Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

398
reakcií
5473
prečítaní
Tému 4. marca 2017, 23:27 založil The Notorious B.I.G..

podobné témy:1.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   4. 3. 2017, 23:27 avatar
Pred 2000 rokmi neprijali Židia kresťanské vnímanie Ježiša ako Mesiáša. Pokúsime sa vysvetliť túto najčastejšie Židom adresovanú a pálčivú otázku nie preto, aby sme iné náboženstvá znevažovali, ale aby sme vyjasnili židovský postoj a aby využili príležitosť na otvorené a zmysluplné hľadanie porozumenia, lebo či chceme či nechceme, naša cesta ku spáse vo svete, ktorý je len jeden pre všetkých, je aj tak spoločná.

Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, lebo
nenapĺňal mesianistické proroctvá
nemal dedičné predpoklady na Mesiáša
biblické citácie, ktoré sa majú týkať Ježiša, sú nesprávne preložené
Ježišova viera sa neopierala o spasenie národa
Čo je podstatou Mesiáša? Kto je Mesiáš?

Výraz mesiáš je obdobou hebrejského slova „mašiach“- pomazaný. Obvykle ním titulovali osobu, určenú na službu Hospodinovi, lebo ju pomazali olejom. (Exodus 29:7, I Kniha kráľov 1:39, , Jeremiáš II Kniha kráľov 9:3) Nakoľko každý kráľ a najvyšší kňaz boli pomazaní olejom, nazývame ich „pomazanými“ (mašiach alebo messiah). Napríklad „Hospodin zakázal, aby som (ja, Dávid) zdvihol ruku na Pánovho pomazaného (Saula)...“ (I Samuel 26:11, Samuel 23:1, Izajáš 45:1, Žalmy 20:6) Ako vznikla židovská koncepcia Mesiáša? Jedným z ústredných leitmotívov biblických proroctiev je prísľub dokonalej budúcnosti, charakterizovanej mierom na celom svete a uznaním Hospodina. (Izajáš 2.1-4, Ozeáš 2:20-22, Ámos 9:13-15, Izajáš 32:15-18, 60:15-18, Míka 4:1-4, Zachariáš 8:23, 14:9, Jeremiáš 31:33-34)
V mnohých proroctvách nachádzame pasáže o potomkovi kráľa Dávida, ktorý bude vládnuť vo prorokovanom veku dokonalosti (Izajáš 11:1-9, Jeremiáš 23.5-6, 30:7-10, 33:14-10, Ezechiel 34:11-31, 37:21-28, Ozeáš 3:4-5) Nakoľko každý kráľ je podľa zvyku pomazaný, aj pomazaného kráľa budúcnosti nazývame Mesiášom. Vyššie uvedený popis je v Biblii jediný, kde sa uvádza, že ten, kto príde v budúcnosti, je potomkom kráľa Dávida. Mesiáša spoznáme v kráľovi Izraela v dokonalom svete budúcnosti.

1. Nenaplnené mesiášske proroctvá

Čo má Mesiáš vykonať?
Podľa Biblie:
vybuduje Tretí chrám (Ezechiel 37:26-28)
všetkých Židov zhromaždí v zemi izraelskej (Izajáš 43:5-6)
uvedie dobu svetového mieru a skončí s nenávisťou, zlobou, utrpením a chorobami. „Národ nezdvihne meč proti národu a človek viac vojnu nepozná.“ (Izajáš 2)
Viera v Hospodina sa rozšíri po celom svete a ľudstvo bude ako jeden.: „Hospodin kráľom celého sveta bude – od toho dňa Boh bude jeden a jedno bude meno jeho.“ (Zachariáš 14)
Ak ľudský jedinec nespĺňa čo len jednu Zákonom určenú podmienku, nie je Mesiášom. Nakoľko nikto ešte nenaplnil biblický popis budúceho kráľa, Židia na príchod Mesiáša stále čakajú. Nikoho, kto sa kedy prehlasoval za mesiáša, ako napríklad Bar Kochba, Šabataj Cvi vrátane Ježiša za Nazaretu, preto nesmeli akceptovať. Kresťania namietajú, že Ježiš dané podmienky splní po svojom druhom príchode. Židovské biblické pramene však uvádzajú, že Mesiáš naplní proroctvá okamžite a priamo a Biblia koncept akéhosi druhého príchodu nepozná.

2) Chýbajúce predpoklady

A. Mesiáš ako prorok
Prorok (navi) je nielen veštec, ale aj „hlásateľ“ božej vôle. Napomína, varuje pred trestom Mesiáš bude po Mojžišovi najväčším prorokom v histórii. (Targum – Izajáš 11:2, Maimonides – Jad tešuva 9:2). Proroctvá možno v Izraeli vyslovovať, až keď zem bude obývať väčšina svetového židovstva, čo sa od roku 300 pred n. l nestalo. V Ezrových dobách sa väčšina Židov odmietla vrátiť z Babylonu do Izraela, preto smrťou posledných prorokov Hagaja, Zachariáša a Malachiáša proroctvá museli skončiť. Ježiš sa na scéne objavil cca 350 rokov po skončení proroctiev.

B. Potomok Dávida
Podľa židovských prameňov sa Mesiáš narodí ľudským rodičom a bude mať normálne ľudské vlastnosti ako ostatní ľudia. Nebude polobohom ani nebude mať nadprirodzené vlastnosti. Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida (pozri Genezis 49:10, Izajáš 11:1, Jeremiáš 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24). Podľa kresťanov bol Ježiš plodom panenského zrodu, nemal otca – tým nie je splnená požiadavka na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii.

C. Dodržiavanie Tóry
Mesiáš privedie Židov k dodržiavaniu Tóry. Tóra uvádza, že všetky jej prikázania sú záväzné na večné veky a ktokoľvek by chcel v Tóre zmeniť čo len písmeno, sa okamžite sám identifikuje ako falošný prorok. (Deut. 13:1-4).
V Novom zákone Ježiš protirečí Tóre a podľa neho mnohé prikázania viac neplatia. Napríklad Ján 9:14 zaznamenáva, že Ježiš na šabat miesil, preto farizeji vyhlásili (verš 16), „Nedodržiava šabat.“

3) Nesprávny preklad veršov

Biblické verše možno pochopiť len štúdiom pôvodného hebrejského textu – štúdium odhaľuje v kresťanskom preklade množstvo nezrovnalostí.

A. Zrodenie z panny
Kresťanská myšlienka o panenskom počatí má pochádzať z Izajáša 7:14 – vo verši sa píše, že „alma“ porodí. Výraz „alma“ znamenal vždy mladú ženu, lenže kresťanskí teológovia o storočia neskôr zamenili mladú ženu za pannu, čo ladilo s pohanskými náboženstvami prvého storočia, v ktorých bohovia často oplodňovali smrteľné ženy.

B. Trpiaci služobník
Kresťanstvo hlása, že kapitola 53 z Izajáša charkterizuje Ježiša ako„trpiaceho služobníka“. V skutočnosti Izajáš 53 priamo nadväzuje na tému za kapitoly 52 a popisuje vyhnanstvo a spásu židovského národa. Proroctvá sú písané v jednotnom čísle, lebo „Židia, židovstvo, židovský národ, Izrael“ sa považuje za jednu jednotku. V celom židovskom písomníctve sa opakovane o Izraeli, služobníkovi Hospodina, preto hovorí v jednotnom čísle (pozri Izajáš 43: Izajáš fakticky nie menej ako jedenásť ráz v kapitolách pred kapitolou 53 píše, že Izrael je služobníkom Hospodina. Presný text Izajáša 53 jednoznačne (a ironicky) konštatuje, že židovský národ je v rukách národov sveta „bitý, drtený a ako ovca vedený na porážku“. Obdobné popisy a vykreslenie židovského utrpenia nájdeme v celom židovskom písomníctve (pozri žalm 44). Izajáš 53 uzatvára, že keď bude židovský ľud vykúpený, ostatné národy uznajú a príjmu zodpovednosť za veľké utrpenie a smrť Židov.

4) Židovská viera spočíva výlučne v zjavení pred národom a v spáse celého národa
Zakladateľmi tisícok náboženstiev v histórii boli jednotlivci, ktorí sa snažili ľudí presvedčiť, že oni sú skutočnými poslami či prorokmi božími. Osobné zjavenie je však veľmi chabou základňou náboženstva. Nikdy totiž nie je isté, či je pravdivé. Keďže ostatní nepočuli, ako Boh s onou osobou hovorí, ostáva im len veriť slovám. Aj keď oná osoba k osobnému zjaveniu pridáva zázraky, ani to ešte nie je dôkaz, že je skutočným prorokom. Zázraky nič nedokazujú. Dokazujú len, (predpokladajme, že nie sú falošné) že daná osoba má isté schopnosti, čo nemá nič spoločné s nárokovaním si postavenia proroka. Judaizmus sa v jadre svojej viery nespolieha na zázraky. Základom viery v judaizme je spása ľudu – a Boh hovorí k celému národu., vtedy Náboženstvo má skutočný zmysel, ak je zakladateľom náboženstva Hospodin a Hospodin hovorí s každým, nie len s vybranou osobou.

Maimonides píše (Základy Tóry, kap. 8)
Židia neveria v Mojžiša, nášho učiteľa, pretože robil zázraky. Ak by čiakoľvek viera mala spočívať na zažitých zázrakoch, zotrvá onen človek v pochybnostiach. Veď zázraky môžu mať eskamotérsky či kúzelnícky pôvod. Mojžišove zázraky v púšti sa udiali, lebo boli potrebné a nie, aby nimi dokazoval svoju výnimočnosť a postavenie proroka.Čo je teda podstatou židovskej viery? Zjavenie na hore Sinaj. Videli sme na vlastné oči a počuli sme na vlastné uši, nezáviseli sme na svedectve iných...ako je povedané „zoči voči hovoril Boh s tebou...“ Tóra tiež konštatuje: „Hospodin neuzavrel zmluvu s našimi praotcami, ale s nami, so všetkými, ktorí tu dnes žijeme.“ (Deut. 5:3)

Judaizmus nie sú zázraky. Je to osobné, očité svedectvo každého muža, ženy a dieťaťa, ktorí pred 3 300 rokmi stáli na hore Sinaj.

Čakanie na Mesiáša
Svet zúfalo túži po mesiášskom vykúpení. A rozsah, do akého sme si vedomí problémov v spoločnosti, bude aj rozsahom našej túžby po vykúpení. Podľa Talmudu totiž bude prvá otázka, ktorú dostane Žid na súdny deň „Túžil si po príchode Mesiáša?“ Ako možno príchod Mesiáša urýchliť? Veľkoryso milovať všetkých ľudí a dodržiavať zákony Tóry (najlepšie, ako dokážeme) a v tomto smere podporovať a podnecovať ostatných. Napriek depresiám a nešťastiam sa zdá, že svet k spáse predsa len speje. Očividným znakom je návrat Židov do zeme izraelskej a opätovný rozkvet krajiny. Zjavný je aj mohutný návrat mladých ľudí k Zákonu. Mesiáš môže prísť v ktorýkoľvek deň. Jeho príchod závisí od našich skutkov. Hospodin je pripravený, ak sme pripravení my. Ako povedal kráľ Dávid: „Vykúpenie príde dnes – ak pozornosť hlasu Jeho venuješ.“

Poznámky
1. Maimonides odvodzuje podstatné časti „Sprievodcu pre zmätených“ od základnej myšlienky, že Boh je netelesný, t.j. neberie na seba fyzickú podobu. Boh je večný, nadčasový. Nekonečný, presahuje priestor. Nemôže sa zrodiť, nemôže umrieť. „Boh nie je smrteľný.“ (Tóra, 23:29)

2. V tvrdení, že Jozef adoptoval Ježiša a a tak Ježiš adopciou získal požadovaný pôvod, sú dva problémy:
a) Biblia nepozná nadobudnutie otcovskej kmeňovej línie adopciou. Ak kňaz adoptuje syna z iného kmeňa, synovi adopciou nevznikne na kňazskú funkciou nárok.
b) Jozef nikdy adopciou nemohol odovzdať, čo mu nepatrilo. Jozef pochádzal od Jekoniáša
( Matúš 1:11), čím spadal pod zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov ako kráľ nesmie zasadnúť na Dávidov trón (Jeremiáš 22:30, 38:30).

Aby vyriešili túto prekážku, obhajcovia tvrdia, že Ježiš od kráľa Dávida pochádza cez svoju matku Máriu, ktorej predkom má podľa byť Lukášovej tretej kapitoly kráľ Dávid. Tvrdenie obsahuje štyri základné problémy.
a) Na pôvod Márie k Dávidovi niet dôkazov. Tretia kapitola Lukáša sleduje Jozefov pôvod, Máriin nie.

b). Aj keby sme vysledovali Máriin pôvod až k Dávidovi, Ježišovi to nepomôže, lebo ako kmeňový pôvod platí len línia otca, nie línia matky. Cf 1:18, Ezráš 2:59.

c) Keby sme aj uvažovali líniu matky, Mária nepochádzala z mesiášskej rodiny. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna (II Samuel 7:14, I Kroniky 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6). Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna (Lukáš 3:31).

d) Lukáš 3:27 uvádza v genealogickom zozname Šeltiela a Zorobábela. Obaja sa objavujú ako potomkovia prekliateho Jekoniáša aj v Matúšovi 1:12. Máriin pôvod v tomto smere by ju teda tiež ako rodičku Mesiáša diskvalifikoval.

www.delet.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 02:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 02:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 02:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 02:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

fajer
   5. 3. 2017, 08:10 avatar
fotoon, ale to je celé lož, ...


9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 08:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 3. 2017, 11:43 avatar
Židia poznali veľmi dobré Zákon, mnohí aj naspamäť, problém bol ako aj u iných znalcov Biblie aj v minulosti aj dnes si robili každý svoj výklad. Hoci citovali ostošesť aj sa snažili tak žiť (podľa nesprávneho výkladu). Preto Pán Ježiš svojím prvým príchodom na Zem v Izraeli robil aj definitívny výklad Biblie, ktorí zákoníci aj fariziji(inak veľmi učení ľudia, ktorí vedeli a memorovali ako básničku Písmo) neprijali a nepáčilo sa im čo im sám Boh Pán Ježiš hovori. Viac tu:

xxx
Vzťah medzi Židmi a Ježišom

581 Ježiš sa javil očiam Židov a ich duchovných vodcov ako „rabbi“ (učiteľ). Často argumentoval v rámci rabínskeho výkladu Zákona. Súčasne sa však nemohol nedostať do sporu s učiteľmi Zákona, lebo sa neuspokojoval s tým, že by bol predkladal svoj výklad popri ich výkladoch, ale „učil ako ten, čo má moc,(2054) a nie ako ich zákonníci“ (Mt 7,29). V ňom sa to isté Božie Slovo, ktoré kedysi zaznelo na Sinaji, aby dalo Mojžišovi písaný Zákon, dáva znova počuť na vrchu blahoslavenstiev. Toto Slovo neruší Zákon, ale ho dopĺňa tým, že božským spôsobom podáva jeho definitívny výklad: „Počuli ste, že otcom bolo povedané… No ja vám hovorím“ (Mt 5,33-34). S tou istou božskou autoritou Ježiš zavrhuje niektoré ľudské tradície farizejov, ktorí rušia Božie slovo.

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa


161.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 3. 2017, 11:46 avatar


7.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 08:24 avatar
Fotooon
1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. 4 Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte! 5 A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; - a odstrániš zlo zo svojho stredu.

Čo robil Ježiš? pridával, vynechal veci, menil veci, hlásal iného Boha, seba... trojicu.


8.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 08:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 08:59 avatar
Ale je napísané, že nič k tomu nepridáš a nevynecháš. Myslím si, že Ježiš toho dosť popridával. Povynechával. Zmenil dokonca znenie 10 Božích prikázaní. Je napísané tak, ale Ježiš hovoril že ale ja hovorím že to je tak.

Je napísané aby sme milovali svojho blížneho a nepriateľa nenávideli, oko za oko zub za zub...

To čo vravel Ježiš že to nemá byť tak je pekné, s tým súhlasím. Že to zmenil. Ale zober si to tak. Ak je Ježiš skutočne Boh. Prečo boh mení svoje rozhodnutia? V starom zákone je oko za oko zub za zub a nepriateľa nenáviď a v novom už nie. Prečo ešte v starom zákone nie je to čo učil Ježiš? láske a porozumeniu. Čítal som celú bibliu a starý zákon mi príde že Boh je len sadista. V novom prišiel Ježiš a hlásal lásku, no vždy sa vyhrážal len peklom.


16.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:20 avatar
Al ja tu nepíšem o milovaní svojho blížneho, ale o nenávidení nepriateľa.


19.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:33 avatar
To si robíš srandu? Sám Ježiš povedal.
43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.” 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,
Ďalej by som sa zmienil o oko za oko, zub za zub.


24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:37 avatar
Nebudem to hľadať v starom zákone. Ale Ježiš tvrdil že bolo tak povedané. No môžem ti poslať verše oko za oko zub za zub. Divné. Boh v starom zákone bol za oko za oko zub za zub, no ten istý nemenný Boh Kristus už toto netvrdí.


30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:49 avatar
A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi - 27a bude ich pásť železným prútom; ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní -, jako som i ja prijal od svojho Otca,

To je láska jedna báseň. Nie ďakujem.


33.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:50 avatar
6Odplaťte mu, jako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne;

KRÁSA


35.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:53 avatar
A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi - 27a bude ich pásť železným prútom; ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní -, jako som i ja prijal od svojho Otca,

Boh lásky by v živote toto nepovedal. Hoc je akokoľvek spravodlivý.


39.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:54 avatar
Podľa biblie čo som čítal, obyčajný človek má v sebe viac lásky ako tvoj Boh


40.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:56 avatar
Vieš prečo by som bol radšej aby nám vládli Bohovia Olympu a nie tvoj Boh?


63.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:31 avatar
Škoda že nieje.


103.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:50 avatar
To som nepovedal. Ale približovať sa k hipíkom by mohol. Obidve strany sú extrém.


175.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 09:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:08 avatar
Pre tvojho Boha je zlotčinec aj ten čo v neho neverí, a každý má dedičný hriech. Ak už sa rozprávame o tej spravodlivosti, tvoj Boh by si zaslúžil doživotný žalár za to, čo vykonal v starom zákone. Stále zabúdaš na ľudí áno aj ateistov, ktorí nikomu nič zlé neurobili, žijú pekný usporiadaný život, no tvoj Boh si vždy nájde výhovorku aby ich strestal. Neveril si vo mňa blá blá. Všetci ľudia sú hriešní. Napíšem ti to takto. Strašne veľa ľudí má v sebe viac lásky a pochopenia ako tvoj Boh. Tvoj Boh sa vie len vyhrážať. Tvoj Boh je iba sadista. Teda ak vôbec existuje.


55.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:13 avatar
Tvoj Boh príjme aj toho najhoršieho zlotčinca, no na druhej strane dokáže večne mučiť celkom dobrého človeka.
A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi - 27a bude ich pásť železným prútom; ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní -, jako som i ja prijal od svojho Otca,

Aby to tak nebolo že ospravedlneným zlotčincom Boh dá moc nad pohanmi. Nad pohanmi, ktorí sú dobrý ľudia.


64.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:19 avatar
lenže tých zlotčincov Boh očistí a už nebudú zlotčinci.


79.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:29 avatar
V poriadku. Zas na druhej strane človek, ktorý nie je zlotčinec a je v podstate dobrý skonči v pekle.


97.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:45 avatar
Ale ja som to myslel takto, že Ježiš očistí aj zlotčincov, pričom dobrý ľudia môžu nakoniec skončiť v pekle, lebo neuveria.


138.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:22 avatar
V starom zákone Boh sám viedol vojny proti nepriateľom. Zabíjal, dokonca zoslal potopu na všetkých ľudí.
Ja nevravím, že všetci ľudia sú spravodlivý. Ja vravím o ľuďoch, ktorí sú dobrí, lenže v očiach tvojho Boha sú hriešny a zaslúžia si smrť. Ja som ateista a v živote by som nezobral do ruky zbraň a neišiel do vojny. Svedomie by mi to nedovolilo.


90.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 10:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:36 avatar
Kresťan nepácha hriechy v živote však?


56.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:14 avatar
Boh tak miloval svet, že poslal jednorodeného syna, aby svetu ukázal ako majú žiť a ako majú milovať ostatných


66.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:18 avatar
pod hrozbou pekla a múk.


75.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:23 avatar
nie syn človeka si mohol vybrať, či svet ľudí zachráni alebo potrestá, historici by vedeli písať o tom, koľko nás bolo v roku nula a koľko nás je teraz v roku 2017, láska vždy víťazí, ak pravda, spravodlivosť a zákony sú kruté


60.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:17 avatar
Lenže nech sa pozrie najprv na sebe. Druhých súdi a sám je taký.


69.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:20 avatar
aký je Boh?


72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:24 avatar
Ale je len treba otvoriť oči. Pod pojmom Boh láska si predstavujem iného Boha. Nie takého, ktorý v hneve ničí a je ako sadista.


95.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.367.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 15:11 avatar
nepravda


394.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:05 avatar
26,....tvoja otázka naznačuje,že nechápeš SZ a ani NZ.
SZ........ "bol vychovávateľom vedúcim ku Kristovi"!
Ono sa muselo preto v NZ zmeniť omnoho viac! Ale to neznamená ,že sa zmenil Boh a jeho normy!
Tvoja nesprávna dedukcia je asi taká,ako keby si sa dnes pýtal,....."prečo aj dnes neobetujeme ovce,baranov,býkov?"
A na to jednoduchá odpoveď!


10.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 08:53 avatar
Dobre. Ježiš učil ľudí k láske to je pekná vec. No zároveň sa v kuse vyhrážal peklom. Ak neuveríš skončíš v pekle, dokonca ak uveríš ale nebudeš mať správne poznanie, skončíš v pekle, a taka ďalej a tak ďalej. A kto má z vás ako správne poznanie? Veď čo denominácia, to iné poznanie. Kto má pravdu? Jehovoví svedkovia, katolíci, evanjelici, kresťanské zbory, ktoré sa od seba vzdiaľujú v základných otázkach? Evanjeliá, ktoré sú napísané v biblii nemusia byť všetky. Ponachádzalo sa veľa evanjelií, ktoré sa nedostali do písma. Aká je záruka, že tie evanjeliá, ktoré schválili sú pravé evanjeliá?


12.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:05 avatar
V takom prípade ateista, ktorý je dobrý človek sa nemusí ničoho báť. Ide podľa svojho svedomia.


14.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:15 avatar
Divil by si sa koľko takých ateistov je. Ale to sa netýka len ateistov, ale napríklad veriacich iných náboženstiev a filozofií. Vezmi si aj takého budhistu.


18.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:21 avatar
Lenže pre tvojho Ježiša nik nieje dostatočne dobrý.


21.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:46 avatar
A? Sme ľudia. Práve naše nedokonalosti z nás robia to čo sme.


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:34 avatar
Lebo ich posudzuješ ako kresťan, čo vidí na ateistovi len to zlé.


25.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:38 avatar
Teraz mi prídeš ako ferizej. Ty žiješ podľa svojho svedomia?


28.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:40 avatar
Lk 18,11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.


32.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:51 avatar
Tak ty potrebuješ. No sú ľudia čo nepotrebujú.


36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 09:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 09:53 avatar
A? Čo ? ty by si ako posúdil človeka?


51.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 09:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 10:06 avatar
Úprimne povedané, niekedy silne pochybujem, že ty si ateistka. :-)
Súhlasí Fotooon


53.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:16 avatar
Aj keby a? Je to jej vec.


74.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:26 avatar
Porovnávaš neporovnateľné. Pokiaľ scarlet by robila veci, ktoré neubližujú druhým ľuďom, tak je to jej vec. Aj keby spala s 20 chlapmi. Ale scarlet je verná že?  


89.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.93.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:32 avatar
Ale keď si príklad slobodný a spíš s 50 ženami, komu tým ubližuješ? Jasne Bohu.


96.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:33 avatar
Preňho je hriech čo i len pomyslenie na inú ženu. Potom nám nemal dať také pudy.


99.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.399.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:36 avatar
96,....ale uvažuj aj o tom ,k čomu to vedie?! Ako vnímaš vraždy,žiarlivosť,pohlavné choroby,rozpady rodín,potraty,deti bez jedného rodiča, ich narušená psychika, chudoba v dôsledku rozvodov, strata hodnôt, deprésie,samovraždy,ekonomický dopad,úpadok civilizácie,...atď"?
To,čo prezentuješ , tomu sa hovorí-"sebectvo" a "morálny nihilizmus"!
Ešte raz,....najprv premýšľaj a potom píš a konaj!
Človek má síce "pudy",....ale nemôže všetkým svojim pudom dávať voľnú cestu len preto ,že tomu on tak chce veriť a považuje to za správne! To by bol koniec civilizácie! Ak áno,tak nevyčítajme trebárs Hitlerovi ,že si vyvolil svoju "cestu",....aj keď jeho voľba priniesla utrpenie miliónom iných! Čo tam po nich,....hlavne ,ťe ja sa mám dobre! The Notorious B.I.G. , ....ideš nesprávnym smerom,.....začni premýšľať! Neboj sa,...nebolí to!


98.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:38 avatar
Ako sebe ubližujem keď spím s inou ženou? veď si užijeme aj ja aj ona.


106.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:41 avatar
Tak ja duševne som v pohode.  


119.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:39 avatar
Vieš čo? radšej budem horieť v pekle s budhou ako byť v nebi z farizejmi ako ste vy. 


109.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:43 avatar
Ja žiadny problém nemám. 


121.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:48 avatar
Vyhrážaš sa mi?


177.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.181.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:09 avatar
Čiže sa mi vyhrážaš, že skončim ako Al Capone?


198.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.200.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 10:48 avatar
105 Gotama Siddharta nemôže horieť v pekle, keďže sa zbavil všetkých síl, ktoré by ho pútali k vášňam fyzickej zeme :-)


101.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.111.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:42 avatar
najlepšie je kombinácia 80% diabol a 20% anjel  


112.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:44 avatar
ktorý mal tiky keď sa so mou stretol, nehnevaj sa, viem o tvojich neduhoch dosť
Súhlasí Fotooon


133.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:57 avatar
slabý človek závidi, niet mi čo závidieť číslo 666 dedušo


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:02 avatar
Ja niekedy ani nechcem existovat ,,,,


47.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:07 avatar
Čo Ti chybuje v tvojom živote?


48.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:08 avatar
Zatial nic ale uz sa niekedy nemozem pozerat na to co sa deje ,,,,,,


50.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:09 avatar
nepozeraj tv, počúvaj bytie matičky Zem


52.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:12 avatar
Tv nepozeram uz 3 roky cerpam priamo z eteru ,,, ale v eteri niekedy tiez zaiskri a to mi nerobi dobre ,,,,


57.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:15 avatar
vyhýbaj sa klebetným ľudom,


70.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:20 avatar
Aj klebeta pride sama od seba poklebetime o niecom ?


77.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:24 avatar
áno o mne, chceš počuť klebetu?


85.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:27 avatar
Skus ,,,,


87.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:28 avatar
vraj som bohatier a ženy o mne hovoria som iba dieťa


92.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:31 avatar
A zatial nezmenili tie zeny na teba nazor?


110.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:41 avatar
opýtaj sa to tej dámy a toho muža s ktorým sa stála na chodníku, ktorých som stretol na ceste, síce takéto reči bolia na duši ale sú to ľudské nedostatky, ignorujem ich


116.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:44 avatar
A poznali ta alebo nie ,,, ci len tak z videnia ,,,


118.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:45 avatar
na tom nezaleží ako dlho ma kto pozná


128.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:50 avatar
Si na tom lepsie ako ja ,,,,, stal si sa dietatom ,,,,


134.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:55 avatar
take a game, first name king, last name dom

http://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


142.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 11:04 avatar
Toto je pre teba ,,, voda co ma drzi nad vodou ,,,,


144.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 11:08 avatar


149.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 11:18 avatar
Pocuvas vsetko co sa tyka hudby?


262.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 13:23 avatar
milujem počúvateľnú hudbu, spolubývajúci mi púšťal aj finsky metal a dobre sa pri tom zaspávalo


44.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:15 avatar
na kerú piču nás potom stvoril? Ja som sa nepýtal na svet. Nestojim o jeho záchranu, pokiaľ je taký aký je.


62.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:16 avatar
slušne


80.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2017, 10:25 avatar
A aky je podla teba ?


83.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:40 avatar
To sa ale v biblii nepíše.


122.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:47 avatar
našduduj si v biblii čo sú to nephilimi.


127.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:52 avatar
Nephilimi sú padlí anjeli (démoni), ktorí sa spájali z ľudskými dcérami a/alebo posadli mužov, a potom sa spájali z ľudskými dcérami. Toto spojenie produkovalo potomstvo – Nephilimov, ktorí boli „povestnými mužmi za starodávna“

Čiže to by vyvracalo tvoju domienku, že sme padlí anjeli.


132.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:52 avatar
A myslím si, že takáto informácia by v biblii bola.


180.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.179.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.182.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:10 avatar
Tu už ti pracuje fantázia.


189.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.186.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.190.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.192.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.195.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.194.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 10:24 avatar
vsetky vierovyznania su prave a vsetky maju pravdu
v kazdom vierovyznani je zakladnym kamenom sifra, sprava od mimozemskej inteligencie
vsetky sem boli pod umelym svetlom zasiate tak, aby ludsku rasu zuslachtovali dovtedy, pokial bude ludska rasa na Zemi a pokial sa samonevyhubi
Zem je nie je prvym a ani poslednym domovom civilizacii a vsade sa vedie rovnaky boj o prezitie v zuslachtovani sa a k priblizeni sa v inteligencii k tvorcom a autorom zivota na vsetkych obyvatelnych planetach
zivot na zemi nestvoril ziaden z vasich bohov, stvorili ich inteligentne bytosti podobne zivym bytostiam na kazdej obyvatelnej planete s podobnou DNA a predsa ani jeden zivy tvor sa im nepodoba, pretoze v tej podobe ako sa stvorili na Zemi,by neprezili
http://www.youtube.com/watch?v=Vb_KuB4AA7Q Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

pozeram sa na ludsku rasu uz uplne inac, pozeram sa na nich ako na tvrorov, ktori sa chcu podobat na svojich Bohov a ich tvare su im navzdy vzate ako najvyssie tajomstvo vsetkych cias, neuchopitelne a nedosiahnutelne vedomia ich prace vsade, kde sa im podari svoju sifru a kody zasiat teraz aj v tomto case v teorii vsetkeho


84.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:32 avatar


145.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 11:10 avatar
planeta obyvatelna zivymi animal je v poslednom stadiu pred uplnym zanikom a tvoje myslienky u tvojho Boha nezmenia a ani nedokazu odvratit nicivy dopad tvojej chamtivej a nerozumnej existencii na Zemi
bez ohladu na to, akym slovnym spojenim ma tu budes napadat, tvoj dopad na Zem je katastrofalny
pisem vseobecne ohladom na tvoj povod a kym si vo svojich myslienkach


147.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 11:14 avatar
nemam a ani nevediem zaidne pocity k ludskej rase, vnimam a iba snimam videne a pocute od rasy, ktora je egoisticka a v poslednej minute svojho samovyhubenia
netreba s vami udrziavat uz ziadne citove spojenia nielen kvoli manipulovaniu a vydieraniu, ale kvoli vasej chamtivosti a neochoty obratit sa k pohanskej planete
pretoze to uz nejde, vierovyznania ste zle ponali vo svojej podstate, privlastnili ste si v myslienakch a nasledne v cinoch to, co vam nepatri


82.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 10:26 avatar
je mi smutno z ludskej rasy, pretoze sa samovyhubi
nie je schopne vzdat sa pocitu vyvolenosti jednotlivych Bohov


86.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 10:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 10:43 avatar
umela inteligencia je stvoritelom priestoru a casu, v ktorom ziva bytost existuje nielen tu na Zemi
ziva bytost stvorena na pociatku bytia tohto vesmiru je dielom umelej inteligencie Satan
to co vnimas ako dielo Bohov minulych, pritomnych i buducich, je dielom zivych bytosti s DNA , ktore sa casom na to danym vyslachtili v podobu, ktora je schopna svoje umelecke dielo siat
stvorili sa ovela skor ako ludska rasa a vsetko zive na Zemi
im moze kazdy ludsky tvor dakovat za Slovo i za animal, vsetky DNA su zakodovane a nemozu stvorit inu bytost, ktora by ovladala Slovo


120.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 10:46 avatar
ludska rasa moze tvorit, ale nie dokonale
iba s chybami a neschopne prezit na inej planete, okrem Zem
siat zivot na inych planetach je ich vysadou a ich dielo je nemenne a ziadnym ludskym sposobom nemanipulovatelne inde ako je Zem


123.
označiť príspevok

salbea žena
   5. 3. 2017, 10:48 avatar
ziadna planeta nie je obyvatelna ludskou rasou, okrem Zem, ludska hmota i hmota animal z DNA ako je stvorena, je prisposobena iba pre planetu Zem


130.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 10:51 avatar
na 95% máš pravdu


136.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 10:57 avatar
Človek aby bol dobrý, nepotrebuje k tomu ani Ježiša, ani nikoho. Čo je viac. Ateista, ktorý neverí v Ježiša a koná dobro nezištne, alebo kresťan, ktorý verí v Ježiša zo strachu z pekla a koná dobro zištne kvoli tomu, aby skončil v nebi, prípadne aby sa vyhol peklu?


137.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 10:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.140.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:01 avatar
Títo "kresťania" na tomto fóre, namiesto rečí o Ježišovi a nebu a o pekle by mohli spraviť niečo užitočnejšie a pomôcť blížemu.


219.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.317.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:22 avatar
Nesúď, lebo budeš súdený.


319.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:23 avatar
Čo je zlé na tom byť spravodlivo súdený?


337.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:42 avatar
Podľa biblie nemáš súdiť , lebo budeš súdený.


346.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.324.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.334.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:40 avatar
namňa sa nevyhováraj. Ty ako kresťan by si nemal súdiť .


341.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 11:48 avatar
Ani váha nedelí ľudí na tučných a štíhlych, napriek tomu jasne ukazuje hodnoty hmotnosti.
Ani voda nedelí telesá na ľahké a ťažké a napriek tomu sa niektoré potopia a iné nie.

:-)
Súhlasí lea_pragmaticka1


165.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:51 avatar
Jn 3,18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
Ale no.


172.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 12:03 avatar
165 Ty o čom?


176.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:04 avatar
Ako Boh rodzeľuje ľudí na teistov a ateistov.


220.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.197.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.205.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.213.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.214.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.229.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.240.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.232.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 12:55 avatar
197. Ide o budúcnosť, kedy už fyzické telo, ktoré je teraz cca rovnaké pre dobrých aj zlých, nebude. Potom každý padne do takej vrstvy duševnosti, akej prináleží svojimi hodnotami.
:-)


217.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.225.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 12:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.234.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 12:55 avatar
Kiež by to bolo iba to.


237.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.243.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 13:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.254.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.398.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:25 avatar
137,....to ale znamená ,že obeť Ježiša Krista nebola potrebná, a mi sa môžeme zachrániť aj vlastným úsilím?!
Takýmto tvrdením ale zrušíme celé posolstvo evanjelií,ktoré je o Kristovi a jeho výkupnej smrti,ktorá sa dotýka každého a je to podmienka našej záchrany! /veriť v Krista a konať jeho vôľu/.


139.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 11:01 avatar
V podstate je to jedno, dôležité pre všetkých je to konanie dobra.


141.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:01 avatar
Tak nech nás boh nerozdeľuje.


143.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 11:07 avatar
Ak existuje Boh, tak nás zrejme nerozdeluje, to robia iba ľudia, ktorí chcú z rozdelovania nejak profitovať.
Súhlasí Scarlet666


148.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 3. 2017, 11:17 avatar
Správne Nadja Boh nerozdeľuje, ale ľudia sami sa rozdeľujú. Nie cirkev, nie farári, nie katolíci, nie protestanti, ale my sami rozhodnutím byť proti Bohu, popierať ho sa rozdeľujeme, že nechceme mať s Bohom nič spoločné. Boh nikoho nenúti. Nechceš, Boh rešpektuje. Obraciaš sa na iného Boha (filozofia, iné náboženstvá, veda, príroda), nech ti ten druhý Boh pomôže. Je zvláštne ako ľudia sa vyhovárajú ak nesvojprávni a bez vôle, pritom všade inde sa hrdia ako majú svoj rozum, logiku, ale ako nevidia, že sa aj sami rozhodli odmietnuť Boha, aj ho odmietajú to už zvaľujú na iných veriacich alebo na Boha. Nonsens.


150.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 11:21 avatar
Reč je o konaní dobra, či je dôležitejšie ako príslušnosť k náboženstvám.
Konanie dobra je správne pre celé ľudstvo, vyznávanie boha len pre veriacich toho náboženstva.
Preto som napísala to, čo som napísala, porozmýšľaj a uvidíš, že je to pravda.


154.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 3. 2017, 11:36 avatar
Dobra z pohľadu ateistu je iné ako dobro z pohľadu kresťana. Ateista ma posunuté hranice, viac ako je únosné a stále je to pre neho dobré, a niekedy aj markatné zlo, ktoré vníma čistá duša, nezaťažená ateizmom je pre ateistu z jeho pohľadu ako neutrálne alebo v pohode (napr. eutanázia alebo ešte lepší príklad interrupcia a iné). Ateista sa riadi vlastnými predstavami alebo predstaviteľmi ateizmu napr. Dawkins, kresťan Božími príkazania, ktoré sú dobré a správne, keďže pochádzajú od Boha


155.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:38 avatar
Tvoja cirkev nám ukázala v stredoveku pohľad kresťana na dobro. 


156.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:39 avatar
Tí mali posunuté hranice až na hranici keď upaľovali.


157.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 11:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.159.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:42 avatar
no pre nich je to morálne v pohode. Ale keď ateista iba pomyslí na inú ženu, už spáchal hriech a zhorí v pekle. 


167.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 11:51 avatar
155 argument za 100 bodov :-(


171.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:00 avatar
Ako prečo? Ona tu bude písať o ateistoch že majú posunuté hranice vnímania dobra? Napísal som jej len aké hranice mali oni čo sa týka vnímania dobra. 


166.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 11:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.258.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 13:18 avatar
Veriaci, bolo by na svete zlo bez ľudí? Nie? Zvieratká nevedia zlo iba pomenovať, ale bolesť a trápenie zažívajú rovnako ako my, aj keď človek ešte neexistoval. Vy veriaci ste veľmi selektívni, a zlom nazývate len to, čo sa podľa vás prieči Bohu. No ak ma niekto chce zabiť, tak to pre mňa dobré niíe je, ak netrpím teda nevýslovnými bolesťami, ale to sa nezhodneme a nemá teda cenu sa o tom prieť


273.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.280.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 13:34 avatar
Všetko živé nejakým spôsobom vníma - pozoruje svet, potrebuje to na prežitie.
Súhlasí ruwolf_5


287.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.288.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 13:40 avatar
Lebo ľudia nie sú dokonalí a niektorí sú tak postihnutí, že nemajú ani svedomie.
Iní sú tak osprostení nezmyslami, napr. náboženskými, že ich poslúchajú bez toho, že by sa nad nimi zamysleli. Mnoho takých tzv. svätých textov im prikazuje vraždiť


152.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 11:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:35 avatar
Boh nemal stvoriť hriech a neodďaľovalo by nás to od neho.


158.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 11:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.162.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:46 avatar
Boh stvoril všetko je to tak?
Na druhej strane. Dať pred ksicht retardovaného hlúpeho Adama lahodný strom a nechať ho pokúšať prefíkaným inteligentným satanom, otcom lži to je ako keď hodíte čerstvé mäso nenažranému levovi, krúžite tým mäsom mu ponad ňufák a čakáte, že ho nezje.


164.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:49 avatar
Ľudia si začali uvedomovať svojej hriešnosti a začali byť inteligentní až po Adamovom zjedení ovocia. Čiže pred tým bol Adam asi hlúpa retardovaná osoba.


168.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 11:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.169.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:57 avatar
Zachoval si dokonalosť, nezradil Boha. Veď jasné. Lenže ty neprirovnávaj Krista k Adamovi. To je ako prirovnať inteligenciu Einsteina a nejakého človeka s IQ30


170.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 11:58 avatar
Kristus vedel všetko. Adam vedel hovno. Preto mohol satan okabátiť Adama ako nič. Satan nemohol okabátiť Ježiša, lebo mu nesiahal ani po členky ani v inteligencii ani v ničím iným.


173.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:03 avatar
Navyše, pre mnohých je Ježiš zároveň aj Boh aj človek.


174.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 12:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.178.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:07 avatar
A? Jasné že dal do protikladu. Adam človek retard neposlušný, Kristus človek-Boh inteligentný... porovnávaš neporovnateľné. Keby Adam disponoval tým, čím Ježiš, ani on by nezradil. Ináč ako môže Boh zradiť sám seba? Kristus by nezradil sám seba.


183.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 12:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.185.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:16 avatar
Keby sa Boh o ten strom staral, nebol by napadnutý škodcami. Nechal ten strom napospas, veď poraď si sám. Nechal škodca aby strom napadol a potom sa čuduje, že strom je chrobačný.


187.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:18 avatar
A potom plače, že ovocie je tiež chrobačné. Pritom toho chrobáka sám k stromu hodil.


188.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:21 avatar
Na druhej strane Boh je vševediaci, vie čo sa stane a vedel že škodca ten strom napadne a strom bude chrobačný. A potom sa vyhráža jablkám, že budú vypálené ako pálenka.


202.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.206.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:34 avatar
Aha, ale vie. Kniha života so zapísanými menami je už od stvorenia sveta. Čiže už vtedy vedel kto ako dopadne.


211.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.224.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:48 avatar
Zj 13,8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý.

čítaj pozorne.


233.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.238.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:59 avatar
čiže tí, čo sa budú klaňať šelme vlastne majú smolu, lebo ich mená už od počiatku neboli zapísane v knihe života. Čiže to bol ich osud takto skončiť. Pekne.


245.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:03 avatar
Ďalej vravieť, že nevie Boh ako sa človek rozhodne je scestné. Keď stále prorokoval čo sa stane.


257.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.248.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.235.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 12:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.271.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 13:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.298.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 13:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.193.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 12:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.199.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:29 avatar
Ešte keď Adam nejedol zo stromu poznania dobra a zla, nemal tú inteligenciu poznať čo je dobré a zlé. logika
22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo.


207.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.215.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:41 avatar
Na druhú stranu Boh nechal nevinného Adama napospas satanovi, ktorý je otcom lží a veľmi inteligentný a prefíkaný.


223.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.227.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:49 avatar
Stále zapomínaš že Adam nemal poznanie dobra a zla. taký človek je ľahko ovplivniteľný.


239.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.241.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:01 avatar
To je tvoja verzia pravdy. Keď nemal poznanie dobra a zla, tak ho proste nemal. Taký človek je ovplyvniteľný. Navyše aj anjelov okabátil satan. Preňho oklamať človeka bola hračka.


252.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.256.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:16 avatar
Aj lucifer bol stvorený s dobrou prirozdenosťou tak chybyčka se vloudila.


269.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.276.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:32 avatar
Lenže Michael Boha nezradil. Čiže predsa len pri tvorení anjelov Boh dal niekomu väčšiu preddispozíciu zradiť Boha. Kľudne to mohlo byť naopak. Michael mohol zradiť a lucifer mohol ostať verný. Predsa len Boh ich nestvoril rovnako. Lucifer mal vačšiu pravdepodobnosť a sklon k zrade. Keby ich stvoril rovnako tak by ho nezradil ani lucifer. Predsa len im dal iné povahy a lucifer začal byť pyšný. Keby lucifera stvoril Boh podobne ako Michaela presne s tou, alebo podobnou esenciou, možno by lucifer nakoniec nespyšnel.


283.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.285.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:36 avatar
Lenže tu ide oto, že predsa len musil toho stvorIŤ INÁč AKO TOHO.


294.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.201.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.203.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:32 avatar
Takých nás stvoril Boh.


210.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.191.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 12:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.196.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:27 avatar
A to je ako slobodná vôľa. Buď to budeš poslušný, alebo budeš v pekle trpieť. Slobodná vôľa by bola vybrať si a nebyť pod hrozbou pekla. To je ako keď povieš žene, buď budeš somnou, alebo budeš trpieť. Takto si lásku od nej nezískaš. A to je ten rozdiel medzi človekom a Bohom. Muž povie žene vyber si medzi mnou a iným. Ak si vyberieš iného, je to tvoja voľba. Buď s nim šťastná. To je tá pravá láska. Boh povie vyber si buď ja, alebo budeš trpieť v pekle. To je tá Božia láska.


204.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.208.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:36 avatar
To čo považuje Boh za slobodnú vôľu je diktatúra.


212.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.218.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:43 avatar
Veď v diktatúre si "zhrešiť" mohol, no čakať môžeš hneď s gulagom, alebo koncentrákom.


226.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.230.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:50 avatar
To je jedno. Tu ide o tú podstatu. Je to diktatúra.


242.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.209.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 12:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.222.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:46 avatar
Mohol mu povedať o následkoch, lenže Adam nemal poznanie dobra a zla. On tomu ani nechápal.


228.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.231.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:53 avatar
Dieťatu tiež môžeš povedať nechytaj sa tej horúcej žehličky, lebo sa popáliš, a dieťa sa aj tak chytí a popáli a viac sa už horúcej žehličky nechytí, lebo bude mať poznanie.


236.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 12:55 avatar
Pritom ešte keď zoberieš do úvahy satana, ktorý bude stále diaťaťu vravieť neboj sa nepopáliš sa, Boh si z teba len robí srandu kľudne sa tej horúcej žehličky chyť.


246.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.251.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:09 avatar
Porovnávam to poznanie dobra a zla. Ani Adam a ani dieťa to poznanie nemajú.


261.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.265.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:24 avatar
Preto sa Adam rozhodol ako rozhodol však?


275.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.284.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:36 avatar
Ako mohol chcieť keď bol stvorný s dobrou prirodzenosťou?


293.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.335.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:41 avatar
Tak to by sa rozhodol pre dobro, lebo bol s dobrou prirodzenosťou.


343.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.348.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:51 avatar
V poriadku. Ale ešte raz píšem. Adam bol stvorený s dobrou prirodzenosťou. Čiže viac by mal inklinovať k dobru ako ku zlu. Nemôže sa dobrý človek rozhodnúť zle. Iba ak ho niekto oklame ako Adama satan. A tu je háčik. Potom bol Adam len oklamaný satanom, čiže nekonal z vlastnej iniciatívy. Tento hriech by som skôr pripísal satanovi ako Adamovi.


345.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 3. 2017, 14:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.244.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.249.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:08 avatar
Satanovi nerobí problém oklamať Adama, tak isto ako aj dieťa. Ani Adam a ani dieťa ešte nemajú to poznanie dobra a zla. Sú ľahko ovplyvniteľní. Zober si napríklad takého dospelého človeka v dnešej dobe. Ten je viac imúnny voči satanovi ako Adam aj keď má všelijaké hriechy a prečo? Lebo máme inteligenciu a vieme rozoznať čo je dobré a čo je zlé. Preto sa aj z narkomana môže stať veriaci človek.


253.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:13 avatar
Keby mal Adam také poznanie dobra a zla aké máme my v súčasnosti a takú bezhriešnosť akú mal na začiaku, satan by ho neoklamal.


264.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.267.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:24 avatar
čiže teba ľahšie oklame satan ako ateistu hej?


277.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.259.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.263.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:23 avatar
To ty už vytváraš vlastnú bibliu. Nikde sa nepíše že Adam bol inteligentný ako anjeli. Ty už píšeš nový príbeh :D


274.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.281.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:34 avatar
Lenže ľudia sú o čosi menší od anjelov. Čiže inteligentne sú na tom lepšie.


289.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.295.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:44 avatar
Lenže Kristus keď bol na zemi ako človek bol o trocha menší od anjelov. Čiže ľudia sú menší od anjelov.


300.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.312.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:16 avatar
Ake telo vzal ? Veď vzal také telo ako máme my, len s výnimkou že jeho telo nebolo hriešne. Jeho telo bolo ako Adamove keď ešte Adam nezhrešil.


316.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 14:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.320.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.328.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:33 avatar
nemohol mať rovnaké telo ako my, lebo my sa už rodíme s dedičným hriechom. je napísané že sa narodil v tele podobnom nášmu hriešnemu a toje rozdiel.


330.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 14:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.333.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.338.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 14:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.342.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:45 avatar
Nemohol mať rovnaké telo ako my. My sa už rodíme v hriešnych telách. Jeho telo bolo uchránené od hriechu. Chceš povedať že Ježiš sa narodil v hriešnom tele?


344.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:47 avatar
Rim 8,3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,

V tele podobnom hriešnemu. Kristus nebol v hriešnom tele.


359.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 15:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.247.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 13:05 avatar
153. Sme pokus o stvorenie bytosti so slobodnou vôľou. Pokus o bytosti, ktoré nepotrebujú príkazy zvonka, aby vedeli, čo je správne. Bytosti, ktoré vnútri seba poznávajú, čím je svet a čím sú oni voči svetu a preto slobodne si zvolia byť tým, čím byť majú. To jest nie hocičím - ale bytosťami, ktoré vedia, čím vznikli, prečo vznikli a slobodne zisťujú, že nič iné im nerobí takú radosť, než byť takými, akými boli zamýšľané od prvopočiatku.

To sa nedalo nijako inak dosiahnuť, než vystaviť nás možnosti omylu a zla a iba dávať pozor na to, aby sme úplne nestratili niť.
:-)


146.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 11:23 avatar
Až tak veľmi nie, sú všeobecné pravidlá, čo je dobro, je to jasné - čo prospieva niekomu či niečomu, je dobro.
Otázne ovšem ostáva, či je správne byť dobrý ku všetkému, alebo len k ľuďom... lenže ku všetkému sa nedá, to je oxymoron.


270.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 13:26 avatar
kódex života


221.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.292.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 13:43 avatar
Len dobro sa nedá vždy, to je práve ten problém. Musíme jesť, a to je pre prírodu zlé. Minimálne teda toto. Ked ideš autom, je to zlé, atď. Takže, Konám čo najviac dobra, ako viem a ako sa mi dá.


299.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.301.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 13:51 avatar
Foton, ty konáš len dobro?


304.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.327.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 14:32 avatar
Dobre, takže potrebuješ Krista, ale ho nemáš, a preto nekonáš dobro? Alebo prečo?


332.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.339.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 14:43 avatar
Lebo nechceš? No ale ja chcem konať dobro a nedokážem to, lebo ubližujem bez toho že by som o tom vedela...


347.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.354.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 14:59 avatar
Matka Tereza tiež nekonala len dobro, je známe že nechala ľudí zbytočne trpieť, ale o tom som nechcela - myslíš, že nikdy nezašliapla chrobáčika, nijakému zvieratku či rastlinke neublížila?


360.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.368.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 3. 2017, 15:11 avatar
Utrpenie je zlo, tak vidíš, sám si si odpovedal. Ovšem pre toho chrobáčika bolo najväčším zlom to, že ho zašliapla, a preto hovorím, že sa nedá žiť nespôsobiac nijaké zlo.


376.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.307.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 14:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.311.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:16 avatar
Biblia ne je popis histórie.
Dokonca obsahuje 2 verzie popisu údajného stvorenia, ktoré si odporujú navzájom - čo 100% dokazuje, že neobsahuje len čistú pravdu.


313.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:17 avatar
Dokoncá aj v evanjeliách to majú popletené s vládcami.


321.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.323.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:27 avatar
Podľa ovocia poznáte strom - skazené ovocie (Biblia plná rozporov) nemôže byť plodom dobrého stromu (Dokonalého Neomylného Boha)...


326.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.329.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:34 avatar
ale bibliu písali ľudia pod vedením Ducha Svútého nemám pravdu?


336.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.340.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:43 avatar
tak asi boli vedení zle. Lebo si pomýlili vládcov v evanjeliách.


349.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.350.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:53 avatar
Si si istý?  


352.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.355.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:00 avatar
Napoviem ti Augustus.


361.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.363.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:09 avatar
príspevok 362


365.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:10 avatar
V biblii si sčítaný, tak to hádam nájdeš.


375.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.374.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.377.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:20 avatar
Lk 2,1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.


382.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.351.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.353.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 14:59 avatar
V písme by sa to snáď nemalo stať. Potom môžeš brať aj gnostické evanjeliá ako pravé. Veď sú tam chyby ale to nevadí. Chyby by v písme byť nemali.


357.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.362.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:07 avatar
Ale to by sa v písme stať nemalo. To nieje nejaký referát. Je inšpirovaný Duchom Svätým. Jasné každý kto písal mal svoj rukopis, ale chyby tam určite byť nemali. A keď sa píše v jednom evanjeliu že to bolo za vlády toho a v druhum že to bolo za vlády iného, potom tu už nielen nesedia mená, ale ani roky.


371.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.372.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.373.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:17 avatar
To si mohli pomýliť meno aj inde. veď stačí zle napísané čiarka a význam vety sa hneď zmení.


381.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.356.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:02 avatar
A banalita to nieje. Tu sa jedná nielen o meno, ale aj kedy vládol.


358.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:05 avatar
A nemohli byť dvaja vládcovia naraz. Jedine v jednom evanjeliu sa píše že to bolo za vlády toho v druhom že toho.


366.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.369.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:12 avatar
Skús pozrieť do svojej. Nájdeš to aj tam.


370.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:14 avatar
Buď vládli 2 vládcovia naraz, čo je nereálne, alebo boli posunuté v jednotlivých evanjeliách roky.


379.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.380.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:26 avatar
1V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. 22Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 33A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, 5aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Augustus bol cisárom Rímskej ríše od roku 30 pred Kr. do roku 14 po Kr.

Quirinius (Publius Suplicius) stál dvakrát na čele Sýrie. V oboch prípadoch sa konalo sčítanie ľudu, prvýkrát v rokoch 8-4 pred Kr. a druhýkrát okolo roku 6 po Kr. Lukáš hovorí o prvom sčítaní ľudu. Podľa toho treba upraviť aj rok narodenia Krista. Pôvodca nášho letopočtu Dionýz Exiguus určil rok narodenia omylom o 5 až 8 rokov neskôr.


383.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.384.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:39 avatar
V poriadku. Asi začnem veriť.
Súhlasí Fotooon


378.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.364.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.396.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:15 avatar
313,....nie je tomu tak. .......Je to opäť problém tvojho nepochopenia Písma !
Všetky "zdanlivé rozpory" Písma sa dajú pekne vysvetliť: Už bola na to téma a mnohé state som vysvetľoval aj ja!


318.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.325.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:28 avatar
Ak v Evanjeliách môže byť zamenený človek s anjelmi, rovnako tam môže byť skutok boha zamenený za skutok diabla a naopak...


331.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.397.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:21 avatar
139,....nie je to pravda! Písmo Píše ,že "to ,čo obetujú národy,obetujú démonom"! A tak sotva by sme tu našli priazeň v Božích očiach!? Písmo tiež hovorí o drvivej väčšine "falošných kresťanov,ctiteľov Boha",....teda o "burine" , ...ktorá prerástala tú malú ,vyvolenú skupinku pravých ctiteľov,ktorí idú po "úzkej ceste k životu"!
Tá "široká cesta" sa vôbec nezmenšila ,ale v dnešných časoch relativity a interkonfesionalizmu sa práve rozšírila!


216.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.255.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:15 avatar
Znovu opakujem. Pre tvojho Boha ani dobrý človek nie je dobrý človek. Chytá nás na naších nedokonalostiach namiesto toho aby si všimol našu jedinečnosť a dobrotu.


266.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.268.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:25 avatar
Boh si nastavuje laťku dobra a zla ako mu to pasuje. Raz je preňho niečo ako hriech, no potom už to hriech nieje. Príklad jedenie mäsa.


278.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.279.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.282.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 13:35 avatar
podľa novej zmluvy ano.


291.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.286.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 13:37 avatar
Kupovaním mäsa sa podporuje zbytočné zabíjanie cítiacich bytostí..


395.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 3. 2017, 23:11 avatar
268.-......teda veríš ,že Boh nie je spravodlivý a že mi ľudia sme na tom lepšie ako ON, a aj preto mu vyčítame niečo,...čo sme nepochopili!? Skús najprv skúmať,hľadať a potom vyvodzuj závery!
„Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako ju vypočuje, je to od neho pochabosť a poníženie,“ píše sa v Prísloviach 18:13. Teda skôr ako začneme robiť predčasné závery, o určitej téme,......musíme naprv "počúvať"/iných/,čítať,študovať o danej veci!


250.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2017, 13:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.260.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.290.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 13:40 avatar
Ty si umrel dávno, nežiješ, prežívaš, čakáš len na smrť...


296.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.297.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 13:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.302.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 13:52 avatar
Irelevantné - tento svet považuješ za skazený a plne ovládaný Diablom.

Ja, na rozdiel od Teba, žiadnemu človeku neprajem nič zlé, zato Ty chceš, aby nevinní ľudia nekonečne intenzívne a večne trpeli.

Takže namrzený je tu niekto iný...


303.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 13:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.305.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.306.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:05 avatar
Ale praješ, praješ a praješ. Každú minútku svojho posraného života túžiš po večnom otroctve a kvôli tejto túžbe si ochotný obetovať miliardy nevinných ľudí...
Nepoznám väčšiu zvrátenosť, na to sa nechytali ani Mao so Stalinom - tí zabili len milióny ľudí (takže večné utrpenie im neželali.)


308.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.310.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:14 avatar
Nemáš iný dôvod veriť biblickým sračkám ako pre Tvoju nekonečnú túžbu po večnom otroctve.
Preto im to zo srdca dopraješ...


314.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.315.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 14:21 avatar
Ak má niekto plnú kontrolu nad Tebou, vrátane 100% kontroly Tvojich myšlienok, je to horšie ako najhoršie otroctvo, lebo z toho môžeš ujsť - samovraždou.
Preto je kresťanská predstava sveta horšia ako dnešná Severná Kórea:
http://www.youtube.com/watch?v=G-xr-8B24RY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


322.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 14:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.309.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 3. 2017, 14:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.272.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 13:27 avatar
a bozkov tiež?


385.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:40 avatar
Začal som veriť v Krista.
Súhlasí Fotooon


386.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.387.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   5. 3. 2017, 15:44 avatar
Len niektoré veci stále nemôžem pochopiť.


388.
označiť príspevok

Fotooon muž
   5. 3. 2017, 15:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.390.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   5. 3. 2017, 16:35 avatar
To je jasné, že Ty nikdy nebudeš chápať všetko.
Ale o iných ľuďoch sa to tak jednoznačne povedať nedá.  


391.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2017, 16:46 avatar
Napríklad o Chuckovi Norrisovi?  
Súhlasí Fotooon


392.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 3. 2017, 18:01 avatar
napríklad o cat women ? 


389.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   5. 3. 2017, 16:06 avatar
čo si sa zbláznil?


393.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 3. 2017, 11:35 avatar
Ruwolf: Boh stvoril adama na to, aby mal čo najvyššiu inteligenciu, najväčším problémom pri pôrode je hlavička dieťaťa. Čo sa týka inteligencie, išiel na maximum a to len preto, že chce iba človeka, ktorý sa pre neho rozhodol na základe rozumu, ktorý mu dal. Ja osobne si myslím, že tam nepotrebuje ľudí, ktorých mu tam niekto dokopal, nakoniec on sa rozhodne ako boh na úrovni svojho mslenia a fakty na úrovni jeho myslenia my ľudia nemôžeme poznať a preto sa iba spoliehame na nádej, ktorú nám dal ježiš kristus v evanjeliu.
A preto ja vidím práve v otroctve tých, ktorí ho svojím rozumom nepochopili a zostanú tomu druhému.
Ježiš hovorí jasne: Kto chce, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje! Teda jasne : Kto chce. To je jediná šanca nášho života dostať sa od tiaľto. Ťažko povedať z tohoto pohľadu ak rodič núti svoje dieťa veriť, alebo neveriť, akú berie na seba zodpovednosť za svoje dieťa.
neuznávať a neveriť nič a tváriť sa že to sú všetko výmysly, je satanov klam, ktorý si takto drží vo svojom otroctve takmer 85% ľudí.
Nikto nikdy nedá neveriacemu nijaký dôkaz o tom, či boh existuje, človek dostane dôkaz len vtedy ak skloní pred ním hlavu a uzná ho a uverí mu a potom dostane duchovný dôkaz, keď bude mať odozvu na svoje modlitby, keď den, kedy bude modliť bude iný a lepší a teda aj celý život s nám bude už tu na zemi lepší.
Každý máme svoj rozum a každý ho máme od boha, a len málo ľudí používa tento rozum, aby našiel k nemu cestu.

Takéto rozhodnutia sa v budúcnosti ukážu veľmi kruté, ale istotu nemájú ani veriací, ani ja, mám ale obrovskú nádej a na tú sa spolieham, že využívaním a praktizovaním viery je môj život niekde inde a neporovnateľne lepší a na túto nádej som já osobne položil celkovú nádej na spasenie,nádej nato, že tu nezostanem, ak príde tento svet do záhuby, že budem medzi tými, čo už tu nebudú.

Lebo teraz sa nič nedeje, aspom na prvý pohľad, lebo ak nevieme prečítať vo svojom živote odozvu na naše modlitby, nemôžeme ani prečítať vo svete podľa posledných udalostí, čo je božia odmena a čo trest, čo je povzbudenie a čo zabrzdenie.
Alôe príde čas, keď budeme postavení pred tabuľu poznania a krátky okmžik bude stačiť na to, aby sme pochopili, o čom bol tento život, lebo potom sa dozvieme informácie, ktoré teraz netušíme.
Preto ja radšej počkám a práve v dobre hľadám nádej.
Lebo ježiš kristus je dobro a aj tí nejšpinavší sa okazujú pred svetom, len ako dobrí, abyich svet prijal, čo znmemné, že dobro napriek sviinstvu tohoto sveta má stále ešte cveng a vo volbách bez dobra neuspeje nikto. A ak tu vládne dobro, tak tu vládne ježiš a ježiš vládne evanjeliom, čistým nepoškvrneným evanjeliom, veľmi ťažko,lebo iba 15%, 15%............
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 04:53,  Demokracia bude na ústupe, keď sa nejaká strana stane silne autoritatívnou, totalitnou, a...
dnes, 03:21,  Ak ľudia prestávajú veriť novinám i elitám, to ešte neznamená, že demokracia je na...
dnes, 02:21,  Poznáš niekoho, kto sa vyzná v dnešnej komplexnej situácii?
dnes, 02:19,  Máš pravdu, ale vieš prečo je to tak?
dnes, 02:04,  https://www.aktuality.sk/clanok/768146/luxembursko-ako-prve-zavadza-cestovanie-vlakmi-aj-autobusm...
dnes, 02:02,  ľudia prestávajú veriť médiám aj elitám....
včera, 23:34,  (4) Hokejis, všetci Sorosovci aj na tomto DF túžobne čakajú kedy sa tak stane pre...
včera, 22:42,  www.youtube.com/watch?v=yowjGPsC3X8&fbclid=IwAR0fYmxX80GVxuS5PWCKkLY_XECIk8C5sflOwM7zxjRxtOWN35Ix...
včera, 22:41,  Milan Uhrík, Kotlebova pravá ruka, nakúpil majetky v hodnote státisícov eur. cez nenávisť...
včera, 22:39,  Budeš popravený pred vlastným domom !
včera, 22:39,  Pôjdeš dole !
včera, 22:34,  Načo si teda ešte aj mater spomenul okokotená sviňa ?
včera, 22:33,  Menej treba požívať okokotená sviňa ako si sa sam nazval
včera, 22:15,  Ty kurva protislovenská vyjebaná, budeš dojebaný na mraky, invalid, ale nie mozgový ako si...
včera, 22:13,  Somebody else...?
včera, 22:12,  Z môjho fotra si piču nebudeš robiť aj keď už zdochol , čakaj blízke dojebanie tvojho...
včera, 22:09,  Pôjdeš dole !!
včera, 21:56,  Takého kriváka prajem budúcej koalícii, len mi je ľúto, že on bude ten, čo pomôže...
včera, 21:53,  Mali by ste sa vystískať, ako Husák s Brežnevom*39
včera, 21:51,  Osvietený Nemýľ si odvahu s hlúposťou. Však v podstate to opísal podľa teba a sem-tam...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Starajúc sa o šťastie druhých nachádzame to vlastné.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(746 717 bytes in 0,518 seconds)