Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pravda..klope na dvere..

10
reakcií
3460
prečítaní
Tému 6. novembra 2009, 19:22 založil fajer.

podobné témy:1.
označiť príspevok

fajer
   6. 11. 2009, 19:22 avatar
Freie Christen für den Christus der Bergpredigt

Poslané doporučene s návratkou
nemeckým diecéznym biskupom Dieter Potzel, teológ a
bývalý evanj. farár

Dr. Peter Thurneysen,
lekár a psychoterapeut

Matthias Holzbauer,
novinár a spisovateľ

Alfred Schulte,
novinár a spisovateľ

Dr. Gert-Joachim Hetzel,
právnik a spisovateľ

Dr. Christian Sailer,
právnik a spisovateľ

Napomenutie
Výzva k ukončeniu 19. august 2009

Počujte, vy biskupi!

Hra sa skončila!

Prestaňte sa nazývať „kresťanskými“!

Celé storočia vodil cirkevný koncern, na ktorého čele vy všetci stojíte, ľudí za nos a mali ste ich za bláznov, aby ste ľud nábožensky zotročovali a mohli ho ďalej vydierať tak, že naďalej poslušne platí svoje cirkevné dane. Avšak je to stále viac a viac zjavné: Inštitúcia, na ktorej čele stojíte síce mala v ústach meno Ježiša, toho Krista – tak, ako keby zákonne nastúpila Jeho dedičstvo. Ale v skutočnosti ste Jeho dedičstvo rozšliapali, zosmiešňovali ste Ho a vysmievali ste sa Mu ako na bežiacom páse vaším učením – a naviac, vašimi skutkami, a to robíte dodnes. Denne znovu a znovu pribíjate Ježiša, toho Krista, na kríž, pretože robíte opak toho, čo chcel ON. A potom Ho vlečiete, napriek tomu, že vstal z mŕtvych, ako mŕtveho muža na kríži v triumfálnom sprievode ulicami ako trofej, ktorú ste zniesli zo sveta. Čo iné robí inštitúcia, ktorú zastupujete, okrem toho, že kradne duchovné dedičstvo, podvádza, a robí duchovný nálepkový podvod? A k tomu pokrytectvo, lebo vy sa zdobíte menom, ktoré vám neprislúcha, pretože ste očividne zradili skutočné učenie a eticko-morálny vzor Ježiša Nazaretského. Inak by minulosť vašej inštitúcie nebola až po okraj plná krvi a zločinov. A inak by ste sa prinajmenšom dnes správali aspoň tak, ako to ukázal Ježiš Nazaretský.

Avšak o tom nemôže byť reč, ako to nižšie dokladáme (pozri dokumentáciu v prílohe).

Ježiš učil: „Najskôr učte a potom krstite.“ Tým necháva On každému slobodnú vôľu. Vy, naproti tomu, lovíte dojčatá, naočkujete im od najútlejšieho detského veku komplexy viny, hrozíte pekelnými trestami a večným zatratením a vynucujete si tým poslušnosť a cirkevné dane. Dôsledkami sú nezriedka mnohé duševné choroby, ako naprílad ekleziogénne neurózy a zvrátenosti, ako peodofília a pod. Každá iná organizácia by preto bola už dávno zakázaná ako totalitná organizácia, kvôli znevažovaniu ústavy a porušovaniu ľudských práv.

Čo povedal Ježiš, keď vyháňal obchodníkov so živými obetnými zvieratami z chrámu v Jeruzaleme? „Môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy! Vy ste ale z neho urobili brloh lúpežníkov!“ (Mk 11,17)

Žiaden strach: V žiadnom prípade vás nechceme vyhnať z vašich nádherných brlohov a palácov. Môžete tam kľudne zostať a veriť, v čo chcete – lebo žiadna viera sa nedá dokázať ani zakázať. Môžete si aj naďalej nechať platiť od tých, ktorí vaše ceremónie a obrady pochádzajúce z pohanstva považujú za dobré, ktorí chcú naďalej uctievať kosti mŕtvych a sochy údajných „svätých“.

Nazývajte sa katolíckymi, to vám nikto neodopiera!
My chceme len jedno: Nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

Lebo džbán chodí tak dlho po vodu, kým sa nerozbije. A to, čo ste počas stáročí až do dnes urobili z pôvodného čistého učenia Ježiša Nazaretského, to spôsobuje čisté rozhorčenie u tých, ktorí vo svojich životoch berú vážne Ježiša, toho Krista, a Jeho učenie, Reč na hore, aby ho krok po kroku uskutočňovali.

Je toho dosť! Lebo – áno, ešte existujú nasledovníci Ježiša, toho Krista, ktorí ešte svoj mozog nenechali zahmliť litániami a pobožnými výrokmi, ktorí si ešte vedia spočítať, koľko je dva a dva a vo svojich srdciach dokážu rozlišovať dobré od zlého, tak ako nás to učil Ježiš Nazaretský. Tí, ktorí s jasnou hlavou ešte dokážu pochopiť, čo mal na mysli veľký učiteľ ľudstva Ježiš, ten Kristus, keď povedal: „Nezhromažďujte si poklady, ktoré žerú mole a hrdza!“ „Kto mečom bojuje, ten mečom zahynie!“ „Najskôr učte a potom krstite!“ „Kto jedno z týchto malých detí, ktoré vo Mňa veria, zvedie k zlému, pre toho by bolo lepšie, keby sa s mlynským kameňom okolo krku hodil do mora.“ „Nenechajte sa nazývať otcom!“ „Len jeden je svätý, váš Otec v Nebesiach.“

Je tak ťažké rozumieť týmto vetám? A predsa to vaša inštitúcia dokázala, práve v mene Ježiša, toho Krista, prehrešiť sa voči každému z týchto tu uvedených viet a priniesť ľudstvu nekonečné utrpenie, moria sĺz a krvi – a potom si za to ešte aj nechať zaplatiť! Od tejto zločineckej minulosti sa dodnes vaša inštitúcia skutočne nedištancovala. Aj napriek tomu, že Karlheinz Deschner, jeden z najvýznamnejších kritizujúcich osobností našich dní, po dlhoročnom štúdiu cirkevných dejín došiel k záveru:

"Po intenzívnom zaoberaní sa dejinami kresťanstva nepoznám v antike, v stredoveku a v novoveku, vrátane, a výnimočne 20. storočia, žiadnu organizáciu na svete, ktorá by bola zároveň tak dlho, tak postupne a tak ohavne zaťažená zločinmi, ako kresťanská cirkev, osobitne rímsko-katolícka cirkev." (Urazená cirkev, str.. 42 f. v nem. orig.)

Je toho dosť! Je čas, aby bolo konečne rehabilitované meno Ježiša, toho Krista, najväčšieho Božieho proroka všetkých čias, ktorý sa na kríži stal naším Spasiteľom, ktorý vstal z mŕtvych a príde znovu v Duchu, ktorého Vy ale ešte stále držíte pribitého na kríži.

Napriek všetkým prenasledovaniam počas celých dejín, napriek inkvizícii a vyvraždeniu všetkých „kacírskych hnutí“, aj napriek „modernej“ inkvizícii dnešných dní – my sme tu znovu! Prišli sme, aby sme rehabilitovali Ježiša, toho Krista. Sme slobodní kresťania, ktorí kráčajú v stopách slobodného mysliteľa, Ježiša Nazaretského. Tí, ktorí nepovažujú Jeho Reč na hore za utópiu, ale za jedinú realistickú šancu, ktorá ľudstvu dnes ešte zostáva. A pretože nám Ježiš, ten Kristus, leží na srdci, pretože je On naším nebeským priateľom a naším božským bratom, Spasiteľ všetkých ľudí a duší, nestrpíme viac, aby sa Jeho meno naďalej ustavične zneužívalo vami a vaším inštitucionálnym učením na niečo úplne iné. Preto:

? Užívajte si kľudne ďalej vaše bohatstvo z milodarov, hromaďte si ďalej vaše akcie, podiely vo finančných fondoch a nehnuteľnostiach vášho cirkevného koncernu, zatiaľ čo viac ako miliarda ľudí hladuje – ale prosím, nenazývajte sa potom viac „kresťanskými“!

? Nechajte sa naďalej každý rok vykrmovať miliardovými platbami daňovníkov, štátnymi subvenciami pre všetko a každého, vrátane vašich biskupských platov, zatiaľ čo je milióny ľudí v národe nezamestnaných a trpia chudobou, dokiaľ to len daňovníci dovolia a Vám prislúchajúci politici vo vláde pripustia – ale nenazývajte sa potom viac „kresťanskími“!

? Rozširujte si kľudne naďalej „sociálnu - rozprávku“ o tom, že by sa nemecký sociálny systém zrútil, keby nebolo cirkvi, pričom sú predsa celé verejné cirkevné sociálne zariadenia takmer stopercentne platené štátom a užívateľmi v týchto zariadeniach. Ale nenazývajte sa potom „kresťanskými“ – lebo k tomu by patrilo, aby bolo dodržiavané ôsme prikázanie.

? Ospravedlňujte naďalej vojny a vojnové nasadenia a presviedčajte ďalej nové vdovy vojakov, že to má byť vôľa Božia „obraňovať Nemecko na Hindukuše“ – ale nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

? Očkujte ďalej veriacim, že existuje „večné peklo“ a „trestajúci Boh“, uvrhujte ich tým do duševných ťažkostí a vzďaľujte ich tak od nášho nebeského Otca, ktorý je jedine láska – ale nazývajte sa potom „katolíckymi“, avšak nie „kresťanskými“!

? Tvrďte kľudne naďalej vo svojich zbierkach dogiem, že „nikto mimo katolíckej cirkvi, ani pohan ani žid ani neveriaci“, nemôže mať účasť na večnom živote, ale prepadne „večnému ohňu, ... kto je pripravený pre diabla a jeho anjelov“ (Neuner/Roos, okrajové číslo 381 v nem. vyd.). To je Vaša procesia a Vaše katolícke gesto hrozby, nie je to však kresťanské.

? Diskriminujte naďalej ženy, kým vám to ony dovolia – ale nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

? Kryte naďalej przniteľov detí v radoch vašich klerikálov, presadzujte ich z jednej farnosti do druhej dovtedy, až raz konečne celé dediny a mestá vystúpia z cirkvi, pretože budú mať dosť a nebudú sa chcieť viac na to pozerať – ale nenazývajte sa, prosím, viac „kresťanskými“!

? Uspokojte sa naďalej s tým, že mnohí členovia vašej cirkvi bez etiky, bez morálky, bez slušnosti, bez štýlu a bez dobrého správania vyčíňajú v spoločnosti – ale nepripúšťajte to, aby sa títo potom nazývali „kresťanskými“!

? Šliapte naďalej učenie viery skutku, ktoré nám priniesol Ježiš, ten Kristus, („Kto toto Moje učenie počuje a koná , ten je rozumným mužom ...“); zvestujte naďalej váš pohanský systém dogiem, vaše sviatosti a obrady. Nazývajte sa naďalej „katolíckymi“, to vám nikto neupiera. Ale nenazývajte sa potom „kresťanskými“!

? Schvaľujte naďalej beštiálne ukrutnosti voči zvieratám, ktoré sa dnes vykonávajú v pokusných laboratóriách a v masovom chove - ale nenazývajte sa potom viac „kresťanskými“. Lebo Ježiš Nazaretský bol priateľom zvierat.

Je toho viac než dosť! My vám neupierame vašu vieru! Ale vyzývame vás, aby ste viac nepoužívali označenie „kresťanskí“. Ak nám toto nesľúbite do 20.9.2009, vyzveme proti tomuto bezprávnemu zneužitiu mena súdy, aby sme rehabilitovali Krista.

Keďže sa jedná o záležitosť verejného záujmu, dovolíme si informovať o tejto veci aj verejnosť.

Poslané doporučene s návratkou
nemeckým diecéznym biskupom Dieter Potzel, teológ a
bývalý evanj. farár

Dr. Peter Thurneysen,
lekár a psychoterapeut

Matthias Holzbauer,
novinár a spisovateľ

Alfred Schulte,
novinár a spisovateľ

Dr. Gert-Joachim Hetzel,
právnik a spisovateľ

Dr. Christian Sailer,
právnik a spisovateľ

Napomenutie
Výzva k ukončeniu 19. august 2009

Počujte, vy biskupi!

Hra sa skončila!

Prestaňte sa nazývať „kresťanskými“!

Celé storočia vodil cirkevný koncern, na ktorého čele vy všetci stojíte, ľudí za nos a mali ste ich za bláznov, aby ste ľud nábožensky zotročovali a mohli ho ďalej vydierať tak, že naďalej poslušne platí svoje cirkevné dane. Avšak je to stále viac a viac zjavné: Inštitúcia, na ktorej čele stojíte síce mala v ústach meno Ježiša, toho Krista – tak, ako keby zákonne nastúpila Jeho dedičstvo. Ale v skutočnosti ste Jeho dedičstvo rozšliapali, zosmiešňovali ste Ho a vysmievali ste sa Mu ako na bežiacom páse vaším učením – a naviac, vašimi skutkami, a to robíte dodnes. Denne znovu a znovu pribíjate Ježiša, toho Krista, na kríž, pretože robíte opak toho, čo chcel ON. A potom Ho vlečiete, napriek tomu, že vstal z mŕtvych, ako mŕtveho muža na kríži v triumfálnom sprievode ulicami ako trofej, ktorú ste zniesli zo sveta. Čo iné robí inštitúcia, ktorú zastupujete, okrem toho, že kradne duchovné dedičstvo, podvádza, a robí duchovný nálepkový podvod? A k tomu pokrytectvo, lebo vy sa zdobíte menom, ktoré vám neprislúcha, pretože ste očividne zradili skutočné učenie a eticko-morálny vzor Ježiša Nazaretského. Inak by minulosť vašej inštitúcie nebola až po okraj plná krvi a zločinov. A inak by ste sa prinajmenšom dnes správali aspoň tak, ako to ukázal Ježiš Nazaretský.

Avšak o tom nemôže byť reč, ako to nižšie dokladáme (pozri dokumentáciu v prílohe).

Ježiš učil: „Najskôr učte a potom krstite.“ Tým necháva On každému slobodnú vôľu. Vy, naproti tomu, lovíte dojčatá, naočkujete im od najútlejšieho detského veku komplexy viny, hrozíte pekelnými trestami a večným zatratením a vynucujete si tým poslušnosť a cirkevné dane. Dôsledkami sú nezriedka mnohé duševné choroby, ako naprílad ekleziogénne neurózy a zvrátenosti, ako peodofília a pod. Každá iná organizácia by preto bola už dávno zakázaná ako totalitná organizácia, kvôli znevažovaniu ústavy a porušovaniu ľudských práv.

Čo povedal Ježiš, keď vyháňal obchodníkov so živými obetnými zvieratami z chrámu v Jeruzaleme? „Môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy! Vy ste ale z neho urobili brloh lúpežníkov!“ (Mk 11,17)

Žiaden strach: V žiadnom prípade vás nechceme vyhnať z vašich nádherných brlohov a palácov. Môžete tam kľudne zostať a veriť, v čo chcete – lebo žiadna viera sa nedá dokázať ani zakázať. Môžete si aj naďalej nechať platiť od tých, ktorí vaše ceremónie a obrady pochádzajúce z pohanstva považujú za dobré, ktorí chcú naďalej uctievať kosti mŕtvych a sochy údajných „svätých“.

Nazývajte sa katolíckymi, to vám nikto neodopiera!
My chceme len jedno: Nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

Lebo džbán chodí tak dlho po vodu, kým sa nerozbije. A to, čo ste počas stáročí až do dnes urobili z pôvodného čistého učenia Ježiša Nazaretského, to spôsobuje čisté rozhorčenie u tých, ktorí vo svojich životoch berú vážne Ježiša, toho Krista, a Jeho učenie, Reč na hore, aby ho krok po kroku uskutočňovali.

Je toho dosť! Lebo – áno, ešte existujú nasledovníci Ježiša, toho Krista, ktorí ešte svoj mozog nenechali zahmliť litániami a pobožnými výrokmi, ktorí si ešte vedia spočítať, koľko je dva a dva a vo svojich srdciach dokážu rozlišovať dobré od zlého, tak ako nás to učil Ježiš Nazaretský. Tí, ktorí s jasnou hlavou ešte dokážu pochopiť, čo mal na mysli veľký učiteľ ľudstva Ježiš, ten Kristus, keď povedal: „Nezhromažďujte si poklady, ktoré žerú mole a hrdza!“ „Kto mečom bojuje, ten mečom zahynie!“ „Najskôr učte a potom krstite!“ „Kto jedno z týchto malých detí, ktoré vo Mňa veria, zvedie k zlému, pre toho by bolo lepšie, keby sa s mlynským kameňom okolo krku hodil do mora.“ „Nenechajte sa nazývať otcom!“ „Len jeden je svätý, váš Otec v Nebesiach.“

Je tak ťažké rozumieť týmto vetám? A predsa to vaša inštitúcia dokázala, práve v mene Ježiša, toho Krista, prehrešiť sa voči každému z týchto tu uvedených viet a priniesť ľudstvu nekonečné utrpenie, moria sĺz a krvi – a potom si za to ešte aj nechať zaplatiť! Od tejto zločineckej minulosti sa dodnes vaša inštitúcia skutočne nedištancovala. Aj napriek tomu, že Karlheinz Deschner, jeden z najvýznamnejších kritizujúcich osobností našich dní, po dlhoročnom štúdiu cirkevných dejín došiel k záveru:

"Po intenzívnom zaoberaní sa dejinami kresťanstva nepoznám v antike, v stredoveku a v novoveku, vrátane, a výnimočne 20. storočia, žiadnu organizáciu na svete, ktorá by bola zároveň tak dlho, tak postupne a tak ohavne zaťažená zločinmi, ako kresťanská cirkev, osobitne rímsko-katolícka cirkev." (Urazená cirkev, str.. 42 f. v nem. orig.)

Je toho dosť! Je čas, aby bolo konečne rehabilitované meno Ježiša, toho Krista, najväčšieho Božieho proroka všetkých čias, ktorý sa na kríži stal naším Spasiteľom, ktorý vstal z mŕtvych a príde znovu v Duchu, ktorého Vy ale ešte stále držíte pribitého na kríži.

Napriek všetkým prenasledovaniam počas celých dejín, napriek inkvizícii a vyvraždeniu všetkých „kacírskych hnutí“, aj napriek „modernej“ inkvizícii dnešných dní – my sme tu znovu! Prišli sme, aby sme rehabilitovali Ježiša, toho Krista. Sme slobodní kresťania, ktorí kráčajú v stopách slobodného mysliteľa, Ježiša Nazaretského. Tí, ktorí nepovažujú Jeho Reč na hore za utópiu, ale za jedinú realistickú šancu, ktorá ľudstvu dnes ešte zostáva. A pretože nám Ježiš, ten Kristus, leží na srdci, pretože je On naším nebeským priateľom a naším božským bratom, Spasiteľ všetkých ľudí a duší, nestrpíme viac, aby sa Jeho meno naďalej ustavične zneužívalo vami a vaším inštitucionálnym učením na niečo úplne iné. Preto:

? Užívajte si kľudne ďalej vaše bohatstvo z milodarov, hromaďte si ďalej vaše akcie, podiely vo finančných fondoch a nehnuteľnostiach vášho cirkevného koncernu, zatiaľ čo viac ako miliarda ľudí hladuje – ale prosím, nenazývajte sa potom viac „kresťanskými“!

? Nechajte sa naďalej každý rok vykrmovať miliardovými platbami daňovníkov, štátnymi subvenciami pre všetko a každého, vrátane vašich biskupských platov, zatiaľ čo je milióny ľudí v národe nezamestnaných a trpia chudobou, dokiaľ to len daňovníci dovolia a Vám prislúchajúci politici vo vláde pripustia – ale nenazývajte sa potom viac „kresťanskími“!

? Rozširujte si kľudne naďalej „sociálnu - rozprávku“ o tom, že by sa nemecký sociálny systém zrútil, keby nebolo cirkvi, pričom sú predsa celé verejné cirkevné sociálne zariadenia takmer stopercentne platené štátom a užívateľmi v týchto zariadeniach. Ale nenazývajte sa potom „kresťanskými“ – lebo k tomu by patrilo, aby bolo dodržiavané ôsme prikázanie.

? Ospravedlňujte naďalej vojny a vojnové nasadenia a presviedčajte ďalej nové vdovy vojakov, že to má byť vôľa Božia „obraňovať Nemecko na Hindukuše“ – ale nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

? Očkujte ďalej veriacim, že existuje „večné peklo“ a „trestajúci Boh“, uvrhujte ich tým do duševných ťažkostí a vzďaľujte ich tak od nášho nebeského Otca, ktorý je jedine láska – ale nazývajte sa potom „katolíckymi“, avšak nie „kresťanskými“!

? Tvrďte kľudne naďalej vo svojich zbierkach dogiem, že „nikto mimo katolíckej cirkvi, ani pohan ani žid ani neveriaci“, nemôže mať účasť na večnom živote, ale prepadne „večnému ohňu, ... kto je pripravený pre diabla a jeho anjelov“ (Neuner/Roos, okrajové číslo 381 v nem. vyd.). To je Vaša procesia a Vaše katolícke gesto hrozby, nie je to však kresťanské.

? Diskriminujte naďalej ženy, kým vám to ony dovolia – ale nenazývajte sa viac „kresťanskými“!

? Kryte naďalej przniteľov detí v radoch vašich klerikálov, presadzujte ich z jednej farnosti do druhej dovtedy, až raz konečne celé dediny a mestá vystúpia z cirkvi, pretože budú mať dosť a nebudú sa chcieť viac na to pozerať – ale nenazývajte sa, prosím, viac „kresťanskými“!

? Uspokojte sa naďalej s tým, že mnohí členovia vašej cirkvi bez etiky, bez morálky, bez slušnosti, bez štýlu a bez dobrého správania vyčíňajú v spoločnosti – ale nepripúšťajte to, aby sa títo potom nazývali „kresťanskými“!

? Šliapte naďalej učenie viery skutku, ktoré nám priniesol Ježiš, ten Kristus, („Kto toto Moje učenie počuje a koná , ten je rozumným mužom ...“); zvestujte naďalej váš pohanský systém dogiem, vaše sviatosti a obrady. Nazývajte sa naďalej „katolíckymi“, to vám nikto neupiera. Ale nenazývajte sa potom „kresťanskými“!

? Schvaľujte naďalej beštiálne ukrutnosti voči zvieratám, ktoré sa dnes vykonávajú v pokusných laboratóriách a v masovom chove - ale nenazývajte sa potom viac „kresťanskými“. Lebo Ježiš Nazaretský bol priateľom zvierat.

Je toho viac než dosť! My vám neupierame vašu vieru! Ale vyzývame vás, aby ste viac nepoužívali označenie „kresťanskí“. Ak nám toto nesľúbite do 20.9.2009, vyzveme proti tomuto bezprávnemu zneužitiu mena súdy, aby sme rehabilitovali Krista.

Keďže sa jedná o záležitosť verejného záujmu, dovolíme si informovať o tejto veci aj verejnosť.


10.
označiť príspevok

Anette žena
   7. 11. 2009, 07:45 avatar
Nepáči sa mi to. A vôbec, veď toto je list moderných kresťanov proti cirkvi. Ale ty si ateista, teda ?
A súdy by sa z tohto rehotali. Označenie "kresťanskí" sa biskupom nedá poprieť.


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   6. 11. 2009, 19:26 avatar
Ty fajer . .. si takto inak v celku normálne o.k. ???
Súhlasí Anti-VIVIVI


3.
označiť príspevok

fajer
   6. 11. 2009, 19:28 avatar
rozmýšľaj a nekomentuj...


7.
označiť príspevok

Natalia žena
   6. 11. 2009, 21:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Anti-VIVIVI muž
   6. 11. 2009, 21:11 avatar
Najdi si priatelku fajer bude ti lepsie....
Súhlasí Ónya


9.
označiť príspevok

VeronikaH žena
   6. 11. 2009, 21:14 avatar
Ty si tu napísal Najdi a ja čítam Nadja.To som ale motovidlo.


4.
označiť príspevok

Ónya žena
   6. 11. 2009, 19:39 avatar
ono to fajer vyzerá ako divadelná dráma -- alebo "slovná" akoby rapsódia..keď poctivo celé prečítam ..vyjadrím možno /trochu dlhé nateraz ..")


5.
označiť príspevok

Berenika
   6. 11. 2009, 20:35 avatar
Ónya, nie je to až také dlhé, ako sa ti zdá, je to vlastne dvakrát jedno a to isté  
Súhlasí Ónya, Anette


6.
označiť príspevok

Ónya žena
   6. 11. 2009, 20:37 avatar
Som vyflusnutá dnes na čítanie, som rada že som..zajtra čerstvo ráno si to pozriem .. 


11.
označiť príspevok

Alibaba a 40 krátkych songov muž
   7. 11. 2009, 21:48 avatar
Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." Evanjelium podľa Matúša - kapitola 19 - to sú komplexy viny? 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:41,  Alebo vládnuce totalitné strany komunistická strana sovietského zväzu a...
dnes, 16:35,  Ocean - Ten Shekel Shirt (Full Song & Lyrics)
dnes, 16:33,  neporozumel som
dnes, 16:26,  Žiadame znalcov a expertov, ktorí boli včera znalcami a expertami v globálnom otepľovaní a...
dnes, 16:24,  https://zpravy.aktualne.cz/regiony/stredocesky/policie-proveruje-jestli-mladik-ktery-strilel-na-c...
dnes, 16:24,  Vlastne ho nehľadáme, len sa pozastavujeme nad tým, kam až môže viesť duševná porucha,...
dnes, 16:23,  merry chistmas nightwooork
dnes, 16:22,  https://uloz.to/file/HaSakQcAvizX/laska-jpg
dnes, 16:18,  era myslíš tých 90% voličov či koho ?
dnes, 16:17,  era treba si pozrieť video *13
dnes, 16:14,  Treba odjebať. Každého. Slovensko je biele.
dnes, 16:09,  Hrozba sú . A veľká v tom , že môžu spôsobovať pernamentnu ústavnú krízu po dlhé roky .
dnes, 16:04,  U mňa je to karikaturista Martin Šútovec Shooty karikaturista, ilustrátor, grafický...
dnes, 16:01,  To si už prekombinoval :)
dnes, 16:00,  Ponúka vzburu, revoltu, boj.
dnes, 16:00,  Keď už tak Stalinský Sovietský zväz a Hitlerovské nacistické Nemecko.
dnes, 16:00,  Fakt je, že nikdy predtým ste nerobili kvôli Kotlebovcom toľko kriku, ako robíte teraz....
dnes, 15:59,  Keď sa liberáli dostanú k moci AMEN TMA !
dnes, 15:59,  Prečo rastie Kotleba, čo ponúka jeho strana – a najmä – prečo má na kandidátke...
dnes, 15:55,  era treba popísať i realnu silu Kotlebovcov v SNR čiže motanie sa okolo 10 % a nulový...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak v živote nájdeš cestu bez prekážok, tak pravdepodobne nevedie nikam.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(84 000 bytes in 0,421 seconds)