Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pohanskí bohovia a iné súvislosti

80
reakcií
596
prečítaní
Tému 20. apríla 2023, 20:41 založil Enfant Terrible.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   20. 4. 2023, 20:41 avatar
Niečo o pohanských bohoch možno vidieť napr. aj z filmu Apocalypto (2006), ktorý hovorí najmä o prastarej ríši Mayov. Podobne na tom boli Inkovia a Aztékovia. Zvykli svojim bohom prinášať obety ľudí, čiže obradne ich zabíjať. Skoro ako satanisti.

Alebo pohanskí boh Moloch: "Jeho uctívání údajně vyžadovalo lidské oběti a zvláště pak děti. Tyto oběti byly páleny na oltářích." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Biblia v 1Kor 10, 20 uvádza: "Ale čo pohania obetujú, obetujú démonom, nie Bohu."

Dt 32, 15-17: "...zanechal Boha, svojho Tvorcu... Dráždievali ho cudzími bohmi, rozhorčovali ho ohavnosťami. Prinášali obety démonom, ktorí nie sú Bohom".
Pohania teda (asi nevedome) uctievajú namiesto Boha stvorené tvory: "...tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky." (Rim 1,25)

Trochu lepšie pôsobia starí pohanskí bohovia Grékov. Ale iba relatívne.

Afrodita: "starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Jej manžel bol vraj Héfaistos a jej milenec Arés. Jej socha pôsobí dosť necudne, "zmyselne": bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pozri tiež boh Bakchus bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
K nemu i bakchanálie bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Eros bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pan bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Nymfy bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Ares bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Hádes bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Thanatos bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Poseidon bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Otázne je, ktorí "bohovia" pohanov boli prípadne na nejakej úrovni dobrých mocností Božích a ktorí zodpovedali skôr tzv. padlým anjelom (viac-menej zlým duchom).

Písmo v Efezanom 2. kap. uvádza: "Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch."
Poznámka v katolíckej Biblii k tomu vysvetľuje (ďalej iba poznámka): "Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla."

Kolosanom 1, 16: "...lebo v ňom [Kristovi] bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti."
Poznámka k tomu: "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (porov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí."
Efezanom 1, 21 hovorí, že pokorný Kristus bol povýšený "nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom."
Poznámka: "Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). „Meno“ označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15)."

V liste Efezanom 6, 12 sa ďalej hovorí: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach." Iný preklad: "...proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla." Ďalší zas: "...so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach."
Je tu teda reč o akýchsi nedobrých duchovných mocnostiach v ponebeských oblastiach resp. v nadzemských sférach.

List Kolosanom v 2. kap. spomína podobné mocnosti: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!... (On) odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom [v Kristovom kríži] triumfoval nad nimi."
Poznámka k tomu: "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil." (Dalo by sa povedať, že možno ide aj o sily, mocnosti, ktoré pôsobili či pôsobia v predkresťanskom alebo mimokresťanskom svete na niektorých miestach.)

Rim 8, 38-39: "A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."
Poznámka: "Anjeli, kniežatstvá, mocnosti" sa tu pravdepodobne rozumejú zlí duchovia (podobne 1 Kor 15, 24; Ef 6, 12)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Poznámka k tomu aj z Jeruzalemskej Biblie: "Mocnosti, výška, hĺbka označujú zaiste tajomné sily vesmíru, ktoré sú podľa chápania predkov človeku viac-menej nepriateľské. Porov. Ef 1, 21; 3, 18."

Biblia hovorí, že Boh napokon všetky tie negatívne mocnosti zruší, teda možno i tých tzv. bohov: "...zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu."
Poznámka: "Každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu", t. j. všetky démonské a ľudské moci, nepriateľské Božiemu kráľovstvu (porov. 1 Kor 2, 6; Kol 2, 15)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zjavenie 19,10: "I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“
Poznámka: "Ján sa pokúša padnúť na tvár, no anjel mu pripomína, že aj on je v Božej službe (1,1; 22,8-9). Je to možno varovanie pred kultom nebeských mocností (Kol 2,18; Hebr 1,14; 2,5)."

Z modlitby Ester 14, 12: "Vlej mi dôveru, Pane, Kráľ (všetkých) ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti."
Žalm 148: "Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti."
Poznámka z katolíckej Biblie: "Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6) atď."

Kolosanom 2, 10: "On [Kristus] je hlavou každého kniežatstva a mocnosti."
1Pt 3,21-22: "...Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily."

Sú Kristovi podriadení - dobrovoľne asi iba niektorí anjeli, niektoré mocnosti...

Takže podľa Biblie spomínané mocnosti a iné podobné skutočnosti sú: anjeli, duchovné bytosti, ich vplyv, vláda, sú tam aj padlí duchovia - bývalí anjeli, diabol a pod. Záleží zrejme na tom, aký majú vzťah k pravému Bohu, či ho nad sebou dobrovoľne uznávajú (dobré mocnosti...), alebo nie (zlé...)


2.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   20. 4. 2023, 20:43 avatar
Otázka: Poznáte nejakých cnostných pohanských bohov a ľudí? Ktorí boli/sú mierni, milosrdní, čistí, cudní atď.? Ktorí by boli porovnateľní napr. s Ježišom Kristom, Pannou Máriou, sv. Františkom z Assisi, sv. Teréziou z Lisieux... (Čiže s významnými osobami z kresťanského okruhu)?

Mne ako takmer taký ,svätý' alebo cnostný príde Buddha - princ Siddhártha Gautama. A tiež podobne Mahátmá Gándhí. Aspoň čiastočne. Ono existuje aj čosi ako prirodzený zákon. Nie iba zjavený zákon (Desatoro...).

Rimanom 2, 14-15: "A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia."
"Sami sebe sú zákonom". Každý človek má v srdci vpísaný Boží zákon, ktorý sa ozýva hlasom svedomia a ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Niekedy si človek svedomie zahluší alebo si ho nevšíma, no v deň súdu, keď Boh osvieti aj skryté veci, umlčané nebude, ale stane sa zjavným." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 01:42 avatar
Napríklad Vesna.

Vesna je bohyňou jari, života a mladosti, zaháňa Morenu (zimu) a prináša teplo, radosť a zeleň na polia i do lesov. Bola mladá a krásna. Jej stromom bola breza, ktorá na jar rozkvitá ako prvá, z vtákov sa k nej viaže kukučka. V zimných mesiacoch sídlila na vrcholkoch hôr, odkiaľ sa spúšťala až vo februári, keď už nebola zima.


5.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   21. 4. 2023, 11:51 avatar
No možno. Pred kresťanstvom (na danom území) by mohla mať nejaký pozitívny význam. Hoci: "To, že Slovanům bylo známo božstvo tohoto jména a funkce, je zpravidla považováno za neprokazatelné, zcela vymyšlené nebo je Vesna vykládána jako postava z pozdního folklóru."
cs.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Po príchode kresťanstva však boli tí bohovia, polobohovia a iní tvorovia z pohanstva nahradení Bohom Otcom, Kristom, Pannou Máriou, kresťanskými svätými (napr. apoštol Pavol, Peter, Mária Magdaléna, Juraj, Urban, Terézia...).

Píšem o tom, hoci sám som skôr len obyčajný veriaci, nie nejaký veľký či aký


6.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   21. 4. 2023, 12:12 avatar
Btw z nebeských mocností kresťanstva môže ísť napr. aj o archanjelov ako svätý Michal, svätý Gabriel... Sú porovnateľní s tými svätými ľuďmi, akurát možno mocnejší a starší


7.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   21. 4. 2023, 13:02 avatar
Svätým sa môže prejavovať primeraná úcta, hoci sú to iba Božie stvorenia, nie sám Boh. Napr. jedno prikázanie hovorí: "Cti svojho otca a matku." Čiže úcta k matke a úcta otcovi. Podobne si úctu zaslúžia aj svätí. Akurát sa to nesmie preháňať a nesmie sa im prejavovať adorácia, ktorá patrí iba Bohu bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 14:30 avatar
Ahura, boh dobra; perzský boh svetla a dobra.

Eseta, egyptská bohyňa dobra.

Ormuzd; staroperzský boh svetla a dobra.


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 14:31 avatar
Belboh; slovanský boh dňa, svetla a dobra.


10.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 16:20 avatar
ano ludia si vytvorili mnoho bohov.....ale....Boh, ktorý stvoril tento svet, je LEN JEDEN.......dokažes to pochopit?
Súhlasí kntsz


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 20:47 avatar
Prečo to nechceš pochopiť, že všetkých možných bohov si vymysleli ľudia?

Keď sa ma spytovali, či som ateista, považoval som za zábavnú stratégiu upozorniť ich, že pýtajúci sa je tiež ateista – v ohľade Dia, Apola, Amona-Rea, Mitru, Baala, Thora, Votana, Zlatého teľaťa a Lietajúceho špagetového monštra. Lenže ja idem o jedného boha ďalej.“ (Dawkins)

Tvrdím, že obidvaja sme ateisti. Ibaže ja verím na o jedného boha menej ako vy. Ak viete, prečo ste vy zavrhli všetkých ostatných možných bohov, ľahko pochopíte, prečo som ja zavrhol vášho ostávajúceho boha.“ (Roberts)


12.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 21:24 avatar
pekne ste sa zamotali.......no ale ked neverite v biblického Boha, ktorý zoslal svoje slovo a my mame tak možnost ho poznat, potom čo ja s tým.....utvrdzujete si svoju neveru a nie je to len viera v Boha, ale aj to ako chapete trebars evoluciu......


13.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 21:27 avatar
Z takých mudrlantov sa proste stavaju uplní tupci......ktorí trebars veria, že vsetko sa vytvořilo nahodnými procesmi.....


15.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 21:55 avatar
Náhodné sa nám to môže javiť len preto, lebo nepoznáme súvislosti. Ale oni nie sú náhodné. V tom sme na tom čestnejší, že my si vieme pripustiť, že niektoré súvislosti nepoznáme.


16.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 22:09 avatar
takže nie je to nahodné......no teda a ako si to vysvetli zadubený neverec.....že povie nepoznáme suvisloti.......velebnosti ja idu blejt.....     


17.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 22:12 avatar
Ved ked si už pripustil, že to nie je nahodne......ty trulo, potom ake tie tie suvislosti možu byt? .....ved je uplne jasne, že to MUSELA BYT VYSIA INTELIGENCIA.......


19.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 22:16 avatar
Prečo do náhodných udalostí, pri ktorých nepoznáme súvislosti, pletieš (motáš) inteligenciu? Toto je práve tvoj chybný úsudok.


20.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 22:34 avatar
Raz pises nahodnych, potom zas, že neboli nahodne.....už to motas ako jelen   


21.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 22:36 avatar
Aha uz rozumiem...ta nahoda, nebula nahodna, ale bola to hodna, rozumej dobra...nahoda.....    


22.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 22:49 avatar
Nič nemotám, ty motáš, lebo hovoríš, že ide o náhodné procesy, a ja ti hovorím, že sú náhodné len preto, lebo nepoznáme súvislosti.


23.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 22:57 avatar
Aha....takže ja tvrdim, že su nahodne...a ty tvrdiš, že nie su nahodne....   ......no ta dobre no     


24.
označiť príspevok

qwert
   21. 4. 2023, 23:00 avatar
vYnimočne ti udelujem.....RAD ĆESTNEJ NAHODY......   


25.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 4. 2023, 07:15 avatar
Nie takto. Obaja tvrdíme, že sú náhodné, pretože nepoznáme presné súvislosti. V skutočnosti slovo náhoda je len naše ľudské pomenovanie pre javy, pri ktorých nepoznáme presné súvislosti, ale javy nie sú náhodné. To je len naše vyjadrenie, nakoľko nepoznáme presné súvislosti. Keď spoznáme presné súvislosti, tzv. náhoda sa vytratí.


26.
označiť príspevok

qwert
   22. 4. 2023, 11:39 avatar
Nie takto.....ja tvrdim, že nie su nahodne, ale že vsetko vytvořila vyssia inteligencia.....všetko to čo vidíme, nemohlo vzniknut nahodne.....je v tom zamer.....ale ak si trulo, tak budes tvrdit, že obaja tvrdíme, že su nahodne.....vy trulovia, už přiznáváte, že nie je to nahodne, ale neviete suvislosti......a už neviete kudy kam.....


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 4. 2023, 14:19 avatar
Jednoducho, veríš v boha medzier, vo vatového boha, v boha výplne. Tam, kde nevieš, aké sú súvislosti s javmi, tam si dosadíš tzv. inteligenciu. To je veľmi pohodlné. Ja som oproti tebe čestnejší, na nič sa nehrám, nevymýšľam si, ale poviem: neviem (ak nepoznám súvislosti medzi javmi).
Súhlasí havran


30.
označiť príspevok

qwert
   23. 4. 2023, 17:23 avatar
trulo....a povedz to aj jarabakovi.....vsetko co vidíme, sa mohlo vivinut bud nahodne alebo vplyvom vyssej inteligencie.....ziadna ina možnost není......
v 15 tvrdiš....Náhodné sa nám to môže javiť len preto, lebo nepoznáme súvislosti. Ale oni nie sú náhodné. To znamena, že pripustas ,že vsetko co vidíme sa nevyvinulo nahodnými procesmi......ale ina moznost potom není, ked sa to nevyvinulo nahodnými procesmi, a to je vytvorenie zamerne.....s nejakým cielom.....vy trulovia sa nebojite len Boha, ale aj vyssej inteligencie.....a budete kvakat radsej, že nepozname suvislosti......a este sa tým ohanat......debilita v podani humanistu....a suhlasu nemensieho exota komunistu......
   


31.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 4. 2023, 17:39 avatar
Naopak,ty si trulo, lebo si vymýšľaš, náhoda nie je, lebo všetkému javu predchádza iný jav. Tam je postupnosť. Pre inteligenciu tiež nemáš dôkaz, len veríš hlúposti, teda dvom hlupostiam; náhode a inteligencii


32.
označiť príspevok

qwert
   23. 4. 2023, 17:46 avatar
ty si tak dometený a dopletený, že nie je možne s tebou komunikovat.......ale skusim este posledný raz.....
vidíš pre sebou pocitač......a nikdy si ho nevidel předtým.....vidíš ako funguje....a daju ti otázku...MOHLO NIECO TAKE VZNIKNUT NAHODNýMI PROCESMI.....ALEBO TO NEBOLA NAHODA ALE ZAMER NEJAKEJ INTELIGENCIE.....čo odpovieš a nekrut sa ako kokot.....   


33.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 4. 2023, 17:49 avatar
Do počítača nemomtuj náhodu.


35.
označiť príspevok

qwert
   23. 4. 2023, 17:55 avatar
tebe už niet pomoci.....


34.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 4. 2023, 17:51 avatar
U ľudí hovoríme o inteligencii až nedávno. Ukáž radšej inteligenciu u baktérii.


36.
označiť príspevok

kntsz muž
   24. 4. 2023, 13:49 avatar
Skús hádzať kockou so stranami 1 až 6.
Bude to náhoda, alebo nepoznanie súvislostí ak ti padne 7 ?

Pravdepodobnosť evolučného t.j. náhodného - bez zásahu vyššej inteligencie vývoja tak, aby dospel k človeku, ohodnotili odborníci ako 10 na -120-tu a aj to je ešte nadsadené - takáto pravdepodobnosť prakticky nejestvuje. To je ako keby ti podla 7.
Najhoršie to je až keď sa dostaneš k prvým primátom, lebo ak ti u nich nenaskočí sebareflexia s pojmovou úrovňou pamäte, tak potom pekne od Veľkého tresku si to vyskúšaj znovu v ďalších 13 - tich miliardách rokov s nejakou inou hodnotou niektorých z konštant a tak pekne dookola ......    
Uvedom si už konečne, že pri vašom náhodnom evolučnom výbere, vyberáš len z tých možností, ktoré máš v každom časovom okamihu v 13,7 mld. rokov a ak ti bude niečo chýbať a vedz že bude, tak môžeš začať znovu od nuly.
Kedy už konečne pochopíš, že človek aj so svojím duchovnom je tak náramne zložitý organizmus, že ak už v čase nula celý systém nenastavíš tak, aby cieľovo smeroval k tomu najzložitejšiemu - človekovi (hovorí sa tomu antropický princíp), tak sa náhodne bez predom stanoveného cieľa nedostaneš nikam.
Máš obdivuhodnú vieru v bludy - kde sa môžu na teba hrabať veriaci v Stvoriteľa.    
Súhlasí qwert


37.
označiť príspevok

kntsz muž
   24. 4. 2023, 14:01 avatar
a ešte si uvedom predstavu, ktorú som ti už raz naznačil, že podľa tvojho materialistického svetonázoru človek vznikol zo šutra, alebo ak chceš tak z prachu a budeš na tom presne tak ako my veriaci v Boha.
"Prach si a v prach sa obrátiš." (Mojžiš)  
Súhlasí qwert


39.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2023, 14:04 avatar
To je tvoja bludná predstava o evolúcii.


41.
označiť príspevok

qwert
   24. 4. 2023, 15:35 avatar
neboli to nahodne procesy, ale nevieme suvislosti......že jo.....bludaru


42.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2023, 19:09 avatar
Jasné, lebo si hlúpy. Nechápeš, že tie tzv. náhodné javy nie sú náhodné. Len nám sa tak vidia, pretože nepoznáme súvislosti.


43.
označiť príspevok

qwert
   25. 4. 2023, 01:08 avatar
ele ved je jasne že zlozite organizmy nemohli vniknut nahodne, to vam mudrlantom uz snad doslo...skryli ste sa za tvrdenie, ne NEPOZNAME SUVISLOSTI.....ake uslachtile...ale tak vam treba....

Pr 1,20 Múdrosť volá hlasne vonku; vydáva svoj hlas na uliciach.
21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: 22 „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? 23 Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová. 24 Pretože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vystrela som ruku, no nikto si to nevšímal, 25 odmietli ste každú moju radu a na moje výčitky ste nedbali, 26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a posmievať sa, keď na vás doľahne strach, 27 keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa víchrica, keď na vás doľahne úzkosť a súženie. 28 Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma, 29 pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Hospodinom, 30 moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. 31 Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasýtia sa svojimi zámermi. 32 Neskúsených totiž zabije ich poblúdenie a bláznov zahubí ich bezstarostnosť; 33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne bez strachu zo zla.“


44.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2023, 06:29 avatar
Q: ele ved je jasne že zlozite organizmy nemohli vniknut nahodne, to vam mudrlantom uz snad doslo...skryli ste sa za tvrdenie, ne NEPOZNAME SUVISLOSTI.....ake uslachtile...ale tak vam treba....

Budeš furt trepať hlúposti? Najprv táraš o akýchsi náhodných procesoch, a keď ti riadne vysvetlím, že ich nazývame náhodnými len preto, lebo nepoznáme presné súvislosti, tak sa tu zosmiešňuješ. Tie procesy majú nejaké zákonité príčiny, nevznikali náhodne. To len nám pre našu neznalosť, sa javia ako náhodné. Už som ti povedal, že slovo náhodné je čisto ľudské pomenovanie pre javy, kde nepoznáme súvislosti.


46.
označiť príspevok

qwert
   25. 4. 2023, 07:24 avatar
hluposti tu trepeš ty kamarade.....vobec nerozumies jednoduchým zakonitostiam.....bud su procesy nahodne alebo nie su....ina možnost neni....nahodný proces nemože vytvořit vyspelý stroj.....musi byt v tom zamer......nepznas zakonitosti ale vidís, že organizmy, priroda, zvierata musel DOPREDU niekto vymysliet.....dopredu niekto chcel aby tak bolo......čoho sa bojiš....nejakej vyssej inteligencie?......trepes tu proste.....
neviem ako si teraz s financiami.....ale ked ti hořelo pod ritou, tak si aj pripustal Boha.....taký je proste clovek.....ale hovorim ti narazíš znova....bojuješ proti Bohu....proti pravde......HUMANIZMUS A PODOBNE PEKNE VYZERAJUCE SVINSTVA SU DIELOM SATANA.....


45.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2023, 06:31 avatar
Biblia ti nepomôže. Zložité organizmy vznikli postupným vývojom. O tom všetkom hovorí evolúcia.


47.
označiť príspevok

qwert
   25. 4. 2023, 07:28 avatar
píšeš čudaku.

Zložité organizmy vznikli postupným vývojom. O tom všetkom hovorí evolúcia. Ja sa ta znova pýtam....ako je mozne, že vznikli tak zložite organizmy?.....mohlo sa to udiat take niečo bez dopredu pripraveneho planu?......to ze trepeš, že nepoznáme suvislosti, akurat stahuješ ten smradlavý farizejský chvost......


38.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2023, 14:03 avatar
kntsz, nepadne ti 7, takže trepeš bludy.


48.
označiť príspevok

kntsz muž
   25. 4. 2023, 10:55 avatar
Lemmy, ja viem, že nepadne, ale ty to nevieš, lebo veríš väčším bludom ako je padnutie sedmičky.
Ty veríš, že náhodnými premenami (vyhadzovaním) neživej hmoty, vznikne najdokonalejšia bytosť akou je človek a utešuješ sa, že určite vznikne, len nepoznáme ešte súvislosti.
   
Súhlasí Romanov


51.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2023, 13:55 avatar
Evolúcia nie je blud. Bludy sú tvoje náboženské rozprávky. 

A to ti dal súhlas Romanov? Bude na tom ako ty. 


40.
označiť príspevok

qwert
   24. 4. 2023, 14:08 avatar
nielen vieru v bludy, ale totalne zlyhava u tých nevercov, jednoducha logika....stupeli
Súhlasí Romanov


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 22:15 avatar
Je to vždy čestnejšie než si vymýšľať náboženské rozprávky.
Súhlasí havran


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 4. 2023, 21:53 avatar
Zamotal si sa sám, pretože ty tiež veríš vo vymysleného boha, a to práve toho židovského. Ja nevidím rozdiely medzi vymyslenými bohmi, nech už je to židovský, egyptský, sumerský, slovanský alebo akýkoľvek iný.
Súhlasí havran


52.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 12:18 avatar
nevidíš Lemmy vela veci....len svoj humanizmus.....predchodcu antikrista


53.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 12:24 avatar
Vidíš, zmohol si sa len na náboženský blud.


54.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 12:38 avatar
Vidím, že sa držíš Lutherovej rady.

„Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý, kto len chce byť kresťanom, musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu.“ (Luther)


55.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 12:51 avatar
mysliš ten rozum, čo ti veli... a tvrdi, že nepoznaš suvislosti?....hod takýto rozum susedovým sliepkam.....
viem že nič neviem....dalsia hlaska mudrlantov....pýtam sa dokedy budete stavať na takomto rozume, ked nerozumiete jednoduchej logike pravdepodobnosti


57.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 13:04 avatar
Nemôžem za to, že trepeš nezmysly o tzv. náhodných procesoch, pričom vôbec nechceš pochopiť význam slova náhoda. Pozri: slovnik.juls.savba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 12:58 avatar
Ježiš povedal jasne čudaku.....
1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva......
daj pozor mudrlante aby si nebol ako dieta.....ale stavaj na svojom premudrelom rozume......


58.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 13:05 avatar
S rozprávkami na mňa nechoď!


59.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 13:07 avatar
ja viem, teba bavia rozpravky o opiciach co sa vyvinuli na cloveka......
Súhlasí kntsz


60.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 13:48 avatar
Veď ja za to nemôžem, že nevieš pochopiť vedu. Evolúcia je veda, a je tam potrebné myslieť, a ty máš strach myslieť. Ako povedal Luther, ty sa držíš jeho rady.


61.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 13:49 avatar
trepeš kokotiny čudaku......je vela vedcov, s tisicnasobne lepsim usudkom ako maš ty a veria v Boha....vela veciam nerozumies kokote....
Súhlasí Romanov


63.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2023, 13:58 avatar
Je najvyšší čas, aby si sa začal vzdelávať.

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Dnešné výskumy nepracujú s náboženskými rozprávkami, ale s vedeckými faktmi získaných z evolučnej teórie.


64.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 14:01 avatar
to povedz vedcom, ktorí veria a su vzdelanejsi ako ty.....a tieto veci maju v malicku......rozpravky, kde sa opica premeni na cloveka si nechaj pre seba.....


62.
označiť príspevok

qwert
   26. 4. 2023, 13:53 avatar
veriť, neznamena zbavit sa rozumu, kokote....je to o pokore, ucte, a uvedomeni si slabosti ludskeho rozumu, nech je akokolvek scitaný....vedel si to kokote?


65.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 4. 2023, 23:59 avatar
evolúcia nie je žiadna veda.
Evolúcia je obyčajná teória ako mnoho iných teórií.

Spojitú evolúciu celou našou históriou nikdy nikto nedokázal.
Dokázané sú iba parciálne evolúcie .......
Vývoj nového systému (vyššej komplexity) nikdy nie je možné dokázať zo systémov, ktoré mu predchádzali.
Vždy je tam niečo pridané a vysvetliteľné jedine vstupom informácie z vonka systému - ak chceš tak od Boha.


66.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2023, 11:14 avatar
Americká akadémia vied podľa teba je nevedecká. 


67.
označiť príspevok

kntsz muž
   27. 4. 2023, 11:55 avatar
Ja píšem o spojitom (t.j. neprerušovanom alebo neskokovitom - odborne neemergentnom vývoji) - "humanisto" a nie o nejakej akadémii vied, v ktorej môžu byť aj prispatí a možno aj neprispatí, ale skorej tí prví, lebo ozajstný vedecký pracovník pracuje a nefilozofuje  


68.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2023, 14:38 avatar
Prispatý si tu len ty, pretože nerozumieš vede, a trepeš do nej náboženské bludy o bohu. Veda sa však náboženskými bludmi, ktoré držíš vo svojom mozgu, pri evolúcii nezaoberá.
Súhlasí havran


69.
označiť príspevok

qwert
   27. 4. 2023, 17:49 avatar
Anačo prišla ta tvoja veda....nuž na to že nepozna suvislosti.....bravo mudroši


70.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2023, 20:44 avatar
Už nepíš svoje náboženské bludy, lebo budeš za idiota. Veda práve preto, že spoznala súvislosti, tak môže suverénne hovoriť o evolúcii. To, že ty nemáš mozog na to, aby si to pochopil, je druhá vec. Mnoho ľudí nerozumie ani algebre.
Súhlasí havran


71.
označiť príspevok

qwert
   27. 4. 2023, 21:53 avatar
si volajaký domotaný humanisto.....
Nechápeš, že tie tzv. náhodné javy nie sú náhodné. Len nám sa tak vidia, pretože nepoznáme súvislosti.
Súhlasí Romanov


72.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2023, 22:08 avatar
Qwert, si hlúpy táraj, ja nehovorím o náhodných procesoch, tie tu splietaš len ty sám. Seba kritizuješ!


73.
označiť príspevok

qwert
   28. 4. 2023, 05:34 avatar
uz sa z opičky nevyvinul človek?.....Daj, nech vidím lepšie do tých dutých hlav....A napíš ako to urobila ta potvora opica....
Súhlasí Romanov


75.
označiť príspevok

kntsz muž
   29. 4. 2023, 11:48 avatar
To, čo ty považuješ za vedu, tak taká veda nikdy nespoznala a ani nespozná súvislosti.
To je ako by si štúdiom napr. rovníc o dvoch neznámych, chcel objaviť liek proti rakovine prostaty........ 


74.
označiť príspevok

kntsz muž
   29. 4. 2023, 11:35 avatar
Môžem aj tvojim slovníkom ty "humanisto" redukovaný.
Ty mi tuná nepíš o vede pokiaľ do vedy nezahrnieš aj vedu o ľudskom duchu.
A nie je to psychiatria, ktorú využívaš.
Ak by si navštívil hlbinného psychológa napr. Mudr. Milana Hrabánka, tak už si dávno z tvojich psychických problémov vonku.
www.milanhrabanek.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   20. 4. 2023, 20:48 avatar
Neuznávam síce bakchanálie, ale vzhľadom na náročnosť témy si trochu toho vína idem dať... Svätý Urban, oroduj za nás


28.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   22. 4. 2023, 15:48 avatar
Niekto by mohol spomenúť aj Aténu, tzv. bohyňu múdrosti. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Zdá sa, že mala i nejaké cnosti.

Avšak jej možný nedostatok (okrem iného):
"Aténe sa pripisovalo aj vytvorenie formy veštenia založenej na kamienkoch. Tieto kamienky sa nazývali thriai, čo bol aj súhrnný názov skupiny nýmf s vešteckými schopnosťami. Jej nevlastný brat Apolón, nahnevaný a zlomyseľný na vyznávačov konkurenčného umenia, sa však na to sťažoval ich otcovi Diovi pod zámienkou, že mnohí ľudia sa venujú hádzaniu kamienkov, ale len málo z nich je v skutočnosti skutočnými prorokmi. Zeus, ktorý sympatizoval s Apolónovými sťažnosťami, diskreditoval veštenie z kamienkov tým, že ich urobil nepoužiteľnými."

"Aténa bola Diovou dcérou, ktorá sa narodila bez matky a, podľa jednej verzie, vyrástla z jeho čela. Existoval aj alternatívny príbeh, podľa ktorého Zeus zhltol Metis, bohyňu rady, keď bola tehotná s Aténou, a keď bola úplne dospelá, vyšla zo Zeusovho čela. ... V klasickom olympskom panteóne bola Aténa považovaná za Diovo obľúbené dieťa, ktoré sa narodilo plne vyzbrojené z jeho čela."

Jej otec Dio - Zeus vznikol vraj takto:
"...je najvyšší zo starogréckych bohov. Bol synom Krona a Rheie, najmladší zo súrodencov, ktorí sa narodili, hoci sa niekedy považuje za najstaršieho, keďže ostatní potrebovali vyvrhnutie z Kronovho žalúdka."
sk.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


29.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   22. 4. 2023, 16:22 avatar
Dobre, spoludiskutujúci. Dal som okrem úvodu témy aj pár ďalších príspevkov. A pozrel som si i vaše príspevky. Idem sa však už venovať najmä aj iným veciam. Majte sa


49.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   25. 4. 2023, 10:58 avatar
Hmm, všimli ste si, že neraz v prezentáciách, vo videách za ostatné obdobie nejakých spoločností a to i "cirkevných" sa nachádza pozadie ako tehlová stena, múr a svetlá - lampy?
Vždy, keď v danej prezentácií, vo videách, na fotografiách politikov, médií a aj ďalších vidíme tehlové pozadie a svetlá lámp, môžeme sa zamyslieť, či sú za tým v skutočnosti tzv. tajné spoločnosti - slobodoMURÁRI, ,osvietení' ilumináti (luciferiáni)... Je to iba ,divadlo' resp. ,film', je to ,hra', sú to ,herci' pre nevedomých? Ide im o niečo iné?

Alebo je to nejako inak? Pánboh vie Veď čo ak ide len o súčasný trend ,umeleckého' pozadia a prostredia? Ja do toho rozhodne žiadnymi ľuďmi zasvätení nie som, preto neviem Za všetky uvediem aspoň jeden príklad:
youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


50.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   25. 4. 2023, 11:00 avatar
Idem zase... Majte sa 2


76.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 4. 2023, 13:16 avatar
Už trepeš z cesty, keď táraš o slobodomurároch. Čím sa vlastne odlišuješ v konšpiráciách od Kasafrana, ktorý verí v blud sionfašizmu?


77.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   4. 5. 2023, 19:21 avatar
Možno máš pravdu. Ale nie je snáď napr. tehlová stena symbol slobodoMURÁROV? Teda okrem pyramídy s okom atď. Možno sa mýlim. Možno je to trebárs súčasný trend výzdoby interiérov a pod. Tie tzv. konšpirácie v takomto prípade sú aj o náznakoch. Totiž človek si všimne nejaké náznaky, ktoré sa mu akosi nepozdávajú. Ale je to zjavný dôkaz? Nie je.

Biblia napr. hovorí v Mt 7, 15: "Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci."

Čiže niekto navonok vyzerá ako pravý a dobrý, ale v skutočnosti je falošný, klamný, zlý. Iste však nejde o bežné prípady, situácie. Nemôžeme teda na základe pár náznakov, ktoré sú náznakmi prinajmenej pre nás, niekoho obviniť zo zlých úmyslov. Veď sa môžeme mýliť, ak dôkaz nemáme. 1Kor 4, 5: "Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc."

Až niekedy na poslednom súde sa s istotou dozvieme, kto aký bol a kým vlastne bol. Každopádne ja som pre istotu obozretný v niektorých situáciách, aby ma niekto neoklamal (hoci človeka občas asi aj tak oklamú)


78.
označiť príspevok

Lemmy muž
   4. 5. 2023, 19:28 avatar
Nechce sa mi diskutovať s počítačom, ktorý používa tzv. umelú inteligenciu. Máš dar napísať nič nehovoriace, nič konkrétne. Uveď cirkevné spoločnosti, menuj ich, s príslušnými odkazmi, kde si čo u nich videl, nech posúdim výkon stroja s umelou inteligenciu, teda tebou.

Minule som sa výdatne zabavil na umelej inteligencii, ako rozumne odpovedal na otázku: Kde sa dá kúpiť bublinka do vodováhy? Potrebujem kúpiť medzery do rebríka. V ktorom obchode?

www.facebook.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


79.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   4. 5. 2023, 19:45 avatar
Uvediem ďalší možný ,tajný náznak'. Niekto napríklad akoby nevinne a nevdojak povie: "Po tejto búrke a tme zas vyjde slnko, bude svetlo, ktoré nám posvieti, pomôže..."

Pritom si však môžeme pomyslieť - ,povedal to naozaj len tak, alebo to malo nejaký skrytý význam?' Pretože slobodomurári uctievajú aj slnko, podobne ako napr. starovekí pohanskí Egypťania.

"Väčšina slobodomurárskeho symbolizmu, v jeho pôvodnom a správnom význame sa primárne týka uctievania Slnka a Falusu, spojeného s mystériami. Tento fakt potvrdili i veľké autority angloamerického slobodomurárstva. Ragon výslovne hovorí, že slobodomurársky boh je bohom pyramíd, čím stotožňuje slobodomurársky kult s náboženstvom starých Egypťanov." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ale znamená to, že vždy keď niekto nejako zdanlivo podozrivo spomenie slnko, je to niečo zlé? Nie, neznamená.

Podobne to svetlo - svetlo môže byť Kristus (pravé svetlo), ale i Svetlonos čiže Lucifer (Satan Diabol), Ilumináti... Znamená to však, že vždy keď niekto nejako zdanlivo podozrivo spomenie svetlo, je to niečo zlé? Nie, neznamená. Sú to dokázateľne iba určité - možno dokonca pomýlené náznaky


80.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   4. 5. 2023, 19:58 avatar
Idem sa zas venovať iným veciam, o ktorých akosi život je. Dovi dopo, goodbye


81.
označiť príspevok

Enfant Terrible muž
   4. 5. 2023, 21:26 avatar
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

31. 5. 2023,  Toto zlo ktoré páchajú najvyššie postavení po celom svete kto vlastne robí? Skús mi na...
31. 5. 2023,  kntsz oligarchia je v každej krajine ktorá sedí na vrchole podnikania a beztresne robí čo sa...
31. 5. 2023,  Lemmy vari sa to nedeje i dnes v politike? Toľko vrážd ako sa udialo na Slovensku za...
31. 5. 2023,  Lemmy bol to boj vnútri komunistického hnutia. V ktorom šlabikári si čítal o tých...
31. 5. 2023,  Pred pár dňami mi zomrela moja milovaná babička. Veľmi to boli, avšak čo ma trápi je, čo...
31. 5. 2023,  Predávaš aj krémy na penis ?
31. 5. 2023,  Prečo ?
31. 5. 2023,  Nemáš niečo na zosilnenie erekcie?
31. 5. 2023,  ...starej mamy? - tak som volal babku z maminej strany. Ona bola domáca pani a zaujímali ju...
31. 5. 2023,  Lemmy, zase sa nudíš a chýbajú ti spory ?? Pochop najskorej tému a ak na niekoho reaguješ,...
30. 5. 2023,  Ty si zažil komunistické čistky v ZSSR? Ako Stalin vraždil komunistov.
30. 5. 2023,  Podľa toho, ako píšeš, vieš hovno o kauze Slánsky a spol. Komunisti sa vraždili navzájom,...
30. 5. 2023,  Ignoruješ serióznu odpoveď od Qwerta v 2. Preber sa z toho šoku!!! Žiadna tvoja starenka,...
30. 5. 2023,  Si obyčajný pokrytec. Načo potom táto falošná otázka? Citujem ťa: Poznať Bibliu znamená...
30. 5. 2023,  kntsz hlavne tie percentá to máš z prsta , alebo od starej mamy? Ja som to zažíval na...
30. 5. 2023,  Lemmy ani ja som so všetkým nesúhlasil čo povedal Marx i Lenin a nehovorím už o Stalinovi ....
30. 5. 2023,  Tento blog https://doctorpro.pl/blog/acne-types-symptoms-treatment odporúčam každému, kto má...
30. 5. 2023,  Inak, mňa sa tvoja požiadavka netýka, som ateista, takže nemám žiaden dôvod vyvracať tvoj...
30. 5. 2023,  Nie je k čomu sa vyjadriť. Logické chyba spočíva v požiadavke niečo vyvrátiť. Dokazuje...
30. 5. 2023,  Schopnosť človeka myslieť je mimoriadne veľká, no do značnej miery falošná a zbytočná.
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(206 223 bytes in 0,328 seconds)