Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo verím na očistec

113
reakcií
3110
prečítaní
Tému 4. apríla 2016, 09:20 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 09:20 avatar
Predpokladám, že na to, aby sa človek dostal do neba, nemusí veriť na očistec, napr. určitý pravoslávny veriaci sa do neba môže dostať aj bez toho. Keď však existuje niečo ako očistec, tak veriť na neho je pre duchovný život užitočné. Tých dôvodov, prečo verím, že existuje očistec, je viac. Okrem iného preto, že som katolík a katolícka cirkev ho má vo svojom učení, a to má aj zdôvodnené, napr. zjaveniami svätých. Očistcom myslím trest s ohraničenou dĺžkou trvania, po skončení ktorého sa duša môže dostať do blaženého neba. Príde mi to však aj inak pochopiteľné: Ak jestvuje duchovné nebo, v ktorom je svätý Boh a jeho anjeli a ak aj v človeku jestvuje podobná duchovná esencia (podstata) - duša, ktorá po smrti biologickej stránky (fyzického tela) pokračuje vo svojom bytí, duša, ktorá sa však môže nachádzať v nedokonalom, narušenom, no nie celkom rozpornom stave vo vzťahu k Bohu, tak pokračuje v duchovnej sfére nie hneď do neba, lež najprv na očisťovanie, zdokonaľovanie. Je to čosi ako na zemi dočasné väzenie, prípadne trest vo forme určitého počtu verejnoprospešných prác. Teda nie doživotné väzenie alebo trest smrti, lebo zlo, ktoré spáchala a ktoré ju ovplyvnilo, nie je príliš závažné. Ak tam daná duša bude ľutovať, modliť sa a ak si odpyká spravodlivý trest za hriechy, môže byť vyslobodená do neba ku svätým, do spoločenstva lásky s Bohom. Boh je podľa Biblie spravodlivý aj milosrdný. Ľudia sú rôzni, čo sa týka dobra a zla, vo vzťahu k Bohu a pod. Nie všetci si zaslúžia hneď sa dostať do neba, ale nezaslúžia si mnohí ani naveky ísť do pekla. Očistec je preto akýmsi kompromisom. Keď si vezmeme Šesť hlavných právd RKC, čítame v nich: "Boh je spravodlivý sudca, dobrých odmeňuje a zlých tresce." Okrem toho tam je tiež: "Milosť Božia je na spásu potrebná." Takže Božia spravodlivosť i milosť...

Pavol v Druhom liste Korinťanom 5, 10 píše:
"Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele - či dobré, alebo zlé."
Tu sa píše o súde, ktorý zažije každá duša podľa toho, aká bola, kým ešte žila v tele na tomto svete.

V Prvom liste Korinťanom 3, 13-15 Pavol uvádza:
"Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň."

Tu sa píše o súdnom dni, že dielo každého (koho sa to týka) vyjde najavo; že kto na Božom súde neuspeje, bude síce zachránený, ale až potom, čo prejde akoby cez oheň. Nehovorí sa tu priamo o očistci, ale je to možný náznak očistca. Ide o tzv. osobný súd, nie posledný – všeobecný. (Hoci aj ten osobný je "posledný" pre danú osobu - v tom zmysle slova, že súvisí s ukončením celého predošlého života, s poslednými vecami.) Zrejme každá cirkev, spoločenstvo, kresťan, ktorí veria na nesmrteľnú dušu človeka, podobne ako katolíci, explicitne alebo implicitne predpokladajú osobný súd - rozhodnutie, čo bude s dušou, ktorá prejde z tohto na druhý svet. "A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd" (Židom 9, 27).

Podobne možný obraz toho, ako to bude s očistcom, potenciálne naznačujú niektoré biblické texty. Tie tiež nehovoria priamo o očistci, ale sú akoby náznakom toho, čo bude spravodlivé aj na druhom svete na/po súde.

Matúš 5, 25-26:
"Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera."
Teda v súvise s očistcom sa dá povedať: Keď človek na zemi nesplní isté požiadavky, hoci by mohol, dostane sa po smrti jeho duša do očistca, v ktorom bude dovtedy, kým si neodpyká trest. Nasledujúci text to dopĺňa:

Matúš 18, 23-35:
"Preto nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i všetko čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen! Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi."

Tu je tiež možný náznak, čo by Boh mohol urobiť tým dušiam, ktoré na zemi boli nemilosrdné alebo páchali podobné zlé veci: "...nebeské kráľovstvo sa podobá... Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi."

Ďalšia možná indícia na podporu očistca je v Matúšovi 12, 32, kde sa píše o tom, že určitý hriech sa "neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom", čo sa dá vysvetliť tak, že nielen v tomto veku na tomto svete sa hriechy odpúšťajú (s výnimkou toho jedného), ale aj v budúcom veku na druhom svete.
Súhlasí Klein


2.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 09:24 avatar
Neviem, či naozaj existuje očistec, avšak dá sa zrejme zdôvodniť aj rozumovo, podľa možných náznakov Biblie, Božích vlastností atď. Svoje učenia si cirkvi tvoria na základe rôznych textov a náznakov Biblie, podľa teologickej reflexie a pod. Teda nie vždy podľa toho, že by priamo explicitne bolo to učenie v Biblii uvedené, Biblia nie je vierouka.

Očisťovať sa človek môže aj na tomto svete. Napr. keď sa niekto obráti a prijme vieru v Ježiša Krista, mal by začať žiť nový čistejší život s tomu zodpovedajúcimi skutkami, láskou, pokorou. Podobne keď človek pokorne znáša utrpenie, napr. chorobu, môže ho to "očisťovať". V knihe Katechizmus pre malých i veľkých sa uvádza: "Využime možnosť získať odpustenie časných trestov. Pokojne s vierou prijímajme utrpenia, ktoré vyplývajú z plnenia našich povinností, aby sme tak zadosťučinili za svoje hriechy."

Dá sa povedať, že Božia spravodlivosť má dve "formy". Jedna sa týka spomínaného Božieho súdu. Druhá tu už tiež bola naznačená - Boh na základe Kristovho diela dáva človeku na tomto svete milosť, odpúšťa mu zadarmo hriechy, dáva mu nový život, spásu. Potom však už aj sám človek by mal žiť ten nový život tomu zodpovedajúco - čistejšie, milosrdne, pokorne, so skutkami. Efezanom 2, 10: "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali." Hoci človek nie je dokonalý, môže zo slabosti urobiť chyby, z čoho by však mal robiť pokánie a vrátiť sa na správnu cestu, tak môže očakávať Božie milosrdenstvo.

Keďže je svätý rok milosrdenstva (v rkc), čo si pod týmto predstavujete? V tom slove ide kvázi o spojenie dvoch slov: milé srdce či milostivé srdce. Podobne v češtine: milosrdenství; aj v latinčine: misericordiae (cor - srdce; napr. keď sa modlíme miserere nobis, prekladá sa to ako zmiluj sa nad nami).


73.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 21:23 avatar
K téme by som ešte doplnil, že podľa učenia katolíckej cirkvi, do očistca sa dostávajú tie duše, ktoré aj keď sa v stave posväcujúcej milosti (teda bez smrteľného hriechu) odlúčili od svojho tela, jednako nie sú celkom čisté od všetkých škvŕn a preto ešte nemôžu vojsť do neba, kde nič poškvrneného nevojde. Škvrny, ktoré môžu lipnúť na duši vo chvíli smrti, aj keď je duša v stave posväcujúcej milosti, môžu byť trojaké: a) všedné hriechy, b) zlé náklonnosti, c) ešte nevyrovnané dočasné tresty za odpustené hriechy, či už smrteľné, či všedné... Ako sankciou ťažkých hriechov je peklo, tak sankciou všedných hriechov je očistec. Aj ťažký hriech môže byť odpustený, keď ho človek oľutuje, musí to však byť ešte na tomto svete.


74.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 21:49 avatar
Katechizmus KC, smrteľný a všedný hriech,1857: Smrteľný hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1858 Vážna vec (materia gravis) je spresnená v Božích prikázaniach podľa Ježišovej odpovede bohatému mládencovi: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ (Mk 10,19). Závažnosť hriechov môže byť väčšia alebo menšia: vražda je závažnejšia ako krádež. Treba brať do úvahy aj to, aké osoby hriech postihuje: násilie spáchané na príbuzných je samo osebe závažnejšie ako násilie spáchané na cudzom človekovi.

1859 Smrteľný hriech predpokladá plné vedomie a plný súhlas. Predpokladá poznanie, že čin je hriešny, že je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne uvážený súhlas, aby to bola osobná voľba. Predstieraná nevedomosť a zatvrdnutosť srdca nezmenšujú, ale naopak, zväčšujú dobrovoľný ráz hriechu.

1860 Nedobrovoľná nevedomosť môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.

1861 Smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody, podobne ako láska. Má za následok stratu Božej lásky a zbavuje posväcujúcej milosti čiže stavu milosti. Ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobuje vylúčenie z Božieho kráľovstva a večnú smrť v pekle, pretože naša sloboda má moc robiť definitívne, nenávratné rozhodnutia. Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám osebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu.

1862 Všedný hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.

1863 Všedný hriech oslabuje čnosť lásky. Prezrádza nezriadenú náklonnosť k stvoreným dobrám. Prekáža duši v pokroku pri praktizovaní čností a pri konaní mravného dobra a zasluhuje časné tresty.(1472) Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného hriechu. Napriek tomu všedný hriech neruší zmluvu s Bohom. S pomocou Božej milosti ho možno napraviť. „Nepozbavuje posväcujúcej milosti, priateľstva s Bohom ani lásky, a teda ani večnej blaženosti.“
„Kým človek žije v tele, nemôže nemať aspoň ľahké hriechy. Ale neber naľahko hriechy, ktoré voláme ľahké. Ak ich berieš naľahko, keď ich vážiš, maj strach, keď ich počítaš. Mnoho ľahkých vecí vytvára jednu veľkú vec: Mnoho kvapiek naplní rieku. Mnoho zŕn vytvára hromadu. Aká nádej teda ostáva? Predovšetkým vyznanie…“

1864 „Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí“ (Mt 12,31). Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Klein


77.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 23:47 avatar
Prosim, mozes mi najst v biblii taketo rozdelovanie hriechov?

V biblii je jasne za hriech je trest smrt (za akykolvek)

Clovek, ktory bol LEN zbierat razdie v sobotu tiez dostal trest smrti...

A prepac katechizmus ako zdroj neprijimam, ako zdroj prijimam bibliu...


79.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 4. 2016, 23:56 avatar
ak je len biblia tvojim zdrojom kto v písme na dole uvedenom priklade klamal a kto hovoril pravdu?
1. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
2. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.


81.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 23:59 avatar
Ked niekto odkazuje na katolicky katechizmus, tak to mozem tiez odkazovat na ten evanjelicky..

1vs2 ti uz Milky vysvetloval..


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:48 avatar
79.....Klein,už sme preberali fakt,že Eliaš nešiel do doslovného neba! Ako potom mohol o pár mesiacov písať kráťovi Achabovi dopis? Písal mu z neba? 
Výraz "nebesia" v Písme majú viac významov!
Súhlasí Wolfe


80.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 4. 2016, 23:58 avatar
Apoštol Ján píše : Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. 17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.…
Súhlasí Krištof


82.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 4. 2016, 00:01 avatar
Je to niekde aj niekde kategorizovane?

Inak previnenie sa voci Duchu svatemu je hriech, ktory vedie k smrti..Pretoze je napisane, ze takyto hriech sa neodpusta..


83.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 00:07 avatar
Samozrejme ze vrazda, zrieknutie sa Krista, cudozolozstvo a podobne vedu k smrti...
Ak sa pohadas zo svojim bliznym, nezmieris sa s nim a zomres, tak tento hriech k smrti nevedie...
A s hriechmi proti Duchu Sv. mas pravdu tie sa neodpustaju....
Uvediem priklad Duch Sv. skrze Alzbetu nazval Mariu matka mojho Pana a pozehnanu medzi zenami... Kto by ju teda nazval obycajnou zenou ako to mnohi protestanti zvyknu hovorit dopusta sa hriechu voci Duchu Svatemu...


84.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 00:11 avatar
velmi velkym hriechom je jest telo Kristovo v tazkom hriechu teda bez predosleho pokania... samo pismo hovori ze kto ho bude jest nehodne, je si odsudenie.. cirkev od pociatku prijimanie v tazkom hriechu nazyva svatokradez...


85.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 4. 2016, 03:27 avatar
84 Urcite sa tym nemyslelo, ze clovek musi ist predtym na spoved knazovi.. to ste zlepili nezlepitelne...


99.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 23:33 avatar
A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás."
Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého.
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."


100.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 23:35 avatar
je hlupost mysliet si ze staci hriechy vyznat priamo len Bohu:
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 4. 2016, 00:20 avatar
100,....teda Ježiš nás učil "hlúposť" ked nám zjavil modlitbu "Otčenáš"? ...."a odpusť nám naše hriechy"!
To,o čom hovoríš ty,musíš vnímať v kontexte danej správy a v celkovom kontexte Biblie!


104.
označiť príspevok

Klein muž
   7. 4. 2016, 07:58 avatar
V kontexte pisma nestaci milovat a sluzit bohu, treba milovat a dobre robit aj nasim bliznym a nepriatelom... A rovnako naas Pismo vedie k vyznavaniu hriechov okrem Boha aj ludom


108.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 4. 2016, 09:48 avatar
V tomto si mi tak nejak pripomenul Radicovu ked spojila dve otazky pod jedno hlasovanie.. presne tak isto ty spajas dve uplne rozdielne veci a to milovat svojho blizneho s vyznavaniu hriechov knazom ..
To je babylonsky sposob...


111.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 4. 2016, 23:48 avatar
104,....ty vytrhneš text z biblického kontextu a chceš dokazovať tradíciu RKC.
To bude asi taká pravda,ako aj tebou proklamovaná láska,....dokonca i k nepriateľom. Povedz potom,.....tridsať ročná vojna bola tiež len výbuchom kresťanskej lásky?


110.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 4. 2016, 09:52 avatar
Takze staci ked hriechy vyznam manzelke, rozhodne nemusim chodit za nejakym knazom...
Súhlasí Shagara


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 4. 2016, 00:00 avatar
99,.....Ako tomu apoštoli rozumeli a ako to uplatňovali,.....to čo si citoval z Jána 20 kapitoly?
V Biblii nie je správa ani o jedinom prípade, keď by apoštoli počúvali súkromnú spoveď a potom vyslovili rozhrešenie. Avšak podmienky na dosiahnutie odpustenia od Boha sú v Biblii uvedené. Pod vedením svätého ducha mohli apoštoli posúdiť, či jednotlivci spĺňajú tieto podmienky, a na tomto základe mohli vyhlásiť, či im Boh odpustil, alebo nie. Pozri napríklad Skutky 5:1–11, tiež 1. Korinťanom 5:1–5 a 2. Korinťanom 2:6–8.
Ak si ich prečítaš/a i iné/,tak pochopíš,že kňazstvo nie je súčasťou NZ a kresťania sa nemajú deliť na laikov a kňazov. To je historický fakt. /Dejiny kresťanstva/
Súhlasí Wolfe


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:45 avatar
84,......to ,čo cituješ nemá nič spoločné s katolíckym prijímaním! 
Kontext tomu napovedá!......"Ten, kto je a pije, je a pije si odsúdenie, ak nerozlišuje telo." (1. Kor. 11:29)
To "rozlišovanie" hovorí o niečom inom!


97.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 23:28 avatar
Text v prvom liste korintanom znie :
Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej.


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 4. 2016, 00:14 avatar
97,.....poukázal som na dané "rozlišovanie". To ale neznamená ,že či som zhrešil,alebo nie! Ale to poukazuje na rozlíšenie toho,či mám nebeskú nádej,alebo pozemskú. Symboly/nie doslovnú krv a telo/prijímajú len znovuzrodení kresťania s nebeskou nádejou. A tých je málo. Teda,....Nová Zmluva bola uzavretá iba s touto skupinou/"malým stádom,prvým ovocím Bohu, kúpenými zo zeme, 144 000 tisíc vyvolených,nad ktorými druhá smrť nemá moc, budú kralovať nad zemou,...atd"/.....iba tí prijímajú symboly,ked sa uistili/rozlíšili/ ,že majú nebeskú nádej. Je úplne evidentné,že Biblia hovorí o dvoch skupinách ,a to nikto nevyvráti. Na to je desiatka nespochybniteľných dôkazov!
Aj preto u nás na pamätnej slávnosti/výročie smrti Ježiša Krista/ prijímali symboly len niektorí jednotlivci. A v RKC zatiaľ nikto nemá ani len pozemskú nádej,nieto ešte nebeskú! Sorry,....ale o tom je "burina a pšenica". Ak ovšem má Biblia pravdu?! Nebyť hriechu Adama,tak do neba by nešiel nik,.....Božie kráľovstvo /aj s s kúpenými zo zeme,ľudskými účastnikmi/ ,je len Božie opatrenie/výnimočný,opravný systém/,aby mohlo byť ľudstvo opäť byť zjednorené a privedené k dokonalosti. Adamovi bolo povedané,ťe ak nezhreší,tak bude žiť na zemi večne! A to sa nezmenilo a nemôže to zmariť ani satan,ani hriech Adama! Izaiáš 55:11 !
Iba Augustín a iní presunuli tisícročné kráľovstvo Krista na zemi do neba,.....a zmenili odkaz svojho vodcu a predsavzatie Všemohúceho Boha.


98.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 4. 2016, 23:28 avatar
Text v prvom liste korintanom znie :
Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej.


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:38 avatar
83,....aj biblická Jáel bola nazvaná -"požehnaná medzi ženami",....a predsa nebola v ničom extra výnimočnejšia ,ako iné zbožné ženy!
Naopak,....ak niekto Máriu má za Matku Božiu, tak porušil najdôležitejšie prikázanie Biblie, a stáva sa tak modlárom a tí "nezdedia Božie kráľovstvo"!
Teda,tvoj výklad je úplne pomýlený a nepravdivý!
Ak Kristus povedal,že nemáme nikoho nazývať "vodcom,otcom,...atd",.....tak to zároveň platilo aj na matku s veľkým "M"!
Tvoja logika Klein je viac ako pozoruhodná,hlavne ak ide proti mnohým biblickým prikázaniam!
"Výlučná oddanosť jedinému Bohu",.....naznačuje v danom texte,že Boh trvá "výlučne" na tom,aby sme iba jeho uctievali a nikoho iného! Aj preto je tam nazvaný ako "Žiarlivý Boh"!
Kult bohyne matky je inovácia pohanských bohýň,matiek!
Súhlasí Wolfe


93.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 4. 2016, 14:39 avatar
"83,....aj biblická Jáel bola nazvaná -"požehnaná medzi ženami",....a predsa nebola v ničom extra výnimočnejšia ,ako iné zbožné ženy!" >> To som pisal dvakrat (nap. tu v tejto teme na konci 30tky), ale zrejme to ignoruje


95.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 20:32 avatar
93,....ani sa nečudujem! Zrejme to naburáva jeho obľúbenú rétoriku,dogmu! A súhlasím,česť Márií ako zbožnej žene,.....ale nič viac!
Súhlasí Wolfe


96.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 4. 2016, 21:06 avatar
Dokonca biblia ju neoznacuje ani za plnu milosti (pleres charitos), ale z najoblubenejsiu (kecharitomene)..
Jedine Jezisa a Stefana oznacila za plnych milosti..

Katolici si dnes myslia, ze rozdavanie milosti funguje, ako rozdavanie cukrikov..


113.
označiť príspevok

janeviem muž
   22. 9. 2016, 15:29 avatar
Ako som si prečítal Krištof tvoje príspevky napadlo ma niekoľko otázok.
Hovoríš o veci o ktorej nie si presvedčený s ochotou zastávať sa správnosti tohoto učenia Prečo, keď tomu nerozumieš? Učiteľka sa pri zadávaní príkladu na tabuli pomýli vo výsledku a žiak to pomocou kalkulačky zistí, ale ani sa neopýta, ani na to neupozorní, ani sa nedožaduje seriózneho vysvetlenia, ale dôveruje učiteľke, lebo je učiteľka.

Každá veľmi dôležitá téma sa v Písme nachádza na rôznych miestach. Tieto miesta k danej téme hovoria súhlasne a pridávajú detaily. niektoré miesta sú veľmi zrozumiteľné, iné treba trošku hlbšie preskúmať, aby človek porozumel. Už si sa na túto tému pozrel vo svetle Božieho slova?
Ja nespochybňujem tvoju cirkev v tvojich očiach, hoci k nej nepatrím. Spochybňujem tvoje vyjadrenia o tom, kde ty sám nemáš jasno? Necítiš zodpovednosť za svoje slová a obhajoby, hoci sám nie si v tom doma?
O očistci viem z Písma dosť na to, aby som vedel, kde je sever. Ak chceš aj napíšem, ale tvoje štúdium má väčšiu hodnotu ako moja kázeň. Pán Ti žehnaj
Súhlasí Wolfe


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:21 avatar
1,....ale potom akoby si tvrdil,že Ježišová krv nemá tú moc nás očisťiť dokonale od hriechov? Písmo ale tvrdí opak! Tiež tvrdí,že "ten kto zomrel je ospravedlnený/zbavený/ hriechu"!
Rim. 6:7, ŠP: „Kto zomrel, je oslobodený od hriechu.“ (NV: „Kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.“)
Tak čo chceš dočisťovať? A ked vytrhnem isté texty z Biblie,ako to urobila RKC,tak dokážem z Biblie aj to,že opisuje pád "dvojičiek" 11 septembra!
Druhá vec je tá,....že väčšina ľudí bude žiť na rajskej zemi, čo bolo pôvodné Božie predsavzatie s ľudmi a so zemou a to sa nezmenilo!
A záver poukazuje ako nelogicky premýšlaš,....pretože ten je proti náuke o očistci!
Ten "budúci vek" sa spojuje s tisícročnou ríšou Krista na zemi ,čo Augustín zrušil. Aj židia verili ,že raj bude na zemi a nie v nebi! A RKC učila ,že z "očistca sa ide iba do neba" ,nie do pekla! Preto je to očistec!/a nie ,neočistec/
Citujem......."No nikdy by sa nemalo zabúdať na to, že tieto duše prežívajú spolu s utrpením aj veľkú radosť z istoty svojej záchrany.“ — New Catholic Encyclopedia, 1967, zv. XI, s. 1036, 1037......a ešte raz........:
New Catholic Encyclopedia (1967, zv. XI, s. 1034) priznáva: „Na záver rozboru možno povedať, že katolícka náuka o očistci nie je založená na Svätom Písme, ale na tradícii.“
Dalej,Písmo uvádza......"Kaz. 9:5, NV: „Živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.“.....tak ako môžu "trpieť,modliť sa,...atd"?
Alebo,........Iz. 38:18, AH:............... „Hrob ťa nebude oslavovať [Jahve], ani smrť ťa nebude chváliť; a tí, ktorí sostupujú do jamy, nebudú čakať na tvoju vernosť.“ (Teda ako môže niekto z nich „prežívať... veľkú radosť z istoty svojej záchrany“?)

Ako sa podľa Biblie dosahuje očistenie od hriechov?
----------------------------------------------------------------------
1. Jána 1:7, 9, NV: .............„Ak chodíme vo svetle, ako je on [Boh] vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu... Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti [„od všetkej neprávosti“, ŠP].“

Zjav. 1:5, AH:............ „[Ježiš Kristus] si nás zamiloval a umyl nás svojou krvou od našich hriechov.“
To je biblický "očistec",......a to čo tvrdíš ty,je len nebiblická a nelogická tradícia!


92.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 4. 2016, 14:33 avatar
" A ked vytrhnem isté texty z Biblie,ako to urobila RKC,tak dokážem z Biblie aj to,že opisuje pád "dvojičiek" 11 septembra!" >> Ako som povedal, vidia aj barankov na oblohe...


112.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 10:28 avatar
2. Predsa ešte jeden dodatok ohľadom spomínanej Božej spravodlivosti - milosti a následne tomu zodpovedajúceho života človeka. Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi aj tie následné dobré skutky a zásluhy človeka treba pripočítať v prvom rade Božej milosti a až potom veriacemu. Ľudská zásluha vlastne patrí Bohu, lebo dobré skutky človeka pochádzajú z Kristových vnuknutí a z pomoci Ducha Svätého.

Katechizmus KC:
1987 Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravedlniť, to znamená očistiť nás z hriechov a sprostredkovať nám "Božiu spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista" (Rim 3,22) a skrze krst.

1992 Ospravedlnenia sa nám dostalo zásluhou Kristovho utrpenia, ktorý sa obetoval na kríži ako živá hostia, svätá a Bohu príjemná obeta. Jeho krv sa stala výkupnou cenou odpustenia hriechov všetkým ľuďom. Ospravodlivenie dostávame krstom, ktorý je sviatosťou viery. Prispôsobuje nás Božej spravodlivosti, ktorá nás vnútorne ospravedlňuje mocou Božieho milosrdenstva. Cieľom ospravodlivenia je Božia a Kristova oslava a aj darom večného života.

"Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez ohľadu na zákon a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej Božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša (Rim 3,21-26)."

1995... "Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávate svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti... Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život (Rim 6,9.22)."

1996 Naše ospravodlivenie pochádza z Božej milosti. Milosť je priazeň, nezaslúžiteľná pomoc, ktorú nám Boh dáva, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodzenosti a na večnom živote.

1999 Kristova milosť je nezaslúžený dar Božieho života, ktorý do našej duše vlieva Duch Svätý, aby ju uzdravil z hriechu a posvätil: je to milosť posväcujúca alebo zbožšťujúca, ktorú sme prijali v krste. Ona je prameňom diela nášho posvätenia.
"Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou (2 Kor 5,15-18)."

2008 Zásluha človeka vzhľadom na Boha v kresťanskom živote pochádza z toho, že Boh slobodne určil, aby sa človek mohol pridružiť k dielu jeho milosti. Otcovská Božia činnosť predchádza svojimi podnetmi a človek slobodným rozhodnutím ich nasleduje a spolupracuje s nimi. Zásluhy za dobré skutky sa teda musia pripočítať v prvom rade Božej milosti a až potom veriacemu. Ale aj tak ľudská zásluha vlastne patrí Bohu, lebo dobré skutky človeka pochádzajú z Kristových vnuknutí a z pomoci Ducha Svätého.

2011 Kristova láska je v nás prameňom všetkých zásluh pred Bohom. Milosť nás zjednocuje s Kristom činnou láskou, a tak zabezpečuje nadprirodzenú kvalitu našich činov a tiež zásluhy pred Bohom a pred ľuďmi. Svätci žili v živom povedomí, že ich zásluhy boli púhou milosťou.

2015 Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania a duchovného boja. Duchovný pokrok predpokladá askézu a sebaumŕtvovanie, ktoré postupne vedú k životu v pokoji a k radostiam vo večnej blaženosti.

2029 "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 16,24).


3.
označiť príspevok

dodo...best muž
   4. 4. 2016, 10:48 avatar
...tent0 tu,bude p0treb0vat 0cistec...)))   
www.facebook.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 15:56 avatar
Neverim v ocistec, ale ty urcite budes mat potom aj logicke vysvetlenie preco lotor co videl vedla Jezisa isiel do raja a nie do ocistca..


6.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   4. 4. 2016, 16:57 avatar
Lebo nie každý musí ísť do očistca.
Súhlasí Krištof


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 17:01 avatar
Aha, takze zlocinec co kradol a najskor aj zabijal pojde hned do raja a bezny clovek do ocistca...
RKC dobre vymyslela..


11.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   4. 4. 2016, 17:07 avatar
nezáleží na hriechoch ale na pokání


45.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 4. 2016, 22:46 avatar
To nie je výmysel RKC, to je evanjelium. je tu ešte otázka milosrdenstva. Dvaja budú mlieť muku, dvaja budú pracovať na poli, ale jeden bude vzatý a druhý zostane. A prečo, lebo nik nevidí do duše človeka tak, ako Ježiš a tak to, čo sa zdá ľuďom rovnaké, môže byť pri pohľade do duše človeka ježišom, uplne iné.
Súhlasí Klein


49.
označiť príspevok

veriaci-3
   4. 4. 2016, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

elemír muž
   5. 4. 2016, 12:16 avatar
jeržiš nikdy nikoho nepreklial, iba ak figovník, ale aj tak, toto bola asi jediná Pavlova chyba.
Evanjelium je alfa a omega, presne ako Ježiš, bez evanjelia by si nemal šancu ani sa pozrieť hore na nebo, čo to, tu trieskaš ?


61.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 15:14 avatar
59 Elemir mas na mysli
"21 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.
22 Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha!" ?


94.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 4. 2016, 14:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 4. 2016, 02:59 avatar
sám si napísal, že : ..Keby .....


109.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 4. 2016, 09:49 avatar
Keby = ak .. lenze rkc tu podmienku splna


10.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 17:06 avatar
Keď sa tak Ježiš rozhodol, že toho hriešneho, ale kajúcneho človeka dá do raja, a nie do očistca, je to na jeho slobode. Môže ísť o výnimku, ktorá pravidlo - očistec - potvrdzuje :-) Inak raj sa v tomto prípade dá chápať najmenej dvoma spôsobmi: 1. nebo, alebo aj 2. tzv. Limbus či predpeklie. Tam boli duše predtým, než Kristus dovŕšil dielo vykúpenia. Napr. v podobenstve o boháčovi a Lazárovi je naznačené, že aj toto miesto duší bolo rozdelené na dve časti - na časť, kde boli spravodlivý a bolo im tam pomerne dobre, akoby v "raji" (nie však v nebi), a na časť, kde boli hriešnici, a bolo im tam zle.
"Limbus (lat. limbus – okraj) môže byť v katolíckej teológii: a) (po slovensky aj predpeklie) Miesto zomrelých, ktorí nie sú v nebi, v pekle ani v očistci,"
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.skáboženstvo)

Kristus zostúpil k zosnulým (do predpeklia)
Ježiš „z Božej milosti okúsil smrť za všetkých“ (Hebr 2,9). Boh vo svojom pláne spásy stanovil, aby jeho Syn nielen „zomrel za naše hriechy“ (1Kor 15,3), ale aby aj „okúsil smrť“, čiže aby poznal stav smrti, stav oddelenia svojej duše od tela, a to od chvíle, keď vydýchol na kríži, až do chvíle, keď vstal z mŕtvych. Tento stav mŕtveho Krista je tajomstvom hrobu a zostúpenia k zosnulým...
Miesto pobytu zosnulých, kam po smrti zostúpil Kristus, volá Sväté písmo „predpeklie“ (po latinsky inferi), „šeól“ (po hebrejsky) alebo „hades“ (po grécky), lebo tí, čo sa tam nachádzajú, sú pozbavení videnia Boha. Taký bol totiž pred príchodom Vykupiteľa údel všetkých zosnulých, či už zlých, alebo spravodlivých. To však neznamená, že ich údel bol rovnaký, ako to ukazuje Ježiš v podobenstve o biednom Lazárovi, ktorý bol prijatý „do Abrahámovho lona“. „Duše týchto spravodlivých, ktoré v Abrahámovom lone očakávali Spasiteľa, oslobodil Kristus Pán, keď zostúpil do pekiel.“ Ježiš nezostúpil do pekiel (k zosnulým), aby vyslobodil zatratených, ani aby zničil peklo zatratenia, ale aby vyslobodil spravodlivých, ktorí ho predišli.
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 17:22 avatar
Limbus -- povodne vymyslene RKC, uz RKC zavrhlo


16.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 17:34 avatar
Wolfe, to, čo tam píšem o predpeklí, je citované aj z aktuálneho katechizmu RKC, a iste toto konkrétne nezavrhla :-)


18.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 18:12 avatar
Hej, pretoze RKC ma bujnu fantaziu... hned vymyslela niekolko druhov limbo

Limbus patrum - limbo otcov - kde podla RKC prebyvali duse ludi z cias stareho zakona
Limbus infantium = limbo deti - kde podla RKC prebyvali duse nepokrstenych deti..

V podstate to ani nie je vymysel RKC, ta len zvykne preberat z vychodnych filozofii
Limbo ako Bardo..
Ruzenec ako japa mala a podobne


48.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 4. 2016, 22:52 avatar
Ja by som sa radšej držal evanjelia a tam je napísané, že ježiš zostúpil do podsvetia a každý, kto bol dobrý a spravodlivý, počul jeho hlas. bodka a nič ďalej, Ďaľšie fantázie by mohli byť na škodu veci.


114.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 3. 2017, 15:09 avatar
Dechtice schválené nie sú
„K údajným súkromným zjaveniam v Dechticiach i naďalej platí usmernenie vtedajšieho ordinára niekdajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Jána Sokola, vydané v roku 1998. Vzhľadom na skutočnosť, že údajné zjavenia sa ešte stále neskončili, Diecézna komisia Trnavskej arcidiecézy na posúdenie predpokladaných videní a zjavení k tomuto fenoménu nemôže vydať kompetentné stanovisko,“ informoval Katolícke noviny hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. „Preto podľa platných nariadení nie je kňazom dovolené celebrovať sväté omše na miestach údajných zjavení, ani nie je dovolené postaviť či zriadiť kaplnku pre verejné bohoslužobné účely. Taktiež sa správcom farností nepovoľuje organizovať púte do Dechtíc. Treba ďalej pripomenúť, že v katolíckych chrámoch nemožno šíriť náboženský časopis AVE i rôzne modlitby, ktoré nemajú cirkevné schválenie a súvisia s údajnými zjaveniami v Dechticiach,“ upozornil Dušan Kolenčík.
MARIANNA BUBLAVÁ
Páčilo sa :1
Zdieľaj


75.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 4. 2016, 22:08 avatar
Ak sa Kristus rozhodol ze tento bude priamo spaseny je to vec Bozieho rozhodnutia... Boh moze menit svoje trvale rozhodnutie. Exodus 32:14 vyhlasuje: „Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu.“
Preco sa zjavil prave Pavlovi a vdaka tomu Pavol uveril a je spaseny. Preco sa nezjavil aj inym velknazom ci ucitelom zakona, keby sa im zjavil istotne by uverili a boli spaseni...

Je spravodlive aby jeden clovek ktory cely zivot zil svatym a pokornym zivot siel priamo do neba spolu s clovekom ktory bol velkym hriesnikom a pred smrtou to olutoval? V tomto pripade skratka Kristus urobil amnesiu ako robi niekedy prezident a odpusti vaznom zvysny trest...


78.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 23:55 avatar
"Je spravodlive aby jeden clovek ktory cely zivot zil svatym a pokornym zivot siel priamo do neba spolu s clovekom ktory bol velkym hriesnikom a pred smrtou to olutoval?" >> Na toto som ti uz odpovedal versom o podobenstve o Nebeskom kralovstve, kde nadennici , ktori prisli v roznu hodinu


5.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   4. 4. 2016, 16:44 avatar
"Okrem iného preto, že som katolík a katolícka cirkev ho má vo svojom učení, a to má aj zdôvodnené, napr. zjaveniami svätých"
---------------- Všetky zjavenia, ktoré boli od konca 1. storočia, resp. od smrti posledného apoštola, ktorý osobne poznal Ježiša, už nie sú "viero-tvorné" ale iba "vieru-doplňujúce". Inak povedané, nič nové neprinášajú, ale iba prehlbujú to, čo už bolo zjavené tým Zjavením, ktoré, je zavŕšené Ježišom Kristom. KC učenie o očistci nezdôvodňuje teda zjaveniami svätých (alebo skôr svätým) ale Bibliou a Tradíciou - teda tým, čo Boh sám Zjavil v Ježišovi.

"Očistcom myslím trest s ohraničenou dĺžkou trvania, po skončení ktorého sa duša môže dostať do blaženého neba. " --------------------- Neviem, či by si toto našiel v katechizme katolíckej cirkvi.
Za 1. Očistec sa nevníma ako trest ale ako očistenie (preto sa aj volá očistec.
2. Trest sa vníma často ako udelený niekým - očistec je ale skôr pokánie samotnej duše, ktorá sa chce sama očistiť, aby bola hodná prejsť pred Boha.
3. Z očistca sa duša už musí dostať do neba (nie, že môže) - iná cesta ako do neba z očistca nejde, pretože:
4. Očistec už je súčasťou neba. Ak si dobre spomínam, tak očistec je síce stav utrpenia, no zároveň aj nádeje, ktorá je väčšia, než to utrpenie.


9.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 17:03 avatar
Utrpenie v "skoro v nebi" .. parada!!!


15.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 17:30 avatar
Patrick91
Tým, že očistec má cirkev zdôvodnený napr. aj zjaveniami svätých, som nemyslel to, že ide o hlavný pilier jej učenia o očistci. Tie zjavenia a reflexie svätých a učiteľov cirkvi možno považovať skôr za druhotné dôvody, doĺňanie a rozširovanie poznania o očistci. Čítal som knihu Utrpenie a radosti očistca, Zjavenia svätých o dušiach medzi nebom a peklom
www.zachej.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Katechizmus KC, 1472:
Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.

Dominikánsky knižný inštitút, Očistec. Dr. Štefan Dúbravec:
"V čom spočíva utrpenie čiže trest duší v očistci? Trest je dvojaký..."
knihy.dominikani.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ale inak ok, môže byť čo píšeš na doplnenie k téme
Súhlasí Patrick91


7.
označiť príspevok

majko1 muž
   4. 4. 2016, 16:58 avatar
Ale sprchovať by ste sa mohli a hlavne studenou vodou, vraj to pomáha........     


12.
označiť príspevok

milky945 muž
   4. 4. 2016, 17:07 avatar
Krištof, dovoľ krátku reakciu v pár bodoch, na časť článku, nie na všetko. Vopred ťa upozorním, že neverím na očistec, tak skús to aj tak brať a dočítať. :-)

1. Ten Pavol v Druhom liste Korinťanom 5, 10 je zaujímavý. Ten text vlastne naznačuje, že nie je peklo, že neexistuje večný trest v pekle, lebo každý sa zachráni. Niekto síce len tak tak, cez oheň, ale nakoniec predsa.

2. RE „Ak tam daná duša bude ľutovať, modliť sa a ak si odpyká spravodlivý trest za hriechy, môže byť vyslobodená do neba ku svätým ...“:
>>>>>>>>>>>>>
Z tejto vety vyplýva, že účelom pobytu duší v očistci je, aby sa stali svätými. Ale stane sa duša svätou, keď bude ľutovať, modliť sa a odpyká si trest? Teda zmení sa duša, keď to menované bude robiť? Myslím že nie a to je problém. Totiž ak duša ľutuje a robí pokánie, už je svätá. Ak to nerobí, nie je svätá. Teda ľútosť a modlitba je znakom svätosti, nie cesta ku svätosti. Aspoň tak si myslím.


13.
označiť príspevok

milky945 muž
   4. 4. 2016, 17:09 avatar
oprava:
myslel som Pavla v Prvom liste Korinťanom 3, 13-15:
"Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň."


17.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 17:58 avatar
Milky945
1. V Prvom liste Korinťanom 3, 13-15 Pavol naozaj nehovorí o pekle ako večnom treste či zatratení. Nehovorí tam však ani o tom, že večné peklo neexistuje pre iné prípady. Hovorí o tom, že tí, ktorých sa to týka, sa zachránia aj keď akoby cez oheň. Hádam existujú iné texty v Biblii, ktoré večné peklo potvrdzujú.

2. Účelom očistca je asi to, aby sa napokon duša očistila od hriechov, aby sa stala svätou, láskyplnou, pokornou a pod. Je to aj trest za zlo, hriechy, ktorých sa dopustila v pozemskom živote, ktoré neboli oľutované atď. Podobne aj na tomto svete ide o to, aby sa človek duchovne a ľudsky zdokonaľoval. Ak duša ľutuje a robí pokánie, môže byť na ceste k svätosti, ešte však nemusí byť svätá, čistá a pod.


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 18:13 avatar
To by potom uz ani to peklo nemuselo byt... staci ked sa kazdy ocisti v ocistci  


29.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 19:28 avatar
Veď podľa kresťanstva to ani nie je tak, že Boh zavrhuje človeka do pekla. Človek sám niekedy odmieta milosrdnú Božiu lásku, tým sa odsudzuje. Boh nám dal slobodu, preto nás nemôže donútiť prísť k sebe, očistiť sa atď.


32.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 19:42 avatar
Mnohi v neho neveria, pretoze nemaju dokazy, alebo o nom ani nevedia, takze co ak to nie su zli ludia, ocitnu sa v ocistci? Bez krstu, bez vyznania, bez eucharistie?


35.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 20:17 avatar
Boh je spravodlivý, milosrdný a múdry, berie ohľad na situáciu človeka. Keď aj niekto toto učenie nepozná a žije ľudsky, podľa dobrého svedomia a rozumu, podľa dobrej morálky, snaží sa, nemusí mať nevyhnutne ani sviatosti cirkvi (krst, eucharistiu). Keď je pokorný, ľudský atď., tak aj bez kresťanstva sa môže dostať do neba alebo by mu nevadil ani prípadný kratší mierny pobyt v očistci. Ak niekto nie je pyšný, ak neodmieta Boha vo večnosti. Kto však žil viac-menej zle, tak má na výber - absolvovať očistec a potom ísť do neba, alebo zostať v pýche a odmietnuť Boha... to sa potom volá peklo.
Katolícke učenie je rozšírené na Slovensku i takmer po celom svete. Takže mnohí sa nemôžu vyhovárať, že o tom nevedeli, nepočuli a pod. Človek má používať svedomie, hľadať pravdu, byť pokorný atď. Potom sa ľahšie dostane do neba :-)


36.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 20:48 avatar
Poviem to jednoduchšie. Kto žije s láskou, pomáha druhým, nebojuje proti Bohu... nemá sa čoho báť.
"Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske."
(Prvý Jánov list 4, 17-18)


43.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 22:07 avatar
Ty neveris vo vykupenie Krista, ked veris v ocistec?


62.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 18:35 avatar
Vykúpenie nevylučuje očistec. Aj to podobenstvo, ktoré uvádzam v 1. (Mt 18, 23-35), ktoré akoby podporovalo očistec, hovorí Ježiš svojim učeníkom, napr. Petrovi, na ktorých sa vzťahuje vykúpenie. Vykúpenie nevylučuje ani spravodlivý súd, ako píše Pavol: "...keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov... Veď Boh nikomu nenadŕža." (Rim 2, 5-6, 11) Pavol tiež píše, že na svojej spáse treba spolupracovať s Bohom: "Bratia... s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse." (Flp 2, 12) Ježiš zase hovoril, že je veľa povolaných, ale málo vyvolených. Z jeho podobenstva: "...Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." (Mt 22,1-14) Čo je to za obraz, že "vyhodený von, kde bude plač a škrípanie zubami"? Nemôže to byť očistec? Môže. Človek, čo tam bol "bez svadobného odevu", môže predstavovať niekoho, kto síce bol vykúpený (povolaný, pozvaný), ale nepracoval ďalej na sebe, zanedbával dobré skutky a pod. Pavol píše vykúpeným veriacim, že keď budú robiť tzv. skutky tela (smilstvo, nečistota, modloslužba, čary, nepriateľstvá, žiarlivosť, zvady, rozbroje, závisť, opilstvo, hýrenie a pod.) nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. A naopak: "Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie." (Galaťanom 5, 16-22)
Ako som podobne písal už v 1., Boh človeka vykupuje na základe Kristovho diela, dáva mu nový život, zadarmo mu odpúšťa dovtedajšie hriechy, avšak potom už aj človek by mal žiť ten nový život tomu zodpovedajúco. Môže sa síce zo slabosti dopustiť hriechu, mal by však z toho robiť pokánie a vrátiť sa na správnu cestu, tak môže očakávať Božie milosrdenstvo. Vykúpenie neberie slobodnú vôľu ani možnosť robiť nové hriechy a Boh je spravodlivý


63.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2016, 18:37 avatar
62 K: Vykúpenie nevylučuje očistec.

Ale keď sa človek dobre okúpe, tak bude čistý. 
Súhlasí Krištof


64.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 18:43 avatar
62: Skoda ze si si neprecital podobenstvo o nadennikoch, ktori prisli v rozny cas ale vsetci dostali zaplatene rovnako...
Súhlasí milky945


20.
označiť príspevok

milky945 muž
   4. 4. 2016, 18:20 avatar
1. Ale 1 Korint hovorí o všetkých, o všetkých prípadoch. Aspoň ja mám ten dojem. Veď je tam jasne napísané: "dielo každého vyjde najavo", teda všetkých. "Niekto síce utrpí škodu; sám však bude zachránený". Čitam, čo tam je napísané. Alebo myslíš, že sa niekoho netýka, že niekoho sa môže týkať peklo?

2. môžem čiastočne súhlasiť, ale znova zopakujem. Myslím si, že viera / svätosť vedie k ľútosti, nie naopak. Teda ak duša v očistci úprimne ľutuje, nie z donútenia / pod vplyvom okolností / aby sa nepovedalo, niečo v tej duší je nové / iné (nie strach), čo na zemi nemala. Keby mala, ľutovala by už na zemi. Dúfam, že neuznávaš koncept ľutovať zo strachu.


21.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 18:28 avatar
Ale hlavne, ze RKC veri na slobodu cloveka...
Ak je niekto v ocistci, tak uz je nim determinovany, ci?
Súhlasí milky945


27.
označiť príspevok

Krištof
   4. 4. 2016, 19:25 avatar
1. V Prvom liste Korinťanom 3, 13-15 nejde o všetkých ľudí. "Dielo každého" z tých, o ktorých tam Pavol hovorí. Prečítaj si predošlé verše. Ako som k tomu napísal v 1. - nehovorí sa tam priamo o očistci, ale je to možný náznak očistca. Inak ako som ti už napísal v predošlom príspevku.

2. Napríklad na svete si niekto žil svetsky, "užíval si", neľutoval hriechy, nepočúval dostatočne hlas svedomia, ani poriadne neveril v Boha, kresťanov viac-menej nepočúval, unikal často pred zodpovednosťou a vyhováral sa. Ale keď sa dostane na onen svet, je priamo s tým všetkým konfrontovaný - so svojím svedomím, zodpovednosťou, s bývalými hriechmi, s Bohom. Zažije výčitky svedomia, uvedomí si jasne, že pravdu mali kresťania, ľutuje svoje minulé hriechy, zažije trest, trápi sa, chce sa dostať do neba... Nuž najprv sa zrejme bude musieť očistiť


38.
označiť príspevok

milky945 muž
   4. 4. 2016, 21:42 avatar
1. no ja myslím, že sa tam hovorí o všetkých ľuďoch, nie len o tam prítomných, lebo skala, ktorou je Kristus, má byť základom pre všetkých.

2. fakt nechápem jednu vec. Keď sa niekto dostane na onen svet, je priamo s tým všetkým konfrontovaný - so svojím svedomím, zodpovednosťou, s bývalými hriechmi, s Bohom, zažije výčitky svedomia a to ďalšie? Prečo by mal? No ak predsa, bude to stále ten istý starý človek.


65.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 18:45 avatar
1. Pavol tam hovorí o Božích spolupracovníkoch, ktorí robili evanjelizáciu a budovali vieru ľudí: hovorí o sebe, o Apollovi a niektorých iných: "My sme totiž Boží spolupracovníci... položil som základ a iný ďalej na ňom stavia; ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia... Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo..." (1Kor 3, 9-13) Týka sa to v širšom zmysle slova kňazov, pastorov, evanjelizátorov - ich diel pre Boha a ľudí, ktorým prinášajú vieru.

2. Prečo by mal? Je to duša človeka, ktorý síce bol hriešny, ale nie úplne skazený, duša, ktorá nie je príliš pyšná, nehrá sa na Boha, neodmieta Ho. Chce žiť v nebi, s Bohom a ostatnými nebešťanmi, preto musí na sebe pracovať. V nebi sa nedá žiť bez lásky, pokory atď. Na zemi sa dá žiť bez lásky, pokory, dobroty, ale v nebi nie. Preto sa musí očisťovať, ľutovať svoje hriechy, do istej miery i zbabraný život, zlo, ktoré spôsobila, hriechy, musí sa zbaviť svojho egoizmu atď. Ak sa na svete nedokázal taký človek postiť, žil nezriadene, podliehal alkoholu, kofeinizmu, obžerstvu, nikotinizmu atď., nuž tak v očistci sa rozhodne bude postiť. Postupne v utrpení môže v sebe rozvinúť zanedbávané potenciály pre cnosti, pre lásku, pokoru a pod. Už to nie je ten starý človek, je to duša v duchovnej sfére po stretnutí sa s Bohom, duša, ktorá si uvedomuje isté veci, ktorým sa predtým vyhýbala a chce sa polepšiť...


66.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 18:50 avatar
Lutovat svoje hriechy mame pocas svojho zivota, nie potom, co zaznie "gong"...

Pretoze v hypotetickom "ocistci" si dost tazko mozes nieco odopierat, ked to tam nie je..
Odopierat si mozes, len vtedy, ked je to naporudzi, len si povies "NIE!", to je odopieranie..

To je ako keby si povedal, ze si zobrak odopiera jedlo...
Súhlasí milky945


67.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 19:06 avatar
Keď svoje hriechy človek neľutuje počas pozemského života, dostane ešte šancu v očistci - ak sa chce napokon dostať do neba.
Postiť sa v tom zmysle, že to duša nebude mať k dispozícii, ale aj v tom zmysle, že sa bude chcieť postiť, aby sa zdokonalila a mohla ísť do neba. Keďže sa daný človek nepostil vo fyzickom svete dobrovoľne, aby sa duchovne zdokonaľoval, ale dopriaval si obžersky, tak na druhom svete, ak sa chce napokon dostať do neba, bude sa musieť "postiť". Bude tam trpieť a postupne v utrpení môže v sebe rozvinúť dovtedy zanedbávané potenciály pre cnosti, pre lásku, pokoru, vytlačí egoizmus, neresti...


69.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 19:14 avatar
67
Naco by bolo peklo? Kazdy sa pokori uz len zo strachu..

youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


70.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 19:30 avatar
Peklo je pre tých, ktorí odmietajú Boha, sú pyšní, odmietajú úprimne ľutovať hriechy, odmietajú sa očistiť.
Dá sa predpokladať, že väčšinou sa aj hriešna duša chce dostať do neba, žiť tam. Preto na sebe najprv potrebuje pracovať a rozvinúť v sebe potenciály pre cnosti, ktoré sú pod nánosmi nerestí alebo nerozvinuté, zanedbané


71.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 19:44 avatar
Boha odmietaju ti, ktori v neho neveria, alebo ti ktori su nauceni verit v ineho, ci inych bohov

I tak by ma zaujimalo, ako nechat v sebe rozvinut potencialy pre cnosti..


72.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 20:55 avatar
Inak k tomu v 67. a prípadne aj inde, čo som písal o pekle, že "keď svoje hriechy človek neľutuje počas pozemského života, dostane ešte šancu v očistci..." Keby šlo o ľahšie hriechy, dalo by sa to zrejme z pohľadu katolíckej cirkvi akceptovať, ale nie o smrteľné hriechy, lebo tie podľa jej učenia treba ľutovať naozaj ešte počas pozemského života...

Potenciály pre cnosti v sebe máme, predpokladám, sú to možnosti, ktoré ešte nie sú rozvinuté na skutočné, ktoré ešte treba rozvinúť. Dajú sa rozvinúť tým napr. keď sa človek obráti na kresťanstvo. Cnosti ako napr. láska, viera, prosociálnosť, pokora, striedmosť atď.


76.
označiť príspevok

milky945 muž
   5. 4. 2016, 22:32 avatar
65
1. Ak Pavol hovorí iba o Božích spolupracovníkoch, o tzv. šíriteľoch a budovateľoch viery, o kňazoch, pastoroch, potom z toho verša vyplýva, že pre nich neexistuje peklo, lebo každý z nich sa zachráni. Teda žiadny kňaz, žiaden pastor nepôjde nikdy do pekla, ale ostatných sa peklo samozrejme týka, keď o nich tam nebola reč. Tomu ani ty sám neveríš.

2. Tu som celkom nepochopil alebo nenašiel tvoj argument. Hovoríl si tu zrejme o nejakom vlažnom kresťanovi, ktorý síce verí v Boha, ale nežije podľa toho. Tak si to myslel? K tomuto nemám čo dodať, neviem čo povedať. Lebo vlažný kresťan nie je kresťan. Byť kresťanom znamená patriť do Božej rodiny a do nej buď patríš alebo nepatríš. Nie je nič medzi tým. Takýto vlažný kresťan skôr nepatrí, takže ak by mal mať pobyt v očistci zmysel, musel by najskôr získať plné členstvo v božej rodine. Začal by túžiť po božej vôli a byť jedno s Otcom, tak ako to deklaroval Kristus na zemi, keď bol (ja a otec jedno sme). ... Ale to sa už dostávam ďaleko.


107.
označiť príspevok

Krištof
   8. 4. 2016, 12:58 avatar
1. Pavol tam - pokiaľ viem - píše iba o "Božích spolupracovníkoch" v súvislosti s týmito ich dielami - s budovaním viery u ľudí a pod. Pavol tam však nič nepíše o iných súvislostiach "Božích spolupracovníkov", o ich iných okolnostiach, iných skutkoch a dôsledkoch, ani o iných ľuďoch. To však nevylučuje nič iné: nevylučuje to ani podobný "očistec" pre iných ľudí, ani prípadné peklo pre "Božích spolupracovníkov" za ich - hoci nepravdepodobné - vážne zlo v inej súvislosti. Tým sa tam už Pavol nezaoberá.

2. Hovoril som tam celkovo o niekom na svete, o človeku s istou mierou zla či hriešnosti, napr. o priemernom resp. aj trochu morálne horšom Európanovi, avšak zas nie úplne skazenom, nie takom, čo sa stavia vedome a cielene proti Bohu. Z hľadiska učenia KC tá "hriešnosť" sa môže týkať iba všedných či ľahkých hriechov, lebo za ťažký či smrteľný hriech, ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením na tomto svete, sa ide do pekla. "Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám osebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu." (viď 73., 74.).
Dá sa povedať, že duša takého priemerného resp. aj trochu horšieho človeka nepatrí zatial ani do neba, ani do pekla - na nebo ešte nie je dosť dobrý a na peklo nie je dosť zlý, čiže patrí do očistca. Tam by sa jeho duša (duch) očisťovala, uvedomila by si svoje nedostatky, túžila by po Bohu, po nebi, ale zatial by ho nedosahovala. Postila by sa tam od dobra, ktoré pre ľudskú dušu predstavuje Boh a nebo. Pokiaľ ide o kresťanov, ktorí takpovediac už chodia s Bohom, neviem, ako to je, či a keď od akej miery lásky a cností závisí, aby šiel niekto hneď do neba. Podľa učenia KC aj niektorí kresťania sa dostanú najskôr do očistca, pokiaľ má ich duša ešte škvrny. Ťažko povedať, sú napr. možné výnimky alebo aj iné okolnosti. V každom prípade by sa každý mal snažiť pracovať na sebe, napr. aby mal ovocie Ducha sv. (Galaťanom 5, 16-22)


22.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 18:48 avatar
Krištof vám tu dal jasné citáty z písma ktoré očistec podporujú a vy ste schopní túto skutočnosť vyvrátiť inými citátmi... Ja vám dám tridsať citátov ktoré podporujú vieru, že v eucharistií je skutočne prítomný Kristus a vy to nazvete len spomienkou a moju vieru vyvrátite. Ak je to len spomienka ako sa môže proti spomienke človek previniť keď písmo jasne hovorí, že kto by nehodne jedol chlieb alebo pil s kalicha, previní sa voči Kristovmu telu a krvi...

Existuje len jedno písmo, tisíc výkladov a stovky cirkví a dobre vieme že pravda môže byť len jedna....
Preto sa držím zachovaného učenia cirkevných otcov z prvých 4. storočí, nakoľko považujem za nemožné aby boli všetci kresťania do reformácie v blude keď si v 16. 17. a 18. storočí nejakí jednotlivci začali vykladať písmo podľa seba v rozpore s vierou celého kresťanského sveta... Na reformátorov môžem povedať len to k čomu ma vedie sv. písmo :

Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás.


23.
označiť príspevok

milky945 muž
   4. 4. 2016, 19:00 avatar
Keď nám dal jasne citáty, prečo hneď v druhom príspevku píše citujem: "Neviem, či naozaj existuje očistec"? Prečo stále hovoril len o náznakoch očistca v Písme? Krištof vyjadril svoj názor, ostatní vyjadrili svoj názor, to je všetko. Pravdu to nezmenilo. Ani tvoj bubu štýl písania nezmení pravdu, nech je hocijaká.
Súhlasí Wolfe


24.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 19:02 avatar
Ja som dal jasne citaty z pisma, ktore podporuju to, ze Peter nie je a nemohol byt akymsi vodcom apostolov...
Ale vtedy uz biblia dolezita nie je, dolezite je len nasledovnictvo a tradicia cirkevnych otcov..
Podla toho co sa vam kedy hodi...

" Ak je to len spomienka ako sa môže proti spomienke človek previniť keď písmo jasne hovorí, že kto by nehodne jedol chlieb alebo pil s kalicha, previní sa voči Kristovmu telu a krvi... " >> Asi take previnenie, ako branie Bozieho mena nadarmo... Ked si z toho bude niekto robit len srandu, alebo to bude brat lahkovazne, tak sa previni voci Kristovmu telu a krvi..
Nie preto, ze neberie, ze hostia je priamo Kristovo telo a Kristov krv. To mi pride uz ako kanibalizmus... Preco by povedal "TOTO CINTE NA MOJU PAMIATKU?"

"Existuje len jedno písmo, tisíc výkladov a stovky cirkví a dobre vieme že pravda môže byť len jedna.... " >> To ze si niekto proklamuje a tisicrocia mocou udrzuje "pravdu" este neznamena, ze je pravda jeho...

To sa asi konecne niekto chybne odvazil dufat, ze ho UZ za iny nazor neupalia....tolko k pravemu krestanstvu...

"Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás." >>
Mas rad citaty?
Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú päsť; môj ľud však má toto rád. Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec?


25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 19:13 avatar
Ale chapem, ked niekto neveri na jedinu obetu (musi sa obetovat pri kazdej eucharistii) Jezisa Krista, tak najskor neveri ani na uplnu obetu Jezisa Krista...


28.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 19:26 avatar
Je to spritomnenie jedinej obety. Tak ako Izraeliti realne jedli pocas paschy neposkvrneneho baranka a skrze jeho krv na verajach dveri boli zachraneni pred anjelom smrti. Nasledovnici Krista si skrze eucharistiu mozu povedat uz nezijem ja ale vo mne zije Kristus, Skrze eucharistiu sme zachraneni od diabla a vecnej smrti. Cez eucharistiu my ostavame v Kristovi a on ostava v nas tak ako slubil ze bude s nami po vsetky dni az do skoncenia sveta.

Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.


31.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 19:40 avatar
Spomienka a vdaka za usetrenie..
Neboli zachranovani kazdy rok pred anjelom smrti, co bral prvorodenych...

"Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." >> Ano, pretoze

"Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst".. A kto je to slovo Bozie? Jezis..


34.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 19:51 avatar
Kristus je slovo ktore sa telom stalo... Kristove slova ktore si spomenul su z uplne ineho kontextu...


41.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 22:04 avatar
To co si skopiroval ty, tiez Jezis nespominal na poslednej veceri (ale Jn 6), takze to tiez nebude z toho isteho kontextu?


68.
označiť príspevok

Krištof
   5. 4. 2016, 19:08 avatar
Klein, k tejto téme ma inšpirovala tvoja téma o očistci :-)


26.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 19:13 avatar
Judaizmus mal tóru a ústne podanie, ktoré dokopy tvorilo vieru Izraela. Tak isto je to s kresťanmi, viera bola od počiatku len jedna avšak tá vychádzala z ohlasovania apoštolov. To čo je písomne zaznamenané nazývame sv. písmo a to nezapísané ústna tradícia. CIrkev a ani biblia nikdy netvrdila ze v písme je napísane vsetko... Akoby aj mohla keď biblia teda subor jednotlivych listov cirkev dala dokopy az koncom 4. storocia po schvaleni papezom Damazom I. a tato cirkev uz predtym verila v eucharistiu, v ocistec, vieru ze svati mucenici, apostoli, Panna Maria aj anjeli sa za nas modlia v nebi atd...

Uz v tretom storoci priami nastupci apostolov pisali napr. aby nasledovnici Krista nespochybnovali vieru ze Maria niekedy prestala byt pannou. Tuto vieru nespochybnil ani samotny Martin Luther az v 18-19 storoci tuto pravdu viery zacalo par jednotlivcov napadat. Vraj citatom ze Nepoznal ju kym neporodila... Keby tito falosni ohlasovatelia evanjelia poznali hebraizmus vedeli by ze to slovo kym sa mysli navzdy. Je to ten isty vyraz ked Jezis povedal ze bude s nami po vsetky dni az do skoncenia sveta. Neznamena to ze po skonceni uz s nami nebude, mysli sa tym vecnost avsak v nasom jazyku má písmo uplne iny vyznam ako v aramejcine ci grectine... Taktiez pozehnana medzi zenami, spravny preklad ma byt najpozehnanejsia zo vsetkych zien preto grectina nepozna superlativ.


30.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 19:30 avatar
Ked sa pocita, ze svet nikdy neskonci, tak do skoncena sveta (retoricky obrat) znamena naveky..
Ale pochybujem, ze sa myslelo ze Maria nikdy neporodi a bude naveky tehotna...

Je zaujimave, ze ked sa hovorilo o Jezisovi a jeho bratoch, tak sa tiez spomenul aj otec tesar..

Je zaujimave ak by to neboli bratia, ale bratranci, ze by nespomenuli jeho NAJZNAMEJSIEHO bratranca Jana (krstitela)..

Ano RKC si vselico povymyslalo.. spravilo evanjelium ktore stale a stale upgradovalo...

"Taktiez pozehnana medzi zenami, spravny preklad ma byt najpozehnanejsia zo vsetkych zien preto grectina nepozna superlativ."
Prosim ta, povedz mi, ktora z tychto zien bola najviac pozehanana?
Jahel, Judita alebo Maria? Lebo akosi v tom mam zmatok, pretoze o kazdej sa pise, ze je najviac pozehnana..


33.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 19:46 avatar
ja niesom pomazany nastupca apostolov aby som v Kristovom mene hlasal evanjelium, odpustal hriechy, krstil alebo vyhanal zlych duchov a ani niesom opravneny písmo vykladat. Sprostredkoval som sem vseobecnu vieru jedinej cirkvi, vieru ktoru som prijal a teraz tuto viru zijem a nepotrebujem sa hrabat v pisme cely zivot a hladat ci toto je alebo nieje pravda alebo to je tak ci inak. Keby som mal v ruke len bibliu a to je vsetko vybuchne mi hlava, nieco istu vec podporuje nieco vyvracia.. garantujem ti ze keby si dal 10 ludom do ruky bibliu a v zivote im o Kristovi nic nepovedal a po piatich rokoch studia si sa ich opytal ako to teda je kazdy by hovoril nieco ine.

Nenasledujem nikoho len Krista avsak v spolocenstve jeho cirkvi ako putujucej na zemi tak i oslavenej v nebi...


42.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 22:05 avatar
Ono aj ked das 10tim bibliu do ruk co o Kristovi poculi..
A jeden z nich je RKC.. nie nad nimi


52.
označiť príspevok

elemír muž
   5. 4. 2016, 00:17 avatar
Klein, naprimitívnejšou logikou nemožno stanoviť pravdu iba na základ viery a prtesvedčenia. Ja neviem, či bola, alebo nebola poctivá do smrti, ja si myslím, že to je jej osobný problém vec jej najvnútornejšej intimity a vžda sa hanbim a aj teraz o tom písať, ale prečo tomu dávate taký význam ???? Ako toto jej intímne, môže rohodnúť o mojom spasení a ja sa spolieham na ňu v modlitbách, ktoré cítim že počuje a reaguje na na ne a prosím ju o pomoc a pomáha. Akí,kolvek viera možno aj vaagon horčičných zrn, nemôže zmeniť niečo, čo sa už stalo a my neviem, ako sa to stalo. Ale ona vie a denodenne už tisíce rokov sa musí na to pozerať a počúvať to, že sa staráíte viacej o jej panenstvo, či nepanenstvo ako o je srdce, ktorým nás počúva a vyplňa naše prosby. Zdvihnite konečne oči na jej srdce ovinuté trňmi a to dole nechajte na pokoji. Lebo tam dole, to nie je náš svet, lebo náš svet je jej svätosť a sila, ktorá z toho pramení, náš svet je jej syn, ako prvotina stvorenstva nášho boha Otca a ktorý po jej súhlase jej lonom nám poslal svojho syna ako človeka, aby nám vlastným životom potvrdil to, že na druhej strane už nebudeme ako tí, čo boli v podsvetí a iba dobrí a spravodliví počuli jeho hlas, poslal nám syna ako jediného spasiteľa všetkých ľudských pokolení,aby urobil žatvu a naplnil jeho sýpky ešte aj tými, čo prišli a prídu neskoro po ňom a uveria na jeho slová.
Nenúti nikoho, tieto slová sa týkajú len tých, čo uverili a chcú.

Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Rok milosrdenstva.
Všetci v prvom rade myslíme, aby milosrdenstvo využil boh pri našom súde, ale často zabúdame, že milosrdenstvo je viac o tom, že my by sme mali byť milosrdní na iných ľudí.
Čoak jednou s podmienok nášho spasenia bude aj milosrdenstvo, vlastne bez milosrdenstva boha nemôžeme byť spasení, ale čo ak sa nás boh spýta, ako sme boli milosrdní my, my na iných a podľa tohoh uštedrí potom aj on nám z toho jejo milosrdenstva. Ponúka nám milosrdenstvo na dlani a čaká, že ho zoberieme a rozdáme medzi ľudí, aby sa ďalej znásobovalo , aby talent, ktorý nám dá boh, sme nevrátili vykopaný zo zeme nazad, ale aby sme s ním obchodovali a vrátili niekoľko násobne viacej talentov.
Naďalej stúpa násilie a zlo medzi ľuďmi a to nielen tým, že mnohí si miesto potu tváre vydobijú svoj chlieb nečestne a násilím. Niekedy to cítim a vidím, akoby satan bol odviazaný z reťaze a bol zoslaný na zem a cíti, že má málo času. Po svete sa tajne zhromažďujú kopy peňazí či už čestných, alebo nečestných, ale sú mimo diania ekonomiky, aby mohli svojimi daniami pomôcť viacej, kde je treba, možno aj toto budú ťažko trestané hriechy a nie iba vyžobrané pod nátlakom zbraní a pästí.
Pomsta patrí mne, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej mince, každá slza z oka bude zotretá a každá kvapka krvi zúčtovaná, toto sú Ježišové slová a prečo by ich hovoril a boli by napísané v evanjeliu, ak by svojím krížom zmyl včetky hreichy sveta. ???? Akáže by to bola spravodlivosť, ak by sme mali všetci istotu, že Ježiš zotrel všetky hriechy ???? lenže tento svet podľa toho aj tak vyzerá, lebo všetci zločinci sa spoliehajú, že im bude odpustené a preto naďalej rozsievajú okolo seba strach, aby z neho získali ? Nie, nie, ja by som sa na to nespoliehal a to nehovoriac, že milosrdenstvo sa vzťahuje iba na tých, čo v neho dúfajú ?? Aj toto je jedna príčina mnohých ziel na svete, že nikto nesprávne interpretoval evanjelium, že všetky hriechy sveta budú odpustené. lebo potom to funguje, ako z utečencami, Čím viacej europa vpusila, tým to bolo hnacím motorom aj pre ostatných a tí zahatali cestu k pomoci tým, čo to naozaj potrebovali.
A tak penieze nejdu k tým, čo to najviac potrebuje, ale tam, kde sa iba robia bezcielne kopy, ktoré utajené nemôžu nikomu pomôcť.


53.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 4. 2016, 00:44 avatar
Krestansky lud si od pociatku nesmierne ctil tieto zazraky vykonane v zivote tejto pokornej a svatej zeny. Kto kedy pocul aby panna pocala a porodila dieta. Kto kedy pocul zeby clovek mohol porodiť Boha-Slovo. Na zapade si na Marii krestania najviac ctili jej nevinnost preto ju cela Europa volala Panna Maria... A naopak vychod teda Byzantska risa si nesmierne ctila jej svatost preto ju volala Bohorodicka...
Tieto pravdy nesmu upadnut do zabudnutia ale s uctou sa odovzdavaju z pokolenia na pokolenie. Skutocny nasledovnik Krista bude vzdy s uctou rozjimat o jeho matke ako o Panne, Bohorodicke, tej ktora vsetky slova zachovavala vo svojom srdci a premyslala o nich, ako o tej ktorej vlastnu dusu prenikol mec aby vyslo najavo zmyslanie mnohych srdc.. ako o matke ktora darovala svetu cestu pravdu a zivot - Krista. a ako o tej ktora pamata na testament ktory jej Kristus na krizi zanechal ked ju urobil aj nasou matkou a ona sa z laskou modli za nas a nasu spasu.

Maria je v nebi zjednotena s Kristom. ona vidi Otca z tvare do tvare, uz ziskala veniec slavy a jej vola je z jednotena z Otcovou, zela si aby vsetky jej deti boli spasene, a jej srdce nesmierne boli ako ludia den co den hynu a padaju do zatratenia... Modlime sa v Kristovi Jezisovi spolu s nou za mier a pokoj vo svete...

Najsvatejsi Otce, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti telo, krv, dusu i bozstvo nasho Pana Jezisa Krista, pritomneho vo vsetkych svatostankoch sveta za potupy, ruhania a lahostajnost ktorymi je urazany. Pre nekonecne zasluhy jeho najsvatejsieho srdca a na orodovanie neposkvrneneho srdca Panny Marie, zmiluj sa nad nami, ubohymi hriesnikmi...


55.
označiť príspevok

elemír muž
   5. 4. 2016, 04:19 avatar
Klein, s tým všetkým súhlasím a i panenstvo v súvistlosti s narodením Ježiša krista,. to je predsa evanjelium, ale jediné, proti čomu som je, že si nesmieme vymýšľať veci o ktorých nevieme, ako sa to stalo a niekto z nás povedal, možno pred dva tisícrokmi, nech je panna po celý život a tak ju budeme uctievať ????????Ak je, tak je, mnech je, ale ak nie tak nie je, ale načo o tom diskutovať v jej prítomnosti, keď sa na to pozerá, ak vôbec toto veríš, že je tu a že sa nemodlíš do bútlavej vrby ?
Ježiš povedal jasne: Je toho ešte veľa, čo vám mám povedať, ale teraz by ste to nezniesli, bol by to pre vás ťažký pokrm, ale to neznamená, že to, čo nám nepovedal, musí tu niekto doplňať a človek vymyslieť , to nám povedal, že to čo vieme nám na spasenie musí stačiť a všetko, čo je od človeka, môže byť aj od toho druhého a čo je od toho druhého nám určite nebude na spásu.
Určite vieš, odkiaľ je posledný odstavec, čo si citoval, prečítaj si ho ešte ráz, a skús pochopiť, o čom bolo Fatimské zjavenie, ale nie tak ako cirkev, lebo ešte aj dialogy deti boli opravené podľa dogiem, teda podľa toho, čo vymyslel človek, ktorý nemohol žiť ani na okamih v Ježišovej živej prítomnosti na zemi a o ktorom ježiš žijúci na zemi nepovedal pred tým než vystúpil na nebesia, že vaše mená sú už zapísané v nebi. Tento certifikát potom Ježiš vľudskom tele už neudelil nikomu na zemi, ani najsvatejším otcom, ktorých svätými nazvali iba ľudia ani žiadnemu učiteľovi cirkvi, naopak, toto presne vedel, čo sa bude diať a preto hovorí: Vaším otcom nech je len jeden, a vaším učiteľom nech je len jeden. A kolko má otcov naša cirkev a nielen učiteľov, celé ústavy. Čo je potom pre ľudí, čo to vymysleli a nutia uznávať a veriť veriacím, evanjelium?
Mária je zjednotená s Kristom, vidí Otca z tváre do tváre, ale kto tam bol, kto to videl ? Veď ja by som to tiež rád veril a určite by sa mi to páčilo, ale čo ak to vôbec nie je pravda, čo ak všetko funguje úplne inak a na čo by Ježiš povedal, teraz je to pre vás tvrdý pokrm.
Posledný odstavec: Najsvätejší Otče ....... toto udajne učil fatimské deti strážny anjel portugalska rok pred zjaveniami, ale ani raz po prečítaní som nepocítil niečo božské, ničo ako modlitbu. možno som bezvýznamná výnimka, ale čo je potom obeta, ak ja by som mal obetovať telo a krv ježiša krista jeho otcovi ????? Ak niečo obetujem, tak sa toho zriekam a navyše, môžem obetovať len niečo, čo je moje a čo mi potom bude chýbať . A teda obetovať ježiša znamená sa ho zriecť ???
Ja chápem obetu, len ak je to moje a ak mi to bude citeľné chýbať, inak obeta nemá význam, alebo sa tu slovo, obeta myslí niečo iné. Ježiš sa obetoval za nás, lebo obetoval to, čo bolo jeho, dokonca aj svojho života ale nemôžem obetovať ja jeho a to ani v prípade, ak by mi patril ako jedinému na svete a čo ostatní veriací, čio sa na neho spoliehajú??? Im by som ho mal zobrať?
Ak sa všetky cirkvi očistia od všetkého, čo je mimo evanjelia, potom nebude problém vytvoriť jednu veľkú cirkev zo všetkých, lenže to by bola porážka satana tak, ako ho,odsúdil boh pri vyhnaní z raja a to on nemôže dovoliť a preto potrebuje, aby rôzne doplnky v cirkvách boli zdrojom nedorozumení a dokonca aj príčinolu prelievanie nevinnej krvi, aby k takémuto zjednoteniu nikdy nedošlo, lebo to je prvá a najdôležitejšia záruka jeho života medzi nami a prvá príčina všetkého zla na zemi, lebo čo bude potom s nami, ak sa ukáže, že sme toto nepochopili a spoliehali sa na veci, ktoré zo spasením nemajú nič spoločné. A o to presne ide satanovi, aby nás oklamal,Je to majster lží a klamu, ako,povedal Ježiš, ale napúriek tomu, že máme v evanjeliu jasne napísané, čo máme robiť a načo sa spoliehať, radšej to nevidíme a šlapeme po tom. Lebo to vraj nie je podstatné ??? Lenže čo ak každý z nás má predsa len podiel viny na všetkom zle, čo sa na svete deje,pretože sme sa nechali satanom oklamať ?
O rok bude sto rokov od zjavenia Fatimy a my stále poriadne nevieme, čo povedala Naša pani deťom, lebo čokolvek by povedala, muselo byť všetko opravené podľa dogiema učení svätých otcov. A teda to, čo vymyslel človek sa stalo dôležitejšie, ako to, čo sme sa mali dozvedieť z neba ?????? Komu to, viac vyhovuje, ježišovi, alebo satanovi ??? lebo čo ak zjavenie bolo o zrušení dogiem a očistenie cirkvi od všetkého, čo nie je v evanjeliu ????? Komu potom vlastne patrí takáto cirkev ???? a komu patríme my !?!?!?!


58.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 08:33 avatar
Eklemir:
"Ježiš povedal jasne: Je toho ešte veľa, čo vám mám povedať, ale teraz by ste to nezniesli," >> fakt by nezniesli, keby im povedal, ze Maria je spoluspasitelka a maju ju uctievat.. pritom to sam zaprel..

Myslim veci, ktore by nezniesli boli o veciach nie pozemskych...

"Tento certifikát potom Ježiš vľudskom tele už neudelil nikomu na zemi, ani najsvatejším otcom, ktorých svätými nazvali iba ľudia ani žiadnemu učiteľovi cirkvi, naopak, toto presne vedel, čo sa bude diať a preto hovorí: Vaším otcom nech je len jeden, a vaším učiteľom nech je len jeden. A kolko má otcov naša cirkev a nielen učiteľov, celé ústavy. Čo je potom pre ľudí, čo to vymysleli a nutia uznávať a veriť veriacím, evanjelium?
Mária je zjednotená s Kristom, vidí Otca z tváre do tváre, ale kto tam bol, kto to videl ? Veď ja by som to tiež rád veril a určite by sa mi to páčilo, ale čo ak to vôbec nie je pravda, čo ak všetko funguje úplne inak a na čo by Ježiš povedal, teraz je to pre vás tvrdý pokrm." >> SUHLAS!

" Najsvätejší Otče ....... toto udajne učil fatimské deti strážny anjel " >> Mne ten zaciatok pripada ako korunka k Boziemu milosrdenstvu
http://www.youtube.com/watch?v=dHLTGvz6OKY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


"Ak niečo obetujem, tak sa toho zriekam a navyše, môžem obetovať len niečo, čo je moje a čo mi potom bude chýbať . A teda obetovať ježiša znamená sa ho zriecť ???
Ja chápem obetu, len ak je to moje a ak mi to bude citeľné chýbať, inak obeta nemá význam, alebo sa tu slovo, obeta myslí niečo iné. Ježiš sa obetoval za nás, lebo obetoval to, čo bolo jeho, dokonca aj svojho života ale nemôžem obetovať ja jeho" >> dobry postreh


57.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 08:21 avatar
"Kto kedy pocul zeby clovek mohol porodiť Boha-Slovo" >>> Vidno, ze davate viac zasluh Marii, nez Bohu...

" tej ktora vsetky slova zachovavala vo svojom srdci a premyslala o nich" >> Ano premyslala o slovach, ktore povedali pastieri..

"Krista. a ako o tej ktora pamata na testament ktory jej Kristus na krizi zanechal ked ju urobil aj nasou matkou" > Je fakt smiesne povazovat ju za nasu matku
31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.
32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."
33 On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?"
34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.
35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."

Ludi ktori plnia Boziu dal na rovnaky stupen, ako svoju matku ba dokonca vyssi
O tom dalsie verse

27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."
28 Ale on povedal: ">>Skôr<<< sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Takze ako sa tak zda, Maria az tak pozdvihovana, ako o katolici robia, nebola..
Ja nehovorim, ze Maria je nikto, ale nebudem ju uctievat ako Boha, alebo brat ju ako (spolu)spasitelku, ako to robia katolici...

"Maria je v nebi zjednotena s Kristom. ona vidi Otca z tvare do tvare...." >> domnienky, robite z nej bezhriesnu zenu, pritom je x-krat napisane, ze bezhriesny bol iba Jezis..

"Najsvatejsi Otce, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti telo, krv, dusu i bozstvo nasho Pana Jezisa " >> Ako moze clovek obetovat Kristovo telo, krv ... ba dokonca bozstvo??!! Jezis sa obetoval SAM! Nie my ho mozeme obetovat..
Ale slecna Kowalska (ano poznam "korunku Bozieho milosrdenstva" by asi obetovala aj samotneho Boha...


88.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:29 avatar
33,.....teda podceňuješ moc svätého ducha?
Ja som presvedčený,že v základných náukách by sa určite nemýlili. Určite by nikto po prečítaní Biblie nedospel k záveru,že Biblia učí trojicu,očistec,peklo,nesmrteľnú dušu,matku božiu, v evolúciu,....atd!
Určite by nemali presné poznanie vo všetkom,ale v základných náukách by sa nemýlili tak,ako teraz! A za to môže nebiblická tradícia RKC!


37.
označiť príspevok

Karola žena
   4. 4. 2016, 21:06 avatar
ja "očistec" chápem tak, že všetko sa odkrúti tu na zemi.. " čo zaseje - to zožne "..)

v tejto súvislosti ma napadli psychopati, sadisti, uchyli ..., či ťažko mentálne , alebo fyzicky postihnutí, ťažko chorí ..
a p, ,..môžu sa svoju chorobu ?..možno len mizivé %..no psychopatickí jedinci čo napáchajú kopec zla, a nepoznajú ani Bibliu a vieru...ani nemajú záujem spoznať "BOha" ..majú mať aký očistec ?
alebo to mám chápať tak, že "Boh" ich potrestal za ich minulé hriechy ?..alebo je to trest pre jeho rodičov ?  


39.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 21:55 avatar
Co s clovekom, ktory zil svatym zivotom, miloval Boha aj svojich bliznych ale pred smrtou sa s niekym nepekne pohadal, ublizil mu a zomrel hned na to bez olutovania a zmierenia? Bude Pán viac hľadieť na tento hriech za ktorý nebolo činené pokanie alebo na jeho zvysny svaty zivot? Pre jeho prezity zivot si zasluhuje spásu avšak tento neolutovany hriech tomu bráni. Preto existuje ocistec pretoze Boh je milosrdny ale aj spravodlivy a pred Boziu tvar nic neciste nevojde...


40.
označiť príspevok

Karola žena
   4. 4. 2016, 22:04 avatar
si šťastný ?...vesmírny zákon neobmedzuje človeka v jeho emóciách...prečo by ich zo seba nemohol, dať von ?..a čo tí, čo náhle zomrú pri autonehode , teda pri nejakej tragédiií..myslíš že stihli oľutovať či odpustiť tomu kto im ublížil ..a odišli z tiho sveta aj bez vyspovedania..? ..hmmm ,...to len náboženstvo má svoje duchovné pravidlá..ale ono to "očistenie" funguje na inom princípe..


44.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 4. 2016, 22:10 avatar
Kristova obeta ocistuje ludske hriechy raz a navzdy.. Ci v to neveris?


46.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 22:49 avatar
Ano verim, avsak bez krstu a pokánia je pre teba Kristova obeť zbytočná :

Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov...

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“


47.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 22:52 avatar
clovek ktory olutoval svoje hriechy a bol pokrsteny bolo mu odpustene a stal sa Bozim dietatom... Avsak ak sa aj pocas zvysku svojho zivota dopusti hriechov, potom prenho platia slova : Komu odpustire hriechy budu odpustene.....


54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 4. 2016, 02:04 avatar
To povedal apostolom, vedel, ze si o zasluzia, kto rozhodol, kto si to zasluzi neskor?

S 51 inak suhlasim, nejde tu o nejaku samozrejmost, ako si poniektori myslia..
Napr v KS Milost veria, ze uz su/budu spaseni.

Veriaci, keby sme boli sudeni Bozou spravodlivostou ako pises v 50, tak by sme boli setci mrtvi,,
Vsetko je o milosti, ale ani ta nie je samozrejma..


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 4. 2016, 04:24 avatar
47,......väčšina katolíkov, sa stanú po krste nevercami/pasívnymi,matrikovými kresťanmi/ a veriť ,že budú zachránení,očistení je dehonestácie obete Ježiša Krista. A ten záver sa týka na plnohodnotného kresťana,teda toho,kto aj odpúšťal. Neplatí to všeobecne. Sleduj kontext Písma!


50.
označiť príspevok

veriaci-3
   4. 4. 2016, 23:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 4. 2016, 23:19 avatar
Nasa lutost aj skutky su sami o sebe bezcenne... az v Jezisovi Kristovi ked su konane v jeho mene maju hodnotu a ucinnost... On za nas zomrel, on nas vykupil a skrze neho su nam odpustene hriechy...

Avsak podla Bozieho prikazu treba aj nieco urobit z nasej strany pretoze On urobil vsetko... Hriesnica umyvala Jezisovi nohy olejom a plakala a on jej povedal ze sa jej odpusta mnoho hriechov... Nasa lutost aj nase dobre skutky maju v Kristovi nesmiernu hodnotu, to oni su nasimi pokladmi v nebeskom kralovstve, ktore ani zlodeji neukradnu a ani ich hrdza nenici...
Súhlasí elemír


56.
označiť príspevok

elemír muž
   5. 4. 2016, 04:31 avatar
Veriací, nikdy by som sa v prípade spasenia nespoliehal na to, čo si si ty pre seba vymyslel. Každý sa na nie čo spoliehame, ale až na druhej strane bude ta jediná pravda, podľa ktorej buď začneme skákať od radosti, alebo začneme kvíliť a kričať na hory: Padnite na nás a zbite nás, aby sme boli ochránení od božieho hnevu.
Zamyslíme sa nad každým utrpením a and každou preliatou kvakou krvi, aký má na tom podiel každý z nás.
Súhlasí Wolfe


60.
označiť príspevok

Danoko muž
   5. 4. 2016, 15:07 avatar
ja taky verím na očistec. myslím, že je tu na zemi.


106.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 4. 2016, 03:09 avatar
Očistec je to, o čom hovorí ježiš: nevyjdeš odtiaľ, pokiaľ nezaplatíš do poslednej mince !
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:16,  Už ti to bolo vysvetlené: aj západ sa dopúšťa špatností - a je veľa toho, čo tam treba...
dnes, 09:13,  (38) T-e-o-m-a, nuž, ale ja sa mu čudujem, ako synovi vychovanom stredoškolskou profesorkou....
dnes, 09:04,  (26) Osvietený, plávaš stále v tej svojej duševnej žumpe a stále chrlíš jej smradľavý...
dnes, 08:55,  "Ani ma nenapadne nad tým uvažovať. Že by Vlhova skončila na 15 mieste a TA3 by...
dnes, 08:50,  Ak niečo spravia migranti na západe, tak to ani televízie neodvysielajú, všetko sa ututle.....
dnes, 08:47,  Len ty si lietadlo. *21
dnes, 08:46,  Ak sa niečo stane vo svete, tak na vine je Rusko, lebo Rusko toto Rusko tamto. Ani sa ešte...
dnes, 08:45,  Televízia zavádza. Určite aj TA3. Napríklad ak ide o rozpor medzi USA západom a Ruskom, tak...
dnes, 08:33,  ešteže sionfašistického*03*03*03.....dedku ty si na diagnozu*03*03*03*03
dnes, 08:33,  To je ako keby som ja mal hodnotiť kresťanské spoločenstvá podľa tvojho správania tuná....
dnes, 08:31,  (2) Osvietený, opäť si "vystrelil" dávku z toho svojho sionfašistického...
dnes, 08:31,  ale vidno...stači sledovať mufka.....a aj teba.....
dnes, 08:28,  Kde prosím ťa? Tu na fóre? Tu z toho nevidno nič.
dnes, 08:27,  vidím co to vyvolava v ludoch
dnes, 08:26,  Nevieš o čom hovoríš. :)
dnes, 08:23,  hlavne že to nie je zasmradené antroposofiou.....
dnes, 08:16,  Ahoj 1marc. Ja ti požičiam lacno, iba za 30%.
dnes, 08:13,  Borat zase buduje komunizmus. Drista mu na to jeho hnedé yhrysko.
dnes, 08:10,  Ahoj, sme súkromná spoločnosť, ktorá poskytuje pôžičku peňazí každému, kto potrebuje...
dnes, 08:10,  Ja netuším prečo by ma mala TA3 zavádzať . Ani ma nenapadne nad tým uvažovať. Že by...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než stačí minúť jeho žena. Úspešná žena je tá, ktorá si takého muža dokáže nájsť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(308 796 bytes in 0,535 seconds)