Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Očistec neexistuje

10
reakcií
578
prečítaní
Tému 26. júna 2019, 21:39 založil tomas12345.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
05. 02. 2009
10
21. 05. 2019
115
16. 01. 2019
90
29. 03. 2016
10
 
 


1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   26. 6. 2019, 21:39 avatar
Argumenty zástancov očistca :

1) Evanjelium podľa Matúša 12:32
"Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom".

Keďže toto miesto hovorí o odpúšťaní hriechov na druhom svete, nepriamo potvrdzuje učenie Cirkvi o očistci.

Odpoved : Nie nehovorí. častica "ani" neznamená že na druhom svete môže nastať odpustenie hriechov. Zdvojená častica "ani" vyjadruje že je niečo vylúčené a nemôže sa tak stať.

"ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm." Mt 10:10

"Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve." Efez 5:5

Vidíme že častica "ani" vylučuje možnosť že by situácia v nej opísaná mohla nastať. Ak by sme tvrdili opak, potom by sme museli priznať že napríklad taký modloslužobník môže mať dedičstvo v Božom královstve. Písmo však tvrdí niečo iné.
..............................................................................................................................................................................................

2) 1. list Korinťanom 3:15
"Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň."

Podľa RKC "ale tak ako cez ohen" znamená že dotyčný sa síce zachráni, ale cez očistný ohen očistca.

Odpoved : Výraz "ale tak ako cez ohen" je porovnanie, a znázornuje to že niekto síce vstúpi do Božieho královstva, no len s velkým štastím a takpovediac na poslednú chvílu. Inak povedané, velmi štastlivo rovnako štastlivo a naposlednú chvílu ako sa zachráni človek z horiaceho domu.

Ak by sme v danom verší chceli vidieť to že dotyčný jednotlivec sa zachráni skrze očistec verš by musel znieť nejako takto :
"Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale skrze (cez) oheň."

................................................................................................................................................................................
3) Evanjelium podľa Matúša 18: 32 - 34

"A tak si ho pán predvolal a povedal mu: »Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu."

Odpoved : Podobenstvo tu učí o tom že hriešnici budú za svoje hriechy trestaní a to až dovtedy dokým nesplatia svoj dlh. RKC v tomto vidí predobraz očistca, v ktorom tiež budú ludia trestaní až dokial sa nesplatí ich dlh. Treba si ale uvedomiť že toto podobenstvo nemusí znázornovať budúci vek, ale kludne i súčasný vek. Tento verš môže nadväzovať na Lk 12: 58 - 59 v ktorom sa hovorí o súčasnom veku :

!Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia.Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
.....................................................................................................................................................................................

4) V druhej knihe Machabejcov čítame, že statočný Júda poslal do Jeruzalema dvanásť tisíc drachiem striebra, ako obeť za hriechy zomrelých a prebývajúcich v očistci. Je tu výslovne poznamenané: "Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu." (porov. 2 Mak 12, 46)

2 Kniha Machabejcov rovnako ako ostatné knihy Starého zákona (Judita, Tobiáš, 1Mach, Sirachovec) patria medzi apokryfy. Medzi apokryfy patria pre ich teologické i historické rozpory, ale i pre to že Palestínsky židia tieto knihy do svojho kanonu nikdy neprijali. Prijali ich iba Egyptský židia ( odvolávať sa na egyptských židov je rovnaké, ako ked ide človek zistovať modu na Slovensku na základe oblečenia Slovákov na Papua Novej Guinei) a teda len menšina celého židovského národa, ale aj to len dočasne, pretože už po roku 70 ich zo svojho kanonu vyradili. Dalším faktom je to, že kým v Novom zákone boli narážky na 28 kníh z 38 kníh Starého zákona, ani raz nešlo o narážku na žiadnu z hore uvedených kníh, čo je samo o sebe dosť podozrivé.

Neobstojí ani argument že tieto knihy sa nachádzajú v Septuangite z ktorej bolo prevzatých 70% výrokov zo Starého zákona. V Septuangite sa nachádza aj vela kníh ktoré RKC do svojho kanonu neuviedla (pozri (www.christianos.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk. Bud sú v teda Septuangite uvedené všetky možné spisy a to nezávisle od ich kanonícity, alebo RKC zabudla do svojho kanona pridať knihy ktore sa v Septuangite nachádzajú, ale v kanone RKC sa nenachádzajú. Tak či onak, predstavuje to velký rozpor pre RKC.

..........................................................................................................................................................................

Protiargumenti očistca :

Ak by očistec existoval, bola by to velmi doležitá biblická náuka ktorá by bola v Písme spomenutá hned niekolko krát a to priamo a jasne. Súčasne by sa táto výuka dostala ako oficiálne učenie RKC nie až v 12 storočí ale už v prvom storočí! Nič také sa však nedeje, a neexistencia akejkolvek zmienky o Očistci je dôkazom jeho neexistencie.
.....................................................................................................................................................

Aká je historia očistca ?

"Prvý krát sa očistec v tradícii spomína na začiatku 2 storočia v napíse z hrobu Abrecia Hierapolského. avšak očistec ktorý by bol definovaný a zriadený začína existovať až na prelome 12. a 13. storočia, Pápežom je Očistec spomenutý prvýkrát v roku 1254, a to v liste Inocenta IV. A oficiálne bol vyhlásený na Lyonskom koncile v roku 1279" (až tak neskoro).

www.christianos.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


7.
označiť príspevok

Krištof
   27. 6. 2019, 16:45 avatar
Katolícka cirkev o očistci v katechizme:
"1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. ... Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“
1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny, odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“
1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest."
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pozri tiež: blog.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

V tom KKC 1472 je i veta: "Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest."
Pripomína to napr. lotra na kríži vedľa Krista, ktorý sa pred smrťou kajal, takže Kristus mu hneď prisľúbil raj. Otázka je: ide skôr o výnimku z pravidla, alebo o častejší jav? Každopádne netýka sa to všetkých ľudí.

Jedna vec je odpustiť vinu - to je milosť -, vinu, ktorú Boh odpustiť môže, ak človek ľutuje zlo, ale druhá vec - čo s dôsledkami za tie zlé veci? Príklad na vysvetlenie: Niekto z nejakého "zlého" dôvodu (závisť, zlosť, žiarlivosť, pomsta...) podpáli dom nejakej rodine; potom to však ľutuje, takže mu je možné odpustiť morálnu vinu, tj. už sa na neho tak nehneváme, naše vzťahy sa môžu viac-menej udobriť, vďaka milosti; ale ten zničený dom pre tú rodinu sa tým nepostaví do pôvodného stavu. Preto omilostený hriešnik by mal čo najviac prispieť k tomu, aby svoj zlý skutok - a jeho dôsledky - odčinil, aby pomohol tej rodine s bývaním, aby na kompenzáciu vykonal dobré skutky, čo ho niečo stojí (námaha, financie...), čím sa očisťuje. To je akoby ten trest, ten očistec ešte tu na zemi. Ak sa však nesplní, potom očistec ako trest za hriech pokračuje (pre dušu) na druhom svete. Tak sa naplní i spravodlivosť. Niekto by však v rozpore s Písmom mohol uvažovať aj tak, že Boh nemôže odpustiť hriech človeku, ktorý tento hriech oľutuje; že Boh by bol k nemu nemilosrdný a zatratil by ho. Ale to je v rozpore s Písmom o milosrdnom Otcovi a Ježišovi. Boh je však zároveň i spravodlivý, preto očistec má zmysel. Aby sa taký kajúcny hriešnik mohol dostať do Božieho kráľovstva, musí najprv prejsť očistcom, byť najprv očistený (pokiaľ jeho obrátenie nepochádza z mimoriadne vrúcnej lásky, pokory, čím sa akoby hneď očistil).

V Prvom liste Korinťanom 3, 13-15 Pavol uvádza:
"Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň."
Komentár z katol. Biblie: "Oheň, o ktorom je tu reč (i v predchádzajúcich veršoch), sa vzťahuje na Boží súd, ktorým musí prejsť každý. V 15. verši niektorí teológovia vidia implicitné potvrdenie očistca."
a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Moje skôr subjektívne príklady k téme očistca: Matúš 18, 23-35:
"Preto nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i všetko čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen! Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi."

Tu je tiež možný náznak, čo by Boh mohol urobiť tým osobám (dušiam), ktoré na zemi neboli milosrdné k blížnym - "očistec", "dokiaľ nesplatia celú dlžobu". "...nebeské kráľovstvo sa podobá... Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi." Teda namiesto milosti dostanú spravodlivosť - dokial nesplatia dlžobu; žalár, muky, ale keď zaplatia, môžu byť prepustený (očistený) do nebeského kráľovstva. (Porovnaj s Matúš 5, 25-26: "Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera." Vzhľadom na Mt 18,23-35: možno by to tomu človeku Boh mohol urobiť aj nejako ešte na tomto svete; lenže čo keby ten človek zomrel skôr, takže by nestihol zaplatiť tú dlžobu? Žeby to vyriešil očistec duchovnej stránky, duše, čo by prežila smrť tela?

Ďalší môj príklad: Lukáš 12,40-48:
"'Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.' I povedal Mu Peter: 'Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo, a či všetkým?' A Pán odpovedal: 'Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý; ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.'"

Tento text Písma sa zrejme vzťahuje na situáciu konca, po skončení tohto prirodzeného života. Hovorí o druhom príchode Syna človeka, o súde a že niektorí budú bití - možno kvázi očistec. Na jednej strane títo niektorí nebudú zatratení do pekla a na druhej strane nepôjdu ani hneď do neba, hoci dobrí a verní budú hneď odmenení. Niektorí z tých bitých budú bití viac, iní menej, ale žiadne ohnivé jazero či peklo sa tam pre nich neuvádza (na rozdiel od iných miest Písma v súvise s odsúdením do zatratenia). Podla mňa ďalšia možná biblická indícia pre očistec. Hoci je možné to vyložiť aj inak, podobne alebo odlišne


9.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   28. 6. 2019, 00:29 avatar
7

"V tom KKC 1472 je i veta: "Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest."
Pripomína to napr. lotra na kríži vedľa Krista, ktorý sa pred smrťou kajal, takže Kristus mu hneď prisľúbil raj. Otázka je: ide skôr o výnimku z pravidla, alebo o častejší jav? Každopádne netýka sa to všetkých ľudí."

Práveže obrátenie toho človeka mohol byť typickým príkladom pre očistec, pretože ten človek nežil životom akým by mal, no predsa sa ku koncu života obrátil, takže všetko nasvedčovalo tomu že takýto človek mal ísť do očistca, predsa však do neho nešiel ale išiel rovno do neba, čo je další dokaz pre neexistenciu očistca.

............................................................................................................................................

"V Prvom liste Korinťanom 3, 13-15 Pavol uvádza:
"Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň."
Komentár z katol. Biblie: "Oheň, o ktorom je tu reč (i v predchádzajúcich veršoch), sa vzťahuje na Boží súd, ktorým musí prejsť každý. V 15. verši niektorí teológovia vidia implicitné potvrdenie očistca."

Nečítal si moje vysvetlenie na tento verš ? Ukazujem tam že o očistný ohen v očistci sa tam nejedná. Tak sa preto vyjadri priamo k mojej odpovedi.

........................................................................................................................................................

"Vzhľadom na Mt 18,23-35: možno by to tomu človeku Boh mohol urobiť aj nejako ešte na tomto svete; lenže čo keby ten človek zomrel skôr, takže by nestihol zaplatiť tú dlžobu? Žeby to vyriešil očistec duchovnej stránky, duše, čo by prežila smrť tela?"

Tak by zaplatil svoju dlžobu v pekle a po splatení tejto dlžoby by už možno nebol mučení mučitelmi, ale bol by potom mučení po psychickej stránke. V hore uvedenom verši sa píše že bude mučení u mučitelov (fyzicky) dokým nesplatí svoj dlh. Po splatení tohto dlhu v pekle, už možno nebude mučení mučitelmi fyzicky, ale príde do stavu večnej neprítomnosti Boha a teda bude mučení potom po psychickej stránke.

...........................................................................................................................................................

"Tento text Písma sa zrejme vzťahuje na situáciu konca, po skončení tohto prirodzeného života. Hovorí o druhom príchode Syna človeka, o súde a že niektorí budú bití - možno kvázi očistec. Na jednej strane títo niektorí nebudú zatratení do pekla a na druhej strane nepôjdu ani hneď do neba, hoci dobrí a verní budú hneď odmenení. Niektorí z tých bitých budú bití viac, iní menej, ale žiadne ohnivé jazero či peklo sa tam pre nich neuvádza (na rozdiel od iných miest Písma v súvise s odsúdením do zatratenia). Podla mňa ďalšia možná biblická indícia pre očistec. Hoci je možné to vyložiť aj inak, podobne alebo odlišne"

Za to že sa tam neozrejmuje kde presne budú bití ešte neznamená že sa jedná o očistec a nejedná sa o ohnivé jazero. V pekle ale budú ludia rozne trestaní, niektorí viac, iní menej. Nikde sa z tohto verša nedá usúdiť že sa jedná o očistec.


8.
označiť príspevok

Krištof
   27. 6. 2019, 16:59 avatar
"Táto informácia nás však nemá zviesť k domnienke, že očistec bol úplne „vykonštruovaný“ v stredoveku. Kresťania v očisťujúci posmrtný stav verili už oddávna. Cirkev totiž zvykne s konečnou platnosťou sformulovať učenie o nejakej pravde viery v období spochybňovania a napádania daného učenia. ... Rovnako je to aj v prípade očistca - ponúkam niekoľko svedectiev o posmrtnom očisťovaní z obdobia ranej Cirkvi:
1) O modlitbách za zomrelých svedčia nápisy v rímskych katakombách. Viera v očistec sa opiera o túto starodávnu prax.
2) Niektoré najstaršie kresťanské spisy mimo Nového zákona ako napríklad Skutky Pavla a Tekly alebo Mučeníctvo Perpetuy a Felicity spomínajú ustálenú prax kresťanov modlitby za zosnulých.
3) Cirkevný otec Tertulián okolo roku 211 píše, že „kresťania obetujú modlitby a Eucharistiu za zomrelých pri výročiu ich úmrtia.“
4) Svätá Monika (4.storočie) prosila svojho syna Augustína aby po jej smrti za ňu obetoval modlitby a omše.
5) Gregor Nysský (335-396) – „Potom čo duša, ktorá nie je očistená opustí telo, nebude môcť mať účasť na božskom živote, pokiaľ očistný oheň neodstráni všetky škvrny na duši.“
6) Liturgia Jána Zlatoústeho (žil na prelome 4. a 5. storočia) obsahuje túto modlitbu: „Modlíme sa taktiež za odpočinutie duší zomrelých služobníkov Božích a za odpustenie všetkých ich prestúpení, úmyselných aj neúmyselných ...“
7) Pápež Gregor Veľký v 6. storočí svedčil o očistnom ohni vo svojom diele Dialógy: „Treba veriť, že pred posledným súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože Ten, ktorý je Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom. Z tohto výroku sa dá pochopiť, že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom, nazdávame sa totiž, že čo sa odopiera pri jednom hriechu, bude priznané pri inom.“
blog.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

1. Ohľadom tej knihy Machabejcov a celkovo k tomu. KC v Starom zákone má niektoré knihy, ktoré pokladá za inšprirované, ktoré nie sú v palestínskom kánone, ktoré však boli v kánone septuaginty, ale neznamená to nutne, že KC má vo svojom kánone všetky knihy zo septuaginty, nie úplne všetky totiž musela pokladať za inšpirované. A inak ako som už uvádzal podľa katolíckeho zdroja:

"Židia na synode v Jamnii (okolo r. 90 po Kr.) vylúčili zo svojho kánona 7 kníh (Tob, Jud, Bar, Múd, Sir, 1Mak, 2Mak) a časti ďalších dvoch (Est 10,4 – 16,24 a Dan 3,24-90; 13,1 – 14,42).
Čo ich k tomu viedlo? Roku 70 po Kr. v Židovskej vojne bol dobitý Jeruzalem a chrám bol zničený. Pádom Jeruzalema Židia stratili všetko. Obety už v chráme prinášať nemohli a stratili aj svoju samostatnosť. Zo všetkého, čo im pripomínalo slávnu minulosť, zostalo im iba Sväté písmo. Preto všetku svoju energiu vložili do štúdia Písma. Zakladali biblické inštitúty – Rabínske akadémie, kde centrum štúdia bolo Sväté písmo. Pri týchto štúdiách sa nadhadzovali aj otázky, či a ktoré knihy sú Bohom inšpirované. Pochybnosti o posvätnosti kníh stále narastali. Zavádzali sa nové a nové kritériá, ktoré mali preveriť inšpirovanosť jednotlivých kníh. Napokon im zostali kritériá tri.
Ktoré to boli?
1. Podľa rabínov kanonickou mohla byť len tá kniha, ktorá vznikla vo Svätej zemi (Palestíne), teda v zemi, ktorú Boh prisľúbil Jahve Izraelovi.
2. Ďalej kniha musela byť pôvodne napísaná vo svätej reči – t.j. v hebrejčine.
3. Podľa Židov Ezdráš a Nehemiáš uzavreli kánon. Týmto uzavrením vraj vyhasla v Izraeli charizma inšpirácie, čiže Boh už nikomu nič nevnukol na napísanie. Preto kniha, ktorá vznikla po období Ezdráša a Nehemiáša nemohla byť inšpirovaná.
Prečo katolíci rozhodnutie synody v Jamnii neprijali?
1. Preto, lebo kresťania už mali svoju vlastnú náboženskú autoritu ustanovenú samotným Pánom Ježišom – apoštolov. Rozhodnutia synagógy kresťanov nezaväzovali.
2. Preto, lebo dovtedy tieto knihy Židia ako inšpirované prijímali (dosvedčuje to aj grécky preklad Biblie – Septuaginta, Filón Alexandrijský, Jozef Flavius – horlivý študent si o tom dôkazy nájde v skriptách ThDr. Štefana Janegu: „Všeobecný úvod do kníh Starého zákona“."

Čo sa ešte týka tých "apokryfov", ktoré v katolíckom Starom zákone (i v septuaginte) sa nachádzajú (KC ich pokladá za inšpirované), napr. Machabejcov, v nasledujúcom texte aj Mgr. Eva Guldanová z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, teda nie z katolíckej uvádza niektoré veci akoby v prospech katolíckeho chápania:

"...sa ozývali hlasy, ktoré tvrdili, že židovský kánon mal až do synody v Jamnii dve formy – palestínsku a alexandrijskú – a až Jamnia rozhodla o presadení palestínskeho kánonu v židovstve. Septuaginta, preklad Biblie do gréčtiny, ktorá sa používala v židovskej diaspóre v Alexandrii, bola vytvorená pre židovské potreby, pretože židia už nerozumeli hebrejskej reči, no chceli naďalej používať židovské sväté knihy. Jej prekladatelia boli zo židovských kruhov. Septuaginta však obsahovala knihy nad rámec palestínskeho kánonu. Podľa Johna Ernesta Grabeho existoval alexandrijský sanhedrin, ktorý tieto knihy schvaľoval. Usudzuje sa teda, že existoval akýsi alexandrijský kánon kníh, ktoré boli autoritatívne pre židov prinajmenšom v tejto diaspóre. Heinrich Corrodi, ktorý túto teóriu rozvinul, tvrdil, že v samotnej Palestíne boli medzi rôznymi zložkami židovstva uznávané rôzne kánony. Viacerí bádatelia minulého storočia (napr. Albert Sundberg a James A. Sanders) presadzovali pohľad, že židovský kánon bol do synody v Jamnii (okolo roku 90 po Kr.) otvorený (nemal presne definované hranice), obsahoval spisy v hebrejčine, aramejčine aj gréčtine, a v niektorých spoločenstvách jeho časť nazývaná „Spisy“ obsahovala aj apokryfy. Toto tvrdenie dokladajú na základe Septuaginty, ktorá bola v niektorých kruhoch považovaná za inšpirovanú, ako tiež tým, že v kumránskych jaskyniach sa popri Tóre a prorokoch našli tiež ďalšie spisy ... Títo bádatelia ďalej zastávajú stanovisko, že tento otvorený kánon bol Bibliou Ježiša a apoštolov. Rané kresťanstvo si osvojilo knihy, ktoré boli používané v židovstve v dobe jeho zrodu. Marvin E. Tate dospel k záveru, že „cirkevný kánon zachoval skutočnú prax (hoci nie zoradenie) v židovstve pred rokom 70 post (po Kr.) vernejšie ako židovský kánon“.
Na základe tvrdení týchto bádateľov sa zdá, že apokryfné knihy boli súčasťou židovského kánonu (t.j. mali autoritatívne postavenie) prinajmenšom v určitom období a v určitých oblastiach, a tak ich prijala raná cirkev. Ak sa teda reformátori chceli skutočne vrátiť k prameňom a my by sme ich v tom chceli nasledovať, je otázne, či vrátiť sa k židovskému [palestínskemu] kánonu, ako ho poznáme dnes, resp. ako bol známy od jeho uzavretia na konci 1. stor., bola tá najsprávnejšia voľba. ...
V poslednom rade si treba položiť otázku, či kritériá, na základe ktorých sa sformoval židovský kánon, sú pre kresťanov smerodajné a (dostatočne) presvedčivé na to, aby sa držali kánonu Starej zmluvy tak, ako je zachovaný v židovstve [palestínsky kánon]."

"Z kresťanského uhla pohľadu na tieto kritériá a ich relevantnosť pre kresťanov sa vynára niekoľko poznámok. Pre kresťanov prorocký duch pôsobil aj po období vyznačenom v židovstve, prinajmenšom do skončenia novozmluvnej doby. Boh nám svoje posolstvo môže sprostredkovať v akomkoľvek jazyku. Knihy Novej zmluvy boli zapísané v gréčtine, dnes je však zrejmé, že aj niektoré časti Starej zmluvy boli zapísané v aramejčine, ktorá bola okrem iného pravdepodobne Ježišovou rodnou rečou. Medzi súčasnými vedcami sú navyše tiež hlasy, ktoré zastávajú názor, že gréčtina bola prijímaná v 1. stor. bez problémov i v Palestíne. ... Nakoniec dôvod, že niektoré knihy boli odmietnuté, lebo mohli byť prijímané okrem iného aj kresťanmi, samozrejme nemôže byť dôvod relevantný pre kresťanov. Dôvody, pre ktoré sa apokryfné knihy nestali súčasťou židovského kánonu, sa preto zdajú pre kresťanov nedostatočne presvedčivé na to, aby mohli byť aj pre kresťanov určujúcimi. ...
Nevieme na základe čoho došlo v židovstve k presvedčeniu, že doba prorockej inšpirácie skončila v 4.-3. stor. ante [pred Kr.] ani kto (jednotlivec či spoločenstvo), aká autorita, o tejto otázke rozhodol. Kresťanstvo však zjavne považuje za inšpirované aj knihy, ktoré vznikli po tomto období. Takisto je v kresťanstve dlhá tradícia považovať niektoré apokryfné knihy za autoritatívne."
www.fevth.uniba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


10.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   28. 6. 2019, 00:43 avatar
8

"Kresťania v očisťujúci posmrtný stav verili už oddávna."

Velká časť kresťanov verila i v univerzalizmus. Znamenná to teda že univerzalizmus je pravda ?

" Cirkev totiž zvykne s konečnou platnosťou sformulovať učenie o nejakej pravde viery v období spochybňovania a napádania daného učenia. ..."

Lenže takýto postoj je mylný, pretože Cirkev má mat od začiatku platné učenie a nie prisposobovať ho ľudom a politickej situácii v krajine. Z tohto dovodu sa prijala náuka evolucie do RKC, pretože vedci "dokázali" že evolúcia je pravdivá a tak to RKC odrazu prijala. RKC teda prijíma svoje učenie nie na základe Božieho Písma ale na základe ľudí.

Sformulované učenie o očistci Cirkev vykonala až v 12 storočí, a ja sa pýtam, prečo jej trvalo až 12 storočí dokial toto vypracovala? Tebe sa to zdá normálne ? Prečo až v 15 storočí Cirkev začala konať obradné rituály za duše v očistci ?
........................................................................................................................................................................

"1. Ohľadom tej knihy Machabejcov a celkovo k tomu. KC v Starom zákone má niektoré knihy, ktoré pokladá za inšprirované, ktoré nie sú v palestínskom kánone, ktoré však boli v kánone septuaginty, ale neznamená to nutne, že KC má vo svojom kánone všetky knihy zo septuaginty, nie úplne všetky totiž musela pokladať za inšpirované. A inak ako som už uvádzal podľa katolíckeho zdroja:"

Nech sa potom ale KC neodvoláva na to že kniha Machabejcov je inšpirovaná preto lebo sa nachádza v Septuangite, pretože to nie je znova nič iné než zavádzanie !

To či považovali palestínsky židia po určitý čas za kanonické spisy hore uvedené apokryfy je velmi otázne. Známy ktorý sa zaoberá textovou kritikou Starého a Nového zákona o tom napísal stránku christianos.sk . Povedal mi že palestínsky židia tieto apokryfy nikdy do svojho kanonu neprijali. Na svojej stránke to i dokazuje.

Ale kebyže aj pripustíme že aj palestínsky židia ich na chvílu do svojho kanonu prijali, dokazuje to ich kanonickost ? No zrejme nie. Aj RKC prijala po určitu dobu do svojho kanona Petrovu apokalypsu, znamená to teda že Petrova apokalypsa má patriť do kanona ?

A mimochodom stále mi neodpovedáš na moju otázku. Pýtam sa, myslíš si že do kanonu možu patriť knihy ktoré obsahuju teologické i historické rozpory, ako to hore uvedené apokryfy obsahuju ?


2.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 6. 2019, 11:13 avatar
Tvoje "dôkazy" sú iba z Biblie.

To, čomu možno priradiť trebárs aj názov "očistec" existuje nezávisle na nich.3.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   27. 6. 2019, 11:18 avatar
A ako inak by sa mal dokazovať biblický očistec ak nie z Biblie ?
Súhlasí Veľký Kocúr


4.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 6. 2019, 12:43 avatar
Jáj, ty píšeš o Biblickom očistci! Nie o tom skutočnom, ktorým prechádzajú duše po smrti.

Tak to sa ti ospravedlňujem, Biblický očistec naozaj neexistuje.5.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   27. 6. 2019, 13:17 avatar
A aký je to očistec ktorým prechádzajú duše po smrti ?


6.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 6. 2019, 13:19 avatar
5. No veď normálny, očistný. Veď špinavá duša nemôže vojsť do božieho sveta.


11.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 7. 2019, 21:56 avatar
Nazvite si to ako chcete,či je očistec, albo nie je, to nie je v evanjelium, ale je tam napísané: Nevyjdeš odiaľ, pokial nezaplatíš do poslednej mince.
Mne to vychádza, že všetko, čo človek získa neprávom, násilím, musí vrátiť do poslednej mince a o tom je vlastne nádej kresťanov a nie ani preto, že by im malo byť všetko vrátené, ale hlavne, žime tak, aby sme nemuseli nič vraciať.

To je zároveň aj stanovená inteligenčná nula ježišom : Nerobte iným to, čo by bolo nepríjemné vám, keby vám to robili. Lebo nad tým je ježišova inteligencia a pod tým inteligencia toho druhého. A keby neexistovala druhá polovica tejto vety, tak tu máme raj.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:28,  132. tak ako ty si váziš a si rád ze som darovala bezdákovi prachy . lebo tebe ide o pomoc...
dnes, 01:21,  2, ...... https://upload.emefka.sk/posts/new/img1/61/12/86112.png *39*13...
dnes, 01:09,  2, .... Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc,...
dnes, 01:05,  Myslím si, že až moc konkrétne, jak kretén. *13*13
dnes, 01:03,  69. tak ti napíšem konkrétne . keby ti šlo naozaj o dobrú vec ( v tomto prip. o bezdomovcov)...
dnes, 00:57,  Myslíš so snobmi, so spamermi, s buržujmi? Áno, mám.
dnes, 00:56,  Nekonkrétna veta je veta bez významu.
dnes, 00:53,  2, ..... niekto by ale mohol povedať, že to Bibliou predpovedané "odpadnutie" a...
dnes, 00:48,  66. Lemmy, tu je názorná ukázka ako ti zálezí na bezdomovcoch . okydavat ludí ktorí pomohli
dnes, 00:47,  53. Lemmy, ty máš nejaky mentálny problém?
dnes, 00:45,  Nesťažujem sa, ale ani neklamem ako Bižutéria alebo Zuzka. Žobráci nemajú radi falošnice.
dnes, 00:44,  Vyhrážaš sa mu ?
dnes, 00:43,  Na čo sa sťažuješ. .. môžeš sa mať aj horšie. ..
dnes, 00:42,  Veď to aj je bižutéria a si myslela, že ju neodhalíme.
dnes, 00:42,  Zarátal som aj prvé odvody.
dnes, 00:41,  Zuzka, nehnevaj sa, ale prejavuješ sa tu ako falošnica Bižutéria.
dnes, 00:40,  Ja za dva litre by som zamestnal dvoch, ale bižutéria ojebuje, to je zjavné.
dnes, 00:40,  Nenadávaj tu toľko, dobre?
dnes, 00:39,  Ja za 2 000 € by som žobráka zamestnal natrvalo, aj keby len pásol kravy.
dnes, 00:38,  No jemu mu ako mu sa musí ak byť sa musí.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je ako pohár a je iba na tebe čím si ho naplníš. Aj tak si to nakoniec vypiješ sám.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(100 155 bytes in 0,212 seconds)