Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Podľa výrokov Svätého písma poznanie Boha z vecí stvorených je človeku zdravého rozumu a dobrej vôle nielen možné, ale i ľahké!

22
reakcií
1823
prečítaní
Tému 3. decembra 2012, 22:31 založil brotherrr.

podobné témy:1.
označiť príspevok

brotherrr
   3. 12. 2012, 22:31 avatar
Pozri si aj toto video a možno to pochopíš:
http://www.youtube.com/watch?v=8JQSzRV-xyI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


-idea Boha sa získava logickým uvažovaním! Rozumu sa neodopiera
schopnosť vlastným úsilím dosiahnuť poznanie Božej existencie.

Je to pravda? vravíš nie? Ľutujem ťa, taká zaslepenosť. Prečo? Lebo napr. z postavených budov vieš usúdiť, že ich niekto musel postaviť aj keď si ich nevidel stavať, pretože budovy svedčia o inteligentných staviteľoch a samé sa asi ťažko postavili a to isté platí i o Bohu, ktorý stvoril celý vesmír i Zem ktorá perfektne-dokonale funguje ako hodinky a to svedčí o inteligentnom staviteľovi či nie?

Podľa výrokov Svätého písma poznanie Boha z vecí stvorených je človeku zdravého
rozumu a dobrej vôle nielen možné, ale i ľahké (porov. Múd 13, 9).

Viditeľné znaky zvláštnej Božej múdrosti a moci sa vo všetkom stvorení objavujú tak
jasne, že človek, ktorému sa chce o nich premýšľať, nemôže z nich nenájsť Boha.

Božia existencia
Boha môžeme poznať trojakým spôsobom:
1. Prirodzené poznanie Boha, t. j. prirodzeným usudzovaním z jestvovania sveta.
2. Nadprirodzené poznanie Boha svetlom viery, t. j. prijatím Božieho zjavenia vierou.
3. Nadprirodzené poznanie Boha svetlom slávy, t. j. bezprostredným duchovným
videním Boha v nebi.

1. Prirodzené poznanie Boha
Prečo veríme v Boha? Pretože v našom živote nachádzame jeho stopy. Nevidíme Boha
samého, inak by sme nepotrebovali v neho veriť. „Človek stvorený na Boží obraz a povolaný k tomu, aby Boha poznal a miloval, keď hľadá Boha, objavuje určité «cesty», aby došiel k poznaniu Boha. Volajú sa aj «dôkazmi jestvovania Boha», nie však v zmysle dôkazov, aké hľadajú prírodné vedy, ale ako «zhodné a presvedčivé argumenty», ktoré umožňujú nadobudnúť opravdivú istotu. Východiskovým bodom týchto «ciest» priblíženia sa k Bohu je stvorenie: hmotný svet a ľudská osoba.“

Avšak„jestvujú poznania, ktoré získavame len
vtedy, keď máme o ne záujem.“

Musíme byť teda aj ochotní nájsť Boha.
Prvý vatikánsky koncil (1869-70) zhrnul biblické svedectvo o poznaní Boha týmito
slovami:
„Boha, základ a cieľ všetkých vecí, možno s istotou spoznať zo stvorených vecí
prirodzeným svetlom ľudského rozumu“(DS 3004).

„Človek môže prirodzeným rozumom s istotou poznať Boha, vychádzajúc z jeho
diel...“

Toto poznanie môžeme čerpať:
a/ z jestvovania a usporiadania viditeľného sveta;
b/ z mravného zákona a poriadku, ako aj z hlasu svedomia.
Dôkazy zo Svätého písma:
Podľa Svätého písma Boha možno poznať:
a/ z prírody:- Autor knihy Múdrosti sa vyjadruje o ľuďoch, „ktorým chybovala
znalosť Boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcupri pohľade na diela, ale oheň, vietor, či letmý vzduch, hviezdny okruh, či vodu náramnú,alebo svetlá nebies pokladali za bohov, čo riadia svet. Keď už, zvedení ich krásou, pokladali ich za bohov, nuž bolo im treba vedieť, o čo nádhernejší je ich Pán; veď ich stvoril prapôvodca krásy. A keď už ich moc a pôsobivosť budila v nich úžas, mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca. Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“(Múd 13, 1-5).

Autor vyznáva vieru v stvorenie sveta, zisťuje podobnosť medzi svetom a Bohom, čím
je možné povzniesť sa od stvorení k poznaniu Stvoriteľa.
„Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia
sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“(Rim 1, 20).
Sv. Pavol nehovorí ničo nejakom dôkaze, ale má tu na mysli ľudí, ktorí sú zodpovední
za to, že hoci Boha poznali, nectili si ho. Fyzický poriadok, čiže viditeľný svet a v ňom krása a poriadok, je prirodzenou a ľahkou cestou, na ktorej môže človek poznať Boha.
b/ zo svedomia:- „Pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje,
hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona
vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia.“(Rim 2, 14).
Podľa sv. Pavla, pohania od prirodzenosti, teda bez nadprirodzeného zjavenia poznajú
mravný zákon, ktorého záväzná moc poukazuje na najvyššieho Zákonodarcu.
c/ z dejín:- Sv. Pavol vo svojej reči v Lystre, kde uzdravil chromého (porov. Sk 14, 8-18), a potom v reči v areopágu v Aténach (porov. Sk 17, 16-34), ukazuje, že Boh preukazuje ustavične dobrodenia aj pohanským národom a že je dosiahnuteľný, lebo je každému z nás
blízko: „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“(Sk 17, 28).
Apoštol poukazuje na Božiu prozreteľnosť a pohania ľahko pochopili, čo sami
uznávali, že vyššia bytosť dáva jednotlivcom i národom život, riadi ich a o všetko sa stará.

Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Odpoveď: Je zaujímavé koľko pozornosti sa venuje tejto otázke. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako 90% ľudí na svete verí v existenciu Boha alebo nejakej vyššej moci. Ale akosi situácia je taka, že tí, čo veria, že Boh existuje sú zodpovední za dôkazy o tom, že Boh naozaj existuje. Ja osobne si myslím, že by to malo byť naopak.

Akokoľveke, existencia Boha nemôže byť dokázaná ani vyvrátená. Biblia dokonca hovorí, že musíme vierou prijať fakt, že Boh existuje: “Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim Ho” (Židom 11:6). Ak by Boh chcel, jednoducho by sa ukázal a celému svetu by dokázal, že existuje. Ale ak by to urobil, už by nebola potrebná žiadna viera. "A Ježiš mu riekol: 'Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili'” (Ján 20:29).

To však neznamená, že niet žiadnych dôkazov o Božej existencii. Biblia hovorí: “Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta” (Žalm 19:1-4). Pohľad na hviezdy, pochopenie nekonečnosti vesmíru, pozorovanie divov prírody, nádhera zapadajúceho slnka – všetky tieto veci ukazujú na Boha Stvoriteľa. Ak tieto nestačia, dôkaz existuje ešte aj v našom srdci. Kazateľ 3:11 nám hovorí, “…On vložil večnosť do srdca človeka…” Je niečo niekde hlboko vnútri našej bytosti, čo cíti, že je ešte niečo viac ako tento život a niekto, kto presahuje tento svet. Intelektuálne môžeme popierať toto poznanie, ale Božia prítomnosť v nás a cez nás neprestáva. Napriek všetkému tomuto nás Biblia varuje, že niektorí budú navždy popierať Božiu existenciu, “Blázon hovorí vo svojom srdci: ‘Niet Boha.’” (Žalm 14:1). Keďže viac ako 98% ľudí v celej histórii, vo všetkých kultúrach, vo všetkých civilizáciach, na všetkých kontinentoch verili v existenciu nejakého Boha – musí byť niečo alebo niekto, kto inšpiruje túto vieru.

Okrem biblických argumentov v prospech Božej existencie, sú aj logické argumenty. Po prvé, ontologický dôvod. Najznámejší ontologický dôvod dokazuje Božiu existenciu pomocou konceptu Boha. Začína definíciou Boha ako “toho, od ktorého nič väčšie nemožno myslieť.” Ďalej argumentuje, že byť je viac ako nebyť, a teda aj najvyššia mysliteľná bytosť musí existovať. Ak by Boh neexistoval, nebol by najväčšou mysliteľnou bytosťou – ale to by protirečilo samej definícii Boha. Po druhé, teleologický dôvod. Teleologický dôvod hovorí, že keďže celý vesmír je riadený úžasným systémom, musí existovať aj pôvodca tohto systému. Napríklad, ak by zem bola čo len o pár míľ bližšie alebo ďalej od slnka, život v takej podobe ako existuje na zemi by nebol možný. Ak by pomer prvkov v našej atmosfére bol čo len o pár percent odlišný, všetky živé bytosti na zemi by zahynuli. Pravdepodobnosť náhodného vzniku jedinej bielkovinovej molekuly je 1 k 10243 (to je 10 s 243 nulami). A jediná bunka pozostáva z miliónov bielkovinových molekúl.

Tretím logickým dôvodom Božej existencie je kozmologický dôvod. Každý dôsledok musí mať príčinu. Celý vesmír a všetko v ňom je dôsledkom. Musí byť niečo, čo spôsobilo, že všetko vzniklo. V konečnom dôsledku musí byť nejaká prvotná “príčina”, ktorá spôsobila, že všetko ostatné vzniklo. Táto prvotná príčina je Boh. Štvrtý dôvod je známy ako morálny dôvod. Všetky kultúry v dejinách mali určité zákony. Každý má zmysel pre rozoznávanie dobra a zla. Vražda, klamstvo, krádež a nevera sú takmer univerzálne odsudzované. Odkiaľ pochádza tento zmysel správneho a nesprávneho ak nie od Svätého Boha?

Napriek všetkému tomuto nám Biblia hovorí, že ľudia odmietnu jasné a nepopierateľné poznanie Boha a namiesto toho uveria klamstvu. Rímskym 1:25 hovorí: “Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili miesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.” Biblia tiež hovorí, že ľudia nemajú výhovorku prečo neveria v Boha: “Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť – to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky” (Rímskym 1:20).

Ľudia hovoria, že neveria v Boha, lebo to nie je “vedecky” dokázané. Skutočným dôvodom je, že keby pripustili, že Boh je, museli by tiež uznať svoju zodpovednosť pred Bohom a potrebu Božieho odpustenia (Rímskym 3:23; 6:23). Ak Boh existuje, potom sme pred Ním zodpovední za naše skutky. Ak Boh neexistuje, potom si môžeme robiť čo chceme bez toho, aby sme sa starali, že bude Boží súd. Verím, že z tohto dôvodu toľkí lipnú na evolučnej teórii – ako alternatíve k viere v Boha Stvoriteľa. Boh existuje a nakoniec každý tuší, že On existuje. Už len fakt, že niektorí sa s toľkou agresiou pokúšajú vyvrátiť Jeho existenciu je argumentom v prospech toho, že je.

Dovoľte ešte jeden posledný argument v prospech Božej existencie. Ako viem, že Boh existuje? Viem, že Boh existuje, lebo s Ním hovorím každý deň. Jeho reč ku mne nie je počuteľná, ale cítim Jeho prítomnosť, Jeho vedenie, poznám Jeho lásku, túžim po jeho milosti. V mojom živote sa udiali veci, pre ktoré niet iné vysvetlenie, jedine, že Boh ich učinil. Boh ma zázračne zachránil a zmenil môj život tak, že nemôžem inak, len uznať a chváliť Ho za Jeho prítomnosť. Žiadny z týchto dôvodov sám osebe nemôže presvedčiť nikoho, kto odmieta uznať to, čo je také zjavné. Nakoniec, Božiu existenciu prijímame vierou (Židom 11:6). Viera v Boha nie je slepým krokom do tmy, je to bezpečné vykročenie do jasne osvetlenej miestnosti, kde sa nachádza ďalších 90% ľudí.
Súhlasí Petrana


17.
označiť príspevok

Petrana žena
   4. 12. 2012, 15:03 avatar
...to video je super! 


2.
označiť príspevok

Ranexill muž
   3. 12. 2012, 23:39 avatar
Obcas si myslím, ze v Boha veria menej inteligentní.
Súhlasí luke85, Bojislav


3.
označiť príspevok

Vlado muž
   3. 12. 2012, 23:41 avatar
Však už to, že verí, znižuje jeho inteligenciu. 
Súhlasí Inotaj


4.
označiť príspevok

Ranexill muž
   3. 12. 2012, 23:42 avatar
Ale preco? Nepodavas obcas loto?
I ty veris v zazrak. Si snad blb?


5.
označiť príspevok

Vlado muž
   3. 12. 2012, 23:42 avatar
Ale ja sa nehádam. Súhlasím s tebou. 


6.
označiť príspevok

Ranexill muž
   3. 12. 2012, 23:43 avatar
Mame to tazke. 
Súhlasí Vlado, Petrana


7.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   4. 12. 2012, 00:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 12. 2012, 03:27 avatar
V každom ateistovi a zvlášť v tých, čo sa vytŕčajú na tomto fóre, je taký malý červíček, ktorý sa volá že: "Čo ak predsa" A preto tu musia byť a kydať na neho, lebo na tú chvíľku sa ten červíček ešte viacej zmenší.
Majú problém skúmať problém do hľbky, lebo zase Čo ak predsa.
Boha nájde len ten, kto ho uverí ! Iný dôkaz a inak Boha nemožno nájsť a teda nemožno nájsť dôkazy o niečom čo sa nevie , čo to je, alebo spom, čo by to malo byť. Hľadajú a nevedia čo, nenávidia a nevedia čo. Budú ma nenávidieť bez príčiny ! Veriaci je o krok ďalej, ktorý ateistovi satan nedovolí urobiť, lebo sa spolieha na to, že keď ateista nevie čo, alebo kto a kde je Boh, nemôže vedieť, kto je satan. Jednoduchí ľudia, ktorí dokázali uveriť len to, čo chytia do ruky a nemôžu pochopiť ducha inteligencie a teda ani veci duchovné. Aká tenká predelová čiara medzi veriacim a neveriacim a aka obrovska nenávisť ! Aká môže byť inteligencia človeka, ktorý nenávidí to, o čom nič nevie. A aká môže byť inteligencia človeka, ktorý bez váhania tvrdí, som inteligentnejší a rozumnejší, ako ty, ak ma vôbec nepozná. Nepochopili ani to, prečo inteligent nikdy v živote nevysloví vetu: Som inteligetnejší a môdrejší, ako iní. Ale krutosť života je práve v tom, že čím je človek menej inteligentný, tým si viacej o sebe myslí, že je inteligentný, pretže tým menej má znalosti o inteligencii.


13.
označiť príspevok

Bojislav muž
   4. 12. 2012, 10:21 avatar
ateisti su stale tu lebo stale dufaju ze niekto da nejaky normalny argument alebo dokaz
namiesto toho je tu spamer ako brotherr ktory zozerie vsetko na com je nalepka proroctvo a ako bludara ho zabanovali aj na krede, preco mam brat vazne cloveka ktoreho neberu vazne ani ovecky?

mimo ine, stale len splietas nieco o satanovi, alebo o nejakom duchovnom pocite, to je vsetko chemia a procesy v mozgu, aj fetakovi sa zda ze nanho stromy rozpravaju a zda sa mu to realne, pritom je to len proces v mozgu

spametaj sa, povazujes svoju fantaziu a halucinacie v dosledku poskodenia mozgu za realitu, potrebujes cvokara


14.
označiť príspevok

Nadja žena
   4. 12. 2012, 10:28 avatar
Bojislav, každá strana argumentuje, ale tá druhá nechce uznať váhu týchto argumentov, dohadujeme sa neustále o tom, čo je nedokázateľné. Je to zbytočné, lebo presvedčenie nastavuje aj schopnosť pochopiť.
Súhlasí Inotaj


19.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   4. 12. 2012, 15:34 avatar
Nadja 14 mýliš sa. Prečítaj si moju tému: Existencia Boha sa dá dokázať.


20.
označiť príspevok

Petrana žena
   4. 12. 2012, 15:38 avatar
...jasné, veď nič iné ako Boh neexistuje! 


22.
označiť príspevok

Bojislav muž
   4. 12. 2012, 16:19 avatar
pokial je nieco nedokazatelne tak to sice moze existovat, no ta uznanie exitencie je cisto subjektivne a urcite nemoze ist o krestanskeho boha, lebo vsemohuci boh, ktory je vo vsetkom nad ludmi, nemoze hrozit vacsnym utrpenim pokial je nedokazatelny a jeho existencia sa neda podlozit na skutocnych zakladoch.

ja ako agnostik uznavam moznu existenciu vyzsej moci a to ze jej existencia sa neda dokazat ani vyvratit, no pokial je to tak, potom sa nabozenstva zakladaju na nepravde


9.
označiť príspevok

Luciferium žena
   4. 12. 2012, 09:07 avatar
Biblia je o pocuti hlasov,je nadiktovany Bohom,Maria bola schizofrenicka,maria magdalena tiez,Jesua bol schizo ako hovado ,12 ucenici tiez a mnoho,mnoho dalsich,tak mi do boha vysvetlite,preco v krestanskom svete odsudzuju mudre studovane hlavy schizofrenikov medzi dusevne chorych a medzi retardov,ked odusevnene studuju Bibliu ?!
tento svet mi pripada ako svet drbnutych a pomatenych hlav,ludstvo slape tu naraz na plyn a na brzdu,ved take "auto" mi pripada zvonka zrele na servis a vodicovi tak akurat je nutne poklopkat na celo


10.
označiť príspevok

Luciferium žena
   4. 12. 2012, 09:07 avatar
vam tu uz nacisti jebe ?!


11.
označiť príspevok

Luciferium žena
   4. 12. 2012, 09:07 avatar
nacisto


12.
označiť príspevok

Luciferium žena
   4. 12. 2012, 09:15 avatar
vzdy tu bude svincik po teistoch a aj po ateistoch,akokeby tu zili cunata
http://www.youtube.com/watch?v=5-EmcOli28U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


15.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 12. 2012, 14:55 avatar
Ja poznám pretože verím nemože niekto poznať ked neverí.
Preto ateisti vy chcete hned poznať ale kde je to hlavnejšie kde je viera?
Vačšinou chcete dokaz o existencii Boha.Ale ako možeš mať dokaz o duchu.Boh je duch nie je to osoba.A samotná viera je o tom veriť.Boh je najinteligentnejšia bytosť.Dokaz o Bohu nemožno podať ale o Ježišovi Kristovi áno.Ale aj Ježiš Kristus je Boh.
Chceš dokaz?
Zober si také turínske plátno,Svatú zem kde na mieste kde stál kríž je stále vyhĺbená diera a mnoho dalších.
Je to tu zbytočné písať lebo vás ten poviem to tak svetsky čertík nepústi vobec k premýšlaniu.
Ale každý má slobodnú volu to je možnosť si vybrať.
Škoda že to nechcete prijať ale škoda pre vás lebo na tomto svete je Boh k vám milosrdný ale po smrti bude spravodlivý.


18.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   4. 12. 2012, 15:31 avatar
Astax1. Máš sa načo tešiť, pretože tvoj boh je hľa takýto spravodlivý: Podľa Iz. 54/16 Pán stvoril aj zhubcu, čo ničí. Tiež prorok Habakuk v prvej kapitole vo verši č.13 si všimol, že s božou spravodlivosťou čosi nie je v poriadku. Vyčíta Hospodinovi, že sa díva na vierolomných a mlčí keď pohlcuje bezbožný toho, kto je spravodlivejší od neho.
Ale snáď najlepšie vystihol Pánovu – Hospodinovu náladovú spravodlivosť svätý Pavol vo svojej epištole Rimanom 9/18. Dočítame sa tam, že Pán – Hospodin sa zmiluje nad kým chce a koho chce toho zatvrdí.
Úžasná spravodlivosť! Takže takto bude k vám Hospodin po smrti spravodlivý?


21.
označiť príspevok

Bojislav muž
   4. 12. 2012, 16:16 avatar
pokial sa neda existencia boha dokazat logicky alebo dokazmi tak potom je jeho existencia len subjektivna a odohrava sa vo vnutornom svete cloveka


16.
označiť príspevok

Petrana žena
   4. 12. 2012, 15:02 avatar
...ani svoju vlastnú tvár nevidíme, kým sa nepozrieme do zrkadla. 


23.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 12. 2012, 22:38 avatar
Tento príspevok som prekopíroval z predchádzajúcej témy, lebo vy sa vždy bavite na všetkých témach o tom istom a tak isto.

Ak sa chcet o Bohu baviť, mali by ste si zohnať aspom tie naJzákladnejšie informácie.
1. Boh na vas zvysoka kašle. Baví sa len s tými, ktorí majú záujem sa s ním baviť. Satan je pri tebe automaticky, ale ak chceš niečo s bohom, musíč ho o to požiadať a musíš preto niečo urobiť.
2. Boh o nás nerozhoduje. To si naozaj myslíte, že ak pôjde dnes večer na diskotéku naša Yvetka, že to bude boh, kto bude rozhodovať, či ju tam niekto pretiahne, alebo či zase príde naprázdno domov ????
3. Boh nie je za toto svinstvo tu na zemi zodpovedný, lebo tu na zemi vôbec nie je. Už v prvej vete Otčenáša sa modlíme: "Otče náš, ktorý si na nebesiach" a nie ako vás niekto klame, že je všade a preto sa Boha nemusíte báť.
4. Boh si bude vyberať iba z tých, čo sa knemu tlačia a vy čo na neho kydáte a pripisujete mu, čo mu nepatrí, môžete byť kľudní, o vás nemá záujem. Je to síce iba môj názor, ale na 90% je to isté.
5.Boh je moc a inteligencia, o ktorej vy nemáte ani šajnu a teda nemáte odkiaľ pochopiť, načo je Boh človeku dobrý a ako sa dá z toho získať už tu na zemi maximum pre tento život.
6. Boh je duch a preto ho možno hľadať iba duchovne, teda v prípade, ak od neho niečo niekto potrebuje. Nechápem, načo ho hľadajú tí, čo ho neveria a nič od neho neočakávajú ??? pripadá mi to prinAjmenšom divné.
7. Ak by náhodou niekto z vás predsa len niekedy zomrel a pár sekúnd po smrti zistí, že zomrelo iba telo a on, teda jeho vedomie, pokračuje ďalej, doporučujem aj tým, čoho najviac nenávideli, lebo potom to už nebude sradnda, ako toto tu na DF, aby volali meno Ježiš Kristus ! Teraz sa tomu smejete, ale potom tam, keď budete mať plné gate strachu, aky ste nzažili nikdy za svojho života na zemi, potom tam pochopíte, čo sa stane, ak to meno zavoláte. A potom vás neznáma sila dovedie ku dverám, bráne , či k tunelu, aby ste mohli prejsť na druhú stranu a nezostali večne tu na zemi v našom paralelnom svete. To je prvý moment, ako čo narýchlejšie treba robiť, čo sa má v takom momnte robiť. U veriacích je to automatické, ale vy budete o to musieť požiadať. Teraz sa tomu môžete vysmiať ha ha ha, hop trt tralala, lebo teraz ešte neviete o čom tu píšem. Stačí si to zapísať do hlavy a tam a potom vám to nabehne a potrebný program v počítači.

Viac na: Tento musel Pána riadne naštvať.#ixzz2E7aqXBaZ
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:44,  Internet ma mesačne stojí 16,60 €. To bude ďalšie ušetrenie.
dnes, 02:41,  Viem, o takých veciach sa ťažko hovorí, ale napriek tomu sa chcem poďakovať darcom, ktorí...
včera, 23:04,  nee, prečo, Hoko verí, že Boh existuje. .. sedí vec. idem haji. ahojte a poslúchajte,...
včera, 22:54,  Zuzka Pri tom hokejisovom výroku sa predpokladá , že niečo tvrdí slepec vidiacim . Lenže...
včera, 22:47,  Evanjelium podla Lukáša 16: 19-25 1) "23 Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje...
včera, 22:44,  Tak tak Marika Gombitová :)
včera, 22:20,  Kto to je Marika Gombitová? ... nejdú mi videá. ...*03 *03
včera, 22:17,  Tlieskam, hehe, dobrý podotk. *21
včera, 22:11,  Čaw nulasvietení.
včera, 22:10,  Noo, myslím ten tón, ako to vyznelo.
včera, 22:06,  Nikto nebude spasený za skutky. Lebo z poznania zákona sa ukazuje hriech. A kto Ťa očistí....
včera, 22:04,  Akoby slepec tvrdil, že existencia hviezd je fantáziami, keďže on ich nevidí.
včera, 21:57,  Aká evidencia ?
včera, 21:51,  Zuzka huska, Tull, vieš čo je morálny relativizmus a mor. absolutizmus?
včera, 21:50,  To už je 2000 rokov.
včera, 21:49,  Môžeme, díky Kristovi.
včera, 21:46,  Nechcú. Chcú, aby Slovania žili večne, na slávu slávnych Slavov.
včera, 21:45,  Časť židov ho importovala medzi ostatné národy. Napríklad Pavol z Tarsu.
včera, 21:41,  Nie je to až tak, pretože sa náboženská literatúra vydávala v hojnom pošte. Pozri si tie,...
včera, 21:28,  Napr. opatrnosť je ako za minulého ateistického režimu, keď sa vydávali náboženské knihy...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Počestná baba nebehá za chlapcom. Kto to kedy videl, aby pasca naháňala myš?
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(111 304 bytes in 0,328 seconds)