Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo sa Ježiš na zemi nemnožil?

22
reakcií
653
prečítaní
Tému 23. júna 2018, 11:24 založil Azinger.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Azinger
   23. 6. 2018, 11:24 avatar
Keď bol Ježiš Kristus na zemi, žil asexuálnym životnym štýlom, čiže v celibáte. Ak protestanti tvrdia, že celibát je nebiblický, zabúdajú na to, že právem Ježiš ním žil. On nebol ako človek aj sexuálna bytosť?

Prečo počas svojho pobytu na zemi nemal ženu a nemnožil sa?

Keby bol mal počas svojho pobytu na zemi potomkov, boli by tiež bohovia? Rodili by sa bezhriešní?


2.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 6. 2018, 11:30 avatar
Ja si myslím, že mal iné dôležitejšie veci na hlave ako to aby sa množil


4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 6. 2018, 11:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   23. 6. 2018, 13:25 avatar
Ježiš vedel, čo ho čaká. Že zomrie. Bolo by správne nechať tu vedome vdovu s ďeťmi? Aj keď je nám Ježiš príkladom vo všetkom, to neznamená, že svojim životom založil celibát, ako ho niektorí chápu.


22.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2019, 11:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

gabriel pb
   23. 6. 2018, 11:34 avatar
spasiteľ zachraňoval učenníkov, lebo neboli bez rozuma a potrebovali niekoho koho by nasledovali, po druhé zachráňoval ľudstvo aby sa za hriechy neplatilo životom, po ďalšie hodnoty, bez hodnôt, ktoré sme prijali, by bol svet ani neviem opísať


5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 6. 2018, 11:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 6. 2018, 19:47 avatar
Ak hovoríme o Katolíckej Cirkvi ako takej, treba mať na pamäti, že sa nejedná len o latinskú cirkev sui iuris. Katolícka Cirkev je tvorená 24 cirkvami sui iuris z toho je 23 východných cirkví a jedna západná, teda latinská. V súčasnosti môžu všetky východné katolícke Cirkvi – okrem Syro-malabarskej a Syro-malankarskej cirkvi – pripustiť ženatých mužov k diakonátu a presbyterátu.
Myslím si, že ak sa niekto chce stať kňazom v katolíckej cirkvi a je súčasťou západného obradu, môže prejsť s dovolením biskupov do východného obradu, a tak vstúpiť do seminára.
Okrem toho, Cirkev nikoho nenúti stať sa kňazom, rozhodnutie je na každom mužovi jednotlivo. A zo Svätého Písma je nám jasné, že tí čo Bohu dali všetko dostanú viacej. Tak ako hovorí Pavol: "Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený." A inde Kristus hovorí: "Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden."


9.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 20:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 6. 2018, 21:29 avatar
Západná cirkev išla cestou svojej vlastnej tradície, tak ako išli vlastnou cestou východné cirkvi. Každá Cirkev brala dôraz na svoje vlastné sociálne, náboženské aspekty. Nemám túto tému preštudovanú, ale môžme sa domnievať, že na východe, kde kresťanstvo nemalo až také dobré podmienky na život, bolo a aj je nedostatok kňazov, preto sa u nich zachovala možnosť vysväcovať aj ženatých mužov. Kdežto na západe Cirkev nemusela mať problém obsadzovať kňazský úrad. Taktiež niektorí mohli uvažovať tak, že kňazstvo by bolo pre ních dobrým zamestnaním a dobrou formou obživy pre nich a príp. ich rodinu. Cirkev sa chcela ale tomuto vyhnúť, aby muž nevstupoval do tejto služby za vidinou "dobrého" života. Celibát má ale predovšetkým hlboký duchovný charakter, ktorý ak je zodpovedne prežívaný viac spája človeka s Bohom.

Ak máš na mysli tieto verše: "Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.", tak ich treba aj vysvetliť.

Bludári, o ktorých Pavol hovorí sú "židovčiaci" kazatelia, ktorí hlásali gnostický dualizmus a odsudzovali manželstvo ako službu hmote, sami však žili bezuzdne. Okrem toho chceli do kresťanstva vpašovať všelijaké prvky židovského náboženstva, najmä predpisy o čistých a nečistých jedlách.

Teda nie je na mieste označovať Katolícku Cirkev za tú, ktorá "zakazuje" ženiť sa. Veď ako som povedal Katolícka Cirkev znamená 24 cirkví, ktoré sa v tejto otázke líšia.
Ježiš Kristus sám povedal: "Niektorí sú od narodenia neschopní pre manželstvo, niektorých urobili takými ľudia a niektorí sa takými urobili sami – kvôli kráľovstvu nebeskému." A je len na vôli muža, či sa rozhodne ísť do stavu kňazského a zriecť sa ženy, alebo sa rozhodne pre stav manželský. Cirkev nikdy nikoho nenútila, a ani vo východných Cirkvách sa muži nemôžu oženiť po vysviacke, a ani ženatí kňazi sa nemôžu stať biskupmi.


15.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 6. 2018, 22:08 avatar
Neviem, či ten preklad, ktorý si uviedol je správny. Boh od nás nežiada, aby sme trvalo ubližovali svojmu telu. Skôr nás pozýva premáhať seba samých. Preto skôr Kristus povedal "Kto môže pochopiť, nech pochopí", lebo nie všetci majú dostatok vôle sa vzdať pôžitkov tela. Sú takí, ktorí sa sami z vlastnej vôle rozhodli neženiť, ako sv.Pavol.
Kristus na inom mieste hovorí "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba". Tu si môžeme položiť otázku, čo znamená zaprieť sám seba?" Zaprieť sa pre Krista znamená vzdávať sa toho čo je ľudské. Sv.Pavol hovorí o boji medzi duchom a telom: "Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu." Tí, čo víťazia nad telom sa vstkutku viac zapierajú pre Krista, a tak obdržujú väčšiu odmenu. Nie je hriechom uspokojovať aj žiadnosti tela (v manželstve) ale je viacej nad nimi víťaziť, lebo čo patrí duchu sa cení viacej: ,Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme‘“ (Gal 5,25).
Vieme aj, že naše telo je chrámom Ducha Svätého: " A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého (...)" a náš Boh je "Bohom žiarlivým" Ex 14, 34 a chcel by nás len pre seba, ale taktiež vzhliada na naše slabosti. No on má záľubu v srdci čistom, a preto aj Sv.Pavol odporúča ostať tak, ako bol on.

Ak sa kňazi a rehoľníci zaviazali, tak sa zaviazali z vlastnej vôle, a ak sa raz rozhodli, mali by vytrvať na tejto ceste, veď nikdy si nečítal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."?


10.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 6. 2018, 21:44 avatar
"Biskupi" a "starší" nie je to len čestný úrad, ale ustanovizeň sviatostná (kladanie rúk a príslušné modlitby) a hierarchická (skutočná právomoc), ustanovených cirkevných predstavených. V jadre bola teda aj organizácia apoštolskej Cirkvi tá istá ako dnešná Katolícka. K celku porov. Sk 13, 1-3; Sk 14, 23; Ef 4, 11; Flp 1,1; 1 Tim 4, 14; 5, 17; Tit 1, 5-9; Žid 13, 17; 1 Pt 5, 1n; Jak 5, 14.
Taktiež v prvých storočiach Cirkvi sa na kňazskú hodnosť mohli podujať aj mužovia ženatí, pretože bolo málo neženatých, ktorí by boli vyhovovali vekom, čnosťou a vzdelanosťou. Postupne si však kňazské bezženstvo razilo cestu, keď sa v západnej cirkvi stalo všeobecne povinným. Už Sv.Pavol otvorene odporúčal úplnú čistotu (1 Kor, 7)a od biskupov, kňazov a diakonov rozhodne žiadal, aby sa len raz ženili. Apoštolove slová však neznamenajú, že títo sluhovia Cirkvi musia byť ženatí.


19.
označiť príspevok

teóma muž
   23. 6. 2018, 21:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 6. 2018, 22:19 avatar
Veď ti hovorím, že aj Katolícka Cirkev má ženatých kňazov.
Cirkev má právo meniť ľudský zákon, veď vo Sv.Písme sa píše: "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
Nebeské kráľovstvo sa tu rozumie Cirkev, ktorá bola ohlasovaná Kristom a postavená na skale.
Zodpovedne žitý celibát má pre človeka a pre Cirkev viac pozitív, ako stav manželský a je znakom toho, že muž dobre zvláda seba samého, a že sa rozhodol dať Bohu úplne celý.


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   23. 6. 2018, 12:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

YouLove
   23. 6. 2018, 21:43 avatar
1
Jezis sa mnozil, duch sa nemnozí.


23.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2019, 12:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:52,  Osvietený - nájdi si svoje pasáže o tom, ako si podvracal socializmus a nenávidel ho....
dnes, 21:52,  Už si trápny. *21
dnes, 21:51,  Ty nemôžeš dokázať ani tú existenciu Boha. *21
dnes, 21:51,  Už melieš z posledného. To že boli koncentráky je fakt. Sú aj videá. Ty žiaden fakt...
dnes, 21:50,  Dokážem ti iba to, že ti preskočilo. Pretože neexistenciu nemožno dokázať. :)
dnes, 21:49,  Ty si hlupák fotón. Stačí že napíšem knihu v ktorej dopodrobna popíšem ako to v pekle je...
dnes, 21:49,  Tfuj tajbl. Už som myslel, že ma odhalili. *13*13*13*13*13
dnes, 21:48,  Nabudúce teda netáraj verejne ujeté veci. šanca, že Hanibal porazil rímsku armádu je 50 na...
dnes, 21:48,  Vašo, ja som nebol ešte nikde, ani v pekle, lebo som nemal dekanský u Požgaya. *39*39*39*39...
dnes, 21:47,  Čiže židia klamali o svojej vyvolenosti
dnes, 21:47,  Osvietený - už si tu mnohokrát odsúdil radových komunistov aj za to, že spoločnosť...
dnes, 21:47,  Dokáž mi vedecky, že všetci svedkovia čo popisovali hrôzy z koncentračných táboroch...
dnes, 21:45,  Ja môžem napísať knihu že píšeš bludy a Boh neexistuje. Dokáž že nemám pravdu. *21*13
dnes, 21:45,  Nenájdeš nič. Jedine sa pri tom pekne zhovadíš a všetkým ukážeš svoje nemyslenie. Veď...
dnes, 21:44,  Ja to dokazovať nepotrebujem. Ale ty mi nedokážeš že Boh existuje a že je pravda to čo...
dnes, 21:44,  Pôvod koronavírusu konečne odhalený....
dnes, 21:43,  To už nebude nezávislé svedectvo. :)
dnes, 21:43,  Nie SSEdo Sorosova nadácia Otvorenej spoločnosti na Slovensku nepôsobí :)
dnes, 21:43,  Zatiaľ si sám. Jedno svedectvo - žiadne svedectvo. :)
dnes, 21:42,  Židia si to teda všetko vymysleli ? :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Musíš sa veľa učiť, aby si vedel, ako málo vieš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(88 685 bytes in 0,458 seconds)