Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Raní kresťania.

5
reakcií
923
prečítaní
Tému 28. apríla 2017, 01:27 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
25. 02. 2013
64
26. 06. 2019
31
05. 07. 2010
93
15. 12. 2015
66
16. 06. 2017
1
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 4. 2017, 01:27 avatar
Historik K. S. Latourette o kresťanoch v čase Rímskej ríše napísal: ......„Obviňovali ich z rôznych vecí. Keďže kresťania sa odmietali zapájať do pohanských obradov, nazývali ich ateistami. Väčšinou sa nezapájali do spoločenského života — pohanských sviatkov, verejných zábav... —, a preto sa im posmievali, že nenávidia ľudskú rasu... Hovorilo sa o nich, že muži aj ženy sa cez noc stretnú... a oddávajú sa nemravným stykom... Skutočnosť, že na [Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti] boli prítomní iba veriaci, živila fámy, že kresťania pravidelne obetujú malé dieťa a pijú jeho krv a jedia jeho mäso.“ Navyše, keďže kresťania odmietali uctievať cézara, boli obviňovaní, že sú nepriateľmi štátu. Okrem iného aj preto že, boli neutrálni.
Encyclopedia of Religion and War uvádza:..... „Najranejší nasledovníci Ježiša odmietali vojnu a vojenskú službu,“ pretože si uvedomovali, že by to bolo „nezlučiteľné s Ježišovým princípom lásky a príkazom milovať svojich nepriateľov“.....„Kresťanskí pisatelia žijúci pred Konštantínom [rímsky cisár, 306 – 337 n. l.] jednohlasne odsudzovali vojnové zabíjanie,“ píše a dodáva tá istá encyklopédia.
Iný historik John L. von Mosheim nazval kresťanov prvého storočia .....„skupinou ľudí tej najneškodnejšej povahy, ktorí v mysli nikdy neprechovávajú túžbu či myšlienku, ktorá by bola nepriateľsky zameraná voči blahu štátu“. Dr. Mosheim uviedol, že „Rimanov dráždila na kresťanoch jednoduchosť ich uctievania, ktoré ničím nepripomínalo posvätné rituály iných národov“. A dodal: .....„Nemali obete, chrámy, obrazy ani sochy, veštcov ani kňazské rády; a to stačilo, aby ich mohli hanobiť davy neznalých ľudí, ktorí si mysleli, že bez týchto vecí nemôže existovať žiadne náboženstvo.
Historici hovoria, že zatiaľ čo ľudská spoločnosť v prvom storočí v morálnom ohľade čoraz viac upadala, „malé kresťanské spoločenstvá svojou zbožnosťou a slušnosťou znepokojovali pohanský svet bažiaci po rozkošiach“.
A to bilo mnohým do očí, A nenávideli kresťanov a stále hľadali na nich chyby,aby ich mohli usvedčiť,pošpiniť ich povesť,ohovoriť,obviniť,zabiť.
Historik E. G. Hardy hovorí, že cisári ich považovali ‚do istej miery za ......opovrhnutia-hodných fanatikov‘.
Prví kresťania...."chápali kráľovstvo Božie ako 1000.ročné kráľovstvo dobra a spravodlivosti,ktoré nastane na zemi po druhom príchode Krista".
Nenávidení boli aj preto,že "si privlastňovali pravdu,ktorá bola nedostupná ostatným",.....a tvrdili podla istého podobenstva z Matúša/o svadobnej hostine/,,že..."potrestaní sú nielen tí,čo odmietajú prijať Ježišovo učenie,ale aj tí,čo ho chápu nesprávne"./Rané kresťanstvo,str.102,302/ A tak aj týmto postojom si vyslúžili onálepkovanie slovami:..."opovrhovaná sekta".
A nenávidel ich nielen pohanský svet so svojimi božstvami,ale i "vyvolení" židia.
Židia prenasledovali Ježišových nasledovníkov „s nezmieriteľnou nenávisťou“, hovorí kniha...... Christianity and the Roman Empire (Kresťanstvo a Rímska ríša). Často musela dokonca rímska vláda zasiahnuť na ochranu kresťanov! Napríklad ako to poznáme aj z Písma,.....rímski vojaci zachránili apoštola Pavla pred Židmi, ktorí ho chceli zavraždiť. (Skutky 21:26-36) A svet/Rím/ tiež neotáľal.
„Usmrcovanie sprevádzal posmech; (kresťania), oblečení do zvieracích koží, boli trhaní na kusy psami; boli pribíjaní na kríže; urobili ich horľavými, takže keď sa skončil deň, mohli slúžiť ako svetlá,“ ako ľudské pochodne na osvetľovanie cisárskych záhrad.....píše Tacitus.
Aj ďalšia ich činnosť,/kresťanov/často vyvolávala nenávisť sveta.....Kniha A History of the Early Church (Dejiny ranej cirkvi) hovorí, že kresťanstvo sa ..... „držalo pohromade svojou službou“. Ale prenasledovaní raní kresťania nerobili kompromisy vo svojej viere, ale horlivo vytrvávali v tejto činnosti,aj keď im to svet a židia zakazovali,a to bez výnimky ,všetci kresťania.– Skutky 20:20, 21; 2. Timotejovi 4:2.
Nenávisť vznikala tiež v dôsledku ...... „nepríjemností vyvolaných obrátením jednotlivcov v pohanských rodinách“, hovorí profesor W.M. Ramsay. ...... „Spoločenský život bol veľmi ťažký, keď sa niečí sused nemohol prispôsobiť tým najbežnejším spoločenským konvenciám, lebo by to zahŕňalo uznanie pohanských božstiev,“ uvádza Dr. J. W. C. Wand.
A tak je tomu i dnes. Otázka ale stojí: ..."čo si viac ceníme,schválenie sveta,alebo schválenie Boha?" Obojo nemôžme mať totiž nikdy!
A aj preto,pohanský a židovský svet považoval status kresťana/ich vieru/ za "hrdelný zločin".
A to aj napriek tomu,že ten istý svet musel priznať a hovoriť slová:...."Pozrite sa ,akú majú lásku medzi sebou".
Preto sa každý súdny človek zamýšľa...."prečo boli tak nenávidení a opovrhovaní"?
Ježiš povedal svojim učeníkom, upozornil ich: ...... „Otrok nie je väčší ako jeho pán"........ „Ak vás svet nenávidí, viete, že mňa nenávidel skôr, ako nenávidel vás... Je to preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: ‚Nenávideli ma bez príčiny.‘“ (Ján 15:18–20, 25; Žalm 35:19; 69:4)
Samozrejme,odpoveď je skrytá v tom,.....komu slúžili a slúžia praví kresťania,a komu slúži svet a falošní ctitelia Boha?
A tak je len zrejme,že navlas podobná situácia sa odohráva i dnes pri druhom príchode Krista. A opäť,väčšina opakuje rovnaké chyby,len preto,že sa nepoučili a ich srdce je zlé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A pre porovnanie,citujem z jedného zdroja na webe:.....www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.....môžme porovnávať a hľadať isté paralely!
Súhlasí Slušný človek


2.
označiť príspevok

Klein muž
   28. 4. 2017, 02:09 avatar
Sv. Justín (mučeník)- /100-165/.

Vo svojom liste rimanom vysvetlil zmysel eucharistie a vieru prvých kresťanov po tom čo ich rimania obvinili, že vraždia novorodené deti.

"Tento pokrm sa volá u nás Eucharistia, na ktorom smie byť účastný iba ten, čo verí, že je pravda, čo učíme a čo bol obmytý vodou na odpustenie hriechov a znovuzrodený, ako aj ten, čo žije tak, ako to kázal Kristus. A toto nepožívame ako obyčajný chlieb alebo obyčajný nápoj. Ale tak ako veríme, že Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, Slovo Božie sa stalo telom a pre našu spásu, mal aj telo aj krv, tak sme boli aj poučení, že tento pokrm, v ktorom sa vzdávali vďaky modlitbou obsahujúcou jeho slová a z ktorého sa naša krv a telo premenou živí, je telo a krv tohto Ježiša."

Shagara, neviem akú vieru šíriš a ohlasuješ, pretože na jednej strane obhajuješ vieru prvých kresťanov, ale na druhej strane ju prekrúcaš.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 4. 2017, 14:12 avatar
2,....Justín už žil v odpadlíckom prostredí,ak veríme,že dané ,predpovedané odpadnutie nastalo po smrti apoštolov?! A Ján zomrel posledný okolo roku 100 n.l.
Eucharista v podaní justína sa chápala úplne inak ako sa chápe dnes a to si asi nevedomky zabudol pripomenúť.
Ireneus Lyonský v jednom liste napísal: .....„Ani Anicét [z Ríma] nemohol presvedčiť Polykarpa, aby neslávil to, čo vždy slávil s Jánom, učeníkom nášho Pána, a s ďalšími apoštolmi, s ktorými sa stretával, a ani Polykarpos nepresvedčil Anicéta, aby to slávil, pretože Anicét povedal, že by sa mal držať zvyku starších, ktorí boli pred ním.“ (Eusebios, 5. kniha, 24. kapitola) Všimni si, že podľa správy Polykarpos zakladal svoje stanovisko na autorite apoštolov, zatiaľ čo Anicét sa odvolával na zvyk predchádzajúcich starších v Ríme. Teda už na nejakú tradíciu. Stále ale hovoríme o pripomienky paschy,pamätnej večere ako pripomienky smrti Krista,ktorá sa samozrejme konala raz za rok./tak ako aj sviatok pascha/
Kresťanský apoštol Pavol napísal:......„Kristus, náš pesach, bol obetovaný.“ (1. Korinťanom 5:7) Ježišova smrť bola väčšou obeťou pesach a poskytla ľudstvu možnosť oveľa veľkolepejšej záchrany. Preto pre kresťanov je Slávnosť na pamiatku Kristovej smrti nahradením židovského pesachu. — Ján 3:16.
A tak opakujem.......Slávnosť pesach sa konala raz do roka. Teda je logické, že rovnako je to aj v prípade Pamätnej slávnosti. Pesach — deň, keď Ježiš zomrel — vždy pripadol na 14. deň židovského mesiaca nisan. Teda Kristova smrť by sa mala pripomínať raz do roka v kalendárny deň, ktorý zodpovedá 14. nisanu./ Studia Patristica, V. zväzok, 1962, strana 8./
Pozri aj....Antiquities of the Christian Church (Starý vek kresťanskej cirkvi) od Binghama, 20. kniha, 5. kapitola
A prví kresťania boli kvartodecimáni.
„Kresťania v Malej Ázii boli nazývaní kvartodecimáni [štrnástnici], a to pre svoj zvyk sláviť paschu [Pánovu večeru] vždy 14. nisana... Tento dátum mohol pripadnúť tak na piatok, ako aj na ktorýkoľvek iný deň v týždni.“ — The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, IV. zväzok, strana 44.....teda v danom roku.
To tvrdí aj iné dielo...... M‘Clintock a Strong o tom hovoria: „Maloázijské zbory slávili Pánovu smrť v deň, ktorý zodpovedal 14. dňu mesiaca nisana, kedy podľa názoru celej starovekej cirkvi došlo k ukrižovaniu.“
Tak ako sa postupne upustilo od slávenia raz v roku v správny deň tak sa postupne začala sláviť aj daná "eucharistia" postupne častejšie a nebiblickejšie.
New Catholic Encyclopedia priznáva, že..... „dnešná omša sa značne líši od veľmi jednoduchého obradu, ktorého sa držal Kristus a jeho apoštoli.
V knihe Things Catholics Are Asked About (Otázky, ktoré dostávajú katolíci) katolícky kňaz Martin J. Scott definuje omšu nasledovne:..... „Omša je nekrvavá obeta Kristovho tela a krvi. Kalvária bola krvavou obetou Krista. Omša je v podstate rovnaká obeta, ako bola tá na kríži. Vôbec tu nejde o obraznú reč, metaforu ani zveličovanie.“ Ten istý kňaz tiež uviedol: „Počas omše na naše oltáre zostupuje Syn Boží a je predkladaný ako obeta Božstvu.“
A tu je daľší problém,lebo si niekto zamenil symbolickú reč Písma s realitou a berie ju doslovne. A to je nemožné,nebiblické. Pavol v liste Hebrejom to vyslovene popiera.
"Ani nie preto, aby často obetoval sám seba, tak ako veľkňaz vstupuje každoročne do svätého miesta s krvou, ktorá nie je jeho vlastná. 26 Inak by musel často trpieť od založenia sveta." Hebrejom 9 kapitola
Teda, prax RKC je niečim ,čo prináša utrpenie Kristovi a pohoršenie, a nie to čo vy vidíte pod týmto formálnym,nebiblickým obradom.
New Catholic Encyclopedia (1967) však upozorňuje: .....„Nemali by sme sa príliš spoliehať na to, že slová ‚toto je moje telo‘ a ‚toto je moja krv‘ boli mienené doslovne... Lebo v slovných spojeniach ‚žatva je koniec sveta‘ (Mt 13.39) alebo ‚ja som pravý vinič‘ (Jn 15.1) má [sloveso „byť“] význam iba znamenať či predstavovať.“ Teda aj táto všeobecne uznávaná encyklopédia pripúšťa, že slová v Matúšovi 26:26–28 nedokazujú, že chlieb a víno sa počas Poslednej večere premenili na Ježišovo doslovné telo a krv
Niektorí si azda spomenú, že Ježiš raz povedal: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba... Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.“ (Ján 6:51, 54) Niektorí z Ježišových poslucháčov vzali tieto slová doslovne a boli šokovaní. (Ján 6:60) Mohli by sme sa však spýtať: Premenil Ježiš pri tejto príležitosti svoje telo na chlieb? Určite nepremenil! Vyjadril sa obrazne.
O večeri Pánovej, Ježišov výrok ....„sa musí brať obrazne, metaforicky; ‚toto je moje telo‘ znamená .....‚chlieb značí moje telo‘ alebo ‚je obrazom môjho tela‘! /názor reformácie-Zwingli, ,ktorý sa preto rozišiel aj s Lutherom/
Prirovnal sám seba k chlebu, pretože prostredníctvom svojej obete mohol poskytnúť ľudstvu život. Ján 6:35, 40 jasne ukazuje, že spomínané jedenie a pitie sa bude vzťahovať na prejavovanie viery v Ježiša Krista.
Keďže omša patrí k hlavným obradom katolíckej cirkvi, niektorí sa azda domnievajú,tak ako i ty , že Písma ju podporujú. Ale nie je to tak. The Catholic Encyclopedia (vydanie z roku 1913) vysvetlila prečo:...... „Hlavným zdrojom našej náuky ... je tradícia, ktorá od najranejších čias hlása prosebnú hodnotu obety omše.“ Áno, rímskokatolícka omša je založená na tradícii, nie na Biblii.
Pozorne si všimni vyjadrenie: ......Kristus ‚sa neobetoval viac ráz‘. V liste Rimanom 5:19 apoštol Pavol vysvetľuje prečo: „Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka [Adama] mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného [Ježiša] sa mnohí stanú spravodlivými.“ Tak ako jeden Adamov skutok neposlušnosti spôsobil, že všetci podliehame smrti, jediný Ježišov vykupiteľský skutok položil základ na odpustenie našich hriechov teraz a na získanie večného života v budúcnosti pre nás všetkých, ktorí prejavujeme vieru v jeho obeť. A tak netreba už žiadnych "krvavých alebo nekrvavých obetí", ale stačí len prejavovať vieru v túto obeť Krista.
Kresťania nie sú v žiadnom prípade kanibalmi a nejedia doslovne svojho Boha/Božieho syna/.
Teda ,Kleuin nič neprekrúcam. Veriť ,že raní kresťania slávili eucharistiu ako sa slávi dnes je neospravedlniteľný omyl,lebo história to nepotvrdzuje,ani trinitárska.
A skutočne,....prax RKC skôr pripomína krvavé obete aztékov aj spomínané jedenie,ako učenie Ježiša Krista.


3.
označiť príspevok

elemír muž
   28. 4. 2017, 10:16 avatar
Obrat vo viere nastal v roku cca 33o, keď kresťanstvo prestalo byť zakázané. lebo do vetdy bolo kresťanstvo pod hrozbou smrti a väčšinou bolo kresťania, čo naozaj pochopili a uverili a nemali iné východisko. Potom sa do cirkvi žačali pridávať aj tí, čo sa pred tým báli, nastalo zhoršenie, ktoré vyústilo po ďaľších cca 300 islamom.
Nie je to čisté ani dnes a cirkev ide ďalej. A tí, čo si mysleli a dúfali na čistú cirkev sa začali odlúpovať od základnej cirkvi a sú tam, kde sú dnes. Väčšinou sa tých chýb naozaj vyvarovali, ale zároveň zabudli na niektoré veľmi dôležité veci, ktoré katolícka cirkev stále vysluhuje a preto momentálne niet z katolíckej cirkvi úniku.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 4. 2017, 14:17 avatar
Elemír,...únik stále existuje, a ja som toho dôkazom. V 4 storočí vznikla svetská,mocenská cirkev a tá nemala už nič spoločné s učením Krista.
Tak je dobré dbať na varovania Ježiša,Biblie...."A počul som iný hlas z neba, ktorý povedal: „Vyjdite z neho, ľud môj, ak nechcete mať s ním účasť na jeho hriechoch a ak nechcete dostať časť z jeho rán".
To je jediná možnosť k záchrane.
Alebo inak,....odkiaľ majú títo ľudia vyjsť?


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 4. 2017, 16:06 avatar
Chléb a víno

2. Přeměna chleba a vína, v katolické církvi nazývaná pozdvihování, vede (posuzováno nábozensko - historicky) přes docela obyčejnou večeři - v původním křesťanství s chlebem a vodou, chlebem a sýrem nebo chlebem a zeleninou - nakonec az ke kanibalistické hostině.

Takovými slovy nadepisuje teolog Klaus Ahlheim (dnes profesor v Marburgu nad Lahnem) v r. 1971 docela samozřejmě jednu kapitolu »Svatá večeře a kanibalismus«, aniz by byl přitom soudně stíhán.

Svatá večeře, při které křesťan pociťuje »totální zřeknutí« (Ahlheim), vznikla přesným napodobením zvyků pohanství a stala se stězejním bodem katolické mse - pozdvihování. Učení o »transsubstanciaci«, (jak zní hrozně to umělé slovo) a tudíz ona - přirozeně vzdy jen potvrzovaná, ale nikdy neprokázaná - »přeměna celé substance chleba na substanci těla Kristova a celé substance vína na substanci krve Kristovy« (po konsekreci, tj. po pronesení slov »Toto je tělo mé...«) neznala ani apostolská ani poapostolská doba.

Proto také nepochází, podobně jako zpovědní praktiky, od Jezíse.

Spíse pochází z euchanistiky valentianských Markoziánů, gnostické sekty, tedy od kacířů. Proto byla také v tehdejsí době katolickou církví, jejímz vedoucím teologem byl tehdy sv. Irenéus zavrzena. Irenéus sám označil transsubstanciaci jako populární hrubý omyl a církevní komise s ním plně souhlasila. Ale asi o jedno tisíciletí později, v roce 1215 byla transsubstanciace opět zavedena a dogmatizována.

Křesťan, který to s původním křesťanstvím myslí doopravdy, se tudíz nemusí cítit označením pozdvihování jako »trik« nijak raněný.

A tak jelikoz touto proměnou (podle lexikonu teologie a církve) zůstávají jenom(!) akcidencie (barva, chuť, objem, váha atd.), avsak »substance« se změní, vyvstává tedy, střízlivě uvazujíc, otázka: Není toto tvrzení podobné tvrzení obchodníka s vínem, který by sice nabízel čistou vodu, ale zapřisáhl by se, ze je to sice čistá voda, ale jakmile se bude pít, bude to čisté víno, dokonce velice zdravé, zaručující kdyz ne věčný, tedy alespoň velmi dlouhý zivot? Nevyslovil by se po takovém prohlásení obchodníka s vínem pan státní nadvládní, ze jde o »trik«? Volil by snad jiná slova? Zajisté nikoli. Nezakročil by. Povazoval by obchodníka za pomateného a pochopitelně také kazdého, kdo by takovou vodu kupoval jako víno. Řekl by: Kdo kupuje a pije čistou vodu jako víno, je si sám vinen. Zřejmě to tak chce. A tak je tomu i ve skutečnosti - kdyz obchodník v tom pokračuje a zákazník mu věří ... Nechť je zákazník tímto trikem oklamáván dál.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viac na.......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 23:32,  Je to len o tom, že sj máte svoj preklad. .. Slovo nazarejský prekladal p. Roháček,...
včera, 23:13,  Xixi. .. *03
včera, 23:12,  Djjaro, ja neprijímam ekuménu, ale zas ani neodcudzuje , že sú rôzne zbory. .. lebo po páde...
včera, 22:30,  18, .... na Slovensku po Slovensky!!! Výraz - Nazaretský je správny! Ešte som nepočul...
včera, 22:28,  2, ..... a má to aj pokračovanie. Potom na sklonku časov prišli tí, čo vedia predlžovať...
včera, 22:18,  4, .... len je zaujímavé, že vám to nebránilo prijať a osvojiť si nerozumné, nebiblické...
včera, 22:13,  5, ..... viac: na stránke: CONSTANTÍNUS MAGNUS ........
včera, 22:07,  Viktor Orbán vystoupil jako jediný politik proti plánu EU na zrušení České státní...
včera, 22:04,  23, ....... iba sčasti máš pravdu. Je faktom, že aj táto štátna ustanovizeň šírila...
včera, 21:18,  Stačí popísať procesy a urobiť program ;)
včera, 21:17,  Je to pohľad programátora ;)
včera, 21:16,  Súhlasím, podľa teba to bolo tak :)
včera, 21:15,  Dík ;)
včera, 21:15,  Veľa šťastia prajem :)
včera, 21:15,  Podľa MŇA ideme po ceste, po ktorej išli naši stvoritelia ;)
včera, 21:14,  Preto chcem robiť SIMULÁTOR VŠETKÉHO ;)
včera, 21:13,  A raz na ne prídeme :)
včera, 21:13,  To by bola jedna z možných ciest.
včera, 21:08,  Že nemáme vysvetlenia, neznamená, že neexistujú ;)
včera, 21:02,  To poznanie bude komplexné, keď sami stvoríme umelú inteligenciu ;) Potom budeme vedieť...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(75 831 bytes in 0,173 seconds)