Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Panna Mária a úcta k nej je biblická, správna a sám Boh si ju vyvolil.

25
reakcií
1439
prečítaní
Tému 16. októbra 2015, 22:02 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:02 avatar
Prečo je Sväté Písmo Panny Márie stručné a zdržanlivé? Bolo Cieľom apoštolov rozvíjať úctu voči nej?

Vo Svätom Písme sa síce nenachádzajú dlhé pasáže o Panne Márii, ale zato hovoria veľmi veľa. Sú to tieto:
Genezis: 3, 15
Žalmy: 45, 10-18
Izaiáš: 7, 14

Evanjelium sv. Lukáša: 1, 26-56;
2, 1-8. 16-19. 21-24. 27. 33-35. 39. 41-52;
8, 19-21
11, 27-28
Evanjelium sv. Matúša: 1, 18-25
2, 11-14. 19-23
12, 46-50
13, 55
Evanjelium sv. Marka: 3, 31-35
Evanjelium sv. Jána: 2, 1-12 19, 25-27
Skutky apoštolov: 1, 14
List Galaťanom: 4, 4
Zjavenie apoštola Jána: 12, 1-6. 13-17

Keď to zrátame, je to spolu 125 veršov Nového Zákona, týkajúcich sa priamo Panny Márie. K nim môžeme ešte prirátať 11 veršov Starého zákona, ktoré hovoria o Panne Márii formou proroctva. Spolu je to takmer toľko, ako List Efezanom, ktorý má 145 veršov a šesť kapitol. K uvedeným veršom by sme mohli zarátať aj ďalšie, ktoré sa týkajú Panny Márie, hoci ju priamo nespomínajú, napr. Simeonovo proroctvo a chválospev prorokyne Anny ktoré si vypočula v chráme, Zachariášov chválospev, ktorý počula u Alžbety alebo zvestovanie Ježišovho narodenia pastierom, ktorí si od nich vypočula. Tým by pribudli ešte jedna alebo dve ďalšie kapitoly. Okrem toho je vo Svätom Písme ešte veľa iných miest, ktoré priamo nehovoria o Panne Márii, ale vzťahujú sa aj na ňu, ako to uvidíme aj v nasledujúcich kapitolách. Takže zasa až tak málo to nie je.
Ale aj tak sa zdá, že zmienky o Panne Márii sú predsa len dosť skromné. A myslím, že to nie je náhodou. Vieme, že Panna Mária bola pokorná a ponížená (Lk 1, 48), ktorá určite nechcela upriamovať pozornosť na seba, ale na svojho Syna. Bola zároveň a tichá a mlčanlivá. Aj keď Boh pre ňu urobil „veľké veci“ (Lk 1, 49), nehovorila o nich na verejnosti, ale radšej „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19 a 2, 51).
Sv. Ľudovít Mária Grignon napísal: „Máriu takmer vôbec nebolo vidieť pri prvom príchode Ježiša Krista, aby ľudia, ešte málo poučení a osvietení o osobe jej Syna, nevzďaľovali sa od neho príliš mocne ľnúc k nej. To by sa pravdepodobne stalo, keby bola známa, pre obdivuhodnú krásu, ktorú jej dal Najvyšší. Sv. Dionýz Aeropagita napísal, že by ju, keď mal videnie, považoval za nejakú bohyňu pre jej skryté pôvaby a neporovnateľnú krásu, keby ho viera, v ktorej bol pevne utvrdený, nebola poučila, že ňou nie je.“2
Aj keď apoštoli v evanjeliách priamo nevyzývali veriacich k úcte k Panne Márii, predsa tento zámer je tam zreteľne prítomný. Samotná Panna Mária, naplnená Duchom Svätým povedala prorockým hlasom: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný…“ (Lk 1, 48-49). Grécke slovo makariusin použité v tomto verši znamená blahoslaviť alebo aj velebiť. Výraz megála znamená veľkolepé, majestátne, vznešené veci. Nevdojak mi tu prichádzajú na myseľ slová Žalmu 45, ktoré sa vzťahujú na kráľovnú sediacu po pravici Božieho trónu: „Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach. Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov“ (Ž 45, 18).
Toto proroctvo sa začalo spĺňať už za života Panny Márie. Vtedy pred Ježišom zvolala istá žena: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval“ (Lk 11, 27). Je tu použité slovo makaria - blahoslavený, velebený v zmysle nebeského stavu, čiže to, ktoré zodpovedá Máriinmu proroctvu. Ježiš na prvý pohľad neberie túto chválu vážne. Ale keď sa pozrieme ďalej, zistíme, že je to ináč. Tým, že povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 28) neumenšil velebenie svojej Matky, ale ho ešte umocnil. V podstate vyjadril to, že Panna Mária nie je ani tak blahoslavená preto, že bola telesnou matkou, že nosila Ježiša v lone a neskôr ho kojila, ale pre to, že počúvala každé Božie slovo a zachovávala ho ako nikto iný. Veď ako píše sv. Ján: v nej sa Slovo „telom stalo“ (Jn 1, 14).
A napokon akej väčšej slávy a úcty sa mohlo dostať Panne Márii, ako tej, ktorú jej prejavil Boh, keď ju zaodel slnkom, na hlavu jej dal korunu z dvanástich hviezd, mesiac položil pod nohy a na nebi ju postavil ako znamenie v protiklade voči diablovi?! (Pozri Zjv 12, 1) Ak jej Boh vzdal takú úctu a slávu, nemá to byť prirodzené aj pre nás?

www.modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


23.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   17. 10. 2015, 08:14 avatar
cirkevný guľáš...


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:04 avatar
Samotná Panna Mária, naplnená Duchom Svätým povedala prorockým hlasom: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný…“ (Lk 1, 48-49)


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:05 avatar
slová Žalmu 45, ktoré sa vzťahujú na kráľovnú sediacu po pravici Božieho trónu: „Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach. Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov“ (Ž 45, 18).


11.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 01:21 avatar
Pekne vytrhnute z kontextu a vyseknute, ako sa hodi..

Ano 18 je: "Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach. Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov."

ALE 17 je "Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; urobíš ich kniežatami nad celou zemou."
SYNOVIA!! >> Kolkoze to mala Maria tych synov? Myslis, ze by to mohli byt Jezisovi nevlastni bratia?
Súhlasí Mierotvorca


26.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   17. 10. 2015, 08:21 avatar
Hoci je to v Evanjeliách, že Mária mala aj iné deti, tak veriaci v cirkev o tom nechcú nič počuť, nič vidieť, prečo asi?

Matka a nevlastní súrodenci Ježišovi

31Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. 32Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. 33A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? 34A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia! 35Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou. Marek - 3. kapitola.
Súhlasí Wolfe


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 10. 2015, 01:49 avatar
3...Lea ...daný Žalm musíš vnímať v kontexte a tak si trebárs prečítaj správu: Zjavenie 19:7
"7 Radujme sa, prekypujme radosťou a vzdajme mu slávu, lebo prišla svadba Baránka a jeho manželka sa pripravila".
Zaiste uznáš,že tu nejde o Máriu. Teda, Biblia spomína "ženu" na mnohých miestach,ale je to symbolická žena,a nemá nič spoločné s Máriou!
Daná "kráľová dcéra" Je dcéra ‚Kráľa večnosti‘, Jehovu Boha. (Zjavenie 15:3) Predstavuje zbor kresťanov, ktorých Boh prijíma za svoje deti tým, že ich pomazáva svojím duchom a ktorí budú spolu vládnuť s Kristom v nebi.. (Rimanom 8:16) Táto Jehovova „dcéra“, ‚pripravená ako nevesta ozdobená pre svojho manžela‘, bude privedená k ženíchovi — mesiášskemu Kráľovi. — Zjavenie 21:2.
A "panny" sú Boží ctitelia s pozemskou nádejou,ktorí budú teda občania nového,spravodlivého sveta,pozemského raja.
Pozri aj: Zjav.19:8....:"Áno, bolo jej dané, aby sa odiala do svetlého, čistého, jemného plátna, lebo jemné plátno predstavuje spravodlivé skutky svätých.“
Zjav.21:2....:"Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba a pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho manžela".
To všetko má súvis s daným Žalmom 45:18.
Súhlasí Wolfe


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:07 avatar
Nikto na svete tak správne nechápal a nedodržal Sväté písmo ako Panna Mária. Až tak maximálne dokonalo, presne, že bola hodná, aby sa z nej narodil z vôle samotného Boha - náš Pán a spasiteľ Ježiš Kristus.


12.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 01:22 avatar
To je napisane kde presne v biblii?

Bozi syn sa mohol narodit len z jednej zeny.. Keby si bol vyvolil inu, tak dnes uctievate inu..


21.
označiť príspevok

mirdo muž
   17. 10. 2015, 06:32 avatar
Boží syn sa môže narodiť z každej ženy, každú treba mať v úcte.


22.
označiť príspevok

veriaci-3
   17. 10. 2015, 06:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 10. 2015, 02:10 avatar
4....Lea,ak Biblia píše ,že jeho príbuzní ho chceli zatvoriť ako blázna,tak to boli akí príbuzní? Asi veľmi dalekí,ak nemali poznanie Písma. A to,že Ježiš pár-krát Máriu usmernil,dáva tušiť,že nehovoríš celkom pravdu.
Nespochybňujem,že bola zbožná žena/inak by si ju Boh nevyvolil/,ale ty už ideš nad Písma,a tvrdíš niečo,čo presne nevieme.
Súhlasí Wolfe


24.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   17. 10. 2015, 08:15 avatar
Mária zlyhala, tak ako všetci, ktorí mali Ježišovi pomáhať v jeho poslaní!


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:09 avatar
Sám Boh je vzdal obrovskú úctu.

A napokon akej väčšej slávy a úcty sa mohlo dostať Panne Márii, ako tej, ktorú jej prejavil Boh, keď ju zaodel slnkom, na hlavu jej dal korunu z dvanástich hviezd, mesiac položil pod nohy a na nebi ju postavil ako znamenie v protiklade voči diablovi?! (Pozri Zjv 12, 1) Ak jej Boh vzdal takú úctu a slávu, nemá to byť prirodzené aj pre nás?


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 10. 2015, 23:03 avatar
5...Lea.....tú "ženu" ktorú spomínaš,nie je Mária,ale je to symbolická žena a nemá nič spoločné s Máriou.
Márii sa síce dostalo milosti od Boha/porodila mesiáša/ ale inak Mária zohráva iba epizodnú úlohu v Písmach,


13.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 01:29 avatar
Uz som to pisal:
Maria nie je zahalena slnkom, nema mesiac pod nohami a nema korunu z dvanastich hviezd.

Zena zahalena slnkom s mesiacom pod nohami a s korunou z dvanastich hviezd je IZRAEL.
12 hviezd = 12 kmenov izraelskych..

Gn 37,9 Pribeh o Jozefovi (co ho predali do Egypta)
9 A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo."
Slnko, mesiac a 11 hviezd = 11 kmenov izraelskych
Jozef sam bol 12. hviezda = 12. kmen izraelsky


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 10. 2015, 02:43 avatar
13.....Wolfe,z kontextu správy je vidno,že ide skutočne o symboliku,ale hlavne o duchovnú sféru a prvky. Izrael a jeho dvanásť kmeňov to teda nemohli byť.
"Žena" je "Jeruzalem hore".
" Ale Jeruzalem, ktorý je zhora, je slobodný, a to je naša matka." Gal.4:26
Teda,tento "Jeruzalem hore" je nebeská Božia organizácia. Nie pozemská. Samozrejme,aj v súvislosti s inou "ženou" sa hovorí o Izraeli ako o Božej manželke/hlavne u Izaiáša-predobraz/,ale v Zjavení je to niečo iné. Tu ide o duchovné spĺňanie. Príklad....ak v SZ/predobraz/ bol doslovný,murovaný chrám,tak v NZ ide o duchovný chrám,....atd. A daný "pôrod" je zrodenie Božieho kráľovstva,nie samotného Ježiša. Ak čítaš aj verše Zjavenia 13-17 tak tam môžeš pochopiť že skutočne ide o niečo,čo je "hore" a čo je duchovné. Tiež je dobré porozumieť predobrazu tejto ženy z Izaiáša a pochopiť symbolickú drámu/sára,Hagar....atd/


20.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 05:15 avatar
Sorry, tak Jeruzalem.. neviem preco vzdy napisem Izrael namiesto Jeruzalem
To kvoli tym izraelskym kmenom asi...


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:11 avatar
Koho to zaujíma mám v téme súradnice z Biblie môže si to pozrieť a uvažovať.


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 01:33 avatar
Ach jo, Ja som ti dal suradnice, ale moc si neuvazovala Kvetinkova..  

Zavisi z ktoreho zdroja pridu tie suradnice..


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:14 avatar
Vie niekto z vás ľudia Písmo sväté lepšie ako naša a Ježišova Matka Panna Mária a dodržiavate ho tak?


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 10. 2015, 02:14 avatar
7.....ak by Lea tá Mária ,na ktorú sa odvolávaš/nie biblická/ mala takú znalosť a dodržiavala Písma,...tak by ľudí neodvádzala od Boha a nesústredovala sa na kult seba samej. To robí "anjel svetla".


25.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   17. 10. 2015, 08:17 avatar
A lea vie, že aj Mária neverila časom Ježišovi?


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   16. 10. 2015, 22:19 avatar
Poviem tak, maximálne my ľudia vieme prečítať, som presvedčená, že state a citáty z Biblie - vieme prečítať a oháňať sa nimi, ale som presvedčená, že len málo ľudských bytostí im aj rozumie, preto tie nedorozumenie a hádky medzi reálnymi znalcami Písma aj medzi samoštudujúcimi. Takže znalosť buďte čestní je veľmi málo citovať vieme aj hocičo, aj básničku. A dodržiavanie predpisov aj príkazov z Biblie - prepáčte mi, sme na tom všetci biedne - jak veriaci, tak neveriaci - niet v tom medzi nami rozdielu, sme slabí, skoro všetko porušujeme a pramálo dokážeme v živote dodržať. Maximálne väčšina sa zmôže na googlovanie a hľadanie kľúčových slov v Biblií, porozumenie kedy čo a ako slabučké a dodržiavanie temer žiadné - ako čaj sme slabí. Ak niekomu krivdím a rozumie Písmu aj ho dodržiava nech sa prihlási.


9.
označiť príspevok

veriaci-3
   16. 10. 2015, 22:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 10. 2015, 01:40 avatar
No je vidiet, ze ten kto to pisal, tomu nerozumie...a asi by sa tiez nemal moc ohanat..

Kto su realni znalci pisma?
Mas plno denominacii, a v kazdej vysokoskolskych znalcov pisma..
Alebo si mozes najst nejakych znalcov pisma na internete..
Takze ktori znalci pisma maju pravdu? Vyhradne ti katolicky, vsak?

Ty rozumies pismu? A nie, tak naco to potom sem tlacis?
Robis presne to, co sama kritizujes!
Vygooglovala si nejaky blog na modlitba.sk ani nemusela, pretoze tam chodis pravidelne, ale je to pravda a jedina pravda len preto, ze to pisal nejaky katolicky knaz z Bystran..

Dost agresivne tlacis svoje nazory a od ostatnych cakas nejaku ja neviem pokoru, aby boli ticho alebo suhlasili.
Ak nesuhlasia, tak su to len nejaki laici samoukovia googliaci na webe, ak suhlasia, tak pomaly ako keby boli vyslani samotnou RKC cirkvou.  
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(98 544 bytes in 0,191 seconds)