Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

O tom, že ľudská duša je nesmrteľná

228
reakcií
5344
prečítaní
Tému 4. mája 2017, 20:11 založil Astax1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 5. 2017, 20:11 avatar
Všimol som si, že pred časom sa tu diskutovalo ohľadom nesmrteľnej duši.
Keďže táto téma ako sa zdá, je ďalším bodom rozporu medzi ariánmi a tými, ktorí veria v Trojicu rozhodol som sa aj ja prispieť k diskusii.
Viem, že pojednávanie o Trojici, ktoré som zhrnul v téme O Áriovej domienke o Božom Synovi nepadlo na úrodnú pôdu. Koniec koncov sú to ťažké texty a spisoval ich Anjelský učiteľ, ktorý vynikal v božej múdrosti, preto nie každý má milosť aby pochopil.
Ale načrtol som pohľad, ktorý by si mal osvojiť každý „samoštudujúci“ kresťan, ktorý sa snaží vyučovať iných. Kládol som dôraz na analógiu fidei. Celé Sväté Písmo je napísané v analógii. Analógia znamená "pomer" a odkazuje na príbuzenstvo medzi konceptom vecí, ktoré sú z časti rovnaké a z časti rozdielne.
Rozlišujeme preto analógiu viery a analógiu bytia.
Fráza analógia viery má svoj základ v písme Rim 12,6.
Už ranný kresťanský spisovatelia videli "pomer" v spôsobe, v ktorom Nový zákon dopĺňa Starý zákon, a v ktorom každá jednotlivá pravda prispieva k vnútornej jednote celého kresťanského zjavenia.

A tak analógia viery prináša pravidlo alebo usmernenie interpretácie Písma. V ťažkých textoch - "Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú" (2 Pt 3, 16) - učenie tradície a analógia viery musia ísť príkladom. Katolícka exegéza, vedomá svojej viery, ktorú prijala apoštolským nástupníctvom, vysvetľuje Biblické pasáže takým spôsobom, aby svätí spisovatelia neboli nastavení v opozícii proti sebe navzájom (napr. Pavol a Jakub), alebo k viere a k učeniu Cirkvi.

Analógiu viery si môžeme ukázať na príklade Ježišovho zmŕtvychvstania. Tí, ktorí sa snažia dokázať autoritou Písma, že Kristus nebol Všemohúci často používajú dané verše, kde sa píše, že „Boh vzkriesil Ježiša Krista“ – „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci." Ale na inom mieste Písma Kristus hovorí „ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.“; a dodáva: „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.“ (Jn 10, 18).
Teda je preukázané samotným slovom Pána, že On – Kristus má moc samého seba vzkriesiť. Sám o sebe vyhlásil „ja som vzkriesenie a život“. Ariáni by mohli namietať, že Kristus nie svojou mocou kriesi samého seba. Odhliadnuc od toho, že Kristus povedal „mám moc zasa si ho vziať“ a „zasa si ho vezmem“, čím preukázal, že túto moc má on sám, na inom mieste Písma vyznáva „Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce."
Teda nie je možné z týchto veršov dospieť k názoru, že Kristus nemal moc na svojím životom, a že sa nemohol vzkriesiť.
Otázka znie ako to potom je? Kto vzkriesil Ježiša? Vzkriesil sa sám, alebo ho vzkriesil Otec? Alebo bolo „dvojaké“ vzkriesenie?
Na tieto otázky dostávame odpoveď v analógii viery. Obe odpovede sú správne t.j., že Kristus sa vzkriesil sám a aj to, že ho vzkriesil Otec. Lenže takáto odpoveď je možná iba v analógii viery, ak veríme, že Syn a Otec sú jednej prirodzenosti a rovnakej podstaty. Preto to, čo koná Syn, koná aj Otec a opačne.
Podobne môžeme uvažovať o ďalších veršoch, ktoré používajú ariáni, aby popreli Kristovo pravé božstvo.
Ich častý argument znie, že Kristus nie je Všemohúci. Ale to by sme potom museli poprieť verš, ktorý hovorí o Kristovej všemohúcnosti. Veď sa píše „On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko“ Aká iná moc, ak nie všemohúca, si môže „podmaniť všetko“?
Ale na inom mieste Písma zasa zhliadame v činnosti Krista nedostatok moci alebo vedomosti. Všetky tieto verše sa chápu v analógii viery a podrobnejšie sú rozoberané v mojej téme.
Týmto som nechcel rozprúdiť ďalšiu diskusiu ohľadom Trojjedinosti Boha, pretože som si plne vedomý pravdy, ktorú vyučovali svätí otcovia Cirkvi a síce, že nik nemôže pochopiť to čo mu nie je dané pochopiť. K tomu nás nabáda aj Písmo, keď hovorí, aby sme všetci uvažovali podľa stupňa viery aký nám udelil Boh. Dôraz sa kladie na poslušnosť a na pokoru. Pretože ten čo je nižšie v poriadku milosti (podľa stupňa viery) nemôže pochopiť toho, čo stojí vyššie. V tomto duchu Jakub vyslovil svoje upozornenie „Nechcite byť všetci učiteľmi, lebo nás čaká prísnejší súd“. No v súčasnej dobe si môžeme všimnúť narastajúci počet „učiteľov“. Otázka ale znie, či učenie, ktoré presadzujú je skutočne učením Kristovým? Každý si nárokuje stopercentnú pravdu, ktorú „vyčítal“ zo Sv.Písma. Ale čo je príčinou týchto rozdielnych názorov a interpretácii? Príčinou je pýcha a neposlušnosť človeka.
Ani týmto kritickým názorom som nechcel dať priestor na diskusii ohľadom pravosti interpretácie zjavených právd. No vo vašom podaní sa zdá, akoby plnosť pravdy bol iba nedosiahnuteľný ideál. Môžeme sa k nemu síce priblížiť ale plnosť pravdy nikdy nedosiahneme. Akoby nebolo možné v Božskej moci zjaviť absolútnu pravdu. Ale je to skutočne tak? Je Boh natoľko obmedzený, že zjavenú pravdu ponechal v relativistickej rovine? Alebo ako Najvyššia dokonalosť dal poznať absolútnu pravdu? No ak by sme chceli dospieť k absolútnej pravde iba čisto našimi schopnosťami, každý by sa zasekol na akomsi stupni „svojej viery“. To máme možno vidieť v praxi. A tu by sme to aj ukončili vo vašom podaní: Nie je dôležité dospieť k absolútnej pravde ale hlavné je sa snažiť o jej dosiahnutie.
No pohyb, ktorým sme milosťou riadení k poslednému cieľu, je dobrovoľný, nenásilný. Avšak dobrovoľný pohyb nemôže byť k niečomu, iba ak k tomu čo poznáme. Je teda potrebné, aby sa v nás skrze milosť poskytovalo dobrovoľné poznanie najvyššieho cieľa k tomu, aby sme sa k nemu zariadovali dobrovolne. Keď je niekto vyučovaný učiteľom, je potrebné, aby od počiatku prijal učiteľove pojmy, nie že by im o sebe rozumel, ale skôr na spôsob uveriteľnosti, akoby existujúci nad jeho schopnosti; avšak na konci, potom, čo už bol vyučený, bude im môcť porozumieť.
Za pomoci Božej milosti sme riadení k poslednému cieľu, avšak najvyšší cieľ je jasné nazeranie na Prvú Pravdu v nej samej. Je teda potrebné, aby skôr než by sa dospelo k tomuto cieľu, bol intelekt človeka podrobený Bohu na spôsob uveriteľnosti, keď to spôsobila Božia milosť. Na začiatku bola uvedená užitočnosť, kvôli ktorej bolo nutné, aby ľuďom bola predložená Božia pravda na spôsob uveriteľnosti.
A k tomuto nám slúži Katolícka Cirkev, ktorá je „stĺpom a oporou“ absolútnej pravdy. No vy ste poväčšinou vo svojej pýche usúdili, že ste predsa „múdrejší“ a máte „vyšší stupeň viery“, ako všetci mučeníci, svätci, cirkevní otcovia a zasvätené osoby minulosti i súčasnosti. A preto ste sa vybrali opačnou cestou. Nie cestou na spôsob uveriteľnosti a následne k porozumeniu predkladanej pravdy ale na spôsob blúdenia a tápania vo svojich pravdách. Ale ten čo nepozná cieľ, nemôže ani k nemu dobrovoľne prísť.

Teraz už naozaj prejdem k predmetu diskusie.
V Starom zákone sa zdôrazňuje život na tejto zemi ako najvyššie dobro, posmrtný život je zahalený akýmsi pochmúrnym tajomstvom, čo využívajú vo svojej argumentácii práve sektári. Lenže v starom zákone sa vyskytujú aj texty s iným obsahom. V 1 Sam 28,5n si král Saul nechá od čarodejnice vyvolať ducha Samuela a rozpráva sa s ním, čo je dokladom, že starí Izraeliti verili v nesmrteľnosť ľudskej duše a v nepominuteľnosť ľudského vedomia po smrti. V Kaz 12,7 sa píše: „A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“ Kniha Múdrosti 3,1 n uvádza: „Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás. - Oni sú však na pokoji. Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie“
Židia vo SZ verili v život duše po smrti, ich predstave však chýbali konkrétne obrysy. Podstatne väčší dôraz kládli na vzkriesenie tela pri poslednom súde, ktorí niektorí z nich spájali s príchodom Mesiáša a obnovou Izraelského kráľovstva. Nový zákon hmlisté starozákonné poňatie o nesmrteľnosti duše konkretizuje a dáva mu jasné kontúry. Jeho reč je tak zreteľná, že nik nemôže proti tomu nič namietať.
1) "Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, dušu však zabiť nemôžu. Ale bojte sa skôr toho, ktorý môže dušu i telo zatratiť v pekle ... "(Mat 10,28; Luk 12,4).
2) "Ktokoľvek povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, kto však je povie proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku ani v budúcom ..." (Mat 12,32). Tento úryvok je bežne uvádzaný ako potvrdenie katolíckej náuky o očistci. V Novom zákone pritom platí tak ako v Starom, že pri poslednom súde už žiadne odpustenie hriechov nebude, ak teda Spasiteľ hovorí o odpustení hriechov "v budúcom veku", musí ísť o dobu medzi smrťou človeka a vzkriesením k poslednému súdu, čiže samostatný život duše po smrti.
3) Keď Ježiš na vrchu premenenia zjavil svoju slávu, ukázali sa vedľa neho Mojžiš a Eliáš a hovorili s ním (Mat 17,3; Mar 9,3; Luk 9,31). Mojžiš bol pritom už dávno mŕtvy, ak teda s Kristom hovoril, hoci jeho telo už bolo rozložené v hrobe, potom musela byť predsa logicky živá jeho duša. Shagara sa snažil túto skutočnosť poprieť slovami, že „išlo o videnie v budúcnosti“. Lukáš takto komentuje túto udalosť: „A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“. Nemožno hovoriť o "videní v budúcnosti", pretože v budúcnosti by Kristus bol už ukrižovaný a zmŕtvychvstalý, a preto by nemalo význam o tom hovoriť. Matúš podotýka stručnejšie: „V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním“. Vidíme, že aj Mojžiš a Eliáš žijú pred Božou tvárou a spolu s nimi veľké zástupy.
Tak nás napomína sv. Peter: „Milovaní, keď sme vám hovorili o moci a príchode nášho Pána Ježiša Krista, nesledovali sme nijaké vymyslené rozprávky, ale na vlastné oči sme videli jeho velebu." Sv.Peter sa vrátil v spomienkach na slávu Ježiša Krista, ktorú zazreli na „vlastné oči“, keď sa zhováral s Mojžišom a Eliášom, preto znova nemožno hovoriť o nejakom videní budúcnosti.
4) "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakubov. Nie je predsa Bohom mŕtvych, ale živých ... "(Mat 12,27; Luk 20,37-8). Tieto slová povedal Pán v polemike so saducejmi, ktorí popierali vzkriesenie mŕtvych. Ak uvádza ako argument, že patriarchovia Abrahám, Izák a Jakub žijú a nie sú mŕtvi, hoci ku vzkrieseniu tiel doteraz nedošlo, tak je jasné, že žijú ich duše, čo je základný predpoklad na to, aby sa mohli spojiť s telom v hrobe, čiže základný predpoklad vzkriesenia.
5) Najpádnejším argumentom NZ v prospech nesmrteľnosti duše je však rozprávanie Kristovo o boháčovi a Lazarovi (Luk 16,19-31). Duše žijú po smrti, majú jasné vedomie a komunikujú s druhými. Boháč je v pekle, rozpráva sa však s Abrahámom, ktorý je "na inom brehu". Lazarova duša sa však neocitá v nebi, ale "v lone Abrahámovom". Tým Ježiš rozširuje obzor židovského chápania šeolu ako miesta temnoty a potvrdzuje doteraz nejasné starozákonné informácie (Múd 3,1n), že v tomto tzv. Podsvetí existujú aj stavy (miesta) blaženosti pre spravodlivých. Kristus v tomto evanjeliovom príbehu oznamuje to, čo stále učí Katolícka cirkev: Pred Kristovou vykupiteľskou smrťou na kríži bolo pre všetkých ľudí nebo v dôsledku dedičného hriechu zatvorené, duše spravodlivých odchádzali po smrti do šeolu (podsvetia, predpeklia, predneba ...), kde síce žili v stave blaženosti, ale nie v priamom videní Boha, čo sa týkalo aj starozákonných patriarchov a prorokov. Keďže medzi nimi bol najvýznamnejší Abrahám, používa Spasiteľ termín "lono Abrahámovo". Až keď Kristus na kríži zomrel, zostúpila jeho duša do týchto sfér, aby spravodlivé duše uviedol do dokonalej večnej blaženosti, akú dáva bezprostredne život s Bohom. Duše zlých, ktorých reprezentantom je tu onen boháč, odchádzali do pekla a zostali v ňom aj po Spasiteľovej smrti. Ak porovnáme s týmto Ježišovým príbehom starozákonné texty o šeole ako miestu utrpenia, z ktorého vyslobodzuje len nádej na vzkriesenie z mŕtvych, ako hovorí Žalm 49: "Ale moju dušu Boh vyslobodí z podsvetia, lebo ma vezme k sebe ...", tak z toho vyplýva, že v šeole existovala aj sféra, ktorá nebola "lonom Abrahámovým", ale nejakým stavom utrpenia (temnota, izolácia), z ktorého nakoniec Kristus tieto duše tiež vyslobodil. Išlo o akúsi predzvesť očistca.
Spasiteľ zvýraznil pravdivosť tohto príbehu tým, že prideľuje konkrétne meno osobe, ktorá žobrávala pri bráne boháča. Pán nehovorí boháč a žobrák ale hovorí boháč a žobrák Lazar.
6) Všetky 4 evanjelia uvádzajú pri správe o smrti Pána na kríži formuláciu "... vypustil dušu" (Mat 27,50; Mar 15,37; Luk 23,46; Jn 19,30). Prečo by evanjelisti toto písali, keby duša po smrti umierala súčasne s telom? U Lukáša ešte tiež čítame, že Ježiš povedal: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!" . Prečo by svoju dušu porúčal Otcovi, keby ona mala zomrieť súčasne s telom?
7) Ježiš hovorí lotrovi, ktorý bol po jeho pravici: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!" (Luk 23,43) Na tento jasný argument pre nesmrteľnosť duše však adventisti a jehovisti namietajú: Katolícka cirkev toto sfalšovala, no nevedia uviesť žiadny dôkaz, ktorý by to potvrdzoval. Znie to aj logicky, prečo by Kristus hovoril lotrovi: „hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji“ ak pre oboch to bol ich posledný deň?
8) „Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." (Jn 8,56). Keďže vo SZ nemáme žiadnu správu o tom, že by Abrahám "videl" príchod Spasiteľa na zem, je zrejmé, že Kristus hovorí o Abrahámovi na večnosti, o jeho duši, ktorá žila v "lone Abrahámovom" .
9) Keď sa zmŕtvychvstalý Pán zjavil apoštolom, "oni zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha ." (Luk 24,37). Verili teda, že duša človeka žije aj po smrti ďalej.
10) Sv. Štefan pri kameňovaní „plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. (Sk 7,56). Bol teda do nebeskej blaženosti volaný hneď v okamihu svojej mučeníckej smrti, nie až v okamihu vzkriesenia tela pri poslednom súde. Jeho telo bolo pochované, duša však išla do neba.
11) Nesmrteľnosť duše potvrdzuje aj sv. Pavol. Píše: "... chceli by sme sa radšej vysťahovať z tela a nasťahovať sa domov k Pánovi ..." (2 Kor 5,8).Verí teda v blažený život duše u Pána po jej odlúčení od tela.
12) Ďalej Apoštol píše: "Poznám jedného človeka v Kristovi: Ten bol pred štrnástimi rokmi - či s telom, neviem, alebo bez tela, neviem, Boh to vie - uchvátený až do tretieho neba ... uchvátený do raja a počul tajomná slová ... " (2 Kor 12,3-4). Tieto slová by Pavol nevyslovil, ak by mal istotu, že človek je schopný vnímania iba pokým je v tele.
13) A ďalší výrok sv. Pavla: "Ťahá však ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom - to by bolo oveľa lepšie - avšak zostať v tele je potrebnejšie pre vás ...." (Flp 1,23). Pavol teda verí, že ihneď po smrti bude žiť s Kristom, tzn. jeho nesmrteľná duša.
14) Veľmi významné je tiež svedectvo sv. Petra. Píše o Kristovi: "... podľa tela bol usmrtený, ale zostal živý podľa duše. S ňou prišiel ohlasovať zvesť aj tým duchom, ktorí boli vo väzení, tým totiž, ktorí kedysi neverili, keď Božia zhovievavosť čakala za dní Noema, kedy bola stavaná archa .... " (1 Pt 3,18-20). Peter potvrdzuje nielen nesmrteľnosť ľudskej duše, ktoré sa samozrejme týkala aj ľudskej duše Ježišovej, ale aj jeho zostup do podsvetia, aby spasených priviedol do raja, čo sa týkalo aj niektorých z tých, ktorí zahynuli pri potope, ale v poslednej chvíli ľutovali svojich hriechov. Jehovisti však tvrdia, že tento citát, ktorý jasne hovorí proti ich heréze, "katolíci sfalšovali" , bez toho samozrejme uvádzajú konkrétny dôkaz.
15) Sv.Pávol píše: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“. (2 Kor 5,10) Z toho sa vyvodzuje, že nás súd, kde sa rozhodne akú odmenu dostaneme je mimo tela. Ak by ale duša „nežila“ a vstala by až s osláveným telom na konci časov, potom by súd bol v tele a nie mimo neho.
16) Zjavenie sv. Jána nám podáva mnoho svedectiev o tých, ktorí žijú pred božím trónom. Napríklad nás informuje o obrovskom zástupe spasených, "ktorý nik nemohol spočítať ..." (Zj 7,9-17), pričom toto sa odohráva ešte pred posledným súdom a konečnú porážkou satana a jeho pomáhačov.
17) Podobne v (Zjv 5, 11) sv.Ján píše: „Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov“
18) V 6.kapitole po otvorení piatej pečate Ján videl: „pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?" Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni“ (Zjv 6, 9-11)

Týmito mnohými textami sa dokazuje, že duše po oddelení od tela žijú ďalej a dostávajú svoju odmenu ihneď po smrti.
Súhlasí Krištof


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 5. 2017, 21:23 avatar
1,-.........Kto chce u starých Židov hľadať pojem nesmrteľnej duše, nenájde ho. Ak to niekto tvrdí že tam je, inak si interpretuje jasné fakty a manipuluje s významami. A to samozrejme platí aj na kresťanstvo. A ak niekto chce dokazovať nesmrteľnosť duše neverným Saulom a čarodejnicou z Endory,tak potom taký človek nemá ani trochu miery zdravého úsudku a úcty k Božiemu slovu. Veriť,že čarodejnica mohla vyvolať Samuela /aj keď Boh tak nechcel/,ukazuje,že niekto verí,že Bohu môže rozkazovať hocikto,kto navyše koná to,čo "Boh nenávidí". Potom ale trinitársky boh nie je všemohúci,lebo mu rozkazujú bezbožní ľudia.
K tej tvojej analógií......píšeš..." „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.“ (Jn 10, 18). ô
Samozrejme,to je pravda,lebo Kristus nemusel položiť za nás život,ale on to urobil ochotne,keď vyšiel podnet od jeho Otca. A presne o tom hovorí daný text,nič viac.
Jeho Otec mu to neprikázal,a aj Ježiš mal a má stále slobodnú vôľu.
Tvoje tvrdenie,citujem opäť........"Kristus má moc samého seba vzkriesiť. Sám o sebe vyhlásil „ja som vzkriesenie a život“....".....je absolútny nonsens. Nakoľko mŕtvy nemôže robiť nič. Ak môže ,tak potom smrť neexistuje a RKC zrušila aj smrť. Samozrejme,....Písmo môže opakovane aj desať krát tvrdiť ,že "Ježiša vzkriesil Boh,Otec",.....vy aj tak na základe nejakého jedného textu/ktorý navyše prekrútite/ budete tvrdiť opak.
A to,,že "Ježiš je vzkriesenie",len poukazuje ,že na základe svojej obete, mu dal jeho Otec moc vzkriesiť iných,ktorý v neho prejavovali vieru. Ale nie kriesiť ,oživiť sám seba.
Ak Ježiš ale nebol skutočne mŕtvy,tak potom nás nemohol vyslobodiť z hriechu a potom aj naša nádej na vzkriesenie je len fraška,ako Kristova smrť.
Tie texty,znázornenia ,čo opisuješ,nebudem riešiť,....už som ich vysvetľoval,a nebudem to stále robiť donekonečna.
Treba vedieť,že biblická duša a grécka duša sú rozdielne pojmy a RKC prevzala pohanskú predstavu a našila ju na biblické učenie.
„Raní kresťanskí filozofi prijali grécke poňatie nesmrteľnosti duše a mysleli si, že dušu stvoril Boh a vložil ju do tela pri počatí.“ (The New Encyclop?dia Britannica, 1988, 11. zväzok, strana 25) Poukazujú na to mnohé encyklopédie a biblické slovníky ,atď.
Písmo hovorí jasne stovkami textov,že "Duša ktorá hreší zomrie". V starovekom Izraeli rozsudok za veľmi vážne hriechy znel: „Tá duša bude vyťatá.“ (2. Mojžišova 12:15, 19; 3. Mojžišova 7:20, 21, 27; 19:8, Roháčkov preklad)
A "duša" v Písme je človek,zviera. „Duša v Starom zákone neznamená súčasť človeka, ale celého človeka,tvora/zviera/ – človeka ako živú bytosť./živého tvora/“ Ale nie nič nehmotné a nesmrteľné. naopak-nesmrteľný je jedine Boh,všetci ostatní sú smrteľní,a to bol aj Kristus,preto zomrel. Ak je niekto nesmrteľný ,nemôže zomrieť. Ale ježiš zomrel. A smrť je neexistencia,aj keď len na tri dni.
„Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič... Pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.“ (Kazateľ 9:5, 10)..... teda,židia určite nevnímali to,čo píšeš,že život existuje aj v smrti. Až v čase Filóna/helénizmu/,prevzali postupne túto grécku náuku. Predtým ju jednoznačne vylučovali.
Ovplyvnili ich grécki myslitelia......Známy grécky filozof Sokrates bol citovaný ako autor výroku:..... „Duša … ak odíde čistá, ak nevlečie so sebou nič z tela … odchádza do toho, čo je jej blízke, do neviditeľného, božského, nesmrteľného a múdreho, a keď tam príde, je šťastná, oslobodená od omylu, nerozumnosti a strachu, … a všetkých ostatných ľudských bied, … potom žije v pravde s bohmi.“ –Faidón, 80D, E; 81 A.
Cirkevní učitelia sa pokúšali urobiť svoje posolstvo „zrozumiteľné pre grécky uvažujúci svet“ tak, že používali „ustálené pojmy a predstavy gréckej psychológie“. Aj v spisoch židovských teológov sa začal prejavovať „silný vplyv platonizmu“. – Encyclopaedia Judaica.
Astax, ty opisuješ helénskeho Krista a Biblia opisuje evanjeliového Krista,smrteľného.
Ježiš Kristus dokázal, že neverí, že duša je nesmrteľná. Opýtal sa: ..... „Je zákonné urobiť v sabate dobrý alebo zlý skutok, zachrániť alebo zabiť dušu?“ (Marek 3:4)
Ježiš učil,že vzkriesenie a odmena pre verných bude až v "posledný deň" a v čase jeho druhého príchodu. Nie skôr!!!!


7.
označiť príspevok

Erik92 muž
   5. 5. 2017, 10:13 avatar
Ak si má človek uvedomovať svoju existenciu naveky napr. 1000 000 rokov potom je lepšie nenarodiť sa/nevzniknúť. Povedal azda Boh ľuďom že za neolutovaný hriech alebo zato že niekto by bol radšej keby sa nenarodil strávil pri vedomí v nejakom horiacom jazere alebo kdesi hlboko vo vesmíre? Ak je to pravda potom by sa nikto nikdy nerozmnožoval.


10.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 5. 2017, 13:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 5. 2017, 13:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.229.
označiť príspevok

Erik92 muž
   21. 5. 2017, 14:02 avatar
Aj keby bol život hocijaký dobrý, nechcel by som existovať, a preto ani nikdy neodovzdám život ďalej


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 22:50 avatar
8,.......Erik ,prisahám na Boha lásky,že pekla sa báť nemusíš,žiadne miesto večných múk,žiadne doslovné ohnivé jazero neexistuje. Hádes/nesprávne prekladané ako-peklo/,je len "ríša smrti,spoločný hrob ľudstva", kam idú po smrti všetci ľudia,dobrí aj zlí! A tam nie sú pri vedomí, sú proste mrví-
A tí,čo zomreli vo vernosti a vo viere, majú nádej na vzkriesenie......čo uskutoční Kristus v "posledný deň",tohto sveta.
Tí ostatní/nehodní/ budú spať večný spánok v smrti,a teda žiadne utrpenie.
Katolícke peklo je len na strašenie malých detí,a slepých oviec.
Súhlasí  ×


192.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 5. 2017, 16:26 avatar
25 Shagara a ešte mi vysvetli, prečo "je lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do "geennan". .. a je lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do "geennan".

Prečo je to lepšie?

Ja osobne by som radšej volil to tvoje "NIČ, NEBYTIE", podobne ako materialisti. Pretože to nič, to je stopercentná záruka večného pokoja, večnej nevedomosti. Lepšie, než byť krivý v raji, nie?


228.
označiť príspevok

havran
   9. 5. 2017, 09:57 avatar
Prečo utápaš podstatu vo vodopáde slov ? Ty takto diskutuješ vždy?Alebo čítaš svoju záverečnú prácu zo semináru?


2.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 5. 2017, 20:12 avatar
Ďalej o tom, že duše dosiahnu trest alebo odmenu ihneď po oddelení od tela.

Z toho, že sa duša oddeluje od tela, sa predsa stáva schopnou nazerania na Boha. K tomu nemohla dospieť, pokiaľ bola pripojená k pominuteľnému telu. Avšak v nazeraní na Boha spočíva najvyššia blaženosť človeka, ktorá je odmenou cnosti. Nebol by však žiadny dôvod, prečo by sa odďaloval trest a odmena, na ktorých sa duše môžu podielať. Teda ihned po oddelení duše od tela, duša prijíma odmenu alebo trest za to, čo vykonala v tele. „aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele“ (2 Kor 5,10)
Ďalej: Život sa prirovnáva k bojovaniu a dňom nádenníka, ako sa ukazuje: „Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádenníka?“ (Jób 7,1). Avšak po stave bojovania a práci nádenníka náleží ihneď odmena alebo trest, dobre alebo zle bojujúcemu; preto sa hovorí: „Mzda robotníka, ktorého si najmeš neostane u teba do rána“ (Lv 19, 13). Hospodin tiež hovorí: „Veľmi skoro vám vrátim pomstu na vašu hlavu“. Teda ihned po smrti duše dosiahnu buď odmenu alebo trest.
Obšírnejšie: Poriadku viny a zásluhy odpovedá poriadok trestu a odmeny. Avšak zásluha i trest neprináležia telu, iba ak skrze dušu: nič teda nemá ráz zásluhy alebo nezásluhy, iba ak je to dobrovoľné. Teda ako odmena, tak trest sa odvodzuje príhodne od duše k telu. Nie je teda žiadny dôvod, prečo by sa v trestaní alebo odmeňovaní malo čakať na opätovné prijatie tela. Skôr sa zdá byť príhodné, aby duše, v ktorých bola skôr vina i zásluha, sa tiež skôr trestali alebo odmeňovali. Dlžno je však vedieť, že zo strany dobrých môže byť nejaká prekážka, aby duša ihneď po oddelení od tela neobdržala vrcholnú blaženosť, ktorá tkvie v nazeraní na Boha. Je teda potrebné, aby sa po tomto živote očistili skôr, než dosiahnu konečnú odmenu.
Avšak to, že duša ihneď po smrti dosiahne odmenu alebo trest, pokiaľ nie je prekážka, potvrdzuje sa autoritou Písma. Písmo nám hovorí o boháčovi, ktorý skončil v pekle hneď po smrti a opačne, keď hovorí kajúcemu lotrovi „Ešte dnes budeš so mnou v raji“.
Podobne viac krát Apoštol hovorí: „Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.“ Čiže hneď po tom, ako odídeme z tela máme pripravený večný dom v nebi. Apoštol predsa hovorí „Veci viditeľné sa pominú ale neviditeľné budú trvať naveky“. Niekto by mohol namietať, že tieto slová vyslovil Apoštol v nádeji na konečnú odmenu, ktorá sa dosiahne až po všeobecnom súde. Ale Apoštol Pavol tiež hovorí: „Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 5, 6-8). Nadarmo by sme chceli odísť z tela, totiž byť oddelení, iba ak by sme hneď boli prítomní u Pána. Nie sme však prítomní u Pána vtedy, keď na neho nenazeráme. A nazerať by sme naňho nemohli, ak by naša duša bola „mŕtva“. A Apošol na inom mieste hovorí: „túžim zomrieť a byť s Kristom“. Avšak Kristus je na nebesiach. Pavol teda dúfal, že prijde za Kristom na nebesia ihneď po rozpade teľa.
Tým sa vyvracia dávny blud niektorých Grékov, ktorí prebrali Jehovisti a Adventisti, keď tvrdili, že nie je očistca, a že duše pred vzkriesením tiel ani nevystúpia na nebesia, ani neupadnú do pekiel.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 5. 2017, 21:43 avatar
V predhovore k Dejinám kresťanstva od Edwarda Gibbona si môžeme prečítať: „Ak bolo pohanstvo kresťanstvom premožené,
potom je rovnako pravdivé, že kresťanstvo bolo pohanstvom
pokazené. Čistý deizmus ranných kresťanov... bol rímskou cirkvou
zmenený na nezrozumiteľnú dogmu o trojici. Mnohé pohanské poučky
vymyslené Egypťanmi a idealizované Platónom boli zachované ako
hodné viery.“ Cirkev teda nezachovala apoštolské učenie, ale ako
napísal evanjelický teológ Adolf Harnack v knihe Dejiny dogmy: „V
skutočnosti legalizovala vo svojom strede helénske špekulácie,
poverčivé názory a zvyky pohanských náboženských mystéríí.“ Toto
potvrdzuje aj historik Andrews Norton, ktorý napísal o trojici v knihe
Uvádzanie dôvodov: „sledovať históriu tejto náuky a objaviť jej zdroj môžeme nie v kresťanskom zjavení, ale v platónskej filozofii.“
Ďalej napísal: „Trojica nie je náuka Krista a jeho apoštolov, ale výmysel školy neskorších platonikov.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bol Ježiš pri vedomí,ked údajne zomrel? Ak by bol počas tých troch dní smrti pri vedomí, ako niektorí veria, že
jeho duša bola nesmrteľná, nedávalo by nám zmysel, prečo bol potom Božím Duchom oživovaný. Oživený môže byť len ten, kto živý nie je.
Tiež privedený k vedomiu môže byť len ten, kto pri vedomí nie je. Ak by žila nejaká jeho časť (podľa zástancov trojice duša), kde by bol potom on? Biblia
hovorí, že bol mŕtvy. Ak by bol predsa len nejakým spôsobom živý, potom by nemohol byť Duchom oživený, ale len privedený do inej formy života. K takémuto chápaniu nám však tu použitý grécky výraz
„zóopoiétheis“ - „oživený, privedený k životu“, nedáva žiadnu možnosť. Výraz „zóopoieó“ sa skladá z výrazov zoé - život a poieó - robiť, činiť.
Spojením týchto slov tak vznikne výraz, ktorý doslovne znamená učiniť, alebo vytvoriť život. Výraz „zóopoieó“ je použitý v Novej zmluve 11 krát, no vždy vo význame oživenia niečoho, čo živé nie je. Či sa jedná o duchovné oživenie (2. Kor. 3:6) ľudí, ktorí síce telesne žijú, ale duchovne sú mŕtvi (1.Pet. 4:6), alebo o oživenie aj fyzicky mŕtvych (Rim. 8:11), vždy ide
o privedenie k životu toho, čo živé nie je. Pavol to vystihol, keď hovoril o Abrahámovi, chodiacom vo viere „pred Bohom, ktorý oživuje („zóopoiúntos“) mŕtvych a povoláva to, čo nie je, ako by bolo“Rim. 4:17.
V preklade M. Pavlíka je k slovám tohto verša (to, čo nie je) poznámka: tj. „(ne)jestvujúce“. To, čo nie je, teda nejestvuje, a aby jestvovalo, musí byť Božím Duchom oživené. Kde potom bol Pán Ježiš počas troch dní svojej smrti? Podľa uvedeného jednoducho nebol (neexistoval). Oživené nebolo iba jeho telo, ale on ako bytosť. Podľa viacerých zástancov trojice, však aj po smrti žil ako duša, a to, že bol oživený znamená, že dostal duchovné telo. Potom by sa však nejednalo o oživenie, ale o prechod z jednej formy života (duše) do inej formy života (v duchovnom tele). Takéto niečo ale nikto z apoštolov neučil a nezodpovedá to ani tomu, čo znamená slovo „zóopoieó“. Náuka o nesmrteľnosti ľudskej duše tak zahmlieva jednoduchú biblickú pravdu o skutočnej smrti a vzkriesení (oživení).
Jednoducho......náuka o nesmrteľnosti duše odporuje Kristovej náuke o vzkriesení. Iba jedno môže byť pravda, a kresťania sa prikláňajú k Ježišovi a nie k pohanskej filozofií.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 5. 2017, 21:45 avatar
Zvieratá sú duše

1Mo 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; 3Mo 11:10, 46, 46; 24:18; 4Mo 31:28; Jób 41:21; Ez 47:9.

Živá osoba je duša

1Mo 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15, 18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; 2Mo 1:5, 5; 12:4, 16; 16:16; 3Mo 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2, 4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10, 12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30; 27:2; 4Mo 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22; 31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; 5Mo 10:22; 24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kr 12:4; 1Pa 5:21; Ža 19:7; Prí 11:25, 30; 16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer 43:6; 52:29; Pla 3:25; Ez 27:13; Sk 2:41, 43; 7:14; 27:37; Rim 13:1; 1Ko 15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.

Živá duša je smrteľná, zničiteľná

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 5. 2017, 22:11 avatar
O dobrom kráľovi Dávidovi Písmo jasne hovorí: ........„Dávid nevystúpil do nebies.“ (Skutky 2:34) A kde potom šiel po smrti? Astax by povedal ,že do "predpeklia" a tam čakal na ďalší spoj ,čo ide už rovno do neba,bez medziprístátia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sám Ježiš povedal:........ „Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.“ (Ján 3:13) Áno, Syn človeka bol prvým, kto bol vzkriesený ako duchovná osoba. (Skutky 26:23)
Ale Astax oponuje svojmu učiteľovi ,vodcovi Ježišovi a tvrdí,že po smrti idú všetci do neba,pekla ,alebo očistca.
A neskôr mali byť vzkriesení aj ďalší. Biblia hovorí:...... „Každý vo svojom poradí: Kristus, prvé ovocie, potom tí, ktorí patria Kristovi počas jeho prítomnosti.“ — 1. Korinťanom 15:23.
Kedy teda budú ďalší vzkriesení? Počas "Ježišovej prítomnosti,jeho druhého príchodu" !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ježiš j Marte /Lazárovej sestre/sľúbil: ......„Tvoj brat vstane.“ Marta mu odpovedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ (Ján 11:23, 24) Prečo si Marta myslela, že Lazar vstane v „posledný deň“? ~

Lebo vedela o sľube, ktorý dal Ježiš:...... "Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú:‚‘"(Ján 5:28, 29)
To znamená, že tí, ktorí sú v Božej pamäti,/v knihe života/ budú privedení späť k životu v „posledný deň“. Nebude to obyčajný deň, ktorý má 24 hodín. Bude trvať tisíc rokov./tisícročné kráľovstvo Krista,milénium/ Biblia hovorí, že v ten deň ‚bude Boh súdiť ľudí na zemi‘. Teda bude súdiť aj vzkriesených. — Skutky 17:31; 2. Petra 3:8.
A tak vzkriesenie začne počiatkom 2.príchodu Krista a následne dalej,podľa svojho poradia.


8.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 5. 2017, 11:17 avatar
Shagara
Už pri našej minulej diskusii som ti napísal, že ťa skoro vôbec nečítam. Nie je tomu inak ani teraz.

Mystika mi hovorí, že chceš za každú cenu víťaziť. To je prirodzenosť človeka. Ale víťazstvo nespočíva v tom, koľko proti-komentárov uvedieš. Pravé víťazstvo tkvie v porazení samého seba a našou túžbou poúčať toho druhého. Chceš ukázať, že si múdrejší a tvoja viera je pravdivá. Mystická teológia nám hovorí, že víťazstvo spočíva v pokore a v poníženosti.
Kristus nám povedal: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom". Toto je oveľa ťažšie, ako vždy kričať "ja mám pravdu". A u teba nachádzam nedostatok pokory skoro v každom komentári. Si opakom toho, čo učil Kristus.

Vždy chceš mať posledného slovo a snažíš sa vtlačiť svoj intelektuálny obraz do svojho oponenta. "Násilne" ho chceš primäť k tomu, aby prijal tvoju pravdu. Ale v tom nespočíva víťazstvo.
Nevieš, že človeka môžeš zachrániť iba modlitbou a utrpením? Kristus urobil viac, keď išiel dobrovoľne na kríž, ako keby učil a presviedčal židov ďalších 30 rokov.
Ja viem, že nikoho nemôžem "presvedčiť" z vlastnej vôle. Lebo ty nemôžeš prijať to, čo ťa presahuje, ak nemáš pomáhajúcu milosť od Ducha Svätého.
Čo môžem je z vnuknutia Ducha Svätého predostrieť pravdu, a potom to už ja Bohu a na tebe samom, či prijmeš ponúkanú milosť, alebo ju odmietneš.

Nepoznám ťa osobne, ale už z tvojho rukopisu duše mi Boh dáva múdrosť, aby som pochopil, že si ďaleko od Boha. Lebo čím viac sa pripodobňujeme Kristovi, tým si viac osvojujeme jeho cnosti a tak dosahujeme dokonalosť, podľa miery. Ale u teba zhliadam pýchu a opak učenia Kristovho "aby sme boli pokorný srdcom". A pokora je poníženosť. Nemôžeš teda poznať pravdu, ak si vzdialený od toho, ktorý je Pravdou.

Hovorím ti: Ľudská duša je nesmrteľná a po oddelení od tela dostáva svoju odmenu alebo trest.

Rím prehovoril, spor je skončený!


9.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   5. 5. 2017, 11:30 avatar
Shagara reaguje len tam kde mu to vyhovuje,ale ked nevie najst podklad pod ich výmysli tak mlčí alebo odvádza pozornost iným smerom   vid. napr. Trojica, peklo a podobné náuky sú tieto náuky biblické?#r1617440 486.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 22:18 avatar
11,.........ja už po niekoľký krát sa opakujem,....ale dám to aj sem,aby si nenapísal,že nereagujem:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vylúčenie-je to biblická požiadavka?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
485,........Ako by sme sa mali správať k vylúčenému podla Písma?
Biblia hovorí:........ „[Prestaňte sa] stýkať s kýmkoľvek, kto sa nazýva brat, keď je smilník alebo chamtivec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo vydierač, s takým ani nejedzte.“ (1. Korinťanom 5:11) O takom človeku, ktorý..... „nezostáva v Kristovom učení“, čítame:...... „Nikdy ho neprijímajte do svojho domu, ani ho nezdravte. Lebo kto ho zdraví, zúčastňuje sa na jeho zlých skutkoch.“ (2. Jána 9–11)
"Ani ho nezdravte",.....rozumieš tomu Johny,alebo to vnímaš tak,že ho "máme zdraviť"?
Teda,......opakujem to už po niekoľkokrát,ale ty aj tak napíšeš ,že neodpovedám,....lebo tebe nejde o pravdu!
A ako opisuje Písmo tých,čo spoznali pravdu a boli vylúčení,alebo sami odišli?
Citujem 2 Petra 2 kap.20-22......"Ak po tom, čo unikli poškvrneniu sveta presným poznaním Pána a Záchrancu Ježiša Krista, sa opäť zaplietli práve do týchto vecí a tieto [ich] premohli, istotne sa pre nich stala ich konečná situácia horšia ako začiatočná. 21 Veď by bolo pre nich lepšie, keby neboli presne poznali cestu spravodlivosti, ako sa po jej presnom poznaní odvrátiť od svätého prikázania, ktoré im bolo odovzdané. 22 Stalo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa vrátil k svojmu vývratku a vykúpaná sviňa vyváľať sa v blate.“.....chápeš dané výrazy-"pes,sviňa,blato,vývratky,..atď"?
Apoštol Pavol upozornil Korinťanov, aby netrpeli v zbore úmyselných hriešnikov. Zlý vplyv takých ľudí prirovnal ku kvasu, keď povedal, že aj .....„trochu kvasu nakvasí celé cesto“. Potom ich vyzval: ......„Odstráňte toho zlého človeka spomedzi seba.“ (1. Kor. 5:6, 11–13)
Pre menej chápavých/Johny/......trochu zla v zbore/stačí jeden nekajúcny hriešnik/ môže zničiť jednotu a morálku v celom zbore.
Prehliadanie úmyselných hriechov vedie k povoľnému postoju voči Božím normám,ako píše Kazateľ. (Kaz. 8:11)
Navyše nekajúcni hriešnici sú podobní..... „skalám skrytým pod vodou“, na ktorých môže stroskotať viera iných členov zboru. (Júda 4, 12)
Aj iné časti Písma o tom hovoria....Ježiš použil znázornenie o "strome a dobrom ovocí",....a o postupoch ako ochrániť "strom"/zbor/ ..."ošetrovaním"/káznením,napomenutím/,alebo odstránením hnilého "ovocia"/nekajúcnych jednotlivcov/.
Ak Písmo hovorí,že odpadlík je "pes jediaci vývratky",....tak asi taká spoločnosť nemôže byť vhodná pre kresťabov,ktorí poslúchajú Krista!
To potvrdzuje opäť Písmo......„Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.“ (1. KOR. 15:33)
Ježiš aj u Matúša v 18 kapitole opisuje ako sa má postupovať v právnych prípadoch s hriešnikmi,spormi.....a po istom jednaní dodáva, že čo sa malo robiť, ak sa záležitosť ani tak nevyriešila? Ježiš povedal: .......„Ak neposlúchne ich, povedz to zboru. Ak neposlúchne ani zbor, nech je pre teba ako človek z národov a ako vyberač dane.“
Ale vylúčenie je stále láskavým opatrením ,hlavne pre zbor,ale i pre previnilca, a snahou týchto biblických postupov je navrátiť zblúdilého naspäť na správnu cestu.
Ak ale niekto s týmto nesúhlasí,a uprednostňuje svoje ľudské postupy,tak taký človek odmieta Krista a jeho príkazy.
A to je cesta vzbury!
Samozrejme, k danej téme by sa dalo napísať ešte viac,ale opakujem.......pyšných a sebeckých ľudí to aj tak nepresvedčí!
Súhlasí  ×


15.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 5. 2017, 22:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 22:39 avatar
19,....aj na to som reagoval,....len on chce odpoveď ako by jemu vyhovovalo,a nie ako je správne,ľudské a biblické!
A ak naozaj si niekto myslí,že by sa tak malo diať pred všetkými a prať špinavé prádlo dotyčného,....tak taký človek nie je ľudský,ani ohľaduplný,ani láskavý ,.....ale len hľadá zádrapky,a nie pravdu a poriadok.
príklad,....aj mne sa môže niečo stať,čo ma privedie k potknutiu,pádu,hriechu a určite by som si neželal ,aby sa to rozoberalo pred všetkými. Nerešpektovala by sa tak moja dôstojnosť a nerád by som rozoberal často chúlostivé veci pred všetkými. A tak nedokážem pochopiť postoj Johnyho vo svetle týchto slov.
Ešte šťastie ,že sa nemusíme riadiť jeho postojmi a názormi!
Súhlasí  ×


18.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 5. 2017, 22:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 23:33 avatar
24,....Ludwig,....ale tu ti ja nepomôžem. Musíš svoje pochybnosti a výhrady smerovať na Krista. Ja nepolemizujem o jeho pripomienkach,nakoľko im aj rozumiem, viem ,že ich rešpektovaním sa mnohé veci napravia, a viem aj to,že ich nerešpektovaním/RKC/ v cirkvi sú ľudia ,ktorí nemajú ani tie najmenšie morálne predpoklady, a predsa sú "kresťania", a tým sa len prináša pohana na Krista. RKC sa vyčíta,že ani 100 milionov nevinných obetí neprimelo RKC k tomu,aby aspoň dodatočne exkomunikovala tohto svojho člena,zločinca svetového formátu. A v takú spravodlivosť ja neverím!

O istých neveriacich Židoch Ježiš povedal: .........„Nepodriadili [sa] Božej spravodlivosti, pretože nepoznali Božiu spravodlivosť, ale usilovali sa ustanoviť si svoju vlastnú.“
A tú istú chybu robia dnes mnohí!
A nebolo verejne,....ak spomínaš len jeden príklad ojedinelý,musíš to vnímať,že to nám bolo na poučenie,preto to bolo zverejnené,aby sme sa vyhli istým chybám. Uvedom si,že to bol inšpirovaný výrok,a nebolo to potvrdenie ,že to tak stále malo byť! Sleduj kontext Písma, /nie jeden text,dva/a musí ti mnohé napovedať aj "princíp dôvernosti",/ faktov týkajúcich sa previnilcov/ a ľudskosť. A to v zmysle Príslovia 25:9........"9 Ujmi sa vlastného sporu so svojím blížnym a neodhaľuj dôverný rozhovor iného".
Pozri aj.....5. Mojžišova 19:15
"15 Nemá povstať len jediný svedok proti mužovi vzhľadom na akékoľvek previnenie alebo akýkoľvek hriech, v prípade akéhokoľvek hriechu, ktorého by sa dopustil. Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov má záležitosť pevne stáť".
2. Korinťanom 13:1
".....13 Toto je tretíkrát, čo k vám prichádzam. „Na ústach dvoch alebo troch svedkov musí byť založená každá záležitosť.“
1. Timotejovi 5:19
"19 Neprijímaj obvinenie proti staršiemu, iba ak na výpovedi dvoch alebo troch svedkov."
Hebrejom 10:28
"28 Každý, kto nedbal na Mojžišov zákon, umiera bez súcitu na [základe] svedectva dvoch alebo troch".


23.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 5. 2017, 03:15 avatar
Hovoris, ze JS je ta jedina najspravnejsia cirkev..
To ake je RKC, uz skoro vsetci vieme..

Preco teda, ked by si mal obhajovat jedinu spravnu vyvolenu cirkev, tak ju obranujes sposobom "Ale pozrite sa na RKC.."?


29.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 5. 2017, 16:39 avatar
Zrejme to robí preto, lebo ľudia zväčša argumentujú, že ako je možné, že boli v cirkvi ľudia, ktorí tam nemali čo hľadať. On argumentuje tým, že mali byť biblicky exkomunikovaní a tým by sa ľuďom zatvorili ústa. Ale sa to nerobilo a tým sa prinieslo veľa pohany na Boha.
Súhlasí Shagara


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 21:57 avatar
29,...pre mňa je,...pre teba nemusí byť. A poukázal som na to,čo potupuje kresťanov,keď nedbáme na Kristove rady a on to sám napísal. Ked sa vylučuje je zle,...keď sa nevylučuje ,je ešte horšie. Tak dajte svoj ľudský recept, a povedzte,v čom sa Kristus mýlil,a v čom sú naše názory lepšie?!


40.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 22:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:44 avatar
66,.....tak prečo sa tak nedeje nikde,okrem JS? A tvrdili to tu viacerí na DF. Ja to tu už vysvetľujem dávno,to si tu ešte nebol.


45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 22:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 23:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 23:34 avatar
86,.....ak hľadáš v Písme presný termínus technikus,tak ho nenájdeš. Ale v celom Písme sa o tom píše. Lebo ak nie sú "právne výbory",nie je ani exkomunikácia,nie je ani Božia organizácia, a ani tí,čo ju vedú a nesú pred "Bohom zodpovednosť"! To sú totiž spojené nádoby. Môžeš to akokoľvek nazvať,..."rada starších" a podobne,stále je to to isté.
Ale v Písme nie je ani reč o drogách,závislosti na hazarde,......a tak povieme , "nie je to tam,môžme brať drogy a hrať hazard"?! Chceš sa hrať so slovíčkami? Ale ak to tam nie je,tak čo tam vidíš ty? Ako by si to nazval, a prečo by malo tvoje pomenovanie byť lepšie ,ako pomenovanie iného? A tak kto "kľučkuje a hľadá cestu menšieho odporu"?
Ludwig,....máš slobodnú vôľu a môžeš veriť hocičomu,nemusia to byť JS!


72.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 5. 2017, 14:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:37 avatar
100,...nie ,nehovoríš presne,lebo ani za mak nevnímaš kontext Písma, a môžeš tomu pochopiť len vtedy,ak budeš mať presné poznanie. Je naivné si myslieť,že isté veci sa dajú vysvetliť len dvoma či troma textami Písma. A ani teraz si nepochopil všetko. A sú rovnejší a ešte rovnejší,...ale ja tam nepatrím. Si spokojný?


146.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 10:48 avatar
138. shagara, ale ty sem nevies dat ani tie 2 alebo 3 texty alebo ten kontext, aby si potrvdil ze tá prax PV u vas je na zaklade Pisma a uz asi tyzden sa len vykrucaš a Biblický podklad nikde.. ale ja nezabudam a stale cakam. Ked nevies najst tak buď chlap a napis to rovno


148.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 11:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 11:46 avatar
176,....keby som ti opísal celú Bibliu,tak by ti to nestačilo. Johny,....ty nechceš odpoveď,.....ty chceš len kritizovať JS,a v tomto duchu aj zomrieš.
Ja nie som chlap,....to ste len vy,.....čo "komára cedíte a ťavu prehltávate"! 
Daj ty svoju verziu na základe Písma,ako by to malo byť? Ja som uviedol spústu textov,logické závery a nestačí vám to. Vy ste uviedli jeden text a na tom staviate. Ste na smiech.


151.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 11:51 avatar
vask som ti sem uviedol 1.Kor a ine a ty zatial ani jeden tak sa nevykrucaj .. Nemusis sem opisat celu Bibliu, stacia texty alebo pasaze na ktorých ste zalozili vasu prax v oblasti sposobu vylucovania , teda 3muzi, taný vybor atd.. .. nic viac nechcem , tak uz sa nevykrucaj a napis .. Ked nevies, napis jednoduchu neviem podlozit Písmom a bodka na ine veci si hned reagoval , pisal texty atd a zrazu vraj nechcem odpoved? chcem a stale cakam dokedy sa bude s toho vykrucať


154.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:02 avatar
181,....pochop,najprv si zisti,ako to fungovalo v SZ a potom hľadaj styčné plochy v NZ. Nehľadaj odpoveď len v "priamych textoch"! Ja neviem,čo by si robil v SZ,keby ti za malý priestupok niekto ukameňoval celú rodinu?
A aj teba.? Samozrejme,potom by si už nemohol nič robiť,ale viem,že keby si prežil ,tak by si hľadal dôvody ,že aké je to správne! 
Ak nepochopíš prax v NZ,tak ako môžeš pochopiť prax v SZ? Alebo keby ten "právny výbor" v zastúpení apoštolov ,teba a tvoju ženu usmrtili,za to,že si zatajil malú sumu peňazí zo svojho predaja domu,....chcel by som vidieť ako by si reagoval?
Chod Johny do čerta aj s tvojim textom vytrhnutým z kontextu,keď nevnímaš danú oblasť riešenia problémov ľudský !
Hľadáte len zádrapky, vám nikdy nešlo o pravdu. Vy hľadáte niečo,čo by ste si sami odobrili a Boh sa tomu musí podriadiť. Ale tak to nefunguje,a raz vytriezviete.


156.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.157.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 12:06 avatar
Takže nevieš podloziť Písmom?


158.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:10 avatar
187,...viem a urobil som to viackrát. Povedz,ale čo konkrétne chceš počuť?


159.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 12:13 avatar
tak posli link kde si to viac krat urobil aby si nemusel tolko pisať. Opakujem po 100x ze chcem aby si mi napisal podklad s Písma, na zaklade ktorého ste zvolili ten spôsob vylucovania ako prebieha u vas. Napis len a len texty, nemusis nic viac, kedze si tvrdil ze je to BIBLICKÝ postup.. Toto konkretne chcem


160.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 12:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.164.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:36 avatar
190,....nenamáhaj sa Johny. Teraz sa preberalo u nás to,že JS budú vždy/pokiaľ bude tento systém/ upravovať svoje porozumenie,a dávať ho do súladu s Písmom. JS voľakedy verili v tiež mnohé nesprávne veci,ako aj iní,....ale postupne bádaním upravili a očistili biblickú pravdu od nánosov pohanstva a podobne!
JS nie sú neomylní,tak ako nikto iní. Ak niekto tvrdí,že nič nemení,neupravuje....tak klame, a takých treba len ľutovať,ten bude aj najväčšiu hlúposť obhajovať,aj keď celý svet pôjde proti tomu.
A to čo píšeš,aj tak nie je pravda,bolo to úplne inak. Ale na to som u teba zvyknutý. 


165.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:39 avatar
190,....nenamáhaj sa Ludwig...oprava,ale môže to platiť aj na neho. 


166.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 12:39 avatar
Takže predca len to nevieš podložiť Písmom?


169.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:55 avatar
196,...ale viem a podložil som to. Opak je pravdou,že to neviete vy podložiť svoje tvrdenia a ohýbate iba jeden text Písma. To ja nerobím!


170.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 12:59 avatar
tak preco sem nedas link kde si to napisal alebo nenapises tie texty sem ? Potlac svoju hrdosť a napis .. V iných pripadoch omielas stale dookola kade co o RKC , trojici, pekle a teraz más problem to sem napisat? Zeby si to nevedel a tak sa budes stale takto vykrucat?
Súhlasí Ludwig


173.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.174.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.175.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.179.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 13:27 avatar
204,...nebola,tak ako si to napísal. Zmenilo sa chápanie výrazu "pokolenie", ale inak ako si to naznačil ty. Ale je to bezpredmetné,vzhľadom k tomu čo som napísal. Poznanie pravdy napreduje stále viac, a takto to má byť. A deje sa tak všade aj vo vede. Myslieť si,že teraz ja viem všetko a je to nemenné, statické....je obrovský sebaklam,pýcha a viera vo vlastnú neomylnosť,dokonalosť. Je to doslova rúhanie sa Bohu,....lebo sú všetci hriešni a omylní! Ale JS majú ďaleko navrch v poznaní a v skutkoch správania.
Vysvetľovať to, čo by malo byť každému jasné,....je pre mňa nepochopiteľné!
Uveďte mi jeden príklad ,kto nemenil svoje učenie a to omnoho radikálnejšie! Načo potom hľadať ,skúmať,študovať,....keď už nič nemôžme vyskúmať,lebo máme všetko zjavené a nalinajkované? A pritom väčšina cirkví nechápe ani len základné náuky Písma,ako to môžme vidieť teraz v súvislosti s nesmrteľnou dušou a podobne tu na DF.
Ak niekto nevie ,ani čo je to v za výraz -"duša,duch",tak o čom sa máme baviť? Ked niekto nemôže "prežuť" ani duchovné mliečko?


181.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.198.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 21:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.202.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:44 avatar
228,....Súhlasím,....prečo by som ti mal odporovať. Opakovane som ti písal,že máš slobodnú vôľu a že nemusíš JS vnímať tak,ako ja. A ja sa snažím len poukazovať na biblickú cestu/nie cestu JS/,....a zo služby viem,že väčšina ľudí nebude reagovať na pravdu Písma,aj keby som im citoval celé Písma a podobne. S tým som zmierený, a na takéto situácie sme pripravení a vnímame to vo svetle Písma.
Príklad Jeremiáša a zásada z toho vyplývajúca nám pomáha vytrvávať,aj keď iba jednotlivci reagujú. Tento a podobné správy z Písma nás posilňujú a dávajú motiváciu pokračovať dalej.
"Čo sa teraz týka teba, syn človeka, urobil som ťa strážcom domu Izraela, a z mojich úst počuješ slovo a dáš im odo mňa výstrahu."......."A hľa, si im ako pieseň o zmyselných láskach, ako niekto s pekným hlasom, kto dobre hrá na strunový nástroj. A istotne počujú tvoje slová, ale nikto ich nekoná. 33 A keď sa to splní – hľa, splní sa to – budú tiež musieť poznať, že bol uprostred nich prorok."


203.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:50 avatar
214,...neodporuje si to v ničom. Pravdu poznáme a ja ju tiež poznám,a to veľmi dobre.
To ale neznamená,že sa nemôže stať ,že nebude neskôr potrebná nejaká úprava a podobne.
Uvedom si,že ak mnohí poznajú pravdu na 20%-30%, tak u JS je to na 95%. Ten zvyšok sú viac nepodstatné úpravy a sem patria ešte aj nevyplnené proroctvá,ktoré sa majú splniť v čase konca. Podla Písma ich Boh odkryje v patričný čas.
A ak ty nevidíš niekde súvislosť ,tak ja ju tam vidím. To je ako aj s pravdou. Ty ju vidíš inde a ja zas inde. Je to len uhoľ pohľadu a dôsledok poznania ktoré každý máme.


178.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 5. 2017, 15:07 avatar
72. ked tvrdis, ze len JS vylucuju tak klames alebo nemaš presne info. Skus si pozistovat ako je to napr. u advetistov, babtistov atd.. a zisti ze kto sa riadi presnejsie v tejto oblasti Písmom.. teda tým vzorom s 1.Kor. co som uviedol a ty si naopak neuviedol ziaden vzor ani text.. a pritom si tvrdil za sa riadite v tejto oblasti Písmom.
Súhlasí Ludwig


74.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 5. 2017, 15:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 15:34 avatar
Ludwig
Aký je tvoj názor na vzkriesenie mŕtvych?
Často súhlasíš s bludmi Shagaru, preto by som rád vedel, či rozprávky, ktoré napísal v 99. sú aj tebou prijímané.


82.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 5. 2017, 20:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.180.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   8. 5. 2017, 13:33 avatar
Jasné ludvo...Samuel v SZ,Mojžiš a Eliáš v NZ.
Všetci komunikovali v stave nevedomosti a o ničom nevedeli.


182.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 13:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.183.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   8. 5. 2017, 13:40 avatar
V Písme je písané,že to bol Samuel.Ty si tam našiel niečo iné?
Keby som ti aj toho Eliáša uveril....ale Mojžiš jednoznačne zomrel.Dokonca sa o jeho telo preli Michael so satanom.
ALebo na hore s Pánom Ježišom tiež nebol skutočnýMojžiš?
Bol to niekto iný..napr.dvojník?


189.
označiť príspevok

Astax1 muž
   8. 5. 2017, 15:37 avatar
Ludwig
Chápem tvoj pohľad. Ale ty skôr preberáš pohľad Starého Zákona, ktorý v tejto otázke nie je dokonalý. Doplnenie sa nachádza v Novom Zákone.

Ak veríš v šeol v poriadku. Ale šeol bol smrťou Krista zrušený a "väzni" boli vzatí.
Nejdem ťa presviedčať, lebo pravdepodobne si nečítal ani moju 1 aspoň tú druhú polovicu ani moju 2.

Ale môžeš mi vysvetliť, ako chápeš niektoré verše NZ, ktoré hovoria o tom, že duša po smrti nezaniká ani "nespí"?
Vyberiem iba tri napr. Peter o Kristovi povedal : "Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí." 1 Pt 3, 18-20

Ako mohol Kristus kázať, ak bol mŕtvy čo do tela, a podľa vás duša nie je schopná vnímania pokiaľ nebude vzkriesená? A taktiež ako mohol kázať duchom, ktorí žili za čias Noema? Ako títo, keďže boli v šeole mohli počuť Kristove kázanie?

Ďalej Apoštol píše: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“. (2 Kor 5,10)
Tým, že Apoštol hovorí, "kým bol v tele" dokazuje, že nás osobný súd sa odohráva "mimo teľa". Akoby duše mohli byť súdené, ak mimo tela nie sú schopné vnímať?
A ak by sa to vzťahovala na konečný súd, kedy budú všetci vzkriesení, potom by apoštol nemohol povedať "kým sme boli v tele"

A taktiež ako chápeš Zjavenie Jána, kde sa píše: " Ján videl: „pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?" Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni“ (Zjv 6, 9-11)

Táto 6.pečať je otvorená ešte pred konečným súdom, v dobe, kedy ešte žijú ľudia na zemi a ďalší majú byť zabití, ako oni. Akoby oni "mŕtvy" a podľa vás "nevedomí" mohli žiadať odplatu od Pána?


112.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:05 avatar
108,...na rozprávky si tu ty Astax! Povedz nám,ako nesmrteľné môžeš oživiť? Tak ,že ich zhmotníš do svetieľkujúcich hmotných tiel.
A povedz,ako vyzerajú také oslávené vlasy, alebo oči, To naozaj veríš ,že tam budú mať ľudia všetky údy,ale nebudú ich môcť používať? /reč,zrak,sluch,hmat,potreby vyprázdňovania,jedenia,spánok,reprodukcia,uvoľňovanie vetrov,atď/ 
Už keď vám nič nehovorí Písmo,mali by ste sa držať aspoň zdravého úsudku!
A opakujem sa:.......ak nesmrteľná duša si vezme na seba nejaké telo/hmotné,duchovné/ tak to je buď zhmotnenie,alebo angelizmus/zduchovnenie/,.....pretože ,iba to čo je neživé môže byť vzkriesené!


113.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 5. 2017, 01:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 01:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:50 avatar
143,...figu borovú,.....ak akurát vo sne! "Telo a krv nemajú účasť ne Božom kráľovstve".


120.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 01:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.155.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:03 avatar
150,...je to citát z Písma. To ako keby niekto tvrdil,že ľudia môžu žiť pod vodou,bez prístrojov a zariadení! 


116.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 01:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 01:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 02:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 02:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.127.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 02:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 02:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.132.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 02:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 02:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 02:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.187.
označiť príspevok

Astax1 muž
   8. 5. 2017, 15:21 avatar
Shagara
Už som si "zapísal" ďalšiu tvoju perlu, jednu z mnohých, že "anjeli majú telá"
Naozaj ti nič nehovorí pojem netelesné podstaty?
Ale na druhej strane chápem, že musíte poprekrúcať všetky verše a termíny, ktoré by vám nesedeli.
Na všetko ostatné som ti odpovedal. Ale ty mi položíš otázku, ktorá vlastne nie je otázka alebo "kvázi argument" ja naň odpoviem, ale ty ho o pár komentárom použiješ znovu.


188.
označiť príspevok

Astax1 muž
   8. 5. 2017, 15:25 avatar
A taktiež Shagara nevešaj sa na mňa ako pijavica. Lebo na to nemám ani čas ani chuť. Keď nediskutujem s tebou, tak sa do toho nemotaj. Lebo ja napíšem jeden komentár, ktorý ani nie je určený tebe a ty mi naň napíšeš ďalšie tri. Ale keby to aspoň bolo k veci a použil by si iné argumenty než tie, ktoré si použil v diskusii so mnou a na ktoré som ti odpovedal.
Takto vlastne odpovedáš za niekoho iného tými istými poznámkami, aké si použil pri diskusii so mnou.
Takto iba zahlcuješ témy.


104.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:21 avatar
101,...viem,a trvám na svojom. Viem aj o tom,že aj inde vylučujú,aj v RKC/Hans Kung,atď/,...ale sú to ojedinelé prípady ,a tam sa viac vylučujú tí,čo by tam mali zostať ,a vylúčení by mali byť tí,čo zostali! 
A celé Písmo a pozitívna prax,skúsenosti potvrdzujú to,že Kristus vedel čo hovorí a toho sa držia aj JS.


24.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 05:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 5. 2017, 06:59 avatar
To mi pripomenulo temu, ako v Rusku idu proti Bohu.
Akonahle povies nieco proti cirkvi JS, hovoris proti Bohu alebo Jezisovi Kristovi..
Súhlasí Ludwig, Scarlet666


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:42 avatar
31,......Boh hovorí...... „Ten, kto sa dotýka vás, dotýka sa môjho/Božieho/ oka.“ (Zech. 2:8)
V Písme je toto rovnítko na mnohých miestach. A bolo tomu v minulosti a je tomu aj dnes tak.
Vieš,že keď sa v Anatóte smiali Jeremiášovi,koľko ľudí za to zaplatilo životom? Alebo keď sa smiali deti prorokovi Elizeovi,vieš koľko ich roztrhali dve medvedice na podnet Boha?
Tiež si uvedom,že odsúdení budú ľudia na základe toho,že odmietali počúvať dobré posolstvo,ktoré hlásali "Kristoví bratia".
To sú tí,čo budú spolu s Kristom vládnuť v nebi,znovuzrodení!
Žalm 105:15
"15 [a hovoril]: „Nedotýkajte sa mojich pomazaných
a mojim prorokom nerobte nič zlé".
2. Tesaloničanom 1:6
"6 Lebo je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie".
Žalm 105:14
"14 Nedovolil žiadnemu človeku, aby ich klamal,
ale karhal kvôli nim kráľov".
--------------------------------------------------------------------------------------
Táto paralela,že ak reptáme proti Božiemu správcovi,tak reptáme proti Bohu. Príklad Mojžiš a reptáci,vzbúrenci-Dátam,Abirám,Kórach a ich rodiny! Vieš aké poučenie z toho plynie? Boh dokonca postihol malomocenstvom aj Mojžišovú sestru Mirjam ,ktorá proti nemu tiež reptala! Tých prípadov je veľa!
Hovorím teraz všeobecne,...ale platí to na Božieho správcu a jeho služobníkov. A keď ja ako JS som presvedčený o tom,že tým správcom je zbor JS,tak sa nečuduj ,že tak píšem!
Ak podáš "pohár vody" týmto bratom,alebo ich "haníš",...tak naozaj haníš Krista, a jeho Otca! Alebo odpovedz,ako dokazujeme lásku k Bohu? Asi tak že "milujeme svojich blížnych",a hlavne "príbuzných v pravej viere"


46.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 22:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:34 avatar
74,.....aha, tak už teraz zas inak hovoríš. Ale ja som už predtým tvrdil,že hovorím všeobecne,že oponovať pastierom pravého kresťanstva,sa rovná oponovať Bohu a búriť sa proti nemu!
Ešte šťastie ,že si si dal rozhrešenie,že JS to nie sú. Ktovie,možno kvakeri?!


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:48 avatar
30,...Ludwig,zabúdaš ,ale nevadí. Nie je to len o vylúčení,ale aj o kresťanskej organizácií,ktorú tu Boh má na zemi, o všeobecnom,predpovedanom odpadnutí od Krista, o tom,že keď reptáme na Kristových služobníkov,reptáme proti Bohu ,,..atď! A to v Písme je na mnohých miestach a nedá sa to prehliadnuť.


48.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 22:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 23:00 avatar
76,...zabúdaš,ale nech je po tvojom. Pokiaľ viem,na počiatku si opakovane odmietal uznať,že by kresťania mali byť organizovaní v zbore,organizácií! A aj iné výhrady si mal,čo spomínal Ježiš.
A to,že teraz to ty nenachádzaš u JS,....to je v poriadku,......nemusíš. Ale som zato,že tu ide skôr o výhrady ľudskej slabosti,ceste menšieho odporu,...a nie výhrady biblické!
A ak odstrániš dané,zdanlivé "rozpory",prídeš na to,že dnes tu nie je priestor na nejaké manévrovanie. Dnes je veľmi ľahké zistiť podla Písma,kto dnes koná Božiu vôľu?!


55.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 23:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 23:25 avatar
83,....Ludwig,mám skúsenosti s mnohými a takmer vždy sa tak deje,...čo je na prvý pohľad úplne prirodzené. To je prejav hriechu,nedokonalosti a sklon k zlému. A bolo to vidieť aj v tvojich príspevkoch,hlavne keď si sa tu ukázal. Ale to nie je podstatné,nejde mi o to aby som ťa súdil.
Ale ,tak ako človek napreduje v poznaní,musí akceptovať Písmo a nechať sa ním viesť,aj keď on by snáď volili iný smer.
To ,za predpokladu,že si váži Krista a jeho slovo?!
Mohol by som nájsť aj v tvojich príspevkoch dosť dôkazov,ale nechcem to robiť,lebo ide o to,či hľadáš a napreduješ,alebo či chceš len niečo kritizovať,ak aj nemáš ešte presné poznanie. Aj ja som mal mnohé pochybnosti,ale poznaním a modlitbou som to vždy odbúral a cítil som doslovne ako ma niekto vedie.
Biblia nám hovorí, ako si vypestovať takú schopnosť. Uvádza: ......„Tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej.‘“ (Izaiáš 30:21)


60.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 23:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 00:33 avatar
88,...odpovedal,....čítaj poriadne! 


66.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 5. 2017, 07:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.110.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:42 avatar
94,....ak sa skrývaš v obyvačke a hlásaš svoje kresťanstvo,tak to je čo? To naozaj máš alzheimera,alebo čo ti je?
Odmietal si jasné texty o poslušnosti pastierom a o tom ,že sa im máme podriadovať,že Boh tu má svoj zbor,cirkev a teraz sa chceš hrať na slepú babu? Tomu ty hovoríš priamosť a čestnosť?
A nebolo to len o tom,že si odmietal organizáciu,cirkev ako takú,ale aj iné veci!
OK.....ty ideš tou najťažšou cestou,a nesúdiš,ale najprv hľadáš a potom konáš v zmysle toho!


141.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 06:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 06:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.145.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 07:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 23:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 00:43 avatar
89,....vidím ,že ťa ovládli masochistické sklony.  Skúmaj Písmo, pros Boha o presné poznanie pravdy a podriaď sa jeho vedeniu a nebudeš zničený.
A ak hovoríš o "škriepkach",zrejme si nečítal poriadne Písmo. Mnohí sa totiž "škriepili" a budú ešte "škriepiť" ,ale určite mnohí spoznajú pravdu.
"Prečo je predo mnou plienenie a násilie a prečo sa vyskytujú hádky a prečo sa vedie spor?“ — Habakuk 1:2, 3.
"Nemyslite si, že som prišiel, aby som priniesol na zem pokoj; neprišiel som na to, aby som priniesol pokoj, ale meč."
Hádaj,prečo je tomu tak?


67.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 5. 2017, 07:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.111.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:53 avatar
95,...lenže toto konštatovanie vám nebráni sa pripojiť k tým,ktorí tak konali stokrát a tam máte iný meter.
Ty vidíš aj do srdca každého ako Boh a súdiš aj pohnútky tých,čo sa mýlili. Je zaujímavé,že miliardy ľudí to nevidí vo svojich cirkvách,ale len vám dal duch tu moc,nás ,JS "prekuknúť a odhaliť."
A len sa ukájate tým,aké to máte vy ťažké,a tí druhí ľahké! A pritom iný to majú omnoho ťažšie.
A ja som nehovoril o "hriešnosti tvojich príspevkov",to len ty. Ak niekto nemá presné poznanie/čo chápem/ a to opakovane deklaruje,tak potom nech nesúdi,ty obielená stena.
Ak ho budeš mať,potom môžeš súdiť ,ak ti to svedomie dovolí. Pravdu mimo JS nenájdeš, a ani nikto po nich nebude ľudí už varovať. A do obyvačiek naozaj prichádzajú len JS,ale ani to už dlho nebude platiť!
Verte si čomu chcete,....Božie slovo vždy odhalí pohnútky srdc,aj tých vašich.


143.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 06:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   6. 5. 2017, 16:13 avatar
A opakovane shagara píše odveci a neodpovedá na čo som sa ho pýtal, len odvádza pozornosť


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:52 avatar
19,...áno,dá sa! Ak to ale niekto nepochopil z Písma,tak nepochopil ani základy. Ak si niekto myslí,že rozpitvávať problémy iných je láskavé pred všetkými,tak potom by som nechcel mať jeho morálku,súcit a podobne!


50.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 22:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:30 avatar
78,....unesiem to,lebo viem čo som povedal. Bol to výnimočný prípad, a bol zapísaný v Písme na výstrahu,ale určite sa tak nerobilo stále,ale to vám akože uniká/vedome/.
A to,že ty si odsúdil Krista, a aj Boha to ti nevadí,keď si nesúhlasil s ich pripomienkami,hlavne na začiatku?
Je úplne biblické a logické,že každý problém sa riešil postupne ,najprv za účasti dvoch ,neskôr troch a ďalších svedkov,potom starších ,....ale nie že by sa v písme pretriasali problémy každého verejne,ako spomínate. To je obludná a chorá predstava necitlivých ľudí. A nevytrhujte niečo z kontextu Písma,ak tomu nerozumiete!


144.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 06:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 21:36 avatar
10,....ale ak nečítaš moje príspevky,ako vieš ,že nepíšem čo ty, a že vlastne máme rovnaký názor? 
A "pokora" nie je to,že odvrhneme Božie slovo,Krista a dáme do popredia pohanskú,filozofickú náuku!
A ak je niečo nesmrteľné, tak to nemá význam kriesiť,oživovať. Už keby si používal len zdravý úsudok,tak odvrhneš pohanskú náuku o nesmrteľnej duši! V celom Písme nie je ani jedna zmienka o tom,že smrť tela prežíva nejaká nehmotná duša. Písmo hovorí ale presný opak ,a to na mnohých miestach.
Robíš z Krista klamára!


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 22:25 avatar
10,.... ale raz ...."Boh prehovorí,a Rím bude ukončený,zničený"!
----------------------------------------------------------------------------------...
„Tých desať rohov, ktoré si videl, a divé zviera, tí znenávidia .......smilnicu, ........spustošia ju a obnažia ju a zjedia jej mäsité časti a celkom ju spália ohňom. Lebo to Boh vložil do ich sŕdc, aby uskutočnili jeho úmysel.“ (Zjavenie 17:16, 17)


28.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 5. 2017, 16:24 avatar
Astax. nezastávam sa Shagaru, ale tvoj príspevok číslo 10 si myslel asi ako žart. Celý čas o ňom hovoríš, aký je nepokorný a že pretláča svoju pravdu a zakončíš to dvoma vetami, pri ktorých Shagarova "bohorovnosť" je obyčajný odvar. 


30.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 5. 2017, 17:04 avatar
Slušný človek
"Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé"
Zopakoval som článok viery, ktorý vyznáva Katolícka Cirkev a doplnil som ho výrokom magistéria Cirkvi, proti ktorému sa nedá odvolať.

Poukázal som na najvyššiu autoritu, ktorú ma Cirkev t.j. zväzovať a rozväzovať. A tým som ukončil moju diskusiu so Shagarom.
Mohol som na každý jeho komentár odpovedať, čím by som spravil to, čo robí on. Ale v tom nespočíva víťazstvo.


31.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 5. 2017, 17:32 avatar
No práve ten záver mi vadil. Tvrdíš, aký je Shagara neústupný a ty to zakončíš vetou, že Rím prehovoril, spor je skončený. Mne by to nevadilo, keby si práve takýto prístup, že chce mať len pravdu a pretláča si svoju pravdu, neukázal ty.  
Súhlasí Wolfe


32.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 5. 2017, 17:55 avatar
Uvedomujem si, že pravda sa nedá "pretlačiť" do intelektu toho druhého. A koniec koncov je to aj stratou času. Čo môžem je predostrieť pravdu, a potom je to na Bohu a na človeku samom, či ponúkanú milosť prijme alebo sa proti nej postaví.

Dokonalosť spočíva v premáhaní samého seba. Už ľudská prirodzenosť nám káže víťaziť nad druhým človekom či slovom, alebo aktom. Ale Kristus nám ukázal, že pravé víťazstvo spočíva naopak v pokore, v poníženosti, v mlčaní. On mohol ďalej židov presviedčať, že on je prisľúbený Mesiáš, že On je pravý Boh, že on má moc nad všetkým čo je stvorené, že On má pravdu.
Ale namiesto toho Kristus židom povedal: "Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo."

Shagara by ukázal viac, ak by na môj komentár "spor je skončený" neodpovedal a tým by ukázal, že vie premôcť seba samého. Ale namiesto toho napísal ďalšie 3 či 4 komentáre.
Samozrejme, nech píše, ak musí.


33.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 5. 2017, 18:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 5. 2017, 18:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 5. 2017, 18:18 avatar
Čiže aj ja, keď ešte mám čo povedať k danej téme, tak by som mal radšej mlčať, lebo v takom postoji je poníženosť a pokora? Keď niekto reaguje na predchádzajúci príspevok, tak nie preto, že si tu chce robiť nejaké intelektuálne cvičenie, ale preto, že sme na diskusnom fóre a diskutujeme. A keď máme čo povedať, tak hovoríme. Lebo pokiaľ sa týka Shagaru, mne tiež pripadá niekedy, že veľmi tlačí na pílu, ale nebudem mu vytýkať, že má už mlčať, aby sa prejavil, ako pokorný a ústupčivý. Lebo ten druhý, ktorý mu v názore oponuje, by si to mohol vysvetliť, že už nemá argument, ako by obhájil svoj názor. Tým ale nechcem povedať, že ty sa tak nemôžeš správať, keď si myslíš, že je to tak správne. Ja osobne si nemyslím, že to je prejav pokory. ale samozrejme, môžem sa mýliť.


36.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 5. 2017, 18:41 avatar
Slušný človek
Ale to som netvrdil, že netreba odpovedať, alebo argumentovať. Na to slúži diskusné fórum. No je rozdiel "násilne" pretláčať svoje presvedčenie. Tam už nevidím zmysel prípadnej diskusie.

Lebo ak ja napíšem, že Kristus sa vzkriesil sám, keď povedal "svoj život dávam sám od seba a zasa si ho vezmem" a Shagara napíše: "Samozrejme,to je pravda,lebo Kristus nemusel položiť za nás život,ale on to urobil ochotne,keď vyšiel podnet od jeho Otca. A presne o tom hovorí daný text,nič viac.
Jeho Otec mu to neprikázal,a aj Ježiš mal a má stále slobodnú vôľu.
Tvoje tvrdenie,citujem opäť........"Kristus má moc samého seba vzkriesiť. Sám o sebe vyhlásil „ja som vzkriesenie a život“....".....je absolútny nonsens. Nakoľko mŕtvy nemôže robiť nič."

Tak tu nevidíme nejaký priestor na diskusiu. Píše sa: "... podľa tela bol usmrtený, ale zostal živý podľa duše. S ňou prišiel ohlasovať zvesť aj tým duchom, ktorí boli vo väzení, tým totiž, ktorí kedysi neverili, keď Božia zhovievavosť čakala za dní Noema, kedy bola stavaná archa .... " (1 Pt 3,18-20) Ak mŕtvy nemôže nič, tak potom nemohol ani "zostúpiť do nižších častí zeme" a nemohol "ohlasovať zvesť duchom".

Povedz mi, načo by bolo dobré pokračovať v takejto diskusii?
Taktiež veľmi časté sú tu útoky na Katolícku Cirkev a na jej učenie. Pritom témy sa stále dookola opakujú, povedz mi, ak neprídem rýchlo obhajovať Katolícku Cirkev a jej učenie, pretože viem, že to nebude mať význam znamená to, že nemám argumenty?
Čo je ľahšie? Prísť a znova diskutovať o tom istom, keď vieš, že to neprinesie ovocie alebo potlačiť v sebe "túžbu argumentačne zvíťaziť" aspoň v sebe samom a tým pádom roznecovať nelásku a rozkol?


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:20 avatar
37,....ako bývalý katolík,som prečítal veľa katolíckych publikácií,kde sa otvorene píše,že nesmrteľná duša a podobne bolo prevzaté z greckej filozofie. Opakujem,....otvorene sa to priznávalo a dokonca ospevovalo tým,že to "obohatilo kresťanstvo".
Je všeobecne známe medzi všetkými teológmi,že to je pohanská náuka,nie kresťanská. Tak s tým nič nenarobíš,...iba ak v tej tvojej proklamovanej "pokore" si to priznať a ospravedlniť sa svetu,a môžeš aj mne.


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 22:22 avatar
16,....aj by som sa zasmial,....ale nejde to,....lebo neviem čo sú to -"venušiné guličky", a aký to prináša pocit? 
Viem ,že chlapi majú nejaké -"guličky",....ale že aj ženy,to som nevedel. 


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 5. 2017, 23:53 avatar
21,....kde som neodpovedal? Napravím to. 
A ja si život "užívam",.....aj keď je pravda,že Písmo a jeho pravdy sú v mojom srdci, a viac dôverujem im,ako svojim predstavám. Preto ich školím v tomto duchu.
A ver,príde aj čas,keď sa budeme naplno venovať túžbam srdca a dobrým veciam.
A slušný vtip si rád prečítam.


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 00:06 avatar
K téme nesmrteľnej duši:
---------------------------------
Werner Jaeger v časopise The Harward Theological Reviev napísal:...."Najdôležitejšou skutočnosťou v histórií kresťanskej náuky bolo to,že otec kresťanskej teológie Origenes bol platónskym filozofom v škole v Alexandrii. Vložil do kresťanskej náuky kozmickú drámu duše,ktorú prevzal od Platóna".

Pútnik svätovojtešský...../o Augustínovi/...."Dôsledným premýšľaním zjednotil spoločné znaky gréckej filozofie a židovsko-kresťanského náboženstva"......"Pretvoril múdrosť pohanského sveta ,do rozmeru vnútorného,kresťanského ducha."


26.
označiť príspevok

Krištof
   6. 5. 2017, 16:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:06 avatar
32,.....A Gaarder aj spomína ako Augustín natlačil helénske špekulácie/nesmrteľnú dušu,trojicu,atď./ do kresťanského učenia. Na strane 183 sa píše:...."Augustínové kresťanstvo je do značnej mieri poznačené platónskym spôsobom myslenia".
A Gaarder potom na strane 168 dodáva,že kresťania veria v niečo iné,ako nesmrteľnú dušu:..."a že v človeku nie je nič nesmrteľné/ľudská duša/",....lebo,..."kresťania veria v zmŕtvychvstanie tela a večný život"!


68.
označiť príspevok

Krištof
   7. 5. 2017, 08:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:32 avatar
96,...nepriamo to potvrdil,....ale uznávam ,nie je tam slovo "natlačil",.....ale dúfam ,že sa nechceš hrať so slovíčkami?
Z jeho slov to jasne totiž vyplýva ,tak ako zo slov iných teológov,historikov.
Najhoršie je na tom to,čo som jasne uviedol citáciami,že RKC to jasne priznáva aj to,že prevzala túto náuka od Platóna,respektíve od Aristotelovho hylemorfizmu!
A Augustína asi nepoznáš poriadne,....jeho pohanské a manichejské predstavy až kričia v jeho názoroch a učení. On úplne otočil Krista o 180 stupňov.
Je pravdou,že cirkevní otcovia sa spočiatku bránili pohanskej filozofií,ale chceli byť prijateľný pre pohanský svet ,a to až natoľko,že ich daná filozofia,pohanský svet úplne premohol! A nakoniec boli filozofickejší ako pohanskí,grécki filozofi!
A samozrejme,...oni nevideli tú "hrozbu",lebo keby aj,.....tak by neprišli s danými náukami,dogmami. Erazmus tiež vedel ,keď napísal knihu "Chvála bláznovstvu",aj na adresu filozofov,kňazov,pápežov,atď!


149.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 11:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.152.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 11:54 avatar
179,....vieš koľko kníh, na túto tému som prečítal? Koľko tvrdení cirkevných otcov? A ty si myslíš ,že nemám o tom vedomosť?
Stačí si preskúmať len históriu jej vzniku/trojice/, a nemusíš ani poznať Písma,a musí byť každému jasné,odkiaľ sa vzala daná dogma?!
A s tým Augustínom si to zabil,....práve jemu sa to dáva na vrub,ako nepoškvrnené počatie, porušenie neutrality,spojenectvo so svetom,zrušenie milénia a podobne. Jeho názory hrubo protirečia Kristovým slovám!
Opakujem.....čítal som viac publikácií RKC ,kde sa sami priznávajú,že niektoré náuky.dogmy sú prínosom z greckej filozofie. ...."čo má čo spoločné Kristus a Beliár"?


163.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:31 avatar
179,.....prečítal som si to. Je hrubá nepravda,že židia verili v nejakú nesmrteľnosť po smrti,a pokračovanie života. Opakujem -hrubá nepravda!
Encyclop?dia Britannica uvádza: „V Biblii je duša spätá s myšlienkou dýchania, a nie s myšlienkou nehmotnej duše a hmotného tela ako dvoch samostatných vecí. Kresťanská predstava oddeliteľnosti duše od tela má pôvod u starovekých Grékov.“ Podobne v Komentároch k Starému zákonu — Genezis sa píše, že hebrejčina „pod pojmom [nefeš] chápe vždy celého človeka, t. j. neexistuje v nej dualizmus telo-duša“.
Samozrejme,ako som uviedol,neskôr tomu podľahli a verili v túto nebiblickú záležitosť.
Za ďalšie,....odvolávať sa na čarodejnicu z Endory a neverného Saula,....je niečo nepochopiteľné,a to len ukazuje hlbku odpadnutia od biblickej pravdy a zdravého úsudku.
Ešte k tomu Matúšovi 10:28......"Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle."
Nedokážem pochopiť,ako sa niekto môže odvolávať na prvú časť tohoto textu a dokazovať nesmrteľnosť duše,ale nespomenie aj druhú časť textu,kde sa píše,že "dušu aj telo možno zahubiť/zničiť/"?!
Prvá časť textu hovorí ,že nemáme sa báť tých čo zabíjajú telo,lebo vyhliadku na večný život nám nemôžu vziať. Slovo "duša" je aj v preklade "život",.....a tak to mnohí aj prekladajú.
Biblia používa slovo „duša“ aj vo význame „život“. Napríklad v Jóbovi 33:22 sú hebrejské slová „duša“ (nefeš) a „život“ použité ako synonymá. V súlade s tým sa na iných miestach píše, že duša (čiže život) môže byť vystavená nebezpečenstvu. (2. Mojžišova 4:19; Sudcovia 9:17; Filipanom 2:30)
V Písme sa píše,že "duša môže zomrieť",....."môže vykrvácať",....."môže byť zničená",....."zamknutá v železiach",...atď. Teda ,daným slovom sa vždy myslí celý človek,a nikdy nie niečo nehmotné,nesmrteľné!
V niektorých biblických veršoch je mŕtve telo človeka označené výrazom „mŕtva duša“. (3. Mojžišova 21:11; 4. Mojžišova 6:6)
Boháč a Lazár to som už vysvetľoval ,a sami tvrdíte v istých dielach ,že ide "o fiktívny príbeh",a tak tomu aj je.
A dôkazy z apokryfných kníh katolíckej Biblie sú pre mňa a i protestantov irelevantné!
Vy ste z nesmrteľnosti urobili niečo,čo je každému vlastné,dokonca aj zlým ľudom ,ale podla Biblie je to dar od Boha,ale nie od začiatku ,ale to závisí od našej viery a skutkov. Ježiš tiež tento dar dostal,lebo nebol nesmrteľný,lebo zomrel.
Nesmrteľnosť vždy mal len Boh Jehova!


37.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 5. 2017, 18:46 avatar
Astax1, "zabudol" si reagovať na príspevok "20" v téme O Áriovej domienke o Božom Synovi... nečuduj sa, že Tvoje argumenty nepadajú na úrodnú pôdu, keď "zabúdaš" reagovať...  


38.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 5. 2017, 19:27 avatar
J.Tull
Nereagoval som, pretože svoju odpoveď som prakticky napísal v komentári 6. v tej istej téme. Tú si si pravdepodobne nevšimol.

Vyznávam, že je len jedna pravda. Pretože každá pravda má svoj základ v prvej Pravde t.j. Pravda samá. Tomáš Akvinský hovorí: "Akože ty vidíš pravdu vo mne, a ja zasa v tebe? Ani ty vo mne ani ja v tebe ale obaja ju vidíme v základe prvej Pravdy".

Pre lepšie pochopenie si môžme uviesť príklad Slnka, ktorého obraz sa odráža od okien budovy. Tieto "odrazy" slnka v každom inom okne sú pravdy, ktoré ale majú základ v prvej Pravde - v Slnku. No nik nemôže vidieť v okne niečo iné, ako "svetlo alebo odraz" Slnka. Preto ak by existovali rozdielne pravdy, tak by sa neschádzali v prvej Pravde.
A zasa nik, kto nepozná prvú Pravdu nemôže chápať iné pravdy, ktoré z nej vychádzajú. Preto, ak niekto nepochopí alebo neprijme prvú pravdu, celé jeho chápanie v účinkoch je chybné.

Aj keď chápem, čo si sa snažil povedať a z časti s tým súhlasím. Ale vo svete viery a teológie sa to nazýva "analogia fidei".
Vysvetloval som to v tejto téme. Iba to skopírujem.

Celé Sväté Písmo je napísané v analógii. Analógia znamená "pomer" a odkazuje na príbuzenstvo medzi konceptom vecí, ktoré sú z časti rovnaké a z časti rozdielne.
Rozlišujeme preto analógiu viery a analógiu bytia.
Fráza analógia viery má svoj základ v písme Rim 12,6.
Už ranný kresťanský spisovatelia videli "pomer" v spôsobe, v ktorom Nový zákon dopĺňa Starý zákon, a v ktorom každá jednotlivá pravda prispieva k vnútornej jednote celého kresťanského zjavenia.

A tak analógia viery prináša pravidlo alebo usmernenie interpretácie Písma. V ťažkých textoch - "Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú" (2 Pt 3, 16) - učenie tradície a analógia viery musia ísť príkladom. Katolícka exegéza, vedomá svojej viery, ktorú prijala apoštolským nástupníctvom, vysvetľuje Biblické pasáže takým spôsobom, aby svätí spisovatelia neboli nastavení v opozícii proti sebe navzájom (napr. Pavol a Jakub), alebo k viere a k učeniu Cirkvi.

Uviedol som taktiež príklad analógie fiedi vo Sv.Písme, že Kristus sa podľa svojich slov vzkriesil sám.
„Boh vzkriesil Ježiša Krista“ – „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci." Ale na inom mieste Písma Kristus hovorí „ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.“; a dodáva: „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.“ (Jn 10, 18).
Teda je preukázané samotným slovom Pána, že On – Kristus má moc samého seba vzkriesiť. Sám o sebe vyhlásil „ja som vzkriesenie a život“. Ariáni by mohli namietať, že Kristus nie svojou mocou kriesi samého seba. Odhliadnuc od toho, že Kristus povedal „mám moc zasa si ho vziať“ a „zasa si ho vezmem“, čím preukázal, že túto moc má on sám, na inom mieste Písma vyznáva „Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce."

Tým nepopieram, že Krista nevzkriesil Otec. Ale tak isto nepopieram ani to, že sa Kristus vzkriesil sám. Je toto protirečenie?
Protirečenie je to len pre tých, ktorý neuznávajú pravidlo analógie fidei, a vieru v rovnakú bytnosť Otca a Syna. Lebo ak by sa Syn vzkriesil sám v sebe samom, bez zjednotenia s Otcom, potom by bolo dvojaké vzkriesenie. Lebo nutne by sa musel vzkriesiť Kristus sám ale nezávisle na to, by ho musel vzkriesiť aj Otec. Ale ak bytnosť Otca a Syna je rovnaká a "Syn je v Otcovi a Otec v Synovi", tak potom, keď Otec kriesi Syna, tak sa zároveň Kristus kriesi sám.

Iný príklad je, keď v Kristovej činnosti vzhliadame nedostatok moci, či vedomosti a pod. No na inom mieste Písma sa ale píše, že Kristus je "Božia moc a Božia múdrosť". A "Božia múdrosť" nemôže trpieť nevedomosťou, pretože ona je najvyššou múdrosťou. Podobne mnohí argumentujú, že Kristus nie je Všemohúci. Ale aká iná moc, ak nie všemohúca si môže podmaniť všetko? Lebo o Kristovi sa píše: "On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko". A mohli by sme pokračovať.

Preto analógia je "pomer" v konceptoch vecí, ktoré sa z časti potvrdzujú a z časti vyvracajú.
Ale analógia fidei neznamená, že existujú pravdy, ktoré si môžu protirečiť. Aj ona má svoje hranice a pravidlá.

Môžu teda existovať dve pravdy, ktoré by si akoby protirečili. Ale ak niekto tvrdí, že Syn je stvorenie, menší ako Otec, nie je všemohúci a nevyslovuje tieto tvrdenia vo viere analógie, teda nevzťahuje ich na človečenstvo Krista, potom nemôže mať pravdu.

V takomto prípade by sme hovorili o dvoch "pravdách", ktoré by si protirečili. A z nich iba jedna by mohla byť pravda, ktorá by mala základ v prvej Pravde.

Už iba skopírujem.
V tejto téme som napísal: " nik nemôže pochopiť to čo mu nie je dané pochopiť. K tomu nás nabáda aj Písmo, keď hovorí, aby sme všetci uvažovali podľa stupňa viery aký nám udelil Boh. Dôraz sa kladie na poslušnosť a na pokoru. Pretože ten čo je nižšie v poriadku milosti (podľa stupňa viery) nemôže pochopiť toho, čo stojí vyššie. V tomto duchu Jakub vyslovil svoje upozornenie „Nechcite byť všetci učiteľmi, lebo nás čaká prísnejší súd“. No v súčasnej dobe si môžeme všimnúť narastajúci počet „učiteľov“. Otázka ale znie, či učenie, ktoré presadzujú je skutočne učením Kristovým? Každý si nárokuje stopercentnú pravdu, ktorú „vyčítal“ zo Sv.Písma. Ale čo je príčinou týchto rozdielnych názorov a interpretácii? Príčinou je pýcha a neposlušnosť človeka.
Ani týmto kritickým názorom som nechcel dať priestor na diskusii ohľadom pravosti interpretácie zjavených právd. No vo vašom podaní sa zdá, akoby plnosť pravdy bol iba nedosiahnuteľný ideál. Môžeme sa k nemu síce priblížiť ale plnosť pravdy nikdy nedosiahneme. Akoby nebolo možné v Božskej moci zjaviť absolútnu pravdu. Ale je to skutočne tak? Je Boh natoľko obmedzený, že zjavenú pravdu ponechal v relativistickej rovine? Alebo ako Najvyššia dokonalosť dal poznať absolútnu pravdu? No ak by sme chceli dospieť k absolútnej pravde iba čisto našimi schopnosťami, každý by sa zasekol na akomsi stupni „svojej viery“. To máme možno vidieť v praxi. A tu by sme to aj ukončili vo vašom podaní: Nie je dôležité dospieť k absolútnej pravde ale hlavné je sa snažiť o jej dosiahnutie."

Keďže každý jednotlivec nedostal záruku, že porozumie pravde, má sa pridŕžať Cirkvi, ktorá túto záruku dostala. Veď je príslušné človeku, že jeden na pravdu nazerá do väčšej miery, ako ten druhý. Toto „nazeranie“ priamo závisí od stupňa viery, ktorú obdržal, tak ako nám to hovorí Apoštol. Keďže aj stupeň viery nie je pre všetkých ľudí rovnaký – pretože jeden dostáva viac, ako druhý – tak potom ani pravda, nemôže byť u každého jednotlivca rovnako prijatá.
Ako Boh je len jeden, tak aj pravda je len jedna.
Veď pohyb, ktorým sme milosťou riadení k poslednému cieľu, je dobrovoľný, nenásilný. Avšak dobrovoľný pohyb nemôže byť k niečomu, iba ak k tomu čo poznáme. Je teda potrebné, aby sa v nás skrze milosť poskytovalo dobrovoľné poznanie najvyššieho cieľa k tomu, aby sme sa k nemu zariadovali dobrovolne.
Spôsob poznania u ktoréhokoľvek poznávajúceho tvora odpovedá spôsobu vlastnej prirodzenosti; totiž je iný spôsob poznávania anjela, človeka, živočícha podľa toho, ako sa ich prirodzenosť líši. Človeku sa ale k dosiahnutiu posledného cieľa pridáva nejaká dokonalosť presahujúca vlastnú prirodzenosť, a to milosť. Je teda potrebné, aby sa pridávalo nad prirodzené poznanie nejaké poznanie, ktoré presahuje prirodzený rozum a to je poznávanie viery, ktoré sa týka tých právd, ktoré sa nepoznávajú prirodzeným rozumom. Keďže milosť nás usporadúva k cieľu a tento pohyb je dobrovoľný je nutné, aby sme poznali najvyšší cieľ – Prvú pravdu. Ale ako už bolo preukázané milosť neobdŕža každý rovnako. Preto je potrebné, aby bola poznateľná pravda.
Keď je niekto vyučovaný učiteľom, je potrebné, aby od počiatku prijal učiteľove pojmy, nie že by im o sebe rozumel, ale skôr na spôsob uveriteľnosti, akoby existujúci nad jeho schopnosti; avšak na konci, potom, čo už bol vyučený, bude im môcť porozumieť.
Ale ako bolo povedané, za pomoci Božej milosti sme riadení k poslednému cieľu, avšak najvyšší cieľ je jasné nazeranie na Prvú Pravdu v nej samej. Je teda potrebné, aby skôr než by sa dospelo k tomuto cieľu, bol intelekt človeka podrobený Bohu na spôsob uveriteľnosti, keď to spôsobila Božia milosť. Na začiatku bola uvedená užitočnosť, kvôli ktorej bolo nutné, aby ľuďom bola predložená Božia pravda na spôsob uveriteľnosti.
Súhlasí lea_pragmaticka1


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 00:32 avatar
62,....ešte tak používať zdravý úsudok. Ale to by som asi chcel veľa,čo?
A povedz,ak je niekto naozaj mŕtvy/a nehrá sa na neho/,ako sa môže vzkriesiť sám?
A prečo Písmo hovorí,že ho vzkriesil Otec?
Bože, ako môže súdny človek veriť v trojjediného Boha? Nedal si nám rozum, niečo ,čo by sme mali používať?
Bože,ak si nesmrteľný Boh,prečo si potom zomrel? Ty sám hovoríš,že "Boh nezomiera",....tak prosím ťa,daj nám vedieť,kto to potom zomrel? Ty,alebo tvoj splodený syn?
Alebo si nám to zjavil v Písme? A len tí,čo si ťa nectia a vyučujú pohanské nezmysli ,narobili tu zmätok?!


69.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 13:58 avatar
91
Svoje "múdre" komentáre si nechaj pre seba, lebo bolo veľa krát preukázané, že tebe ten "zdravý úsudok" chýba.

"A povedz,ak je niekto naozaj mŕtvy/a nehrá sa na neho/,ako sa môže vzkriesiť sám?"
Nepochopil si, že človek kým je v tele všetko koná skrze živočíšne telo, čiže skrze hmotu? Preto apoštol hovorí, že "Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle;" "Teraz poznávam iba čiastočne".

V tom, aby sme nazerali na Pána nám bráni práve živočíšne telo, ale Apoštol hovorí: "Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný."

A inde hovorí "chceli by sme sa radšej vysťahovať z tela a nasťahovať sa domov k Pánovi" Čo je to, ak nie potvrdenie toho, že kým sme v "tele", nie sme ešte u Pána, ale keď z tela vyjdeme - "vysťahovať sa z tela" - nasťahujeme sa k Pánovi?

Apoštol taktiež hovorí: "Ťahá však ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom". Prečo by Apoštol túžil po smrti t.j. po oddelení duše od tela, ak by po smrti nebol s Kristom? A akoby aj mohol, ak duša "umiera"?

A iný verš to potvrdzuje „Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 5, 6-8)

"A povedz,ak je niekto naozaj mŕtvy/a nehrá sa na neho/,ako sa môže vzkriesiť sám?"
Mŕtve bolo iba jeho telo ale duša bola živá a toto ty nechceš prijať.

Veď ako inak by mohol ohlasovať zvesť duchom? Píše sa : "... podľa tela bol usmrtený, ale zostal živý podľa duše. S ňou prišiel ohlasovať zvesť aj tým duchom, ktorí boli vo väzení, tým totiž, ktorí kedysi neverili, keď Božia zhovievavosť čakala za dní Noema, kedy bola stavaná archa .... " (1 Pt 3,18-20)

A ako mohol zostúpiť do nižších častí zeme? "A čo iné znamená to "vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?" Ef 4, 9

Okrem toho, ako môže byť duša súdená po svojej smrti, ak podľa teba duša zomiera spolu s telom?
Lebo sa píše: „ Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“ (2 Kor 5,10)
To značí, že osobný súd sa odohráva hneď po smrti. Ale akoby sme mohli byť súdení, ak duša po smrti umiera?
Lebo sa píše "kým sme boli v tele". No pri všeobecnom súde budú vzkriesení všetci so svojimi teľami, ale to by už apoštol nemohol povedať "kým sme boli v tele".

Píšeš "A prečo Písmo hovorí,že ho vzkriesil Otec?".
Ja nepopieram, že Krista vzkriesil Otec. Ale tak isto nepopieram, že sa Kristus vzkriesil sám. Nepochopil si tú analógiu? Veď akoby si mohol...

Ty musíš poprieť vyhlásenie Krista, že sa vzkriesi sám: "a zasa si svoj život vezmem" a "zbúrajte chrám a za tri dni ho postavím". Lebo v takomto prípade tieto dve pravdy evanjelia v tvojej viery stoja proti sebe a navzájom si odporujú. A potom podľa tvojej viery by muselo byť "dvojaké vzkriesenie", lebo Kristus sa vzkriesil sám a vzkriesil ho aj Otec. Týmto by tvoja viera padla! Keďže to nemôžeš ani pripustiť, že veríš v lži, tak radšej poprieš slová Krista, že sa vzkriesil sám.

Ale v mojej viere tieto dve evanjeliové pravdy nestoja proti sebe, lebo obe sa nachádzajú v analógii a obe sú pravdivé, bez toho, aby sa vylučovali. Lebo ak Kristus je v Otcovi a Otec v Kristovi a obaja majú rovnakú bytnosť a rovnakú prirodzenosť, tak potom, keď Otec kriesi Krista znamená, že Kristus sa kriesi sám.

A viac krát bolo dokázané, že Kristus zomrel "podľa tela" a nie čo do božstva.


51.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 22:55 avatar
Astax,....,......pri tvojej pokore a biblickej erudovanosti,prosím ťa opakovane odpovedz,...:čo bude vzkriesené ak je duša nesmrteľná?
Hneď zistíme ,či je táto náuka biblická ,alebo nie?!


52.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 22:58 avatar
Dovolím si odpovedať aj ja:

Oslávenie tela a duše

1042 Na konci čias dosiahne Božie kráľovstvo svoju plnosť.(769) Po všeobecnom súde budú spravodliví naveky kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na duši, a aj sám vesmír bude obnovený:(670)
Vtedy Cirkev „bude zavŕšená… v nebeskej sláve, keď… spolu s ľudským pokolením bude dokonale obnovený v Kristovi aj celý svet, ktorý je úzko spätý s človekom a skrze neho dosahuje svoj cieľ.“ (310)

1052 „Veríme, že duše všetkých, ktorí zomierajú v Kristovej milosti… tvoria po smrti Boží ľud a že smrť bude úplne zničená v deň vzkriesenia, keď sa tieto duše spoja so svojimi telami.“

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Astax1


53.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 5. 2017, 23:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 5. 2017, 23:04 avatar
A ešte veľmi často kladená otázka ohľadne duše a tela a čo bude po smrti.

Vzkriesenie tela

990 Výraz „telo“ označuje človeka v stave jeho slabosti a smrteľnosti. „Vzkriesenie tela“(364) znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrteľná duša, ale že znova ožijú aj naše „smrteľné telá“ (Rim 8,11).

996 Kresťanská viera vo vzkriesenie(643) sa už od začiatku stretala s nepochopením a odporom. „V ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela.“ Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný život?

AKO VSTANÚ MŔTVI?

997 Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu,(366) i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2017, 23:11 avatar
84,....a ako vnímaš slová ,že ..." „Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo."....a to odmieta aj zdravý úsudok,lebo v nebi žijú duchovné bytosti. A tak je viac ako jasné,že ,žiadne vzkriesenie hmotného tela nemôže byť!
A keby aj/čo je nonsens/,tak to by nebolo vzkriesenie,ale iba zhmotnenie. Nakoľko,vzkriesené,oživenie môže nastať iba u skutočne mŕtvych! Už chápeš prečo náuka o nesmrteľnej duši odporuje Kristovej náuke o vzkriesení?
Nemôžeš natlačiť hmotné telo do duchovnej sféry! Načo by ti tam bol konečník,žalúdok, močové ústrojenstvo a podobne?


70.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 14:29 avatar
Shagara

Pýtaš sa ma "čo bude vzkriesené ak je duša nesmrteľná?"
Vzkriesené bude telo a nie duša. Vzkriesenie je zjednotenie duše s telom.

Tento komentár nadväzuje na komentár 97, kde sa píše, že ľudská duša je nesmrteľná a po oddelení duše od tela žije ďalej. Zjv 6, 9-10 a mnohé iné.

Keď sa hovorí vo Svätom Písme o vzkriesení vzťahuje sa to na ľudské telo, a nie na dušu, akoby ona potrebovala povstať a byť pretvorená.
Najdokonalejší obraz nám o tom podáva Pavol v prvom liste Korinťanom v 15 kapitole.
Apoštol píše: "Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. Nie každé telo je to isté telo...A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských... Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;...seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné...seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné...Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné...Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba.Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského."

Odvolávaš sa na "Hovorím však bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva" Tým Apoštol hovorí, že oslávené telo nie je duch v pravom zmysle slova ale nebude podliehať zákonom hmoty, najmä koľkosti.

"Nemôžeš natlačiť hmotné telo do duchovnej sféry!"

Kristus vstal so svojím telom ale osláveným. A predsa sa ho mohli apoštoli dotknúť ale jeho telo bolo zduchovnené a pohybovalo sa na základe túžby a zvrchovanosti duše, preto Kristus mal oslávené t.j. "nebeské telo" a prišiel do večeradla hoci dvere boli zatvorené.

"Načo by ti tam bol konečník,žalúdok, močové ústrojenstvo a podobne?"
Nepochopil si to, že ľudské telo bude zduchovnené ale bude stále telom?
Veď sa píše: "Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." Boh však zničí jedno aj druhé" 1 Kor 6, 13 a to je odpoveď na tvoje "močové ústrojenstvo"


71.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 14:48 avatar
Ak niečo existujúce,živé/nesmrteľná duša/ si vezme pri údajnom "vzkriesení" hmotné telo,tak to nie je v zmysle daného slova vzkriesenie,oživenia,.....ale zhmotnenie!
To si uvedom! Vzkriesené môže byť iba to,čo je mŕtve. Čo nie je pri vedomí.
A Biblia neučí ,že v nebi budú nejaké telá/hmotné,preduchovnelé/,ale že tí s nebeskou nádejou budú mať navlas rovnaké telá ako anjeli./duchovné bytosti/
Biblia to potvrdzuje,že ako aj Ježiš,tak aj ľudia s nebeskou nádejou budú mať to isté telo,aké mal Kristus predtým ako prišiel na zem.
Predstava,že by mali nejaké iné v nebi je priam komická a anjeli by mali obrovské divadlo. A Ježiš po svojom vzkriesení,oživení sa zhmotnil,aby bol poznateľní,preto ho hneď nemohli jeho najbližší spoznať. A to by bolo čudné,keby po pár hodinách mal to isté telo a nepoznala by ho ani vlastná matka a plietli si ho so "záhradníkom"!
Ale keď vystúpil na nebesia,odhmotnil sa a v nebi je ako duch,lebo Boh aj podla RKC je "Večný duch".
Ježiš si nemohol nijako vziať telo,ktoré "obetoval za hriech sveta" ,lebo by anuloval hodnotu výkupného. Natrvalo sa ho vzdal. Ako anjeli ,ktorí prišli na zem a zhmotňovali sa a mohli aj jesť,tak aj Kristus sa zhmotnil /vzal si podobné telo/a mohli apoštoli vkladať do jeho rán prsty.
Žiadne "preduchovnelé ,hmotné telá" neexistujú!!!!! Nič také v Písme nečítame.
                             


75.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 15:18 avatar
Shagara
Pravdu ti poviem, pekné rozprávky. Žasnem nad tým, čo vás v tých sektách učia.

Sám sa zamotávaš vo svojich klamstvách. Veď ako by mohla byť vzkriesená duša?
A o Kristovi sa píše, že po svojej smrti zostúpiť do nižších častí zeme? "A čo iné znamená to "vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?" Ef 4, 9
Ako mohol zostúpiť, ak jeho duša bola "mŕtva" a potreboval "vzkriesenie" duše?
Alebo ako mohol ohlasovať zvesť duchom? "... podľa tela bol usmrtený, ale zostal živý podľa duše. S ňou prišiel ohlasovať zvesť aj tým duchom, ktorí boli vo väzení, tým totiž, ktorí kedysi neverili, keď Božia zhovievavosť čakala za dní Noema, kedy bola stavaná archa .... " (1 Pt 3,18-20)

Napíše mi jediný verš, kde sa dokazuje, že vzkriesenie sa týka duša a nie tela. Lebo pokým je v Písme spomenuté vzkriesenie vždy sa to týka tela.
O Kristovi sa píše: "a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie:"
Vysvetli nám vo svojich rozprávkach, kde "zmizlo" Kristove telo, ak ono nevidelo porušenie?

A ak sa jedná o skutočne mŕtve telo, a toto telo "vstane z mŕtvych", tak potom sa naozaj jedná o vzkriesenie.

Píšeš "A Biblia neučí ,že v nebi budú nejaké telá/hmotné,preduchovnelé/"
Ale áno presne toto nás učí Sv.Písmo.
Píše sa predsa: "Lebo ak je telo živočíšne, je aj duchovné" 1 Kor 15, 45

A toto ma dostalo: "že tí s nebeskou nádejou budú mať navlas rovnaké telá ako anjeli./duchovné bytosti/"
Anjeli sú netelesné podstaty. Ak sa pýtaš čo je anjel, tak anjel je duch. Ale názov služby je anjel. Teda anjeli nemajú žiadne telá, pretože sú to duchovia, no zmŕtvychvstalí budú mať telá a preto nebudú ako anjeli!

"Biblia to potvrdzuje,že ako aj Ježiš,tak aj ľudia s nebeskou nádejou budú mať to isté telo,aké mal Kristus predtým ako prišiel na zem"
Ja už neviem, akú ty čítaš Bibliu. Ale vo Sv.Písme sa naopak píše, že vzkriesení budú mať tie isté telá, ako Kristus po zmŕtvychvstaní.
Veď sa píše: "A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás." Rim 8, 11
Znova a zas sa píše o "smrteľných telách", ktoré sú živočíšne ale po vzkriesení budú "neporušiteľné" a duchovné. 1 Kor 15, 45

A taktiež Pavol hovorí o premenení týchto "živočíšnych tiel" na telá "duchovné".
Píše: "Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: "Smrť pohltilo víťazstvo."
Súhlasí lea_pragmaticka1


77.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 15:30 avatar
Ešte k tomu.

"A to by bolo čudné,keby po pár hodinách mal to isté telo a nepoznala by ho ani vlastná matka a plietli si ho so "záhradníkom"!"
Najskôr mi prosím napíš, kde v Písme sa píše, že ho nespoznala ani vlastná Matka.

Ďalej, podľa tvojej až vyslovene komickej predstave Kristovo umučené telo zmizlo a Kristus sa zhmotnil. Ale prečo sa Kristus "zhmotnil" v inom "tele" v než akom bol ukrižovaný? Nemohol sa zhmotniť v tom istom tele? Preto je toto dôvod prečo ho nespoznala Mária Magdaléna?

Dôvod je ten, že Kristus sa vo svojom premenenom tele nechcel dať spoznať. Až potom, keď jej povedal "Mária" sa dal poznať. Podobne
Dôkladnejšie to Písmo vysvetluje pri Emauzských učeníkoch. Kristus sa k nim priblížil vo svojom oslávenom tele.
No píše sa : "Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali." Tu je jasný dôvod, a to z vôle Boha ho nespoznali ako ani Mária Magdalená.


76.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 15:30 avatar
Biblia stav smrti prirovnáva k spánku .

Dan 12:13 A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a vstaneš ku svojmu losu pri konci tých dní.
Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus
1Kor 15:52 Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.

To teda predpokladá, že sú v stave keď nepočujú a nevnímajú a teda vstanú - zobudia sa v novom duchovnom tele.

Iz 26:19 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych.

Všade v Biblii je – prebuďte sa, počujú, vyjdú, vstanú, spia, usnuli, odpočívajú, ožijú, zobudia. Živé duševné telo je telo v ktorom koluje krv a teda fungujú všetky zmysly ako majú a človek vníma seba aj okolie, no a žije si svoj život. Žije v duševnom tele a to fungovanie je živou dušou. Keď zomiera, tak duševné telo smrťou zaniká a ako je napísané – prach si a v prach sa obrátiš. Náboženstva nech si vymýšľajú čo chcú no Biblia hovorí jasne. Duch je nositeľom našej osoby našeho ja. Duša je fungovanie duševného – zmyselného tela v ktorom koluje krv zo všetkými zmyslami. To ale nevstáva z mŕtvych a rozloží sa v prach. To, čo vstáva je náš duch, naše ja - naša osoba a to v novom duchovnom oslávenom tele, v ktorom už niet krvi, ale to neznamená, že duchovné telo nemôže byť aj hmotné. Biblia nehovorí jasne :Kor 15:50 Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.

Tu jasne vidíme, že to duševné telo v ktorom je krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, lebo to kráľovstvo je duchovným kráľovstvom a všetci čo vstanú z mŕtvych budú mať duchovné telá a budú účastní Božieho duchovného kráľovstva v oslávených telách. Nič iné nemôže vstať z mŕtvych, len to čo identifikuje našu osobu - naše JA. Lebo iba to môže byť zodpovedné. Nech to už nazveme akokoľvek je to vždy naša osoba naše JA. Ak by vstávalo niečo iné, tak všetko by stratilo zmysel.

Často sa zamieňa pojem duša a duch človeka. No biblia hovorí aj o duši aj o duchu a nezamieňa to:
Žid 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

Biblia hovorí o duševnom tele, ktoré sa preto volá duševným – zmyselným, lebo je v ňom živá duša – funguje na tom princípe, keď prúdi krv a teda všetky zmysly fungujú ako majú. No Biblia hovorí aj o oslávenom duchovnom tele a to sa preto volá duchovné lebo tam už nie je krv, ale je dokonalé oživujúce Božím Duchom.

Duša je fungovanie - život duševného tela v ktorom koluje krv a každý vie, že to fungovanie raz prestane. Je to podobné ako fungovanie aj tiel zvierat v ktorých obieha krv, ktoré sú taktiež živou dušou. Písmo aj to pomenováva. 1M 9:4 Avšak mäsa s jeho dušou to jest s jeho krvou, nebudete jesť. Telo sa premení v prach, no to čo zostane je práve to, čo sa sformovalo počas životnej pozemskej púte človeka a je to duch človeka – jeho osobnosť – jeho JA, ktoré skrz vieru znovusrodil Boží Duch. Ľudia sa môžu prieť o to čo je to duša a duch, no vždy sa dostaneme len k jednému a to je osoba človeka – jeho JA. To, čo vstáva z mŕtvych do duchovného neporušiteľného tela musí byť nehmotné a musí to byť jedine to, čo tvorí podstatu človeka, teda je to osoba toho ktorého človeka. Nič iné to byť ani nemôže! No a to „JA“ vstáva z mŕtvych a teda sa zobudí vtedy, keď ho Boh oblečie do neporušiteľného duchovného tela a nie duševného tela, ktoré mal predtým. Preto sa z Biblického pohľadu volá duševné telo – zmyselným - duševným a nie duchovným telom, lebo funguje na inom princípe. Biblia sa zmieňuje aj o neporušiteľnom duchovnom tele, ktoré sa volá preto duchovným, pretože funguje na inom princípe ako duševné telo. Je neporušiteľné a prirovnáva sa k telu ako majú anjeli v nebesiach. Anjeli totiž nemajú duševné telá, v ktorých koluje krv. Sú to duchovné bytosti a majú duchovné telá.

Ježiš keď vstal z mŕtvych, tak nevstal do duševného tela, ale do neporušiteľného duchovného tela. Jeho telo pri zmŕtvychvstaní bolo premenené na duchovné telo. Preto aj Ježiš, keď vstal z mŕtvych sa mohol znenazdajky objavovať, miznúť, vzniesť sa atd. o čom sa Biblia taktiež zmieňuje.

Apoštol Pavol hovorí o tajomstve, že všetci živí v čase príchodu Krista nezomrú, ale budú v okamihu premenení ich duševné telá na oslávené duchovné telá. No a všetci tí, ktorí budú v čase príchodu Krista mŕtvymi, tak vstanú rovno do oslávených duchovných tiel. 1Kor15 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.

Teda my, ktorí budeme v čase príchodu živí.

To premenenie tela videli na vlastné oči aj učeníci a stalo sa aj predtým na vrchu o ktorom sa Biblia zmieňuje: Mar9 2Potom po šiestich dňoch povolal Ježiš so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, samotných. A premenil sa pred nimi, 3i jeho rúcho stalo sa skvejúcim, veľmi bielym ako sneh, akého bielič na zemi nemôže vybieliť. 4A ukázal sa im Eliáš s Mojžišom, a shovárali sa s Ježišom.

Takže to premenenie tela sa môže stať v okamihu a to jedine z Božej moci

Rim 8:11 A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Tak teda jedine duch Boží, ktorého sme prijali do srdca vierou v Božie Slovo oživí nás – teda vstaneme do osláveného nesmrteľného tela. Teda vstáva nové telo a my sa v ňom zobúdzame.

Ak zomiera duševné telo, tak krv prestane obiehať a duch toho ktorého človeka ide do Božích rúk. Sk 7:59 A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!

Tak teda ducha a nie dušu. Ak to niekto zamieňa, tak tieto pojmy môžeme vynechať a povedať, že do Božích rúk ide to, čo tvorí podstatu osoby toho ktorého človeka. Pretože nič iné ani nemôže vstať z mŕtvych do duchovného tela, len práve to. Je nemysliteľné, keby vstavala z mŕtvych nejaká iná osoba, ako tá čo zomrela. Čo by človeka iného identifikovalo ako jedine jeho duch, ktorý je nositeľom celej osoby človeka. Keďže ako Biblia učí, tak nastane súd a každý vo svojej osobe súdený podľa miery spravodlivého Boha. Tí ktorí uverili v Krista tak: Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Luk 23:46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

Tak teda do Otcových rúk kladie svojho ducha a nie dušu. Následne zomiera a teda vypustil dušu. Krv prestala prúdiť a život duševného tela zaniká. Na tretí deň sa navracia do jeho oživeného a premeneného tela oživujúci duch a vstane do nového tela – duchovného, ukáže sa mnohým a neskôr sa s úžasom okolo stojacích učeníkov vznesie k Otcovi na nebesia.

Ján 6:63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Takže jedine Boží duch oživuje

Žiť telesne a užívať si života ako sa len dá, je dočasné a človek je v tomto prípade duchovnou mŕtvolou a podobá sa skôr na zviera. Duchovný človek žije duchovne a uvedomuje si život v Bohu jedine skrz vieru v Božie Slovo, ktoré je duch a je život je žiť skutočný život. Iba tak môže svojím životom oslavovať Stvoriteľa – Boha. Boh je predsa večný a tak aj život v Bohu je večný, hoci telesne človek zomrie. Tak ako telesne mŕtvy si nič neuvedomuje, tak ani duchovne mŕtvy si neuvedomuje duchovný život v Bohu a na oslavu Boha, hoci telesne si žije a užíva si telesného duševného života. No duchovný človek síce dočasne žije v duševnom tele no už žije predovšetkým duchovným životom, ktorý je večným životom. Život v duševnom tele je dočasný.
Súhlasí milky945


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:03 avatar
105,....NIE!!!
Ducha máme len jedného,ako zvieratá,tak ľudia, a tým sa myslí oživujúci princíp. A zvieratá nemajú nesmrteľnú dušu.
A ten zaniká,ak prestávame dýchať. Vzkriesený je človek buď pre život na zemi,/hmotná bytosť/alebo pre život v nebi./duchovná bytosť/.
Aj by som súhlasil,len neviem prečo tam pcháš stále toho ducha?/duchovné ja/
Príklad....ak bude vzkriesený jedinec pre život na zemi,tak bude opäť do neho vdýchnutý dych života/to je ten duch/, a znovu budeme žiť. A bude to mozog,čo bude určovať naše ja.
Samozrejme,v nebeskom tele /duchovnom/ existuje tiež niečo také,ale v duchovnom prevedení./nejaký duchovný softvér/
Stále mám pocit,že si sa nezbavil katolíckej predstavy a tlačíš tam toho ducha, vnútorné ja.
Si blízko pravdy v súvislosti so vzkriesením,ale rozumej,že daný duch je dych života,oživujúci princíp,ktorý sa udržuje pri živote dýchaním. Vyrozumel som,že neveríš v nesmrteľnú dušu/to je OK/,ale neviem či to tak vnímaš ako som napísal?


106.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 5. 2017, 00:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 5. 2017, 00:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:33 avatar
139,....a ak Písmo píše,že "duša môže byť zničená",..."môže zomrieť",...."zlá bude odrezaná",...."zahubená",a podobne,tomu ako rozumieš? Tak,že bude večne žiť?


140.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 5. 2017, 05:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:55 avatar
139,.......nuž potom všetci,ak je pravda to,čo píšeš? A je už jedno či budú v pekle ,alebo v nebi! 


118.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:49 avatar
136,....tak aj Boh a aj Kazateľ a iní boli "jehovisti". Nuž Boh je Jehova/nie jehovista/,to viem,ale žeby Kazateľ a iní?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A teraz nám veriaci povedz,kde Boh v Písme vložil,stvoril nesmrteľnú dušu človeku! Stačí len jeden text z celého Písma!
Žalmista napísal, že keď človek zomiera,..... „jeho duch vychádza, on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky“. — Žalm 146:4.
A ty si nepleť vedomie človeka /schopnosť vnímať seba samého/ s nesmrteľnou dušou. Ja som hovoril o niečom inom.
Nie je v Písme žiadne slovo/duša,duch,nešamah/,čo by sa nevzťahovalo aj na zvieratá. Tieto tri pojmy sa vzťahujú aj na ne.
A aj zvieratá dostali/bol im vdýchnutý/ dych života. Má ho všetko -"dýchajúce"!
Stále platí......Žalm 49:20
"20 Pozemského človeka, ktorý – hoci je ctený – nemá porozumenie,
možno naozaj prirovnať k zvieratám, ktoré sú ničené." To na adresu tých,čo prekrúcajú Písma a pletú si nesmrteľnosť duše so vzkriesením!
2. Petra 2:12
"12 Títo, ako nerozumné zvieratá, ktoré sa od prirodzenosti narodili na to, aby ich chytili a zabíjali, pretože hovoria rúhavo o veciach, o ktorých sú v nevedomosti, utrpia zničenie na svojej vlastnej [ceste] zničenia".


196.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 21:13 avatar
130
Tvoje zmýšľanie je čisto telesné.

Zach 12:1 .... Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.

Je to veľká vec a podáva sa v súvislosti so stvorením nebies a Zeme.

No a telesný človek môže byť Bohom oživený z duchovnej smrti a to skrze vieru v Slovo Božie a do svojho srdca prijať Ducha Božieho, ktorý sformuje nového človeka v Kristu Ježišovi - znovuzrodí ho a tak sa stáva novým stvorení - duchovným stvorením - narodeným z Ducha - z Boha. No a nič iné nemôže vstať do nového tela, len to nové JA - nové stvorenie v Kristu, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a naveky ho bude oslavovať.


79.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 5. 2017, 15:49 avatar
Astax 1, v poslednej dobe máš náročné a dlhé príspevky. Ale k veci.

Ja verím tomu, že nesmrteľný je len Boh vo svojej dokonalosti. My sa môžeme stať nesmrteľní, iba ak sa nejakým spôsobom priblížime k jeho dokonalosti ako jeho deti. Ale keď sa narodí človek, nie je dokonalý, nie je dieťa božie / nepozná Boha. Tak ako môže človek, ktorý sa narodí, v živote nepozná pravého Boha a zomrie, mať nesmrteľnú dušu a ducha? Logika mi hovorí, že nemôže mať.

Čo hovorí Písmo?

1. Písmo hovorí o vzkriesení, pri ktorom človek vstane z mŕtvych. Načo je vzkriesenie / oživenie, keď človek je nesmrteľný?

2. Ježiš hovorí o sebe, že je chlieb života, chlieb večného života (Ján 6). Prečo to hovorí, keď sme nesmrteľní aj tak / aj bez neho? Ježiš to nevedel? Kým pozemský chlieb dokáže dať len dočasný život, Ježiš ako chlieb večného života dáva večný život v dokonalosti, t.j. v úplne inej kvalite.

3. V 1. korint 15. Pavol píše o tom, že sú zemské telá, a sú nebeské telá alebo porušiteľné a neporušiteľné alebo smrteľné a nesmrteľné. Viď verš 53:
"Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť."
Tak Pavol sa asi zmýlil, on asi nevedel, že duch a duša nikdy nezaniknú, lebo sú neporušiteľné a nesmrteľné, teda majú svoju dokonalosť, hoci človek a telo je slabé, nie je dokonalé.

Tak tieto tri body jasne poukazujú nato, že človek / duša / duch / what ever implicitne nie je nesmrteľný, že na to aby bol, musí prijať nejakú novú kvalitu. Toľko len v krátkosti.


80.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 5. 2017, 16:15 avatar
milky
Mohol by som dokazovať nesmrteľnosť duše podľa odôvodnenia T.Akvisnkého. Ale to by bolo pre viacerých náročne na pochopenie, preto v tejto téme som dokazoval nesmrteľnosť ľudskej duše Biblicky.
Ale ak by sme len tvoj pohľad smrteľnosti a nesmrteľnosti premietli na netelesné podstaty čiže na anjelov, tak by sme museli dospieť k záveru, že žijú iba anjeli a diabli - padlí anjeli neexistujú. Pretože oni viacej nie sú božie deti a preto nemôžu byť nesmrteľní, pretože neprešli skúškou.

Všetky moje body v 1. sa týkajú nesmrteľnosti ľudskej duše, ktoré sú podložené Písmom.
A teraz k tvojím bodom.

"Načo je vzkriesenie / oživenie, keď človek je nesmrteľný? "
Človek nie je len telo alebo duša. Ale človek je aj duša aj telo. Boh ich stvoril spolu. No duša je formou tela - oživujúci princíp. Bez duše nie je telo živé. Kde duša existuje samostatne aj po oddelení od tela, aj keď nie je v dokonalosti, lebo čaká na oslávené telo, v prípade spasených.

Vzkriesenie - oživenie sa týka výlučne tela a nie duše.
Lebo sa píše: "oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás." Rim 8, 11 Nie je napísané, "oživí vaše duše" ale je napísané "oživí vaše smrteľné telá".

" Ježiš hovorí o sebe, že je chlieb života, chlieb večného života (Ján 6). Prečo to hovorí, keď sme nesmrteľní aj tak / aj bez neho?"
Tu Kristus ale nehovorí o doslovnom živote ale o živote duchovnom, ktorý je iba v spojení s ním. Nik kto neje tento chlieb nebude žiť, tu sa "večným životom" myslí život v nebesiach. A smrť alebo nežitie znázorňuje peklo, teda odlúčenie od Krista.

Píše sa: "Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." Tieto slová Kristus vyslovil o Eucharistii ale vieme, že aj tí čo sa nezúčastňujú na eucharistickej obete "žijú" ďalej svoj život. Ale život sa tu myslí na večný život s Kristom v nebesiach.

Ak by sme tieto slová vzťahovali do roviny, ktorú si uviedol ty, potom je jasné, že Apoštoli nemohli zomrieť.
Píše sa "Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život" a zasa "Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."
Teda ak by sme to vzťahovali na skutočné "žitie" či "nežitie", tak potom apoštoli museli nutne "večne žiť" a nemôžu byť mŕtvy (ani ich duše)
A Kristus dal skutočne apoštolom tento chlieb, píše sa : "Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a Jedzte: toto Je moJe telo."

"Tak Pavol sa asi zmýlil, on asi nevedel, že duch a duša nikdy nezaniknú, lebo sú neporušiteľné a nesmrteľné, teda majú svoju dokonalosť, hoci človek a telo je slabé, nie je dokonalé."
Naopak milky
Toto dokazuje vieru v nesmrteľnosť duše. Pretože apoštol nehovorí o duši ale o nesmrteľnom tele.
Píše: "A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských.Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné,seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné."
Súhlasí teóma


81.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 5. 2017, 18:36 avatar
Astax 110: zareagujem na tri výroky.

RE V1 "Kde duša existuje samostatne aj po oddelení od tela, aj keď nie je v dokonalosti, lebo čaká na oslávené telo, v prípade spasených.":
Samozrejme, že duša existuje po oddelení od tela, asi platí zákon zachovania duší. :-) Len je otázne, či má vedomie. či existuje samostatne ako samostatná jednotka. Teda žije duša po smrti človeka? Žije oživujúci princíp? Nenašiel som v Písme kladnú odpoveď. Alebo sa môžem spýtať podobne nezmyselne: pracuje elektrina alebo nafta? Nie, pracujú stroje, ktoré poháňajú, pre ktoré sú energiou. Elektrina a nafta nevykonávajú prácu, teda analogicky (a ty máš rád analógie) ani tzv. oživujúci princíp by nemal žiť.

RE V2 “Vzkriesenie - oživenie sa týka výlučne tela a nie duše“:
No dobre, z výroku V2 a V1 vyplýva, že ak duša človeka žije / má vedomie po smrti, zrejme žila aj pred narodením, pred počatím, teda je večná. Druhá možnosť je, že ako samostatne žijúca entita mimo tela bola stvorená pred počatím. Tak či onak, zmienka o stvorení alebo nesmrteľnosti duše človeka by malo byť zaznamenané v Písme, lebo to nie je maličkosť, keď má vedomie. No nenašiel som nič také v Písme.

… Ježiš hovorí o sebe, že je chlieb života …
RE V3 "Tu Kristus ale nehovorí o doslovnom živote ale o živote duchovnom, ktorý je iba v spojení s ním":
Dokáž to alebo nevkladaj mu do úst, čo nepovedal.
A ďalšia vec. Aký je rozdiel medzi doslovným životom a životom duchovným? To sú dva rôzne oddelené životy alebo je to jeden a ten istý život, kedy jeden je súčasťou toho druhého? Odpoviem si sám tak, že sa nedajú oddeliť a tvoj výrok V3 je tým pádom nepravda.


86.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 21:38 avatar
Milky945

A čo tak sa zbaviť názvov duša a duch, aby sme sa rozumeli? Skús si uvedomiť, že aj bez týchto názvov prídeš na to, že to čo vstáva z mŕtvych nemôže byť nič iné, než to čo identifikuje tú ktorú osobu človeka. No tak povedzme že vstáva tvoje JA. Čo iné by sa mohlo zobudiť a vstať z mŕtvych do nového tela ako tvoje a moje JA. Ak povieš, že naše JA smrťou prestáva existovať, tak ako môže to, čo už prestalo existovať aj vstať? No a čo sa týka duševného tela, tak to čo smrťou už neexituje - duševné telo, tak to predsa nevstáva, ale vstane naše JA v novom oslávenom tele.
Súhlasí milky945


94.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 23:13 avatar
116,....jednoducho,......Boh si zapamätá genetický profil každého verného ctiteľa a tých potom na základe neho vzkriesi.
Ak sa už dnes vedci tým chvália, a dokázali by to,keby vylúštili príčinu smrti a telomerázy/Hayflickov limit/,.....a bunky by sa delili donekonečna,....tak prečo si myslíš ,že Boh je na tom horšie. /Jurský park a hra na bohov,stvoriteľov vymretých dinosaurov,kryonika a podobne/


95.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 23:34 avatar
Hlúposť! Myslíš telesne. Prestaň s tým genetickým profilom. Duch osoby človeka nie je genetický profil a to presne tak, ako Boží Duch nie je žiadny genetický profil. Duch je duch. Duch osoby človeka sa zobúdza - vstáva z mŕtvych v novom tele a je nositeľom celej osoby toho ktorého človeka. Osoba človeka - jeho JA nie je žiadne DNA tela.


98.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 23:48 avatar
125,...pozri 126,....ak je to tak,potom aj zvieratá majú nesmrteľnú dušu,ducha.
Citoval som Kazateľa,že ako mi ,tak aj zvieratá máme len jedného ducha a že rovnako zomierame ,ako aj zvieratá. Rozdiel je len v tom,že mi máme nádej na vzkriesenie/niektorí/,....a tam Boh nepotrebuje žiadnu predlohu,pretože je Všemohúci. A ON si vie zapamätať náš profil ,ako celku.
Ján 5:28-29...tu používa výraz -"pamätné hrobky",nie hroby.......
(Grécke slovo preložené ako „pamätné hrobky“ nie je množné číslo od tafos [hrob, jednotlivé pohrebné miesto] alebo od haidés [hrob, v zmysle všeobecný hrob zomrelého ľudstva], ale je to datív množného čísla od mnémeion [pamiatka, pamätná hrobka]. To kladie dôraz na zachovanie pamiatky zomrelej osoby. Nie tí, ktorých pamiatka bola vymazaná v gehenne za neodpustiteľné hriechy, ale ľudia, ktorých si Boh pamätá, budú vzkriesení s možnosťou žiť navždy


136.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:53 avatar
125,....ujasni si ,čo je duch a potom reaguj! Ak ľudia a zvieratá "majú len jedného ducha" a vezmem tvoje tvrdenia ako pravdivé, tak mi z toho vyjde domotaný a nesprávny obraz!
"Ja" človeka je viazané na jeho štruktúru mozgu,a ak ten odumiera,tak ti ani tvoj duch nepomôže. A ten tvoj duch je "dych života", vzduch,kyslík,na základe ktorého si začal dýchať a ožil si. Kde tam nájdeš to tvoje "vnútorné ja"? V molekulách kyslíka?
Prosím ťa ,uveď ,kde sa "duch človeka zobúdza",alebo že nejakého takého má človek,ako nositeľa celej osoby z Písma.


97.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 23:41 avatar
Shagara
Koľko profilov DNA má ten, ktorý je posadnutý mnohými démonami a ktoré je to jeho pravé JA? Duch nie je telo Shagara. Mali by ste už z toho bludu vytriezvieť.


129.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 5. 2017, 02:20 avatar
V tom vašom spore, či DNA či duch tvorí vlastné JA som na strane RealityABC. Ale myslím, že je to marginálny problém / detail. Podstatné je to, že moje vlastné JA či už duch alebo DNA sa po smrti "vráti" k Bohu a ostáva v ňom ako na pevnom disku. Vlastne moja JA je stále súčasťou Boha pred mojou smrťou aj po nej, lebo Boh sa nedelí. Moje JA tu rád používa RealitaABC, mne sa viac páči označenie duch / dych života.
Súhlasí Milkyway


130.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 02:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.134.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:37 avatar
159,......Jednoducho,Boh má v pamäti tých,ktorých vzkriesi. A to je celé,nič k tomu nepotrebuje!
A dych života,je ako elektrina/znázornenie/. Ked odpojíš spotrebič od prúdu,nehrá,nejde. A tak je to aj s človekom,...ak prestane dýchať,zomiera a duch/dych života/ sa obrazne vracia v Bohu v tom zmysle,že vyhliadky na náš daľší život sú v rukách Boha./vzkriesenie/
Duch/dych života/ nie je nijakým nositeľom,tak ako zdroj elektriny! On len spôsobil to,že sme začali dýchať, stali sme sa živým,dýchajúcim tvorom. Majú ho aj zvieratá a aj mi!
Kazateľ hovorí jasne: "Všetci /zvieratá,ľudia/máme iba jedného ducha"!
Ak dávaš za pravdu realite,tak potom tvrdíš,že aj zvieratá majú dušu,svoje vnútorné ja!


138.
označiť príspevok

Milkyway
   8. 5. 2017, 02:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 5. 2017, 02:58 avatar
164: Shagara pozri, mne je to vlastne jedno komu dám za pravdu, ak to sedí s týmto:

Kaz 3,19: Lebo to, čo prichádza na synov človeka, prichádza i na hovädá; jedno a to isté prichádza na nich. Jako zomiera toto, tak zomiera i tamto, a všetko to má jedného a toho istého ducha, ani nemá človek nič viacej ako hovädo, lebo je všetko márnosť. 20Všetko ide na jedno a na to isté miesto; všetko povstalo z prachu a všetko sa navráti do prachu.

Jób 34,14: Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil......... všetko živé = duše

Kaz 12,7: ... a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal …

Tak neviem Shagara, čo tvorí moje vlastné JA? Je to DNA? je to duch? Je to dych života? Povedal by som že posledné dve, povedal by som že posledné dve sú vlastne jedno, že duch človeka je vlastne dych života, ktorý máme od Boha a v ňom je moje vlastné JA. Ale môže to byť aj inak, neviem isto. A môže byť pravda v tom, že zvieratá majú dych života / svoje vnútorné ja. (neviem prečo si dal, že zvieratá majú dušu).


200.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 21:34 avatar
164
Duch predsa nie je energia. Duch Boží je osobou a nie nejakou energiou. Taktiež naša osobnosť - naše JA nie je žiadná energia. To sú telesné predstavy.

Nič iné nemôže vstať z mŕtvych len to, čo identifikuje tú ktorú osobu. Čo to znamená, že náš duch, ktorý v sebe nesie celú podstatu našej osoby - naše JA v čase smrti ide do Božích rúk, tak to nechajme na Boha a nešpekulujme s nejakou pamäťou a pod. Sú to len špekulácie.


205.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:04 avatar
230,....čo podla teba znamená slovo dynamis?
Svätý duch/Božia moc,sila/ je Boží "prst",....a nakoľko Boh nemá ruky,nohy,ústa....tak používa túto silu na plnenie svojej vôle. Pozri sa do biblických slovníkov a zisti si ,čo je svätý duch?!
Duch svätý nie je ani raz v Písme nazvaný Boh! Vieš prečo?
Alebo mi ukáž ,ako komunikuje duch svätý s Otcom!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potom je slovo "duch" vo význame životnej silí/životný princíp/.....aj v súvislosti so smrťou. Prestávame dýchať,tak skonávame a duch z nás vychádza. Nič priamo nejde k Bohu doslova,...je to len vyjadrenie,ktoré poukazuje na fakt,že iba Boh nás môže opäť oživiť tým istým duchom,dychom života.
A to nie je "špekulovanie",...lebo viera v nesmrteľnú dušu sa často spája so špiritizmom/duchovia mŕtvych,atď/ a to je viac ako nebezpečné!


131.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:29 avatar
127,...čo tým chcel básnik povedať? To,že ak je niekto posadnutý,tak že jeho duch,duša s tým nemá nič spoločné?
Alebo ak niekto zomrel retardovaný,tak taký budee aj vzkriesený a že Boh nemá moc ho vzkriesiť zdravého?
A kde som písal že duch je telo! Ty "profil". Ja o voze a ty o koze.


201.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 21:37 avatar
161
Máš nejasné a bludné zmýšľanie. Miešaš všetko dokopy, ako je to bežné v učení SJ.


204.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:51 avatar
231,.....to robíš ty. píš tak ,aby ti bolo rozumieť!


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 23:38 avatar
110,....je to stále pretrvávajúca ,obrovská lož. Píšeš..." No duša je formou tela - oživujúci princíp. Bez duše nie je telo živé. "
A to je nezmysel a vyhradzujem sa proti tomuto tvrdenie,lebo nikto ti to nepotvrdí,a ani katolícki teológovia.
---------------------------------------------
Oživujúci princíp je -"dych života", a nie to,čo ty chápeš pod pojmom -nesmrteľná duša.
Lož je to,čo už mňa farár učil v škole,že keď "Boh stvoril Adama vdýchol do neho dušu". A to nie je pravda!
Katechizmus z roku 1990 ešte tak učil. "Adam",.....""vdýchol/stvoril/ mu dušu".
Ale tu sa píše ,že "Adam sa stal živou dušou",.....keď Boh do neho "vdýchol dych života".
Ale to sa rovnako stalo aj zvieratám,aj tie majú ten istý oživujúci princíp,/dych života/ktorý sa udržiava pri živote dýchaním, a aj zvieratá sú preto "živé duše"!
Citujem z biblického slovníku:...."nefeš....jeho pôvodný zmysel pochádza zo slovesa -dýchať-, a znamená dych života,ktorý je vo všetkých živých bytostiach a prejavuje sa dýchaním. Bol dal človeku/zvieraťu/ život týmto spôsobom,ked mu do nozdier vdýchol dych života.
A preto keď bola potopa tak sa stalo.....1. Mojžišova 7:22......že......"22 Zomrelo všetko, v čoho nozdrách bol činný dych životnej sily, všetko, čo bolo na suchej zemi." Ako zvieratá,tak aj ľudia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kazatel 3 kapitola....."Povedal som si v srdci o ľudských synoch, že [pravý] Boh ich vyberie, aby videli, že sami sú zvieratá. 19 Lebo sa stáva to isté ľudským synom a to isté sa stáva zvieratám, a všetkým sa stáva to isté. Ako umiera jeden, tak umiera druhý; všetci majú len jedného ducha, takže niet nadradenosti človeka nad zvieraťom, pretože všetko je márnosť. 20 Všetci idú na jedno miesto. Všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu. 21 Kto pozná ducha ľudských synov, či vystupuje hore, a ducha zvieraťa, či zostupuje dolu k zemi?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V závere sa Boh/skrze Kazateľa/ vysmieva predstave nejakej duše ,ktorá údajne "vystupuje hore"! Teda,ako zvieratá,tak aj ľudia majú len "jedného ducha",...a ak ten je odňatý/keď zomierame,prestávame dýchať/,tak končíme svoj životný beh!

                            


190.
označiť príspevok

Astax1 muž
   8. 5. 2017, 15:45 avatar
Shagara
Ja už neviem čo s tebou.
S tebou nemožno ani viesť normálnu diskusii.
Napísal si: "A to je nezmysel a vyhradzujem sa proti tomuto tvrdenie,lebo nikto ti to nepotvrdí,a ani katolícki teológovia."
Po tomto som nemohol ani dočítať ten príspevok. Proste to nejde.
Už ani neviem, ako by som ťa nazval, ak so stopercentnou istotou tvrdíš to, čo mi "potvrdia" či "nepotvrdenia" teológovia.
To naozaj už nemyslíš vážne? Ty ani netušíš, čo vôbec teológovia učia, čo hovoril Akvinský a iní svätí.

To akoby som povedal: To, že človek celý zaniká po smrti ti nepotvrdí ani strážna veža.

Si naozaj mimo.


84.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 21:17 avatar
109

Milky945 napísal: 1. Písmo hovorí o vzkriesení, pri ktorom človek vstane z mŕtvych. Načo je vzkriesenie / oživenie, keď človek je nesmrteľný?
-------------------------------------------
Smrť to nie je neexistencia, lebo to čo neexituje nemôže ani vstať. Najpr si musíš zadefinovať čo je to smrť, lebo ich je viacej foriem a o akej hovoríš. Spájaš dušu a ducha, ako keby to bolo to isté. Duševné telo prestane existovať a to je fakt, no ako môže smrťou prestať existovať duch osoby toho ktorého človeka a súčasne to nazvať smrťou. To čo by prestalo existovať nemôže ani vstať z mŕtvych.

Nikto nehovorí, že sme nesmrteľní. Duševné telo je smrteľné, no človek nie je len telo, že. Duch osoby človeka ide do Božích rúk a je v stave spánku. Duch osoby človeka nezaniká jeho telesnou smrťou, ako jeho duševné telo, len je v stave, ktorý sa prirovnáva k spánku, keď nevníma čas. No a zobúdza sa v novom duchovnom oslávenom tele do ktorého ho oblečie Boh.


87.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 5. 2017, 22:04 avatar
Súhlasím s tebou cca vo všetkom. Dopustil som sa pár nepresností kvôli rýchlosti a vecnosti, ty si to opísal presnejšie ako ja.

Spájam dušu a ducha len tu kvôli rýchlosti a kvôli tomu, že to spája Astax. Chcel som ostať v jeho priestore mien.


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 22:24 avatar
114,....ak odumrie mozog, človek nie je ,končí jeho existencia. Lebo tá je viazaná na mozgové bunky,neurony. Mozgová smrť je definitívna smrť,neexistencia./a teda aj v istom zmysle spánok/,pretože kresťania majú nádej na vzkriesenie.
Prečo by ten ,kto istý čas bol mŕtvy,neexistoval nemohol byť vzkriesený?


91.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 5. 2017, 22:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 21:26 avatar
109

Hovorí sa, že telo vstane z hrobov. OK! Lenže to nevstáva to isté duševné telo telo, ktoré sa rozložilo v prach a neexituje, ale Bohom je dané nové duchovné oslávené telo v ktorom sa zobúdza duch osoby toho ktorého človeka. No a duch osoby človeka neprestal existovať smrťou duševného tela, ale je v stave, ktorý sa prirovnáva k spánku.


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 22:58 avatar
115,OK,...teda neveríš v nesmrteľnú dušu?


83.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 5. 2017, 20:34 avatar
Astax, dovoľ mi ešte dotknúť sa inej témy. Celé sa to nakoniec zvrháva na tému smrti a vzkriesenia človeka alebo na tému kto je človek.

Hovoril si na začiatku o vzkriesení Ježiša Krista. Na základe jedného verša, konkrétne Jn 10:18, si sa pokúšal dokázať, že Ježiš Kristus vzkriesil sám seba. Ja som to do teraz nechápal, ako je možné uskutočniť samo-vzkriesenie, ak je človek / Ježiš definitívne mŕtvy. Zdá sa mi to podobný nezmysel, ako samo-únos syna Michala Kováča. No ale teraz už chápem, že nie je smrť ako smrť a nie je vzkriesenie ako vzkriesenie, že keď Ježiš zomrel na kríži len telesne a jeho duša žila ďalej, tak v pohodičke pohode sa mohol znovu sám vzkriesiť, lebo bol pri plnom vedomí a plnej moci.

No ale všetko vám stojí a padá vlastne na tom, čo je smrť a ako zomrel Ježiš. Si treba položiť dve otázky a dokázať podľa Písma:
1. Existuje vôbec tzv. telesná smrť, pri ktorej zomrie len telo a duša / duch / whatever žije ďalej?
2. Ak Ježiš zomrel len telesne, je taká obeť postačujúca? Ak áno, nemohol mať náhradníka (bez hriechu) s rovnakou účinnosťou?

Ja mám veľký problém s čisto telesnou smrťou Ježiša Krista. Prečítaj si Rim 6, dám sem pár veršov:
3 … ktorí sme ponorení do Krista Ježiša, ponorení sme do jeho smrti
6 vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, …. aby sme viacej neslúžili hriechu.
7 Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu
Myslím si, že ak Ježiš zomrel iba telesne, nemôžu platiť uvedené verše, zvlášť verš 6. Ak Ježiš zomrel telesne, potom aj ponorení do Krista zomreli iba telesne (teda vôbec) a nezomrel ich starý človek, staré ja, nenastalo v ich životoch obrátenie a teda neplatí verš 6.


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 23:07 avatar
113,....ak zomrie človek,tak zomrie všetko v ňom,celý človek. Telesná smrť=absolútna smrť so všetkým. Nič neprežíva.
Biblia nerozdeľuje človeka na hmotnú a duchovnú časť. Biblická duša je komplex celkovej osobnosti človeka.
Ak teda Ježiš zomrel,tak bol tri dni skutočne mŕtvy a nežil. Spal spánkom smrti.
Ak by to bola predstieraná smrť,tak naša nádej by dnes neexistovala.
Biblia opisuje fakt,ako niekto v minulosti ,tak aj dnes náukou o nesmrteľnej duši ,zrušil smrť, a urobil z nej iba prechod do iného bytia. A tak už smrť nie je "osteň",..."najväčší nepriateľ",...ale niečo pozitívne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Povedali [ste]: ‚Uzavreli sme zmluvu so Smrťou; a so šeolom sme dosiahli videnie; pretekajúca prudká záplava, keby sa prehnala, k nám by neprišla, lebo sme si urobili útočišťom lož a skryli sme sa vo falošnosti.‘“ (Izaiáš 28:14, 15)
Aj keď sa to vzťahuje aj na fakt,že falošní pastieri sa spoliehajú na svoje spojenectvá so svetom a podobne,platí to aj k tejto téme.


88.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 22:15 avatar
Vieme dobre, že v Písme je napísané, že tí, ktorí spia - sú mŕtvymi sa zobudia. Smrť sa prirovnáva k spánku a tak nie je problém to pochopiť a zbytočne nešpekulovať a nechať to tak ako je to napísané. No problém je pochopiť takéto niečo pre katolíka, ktorý verí v očistec. Nevie, či sú v očistci živí a alebo mŕtvi. Či majú nejaké tie telá v tom pomyselnom očistci taktiež nevie. Súčasne vie, že mŕtvi sa zobudia - vstanú do nových tiel až pri príchode Pána. Taktiež katolík vie, že duch nemá žiadne telo a tak aké telá majú v tom ich pomyselnom očistci, ak ešte neprebehlo zmŕtvychvstanie? To už ani nebudú vstávať z mŕtvych, lebo už niekde vstali a sú v očistci no a čakajú trpia a podobné absurdnosti? Živý dokáže trpieť no ako trpí mŕtvy, ktorý nič nevníma, tak to teda neviem. Najprv musí predsa vstať z mŕtvych a až tak môže trpieť, alebo sa radovať, ináč to nie je možné.

No a ak príde Pán, aby si zobral so sebou všetkých vykúpených, tak mnohí katolíci podľa ich učenia by mali byť v tom ich pomyselnom očistci - dočasnom pekle a odtrpieť si nejaké tie hriechy. Tak kde potom budú v čase príchodu Pána. Nepôjdu s ním? Nejako to KC s tým pomyselným očistcom nedomyslela.


191.
označiť príspevok

Astax1 muž
   8. 5. 2017, 15:52 avatar
RealitaABC 118

Ďalší bojovník za pravdu, ktorý nepozná ani učenie Katolíckej Cirkvi?
Duša človeka po smrti nezaniká, ani nespí v šeole. Ale hneď po smrti prechádza súdom, kde sa rozhodne, či bude zatratená spasená, alebo sa bude dočasne očisťovať v očistci a potom voje do neba.
Ak chceš k tomu niečo bližšie prečítaj si vôbec moju 1. a 2. a potom začni diskusiu.

"Taktiež katolík vie, že duch nemá žiadne telo a tak aké telá majú v tom ich pomyselnom očistci, ak ešte neprebehlo zmŕtvychvstanie? To už ani nebudú vstávať z mŕtvych, lebo už niekde vstali a sú v očistci no a čakajú trpia a podobné absurdnosti? Živý dokáže trpieť no ako trpí mŕtvy, ktorý nič nevníma, tak to teda neviem"

Skutočne neviem odkiaľ si takéto niečo zobral. Duša po smrti človeka ako som povedal prejde súdom.
Pán povedal : "Ktokoľvek povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, kto však je povie proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku ani v budúcom ..." (Mat 12,32). V Novom zákone pritom platí tak ako v Starom, že pri poslednom súde už žiadne odpustenie hriechov nebude, ak teda Spasiteľ hovorí o odpustení hriechov "v budúcom veku", musí ísť o dobu medzi smrťou človeka a vzkriesením k poslednému súdu, čiže samostatný život duše po smrti.

Taktiež zo Sv.Písma a hlavne zo Zjavenia je jasné, že duše spravodlivých po smrti kraľujú s Kristom.
V 6.kapitole po otvorení piatej pečate Ján videl: „pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?" Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni“ (Zjv 6, 9-11)


208.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 22:27 avatar
221
No to si nejako neodpovedal, či katolíci majú v tom vašom pomyselnom očistci nejaké tie telá. Tak majú, alebo nie? Nechcem používať pojem duša a duch, lebo to miešate a to ako sa len dá a je v tom zmätok. No tak mi povedz či to - JA katolíka má v očistci nejaké telo ak teda vieme, že ešte nenastalo zmŕtvychvstanie ? Aký je teda rozdiel medzi živým katolíkom na zemi a mŕtvym katolíkom, ktorý čuduj sa svete hoci nevstal z mŕtvych, tak nejako žije v očistci - čaká, odtrpuje nejaké tie hriechy a kto vie čo ešte robí. Má ruky, nohy? Ak majú nejaké tie telá v tom pomyselnom očistci, tak kedy ich dostali? Katolíci asi nevidia ani rozdiel medzi živým a mŕtvym .

No a neodpovedal si, že čo sa stane s katolíkmi v očistci v čase príchodu pána, ak teda príde pán a poberie si všetkých svojich vykúpených k sebe a katolíci budu musieť si odtrhovať svoje hriechy.

No a k tým veršom v ZJ si prečítaj poriadne viacej krát a možno uvidíš ako si bol mimo.


212.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:43 avatar
239,...v očistci sú nesmrteľné duše držané v hrnčekoch s pokličkami a tam sa dusia vo vlastnej šťave,aby odčinili hriechy tu na zemi! 
Vymysleli si ho,tak nech si ho užívajú.  


214.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 5. 2017, 22:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.219.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:07 avatar
244,...Veriaci,to by si nebol ty,keby si tak nereagoval ako reaguješ!
Ja som reagoval na Astaxa a jeho rétoriku o nebiblickej dogme,očistci.


211.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:39 avatar
221,...Astax nechaj to tak,.....nevieš vôbec nič o "súde". Súd podla Biblie je tisícročný deň súdu,v Kristovom kráľovstve,a ver,že tam bude ešte odpustenie. Sám si to spomenul v tom texte. Druhá vec je tá,že kto ide do neba,tak nejde už na nijaký súd.
A "duše" v nebi nie sú nesmrteľné duše,ale má to ten istý význam ako aj tu na zemi. Synonymom duše je aj život danej živej duše. Preto sa niekde slovo duša,prekladá ako život!


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 5. 2017, 22:25 avatar
Všimnite si vyjadrenie francúzskeho protestantského profesora Oscara Cullmanna. Vo svojej knihe Immortalité de l?âme ou Résurrection des morts? (Nesmrteľnosť duše alebo vzkriesenie mŕtvych?) píše: ......„Je radikálny rozdiel medzi kresťanským očakávaním vzkriesenia mŕtvych a gréckou vierou v nesmrteľnosť duše... Hoci kresťanstvo neskôr vytvorilo spojovací článok medzi týmito dvoma vierami a dnešný priemerný kresťan ich má dokonale popletené, nevidím dôvod skrývať, čo ja a väčšina učencov považujeme za pravdu... Život a myslenie Nového zákona úplne ovláda viera vo vzkriesenie... Celý človek, ktorý je naozaj mŕtvy, je privedený späť k životu novým stvoriteľským činom Boha.“


99.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 5. 2017, 23:57 avatar
120
Lenže Boh pri zmŕtvychvstaní nestvorí nového človeka, ale tomu už stvorenému novému človeku v Kristu dá nové telo - oslávené. Boh totiž už nového človeka tvorí tu na zemi a to jedine milosťou skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. No a toho stvoreného nového človeka oblečie do nového osláveného tela. Ak sa vyhnem pojmu duša a duch, tak poviem, že to nové JA stvorené z milosti skrze vieru v Ježiša Krista oblečie do nového osláveného tela a bodka.


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:12 avatar
129,...a tu si úplne mimo. Ak zomriem storočný starec ,bez údov,slepý.....tak ma tak vytvorí?
Biblia hovorí o "znovustvorení",...v plnom význame slova. Pozri biblické slovníky ,pretože je to úplne nové telo,samozrejme s tým,že budeme identický v tom,čo tvorí našu osobnosť,naše ja.
Oslávené telo len znamená,neporušiteľné telo,zdravé a dokonalé.
Ježiš povedal:..... „Pri znovustvorení, keď sa Syn človeka posadí na svoj slávny trón, vy, ktorí ste ma nasledovali, sa tiež posadíte na dvanásť trónov.“ (Matúš 19:28)
"A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali, v znovazrodení, keď sadne Syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na dvanástich trónoch súdiac dvanásť pokolení Izraelových, " Roháček


194.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 20:53 avatar
Shagara napísal: 129,...a tu si úplne mimo. Ak zomriem storočný starec ,bez údov,slepý.....tak ma tak vytvorí?
--------------------------------------
Ako by si nerozumel písanému textu, alebo čo. Predsa píšem po slovensky. Napísal som, že vykúpený bude mať pri zmŕtvychvstaní nové oslávené telo - duchovné telo. Ako sa tomu nedá rozumieť? Boh predsa nedá chromé, slepé ako bolo prípadne to duševné telo, ale dá dokonalé nesmrteľné telo v ktorom už nebude kolovať krv. Aké to presne bude , tak to nechávam na Boha.

To ostatné nekomentujem, lebo si mimo.


195.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:11 avatar
224,.......OK,....ale bude to hmotné telo? A bude dokonalé? Ale nebude v ňom kolovať krv?
Odpovedz a uvidíš kto je mimo!


221.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   8. 5. 2017, 23:13 avatar
225
A prečo by duchovné telo nemohlo byť aj hmotné a môže byť kto vie ešte aké. Boh vie. Preto sa volá duchovným telom a nie duševným telom - zmyselným telom, v ktorom koluje krv. Duševné telo sa preto volá duševným, lebo je v ňom živá duša - koluje tam krv a zmyslami vnímame seba aj okolie. No duchovné telo je úplne niečo iné hoci ponesieme obraz toho pozemského. Aké presne to bude sa nechajme prekvapiť a je zbytočne okolo toho špekulovať

V celom Písme s kladie dôraz na ducha a duchovného človeka.

Anjeli nemajú dušu - sú duchovnými bytosťami sú živí a majú duchovné telá. No a tí čo vstanú z mŕtvych slovami Pána budú ako anjeli v nebesiach.

Pr 4:23 Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život.To čo bolo oživené milosťou a mocou Božou - Slovom Božím v našom smrteľnom duševnom tele – teda naše srdce – naše znovuzrodené JA, tak to bude oblečené do osláveného duchovného tela. A to je druhé vzkriesenie do duchovný tiel. Prvé vzkriesenie je ináč povedané nové narodenie z Ducha z Boha a to tu na zemi. Kto má diel na tom prvom vzkriesení, tak je už naveky spasený. Teda, ten kto uveril v Krista, je už novým stvorením v Kristu a už tu na zemi prešiel zo smrti do večného života.

Ján 4:24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Ak by sme nemali ducha, tak ani v duchu by sme sa nemohli modliť.

Boh je duch! A jeho Duch, ktorý oživuje všetko, teda aj robí dušu živou a oživuje aj nášho ducha a to Slovom Božím. Život je jedine v Božom Duchu. Človek, ktorý nežije v Božom Duchu sa volá - duchovne mŕtvy.

Živá duša je fungovanie - život duševného tela, no nie fungovanie duchovného tela. Preto sa aj volá duchovné telo a nie duševné telo.

Pri vzkriesení z mŕtvych vstaneme do duchovných tiel, kde už nebude krvi.

1Kor 15:50 Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.


222.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:35 avatar
251,...ak veríme,že niektorí budú žiť v nebi,tak je zrejme,že daní adepti vzkriesenia budú mať také telo v nebi,aké majú aj anjeli. teda -duchovné telo. Nič na ňom nebude hmotné,lebo anjeli,Boh sú duchovia,duchovné bytosti. neviem prečo by to malo byť inak ,keď to odporuje Písmám a aj zdravému úsudku?!
Nechápem, načo bude niekomu v nebi hmotné telo,keď to aj Biblia popiera? Všetky hmotné údy sú vytvorené pre život na zemi a v nebi sú zbytočné. A je jedno,či tieto údy by boli v nebi oslávené,duchovné,atď!
Je to nezmysel. Preto som sa opakovane pýtal,povedzte mi ako vyzerá taký oslávený/duchovný/ penis a načo by bol niekomu v nebi,ak on bol utvorený pre život na zemi,na rozmnožovanie,na močenie?!
A vieme ,že anjeli sa nedelia na ženy a mužov,sú bezpohlavní!
To ostatné čo si písal nemá súvis s nesmrteľnou dušou,a ani s nejakým hmotným/osláveným/ telom v nebi!


226.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   9. 5. 2017, 09:18 avatar
252
Duchovné telo to nie je len duch. No a nič nevieš aké ma vlastnosti duchovné telo a tvoj zdravý úsudok sú len tvoje predstavy.

Duchovného tela sa môžeme dotknúť a dotknúť sa dá jedine hmotného tela. Samotného Ducha sa nedá dotknúť! To duchovné telo môže zmiznúť a znenazdajky sa objaviť, nie je to telo bolesti, môže sa skvieť,vzniesť atd. Tak to sú vlastnosti nového duchovného tela a o mnohých ani netušíme. Ježiš ak vstal z mŕtvych, tak mal aké telo? Nebol to predsa len Duch. Určite to nebolo telo v ktorom kolovala krv ako mal predtým , ale pri zmŕtvychvstaní bolo premenené na duchovné telo a také sa aj vznieslo k Otcovi na nebesia. 1Kor 15:44 seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo

A tak vidíme, že to čo vstalo v prípade Ježiša bolo duchovné telo a tak vstanú do nových duchovných tiel aj všetci vykúpení v Kristu.! Predtým bolo duševné – zmyselné v ktorom koluje krv - smrteľné a vstane duchovné v ktorom už krv nekoluje. Je už inej - dokonalej podstaty, nerozmnožuje sa a nezomiera.

Ježiša po zmŕtvychvstaní sa mohli neskôr aj dotknúť, no a mohol znenazdajky zmiznúť a objaviť sa kdekoľvek.

Ján 20:17 Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Hovorí, že ešte nevstúpil vo svojom novom duchovnom oslávenom tele k svojmu Otcovi.

Sk 1:11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

No a určite ho uvidíme v tom istom oslávenom tele v ktorom sa aj vzniesol k Otcovi na nebesia so všetkou mocou a slávou keď zase príde . No a skús hádať v akom tele zase príde? No predsa vtom istom oslávenom duchovnom tele v akom aj vystúpil hore.


227.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   9. 5. 2017, 09:35 avatar
252

Nepasuje ti takéto duchovné telo do učenia SJ, že.

No je napísané: 1Kor 15:48 Jaký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a jaký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí.

Ježiš vystúpil hore v duchovnom oslávenom tele, ktorého sa dalo dotknúť a tak v akom tele vystúpil v takom aj zostúpi a v takom sú aj ostatní nebeskí


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:18 avatar
129,...pozri aj 132 . Rekonštitúcia!


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 00:17 avatar
Brožúra Immortality of the Soul or Resurrection of the Individual: St. Paul’s View with Special Reference to Plato (Nesmrteľnosť duše, alebo vzkriesenie jednotlivca: Náhľad sv. Pavla so zvláštnym zreteľom na Platóna), ktorá bola napísaná v roku 1974 a schválená arcibiskupom Gréckej pravoslávnej cirkvi Severnej a Južnej Ameriky. Po rozbore povahy vzkriesenia v biblických textoch uvedených vyššie a po rozbore helenistických vplyvov toho obdobia prichádza autor k tomuto záveru:
„Platón učí, že duša pokračuje v nekonečnej a večnej existencii oddelene od tela. Pre Platóna je duša vo svojej vrodenej a vnútornej podstate nesmrteľná... Sv. Pavol takýto názor ani neučí, ani to nežiada...
Apoštol Pavol sa nezaoberá nesmrteľnosťou duše či ducha ako samostatných a odlišných častí, ale vzkriesením celého súboru duše a ducha človeka v dôsledku Kristovho vzkriesenia. Pavlovo ponímanie toho, akú podobu budú mať ľudia pri vzkriesení, nemá nič spoločné s oživením mŕtvych tiel z hrobu.
Jeho ponímanie vzkriesenia tela možno lepšie vyjadriť ako Božou mocou uskutočnenú premenu, opätovné stvorenie a rekonštitúciu celého človeka ako jednotného celku, tej istej osoby, osobnosti, psychosomatického organizmu, presne zodpovedajúceho jedinca s duševnými a telesnými vlastnosťami. Naše budúce vzkriesenie sa neuskutoční ako niečo, čo nám prirodzene patrí, ale ako vzácny Boží dar.“


122.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 01:57 avatar
O náuke o nesmrteľnosti ľudskej duše „New Catholic Encyclopedia“ hovorí:...... „Kresťanský pojem duchovnej duše, ktorú stvoril Boh a ktorú pri počatí vdýchol do tela, aby sa človek stal živým celkom, je ovocím dlhého vývoja kresťanskej filozofie. Iba s pomocou Origena [zomrel okolo roku 254 n.?l.] na Východe a sv. Augustína [zomrel roku 430 n.?l.] na Západe bola duša definovaná ako duchovná substancia a bola sformulovaná filozofická predstava o jej podstate... [Augustínova] náuka... vďačila za mnohé (vrátane niektorých nedostatkov) novoplatonizmu.“ — Zväzok XIII, strany 452, 454.


123.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:00 avatar
The Encyclopedia Americana hovorí o duši v Hebrejských Písmach toto: .....„Starý Zákon poníma človeka ako jednotný celok, nie ako zväzok duše a tela.“ A dodáva: .....„Nefeš... sa nikdy nechápe ako pôsobiaca oddelene od tela.“


125.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 02:04 avatar
John Garvey v časopise Commonweal vyhlásil: .....„Viera väčšiny kresťanov [v spojitosti so životom po smrti] sa zdá oveľa bližšie k novoplatonizmu ako k čomukoľvek skutočne kresťanskému a nemá nijaký biblický základ.“


147.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 5. 2017, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 12:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.193.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 5. 2017, 18:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.206.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 22:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.210.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:31 avatar
236,.....samozrejme, to nevieš nijako dokázať! A ani sa to nedá!Ale to má takú výpovednú hodnotu ,ako keď poviem,že verím v existenciu UFO,ale to neviem dokázať!
A nie do "určitej miery",...ale do absolútnej miery je to tajomstvo,ktoré si niekto len vymyslel,a nedá sa to dokázať absolútne ničím!


199.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:27 avatar
177,...to by som aj ja rád vedel. Ani dušičkári to nevedia,lebo je to pohanský nezmysel,tak ako trojhlavý pes Kerberos.
Radí sa to k gréckej ,pohanskej mytologii,ale nie k niečomu,nad čím sa treba zamýšľať. A už tobôž to nepatrí do Písma.
Biblická duša ,je človek,alebo zviera. Teda,ja som biblická duša,ty si biblická duša,....ale to znamená ,človeka ako celku,psychofyzický celok. Teda,žiadnu nesmrteľnú dušu !


161.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:15 avatar
183,....jedna banka povedala. Kde sa o tom píše? Nikde to nie je v Písme.
To,čo som sa i ja učil na hodine náboženstva,že Adamovi bola "vdýchnutá duša",je opäť hrubé prekrútenie Písiem.
Dych života je životný princíp/udržiavaný dýchaním/ a majú ho aj zvieratá,všetko "dýchajúce"!
Nepíš odkazy na KKC ale na Písmo. Sme nasledovníci Krista,nie pápeža!


162.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 5. 2017, 12:27 avatar
Si asi myslel jedna babka ...

osobne si myslím, že človek až po narodení získava dych života od Boha. Boh vyvolá pôrod a následne po narodení dá človiečiku dych života, aby mohol žiť aj mimo matky. Pre porovnanie, Je to lepšie ako katolícke učenie, kedy boh čaká na súlož dvoch ľudí, aby vyrobil pre počaté dieťa dušu.
Súhlasí Shagara


168.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 12:54 avatar
192,.....OK, pomýlil som sa. Mala to byť "babka"! A možno aj nejaká "banka" to povedala,prostredníctvom svojho hovorcu. 
A máš pravdu,....nikde v Písme sa nepíše,že Boh niekomu dáva dušu!
Problém je to,že mnohí si pletú isté pojmy.
Niektorí ľudia si myslia, že „duch“ je iba iné slovo pre „dušu“. No nie je to tak. Biblia jasne ukazuje, že „duša“ a „duch“ sú dve odlišné veci. V čom sa líšia? Čo učí Biblia? Pripájam niečo aj pre ostatných pre lepšie porozumenie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čo znamenajú výrazy „duša“ a „duch“?

ČO SI predstavíte, keď počujete slovo „duša“ alebo „duch“? Mnohí veria, že tieto slová označujú niečo neviditeľné a nesmrteľné, čo existuje v našom vnútri. Myslia si, že táto neviditeľná časť človeka pri smrti opúšťa telo a žije ďalej. Táto predstava je taká rozšírená, že mnohí ľudia sú prekvapení, keď sa dozvedia, že Biblia nič také neučí. Teda čo znamenajú slová duša a duch podľa Božieho Slova?

VÝRAZ „DUŠA“ V BIBLII
Najprv niečo o duši. Možno vieme, že Biblia bola pôvodne napísaná hlavne v hebrejčine a gréčtine. Keď biblickí pisatelia písali o duši, používali hebrejské slovo nefeš a grécke slovo psyché. Tieto dve slová sa v Biblii vyskytujú vyše 800-krát a v Preklade nového sveta sú vždy dôsledne preložené výrazom „duša“. Keď budeme skúmať, ako je slovo „duša“ použité v Biblii, uvidíme, že toto slovo má tri významy. Vzťahuje sa (1) na ľudí, (2) na zvieratá a (3) na život človeka alebo zviera
Spomeniem niektoré biblické texty v ktorých sa hovorí o duši v týchto troch významoch.

Ľudia. „V Noachových dňoch... bolo niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu.“ (1. Petra 3:20) Tu slovo ‚duše‘ zjavne predstavuje ľudí — Noacha, jeho manželku a jeho troch synov s manželkami. Druhá Mojžišova 16:16 sa zmieňuje o pokynoch, ktoré dostali Izraeliti v súvislosti so zbieraním manny. Dostali príkaz: .....„Nazbierajte toho trochu... podľa počtu duší, ktoré má každý z vás v svojom stane.“ Teda množstvo manny, ktoré mali nazbierať, záviselo od počtu členov každej rodiny. Niekoľko ďalších biblických príkladov, v ktorých sú výrazy „duša“ alebo „duše“ použité v tomto zmysle, nájdete v 1. Mojžišovej 46:18, v Jozuovi 11:11, Skutkoch 27:37 a v Rimanom 13:1.

Zvieratá. V biblickej správe o stvorení čítame:...... „Boh ďalej povedal: ‚Nech sa vody zahemžia množstvom živých duší a nech lietajúce tvory lietajú nad zemou, na tvári nebeského priestoru.‘ A Boh povedal ďalej:......‚Nech zem vydá živé duše podľa ich druhov, domáce zviera a pohybujúceho sa živočícha a divé zemské zviera podľa svojho druhu.‘ A stalo sa tak.“ (1. Mojžišova 1:20, 24) V tejto pasáži sú ryby a domáce i divé zvieratá označené tým istým slovom — „duše“. Vtáky a iné zvieratá sú nazvané dušami aj v 1. Mojžišovej 9:10, v 3. Mojžišovej 11:46 a v 4. Mojžišovej 31:28.

Život človeka. Slovo „duša“ niekedy znamená život človeka. Jehova povedal Mojžišovi:....... „Všetci muži, ktorí lovili tvoju dušu, sú mŕtvi.“ (2. Mojžišova 4:19) Čo „lovili“, teda na čo striehli Mojžišovi nepriatelia? Chceli vziať Mojžišovi život. Biblia opisuje aj situáciu, ktorá sa odohrala dávno pred Mojžišom, keď Ráchel porodila Benjamina. Čítame, že „jej duša vychádzala (pretože zomrela)“. (1. Mojžišova 35:16–19) V tej chvíli Ráchel prišla o život. Zamyslite sa aj nad týmito Ježišovými slovami:...... „Ja som znamenitý pastier; znamenitý pastier sa vzdáva svojej duše v prospech oviec.“ (Ján 10:11) Ježiš dal svoju dušu, čiže život, za ľudstvo. Je zjavné, že v týchto biblických pasážach sa slovo „duša“ vzťahuje na život človeka. Ďalšie príklady použitia slova „duša“ v tomto význame nájdeme v 1. Kráľov 17:17–23, v Matúšovi 10:39, Jánovi 15:13 a v Skutkoch 20:10.

Výrazy..... „nesmrteľný“ či „večný“ sa nikde v Biblii nespájajú so slovom „duša“. Naopak, Biblia ukazuje, že duša je smrteľná, teda že zomiera. (Ezechiel 18:4, 20) Preto sa o človeku, ktorý zomrel, v Biblii hovorí ako o „mŕtvej duši“. — 3. Mojžišova 21:11.

VÝZNAM SLOVA „DUCH“
Ako je v Biblii použitý výraz „duch“. Niektorí ľudia si myslia, že „duch“ je iba iné slovo pre „dušu“. No nie je to tak. Biblia jasne ukazuje, že „duša“ a „duch“ sú dve odlišné veci. V čom sa líšia?

Keď biblickí pisatelia písali o „duchu“, použili hebrejské slovo ruach a grécke slovo pneuma. Význam týchto slov vyplýva zo samotnej Biblie. Napríklad v Žalme 104:29 sa píše: .....„Ak im [ty, Jehova] odnímaš ducha [ruach], skonajú a vracajú sa do svojho prachu.“ A Jakub 2:26 hovorí, že ‚telo bez ducha [pneuma] je mŕtve‘. V týchto veršoch sa teda „duch“ vzťahuje na to, čo oživuje telo. Bez ducha je telo mŕtve. Preto sa v Biblii slovo ruach prekladá nielen ako „duch“, ale aj ako „sila“, čiže životná sila. Napríklad v súvislosti s potopou v Noachových dňoch Boh povedal: .....„Privádzam potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo pod nebesami, v ktorom je činná životná sila [ruach].“ (1. Mojžišova 6:17; 7:15, 22) Slovo „duch“ sa teda vzťahuje na neviditeľnú silu (životnú iskru), ktorá oživuje všetkých živých tvorov.
V Kazateľovi 12:7 sa o smrti človeka píše:...... „Prach [jeho tela sa] vráti do zeme práve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k pravému Bohu, ktorý ho dal.“ Keď duch, čiže životná sila, opustí telo, telo zomiera a vracia sa tam, odkiaľ pochádza — do zeme. Podobne aj životná sila sa vracia tam, odkiaľ pochádza — k Bohu. (Jób 34:14, 15; Žalm 36:9) To neznamená, že životná sila doslovne putuje do neba. Skôr ide o to, že keď niekto zomrie, akákoľvek nádej, že bude opäť žiť, závisí od Jehovu Boha. Jeho život je, obrazne povedané, v Božích rukách. Iba Božou mocou sa môže duch, čiže životná sila, vrátiť, aby človek znova ožil. A to pri vzkriesení tých,ktorých Boh schválil.
Súhlasí milky945


167.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 12:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.171.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 13:01 avatar
197,....Krištof,neznižuj sa k takýmto tvrdeniam. Tomu neveríš ani ty sám! Dané texty nemajú žiadny súvis s nesmrteľnou dušou! Nič nehmotné a nesmrteľné v nás nieje! "Duša môže zomrieť"! Ez.18:4
Preskúmaj najprv čo je to pojem-Duch,duša ,a v akých textoch sa nachádza,a potom reaguj. Písal som o tom niečo Milkymu.
Kazateľ hovorí,"že všetci/zvieratá aj ľudia/ majú len jedného ducha". 3 kap.
Podla tohoto a tvojho tvrdenia potom aj zvieratá majú nesmrteľnú dušu?


172.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 13:04 avatar
197,.....k tomu Zach.12:1..........Jób 34:14
"14 Ak na niekoho zameria svoje srdce,
[ak] zoberie k sebe jeho ducha a dych,"
Žalm 146:4
"4 Jeho duch vychádza, on sa vracia do svojej zeme;
v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky."
Kazateľ 12:7
"7 Potom sa prach vráti do zeme práve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu , ktorý ho dal. "
Skutky 17:25
"25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, lebo sám dáva všetkým život a dych a všetko".


176.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 5. 2017, 13:19 avatar
Shagara, a takýmto spôsobom, ze pekne rozpises texty ako v 202. sa nevies vyjadrit aj k mojej otazke ktora sa v druhej téme týka právnych výborov?


177.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 13:20 avatar
Potvrdzujú to aj iné texty. Napríklad 3. Mojžišova 7:20, RP sa zmieňuje o ´duši, ktorá je mäso z bitnej obete´.....má byť odrezaná!

3. Mojžišova 23:30, RP hovorí: „Každú dušu, ktorá by … robila nejakú prácu.“

Príslovia 25:25 hovoria: „Ako chladná voda na unavenú dušu, taká je dobrá správa z ďalekej zeme.“

A Žalm 105:18 hovorí: „Trápili jeho nohy okovami, do želiez prišla jeho duša.“

Čo môže jesť mäso, konať prácu, osviežovať sa vodou a dostať sa do želiez? Oddelená, duchovná súčasť človeka, alebo človek sám? Odpoveď je ľahká.

Je zaujímavé, že duša nie je výsadou iba človeka. Boh povedal: „Nech sa hemžia vody … živou dušou.“ Áno, aj ryby sú duše! V inej stvoriteľskej epoche Boh naznačil, že aj ´hovädá a vtáctvo ´ sú duše! – 1. Mojžišova 1:20, 24, Roháčkov preklad (RP); porovnaj 3. Mojžišovu 11:10, 46; 24:18; 4. Mojžišovu 31:28; Jób 41:21; Ezechiel 47:9.

„Duša“ v Biblii sa preto nevzťahuje na akýsi duchovný tieň, ktorý po smrti opúšťa telo. Znamená osobu, zviera, alebo život, z ktorého sa osoba alebo zviera teší.

V knihe Sudcov 16:30, čítame: „A Samson povedal: ´Nech teda zomrie moja duša s Filištínmi!
Z iných textov vyplýva, že duše môžu byť vyťaté. (1. Mojžišova 17:14), zabité mečom (Jozua 10:37), zadusené (Jób 7:15), utopené (Jonáš 2:5).

Zomrelá čiže mŕtva duša je mŕtva osoba. – 3. Mojžišova 19:28; 21:1, 11.

Aký je teda stav mŕtvych duší?
makrosvet
Home » Biblia » You are reading »
Život po smrti – Biblické odpovedeVlado Truban 25. novembra 2010 Život po smrti – Biblické odpovede2010-11-25T23:13:17+00:00 Biblia 1 Comment

„Keď zomrie telesne schopný muž, môže znovu ožiť?“ (Jób 14:14)

O tejto otázke, ktorú položil pred stáročiami patriarcha Jób, rozmýšľali počas vekov ľudia v každej spoločnosti a ponúkaných odpovedí nebol nedostatok

Starovekí Gréci tvrdli, že duše zomrelých žijú. Prevážajú sa cez rieku Styx do obrovskej podzemnej ríše nazývanej podsvetie. Tam sudcovia duše súdili a posielali ich do múk vo väzení s vysokými múrmi, alebo do blaženosti na Elyzejských poliach. Iné staroveké národy si mysleli, že z duší sa stávajú hviezdy alebo kométy. Ďalší zase hlásali, že duše svetielkujú a sú priťahované na Mesiac a každý mesiac za splnu sa premiestňujú na slnko.

Aj dnes je veľa teórií o posmrtnom živote. Hindovia a budhisti veria v prevteľovanie. Moslimovia učia, že duša prežíva smrť tela a pri poslednom súde pôjde do raja, alebo do pekla. Väčšina protestantov sa učí, že duša žije po smrti a je v nebeskej blaženosti, alebo je mučená v pekelných plameňoch. Katolicizmus dopĺňa tento scenár o očistec a limbus.

V niektorých krajinách sa v predstavách o osude predpokladaných duší zomrelých čudne miešajú miestne tradície s takzvaným kresťanstvom. Mnohí katolíci a protestanti v Západnej Afrike majú napríklad vo zvyku zakrývať zrkadlá, keď niekto zomrie, aby v ňom ktosi náhodou nezazrel ducha zomrelého. Štyridsať dní po smrti milovanej osoby rodina a priatelia hodujú, aby oslávili výstup duše do neba. Odvtedy, zvyčajne na Vianoce alebo na Nový rok, navštevujú príbuzní cintorín a vylievajú na hrob alkoholický nápoj. Dokonca mŕtveho oslovujú, prosia ho o priazeň a oznamujú mu rodinné novinky.

Náboženstvá sveta sa zjavne rozchádzajú v tom, čo sa presne stane po smrti. Je však takmer všeobecná zhoda v základnom tvrdení: nesmrteľnosť ľudskej duše. Väčšina náuk o živote po smrti sú obmeny tejto základnej témy.

Napriek tomu sa vynárajú isté otázky:

Odkiaľ vlastne pochádza myšlienka, že duša je nesmrteľná?

Učí o nej Písmo?

Ak áno, prečo ju vyučujú aj nekresťanské náboženstvá?

Tieto otázky by sa nemali prehliadať. Bez ohľadu na vaše náboženské presvedčenie je smrť skutočnosť, ktorej treba čeliť. Sporné otázky sa vás teda osobne hlboko dotýkajú.

Preto vás pozývam, aby ste si tieto záležitosti preskúmali s otvorenou mysľou.

Prežíva duša smrť?

„Duša: duchovná zložka človeka. Usudzuje sa, že prežíva po smrti a v budúcom stave môže byť šťastná alebo trpieť.“ (Kompaktné vydanie Oxfordského anglického slovníka)

Väčšina náboženstiev s touto definíciou súhlasí. Nová katolícka encyklopédia (angl.) hovorí: „Náuka, že ľudská duša je nesmrteľná a bude ďalej existovať po smrti človeka … je jedným zo základných kameňov kresťanskej filozofie a teológie.“

Preto nás možno prekvapí, že tento základný kameň viery je odvodený z pohanskej filozofie. Dávno pred narodením Ježiša sa verilo, že duša je niečo nehmatateľné, čo môže existovať oddelene od tela. Môže teda prežiť smrť tela a žiť v podobe ducha či prízraku.

Gréci túto vieru vyjadrili vo filozofických pojmoch. Známy grécky filozof Sokrates bol citovaný ako autor výroku: „Duša … ak odíde čistá, ak nevlečie so sebou nič z tela … odchádza do toho, čo je jej blízke, do neviditeľného, božského, nesmrteľného a múdreho, a keď tam príde, je šťastná, oslobodená od omylu, nerozumnosti a strachu, … a všetkých ostatných ľudských bied, … potom žije v pravde s bohmi.“ –Faidón, 80D, E; 81 A.

Nie je to biblická náuka

Ako je možné, že sa táto pohanská viera v nesmrteľnosť duše vyučuje v kresťanstve a judaizme?

Nová katolícka encyklopédia sa vyjadruje príliš mierne, keď hovorí: „Myšlienka prežitia duše po smrti sa nedá v Biblii ľahko nájsť.“ Presnejšie je povedať, že náuka o nesmrteľnosti duše sa v Biblii vôbec nenachádza!

Encyklopédia pripúšťa: „Pojem duše v Starom zákone nie je taký istý ako v gréckej a novodobej filozofii.“

V takzvanom Starom zákone sa hebrejské slovo nefeš všeobecne prekladané „duša“, vyskytuje stodvakrát. Keď skúmame, ako sa tieto slová v Biblii používajú, vynorí sa prekvapujúci obraz.

V 1. Mojžišovej 2:7 čítame, že Boh vdýchol Adamovi do nozdier dych života a Adam „sa stal živou dušou (hebrejsky nefeš)“.

Všimnite si: Adam nedostal živú dušu, stal sa ňou. Inými slovami, novovytvorený Adam bol duša! Niet divu, že Nová katolícka encyklopédia hovorí: „Duša v Starom zákone neznamená súčasť človeka, ale celého človeka – človeka ako živú bytosť.“

Potvrdzujú to aj iné texty. Napríklad 3. Mojžišova 7:20, RP sa zmieňuje o ´duši, ktorá je mäso z bitnej obete´.

3. Mojžišova 23:30, RP hovorí: „Každú dušu, ktorá by … robila nejakú prácu.“

Príslovia 25:25 hovoria: „Ako chladná voda na unavenú dušu, taká je dobrá správa z ďalekej zeme.“

A Žalm 105:18 hovorí: „Trápili jeho nohy okovami, do želiez prišla jeho duša.“

Čo môže jesť mäso, konať prácu, osviežovať sa vodou a dostať sa do želiez? Oddelená, duchovná súčasť človeka, alebo človek sám? Odpoveď je ľahká.

Je zaujímavé, že duša nie je výsadou iba človeka. Boh povedal: „Nech sa hemžia vody … živou dušou.“ Áno, aj ryby sú duše! V inej stvoriteľskej epoche Boh naznačil, že aj ´hovädá a vtáctvo ´ sú duše! – 1. Mojžišova 1:20, 24, Roháčkov preklad (RP); porovnaj 3. Mojžišovu 11:10, 46; 24:18; 4. Mojžišovu 31:28; Jób 41:21; Ezechiel 47:9.

„Duša“ v Biblii sa preto nevzťahuje na akýsi duchovný tieň, ktorý po smrti opúšťa telo. Znamená osobu, zviera, alebo život, z ktorého sa osoba alebo zviera teší.

Čo sa stane po smrti?

Biblia sa teda zjavne rozchádza s pohanskou predstavou, že človek má nesmrteľnú dušu. Čo myslíte, kto v tomto smere učil pravdu? Pohanskí grécki filozofi, alebo Boží zmluvný ľud? Určite Boží ľud, ktorému dal Boh inšpirované Slovo.

Ale stále je tu ešte otázka: Čo sa stane s dušou po smrti? Pretože duša je osoba, je jasné, že duša zomiera, keď umiera osoba. Inými slovami: mŕtva osoba je mŕtva duša. Potvrdzujú to desiatky textov.

„Duša, ktorá hreší, tá zomrie,“ hovorí Ezechiel 18:4.

V knihe Sudcov 16:30, čítame: „A Samson povedal: ´Nech teda zomrie moja duša s Filištínmi! ´“

Z iných textov vyplýva, že duše môžu byť vyťaté. (1. Mojžišova 17:14), zabité mečom (Jozua 10:37), zadusené (Jób 7:15), utopené (Jonáš 2:5).

Zomrelá čiže mŕtva duša je mŕtva osoba. – 3. Mojžišova 19:28; 21:1, 11.

Aký je teda stav mŕtvych duší?

Smrť je opak života. Všetky naše zmysli sú spojené s hmotným telom. Naša schopnosť vidieť, počuť a myslieť závisí od správnej činnosti našich očí, uší a mozgu. Bez mozgu nemôžeme nič robiť. Keď človek zomrie, všetky jeho telesné orgány prestávajú spĺňať svoje funkcie. Prestávajú existovať.

V súlade s tým hovorí Kazateľ 9:5, 10: „Mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič …Nie je práce ani plánovania ani poznania ani múdrosti v šeole (hrobe), na mieste, na ktoré ideš.“

Aj Žalm 146:3, 4 hovorí: „Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana. Jeho duch (životná sila) vychádza, on sa vracia do svojej pôdy; v ten deň naozaj miznú jeho myšlienky.“ Keď ľudia (duše zomrú, jednoducho prestanú existovať.

„Nový zákon“ učí, že duša zomiera. Ježiš Kristus dokázal, že neverí, že duša je nesmrteľná. Opýtal sa: „Je zákonné urobiť v sabate dobrý alebo zlý skutok, zachrániť alebo zabiť dušu?“ (Marek 3:4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cirkevní učitelia sa pokúšali urobiť svoje posolstvo „zrozumiteľné pre grécky uvažujúci svet“ tak, že používali „ustálené pojmy a predstavy gréckej psychológie“. Aj v spisoch židovských teológov sa začal prejavovať „silný vplyv platonizmu“. – Encyclopaedia Judaica.
Keď Jób položil otázku: „Môže človek znovu ožiť?“, pokračoval inšpirovanou odpoveďou: „Zavoláš Boh, a ja ti odpoviem. Zatúžiš po diele svojich rúk.“ (Jób 14:14, 15)
A tak verme vzkrieseniu,Kristovi a nie pohanským poúčkam a neprinášajme potupu na Krista a jeho Otca!


185.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 14:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.186.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2017, 14:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.207.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:21 avatar
216,.......Genesis 2:7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.
To som odtial zkopíroval. Teda,Adam nedostal dušu,ale stal sa živou dušou.
Citujem dalej z tebou uvedeného zdroja...."V neposlednom rade aj zvieratá majú živú dušu Gen 1:20,24; 9:12;15-16. Duch však u nich chýba ".
A teraz,je to pravda,alebo nie? NIE,...je to hrubá nepravda!
Kaz.3:19....uvádza...."všetci majú len jedného ducha",....teda,aj ľudia,aj zvieratá!
Jedného,chápeš. Ak ten jeden duch je tou nesmrteľnou dušou,tak potom ju majú aj zvieratá. A ak ten duch nie je žiadnou nesmrteľnou dušou,ale "dychom života"/životnou silou,princípom/,tak je každému jasné ,o čo ide?!
Ja vôbec nechápem,ako nemôžte pochopiť tieto jednoduché pojmi?!
Mám pokračovať? Pretože tu vidíš ,ako niekto zavádza!
Ak niekto napíše ,že slovo duša,duch poukazujú na "duchovnú podstatu človeka" a mi vieme,že , toho ducha a dušu majú aj zvieratá,tak čo si o tom máme myslieť? Nuž asi len to,že niekto nechápe ani len významy daných slov.
OK,...potom aj zvieratá majú duchovnú podstatu? Samozrejme nie. Teda,...je nesporné,že zvieratá sú tiež živé duše,a majú tiež daného ducha/dych života/.....a tu nemôžme skĺznuť k takýmto tvrdeniam,je to absolútne neprípustné!
A môžem pokračovať,ale nemá to význam. V danej stránke si autor zamieňa pojmy a dáva im niečo,/význam/čo je až nehoráznou lžou. Ale ak si ty tam našiel niečo,čo poukazuje na nesmrteľnú dušu, tak to môžeš citovať a podrobne si to zozoberieme. Ale nič tam také nie je.
Na danej stránke nie je ani jeden dôkaz,ktorý by dokazoval ,že "duchovná duša človeka nezomiera spolu s fyzickým telom"! Ani jeden!!!


197.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 21:22 avatar
215,......vieš ,Krištof,keby som nepoznal význam slova duch a jeho iné spôsoby v Písme,tak sa pozriem do biblických slovníkov a viem to. Ale pre mňa je to niečo samozrejme,lebo sa tým dennodenne zaoberám.
Uvedomujem si že slovo-"duch" sa vzťahuje na "duchovné bytosti", ....na "dych života"/životný princíp/,....a na "vnútorné postoje človeka/duch múdrosti,atď/, a označuje aj "ducha svätého"/činnú silu,Božiu moc,Boží prst/.
Teda,....smeruj to na tých čo si pletú ducha s dušou a podobne.
Mal som možnosť na túto tému diskutovať s kňazom z Vatikánskej akadémie,ktorý sa snažil našiť nesmrteľnú dušu najprv na výraz -"duša"/nefeš,psyché/,...potom,...."duch/ruach,pneuma/", a nakoniec ,keď mu to nevyšlo,tak sa uchýlil k výrazu -"nešamah".
Bibliou som mu dokázal,že všetky tieto tri výrazy sa vzťahujú aj na zvieratá,a ako vieme ,tie nemajú nesmrteľnú dušu!
Teda,nijako nenašijete nesmrteľnú dušu na Písma. Nedá sa to,iba za cenu prekrútenia .


220.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:11 avatar
215,....držím sa biblického učenia,lebo iba to zachraňuje! Aj preto citujem Bibliu a nikdy nepíšem:"Toto hovorí Strážna veža"! Aj keď si cením tieto časopisy,ktorí nikdy nejdú nad Písma.
To vy citujete často katechizmus a apokryfné knihy Písma a nie biblické texty!


225.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   9. 5. 2017, 08:16 avatar
250, Shagara a preco mi potom nevies Biblicky podlozit postup pri vasom vylucovani? Asi v tomto pripade by si mal povedat ze tak uci Strazna veza a nie Písmo.. Lebo inak by sa sa uz viac ako tyzden nevykrucal a rovno by si mi napisal ten Biblický podklad.. teda ak sa drzis len biblickeho ucenia tak by si nemal mat taky problem s týmto


209.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 22:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.213.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 22:47 avatar
239,...a čo ti v tom bráni?
Tu len vidíš ,ako je ten "kresťanský" dom rozdelený!
A je zrejme,že nie každý z nás môže mať pravdu! Väčšina ani len nechápe pojmy "duch,duša,nešamáh" a volne si ich zamieňajú,ako by to bolo jedno. A dávajú im význam,ktorý sa prevzal z pohanstva.
U JS týmto výrazom rozumia aj deti 10-15 ročné!


215.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.216.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 5. 2017, 22:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.218.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:05 avatar
246,...dobrúúúú.....aj tebe. 


223.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   8. 5. 2017, 23:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.217.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:02 avatar
245,.... v niečom s tebou súhlasím. Ono to je naozaj zmätok. A to nielen v jednej téme/nesmrteľná duša/,ale vo všetkom.
A práve toto urobil satan v 2 storočí,keď zasial "burinu" medzi "pšenicu". S tým musíš rátať, aj keď sa nám to nepáči.
A ver,...o rok,...päť rokov,....desať rokov to bude ešte väčší zmätok. To som tvrdil svojim príbuzným, v súvislosti s hľadaním pravdy. Už pred dvadsiatymi rokmi som im tvrdil,že teraz je to ľahšie, ale neskôr to bude stále a stále ťažšie a nakoniec to povedie/podla Písma/ k úplnému zatvrdeniu srdca u ľudí a potom koniec,keď pôjde"brat proti bratovi".
Toto je všetko výsledok 6000-ročného majstra/satana/ v zvádzaní,a prekrúcaní a klamstiev,poloprávd./palina,horké ,smrtonosné vody/
Preto bez Božej pomoci by márna naša snaha.


224.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2017, 23:44 avatar
Biblický význam pojmu „duše“

NEFEŠ - Slovo duše je ve Starém zákoně překladem hebrejského významu „nefeš“ Text Genesis 2,7 označuje člověka jako živého tvora poté, co dech života vstoupil do fyzického těla, vytvořeného z prvků země. Podobně začíná existovat nová duše, když se narodí dítě. Každá duše jako nová jednotka je jedinečná, to znamená odlišná od od ostatních podobných jednotek.

Nefeš není část osoby, je to osoba, proto se na mnoha místech toto slovo překládá jako „osoba“ ( Gen 14,21, Numeri 5,6, Deut 10,22, srovnej se Žalm 3,3) nebo se překládá jako „sám“ (Lev 11,43, 1Královská 19,4, Izaiáš 46,2 kral. Atd)

Na druhé straně výrazy jako „má duše, tvá duše, jeho duše...“ jsou obecně řečeno idiomy pro osobní zájmena „já, ty, on...“ (viz.Gen 12,13, Lev 11,43-44, 19,8, Joz23,14, Žalm 3,3, Jer37,9, atd.)

Slovo „nefeš“ se vyskytuje ve Starém zákoně 755krát. Často se překládá jako „život“ (Gen 9,4-5, 1Sam19,5, Job2,4-6, Žalm31,14 atd.) nefeš se často vztahuje na touhy, záliby, vášeň nebo chuť. (Přísloví 23,2, Kazatel 6,7) Používá se v souvislosti s láskou (Gen 34,3, Pís1,7 atd) a někdy představuje i rozhodnutí člověka., například v Deut 23,25, kde se překládá jako „libost“ a podobně i v Žalmu 105,22 kral. A Jer,34,16.

Nefeš umírá - V Numeri 31,19 je „nefeš“ zabita a v Soudců16,30 (míněno „já“) umírá. V Numeri 5,2 znamená mrtvý a v Soudců 9,6 znamená mrtvý člověk se vztahuje „nefeš na mrtvolu (viz také Lev 19,28, Nu 9,7,10)

PSYCHÉ - Řecké slovo „Psyché“ se v Novém zákoně vyskytuje v podobném smyslu jako nefeš ve Starém zákoně. Používá se pro život zvířat i lidí (Zjev 16,3) V některých překladech se místo „duše“ překládá „život“ nebo „životy“ (viz. Matouš2,20, 6,5, 16,25 atd.) Na některých místech má význam „lidé“ (Skutky7,14, 27,37, Řím13,1, 1Pet3,20 atd.), jinde je rovnocenná osobnímu zájmenu (viz Mat12,18, 2K12,15 atd.) Někdy se vztahuje na city (Mar.14,34, Luk.2,35, Ef6,6) nebo na mysl (Skut14,2kral., Fil 1,27)

Psyché může být zničena - Psyché není nesmrtelná, ale podléhá smrti (Zjevení 16,3) a může být zničena (Mat.10,28). V Bibli se někdy nefeš a psyché vztahují na celou osobu, jindy na určitou oblast člověka, jako jsou záliby, city, chutě, pocity. Avšak takové použití vůbec nenaznačuje, že by byl člověk učiněn ze dvou oddělených a odlišných částí. Tělo a duše existují společně, tvoří spolu neoddělitelnou jednotu. Duše nemá žádné vědomí existence mimo tělo. Neexistuje žádný Biblický text, který by naznačoval, že duše přežívá bez těla jako vědomé bytí.

Biblický význam slova „Duch“

RUACH - Zatímco hebrejské slovo „nefeš“, které se překládá jako „duše“, označuje individualitu, nebo osobnost, starozákonní slovo „Ruach“, překládané jako „Duch“, se vztahuje na jiskru života, plnou energie, která je pro život jednotlivce nezbytná. Představuje Boží sílu nebo princip života, který lidem dává život.

„Ruach“ se ve Starém zákoně vyskytuje 377krát a nejčastěji se překládá jako „duch, vítr, nebo dech“ (Gen8,1 atd) Používá se také k označení obnovení života (Soud 15,19), odvahy (Joz2,11), nálady nebo hněvu (Soud8,3, Izaiáš 54,6), mravního charakteru (Ezech 11,19), nebo sídla citů (1Sam1,15)

PNEUMA - Novozákonním ekvivalentem hebrejského slova „ruach“ je „pneuma“ - „duch“- od pneo, což znamená vát nebo dýchat. Stejně jako slovo ruach ani pneuma neoznačuje nějaké vědomé bytí člověka schopného existovat mimo lidské tělo. Používání tohoto termínu v Novém zákoně ve vztahu k člověku vůbec nenaznačuje takové pojetí. V textech jako Řím 8,15, 1Kor 4,21kral, 2Tim1,7, 1Jan 4,6 pneuma označuje náladu, postoj nebo citové rozložení. Toto slovo se také používá k označení různých projevů lidské povahy, jako v Gal 6,1, Řím 12,11 atd.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:03,  133, ..... ale taká cirkev (neviditeľná) neexistuje. A týmto spôsobom ideš ale proti...
včera, 23:57,  210, ..... Nie! Osobný kontakt je potrebný, a má sa to diať podľa Písma. Myslíš si, že...
včera, 23:53,  187, ..... teda to nerobí zadarmo. Bral aj Kristus peniaze, keď vyučoval a viedol zbor?
včera, 23:51,  213, ..... Teda, tých čo je najviac , ..... tí majú pravdu? Ale to nikdy v histórií...
včera, 23:39,  215, ..... Chápem, ..... však nemôžeš priznať, že trinitari veria v "iného...
včera, 23:31,  48, ...... a potom keď si to vyskúšaš, ..... čo budeš ďalej????? Animista? Alebo kvaker?*10
včera, 23:27,  12, ..... neviem na čo narážaš, ..... kde nájdem tvoju otázku?
včera, 23:25,  11, .... áno, Boží synovia, ..... anjeli sú Božím výtvorom. Napríklad, ...... aj...
včera, 23:21,  13, ..... teda veríš v troch bohov? Ale to je modlárstvo!*15 No vidíš, nakoniec si sa...
včera, 23:18,  A na ktoré otázky, Tomáško?*10
včera, 23:08,  Funguje ;)
včera, 23:07,  Znova testujem ;)
včera, 23:00,  Testujem počítanie príspevkov v téme ;)
včera, 22:57,  Testujem počítanie príspevkov v téme ;)
včera, 22:36,  Jasné, že SOM ;) Dobrú nôcku ;)
včera, 22:35,  Skrátka si šikula, ale ja musím teraz isť spať, ráno fičím do robotky, pa :)
včera, 22:34,  Hej, ale veľa kódu mám v lipke a tu len prilepím ;)
včera, 22:33,  No veď vieš, že ja vulgárna nebývam, tak jasne že to musí byť tvoja chyba *03 No hej, tu...
včera, 22:33,  Už SOM to napravil ;)
včera, 22:30,  Lebo ešte neaktualizujem zoznam online používateľov ;)
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Najprv sa musíš naučiť milovať, ak chceš byť milovaný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(598 472 bytes in 0,190 seconds)