Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

O tajomstve systému vyžarovania univerza

131
reakcií
477
prečítaní
Tému 19. marca 2019, 19:45 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
31. 12. 2015
23
05. 07. 2011
24
24. 09. 2017
50
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   19. 3. 2019, 19:45 avatar
Žijeme vo svete, preniknutom najrozličnejšími druhmi žiarení. Spomeňme napríklad tie škodlivé, ako je žiarenie mobilných telefónov, wifi žiarenie, alebo žiarenie v mikrovlnkách. Vzhľadom k mnohým jadrovým elektrárňam žijeme v permanentnom riziku vzniku rádioaktívneho žiarenia. Ďalej môžeme spomenúť žiarenia rozhlasových a televíznych vĺn a mnohé ďalšie.

My však budeme hovoriť o najelementárnejšom druhu žiarenia, ktoré vo svojej prirodzenosti preniká celým univerzom a udržuje ho. Je to žiarenie, prúdiace od Stvoriteľa ku všetkému, čo jestvuje. Preniká absolútne všetkým, nech už je to kameň, rastlina, zviera, človek, alebo planéta. Všetko jestvujúce do seba absorbuje tento, pre existenciu nevyhnutný, základný typ žiarenia a odovzdáva ho ďalej, avšak už sebou samým špecificky pozmenené.

A preto celé univerzum žiari najrozličnejšími farbami. Je podobné obrovskému vianočnému stromčeku. Svoje špecifické vyžarovanie majú horniny, svoje špecifické vyžarovanie majú rastliny, zvieratá, ľudia, planéty a všetko, čo jestvuje, od najmenšieho až po najväčšie.

Ak sa bližšie zameriame na ľudí treba vedieť, že celkové vyžarovanie každého z nás v sebe zahŕňa jednak špecifické žiarenie ľudského druhu, ktoré máme všetci rovnaké, a jednak špecifické vyžarovanie našej vlastnej osobnosti, ktoré nás od seba individuálne odlišuje.

V najútlejšom veku a v detstve prijíma každý jedinec z obrovskej škály vyžarovaní univerza automaticky iba tie, ktoré najviac prospievajú jeho celkovému vývoju. Tak sa deje až do rannej mladosti, čiže do obdobia prebudenia pohlavnej sily. Jej prebudením však dochádza k zlomovému momentu, pretože človek začína byť plne zodpovedný sám za seba.

To znamená, že jeho osobnosť sa špecifickým spôsobom individualizuje a táto samostatná, individuálna osobnosť začína vyžarovať do stvorenia svoj osobitý, výsostne špecifický druh žiarenia. No a na základe svojho vlastného, osobného typu žiarenia, vysielaného do univerza, ktoré predstavuje jeho osobité spracovanie základnej sily Stvoriteľa, nadväzuje rovnorodé spojenie s podobnými druhmi žiarení, ktoré k nemu začnú okamžite prúdiť. A začínajú k nemu prúdiť preto, aby posilnili jeho vlastné, prvotné žiarenie, vysielané jeho konkrétnou individualitou do stvorenia.

Celé si je to možné pripodobniť k internetovému vyhľadávaniu Google. Ak v ňom zadáte jedno slovo, alebo zopár slov, okamžite získate tisíce informácií, ktoré budú nejakým spôsobom súvisieť s vašim prvotným zadaním.

No a teraz sa dostávame k zásadnej veci, a síce k poznaniu toho, čo tvorí podstatu vyžarovania, vysielaného každým človekom do univerza. Túto podstatu tvorí náš spôsob myslenia, náš pohľad na život a náš rebríček hodnôt. Toto všetko vytvára okolo nás určitú špecifickú farebnosť nášho osobného vyžarovania, a na základe nej k sebe priťahujem zo studnice vyžarovaní univerza presne rovnaký druh žiarení. A tie nás posilňujú v tom, čo sme vyslali.

Treba ale vedieť, že ide o dvojsečný meč. V prípade nášho pozitívneho spôsobu myslenia, pozitívneho pohľadu na život a pozitívneho rebríčka hodnôt totiž vysielame do univerza žiarenie, ktoré je pozitívne, a ktoré sa preto spojí s rovnako pozitívnym druhom žiarení. Tým vznikne spojenie a na základe neho začne ku nám samotným prúdiť z hlbín univerza rovnaký druh žiarenia.

To prakticky znamená, že nášmu pozitívnemu spôsobu myslenia, nášmu pozitívnemu pohľadu na svet a pozitívnemu rebríčku hodnôt sa dostane obrovského posilnenia pozitívnych vyžarovaní, prichádzajúcich ku nám z hlbín univerza, čoho dôsledkom je prežívanie šťastia, radosti a harmónie.

Tento mechanizmus však platí aj v opačnom prípade, čiže v prípade negatívneho a povrchného spôsobu myslenia, v prípade negatívneho pohľadu na svet a v prípade negatívneho rebríčka hodnôt, kedy nám takýto druh nášho vlastného vyžarovania prinesie naspäť vyžarovania negatívne. A to nás uvrhne do nešťastia a skazy.

Za tejto situácie je teda absolútne zásadnou otázka, aký je to vlastne ten pozitívny spôsob myslenia? Aký je pozitívny pohľad na svet a aký je pozitívny rebríček hodnôt? A aký je ich odvrátený protipól?

Pozitívny spôsob myslenia je myslenie čisté, čestné, spravodlivé a ušľachtilé, na ktorého ušľachtilosť človek vedome dbá. Negatívny spôsobom myslenia je myslenie nečisté, nečestné, nespravodlivé a neušľachtilé, na ktorého ušľachtilosť človek vôbec nedbá.

Pozitívny pohľad na svet spočíva v rešpektovaní princípu všeobecného dobra. V rešpektovaní dobra vždy, v každej situácií a pre všetkých rovnako a bez rozdielu. Negatívny pohľad na svet spočíva v podvoľovaní sa princípu zla. Zlo je klamstvo, zlo je podvod, zlo je sebectvo, zlo je bezohľadnosť, zlo je chamtivosť, zlo je egoistické dobro len mňa samého a pre mojich najbližších, a to aj na úkor iných, zlo je ošiaľ zmyslovej vášne, zlo je povrchnosť a plytkosť, a tak ďalej, a tak ďalej.

Pozitívny rebríček hodnôt je taký, na ktorého vrchole sú hodnoty ducha. Hodnoty lásky k Bohu a lásky k ľuďom. Hodnoty vznešených a ušľachtilých cností. Negatívny rebríček hodnôt je taký, na ktorého vrchole sú hodnoty matérie a konzumu. Hodnoty peňazí, majetkov, moci, slávy, kariéry a podobne.

Akým spôsobom teda človek myslí, pozerá na svet a aký má rebríček hodnôt, presne takým spôsobom vyžaruje jeho osobnosť do univerza. Tým nadväzuje spojenie s rovnakými vyžarovaniami, ktoré ho spätne veľmi výrazne ovplyvňujú a posilňujú. To sa človeku pri jeho dobrom vyžarovaní môže stať obrovským požehnaním, ktoré ho vysoko povznesie. Avšak pri jeho zlom vyžarovaní sa mu to môže stať nešťastím a skazou, ktorá ho napokon zničí. Zničí ho, pretože nakoniec podľahne obrovskej presile negatívnych vyžarovaní, s ktorými nadviazal spojenie a pritiahol ich k sebe.

Vezmime si trebárs taký vznik psychických chorôb, ktorými v súčasnosti trpí veľké množstvo populácie. Na samom začiatku psychickej poruchy môžeme nájsť vo vnútri človeka vždy niečo negatívneho, neharmonického a nevysporiadaného. Trebárs krivdu, úzkosť, menejcennosť, alebo niečo podobného. Tým však, aj keď ide spočiatku naozaj o niečo veľmi nepatrného, človek okamžite niečo vyžaruje do sústavy žiarení univerza. Jeho žiarenie okamžite nadväzuje spojenie s príslušnými miestami, odkiaľ sa mu začne ihneď dostávať zosilnej miery zodpovedajúceho druhu žiarenia. To následne znásobí ono pôvodné a nepatrné, čo hlodalo vo vnútri človeka, až to postupne, ak dotyčný neustane vo svojom vlastnom negatívnom vyžarovaní, časom prekročí určitú únosnú mieru a stane sa patologickým. To znamená, že človeka nakoniec doslova zhltne a celkom ovládne žiarenie, s ktorým on sám na začiatku nadviazal zdanlivo nevinné spojenie, prostredníctvom svojho prvotného vyžarovania.

Alebo si trebárs vezmime agresívne sebectvo v nadobúdaní osobného prospechu. Takýto druh negatívneho vyžarovania, obrovským spôsobom posilneného zodpovedajúcim druhom žiarenia, prichádzajúcim z hlbín univerza, môže nakoniec dotlačiť jednotlivcov až k zločinu a celé národy do vražedných výbojných vojen.

Ale tieto zákonitosti sa dajú využiť aj pozitívne. Existujú totiž mnohé ušľachtilé vlastnosti a cnosti, ktoré môžeme v sebe pestovať a ich vyžarovaním do vesmíru môžeme prijímať podobný druh žiarení, ktoré z nás budú formovať čoraz ušľachtilejšie a cnostnejšie osobnosti.

O najvznešenejšom využití princípu vyžarovaní univerza hovoril Kristus, ktorý nás nabádal, aby sme sa v sebe snažili prebudiť lásku k Stvoriteľovi. Nabádal nás, aby sme ho milovali celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou osobnosťou. Takýmto spôsobom budeme totiž vytvárať tomu zodpovedajúci druh osobného vyžarovania, ktoré vyššie popísaným spôsobom nadviaže spojenie s vyžarovaním Stvoriteľa. No a sila najvznešenejšieho vyžarovania Pána, ktorá k nám začne prúdiť, neobyčajným spôsobom pretvorí a požehná celé naše bytie. Pozemsky i duchovne. A po našej fyzickej smrti nám otvorí brány kráľovstva nebeského, nachádzajúceho sa v blízkosti Božej.

V súčasnosti stoja ľudia v realite mnohých vyžarovaní univerza úplne nevedome. Absolútne nič o tom nevedia a spôsobom svojho myslenia, svojim pohľadom na život a svojim rebríčkom hodnôt k ním prúdia iba nízke druhy žiarení, ktoré ich zrážajú do čoraz väčšej nízkosti.

Už dávno je tu však čas, aby sme sa stali v tomto smere plne vedomými. Aby sme vedome čerpali zo pokladnice žiarení nášho univerza takým spôsobom, aby nás to poznášalo po všetkých stránkach.

PS. Krásnym príkladom reálnej existencie všetkého, o čom sme hovorili, sú staré obrazy takzvaných svätcov. Zobrazujú viditeľné žiarenie okolo hlavy ľudí, ktorí sa intenzívne usilovali o dosiahnutie ľudskej a duchovnej ušľachtilosti, na základe čoho potom prijímali rovnaký druh žiarenia z výšin univerza, až z nich takto znásobená ušľachtilosť ich osobnosti doslova svietila a vytvárala známu svätožiaru.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


83.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 3. 2019, 23:35 avatar
Savras, zbytočne tu šíriš svoju demagógiu.
Súhlasí Scarletta


87.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:43 avatar
lemmy on len skopiruje svoju dennu normu, reakciu diskuterov necita
Súhlasí Lemmy


105.
označiť príspevok

Lemmy muž
   20. 3. 2019, 00:14 avatar
Viem, je to robot, len upozorňujem, aby mu nikto nenaletel.
Súhlasí Scarletta


108.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:19 avatar
105. Ok tak nepochop z mojej strany  


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:31 avatar
robot z petrohradu           
Súhlasí Scarletta, ondrej61, Lemmy


3.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:32 avatar
Dosť neskoro si si ho všimol, čo sa deje ? Si prepracovaný ?   


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:33 avatar
Som požieral kačacie nožičky s knedlou a kapustou . Výdatná večera
Súhlasí ondrej61


5.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:34 avatar
Zaživa ?


36.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:46 avatar
mal som v nedeľu, fakt skvelé....Ja som robil kačku a manželka zbytok......saunoval som ju na 120 stupňov 4 hod, a potom som ju dorazil....     mňam.....


37.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:47 avatar
Manželku si dorazil lopatou ?               


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:35 avatar
práve si dávam coca colu na trávenie


7.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:36 avatar
Pána Boha, tak si sa zdravo stravuješ, tak po americku.      


8.
označiť príspevok

hokejis muž
   19. 3. 2019, 20:37 avatar
americké gebuziny ?


20.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:15 avatar
ruskému trolovi ani kvalitna kačacina nebude dobrá....    ...Putin ťa dobre vybielil súdruhu...    
Súhlasí Osvietený


21.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:17 avatar
Ty čo tu zase veriaci, zase robíš zo seba kokota ? Veď furt chceš ísť preč odtiaľ a furt sa vrátiš, jebe ti ?


22.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:21 avatar
a kto povedal, že chcem isť preč?......ved len štengrujem enaxa, ktorý sa tu hrá na spravodliveho.....ale ty kamziku to asi nepochopíš.....najnovsie som sa dozvedel že kradneš foto a vydavaš ich za svoje.....nehanbiš sa kamzíku?    
Súhlasí Osvietený


23.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:22 avatar
Kokota zo seba robíš a zhovaďuješ veriacich ľudí, pôjdeš do pekla do piče !!!!!!!!!!!!!         


24.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:26 avatar
neblázni kamzíku, ved ja ťa mám celkom rád.....len si sa na tomto fore dosť zradikalizoval....(ale to aj niekedy ja   )
Súhlasí Osvietený


25.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:31 avatar
Ja som od malička rovnaký, ja neobraciam kabáty ako vy slncový !!      


28.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:36 avatar
vypadá to, že nemáš ani na nový kabát.....(môžem pomôcť?)


30.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:39 avatar
Od teba by som neprijal ani cent !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ani keby som zdochýňal pod mostom !!!!!!!!!!!!!!!            


31.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:40 avatar
ako si praješ kamzíku.....    


33.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:42 avatar
Neprajem si to !!!!!!!!!               
Súhlasí ondrej61


26.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 21:33 avatar
8. kacica s kapustou, to je fakt strasne americke


27.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:34 avatar
Šag hej, piču si robí.    


29.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:39 avatar
vysvetli veľmi škaredá víla....čo neznáša ženske inteligentné nicky.....    


32.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:40 avatar
Neznáša vajcia ?        


34.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 21:43 avatar
29. veriaci , hamuj lebo ta velmi rychlo poslem do riti
Súhlasí ondrej61


35.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:44 avatar
Pošli ho, buď chlap !!!!!!!!!    


38.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:49 avatar
kludne posielaj.....pre mňa si inteligentná osoba, niekedy nepochopiteľná......viem sa braniť škaredá vila ale nemienim s tebou bojovať.....jedine že ma k tomu vyzveš, ale to ti neurobí dobre......viem byť aj pekne sprostý......


39.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:50 avatar
Nevieš byť sprostý, ty sprostý si !!!!!!!!!!!!              


40.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:53 avatar
no očul som, že kamzíci v tom moc prehľad nemajú.....stačí, ked vidia kozu turističnú a rozum prestanú používať    


41.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:54 avatar
Ja som počul to isté o katolíckych kňazoch !!!!!!!!!!!!!           
Súhlasí ondrej61


42.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 21:55 avatar
ty si kamzík, ale ja katolický kňaz nie som....    


43.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:00 avatar
Ale si katolík, či ?             


44.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:03 avatar
no to iste.....   katolík ako repa....čo obslintáva sochy......   


45.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:03 avatar
Vedel som to !!!!!!!!           


46.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 22:04 avatar
38. a to je moja vizitka ked sa budes spravat ako vulgarne hovado . alebo tvoja ?   to ma ma akoze zastrasit ??


47.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:10 avatar
sama musíš vedieť, či ťa to zastrašuje.....ja totižto duchovne rastiem.....a telesný clovek akokoľvek inteligentný ma s duchovným človekom problém..... (nezáleží na sčítanosti)
apropo.....este stale platí, že navštíviš nejaký evanjelikálný zbor?.....    


50.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 22:14 avatar
47. ups, tys jak ti kubanski imigranti na bananovych lodkach alias obete politickeho rezimu jeden poznam , ale ony su mimo wiedne , nie som tento tyzden tak flexibilna . ichtys sa volaju ak ti nieco hovori alebo mozno skocim niekam vo wiedni
Súhlasí ondrej61


57.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:27 avatar
súhlasím, aj ked neviem, čo je to ichtys


61.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 22:41 avatar
57. to su ti co maju v znaku rybu ;-) ale jak som nasrata na fotona, skor sa dam radsej k scientologom


62.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:46 avatar
a čo sa vlastne stalo?....nechceš si to preležať hlavou?...(aj ked neviem čo sa stalo)   ver never, není nad fotona.....


77.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:24 avatar
62. co sa stalo sa uz neodstane. len ma mrzi ze kvoli takemu odpadu ako je dotycna


81.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:28 avatar
no rose mader nie je odpad....ty mas fakt komplexy z inteligentných žien, a este ked sa to zamotá s nejakým uchylom enaxom
amen cma dochtore....


82.
označiť príspevok

Lemmy muž
   19. 3. 2019, 23:33 avatar
Rose mader o sebe povedala, že je učiteľka detí v škole. Takže, ak by mala komplexy, mohli by sa preniesť na školákov.


84.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:38 avatar
81. ondrej, nechcem to tu preberat . a kto sa jakoze zamotal s enaxom ?


86.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:42 avatar
kasli na to, maš svoju inteligenciu a nikto ti ju nevezme.....neber ju ani takým ako rose mader.....toto forum by bolo na uplne inej úrovni


88.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:46 avatar
86. za prve lenze ona sa prisla samavyhodit a za dva pol, mozno na urovni diskusnych reakcii a fraz . Ok


91.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:48 avatar
neprišla, len tebe vadilo, že je moc mudra.......


96.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:52 avatar
91. prestan s vymyslat


98.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:56 avatar
fakt, prestan si vymyslat. mne vadilo nieco ine, aj som jej to priamo napisala . a ked jej potom svihlo v makovici touz nie je moj problem


9.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:43 avatar
Pečená kačička knedlík kapusta stare slävänskä jedlo
Súhlasí ondrej61


10.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:44 avatar
To si dojebal, to si sklamal emerické tradície, vieš o tom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:49 avatar
V NY je 18 000 reštaurácií a z toho niekoľko stoviek česko slovenských .

Napríklad u Milana

www.sunset-park.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí ondrej61


14.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:50 avatar
A všetky varia gebuziny so samými éčkami a dojebané chute, umeliny !!!!!!!!!!!!!    


17.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:57 avatar
U milana vari výborne . Okrem toho moje sestrenky fabs maju tiež reštiku v NY.
www.startitup.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:02 avatar
Radšej nedávaj ich fotky !!! A keď tak, tak vo formáte 2:1   
Súhlasí Osvietený


15.
označiť príspevok

hokejis muž
   19. 3. 2019, 20:51 avatar
horšie je že tie gebuziny sa nedajú jesť


19.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 21:03 avatar
Jesť sa dajú, ale priberieš ako   a bielkoviny si budeš musieť prikúpiť.  


11.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:45 avatar
Kačičička je maďarská knedla z kaufu a sudová kapusta domáca
Súhlasí ondrej61


12.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 20:45 avatar
Domáca, pri diaľnici rastúca.    


16.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 3. 2019, 20:54 avatar
Na farme v Maďarsku krmená . Ešte mám takuto pečen k nej potravinydomov.itesco.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí ondrej61


48.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 22:10 avatar
inak, ze prave v savrasovej teme tolko reakcii  
Súhlasí ondrej61


49.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:13 avatar
Závisť, či strach ?   


51.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 22:14 avatar
49. oboje


52.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:15 avatar
Verý wéél.  


53.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:15 avatar
to ako fakt?    ....už teraz viem, že máš pravdu....ja som ani savrasov príspevok nečítal....a už ani nečítam....kačky ma zaujali a pre mna je to zaujimavá tema. Neni nad dobrú kačku.......s knedlikom a červenou kapustou samozrejme   


54.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:16 avatar
TRTkačka.            


55.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:21 avatar
na tanieri    


56.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:22 avatar
Semeno ?           


58.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:30 avatar
upečená kačka


59.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 22:31 avatar
Pripečená piča ?


60.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 22:36 avatar
nebud sprostý kamzíku, to už je aj veľa aj na mňa, majstra lopaty    


63.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:00 avatar
Vylíž si análny otvor a otvor sa svetu !!!!!!              


64.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:03 avatar
kamzík nám osprostel... dokazuje to kradnutím vydarených fotografii......ktore vyhlasuje za svoje......    


65.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:04 avatar
To je tým, že ja neviem fotiť, naučíš ma to zlato ?                                                           


66.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:06 avatar
nekradní vydarené foto a nehraj sa že si to nafotil......maš nejaké komplexy?....a chceš tým klamanim sebe zvýšiť ego?.....    


67.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:07 avatar
Presne tak, ale až taký kokot ako ty nie som !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nepotrebujem si nič zvyšovať ani znižovať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                          


68.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:12 avatar
no vypada to milane, že zrejme potrebuješ....a nepomôže ti ani spusta šmajlikov....Si osvieteným prichytený pri čine a zatlkaš ako partizan......sklamal si ma Milane....tvoje foto bolo u mna stale to plus....a obdivoval som to.....ukazalo že si podvodník a klamár.....hanbi sa.....


69.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:13 avatar
On klamal ako je to jeho zvykom, čo by som mal z toho, že by som tu jebol niekoho fotku ha kokoce ?                                                  


70.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:15 avatar
no ved uviedol jasný pôvod fota.....čo este šaškuješ?....    


71.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:16 avatar
Ja ti takých dôkazov najebem stovky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
               


74.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:18 avatar
ako vidím, nepriznáš, ale to este viac poukazuje, čo si za clovek......ak byu si to priznal, oveľa lepsie urobíš....ved skoro každý tu tak nejak hráme divadlo......,


72.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:16 avatar
zdvihaš si s tým svoje ego Milane


73.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:17 avatar
Dvíham tvoje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                  


75.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 3. 2019, 23:20 avatar
no čo ondrejko...nechcel by si nám svoje tvrdenia dokázať?
Alebo obvyklý scenár?


76.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:22 avatar
Nechaj ho v tom, aspoň je prča.  


78.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:24 avatar
osvietený mu to dokázal.....kradne fota a chvali sa s nimi.....smutné.....a ty štefane maš nejaký problém?    


79.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 3. 2019, 23:26 avatar
Problém máš ty, lebo veríš falošným ľudom a to je na teba typické, také americké !!!!!!!!!!!!!!!!!!                 


80.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 3. 2019, 23:28 avatar
ty máš problém...
Ak nedokážeš opak, si klamár, podvodník a ohovárač navyše. a nepleť tu eda, Ten nedokázal nič, Len vyjadril svoj dojem.


85.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:40 avatar
ani sa nečudujem Štefan, že máš nazory ako máš.....ved osvietený jasne poukazal na zdroj snimkov......žiješ v omyle stefan a to nielen v otazke krastanstva ale aj v otázke politiky......Osvietený jasne disponuje poznanim v oblasti foto, a niekde inde to dokazuje....osvietený je uznavaný fotograf ,ak nevieš stefan.....a to dokonca vo svete ak nevieš......jasne usvedcil milana z klamstva a podvodu......    
Súhlasí Scarletta


89.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 3. 2019, 23:48 avatar
čo to trepeš?
vas zagst du?
uot du jú tók ebaut?

a čím to jako dokázal?
a kým je to jako uznávaný?

o kresťanstve nehovor
to, ťo robíš je pohanstvo


92.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 3. 2019, 23:49 avatar
opr. čo


93.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:50 avatar
už len meleš od veci stefan.....
Súhlasí Scarletta


95.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:51 avatar
to čo robím je nalplnanie knihy skutkov.....štefan


103.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 3. 2019, 00:08 avatar
takže ondrík..to čo robíš je nalplnanie knihy skutkov....napr.klamstvami a ohováraním????

Rozumiem tomu dobre?
PS...k dokážeš, že milanko foto ukradol, ospravedlním sa ti...
Zatiaľ ale platí, čo som napísal


104.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:13 avatar
ale ved osvietený to jasne dokázal....ty máš myslenie ruského trola vo všetkom.....dokaž, dokáž, dokáž!......
prestuduj si osvieteného v tejto veci, kde poukazuje na svoje kvality v oblasti foto......dokonca vo svete......Kasafran to už vie a radšej stiahol chvost aby sa ťa zastával......
Mne sa nemusíš ospravedlnovať Štefan......radsej si overuj veci a zbytocne sa nestrapňuj


106.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 3. 2019, 00:17 avatar
ja sa strápnujem?
Ja klamem a ohováram, alebo ty?


110.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:29 avatar
samozrejme že sa strápňuješ, pretože nevieš o kvalitách osvieteného v oblasti fota......darmo ti vysvetlujem, aby si sa nestrapnoval.......jednáš v predsudkoch .....    


112.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:33 avatar
110. ondrej uz prestan nanho utocit. ved ma pravdu, neohanaj sa tretou osobou . osvieteny je kader , ale aj on sa moze obcas pomylit . podloz svoje tvrdenie vlastnymi faktami


114.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:40 avatar
o svojich kvalitách nas osvietený presvedcil dosť...dal tu svoje fota......svoje stranký , svoju identitu.....čo to hráš škaredá víla?.....    ......


117.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:48 avatar
114. aj prezident USA sa moze niekedy pomylit. ved nejde o zivot. ja som len napisala ze ak s niekym ides do diskusie musis mat aj svoje argumenty aj fakty.


120.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:59 avatar
no ved v tejto problematike mame svoje argumenty .....ja na Štefana nejak neutočím, skor ho vysríham aby sa nestrapnil este viac.....prejdi si debatu a urob si znova nazor, kto tu na koho utocí, to je jedno akým spôsobom.....trebárs posmešným....v 85 jasne poukazujem štefanovi, ze osvietený je uznavaný fotograf a dal tu na tomto fore aj dokazy...ale to s nim nepohne....neopýta sa a to fakt?......trol ostane trolom.....


122.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 01:02 avatar
120. kasli na to, to je troll. ked si pozries do jeho tem, s kazdym sa sustavne hada. a pritom nema ani IQ na nejaku diskusiu .

ja som len na tomto priklade chcela ukazat ako sa spravate ku mne jakoze zvykla som si. ale preco nie si aspon raz na mojej strane ?


107.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:18 avatar
104. sorry ondrej61 , ale ty mas tie obcas jednostopove myslenie . nic v zlom .
stefan5 pozrela som si teraz niektore tvoje temy a reakcie. musim sa opravit, naozaj mas velke poznatky z textov . nechcel by si zakladat viac nabozenskych tem?


109.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:22 avatar


111.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:31 avatar
mas jasne sklony manipulovania......JEZABEL   


113.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:34 avatar
111. prosim ? z akeho dovodu ma urazas ?


115.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:42 avatar
Jezabel je biblická postava....akokeby ti z oka vypadla.....Inač duch Jezábel šarapatí v katolických rodinach ,viac ako si myslíš......rozbija rodiny....ale to ty zatial nerozumieš.....to sa dá len po obrátení.....


116.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:45 avatar
115. a preco ma prirovnavas k jezabel ? to ako sa ku mne spravas ?


118.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:52 avatar
si nejaka divná v poslednej dobe....z nicoho nič meniš názory a obracaš.....spravam sa k tebe ako k Jezabel, manipulátorke.....


119.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:56 avatar
118. Ok toto bolo moc zjavne   ale pozeral si jak puk ked som zacala vyzdvihovat stefan5 aj jeho krestanske citenie a vedomosti , ze ? nepadlo ti to v tej chvili velmi dobre , vsakze ?
( len ti chcem nieco manifestovat)


121.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 00:59 avatar
119. ( tento troll mi prisiel do rany ) aby som ti ukazala - pre nieco podobne som sa nastvala na fotona . proste ja mam s niekym vymenu nazorov a on tu opacnu stranu siel v tej chvili pozyvat na svoje forum. chapes to ? vies ako si sa teraz citil ?


125.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 01:12 avatar
odporucam aby si si to s fotonom vydiskutovala.....nemôžeš nič stratiť, len získať.....


126.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 01:15 avatar
125. aleluja!! konecne si pochopil pointu.
A nie o to mi nejde, to je uz passee .


128.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 01:26 avatar
už nechceš komunikovať s fotonom?.....tomu moc neverím.....


130.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 01:40 avatar
128. zrejme nema on chut somnou komunikovat. to je v pohode.


131.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 10:24 avatar
myslím že má....
tu je jeho mail..... kreacionizmus2@gmail.com


132.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 10:43 avatar
131. ondrej sry, vie o tom ze si sem tresol jeho mejl ?
Súhlasí ondrej61


123.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 01:06 avatar
manipuluješ a nerozumieš...viem o co ide.....stefanove krestanstvo poznam.....v podstate sa nemýli v otázke spasenia....(to som už tu na tomto fore dal)....len neuznava skutky apoštolov....hovorenie v jazykoch......a to je špatné......Je neposlusný Boziemu Slovu....a ma na haku čo povedal Ježiš svojím ucenikom......CINTE MI DALSICH UCENIKOV KLADTE RUKY NA NEMOCNYCH.....budem s vami až do konca sveta.....To je vizia Ježiša....a kresťania ala Stefan sa tomu vysmievaju ......    


124.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 01:12 avatar
123. mna nezaujima vase bozie slovo. to su vase zabomysie vojny. alebo koho uznava a koho nie. pisem ze som na chvilu zahrala DIVADLO, aby si pochopil ako sa spravate vy ku mne ?
co sem pleties apostolov , prosim ta .
Súhlasí ondrej61


127.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 01:20 avatar
sorry, neviem sa momentálne vžiť do tvojho myslenia......Ja osobne ťa považujem za nadpriemerne inteligentnú osobu....a dokazala si to nespočetne krát.....viem že ti nadavaju nepekne a nepaci sa mi to.....su to hovädá.....Nadavaju ti do prostitutiek a co ja viem čo.....to vieš pretiahli by aj hlistu na ostnatom drôte, ale nemaju možnosť a tak sa ti snažia ublížiť co najviac to dá.....su to klauni......si silna osobnosť , inteligentna a ty to vieš......niekedy trochu manipuluješ ale OK....


129.
označiť príspevok

Scarletta žena
   20. 3. 2019, 01:36 avatar
127. diky. tychto luzrov teraz fakt neriesim. ja neviem , poznas napr moje kamaratky . a myslis ze su to nevzdelane hlupane ? tak verdammt preco by som mala mat mindraky z niecej inteligencie ? tak aspon raz bud na mojej strane , alebo citaj s porozumenim co ti chcem povedat. aspon obcas .


94.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:50 avatar
85. ondrej , vobec sa nebav s tymto klaunom. on je este komunisticky dedicstvo . zbytocne si drat ruku pre ruskeho trola
Súhlasí ondrej61


97.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:55 avatar
no bavím, pretože on sa hraje na kresťana....a zároveň popiera knihu skutkov.....ale to je už iný problém, ty ako zatiaľ ateistka, tomu "nerozumieš"a maš pravdu je to starý komunista.....ktorý síce uveril ale totalita ho nepustí......
Súhlasí Scarletta


100.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:58 avatar
97. toto ze je veriaci clovek ?? tolko agresie a zasti co v sebe ma, to nema nic spolocne s vierou v boha . veriaci v JK maju v srdci pokoj


102.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   20. 3. 2019, 00:07 avatar
ano su to ludia čo veria, ale zatiaľ, len naboženskí....nie sú pokrstení SD.Sv. a nemaju žiadnú skúsenosť s D.Sv....poto je to zjavne aj v rozlišovaní iných právd.....ako aj v doleežitých politických otázkach....proste nemaju rozlíšenie.....


99.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   19. 3. 2019, 23:58 avatar
na tomto priklade sa jasne ukazuje, že ruského trola nepresvedčí nič.....ostane trolom
Súhlasí Scarletta


101.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:59 avatar
99. nuz zostane
Súhlasí ondrej61


90.
označiť príspevok

Scarletta žena
   19. 3. 2019, 23:48 avatar
80. a ty si co, ty chrapun
Súhlasí ondrej61
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:44,  Za prvé porušenie zákona o zahraníčných agentoch hrozí fyzickej osobe peňažný trest vo...
dnes, 15:30,  Ale hlavne, ty somár lenivý, choď voliť pravicovú stranu, najlepšie liberálnu, pretože na...
dnes, 15:16,  tak tak verklík mufko záhorak....tak, tak....
dnes, 15:15,  ruský potkan sa sťažuje, že si nemôže robiť, čo sa mu zachce....*21*21*21
dnes, 15:11,  zavrieť až sčerná...to čudo zo zahoria....anarchisticke*13*13*13
dnes, 15:10,  klameš mufko a krivo obvinuješ....zakon je treba dodržiavať, lebo nechceme anarchiu....mufko...
dnes, 14:59,  boľševik ondrej stále vykrikuje že treba trestať ľudí za názor :)
dnes, 14:58,  verklík ondrej stále omieľa to isté :)
dnes, 14:27,  oblubena veta verklika mufka....kde nevie kudy kam....*13*13*13
dnes, 14:26,  urcite neomielam nejake vyjadrenia do nekonecna...to dokaže len verklík mufko*10*10*10...dobre...
dnes, 14:25,  boľševici ako ondrej chcú trestať za názory :)
dnes, 14:23,  vela ruských potkanov je na df....ktorým sloboda nazoru škodí..........nechapu, že ludia...
dnes, 14:22,  (23) Panoramix, a nevieš náhodou, ako sa tam prezentoval - ON alebo ONA, alebo OBOJAKÝ...?
dnes, 14:19,  Aj na df je veľa boľševikov, ktorí obhajujú budovanie totality
dnes, 14:19,  ano ondrej si verklík ? :)
dnes, 14:19,  verklík ondrej troluje a troluje :)
dnes, 14:16,  aj hajlovanie je nazor
dnes, 14:11,  mas nove meno mufko.....verklík mufko *03*03*03
dnes, 14:09,  verklik mufko je krmený ruskými hovnometami......*10*10*10 odzrkadli nam to, verklik...
dnes, 14:09,  verklík ondrej zabáva verklíkovaním :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Krása nie je vždy pravá tak, ako pravda nie je vždy krásna.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(302 061 bytes in 0,617 seconds)