Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Preľudnenie vs. Trvalá udržateľnosť

55
reakcií
718
prečítaní
Tému 19. mája 2018, 19:25 založil attis.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 06. 2019
56
29. 01. 2017
19
11. 03. 2019
4
06. 10. 2014
8
 
 


1.
označiť príspevok

attis
   19. 5. 2018, 19:25 avatar
Kým dočítaš tento článok, pribudne na Zemi 1500 ľudí. Za deň 220 000. Druhu homo trvalo 2,4 milióna rokov, kým dosiahol hranicu 2 miliárd. Potom mu stačilo iba 47 rokov, aby sa rozrástol o ďalšie 2 miliardy (roku 1974) a potom už iba 24 rokov, aby sa rozrástol o ďalšie 2 miliardy (roku 1998). V súčasnosti je náš čistý prírastok 80 miliónov ročne. Odhaduje sa, že miera populačného rastu už v roku 2020 klesne pod 1 %, bude ďalej pomaly klesať a v roku 2100 sa zastaví. Napriek tomu do tej doby počet ľudí stúpne viac ako o 3,3 miliardy. Následky populačného rastu sú zdrvujúce nielen pre ostatné druhy a životné prostredie, ale aj pre samotné ľudstvo. Už začiatkom minulého storočia začali vedci dvíhať varovný prst a predpovedali scenáre, ktoré sa naplnili. Vzniklo mnoho návrhov, ktoré mali nájsť cestu k trvalej udržateľnosti: recyklácia, šetrenie elektrinou, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, vegánstvo, sociálna ekológia, zelené technológie, futuristické projekty. Všetky ale opomínajú ten najdôležitejší problém: preľudnenie. Môže niečo také ako trvalá udržateľnosť vôbec existovať?

Jedným z vypracovaných ukazovateľov v rámci snáh o zmonitorovanie dopadov ľudskej činnosti je tzv. ekologická stopa. Ekologická stopa je celková plocha ekologicky produktívneho povrchu Zeme (pôdy aj vodných plôch) využívaného výhradne na zabezpečenie zdrojov (energií, vody, potravín, oblečenia, materiálov) a na zneškodnenie odpadov produkovaných danou populáciou. Podľa výpočtov Global Footprint Network z celkového produktívneho povrchu Zeme pripadá na každého človeka férový podiel 1,7 hektára biologicky produktívnej plochy Zeme, tzv. globálneho hektára (gha). Priemerná ekologická stopa jedného človeka má však reálne hodnotu 2,65 gha. To znamená, že ľudstvo prekračuje biologickú kapacitu Zeme o 55 % a pre zabezpečenie aktuálnej spotreby využíva plochu zodpovedajúcu nie 1,0 ale 1,5 planéte. Bežná trojčlenná rodina strednej triedy, ktorá býva v byte v zateplenom dome, šetrí elektrinou a teplou vodou, nemíňa veľa na nákupy (okrem potravín), cestuje autobusom namiesto autom, triedi odpad a stravuje sa vegetariánsky, má ekologickú stopu, paradoxne, približne 2,65 gha. Čiže, keby každý človek z dnešných 7,5 miliárd žil tak ekologicky ako táto rodina, stav Zeme po environmentálnej stránke by sa nezlepšil. Navyše, populačný rast spôsobuje úbytok biologickej kapacity, takže férový podiel gha toho istého človeka pri rovnakej životnej správe sa znižuje, pretože každý nový človek zvyšuje celkovú ekologickú stopu. Dnes pripadá férový podiel v priemere 1,7 gha na jedného človeka, v roku 2100 to bude 1,1 gha. Napriek prechodu na etickejší a ekologicky prijateľnejší životný štýl, vďaka populačnému rastu, ekologická stopa a ekologický deficit rastie a biologická kapacita sa znižuje.

Koncept ekologickej stopy bol vytvorený, aby odpovedal na otázku, či ľudská populácia žije v hraniciach nosnej kapacity prostredia a aby sa ľahšie dal odhadnúť dopad, aký majú aktivity človeka na prírodu. Nosná kapacita prostredia (carrying capacity) je maximálna veľkosť populácie určitého druhu, ktorá môže existovať na danom území neobmedzene dlho bez toho, aby narušila jeho produkčnú kapacitu. Životné prostredie má obmedzené zdroje, limitujúce rast populácií. Populácia, ktorá je väčšia ako nosná kapacita prostredia, využíva suroviny rýchlejšie, než ich životné prostredie dokáže regenerovať, a vytvára environmentálnu záťaž väčšiu, ako prostredie dokáže absorbovať. Populácia, ktorá prekročí nosnú kapacitu prostredia, zníži celkovú nosnú kapacitu prostredia, pretože spôsobí zníženie kvality prostredia. Čiže to isté prostredie nedokáže v budúcnosti uživiť ten istý počet obyvateľov. V súčasnosti 840 miliónov ľudí trpí hladom, viac ako miliarde chýba prístup k čistej pitnej vode. Príkladom je situácia v Afrike, kde životy miliónov sú závislé na humanitárnej pomoci. Úrodná pôda je silno znehodnocovaná. Vodné zdroje sú vyčerpávané rýchlejšie, ako sa dokážu dopĺňať. Podľa organizácie Vegan Society sa viac ako 40 % všetkých obilnín na svete využíva ako krmivo pre dobytok. Počet ľudí, ktorých by nasýtila pôda, voda a energia ušetrená na živočíšnej výrobe pri celosvetovom 10-percentnom poklese konzumácie mäsa a živočíšnych produktov, je 100 miliónov. Mäsový a mliečny priemysel spolu spotrebováva takmer 29 % všetkej pitnej vody vo svete. Podľa Institution of Mechanical Engineers na produkciu 1 kg hovädzieho mäsa alebo 2 kg bravčového mäsa je potrebné také množstvo vody, aké bežný Európan minie za rok na sprchovanie sa, umývanie sa a kúpanie sa (približne 13 000 litrov).

UNEP (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) uvádza, že denne vymrie príčinou činností človeka približne 200 živočíšnych a rastlinných druhov, čo je 1000 - 10000 krát viac než je prirodzený úbytok druhov. Tento stav je taký vážny, že mnoho vedcov ho označuje ako šieste masové vymieranie. Každý deň je zabitých 180 miliónov suchozemských zvierat v mäsovom, mliečnom, vaječnom a kožušinovom priemysle. Napriek snahám a nespočetným úspechom ochranárov a environmentalistov tieto počty stúpajú, ako stúpa počet ľudí a ich rastúci dopyt a túžba po životnom priestore a s tým súvisiace zvyšovanie celosvetovej hospodárskej činnosti. Mohla by byť riešením vegánska diéta?

Organizácia Vegan Society odhaduje, že v súčasnosti je na svete 250 miliónov vegánov, čo predstavuje 3,3 % ľudskej populácie. My si môžeme pre príklad odhadnúť nárast počtu vegánov o 22 % za posledných 10 rokov vegánskeho boomu, takže vypočítame, že pred 10 rokmi bolo na svete 205 miliónov vegánov, čo predstavovalo 3 % vtedajšej populácie. Z výpočtu plynie, že napriek nárastu počtu vegánov, ktorý znamená zmenšenie percentuálneho nepomeru vegánov k nevegánom, bolo pred 10 rokmi na svete o 800 miliónov nevegánov menej. Populačný rast spôsobuje, že nárast počtu vegánov neznamená zníženie počtu nevegánov. Hoci v roku 2100 sa teda potenciálne populačný rast zastaví a vegáni budú predstavovať už 11,9 % populácie (vypočítané z odhadov dnešných trendov nárastu počtu vegánov o 2 % ročne), predsa bude nevegánov štatisticky o 2,3 miliárd jedincov viac a, podľa predpokladov FAO, počet zabitých zvierat v priemysle živočíšnej výroby bude minimálne trojnásobne vyšší.

V niektorých vegánskych tlačovinách sa dajú dočítať výpočty, že rovnaká plocha pôdy, ktorá uživí 1 človeka konzumujúceho živočíšnu stravu, uživí 14 vegetariánov, alebo až 50 vegánov. Toto nemám overené, uvádzam to čisto len pre zaujímavosť: Predstavte si ten katastrofický scenár, keby nás bolo 14 alebo 50 krát toľko. Potraviny sú jedna vec, životné potreby, priestor a komunikácie, kanalizácie, spaľovne, továrne, priehrady, priemysel atď. druhá vec. Prechod na vegánsku diétu má zmysel jedine vtedy, keď ušetrenú ekologickú stopu, vodu, energie a životný priestor nezaberú noví ľudia, ale využije sa na ekologickú obnovu človekom zničenej biodiverzity a ekosystému.

Ďalšou teóriou je tzv. politika dvoch detí. Prečo ani táto nefunguje? Miera pôrodnosti (crude birth rate) a miera plodnosti (total fertility rate) klesla na polovicu z hodnoty, na ktorej bola v roku 1970 (z priemerných 4,8 potomkov na 2,4 v roku 2017). Miera rastu populácie (population growth rate) tiež klesla (z 2,08 % v roku 1970 na 1,18 % v roku 2016) a ročný prírastok obyvateľstva (annual population change) sa spomalil z približne 90 miliónov v roku 1989 na približne 80 miliónov v roku 2016. Ľudská populácia rastie, hoci klesá miera pôrodnosti, miera plodnosti, aj miera rastu. Tento jav sa nazýva populačná zotrvačnosť (population momentum). Napríklad, Čína so svojou súčasnou mierou plodnosti 1,57 dieťaťa na jednu ženu je dlhodobo pod úrovňou prirodzenej obnovy, napriek tomu jej čistý prírastok v roku 2016 činil 6,28 miliónov. Ako ďalší príklad môžeme uviesť Slovensko so súčasnou mierou plodnosti 1,4 dieťaťa na jednu ženu, kde pri sčítaní obyvateľstva v roku 1980 dosiahol výsledok počet 4,99 miliónov ľudí a v roku 2011 to bolo už 5,39 miliónov ľudí. Za posledných 50 rokov počet obyvateľstva „vymierajúceho“ Slovenska stúpol viac ako o pätinu. Názor, že splodením dvoch potomkov sa proste nahradí jeden pár a nebude to mať žiadny veľký dopad, je klamný. Keď dvojica ľudí „nahradí“ sama seba, dopad na životné prostredie sa zdvojnásobí. Dám príklad. Dvojica má v 25 rokoch dve deti, ktoré budú mať v 25 rokoch dve deti a tie budú mať v 25 rokoch dve deti, čiže keď bude prvá dvojica sláviť svoje 75. narodeniny, celkový súčet ľudí nebude 2 ale 8. Hovoriť o „nahradení samých seba“ by sa preto dalo jedine v takom neblahom prípade, keby dvojica vždy zomrela hneď po narodení svojho druhého dieťaťa.

Recyklovanie odpadov je vec, ktorá by mala byť vo vyspelých krajinách pre každého samozrejmosťou. Takisto je dnes pre každého už samozrejmé, že recyklovanie svet nespasí. Údaje hovoria jasne. Ak by sa bežný Európan rozhodol po celý svoj život recyklovať všetky noviny, časopisy, sklo, plasty, hliník a plechovky, životnému prostrediu by tým ušetril asi 17 ton uhlíkovej stopy (t. zn. ľuďmi spôsobených emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého a iných uhlíkových plynov). Pre porovnanie, každé jedno nové dieťa predstavuje 9 441 ton oxidu uhličitého. Každý človek ročne vyprodukuje 255 kg oxidu uhličitého len tým, že dýcha. Je treba 11 dospelých stromov na osobu, aby bol oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, pohltený, a pritom, podľa odhadov, je denne na svete spílených alebo inak odstránených 30 miliónov stromov.

Žije medzi nami plno skeptikov, popieračov a utopistov, snažiacich sa vyvracať problematiku preľudnenia. Vyznávačov najrôznejších vierovyznaní, obvykle zastrešených svojou cirkvou, hlásajúcich, že osud je len v Božích rukách a ten nám to raz určite zráta. Alebo ultraliberálov, ktorých antropocentrické idey broja za maximalizáciu možností voľby bez ohľadu na vplyv na životné prostredie, ktoré je neoddeliteľne spojené so samotným prežitím ľudstva. Tému preľudnenia označujú za antihumánny mýtus. Máme tu plno plytkých programových dokumentov, snažiacich sa zosúladiť environmentálne a obchodné politiky v prospech trvalo udržateľného rozvoja, ako Agenda 21. Máme k dispozícii revolučné modely spoločnosti, ako je futuristický Projekt Venus, propagujúci zdrojovú ekonomiku, inteligentné prerozdeľovanie zdrojov spojené s využívaním najnovších technológií a obnoviteľných zdrojov energií. Alebo máme k dispozícii model sociálnych ekológov s ich stratégiou zelenej politiky (grassroots), úplnej decentralizácie (autorít, financií, miest, poľnohospodárstva, priemyselnej výroby) a zakladania sebestačných komunít, obklopených organickými farmami. Čo v skutočnosti dosiahnu zelené technológie a decentralizácia?

Životný priestor iných druhov bude naďalej zmenšovaný a fragmentovaný na malé kúsky. Keby nastal proces decentralizácie miest, proces fragmentovania životného priestoru iných druhov a ich vymieranie by to iba podporilo, pretože ľudia by zaberali nové a nové územia za účelom zakladania nových komunít. Samozrejme, mali by sme spotrebovávať menej, používať a distribuovať surovinové zdroje podstatne efektívnejšie a distribuovať ich takým spôsobom, aby mal väčší počet ľudí prístup aspoň k základným potrebám. Keby všetci ľudia na Zemi žili v sebestačných striktne vegánskych komunitách využívajúcich energie z obnoviteľných zdrojov a zelené technológie, predstavovali by menšiu ekologickú záťaž, ušetrili by Zem od nemalého percenta emisií a zvieratám v živočíšnej výrobe život a nikto by nemusel hladovať. Ale mohlo by nás byť potom viac? Populačný rast by zaručil, že o 30 - 40 rokov stav Zeme bude tam, kde je v súčasnosti, až na to, že alternatívy už budú vyčerpané a Zem bude medzitým zviazaná stovkami kilometrov nových diaľnic, potrubí atď. Aký by to všetko potom malo zmysel?

Uvedomujem si, že Slovensko nepatrí medzi krajiny, kde populačný rast predstavuje kritický problém. Týmto článkom nehľadám vinníka a ani neponúkam riešenia, tie sú zjavné a propagujú ich organizácie ako Rímsky klub, Population Matters, International Planned Parenthood Federation, Population Connection, Negative Population Growth, Population Action International, Worldwatch Institute, Earth Policy Institute, Population Media Center, Global Footprint Network. Nenaznačujem, že vegánstvo a environmentálne aktivity nemajú zmysel, práve naopak. Ale keď sa pozrieme na hocijakú sociálnu, politickú, ekonomickú, etickú, ekologickú alebo environmentálnu problematiku s triezvou hlavou, každá z nich priamo alebo nepriamo súvisí s preľudnením. Niektoré z nich logicky z preľudnenia priamo vyplývajú. Problematika preľudnenia by mala byť vo všetkých sférach odtabuizovaná a ľudia by sa mali prestať hanbiť o nej nahlas hovoriť. A hlavne by mali žiadať riešenia. Platí to aj pre environmentálne a vegánske hnutie a hnutie za práva zvierat. Pretože na svete neexistuje žiadne riešenie na zabezpečenie trvalej udržateľnosti v prípade, že ľudská populácia bude rásť.


2.
označiť príspevok

RighteousFred
   19. 5. 2018, 19:30 avatar
Otázka preludnenia tabuizovaná bude, lebo jediné riešenie na preludnenie, je odstránenie chudoby zo sveta.
Odstránenie chudoby zo sveta ale zároveň znamená aj odstránenie bohatých zo sveta a to predsa neprichádza v úvahu.... Nech by mali vykapať aj všetci, chudobní s bohatými.. Sme predsa riadna triedna, teda diskriminačná spoločnosť. Ako by to vyzeralo.
Súhlasí Lemmy


7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:01 avatar
Skutočný problém Zeme je veľký počet detí… ale pravdu nesmieme pripustiť.

Kde je chyba? Každý na Zemi popiera náš hlavný problém… populačný rast. Ročne pribúda asi 75 miliónov bábätiek.

A všetci ostávame tajnými popieračmi – vedúci pracovníci, investori, miliardári, 99 %, každý. Áno, aj Bill McKibbenov globálny tím a 2 000 vedcov OSN vedia, že jediný skutočný problém Zeme je preľudnenosť.

Pochopili ste? Zem má len jeden skutočný problém, a to jednu závislú hodnotu v rovnici podnebia. Odmietame zamerať sa na ňu.

A tak aj vedci sú popieračmi vedy. Vedia, že populačný rast je zabijak, ale vyhýbajú sa tomu. Tisíce vedcov majú brilantné technické riešenia na zníženie účinku globálneho otepľovania – ale vyhýbajú sa základnej príčine.

Vedci riešia vo svojich rovniciach pre klimatické zmeny rozličné závislé premenné, ale nechávajú bez povšimnutia skutočnosť, že populačný rast je príčina otepľovania, nie jeho dôsledok.

Stop, zamerajme sa na skutočný problém. Prestaňte sa zapodievať meniteľnými premennými. Vaša vedecká metóda vám predsa jasne ukazuje, že… robíme príliš veľa bábätiek. Populácie sa vymanili spod kontroly. A to je svetový problém č. 1. Všetci to však popierame. Nikto sa nezaoberá najväčším svetovým problémom. Pozri: www.zosity-humanistov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


10.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:09 avatar
7. nejaka epidemia to zase vyriesi  


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:10 avatar
To áno, ale je to dosť drastické riešenie.


15.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:12 avatar
12. my tiez drasticky nicime tuto planetu. a tym sa nicime aj sami. uz sa tesim na tie virusi z topacieho sa ladu proti ktorym nepozname ATB  


16.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:14 avatar
Možno tým, že užívame lieky, stratíme schopnosť imunity, organizmus nebude schopný sa brániť, a ľudstvo vyhynie. Ale zatiaľ je to v rovine sci-fi.
Súhlasí RighteousFred


17.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:15 avatar
Myslím to tak, že užívaním liekov meníme organizmus. Asi ako keď sa organizmus menil zo schopnosti konzumovať surové mäso alebo korienky, trávu, na schopnosť jesť len varené, teplé, upravované jedlá.
Súhlasí RighteousFred


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:17 avatar
Už nejeme prakticky ani divé, pôvodné, jablká, plánky. Jeme už vyšľachtené jablká. Príklad.


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:19 avatar
Myslím si, že by sme mali žiť tak, aby aj budúce generácie mohli žiť.

Napríklad, s odpadom to zašlo tak ďaleko, že ho už separujeme. Je to dobre, ale je to dôkaz, že vyrábame odpadky, ktoré príroda nevie stráviť.


21.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:19 avatar
18. nemozes to zhrnut do jednej reakcie ?


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:21 avatar
Áno, keby ma nasledujúca myšlienka nenapadla až o sekundu po odoslaní príspevku. 


25.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:24 avatar
Napríklad na výrobu mobilu sa používa materiál, ktorý v Afrike ťažia malé deti. Dilema, ale keď už používam mobil, tak si ho aspoň chránim, a snažím sa o to, aby som ho používal čo najdlhšie. Viem, že sú už lepšie, novšie, modernejšie, ale v tomto sa snažím byť konzervatívny, a nekúpim nový mobil, kým mi tento terajší slúži.


19.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:19 avatar
16. skor tym ze ATB su vsade, cpu ich aj do zvierat, do potravy pre zvierata. ktore nasledne ludia konzumuju a zacinaju byt na ATB rezistentni
Súhlasí Lemmy, RighteousFred


22.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:20 avatar
To je začarovaný kruh, spotrebiteľ chce lacno kúpiť, a výrobca chce zarobiť.


24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:23 avatar
Tak sa tvorí rovnováha

Výrobca nemôže veľmi draho predať lebo nepredá

A spotrebiteľ nemôže príliš lacno kúpiť lebo nekúpi


26.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:28 avatar
Nie, rovnováha to nie je, ale pokrivený trh. Lebo výrobca, aby zarobil, musí mať nižšie náklady, a tie dosiahne používaním ATB. ATB nám škodí, a tak sme chorí. Lacné, ale zdraviu škodlivé kupujeme. A chceme mať aj zadarmo zdravotníctvo. Začarovaný bludný kruh.
Súhlasí RighteousFred


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:30 avatar
Ja nechcem mať zadarmo zdravotníctvo - platím si zdravotné poistenie a som s tým spokojný


31.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:32 avatar
Ale to platíš len zlomok. Keby si platil ako v USA, zmenil by si názor. Možno by si uvažoval, či teraz budeš platiť. Na Slovensku nemáme úplne súkromné zdravotníctvo.
Súhlasí RighteousFred


33.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:33 avatar
Preto sa to volá poistenie - že dokopy sa skladáme zlomok aby sme kto potrebuje mal dosť


34.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:34 avatar
Keď pôrod stojí v SK cenách 30 000 Sk, tak by asi najlepšie bolo, keby si to rodičky platili v plnej sume.


35.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:35 avatar
Chápeš ako funguje poistenie?

Veľa sa poskladá málom aby ten kto to potrebuje dostal dosť


36.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:35 avatar
Len sa bojím negatíva, že by rodičky rodili doma, s 50% úspešnosťou pôrodu.


37.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:38 avatar
Len predchvíľou ste sa sťažovali, že je nás veľa

PROBLEM SOLVED


39.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:40 avatar
To je taká dilema, nás všetkých je veľa, ale zároveň si nikto ľudsky nepraje vysokú pôrodnú úmrtnosť.


40.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:41 avatar
Viem Neviete čo vlastne chcete


41.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:43 avatar
Viem, čo chcem: Aby nebola pôrodná úmrtnosť, čiže, ak sa má dieťa narodiť, aby sa narodilo zdravé.

Zároveň, aby rodičia boli zodpovední, a nevyrábali deti ako na bežiacom páse.


42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:44 avatar
A že vraj vymierame a nebude mať kto robiť na naše dôchodky


43.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:46 avatar
Keď sa budú deti rodiť doma, v zlých podmienkach, tak nevyrastie z nich trieda pracujúcich, ktorí ti zabezpečia dôchodok, ale len ďalšia generácia mladých dôchodcov.


44.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:47 avatar
Len nechápem, prečo by sa mali rodiť doma


45.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:50 avatar
To som myslel tak, že keby mali rodičky platiť 100 % za pôrod, tak by si to rozmysleli, a rodili by doma, aby ich to vyšlo lacnejšie.


47.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:57 avatar
No ale veď to nie je potrebné = som ti vysvetľoval že preto máme poistenie aby sme nemuseli platiť 100%
Súhlasí Lemmy


27.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:28 avatar
24. to je blbost, ludia si za kvalitu priplatia. to nie je standart.


30.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:31 avatar
Ale väčšina ľudí si nepriplatí. Toto je zasa štatistický fakt.
Súhlasí RighteousFred


32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:32 avatar
Najprv treba viac zarábať a potom si budú môcť priplatiť


38.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:39 avatar
Scarlette ale len keď na to majú
Súhlasí Lemmy


46.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:57 avatar
38. ked maju ludia na hovadiny, mozu mat aj na kvalitne potraviny ( este sa to aj rymuje  )
Ale tak v zahranici existuju aj komunity, ( ako som sa uz zmienila) kde spolocne nakupuju z bio farmy atp. cize maju kvalitnejsie potraviny, aj cenovo vyhodne. jop
Súhlasí Lemmy


48.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:58 avatar
Lenže ľudia, všeobecne, takto nerozmýšľajú.
Súhlasí Scarlette


49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2018, 23:59 avatar
Verím tomu, že tí, ktorí robia za minimálnu mzdu si veľmi vyskakovať nemôžu


50.
označiť príspevok

Scarlette žena
   20. 5. 2018, 00:01 avatar
49. teraz pisem ze sa to da aj inak. cele slovensko urcite nema minimalku  


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   20. 5. 2018, 00:02 avatar
Preto som napísal : Len ak na to majú - na takých som narážal, ktorí musia brať to najlacnejšie


52.
označiť príspevok

Scarlette žena
   20. 5. 2018, 00:03 avatar
51. teraz pisem ze nemusia. vezmu si z farmy, a mali by to este aj lacnejsie.


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   20. 5. 2018, 00:04 avatar
Písala si že tak to funguje v zahraničí


54.
označiť príspevok

Scarlette žena
   20. 5. 2018, 00:17 avatar
53. urcite aj na SR niekde, keby aj nie, nie je tazke aby si take komunity ludia vytvorili


28.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:30 avatar
Aby predal lacno, pchá do husacieho krku nasilu potravu. Ani nevieš, aké je to bolestivé pre hus.

Pozri:

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

-era- muž
   19. 5. 2018, 19:43 avatar
Neviem... Teórie a kalkulácie sú OK... ale fakt niekto z vás pociťuje nejaký negatívny dopad toho, že počet ľudí sa zvyšuje?


4.
označiť príspevok

RighteousFred
   19. 5. 2018, 19:54 avatar
U nás nie, ale choď ďalej na západ.
Súhlasí Lemmy


5.
označiť príspevok

-era- muž
   19. 5. 2018, 19:57 avatar
4 Priblíž mi niečo konkrétne. (Ale ak myslíš migrantov, tak to nie je žiaden argument na svetové preľudnenie. )


6.
označiť príspevok

RighteousFred
   19. 5. 2018, 20:09 avatar
Nieje? keď myslíš.... wau....


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:02 avatar
Preľudnenie spočíva v tom, že to rýchlo narastá. Teraz 7 miliárd, o pár rokov 10, neskôr 50 miliárd. Uživia sa?


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:08 avatar
Niektoré živočíšne druhy vymierajú v dôsledku zásahov ľudí do prostredia. Veľa ľudí znamená málo životných podmienok pre ostatné živočíchy. Dažďové pralesy likvidujeme kvôli drevu. Vo vode nám pláva plast. Mikroplastové častice, ale smrteľné.


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:09 avatar
Bude boj o potraviny. Dnes majú miliardy ľudí problém nasýtiť sa. Hladuje mnoho ľudí.
Súhlasí Scarlette


13.
označiť príspevok

Scarlette žena
   19. 5. 2018, 23:10 avatar
9. do 30 rokov bude 80% dazdovych pralesov fuc, ale je toho ovela viac. my sme v podstate ta posledna generacia


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 5. 2018, 23:11 avatar
Ale to sa prejaví na počasí. Predsa dažďové pralesy majú zásadný vplyv na klímu.
Súhlasí RighteousFred


55.
označiť príspevok

attis
   20. 5. 2018, 12:45 avatar
Zo všetkého vyplíva,že ľudstvo,si buduje moc na úpadku.


56.
označiť príspevok

attis
   20. 5. 2018, 12:59 avatar
Chce teda ľudstvo svoj úpadok? - Nemôžeme predsa prijať, že by ľudia chceli úpadok celej
civilizácie. Pozorovanie to potvrdzuje. Chcú ho, pretože žijú naďalej automaticky po starom. Chcem
vám objasniť, prečo to chcú. Stačí, keď vám poukážem len na niektoré javy, potom vám môžu
byť tieto javy istým objasnením. Nevideli ste ešte poletovať hmyz v izbe, kde bolo horiace svetlo a
ako sa tento hmyz vrhá do tohto horiaceho svetla? Ak budete niekedy študovať tento fenomén,
získate obraz nálady ľudstva súčasnosti. Je len potrebné prírodné javy brať ako to, čím sú, ako
symptómy pôsobiacich síl vo vesmíre“
Súhlasí -era-
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:34,  Bijjou- vieš čo je idea? Idey produkuje aj najväčší materialista, ktorý sníva o...
dnes, 21:32,  Gordulič si robí srandu len z kresťanstva z judaizmu či islamu mu lepí si robiť srandu
dnes, 21:30,  Edo robia si tam srandu z judaizmu, islamu ?
dnes, 21:29,  SSEdo maľuje hákové kríže ?
dnes, 21:26,  Bavím a na tom, ako tu hovoríte o jednom politikovi, pritom sú všetci rovnakí. Ide o...
dnes, 21:22,  Napísať nevie ale namalovať hakový kríž by zmakol cez obtahovaním cez kopirak
dnes, 21:21,  Jasné, keď nie je prítomné riešenie, dobrý je aj Hitler a holokaust. Tebe na tú hlavu...
dnes, 21:21,  Jano Gordulič a ako i silné reči o kus predbehli konzervatívne Slovensko . Ale do...
dnes, 21:13,  Dokážeš niečo napísať aj z vlastnej hlavy?
dnes, 20:49,  https://www.youtube.com/watch?v=zEBDVhGjcqs *21*39
dnes, 20:41,  Elfí trol Edo by sa vynímal na titulke knihy demagog
dnes, 20:38,  Samozrejme , že sa chyba stane . Ale u voličov ľsns je gramatika uhlavný nepriateľ . Pre...
dnes, 20:35,  super . aj to je málo . A to nevieš že mozok ti šlohli bez kluča
dnes, 20:34,  Lebo KSS je po smrti a smer žije . Keď smer zdochne Blaha rýchlo prebehne do ďalšej strany...
dnes, 20:32,  boli nám ukradnuté údaje na usb klúči, finančná strata 1300 eur
dnes, 20:32,  Blaha je dvorný demagog strany smer . Preto ho v strane držia lebo viaže na seba nemalé...
dnes, 20:31,  Blaha propaguje idee komunizmu, či ? prečo teda neposobí priamo v KSS ale v Smer
dnes, 20:29,  az sedem x ? *39
dnes, 20:29,  6. hej, ale ty s tvojím IáááQ píšeš yhrysko
dnes, 20:22,  Taká škodoradostná horlivosť, akú pácha neproletársky Blaha, veľmi poškodzuje sociálnu...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je dobré, keď ľudia dokážu tolerovať tých netolerantných.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(156 845 bytes in 0,498 seconds)