Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Osobný list prof. Husára riaditeľke TA3

2
reakcií
201
prečítaní
Tému 16. novembra 2019, 22:51 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 11. 2019, 22:51 avatar
Vážená pani?

PhDr.? ?Martina Kyselová
TA3
Bratislava

Vážená pani riaditeľka,
včera som si čiastočne vypočul reláciu? ?Prečo prišla nežná revolúcia.? ?Dovoľujem si doplniť niekoľko postrehov,? ?či spomienok.? ?Oveľa podrobnejšie a odbornejšie o určitých problémoch hovorím v mojom článku,? ?ktorý bol uverejnený v Ekonomických rozhľadoch? ?2/2019,? ?a ktorý je prílohou tohto mailu.

Relácia bola akýsi? ?nepodložený spomienkový pesimizmus.? ?Socializmus v Československu by sme mali vidieť objektívne?; ?podľa možností objektívne.? ?Spomeniem niekoľko faktov.? ?Pozrime si oblasť vedy v socializme.? ?Tam sme mali skutočne vynikajúce osobnosti.? ?Predovšetkým musím spomenúť? (?bez titulov?) ?J.? ?Kožešníka,? ?svetového kybernetika,? ?Heyrovského,? ?ktorý dostal Nobelovu cenu,? ?nášho veľkého fyzika Ilkoviča,? ?Kotziga,? ?ekonóma Šika.? ?Mali sme veľkých umelcov,? ?spomeniem iba slovenských L.? ?Poppová,? ?Hubová,? ?Huba,? ?Záborský,? ?Rajňák,? ?Pántik,? ?Chudík,? ?Kvietik..,? ?a mali sme pondelkové večery? (?divadelné?)?,? ?ktoré v Čechách priam hltali,? ?ale aj športovcov Kačáni,? ?Bubeník,? ?Popluhár,? ?Jajcaj,? ?a veľké kluby Slovan? (?teraz hrá za Slovan? ?jediný Slovák?!!!)?,? ?ČH,? ?veľkých básnikov napr.? ?Válek a jeho báseň Šachy.? ?Nemôžem nespomenúť? ?našich expertov,? ?ktorí pracovali po celom svete,? ?z ekonómov napr.? ?Kovačka,? ?Garaj,? ?z chemikov J.? ?Forsthoffer,? ?atď.? ?Veľa ľudí pracovalo vo svetových organizáciách či už v N.? ?Yorku a či v Ženeve.? ?V Centrále OSN v New Yorku zo Slovenska pracoval J.? ?Mihalik,? ?v Ženeve som pracoval ja a mal na starosti input/output tabuľky ZSSR,? ?USA a Japonska.? ?To je najlepší ekonomický mikroskop a iba na základe neho? ?vidíme do ekonomiky a nie úbohým HDP,? ?ktoré sa preferuje dnes.? ?Ozaj veríte,? ?p.? ?riaditeľka,? ?že obrovské bohatstvo? ?ekonomických väzieb ekonomiky vyjadrí HDP?? ?I/O tabuľka má? ?300? ?riadkov a 300? ?stĺpcov,? ?teoreticky? ?90? ?000? ?čísel.? ?To je vnímanie fungovania ekonomiky?! ?Mal som na starosti aj I/O Belgicka a môžem Vám ukázať koľko chýb som im našiel v tejto? ?ekonomickej báze,? ?lebo mám zviazané svoje vybrané práce v EHK v Ženeve.? ?Vo svetových organizáciách a v OSN iba v Ženeve pracovalo cca? ?50? ?Čechov,? ?boli riaditeľmi sekcií.? ?Naša Vysoká škola poľnohospodárska Nitra,? ?kde sa učilo tropické poľnohospodárstvo,? ?mala krásne údolie v Etiópii,? ?kde učili domácich obrábať pôdu,? ?pestovať plodiny? (?Francúzi ich okradli?)?.? ?Videl som to na vlastné oči.? ?Bol som tam expertom.? ?V Etiópii sme mali aj našich zbrojárov z Dubnice.?

Prácu ekonómov rozoberám v spomenutom článku.? ?Mali sme,? ?pani riaditeľka,? ?excelentných ekonómov Pavlendu,? ?Sojku,? ?Kočtúcha,? ?Ferianca,? ?atď..? ?Veľa ekonómov študovalo v zahraničí,? ?iba z mojej katedry sme študovali v zahraničí dvaja a získali vedecké hodnosti?; ?Ing.? ?Chobot získal? ?vedeckú hodnosť PhD.? ?v USA v roku? ?1973.? ?Na našu katedru prišiel prof.? ?Charnes,? ?svetový ekonometer.? ?Viacero ekonómov boli expertmi ako Laščiak,? ?Kovačka,? ?Garaj.? ?Myslím si,? ?že sa dnes úplne a hriešne zabúda na rok? ?1968.? ?Nedoceňuje sa úloha mnohých,? ?ktorí sa pričinili,? ?že sme sa stali federáciou.? ?Hlavne ekonómov,? ?ako to zistíte z môjho článku,? ?ktorý je v prílohe.? ?Slovenskí ekonómovia po roku? ?1960? ?si uvedomili,? ?že musia najprv preskúmať naše vlastné skúsenosti a len na základe podrobného preštudovania príslušných faktov odporúčať nápravu chýb,? ?zlepšenie fungovania ekonomického systému.? ?Vytvorili? ?vedeckú teóriu? ?a riešili aj jej praktickú aplikáciu v konkrétnych historických podmienkach.? ?V.? ?Pavlenda vo svojom významnom diele? (?kde sú dnešní ekonómovia??) ?Riešenie? ?...to vyjadril takto:? “?No vedec musí mať vždy pocit,? ?že vykonal všetko,? ?aby realizoval svoju osobnú zodpovednosť za vec,? ?za dielo prospešné celej spoločnosti?“?.? ?Mali veľmi úzky kontakt na p.? ?Dubčeka a p.? ?Husáka.? ?Aj preto nemôžem nespomenúť dielo? ?Ekonomická dynamika? ?(1970?) ?od prof.? ?J.? ?Sojku,? ?v ktorom je časť? ?7.3? ?Federalizácia ekonomiky a jej vplyv na ekonomickú rovnováhu? (?ekonomické optimum?)?.? ?Na s.? ?295? ?je jeho model,? ?v ktorom riešil problém? ?optimalizácie mobilných a imobilných zdrojov? ?ekonomiky SR.? ?Na základe výpovednej hodnoty modelu? ?zavádza pojem? ?agresívny ekonomický podsystém,? ?mysliac ekonomiku? ?českých zemí.? ?Sojka hovorí,? ?že do dovtedajšieho systému? (?pred rokom? ?1968?) ?fungovania ekonomiky bolo treba? ?jednoznačne včleniť ďalšie zložky? – ?národné orgány a národné ekonomické oblasti.? ?V diele J.? ?Sojka rozoberal vzťah národných oblastí k systému ako celku.? ?Svoj model z toho dôvodu založil na? ?teórii dekompozície,? ?ktorá umožnila vysvetliť niektoré aktuálne problémy vtedajšej ekonomiky Slovenska.? ?Vďaka p.? ?prof.? ?Laluhovi,? ?ktorý bol predsedom celoškolského výboru strany na VŠE,? ?sa ich konkrétne materiály o federácii dostali priamo do rúk tých najpovolanejších.? ?On napísal aj dielo o? ?p.? ?Dubčekovi.? ?Neviem,? ?prečo nebol v tej diskusii aj on.? ?Všetkých nás vylúčili.? ?Slovenskí ekonómovia skonštruovali? ?ekonomický stroj a vyjadrili ho aj matematicky.? ?Teda vedeli? ?kde a ako.? ?Nie? ?by bolo,? ?bolo by,? ?tak pertraktovaná dvojica slov dnes.? ?Vedeli to povedať pp.? ?Mikloško,? ?Šuster,? ?Kňažko a Weis?? ?Ako viem všetci pracovali a neboli? ?vyhodení zo zamestnania.? ?Ba si užívali.? ?P.? ?Šuster iba funcionárčil,? ?či v strane a či v podnikoch,? ?nebol teda zhrbený nad stolom a nerozmýšľal ako má fungovať? „?ekonomický stroj ekonomiky?“ ?ČSSR a ani ho nenakreslil,? ?bez čoho sa nezaobíde ani ekonómia.

Vážená pani riaditeľka,? ?
postavili sme vážske kaskády,? ?VSŽ,? ?či Gabčíkovo a mali sme takých hrdinov ako p.? ?Binder.? ?A keďže som si po peripetiách,? ?lebo ma vyhodili aj druhýkrát z roboty,? ?zakotvil v poľnohospodárskom výskume,? ?a viem čo dokázalo poľnohospodárstvo,? ?musím Vám napísať,? ?že aj Nemci aj Francúzi sa k nám chodili učiť zavlažovať.? ?Mám list z ministerstva poľnohospodárstva z Francúzka,? ?kde si pýtali viaceré práce našich výskumníkov,? ?hoc boli napísané v slovenčine?!? Pýtali si aj náš model optimalizácie RV a ŽV a závlahových systémov.? ?Keďže som nemohol vycestovať,? ?prišli do Bratislavy na VÚZH,? ?kde sme ich naučili s modelom narábať a dali sme im program vo Fortrane a príklad o veľkosti? ?40? ?rovníc a 52? ?neznámych aj na štítkoch.? ?Ba si chodili odoberať vzorky obilia v máji do Lehníc,? ?naše poloprevádzkové JRD? (?VÚZH mal vlastné pokusné polia v Moste?) ?a zisťovali potenciál úrod,? ?lebo v Lehniciach sme dosahovali úrody pšenice? ?8-9 tha-1.? ?Náš najväčší model,? ?démant ekonomickej reči,? ?pre oblasť Z.? ?Moravce? – ?Vráble mal? ?2200? ?rovníc a cca? ?2500? ?premenných.? ?V roku? ?1988? ?ho SlPK zaradila do plánu,? ?pretože tam bolo? ?11? ?JRD a výstavba závlahového diela takého komplexu bola náročná,? ?pretože riečka Žitava má prietok ako keď vrabec pišká,? ?a tak bolo treba vybudovať dve vodné nádrže v Obyciach a v Hostí.? ?Žiaľ,? ?už sa to nerealizovalo lebo prišla? ?nežná? (?môže byť revolúcia nežná,? ?contradictio in adjecto??)?.? ?Teraz chodí vláda po dedinách a rozdáva eurá.? ?Ako vedia,? ?že je to optimálne čo rozhodli?? ?Poznajú? ?stupeň ekonomického rozvoja regiónu a ako sa zmení ak oni zanechajú ten balík peňazí??

Pani riaditeľka,? ?aj Češi aj Slováci sme mali hrdinov.? ?Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík zabili pri nesmierne heroickej operácii Anthropoid R.? ?Heydricha,? ?tretieho muža Ríše,? ?čo by sa im nepodarilo bez zástupu podporovateľov z radov? „?obyčajných?“ ?ľudí? - ?niekto ich musel kŕmiť,? ?schovávať,? ?starať sa im o zbrane a niekto im musel ukázať,? ?kade Heydrich jazdí.

V tomto duchu musím spomenúť aj Slováka Vavrinca Benedikta z Nedožier,? ?ktorý v roku? ?1603? ?vydal v Prahe priekopnícku a pioniersku prácu Gramatiku českého jazyka.? ?Počas svojho pôsobenia na Morave a v Česku poznal,? ?že Česi nemajú jednotný jazyk,? ?ktorý by ich spájal do homogénneho celku.? ?Používali rôzne nárečia tak,? ?že často si navzájom nerozumeli.? ?Benedikt prechodil mnoho miest Moravy a Česka a tak nečudo,? ?že počas dvoch desiatok rokov získal presvedčenie,? ?že sa v školách musí udomácniť materinský český jazyk,? ?čo bude prvoradou výhodou ich rozvoja? (?samozrejme popri nemeckom a latinskom ako bolo zvykom?)?.

Nemôžem nespomenúť veľkého ekonóma Stiglitza.? „?Jediná cesta,? ?ktorá môže viesť k záchrane našej planéty a civilizácie je podľa J.? ?Stiglitza,? ?bývalého viceprezidenta a aj hlavného ekonóma Svetovej banky,? ?obrodenie histórie,? ?návrat k osvietenectvu a opätovný návrat k rešpektovaniu hodnôt slobody,? ?vzdelania a demokracie?“?.? ?Požičal som si toto tvrdenie,? ?lebo ľudia v Európe,? ?teda aj Slováci,? ?sa musia starostlivo zamyslieť nad svojou blízkou budúcnosťou,? ?aj vďaka? ?1989,? ?aby sme sa netackali.? ?Ako viete,? ?čaká nás Brexit.? ?Prečo?? ?Boli nespokojní,? ?nepoužili sme vedu na riadenie EÚ.? ?Aj riešenie problémov Slovenska sa musí oprieť predovšetkým o ekonomickú vedu,? ?nie o táraniny.? ?Musí isť o vzájomnú výhodnosť v EÚ.

Prof.? ?Ing.? ?Mgr.? ?Jaroslav Husár,? ?CSc.?
Bratislava? ?16/11/2019


2.
označiť príspevok

gabriel pb
   18. 11. 2019, 23:37 avatar
dosť veľký otáznikový programovací jazyk si použil
Súhlasí Kasafran


3.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 11. 2019, 23:58 avatar
(2) Gabriel pb,
ďakujem za upozornenie - stalo sa mi to opäť nevedome. Ale bez otáznikov to dokážeš prečítať, či nie...?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:09,  (103) Ty si proste nemožná, je to názor viacerých ľudí. Ty môžeš byť sympatická, len...
dnes, 10:04,  Už zas vyťahuješ IQ? Mala by si sa držať toho, čomu rozumieš, napríklad čistiace...
dnes, 10:00,  Tým, že sa mení myslenie ľudí smerom k viere polopravdam, tým sa mení i celková klíma na...
dnes, 02:47,  89. a koho súkromné údaje tu vytahujem , yebe ti na tú dutú hlavu ? ze sa pytam . šmírak...
dnes, 02:42,  74. muhahaha ako zákaznik tazko, ked máš prehlad o mzde hajzelbáb *39 s tvojim IQ je to aj...
dnes, 02:25,  "Podľa francúzskeho ekonóma Pikettyho európska integrácia priniesla východným...
dnes, 01:55,  “Kto je slepý, ak nie môj služobník, a kto je taký hluchý ako posol, ktorého posielam?...
dnes, 01:43,  151. tak to niéé, kacírov sused maká v De skoro za styri litre ;) uz to písal
dnes, 01:35,  https://www.ft.com/content/58908dee-9da8-11e9-b8ce-8b459ed04726
dnes, 01:35,  142. jediny kto je tu na drogách si asi ty sám....
dnes, 01:23,  Máme zaužívané merať kvalitu života výkonom ekonomík, minimálnymi, či priemernými...
dnes, 00:57,  Písal som, že aj na východ sa sťahujú západniari, len sa o tom tak nehovorí.
dnes, 00:55,  Tu mi prosím skopíruj, kde som tvrdil, že na východ sa sťahuje viac západniarov. Vyššie...
dnes, 00:52,  Boris MIMO EU !!!!!!!!!!!!!!
dnes, 00:51,  Boris veď v tom článku čo si dal je písané že vydali 1,1 pracovných povolení ľuďom z...
dnes, 00:44,  Nie ja hokejis, to ty nepriznáš, že ani nečítaš, čo píšem. písal som. "Ako...
dnes, 00:43,  142. to sa tyka skupiny pracujúcich ludí do 26 rokov len. nie konkrétnych pracovnych miest. a...
dnes, 00:41,  Bez historických záznamov by sme nevedeli odkiaľ sme prišli, prečo sme tu a aký je...
dnes, 00:37,  Boris treba si všímať realitu. Nepriznáš že si sa mýlil s Poľskom.
dnes, 00:35,  By ste sa mohli nad sebou zamyslieť chlapci. Hľadáte len dôvody, prečo je tu zle a ako je tu...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(62 498 bytes in 0,546 seconds)