Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  kultúra  téma
kategórie:  

Prečo bolo potrebné výkupné?

95
reakcií
646
prečítaní
Tému 5. februára 2019, 08:33 založil teolog.

podobné témy:1.
označiť príspevok

teolog
   5. 2. 2019, 08:33 avatar
Mnohí úprimní ľudia, ktorí chodia do kostola, si myslia, že človek môže byť dobrým kresťanom aj bez toho, aby veril, že Adam a Eva naozaj žili. Na prvý pohľad sa to tak môže javiť. Ale sledujme nasledujúcu úvahu a pozrime sa, k čomu nás dovedie.

Vezmime si napríklad biblickú náuku, ktorá je pre väčšinu veriacich ľudí veľmi dôležitá — náuku o výkupnom. Podľa tohto učenia dal Ježiš Kristus svoj dokonalý ľudský život ako výkupné, aby ľudstvo oslobodil od hriechu. (Matúš 20:28; Ján 3:16)

Ako vieme, výkupné je suma zodpovedajúca hodnote niečoho, o čo človek prišiel, ktorá sa vyplatí, aby to človek mohol získať späť. Preto Biblia opisuje Ježiša ako „zodpovedajúce výkupné“. (1. Timotejovi 2:6) Zodpovedajúce čomu? pýtate sa možno.

Odpoveď na to dáva Biblia: „Ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ (1. Korinťanom 15:22) Dokonalý život, ktorý Ježiš obetoval, aby vykúpil poslušné ľudstvo, zodpovedá dokonalému životu, o ktorý Adam prišiel pre prvotný hriech v Edene. (Rimanom 5:12)

Je teda jasné, že ak by Adam neexistoval, Kristova výkupná obeť by bola úplne zbytočná.
Súhlasí Myslitel


7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:43 avatar
Tak je! Adam neexistoval, a ak žil nejaký Ježiš, tak isto bol len tulák, ale isto nie Kristus. A ak zomrel, tak zbytočne. Stačí sa pozrieť na kresťanov, ako zle žijú, ako sa zle správajú, ako škodia druhým ľuďom… Kristova obeta bola naozaj zbytočná. A zbytočne sa teisti snažia umelo udržiavať náboženstvá pri živote.


14.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 10:51 avatar
7. Akurát problém je v tom, že nie všetci kresťania sa zle správajú, nie všetci kresťania úmyselne škodia druhým ľuďom.


19.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:56 avatar
Samozrejme, ale to nie je problém. To je skôr šťastie, že sa medzi kresťanmi nájdu aj dobrí. Mne je tiež jasné, že nie každý kňaz je pedofil. Nie každý kresťan znásilňuje. Niektorí by aj chceli, ale nepodarí sa im to. 

Je len tvoj problém, že v každej vete vidíš nenapísané slovo: všetci.  


34.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 11:26 avatar
Mne je len divné, že to, že sú niektorí kresťania zlí považuješ za argument k tomu, že Ježiš nebol Kristus a že zomrel zbytočne.

A že to, že aj medzi kresťanmi sa nájdu aj dobrí, považuješ len za šťastie a nie následok kresťanského vývoja, to už je dané tvojim uhlom pohľadu, ktorý nemyslím, že sa niekedy zmení.


86.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 14:56 avatar
1. Ten Adam (a Eva) však nemusel byť presne podľa toho príbehu, ako to doslova (podľa litery?) podáva Genezis. Dôležitá je aj tu existencia každého jedného "pôvodného" ("telesného" človeka, ktorému duchovne chýba to, čo prináša Kristus a jeho obeta, pokým to neprijme: nový (duchovný) život s Bohom; Božia milosť. Ide o duchovnú (nadprirodzenú) záležitosť. A keďže táto milosť, tento nový život sa týkajú duchovného (nadprirodzeného) aspektu bytia, tak aj ten predošlý stav - "smrť" - sa musel týkať duchovnej (nadprirodzenej) stránky pozemského človeka. (Človek má dve stránky: prirodzenú alebo "telesnú" a duchovnú, nadprirodzenú.) List Rimanom 6,23: "Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišu Kristovi, našom Pánovi."
Ján 3,5-7: "Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť." - Tu je reč o tom, že každému človeku, ktorý sa narodí na tento svet telesne, chýba ešte duchovné znovu narodenie, nový duchovný život. Ján 1,12-13: "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha." Teda tí, ktorí uveria v Ježiša Krista, dostanú duchovný dar, vnútorne sa znovu narodia. Preto Kristus zaplatil tú výkupnú obetu, aby títo "pôvodní" ("hriešni" ľudia, ktorí v neho uveria, dostali potom Ducha Božieho (Svätého) - nový život. Ján 7,38-39: "Ako hovorí Písmo: 'Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.' To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený." - Tento oživujúci (životodarný) Duch Svätý mal byť daný ľuďom potom, keď Ježiš prinesie výkupnú obetu, keď bude oslávený (čo sa krátko na to stalo). List Rimanom 2,3-4: "Veď zákon životodarného Ducha v Kristu Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti." (Btw táto vec sa týka kresťanského krstu, keď je človek duchovne obnovený.)

V určitom zmysle každý človek je Adamom (Evou), alebo nesie v sebe "starého pozemského človeka", až pokým nie je vykúpený nebeským Kristom a nežije podľa Ducha (Rim 8,3-17). List Efezanom 4,22-23: "Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy." List Kolosanom 3,8-10: "Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa."
1. list Korinťanom 15,47-48: "Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského."
2. list Korinťanom 5, 17-19: "Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou."

Znamená to, že nutne sa výkupná obeta Krista týka iba každého toho pôvodného ("telesného" človeka, ktorý prichádza na tento svet a chýba mu ono duchovného znovuzrodenie? (Teda každého, kto kvázi svojím narodením sa na tento prirodzený svet, je "oddelený" od nadprirodzeného Boha, od jeho - Kristovou obetou sprostredkovanej - milosti?) Nie, pretože je možné, že na tomto svete v počiatkoch ľudí boli takí, čo ešte mali onú pôvodnú milosť, ako to podáva Genezis - vzaté buď doslovne, "podľa litery" (?), alebo symbolicky, "podľa Ducha" (?); potom ju stratili a tento padlí stav sa "preniesol" aj na ich potomkov; avšak ak symbolicky a nie doslovne tak mohlo to byť napríklad, ako to uvádza známy spisovateľ a kresťanský mysliteľ C. S. Lewis:
"Dlhé storočia Boh zdokonaľoval živočíšne telo, ktoré sa malo stať domovom človeka a jeho obrazu. Dal mu ruky, ktorých palec sa mohol dotýkať ktoréhokoľvek prsta, čeľuste, zuby a hrdlo schopné vyslovovať a mozog dostatočne zložitý na vykonávanie všetkých telesných pohybov, kam sa mala vteliť rozumná myseľ. Toto stvorenie mohlo jestvovať veky v takomto stave, predtým, ako sa stalo človekom: mohlo byť dokonca dostatočne chytré na to, aby vytváralo predmety, ktoré by súčasní archeológovia považovali za dôkaz jeho ľudskosti. No bolo len zvieraťom, pretože všetky jeho telesné a psychické pohnútky boli namierené na čisto hmotné a prirodzené ciele. Potom, v plnosti času, Boh na tento organizmus, na jeho psychológiu a fyziológiu, dal zostúpiť novému druhu vedomia, ktoré mohlo povedať „ja“, ktoré mohlo na seba pozerať ako na osobu, ktoré poznalo Boha, ktoré mohlo robiť závery o pravde, kráse a dobre, a ktoré bolo natoľko povznesené nad časom, že ho mohlo cítiť plynúť smerom do minulosti... Nevieme, koľko takých stvorení Boh vytvoril, ani ako dlho zotrvali v rajskom stave. No skôr či neskôr padli. Niekto alebo niečo im pošepkalo, že sa môžu stať bohmi... Chceli kúsok vesmíru, o ktorom by mohli Bohu povedať: „Toto je naša vec, nie tvoja.“ Ale takéto miesto neexistuje. Chceli byt podstatnými menami, ale boli a naveky musia zostať iba prídavnými menami. Nemáme potuchy, v ktorom konkrétnom čine alebo v skupine činov sa stalo skutočnosťou toto sebe-protirečivé a nemožné želanie." (C. S. Lewis: The Problem of Pain [Problém bolesti])


89.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 15:50 avatar
1. Citát: "„Ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ (1. Korinťanom 15:22) Dokonalý život, ktorý Ježiš obetoval, aby vykúpil poslušné ľudstvo, zodpovedá dokonalému životu, o ktorý Adam prišiel pre prvotný hriech v Edene. (Rimanom 5:12)"

Odpoveď: Nikde v Biblii sa nepíše, že Adam mal pôvodne dokonalý život ako Ježiš Kristus. Naznačené je v Genezis, že Adam mal pôvodne spojenie s Bohom, žil v milosti. Tento duchovný život s Bohom podľa toho v dôsledku hriechu stratil (nastala duchovná smrť). A za to, aby bol tento život s Bohom obnovený (uskutočnený), musel Kristus priniesť výkupnú obetu. Obnovený (uskutočnený) však nie u pôvodného Adama (Kristus prišiel na svet dlho po tom Adamovi), ale u potomkov Adamových, ktorí po ňom zdedeli jeho padlý stav (alebo rodia sa pôvodne bez onoho života s Bohom). Pochopiteľne ak je niekto trinitár a verí v božstvo Ježiša Krista, nemôže tvrdiť, že Adam bol pôvodne na úrovni Božieho Syna (Ježiša). Avšak pokiaľ viem, tak dokonca aj unitári ako Jehovovi svedkovia chápu Krista vyššie než Adama.

"Toho [Krista], ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou." (2. list Korinťanom 5,21)


90.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 16:12 avatar
1. Ešte poznámka k tomu: "„Ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ (1. Korinťanom 15:22) "

- Tam sa hovorí o tom, že v Adamovi ľudia v dôsledku hriechu zomierajú (duchovne), teda vzďaľujú sa od Boha, a v Kristovi v dôsledku jeho výkupnej obety naopak ožívajú, približujú sa k Bohu. List Rimanom 6,23: "Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišu Kristovi, našom Pánovi."


91.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 17:04 avatar
Ak by sa Adam (človek) a Ježiš predsa nejako porovnávali, dávali kvázi na jednu úroveň, tak bol by to len "rovnaký" druh bytia - Adam bol človek a Boží Syn sa stal človekom (Bohočlovek).

"Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu." (Hebrejom 2,16-17)


96.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 19:50 avatar
Nemalo by sa zabúdať ani na to, že okrem tohto "Adamovského" dôvodu ("dedičný hriech" Kristova obeta mala význam aj pre osobné hriechy ľudí. Dalo by sa ju v tejto súvislosti nazvať zmiernou obetou.
"Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta." (1Jn 2,1-2)


2.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 09:11 avatar
Rozumní ľudia, ktorí používajú vlastné myslenie a nechcú byť otrokmi slepej viery, sú istou mierou nútení pochybovať, ak sa im biblické texty prezentujú vo fyzicko-hmotných predstavách. Je úplne prirodzené, že k takým predstavám sa v duši mysliaceho človeka vynárajú mnohé vážne námietky.


3.
označiť príspevok

Myslitel
   5. 2. 2019, 09:51 avatar
@2 - Plne suhlasim. A musim uznat a respektovat tvoju sebakontrolu.
Uz davno som si vsimol, a dokonca niekde cital, ze biblicke texty vedia niektorych ludi, hlavne ateistov ale tak isto agnostikov vyprovokovat.
Z toho mala co o zivote viem ja, je to uplne normalna reakcia.
Ty aspon vies ukazat sebakontrolu. Chvala ti.
Co ma ale robit krestan ktory vie len Bibliu? Cusat?


4.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 10:18 avatar
3. Každý nech skúma to, čo vyslovuje a nech vyslovuje iba to, čo vie.

Poznáš tie "tri sitá"?

Sokratove tri sitá
Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať."

"Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?"

"Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek.

"Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?"

"Nie, len som to počul a..."

"Tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?"

Ten druhý váhavo odpovedal: "Vôbec nie, práve naopak..."

"Aha!" prerušil ho Sokrates. "Tak použime ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!"

"Potrebné to veru nie je..."

"Teda," usmial sa mudrc, "keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!"
Súhlasí Zinnia


82.
označiť príspevok

Myslitel
   5. 2. 2019, 14:20 avatar
@4 - Zacinas zapachat arogantnostou. Ale co uz ja s tym? Nic. Tvoja kritika na mna dopada asi tak tazko ako moj kompliment cez sokratove syta na teba.


83.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 14:27 avatar
82. Vďaka

Ale nič som nekritizoval. Pýtal si sa a ja som ti dal moju odpoveď.

A možno by bola vhodná aj protiotázka: Čo sú to za ľudia, keď vedia iba Bibliu?


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:28 avatar
Era, otrasné vyjadrenie: vo fyzicko-hmotných predstavách. Aký rozdiel vidíš medzi fyzickým a hmotným v tomto prípade? Sú aj nefyzicko-hmotné predstavy? Sú aj fyzicko-nehmotné predstavy?
Súhlasí -era-


6.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 10:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:44 avatar
Nepýtaj sa mňa, ale Ery, on napísal, že vo fyzicko-hmotných predstavách.


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:45 avatar
Prečo blúzniš? Viem si predstaviť duchovno. Zbytočne sa snažíš zo seba spraviť hlupaňu.


12.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 10:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:52 avatar
Ty si sa tu drzo vyznamenala, keď bezcharakterne ľudí urážaš, napríklad táraninami, že nevedia, čo je duchovno.


18.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:57 avatar
Potráp sa, keď si taká namyslená, že o druhých ľuďoch máš drzé predsudky.


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 10:59 avatar
Namyslení sú jedine šľachetní humanisti


24.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 11:07 avatar
Jasné, že ma to baví

Ináč by som to nerobil


28.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 11:14 avatar
Asi dobre a ty?


30.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 11:20 avatar
To som rád

Pohoda je základ


33.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Osvietený muž
   5. 2. 2019, 11:27 avatar


36.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Osvietený muž
   5. 2. 2019, 11:49 avatar
Zinnia tiež mám rád Billa Mahera . Suprový film je Borat

http://www.youtube.com/watch?v=270AsNMEofU Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


40.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 11:59 avatar
Nemusíš mi ďakovať

Nepozerávam už


41.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:05 avatar
Čiže mne


43.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:14 avatar
Som otec lebo mám dcéru

Som syn lebo mám rodičov

Oheň z ohnivého jazera očistil moju dušu, preto som svätý

Vidíš? Trojjediný


45.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:21 avatar
Mám takú s vysvetleniami


47.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:23 avatar
Ekunemickú


49.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:26 avatar
Vydal spolok svätého vojtecha 2005


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:28 avatar
Schválená koneferenciou biskupov slovenska


52.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:29 avatar
Je riadne hrubá


53.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:33 avatar
Pozri na môj facebook


55.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:36 avatar
Na fejsbúk som to zdieľal


56.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:34 avatar


58.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:41 avatar


59.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:42 avatar
Mám v nej aj tie články pred každou knihou


62.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:46 avatar
Som katolík


64.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:54 avatar
Veľmi sa mi nechce čítať mám potom bizarné myšlienky


66.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 12:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 12:57 avatar
Ako napríklad, že som BOH


68.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:03 avatar
O to sa celý čas snažím


70.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:08 avatar
Preto skončil na kríži


72.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:10 avatar
Nechápal, že všetko zlé je na niečo dobré

Aj klamstvo


73.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:16 avatar
Keď hovorím, že biblia je kniha bludov tak neklamem


75.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:22 avatar
Ježiš vstal z mŕtvych


77.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:28 avatar
Rozprávky starej matere


79.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 13:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 13:32 avatar
Choď a už nehreš ahojky
Súhlasí Zinnia


81.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 13:47 avatar
77. To si čo za kresťanku, bisťu. Duša Ježiša sa prevtelila do iného tela? Nežartuj. Telo predsa zomrelo a vstalo z mŕtvych. Bolo nové, ale nie iné. Či ?


84.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 14:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 14:50 avatar
Ježiš vzkriesil Lazara

Ďalší blud


87.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 14:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 15:01 avatar
Zombíci sú len vo filmoch a žerú mozgy


93.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 17:37 avatar
85, ber to ako klinickú smrť... miestni odborníci ho vyhlásili za mŕtveho, ale po troch dňoch prišiel Ježiš a privolal Lazara späť do tela


94.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 2. 2019, 17:45 avatar
Beriem to ako blud
Súhlasí -era-


92.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 17:35 avatar
re "Myslíš si, že Boha môže zničiť smrť? Však Boh je alfa a omega, počiatok a koniec, je večný."

Boha smrť zničiť nemôže.
Ale Ježišovo telo spočiatku nebolo rovné Bohu, muselo najskôr zomrieť.


26.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 11:08 avatar
Biblia naozaj obsahuje bludy. Na webe je niekde zoznam, viac ako 1 000 položiek, kde sú uvedené protirečenia a nezmysly v biblii. Racionalisti sa už dávno nasmiali z tých trápnych bludov v biblii. Už na samom začiatku sú také protirečenia so svetlom, tmou, Slnkom a Mesiacom. Nečudujem sa, bibliu písali málo gramotní a málo vzdelaní ľudia.


31.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 11:04 avatar
Ak si to nevieš predstaviť, potom to slovo nepoužívaj. Ľudia sú zvláštni. Hovoria o niečom, čo si nevedia predstaviť. Čiže len falošne tárajú nezmysly.


27.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 2. 2019, 10:50 avatar
OK, sama priznávaš, že nemáš v mozgu na to vybavenie, a o mne drzo klameš, že tiež nemám vybavenie. Aká si, neznamená, že taký som aj ja.


17.
označiť príspevok

Zinnia
   5. 2. 2019, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 10:48 avatar
Ak máš čosi pravdy Lemmy. Mal som napísať skôr fyzicko-zmyslové. Ale na druhej strane fyzické je všetko, čo skúma fyzika. Nemusí to byť vždy v tvare hmoty, nemusí to mať vždy hmotnosť.
Ale inak ok, mal som byť viac bdelý.


16.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 2. 2019, 10:52 avatar
Malo to začínať: "Aj máš..."  


95.
označiť príspevok

Krištof
   5. 2. 2019, 18:54 avatar
Mimochodom Katolícka cirkev učí, že:
Katechizmus KC 289: "Medzi všetkými výrokmi Svätého písma o stvorení majú celkom osobitné miesto prvé tri hlavy Knihy Genezis. Tieto texty môžu mať z literárneho hľadiska rozličné pramene. Inšpirovaní autori ich umiestnili na začiatok Písma tak, aby svojou slávnostnou rečou vyjadrili pravdu o stvorení, o jeho pôvode a cieli v Bohu, o jeho poriadku a dobrote, o povolaní človeka a napokon o dráme hriechu a o nádeji na spásu. Keď sa tieto výroky čítajú vo svetle Krista, v rámci jednoty Svätého písma a v živej Tradícii Cirkvi, sú hlavným prameňom pre katechézu o tajomstvách „počiatku“: stvorenia, pádu a prisľúbenia spásy."

390: "Opis pádu (Gn 3) používa síce obraznú reč, ale potvrdzuje prvotnú udalosť, fakt, ktorý sa stal na začiatku dejín človeka. Zjavenie nám dáva istotu viery o tom, že celé ľudské dejiny sú poznačené prvotným hriechom, ktorý slobodne spáchali naši prarodičia."

- Podľa toho asi forma toho "príbehu" o Adamovi z Genezis mohla byť iná, než je doslovný výklad, ale podstata sa s tým zhoduje
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 11:19,  Je to pasca - nedaj sa chytiť... https://www.youtube.com/watch?v=pLtTb6TLqS4&authuser=0
dnes, 11:17,  hokejis, realita je taká, že mnohí z demonštrujúcich všeobecne , nielen v tomto prípade,...
dnes, 11:12,  Chlapci revolúcie sa nedajú vyvážať, na to musia byť objektívne spoločenskoekonomické...
dnes, 11:08,  mufiku,putinov otroku, ak by rusi mali take slobody v nosení zbrani ako američania, tak by sa s...
dnes, 10:51,  samozrejme že je to multikulturny narod mufik, kde su aj problemy.......neni tam božie...
dnes, 10:22,  hokejis, priplietli?... len tak nevinne? www.youtube.com/watch?v=RJZNcJOC_6s /pozri 1:23/...
dnes, 10:13,  EnaXnaY, len tak sám od seba? Neverím. Za tým iste bude nejaký Rus *13
dnes, 09:53,  Amerika je fajn. Rovnako ako každý iný kút sveta aj ona má svoj potenciál prispieť k...
dnes, 09:51,  Nuž, ale keď každý si myslí, že práve on nie je bez rozumu, že to len tí ostatní...
dnes, 09:17,  45/ Nasa milovana Amerika...:)))
dnes, 08:16,  nebudte bez rozumu ako kon a mulica, ktorych silu treba krotit uzdou a zubadlom, inak ich neovladnes
dnes, 08:15,  1 Bijox, chlapci moji zlatí,netušíte, čo všetko sa okolo nás deje. Základným princípom...
dnes, 06:17,  jehovista hovori katolikovi, ze nepozna pismo.....jehovisti urobili toaletny papier z Biblie,...
dnes, 06:13,  89, Biblia pise, zeny maju nosit satky, nosia ich jehovistky? tu uz preco nedodrzujete Bibliu...
dnes, 03:10,  USA multirasovy raj :)
dnes, 02:32,  Americký bordel treba realizovať aj na Slovensku :)
dnes, 01:59,  83, .... tak povedz ako chápeš príkaz apoštolov a príkaz ducha svätého zo Skutkov 15...
dnes, 01:54,  41, ..... a čítal si ty niekedy Augustínové spisy? Tam to máš čierne na bielom! Tomáš,...
dnes, 01:30,  myslím ze psychiater sa najskor pozrie na toho "exhorcistu"*19
dnes, 01:28,  Medzinárodný tím pod vedením Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) publikoval...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keďže sme sa tu už narodili, naučme sa tu aj žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(228 923 bytes in 0,280 seconds)