Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

30
reakcií
184
prečítaní
Tému 21. septembra 2020, 19:24 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   21. 9. 2020, 19:24 avatar
O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

Je treba si priznať, že sami na seba sa pozeráme vždy oveľa zhovievavejšie, ako na iných. Že sa vždy vnímame v lepšom svetle a máme tendenciu ospravedlniť u seba to, čo by sme neospravedlnili u iných. Že si prispôsobujeme realitu tak, ako nám to osobne najlepšie vyhovuje. Ješitnosť, samoľúbosť a domýšľavosť tvoria určitú prirodzenú súčasť nášho ega. A nie len nášho ega, ale aj ega iných ľudí! Ega celého ľudstva!

Ak si však ľudia nie sú tejto vlastnej tendencie vedomí, ak si to nepriznávajú, ak s tým nebojujú, absolútne tomu prepadajú a stávajú obeťami svojej ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti. Nimi ovládaný jedinec už potom nie je schopný vnímať skutočnú realitu, pretože ju vidí akoby v krivom zrkadle. Preto dotyčný nežije v realite pravej, ale v realite nepravej a skrivenej, prispôsobenej svojmu vlastnému pokriveniu. A to je cesta do skazy a do nešťastia.

Ale aby sme len neteoretizovali, pozrime sa, čo tento stav spôsobil v dejinách a čo spôsobuje v súčasnosti.

Už v dobe príchodu Ježiša Krista boli ľudia tak výrazne postihnutí ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a s nimi spojenou pýchou, že ani Kristus, prichádzajúci priamo od Stvoriteľa, nedokázal splniť ich nároky. Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný Mesiáš vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť. Ľudia žili v tomto smere vo svojich vlastných predstavách a neboli schopní vnímať realitu takú, aká v skutočnosti bola. A pretože sa Kristus, ako pravý Mesiáš, nezhodoval s ich vlastnou predstavou Mesiáša, zavraždili ho! Vražda Syna Stvoriteľa bola dôsledkom ľudskej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a nimi vytvorených predstáv a nárokov na Spasiteľa, ktoré nebol schopný naplniť ani samotný Spasiteľ. Takúto, samoľúbo vysokú mienku, má o sebe ľudstvo!

Ale pôsobenie skazonosnej ješitnosti neskončilo ani po smrti Krista! Naopak, plne sa prejavilo aj u jeho vlastných stúpencov a nasledovníkov! Tí totiž chceli tiež vidieť Krista iného, než v skutočnosti bol. Chceli v ňom vidieť zázračnú bytosť, stojacu nad prírodnými zákonmi. Nechceli v ňom vidieť obyčajného človeka, ktorý sa narodil na zemi ako človek, žil a pôsobil ako človek a ako človek aj zomrel. Ľudia nechceli prijať, že práve v tomto spočívala obrovská obeť Božieho Syna, ktorý vstúpil dobrovoľne do fyzického tela, a tým sa dobrovoľne podrobil všetkým fyzikálnym a prírodným zákonom, vládnucim na zemi.

Stúpenci a nasledovníci Krista boli postihnutí ješitnosťou do takej miery, že odmietli považovať poslanie Spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol Slovo Pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol Slovo Pravdy, aby nám v ňom ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse. Aby sme mohli dospieť k mieru plnému životu na zemi, a po svojom odchode zo zeme do kráľovstva nebeského.

Ľudská ješitnosť potrebovala niečo viac! A preto urobila z vraždy Mesiáša na kríži čosi úplne iné, než to v skutočnosti bolo. Zo surovej vraždy Syna Stvoriteľa, ktorá bola reálnym odmietnutím osoby a učenia Ježiša Krista, urobila plánovaný akt spásy. Zo vzbury voči Stvoriteľovi a z vraždy jeho Syna urobila ľudská ješitnosť Boží zámer, prostredníctvom ktorého boli samoľúbi a domýšľaví pozemskí ľudia spasení. Takáto, ich ješitnosti dokonale vyhovujúca, nepochopiteľná obeť Krista im bola oveľa bližšia, ako skutočná, prostá a jednoduchá pravda, že človek môže byť spasený iba tým, že jedná a myslí v súlade s učením Božieho Syna. Takýmto katastrofálnym spôsobom kriví ľudská ješitnosť vnímanie skutočnej reality!

A poďme ďalej a priblížme sa trochu viac k našej súčasnosti. V evanjeliách je zaznamenané, že učeníci mnohokrát správne nechápali, čo im Ježiš hovoril, nad čím si on často povzdychol: „Ešte aj vy ma nechápete?“ A preto tiež často učeníkom v ústraní vykladal správny význam svojich slov.

Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je následkom ich duchovnej nezrelosti, a tá je zase následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. Kvôli tomu nemohol Pán ľuďom zvestovať všetko, čo im zvestovať chcel. Preto povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

Ježiš teda zasľúbil a zvestoval príchod pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý príde v dobe, kedy bude ľudstvo natoľko duchovne zrelé, že bude môcť pochopiť plnú Pravdu.

A toto zasľúbenie sa stalo realitou, pretože Duch Pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im čo je spravodlivosť, čo súd a prečo súd prichádza. Sprostredkoval im celú Pravdu v jej komplexnosti a celistvosti.

Avšak aj Duch Pravdy a jeho dielo narazilo na zemi na starú známu ľudskú ješitnosť, domýšľavosť a samoľúbosť, ktoré chcú všetko vedieť lepšie, a ktoré ignorovali Posolstvo Ducha Pravdy práve pre svoju neschopnosť vnímať realitu takú, aká je, pretože nekorešponduje s ich vlastnými, ješitnými predstavami o realite. A preto bolo dielo Ducha Pravdy a jeho osoba podrobené morálnej vražde a odsúdeniu.

A teraz sa dostávame už k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Dostávame sa k žatve, k ovociu a k dôsledkom, ktorý takýto prístup ľudí k Posolstvám zo Svetla nevyhnutne prináša. Ľudstvu prichádza účet za vraždu Syna Božieho! Prichádza mu účet za morálnu vraždu Ducha Pravdy a ignorovanie jeho Posolstva! Prichádza mu účet za život, odtrhnutý od Vôle Najvyššieho, manifestovanej v Ježišovom Slove a v Posolstve Ducha Pravdy! Preto sa ľudstvo dostáva do fázy, kedy naň začínajú dopadať najrozličnejšie údery, ktorých účelom je otriasť jeho ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a pýchou, aby sa konečne zbavilo tohoto pokrivenia duše a mysle, a začalo sa pozerať na realitu jasným zrakom.

Prvá svetová vojna a druhá svetová vojna boli apokalyptické svetové vojnové konflikty, aké naša civilizácia dovtedy nepoznala. Čoraz viacej sa množia prírodné katastrofy a prírodné anomálie. Hromadia sa najrozličnejšie predpovede apokalyptického diania, ktorému má byť naša civilizácia vystavená.

Ale mnohí, v snahe zľahčovať tieto skutočnosti hovoria, že všetko toto tu už predsa bolo, že sa nič mimoriadneho nedeje, a že sa všetko len v rôznych obmenách stále opakuje.

Áno, všetko už síce bolo, ale nikdy nie tak zhustené a skoncentrované, ako v súčasnosti. Ja osobne si napríklad spomínam na minulé leto, kedy panovali extrémne horúčavy. V rozhlase vtedy každých pár po sebe idúcich dní hovorili, že boli zaznamenané teplotné rekordy, najvyššie od začiatku meraní, čiže najvyššie za sto rokov. Avšak tieto rekordy, aj v rôznych iných oblastiach prírodného diania, už neprichádzajú raz za sto rokov ako v minulosti, ale prichádzajú v rozpätí niekoľkých rokov, alebo dokonca mesiacov, či týždňov. V rozpätí niekoľkých rokov prichádza sto ročná, alebo tisícročná voda, alebo enormné horúčavy a podobne.

Áno, všetko toto tu už bolo, ale nie je možné si nevšimnúť, ako sa to všetko v dnešnej dobe neuveriteľne časovo zhusťuje.

A všetkým slepým, hluchým a pochybovačným mohla už dávno otvoriť oči rana, ktorú zasadil nášmu svetu koronavírus. Udrelo to ako blesk z jasného neba a dokonale to otriaslo celou našou civilizáciou. Milióny ľudí boli vytrhnuté z bežného fungovania a zahnané do karantény, aby premýšľali o tom, čo sa to vlastne deje a k čomu to smeruje. Aby v tom všetkom spoznali výstražne zdvihnutý prst Boží! Aby v tom spoznali jeho zásah, ktorý ich má prebudiť z ich ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti! Zásah, ktorý ich má prebudiť z ich smrteľného duchovného spánku, aby ešte včas nastúpili cestu k vlastnému hodnotovému obratu, a aby sa duchovne obrodili. Aby utrpenie, bolesť a smrť, ktoré v súčasnej koronavírusovej kríze postihli desaťtisíce, napokon nemuseli prísť až k nim samotným, a ľadovo chladnou ruku ich zovrieť okolo ich vlastného krku.

Svetové dianie dosahuje bodu smrteľnej vážnosti a Stvoriteľ chce, aby táto vážnosť bola ľuďmi poznaná! Stvoriteľ chce, aby už ľudia konečne duchovne precitli, a aby s najhlbšou vážnosťou siahli po Slove Ježiša Krista a po Posolstve Grálu od Ducha Pravdy, a svojim životom a myslením ich premenili v čin. Lebo Stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo, a nie tú paródiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, materializme a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo doposiaľ a ničilo všetko okolo seba.

Varujme sa preto ako smrteľného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a pýchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach, a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite. Ale len dovtedy, kým napokon na nás s plnou váhou nedopadne skutočná realita Ducha s jej železnou Spravodlivosťou, a ako duchovne mŕtvych, a preto vo stvorení nepotrebných, nás definitívne zničí.

vaznost-doby.bloger.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:36 avatar
Spolupráca s materskou škôlkou ruskej dezinfo žumpy robota Sarvasa . Cez ježiška do Ruska


3.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:37 avatar
Toto píše Miriam Studeničová
O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

studenicova.blog.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:38 avatar
Toto píše johanides
johanides.blog.pravda.sk

O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách!

johanides.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:39 avatar
Ivan Holek na Kočnerovo ruských hlavných správach píše zase toto

O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

                        

blog.hlavnespravy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:42 avatar
A tak nám náš robot z Petrohradu zaprasuje XY fake učtami internet    

Ani v jednej diskusii nikdy nenapísal ani len slovko . Ani nemohol lebo je robot . Či je Studeničová , Johan či Holek atd.


9.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 9. 2020, 19:52 avatar
A ty S.I.S karik nemas na to dosah to je ale tragedia mne sa clanky od ruskeho robota celkom pacia.  
Súhlasí 0svietení


7.
označiť príspevok

hokejis muž
   21. 9. 2020, 19:43 avatar
Edo predpovedz zasa niečo, Saganov zelený dres ti nevyšiel, ale ved u teba je to bežné že si mimo
Súhlasí 0svietení


8.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 9. 2020, 19:47 avatar
Ale možno mu vyjde aspoň to, že Kotlebu odsúdia za tie finančné dary. Lebo ak ani to nie, tak už potom neviem
Súhlasí 0svietení


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 19:56 avatar
era u Kotlebu je to uplne jasné ba už i dátum 12 oktober 2020 .

Odhadujem že dostane 1488 dní od 4 - 8 rokov to tak nejako ukazuje .

Dnes s tým vystrčeným nosom si troška i poplakal pred sudom .

Po tom ako sudkyňa sabova vytiahla ešte uviedla, že Kotlebovu cestu nechala preveriť a vypýtala si správu z parlamentu aj z úradu verejného zdravotníctva. Zistila vraj, že nešlo o služobnú cestu, ale len dovolenku.

Vraj chce ešte rozprávať 3 hodiny . Tak 12 oktobra bude mať možnosť        

Nuž aspoň si tam pohajluje romsky spoluväzni ho tam vytrenujú


11.
označiť príspevok

peter67 muž
   21. 9. 2020, 19:57 avatar
..a na dôvažok v poslednom prieskume mal 8,8 %!!!! Tu už je iný, sofistikovanejší fašista, takto verejne to prezentovať.      
Súhlasí 0svietení, -era-


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 20:04 avatar
Uvidíme ako tie čísla ohodnotí súd . Budem to plne rešpektovať a osobodenie voccu   


14.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 9. 2020, 20:12 avatar
Veď tak treba. Rozhodnutie súdu treba rešpektovať - tak, ako treba rešpektovať, že Alenka Zsuzsová je v kauze Kuciaka nevinná.
Súhlasí 0svietení


12.
označiť príspevok

hokejis muž
   21. 9. 2020, 20:03 avatar
Edo aj so Saganom ti to bolo jasné
Súhlasí 0svietení


15.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 9. 2020, 20:13 avatar
Za dar a populizmus žial Kotlebu neodsudia ale neonacistickú symboliku určite ako a konečne


16.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 9. 2020, 20:14 avatar
Fandím ti, aby ti aspoň táto jedna predpoveď konečne vyšla.
Súhlasí 0svietení


17.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 06:42 avatar
1488hrmenych tak bol ten olokaust alebo nebol


20.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   22. 9. 2020, 06:48 avatar
ale bol a ty to dore vieš satane.....


18.
označiť príspevok

ninka
   22. 9. 2020, 06:47 avatar


19.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 06:48 avatar
Podla mna nebol ja o nom neviem a moj kamos Igor robi 17 rokov v OLO a tiez si na ziadny olokaust nespomina. Tak asi nebol.


21.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   22. 9. 2020, 06:50 avatar
prečo nenapíšeš holokaust?.....satane?.....žeby schvalne?


22.
označiť príspevok

ninka
   22. 9. 2020, 06:53 avatar
lebo provokuje
Súhlasí ondrej61


25.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   22. 9. 2020, 06:56 avatar
ano provokuje..a velmi cielavedome....takí su najhorší....Popierať cielavedome holokaust je už vrchol.....to už nie sú ludia ale špinave zvieratá.....Sorry za uprimnosť....


23.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 06:53 avatar
Zato si velmi dobre spominam
V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor
na niečo, o čom sa nám ani nesnívalo. Boli sme naivní.

Postupne ste za 23 rokov:

rozkradli a rozpredali všetko to, čo generácie Slovákov pracne budovali spoločne s bratmi Čechmi;
oklamali ste nás tzv.kupónovou privatizáciou;
obsadili ste si všetky miesta svojimi stranníkmi a začali ste nám hrať divadlo;
striedali ste sa vo vládach a stále ste len sľubovali, že už bude lepšie, len aby sme si uťahovali opasky, kým vy ste od rozkoše nevedeli, na čo ešte by ste míňali peniaze, ktoré ste nakradli;
vtiahli ste sem zahraničných investorov, vytvorili ste im skvelé podmienky a našich podnikateľov ste postupne zlikvidovali;
prijímali ste si zákony hlavne pre svoje potreby, aby ste pri každej krádeži alebo objavenej zločinnosti mohli povedať, že to všetko bolo v súlade so zákonmi tejto krajiny;
aby ste si boli istí, že sa vám nič nestane, kompletne ste si obsadili súdnictvo, prokuratúru a políciu;
dovolili ste, aby sa na pulty predajní dostali nezdravé potraviny – odpad, ktorý by
vo „vyspelých“ krajinách ľudia nekupovali;
z dôchodcov ste urobili žobrákov;
zničili ste naše poľnohospodárstvo a stali sme sa potravinovo závislou krajinou;
zdravotníctvo ste dostali na kolená a na jeho žalostnú úroveň doplácajú všetci občania;
za naše peniaze ste ozdravili banky, aby ste ich potom nevýhodne predali do zahraničia;
školstvo, na ktoré sme boli vcelku hrdí ste dostali do stavu, že zo škôl nám síce vychádzajú kvantá vysokoškolákov, ale nie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa nevedia v živote uplatniť;
neviete spravovať krajinu, len zdierať obyvateľov, ktorí v zúfalstve páchajú sociálne samovraždy, nakoľko nevidia východisko zo situácie, do ktorej ste ich vy svojou nenažranosťou dostali;
vrcholom je vaša snaha o zapojenie Slovenska medzi krajiny s tzv. Juvenílnou justíciou, ktorá umožňuje odoberanie detí z rodín, čím priamo ohrozíte existenciu základnej jednotky nášho národa – rodiny.
My, občania Slovenska vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocídu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní občania tohto štátu páchajú samovraždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov – odíďte!

Vieme, že táto výzva na vašich bezcitných tvárach vyvolá len úsmev. Pokojne sa usmievajte. Nakoniec sa budeme usmievať my potom, keď sa vás zbavíme. Berte to ako výzvu k tomu, že môžete odísť bez toho, aby sa vám čokoľvek stalo. Opakujeme, odíďte a nič sa vám nestane! Ak tak neurobíte, sami ponesiete zodpovednosť za to, ako s vami obyvatelia tejto krajiny budú zaobchádzať. Nenádejajte sa, že vás budú súdiť vaši sudcovia podľa vašich zákonov. Budú vás súdiť ľudia, ktorých ste zbedačili a budú vás súdiť podľa vlastného zdravého rozumu. Sami sebe potom dávajte za vinu, ak s vami budú zaobchádzať tak, ako teraz zaobchádzate vy s nami. Hnev občanov, ktorých ste zahnali do slepej uličky, z ktorej nevidia iné východisko, bude možno krutý. Ukradli ste budúcnosť nám, ale najmä našim deťom a našim vnúčatám. Ste bezcitní a skorumpovaní. My vás tu nepotrebujeme a nechceme!

Začíname „Revolúciu proti tyranii“. Ak ste si doteraz boli istí, že sa vám nič nemôže stať, tak dnešným dňom sa váš pokojný spánok začne meniť na nočnú moru, ktorá vám bude pripomínať všetky krivdy, ktoré ste na vlastnom národe napáchali a stále páchate. Postupne budete vidieť, že to, čo teraz čítate a nad čím sa možno ešte stále usmievate sa začína meniť na pre vás hrozivú skutočnosť.

Od dnešného dňa všetci tí, ktorí sa zapoja do tejto Revolúcie proti tyranii začnú nosiť
na prsiach našu trikolóru. Táto naša trikolóra nás postupne zjednotí! Na začiatku nás bude zopár, ale postupne nás budete vídať stále viac. Nebudú to len dospelí, budú to najmä mladí, deti, starší občania, učitelia, lekári, postupne vojaci aj policajti, slovom všetci tí, ktorí vás už majú plné zuby. Budeme trpezliví a keď nás bude dostatok (a to vôbec nemusí trvať dlho), prejdeme do otvoreného boja. Vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulíc. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, beda vám! Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala. Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu, prebúdza sa a nedá sa vami zotročiť! Vy ste nás dohnali do tohto stavu! Vy ste sa zapredali vidine bohatstva a moci. Lenže my toho už máme dosť! Už vám nebudeme trpieť vaše naprávosti, vašu zapredanosť, vašu nenažranosť.

Vyzývame všetkých mladých, ktorým nie je ľahostajné, akú majú budúcnosť: Zobuďte sa! Vašu budúcnosť vám ukradli. Pre vás neostane nič len beznádej, dlhy a doslova otroctvo
vo vlastnej krajine. Zamyslite sa nad týmito slovami.

Vyzývame novinárov, aby si rozmysleli, na ktorej strane budú stáť. Či za judášsky groš budú naďalej ohlupovať vlastný národ, alebo sa vzoprú svojim chlebodárcom. Ak budete naďalej pokračovať vo vedomom podporovaní lží a poloprávd za ktoré vás platia, sami sa zaradíde medzi tých, ktorých bude tento národ tvrdo súdiť! V tejto súvislosti táto výzva platí najmä pre pracovníkov verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá je zo zákona – národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti...

Vyzývame všetkých slušných a neskorumpovaných policajtov a vojakov, ktorí si tak ako my uvedomujú, že tento systém je chorý a potrebuje okamžitú zmenu, aby sa pridali na stranu slušných ľudí a nepoužili proti nim represívne prostriedky tak, ako to očakáva vládnuca elita. Aj vy ste občanmi tohto štátu aj vy ste rodičia, máte deti, vnúčatá, ktorým títo nenažranci ukradli budúcnosť. Aj vy si to uvedomujete! Ak zasiahnete proti vlastným občanom, dopustíte sa hrozného zločinu aj proti vlastným deťom, ktorým budete brať nádej na slušný život vo vlastnej krajine.

Vyzývame všetkých tých, ktorí boli a sú zneužívaní týmto režimom, aby sa prihlásili k tejto výzve a verejne sa dištancovali od tohto zhnitého systému.

Vyzývame týmto všetkých občanov tohto štátu, ktorí sa stotožňujú s touto výzvou, aby si na znak súhlasu pripli štužku – trikolóru, aby sme postupne cítili našu narastajúcu silu.

Na záver ešte raz vyzývame vás, ktorí sa považujete za elitu tohto národa a nie ste ničím iným, ako poslednou spodinou. Nepotrebujeme peniaze, o ktoré ste nás okradli, nepotrebujeme pomstu, len choďte preč! Vezmite si všetko to, čo ste nakradli a zmiznite! Každý deň bez vás bude požehnaním pre túto krajinu! Bez vás sa tu budeme mať len lepšie! Urobíme hrubú čiaru za minulosťou a začneme odznova, ale tento krát už bez vás!

V jednote je sila!

Slobodní Občania Slovenska


24.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 06:56 avatar
Toto je slovak kaust 1488 hrmenych a teraz vysielam armadu anjelov pomstitelov na ochranu mierumilovneho slovenskeho najproruskejsieho narodu na svete.


26.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 07:02 avatar
A okrem ineho popieranie HOLOKAUSTU NIE JE TRESTNE. mat vlastny nazor na hystoricke udalosti mi zarucuje dohovor o ludskych pravach. Tuponi


27.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   22. 9. 2020, 07:05 avatar
Právny stav v štátoch Európy

V Európe je popieranie holokaustu upravené vo viacerých krajinách právnou normou. Výška trestu je stanovená od pokuty až po vysoké nepodmienečné tresty odňatia slobody.

V Nemecku je popieranie, schvaľovanie alebo znižovanie významu, verejne alebo na zhromaždení, genocídy spáchanej za nacistického režimu trestné podľa Trestného zákona a je postihované trestom odňatia slobody až na päť rokov alebo finančnou pokutou. Spolkový súdny dvor zároveň vo svojej rozhodovacej činnosti tiež dospel k záveru, že o masovom vyhladzovaní Židov nie je potrebné predkladať dôkaz a že táto skutočnosť bola prijatá ako preukázateľný historický fakt.
V Rakúsku je postih za spáchanie uvedeného činu najprísnejší v Európe. Trestný zákon ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden až desať rokov. Ak je útočník alebo čin obzvlášť nebezpečný, možno uložiť trest odňatia slobody až do dvadsiatich rokov.
V Španielsku došlo k zavedeniu skutkovej podstaty „popierania holokaustu“ do trestného zákonníka v roku 1996. Zákon postihuje popieranie holokaustu, rozširovanie myšlienok alebo doktrín, akýmkoľvek spôsobom, ktoré popierajú alebo ospravedlňujú zločiny týkajúce sa genocídy. Trestné je tiež obhajovanie režimov alebo inštitúcií, ktoré sa týchto zločinov zastávajú. Sadzba je stanovená od jedného do dvoch rokov nepodmienečného odňatia slobody.
V Belgicku bol prijatý zákon zakazujúci minimalizáciu, popieranie, ospravedlňovanie alebo obhajovanie genocídy spáchanej nacistami, porušenie tohoto zákona môže byť sankcionované pokutou alebo trestom odňatia slobody.
Vo Francúzsku má zákon proti osvienčimskej lži neoficiálny názov „Gayssotov zákon“. Bol prijatý v 70. rokoch a po prijatí novely zákona z 29. júla 1981 o slobode tlače v roku 1990 je popieranie holokaustu vyslovene zakázané.
Predmetný zákon je tiež v jurisdikcii Švajčiarska, Luxemburska, Česku, Litvy, Rumunska, Izraela, Slovensku a Poľska.

Právny stav na Slovensku

Na Slovensku je popieranie holokaustu trestné od roku 2001 (novela Trestného zákona č. 485/2001 Z.z.) a v novom Trestnom zákone (300/2005 Z.z.) ho upravuje § 422d. Podľa neho: „Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ (Účinnosť od 1. septembra 2011) Uvedená novela bola presadená v roku 2001 na návrh poslanca OKS Petra Osuského.
Rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva

Európsky súdny dvor pre ľudské práva považuje holokaust za preukázanú historickú udalosť. Popieranie holokaustu chápe ako skutok, ktorý nespadá pod ochranu článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.[3] Popieranie holokaustu je často súčasťou útokov na Židovskú komunitu a takéto vyhlásenia sú považované za podnecovanie rasovej nenávisti, antiseminizmu a xenofóbie.[3]


28.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 07:09 avatar
Mozte mi hovno som pod ochranou sily nevinnosti pozehnany matkou vesmiru a vyslanec boha na zemi. Ked pojdete proti sile nevinnosti budete zniceny. Je totiz 100x silnejsia ako zlo. Ked budete nevinny nikto a nic vam nemoze ublizit. Ste pod ochranou boha samotneho.


30.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   22. 9. 2020, 07:15 avatar
mne sa tak zdá, že si kôpka nešťastia.....aj by som ti pomohol.....


29.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   22. 9. 2020, 07:12 avatar
Zato ja a mojich 5.000.000 mierumilovnych spoluobcanov ked sa rozhodneme tak vas vy smradi povyberame s tych bavorakov na ulici a ritualne ich podpalime na namesti na vystrahu


31.
označiť príspevok

gabriel pb
   22. 9. 2020, 15:41 avatar
milujem jahody
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:33,  50, .... Ježiš povedal: ..... "On mu však povedal: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša+ a...
dnes, 00:30,  61, ..... satan bol na počiatky výnimočne múdry cherubín, ..... až neskôr sa stal Božím...
dnes, 00:25,  5, ..... tu to isté, čo som napísal o Elohim, tvrdí aj Britanica:...
dnes, 00:22,  12, ..... NIE !!! Je to síce plurál, ..... ale chápe sa tento výraz ako singulár/jednotné...
dnes, 00:19,  12, .... nie je to pravda! Samozrejme, trinitári by tomu chcelo veriť!*39*53 Pri slove El a...
včera, 23:59,  14, .... a vieš aj prečo?*10
včera, 23:58,  6, .... a podla teba čo je "originál"? Chlapci, netrepte, ..... žiadny originál...
včera, 23:49,  Červený október 2020 RED OCTOBER - Worldwide lockdown & restrictions protests - October 2020...
včera, 23:44,  3, .... era, a povedz čo je to ten "originál"? Alebo aj pôvodne texty z 1...
včera, 23:41,  2, .... JS sa nikdy neodchyľujú od pôvodnej myšlienky textu! Opak je pravdou, .... ak tak...
včera, 23:38,  41, .... hovoríš v Aramejčine?*39 OK, .... povedz ktoré časti Písma sú napísané v...
včera, 23:31,  https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf Präkäkät, len kto ti to...
včera, 23:30,  55, ...... nemusíš povedať, .... ja to viem: Belzebub!*53 Trafil som? Uhádol som?*39
včera, 23:28,  64, .... ja aj pracujem a mám aj iné povinnosti!*31
včera, 23:27,  26, .... nie, ani keby sme prižmúrili obidve očí, .... nemožno to tak interpretovať! Za...
včera, 23:19,  Debilizácia - oni nechcú, aby boli vaše deti vzdelané......
včera, 23:08,  Opýtaj sa Kasafrana ten je nastrelený *13*13*13Alebo vynulovaného Frustroviča *39*39*39
včera, 23:03,  Kasafran veď daj mi teda zdroj z ktoreho si čerpal ??? Ale zdroj nie je že to Rostas alebo...
včera, 23:03,  (16) Dosvietený, tá vynulovanosť Tvojho "intelektu" je skutočne totálna - ba až...
včera, 23:02,  Kasafran naozaj kojenec odvádza ročne do nato 16 500 €...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
while ( ! $success ) $try ++ ;
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(127 737 bytes in 0,220 seconds)