Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Pre konšpirátorov

56
reakcií
246
prečítaní
Tému 20. mája 2019, 15:21 založil Boris.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 15:21 avatar
... ktorí spochybňujú účasť výbušnín pri páde svetového obchodného centra.

Reportáž NBC ukazuje okolie "Ground Zero" po páde budov.
Reportér poukazuje na roztavené vraky áut 2:00
Roztavený blok motora 2:18

Požiar nedokáže roztaviť blok motora auta. Nikdy. Na takéto poškodenie je nutné obrovské teplo, spôsobené buď autogénom, supervýkonným laserom, taviacou pecou, alebo práve výbušninami spôsobujúcimi obrovskú žiaru.
Tiež si uvedomme, že autá neboli odstavené hore na poschodiach, kde horel ten údajne najvačší oheň, ktorý mal oslabiť nosníky budov.

http://www.youtube.com/watch?v=VzxzU4kCn0Y Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Okrem asi tisíc ďalších nezrovnalostí, ale toto je vážne bombónik  

Pre ešte lepšiu predstavu, autá v okolí boli totálne zhrdzavené a také niečo sa nedá spôsobiť prachom z budov. Na to treba extrémne horúci mrak, podobný tomu vulkanickému, ktorý opať býva prítomný práve pri silných výbušninách.

V "ground zero" bola aj niekoľko dní po kolapse žieravá oceľ. Niektoré oceľové časti budovy boli zliate do seba..

http://www.youtube.com/watch?v=h7S9bnd_pnY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


A na záver, viete, čo v angličtine znamená "Ground Zero"?

1.
the point on the earth's surface directly above or below an exploding nuclear bomb.
2.
a starting point or base for an activity.

1. Miesto na zemskom povrchu priamo nad, alebo pod explodujúcou jadrovou bombou.
2. Začiatočný bod, alebo základ pre nejakú aktivitu.


2.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 5. 2019, 15:33 avatar
Ok ozrejmi ako ta riadena demolacia mala byt prevedena


3.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 15:35 avatar
Nemám poňatia. Ja som pri tom nebol.
Zamestnanci sa však vyjadrovali tak, že asi dva mesiace pred útokom boli robené značné rekonštrukčné práce v budovách. Dokonca aj správca niekde poznamenal, že ho ľudia jednostaj otravovali za to, že je všade prach.


21.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 16:43 avatar


25.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 17:26 avatar
1, Je nepravdepodobné, že by tam hliník dosiahol takých teplôt, keďže letecký benzín vyhorel v momente nárazu a potom tam mohol horieť už iba kancelársky nábytok.
2. Nijako to nevysvetľuje roztavený blok motora auta pod budovou.
3. Nijako to nevysvetľuje roztavenú oceľ v sutinách, zliate časti oceľových trámom a betónu.


27.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 17:40 avatar
Nárazy letadel a okamžitým vznícením paliva z jejich nádrží byly zničeny všechny únikové cesty v rozsahu přímo zasažených podlaží. Výjimkou bylo jedno ze tří schodišť v budově 2WTC, kterým se bezprostředně po nárazu ještě osmnácti lidem podařilo překonat zasaženou zónu budovy. Výtahovými šachtami nateklo hořící palivo i do nižších pater, jednou šachtou dokonce až do přízemí. Zatékající hořící palivo způsobovalo výbuchy i po výšce budov.

to, co podle ní způsobilo kolaps budov především, byla ztráta pevnosti oceli a její plastické přetváření v zasažených podlažích v důsledku dlouhotrvajících vysokých teplot od požáru. Dramatický pokles pevnosti a narůstající plastická deformace oceli vedly mj. k velkým průhybům, až prověšení stropů, v důsledku toho k vyhnutí osy některých obvodových sloupů a jejich velkým plastickým deformacím směrem dovnitř budovy a následně k řetězovitému selhání všech sloupů kritického podlaží.

Na základě výsledné zprávy komise NIST a dalších studií provedených renomovanými akademickými a výzkumnými pracovišti lze průběh a důsledky nárazů letadel, a tím i příčiny a průběh kolapsu Twin Towers, shrnout následovně:

? Nárazy letadel vyřadily ihned z funkce vždy významnou část sloupů v zasažených podlažích, zbývající sloupy musely okamžitě přenést výrazně větší zatížení než před nárazem. To se týkalo především zbývajících sloupů poškozených stěn budov a nejbližších sloupů jádra. Předpokládá se, že u budovy 1WTC bylo v úrovni osy nárazu přeraženo nebo silně zdeformováno 15 % všech obvodových sloupů a 13 % sloupů jádra (obr. 45 a 47). U budovy 2WTC bylo pravděpodobně přeraženo nárazy 14 % obvodových sloupů a plných 21 % sloupů jádra (obr. 46 a 48). Několik dalších nejbližších sloupů bylo poškozeno, deformováno apod. Ovšem vzhledem k tomu, že při útocích 9/11 panovalo téměř bezvětří, byly sloupy těsně před nárazy letadel namáhány jen cca na úrovni třetiny své únosnosti. Jejich schopnost převzít namáhání sloupů vyřazených nárazy z funkce byla tedy značná a téměř jistě by stačila na to, aby ke kolapsu budov nedošlo. Nosný systém budov měl vysokou schopnost redistribuce vnitřních sil, byl staticky velmi redundantní.

? Nárazy letadel vyřadily v zasažených podlažích ihned z funkce části stropů přiléhající k místům nárazu, ty popadaly včetně mobiliáře na stropy nižších podlaží a značně je přitížily. V částech kritických podlaží se tím narušila tuhost nosné ocelové konstrukce především v příčném směru, části obvodových sloupů se skokově zvýšila vzpěrná délka.

? Při nárazech letadel byla v zasažených patrech v neznámém, ale patrně fatálním rozsahu zcela stržena, dynamickým otřesem odražena nebo poškozena protipožární ochrana ocelových konstrukcí, především stříkaná izolace. Kdyby k tomu nedošlo, budovy by se možná nezřítily. Hned několik odborných studií dospělo totiž ke stejnému závěru: v důsledku obnažení svého povrchu nebo i místně nedostatečné vrstvě zachované protipožární ochrany nebyly ocelové prvky nosné konstrukce schopné dostatečně vzdorovat vysoké teplotě přetrvávajícího požáru, k němuž v zasažených podlažích došlo.

? Nárazy letadel byly přetrženy a zničeny přívody vody do sprinklerů v zasažených podlažích, sprinklery byly tedy zcela nefunkční.

? Ihned po nárazech, při následující rychlé dezintegraci letadel, vybuchlo a shořelo jejich palivo. Kerosin, letecký petrolej Jet A-1, rozstříknutý po nárazu z nádrží letadel, shořel velmi rychle. Předpokládá se, že asi čtvrtinu jeho množství pohltil okamžitý výbuch provázený zaznamenanými ohnivými koulemi. Zhruba čtvrtina hořícího kerosinu natekla do nižších podlaží a způsobila v nich požáry. Zbývající polovina paliva shořela přímo na místě během pěti až osmi minut od výbuchů. Kerosin však jako vysoce účinný podpalovač zažehl v zasažených podlažích následné, trvající požáry, které už byly dále živeny hořícím mobiliářem budovy, především nábytkem, elektronikou a písemnostmi.

? Odhaduje se, že hořlavého materiálu bylo v zasažených podlažích velké množství, v průměru cca 60 kg na 1 m2. Tento materiál ovšem nebyl rozmístěn rovnoměrně. Vlivem nárazů letadel a vzniklým proudem vzduchu byl hořlavý mobiliář nahrnut ke stěnám a do rohů protilehlých k místům, v nichž letadla do zasažených pater vnikla. Intenzita požárů, a tím tedy i teplota, kterou vyvolaly, tak nebyly rovnoměrné po ploše zasažených podlaží. Předpokládá se, že teplota při požáru v kritických místech nejvíce zasažených podlaží dosahovala zpočátku 950 až 1000 °C, mimo ně pak asi 750 až 800 °C [3].

? Pevnost konstrukční oceli klesá už při teplotě 500 až 550 °C pod 50 % normové hodnoty a zároveň se mění pružně-plastický charakter chování oceli na viskoplastický. Následkem vysoké teploty od dlouhotrvajícího požáru, která v kritických částech zasažených podlaží dosahovala po dobu 50 až 100 minut minimálně 700 °C [3], dramaticky poklesla pevnost nechráněné konstrukční oceli a vymizela pružná oblast jejího pracovního diagramu. Prvky nosné ocelové konstrukce se začaly plasticky přetvářet. Vnitřní sloupy začaly zrychleně dotvarovat. Ohybem namáhané stropní prvky se stále více prověšovaly, došlo k tzv. tečení oceli za vysokých teplot.

? Stropní prvky byly pevně spojeny svařením a sešroubováním s obvodovými sloupy a sloupy jádra, proto jejich prověšení mělo za následek velkou vodorovnou sílu, kterou začaly být obvodové sloupy k jádru přitahovány. Zatímco sloupy jádra byly zahřívány víceméně rovnoměrně, obvodové sloupy byly i v místech největšího žáru vystaveny teplotě od požáru jen z vnitřních stran. Zahřívaly se a deformovaly po průřezu nerovnoměrně, což zvyšovalo jejich příčné deformace. Obvodové sloupy se začaly v úrovni zasažených pater v kritických místech půdorysu postupně vychylovat ve vodorovném směru, výrazně se boulily směrem dovnitř budovy. Těsně před jejich selháním bylo pozorováno i změřeno, že se stěny v tomto směru vychýlily až 0,55 m od původní svislé roviny.

? Souběh výše uvedených jevů – nárazové přitížení sloupů, zhoršení mechanických vlastností jejich materiálu v důsledku vysokých požárních teplot, narůstající příčná tahová síla od prověšujících se stropů a velká vzpěrná délka sloupů po pádu stropů v místech zásahu letadel – i některých dalších negativních faktorů způsobil nakonec řetězovité selhání sloupů. Přemáhané a zdeformované sloupy v nejvíce zasaženém patře v rychlém sledu vybočily, k čemuž došlo primárně na jižní straně 1WTC a v severovýchodním rohu 2WTC. V rychlém sledu další sloupy buď vybočovaly, popř. byly části některých sloupů vytrhávány dovnitř budovy. Zároveň nastalo řetězové porušování spojů mezi nimi a stropními deskami.

? Jakmile se porušily sloupy v kritickém podlaží, uvolnila se podpíraná horní část budovy a dopadla v důsledku gravitace na oslabený strop kritického podlaží. Bylo spočteno, že kinetická energie padající horní části budovy přitom převyšovala potenciální energii možného plastického přetvoření a podrcení vzdorující stropní konstrukce nižšího podlaží více než osmkrát [2, 5]. Pružný výpočet napětí způsobeného nárazem padající části budovy ve vzdorujícím stropu převýšil pevnost jeho materiálu více než třicetkrát (!). Narušené stropy kritických podlaží, ale ani celistvé stropy níže situovaných podlaží neměly šanci takový náraz vydržet.

? Blok horních pater prorazil jako padající kovadlina oslabený strop kritického podlaží a zvyšující se rychlostí jen o málo pomalejší, než by odpovídala volnému pádu, prorážel další stropy níže a níže, v tomto pádu do sebe tyto stropy přibíral a tím stále zvyšoval svoji hybnost. Např. u věže 2WTC dopadly navrstvené stropy na terén rychlostí
cca 200 km/hod., pád trval asi 10,5 sekundy. Čistý volný pád by trval asi 8 sekund a rychlost dopadu by činila cca 300 km/hod.

? Bezprostředně po pádu stropů následovalo zhroucení stěn vnějších sloupů, které se na tak velkou výšku nedokázaly udržet bez příčného podepření za situace, kdy byly vystaveny vodorovnému rázovému namáhání ve spojích se stropními deskami odsekávanými blokem padajících stropů. Podobně se zhroutily i sloupy a celé rámy jádra. Jak segmenty vnějších stěn, tak i sloupy horních částí jader budov se v důsledku vodorovných rázů a celkového přemáhání – i v důsledku obrovských vzpěrných délek – rozlamovaly ve šroubových spojích, v nichž byly po výšce stykovány, a hroutily se vzápětí za stropy (obr. 49).

? Části vnějších stěn nad zasaženými patry padaly dovnitř půdorysu věží, pod úrovní nárazů se segmenty vnějších stěn rozlupovaly vějířovitě ven, po výšce se rozlámaly a napadaly na okolní budovy (obr. 51). Nejnižší části stěn, jejichž vzpěrné délky už byly pod kritickou mezí, zůstaly čnít na místě ve vějířovitém rozevření ven z půdorysu budovy (obr. 52). Horní části konstrukce jádra se v důsledku enormní vzpěrné délky rozlamovaly a padaly za stropy do půdorysu budovy podobně jako vnější stěny. Poměrně vysoké části dolních úseků obnažených vnitřních jader – asi čtyřicet podlaží u 2WTC a asi šedesát podlaží v případě 1WTC – zůstaly však i po pádu okolních stropů přechodně stát na místě. Tyto fáze trvaly asi 25 a 15 sekund. Teprve pak tato jádra ztratila bez příčného ztužení stropy stabilitu a zřítila se také.

? Obě vrchní části věží se sice v důsledku nerovnoměrných deformací a vybočování obvodových sloupů v zasažených podlažích nejdříve naklonily, ale po selhání sloupů kritického podlaží už pak padaly svisle dolů. Během pádu tato tělesa velkých hmotností, a tím i velké hybnosti, nedostávala žádné dostatečně velké příčné silové impulzy, aby měla důvod padat k zemi jinak než svisle.

? Ve výsledku se jednalo o velmi rychlé zhroucení konstrukcí obou budov, jehož charakter někteří experti označovali jako zvláštní případ tzv. progresivního prostorového kolapsu. Vzhledem k tomu, že bylo u budovy 1WTC porušeno nárazem méně sloupů a oslabené sloupy kritického podlaží zatěžovalo méně (přesně čtrnáct) podpíraných podlaží, tato budova vzdorovala zhroucení déle než 2WTC, kde byl počet nárazem vyřazených sloupů vyšší a navíc je zatěžoval i výrazně vyšší počet (přesně třicet) podpíraných pater.

? Specifickým rysem kolapsu Twin Towers se stalo pokrytí výsledného zbořeniště jemným bělavým prachem a jemnozrnným práškem (obr. 50).
Chemický rozbor prokázal, že šlo o silikátový stavební materiál, zcela rozmělněný a rozdrcený v důsledku výbuchů a nárazů, který tvořil jednak lehký beton použitý na spřažených stropních deskách a jednak protipožární nástřiky i omítky ocelových konstrukcí. Tento materiál obsahoval hmotnostně až 4 % azbestových vláken.

Řada odborných studií se zpětně věnovala otázce, nakolik byly Twin Towers vlastně navrženy kvalitně, tj. do jaké míry vzdorovaly nárazům letadel a jejich důsledkům při útocích 9/11 v souladu s příslušnou dokumentací a racionálním očekáváním. Návazně pak, do jaké míry a v čem konkrétně bylo a možná ještě je žádoucí zpřísnit po září 2001 pravidla navrhování, realizace a správy výškových budov, tj. technické a technologické normy a související předpisy specifikující úroveň jakosti materiálů, prací a managementu budov. Tomuto tématu bude věnována pozornost v navazujícím článku o nové výstavbě komplexu WTC. K Twin Towers lze souhrnně říci jen tolik, že se neobjevila jediná respektovaná instituce a jediný významnější odborník, který by poukázal na nějakou systémovou chybu návrhu nebo realizace. Jedinou diagnostikovanou zjevnější slabinou budov byla poddimenzovaná a nevyrovnaná protipožární ochrana. Zároveň ovšem panuje shoda na tom, že charakter a trvání požárů způsobených letadly byly natolik zničující, že by v kombinaci s rozsahem mechanického poškození kritických pater došlo s vysokou pravděpodobností ke kolapsu budov, i kdyby byla ochrana podle tehdy platných předpisů bezchybná. Budovy měly velmi redundantní nosný systém umožňující rozsáhlou redistribuci vnitřních sil i deformaci. Twin Towers dokázaly stát i po strašlivých nárazech letadel natolik dlouho, že umožnily evakuaci prakticky všech osob, které od únikové cesty neodřízly požáry a fyzicky zdemolovaná podlaží. Statická odolnost věží ve svislém i příčném směru byla vynikající. Twin Towers ovšem samozřejmě nedokázaly přenést dynamické, rázové účinky celých padajících bloků pater.

www.casopisstavebnictvi.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


33.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:00 avatar
Nech by to aj chcelo byť tak, je to nepravdepodobné a nezodpovedá to body 2 a 3.


40.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 18:19 avatar
Podľa teba výbušniny dokážu roztaviť oceľ a blok motora? ...No daj na to oboje nejakú fotodokumentáciu.


41.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:27 avatar


42.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 18:34 avatar
Ešte odkaz na tú roztavenú oceľ v sutinách a blok motora.

2.
Si si istý, že teroristi nemali so sebou na palube lietadiel výbušniny?


43.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:46 avatar
Tie máš v 1. Ja a ani nikto ale nevraví, že to bola práve takáto nálož. Thermitu sú mnohé druhy, ale sú iste aj iné spôsoby. Asi najodvážnejšia teória bola o použití mikro jadrových náloží. Američania také testovali. Kde by ostala rádioaktivita? Pochovaná v zemi, niečo by sa dostalo von pri výbuchu, ale to by odniesol vietor. Nik tam ani rádioaktivitu nemeral.

Ak robili americké letiská riadne kontroly, tak nemali a ak by aj mali, tak chabé množstvo. A nezabúdajme na 3 budovu, do ktorej žiadne lietadlo nenarazilo.


46.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 19:00 avatar
V prvom videu nevidím roztavený blok motora. Je tam zdemolované auto, to je všetko.

To v tom druhom videu mi nepripadá ako roztavená oceľ. (Možno by to chcelo detailnejší záber prípadne foto.) ...Aj keby to bola roztavená oceľ, môže to byť pozostatok po zváraní.

Pred 11 septembrom sa nerobili také prísne kontroly a nebolo teda ťažké prepašovať do lietadla výbušniny. (Naviac ak pilot sám bol terorista.)


29.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 17:44 avatar
Roztavený motor som tam doniesol ja aby som ti urobil radosť.....Horenie je jav trvajúci nejaký čas, ak niečo zhorí v okamihu je to výbuch. Existuje nejaký záznam o teplotách aké sa tam dosiahli ? Sem s nimi........Horieť tam mohlo všeličo, máš nejaké údaje o tom čo tam všetko bolo ? Celkom iste nie iba nábytok a z čoho bol mimochodom nábytok ? Neboli tam aj plasty, elektrické vedenia a podobne? A čo vysvetľuje "zliate časti ocelových trámov a betónu " riadená demolácia ? Vieš aké sú teploty vznikajúce pri riadenej demolácii ?


32.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 17:59 avatar
Pozri si nejaké dokumenty o 9/11, je ich dosť s dabingom a s titulkami všetky.
Nevravím, že je tam všetko od a po z na 100 percent, ale mnohé sa zodpovedá. A nieje to ani z ďaleka len o horení a ani z ďaleka o dvojičkách. V ten deň toho bolo jednoducho príliš, čo sa priečilo zdravému rozumu.
Podobne, ako roztavený blok motora, roztavené, zdeformované, zhrdzavené vraky áut opodiaľ. Ak skleduješ tú stopu z viacerých videí, kade sa ťahala sila výbuchu, je vidieť jasné stopy po žieravom mraku, ktorý je aj na mnohých fotografiách vidieť. Pozri si to a porovnaj aj s tým so sopkou.

www.theguardian.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

http://www.youtube.com/watch?v=lg4f6LGCOGU Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


http://www.youtube.com/watch?v=aGc4jas5Qao Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


A na tomto videu z kolapsu jednej z dvojičiek WTC je to výborne vidieť, rozdiel medzi normálnym prachom a piroklastickým mrakom. Prach je tmavšej zašltlej farby. Mrak býva svetlo, až tmavo, ale jasno sivý, lebo pozostáva z čerstvého a vrelého popola a jeho pohyb hlavne je podstatne rýchlejší, ako pri bežnom prachu.


35.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 18:07 avatar
Boris, už sme sa o tom bavili, mne prichodí úplne logické vysvetlenie včítane motívu a včítane ich priznania, že to bola plánovaná akcia teroristov, bola prekvapivá a vyšlo im to. Všetko ostatné sú detaily pre odborníkov ktorí z toho môžu vyvodiť nejaké profesionálne ponaučenie, hoci si nemyslím že odteraz sa budú budovy navrhovať tak aby vydržali čokolvek. Aj jadrová elektráreň vo Fukušime bola navrhnutá na vtedajšie vedomosti perfektne a dopadlo to inak, či aj na to je nejaká konšpirácia ?
 


38.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:16 avatar
Rozhodne nie, minimálne NORAD letecká obrana USA by musel lietadlá po neodpovedaní sledovať a pri lete na obydlenú oblasť zostreliť. Taký mali a majú stále príkaz a je plne logický. Vedeli o unesených lietadlách cez 50 minút. Stíhačky tam mali byť do 15 minút. Nič z toho sa nestalo a mnohé iné. Ako som písal, keby to bolo pár nezrovnalostí, budiž, pár náhod, ale to bol deň nabitý príliš mnohými nestráviteľnými vecami. To nieje možné. Preto sa toho chytilo aj toľko ludí, aj študovaných a známych. Ak ti to dáva logiku poďla oficiálnej verzie, budiž, ja ťa nechcem presviedčať, no ja tomu proste nedokážem veriť.


36.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:11 avatar
*To je najmenŠia z budov WTC 7 do ktorej ani nenarazilo lietadlo. Pri tom padla tým istým rázom dolu ako pri demolícii a ako pri oboch dvojičkách.


37.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 18:14 avatar
Tú som tiež dal dolu ja......     Iba roztavený motor som tam nestihol dať......     Pozri mysli si čo chceš ja som sa iba pokúsil o vysvetlenie ale nebudem ťa nútiť aby si ma pochopil.


39.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:17 avatar
Ďakujem, tie vysvetlenia som čital tiež. Sú slabé, až chabé a ani z ďaleka nevysvetľujú všetko, len pár vecí, ktoré sa nejako obkľukami dali.


44.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 18:49 avatar
Dôležité detaily sú pre konšpirátorov vždy nepríjemným sústom. Konšpirátor sa vždy uspokojí len s jednoduchým vysvetlením, založeným zväčša na dojmoch. Konšpirátor má vždy jasno. Nad podrobnosťami objasňujúcimi podstatu javu máva rukou ako nad zbytočnou obkľukou.


45.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 18:55 avatar
Prázdne frázy.
Konšpirátor je v podstate každý človek. Konšpirovanie neznamená nič iné, ako predpokladanie na základe obmedzených vstupných údajov. Nie zriedka bývajú naše predpoklady správne.
Ako aj sprisahania vlád, či mocných skupín sa často ukázali ako pravdivé.
www.ta3.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


47.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 19:07 avatar
Konšpiračné teórie porušujú pravidla tradičnej logiky sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tu máš o tom viac:

http://www.youtube.com/watch?v=Og18Gc40s-A Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


49.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 19:12 avatar
Nie všetko čo sa označuje za konšpiračnú teóriu je konšpiračná teória.


50.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 19:26 avatar
kto títo ľudia sú, prečo to robia a ako s nimi bojovať?

Príčiny

Paranoia
Každý jav má svoju príčinu a tie zlé veci samozrejme tiež. Väčšinou tú, že ľudia sú dementi a robia zlé rozhodnutia. Ale priznať si, že som idiot a robím blbosti si vyžaduje väčšie gule, než tvrdenie, že existujú nejakí ONI, ktorí robia TO, a preto sa máme zle. A pocit, že som pre niekoho tak veľmi dôležitý, aby mi ubližoval je tiež na nezaplatenie. Inak existuje aj tzv. pronoia, ktorá by sa dala charakterizovať ako opak paranoie, t.j. že existuje nejaký vyšší plán tajomných mocností, ktoré neustále pracujú na tom, aby sme sa mali dobre. Ale konšpirátorov s pronoiou som ešte nestretol.

Pocit menejcennosti
Ste priemerný až podpriemerný trtko, ktorého neberie vážne ani vaša vlastná čivava a naposledy vás počúvali na domovej schôdzi, aj to iba päť sekúnd, kým vás neprekričali ostatní priemerní trtkovia? Pridajte sa ku konšpirátorom! Razom sa z vás stane rešpektovaný odborník na medzinárodné dianie a navyše člen elitného klubu zasvätených, ktorí disponujú prudko utajovanými informáciami, ktoré zostávajú bežným ľuďom skryté. A to z vás samozrejme robí oveľa lepšieho človeka, než sú ostatní. Niečo ako keď nepozeráte televízor a paštiky nakupujete v Rakúsku.

Nuda
Nedostatok činnosti spôsobuje, že ľuďom začne prepínať a prázdno v živote a v hlave treba niečím vyplniť. Nasávanie a šírenie konšpiračných teórií je preto vhodné a pritom nenáročné hobby. Case in point: ženy na materskej a rozmach antivakcinačných blábolov. Zvyšujúca sa kvalita života v civilizovanom svete na tom má tiež svoj podiel. Keby ste žili v plesnivej kartónovej krabici, na nohách mali namiesto topánok mŕtve vačice a na večeru by ste mali trojchodové menu pozostávajúce z dažďovej vody, hrsti hliny a kôry zo stromu, určite by ste nerozmýšľali, či za zlo tohto sveta môže Žid – rozsievač kúkoľa, Bodybuilderberg alebo kybernetickí nekroilumináti z Nibiru.

Klinické prejavy

Neochvejná istota v názoroch
Ako povedal Coelho beatnickej generácie Kajo Bukowski: „Problém so svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností a blbci zase sebaistoty". Bukowski... hm, nebude to Žid? V každom prípade neexistujú rigidnejší a menej otvorení ľudia než konšpirátori. Ja si pokojne priznám, že viem veľké hovno o tom, ako svet funguje. Naproti tomu konšpirátori to vedia úplne presne. Často vám budú síce tvrdiť, že oni iba kladú otázky. Lenže problém je v tom, že na ne od vás nechcú odpoveď, ale iba potvrdenie svojho názoru.

Selekcia informácií
Vyberať si podstatné a legitímne informácie je veľmi dôležité. Lenže u konšpirátorov je táto činnosť zautomatizovaná a sprimitivizovaná a informácie nerozdeľujú podľa ich obsahu, ale podľa zdroja. A tie sú pre nich iba dva: mainstream a alternatíva. Ak pochádza správa z tzv. mainstreamových médií a môže byť sebalogickejšia a sebavierohodnejšia, automaticky ju odmietnu. Na druhej strane bez akýchkoľvek výhrad prijmú každý hoax, nezmyselnú chobotinu zo svojho obľúbeného slobodného protiprúdneho média alebo ničím nepodložený názor iného konšpirátora. Case in point: „boeing nemohli zasiahnuť raketou BUK, lebo tá vraj letí rovnako rýchlo ako to lietadlo!" (diskusia na topkách predvčerom) Spravodajská agentúra VRAJ je síce dostatočne hodnoverný zdroj, no odhliadnuc od toho, že zistenie rýchlosti BUKu je otázkou asi trojsekundového googlenia, tak sa skúsme len tak kondične na malú chvíľu, aby nám to príliš neublížilo, logicky zamyslieť, že prečo by niekto vyvíjal protilietadlovú raketu, ktorá nedosahuje ani rýchlosť zvuku. Hmmmm????
A najväčšia sranda na tom je, že konšpirátori toto celé volajú kritické myslenie! Muhaha!

Absencia rozmýšľania
To vyššie uvedené nie je jediný bizarný paradox kajšmentkátorov. Jednak si, napriek obrovskému rozsahu svojho kritického myslenia, nejako nechcú uvedomiť, že aj konšpirácie sú dobrý biznis. Gazilióny konšpiračných webov, trilióny filmových dokumentov a teratony tlačených publikácií, ktorých autori im ani sami neveria. Áno, konšpirácie normálne ľuďom zarábajú peniaze. Ale zase nemajú také zisky ako ten skurvený nenažraný farmabiznis. Preto netreba jesť drahé lieky, ale kúpiť si biorezonančné antirakovinové čípky len za 1200 éčiek alebo si dať päť procedúr organického feng-shui klystíru len po stopade. Penicilín by žrali iba neinformované ovce. A ďalej je zaujímavé, že čím dlhšie žijeme v tomto temnom orwellovskom svete otroctva a informačnej neslobody, tým ľahšie sa dá ku všetkým tým super tajným informáciám dostať. Ale to je taká malá záhada, ktorou sa konšpirátori zrejme nemajú čas zaoberať.

Liečba

Britskí vedci zistili, že presvedčiť konšpirátorov argumentáciou je takmer nemožné. Je to asi ako naučiť jesť opicu príborom. Chce to strašne veľa času a aj keď sa to podarí, tak to funguje iba chvíľu a keď na opicu nedávate pozor, tak ten príbor po čase aj tak odloží, banán hodí o zem podupe po ňom, oští ho, vzniknutú hmotu rozotrie po dlážke a zje banánovú šupku. Lebo je to tak pre ňu jednoducho prirodzenejšie. Ak to však napriek tomu skúsite, väčšinou narazíte na toto:

- podpora rôznymi autoritami, ako: to je predsa už dávno známe, že... / je veľa odborníkov, ktorí to tvrdia... alebo mám kamárata, ktorý má kamaráta a ten tam bol
- tvrdenie, že niektoré konšpiračné teórie sa v minulosti ukázali ako pravdivé, čo má asi vyvolať dojem, že nakoniec budú pravdivé všetky, alebo čo...
- obvinenia zo zaujatosti / brainwashu mainstreamovými médiami
- „chalan, ty si dobre mimo"

Môžete sa pokúsiť konšpirátorov ignorovať a tvrdiť, že vám je to jedno. Tým ale riskujete, že to pochopia ako výzvu na šírenie svojej „pravdy", lebo ako vám kurva môže byť jedno, že nám zatajujú, že Mesiac je hologram???

No ale čo s nimi? Najúčinnejšou metódou je zobrať im ich pocit výnimočnosti. Keď sa prestanú cítiť ako Níjo z Matrixu, možno ich to prestane baviť. Preto sa treba tváriť, že tie super nové a tajné informácie, ktoré vám hovoria už dávno poznáte a potom to prebiť ešte väčšou krávovinou. Konšpirácie sú totiž takou mierne retardovanou formou hipsterstva, a preto keď sa z nich stane mainstream (k čomu ich stále zvyšujúci sa počet zdarne prispieva), už to nebude ono. Treba však dávať pozor, aby to nevyznelo ako očividný výsmech. Napriek tomu, že detekovanie humoru nepatrí k povinnej výbave štandardného konšpirátora, niekedy motyka flašíková vystrelí a potom vám vyhodia na oči, že aj Galileovi sa všetci smiali, keď počas občianskej vojny v USA vymyslel internet. Alebo také niečo.

No a na záver – ako to s konšpiračnými teóriami skutočne naozaj pravdivo reálne je vám prezradia tí napovolanejší. Tvorcovia South Parku!


53.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 5. 2019, 05:35 avatar
Ale nic nove nam nepises vieme ze ste postihnuty tvrdi to prednosta psychiatrickej kliniky psychologovia aj spickovy americky neurovedci nie je to hoax mate poskodeny mozog nieco ako lobotomia casti vaseho mozgu su zhasnute a preto vas chapem ze nechapete jasnym faktom ale nikdy nepochopim ako mozte byt tak chapunsky a zneuctovat a ponizovat verejne rodicov a deti diskutujucich morbidnymi zvratenymi prispevkami. Vazne chory


4.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 5. 2019, 15:39 avatar
3. na niektorych poschodiach pech


5.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 15:41 avatar
To bohate stačí, aký pech?


34.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 5. 2019, 18:02 avatar
5. uz som ti vysvetlila ze by museli byt na kazdom poschodi aby sa dosiahol domino efekt. a na sekundu presne odpalene, inak by to šlo do strany . čo je utopia.


51.
označiť príspevok

Boris muž
   21. 5. 2019, 05:10 avatar
Nevysvetlila, to si len domýšlaš.


54.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 5. 2019, 05:37 avatar
Ale nevrav dokonca aj odbornicka na riadene demolacie je nasa madam velkomozna .


6.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 15:44 avatar
Výbušnina vybuchne ak ju iniciuje rozbuška, rozbuška je traskavina, to náraz boeingu s plnými nádržami nebol dostatočná rozbuška ? Prečo teda budovy nespadli hneď ale až po dobe požiarnej odolnosti ?


7.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 15:54 avatar
Lebo to bolo riadne naplánované. Predstaviť sa to v pohode dá. Rozmiestnenie náloží mimo miesta nárazu, ostatné nálože dobre zabezpečiť pred pripadným poškodením. Budovy mali oceľové jadro, ideálne.
Tu však ani z ďaleka nejde len o roztavený blok motora, ktorý tam jednoducho nemá byť. Tam toho bolo strašne moc, čo proste nesedí...


31.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 5. 2019, 17:57 avatar
7. kazdy rok prideš s nejakym inym bombastickym odhalenim


52.
označiť príspevok

Boris muž
   21. 5. 2019, 05:11 avatar
Vôbec nie. To sú staré veci.  


28.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 17:41 avatar
majko tož to je otázka . Mám pocit že si to odhalil            


8.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 16:00 avatar
7. akurát že ani jedna stopa či nebodaj dôkaz o takom rozsiahlom jave ako deštrukcia ohrozujúca tisíce ľudí, ani jediný dôkazík že to tak bolo a smeruje to k niekomu, nebodaj obvinenému, žiadne vyšetrovanie nič, iba konšpiračné spochybňovanie skutku ktorý sa stal a jasne sa k nemu teroristi prihlásili.........žiadne stopy po tom aká a kolko výbušniny sa spotrebovalo, kde bola umiestnená a kým, nič, úplné nič ale konšpirátorom je to jedno.......


10.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:01 avatar
Je toho na tony. Je mnoho serióznych vedcov, ktorý sa k tomu vyjadrovali.
Ty vlastne len píšeš, že ťa to nezaujíma majko.  


11.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:02 avatar
*ktorí


14.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 16:06 avatar
No ale daj sem konkrétne odpovede na moje otázky.....samozrejme že ma detaily nezaujímajú, lebo nič nemenia na podstate, okrem toho nikto zrejme nevie spätne zdokumentovať aké zaťaženia, sily, teploty a podobne tam pôsobili . Je úplne jasné že celý proces začal nárazom lietadiel a následným požiarom a tiež je úplne jasné že budovy vydržali staticky tolko čo mali naprojektované , ostatné sú nepodstatné detaily pre skutok. Nech si detaily preskúmajú statici ak im to pomôže pri návrhu podobných konštrukcií . Ja ich nenavrhujem preto ma to nezaujíma.


15.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:10 avatar
Pozri majko, ja už nemienim diskutovať s ľuďmi, ktorí nejavia záujem. Dal som ti sem indíciu, ktorá by ťa mala nakopnúť a ak ťa to zaujíma, dohľadáš si sám. Ak si nevieš predstaviť také vládne spiknutie (boli aj horšie), tak to nemá význam. Lebo ak si to predstaviť vieš, tak si iste vieš predstaviť aj to, že po každom, kto o tejto veci verejne referoval vládne zložky šli. Nejakí ľudia aj zmizli. Osobne som pozeral súdny proces, ktorý bol naštartovaný práve občianskou iniciatívou voči vláde, lebo občania tej rozprávke proste nechceli veriť a na tom súdnom procese zástupca štátu odmietol odpovedať asi na jednu tretinu otázok,. teda bolo celé vyšetrovanie zmarené...


16.
označiť príspevok

majko1 muž
   20. 5. 2019, 16:12 avatar
Je to iba tvoj problém, mne je to jasné a fakt ma to ďalej nezaujíma.
Súhlasí Boris


19.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:16 avatar
Až na ten problém súhlasím, nezaujíma.


17.
označiť príspevok

Lemmy muž
   20. 5. 2019, 16:13 avatar
Lenže Majko1 je konzistentný vo svojich názoroch. Ako pochybuje v kauze Rakúska, že je za tým vláda Ruska, tak rovnako pochybuje, že za pádom WTC je vláda USA.


18.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:15 avatar
To z veci nevyplýva, že je za útokom vláda USA. Skôr si myslím, že je za tým len malá časť štátnych zamestnancov a dosť možno o tom vedeli len tajné služby.


20.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:18 avatar
Pochybovať môže. Na to má plné právo.


23.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 16:46 avatar
Konšpirátor ako ty nepochybuje. On už vie.   


22.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 16:45 avatar
Humoristi sk sa najnovšie už dali na konšpirácie? ...Prečítaj si majkove príspevky ešte raz.  


24.
označiť príspevok

Lemmy muž
   20. 5. 2019, 16:51 avatar
Fotón, ako si sa argumentačne opäť znemožnil. Čiže nemáš argumenty. Len hlupák nazve Humanisti.sk akože Humoristi.sk, pričom nič konkrétne necituješ. Lebo keby si citoval, hneď by bolo jasné, že klameš.


26.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   20. 5. 2019, 17:26 avatar
Ty sa raz ucituješ k smrti.  


9.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 16:01 avatar
Dozhodené dvojičky opäť hrkocu v dutých hlavách huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa          
Súhlasí ondrej61


12.
označiť príspevok

Boris muž
   20. 5. 2019, 16:02 avatar
Neplač Edko, niekto sa s tebou už len zahrá.


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 16:05 avatar
Aj s tebou podvodník , s desiatkami exekucií súdov na krku s trestným činom neplatenia poistneho    

Badateľ dozhodenia zhodených dvojičiek      


30.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 17:51 avatar
Koniec záhad         

Pri hľadaní odpovede si treba uvedomiť, že teroristi uniesli a použili ako zbraň veľké dopravné lietadlá typu Boeing 767 a 757, ktoré boli v čase štartu plne natankované, pretože vyrazili z východného pobrežia Spojených štátov (z Bostonu) a ich cieľom malo byť až Los Angeles na západnom pobreží.

Analýza

Ako prvá bola zasiahnutá v blízkosti 95. podlažia Severná veža (Tower #1). O čosi neskôr bola zasiahnutá Južná veža (Tower #2) v blízkosti 80. podlažia. Videozáznamy potvrdzujú, že pri nárazoch bolo zničených hneď niekoľko externých skriňových stĺpov na viacerých poschodiach. Takisto sa na niekoľkých poschodiach poškodili kľúčové podporné systémy a prvky konštrukcie jadra. Následná explózia asi 37 850 litrov leteckého paliva zničila ďalšie stĺpy na protiľahlých stranách a pravdepodobne narušila aj vnútornú statiku mrakodrapov.[5] Požiar leteckého paliva dosahujúci teplotu 650 až 1000 °Cpočas nasledujúcej hodiny fatálne poškodil kľúčovú konštrukciu, ktorá držala poschodia veží spolu nad a pod sebou.Oceľ začína mäknúť už pri 700°C, preto nosné konštrukcie budov povolili a stratili svoju nosnú funkciu, hoci určite nemožno hovoriť o ich úplnom roztavení. Následne došlo k „reťazovej reakcii“ hnanej tiažovými silami, keď poschodia nad miestom zrážky postupne klesali a narážali na poschodia pod miestom zrážky, čo možno vysvetliť aj enormnou hmotnosťou častí veží nad miestami nárazov. Veže WTC sa takto poskladali ako domčeky z karát, pričom ich zrútenie na okolité budovy spôsobilo ďalšie rozsiahle požiare, ktoré priviedli k pádu zrejme aj osudnú Budovu WTC č. 7.

Stavební inžinieri sa zhodujú v tom, že konštrukcia budov bola veľmi silná a dobre zrealizovaná, pretože aj vďaka tomu vydržali mrakodrapy ešte hodinu po náraze stáť, a tým zachránili tisíce životov iniciovanou evakuáciou. Kolaps budov sa však pre nich stal istým prekvapením, no mnohí z nich pripúšťajú, že rozhodujúcou príčinou zrútenia bol jednak požiar príliš veľkého množstva leteckého paliva, a jednak príliš silná intenzita zrážky dopravných lietadiel s budovami.

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


48.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 5. 2019, 19:12 avatar
Diagnóza: konšpirátor

kto títo ľudia sú, prečo to robia a ako s nimi bojovať?

Príčiny

Paranoia
Každý jav má svoju príčinu a tie zlé veci samozrejme tiež. Väčšinou tú, že ľudia sú dementi a robia zlé rozhodnutia. Ale priznať si, že som idiot a robím blbosti si vyžaduje väčšie gule, než tvrdenie, že existujú nejakí ONI, ktorí robia TO, a preto sa máme zle. A pocit, že som pre niekoho tak veľmi dôležitý, aby mi ubližoval je tiež na nezaplatenie. Inak existuje aj tzv. pronoia, ktorá by sa dala charakterizovať ako opak paranoie, t.j. že existuje nejaký vyšší plán tajomných mocností, ktoré neustále pracujú na tom, aby sme sa mali dobre. Ale konšpirátorov s pronoiou som ešte nestretol.

Pocit menejcennosti
Ste priemerný až podpriemerný trtko, ktorého neberie vážne ani vaša vlastná čivava a naposledy vás počúvali na domovej schôdzi, aj to iba päť sekúnd, kým vás neprekričali ostatní priemerní trtkovia?Neplatíte si zdravotné poistenie a je na vás pre debilitu a podvody uvalených XY exekúcií ???

Pridajte sa ku konšpirátorom! Razom sa z vás stane rešpektovaný odborník na medzinárodné dianie a navyše člen elitného klubu zasvätených, ktorí disponujú prudko utajovanými informáciami, ktoré zostávajú bežným ľuďom skryté. A to z vás samozrejme robí oveľa lepšieho človeka, než sú ostatní. Niečo ako keď nepozeráte televízor a paštiky nakupujete v Rakúsku.

Nuda
Nedostatok činnosti spôsobuje, že ľuďom začne prepínať a prázdno v živote a v hlave treba niečím vyplniť. Nasávanie a šírenie konšpiračných teórií je preto vhodné a pritom nenáročné hobby. Case in point: ženy na materskej a rozmach antivakcinačných blábolov. Zvyšujúca sa kvalita života v civilizovanom svete na tom má tiež svoj podiel. Keby ste žili v plesnivej kartónovej krabici, na nohách mali namiesto topánok mŕtve vačice a na večeru by ste mali trojchodové menu pozostávajúce z dažďovej vody, hrsti hliny a kôry zo stromu, určite by ste nerozmýšľali, či za zlo tohto sveta môže Žid – rozsievač kúkoľa, Bodybuilderberg alebo kybernetickí nekroilumináti z Nibiru.

Klinické prejavy

Neochvejná istota v názoroch
Ako povedal Coelho beatnickej generácie Kajo Bukowski: „Problém so svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností a blbci zase sebaistoty". Bukowski... hm, nebude to Žid? V každom prípade neexistujú rigidnejší a menej otvorení ľudia než konšpirátori. Ja si pokojne priznám, že viem veľké hovno o tom, ako svet funguje. Naproti tomu konšpirátori to vedia úplne presne. Často vám budú síce tvrdiť, že oni iba kladú otázky. Lenže problém je v tom, že na ne od vás nechcú odpoveď, ale iba potvrdenie svojho názoru.

Selekcia informácií
Vyberať si podstatné a legitímne informácie je veľmi dôležité. Lenže u konšpirátorov je táto činnosť zautomatizovaná a sprimitivizovaná a informácie nerozdeľujú podľa ich obsahu, ale podľa zdroja. A tie sú pre nich iba dva: mainstream a alternatíva. Ak pochádza správa z tzv. mainstreamových médií a môže byť sebalogickejšia a sebavierohodnejšia, automaticky ju odmietnu. Na druhej strane bez akýchkoľvek výhrad prijmú každý hoax, nezmyselnú chobotinu zo svojho obľúbeného slobodného protiprúdneho média alebo ničím nepodložený názor iného konšpirátora. Case in point: „boeing nemohli zasiahnuť raketou BUK, lebo tá vraj letí rovnako rýchlo ako to lietadlo!" (diskusia na topkách predvčerom) Spravodajská agentúra VRAJ je síce dostatočne hodnoverný zdroj, no odhliadnuc od toho, že zistenie rýchlosti BUKu je otázkou asi trojsekundového googlenia, tak sa skúsme len tak kondične na malú chvíľu, aby nám to príliš neublížilo, logicky zamyslieť, že prečo by niekto vyvíjal protilietadlovú raketu, ktorá nedosahuje ani rýchlosť zvuku. Hmmmm????
A najväčšia sranda na tom je, že konšpirátori toto celé volajú kritické myslenie! Muhaha!

Absencia rozmýšľania
To vyššie uvedené nie je jediný bizarný paradox kajšmentkátorov. Jednak si, napriek obrovskému rozsahu svojho kritického myslenia, nejako nechcú uvedomiť, že aj konšpirácie sú dobrý biznis. Gazilióny konšpiračných webov, trilióny filmových dokumentov a teratony tlačených publikácií, ktorých autori im ani sami neveria. Áno, konšpirácie normálne ľuďom zarábajú peniaze. Ale zase nemajú také zisky ako ten skurvený nenažraný farmabiznis. Preto netreba jesť drahé lieky, ale kúpiť si biorezonančné antirakovinové čípky len za 1200 éčiek alebo si dať päť procedúr organického feng-shui klystíru len po stopade. Penicilín by žrali iba neinformované ovce. A ďalej je zaujímavé, že čím dlhšie žijeme v tomto temnom orwellovskom svete otroctva a informačnej neslobody, tým ľahšie sa dá ku všetkým tým super tajným informáciám dostať. Ale to je taká malá záhada, ktorou sa konšpirátori zrejme nemajú čas zaoberať.

Liečba

Britskí vedci zistili, že presvedčiť konšpirátorov argumentáciou je takmer nemožné. Je to asi ako naučiť jesť opicu príborom. Chce to strašne veľa času a aj keď sa to podarí, tak to funguje iba chvíľu a keď na opicu nedávate pozor, tak ten príbor po čase aj tak odloží, banán hodí o zem podupe po ňom, oští ho, vzniknutú hmotu rozotrie po dlážke a zje banánovú šupku. Lebo je to tak pre ňu jednoducho prirodzenejšie. Ak to však napriek tomu skúsite, väčšinou narazíte na toto:

- podpora rôznymi autoritami, ako: to je predsa už dávno známe, že... / je veľa odborníkov, ktorí to tvrdia... alebo mám kamárata, ktorý má kamaráta a ten tam bol
- tvrdenie, že niektoré konšpiračné teórie sa v minulosti ukázali ako pravdivé, čo má asi vyvolať dojem, že nakoniec budú pravdivé všetky, alebo čo...
- obvinenia zo zaujatosti / brainwashu mainstreamovými médiami
- „chalan, ty si dobre mimo"

Môžete sa pokúsiť konšpirátorov ignorovať a tvrdiť, že vám je to jedno. Tým ale riskujete, že to pochopia ako výzvu na šírenie svojej „pravdy", lebo ako vám kurva môže byť jedno, že nám zatajujú, že Mesiac je hologram???

No ale čo s nimi? Najúčinnejšou metódou je zobrať im ich pocit výnimočnosti. Keď sa prestanú cítiť ako Níjo z Matrixu, možno ich to prestane baviť. Preto sa treba tváriť, že tie super nové a tajné informácie, ktoré vám hovoria už dávno poznáte a potom to prebiť ešte väčšou krávovinou. Konšpirácie sú totiž takou mierne retardovanou formou hipsterstva, a preto keď sa z nich stane mainstream (k čomu ich stále zvyšujúci sa počet zdarne prispieva), už to nebude ono. Treba však dávať pozor, aby to nevyznelo ako očividný výsmech. Napriek tomu, že detekovanie humoru nepatrí k povinnej výbave štandardného konšpirátora, niekedy motyka flašíková vystrelí a potom vám vyhodia na oči, že aj Galileovi sa všetci smiali, keď počas občianskej vojny v USA vymyslel internet. Alebo také niečo.

No a na záver – ako to s konšpiračnými teóriami skutočne naozaj pravdivo reálne je vám prezradia tí napovolanejší. Tvorcovia South Parku!


55.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 5. 2019, 05:39 avatar
Je zabavne vas mozgoposkodencov sledovat v akcii jak opicky na gumicke bez mozgu .


56.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 5. 2019, 07:30 avatar
V dějinách stavitelství spadly kvůli požáru dosud jen tři výškové budovy s ocelovou konstrukcí. Všechny 11. září 2001  to je nahodicka


57.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   21. 5. 2019, 08:34 avatar
jasne nejakí duchovia tam natahali kilometre káblov....perfektne rozmiestnené rozbušky, ktoré vybuchovali na stotinu sekundy presne, aby to padalo tak ako to padalo.....Zaujimave je, že tie kilometre káblov, neboli narazpm lietadiel poškodené....Ved to horelo este dlhu dobu a až potom to začalo padať... Ta to musel urobiť nejaký marťan, a Boris mu robil asistenta     
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 07:18,  11. Kotleba sleduje nejaké svoje ciele, to je fakt. Ale čo ak sa tie ciele dajú realizovať v...
dnes, 07:14,  Áno, ľudia chcú slušné Slovensko. A dosť je takých, čo idú na námestia. Len aby sa tá...
dnes, 07:11,  Nerob sa neznalym / hlúpym era *19
dnes, 07:11,  (ad hominem)
dnes, 07:10,  7. Mňa táto téma pozitívne prekvapila, lebo ľudia, ktorí sa nehrbia sú napríklad na...
dnes, 07:08,  Neviem, či antisystému. Všetky strany sa hlásia k demokracii.
dnes, 07:07,  1 - Áno, súhlasím s tým, že som tiež zodpovedný za utrpenie nevinných ľudí a nie som...
dnes, 07:04,  Veď vari je objektívne viditeľný nárast popularity antisystemu v politike, či ?
dnes, 07:02,  Neviem, či je to naozaj pravda, že stále viac ľudí, kvôli tomuto všetkému prestáva...
dnes, 06:54,  149. Osvietený, teda vlastne podľa teba, aj konšpiračné média ľudia potrebujú...... hm...
dnes, 06:49,  Boris napísal teraz niečo s čím v podstate súhlasím. A som prekvapený, lebo čakám, že...
dnes, 06:32,  Ktovie, možno je Kočner tvoj strýco. *39
dnes, 06:29,  Dokonca si ten pojem ešte aj skopíroval z českej wikipedie a zabudol pri tom na konci...
dnes, 06:08,  Áno, dokážeš používať pojmy, ale im nerozumieš. Miesto toho vidíš seba na svojom okolí...
dnes, 06:04,  Bezprávie robia zrovna takí skorompovaní ľudia ako ty, ktorí sa živia podvodmi. Preto máš...
dnes, 06:01,  Zrejme je "sebareflexie" v tvojom prípade bezobsažný pojem, lebo si mentálny a...
dnes, 05:59,  Rozčúlilo ťa to kradnutie, viem. Svedomie, svedomie. Hryzie. Zrejme si už dostal pozdrav z...
dnes, 05:51,  Na otázku novinára smerom k Dobroslavovi Trnkovi, či je rozhovors s Kočnerom autentický...
dnes, 05:39,  Ty imbecil, stále tu rozdávaš rozumy, ako by ťa niekto normálny bral vážne.... *39*39*39...
dnes, 05:25,  "Nerob druhému to, čo nechceš, aby on tebe robil", nieje o chutiach. -O chutiach by...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je obchod. Obchod je súťaž.
A v súťaži vyhráva ten, kto sa viac snaží.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(195 086 bytes in 0,477 seconds)