Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Obhajoba RKC - KC

17
reakcií
771
prečítaní
Tému 10. marca 2021, 09:30 založil RealitaABC.

podobné témy:1.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   10. 3. 2021, 09:30 avatar
KC nemá právo sa obhajovať a bagatelizovať všetko to, čo pácha a napáchala v celých svojich dejinách a to tým, že poukazuje na ostatných mimo KC. Prečo nemá právo? Je to z jednoduchého dôvodu. No a tým dôvodom je veľmi závažná vec, ktorá ako jediná a to na čele s pápežom o sebe vyhlasuje. Pritom ostatné cirkvi mimo KC nazýva : bludári, heretici, kacíri, odpadlíci , úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých prekliala a prekliatia neodvolala.

Ak KC o sebe vyhlási:

1. Že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev a táto Cirkev existuje jedine v Katolíckej cirkvi
2. Že jedine v KC sú prítomné všetky zložky ustanovené Kristom a jedine v nej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.
3. No a je riadená pápežom, ako zástupcom Krista – Boha na zemi

Ak KC takúto závažnú vec o sebe vyhlásuje, tak sa predsa očakáva, že aj jej ovocie by malo byť v súlade s tým, čo o sebe vyhlasuje a to nezávisle na tom, aký je svet a cirkvi mimo KC o ktorých tvrdí, že sú horší, ako pohania. To by sa malo prejaviť na dobrom ovocí KC a teda v nasledovaní Krista.

Ak Kristus učí – kto ide mečom, od meča zahynie. Tak KC činí opak toho a inicializuje križiacke vojny. Ak Kristus učí - milovať aj svojich nepriateľov, tak KC činí opak toho a prenasledovala, zabíjala, upaľovala svojich nepriateľov a to v mene toho Boha, ktorý povedal nezabiješ. Ak Kristus vystríha pred mamonom a hromadením bohatstva, tak KC zasa činí opak toho a nahromadila si bohatstva nevyčísliteľnej hodnoty. No a takto môžeme pokračovať.

Ak Kristus povedal, že po ovocí ich poznáme a teda tá, ktorá o sebe vyhlasuje, aká je výnimočná, jediná pravá, ktorú vraj ako jedinú viditeľnú ustanovil Kristus a súčasne je ovocie je zlé až odporné, tak to znamená len jedno, že to, čo o sebe vyhlasuje táto cirkev, nie je pravdou a týmto ovocím potupuje Krista. Túto skutočnosť umocňuje ešte aj to, že obhajuje a bagatelizuje svoje zlé ovocie tým, že poukazuje na tých o ktorých tvrdí, že sú odpadlíci, bludári, heretici, kacíri, úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých sama prekliala a prekliatia neodvolala. Nie je to divné?

Tak prečo sa porovnáva s tými odpadlíkmi, keď o sebe tvrdí, že jedine v KC je cirkev Kristova? Ako sa môže to, ktoré o sebe vyhlasuje, že je jediné pravdivé, obhajovať tým, že aj ti o ktorých tvrdí, že sú horší, ako pohania tak majú vraj nejaké tie smietka v oku. Ani jedna z reformovaných o sebe netvrdí, že je JEDINÁ pravá v ktorej je cirkev Kristova a teda, že je celým telom Kristovým a nazývajú sa navzájom bratia a setry v Kristu. Ako vidíme, tak sa nenazývajú navzájom nejaký oddelení bratia. Jedine KC o sebe toto pokrytecky vyhlasuje, že je jediná pravá v ktorej je cirkev Kristová , no podľa ovocia vieme, že je to klamstvo.

Tak ako sa s nimi môže porovnávať a poukazovať na to, že aj oni majú smietka v oku, keď tá, ktorá o sebe tvrdí pred ľuďmi, že je ustanovená Kristom, tak má v oku celý les? Nech najprv vyklčuje ten les a nech sa prestane hrať na jedinú pravú, v ktorej je cirkev Kristova a nech činí pokánie a zruší úrad pápeža o čom pochybujem, lebo učenie je semenom stromu a zo zlého semena vyrastie jedine zlý strom. No a zlý strom nemôže niesť dobré ovocie.

No a práve tá, ktorá na čele s pápežom takéto niečo o sebe vyhlasuje a teda by podľa toho mala ísť príkladom v nasledovaní Krista, tak práve tá má ruky od krvi a prenasledovania tých, ktorí sa narodili z Boha, pálila Biblie, je plná modlárstva, hromadenia majetku, ktorý je nevyčísliteľný, plná pompéznosti, smilstva, márnych tradícii a ohavností všetkého druhu sa chce obhajovať tým, že poukáže na smietka v očiach tých, ktorých považuje za odpadlíkov? Nie je to divné?


2.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 09:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Krištof
   10. 3. 2021, 09:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   12. 3. 2021, 10:07 avatar
3 Krištof

Každá cirkev tvrdí, že učí pravdivo, ináč by žiadna nemohla existovať, ak by tvrdila, že je nejaká falošná.

No je rozdiel, ak niekto vyhlasuje, že práve tá s názvom XY je tá JEDINÁ pravá a je teda celým telom Kristovým a ostatných nazýva oddelení bratia - teda sú vraj mimo tela Kristovho. A považuje ostatných mimo KC, ako bludárov, heretikov, že sú horší, ako pohania a ktorých prekliala.

No a je rozdiel, ak niekto tvrdí, že mnohé cirkvi, ktorí v pravde vyznávajú Krista, patria do tela Kristovho a teda, ak sa podriaďujú jednej hlave a tou je Kristus - Slovo Božie. Nazývajú sa bratia a sestry v Kristu a nie oddelení. To je tá pre nás viditeľná všeobecná cirkev Kristova, ktorú tvoria všetky zbory, cirkvi, cirkvičky, cirkevné spoločenstvá a aj mnohí mimo nich, ktorí vyznávajú Krista v pravde. No a práve v nich je neviditeľná cirkev Kristova, ktorú vidí jedine Boh a ktorá sa ukáže v plnej svoje nádhere pri príchode Krista. Teda tú neviditeľnú cirkev Kristovu netvoria celé cirkevné spoločenstvá, ale jednotlivci z týchto cirkevných spoločenstiev aj mimo nich, ktorí majú znovuzrodené srdcia a v ktorých kraľuje Boh svojím živým Slovom - Duchom. Kto presne to je vie jedine Boh.

Cirkev, ktorá sa nepodriaďuje jednej hlave, ktorou je Kristus a má svoju vlastnú hlavu namiesto Krista - pápeža, tak nepatrí do tela Kristovho. Je to ako nádor, ktorý nepatrí do tela a nepodriaďuje sa jednej hlave. Preto sa vyreže a vyhodí! No a Boh má presný skalpel.

Prečo RKC nazýva ostatných z reformovaných cirkví oddelení, ak sa oni navzájom nazývajú bratia a sestry v Kristu a nikoho ani nenapadne sa navzájom prekliať a nazývať sa oddelení. Ak RKC ostatných nazýva oddelení bratia, tak seba pokladá, za tú jedinú pravú, teda celé telo Kristove.

Nech pápež vystúpi a zriekne sa titulu – zástupca Krista – Boha na zemi a zruší pápežský úrad, lebo iba Kristus je hlavou svojej cirkvi. Nech rozpustí to prebujnené kňazstvo, lebo každý vykúpený je kňazom Boha. Nech prestanú s predávaním spásy, lebo spása je jedine z milosti skrze vieru. Nech rozdá nevyčísliteľný majetok KC medzi chudobných a nech činí pokánie, lebo Kristus vystríha pred mamonom. Nech vyhlási, že všetci cirkvi sú všeobecná cirkev, ktorí majú jedinú hlavu – Krista. Potom nie je potrebný žiadny druh konverzie a aj reformované cirkvi a zbory, budú patriť k takejto všeobecnej cirkvi v ktorej je neviditeľná cirkev Kristova. Urobí to? Nie, nikdy to neurobí!

V cirkvách vzišlých z reformácie sa navzájom nazývame bratia a sestry v Kristu. Ak niekto prejde z jednej do druhej v ktorej je to isté jadro evanjelia Ježiša Krista, tak sa nič nedeje. Sú medzi reformovanými cirkvami nejaké tie odlišnosti, ktoré nie sú podstatné pre spásu, ak teda evanjelium, ktoré dáva život, je v jadre to isté.

RKC nás nazýva oddelení bratia a sestry. To je divné, nakoľko nás prekliala a prekliatie neodvolala. Písmo nás vyzýva - milujte sa navzájom. Ak je evanjelium KC a reformovaných cirkví a zborov to isté a spása by potom bola aj mimo takúto KC, tak prečo preklína svojich oddelených bratov a sestry? Tak prečo by oddelení bratia nemohli byť spasení aj mimo takúto KC s hlavou pápežom? Aha, lebo učí, že iba v rámci jedinej pravej KC na čele s pápežom je spása, lebo iba tam je cirkev Kristova.

To znamená, len jedno, že KC má iné evanjelium, ináč by jej to bolo jedno, kto kde odišiel. Lenže KC to nie je jedno, pretože nás prekliala, no a súčasne nás úlisne nazýva - oddelení bratia a sestry, lebo sme vraj odišli.

A čo keď tí, ktorí videli, že RKC zišla z cesty, ktorou je Kristus a začala seba chápať, ako jedinú pravú - celé telo Kristove s hlavou pápežom, tak čo keď oni ostali v Kristu a RKC ich práve za to, že neuznali pápeža, ako námestníka Krista – Boha na zemi za to prekliala, lebo nenasledovali cestu antikrista. Oni neodišli od Krista, ale keď sa menila podstata RKC, keď sa povýšila a to na celé telo Kristove, vytvorila si vlastnú hlavu namiesto Krista - pápeža a zišla z cesty, ktorou je Kristus, tak odišli od takej KC. No a tí, ktorým vyhovuje očistec namiesto Krista, tak ostali v tej takzv. KC na čele s pápežom.

RKC ako všeobecnú cirkev vidí jedine tie cirkvi, ktoré uznávajú pápeža, ako svoju hlavu a teda ako zástupcu Krista – Boha na zemi a teda kde sú vraj prítomné všetky zložky ustanovené Kristom. RKC seba vidí, ako jedinú pravú a vraj iba tam je cirkev Kristova.

Tento viditeľný obraz všeobecnej cirkvi RKC zneužila a sama sa nazvala všeobecnou s hlavou pápežom, ako námestníkom Krista – Boha na zemi. No a vyhlásila, že iba v nej je cirkev Kristova. Vraj zachováva historickú kontinuitu, no a rozkol, reformácia narušila túto kontinuitu, pričom vznikla rana, ktorá dodnes bráni KC v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.

Mohol by si sa opýtať nejakého katolíckeho kňaza, že ak je cirkev Kristova jedine vo vnútri takejto viditeľnej KC na čele s pápežom, tak je viditeľná, alebo je neviditeľná? Ak je viditeľná, tak kde je a kto všetko ju tvorí v rámci KC. Ak ti nedokáže povedať kde sa nachádza vo vnútri KC a kto všetko ju tvorí, tak prečo RKC učí, že je cirkev Kristova viditeľná? Ak je neviditeľná, no viditeľná jedine z Božieho pohľadu, tak prečo by nemohla byť aj mimo takejto KC?


4.
označiť príspevok

RKCRKC
   10. 3. 2021, 10:01 avatar
RKC je jedina cirkev, ktora za nieco stoji !


5.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 3. 2021, 10:12 avatar
Tož určite je veľa ľudí, ktorým RKC plne vyhovuje.


6.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 10:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

RKCRKC
   10. 3. 2021, 10:54 avatar
to povie sektar a odpadlik.....


8.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

RKCRKC
   10. 3. 2021, 11:00 avatar
tebe mam napisat ? nemas Bibliu ?


10.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 11:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

RKCRKC
   10. 3. 2021, 11:08 avatar
pisem len pravdu o tebe.....alebo ta niekto nasilu donutil vstupit do sekty ?


13.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Starý chren muž
   10. 3. 2021, 11:30 avatar
Mária urobila to, že vynosila pána Ježiša, Božieho Syna, porodila ho a vychovala až do dospelosti.
Súhlasí ondrej61


17.
označiť príspevok

Starý chren muž
   10. 3. 2021, 11:40 avatar
Neskôr, keď Ježiš začal vyučovať a uzdravovať, tak ho nasledovala, ako jeho matka, ale aj učeníčka. Po vyliatí Svätého ducha na Letničie sa stala kresťankou.
Súhlasí ondrej61


11.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 11:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

RKCRKC
   10. 3. 2021, 11:13 avatar
a preco si nepoznal Jezisa v rkc ?


15.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 3. 2021, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 22:06,  *13 boľševík chce vedieť charakteristiky boľševíka...... Ja fašistom z princípu...
včera, 21:10,  Shagara ako zdúchol ked dostal argument na ktorý nevie odpovedať... to je typický on......
včera, 19:37,  A už to frči na plne obrátky milí voliči Fica, stači sledovať*23*23*23*23
včera, 19:32,  Satan posvatí SATANA
včera, 18:47,  Ano Kirill bežne príde posvätit raketu SATAN a bežne sľubuje odpustenie všetkých hriechov...
včera, 18:43,  Alexander Dugin sa dostal do povedomia doma i v zahraničí vďaka krajne pravicovým...
včera, 18:42,  Pane bože, daj aby sa tomu koksu nič nestalo, slubujeme, že už nikdy nebudeme viac hrešiť a...
včera, 18:37,  rarasko68 že by bol zrovna Danko silný pastier si nemyslím . Keby sa všetky ruskom...
včera, 18:33,  rarasko68 neonacistická scena a konspi scena má túto bolševícku máničku za boha . 14 % je...
včera, 18:30,  Alebo sa mýlim?
včera, 18:29,  A nič s tým nedokážeurobiť... 14% ? ok. Ale to bolo do volieb. Potom sa stádo pridá k...
včera, 18:28,  qwert Prigožin nebol žiaden svätec . Iba ožran a feťak na kokaíne rovnako ako celá tá...
včera, 18:26,  Osvietený: Harabina neberie už nikto vážne, ani Fico, ani opozícia. On je politická...
včera, 18:18,  Formálne sa má početnosť (armády) zvýšiť o 170.000 ľudí, ale s ohľadom na výšku...
včera, 18:10,  Takých potrebuje Putin, a nie ako Prigožin, ťo mu tam jačal ako pavián Svatý Kirill bol...
včera, 18:01,  Záporožská elektráreň na Ukrajine bola dnes v noci na pokraji jadrovej nehody...
včera, 17:49,  Ruská pravoslávna cirkev sľubuje vojakom odpustenie všetkých hriechov v prípade, že...
včera, 17:32,  kntsz ano havran sa snaží chviľkami naznačiť respektíve nás ba i sám seba oklamať , že...
včera, 16:35,  Tak havran je aj harabínovec ? *57 Ako krásne to všetko do seba zapadá...... Celý problém...
včera, 16:20,  rarasko68 to nie je pravda . Stále škodí a pomocou dezinfowebov sa snaží ako vlastizradca...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Za svoje skúsenosti musíme v živote platiť. Ak máme šťastie, dostaneme zľavu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(86 712 bytes in 0,196 seconds)