Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Otec, Syn a Duch Svätý - Božské Spoločenstvo

38
reakcií
930
prečítaní
Tému 19. marca 2018, 16:32 založil Klein.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 16:32 avatar
V Biblii nie je žiadny záznam o tom, žeby Ježiš niekedy doslova povedal: “Ja som Boh.” To neznamená ale, že nehlásal, že je Bohom. Napríklad Ježišove slová v Jánovi 10:30: “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Ale všimnime si reakciu Židov na tento výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha.

V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To naznačuje, že Ježiš naozaj chcel povedať, že je Bohom výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje.
Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista.

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení.

Izaiáš o budúcom mesiášovi povedal že jeho meno bude Otec večnosti a mocný Boh. Avšak Otec je Otec a Syn je Syn. Izaiáš dal mesiáša a Otca do jednej roviny tak ako o sebe Kristus povedal Ja a Otec sme jedno.

Avšak je tu problém. Ježiš povedal že jeho Otec je väčší ako on sám. Že Boh poslal svojho Syna na svet, že Syn plní vôu Otca. Čo to znamená? Že su dvaja Bohovia?

Podĺa biblie je evidentné že Otec je Boh a aj Syn je Boh. Ale vieme, že Boh je len jeden a len Bohu sa možno klaňať.
Biblia nás vyzýva aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno... Ako inak by ste Boha definovali ako Boha, ktorý existuje zároveň ako tri osoby. Tieto tri osoby sú jedno ťeda sú jednotné), avšak nie su rovnaké. Otec splodil Syna, Syn je podriadený Otcovi, Otec je väčší ako Syn ale zároveň Otec odovzdal Synovi všetko. A Duch Svätý vychádza z Otca aj Syna.

Tomáš Akvinský povedal že kto sa pokúša o racionálny dôkaz Trojice, kompromituje vieru a jej dôstojnosť, lebo tá má za predmet neviditeľné skutočnosti, ktoré ďaleko prevyšujú ľudský rozum...

V židovskej teológií Boží Duch (Duch Svätý) alebo Božie slovo(Kristus) nie sú samostatné osoby ale sú to opisy mena jediného Boha. Až Kristus dal poznať že ide o tri konkrétne osoby z vlastnou vôľou a prikázal krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Teda dal tieto tri osoby do jednej roviny.

Je evidentné že viera patrí Bohu. Len v Boha možno veriť ale Ježiš jasne vyžaduje od ostatných vieru v seba, predovšetkým u tých ktorí ho žiadali o zázrak.
Ježiš si taktiež privlastnil najväčší náboženský sviatok Izraela, ktorý sa odrazu stáva jeho sviatkom. Ježiš sa týmto spôsobom stáva telesným predmetom adorácie....

V prvých storočiach bola sformulovaná viera že Boh je len jeden, Božské osoby sú si rovne avšak rozlišujeme ich len na úrovni ich vzťahu. Základom vzťahu je činnosť, ktorá uvádza do vzájomného vzťahu dva prvky, z ktorých jeden vychádza z druhého.
U Boha akt intelektu znamená že je to poznávanie seba samého a tým vyslovenie Slova. Tento úkon u Boha sa nazýva plodenie. Je to úkon vychádzania Druhej Božskej Osoby z Prvej...
Akt vôle u Boha znamená že je to vzájomná láska medzi Otcom a Synom, medzi Prvou a Druhou Božskou Osobou. Je to úkon vychádzania Tretej Božskej Osoby.... Na základe biblického vyjadrovania sa nazýva tiež dýchaním.

Boh je rozhovorom lásky. Meno Otec nie je menom jeho podstaty, nie je menom pre činnosť, ale ukazuje vzťah , ktorý má Otec k Synovi a Syn k Otcovi. Hoci podľa vzťahu sa božské osoby nazývajú osobami, kresťania vždy verili v jednu prirodzenosť či podstatu. Otec je otcom Synovi, Syn je synom Otcovi a Duch Svätý je ním vzhľadom na Otca a Syna. Pomenovaním sa vyjadruje vzťah k druhému.Otec je Boh, Syn ja Boh a Duch Svätý je Boh. Preto však nie sú traja Bohovia, ale je len jeden Boh.

Súčasné učenie Svedkov Jehohovych bolo už v prvých storočiach odsúdené ako heréza a každý kto tomu naďalej veril bol z cirkvi exkomunikovaný. To učenie sa volalo arianizmus, že je len jedna Božská osoba a to Otec, alebo macedonianizmus ktorý vyhlásil, že Duch Svätý je tvor a služobná bytosť podobná anjelom... Taktiež v prvých storočiach vznikol triteizmus ktorý veril, že tri osoby su tri individuálne božstvá alebo aj modalistický monarchizmus ktorý tvrdil, že otec sa stal v Ježišovi človekom... Okrem týchto spomenutých boli ďalšie desiatky iných heréz...


2.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 17:38 avatar
Fotooon, budem reagovať len na prvý bod, nechce sa mi na všetko:D

Napísal si:
Falošným apoštolom sa môže stať aj apoštol do tohoto úradu zvolený. Viď Judáš.

Ja ti hovorím:
Judáš bol synom zatratenia pravda. Ale ak Kristus apoštolom zostal Ducha Pravdy, ktorý s nimi bude navždy, Ježiš bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta a kto ich počúva tak Krista počúva, odmietnuť poslušnosť by znamenalo zrieknuť sa Krista.

Napísal si:
Apoštoli sa sťažovali na to, že niekto vystupoval pod ich autorstvom a šíril niečo, ako by to povedali oni. Nie, že všetko kto čo povie alebo robí musí byť nariadené nimi...

Apoštol Peter na to hovorí:
Dopočuli sme sa, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili...
Apoštol Ján na to hovorí:
Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás.

Na základe slov apoštolov zhodnocujem, že:
1.Falošným apoštolom je ten, ktorý nebol poverený apoštolmi alebo ich nástupcami a začal učiť alebo založil cirkev sám od seba bez povolenia.
2.Falošným učiteľom je ten, ktorý sa oddelil zo spoločenstva apoštolov alebo nimi vymenovaných nástupcov.
3.Falošným učiteľom je ten, ktorý odmietne prijať slová nástupcov apoštolov ako slová Krista. (Kto by ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.)
4.Ak dôjde k rozkolu medzi nástupcami apoštolov, ten apoštol, ktorý sa nepodriadi rozhodnutiu väčšiny, je falošný apoštol.
5.Ak každý z nástupcov apoštolov začne hlásať iné učenie, veriaci má vo viere počúvať nástupcu apoštola Petra, lebo v spoločenstve apoštolov len Peter je pastierom Kristových oviec, cirkev s Petrom pekelné brány nepremôžu a aj samotné písmo ma k tomu vyzýva keďže v spoločenstve apoštolov všetky nariadenia vyhlasoval len Peter.

Ak by sa aj nástupca Petra zvolený apoštolmi lósom po vzývaní Ducha Svätého dopustil herézy, tak by som sa zriekol kresťanskej viery.


4.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 17:55 avatar
A ešte na toto musím...

Napísal si:
Výmyslom je, že iba Peter môže zväzovať a rozväzovať. Môžu aj iní svätí (rozumej znovuzrodení veriaci).

Ja ti píšem:
Ano, môžu, ale jedine v prípade, že sú v spoločenstve s Petrom, že majú rovnakú vieru ako on, že ho ako pastiera rešpektujú a že od neho toto povolenie dostali.

Ježiš cez svoje slová Petrovi nadväzoval na starý zákon, na proroka Izaiáša, keď kráľ zveril celú svoju moc v kráľovstve svojmu správcovi až dokým sa nevráti.

V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca.“

Sleduj čo hovorí Izaiáš o kľúčoch aj o opásaní...
Ježiš povedal Petrovi : keď zostarneš, niekto iný ťa opáše a odvedie kam nechceš. A zomrel rovnako ako Ježiš.
Tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva....


5.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 18:03 avatar
Apoštoli odovzdali Ducha Pavlovi a Barnabášovi:
Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…

Ani sám apoštol Pavol, ktorý bol vyvolený Kristom a nie apoštolmi nezačal s ničím, dokým sa nepredstavil apoštolom, v inom čítaní sa píše konkrétne dokým sa nepredstavil Petrovi a apoštolom a kým od nich neprijal Ducha Svätého. Až potom a s ich požehnaním....


10.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 18:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:47 avatar
Citujem z Biblie :

Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…


25.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:53 avatar
Každá pravda viery vyhlásená pápežom verejne pred zástupom je pre kresťanov slovo Ducha Svätého.
A taktiež spoločné vyhlásenie koncilu teda všetkých biskupov.


27.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:55 avatar
Vložením rúk na Pavla mu apoštoli odovzdali Ducha Svätého....

„Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze.... Skutky apoštolov


30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 20:02 avatar
Och...

Duch Svätý nehovorí sám zo seba ale skrze prorokov či apoštolov.
Kto písal Bibliu, Duch či apoštoli?
Apoštoli vedení duchom...
Ty tvrdíš že to povedal Duch Svätý a nie Peter... Ja ti hovorím že neomylné pravdy katolickej viery nevyhlasil pápež ale Duch Svätý...


32.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 20:05 avatar
Aj apoštoli boli vyvolení za apoštolov a Duch Svätý na nich zostúpil až 40 dní po Pánovom vzkriesení...

A na Pannu Máriu zostúpil Duch Svätý počas počatia Krista a Duch Svätý bol s nou neustale.
Ked dosla za Alzbetou a len ju pozdravila, Alzbetu hned naplnil Duch Svaty..
Ked Maria s Jeziskom dosla za Simeonom hned naplnil ho Duch a prorokoval..
Mária bola s apoštolmi vo večeradle počas zoslania Ducha... Zostúpil na ňu opäť?


34.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 20:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 20:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 18:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 18:49 avatar
Fotooon,

Prečo stále spomínaš Judáša, on žil prv ako apoštoli prijali Ducha Pravdy. Až potom boli vyslaní ohlasovať evanjelium.

Kto by ohlasoval iné evanjelium nech je prekliaty. Ano máš pravdu. Evanjelium je radostná zvesť o Kristovom vzkriesení. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...

Okrem evanjelia Ježiš prikázal aby apoštoli šli a učili zachovávať všetko čo prikázal plus že im má toho ešte vela povedať ale v tej dobe by to nezniesli. Apoštol Pavol dodáva aby od nich veriaci prijali všetko či už slovom alebo listom.

Bola len jedna katolicka cirkev na apoštoloch a od nej sa oddelovali jednotlivci. Nikdy sa nemôže stať ze celá cirkev zo vsetkymi veriacimi aj nastupcami apostolov padne. Napr. Na nicejskom koncile sa oddelil Arius...

Opakujem, apoštol Pavol sa oddelil v tom že je rozdiel medzi svetskym zivotom a duchovnym.
Apoštoli sa neženili, Pavol jasne povedal ze chce aby jeho nasledovnici boli bez zeny lebo taky sa stará o veci Panove.
Eucharistiu nevysluhoval kazdy len apostol-knaz. Odpúšťať hriechy moze len on...
Kto je starší cirkvi? Predstavený teda kňaz, ktorý je zodpovedný za spoločenstvo veriacich... Kto je chorý má si zavolať starších cirkvi aby sa nad ním modlili a pomazali ho olejom... atď...


11.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:04 avatar
Fotooon napísal si:

Nikde Boh nikomu neprikázal voliť nástupcu Petra. To je čisto váš rýdzi výmysel.

Po prvé : Peter prikázal zvoliť nástupcu za Judáša. Prečo? Lebo apoštolstvo nie je označenie ich osôb ale úradu. Apoštol Peter povedal : Nech jeho úrad prevezme iný.

Po druhé: Apoštol Peter si osobne zvolil svojho nástupcu, Klementa. O Klementovi sa píše vo svätom písme, bol to Pavlov spoločník. Apoštol Klement po prevzatí Petrovho úradu písal cirkvám neustále svoje listy a všetci ho počúvali. Vyriešil spory v korintskej cirkvi a zjednotil ju. Tieto slová nie sú v Biblií lebo cirkev sa v 4. storočí rozhodla do Biblie dať len listy úplne prvých apoštolov a nikdy absolútne nikdy nikto nepovedal že týchto pár listov zaradených do zbierky nového zákona sú celé kresťanské učenie.

Ak po smrti Petra malo skončiť vodcovstvo čo so všetkými cirkvami, ktoré apoštoli zakladali a v každej určili biskupa a prikázali veriacim aby ich počúvali?
Ak po smrti apoštolov malo skončiť vodcovstvo, kto by šíril evanjelium všetkým národom? Každý sám od seba?

A odkial by ludia vedeli čo je vlastne kresťanské učenie keď az koncom 4. storočia bol založený nový zákon.Ak už v 3 storočí niektorí hlásali, že Ježiš nie je Boh a iní že je, čo úbohí obyčajní ľudia ako by zistili čo je vlastne pravda? Knihtlač neexistovala, prepisovať sa mohli len ručne a kto zaručí správny preklad bez autority? Zbierka nového zákona ešte neexistovala....


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   19. 3. 2018, 19:09 avatar
9. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...
- To neveri a nevyznava ziadne nabozenstvo a vierovyznanie na zemi vsetci ucia inaksie. A myslia si ine. Preto ich vsetkych drbem do skatulky mikulasenecke viery a prazdne dristy od judasskych ludi a antikristov. A takto skatulkovat moze az ten co nieco spozna a uplne zmeni svoje myslenie na zaklade biblie


13.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 3. 2018, 19:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

peter67 muž
   19. 3. 2018, 19:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   19. 3. 2018, 23:06 avatar
13. A to akymi zmyslami citas ? Sam si klamarom.Biblia jasne xyz krat varuje i sam Jezis ze budu mnohi zvedeny.Ze budu zamienat svetlo za temno a naopak. A prave v tomto bode a v tych zakladnych na ktore som upozornoval. Kristus vzdy bol je a bude ten isty. To nevie nik z vas stravit ani sposob jeho prichodu a cas ani formu jeho zjavenia, to zaprel cely nabozensky svet. Ja na to upozornujem opakovane no nebudem uz perly hadzat pred svine ked to chcu otacat ako i pisma na svoju vlastnu zahubu. S tym som v tomto bode vo verejnych prispevkoch v tejto tematike skoncil. Chyba ti rozum uplne a mozno potrebujes i okuliare a ze ta chvali 67 v 16 to len potvrdzuje


14.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:19 avatar
dodo6363

Toto čo som napísal, som citoval z Biblie apoštolov...

Oháňaš sa písmom a vôbec ho nepoznáš.

Ty si zmenil svoje myslenie na základe Biblie?

Apoštol Peter ti prikazuje:

Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.
Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,
alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.
Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí,
ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.
Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.
Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí.


15.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:24 avatar
Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.


18.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:28 avatar
Kazde spolocenstvo potrebuje vodcu... Vzdy to tak bolo...
Najskor Abraham, potom Mojzis, Potom zidovski krali... V skole ziaci pocuvaju ucitelku, na vojne vojaci pocuvaju svojho nadriadeneho, v praci je to to iste...

Jezis bol nadriadeny.. Apotolov splnomocnil aby ich ludia pocuvali a tak to bolo vzdy...
Abraham Mojzis aj zidovski krali vladli z vole Bozej, a tak isto aj Papez, nastupca Petra...
Napr. Protestantizmus vznikol nelegalne, vzburou, povstanim, neposlusnostou...

V casoch monarchie ludia rozmyslali ako monarchovia a dnes v case demokracie rozmyslame ako demokrati...
Dnes sa uz papezi nekorunuju a nenosi ich svajciarska garda na pleciach na trone ako kralov... Dnes papez chodi medzi ludi a nikto si pred nim neklaka ale ludia mu podavaju ruku...

Bozkavanie a poklaknutie su staroveke symboli ucty. Pohania sa chceli Petrovi klanat ako Bohu, krestania pred nim poklakli ako pred papezom... Japonci sa uklonia pred kazdym clovekom ktory ich pozdravi, herci sa uklonia pred divakmi, ide o zvyk, tradiciu a nie o modlarstvo...


26.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   19. 3. 2018, 23:19 avatar
14. Vsak v sudny den budete mnohi z vas horko plakat ze som vam hovoril trpezlivo pravdu ktora je nositelom vsetkeho pozehnania a ste sa tomu len ruhali, smiali, znevazovali moju dobru volu naproti vam. Podla pisma mas vsetko skusit a to dobre si ponechat, za dalsie ma kazdy ako najvyssiu autoritu mat Boha a nie ludi a ktokolvek z ludi by hovoril lzivo a nebol na spravnej strane toho netreba pocuvat ale viac treba nez ludi Boha pocuvat. Pred tym ste boli mnohokrat varovany a nedbate toho. Nahromadili ste si ucitelov co ukoja vasu potrebu po ocuvat lzi ktore sa zamienaju hromadne za pravdu. Preto vase domy Boh zanechal puste a dopustil na vas odplatu za vase lzive ucenia co po vierovyznaniach mate. A vsak ty bibliu stavias voci sebe, novy testament si zavrhol minule a ty chces ucit mna ??? Toto tu neni normalne. Sektari chcu ucit ludi. Mam vas všetkých dost. Vasa krv na vase hlavy kazdy kto siel tvrdo proti tvrdo narazi. Ostatne vsetci onedlho poznaju co a ako


37.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2018, 23:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:38 avatar
Ty si to stále nepochopil ze?

Bolo 11 apostolov a v kazdej miestnej cirkvi apostoli ustanovili vodcu teda biskupa.
Celé spoločenstvo má rovnakú vieru a jednotu.
Ak ide o nejaké nové nariadenie, napríklad rozporuplný krst Kornélia, zvolenie nástupcu Judáša, založenie diakonov, vždy nové nariadenia vyhlasuje Peter a nikdy ho nikto nespochybní.

Ak by sa stalo, že nejaký biskup začne hlásať opak a nepodriadi sa jasne vyhlásenej spoločnej pravde tak je exkomunikovaný a toho nech nikto nepočúva.
Ak dôjde k nedorozumeniam ohľadom doktríny viery, všetci predstavení miestných cirkví sa stretrnú na koncile a vynesú záverečné stanovisko väčšiny.


21.
označiť príspevok

Klein muž
   19. 3. 2018, 19:43 avatar
Ak by sa ani jeden s biskupov nezhodol a každý trval na svojej pravde a nerozhodne väčšina, vtedy prichádza Peter, ktorý rozhodne a ostatní sa podriadia. Peter ako pastier je jediným viditeľným a zjednocujúcim prvkom celej cirkvi.
Nehovor mi ze bez papeza je mozne udrzat jednotu, vsetci hovorite ze mate len jedneho pastiera a to Krista a nepotrebujete pápeža a každý z vás verí niečomu inému....


24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 3. 2018, 19:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Klein muž
   20. 3. 2018, 04:24 avatar
Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou.

Stretnutie nástupcov apoštolov aby vyriešili nedorozumenie ohľadom Ducha Svätého v 4. storočí lebo niektorí mysleli že je stvorením, nie je zlou vecou...

Nebudeš vypovedať podľa väčšiny.

Vypovedať? Apoštoli tu hovorili o súde a nie o koncile. A správne, každý má po modlitbe povedať to čo si on myslí, teda pri volbe pápeža má hlasovať každý podľa svojho najlepšieho svedomia a nie podľa väčšiny..Avšak rozhodnutie väčšiny zvíťazí.


39.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   20. 3. 2018, 07:52 avatar
38. Jezis a keho ucenici boli v pocetnej prevahe? Alebo naopak a kto dal ukrizovat a zabit Jezisa? Netvorili vacsinu? A Elias? On bol na zemi a iny ako on v pocetnej prevahe ci balovy a astarotyni knazi a podobne ? Micheas? Egyptania ci Izraeliti a kolki vosli do zeme zaslubenia ? No vacsina co ide so mnou a posilnuje ma je v nebesiach tak bolo i s Jezisom a prorokmi. No vytrpeli si od ludi ako vy poriadne a nevolali legie anjelov aby v mziku za vase ruhania a protivenstva vas ludi hned zlikvidovali.


6.
označiť príspevok

alverde muž
   19. 3. 2018, 18:12 avatar
jeden Boh = prejavuje sa ako Otec, SYN, DUCH ,ako jeden Pán JEžíš KRISTUS, SYN BOží SA STAL čLOVEKOM, dostal smrtelné telo, jeho duch nebol smrtelný,mal božsku prirodzenost, ježíš ked zomrel na kríži ,povedal Otče do tvojích ruk dávam svojho ducha,,myslíte si že BOH Otec ..zničil ducha syna,,? že ho doslova vygumoval z existencie?(učenie SJ) a opet ho stvoril?( učenie SJ) vskriesenie-akože znovustvorenie? bezhriešna duša ,krv,bola vyliata za naše hriechy,,a je dokonala,,raz a navždy,,1peter.3.18..usmrtený telom,oživeny duchom, v ktorom aj odíduc,kazal duchom(vaznom) v žalári...BOH mal svoj plán, čo povedal ježíš na kríži? do tvojích ruk dávam svojho ducha,,jeho duch šiel do žalára kázat..doslova tam rozkopol brány...smrtou na kríži odzbrojil mocnosti,,vítazne nad ními zvítazil..lono abráhámovo bolo v zemi,,stena medzi peklom a lonom abrahamovím,,čo zomreli pred kristom, vedeli,(bolo ím povedané že ku koncu vstanu z mrtvích) teraz je lono abrahámovo v nebesich,,pavel bol vytrnutý do ..raja...videl veci,,o ktorých ani nechcel hovorit. Ježíš bol vzkriesený do toho istého tela, jeho duch sa navratil do tela..preto mohol povedat,,Ešte som nevstupil k svojmu Bohu a vašmu Bohu(popierači božstva radi cituju tieto verše, aj Sj) ..tak kde bol duch ježiša? lotrovi povedal, dnes budeš somnou v raji...a aj bol..bol s ním v lone abrahamovom..a nič take že, pravdu ti hovorím dnes, budeš somnou v raji...ježíš po vzkriesený nieje neviditelný duch,,aj ked jeho telo už nemá krv,,je oslavený,,ešte pred nanebovstupenie, mu Otec dával aby sa zjavoval,,jeho smrtelné telo (slovo sa stalo telom..doslova SLOVO sa oblieklo do smrtelneho tela) sa po vzkriesený stalo nesmrtelným,,DUCHOM BOžíM..POPIERAčI TROJJEDINEHO BOHA a trojjedineho človeka porieraju že ludsky duch vníma,,komunikuje,,Boh je duch neviditelný,,aj človek má neviditelneho ludskeho ducha,,duša je niečo íné, a duch je niečo iné.. človek je stvorený na obraz Trojjedineho BOHA..nie energie,,sila, elektrická sila..na rozdiel od zvierat ktorý nemaju ducha..Je to ten duch ktorý príjmá duchovnu potravu od Otca,božie slovo..je to ten duch, ktorý v nás bol duchovne mrtvý pre hriech,,je to ten duch ktorý sa znovuzrodzuje kristovou obetou za hriech a vzkriesením pre osprvavedlnenie...tentno ludsky znovuzrodený duch..po smrti našho tela, duše, ide naspet k Bohu kde prežíva pokoj radost,žije v prítomnosti Boha a BARANKA . a čaká na vzkriesenie pozemskeho tela...a videl som duše zabite pre slovo božie,,a ožily.. niekomu sa zdá tažké pochopit ,prečo ma bit aj vzkriesenie tela, ked už žijem u Boha...ale aj na sudný den pojdu,,ludia ako celá bytost=ako ju Boh stvoril...(aj kto si dal svoje telo spalit a rozsypat do mora, bude znovuobnoveny vzkrieseny,,a postavy sa pred Bohom ,BOH ako z prachu zeme stvoril človeka a vdýchol do necho,,človek ožil ,tento boží vdych.(.nie vzduch) je ten neviditelný duch v nás,,priamo z Boha...pečat Boha v nás!
Súhlasí veriaci-4
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 11:40,  Starí capi sa chceli pohrať s detskými penismi ;)
dnes, 11:40,  No vidíš, akí boli úchylní ;)
dnes, 11:38,  Hej a vymysleli na seba obriezku....*01*01*01
dnes, 11:30,  To nie je božie slovo ale pamflet hlúpych židovských pastierov ;)
dnes, 11:29,  V knihe života je zapísaných 6 ľudí ;) https://www.dzio.sk/hof ;)
dnes, 11:29,  napisal-mufik plný nenávisti :)
dnes, 11:28,  mufik-znovuzhovadeny-uchyl :)
dnes, 11:25,  djjaro, za svoj hriech? ... vari sme ho nezdedili?*01 *21
dnes, 11:21,  djjaro, ako boli pretvorení, v duchovnom, prípadne akomkoľvek slove, pozabíjaní či už...
dnes, 11:17,  „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. 3 Nebudeš mať...
dnes, 11:16,  djjaro, pre mňa, neveriaceho psa, je hriechom hlavne vedomé konanie človeka proti človeku......
dnes, 10:57,  Aj mistr Shagara má s tým problém nielen ty, ktorý neveríš a nenávidiš božie slovo
dnes, 10:53,  To je pre tých, ktorí su zapísani v Baránkovej knihe života*14*14*14
dnes, 10:49,  To nie je pre nikoho ;)
dnes, 10:48,  To nie je pre teba...
dnes, 10:44,  Neroztrep si klávesnicu úchylne teliatko*21*21*21*21
dnes, 10:44,  Keby si sa neožral jak tá shviňa, tak by si nemal halucinácie ;)
dnes, 10:42,  Nové nebo a nová zem 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa...
dnes, 10:34,  Labilna-stvora :)
dnes, 10:11,  Čo ty píšeš, to nikoho nezaujíma ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nehovor hop, ani keď preskočíš. Najprv sa pozri, do čoho si skočil.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(132 252 bytes in 0,256 seconds)