Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Reakcie na pravdu,-na odlišný názor.

4
reakcií
419
prečítaní
Tému 23. novembra 2017, 00:27 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 11. 2017, 00:27 avatar
Skúsme sa zamyslieť,.......prečo ľudia reagujú tak ako reagujú. A prečo je to vlastné väčšine,.....aj keď ich reakcia je nesprávna a nerozumná?
---------------------------------
Spomeniem príklad,ktorý je každému známy, a môžme tu ľahšie zistiť tie dôvody ľudských reakcií.
Je to príklad z 1 storočia a objavenie sa mesiáša. Všeobecne je známe,že židia na konci prvého štvrťstoročia ,podľa biblickej chronológie očakávali mesiáša./cca 25-30 rok n.l/
Prečo ho potom neprijali,nespoznali?
Bod č,1,.......Pretože ako hovorí Písmo,....svojou "nebiblickou tradíciou a ľudskými náukami"/Mat.15:3-9,........, a vplyvom "pohanskej filozofie",....stratili rozlišovaciu schopnosť a tak prišli aj o pomoc Božieho ducha.
A tak sa im to vypomstilo...."Lebo svedčím o nich, že majú horlivosť pre Boha, ale nie podľa presného poznania". Rim.10:2
A nepomohla im ani ich "vyvolenosť" a takmer 2000-ročná tradícia!
Ježiš im Povedal:....... „Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie.“ ... Zástupom ľudí Ježiš povedal: „Hľa, váš dom sa vám zanecháva opustený.“ (Matúš 21:43; 23:38)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prečo ale neuverili trebárs samotným zázrakom? "Tie skutky, ktoré robím, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“ (Ján 5:36)
Bod č,2,........Pretože ako hovorí Písmo,....samotné zázraky bez poznania Božieho slova v nás nemôže vybudovať pravú vieru. Potvrďme si to Písmom:
Luk.16 kapitola:......."Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31 Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, /teda Písma/ nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘“
Skutoční kresťania sa držia zásady...... „Chodíme vierou, nie videním.“ — 2. KORINŤANOM 5:7.
Videli židia/náboženskí vodcovia/ zázraky? ....áno,....a predsa väčšina neuverila! To,čo "vykonáva moc",....je Božie slovo! Heb.4:12 Iba to má moc meniť mysle ľudí, a viesť ku skutočnej viere.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A teraz spomenieme,...... čo si ľudia ako prvé myslia ,keď ich osloví evanjelista, inoverec/kresťan -žida/ s nejakým posolstvom?
Bod č,3,.....Nuž to, že v prvom rade to bude vnímať ako snahu ku konvertovaniu na jeho/inú/ vieru,náboženstvo! Teda,....že jeho cieľom je presvedčiť ho o zmene konfesie. A to mnohí nevnímajú ako pomoc spoznať pravdu,.....ani niečo,čo môže viesť k šťastnému životu,alebo záchrane,.........ale často ako manipuláciu,ako keby im dotyčný chcel vziať niečo cenné, a dostať ich niekam , so zlými úmyslami,pohnútkou. A tak mnohý volia antagonistický,nepriateľský postoj.
Ale čoho je prejavom "služba slova"? Apoštol Pavol napísal:..... „Podnecuje [nás] láska, ktorú má Kristus.“ (2. Kor. 5:14)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čo ešte bránilo židom prijať vieru v Krista?
Bod č,4,.......Namiesto toho, "aby ‚hľadali slávu, ktorá pochádza od jediného Boha, prijímali slávu jeden od druhého". Nie div, že sa nedokázali stotožniť s Ježišom, ktorý rovnako ako jeho Otec nenávidí takéto zmýšľanie! — Ján 5:43, 44; Skutky 12:21–23. Ako hovorí Písmo-"milovali svet"!
„Aj mnohí z vládcov uverili v [Ježiša], ale pre farizejov ho nevyznávali, aby neboli vylúčení zo synagógy, lebo viac milovali ľudskú slávu ako Božiu slávu.“ (Ján 12:42, 43) A tak ,takýto postoj aj dnes bráni zaujať postoj na strane pravdy.
A tak nezabúdajme na Kristove slová:.... „Čo osoží človeku, hoc získa aj celý svet a stratí svoj život?“ (Marek 8:36)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prečo ešte ľudia zle reagujú na pravdu?
Bod č,5,......Nuž často je to preto,že hneď nepochopia niektoré biblické pravdy. Samozrejme,to je logické-pretože poznanie sa musí nadobudnúť skúmaním,štúdiou,.....ale táto kategória ľudí to odbije hneď ,a ďalej nenasledujú cestu pravdy!
Príklad:....Ježiš prišiel s niečim ,čomu mnohí neporozumeli-.........„Mnohí z jeho učeníkov, keď to počuli, povedali: ‚Táto reč je pohoršujúca; kto ju môže počúvať?‘“........... a správa pokračuje:....... „Preto mnohí z jeho učeníkov odišli za svojimi predošlými vecami a už s ním nechodili.“ — Ján 6:60, 63, 66.
Nepočkali na vysvetlenie,.....neboli trpezliví a tak sa o mnohé pripravili. Aj dnes.....môže byť nejaká sporná náuka,ale ak zaujmeme podobný postoj,strácame veľa. A tak budme ako "Berojskí a poctivo skúmajme". (Skutky 17:10–12)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č.6,........Pýcha! Táto vlastnosť je najčastejšou zábranou k poznaniu pravdy. A to si často ani nemusíme uvedomovať.
Pretože je to často skryté hlboko v nás! Aká je napríklad reakcia ak nás niekto osloví z JS?
Nuž myslíme si, že čo nám títo môžu povedať ,čo my nevieme? A to o to viac,ak je prijímateľ evanjelia- vzdelaný človek, človek s nejakým vyšším postavením!
Je to zreteľne vidieť z toho,ako to prejavovali náboženskí vodcovia Izraela. Pre nich to niekedy bola až urážka,....pretože oni sa cítili ako vyvolení, a posolstvo novovzniknutej skupiny kresťanov vnímali veľmi negatívne.
A tak farizeji pohŕdali obyčajnými ľuďmi a označovali ich opovržlivým výrazom.... ?am-ha?arec, čiže „ľud zeme“.
Farizeji a kňazi otvorene povedali: .......„Tento zástup, ktorý nepozná Zákon, sú prekliati.“ (Ján 7:49)
Tiež, fakt,že väčšina Ježišových učeníkov bola z chudobného prostredia/otroci,rybári,pastieri,gazdiné,atď/ a boli jednoduchí ľudia.......svedčil o zaujatosti,pýche židov , a tak je tomu i dnes. Ja si veľmi dobre pamätám postoje viacerých kňazov na naše posolstvo a ich "údes",pýchu.
A tak "POKORA" je nevyhnutná,ak chceme spoznať pravdu. Ale pozor...!!!
Pavol radí,varuje......."Nech vás nepripraví o cenu nikto, komu sa páči [zdanlivá] pokora". A tak rozlišujme! Kol.2:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č,7,......čo by mohlo byť tým ďalším prvkom zabraňujúcim nám spoznať pravdu a správne reagovať?
Musíme sa jednoznačne zbaviť predsudkov!
Musíme si uvedomiť,že ako v 1 storočí,tak aj dnes ľudia,média,propagandisti/satan/ vytvárajú často skreslené informácie vo všeobecnosti,....a samozrejme o to viac v súvislosti s tými,ktorí stoja na strane pravdy!
Pavlovi to židia v Ríme pripomenuli slovami....."lebo o tejto sekte/kresťanoch/ je nám naozaj známe, že sa všade hovorí proti nej.“ (Sk. 28:22) Teda,....negatívne informácie sa dostali až do Ríma, a boli mocnou zbraňou. Ale aj tak,....tí,ktorí skúmali,zaujali /na rozdiel od iných/správny postoj. Ale to boli hlavne "ľudia z národov"/pohania/.
Aj dnes predsudky robia svoje a bránia nám spoznať pravdu.
Historik K. S. Latourette o kresťanoch v čase Rímskej ríše napísal: „Obviňovali ich z rôznych vecí. Keďže kresťania sa odmietali zapájať do pohanských obradov, nazývali ich ateistami. Väčšinou sa nezapájali do spoločenského života — pohanských sviatkov, verejných zábav... —, a preto sa im posmievali, že nenávidia ľudskú rasu... Hovorilo sa o nich, že muži aj ženy sa cez noc stretnú... a oddávajú sa nemravným stykom... Skutočnosť, že na [Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti] boli prítomní iba veriaci, živila fámy, že kresťania pravidelne obetujú malé dieťa a pijú jeho krv a jedia jeho mäso.“ Navyše, keďže kresťania odmietali uctievať cézara, boli obviňovaní, že sú nepriateľmi štátu.
A to sa v mnohom podobá aj na predsudky voči JS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č.8,.......tu by som spomenul,že mnohým bráni zaujať postoj na strane pravdy ......ich tradičné náboženstvo ,v ktorom vyrástli,...láska k rodičom,ktorí im ho vštepili.
Ale aj tu Písmo varuje na tento fakt,......a poukazuje,že "pravda sa nededí",ale sa musí poznať. Ján 4:24.
Tiež jeho slová mnohé naznačujú:....."Kto má väčšiu náklonnosť k otcovi alebo k matke ako ku mne, nie je ma hoden; a kto má väčšiu náklonnosť k synovi alebo k dcére ako ku mne, nie je ma hoden.“ — Matúš 10:36, 37.
A tiež poukazuje,že práve v rodinách ,kvôli pravde príde "nepokoj, meč ,rozdelenie",.....ale milovník pravdy musí vedieť ako konať aby mal schválenie Krista?!
"Skutočne, nepriateľmi človeka sa stanú členovia jeho vlastnej domácnosti."......atď! Viac- Mat.10:32-40.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č,9,........tento bod je veľmi rafinovaný a nebezpečný. A je výsledkom pôsobenia falošných náboženských predstáv.
A to je sebaklam a falošné spoliehanie sa na "všeobjímajúce",....."Božie milosrdenstvo",ktoré vraj zachráni všetkých,aj nekajúcnych hriešnikov! Samozrejme-Božie milosrdenstvo je veľké, ale ľudská nerozumnosť, pohodlnosť ,ľahostajnosť je ešte väčšia!
Prečo tak môžme povedať? Nie je to rúhanie? NIE! Boh podmieňuje svoju milosť,milosrdenstvo niečim,....a neuplatňuje ho paušálne na každého. „Kto neprejavuje milosrdenstvo, bude súdený bez milosrdenstva.“ (Jakub 2:13)
Alebo...... „Aj vás úpenlivo prosíme, aby ste neprijímali Božiu milosť tak, aby vám unikol jej účel.“ (2. Kor. 6:1)
A to mnohým naozaj uniká! A tým,že mnohí prejavujú laxný postoj k hľadaniu pravdy,....vlastne len ukazujú neúctu k Božej milosti. A neúctu k výkupnej obeti Krista! Načo sa snažiť,.....Božia milosť to zaistí,...a mi nemusíme nič robiť,......posledné pomazanie,......deväť vychodených prvých piatkov ,......to tiež zaistia. A tak slová o "namáhaní sa vojsť cez úzke dvere",...a slová o "sebazapieraní" a nosení "kríža"/popravného nástroja/ sa stávajú prehliadanými.
A snahu o hľadanie zabíja aj tvrdenie:....že všetko a všetky cesty vedú k tomu istému Bohu! Tak ,načo hľadať? Načo dolovať v Písme? Načo rozlišovať medzi "burinou,pšenicou"? Satan hovorí-"Vsjo rovno"! A mädlí si ruky!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A či si dáme na záver? To,čo vyplýva z textu príslovia 29:25,..... Chvieť sa pred ľuďmi, to kladie osídlo, ale kto dôveruje Jehovovi, bude ochránený.“
Bod č,10,.....STRACH. Strach z ľudí,....strach byť iný,....odlišovať sa. Strach od rodiny. Strach z prenasledovania.
Marek poukazuje na istých ľudí ,čo prijali evanjelium,slovami:......."Napriek tomu nemajú v sebe koreň, ale nejaký čas pokračujú. Keď potom nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo,potkýnajú sa". To sú tí,čo sú zasadení na "skalu"./podobenstvo o rozsievačovi/,
Majme preto na pamäti slová..... „V láske niet strachu,“ napísal apoštol Ján, „ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach spôsobuje zábranu. Lebo kto má strach, nebol zdokonalený v láske.“ — 1. Jána 4:18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedno je isté,....kto miluje pravdu,....je vytrvalý,.....pokorný,.......a spolieha sa na Božieho svätého ducha ,tak pravdu s veľkým "P" určite nájde. Kristus nás o tom opakovane uisťuje.

„Každý, kto prosí, dostáva, a každý, kto hľadá, nachádza, a každému, kto klope, otvoria.“ (Mat. 7:7, 8)
V sazke je náš život,....a dne hráme vabank/všetko,alebo nič/,........dnes sa rozhoduje o našej budúcnosti. Kto má uši nech počúva!


2.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   24. 11. 2017, 14:04 avatar
Shagara, ked budes citovat nejake texty z vasej literatury, najskor si prestuduj kontex ci je to nauzaj tak a ci ten text nebol myslený pisatelom inak. Nahodou som natrafil na text 1.Kor 1,10 ktorý JS bezne pouzivaju, ked chcu podlozit "zakaz vlastneho myslenia" a podriadenost uceniu od vedenia JS . Citujem : Ale nabádam vás, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci hovorili súhlasne, aby neboli medzi vami rozdelenia, ale aby ste boli pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia
a preto JS vraj nemozu samostatne uvazovat a inak chapat veci ako ich chápe veduci zbor JS.. No staci citat dalej kontext a zistime , ze ako to Pavol myslel a komu venoval tieto slova..
citujem dalsiu cast : Lebo mi prezradili o vás, moji bratia, tí z [domácnosti] Chloy, že sú medzi vami rozkoly. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja patrím k Pavlovi,“ „Ale ja k Apollovi,“ „Ale ja ku Kéfasovi,“ „Ale ja ku Kristovi...... "
Tu vidime komu a preco boli venovane tieto slová, ktore sa daju pekne zneuzit vo svoj prospech ak ich vytrhneme z kontextu.. a takto je to v mnohých pripadoch , ked aj ty citujes rozne casti a aj casto sa Bibliou vyhrazas smrtou nam bezboznikom ktorý nesuhlasime s vasim ucenim  


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 11. 2017, 18:39 avatar
2 ,....to ma posadilo do kolien johny. Navonok sa mi zdá ,že pôsobíš inteligentne,....ale niečo ti zaslepuje zdravý úsudok.
Vidno to aj na tom ,čo si napísal.
Ale v poriadku,....kontext to môže naznačovať,....o čo tu išlo?
Citujem aj katolícky preklad:......"Prosím vás, bratia, v mene nášho Pána, Ježiša Krista, hovorte všetci to isté. Nech nie sú medzi vami roztržky, ba buďte úzko spojení v tom istom duchu a v tom istom zmýšľaní. "
Ak máme "hovoriť všetci to isté",....je logické,že nemôžeme každý veriť v to,čo chceme,alebo nám pasuje. A v trinitárskom svete to takto funguje na 100%. Rozprávam sa s ľuďmi v služba a chystám sa aj ,....a viem ,že čo katolík,to iné zmýšlanie.
A to úplne odlišné. To som už písal,a vidíš to aj tu na DF a všeobecne je to fakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda ,aj daný text hovorí o jednote zmýšľania, a viere v jednu pravdu. Lebo "Kristus nie je rozdelený"!
Ale po pravde,....stavajú JS svoje učenie o pravde ,jednom zmýšľaní ,jednej viere,....jednom náboženstve,....na jednom texte? Ak máš našu stránku,tak nad slovami- "súhlasne,...rozdelenie,...jedno zmýšľanie" sú odkazy na iné texty.
Príklad.......:
"Ale vás, bratia, nabádam, aby ste dávali pozor na tých, ktorí spôsobujú rozdelenie a príležitosti na potkýnanie v rozpore s učením, ktoré ste sa učili, a aby ste sa im vyhýbali." Rim.16 kap. A mnohé iné!
Tiež si klikni na vyhľadávači na slovo: "Jednota",..."pravda" ,..."rozdelenie" a podobne....a zistíš ako to je.
Nemysli si že JS sú hlúpi a zmanipulovaní. Dávam ti slovo ako chlap,....že v učení JS som nenašiel zatiaľ žiadny rozpor.
A keď to spojím s akoukoľvek inou cirkvou,....tak tak môžem súhlasiť tak na 30 %-protestantizmus. A u RKC je to len na 10%.
Ale to,čo je pointou aj daného textu,....je vidno v celom Písme,......"lebo to,čo obetujú národy obetujú démonom".
Pravda má len vtedy význam svojej definície ak je objektívna a jedna. A tak,buď peklo je ,alebo nie je! A určite nie je jedno čomu veríme!
----------------------------------------
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tieto stránky nepodporujú tvoje tendenčné tvrdenie.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 11. 2017, 18:45 avatar
A smrťou sa "nikto nevyhráža." Ak niekto cituje nejaký text,....tak to je len poučenie aby sme venovali pozornosť biblickým výstrahám. To by aj Ježiš,proroci a pisatelia evanjelií boli tí,čo sa vyhrážajú smrťou. A to je nezmysel. Zatiaľ je čas sa vyhnúť zničeniu.
Žalm 9:18, RP:....... „Bezbožníci sa obrátia do pekla jako aj všetky národy, ktoré zabudly na Boha.“ Peklo=zničenie! 


5.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 11. 2017, 18:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nehovor hop, ani keď preskočíš. Najprv sa pozri, do čoho si skočil.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(72 338 bytes in 0,400 seconds)