Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Panna Mária a prvá sobota v mesiaci

102
reakcií
1618
prečítaní
Tému 6. mája 2017, 11:13 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 11:13 avatar
Panna Mária a prvá sobota v mesiaci

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok plnomocné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“

Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami: „Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti devätich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“ Panna Mária žiadala prostredníctvom sestry Lucie z Fatimy päť sobôt, Spasiteľ však hovorí o deviatich. Sestre Konzoláte to odôvodnil takto: „Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako Tá, s ktorou sme v láske spojení.“
Súhlasí Astax1


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 11:13 avatar
Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/ ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca znejú:

1/ Všetko, čo od môjho Srdca vyprosujú skrze Srdce mojej Matky, im udelím ešte v priebehu novény, ak o to prosia s dôverou.

2/ Vo všetkých životných okolnostiach pocítia podporu a požehnanie mojej Matky.

3/ Pokoj, porozumenie a láska zavládne v dušiach a rodinách.

4/ V rodinách nebude viac zvád a hádok, sklamaní ani nespravodlivosti.

5/ Manželia sa nebudú rozvádzať a rozvedení sa znova vrátia k sebe.

6/ Rodiny si budú rozumieť a až do konca vytrvajú v pravej viere.

7/ Matky v požehnanom stave pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky a dosiahnu všetko, čo pre seba a svoje deti vyprosujú.

8/ Chudobní nájdu príbytok a budú mať dostatok chleba.

9/ Duše získajú záľubu v modlitbe i utrpení a naučia sa milovať Boha, blížneho i nepriateľov.

10/ Hriešnici sa obrátia bez zvláštnych prekážok, aj keď je za nich novéna konaná inou osobou.

11/ Hriešnici neupadnú znova do svojich predchádzajúcich hriechov a dosiahnu nielen odpustenie hriechov, ale dokonalou ľútosťou a láskou získajú znova krstnú nevinnosť.

12/ Kto túto novénu vykoná v krstnej nevinnosti, ani potom nebude moje Srdce urážať žiadnym ťažkým hriechom až do smrti. (Platí zvlášť pre deti.)

13/ Duša, ktorá sa úprimne obráti k Bohu, unikne nielen večnému zatrateniu, ale aj očistcu.

14/ Vlažné duše zanechajú svoju vlažnosť, vytrvajú v horlivosti a v krátkej dobe dosiahnu najvyššiu dokonalosť a svätosť.

15/ Keď rodičia alebo niektorý člen rodiny vykoná túto novénu, nebude žiadne dieťa, ani nikto iný z rodiny, zatratený.

16/ Z mládeže dostanú mnohí povolanie k duchovnému stavu.

17/ Neveriaci dostanú milosť viery a blúdiaci sa znova vrátia k pravej Cirkvi.

18/ Duchovní a rehoľníci zostanú verní svojmu povolaniu. Tí, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu, dostanú milosť pokánia a návratu.

19/ Rodičia a predstavení dostanú pomoc nielen v duchovných, ale aj v hmotných starostiach.

20/ Duša sa ľahko vyslobodí z pokušení tela, sveta a diabla.

21/ Pyšní sa v krátkej dobe stanú pokornými, nenávistní sa naplnia láskou.

22/ Horlivé duše pocítia lahodnosť modlitby a obety. Nepokoj, strach alebo zúfalstvo ich nebude trápiť.

23/ Umierajúci budú z tohto sveta odchádzať bez smrteľného zápasu a bez útokov diabla. Náhla a nečakaná smrť ich neprekvapí.

24/ Umierajúci dostanú takú veľkú túžbu po večnom živote, že sa odovzdajú do mojej vôle a pokojne zomrú v náručí mojej Matky.

25/ Pri súde pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky.

26/ Duše dostanú milosť, aby nad mojím utrpením a bolesťami mojej Matky pocítili vnútorný súcit a lásku.

27/ Tí, ktorí túžia po dokonalosti, dostanú ako vyznamenanie hlavné cnosti mojej Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28/ Bude ich sprevádzať upokojenie, vnútorná a vonkajšia radosť v zdraví aj v chorobe.

29/ Duchovné osoby dostanú milosť, aby neustále prežívali prítomnosť mojej Matky, ako aj jej moc a prítomnosť, bez zvláštnych ťažkostí.

30/ Duše, ktoré pokročili v zjednocovaní sa so mnou, dostanú milosť, že pocítia, že nežijú ony, ale ja v nich – to znamená: milujem ich srdcom, modlím sa ich dušou, hovorím ich jazykom, slúžim celou ich bytosťou. Spoznajú, že všetko dobré, krásne, sväté, pokorné, mierne, poslušné, šťastie a divotvornosť v ich vnútri, som ja sám. Ja, Všemohúci, Nekonečný, Samovládca, jediný Boh, jediná Láska.

31/ Duše, ktoré vykonajú túto novénu, budú po celú večnosť žiariť ako ľalie okolo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky.

32/ Ja, Boží Baránok, s Otcom a Duchom Svätým, sa budem večne radovať z týchto duší, ktoré žiaria na Nepoškvrnenom Srdci mojej Matky ako ľalie a skrze moje Najsvätejšie Srdce dosiahnu večnú slávu.

33/ Duchovné osoby budú v úkonoch viery a ctnostnom živote rýchlo postupovať.

K týmto Spasiteľovým prisľúbeniam sa pripája ešte prisľúbenie Preblahoslavenej Panny, a to jej „veľké prisľúbenie“:

„Každú prvú sobotu sa zatvárajú brány pekla: nikto nebude zatratený. Brány očistca sa otvárajú. Veľa duší príde do neba. To je dielo milosrdnej lásky môjho Syna, ktorou odmieňa tie duše, ktoré uctievajú moje Nepoškvrnené Srdce!“

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Ó, Mária, mocná Panna a Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a Útočisko hriešnikov, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Zasväcujeme Ti seba samých a celý svoj život, všetko, čo máme, všetko, čo milujeme, všetko, čo sme. Zasväcujeme Ti svoje telo, svoje srdce, svoju dušu, svoj domov, svoje rodiny, aj svoju vlasť. Chceme, aby všetko, čo je v nás a okolo nás, patrilo Tebe a malo účasť na dobrodeniach Tvojho materinského požehnania.

Aby toto naše zasvätenie bolo naozaj účinné a trvalé, obnovujeme dnes pri Tvojich nohách, ó, Mária, svoj krstný sľub a predsavzatia, ktoré sme urobili pri svojom prvom svätom prijímaní. Zaväzujeme sa, že budeme vždy neohrozene vyznávať pravdy svätej viery a života ako dobrí katolíci, úplne sa podriaďujeme všetkým nariadeniam svätého Otca a biskupov, ktorí sú s ním spojení. Zaväzujeme sa, že budeme zachovávať Božie aj cirkevné prikázania, najmä, že budeme svätiť nedeľu a prikázané sviatky. Zaväzujeme sa, že podľa svojich možností budeme vo svojom živote vykonávať útechy plné úkony kresťanského náboženstva, hlavne, že budeme často pristupovať k svätému prijímaniu.

Nakoniec Ti sľubujeme, ó, slávna Božia Matka a nežná Matka nás, ľudí, že sa celým srdcom vkladáme do služieb Tvojej požehnanej úcty, aby sme tak urýchlili a zabezpečili Kráľovstvo Tvojho Nepoškvrneného Srdca a tým aj Kráľovstvo Srdca Tvojho poklony najhodnejšieho Syna vo svojich dušiach, aj v dušiach všetkých svojich bratov, vo svojej drahej vlasti i na celom svete, na zemi, aj v nebi. Amen.

www.mojakomunita.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 11:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 11:15 avatar
PS: Presne o 7 dní v sobotu, bude 100. rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime, ,ktoré je cirkevne uznané. Možno čas zamyslieť sa viac a možno aj skúsiť sa obrátiť, navrátiť k Bohu a k cirkvi.
Súhlasí Astax1


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 11:20 avatar
Mocné svedectvo Ivetky Korčákovej, skúste si vypočuť. Len niekoho to osloví, ale to je v poriadku, postačí aj jeden človek, ktorému bude daná milosť od Boha pochopiť.

soundcloud.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Kto je Ivetka Korčáková? Napr. tu:

www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

http://www.youtube.com/watch?v=bIUAgNqXk6U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 12:26 avatar
Tak chod plakat a nesmrad tu


12.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 5. 2017, 12:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 12:40 avatar
Jehovisti maju zakazane masturbovat


16.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 12:43 avatar
Preto im tak jebe lebo im tlaci semeno na mozog


11.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 5. 2017, 12:29 avatar
téoma
Na to ti napíšem len toto:
"A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete," 1 Kor 3, 1-2
Súhlasí lea_pragmaticka1


13.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 12:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:12 avatar
Biblia nie je bozie slovo

Bozie slovo je to ktore sa telom stalo


20.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:15 avatar
Biblia je kniha plna bludov


22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 13:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:24 avatar
Som tu preto aby som vas vyviedol z tmy na svetlo


27.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 5. 2017, 20:09 avatar
To je asi zbytocne hovorit..

Jer 5,31
Proroci prorokujú klamstvo a ___kňazi vládnu na vlastnú päsť; môj ľud však má toto rád___. Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec?


92.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 20:10 avatar
Mne je vzdy tak smiesno ked citujete z knihy plnej bludov a tvarite sa pritom tak vazne ako by to bola pravda


93.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 5. 2017, 20:24 avatar
Keby niekto citoval z katolickeho katechizmu, tak to by si sa od smiechu popukal


94.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 20:24 avatar
Bludy ako bludy


28.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:30 avatar
Veru, beda tebe ked oznacujes nejaku blbu knihu za bozie slovo


30.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 13:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:34 avatar
Vy znevazujete bozie slovo ak hovorite ze je to nejaka blba kniha

Bozie slovo je zive, kniha je mrtva


32.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 5. 2017, 13:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:35 avatar
Je to kreten


48.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 5. 2017, 14:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 13:43 avatar
Boh miluje všetkých a všetkých chce do neba, ale záleží na voľbe a rozhodnutí človeka.


37.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:44 avatar
Mylis sa Lea nechce tam vsetkych len tych co splnia prisne kriteria


39.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:46 avatar
Keby tam pustil vsetkych bez rozdielu tak by mu tam robili bordel


49.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 5. 2017, 14:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:13 avatar
Mnohé z nich sa obrátili a mnohé z nich si už budujú svätosť. Svojím spôsobom čím väčší hriešnik, po obrátení väčšie milosti dostáva a často aj veľkí svätci sú z nich.


25.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:22 avatar
Kristus je naplnenim bozieho slova

V nom sa bozie slovo zhmotnilo

Biblia je len pamflet


34.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 13:41 avatar
V podstate si to napísal správne. Ale aj Biblia platí, ale len Nový zákon. Ale v podstate máš pravdu.


36.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:54 avatar
A vy ste luhari ak oznacujete bibliu za bozie slovo


45.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 13:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:56 avatar
To by sa vam pacilo, zavalovat Boha so svojimi srackami


47.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:59 avatar
Kym sa nenaucite riesit svoje sracky sami, nemate narok na bozie kralovstvo


42.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 13:52 avatar
Bibliu nenapisal Boh


50.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:07 avatar
Ako v minulosti a teraz mnohí bratia, sestry zblúdili - nesprávnym výkladom Biblie. V čase Ježišových časov to boli zákonníci a farizeji, dnes protestanti a sektári. Som Pán Ježiš je vysvetlením Biblie. Zákonníci nespoznali Boha a odmietali Božie vysvetlenie - keď im Pán Ježiš vysvetľoval. Zatemnil ich vlastný nesprávnym výklad - to je vaša modla. Biblia nie je problém, problém je vlastný nesprávny výklad.


51.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 14:09 avatar
Historia sa opakuje
Súhlasí lea_pragmaticka1


52.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:20 avatar
Kto miluje Pána Ježiša miluje aj jeho Matku Pannu Máriu. Nie je možné milovať jedného z nich a nemilovať druhého. Kresťan miluje ežišovu Matku, lebo sám Pán Ježiš si ju vážil a miloval a bol poslušný - na Zemi aj teraz na nebi. Nemusel by, lebo je Boh a Panna Mária je len dokonalým ľudským stvorením, ale robí to preto, že chce. To Boh chce, aby si ľudia vážili jeho Matku, nie ona sama.


58.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 14:34 avatar
59. teóma, myslíš, že Európa by vyvinula takú úctu k ženám, akú máme dnes v našej kultúre, keby katolícka cirkev nepestovala kult Márie?
Ctia si niekde inde vo svete ženy tak, ako v kresťanských štátoch?
A ak je to dobre, že ženy sú u nás rovnoprávne ľudské bytosti, je teda zlé to, ako sa toho v našej kultúre dosiahlo?


67.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 14:56 avatar
V istých hraniciach áno, tak to chcem povedať.
Správne chápané uctievanie čistej panny z ktorej sa narodí syn boží, je určite dobré i v božích očiach.


71.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

-era- muž
   7. 5. 2017, 11:51 avatar
72 a takéto si čítal? :

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.


101.
označiť príspevok

teóma muž
   7. 5. 2017, 20:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 15:02 avatar
Po ovocí spoznáte dobrý strom. Zlý strom nenosí dobré ovocie.
Kresťanská Európa priniesla dobré ovocie pozdvihnutia ženy do rovnoprávnosti. Je to ovocie dobrého stromu.


74.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 15:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 15:47 avatar
74.
Áno, zlý strom nerodí dobré ovocie.
Takže ako prvé je: jasne určiť, či ovocie je alebo nie je dobré.
Z toho už potom vyjde výsledok.

Ak to, čo budhizmus prináša, je dobré, tak potom budhizmus je dobrý strom.
Ak rovnoprávnosť žien je dobré ovocie, tak to, čo ho prinieslo je dobrý strom.

Nemôžeš si vybrať, čomu z biblie budeš veriť a čomu nebudeš.


76.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:35 avatar
Teoma, ale ty to máš vlastne ľahké. Ty si mal hneď skraja povedať, že v Písme sa hovorí, že muž bude panovať nad ženou. A teda rovnoprávnosť nie je dobrá. A teda celá Európska kultúra rovnoprávnosti je zlá a nebiblická.

A rovnako s budhistami - veď Písme sa hovorí, že Ježiš priniesol meč a nie mier, A postaví syna proti otcovi a dcéru proti matke. Takže aj budhistov máš vybavených veľmi ľahko a biblicky

:-))


77.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:40 avatar
A podla biblie teda Jezis je zly strom lebo ovocie ktore priniesol bol mec a nie mier


78.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:45 avatar
77 také čosi dáva zmysel iba tomu, kto má nesprávne pojmy o tom, čo je dobro a čo je zlo :-)


79.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:46 avatar
Mec je dobro Mier je zlo


80.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:46 avatar
Takto to myslis?


81.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:48 avatar
Nie tak celkom úplne, pretože záleží od okolností. Niekedy je dobro meč a inokedy mier :-))


82.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:49 avatar
Co je dobre na meci?

Uved priklad


83.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:50 avatar
Príklad - v prenesenom zmysle - Mec slova, jasné s striktné rozlišovanie v myšlienkovom žviote.
Súhlasí Slušný človek


84.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:51 avatar
Povedz co je na tom dobre ze v jednom dome budu dvaja proti trom?


85.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:52 avatar
Nechápem otázku


86.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:53 avatar
To sa pise v tom versi

Tu je : Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený? Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní! A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre.

Tak sa pytam co je dobre na tom co Jezis priniesol na tuto zem


87.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 18:57 avatar
Teraz si ma dostal! :-)
Čo je na tom dobré - na to musím prísť. :-)
Aha, takto: Kristus priniesol myšlienkovú rôznorodosť. Ľudia už nie sú ako stádo, ktoré verí len jednej dogme, ale každý má vlastné ja a myslí podľa semého seba.

:-)


88.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 18:59 avatar
Dobre vysvetlenie

Musim ta pochvalit


89.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 5. 2017, 19:00 avatar
ooooo, nie som hoden, nie som hoden,,,,,
 


90.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 5. 2017, 19:01 avatar
Paci sa mi ked ludia rozmyslaju


60.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:26 avatar
Najprv je Boh(resp. Sv. Trojica) resp. pre nás podstatný Pán Ježiš a po Bohu ja najväčšia a najmocnejšia svätá Ježišov Matka a potom je to jej manžel svätý Jozef - svätá rodina. My katolíci je správne chápem ako svätú, len protestanti ju stále označujú za bohyňu. Je viac toho čo si nesprávne vysvetľujú a pomenúvajú.


61.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:32 avatar
Tak veľké milosti udelil Panne Márií Boh a Boh si praje, aby jeho matka požívala úctu, aby ona sa za nás hriešnych modlila a prosila u neho. Hádam Boh môže koho chce obdariť milosťami a urobiť mu ako chce? Či nie je tak? Žiadne ľudské stvorenie ani praotcovia, patriarchovia, svätí, ba ani anjeli a serafíni sa nevyrovnajú Panne Márií tak vynikajúcemu stvoreniu, ktorého tak dokonalo urobil Pán. Ak by Pán Ježiš chcel, aby sme uctievali Abraháma, tak by sme si uctievali Abraháma - pre nás je Pán Ježiš a jeho prosby aj žiadosti sväté.


64.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:40 avatar
Ctitelia Panny Márie, katolíci správne chápu úctu k Panne Márie a klaňajú sa jedine Pánovi Ježišovi. Úcta k Panne Márií nie je o Panne Márií, ale je o tom ,že to tak chce a urobil Boh. Keď si ctíme Ježišovu Matku - prejavujem tým poslušnosť k Pánovi Ježišovi. Pri Panne Márií nejde o ňu, ale o Pána Ježiša. Kto to nechápe potom stále píše, že je bohyňa, že sa jej katolíci klaňajú a potom zachádzajú do rúhania čo je veľmi závažné.


69.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 21:15 avatar
64,....ach jaj Lea. A že "úcta",....Lea, to je super-turbo uctievanie ako vyšité,....modloslužba.
Je plno katolíckych kníh,kde sa píše o uctievaní,ale keď príde reč na kult bohyňa matky,tak sa skrývate za úctu.
Už len modlitba k niekomu je akt uctievania, a tak nemôžeme hovoriť o úcte,lebo modliť sa môžme len k Bohu Otcu,skrze Ježiša.
Napríklad kniha- "UCTIEVAME SI PANNU MÁRIU"
(ŠTEFAN VRABLEC) čo opisuje?
Najviac ma zaráža,že RKC odlišuje klaňanie od uctievania,a pritom je to to isté,aj keď sú to dva rozličné pojmy.
Klaňanie ako také nie je zlé,ale ak ide o akt uctievania,tak je to modlárstvo. A v súvislosti s Máriou o tom nemôže byť pochybnosti,že o čo tu ide?! Preto sa Márií,nemôžme klaňať a ani ju uctievať!


65.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:41 avatar
Vysvetlila som ti to.


68.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.97.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 5. 2017, 12:56 avatar
Kolko tem si zalozila o Bohu, alebo o Jezisovi Kristovi a kolko o Marii.
Tak sa nediv.


98.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 5. 2017, 13:20 avatar
Píšem o Panne Márií, preto, že je to Ježišova Matka a dostalo sa jej veľa urážok, poníženia. Píšem o nej preto, že cez Máriu k Ježišovi, lebo mne sa tak stalo, skôr než som vedela, že ozaj ona je živá a jej úloha neskončila pozemským usnutím, ale jej úloha je aj teraz v nebi. Píšem o nej preto, že Pán Ježiš jej dal veľké úlohy a praje si, aby napr. všetky milosti, ktoré on sám udeľuje išli cez Pannu Máriu. Nedá sa Panna Mária uctievať viac ako Pán Ježiš, nemôže byť nikdy úcta a láska k Panne Márií modloslužba, lebo sám Pán Ježiš mal k nej úctu a lásku a sám Boh sa predsa nemôže dopúšťať modloslužby. Všetko ľudstvo jej má byť a skôr či neskôr bude vďačné, že tak verne slúžila Bohu, že jej Boh udelil milosti ako ešte žiadnému človeku na Zemi ani patriarchovia, ani proroci, ani anjeli, ba ani archanjeli sa jej nevyrovanajú, lebo tak jej učinil Boh. Pán Ježiš sa nikdy nehanbil za svoju matku Pannu Máriu a dal jej pocty za života na Zemi ako aj po smrti ju nekonečne vyvýšil. On Boh sa pokoroval a bol poslušný stvoreniu, hoci naj dokonalejšiemu aké už nikdy medzi ľuďmi nebude, ale predsa len stvoreniu. Boh sa nehanbil sa ľudskú matku, necitliví a pyšní ľudia, ktorí by mali byť nekonečne vďační a šťastní, že ona naplnila patriarchami očakávanú udalosť, kedy sa Boh stal človekom a dokončil dielo spásy skrz obetu Pána Ježiša Krista na kríži.


99.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 5. 2017, 19:18 avatar
Ucta je ucta, ale ked zalozis 100 tem (ani neviem, ci je to este nadsadzka) o Marii, tak to je viac fanaticka ucta a to uz nie je ucta, ale uctievanie..
Mimochodom mas tam plno veci, ktore v biblii nie su spomenute.
Kde je v biblii napisane "že Pán Ježiš jej dal veľké úlohy a praje si, aby napr. všetky milosti, ktoré on sám udeľuje išli cez Pannu Máriu", alebo odkial mas, ze jej dal nejakej pocty po smrti, odkial su vsetky tie veci o nej z loretanskych litanii?

" Pán Ježiš sa nikdy nehanbil za svoju matku Pannu Máriu" >> Nehanbil, ale NIKDY ju nikde nevyzdvihoval, prave naopak.

Evanjelium podľa Marka - kapitola 3
31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.
32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."
33 On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?"
34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.
35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 11
27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."
28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Ja nemam v neucte Mariu ako taku, ale tu co si vytvorila RKC.
Pretoze ani Maria by nechcela, aby ju vyvysovali nad Boha, alebo mesiasa..

Mimochodom Maria bola hlavne nastroj, nadoba, keby to nebola ona, tak by to bola ina cista a zbozna zena.
Nezalezi na zene, ale na duchovi svatom..
Ale ctim si ju preto, ze to bola PRAVE ona..
Súhlasí Ludwig


100.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 5. 2017, 20:05 avatar
To je tvoje vysvetlenie veršov z Biblie, ja s ním nesúhlasím. Rovnako nikto ťa nenúti čítať tie témy, sú aj iné. Prípadne môžeš si založiť svoje. Naozaj nemá zmysel, aby som ti vysvetľovala a argumentovala na každý tvoj nesúhlas alebo popretie.


102.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 5. 2017, 23:15 avatar
Lebo nemas sancu to vyargumentovat...
Biblia hovori jasne..

Inak toto je diskusne forum, nie tvoj blog, ja som myslel, ze reagovat moze kazdy..

Ak tu chces mat len tych, ktori s tebou suhlasia, tak to by si tu mala len Astaxa, Patricka a Kleina .. no a toho multinicka, uz ani neviem aky nick ma ako posledny..
A ak chces len suhlasne prispevky a suhlasy, tak to tiez o tebe nieco hovori..


103.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 5. 2017, 23:16 avatar
Pardon. beriem prec tu sancu...
Vrtiet sa da aj s pravdou...


55.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 14:17 avatar
Jedine katolícka cirkev - je pravá, jednotná, pre všetkých ľudí a Kristova. Mnohí ešte o nej nevedia, mnohí sa z nevedomosti od nej odtrhli a mnohí aj z vlastnej pýchy. V Biblie sa jasne píše o cirkvi, ktorá stojí na Petrovi (teda o cirkvi s hierarchiou, na čele pápežom).


56.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 5. 2017, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 13:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:36,  tomas12345, nefungovalo by to: „Ježiš pozoroval, ako zámožní ľudia vhadzujú peniaze do...
dnes, 15:34,  HaMba vam, vraňare! *13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 15:33,  1 V prvej vete miesto bodky má byť otáznik *03
dnes, 15:32,  Existuje kotol na tuhé palivá ktorý sa ešte môže predávať a nevyžaduje úplne suché...
dnes, 15:30,  havran Ach, jaj. Som akosi pozadu. Takto sa už zdraví aj typický slniečkar a...
dnes, 15:26,  Chcieť je málo . Pomáhať môžu nadácie ako dobrý anjel , ktoru založil vkladom 1 000...
dnes, 15:22,  tomas12345 čiže keď vyzbieraš 5 centov pre každého pomôžeš mu ??? Ako ???
dnes, 15:20,  13: Hocijaká vyzbieraná suma pre chudobných je lepšia ako nič.
dnes, 15:20,  11: Nie sú potrebné pre tých, čo chudobným nechcú pomocť.
dnes, 15:19,  Kde vznikajú podmienky pre zrod takých spoločenských javov ??? V hlavách blaznov a...
dnes, 15:17,  havran " Nie všetci potrebujú šíriť nenávisť ako ty." správne si sa...
dnes, 15:16,  Ministerstvo žobrania je dosť veľká fantasmagoria . Keby však ročne vyžobralo ministerstvo...
dnes, 15:10,  Clovece, ty uz nie si ani uzitocny idiot. Zostal si iba idiot. :-))))))) Hoaxovy trulo. :-)))))))
dnes, 15:04,  Žiadne zbierky nie sú potrebné .
dnes, 15:03,  Pre príklad v komunizme až do roku 1975 bolo viac ako polovica dôchodcov bez dôchodku ....
dnes, 14:59,  8: Ok nejako by sa to už zadefinovalo kto je a kto nie je chudobný, a chudobný by bol vhodení...
dnes, 14:56,  Aby sme sa teda pohybovali v normálnej Europe nie Rusku , Moldavsku či Bielorusku kde učitel...
dnes, 14:55,  Je to síce z roku 2014 ale pre názornosť postačuje . Norská rodina má měsíční...
dnes, 14:54,  4: No hej no.
dnes, 14:54,  3 : Nerozumiem ako to myslíš ?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vás práca začína naozaj baviť, znamená to, že ju pravdepodobne robíte zle.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(234 777 bytes in 0,273 seconds)