Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?

56
reakcií
1879
prečítaní
Tému 22. júla 2013, 19:05 založil milan.s..

podobné témy:1.
označiť príspevok

milan.s.
   22. 7. 2013, 19:05 avatar
Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?

Vývoj univerza sa blíži k osudovej hranici, na ktorej bude oddelené všetko správne od nesprávneho a pravé od nepravého. A žiaľ, mnohí dobrí ľudia budú musieť na tejto hranici natrvalo uviaznuť, pretože ich zastavia ich nesprávne názory, náhľady a postoje, ktorých sa kŕčovito držia. Názory, náhľady a postoje, na ktoré sa taktiež vzťahuje ono na začiatku spomínané kritérium oddelenia všetkého správneho od nesprávneho a všetkého pravého od nepravého. Uviaznu teda na svojich názoroch, nezlučujúcich sa Pravdou, stojacich proti Pravde a protirečiacich jej zákonitostiam.

Uvediem konkrétny príklad istého, mediálne veľmi známeho slovenského kazateľa, ktorý podobne ako všetci ostatní kňazi a kazatelia rôznych kresťanských cirkví odmieta princíp reinkarnácie. Čo sa týka jeho osoby, je to bezpochyby dobrý človek, ktorý sa sám osobne o dobro usiluje a v ľuďoch sa snaží dobro vzbudzovať a podporovať. Avšak ani jeho dobré srdce a ani ten najkultivovanejší rétorický prejav nemôžu nič zmeniť na realite. Na tom, aké veci v skutočnosti sú! Na tom, že princíp reinkarnácie je zákonitosťou tohto univerza, ktorá z Vôle Tvorcu a bez ohľadu na názory, túžby a priania ľudí jestvuje a funguje. Na tom nemožno zmeniť nič.

Až sa však stane, že človek presvedčený o neexistencii reinkarnácie opustí svoje fyzické telo, vezme si so sebou tam, na druhý breh, vo svojej duši pevne zakorenené i všetky omyly. Omyly, ktorým verí a ktorých sa nemieni zriecť.

Avšak tieto omyly, skryté v jeho duši ho raz nevyhnutne zadržia na onej osudovej hranici, ktorá prísne oddeľuje všetko správne od nesprávneho a všetko pravé od falošného. Možnosť ďalšieho duchovného napredovania bude zastavená a to až dovtedy, kým sa nezbaví omylov, protirečiacich Pravde. Kým nepochopí, že sa mýlil a nenájde odvahu otriasť svojimi starými, pevne zakorenenými, ale nesprávnymi názormi. Musí teda v sebe vybojovať ťažký boj a to neraz i so základnými pravdami vlastnej viery, ktoré boli falošné a nesprávne. Musí sa stať ochotným pochopiť a prijať za svoje to, čo pred tým odvrhoval a popieral.

Ale najtragickejšou na celej veci je skutočnosť, že potom, keď tento boj v sebe vybojuje a nové a správne poznanie príjme za svoje, môže sa mu stať, že brána zostane aj naďalej pevne zatvorená, pretože čas vypršal.

Výstrahu pred týmto nebezpečenstvom nájdeme v podobenstve o piatich rozumných a piatich nerozumných pannách. Tie rozumné mohli vstúpiť, pretože lampy ich duší žiarili pravým poznaním, kým tie nerozumné nemali pravého poznania, akého bolo treba a preto si ho museli ísť doplniť a získať. Avšak vstupná brána smerom nahor sa medzi tým pevne uzavrela. Čas bol premeškaný a tým ich osobná tragédia zavŕšená.

V rôznych kresťanských, alebo aj iných cirkvách sa nachádza mnoho čestných a o dobro úprimne usilujúcich ľudí, ktorí by mohli radostne duchovne stúpať nahor, keby si vo svojich dušiach neniesli pevne zakorenené omyly, pochádzajúce z mylného učenia ich cirkví.

Ak zostaneme pri kresťanstve, je to napríklad už spomínaná reinkarnácia, alebo trebárs nesprávny pohľad na poslanie Krista, ktorý neprišiel trpieť a zomrieť na kríži ako zmierna obeta za hriechy sveta.

Kristus prišiel, aby ľuďom priniesol Slovo Pravdy, v ktorého poznaní a dodržiavaní spočíva spása každého jednotlivca. Zmyslom a hlavným účelom Kristovho príchodu bolo teda prinesenie Slova, ako ukazovateľa cesty k spáse ľudstva.

Jedine v tomto spočívala podstata jeho príchodu! Spočívala v prvoradosti Slova! Jeho utrpenie a smrť boli udalosťami, ktoré vyvstali z nenávisti ľudí voči Slovu. Z nenávisti voči tomu, čo hlásal.

Ťažisko celého kresťanstva musí teda spočívať v Kristovom Slove, ktorého hlásanie bolo ústredným bodom, ako i dôsledkom všetkého, čo sa pred dvomi tisíckami rokov udialo.

No a podobných omylov je v kresťanstve ešte viac. Mohli vzniknúť a celé stáročia pretrvávať iba preto, lebo sa ľudia neodvažovali samostatne myslieť a skúmať všetko, čo im cirkvi predkladali. Nikdy sa neodvažovali podrobiť to vlastnému skúmaniu, vážnemu premýšľaniu a predovšetkým vnútornému precíteniu. Ak sa totiž niečo nezhoduje s našim najvnútornejším cítením, nemáme tomu veriť! Ak tomu ale aj napriek tomu veríme len preto, že je to predkladané autoritou cirkvi, ak tomu veríme bez vnútorného pochopenia a vlastného presvedčenia je to viera prázdna, dutá, slepá a formálna.

Bezmyšlienkovité zotrvávanie ľudí v takýchto názoroch a dogmách sa stáva brzdou ich duchovného vzostupu. Zostávajú stáť ako prikovaní na jednom mieste a nebudú môcť ísť ďalej, kým túto prekážku v sebe neodstránia.

Ale odstrániť ju je nesmierne ťažké! Lebo ak je to ťažké, ba doslova nemožné už tu na zemi, na druhom brehu, čiže po našej pozemskej smrti to bude ešte omnoho ťažšie.

Nie je teda rozhodujúce to, čo si človek, i trebárs vo svojom dobrom chcení myslí, v čo verí a čo on považuje za pravdivé. Rozhodujúca je iba Pravda samotná a to, či sme s ňou, alebo nie sme s ňou vo všetkých našich názoroch v súlade.

Rozhodujúca je iba Pravda samotná! Pravda taká, akou je! Veci také, akými v skutočnosti sú! To, čo je mylné a protirečiace Pravde bude musieť nevyhnutne uviaznuť na onej osudovej hranici, oddeľujúcej všetko pravé od nepravého. Nič nepravé, pokrivené, mylné a falošné sa cez ňu nedostane.

Dôvody, prečo sa ľudia držia nesprávnych názorov a náhľadov môžu byť rôzne. Či už povrchnosť a pohodlnosť, bezmyšlienkovité prijímanie všetkého, čo je sprostredkovávané nejakou autoritou, či už cirkevnou alebo inou, nedostatok času, alebo odvahy sám veci samostatne skúmať, alebo z iných dôvodov.

Koľko je napríklad vôbec ľudí, ktorí si dali námahu vážne skúmať a poctivo vnútorne precítiť všetky základné pravdy vlastnej viery, aby napokon za svoje prijali iba to, s čím sa môžu naozaj plne vnútorne stotožniť?

Veď predsa každému z nás je jasné, že ak uzatvárame nejakú zmluvu, treba si ju veľmi pozorne preštudovať, aby sme na niečo nedoplatili. Avšak základné pravdy rôznych cirkevných vieroúk sa prijímajú bezmyšlienkovite a bez akéhokoľvek skúmania. Človek ich prijme za svoje, prežije v nich celý život a odnesie si ich uložené vo svojej duši i na druhý breh. Takto však nakoniec zožne neblahé dôsledky z toho vyplývajúce podobne, ako pri nedostatočnom preštudovaní a podpísaní nevýhodnej zmluvy.

Človek môže napokon prehrať i celé svoje bytie, pretože nesprávne, ale pevne zakorenené názory ho budú zadržiavať v jeho duchovnom vzostupe, nepustia ho ďalej a nakoniec mu nezostane času dohnať zameškané. Brána už totiž bude zavretá a všetko definitívne stratené. Zostane už len miesto pre plač a škrípanie zubov.

Človeče, bezohľadne skúmaj a vlastným prežívaním preciťuj pravdy svojej viery. Nech už je to viera akákoľvek! S čím sa nemôžeš plne vnútorne stotožniť, tomu never! Maj odvahu odvrhnúť všetko, za čo sa nemôžeš postaviť svojim presvedčením! Never autoritám len preto, že sú považované za autority, ale vážne skúmaj čo hovoria a čo prinášajú! Nájdi si čas a chuť hľadať Pravdu tam, kde ju možno nájsť. Lebo iba ten kto hľadá, môže nájsť a iba ten, kto prosí môže dostať. Lebo jedine v Pravde je sloboda a vzostup, kým v omyloch a nepravdách je zastavenie, spútanie a nakoniec záhuba.

Človeče, a buď si dobre vedomý toho, že zákonitosť nevyhnutného pohybu vo stvorení všetko nezadržateľne tlačí k osudovej hranici, na ktorej bude oddelené všetko pravé od nepravého a všetko správne od nesprávneho. Ako obstojíš?

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


4.
označiť príspevok

Krištof
   22. 7. 2013, 20:02 avatar
1. "A žiaľ, mnohí dobrí ľudia budú musieť na tejto hranici natrvalo uviaznuť, pretože ich zastavia ich nesprávne názory, náhľady a postoje, ktorých sa kŕčovito držia."

Napríklad Milan S. sa kŕčovito drží názoru, že vraj "princíp reinkarnácie je zákonitosťou tohto univerza, ktorá z Vôle Tvorcu a bez ohľadu na názory, túžby a priania ľudí jestvuje a funguje". Samozrejme, zákonitosťou univerza, vesmíru, preto sa reinkarnujú aj mimozemšťania.

"...človek... opustí svoje fyzické telo, vezme si so sebou tam, na druhý breh, vo svojej duši pevne zakorenené i všetky omyly."

Veru, aj Milan si to tam vezme so sebou. A potom zistí, že on vlastne nie je iba ten Milan, ale je aj všetkými tými, ktorými bol v tzv. minulých životoch: Ferom, Mišom, Jožom, Alfonzom, Jarmilou, Katarínou, Janou, Máriou Magdalénou atď. Vtedy zistí aj to, že má navyše všetky omyly aj týchto ľudí. Z toho bude mať taký guláš, že sa radšej reinkarnuje do ďalšieho človeka. Takže dlho na druhom brehu nezostane.

"Jeho utrpenie a smrť boli udalosťami, ktoré vyvstali z nenávisti ľudí voči Slovu."

To je len jedna stránka veci. Druhá je tá, že dal svoj život ako "obetu na vykúpenie mnohých". Ale Milan je zrejme neomylný a všetko vie najlepšie, sám najlepšie pozná Pravdu zo svojej čistej duše. Lieta si dakde v oblakoch, nevidí ani smrť, ktorej nás Boh podrobil. Rimanom 8, 20-21: "Lebo pominuteľnosti bolo podrobené stvoren­stvo, nie dobrovoľne, ale skr­ze Toho, ktorý ho pod­robil v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí."


6.
označiť príspevok

Krištof
   22. 7. 2013, 20:33 avatar
Ohľadom reinkarnácie: Keď sa človek dostane konečne na druhý breh ako vyslobodený z kolobehu prevtelovania, ktorým človekom vlastne bude z tých všetkých, ktorými údajne bol? Veď počas stáročí musel byť mnohými rôznymi ľuďmi, mužmi a ženami. Napr. keby si spomínal na svoj pozemský život, vlastne na svoje pozemské životy, s kým z tých rôznych ľudí by sa mohol identifikovať? Ak reinkarnácia neexistuje, ja som ja. Ale ak existuje, tak ja som... kto? Čo ak ja nie som ja, ale ten kráľ so 6. storočia? Alebo skôr tá kráľovná z 18. storočia? Čo ak som ja vlastne cisárovná Mária Terézia a neviem o tom? Hmm


12.
označiť príspevok

Krištof
   22. 7. 2013, 21:20 avatar
"Až sa však stane, že človek presvedčený o neexistencii reinkarnácie opustí svoje fyzické telo, vezme si so sebou tam, na druhý breh, vo svojej duši pevne zakorenené i všetky omyly. Omyly, ktorým verí a ktorých sa nemieni zriecť."

Človek, jeho jedinečný duch, ktorý neverí na reinkarnáciu, sa dostane na druhý breh a tam mu konečne nevysvetlí niekto kompetentný - Boží anjel či Boh -, že sa mýlil, že reinkarnácia existuje? Ako by ten človek mohol ďalej zostať v omyle? Veď keby mu to povedal Boh či Boží anjel, keby videl, ako sa veci majú, tak by pochopil svoj omyl a pochopil by aj pravdu. Nemohol by v tom zotrvať a uviaznuť.


55.
označiť príspevok

piskotka žena
   23. 7. 2013, 21:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 7. 2013, 21:13 avatar
Nie,nie je to pravda! Ak dnes možno ničomu veriť,tak je to biblická pravda. A tam jasne stojí,že nikto "spravodlivý nezahynie".Armagedon,bude -selektívna vojna Všemohúceho Boha,a určite žiadny ctiteľ Boha nezahynie. To by bolo popretie jeho osobnosti,ako Boha lásky. A tie tvoje predstavy nemajú nijaké logické,vedecké opodstatnenie,ide len o ozoteriku,nič viac.
Súhlasí milky945


2.
označiť príspevok

Helenka žena
   22. 7. 2013, 19:33 avatar
Prežila som klinickú smrť ako 20 ročná a vtedy sa nikdy nehovorilo o reinkarnácii, nikdy predtým som o nej nerozmýšľala a dostala som sa na druhý breh prekrásny.
Klinickú smrť prežili a hovoria o nej. Teda zažili ju.
Reinkarnácia sa asi nedá zažiť. Hovorí o nej jedna vzdelaná osoba, ktorá má
6. zmysel, má rozhovory s Bohom.
Takže ja netvrdím nič, ani že je, ani že nie je. Nezaoberám sa tým. Chcem sa dostať tam, kde som bola pri klinickej smrti, keď to bude mať byť.
Čo tým ovplyvním v mojom živote keď budem veriť v reinkarnáciu, alebo veriť nebudem ?


21.
označiť príspevok

fajer
   23. 7. 2013, 08:49 avatar
ak by si ju neprežila,tak tu nepíšeš,klinická sa dá iba prežiť,....


3.
označiť príspevok

Helenka žena
   22. 7. 2013, 19:45 avatar
Oprava:
Reinkarnácia sa asi nedá zažiť - to je môj názor, aby sme o nej mohli tvrdiť ako obyčajní ľudia.
Čo hovorím o tej osobe, ktorá má 6. zmysel, tej Boh potvrdil reinkarnáciu.

Ale keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, bol to znova on a ten istý, my všetci vstaneme tiež, som to ja a znovu to budem ja.
Ako môže byť reinkarnácia ?


5.
označiť príspevok

Helenka žena
   22. 7. 2013, 20:10 avatar
Verila som pred klinickou smrťou, že vstanem z mŕtvych ja, a len ja.
Pri klinickej smrti žiadne škrípanie zubov nebolo, ale obrovská radosť, pokoj, tí ľudia prekrásne ženy, muži, sála nádherná, žiadne na cti utŕhanie. Len láska. Nádherné šaty mali jednofarebné. Každá jedna bola podobná asi 25 ročnej žene, vlasy poprepletané,
vypnuté, šaty dlhé po zem, ich tváre boli ozdobami a šaty, šaty farby dúhy, každá mala jednu farbu z dúhy, žiadna postava na svete sa jej zatiaľ nevyrovnala, ladnosť pohybov pri tanci, podobný tanec ako na zámku. Muži mali fraky čierne. Biele košele, motýliky, krásne čierne topánky. Taký čierny oblek ani v rozprávke neexistuje. Tie vlasy , žiadny gél sa im nevyrovnal. Tie tváre prekrásne. Ten tanec prekrásny, ach tá hudba. Vedľa stoly - pokojní ľudia. Len po bokoch stien boli kryštálové svietidlá ako v kostole, nie ale prehnane.
Keď má niekto zomrieť, tak vyprosujem u Boha pre každého toto prostredie. Ó aká nádhera. Chce sa mi plakať, ale od radosti.
Často si aj poplačem, či sa ja znovu dostanem na to prekrásne miesto, kde som bola.


8.
označiť príspevok

Krištof
   22. 7. 2013, 20:50 avatar
5. Helenka, zaujímavé. Len si ty poži tu a potom uvidíš :-)


7.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 20:35 avatar
Lenze to vlastne znamena ze ty ako dobry mozes byt tiez jednym z prvych na rane :-)


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 21:13 avatar
A este ma napadlo... Je pravda dolezitejsia ako laska? :-)


10.
označiť príspevok

RighteousFred
   22. 7. 2013, 21:17 avatar
Je slnko dolezitejsie, ako voda?
Súhlasí milky945


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 21:19 avatar
Rozhodne :-) aj ked pre teba :-) teda formu zlozenu z velkej vacsiny z vody :-) moze mat isty vyznam i voda...


13.
označiť príspevok

VladoBrr muž
   22. 7. 2013, 21:24 avatar
Pre mna u zeny je dolezitejsie tam dole,ako ta hore ))))))))))))))))))))))))


14.
označiť príspevok

RighteousFred
   22. 7. 2013, 21:25 avatar
A ja myslim, ze je to tak pol na pol, ani bez jedneho by som nemohol byt.


15.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 21:33 avatar
Dobre vravis :-) ze ty nie :-)


16.
označiť príspevok

VladoBrr muž
   22. 7. 2013, 21:35 avatar
Pol na pol je zastava na pol zrde,aspon Ja tomu tak rozumiem ;-)
Súhlasí repress


17.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 21:42 avatar
Spravodlive by bolo keby zahynuli vsetci alebo nikto :-) co si vyberiete? :-)


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 7. 2013, 21:48 avatar
Vychadza to z toho ze nik nieje bez viny, s tym ze v pripade druhej moznosti uplatnime generalny pardon :-)


20.
označiť príspevok

Scarlet.Blade žena
   23. 7. 2013, 01:56 avatar
ty si lepsi clovek nez vsetci tu pritomni dohromady


19.
označiť príspevok

milky945 muž
   22. 7. 2013, 22:32 avatar
Milan, píšeš o sebe? Mám ten dojem. Pravda je dôležitá, ale milosrdenstvo, láska a spravodlivosť tiež, všetko sú to Božie vlastnosti.


22.
označiť príspevok

salbea žena
   23. 7. 2013, 09:23 avatar
na tu smutnu osudnu bitku sa vybral jeden vyvoleny,ktory sa narodil vcera a zomrie zajtra ako samuraj pre vitazstvo dobra nad zlom
ako v kazdej rozpravke,dobro zvitazi vdaka jednemu vyvolenemu
http://www.youtube.com/watch?v=qfz0mPan84U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

dovidenia


23.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 7. 2013, 09:31 avatar
Žijeme len raz

Zrejme stojí za to, trochu sa zastaviť v životnom zhone a porozmýšľať, pomeditovať nad najväčším zázrakom prírody, keď vhodná skupina atómov, buniek, určitý organizmus, začne vnímať samého seba a svoje okolie, mať vedomie – žiť.

Schopnosť organizmu vnímať seba, okolie, žiť, v najširšom slova zmysle, je tým zázrakom prírody, ktorý mám na mysli a súčasne upriamujem svoju pozornosť na zánik tohto fenomenálneho zázraku prírody smrťou.

Smrť je prirodzenou súčasťou života spojenou s jeho zánikom, ak mal pôvodne akúkoľvek formu, či už to bola rastlina, živočích, alebo človek a predstavuje pre človeka, ale aj pre ostatné živé tvory neblahú, neželateľnú, ale nevyhnutnú skutočnosť. A práve v záujme odvrátenia, alebo aspoň akéhosi pozitívneho riešenia, či zmiernenia tejto neblahej skutočnosti, sa od nepamäti pokúša ľudský intelekt vymýšľať hypotézy a teórie, riešiace tento problém, problém života a smrti.

Otázkou života a smrti sa prioritne zaoberajú náboženstvá, ktoré predpokladajú existenciu akejsi nehmotnej večne jestvujúcej duše, ktorá pri smrti opúšťa hmotné telo. Nie je tu jednomyseľnosť, čo sa týka duše. Hinduistické a budhistické náboženstvá priznávajú dušu všetkým živým tvorom, zatiaľ čo semiti, kresťania, moslimovia, len človeku. Rozdielne učenia sú aj o posmrtnom stave duše. Ak novšie náboženstvá vymysleli pre dušu večný, blahobytný pobyt v nebi, alebo rovnako trvajúce zatratenie, tie staršie, predpokladajú, sľubujú, reinkarnáciu – znovuzrodenie.

Aj keď nejestvujú relevantné dôkazy, ktoré by potvrdzovali náboženstvami sľubované posmrtné stavy nášho vedomia, či duše, väčšina ľudí prijíma vo forme viery to, čo učia jednotlivé náboženstvá.

Je tu ešte skupina nenábožensky orientovaných ľudí – ateistov, agnostikov, skeptikov, ktorí predpokladajú, že život je jednorázový, neopakovateľný prírodný jav, končiaci zánikom biologickej formy aj vedomia.

Podrobme dialektickému skúmaniu jednotlivé pohľady, názory, na život a predpokladané posmrtné stavy. V prvom rade by bolo potrebné sa vysporiadať s pojmami duša a vedomie. Náboženstvami je pojmom duša označovaná, definovaná, nehmotná, duchovná, nesmrteľná časť ľudskej bytosti. Pojmom vedomie označujeme schopnosť organizmu vnímať seba a svoje okolie v najširšom slova zmysle. Nikto nebude namietať proti konštatovaniu, že v prvých dňoch , týždňoch ba aj roku po narodení, bolo naše vedomie dosť vágne, nerozvinuté a vyvíjalo sa, zrelo, s vývojom nášho tela, hlavne mozgu, jeho schopnosťou pamätať si a nepopierateľne táto schopnosť zánikom, smrťou ľudského tela, nezvratne zaniká, lebo zaniká aj pamäťové médium – mozog.

Že živý organizmus má individuálne rozvinuté vedomie, dokazujeme svojou existenciou, ale že má dušu, ako to prezentujú svojim veriacim náboženstvá je rozporné v tom, že je chápaná ako nehmotná, duchovná, večná substancia, ktorej jestvovanie môžeme prijať len cez náboženskú vieru, lebo naše psychologické, biologické a fyzikálne poznanie takúto substanciu nepozná a ani nevie indikovať v ľudskom organizme rovnako, ako aj nadprirodzený svet duchov, nebo, peklo a zdá sa, že boli účelovo vymyslené k ovládaniu, strašeniu a moralizovaniu ľudí. Z uvedeného sa dá usúdiť, že je neracionálne predpokladať jednak jestvovanie duše a aj jej posmrtný stav blaženosti, či zatratenia.

Skúsme podrobiť analýze, názor veriacich v reinkarnáciu, ktorá je spájaná s vytváraním si karmy – zásluhovosti, determinujúcej nasledujúci zrod a život, a porovnať ho s názorom ateistov a skeptikov, že žijeme len raz. Opäť budem vychádzať z reality. Dokázateľne, ak by malo byť reálnym faktom naše opätovné zrodenie a zomieranie, potom nikto z nás si nepamätá svoj predchádzajúci život, pretože ak ho žil, tak jeho smrťou zanikli aj jeho mozgové pamäťové bunky a je tu teda stav vnímania súčasného nášho bytia, ako by bolo prvé a rovnako aj tie predchádzajúce a nasledujúce životy by sme prežívali rovnako. No pozitívne v tejto filozofii je to, že zásluhovosť, karmu pre nasledujúci život si vytvárame v súčasnom živote podľa pravidla: čo sme siali, činili iným teraz, budeme žať v nasledujúcom živote my sami.

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva súlad s tým, ako ponímajú život a smrť sekulárni humanisti, že ho vnímame , žijeme, ten súčasný, len tento jediný raz. Či podmienky pre jeho prežitie boli náhodné, alebo determinované karmou z predchádzajúceho života nie je podstatné, ale zdá sa byť rozumné žiť tu a teraz, čo najšťastnejšie, vzájomne si neubližovať, rozvíjať si vedomie vzdelávaním a byť kreatívny aby sme neužitočne , nešťastne, nepremrhali ten jedinečný zázrak prírody – život.
Ten život, ktorý dáva opodstatnenie celému vesmíru, ktorý by nemal bez inteligentného pozorovateľa žiadny zmysel.


24.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 09:51 avatar
Nespamuj.
Toto som uz cital, vy ateisti, nihilisti, materialisti si to tu prehadzujete ako horuci zemiak 

podla mna ateizmus pohrda zivotom dokonca nedava ziadny zmysel a bezcielne degraduje cloveka na uplne nahody evolucie
tym padom si zivot vazia viac krestania, pretoze pre nich je zivot bozi dar a vsetko naokolo, kym pre ateizmus znamena bakreria viac nez clovek a prakticky hovori ze ludsky zivot je bez hodnoty.

Ku reikarnacii

Ja mam s tym problem taky, ze keby som videl cloveka trpiet a veril v karmu, tak prakticky nemal by som dovod mu pomahat pretoze, podla mojej karmickej filozofie, by som si povedal ze vlastne trpy spravodlivo za svoje predchadzajuce hriesne zivoty. Alebo jeden zivot hore dole ved ich mam vlastne nekonecno, az kym sa nerozpliniem v nirvane.


25.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 10:02 avatar
24.
"tym padom si zivot vazia viac krestania, pretoze pre nich je zivot bozi dar a vsetko naokolo, kym pre ateizmus znamena bakreria viac nez clovek a prakticky hovori ze ludsky zivot je bez hodnoty."

Vráť sa do stredoveku , poobzeraj sa potom to napíš znovu   
Choď do islámskych krajín , poobzeraj sa a potom to napíš znovu   
Skús sa vrátiť do rokov 39 až 45 20- storočia aby si videl ako si kresťania a iný náboženský fanatici vážili a vážia život !!

Nič v zlom ale toto Tvoje vyjadrenie je skutočne , neskutočný dríst !!  


27.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 10:07 avatar
A teraz co
Ja mozem za to ze krestanstvo bolo mnoho krat zneuzite, pre slavu moc uzemie a pod.


26.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 7. 2013, 10:06 avatar
Tvoj príspevok je skôr zbožné želanie ako realita. Keby si náboženski veriaci ľudia viac vážili život ako ateisti neviedli by náboženské vojny a vzájomne sa nevraždili v minulosti aj v súčasnosti. Chráň seba, svojich príbuzných pred náboženstvami lebo vytvárajú v tvojom vedomí neracionálne, nereálne predstavy o živote a svete!!
Súhlasí fajer


28.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 10:13 avatar
Nie nabozenstva ale svetska vedie popripade cirkevna moc viedla vojny.
Bezny veriaci hovorim za krestanov,( pretoze co robia napriklad moslimovia tak tomu nerozumiem) nevedu ziadne vojny a prave naopk pomaha i to viest lepsi zivot.


29.
označiť príspevok

fajer
   23. 7. 2013, 10:36 avatar
z histórie by si mala dostať nedostatočnú,všetky vojny boli kvôli náboženstvu a moci...


30.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 10:40 avatar
28.
Lahoda , zrejme ti je známi fakt že počas stredoveku , krížových výprav a podobne bola islámska viera tá najdemokratickejšia na svete. Podporovali vedu , vytvárali knižnice , tolerovali vo vlastnej zemi a vo vlastnej krajine iné náboženstvá. Neexistovala násilná islamizácia čo nemožno povedať o šírení "dobrej zvesti" v podaní kresťanstva. Nezapalovali hranice , nazbíjali ľudí iba pre to , že neverili tomu že zem je plochá.Keby nebol islám , nevedeli by sme nič o antických mysliteľoch. Je mi jasné že úprimne veríš. To je dobre , a ak to vedie k tomu že konáš tak aby aj iný ľudia v tvojom okolí boli lepší , tak tvoje náboženstvo prijímam bez výhrad. V tom prípade verím ako ty. Myslím že ti začínam rozumieť , podstatné je pre teba kresťanstvo , v zmysle skutkov Ježiša. A s tým sa nedá nesúhlasiť. A mne ide iba o jedinú vec , veriť a zároveň ROZMÝŠLAŤ. INŠTITÚCIA nech sa volá akokoľvek prináša zlo , lebo dáva dohromady malých a hlúpych a používa ich vo svoj prospech.


33.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 10:51 avatar
Kaki brutalne klames
Moslimovia epandovali do sveta uz od svojho vzniku mecom a uz v 8 storoci dobyli Spanielsko a vtrhli do Francuzska, nebit udatnych krestanov okolo Karola Martela ktory odrazil islamsky dyihad pri meste Tours tak neiem neviem.

1. mýtus: Křížové výpravy byly nevyprovokované agresivní války proti islámskému světu.

To je tak nesprávné, jak jen to může být. Od Mohamedových dob se muslimové snažili dobýt křesťanský svět. A také v tom směru dokázali pěkný kus práce. Po několika staletích výbojů dobyly muslimské armády celou severní Afriku, Střední Východ i Malou Asii a ještě převážnou část Španělska.
Jinými slovy: do konce 11. století se muslimské síly zmocnily dvou třetin křesťanského světa. Palestiny, vlasti Ježíše Krista; Egypta, kolébky křesťanského mnišství; Malé Asie, kde svatý Pavel zakládal první křesťanské obce - to nebyla periferie křesťanského světa, to bylo jeho jádro. A růst muslimského impéria tím ještě nebyl u konce. Rozšiřovalo se ve směru na západ od Cařihradu, jejž nakonec minulo a proniklo do Evropy. Pokud jde o nevyprovokovanou agresi, byla celá na muslimské straně. V jistém okamžiku měl už křesťanský svět na vybranou pouze bránit se nebo prostě podlehnout islámským výbojům

Historik T. E. Woodsa v knihe Jak katolická církev budovala západní civilizaci porovnáva tzv. grécky temnovek, spôsobený pádom mykénskej civilizácie v 12. storočí pred Kr. s tým kresťanským. Dôsledkom dórskej invázie boli tri storočia, počas ktorých písmo úplne vymizlo a muselo byť neskôr takpovediac vynájdené znovu. Európa podobnú diskontinuitu nikdy nezažila vďaka mníchom a kláštornej vzdelanosti. Novovekému rozmachu systematických vied v Európe predchádzal stredovek, tisícročné obdobie, počas ktorého sa Európa spamätávala z pádu Ríma a sťahovania národov. Bolo to hlavne sťahovanie národov, ktorých Rimania nazývali barbarskými, a ich útoky, ktoré spôsobili pád Ríma a raný (temný) stredovek. Vo východorímskej ríši, ktorá pretrvala sťahovanie národov, úpadok nenastal, hoci tam bolo kresťanstvo.

Woods, opierajúc sa o prácu uznávaného historika vedy a profesora fyziky Stanleyho Jakiho, v kresťanskej viere vidí hlavný dôvod, prečo sa sústavné vedecké bádanie vyvinulo práve v kresťanskej Európe a nie v Číne, či antickom Grécku. Hoci príslušníci veľkých starovekých civilizácií prišli s niektorými úžasne prínosnými inováciami, veda ako systematické odhaľovanie zákonov okolitého sveta im bola cudzia. Dalo by sa namietnuť, že čo ale grécká geometria, muslimská algebra či čínská astronómia? Nie sú aj toto vedecké úspechy? Stanley Jaki uvádza: "Technické inovácie grécko rímskych čias, islamu a Číny, tobôž inovácie predhistorických dôb, neustanovujú vedu a dajú sa skôr popísať ako tradičné náuky, znalosti, poznatky, techniky, remeslá, technológie alebo proste znalosť." Vedecký prístup so svojím dôrazom na experimentovanie a matematicky presné formulácie sa v histórii ľudstva vyskytol len v kresťanskej Európe.
KONSTANTINOPOL
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí milky945


34.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 10:56 avatar
Cize Za kratky cas dobyli krestansku severnu Afriku a vtrhli do Europy kde sa dostali az na Sever Francuzska

Sam mohamed hovoril
Mohamed, posel Alláha (nechť je s ním Alláh spokojen) řekl:
„Zaútočíte na Arábii a Alláh vám umožní ji dobýt. Pak napadnete Persii a Alláh vám ji také umožní dobýt. Následně zaútočíte na Řím (tj. Byzantskou říši) a Alláh vám znovu umožní jej dobýt.“ Sahih Muslim jedna z nejdůvěryhodnějších sbírek Mohamedových výroků.


36.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 11:37 avatar
34.
Tak na toto ti môžem posťahovať také brutality z biblie na ktoré vyzýval sám BOH že sa tu všetci pose...me !!!


37.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 11:39 avatar
34.
A Mohamed bol prorokom nie synom božím či bohom samotným !!! Čiže bol ČLOVEKOM !!!


35.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 11:36 avatar
33.
Chceš si začať sťahovať príspevky z wiki ??? To bude nekonečné. Tak aspoň trochu.

PRÍKLAD VZDELANOSTI.

Al-Chorezmí pochádzal pravdepodobne z perzského mesta Chórezm (dnes Chiva v Uzbekistane), jeho meno znamená v arabčine jednoducho z Chórezmu. Chórezmího rodný jazyk bol pravdepodobne perzský (farsí), alebo skôr dnes už mŕtvy chórezmský jazyk z rodiny iránskych jazykov. Svoje diela však písal po arabsky, ktorý bol vedeckým jazykom islamského sveta.
Žil a pôsobil v Bagdade na dvore siedmeho chalífa Al-Ma’múna Abbása.
Dielo[upraviť]

Číslo nula[upraviť]
Je tiež autorom aritmetického traktátu Kitáb al-džám’a wa-t-tafríq bil-hisáb al-hindi (???? ?????? ???????? ????? ?????) približne z roku 825, ktorý v roku 1145 preložil Robert z Chesteru do latinčiny pod názvom Algorithmi de numero indorum (slovensky: al-Chorezmí o indickom počítaní). Prostredníctvom tejto knihy sa Európania zoznámili s indickou pozičnou sústavou počítania a s číslom 0 (nula).
Algebra[upraviť]
Al-Chorezmí po prvýkrát v dejinách chápe algebru ako samostatnú matematickú disciplínu, ktorú opísal v spise Hisáb al-džabr wa-l-muqábala (???? ????? ?????????). Z arabského al-džabr pochádza moderné slovo algebra.
Algoritmus[upraviť]
Meno Al-Chórezmí bolo v stredoveku latinizované na Al-Gorizmi, neskôr na Algorithmi a stalo sa základom slova algoritmus, čo znamená postup (výpočtu). Samotný princíp algoritmizácie však nie je od Chorezmího, ale bol známy v antike a používal sa už v Babylóne.
Neznáma X[upraviť]
Chórezmímu sa pripisuje aj tradícia označovať neznámu veličinu symbolom X. Vo svojom diele Al-džabr wa-l-muqábala popisuje metódu (v podstate algoritmus) na vyjadrenie neznámeho (arab. aš-šáí, doslovne vec) v rovnici prvého stupňa, za použitia ďžabr (odčítania) a muqábala (rovnosti, porovnania). Na konci označuje veci (aš-šáí) znamienkom X.

A REAKCIA :

Obvinenie z kacírstva
O tom, že cesty vedy boli tŕnisté, ba aj kacírske a spojené s diablom, svedčia aj pokusy o preniknutie novej číselnej sústavy do kresťanskej Európy. V roku 967 sa učený kresťanský mních z francúzskeho Aurillacu v preoblečení moslima vybral do Španielska, aby v Cordóbe, ktorá vtedy patrila Arabom získal od arabských učencov matematické a technické vedomosti. Po návrate do Francúzska ich chcel propagovať medzi kresťanmi. Cirkev ho obvinila zo spojenia s diablom a z kacírstva. Pre západnú Európu bola arabská veda podozrivá a nekalá. Mních Gerbest sa stal pápežom (Prijal meno Silvester II.) a ani z pápežského stolca nepochodil s matematickou sústavou. O dvesto rokov po ňom sa pokúsil zaviesť novú matematiku pre zmenu v taliansku matematik Leonardo Fibonacci z Pizy po návrate zo severnej Afriky v roku 1202. V svojej knihe Liber Albaci poukázal na prednosti systému pre praktické použitie. Jeho zásluhou sa stalo Taliansko vzorom pre celý finančný svet, kam sa rozšírilo používanie nuly od talianskych kupcov a bankárov. Aj napriek tomuto pokroku bola nula v kresťanskom svete niečím záhadným, podozrivým a teda nebezpečným.

A ešte k tomu nevyprovokovanému milosrdnému plieňeniu križiakov.

Prvá križiacka výprava bola vyhlásená pápežom Urbanom II. v roku 1095 v Clermonte s cieľom znovu získať vládu nad svätým územím Jeruzalema a Svätej zeme. Výprava sa odohrala v rokoch 1096 – 1099.
V auguste 1096 sa začala 1. (typická) križiacka výprava, ktorej sa zúčastnili predovšetkým nižší feudáli (rytieri rôznych kniežat), ale aj vyšší. Usilovali sa rozšíriť svoje panstvá a získať na Východe vplyv a bohatstvo. Výprava sa skladala zo štyroch menších výprav, ktoré vyšli z viacerých miest v Európe. Jednotlivé skupiny prechádzali po súši od jari až do zimy roku 1096 cez Uhorsko. Jeden nedisciplinovaný prúd, ktorý v oblasti Trenčína prešiel z Moravy na Slovensko, kde plienil, bol potom v júni rozprášený v okolí Nitry. Výpravy sa zúčastnilo spolu asi 100 000 križiakov.

SVATÉ ÚZEMIE. Komu vlastne patrilo pred tým , a kto ho urobil svätým ??  

Prosím ťa nezačnime sťahovať články lebo to nikdy neskončí. Zvlášť keď nesúvisia s témou.


38.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 11:42 avatar
Boze ty si slepy a nevidis suvisloti.

Kriziacka vyprava vznikla po tom ako moslimovia znesvetili bozi hrob. A ak rozmahajuci sa selducsky turci masakrovali krestanskych putnikov.

Co by sa asi stalo keby dnes USA napadla makku a to nehovorim ze v tedy bol stredovek.


39.
označiť príspevok

Kaki123 muž
   23. 7. 2013, 11:55 avatar
38.
Lahoda si trošku pribrzdený ? Hovorím že na obhajobu svojho stanoviska nájdem na internete more článkov a názorov. A môžeme kopírovať do nekonečna. Turci masakrovali kresťanov , kresťania masakrovali turkov ...... koľko historikov toľko názorov. EŠTE RAZ môžeš toto vyvrátiť ??

"Lahoda , zrejme ti je známi fakt že počas stredoveku , krížových výprav a podobne bola islámska viera tá najdemokratickejšia na svete. Podporovali vedu , vytvárali knižnice , tolerovali vo vlastnej zemi a vo vlastnej krajine iné náboženstvá. Neexistovala násilná islamizácia čo nemožno povedať o šírení "dobrej zvesti" v podaní kresťanstva. Nezapalovali hranice , nazbíjali ľudí iba pre to , že neverili tomu že zem je plochá

Expanzia , pohyby národov , vojny , v zmysle národov boli bežné a obojstranné. Brutalita , zabíjanie pútnikov , obchodníkov , iných kmeňových príslušníkov nebolo v tej dobe nič neobvyklé. Ale povedz ktoré z mnohých náboženstiev okrem JEDNÉHO VNUCOVALO VIERU SYSTEMATICKY A NÁSILNE. BEZ KOMPROMISOV.
Súhlasí J.Tull


56.
označiť príspevok

lahoda muž
   23. 7. 2013, 23:31 avatar
Nema cenu reagovat na nezmysli.

Iba poviem preco islamska viera a Arabske krajiny boli tak najdemokratickejsie ako ich ospevujes a uz nie su.

A preco ked tak podporovali vedu a zakladali si ta na antike, su tak zaostal a zaspali niekde v 13 stor. .

Napriklad to ze Zem je gulata a Zem obieha okolo slnka prebrali az od Krestanov   
A to uz nehovorim ze tam praktcky nevznilo nic za opomenutie, vsetka moderna veda vznikla az v Europe.

A precitaj si este raz o com pisem ze kto zautocil na Europu ako prvy.
A s tymy zaciatkami islamu ved Sam Mohamed stal na cele svojej armady a roznasal rosudky smrti nad tymy kto nechcel konvertovat na islam
   


31.
označiť príspevok

fajer
   23. 7. 2013, 10:40 avatar
Teraz ti pôjde krásny film Kráľovstvo nebeské,....


32.
označiť príspevok

Helenka žena
   23. 7. 2013, 10:49 avatar
23. sta2rky
Neveriaci Tomáš neverí nikomu z tých miliónov ľudí, ktorí prežili klinické smrti. Ale z toho si nič nerob, lebo ja počas klinickej smrti som vedela, ako z miestnosti doktori cca o 21,30 vyhodili z izby 2 plačúce spolupacientky a oni plakali na chodbe a boli na nohách všetky pacientky z celého ginekologického oddelenia.
Keď som im to potom hovorila, že to ma kto informoval, stále sa ma pýtali, že kto mi toporozprával. Povedala som im, že som ich videla. Oni s na mňa nahnevali, že si z nich robím srandu a nebavili sa so mnou. Že prečo by som im to nemohla povedať, že kto to bol.
Keď som as po rokoch stretla s jednou z nich, tak som jej to znovu povedala a znovu otočila hlavu a išla preč.
Nevedela som pochopiť prečo sa hnevá.
Takže cestou teba sa presviedčam, že človek neuverí, lebo jeho mozog mu to nedovolí.


40.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 7. 2013, 12:09 avatar
sta2rky 23:
Už v štrtvom odstavci píšeš bludy:

1. Duša je nesmrteľná.
2. Človek má dušu / Človek a zviera má dušu.

Podľa Písma sú obidva body omyl, ktorý prijal svet cez zvedené náboženstvá alebo filozofie (Platón, Aristoteles). Pravda je podľa písma inde:

1. Duša je smrteľná.
2. Človek a zviera je duša.

Teda človek nemá nesmrteľnú časť. Tým pádom celý tvoj článok stojí na vode, je o ničom. Uvedené môžem dokazať v samostatnej téme.
Súhlasí J.Tull


41.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 7. 2013, 12:14 avatar
Preto existuje vzkriesenie, ktoré obnoví život vo večnosti.


42.
označiť príspevok

fajer
   23. 7. 2013, 12:44 avatar
čo existuje vskriesenie a kde a kedy,netrep sprostosti...


45.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 7. 2013, 13:07 avatar
ako vždy, zasa nič si nepovedal


43.
označiť príspevok

Helenka žena
   23. 7. 2013, 12:51 avatar
Milky 945
nerozumiem ti v 40
V rímsko-katolíckej cirkvi verím v 6 hlavných právd - za 5. Duša ľudská je nesmrteľná
a o čom som včera zapochybovala pri elemírovi tu je to : za 2. V Bohu sú 3 božské osoby - Otec, Syn a Duch svätý


44.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 7. 2013, 12:51 avatar
milky, najprv by si mal definovať čo si predstavuješ pod pojmom "duša" a potom jednoznačne vyjadriť svoj názor, lebo tvoj text som nepochopil. Mám taký dojem, že uprednostňuješ ako autoritu akési písma pred súčasným poznaním. Trvám na tom, že súčasné poznanie nepozná pojem duša inak, len v polohe náboženskej viery a veriť môžeš čokoľvek, záleži to od tvojho intelektu. Či existuje nejaké vzkriesenie, je tiež len otázkou náboženskej viery.


46.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 7. 2013, 13:16 avatar
sta2rky 44:
Písmo = Biblia
Biblia definuje / používa slovo Duša vo viacerých príbuzných významoch ako: bytosť, život, človek, osoba a iné. Človek (aj zviera) bol stvorený ako živá duša. Takže človek aj zviera je živá duša. Ak chceš viď linku nižšie, je to sumár pojmov, stačí úvod: casdpribram.sweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Inak ďakujem za konštruktívnu odpoveď.
Súhlasí J.Tull


47.
označiť príspevok

Krištof
   23. 7. 2013, 16:27 avatar
Tu sú tri texty s iným pohľadom na vec

www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.milujtesa.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.krestan.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


48.
označiť príspevok

Krištof
   23. 7. 2013, 16:38 avatar
A čo napr. medicína a psychosomatika? Aj tá hovorí o duši
www.zdrava-rodina.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


49.
označiť príspevok

Krištof
   23. 7. 2013, 16:41 avatar
Idem ja pekne na jazero, zaplávať si. Ako sa aj hovorí, v zdravom tele zdravý duch :-)


50.
označiť príspevok

VladoBrr muž
   23. 7. 2013, 16:44 avatar
Tak to Ja musim byt velmo zdravy,trikrat denne v bazene.
Súhlasí milky945


51.
označiť príspevok

VladoBrr muž
   23. 7. 2013, 16:45 avatar
Najzdravsi musi byt Minusko,ten sa kupe cely rok na Strbskom Plese )))))))))))))))))))


52.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 7. 2013, 18:14 avatar
Milky, máš pravdu, v polohe náboženských spisov (aj tých čo uvádza Krištof) a vašej náboženskej viery, môžeš považovať za reálne čokoľvek čo je v nich napísané, ale ak sa budeš prídŕžať textu, čo považuje dušu za celého človeka, nič sa nedá robiť, mám pravdu ja, že tvojou smrťou zomiera aj tvoja duša aj keď som presvedčený o tom, že máme len vedomi a nie žiadnu dušu. Rovnako pán MUDr. Gregor používa, zjednodušene (zrejme pre laickú verejnosť), pojem duša pričom opisuje, má na mysli vlastnosti a jeho zasahovanie, riadenie telesných činností ako aj spätný vplyt telesného stavu na mozog. Dušu náboženstvá ani veda zvlášť nešpecifikujú a nedefinujú. O vedomí, v súvislosti s mozgom, toho vieme viac a vieme to aj využívať, či zneužívať v reklame, politike, náboženstvách .


53.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 7. 2013, 18:59 avatar
Psychologické prostriedky v cirkvách využívané na ovplyvnenie vedomia veriacich
Odstupňovanie autority.
"Vyhrážanie večnými trestami v minulosti aj pozemskými. Použitie účinných prvkov v architektúre, ceremóniách, odevoch. "
Vytvorenie vzťahu „my“
"Väzba na duchovného komunity, resp. guru a jeho neustále sledovanie, zapájanie veriacich do kultových obradov"
Odbúranie vzorov správania medzimozgu.
"Strach, sebazáchova."
Verbálne sugescie.
"Kázne, modlitby, osobné rozhovory, literatúra, ovplyvňovanie médiami."
Fixovanie.
"Neustály pohľad na symboly viery alebo magické postavy ( obrazy svätých, hostia)"
Fascinácia.
"Pozeranie sa do očí pri osobnom pozdrave a rozlúčke pred alebo po omši."
Optické postupy.
"Svetlá a sviečky v kostole a pri procesiách."
Haptické postupy.
"Žehnanie duchovným, mávanie rukami nad hlavou."
Akustické postupy.
"Organová hra, spevy."
Vestibulárne postupy.
"Zmeny polohy, vstávanie kľakanie, kultové tance, zotrvávanie v určitej polohe."
Hetero – autotoxické postupy.
"Kadidlo a iné voňavé látky, dychové postupy, pôsty, askéza, celibát."
Telepatické postupy.
"Možný prenos sugescie na masy, davová psychóza."
Aparatívne postupy.
"Mučenie, bičovanie seba samého, ukrižovanie."
Skupinová hypnóza.
"V kostoloch, na púťach, pri procesiách."
Vyradenie cudzích vplyvov.
"Kostol, pútnické miesta, tichá modlitebňa."
Hypnokatarzia.
"Spoveď a pokánie."
Ablačná hypnóza a posthypnoticky účinné sugescie.
"Kondicionovanie na kľúčové podnety ako symboly – obrazy svätých, miesta – spovedeľnica, časy – cirkevné sviatky, činnosti – kľakanie skladanie rúk k modlitbám."
Hypnóza v kombinácii s inými terapeutickými postupmi.
"Podávanie hostií a sviatosti posilnenia chorých ako lieku. "


54.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 7. 2013, 20:32 avatar
Martin; "Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?" ... znie síce ako otázka o ktorej by bolo možné diskutovať, ale nie je. Je len zámienkou, ktorú autor používa ako mucholapku; čo keď niekto na ňu naletí, čo keď niekto uverí jeho trepaniam ... Pravda nie je mucholapkou. Tá skutočná sa vyjavuje v komunikácii, v konfrotácii s inými pravdami ...
Moja otázka znie: Prečo tu ešte milan.s., tento lepič svojich plagátov - mucholapiek, zamoruje svojimi smradľavými mucholapkami, ovzdušie ... ?  
Súhlasí milky945
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:55,  V tom máštaké myšlienky ako ja. Asi je viac takých ľudí.... Dovidenia. xD
dnes, 00:47,  No, aj ja som dnes videla ten červený záchranarský. .. pekne pristával. .. alee, videla som...
dnes, 00:44,  To je ešte nič, počkaj o pár rokov. :-) Teraz máš ešte taký bezstarostný medový život...
dnes, 00:43,  ...alebo nič, lebo iba povieš, že ja prvý nidky nezačínam, to si zapíš za uši..!!!!.....
dnes, 00:43,  Ja som dnes tak hľadela na záchranársky vrtuľník, a od srdca som si priala, aby záchrana...
dnes, 00:42,  Jooooj, Milan, m9žem Ti niečo poovedať? *21
dnes, 00:42,  On je horský pes.
dnes, 00:40,  Ja som povybavovala dneska veci v meste, a ptm som doma zaspala na hodinu. .. tak teraz nespím....
dnes, 00:39,  A teba čaká priadza. Odviazať uzol, istiť slovom, pripraviť cestu do snov. *18
dnes, 00:38,  Som vravela Leovi synovcovi, že nemocnica hovorí: "dobrý deň ľudkovia, ak budete zdravo...
dnes, 00:37,  Keď budeš staršia, a pracovne budeš musieť nastupovať na skorú rannú smenu, budíček o 4...
dnes, 00:33,  Minulosť nemá ísť? *14
dnes, 00:32,  Jarooo, v tomto je môj vzor. .. xD ako on chodí spávať. =D Pozzdravujem Ťaaa..,*29
dnes, 00:31,  Azda tam bude aj gazda. *04
dnes, 00:31,  Ešte nechoď.
dnes, 00:30,  spanilá jazda *29
dnes, 00:29,  Čítala som,' čo bolo v minulosti, na to zabúdam. Začnínam deň úplne nanovo.' Papa...
dnes, 00:29,  Na bielom tátošovi. *04
dnes, 00:29,  Kráľa. *19
dnes, 00:28,  Ešte poseď Zuzuľa. *05
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Najmúdrejší ľudia sa podriaďujú svojím vlastným príkazom.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(175 861 bytes in 0,331 seconds)