriechu a robí ho neschopným rozlíšiť dobro od zla.

Po piatich rokoch pobytu v Indii začala sestra Michaela študovať sociológiu náboženstva na dharwarskej Karnatak University. Dokonale sa tam oboznámila s hinduizmom a s védskou tradíciou, ktorá až do obdobia reformy praktikovala: upaľovanie vdov spolu s telesnými pozostatkami ich manželov; chrámovú prostitúciu, na ktorú rodičia celoživotne predurčili svoje malé dcérky; prinášanie ľudských obetí bôžikom; zákon nadčloveka, vďaka ktorému bol panovník považovaný za boha; kastové rozdelenie spoločnosti, v ktorom vládne neľútostná diskriminácia ľudí z najnižších kást; nerovnoprávne postavenie žien voči mužom.

V indických posvätných knihách, tzv. Védach, sú spísané náboženské názory podporujúce vieru v reinkarnáciu. Podľa tohto presvedčenia Boh nie je osoba, ale neosobná energia, ktorú si treba uctievať v planétach, prírodných silách, zvieratách a v ľuďoch, ktorí majú mimoriadne vlastnosti a schopnosti. Rovnaká božská energia je prítomná v každom živom organizme, a preto neexistuje zásadný rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Zvieracia duša bude mať v budúcom vtelení ľudskú podobu. Jednotlivé etapy očisťovania duše môžu vyzerať napríklad takto: žaba, pes, mačka, prasa, tzv. nedotknuteľný (človek z najnižšej kasty). Zabíjanie ľudí a zabíjanie zvierat má rovnakú morálnu hodnotu. Cieľom ľudského života, ako aj života zvierat, je vyslobodiť sa z hmoty a zlúčiť sa s neosobným bohom.

Viera v reinkarnáciu popiera ľudskú zodpovednosť a slobodnú vôľu. V hinduistickej spiritualite neexistujú prikázania. Jedinou formou konania je zákon silnejšieho, prirodzený výber, boj o prežitie a zákon karmy, čiže akýsi „dlh“ dobrých alebo zlých skutkov, ktorý si konkrétna duša nazhromaždila vo svojom predchádzajúcom aj aktuálnom živote. Ak je karma dobrá, v budúcom živote sa duša prevtelí do vyššej kasty, ale ak je karma zlá, prevtelí sa do nižšej kasty. Podľa tejto viery je príčinou utrpenie zlá karma, a preto nemá zmysel pomáhať trpiacemu človeku, ktorý si utrpením musí zaslúžiť v budúcnosti lepšiu karmu. Toto je príčinou opovrhovania trpiacimi a tými, čo ťažko pracujú. Zákon karmy všetko relativizuje, takže niet priestoru pre súcit, zľutovanie ani milosrdenstvo. Napríklad znásilnenie ženy sa ospravedlňuje jej zlou karmou. Podľa zákona karmy a reinkarnácie nemožno potrestať ani vraždu, pretože zavraždený si buď nevedome vraždu prial, alebo sa takto zvíťazilo nad jeho zlou karmou. Takže podľa viery v reinkarnáciu je „zbytočné pomáhať chudobným a trpiacim, pretože ako ľudia a ako národy si musia odpracovať svoju zlú karmu a takto dosiahnuť svätosť...“ (Steffon, J. J.: Satanizm jako ucieczka w absurd. Krakov, WAM 1993, s. 85.).

Podľa teórie reinkarnácie sa človek musí spasiť sám, svojím vlastným úsilím, prostredníctvom cvičenia rôznych foriem jogy, meditácie a pomocou následných prevtelení. Taká spiritualita vedie k totálnemu egocentrizmu a k úplnej ľahostajnosti voči potrebám iných ľudí. Čnosť dobroprajnosti (maitri) spočíva v ľahostajnosti a súcit (karuna) v neexistujúcom citovom zaangažovaní sa do potrieb druhého človeka. Je to morálka, ktorej cieľom je dosiahnuť akýsi blažený stav a dokonalú ľahostajnosť vo vzťahu k všetkému, čo existuje mimo mňa samého. Práve vďaka viere v reinkarnáciu sú aj v dnešnej Indii častými obeťami násilia a nespravodlivosti spojenej s náboženským kultom starí ľudia, ženy a deti. Chudobní zažívajú vykorisťovania a ponižovanie, pretože svoju chudobu si vraj zapríčinili svojimi vinami, ktoré spáchali v predchádzajúcich životoch. Brutálne obetovanie detí, skryté vraždy, klamstvá, krádeže, sakrálna prostitúcia a homosexuálne hriechy sa páchajú v mene zákonov obsiahnutých v hinduistických „posvätných“ knihách. Podľa týchto zákonov dostáva duša také telo, aké si zaslúžila; každé utrpenie je spravodlivé, a preto nemá vzbudzovať súcit ani pobádať ku skutkom milosrdenstva. Nesmieme zabúdať, že myšlienky milosrdenstva, bratstva a sociálnej spravodlivosti, ktoré môžeme nájsť v indickom nábožensko-filozofickom myslení, nepochádzajú z pôvodného hinduizmu, ale z judaizmu a z kresťanstva. Jedine v evanjeliu nájdeme motív k opravdivému súcitu, skutkom milosrdenstva a k láske k blížnym. Štúdium východných náboženstiev sestre Michaele umožnilo pochopiť, že viera v reinkarnáciu a kastový systém vymysleli ľudia z najvyšších vrstiev, aby ľudí z nižších vrstiev udržali v slepej poslušnosti a v poddanstve.

Do dnešného dňa existujú v Indii tzv. šudrovia, členovia najnižšej vrstvy, ktorí sú určení na najťažšie práce, ktoré musia vykonávať pod dozorom ľudí z vyšších kást, pričom títo sa nesmú šudrov ani len dotknúť. Tých, čo tieto zákony porušia, trestajú bitkou alebo trestom smrti. Je to čistý rasizmus. Brahmanský zákon „nadčloveka“ pobáda k rôznym formám bezprávia, dokonca k skrytému zabíjaniu nepohodlných ľudí. Nezabúdajme, že hitlerovská rasistická ideológia má svoje korene vo východnej spiritualite a vo viere v reinkarnáciu a kastový systém. Poprední hitlerovskí ideológovia verili v reinkarnáciu, vyznávali rasistickú gnózu a boli skutočnými okultistickými mágmi, členmi starogermánskeho slobodomurárskeho združenia Thule. Medzi jeho členov patrili všetci vodcovia nacistického režimu: Hitler, Hess, Himmler, Rosenberg, Frank, Borman (porov. Zwoliński, A.: Tajemne moce. Krakov, Biblioteczka KSM (14) 1994, s. 46 – 50).

Hinduistická praktika chrámovej prostitúcie vychvaľuje erotizmus vo všetkých formách, vrátane všetkých úchyliek. Ja-jurveda a kult démonov sú inšpiráciou pre satanistov a okultistov. Toto je skutočný pôvod orientálnej spirituality...

Sestra Michaela spomína: „Raz priniesli do zdravotného strediska malé dieťa nakazené pohlavnou chorobou. Neskôr sa zistilo, že pri tom istom kontakte sa nakazili ešte ďalší ľudia. Svätá kniha Kamasutry – samozrejme, že v indickom vydaní, pretože v poľskom vydaní vynechali niektoré úryvky, ktoré by mohli európskych čitateľov odradiť – prikazuje, aby sa nakazený človek najskôr obmyl rôznymi ,svätými vodami‘, medzi ktoré patrí napríklad kravský moč a voda z rieky Gangy atď. Ak to nepomôže, má sa očistiť prostredníctvom ,ženskej formy, ktorá ešte nebola poškvrnená menštruáciou‘, čiže pohlavným stykom s dieťaťom... Nás poburuje sexuálne zneužívanie detí, ale v Indii je to zakomponované do Véd a do kultu Višnu. My protestujeme proti prípadom podobných úchyliek, pričom Védy to dovoľujú – samozrejme, že ľuďom z najvyšších kást“ (W drodze 1/98, s. 35). A. L. Balhsam píše, že „v sexuálnych obradoch tantrického budhizmu padajú všetky druhy tabu. Dovolené je dokonca aj krvismilstvo, pretože to, čo bolo hriechom pre človeka ponoreného do nevedomosti, sa stáva čnosťou pre duchovne pokročilého. Počas tantrických sabatov sa pije alkohol, je mäso, zabíjajú sa zvieratá, ba niekedy aj ľudia – dovolené sú všetky priestupky, aké si len možno predstaviť“ (Balhsam, A. L.: India. Varšava 1964, s. 350). Východná spiritualita, ktorá sa v súčasnosti propaguje v Európe, je tzv. europeizovaný neohinduizmus, ktorý voľnomyšlienkári vypracovali v 20. storočí a do ktorého zakomponovali prvky kresťanskej kultúry. Preto sa v ňom zamlčujú rôzne poverčivé názory, ktoré by Európanov pohoršili svojou nemorálnosťou. Idealizovanie východnej spirituality vedie k tomu, že veľa mladých ľudí podlieha falošnému pôvabu tejto mentality, nekriticky prijíma informácie o Východe a slepo napodobňuje tamojšie praktiky. Pritom si však neuvedomujú, že v posvätných hinduistických knihách sa píše, že boh Krišna využíva svoju božskú slobodu na páchanie vrážd, krádeží, zvádzanie dievčat a cudzích manželiek a na organizovanie nemravných hier. Vo všetkých spisoch venovaných Krišnovi sa nenájde ani jediná žena, ktorá by dokázala odolať jeho zvádzaniu, a preto Krišnu nazývajú Všemocný zvodca. Podľa hinduistickej viery je Krišna stelesnením vitálnej moci boha Višnu, pretože mal 16 000 žien a 180 000 synov. A hoci všetky jeho ženy žili v osobitných palácoch, Krišna bol s každou z nich súčasne. V Indii si do dnešného dňa uctievajú Krišnu ako vládcu sexu a plodnosti (zvaný Radžagopalausami) praktizovaním chrámovej prostitúcie.

V Európe sa nehovorí o skutočnom význame Krišnu. Zato sa odporúča dlhé hodiny opakovať jeho meno, čo vraj vedie k dosiahnutiu čistoty duše. Takto zákerne sa do kresťanského prostredia uvádza diabolské „Krišnovo poznanie“. Žiaľ, nie-ktorí mladí ľudia si vo svojej nevedomosti a naivite neuvedomujú, že opakovaním mantry (opakovaným recitovaním Krišnovho mena) uctievajú bôžika nemravnosti, smilstva a vrcholného egoizmu. Sestra Michaela podčiarkuje, že „všetky organizácie, sekty a protikatolícke hnutia pod rúškom pekných hesiel o bratstve, ekumenizme a o medzináboženskom dialógu a pod. pobádajú ľudí k tomu, aby čerpali z kultúry Východu, ktorá je vraj cestou k duchovnému rozvoju. Samozrejme, že popritom prispôsobujú východné názory a prax mentalite poslucháčov. Pri každej príležitosti vychvaľujú východné vyznania a súčasne kritizujú nedostatky a nedokonalosť Cirkvi. Už sa udomácnilo čudné presvedčenie, že východná mystika je hlbšia než naša a že tamtí ľudia sú lepší než katolíci a pod.“ (Pawlik Zofia: Normy moralne a wolność sumienia i wyznania. Lublin 1997, s. 5 – 6). Je veľmi smutné, že sa šíria tieto mylné názory, zvlášť ak vieme o veľkom počte ľudí, ktorí sa stali obeťami východnej spirituality ničiacej ľudskú osobnosť. Nesmieme zabúdať, že súčasná indická ústava vyrástla z kresťanských zásad, a nie z hinduizmu. Takisto aj Mahatma Gándhí spoznal Kristovo učenie počas svojho štúdia v Anglicku, a hoci sa nestal kresťanom, žil v duchu kresťanstva a uskutočňoval ho vo svojom živote. Nakoniec ho zastrelil brahman (člen jeho vlastnej kasty) za to, že porušoval hinduistickú tradíciu a neuznával kastový systém ani reinkarnáciu.

Z tohto veľmi stručného výkladu o spiritualite reinkarnácie a jej východiskách vyplýva, že táto teória je veľmi inteligentnou diabolskou pascou. Pre katolíka je viera v reinkarnáciu odpadom od Krista, pretože podľa Biblie je život každého človeka na zemi neopakovateľný. Ľudia zomierajú iba raz: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9, 27). Po smrti človek nemá možnosť vrátiť sa do pozemského života: „Nezabúdaj, že niet návratu (pre mŕtveho)“ (Sir 38, 21a). Vo chvíli smrti dochádza k oddeleniu duše od tela a rozhoduje sa o definitívnom osude človeka: o jeho spáse alebo večnom zatratení. Telá mŕtvych raz vstanú z mŕtvych, ale to sa stane až na konci sveta pri druhom Kristovom príchode, čiže v deň parúzie. Túto pravdu nám zjavil Ježiš Kristus skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie.

www.milujtesa.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

ps: máme tu ľudí čo veria v Krista, teda kresťanov a pritom uznávajú reikarnáciu - životy budúce aj minulé a iné bludy, ktoré sú proti Biblií aj proti Kristovi. Ale to nevadí, hlavná vec, že poznajú Pravdu a fakty. A ďalší tu bojuje za Krista a uznáva a uznáva tiež klamstva z východných učení, ufo, nepomôže utečenom a chváli socializmus, hoci to bol a je nebezpečný režim.


32.
označiť príspevok

piskotka žena
   9. 1. 2016, 16:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:02 avatar
Je jasné, že komu patrí aj lea, Bohu a Pravde určite ani ona sama neslúži!


35.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 17:03 avatar
čítaj článok a reaguje na obsah
Súhlasí Wolfe


36.
označiť príspevok

havran
   9. 1. 2016, 17:06 avatar
lea_pragmaticka1- ty si hotový moderátor. Lea založ si DF len sama pre seba a tebe podobných. Ty nie si schopná demokratický komunikovať. Teokraciu máš niekde hlboko.......
Súhlasí Mierotvorca


37.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 17:11 avatar
Napíš mi niečo o svojom socializme, ateizme, gulagoch aj hlavne o svojom humanizme. A nezabudni napísať o kapitále s veriacim. Rada si to prečítam.


40.
označiť príspevok

havran
   9. 1. 2016, 17:19 avatar
lea_pragmaticka1-počúvaj ty jednoduché a neprebudené dievčatko. Čo to tu splietaš. To len potvrdzuje, že si politický primitív. Namiešala si tu .....izmov viac než dosť, no aj tak je to len trocha. Veď ty nemáš ani paru kde by si ma zaradila. Ja som pre teba ako Boh, ktorému tebe nie je dopriate, aby si rozumela. Komunikujem s tebou len tak pre zábavu a pramálo mi záleží čo povieš, lebo ty si už nespasiteľná. A teraz dumaj, kam by si ma zaradila.


43.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 17:22 avatar
zase ma dobre bavíš - ty si ako napísal:Ja som pre teba ako Boh, ktorému tebe nie je dopriate, aby si rozumela. Bavím sa čím ďalej tým viac, ono aj humor treba


48.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 17:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

havran
   9. 1. 2016, 17:35 avatar
veriaci-4- ty nešťastie národa-a ty hovoríš o prázdnote. Myslíš , že stačí keď ťa od malička plnili pilinami a sečkou pre dobytok
a už rozumieš? Nemýľ si veriť a poznať. Ty tak poznáš svojho Boha, lebo veríš. A v tom je tragédia veriacich. Odrbú vás a ešte poďakujete za spásu.


55.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 17:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 17:37 avatar
Demokraticky komunikovat = argumentum ad hominem namiesto argumentum ad argumentum?
To je nieco nove...


38.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:15 avatar
Už nadpis je nehorázna lož, nakoľko sám Ježiš hovoril o tom!


39.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 17:18 avatar
Kde o tom hovoril? Čo konkrétne myslíš?
Súhlasí Wolfe


42.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:22 avatar
Tak ešte raz a poslednýkrát. to čo sa uchovalo v evanjeliách: 10Učeníci sa Ho spýtali: Prečo teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? 11Odpovedal: Eliáš síce príde a napraví všetko. 12Ba hovorím vám: Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak bude trpieť od nich aj Syn Boží. 13Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Matúš - 17. kapitola.


50.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:32 avatar
Zreba si tiež uvedomiť, že evanjelia boli napísané z toho, čo si určití učeníci zapamätali a vypovedali o tom. Ježiš, nenapísal ani čiarku, ale to, čo je obsahom evanjelií, je len z rozprávania učeníkov! Nehovoriac, že tiež aj to prešlo neraz úpravou...


51.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:33 avatar
Treba...


61.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:49 avatar
Zaujímavý záver Evanjelia podľa Jána: 24A to je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a ktorý toto písal, a vieme, že jeho svedoctvo je pravdivé. 25No, je aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jednotlive popísať, mám za to, že ani ten svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa popísali. Čiže z toho je jasné, že to, čo je zapísané v evanjeliách, je veľmi málo z toho, čo Ježiš povedal a vykonal!


62.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 17:51 avatar
Ale Ján Krstiteľ zaprel, že je Eliáš (Ján 1:21), i keď to o ňom tvtdil Ježiš. Tak čo je pravda? Kde je pravda? Vyzerá to tak, že Ján Krstiteľ bol ako Elíaš, bol v jeho roli, i keď o tom nevedel, ale nebol reinkarnovaný Eliáš. Tak si to vysvetlujem ja.

Napr. Malachiáš 4:5-6 hovorí o Eliášovi: "Hľa ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň JeHoVaHov, veľký a strašný.", iné som nenašiel v hebrejskom / starom písme.
Súhlasí Wolfe


63.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:54 avatar
Bol pritom milky, ako to vraj poprel?


64.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:54 avatar
A vedel vôbec Ján Krstiteľ, že bol tu v minulosti ako Eliáš?


65.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:55 avatar
O tom hovorí až sám Ježiš, a to je podstatné!!!


68.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 18:01 avatar
Takže tvrdíš, že hoci Ján Krstiteľ bol v minulosti Eliáš, nemusel o tom vedieť. Sorry, ale to neberiem, to je silná káva.


69.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 18:03 avatar
Áno nemusel, vedel o tom, čo je jeho poslaním, to bolo podstatné, nie kým bol v minulosti!


72.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 18:16 avatar
Mierotvorca, pozri sa čo hovorí Lukáš 1 o Jánovi Krstiteľovi:
Lk 1,15: " .... a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky."
Lk 1,17: "A on sám pojde pred ním (pred Kristom) v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud."

Lukáš vo veršoch 15 a 17 píše, že bude vo svätom duchu a v moci eliášovej, teda nebude to eliáš ale bude mať takú moc, akú mal Eliáš. Ale to je Božia moc, nie Eliášova. Teda podľa toho Ján K. nemal nič spoločné s Eliášom ako takým. Spájala ich len moc ducha svätého.


75.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 18:41 avatar
Mierotvorca, ešte jedna otázka.
Čomu je ľahšie uveriť? Ján Krstiteľ nemal šajnu o tom, že
1. v minulosti bol eliáš?
alebo
2. mal takú moc ako elíaš?

Myslím si, že dva lebo ... ak aj poznal Eliáša podľa Písma, asi v tom písme nebolo zapísané všetko, tak ako tvrdíš vyššie. Teda nepoznal ho dôkladne.


153.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 21:43 avatar
Bol to Eliáš, tentoraz ako Ján Krstiteľ.

Mal vedieť iba toľko, koľko potreboval vedieť k svojmu poslaniu, ktoré prišiel naplniť v časoch, keď chodil po tejto zemi sám Kristus.


171.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:38 avatar
Citaj 76...

"Bol to Eliáš, tentoraz ako Ján Krstiteľ. " >>
16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
>>> 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." <<<


74.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 18:33 avatar
Mnohi si mysleli, ze Jan krstitel je Elias, dokonca sa pytali ucenikov na to, ci je Jezis Elias (je nejake oblubene pytat sa na kazdeho ci je Elijas), ale sam Jan krstitel to nevedel.. "Palec hore"  
Súhlasí milky945


66.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 17:57 avatar
Nie nebol pritom Milky, ale Milky sa spolieha na Písmo a pritom nevyberá len to čo mu vyhovuje, ale berie všetko.
Ján 1,21:"A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie."
Súhlasí Wolfe


67.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:59 avatar
Tak ešte raz: A vedel vôbec Ján Krstiteľ, že bol tu v minulosti ako Eliáš? Bolo potrebné, aby to aj vedel, alebo podstatné bolo, aby hovoril o Kristovi?


76.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 19:05 avatar
Trosku k tomu nieco pridam aj ja:

Mt 11,13-14
13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána:
14 A on sám - >>>ak to chcete prijať<<< - je Eliáš, ktorý má prísť.

Ked si vsimneme, tak Jan krstitel vykriokoval Pravdu a to dost agresivnym sposobom, teraz sa pozrime co pise Sirach o Eliasovi
Sir 48,1
1 (Potom) povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo (blčalo) ohňom sťa fakľa.
Ale to bolo cele len tak na margo

Dolezitejsie je skor toto:
Anjel sa zjavil otcovi Jana krstitela - Zachariasovi

Lk 1,11-17
11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára.
12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.
13 Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.
15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.
16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
>>> 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." <<<

Eliasovym duchom a mocou, nie ze on je Elias, co je vlastne aj Milkyho 75..


79.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 19:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:03 avatar
Odmietam lži, ktoré sú aj v evanjeliách!


83.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:04 avatar
ty si celá lož, popletenec zelený, ty o viere a kresťanstve nevieš ani toľko čo fajer
Súhlasí veriaci-4, Wolfe


84.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:09 avatar
Áno operujem tu s tým, čo sa píše v evanjeliách, čo Ježiš vyriekol a učeníci to počuli, zapamätali si to a dali to zapísať!


89.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:16 avatar
V zmysle sektárov, fanatikov a cirkevníkov nikdy!


96.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:16 avatar
v zmysle svojej debility však


157.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:21 avatar
No tak, nezachadzajme uz pridaleko..


91.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:14 avatar
ty Kazitvorca ty ani nevieš a ani si nečítal Bibliu, len ju čítaš ako leták z Kauflandu, povyberáš si a si tak sprostý, že aj čo je čierne na bielom tak spochybníš si tak dutý ako rúra,


97.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:17 avatar
Istotne ju poznám lepšie ako fanatička lea, ktorá tu kopír za kopírom z katechizmu a nič viac. Pochybujem, ýe niekedy ju aj celú prečítala, tobôž pochopila!


98.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:18 avatar
nič si nečítal a nič nevieš, si len vymletý a nič si nepochopil ty matrix a žabiak


103.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:21 avatar
Ešte čo fanatička, už je úzkych., tak sa uchýlila k urážkam: Skutočný fanatický katolík, aké príznačné!!!


105.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:21 avatar
to je v zmysle Pravdy a faktov, čo ty nikdy nepochopíš, ty antikresťan


161.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:25 avatar
Ty ju urazas ako prvy v kazdej jej teme..
A ty jej budes hovorit o uchylovani sa k urazkam..
Ved ty ako ti povedala namiesto toho aby si odporoval argumentom, utocis na nu...
Súhlasí lea_pragmaticka1


164.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:29 avatar
Wolfe presne tak, už to bolo neúnosné a priveľa čo si dovoľovali - Mierotvorca, Fred, fajer, LesusZNazaretu, Lemmy (ten už je úplne ako popletený a nevie čo píše) takých ako starky to sa ešte dá zniesť aj dodo.


159.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:23 avatar
Ved ty nepoznas ani zaklady biblie..
Hovoris, ze je len jediny zly duch, ked Lea hovorila o tom, ako z cloveka vyletelo niekolko tisicok zlych duchov atd..
(Vari je diabol len sam, alebo ma svojich pomocnikov.. ved sa ti pise vsade, ze plno anjelov padlo s nim.)
A pristihol som ta este pri dalsich hlupostiach..
Súhlasí lea_pragmaticka1


101.
označiť príspevok

Vespertine žena
   9. 1. 2016, 20:19 avatar
On je Kazimír.


104.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:21 avatar
to by bol gol, keby ten Kazitvorca bol v realite Kazimír


156.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:20 avatar
Ak sa hovori o tom, ze si niekto robi z biblie trhaci kalendar, tak Mierotvorca je toho perfektnym prikladom..


158.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:22 avatar
on má vlastnú bibliu antikresťanskú - nie je to ani katolícka ani evanjelicka ani jehovistická,


155.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:18 avatar
82: "Áno operujem tu s tým, čo sa píše v evanjeliách, čo Ježiš vyriekol a učeníci to počuli, zapamätali si to a dali to zapísať!">>> 86: "Odmietam lži, ktoré sú aj v evanjeliách!"

Tak su to lzi ci pravda? Ci podla toho kedy a ako sa ti to hodi?


85.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:07 avatar
Určite viem viac ako fanatička lea s sektárom 4!!!


87.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:13 avatar
sektár 4 pení, prečo asi tiež?

A už pracujem na tom, že čo je lož, to tam nebude. Zverejním to už čoskoro. Už stačilo tých klamstiev za necelých niekoľko sto rokov, odkedy cirkev sa dostala k moci!


93.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:15 avatar
do popuku čo chceš zverejniť tvoje pomýlené drísty, veď ty podľa všetkého nemáš ani priemerné iq a o náboženstve nemáš ani páru


100.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:19 avatar
To sa už čoskoro uvidí, že kto má aké IQ, už čoskoro fanatici a sektári, popierači Pravdy, Boha, Jžiša a Ducha Svätého!


102.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:20 avatar
ty iqvač a kedy sa to uvidí, uveď dátum inak kecáš ako vždy - ty si nikdy Pravdu ani fakty nevidel ani nepísal, tak čo matrix s babou vangou a proti migrantom namierený zelený mužíček


106.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:21 avatar
Ešte niečo fanatička katechizmu?


107.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:22 avatar
ešte napíš čo povedala baba vanga


108.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:23 avatar
A zajtra nezabudnúť ísť do kostola a revať naplno, nech je bratská láska medzi nami!!!! A potom vyspovedať a zjesť oplátku!


110.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:24 avatar
Ty nezabudni čítať si Bibliu, potom babu Vangu, potom Reikarnáciu a potom nápis na toaletnom papieri- lebo také nezmysly píšeš, že až. Nikdy si Pravdu ani Fakty nevidel a nepísal.


111.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:26 avatar
Sektár tu toho dal, nenormálneho viac ako dosť!


116.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:28 avatar
Kazitvorca nevieš o Pravde a Faktoch ani len toľko čo fajer.


117.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:29 avatar
Vojnotvorca a zajtra sa narodíš ako myška alebo ako dievčatko v Číne. A minulom živote si bol zajacom poľným či kamienkom?


119.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:33 avatar
Fanatička a klamárka dokáže takú sprostosť napísať. Nečudo, veď je osídlach temna...No čo už, jej problém!


160.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:24 avatar
Na tvojom mieste by som svoje IQ radsej nevytahoval..
Akos a hovori s nozom sa nechodi do bitky s pistolami...


95.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:11 avatar
ty antikresťan a matrix ezoterický... nič nevieš a si tak popletený, že ťa ešte aj fajer obehne, lebo on je aspoň jednoliaty ale ty si sto ráz horší - ty baba vanga


99.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:25 avatar
A sektár a fanatička, aké príznačné pre veriacich v bludy a klamstvá! Spojili sa, hoci ak by prišlo nato,, tak jeden druhému by vyškrabal oči....


115.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:27 avatar
Nič si nepochopil ty Pravda a Fakty, fakt na smiech. A chcem dátum, kedy vysvetlíš cirkvi či kresťanstvu, že sa mýli - pomýlenec.
Súhlasí Wolfe


120.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 20:32 avatar
veriaci, lea: bola tu konštruktívna debata k veci, po vás už len potopa ... 
Súhlasí Mierotvorca


122.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:35 avatar
Treba ich nechať, nech sa ukážu sektár a fanatička, že kto sú ozaj zač.


125.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:36 avatar
prečo píšeš bludy ty bludár a antikresťan seknutý s matrixom a babou vangou? toto je tá tvoja Pravda a fakty a o kresťanstve nemáš ani páru a mala by som dať dve tri výkričníky či otázniky, aby si pochopil ako píšeš a aké voloviny píšeš


165.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:30 avatar
Len tak zo zvedavosti.. kde si zobrala tu babu vangu?  


168.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:35 avatar
šak dával tému z atlas.sk a tam bol článok, čo hovorila baba Vanga a vieš, že kresťan (katolík či protestant ba aj jehovista) neverí a nepodporuje bludy veštenia


170.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:37 avatar
tu je jeho antikresťanská viera - baba Vanga


176.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:48 avatar
Aha uz som nieco take nasiel magazin.atlas.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
 
Súhlasí lea_pragmaticka1


224.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 01:19 avatar
Povodne som myslel, ze to je nejak slovne zdeformovana baba Jaga  


124.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:35 avatar
Milky čo je veľa, to je veľa. Nemôžu si dovoľovať toľko urážať, podskakovať, klamať, vulgárne písať na každú jednu náboženskú tému a nič sa sa nedeje. Neviem či pochopia, lebo u niektorých silne pochybujem,že to dokážu pochopiť.


126.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:37 avatar
A čo tu teraz robí fanatička lea, čo???


127.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:37 avatar
S tým sektárom dokopy???


128.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:38 avatar
čo??? Kto? Pravda a fakty


130.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:40 avatar
Lejuška ti len ukázal aký si pomýlený a ako sprosto vypisuješ už hodne dlho a nie si sám,


133.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:44 avatar
Veru ukázala, svoju pravú tvár cirkevného fanatika!!!


134.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:45 avatar
čo?? Kto!!! ukázal si pravú tvár antikresťana, ezoterika čo verí babe Vange aj Matrixu, len sa smejem


137.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:48 avatar
Ja ju ukazujem stále...A Baba Vanga bola väčšia veriaca ako fanatička lea a jej verný sektár 4!!!!


138.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:49 avatar
a v minulom živote v rámci reinkarnácie si bol ufo bába, lebo aj ufo aj bába existuje
http://www.youtube.com/watch?v=jfkN1bh7gJk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


139.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:49 avatar
Vždy je rovnaká, milujem Pravdu a nie lži ako fanatička lea a sektár č.4!!!


140.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:50 avatar
miluješ Pravdu a videl si ju niekedy?


142.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:51 avatar
a sprosťák a klamár Lemmy by ti dal toto na tú tvoju Pravdu

http://www.youtube.com/watch?v=jfkN1bh7gJk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


143.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:53 avatar
a ako miluješ tú Pravdu platonicky či telesne? A napr. sprosťák LesusZNazaretu by napísal, či s kondóm alebo bez?


144.
označiť príspevok

Vespertine žena
   9. 1. 2016, 20:55 avatar
Lea, čo si sa dnes utrhla z reťaze ?
Súhlasí Romankoooooo


146.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:58 avatar
Trošku som sa zahrala na pár sprosťákov čo si už dovoľovali - napodobňovala som Mierotvorcu, Lemmyho. LesusaZNazaretu, fajer. Ale vieš to sa im asi nepáči, lebo si myslia, že môžu a chovajú sa ako poslední bastardi v tom filme Bastardi.


147.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 21:03 avatar
Nie, nič také, len pravá tvár u fanatičky...Teraz už je neskoro, pravú tvár ukázala a teraz bude niečo zastierať!!!


148.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 21:05 avatar
Toto už sa nedá vymazať, to tu bude už stále, že kto je naozaj lea fanatička!!! A zajtra nezabudnúť tu dať zopár tém z Katechizmu!!!


149.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 1. 2016, 21:09 avatar
No dovoľ!  

Pozri sa mi do očí. Mňa vnímaš ako sprosťáka? Veď ja som stelesnenie jemnocitu.
Súhlasí Vespertine


150.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 21:14 avatar
Klik na tvoj nick a už nájdem sprostý komentár na moju tému a potom tú sprostú lož ako dokáže napísať len sprosťák tvojho formátu, že som, že som počas kalamity 1987 sa 3 dni nevedela dostať na poštu na dôchodok. Čo si to dovoľuješ, čím ďalej tým viac - si obyčajný klamár a sprosťák, do tém si chodíš uľavovať ako obyčajný bastard ako z filmu Bastardi.


152.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 1. 2016, 21:21 avatar
Jaj, prepáč, myslel som si, že ťa to poteší, ako som spomenul 3 dni. 


151.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 21:15 avatar
Ty citrón už mnohokrát si písal trápne veci, robil posmešky a prekrúcal ako posledný psovský bastard.


167.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:34 avatar
Je pravda, ze uz je Lea "trosku" nastvana, ale ono ked si vsimnes kazdu jej temu tak hned medzi prvymi prispevkami je tam Mierotvorca a nepovie nic k teme, ale nadava Lee do fanatikov.. Keby to bolo nahodou v navale hnevu, ok kazdy sa niekedy utrhne, ale on to robi stale...
Súhlasí lea_pragmaticka1


145.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:56 avatar
A ešte k tomu perverzná...No fanatizmus sa pred ničím nezastaví, čo tam po charaktere...


169.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:35 avatar
Mierotvorca, co tak zacat utocit na jej argumenty a na jej osobu...ked ona potom zacala utocit na tvoju osobu, to sa ti nepacilo vsak? Myslis ze len ty mas na to pravo?


135.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:47 avatar
ešte niečo ty antikresťan z Matrixu, ty ufo bába - a ufo bába existuje!"!!! ja to vidím a viem??? a veríš,že existuje reikarnácia, takže si bol ufo bába je to jasné!!!???

http://www.youtube.com/watch?v=jfkN1bh7gJk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


136.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:48 avatar


163.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:29 avatar
Vsimni si aku konstruktivnu debatu prinasa Mierotvorca..
Ved on zacal nadavat do fanaticiek a sektarov atd..
A myslim ze na tvoje argumenty ani reagovat nechcel pretoze on ich jednoducho odignoruje, prekrutim alebo povie, ze je to klamstvo vtlacene do biblie...


166.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:34 avatar
Wolfe on je a to poviem rovno a bez okolkov menej inteligentný, to súvisí aj na základe toho, že nedokáže napísať viac súvislých viet. Len huláka, popiera alebo útočí - skrátka primitív s nižším stupňom inteligencie. Je na tom horšie ako fajer, ktorý vždy a všetko popiera čo sa týka náboženstva a je vulgárne sprostý, lebo je aspoň jednoliaty a na nič sa nehrá. Kdežto Mierotvorca (keby som mala byť sprostá ako ateisti, tak ho zosmiešním nazvem Kazitvorca) píše o nejakej Pravde a Faktoch - už to samé stačí, že o kresťanstve nevie nič. A že točí o nejakom blude z ezoteriky, trošku namiešaného kresťanstva, ale fakt len okrajovo a veštice baby Vangy a plus výmyslu ako je Matrix - aspoň podľa avataru. Okrem toho si myslím, že je to zasran okolo 20tky a s inteligenciou ako som uviedla a to ho nechcem uraziť, lebo on za to ani nemôže.


118.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:39 avatar
Áno, máte, tu jednú naj lož!!!

A to prekliaty? Už sa len smejem tmári vám... 


131.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 20:43 avatar
antikresťan klameš!! si ty si matrix s babou vangou?? hahaha (dúfam, že dobre píšem a napodobňujem tvoje blbé písanie do obsahu aj do formy)


132.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 1. 2016, 20:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:51 avatar
Takže sami ste, nemusíte sa priznávať, ale ak vám to robí dobre, tak nech...


109.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 20:24 avatar
Ešte niečo fanatička?  


80.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 19:48 avatar
Tu sú zaujímavé čĺánky na preštudovanie, ale po anglicky:

www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.wordoftruthradio.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tak sa zdá a našiel som to aj v iných článkoch, že ten Malachiáš 4:5-6 (je v 62) sa vzťahuje aj na tzv. tretieho eliáša / na tretí príchod Eliáša, pričom tzv. prvy eliáš bol elíaš, tzv. druhý eliáš bol Ján Kristiteľ, tzv. tretí eliáš príde pred druhým príchodom Krista.


81.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 19:55 avatar
v prvom článku je zaujímavá časť:

"First, because Elijah had never died (2 Kings 2:11), many first-century rabbis taught that Elijah was still alive and would reappear before the Messiah’s arrival."

To vysvetľuje, prečo sa stále na neho odvolávali, že príde a každého proroka sa pýtali, či je eliáš.
Súhlasí Wolfe


112.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2016, 20:25 avatar
Tam je kľučové to, že Ján Krstiteľ prišiel "v duchu a v moci eliáša" (LK 1,17), aby obracal srdcia otcov a synov. Možno by sa dalo povedať, že bol pomazaný tým istým duchom ako eliáš, aby obracal srdcia otcov a synov.
Zaujímavé je tiež zistenie, prečo sa stále všetci odvolávali na Eliáša. Každého proroka sa pýtali, či je eliáš. Je to v tom prvom článku.
Súhlasí Wolfe


154.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:16 avatar
To je to co som pisal na konci 76...
Súhlasí milky945


53.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 17:35 avatar
Necital som sice prispevok, je dost dlhy (snad si ho precitam ak nezabudnem), ale s temou (nazvom) suhlasim...


56.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:38 avatar
Potom tiež s leou sa treba držať za ruky...Ale už netreba opakovať, že ja som, keď nie som...


58.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 17:43 avatar
Si čo, ked nie si čo?


59.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:45 avatar
Som...


2.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 14:57 avatar
Ved verite ze sa jezis vrati :-) potom reinkarnacia funguje :-):-):-)


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:11 avatar
vzkriesenie mŕtvych je iné ako reinkarnácia: lebo platí, že

Kedy sa uskutoční vzkriesenie mŕtvych

KKC
1001
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 11. článok „VERÍM VO VZKRIESENIE TELA“
odsek:
odstavec: I. Kristovo a naše vzkriesenie
téma: AKO VSTANÚ MŔTVI?

1001 Kedy? Definitívne „v posledný deň“(1038) (Jn 6,39-40.44.54;11,24), „na konci sveta“. (673) Vzkriesenie mŕtvych je totiž úzko spojené s Kristovým druhým príchodom (parúziou):
„Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví“ (1Sol 4,16).

KKC
1038
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: V. Posledný súd{678-679}
téma:

1038 Vzkriesenie všetkých mŕtvych, „spravodlivých i nespravodlivých“ (Sk 24,15), sa odohrá pred posledným súdom.(998, 1001) To bude „hodina, keď všetci v hroboch počujú… hlas [Syna človeka] a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,28-29). Vtedy Kristus príde „vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,… zhromaždia [sa] pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava… A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 25,31-33.46).


47.
označiť príspevok

havran
   9. 1. 2016, 17:28 avatar
lea_pragmaticka1 - čo to tu opisuješ ako výplod svojho ducha? Kristus, anjelíčkovia, pánbožko, ale i Lucifer, dobro a zlo a kde je pôvodca ty motovidlo.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:16 avatar
Pravda a reinkarnácia

Inkarnácia, znamená vtelenie, teda príchod Ducha určitej entity do hmotného tela.
Reinkarnácia znamená opätovný návrat Ducha, určitej entity do ďalšieho hmotného tela.

Každý človek, uvažujúci v rovine hľadania a zodpovedania si otázok o tom, prečo na tomto svete vôbec je a čo bude potom ak zomrie, odíde, iste naďabil na možnosť znovuvtelenia, reinkarnácie. Tak ako nám prezentujú reinkarnáciu východné náboženstvá, tak to nemá zo skutočnou vierou založenou na Bohu Biblie a na Kristovi, Pravde o Bohu a Stvorení a posmrtnom živote nič spoločné.
www.krestan.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
ps: to znamená, že napr. Mierotvorca verí, že keď umrie, zase sa narodí napr. ako dievčatko roľníka v Indií, ale môže sa stať, že sa narodí ako mačička v Indonézií, niektorí čo veria v reikarnáciu si myslia, že sa môžu narodiť ako červíček alebo chrobáčik, nuž čo na to dodat


5.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:17 avatar
Posledným dňom sa v Koráne označujú udalosti posledných dní, ktoré budú predchádzať koncu života na zemi, začatie procesu zmŕtvychvstania a súdneho dňa.Existuje mnoho príznakov, ktoré budú predchádzať tomuto dnú. Tie nájdeme najmä v Koráne, ale i v niektorých zachovalých výrokoch proroka Muhammada. Napr. v Koráne sa hovorí, že tento deň príde, až sa spojí mesiac so slnkom, čo znamená, že buď sa obe telesá priblížia k sebe natoľko, že sa spoja, alebo, že obe telesá budú stáť v tej istej rovine.Deň zmŕtvychvstania je udalosť, kedy ľudia začnu vychádzať zo zeme. Korán to opisuje slovami: "Tak, ako sme začali prvé stvorenie, tak ho prinavrátime (k životu znova) ". V minulosti, keď ľudia počuli, že potom, ako sa zmenia na spráchnifilé kosti a zaniknú, tak budú k životu znova vrátení, ich rozum si to nedokázal predstaviť. Dnešný človek už však vie v dôsledku odhalenia genetického kódu, že takáto vec nie je nemožná. Boh, ako neobmedzená a ojedinelá Sila, ktorý dal človeku vzniknúť a dotvoril ho do podoby v akej je, by nebol schopný ho znova zložiť a oživiť ho ? Boh nám v Koráne oznamuje, že všetko, čo sa deje na zemi, vrátane vzniku a zániku tvorstva, to všetko je zaznamenané v Knihe uchovanej. To napríklad znamená, že stačí, aby sa zachoval genetický kód nejakého človeka a na Boží príkaz ho môžu anjeli znova poskladať tak, že sa doň duša znova vráti a spojí sa s ním.Súdny deň predstavuje udalosť počas ktorej Boh uplatní absolútnu spravodlivosť voči stvoreným. Každému sa dostane to, čo konal v živote pozemskom. Ako nám Korán hovorí, priestor na Božiu milosť je tu veľký a Boh ju udelí každému, kto si ju zaslúži. Človek, ktorému sa dostane, však musí splniť jednu základnú podmienku a to veriť v Boha a držať sa toho, čo Boh uložil, pokiaľ sa mu to dostane prostredníctvom toho, čo Boh zoslal. Človek bude na druhej strane zodpovedný za to, či dostatočne pátral po tom, čo Boh zoslal a čo uložil a ak sa k tomu dostal, tak ako s tým naložil. Boh v Koráne jasne hovorí, že pokiaľ sa človek bude snažiť spoznať toto posolstvo a spoznať Boha v jeho skutočnej podobe, tak mu Boh v tomto úsilí pomôže a usmerní ho.Dôsledkom Božej absolútne spravodlivosti, ktorej súčasť je aj Božia milosť bude, že časť tvorstva pôjde na odpočinok, do záhrady rajskej a časť tvorstva bude pokračovať do pekla. Tá časť, ktorá pôjde do raja bude oddýchnutá, bude blízka k Bohu a môže už Boha oslavovať v tej najčistejšej podobe, bez toho, aby bola zaťažená všetkými starosťami a záujmami, ktoré boli v živote pozemskom.Je na každom už, aby sa rozhodol, kam bude chcieť v svojom živote pokračovať.


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:19 avatar
takže reinkarnácia hovorí o častom zomieraní a rodení sa ako iná entita - raz ako muž, potom ako žena, potom ako zver, potom ako chrobák a dookola a dookola

zmŕtvychvstanie - je len raz na konci sveta pri druhom príchode Pána Ježiša


7.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:20 avatar
Kde je dusa a co robi kym si mrtvy? :-)


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:26 avatar
Konečný osud duše
ť

KKC
1021
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: I. Osobitný súd
téma:

1021 Smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený na prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Nový zákon hovorí o súde(1038) najmä z hľadiska konečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, ale viac ráz hovorí aj o odplate bezprostredne po smrti každého človeka podľa jeho skutkov a jeho viery.(679) Podobenstvo o chudobnom Lazárovi a Kristove slová kajúcemu zločincovi na kríži, ako aj iné texty Nového zákona hovoria o konečnom osude duše, ktorý môže byť v jednotlivých prípadoch odlišný.

KKC
1051
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec:
téma: Zhrnutie

1051 Každý človek dostáva od Krista, sudcu živých i mŕtvych, hneď po svojej smrti večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde.


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:27 avatar
Ale kde je a co robi kym nebude posledny sud? :-)


11.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:29 avatar
Peklo
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC
1033
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: IV. Peklo
téma:

1033 Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi. (1861) Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba(393) zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom „peklo“.(633)

KKC
1034
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: IV. Peklo
téma:

1034 Ježiš často hovorí o „pekle“ („gehenne“), o „neuhasiteľnom ohni“ , ktorý je určený tým, čo až do konca svojho života odmietajú veriť a obrátiť sa, a kde môžu zahynúť naraz duša i telo. Ježiš závažnými slovami oznamuje, že „pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva… tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece“ (Mt 13,41-42) a že vyhlási odsúdenie: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“ (Mt 25,41).

KKC
1035
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: IV. Peklo
téma:

1035 Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo(393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, „večný oheň“. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži.

KKC
1036
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: IV. Peklo
téma:

1036 Výroky Svätého písma a učenie Cirkvi o pekle sú pre človeka výzvou na zodpovednosť,(1734) s ktorou má používať svoju slobodu so zreteľom na svoj večný osud. Súčasne sú aj naliehavou výzvou na obrátenie:(1428) „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,13-14).
„Keďže však nevieme ani dňa, ani hodiny, máme, ako upozorňuje Pán, stále bdieť, aby sme si po skončení nášho jediného pozemského života zaslúžili vojsť s ním na svadbu a byť započítaní medzi požehnaných, a nerozkázalo sa nám ako zlým a lenivým sluhom odísť do večného ohňa, von do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami.“

KKC
1037
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: IV. Peklo
téma:

1037 Boh nikoho nepredurčuje na to, aby šiel do pekla; to predpokladá dobrovoľné odvrátenie sa od Boha (smrteľný hriech) a zotrvanie v tom odvrátení až do konca. Cirkev v eucharistickej liturgii(162) a v každodenných modlitbách svojich veriacich úpenlivo prosí o milosrdenstvo Boha,(1014, 1821) ktorý „nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie“ (2Pt 3,9).
„Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.“


12.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:29 avatar
ť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: II. Nebo
téma:

zobraziť celéII. Nebo

1023 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú dokonale očistení, žijú naveky s Kristom.(954) Sú navždy podobní Bohu, lebo ho vidia „takého, aký je“ (1Jn 3,2), „z tváre do tváre“ (1Kor 13,12):
„Apoštolskou autoritou definujeme, že podľa všeobecného Božieho rozhodnutia duše všetkých svätých, ktorí zomreli pred umučením nášho Pána Ježiša Krista… a ostatných veriacich, ktorí zomreli po prijatí Kristovho svätého krstu, v ktorých nebolo nič, čo by bolo treba očistiť, keď zomreli… alebo v ktorých, ak vtedy bolo alebo bude treba niečo očistiť, keď [raz] boli [alebo budú] po svojej smrti očistené…, a to aj pred vzkriesením svojho tela a pred všeobecným súdom, po nanebovstúpení Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, boli, sú a budú v nebi, v nebeskom kráľovstve a v nebeskom raji s Kristom, pridružení k spoločenstvu svätých anjelov, a že po utrpení a smrti Pána Ježiša Krista uvideli a vidia Božiu podstatu intuitívnym videním a aj z tváre do tváre bez sprostredkovania akéhokoľvek stvorenia.“

1024 Tento dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými sa volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka(260, 326) a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti.(2734, 1718)

1025 Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. (1011) Vyvolení žijú „v ňom“, ale zachovávajú si pri tom, alebo lepšie, nachádzajú v tom svoju pravú totožnosť, svoje vlastné meno:
„Život je totiž byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo.“

1026 Ježiš Kristus nám svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním „otvoril“ nebo. Život blažených spočíva v plnom vlastnení ovocia vykúpenia, ktoré uskutočnil Kristus. On pridružuje k svojmu nebeskému osláveniu tých, čo v neho uverili a ostali verní jeho vôli.(793) Nebo je blažené spoločenstvo všetkých, ktorí sú dokonale včlenení do Krista.

1027 Toto tajomstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí sú v Kristovi, presahuje každé chápanie a každú predstavu. Sväté písmo nám o tomto blaženom spoločenstve(959, 1720) hovorí v obrazoch: život, svetlo, pokoj, svadobná hostina, víno Kráľovstva, dom Otca, nebeský Jeruzalem, raj: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1Kor 2,9).

1028 Pretože Boh je transcendentný,(1722) možno ho vidieť takého, aký je, iba keď on sám sprístupní svoje tajomstvo bezprostrednému nazeraniu človeka a dá mu na to schopnosť. Toto nazeranie na Boha v jeho nebeskej sláve nazýva Cirkev „oblažujúcim videním“(163) (visio beatifica):
„Aká to bude sláva a aká blaženosť, keď budeš pripustený, aby si videl Boha, keď budeš poctený, aby si s Kristom Pánom, svojím Bohom, mal radosť z večnej spásy a z večného svetla… [a] v nebeskom kráľovstve spolu so spravodlivými a Božími priateľmi prežíval slasť z darovanej nesmrteľnosti.“

1029 V nebeskej sláve blažení naďalej radostne plnia Božiu vôľu(956) týkajúcu sa ostatných ľudí a celého stvorenia.(668) Už kraľujú s Kristom; s ním „budú kraľovať na veky vekov“ (Zjv 22,5).


10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:28 avatar
Konečné očisťovanie alebo očistec
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC
1030
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.

KKC
1031
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených,(954, 1472) ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“

KKC
1032
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

KKC
1472
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
článok: 4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
odsek:
odstavec: X. Odpustky
téma: TRESTY ZA HRIECH

1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok.(1861) Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie(1031) či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.


14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:30 avatar
A ked si cisty a nemusis ist do ocistca? :-)


16.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:31 avatar
áno niektorí pôjdu rovno do neba,


17.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:32 avatar
Jak do neba? :-) ved musia cakat na jezisov druhy prichod :-)


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:33 avatar
Mali by ste to dopracovat :-):-):-) lebo v tom mate medzery :-):-):-)


19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:33 avatar
Nie.


20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:34 avatar
Takze posledny sud sa ich netyka? :-)


21.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:34 avatar
týka


22.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:35 avatar
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: V. Posledný súd{678-679}
téma:

1038 Vzkriesenie všetkých mŕtvych, „spravodlivých i nespravodlivých“ (Sk 24,15), sa odohrá pred posledným súdom.(998, 1001) To bude „hodina, keď všetci v hroboch počujú… hlas [Syna človeka] a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,28-29). Vtedy Kristus príde „vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,… zhromaždia [sa] pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava… A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví d


24.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:35 avatar
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: V. Posledný súd{678-679}
téma:

1038 Vzkriesenie všetkých mŕtvych, „spravodlivých i nespravodlivých“ (Sk 24,15), sa odohrá pred posledným súdom.(998, 1001) To bude „hodina, keď všetci v hroboch počujú… hlas [Syna človeka] a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,28-29). Vtedy Kristus príde „vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,… zhromaždia [sa] pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava… A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 25,31-33.46).


23.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:35 avatar
Tak musia cakat kym sa JK vrati :-)


25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:36 avatar
na zmrtvýchvstanie áno, na vstup do neba po smrti nie


28.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:40 avatar
A JK nie je v nebi? :-)


30.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 16:01 avatar
ak ťa zaujíma katolicizmus, odporúčam katechizmus a sú tam heslá/kľúčové slová nájdeš si to tam. Ak ťa zaujíma Korán a muslimovia, tak študuj tam. Je to na tebe a môžeš napr. študovať Dawkinsa a humanizmus je veľa možnosti


31.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 16:02 avatar
Ja chcem diskutovat :-)


26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:36 avatar
Takze :-) kde su a co robia :-):-):-)


27.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:38 avatar
V 24 si to uviedla :-) su v hroboch :-):-):-)


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 15:45 avatar
A kde su ti co sa dali spopolnit v krematoriu? :-)


77.
označiť príspevok

fajer
   9. 1. 2016, 19:09 avatar
lea a ruky si si utrela, od tých sračiek, čo si naložila....ináč je vedecky dokázané že veriaci pôjdu do riti nie do neba...žiadne totiž neexistuje...


78.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 19:19 avatar
Kto to vedecky dokazal?


13.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   9. 1. 2016, 15:30 avatar
čistá psychiatria...kopíruješ ako za peniaze ..choď s tým do...****
Súhlasí Mierotvorca


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 15:31 avatar
zákony alebo právne ustanovenia tiež musíš presne citovať/kopírova a nepísať podľa seba či svojich dojmov ako príbeh


34.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:03 avatar
lea, treba rovno celý katechizmus, no čo už... 
Súhlasí havran


41.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   9. 1. 2016, 17:20 avatar
Lea bud rada ze na debilitu sa nezomiera!!! A co tibetsky lamovia ktory vecer zaspiat /prirovnanie/ a rano sa VEDOME zrodia v druhom tele?!
Súhlasí havran


44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 17:23 avatar
škoda by ťa bola
Súhlasí Wolfe


46.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   9. 1. 2016, 17:28 avatar
44/ Reinkarnacia trva dovtedy kym nedochadza k poznaniu ze kozmicke vedomie je prirodzenou ludskou vlastnostou kozmicke vedomie nemozno poznat intelektom k jeho poznaniu sa da dospiet len priamou skusenostou /preto meditacia atd atd ale nielen ona/ .Lea si sprosta az to v riti stipe a viac s tebou nekomunikujem!!!!


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 17:25 avatar
a už sa tu bavte sami, musím off


49.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:29 avatar
A lea sa bavila vôbec?  


57.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 17:39 avatar
No, ked sa niekto bavi utocenim na cloveka a nie na jeho argumenty, tak sa nedivim ze moc nie...


60.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   9. 1. 2016, 17:46 avatar
Ale no, trochu sebakritiky predsa, aspoň trochu...Je to na leu!


73.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 18:25 avatar
Ukaz mi prosim trochu tvojej sebakritiky..


70.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 18:05 avatar
Ak je dusa nesmrtelna, potom aj do tohto sveta sa len inkarnovala :-)


71.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 1. 2016, 18:07 avatar
A potom nevidim dovod na to aby toto bola jedina inkarnacia :-)


92.
označiť príspevok

Peťo muž
   9. 1. 2016, 20:14 avatar
A vy ste takto normálny ???
Elektrický náboj mŕtveho ľudského tela sa rovná nule ,
Toto aj debil musí pochopiť .


162.
označiť príspevok

ardzun muž
   9. 1. 2016, 23:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.172.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 23:39 avatar
Ako fantaziu moze samozrejme....


182.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 00:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.230.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 01:33 avatar
Mylis si krestanstvo s nejakym inym nabozenstvom..


249.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 15:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.257.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:06 avatar
ardzun sto bodov, je to tak, dovtedy sa to bralo ako bežná vec, vedelo sa o tom, súhlasilo sa s tým až raz, jeden chytrák povedal, popriem to, ja som viac ako Boh a jeho zákon! Ale mohol to tak len poprieť, zákon funguje ďalej a presne. Ak tu niekto popiera opätovné vtelenia, len dáva najavo, že mu zmysel života uniká. Nehľadá, teda nenachádza, len strach sa mu vkradol do duše, strach z toho, že čo ak je to pravda, čo bude potom so mnou, kam sa to len dostanem, aká bude potom moja odmena?


260.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:13 avatar
Ani Izraeliti nemali predtym problem so zlatym telatom..


262.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:17 avatar
Vy máte teraz pre zmenu to teľa vo Vatikáne, a tancujete a tancujete ako v tej rozprávke, už len tancovali a tancovali až prišla na nich pohroma a oni zistili, že sú už navždy stratení!


264.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:28 avatar
Nie som katolik.. takze vo Vatikane nemam nic..


174.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:44 avatar
Môže niekto veriť v socializmus a chcieť ho, pritom je v realite veľkopodnikateľ a využíva výdobytky demokracie? Nie je to zlučiteľné. Je to v protiklade. A kto rozumie (nie je mentálne zaostalý) a je čestný (má aspoň zbytky charakteru) nemôže sedieť na týchto dvoch nezlúčiteľných stoličkách.

Alebo máš manželku, miluješ ju, máš s ňou deti, rodinu a hovoríš, že ju ľúbiš a chceš. A budeš súčasne ako posledná sviňa bez charakteru a budeš mať frajerku na intímnosti a tej sľúbovať lásku aj budúcnosť. Je to zlučiteľné od rozumného a charakterného muža? Nie je. Ale sviňa to urobí.


181.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 00:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 00:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.185.
označiť príspevok

veriaci-4
   10. 1. 2016, 00:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.250.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 15:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.255.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 20:59 avatar
Zda sa, ze v tom mas zmatok ty...
Ale niet divu, kedze si priaznivec ezoteriky...

Ale vsimol som si, ze je docela bezne, ze ludia sklbuju krestanstvo a ezoteriku dokopy...
Kde v biblii mas take nieco, ze mozes dospiet cez vyvoj v mnohych pozemskych zivotoch?

V prirovnani Lazara a bohaca Abraham zrovna nepovedal bohacovi, tak zrodis sa znova a teraz zi poriadne...


280.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 12:57 avatar
250. Ja by som práve ostro nesúhlasil. Konečným cielom vývoja ľudských duší na Zemi je dostať sa k "hvieznemu telu", ako spomína Páleš. A to vyžaduje ve-e-e-ľa re-inkarnácií, lebo pozri ako to tu stále s*reme.


283.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 18:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.284.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 18:08 avatar
Bud hrajes sach, alebo tenis, ale nespajaj tie dve veci dokopy...


299.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 19:13 avatar
283. No, vzhľadom na to, že ja mám pár konkrétnych faktov z onoho sveta, tak musím s mnohými vecami nesúhlasiť. Páleš má približne pravdu, i keď okrajovo preháňa, ale to sa mu prepáči. Hviezndnemu telu sa hovorí "grace" (Lord of the Rings), čiže milosť, a môže byť, ako Steiner či Páleš správne píšu, len výsledkom milosti vyšších bytostí. Spása by som to nenazýval. Za spasenie by som skôr považoval to, že tu (na tejto Zemi) nejaký spasiteľ vytrieska všetkých Asuras, a tým oslobodí ľudstvo od otroctva (tj. spasí ho (ale nie ako ovca trávu)).

Čo sa vedomia týka, tak to nám zostáva rovnaké, len si môžeme byť vedomí viacerých faktov, ktorých si ostatní nie sú vedomí. Jedná sa teda o rozšírený poznávací obzor, nie nejaký iný celkový stav vedomia.


188.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:19 avatar
PREVTEĽOVANIE

KKC
1013
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 11. článok „VERÍM VO VZKRIESENIE TELA“
odsek:
odstavec: II. Umrieť v Ježišovi Kristovi
téma: ZMYSEL KRESŤANSKEJ SMRTI

1013 Smrť je koniec pozemského putovania človeka, času milosti a milosrdenstva, ktorý mu Boh dáva, aby žil svoj pozemský život podľa Božieho plánu a rozhodol o svojom konečnom osude. „Po skončení nášho jediného pozemského života,“ už sa nevrátime do iných pozemských životov. „Je ustanovené, že ľudia raz zomrú“ (Hebr 9,27). Po smrti nejestvuje „prevteľovanie“ (reinkarnácia).
Ps: katechizmus je pre katolíkov ako záväzný predpis, teraz ty daj relevantný zdroj aj popisom
Súhlasí Wolfe


251.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 15:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.256.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:00 avatar
To, ze reinkarnacia je blud, nie je len doktrina katolickej cirkvi..

Mozno si mylis budhizmus z krestanstvom, nie?


258.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:11 avatar
Všetci ste na zlej ceste, tak nečudo, že to všetci cirkevníci a sektári popierate, hoci dôkazov je stále viac a viac, ale vy ich nevidíte a ak áno, tak buď to rýchlo zametiete pod koberec alebo máte tu drzosť tvrdiť, že je to blud, dokonca že ide o dokonalé diablovo klamstvo. Skúste to povedať ľudom, ktorí hovoria o svojich minulých životoch, veď vás vysmejú a nič viac vy neverci!


259.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:12 avatar


261.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:16 avatar
Dal si jeden odkaz na bibliu a jasne sme ti ho vyvratili..
Kde mas tie DOKAZY, ktorych je stale viac a viac?


263.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:19 avatar
Vy ste mi čo? No smejem sa...Vy ste nič, len ste niečo dookola opakovali to svoje! A tak vám treba, to je už váš údel, žiť už len v klamstve, veď inak ste ani nechceli, len takto!


265.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:28 avatar
Tolko k dokazom.... chapem, ziadne nemas..


266.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 21:33 avatar
Aj ten dokument je dôkaz, ale niekto hluchý a slepý už len, nechce počuť, nechce vidieť, len to, čo mu vyhovuje, len aby nestratil to, čo v doteraz tak zaryto veril!

7Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. 11Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. 12Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. 13Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. 14Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť. 15Kto má uši, nech počuje! Matúš - 11. kapitola.

On, čiže Ján Krstiteľ je Eliáš, ktorý má prísť!!! Ešte aké treba dôkazy, aké???


268.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 21:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.270.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:49 avatar
"Aj ten dokument je dôkaz" >> Aha, takze sme sa dali na sarlatanstvo...

"On, čiže Ján Krstiteľ je Eliáš, ktorý má prísť!!! Ešte aké treba dôkazy, aké???" >>

15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.
16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
17 Sám pôjde pred ním >>s Eliášovým duchom a mocou<<, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud."
Nepovedal, ze to je Eliasov duch, ale v Eliasovom duchu a moci, to znamena jeho sposobom...

Vysvetli mi, preco sa potom na hore premenia objavil Elias?
A v tom tvojom texte je, ze: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on

Myslis, ze Elias je taky maly v nebeskom kralovstve?


273.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 21:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.274.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 22:02 avatar
Ale ak chcete prijat.... to neznamena musite..
Tym sa mysli, mozete to tak brať, ze je ako Elias...

Mrkni aj moju 272 tusim


276.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 22:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.340.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 20:48 avatar
ardzun jeden, ktorý to ozaj aj chápe... 


383.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:56 avatar
To ste az dvaja "krestania" ktori to takto chapu..
ostatni su obycajne len nejaki ezoterici a okultisti


267.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 21:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.271.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:51 avatar
Prepac, ale nevyznam sa v budhizme ani hinduizme..
Dal som to len ako priklad...


173.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   9. 1. 2016, 23:42 avatar
reinkarnácia v praxi..už je to zas tá lea-fúria z F-N 


175.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:47 avatar
LesZdebilnéhostanu - zmeň si nick aj avatar alebo toto je tvoj socializmus a etika humanistu/ateistu? Ty si sprosťák a bastard stále - podrypuješ furt. Pri sviniach treba po svinsky a jednou z nich si ty.


177.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   9. 1. 2016, 23:55 avatar
lesus_z_Nazaretu - napíš sem svoj mail. Chcem sa ťa niečo opýtať.


227.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 01:28 avatar
On si pise JESUS_Z_NAZARETU nie LESUS_Z_NAZARETU, to len df pouziva taky font, kde l (L) a I (i) vyzeraju rovnako..


178.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:00 avatar
Pozná niekto z vás jeho iný nick či kontakt na lesusaZNazaretu? Kto je ten podrypovačník a slizouŇ?


179.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:06 avatar
ano. som s nim v kontate.
ale toto co ziadas je nehoraznost. uznaj..


180.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:11 avatar
Čo , že chcem jeho mail, lebo mu chcem napísať? Samozrejme budem rada, ak bude mať toľko mužnosti a odvahy a dá ho sám. Nepýtam od cudzích a mail nie je súkromný údaje, je to ako tel. číslo, ktoré je verejne dostupné či adresa.


189.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:20 avatar
ved preto ti pisem, ze dat sem na sklo kontakt, by bola nehoraznost.
apropo, kamkolvek kontakt.
uznas aspon toto?


191.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:23 avatar
nepreháňaj dať mail na fórum či do profilu je normálka, žiadne tajomstvo a bežný údaj na komunikáciu ako telefón _ ale chcem to od toho pokrytca osobne


192.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:25 avatar
ovsem, ak si ho ta da sam a dobrovolne.
citis ten rozdiel?


194.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:29 avatar
citím, hlavne to, že keby som bola bezcharakterná ateistka bez nejakých záväzkov sa chovať ako človek(blížny k blížnemu) tak by som sa s ním "porozprávala" ako chlap s chlapom, snáď sa to urobí za mňa nejaký chlap


197.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:33 avatar
ste na opacnej strane steny.
nechcel som nikomu z vas robit advokata...


198.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:35 avatar
Dobre. Ty za to nemôžeš.Nechaj tak.


183.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:13 avatar
Nehoráznosť je to čo on si dovoľuje a dlhodobo. Mám pochopenie pre nejakú zlosť aj nadávanie z času na čas, ale to čo robí on je podlé a dlhodobé. A nesmie si to dovoľovať. Zákerne vyťahuje aj veci, ktoré sú súkromné a to podrýpovanie a urážanie už prekročilo mieru.


186.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 00:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.190.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:21 avatar
viem, lebo je pokrytec, slaboch a budiž k ničemu hajzel - jeho krátke a svinske príspevky ho odhaľujú, ale čo je veľa to je veľa


193.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:27 avatar
ty si ale psycholog
a co tvoje utocne prispevky?
napriklad tento, co si prave napisala?


195.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:30 avatar
aj keby som ešte celý deň nadávala a vracala údery to je nič, iba keby som mu to vracala plánovite a sprosto dlhodobo - by to bolo vyrovnané, cítiš ten rozdiel
Súhlasí Scarlet666


204.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 00:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.207.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:49 avatar
To neviem a nemôžem vylúčiť.Ohovoriť ma môže kto chce a ako chce. Je mi jasné, že kámoši budú držať pri sebe a chlapské kamarátstva sú aj to tom, že jeden druhého kryje, aj keď jeden robí zle. Ale dobre. Ale ja mám povahu bojovníka a mám v sebe silnú zmužilosť, takže jednoducho si to chcem vysvetliť a žiadať aj nápravu.


209.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:52 avatar
no fuj ty klamarka


196.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:32 avatar
zoozoo a nemohol by si mu ty dať taký chlapský "rozhovor" za mňa


199.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:36 avatar
Nemohol. A ani už nechcem. Vybavím si to s ním sama s podrypovačným hajzlom.


200.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:38 avatar
lejka, na fn sme boli vsetci kamosi.
pokial sa to tam nezacalo vrtiet.
toto je len medzi vami, mrzi ma, ze sa to takto otocilo.
mam rad zeny, zastavam sa ich.
ale do tohoto nechcem byt vtahovany.
nemaj mi za zle...


201.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:41 avatar
inak. asi coskoro opustim toto forum a prejdem na mardovo.
je tu na mna prilis tem o bohu, ktore nezvladam.


202.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 00:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.205.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:46 avatar
ty masti do niekam, hlava vymydlena...


208.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 00:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.210.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:54 avatar
peklo je len pre vybranych ludi.
sama lepsia spolocnost.
pizdo


203.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:45 avatar
Popravde mám ti to za zle. Ale na druhej strane si uvedomujem a viem akú máš dušu, že nie si obvyklý hrubiansky muž, možno ja mám tej mužnost a zmužilosti viac. Je to aj v mojej povahe, že neznesiem dlhodobo svinstvo. Ja ho nepoznám, neviem jeho nick a neviem, že bolo na FN a vôbec FN som spoznala viacero tvári aj reakcií aj diskutérov čo tam prišli aj závistlivcov z df.sk aj všelijaké útoky, intrigy a nehoráznosti, tam boli nehoráznosti a nie moje pýtanie mailu od hajzla,aby ho sem dal. Som veľmi sklamaná a nazlostená, keď si na to spomeniem a stratila som ilúzie o ľuďoch a ich pretvárkach a podlosti. Ale vďaka za skúsenosť - ľudia na fórach sú často ako poslední hajzli a bastardi. Ale dokázala som dosť a spoznala ešte viac. Ďakujem pekne. Na teba sa hnevám, hnevám sa na zákerného hajzla, ktorému dúfam raz nejaký poriadne mocný muž prehovorí a vysvetlí jeho sviňačiny.


206.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 00:49 avatar
neviem preco sa na mna hnevas


211.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 00:55 avatar
Prišlo mi na um začiatky FN, prieky, záludnosti, klamstvá.Nehovorím, že ja som neurobila chybu či nezlyhala, ale viem presne v mnohých prípadoch aké klamanie bolo skrz maily, správy, príspevky na FN - mala som na to prostriedky a možnosti. Sklamali ma a klamali skoro všetci - podlo, aj ty. Preto nechcem, aby si FN spomínal. Na teba sa nehnevám, ale nedôverujem ti, to je celé.Jedina ktorej som začala dôverovať a ktorá mi tak pekne písala a čakala na fóre bol Alice a ktorú mám aj teraz nesmierne rada.


213.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 01:01 avatar
vzdy som si ta cenil pred tou bandou.
urobila si chybu a ty dobre vies aku.
preto som tak reagoval, nevediac ze nie na teba.
co sa tyka Aleny, myslim si, ze sme sa nerozchadzali...
Súhlasí lea_pragmaticka1


214.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 01:02 avatar
áno dobre, súhlasím, off


212.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 00:55 avatar
Neber to tak vážne, je to len fórum, urob si odstup...


233.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 02:00 avatar
212 Sorry ze mimo temu (aj ked tema na dnes je hadka.. ci to bolo vcera?), ale pekny avatar... ten priestor medzi konarmi, akoby vytvaral akusi pavucinu..


187.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 00:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.215.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:05 avatar
Príspevok č. 1 je zaujímavý .
Nemáš netový odkaz o tomto na knihu ,aby som si to prečítal ?


216.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:09 avatar
si satanisa? ja hej     


217.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:10 avatar
* satanista


219.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:11 avatar
ale iba podľa katolíkov, podľa ateistov som jehovistka , hehe


218.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:11 avatar
Moja starká (áno ja 39 ročný ešte stále mám starú mamu chvála bohu ) dostala raz takú knihu ,neviem ako sa volala ,ale bola o zážitkoch kresťanského misionára v Japonsku tesne po zhodení atómovej bomby na Hirošimu .
Nevieš náhodou ako sa tá knižka volala ?


221.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 01:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.225.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 01:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.229.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:31 avatar
K 225.
Ale ináč vďaka za link .


231.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:41 avatar
225.
Pozrel som to na nete ,ale potreboval by som autora knihy .
Aože tá kniha čo som čítal nebola celá o Hirošime , autor tam písal o svojich kresťanských misiách a v jednej tretine knihy spomenul aj Hirošimu .
Ja som síce neveriaci v boha ,ale tie jeho zážitky vo svete - no to sa dalo čítať !


232.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 01:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.228.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:30 avatar
Jááj to ti nepoviem ,lebo to neviem .
Ale kniha o tom ,čo prežil v Hirošime po atómovom výbuchu ma zaujala .


220.
označiť príspevok

Peťo muž
   10. 1. 2016, 01:13 avatar
A bolo to perfektné a zaujímavé čítanie .
A ja nečítam bohvie čo .


223.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:17 avatar
No nič, kašlem na celé fóra, škoda času...
Po zhodení atom. bomby už ˇasi nenapíše nikto nič, že?
Maje sa ako chcete...


226.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:26 avatar
Tak potom sorry, asi je chyba vo mne, nejako nedokážem poslednú dobu dôverovať ľuďom...


234.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 02:05 avatar
Co sa stalo?


235.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 02:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.236.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 02:11 avatar
a zase mas nepriatela ludro svinska


237.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 02:13 avatar
Ja sem už neprídem zoo, tak sa maj pekne a dík za všetko.


238.
označiť príspevok

zoozoo muž
   10. 1. 2016, 02:15 avatar
ako som povedal.
maj sa aj ty...


239.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 02:16 avatar
Nejak som z toho toto: files.zabavnetesty.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Co sa stalo Rachael?


240.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 02:19 avatar
Trpím paranojou. Ahoj.


241.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 02:20 avatar
Ale nie, fakt..
Viem ake je to trpiet paranojou, poznam takych ludi..


242.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 02:20 avatar
Tak cau cau :(


243.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 02:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.253.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 20:47 avatar
Aaale Scaaarlet, nebud zlaa :(


222.
označiť príspevok

Rachael
   10. 1. 2016, 01:15 avatar
skúšaš moje IQ?  


244.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   10. 1. 2016, 03:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.245.
označiť príspevok

YouLove
   10. 1. 2016, 10:28 avatar
Neverím na reinkarnáciu tak, že každý jeden by ňou prešiel. Z nejakých vecí čo som čítala, sa údajne reinkarnuje taký, keď sa mu nešťastínm pretrhla šnúra života ( tragickú smrť ) a nemohol dokončiť svoj úkol na zemi. A to v ojedinelých prípadoch. Reinkarnáciu je nemožné potvrdiť. Reinkarnácia podľa mňa nie je karma.


246.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 10:29 avatar
Reinkaráncia je nezmysel, veria jej presne tí, ktorí sú na nesprávnej ceste.
Súhlasí veriaci-4, Wolfe


247.
označiť príspevok

veriaci-4
   10. 1. 2016, 10:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.248.
označiť príspevok

veriaci-4
   10. 1. 2016, 10:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.252.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 15:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.254.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 20:48 avatar
Nejaka konstruktivna kritika, argument, nebol by?


269.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 21:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.272.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 21:53 avatar
Naco by bolo potrebne vykupenie, keby si proste kazdy zacal zit novy zivot, po nom dalsi, po nom dalsi..
Takze vlastne clovek uz je nesmrtelny aj bez Boha a spasenia


275.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.277.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 22:20 avatar
Fakt by ma zaujimalo, ktora denominacia toto uznava...
Kolkokrat clovek reinkarnuje?

Aha takze ked jeden clovek trpi, tak je v dalsom zivote bohaty a stastny, ale zato ze je bohaty, tak v dalsom zivote je za to potrestany tak je chudobny, ci ako?


278.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 1. 2016, 22:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.279.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 22:40 avatar
Vyznam zivota je filozoficka otazka, ktoru vie malokto, ak vobec, zodpovedat.

Myslim, ze to s tym batolatom by ti lepsie vysvetlil Milky..

Pokial si pamatam, tak v biblii je napisane, ze za hriech je trest smrt, nie dalsi zivot, aby sa clovek poucil.
Mam taky dojem, ze v davnej dobe boli rozne odnoze s exotickymi nazormi...


281.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 13:09 avatar
275. Wolfe je vlk, a tí sú tu na to, aby páchali nespravodlivosť a nenávidia všetko to, čo je spravodlivé. Reinkarnácia je nutná, pokiaľ predpokladáme, že Vesmír je spravodlivý.


282.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 14:49 avatar
To akoze "Hura na kazdu blbos!"?


285.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 18:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.286.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 18:16 avatar
Ak by existovala reinkarnacia, tak by nebolo spasenie na zaklade milosti, ale na zaklade nejakeho podivne skruteneho prava. Pretoze to co pokazis v jednom zivote, musis odcinit v dalsom...
V biblii je napisane jasne, ze trestom za hriech je smrt... nie naprava.. ale smrt..

Davas reinkarnaciu do skatulky s krestanstvom, kam nepatri.
Ja ti nehovorim, ze v com mas verit, alebo neverit, ale potom to uz ale nevolaj krestanstvo...

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 16
19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.
20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov.
21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.
23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone.
24 I zvolal: "Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!"
25 No Abrahám povedal: "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám."
27 Tu povedal: "Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca.
28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk."
29 Abrahám mu odpovedal: "Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú."
30 Ale on vravel: "Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie."
31 Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal."

1. Preco by bohac nereinkarnoval do noveho zivota, aby napravil to co pokazil, preco by o takom niecom Jezis hovoril v podobenstve?
2. Taktiez je zaujimava vers 30 a 31
Súhlasí veriaci-4


287.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 18:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.288.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.289.
označiť príspevok

Lemmy muž
   11. 1. 2016, 18:37 avatar
A: bez božej pomoci človek sa nemôže vyvíjať na vyššie úrovne

Pekné, tiež bez rozprávok sa človek nemôže vyvíjať na vyššie úrovne. Pamätáš na detstvo?


291.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   11. 1. 2016, 18:42 avatar
Bez nenávisti a šírenia klamstva na náboženstva nemôže žiť Lemmy, chudáčik maličký, ten klamársky a podvodný web humanisti.sk je jeho život - život plný klamstvá pričom sprosto klame aj ostatných buď nenávistných alebo hlúpych ľudí čo mu uveria jeho zlobe a drístom


290.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 18:40 avatar
Mas zivot na to aby si spravil vsetko dobre..
V com ti pomoze reinkarnacia, ked nevies co si v minulom zivote spravil zle?


292.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 18:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.293.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 18:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.295.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:05 avatar
"Jednak nezhresilo nikdy, pretože ani si neuvedomuje čo je hriech a jednak jeho svedomie ho takisto nikdy neobvinovalo..... " >> Myslim, ze toto je trochu komplikovanejsie, napriklad taky Augustin z Hippa, trva na dedicnom (prvotnom) hriechu, no a kedze Luther bol augustiniansky mnich tak tu to myslienku prebral a s nim aj evanjelicka cirkev...

Ale je tiez pisane, ze ten kto nepozna zakon/ pre koho zakon neexistuje, nemoze chybovat zo zakona (nieco na sposob ako pises ty na zaciatku 293)...

Inak mi reinkarnacia prijde skoro ako film Na hromnice o den vice
www.csfd.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
kde sa hlavnemu hrdinovi opakuje znova a znova ten isty den (tato myslienka bola prebrata do desiatok roznych filmov a serialov, mozno aj tu bola myslienka len prebrata)

az na to, ze hlavny hrdina si predchadzajuci den pamatal, ale ostatni nie..


298.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 19:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.301.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:16 avatar
Ked sa to tak zoberie, tak o Bohu skoro nic nevieme (je to akoby sa kvapka vody snazila pochopit ocean), taktiez nemozeme vediet, ze ci nevidi, aky by bol napriklad zivot toho cloveka, keby nezomrel ako dieta..
Ale toto je uz fakt moje mudrovanie...


306.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.309.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:26 avatar
To, ze niekto zomrie, musi byt vzdy bozia vola?
Ak nahodou niekto niekoho zabije, tak to bola tiez Bozia vola?
Ak sa stane nejake nestastie, ci uz letecke alebo zemetrasenie, to je tiez Bozia vola?


304.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.307.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:25 avatar
Nemyslim, ze Lemmyho zaujima diskusia, myslim, ze si chcel len rypnut..
Poslednych par dni sa tu spravila taka "svorka" vo vytvara silnejsiu psychologicku podporu v utokoch a rypaniach proti veriacim..
Ono by to chcelo asi odist na par dni z fora a prist az sa to tu ukludni a prestane to tu byt take intenzivne..


303.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.305.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:20 avatar
Preco si myslis, ze clovek nezopakuje tie iste chyby znova a znova hoc aj v inom zivote, v inej dobe a pomeroch, alebo nespravi este aj dalsie?

Akosi neverim na dokonaleho cloveka...


308.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.311.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:28 avatar
Neviem sice kde presne to hovori, ale ak sme bohovia, tak preto, lebo nas Otec je Boh..
Ale toto sa stane len za urcitych podmienok..


300.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.302.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:18 avatar
Jakub Bohme bol filozof.. (nie nepoznal som ho, musel som google)
Existuje mnoho filozofov a ich nazory si navzajom protirecia...
Niekedy si dokonca protirecia diela ucitela a ziaka, alespon v urcitych bodoch..


310.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.314.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:34 avatar
" duchovného hľadiska dospel k osvieteniu." >> Vravi kto a podla akych kriterii? Pretoze tvrdil to co ini nie?


294.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 18:59 avatar
Presne som cakal, ze s tymto prides.. Ale to nijak nenaznacuje reinkarnaciu..
Co presne taky clovek bude, ked zomrel v predchadzajucom ako male dieta... co bude odstranovat ake svoje chyby, alebo bude mat nejake benefity?

Je tu taka teoria, ze ti co zomreli v detstve, alebo boli ako mentalne nesposobili, budu zit v tisicrocnom obdobi...

Matus pisal, ze Jezis hovoril:
3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.
taktiez
14 Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."

Nehovorim, ze viem ako to je, len davam moznosti...
Smrt novorodeniat nehovori proti reinkarnacii, ale ani pre nu...


296.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 19:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.297.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:10 avatar
"pretože človek by to zivote vzdy nejako pokazil a reinkarnoval by sa donekonečna..." >> Ano, presne toto iste napadlo aj mna...
Súhlasí veriaci-4


313.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.315.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:36 avatar
Takze je spravodlive, ak niekto spravil zle ciny a v dalsom zivote uz je vsetko ok tak postupil do neba
a niekto kto potreboval len nieco doladit, sa este narodil na hmotnu zem a ta zanikla a tak urcila jeho dalsiu buducnost, ci zanik..

Fer, ked sa niekto reinkarnoval stokrat, niekto desatkrat?


318.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.320.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 19:49 avatar
Ardzun, celkovo je u Páleša slabá prepojenosť jeho teórie s ekonomikou, teda hlavne s výrobou, priemyslom. To je najdôležitejšia vec pri určovaní toho, kto má kde moc (vlastníci výrobných prostriedkov). Na túto tému považujem za lepšie študovať rakúsku ekonomickú školu. To len tak na okraj.


323.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.324.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:52 avatar
Pride mi dost nefer, aby niekto kto ostal len s malymi chybickami bol trestany rovnako ako nejaky zlocinec...


312.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.316.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:37 avatar
Naco sa narodilo, ked muselo v momente reinkarnovat... v tom vidis aku logiku?


319.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.322.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 19:51 avatar
No, ja si práve myslím, že opustenie fyzického tela JE reinkarnácie. Ale wolfov príspevok som nečítal.


325.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.332.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 20:00 avatar
325. Inkarnujeme sa hneď do bežného tela, ale v nebi. Pravda, duša môže existovať aj bez tela, ale väčšina bytostí, čo si môžu vybrať, má radšej telo, a veľká väčšina si nemôže vybrať, preto má telo bežného človeka v nebi, rovnako ako je to tu na Zemi.

Po smrti otvoríš oči v tele, ktoré bude približne rovnaké, aké máš teraz.


334.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 20:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.336.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 20:05 avatar
Kde v sebe?


338.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 20:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.343.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 21:14 avatar
Ja som naopak zistil, že realitu "duchovných svetov" je veľmi dobre možné popísať pojmami známymi z tohto sveta .


382.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:54 avatar
Z jedneho fyzickeho tela..
To znamena ze ked sa niekto znovunarodi, tak sa stane co? Nebude mat nove telo?
Ci reinkarnacia nie je znovu sa narodenie?


381.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:52 avatar
Ale hovorime o fyzickom tele, asi nespravime morfing ako nejaky T1000 z Terminatora...


326.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:53 avatar
Takze co je pre teba reinkarnacia?
Co to presne obnasa?


328.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.331.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:58 avatar
Ale do ineho fyzickeho tela..
Takze musis opustit povodne fyzicke telo... s tymto suhlasim s huranato..


337.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 20:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.342.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 21:13 avatar
No, ale snáď si nemyslíš, že "v druhom svete" budeš prebývať nejako bez tela?


327.
označiť príspevok

havran
   11. 1. 2016, 19:53 avatar
Wolfe -máš problém, keď pripustíš nezmysly ako reálne fakty.


330.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:57 avatar
Ale mozem debatovat na filozofickej rovine, ci nie?


317.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:39 avatar
Takze nie je to nefer k jednemu cloveku, ak ma sluzit ako prostriedok, na duchovny rast inych ludi svojim vlastnym "docasnym" zanikom?


321.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.329.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 19:55 avatar
V tomto pripade je to egoisticke pre tych rodicov nemyslis? (nemyslim, ze by z toho mali zrovna radost, ale podla tvojej logiky)
Ide o uhol pohladu...

Clovek sluzi ako vyvojovy prostriedok tym, ze nieco do inych zivotov prinasa..
Vtedy sa moze vyvijat sam a zaroven pomahat pri vyvoji inym


333.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 20:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.380.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:51 avatar
"ak potrebuje niekto pre svoj vývoj určité prežitky čo je na tom egoistické" >> to ze niekto musi zomriet v utlom veku, a ukoncit tak podla tvojej logiky svoju fazu zivota predcasne..


335.
označiť príspevok

huranato muž
   11. 1. 2016, 20:03 avatar
Vidím, že si upgradoval avatar. Nebezpečnosť stúpla o 1,5 bodu, K+.


379.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:48 avatar
Mal som v avatare jaslicky v Betleheme pocas Vianocnych sviatkov, troch mudrcov pocas sviatku troch kralov,ale to pominulo, tak som si dal opat vlka..

A aky nebezpecny je Ilja Muromec?


339.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.341.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.344.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 21:18 avatar
A odrazu si niekto povedal, že popriem to, a ovce tomu radi uverili a privítali to!!!


384.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:57 avatar
Ak nevies diskutovat aspon tak slusne ako ardzun, tak radsej nepis nic..


345.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.346.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.347.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.350.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.351.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.352.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.354.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.358.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.360.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.364.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.366.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.368.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.369.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.385.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 23:58 avatar
350 To neodmietali ani ti, co spravili zlate tela, prave naopak vyhladavali ju


348.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 21:27 avatar
Ale oni nie sú kresťania, tak nečudo, že komu sadli na lep, Ježiš sa im vzdialil, teda jeho učenie na míle!


349.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.353.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.356.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.359.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.361.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 21:45 avatar
A preto prichádza k Veľkej očiste Zeme!


362.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.363.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.367.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.371.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.375.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 22:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.389.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 00:09 avatar
To su take ezotericke nahlady
Poznam aj taky, ze ludia, ako duchovne bytosti videli zvierata, ako sa rozmnozuju a chceli to zazit tiez..


391.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 17:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.394.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 17:45 avatar
Nejde o to, co ezoterika znamena, ale to, akym sposobom sapouziva..
To by sa ktokolvek mohol zdesit, keby som povedal, ze je Boh okultny...
A pritom by som chcel povedat, len to ze je skryty..


365.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 21:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.370.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 22:05 avatar
ardzun fakt sa vyzná a teší má to, že aspoň niekto chápe veci tak ako sa majú, z zmysle slov Krista!  


387.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 00:06 avatar
Ardzun hadze nejake svoje fantazie..


388.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 00:07 avatar
Nehovoriac o tom, ze ardzun je ezoterik...
Takze jeho zaujima najskor vsetko od astralnej projekcie atd..


392.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 17:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.372.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.373.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 22:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.374.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.376.
označiť príspevok

ardzun muž
   11. 1. 2016, 22:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.377.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.378.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 22:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.390.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 00:11 avatar
Vdaka, vzdy som to pisal, ale nejak som nevedel najst ten spravny citat a zaroven asi mi to prislo aj trosku zbytocne..


393.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 17:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.395.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 1. 2016, 17:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.397.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.398.
označiť príspevok

veriaci-4
   12. 1. 2016, 18:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.401.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 19:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.400.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 19:39 avatar
Co si predstavujes pod "vnimanim duchovneho sveta"?


402.
označiť príspevok

Vespertine žena
   12. 1. 2016, 19:42 avatar
Mám dežavú.


403.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 19:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.404.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 20:46 avatar
Nie, nie je to to iste... popis mi duchovny svet a vnimanie duchovneho sveta...

Fyzicky svet vnimam svojimi zmyslami..


405.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 21:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.406.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 14:23 avatar
Ja len, ze sa o nich tak vehementne rozhadzujes, tak som myslel, ze ich vnimas alebo co...


407.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 17:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.408.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 17:54 avatar
Ide o to, ze pouzivas duchovne zmysly ako argument...


409.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 18:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.410.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 18:25 avatar
Nejak tomu zacinam cim dalej tym viac nerozumiet..

Co si teda predstavujes o duchovnom narodeni, alebo co si predstavujes, ze tym myslel Jezis, ze musis sa duchovne narodit?


411.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 18:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.412.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 19:00 avatar
Takze tym chces povedat, ze duchovne narodenie je aspon jedna reinkarnacia?


413.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 19:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.414.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 19:24 avatar
Ved v duchovny svet verime vsetci..
naco reinkarnacia?, naco tu potom melieme o reinkarnacii ?


415.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 19:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.416.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 1. 2016, 19:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.417.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 19:52 avatar
V tom je ďalšia výhra Satana, že ich presvedčil, že žijú tu len jeden pozemský život! Kto teda slúži Satanovi?


418.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 19:55 avatar
Kedy vyhra satan? Ked si budu ludia mysliet, ze maju este mnoho casu/zivotov aby narovnali svoje chyby, alebo ze maju len tento zivot, a potom uz je neskoro?
Súhlasí veriaci-4


425.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 19:59 avatar
Jeden pozemský život je málo, jedná kvapka v pohári vody!


429.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 20:08 avatar
Malo by mu bolo aj nekonecno zivotov....


431.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:10 avatar
Všetko má svoje hranice, aj tie pozemské životy!


433.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 20:12 avatar
Hranica sa konci koncom zivota.. to je ta hranica...


435.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:14 avatar
Pozemským, bytie pokračuje ďalej, bez pozemského tela...Vývoj sa nedá zastaviť, tak ako poklesok mimo túto malú bodku vo Vesmíre!


438.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 20:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.434.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 20:12 avatar
Hranica života = smrť. V širšom význame dovtedy, kým sa o živote hovorí. Kým je v nejakej pamäti.


437.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 20:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.439.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:40 avatar
Aj nato majú tu svoju odpoveď, tak ako na všetko, len aby mohli popierať a popierať. Je smiešne, ak niekto žije tu svoj prvý život, dokonca je to vraj zároveň aj posledný a napriek tomu už má dávno desiatky pozemských životov za sebou... 


448.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 00:45 avatar
circulus vitiosus..
A preco sa dieta narodi, len preto aby v zapati zomrelo a reinkarnovalo?


443.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 21:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.419.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 19:56 avatar
Satanovi slúži každý, kto verí v jeho existenciu. Lebo každý veriaci v Satana je otrokom myšlienky, že existuje Satan.


422.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 19:57 avatar
Ked nebudem verit, ze je vojna, bude vsade na svete mier?


423.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 19:58 avatar
Z toho sa nedá vedieť, či je vojna alebo mier.


436.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 1. 2016, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.440.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 20:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.442.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 1. 2016, 20:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.444.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 21:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.445.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 1. 2016, 21:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.446.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 22:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.449.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 00:49 avatar
"tak tak nie je. To len fundamentalisti rôznych náboženstiev veria že musíš byť členom jediného správneho ich náboženstva. " >>> Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.


452.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 18:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.454.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 18:17 avatar
Ardzun ak hras basketbal, tak sa netvar ako hrac sachu... (blba analogia, ale dufam, ze vies co som tym chcel povedat)

To co som napisal, je z Biblie, nie odo mna...
Takze mi tu nehovor o islamskych fundamentalistov...
Bud veris co je v biblii a si krestan alebo nie a nie si..


460.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 22:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.465.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 23:44 avatar
Takze nie si krestan...
Si teista...


467.
označiť príspevok

ardzun muž
   15. 1. 2016, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.468.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 1. 2016, 18:02 avatar
Krestan nemyslim ako krabicku nejakej organizacie, ale ako krabicku ludi, ktori sa riada krestanskym kodexom, veria co je v biblii atd..


466.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   15. 1. 2016, 00:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.450.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 00:51 avatar
Nemas sancu byt bezhriesny... co presne dokazes napravit v druhom zivote?
Nikto nie je bezhriesny


451.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 18:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.453.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 18:14 avatar
Napravi jednu a spravi plno inych chyb...


456.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 21:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.458.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 21:32 avatar
S kráľovstvom nebeským je to tak, ako keď jeden človek zasial dobré semeno na svojom poli. Keď však ľudia spali, prišli sluhovia tohto hospodára a povedali mu, ´Pane či si nezasial na svojom poli dobré semeno? Kde sa vzal kúkoľ?´ On im povedal: ´To urobil nepriateľ.´ Sluhovia povedali: ´Máme ísť a vytrhať kúkoľ?´ On im povedal: ´Nie, lebo pri trhaní kúkoľa by ste vytrhali s koreňov aj pšenicu. Nechajte oboje nech rastú spolu až do dňa žne a v deň žne poviem žencom: Zoberte najprv kúkoľ a zviažte ho na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.´

Zaujimalo by ma, kolkokrat zasadi tu istu psenicu..
Ked je raz nieco kukol, ostane kukolom, nezmeni sa na psenicu...


461.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 22:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.464.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 23:44 avatar
Ale clovek to ma robit za svojho zivota, nie za X zivotov..

Neexistuju UPLNE dobri a UPLNE zli ludia..
Su ludia poznamenani prostrednim, determinacia...
Súhlasí Lemmy


455.
označiť príspevok

huranato muž
   14. 1. 2016, 19:47 avatar
451. Podľa mojich informácií ľudia počas inkarnácií pohlavia nemenia.


457.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 21:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.459.
označiť príspevok

huranato muž
   14. 1. 2016, 21:44 avatar
Duša je hermafroditná, ale nevidím dôvod, prečo by som mal chcieť byť ženou. Zaváňa mi to transsexualitou propagovanou démonmi. Akékoľvek čachre-machre so sexualitou - za tým sú vždy démoni.


462.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2016, 22:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.463.
označiť príspevok

huranato muž
   14. 1. 2016, 23:29 avatar
Nemám žiadnu referenciu na to, že by sa muž narodil ako žena či naopak. Zatiaľčo opačných referencií mám pár.


420.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2016, 19:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.386.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 00:04 avatar
"Aklo hovorí Kristus - nevyjdeš odtiaľ pokiaľ nezaplatíš do posledného haliera"
Parada, katolici tomu hovoria ocistec - nejake horiace miesto, ktore ale nie je take strasne ako peklo
Ty tvojim ucenim hovoris, ze je to reinkarnacia

Nedavno, mozno pred par dnami, som o tom pisal, takze si to pamatam, a to pokial nezaplatis do posledneho haliera, patri k nejakemu prirovaniu, ale vy ho trhate ako jednu vetu bez kontextu a nalepite kam chcete..
Ide o to, ze ak chces aby ti Boh odpustil hriechy, musis odpustit aj ty hriech a musis sa pomerit s bratom, ci bliznym..

Bol tam text, nieco v zmysle, lebo v opacnom pripade sa to otoci proti tebe, vhodia ta do zalara a nevyjdes odtial, pokial nezaplatis do posledneho haliera...


396.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 17:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.399.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 19:38 avatar
Jasne, ocistec, limbo, nech si to kazdy vola ako chce, tak isto si to kazdy pouzije po svojom...


355.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   11. 1. 2016, 21:34 avatar
A ja že, kto si čo navaril, to si musí aj sám zjesť? A tak to učil aj sám Ježiš!


357.
označiť príspevok

veriaci-4
   11. 1. 2016, 21:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.421.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 19:57 avatar
Je nejaká kuchárska kniha s Ježišovými receptmi? Vedel vôbec ježiš variť? Aké jedlá?


424.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 19:59 avatar
Hej, hlavny chod 5 chlebov a 2 ryby pre niekolkotisic osob...  


426.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 20:01 avatar
Vidíš, a odporuješ Mierotvorcovi. On hlása, že čo si Ježiš navaril, to mal aj zjesť, a pritom to nedodržal. Raz darmo, veľa navaril, tak musel rozdať. Ponaučenie: Nemal odhad pri varení. Nemal mieru!


427.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:05 avatar
Kedy ja som takúto lož tvrdil, to by som rád vedel???


428.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2016, 20:06 avatar
V 355.: A ja že, kto si čo navaril, to si musí aj sám zjesť? A tak to učil aj sám Ježiš!
Súhlasí Wolfe


430.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:09 avatar
Bolo to smerom k ľudom a nie k Ježišovi, presne v zmysle toho: Nevyjdeš odtiaľ, dokedy nesplatíš posledný halier!!!


432.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 20:11 avatar
Hej a Maria je matka vsetkych krestanov, lebo
a ked videl svojho oblubeneho ucennika povedal mu hla tvoja matka a jej, hla tvoj syn...
Toto je taky isty konstrukt..


441.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   13. 1. 2016, 20:42 avatar
Povedal, ale preto, aby zabezpečil svojej pozemskej matke bezpečie a ochranu!

Mojou matkou nie je a nikdy nebola.


447.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2016, 00:42 avatar
Ja len hovorim, ako ludia s oblubou vytrhavaju vetu z kontextu, presne tak ako bola vytrhnuta: Nevyjdeš odtiaľ, dokedy nesplatíš posledný halier!!!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:08,  40. šte 102 trollskych príspevkov a splnil svoju dnešnú normu *19
dnes, 14:07,  ten odkaz nefunguje *21
dnes, 13:56,  nemysliaca ovca ondrej dáva na každú Edovu hlúposť súhlas :)
dnes, 13:55,  kiskoidi
dnes, 13:55,  J.Tull " koľkí z vlády smerákov budú sedieť... " Mnohí niektorí...
dnes, 13:52,  Takto si pišu volici vladnych stran?
dnes, 13:51,  era vie lepšie ako celý svet ako sa šíri kovid :)
dnes, 13:50,  Najlepšie su diplomove prace poslednych predcedov parlamentu, su neotrasitelné. A ako krasne...
dnes, 13:46,  Momentálne preto, lebo veria, že vírusy, voľne poletujúce vzduchom spôsobujú KOVID19 :)
dnes, 13:42,  Edo ano ty si eštébák a chu.
dnes, 13:42,  Demencia elfieho trola to je masaker :)
dnes, 13:41,  Edo náš dezinformátor a hoaxovič o pravde :)
dnes, 13:40,  Mi volici kotlebu iba takto piseme. Aby to pochopil kazdý, aj volic vladnych strán.
dnes, 13:40,  Elfí trole spamuuuuuuuuuuuuuuuuuuj :)
dnes, 13:39,  ondrej61, vedel by si mi, keďže si dal súhlas, čo je v mojom príspevku nezmyslom?*01 *21
dnes, 13:37,  Kasafran treba si napísať i pravdu . Kto je eštebak EKONOMIK a čo vlastne vyštudoval...
dnes, 13:36,  ondrej61, ale má obdobu... má obdobu v bývalých pravicových vládach /včítane...
dnes, 13:35,  súdruh Stanek bol často označovaný za Mečiarovho Goebelsa a to právom . Agent štb...
dnes, 13:35,  Ahojte. Hneď na úvod poviem, že budem veľmi rád, ak bude táto diskusia prebiehať v...
dnes, 13:32,  Vulgárny poradca Profesor Peter Staněk neovládol svoje emócie a v diskusnej relácii...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Niektorí ľudia spôsobujú radosť hneď ako prídu. Iní zasa hneď ako odídu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(888 313 bytes in 0,400 seconds)